EBRENDÉSZETI SZOLGÁLAT ISMERTETÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EBRENDÉSZETI SZOLGÁLAT ISMERTETÉSE"

Átírás

1 EBRENDÉSZETI SZOLGÁLAT ISMERTETÉSE Ma hazánkban az önkormányzatoknak nagy problémát okoz az állattartással kapcsolatos kérdések tisztázása illetve azok betartása. Az emberek többsége tart otthonában állatot, de sajnos nem mindig megfelelıen gondoskodik róla. Nem azért mert nem akar, csak pusztán nem tudja, mire van szüksége kedvencének. Egyre több személyt érint ez a probléma és csak megfelelı szakember segítségével lehet orvosolni a kérdést. Úgy gondolom, szükség van olyan személyre, aki átlátja ezeket a dolgokat, ill. segít az önkormányzatoknak ezekben a helyzetekben. Az állattartási kérdésekkel foglalkozni kell és véleményem szerint már gyermekkorban el kell kezdeni a felvilágosítást. Fontos, hogy már gyermekeink is megértsék milyen fontos, hogy tudjanak gondoskodni kedvencükrıl. Így elkerülhetı, hogy még több kutya kerüljön utcára. Szolgáltatásaik közé tartozik többek között: 1. az önkormányzatnak segítség nyújtás az állattartási rendelet betartásában, ill. betartatásában 2. a lakosság felvilágosítása az állattartási rendelet ügyében 3. az önkormányzat területén a kóbor kutyák befogása, amit heti kétszeri alkalommal végzek, helyszínrıl való elszállítása, szakszerő tartás, orvosi ellátásban való részesülése 4. a tartást követıen, ha lehetséges új otthon keresése ill. menhelyre való tovább adása 5. ha orvosilag, ill. szomatikusan már menthetetlen humánus elaltatása 6. felvilágosítás adás gyermekeinknek a felelıs állattartásról 7. segítségnyújtás olyan helyzetekben mikor a rendırség, közterület felügyelet az önkormányzat segítségét kéri 8. a lakosság részére telefonos szolgálat, ami azt takarja, hogy a bejelentéstıl számított 24 órán belüli kiérkezek a helyszínre és megtörténik a befogás

2 Ezekre a feladatok elvégzésére, olyan személyre van szükség, aki elsısorban szereti az állatokat, jártas az állattartási rendeletben. Továbbá nyitott, udvarias és türelmes. A megfelelı szakértelemmel rendelkezik, jó a konfliktuskezelı képessége. Én Dunakeszin ORFK Oktatási központban dolgoztam, mint kutyakiképzı. Életem a kutya. Fontosnak tartom, hogy minél több ember ismerje meg ezeket a csodálatos állatokat. Ismerjék meg mire van szükségük, mik az igényeik. Tavaly nyáron kezdtem el dolgozni, mint ebrendész. Jelenleg több önkormányzattal állok szerzıdésben többek között: Zsámbok, Bag, Vácszentlászló. Elsık között jelentkezett a Bagi Önkormányzat. Az elsı pár hónap alatt sikerült realizálni a helyzetet az állattartókkal, valamint minimalizálni a kóbor kutyákat. Eddig tapasztalatom szerint minden önkormányzat meg van elégedve a munkámmal. Az Aszódi Önkormányzatnak az alábbi ajánlatot teszem a felsorolt gyepmesteri szolgáltatásokért. Minden hónapban általány díjat fizet a Polgármesteri Hivatal, ami ft/hó. Remélem szolgáltatásom elnyerte tetszésüket és megtisztelnek bizalmukkal. A jövıben történı, hosszú és sikeres együttmőködés reményében. Tisztelettel: Sipos József

3 Gyepmesteri szolgáltatások A kóbor állatok 14 napig való tartása, 14 napon túl örökbefogadása, illetve végsı megoldásként szakszerő, humánus elaltatás. Gyepmester továbbá vállalja: - megbízási szerzıdéssel ellátott településen a kóbor, veszélyes állatok befogását, megfigyelését - a befogott állatokról fotók kihelyezését a helyi önkormányzatok hirdetıjére - telephelyén való 14 napos tartást - bejelentéstıl számított 24 órán belüli befogás - 24 órás telefonos ügyelet - 14 napig tartott állat különbözı vizsgálatokon megy át (vizuális, szomatikus, pszichés) amelyek alapján szóbeli szakvéleményt kap az örökbeadhatóságáról. Önkormányzat vállalja: - a fent említett szolgáltatásokért a havonta fizet a megállapodás szerint - a hatáskörébe tartozó bírságok kiszabását, és azok behajtását, amely fedezi a tartási költségeket - a gyepmesteri szolgáltatást, és annak költségeit a lakosság tudomására hozza.

4 Általános tudnivalók a gyepmesteri szolgáltatásokról A teleprıl Az ebrendészeti telep a kóbor és elhullott állatok begyőjtését végzi. A telepre bekerült állatok egy részét lakossági, önkormányzati, rendırségi, közterületfelügyelıi kérésre fogjuk be, másokat saját gazdájuk, vagy megtaláljuk adja le, egyes egyedeket bejárások alkalmával fogjuk be közterületrıl. Az élve bekerült állatot minden esetben fertıtlenítjük, bolhátlanítjuk, és parazitáktól mentesítjük. A TELEP NEM MENHELY! A közterületrıl befogott állatot bízva abban, hogy eredeti gazdája rátalál a befogástól számított 14 napon belül a telep csak az állat eredeti gazdájának adhatja ki. Sajnos a befogott állatok 5-10%-a emberre/állatra veszélyes (elvadult, harapós, embert harapott, gyógyíthatatlan beteg, stb.), vagy olyan sérülései vannak, ami az élettel össze nem egyeztethetı (elütött, kínzott.). Ilyen esetekben (a további értelmetlen szenvedés elkerülése érdekében) állatorvos általi altatást kell eszközöljünk. Örökbefogadás Az állatokat minden esetben állatorvos is megvizsgálja, így biztosak lehetünk abban, hogy egészséges állat kerül az új gazdához. A gazdájuk, vagy megtalálójuk által leadott állatokat a telepre kerülés után azonnal örökbe lehet fogadni, a közterületrıl befogott ebeket azonban csak a megfigyelési idın túl viheti el az új befogadója.

5 Elveszett állatok Az állatokat elvesztık feltétlenül látogassanak el személyesen a telepre, mert a munkatársaink nem mindig tudnak pontos tájékoztatást nyújtani telefonon, vagy ben. A kéthetes megfigyelési idı alatt a befogott kutyákat csak eredeti tulajdonosuknak adhatja ki a telep. A gazda oltási könyvvel, illetve az állat törzskönyvével tudja igazolni, hogy övé a szóban forgó állat. Beteg, magatehetetlen, szenvedı állatok A gazdák házi kedvencei elıfordul a menthetetlen betegséget kapnak el, melyek akár az emberre is fertızıek lehetnek az idı elırehaladta végett meg kell szüntetni az állat további szenvedését. A gazda kérésére, és költségére a beteg állatot szakszerő, fájdalom mentes altatásban részesítjük. Szállításkor az állat szők környezete mellett kérhetı a tágabb élettér (udvar, szoba stb.) szakszerő fertıtlenítése is. Altatás után az állati tetem szakszerően ártalmatlanításra kerül. Távlati célok: - az esetek 90-95%-ban az állatok jól szocializálhatóak, emberekhez, állatokhoz szoktathatóak, így megteszünk mindent, hogy új gazdát találjunk az elárvult állatoknak - az évente kötelezı veszettség elleni eboltás. Ilyenkor minden kutya megkapja a maga bilétáját, és így regisztráljuk. Továbbá helyi határozat alapján minden ebtartónak kötelezı chip-pel ellátni a tulajdonában levı összes kutyát. - az állatvédelmi oktatás bıvítése, állatbarát elıadássorozat. - az országos szinten problémát jelentı túlszaporulatok ellen ivartalanítással, mint megelızéssel védekezni.

6 Szerzıdés tervezet Gyepmesteri feladatok ellátásra Amely létrejött alulírott napon és helyen, mint megbízó, és. (lakcím: ) mint megbízott vállalkozó között gyepmesteri feladatok ellátására. Felek megállapodnak, hogy a tényleges gyepmesteri feladatokat megbízott nevében..(lakcím:....) Látja el az alábbi feltételekkel: 1. a gazdátlan, elkóborolt, a közterületen felügyelet nélkül szabadon talált ebek, valamint veszélyes állatok a bejelentéstıl számított 24 órán belüli befogása a gyepmester feladata; 2. a gyepmester a befogott állatról fotót készít, melyet a helyi önkormányzat hirdetı tábláján 14 napig kifüggeszt. A befogott állatokat 14 napig felügyelet alatt tartja, amely idı alatt az állat különbözı vizsgálatokon megy át (vizuális, szomatikus, pszichés), amelynek alapján szóbeli szakvéleményt ad az örökbe adhatóságáról, vagy további sorsáról; 3. a 14 nap várakozási idı alatt a befogott állatokat csak eredeti tulajdonosuknak adhatja ki a gyepmester. A gazda oltási könyvvel, valamint az állat törzskönyvével igazolja, hogy övé az adott állat. 14 nap után a ki nem váltott ebbel a gyepmester jogszabályban elıírtak szerint rendelkezik; 4. a tetoválási és/vagy chippel ellátott beazonosítható állat napi tartása 1500 Ft (azaz ezerötszáz forint), valamint az ezen felül felmerülı (pl. orvosi, szállítási költségek) megfizetés a tulajdonost terhelik;

7 5. a Polgármesteri Hivatal vállalja a szakszerő altatási költség számla ellenében történı kifizetését, valamint a hatáskörébe tartozó bírságok kiszabását, és azok behajtását; 6. a gyepmesteri szolgáltatásokért Ft-ot / hó fizet ki a Polgármesteri Hivatal; 7. a Polgármesteri Hivatal a lakosságot tájékoztatja a gyepmesteri szolgáltatásról, a gyepmester 24 órás telefonos elérhetıségérıl, valamint címérıl; 8. a gyepmester kijelenti, hogy megfelelı szakhatósági engedélyekkel és képesítéssel rendelkezik.

8 Meghatalmazás Marosin-Tompa Mónika (szül.: Mezıhegyes, an.: Árvai Gizella, szem. ig. sz.:635023ja) vállalkozó megbízó (váll.ig.sz.:es ) meghatalmazom Sipos Józsefet ( szül.:budapest, an.:szabó Edit, szem.ig.sz.: BA) megbízottat, hogy nevembe bármilyen gyepmesteri szolgáltatás ügyében eljárjon. Aláírási joggal felruházom. Érvényes visszavonásig. Vácszentlászló, október Marosin-Tompa Mónika.. Sipos József

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI.

Részletesebben

Állatvédő Egyesület Veszprém Közhasznúsági Jelentés 2012.

Állatvédő Egyesület Veszprém Közhasznúsági Jelentés 2012. Állatvédő Egyesület Veszprém Közhasznúsági Jelentés 2012. A közhasznúsági jelentés mellékletét képezi az egyszerűsített éves beszámoló Mérlege 2012. évre; Eredménykimutatás 2012. évre; A kettős könyvvitelt

Részletesebben

Általános és értelmezı rendelkezések

Általános és értelmezı rendelkezések Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az állattartás rendjérıl szóló 32/2009. (IX.18.), 30/2005. (IX.14.) rendelettel módosított 39/2004. (IX.13.) rendeletének egységes

Részletesebben

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések HÁZIREND 1. Általános információk az iskoláról Az iskola neve: Kerek Világ Általános Iskola Az iskola OM azonosítója: 101204 Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 2. igazgatója: Bergmann Éva ( elérhetı

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

Hogyan tovább? TÁJÉKOZTATÓ IDÕS EMBEREK ÉS HOZZÁTARTOZÓIK SZÁMÁRA AZ IDÕSOTTHONOKRÓL ÉS IDÕSEK SZÁMÁRA ELÉRHETÕ MÁS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Hogyan tovább? TÁJÉKOZTATÓ IDÕS EMBEREK ÉS HOZZÁTARTOZÓIK SZÁMÁRA AZ IDÕSOTTHONOKRÓL ÉS IDÕSEK SZÁMÁRA ELÉRHETÕ MÁS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL idos-1333.qxd 2010.12.21 06:43 Page 1 Hogyan tovább? TÁJÉKOZTATÓ IDÕS EMBEREK ÉS HOZZÁTARTOZÓIK SZÁMÁRA AZ IDÕSOTTHONOKRÓL ÉS IDÕSEK SZÁMÁRA ELÉRHETÕ MÁS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI

Részletesebben

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ Együtt vigyáz(z)unk a pénzére! 2010 TARTALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás feladata és miért fontos az Ön számára? 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási rendszerbe?

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (KISÁLLAT PANZIÓBAN TÖRTÉNŐ ŐRZÉSÉRE ÉS GONDOZÁSÁRA) Amely létrejött egyrészről: Név: Lakcím: Telefon (mobil): E-mail: mint Megbízó, Lakás: Fax: másrészről: BiosLogos Kft: székhely:

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! Július és augusztus hónapban a helyi újságnak nem jelent meg lapszáma, s ebben az eltelt idıszakban sok említésre

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Tisztelt Szálláshely-szolgáltató/Ügyfél/Adózó!

Tisztelt Szálláshely-szolgáltató/Ügyfél/Adózó! Tisztelt Szálláshely-szolgáltató/Ügyfél/Adózó! Közös érdekünk, hogy Tisztelt Adózóink idıben ismerjék meg azokat a jogszabályokat és adókötelezettségeiket, melyek alapján az önkormányzati adóhatóság felé

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az ebek mikrochipes egyedi megjelölése (részletes válaszok Molnár Orsolya, az Origo munkatársának kérdéseire)

Az ebek mikrochipes egyedi megjelölése (részletes válaszok Molnár Orsolya, az Origo munkatársának kérdéseire) Az ebek mikrochipes egyedi megjelölése (részletes válaszok Molnár Orsolya, az Origo munkatársának kérdéseire) Milyen plusz költségek adód(hat)nak hozzá a 3500 Ft-os díjhoz? Mennyi a reális ár a beültetésért?

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben