NORDA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NORDA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS"

Átírás

1 NORDA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS FOJTÁN GERGELY PÉNZÜGYI- ÉS HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

2 Jogszabályi háttér Egységes Működési Kézikönyv (547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről)

3 A helyszíni ellenőrzés célja a projekt megvalósíthatóságának és a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek betartásának ellenőrzése, a szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése.

4 Kockázatelemzés Rendkívüli Ellenőrzés elrendelése Helyszíni ellenőrzés előkészítése Helyszíni ellenőrzés lefolytatása Jegyzőkönyv Intézkedési terv készítése, (amennyiben nincs hiánypótlás az ellenőrzés lezárható) Szabálytalansági gyanú bejelentése Intézkedési terv megvalósulása Helyszíni ellenőrzés lezárása

5 Helyszíni ellenőrzések típusai előzetes közbenső záró utánkövetéses Tervezhetőség szerint pedig tervezett és rendkívüli helyszíni ellenőrzésekről beszélünk.

6 Elvégzett helyszíni ellenőrzések Az Észak-Magyarországi régióban a as Észak-Magyarországi Operatív Program pályázatainak helyszíni ellenőrzései évtől kezdődtek el. Ennek oka az, hogy a as Akcióterv pályázatai viszonylag későn kerültek szerződéskötéses szakaszba. Észak-Magyarországi Operatív Program pályázatait illetően év végére az eltelt hét év (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) alatt összesen 4370 db helyszíni ellenőrzés lefolytatására került sor között az összes lefolytatott helyszíni ellenőrzésből 1225 db közbenső, 1806 db záró, 1264 db előzetes, és 75 db utánkövetéses ellenőrzés volt.

7 A helyszíni ellenőrzések főbb általános megállapításai, tapasztalatai Akadálymentesítés: a tervezési segédletnek megfelelő kivitelezésre kell felszólítani több esetben a Kedvezményezetteket kihelyezett táblákon hibásan vannak a feltüntetve az adatok honlappal kapcsolatban többször problémát jelent, hogy a projektre hivatkozás nem teljes körű, vagy a weblapon található összefoglaló nem kerül aktualizálása Amennyiben egyéni vállalkozó állítja ki a számlát rendszerint elmarad a egyéni vállalkozó megnevezés, és a nyilvántartási szám feltüntetése A helyszíni ellenőrzés időpontjában általában a projektek még nem kerülnek aktiválásra. Ezért az aktiválást követő igazolást, az ingatlan-, eszköz nyilvántartó kartonok hiánypótlása szükséges. A nyilvántartó kartonok esetében gyakran fel kell hívni a Kedvezményezett figyelmét a dokumentumok teljesebb körű, részletesebb kitöltésére.

8 A helyszíni ellenőrzések főbb általános megállapításai, tapasztalatai elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését igazoló dokumentumok hiánya, pontatlansága eredeti vállalkozási, megbízási szerződések valamint szerződésmódosítások a helyszínen nem állnak rendelkezésre a kiállított számlák nincsenek összhangban a vállalkozói szerződéssel kivitelezéshez kapcsolódó tételes költségvetés hiánya nehezítette az ellenőrzést A pénzügyi teljesítést alátámasztó dokumentumok (bankszámla kivonatok, teljesítési igazolások) esetében is előfordul az eredeti dokumentum hiánya. A helyszínen rendelkezésre álló dokumentumok nem egyeznek meg a kifizetési kérelmekben benyújtott dokumentumokkal, ezért sokszor nincsenek összhangban az eredeti teljesítési igazolások, a számlák és a szerződések

9 Rendszeresen feltárt hiányosságok Az indikátorok esetében sokszor találkozunk pontatlanságokkal, számszaki hibákkal, vagy akár értelmezhetetlen vállalásokkal. a helyszínen nem található meg a közbeszerzési eljárás teljes eredeti dokumentációja az eredeti árajánlatok nem állnak rendelkezésre a helyszínen az árajánlatok nem voltak összehasonlíthatóak az összesítőkben szereplő eredeti számlák adatai nem egyeznek az összesítőkön szereplő adatokkal beszerzett eszközök, gépek műszaki dokumentációja rendszeresen hiányos, nem teljes körű és nem áll rendelkezésre a helyszínen

10 Rendszeresen feltárt hiányosságok műszaki tartalom változásra vonatkozó változás bejelentések késve vagy egyáltalán nem kerülnek benyújtásra, azokra a helyszíni ellenőrzések során kell felhívni a figyelmet eszközlista pontosítása volt szükséges több alkalommal; a helyszíni szemlék során megállapított változás bejelentések oka általában a tervezett és a megvalósult eszközbeszerzés közti eltérés, illetve a műszaki tartalom módosulása

11 Projektek végrehajtását veszélyeztető egyedi ügyek a tervezés hiányosságaiból fakadó problémák a beruházásban a projekt tervezésekor a helyszínt nem mérték fel pontosan, a tervező vélhetően csupán térképmásolatból dolgozott Nagy összköltséggel rendelkező projektek esetében (pl.: kiemelt projektek) a többször eredménytelenül záró közbeszerzési eljárások miatt a megvalósítási időszak (24 hónap) nehezen tartható, vagy az előrehaladás nem megfelelő ütemben zajlik, megakad. a tervekhez, költségvetéshez képest a záró helyszíni ellenőrzésen eltéréseket tapasztaltunk, azonban azok bejelentését, vagy a vállalkozási szerződésmódosítást elmulasztotta a Kedvezményezett

12 2014-ben feltárt szabálytalanságok A feltárt problémák vagy szabálytalanságok a következők voltak: piaci áron felüli, túlzó árajánlat a kivitelező árajánlatában szereplő tételek csak részben kerültek beépítésre a ténylegesen elvégzett munkálatok és a kiállított számla mögötti teljesítés nincs összhangban a helyszíni ellenőrzést nem lehetett lefolytatni, a Kedvezményezett a helyszíni ellenőrzésen nem jelent meg, az ellenőrzést megtagadta.

13 Záró projekt fenntartási jelentésekhez (zpfj) kapcsolódó helyszíni ellenőrzések tapasztalatai a Kedvezményezett tartsa szem előtt, hogy azzal nem szűnik meg a feladata, hogy a Támogatási Szerződést megkötötte, és a megvalósítás időszaka lezárult, ügyelni kell arra is, hogy a fenntartási kötelezettségének eleget tegyen a projekttel foglalkozók személye a zárás óta megváltozott, de a személyi változások nincsen bejelentve a KSZ felé ebből adódóan: a PályTáj felületre sem tud belépni a Kedvezményezett, belépési kódok hiányoznak a projekt vállalásait nem ismerik a jelenleg ott dolgozók a tulajdonviszonyok (tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett változás) megváltoztak, azonban a Kedvezményezett elmulasztotta azt bejelenteni a projektmenedzsmenttel kötött szerződés a fenntartási időszakra már nem vonatkozik, így a Kedvezményezett magára marad erre érdemes odafigyelni projektmenedzsment szervezet kiválasztásakor, vagy az utánkövetéses időszakban is alkalmazni hozzáértő embereket, szakértőket

14 Záró projekt fenntartási jelentésekhez (zpfj) kapcsolódó helyszíni ellenőrzések tapasztalatai a Kedvezményezett gyakran nem ismeri a releváns útmutatókat, az eljárásrendeket (az indikátor definíciós adatlapok, az esélyegyenlőségi útmutató, a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez útmutatót) a Kedvezményezett nem tudja, hogyan kell igazolni egy-egy indikátor vagy vállalás teljesülését, ezért a valós érték helyett automatikusan beírja fenntartási jelentésbe a tervezett értéket (pl. bruttó hozzáadott érték számítás, munkavállalók száma nők, hátrányos helyzetűen) fontos, hogy a ZPFJ-ben a tényleges, valós adatokat adja meg a Kedvezményezett, hiszen a helyszíni ellenőrzéskor a ZPFJ-ben közölt adatok valóságtartalma, helyessége ellenőrzésre kerül az értékeket alátámasztó, megalapozó eredeti bizonylatok, dokumentumok, kimutatások vizsgálatával amennyiben az útmutató nem egyértelmű, vagy nehezen értelmezhető, hogy milyen dokumentummal lehet a vállalást igazolni, akkor a Kedvezményezett kérjen segítséget a KSZ munkatársától, különösen a helyszíni ellenőröktől! a Kedvezményezett nem ismeri a Támogatási Szerződés tartalmát, nem érzi, hogy a nem teljesítés súlyos szankcióval is járhat (pl. teremtett munkahelyekre tett vállalás elmaradása), a Kedvezményezett ismerje meg a Támogatási Szerződés tartalmát, nézze meg, hogy mit vállalt (vizsgálja meg, hogy a TSZ-ben szereplő vállalások összhangban vannak-e a pályázatai adatlapon vállaltakkal, eltérés esetén vegye fel a kapcsolatot a KSZ illetékes munkatársával TSZ módosítás, változás bejelentés benyújtása érdekében nyilvánosság biztosítása: a D típusú emlékeztető tábla hiányzik, azt azonban a fenntartási időszakban nem pótolták

15 Záró projekt fenntartási jelentésekhez (zpfj) kapcsolódó helyszíni ellenőrzések tapasztalatai dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályok betartásának hiánya (a helyszíni ellenőrzéskor nincsenek meg, vagy csak hosszas keresgélés után kerülnek elő az eredeti számlák, szerződések, engedélyek, tervek) kivitelezés, műszaki állapot vizsgálatakor gyakori hiba a karbantartás hiánya, pl.: tükör tartószerkezete megvan, de a tükör eltörött a vészjelző zsinórja leszakadt, nem pótolták a félfordítós akadálymentes zárat hagyományosra cserélték a praktikusság jegyében (kívülről, belülről is zárható) az ajtót időközben lefestették, de a kapaszkodót nem szerelték vissza a kerámiaburkolat megrepedt, törött, nem javíttatták megrongált, leszakított mosdókagylót nem pótolták ellopott ajtókilincsek, kapaszkodók, szaniterek, piperepolc a külső kapaszkodó rozsdás a burkolati jelek kopottak vagy egyáltalán nem látszanak (pl. parkoló kijelölése) a karbantartási munkálatok a fenntartási időszakban is el kell végezni! amennyiben műszaki tartalom változás történik, a Ksz-től engedélyt kell kérni, be kell jelenteni (pl. ráépítés, hozzáépítés)

16 Záró projekt fenntartási jelentésekhez (zpfj) kapcsolódó helyszíni ellenőrzések tapasztalatai a kialakított helyiséget nem a pályázatban leírt funkciónak megfelelően használják (pl. akadálymentes WC-t raktárnak használják) eszközbeszerzés: a helyszíni ellenőrzéskor nem is emlékeznek, hogy melyek voltak a pályázatból beszerzett eszközök, a helyszíni ellenőrzéskor az eszközök nem fellelhetők az indukciós hurkot nem tudják hova tették, mivel soha nem használták elromlott eszközöket (monitor, számítógép) kidobták, nem pótolták: ha elromlik, megsemmisül, akkor a selejtezés tényét a nyilvántartásban (könyvelés, leltári ívek, tárgyi eszköz kartonok stb.) megfelelően dokumentálni kell. Az elromlott eszközöket lehetőség szerint meg kell tartani, azokat a helyszíni ellenőröknek be kell mutatni, de az elromlott, ellopott, megsemmisült eszközöket pótolni kell! a technológiai változás vagy modernizáció miatti cserét, fejlesztést is be kell jelenteni

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit Kft Pályázatkezelői Irodája

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Ügyfélbarát ügyintézés, partneri kapcsolat a pályázatkezelésben Az Új Széchenyi Terv pályázatok tanulságai Milos Katalin, igazgató 2013. április 11. Szeged 2012 számokban

Részletesebben

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE A Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

KifizetésiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_20110930_vegl_jav 1. Korrekció (Zárás esetén)

KifizetésiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_20110930_vegl_jav 1. Korrekció (Zárás esetén) KifizetiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_20110930_vegl_jav 1 ÁROP-EKOP Kifizeti igény ellenőrző lista Kedvezményezett neve: Projekt regisztrációs száma ( azonosító), országos kihatású projekt esetén

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Frissítve: 2014. október 06. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit

Részletesebben