9/2000. (IV. 10.) RENDELETE A KERÜLETÉBEN LÉVŐ TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK RÉSZÉRE ADHATÓ FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2000. (IV. 10.) RENDELETE A KERÜLETÉBEN LÉVŐ TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK RÉSZÉRE ADHATÓ FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2000. (IV. 10.) RENDELETE A KERÜLETÉBEN LÉVŐ TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK RÉSZÉRE ADHATÓ FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSRÓL A 8/2001. (IV. 26.), A 19/2001. (V. 31.), A 2/2002. (II. 25.), A 44/2003. (XII. 13.), A 37/2004. (XI. 8.), A 34/2005. (IX. 9.), A 28/2006. (V. 2.), A 24/2007. (IV. 27.), A 26/2008. (VI. 13.), A 14/2009. (III. 26.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETEKKEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2000. (IV. 10.) 1 RENDELETE A KERÜLETÉBEN LÉVŐ TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK 2 RÉSZÉRE ADHATÓ FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSRÓL A 8/2001. (IV. 26.) 3, A 19/2001. (V. 31.) 4, A 2/2002. (II. 25.) 5, A 44/2003. (XII. 13.) 6, A 37/2004. (XI. 8.) 7, A 34/2005. (IX. 9.) 8, A 28/2006. (V. 2.) 9, A 24/2007. (IV. 27.) 10, A 26/2008. (VI. 13.) 11, A 14/2009. (III. 26.) 12 ÉS A 42/2009. (IX. 30.) 13 RENDELETEKKEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: Bevezető rendelkezések 1. (1) 14 A rendelet hatálya a főváros III. kerületében lévő társasházakra, az önkormányzat által többlakásos osztatlan közös tulajdonként értékesített lakóépületekre, valamint a lakásszövetkezetekre (továbbiakban együtt: társasházak) terjed ki. (2) Az önkormányzat által többlakásos osztatlan közös tulajdonként értékesített lakóépületek esetében e rendeletet a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni. (3) 15 A lakásszövetkezetek esetében e rendeletet a szövetkezetekről szóló törvény 16 vonatkozó szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni. 2. (1) A Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete éves költségvetésében meghatározott keretösszeget különít el a társasházak felújításának pénzügyi támogatására. (2) A társasházak felújítására nyújtott kamatmentes kölcsön önkormányzat részére visszatérített összege a következő évi céltámogatás alapját képezi, amely a tárgyévi költségvetésben meghatározott keretösszegig kiegészítésre kerül. (3) A keretösszeg felosztására a benyújtott pályázatok elbírálása után kerül sor. A pályázat benyújtásának feltételei, támogatható felújítási munkálatok 3. Pályázatot a társasház akkor nyújthat be, ha a) az épület építési éve aa) előtti, vagy ab) telepszerű többszintes lakóépület esetében a tárgyévi pályázat benyújtása előtt legalább tizenöt évvel épült és lakásszáma több, mint 6 db, 1 Elfogadva: március Módosította: 14/2009. (III. 26.) Ör Elfogadva: április Elfogadva: május Elfogadva: január Elfogadva: november Elfogadva: október Elfogadva: augusztus Elfogadva: április Elfogadva: április Elfogadva: június Elfogadva: március Elfogadva: szeptember Módosította: 2/2002. (II. 25.) Ör Szövegét megállapította: 2/2002. (II. 25.) Ör Módosította: 14/2009. (III. 26.) Ör. 5. (2) bekezdés 2

3 ac) valamint építési évtől függetlenül 16 szintes; b) 1 a tervezett felújítási munkákat a közgyűlés megszavazta, és döntött a várható költségek mértékéről, és pénzügyi forrás helyéről és a munkát átvevő mérnök személyéről; a közgyűlési jegyzőkönyvet a lakók ilyen tartalmú nyilatkozata nem helyettesítheti; c) 2, 3 a társasház a tervezett felújítás költség és az adható támogatás különbözetével rendelkezik; d) 4 a tervezett felújítási munkák szükséges műszaki dokumentációja a pályázat benyújtásának időpontjában a társasház rendelkezésére áll; e) 5 a felújítási munka engedélyköteles, úgy a társasház az engedélyt megkapta; f) 6 a társasháznak semmiféle köztartozása, ill. tartozása nincs az Önkormányzat felé; g) 7 a tulajdonostársaknak a lakásuk megvásárlásával kapcsolatban vételárhátralék visszafizetési elmaradása nincs. 4. (1) 8 A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek alábbi felújításához veheti igénybe: - az épület fő tartószerkezeti elemeinek részleges vagy teljes felújítása, - tető, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények részleges vagy teljes felújítása - födémek, függőfolyosók, erkélyek szerkezeti felújítása - homlokzat felújítása - központi berendezések, kazán, felvonók, szellőztető berendezések részleges vagy teljes felújítása - épületgépészeti berendezések részleges vagy teljes felújítása - az épület víz- és hőszigetelésének javítását célzó munkák - a társasházi tulajdonban lévő közműhálózat felújítási munkái - lépcsőház felújítása - szeméttároló kialakítása, meglévő szemétledobó korszerűsítése - a társasház külső utcafronti nyílászáróinak cseréje, helyreállítása, elsősorban a 10. (2) bekezdésében jelölt területeken - gépkocsi tároló kialakítása a társasház belső udvarán vagy pinceszintjén a pincehelyiség átalakításával. (2) A pályázaton elnyert támogatás a fenti munkák kivitelezési és lebonyolítási közvetlen költségeire használható fel. A pályázaton elnyerhető támogatás 5. (1) 9 Egy társasháznak legfeljebb a tervezett munka teljes költségének ötven százaléka adható támogatásként, a támogatás összege azonban nem lehet több 2 millió forintnál (2) 10 A társasháznak adható támogatás formája: a) kamatmentes kölcsön, illetve b) vissza nem térítendő támogatás, amely egy társasház esetében legfeljebb Ft lehet. (3) 11 Az egy társasháznak megítélhető vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege amennyiben a lakóépületben lévő önkormányzati tulajdoni hányad az ötven százalékot nem éri el Ft. (4) 12 Az egy társasháznak megítélhető kamatmentes kölcsön legmagasabb összege amennyiben a lakóépületben lévő önkormányzati tulajdoni hányad az ötven százalékot nem éri el Ft. (5) 13 Amennyiben a lakóépületben lévő önkormányzati tulajdoni hányad az ötven százalékot nem éri el és a pályázó társasház a kamatmentes kölcsönt nem kívánja igénybe venni, akkor részére - kizárólag életveszély elhárítására szolgáló munkálatok esetében - a tervezett munka teljes költségének huszonöt százalékáig, legfeljebb forint erejéig, vissza nem térítendő támogatás adható. 1 Számozását módosította: 8/2001. (IV. 26.) Ör Számozását módosította: 8/2001. (IV. 26.) Ör Módosította: 2/2002. (II. 25.) Ör Számozását módosította: 8/2001. (IV. 26.) Ör Számozását módosította: 8/2001. (IV. 26.) Ör Számozását módosította: 8/2001. (IV. 26.) Ör Számozását módosította: 8/2001. (IV. 26.) Ör Szövegét megállapította: 37/2004. (XI. 8.) Ör Szövegét megállapította: 37/2004. (XI. 8.) Ör Módosította: 24/2007. (IV. 27.) Ör. 1.. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 2. (1) bekezdését. 11 Módosította: 24/2007. (IV. 27.) Ör. 1.. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 2. (1) bekezdését. 12 Módosította: 24/2007. (IV. 27.) Ör. 1.. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 2. (1) bekezdését. 13 Szövegét megállapította: 37/2004. (XI. 8.) Ör. 2. 3

4 (6) 1 Azon társasház részére, ahol az önkormányzati tulajdoni hányad az ötven százalékot eléri, illetve azt meghaladja, vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön is legfeljebb a lakóépületben lévő magántulajdoni hányad arányának erejéig adható. Ezen esetekben a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön legmagasabb összege is az egyébként adható legmagasabb összegnek és a magántulajdoni hányad arányának szorzatából kerül kiszámításra. A pályázati eljárás 6. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: a) jelentkezési adatlapot; b) 6 lakásos, vagy annál kevesebb lakásszámú társasház esetén ba) 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapokat, hivatalos helyszínrajzot, bb) annak pontos megjelölését, hogy kamatmentes kölcsön esetében az egyes tulajdonosok tulajdoni hányadát milyen arányban terhelje a jelzálog, illetve amennyiben bármely tulajdoni hányad már jelzáloggal, vagy elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt, úgy a jogosult nyilatkozata arról, hogy az Önkormányzat jelzálogának bejegyeztetéséhez hozzájárul; c) 6 lakásnál nagyobb társasházak esetén ca) az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó, felhatalmazó nyilatkozatot (a rendelet 1. sz. melléklete), cb) két hétnél nem régebbi bankszámla igazolást; d) társasház lakóépület rövid bemutatását; e) a társasház közgyűlési jegyzőkönyvét, amely a felújítási munkákra és az e célra biztosított pénzügyi forrásra, ill. a munka átvételére jogosult személyre vonatkozó döntést tartalmazza; f) fedezetigazolást (számlakivonatot), arról, hogy a felújítási munkálatok költségének önrésze a társasház rendelkezésére áll; g) hiteles igazolást az önkormányzati tartozásmentességéről; h) a tervezett felújítási munka részletes, műszaki leírását; i) a tervezett felújítási munkát tartalmazó érvényes kivitelezői árajánlatot (tételes költségvetést); j) a tervezett kivitelezési munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentációt, szakvéleményeket és hatósági engedélyeket (1) A pályázat 3 példányban tárgyév április 30-ig nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában. (2) A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag és formailag nem megfelelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs mód. (3) Az 5. (5) bekezdésében megjelölt, életveszély elhárítását célzó pályázatok beadása folyamatos. 8. (1) A pályázatokat kivéve a 16. -ban nevesített állami pályázathoz nyújtott önkormányzati támogatást 3 a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági 4 Bizottság (a továbbiakban: bizottság) bírálja el és dönt a támogatás módjáról, összegéről e rendelet rendelkezései szerint. (2) 5 A benyújtott pályázatok elbírálása utáni döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Az értesítés átvételétől számított 30 napon belül a pályázónak a szerződést meg kell kötni. A szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá. (3) A pályázatokkal kapcsolatos döntések előkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata A bizottság működésére az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) 9/1995.(VI.1.) rendelet előírásait kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a 16. -ban meghatározott támogatásról szóló bizottsági döntés kötelező tartalmi elemeit az 1. sz. függelék tartalmazza 10. A benyújtott pályázatok elbírálása az alábbiak szerint történik: (1) 7 Az Önkormányzat általában elsősorban azoknak a társasházaknak kíván segítséget nyújtani, amelyeknél amelyeknél halaszthatatlan, nagy költségű kivitelezési munkák elvégeztetése szükséges. A támogatás odaítélésének indokát képezheti a homlokzati megjelenés is. 1 Szövegét megállapította: 2/2002. (II. 25.) Ör Szövegét megállapította: 37/2004. (XI. 8.) Ör Kiegészítette: 14/2009. (III. 26.) Ör. 5. (1) bekezdés 1. pontja 4 Módosította: 14/2009. (III. 26.) Ör. 5. (1) bekezdés 2. pontja 5 Módosította: 34/2005. (IX. 9.) Ör. 1. (1) bekezdés 6 Szövegét megállapította: 34/2005. (IX. 9.) Ör. 1. (2) bekezdés 7 Kiegészítette: 37/2004. (XI. 8.) Ör. 4. (1) bekezdés 4

5 Az elvégzendő munkák fontossági sorrendjét a bíráló bizottság állapítja meg. (2) Előre sorolt módon támogatásban részesülhetnek azon lakóépületek homlokzati munkái, amelyek műemléki, vagy városképi szempontból kiemelt helyen találhatók: a) főútvonalak mentén, belső kerületközpontok területén lévő lakóépületek; b) 1 Szépvölgyi út Bécsi út Föld utca mindkét oldala Kiscelli utca Szőlő utca Dévai Bíró Mátyás tér Perc utca Lajos utca Nagyszombat utca Árpád fejedelem útja által határolt terület épületei; c) Műemléki védettség alatti terület lakóépületei. (3) 2 Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatással kapcsolatos bizottsági feladatok 11. (1) A Fővárosi Városrehabilitációs Keretre beadott pályázatok előzetes minősítése a hatályos fővárosi önkormányzati rendeletnek megfelelően a bizottság feladata. (2) Amennyiben egy pályázó mind a fővárosi, mind a helyi támogatást igénybe kívánja venni, külön minősítés nem szükséges. A bizottság helyi támogatással kapcsolatos döntése egyben a fővárosi pályázattal kapcsolatos minősítés is. Pénzügyi rendelkezések 12. (1) A kamatmentes kölcsönt az Önkormányzat öt éves időtartamra nyújtja, amelynek visszafizetése a felújítási munkák elkészülte utáni negyedév első hónapjától indul, havonkénti egyenlő részletekben. (2) Amennyiben a nyertes pályázó a visszafizetési kötelezettségének nem tesz időben eleget, úgy a) 3 havi elmaradás esetén a Ptk (1) bekezdés szerinti kamattal terhelten kell a még vissza nem fizetett támogatást megfizetnie; b) 6 havi elmaradás esetén az Önkormányzat a hitelviszonyt azonnali hatállyal felmondja, a pályázó pedig a kölcsönt köteles egy összegben visszafizetni. (3) Amennyiben a pályázó a visszafizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget, az Önkormányzat jogosult az azonnali beszedési megbízást felhasználni. (4) A kölcsön törlesztésének figyelemmel kísérése, fizetési elmaradás esetén a szükséges intézkedések megtétele a Polgármesteri Hivatal feladata. (5) A kamatmentes kölcsön összegének visszafizetéséig a hatályos jogszabályok keretei között a hat lakásos, vagy annál kisebb társasházak esetében az ingatlanra jelzálogot kell bejegyeztetni. A jelzálogjog bejegyeztetéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 13. (1) Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások keretében kerülnek átadásra. (2) Az elnyert támogatás csak a bizottsági döntést követően elvégzett munkák fedezésére használható fel. (3) 3 A felújítási munka elvégzésének határidejét a szerződésben rögzíteni kell. A szerződéskötéstől számított számított 11 hónapnál hosszabb határidő nem jelölhető meg. Az elnyert támogatás összege a szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül használható fel. (4) A megállapodásban meghatározott felújítási munkák megjelölt határidőre történő befejezése utáni műszaki átadás-átvételi eljárást követő 15 napon belül kerülhet sor a megállapodott pénzösszeg átadására. Az elvégzett munkákat a társasház által megbízott mérnök ellenőrzi, a kivitelező felmérését és számláját felülvizsgálja. Az Önkormányzatot, illetve az általa megbízott szervezetet megillető jogok 14. (1) Az Önkormányzat megbízásából a Celer Kft. ellenőrzi az építkezés folyamatát. (2) Amennyiben a pályázaton eredményesen szereplő társasház a Celer Kft. kezelésében van, úgy az ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal feladata. (3) Az ellenőrzésre jogosult a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi iratba (dokumentáció, nyilvántartás, számla, pénztárbizonylat, stb.) betekinthet Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) által a 30 évnél (1973. január 1.) régebbi lakótelepi társasházak felújítására biztosított támogatás esetében e rendelet előírásait az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: 1 Módosította: 37/2004. (XI. 8.) Ör. 4. (2) bekezdés 2 Hatályon kívül helyezte: 37/2004. (XI. 8.) Ör. 4. (3) bekezdés 3 Módosította: 2/2002. (II. 25.) Ör Beiktatta: 44/2003. (XII. 13.) Ör. 2. 5

6 a) pályázatot azon lakótelepi épületekben lévő társasházak nyújthatnak be, amelyek 30 évnél régebben január 1. előtt rendelkeztek használatbavételi engedéllyel, és a Bogdáni út Hévízi út Vörösvári út Bécsi út Reménység u. Zápor u. Kiscelli u. Szőlő u. Selmeci u. Perc u. Lajos u. Árpád fejedelem útja Laktanya u. Folyamőr u. Bogdáni út által határolt területen belül fekszenek. b) Ezen egyszeri és évre vonatkozó támogatás alapját a Tanács által biztosított eft és az Önkormányzat által biztosított eft képezi. c) A pályázatok benyújtásának határideje január 30. A beérkezett pályázatokat a Képviselőtestület által meghatározott bizottság március 15-éig bírálja el. A hiányosan érkező pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. d) Egy társasháznak a tervezett munka teljes költsége adható vissza nem térítendő támogatásként, amelynek mértéke nem haladhatja meg a eft-ot. e) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a Rendelet 6. a), d) g) pontjában szereplő mellékleteket, a társasház közgyűlési jegyzőkönyvét, amely a felújítási munkákra és a munka átvételére jogosult személyre vonatkozó döntést tartalmazza, valamint tulajdonosi hozzájárulást az Önkormányzat részére, hogy az engedélyköteles munkák esetében az engedélyeket beszerezheti. f) A bizottság előzetes szűrése alapján, felújítási munkákra vonatkozó költségvetést az Önkormányzat készítteti el a c) pontban szereplő határidőt követő 15 napon belül. Az elkészült költségvetésről az önkormányzat 8 napon belül tájékoztatja a társasházat. A társasháznak a költségvetés kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkoznia kell ennek elfogadásáról. g) Az Önkormányzat a támogatásban részesített társasházzal együttműködési megállapodást köt. h) Az elvégzendő munkákra vonatkozó kivitelezési szerződéseket az Önkormányzat köti meg az általa kiválasztott vállalkozókkal, legkésőbb április 15-éig. A szerződésekben a kivitelezési határidőket legkésőbb május 31-ben kell meghatározni. A szerződésnek a társasház képviselője által aláírt záradéka tartalmazza, hogy a társasház a szerződésben foglaltakat tudomásul veszi és a szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállal. i) A pályázatok elbírálása során figyelembe kell venni, hogy a pályázat kiírásával az Önkormányzat számára elérendő minimális cél: - legalább egy épület komplexebb felújítására sor kerüljön, vagy - legalább tíz társasház részbeni felújítására sor kerüljön, vagy - legalább tíz lépcsőházat kell érintsen a felújítás. j) A támogatással létrejövő vagyon az Önkormányzat tulajdonát képezi, és az Önkormányzat tartja nyilván a számviteli-pénzügyi rendszerében. Az Önkormányzat a támogatással létrejövő vagyont a Tanács előzetes hozzájárulásával adhatja át a társasháznak. 6

7 Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása (1) 2 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az állami támogatás elnyerésére kiírt pályázathoz (a továbbiakban: állami pályázat) kapcsolódva, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítására, korszerűstésére támogatási lehetőséget biztosít. (2) 3 A támogatás elnyerése pályázat útján történik. Az Önkormányzat az állami pályázati kiírást (1. számú függelék) követően az abban szereplő követelményeknek megfelelően pályázati felhívást (2. számú függelék) tesz közzé. (3) 4 A rendelet szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek kell tekinteni a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbetonvázas és egyéb előregyártott technológia felhasználásával épült lakóépületet. (4) 5 Önkormányzati támogatásban részesülhetnek az július 1. előtt kiadott építési engedély alapján iparosított technológiával épült társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik energia-megtakarítást eredményező felújítására. (5) 6 Az önkormányzati támogatás az állami pályázatban szereplő korszerűsítési, felújítási munkák (Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje; Homlokzatok és födémek hőszigetelése; Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása; a megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra) közül az önkormányzati pályázati felhívásban részletezett munkák megvalósításának támogatására igényelhető. (6) Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz. (7) 7 Az önkormányzat az elismerhető bekerülési költség 2/3-át nyújthatja kamatmentes támogatás és/vagy vissza nem térítendő támogatás formájában. A vissza nem térítendő támogatás hitel felvétele esetén kamattámogatás is lehet. Az önkormányzati támogatás összege legfeljebb lakásonként forint lehet. (8) 8 A (7) bekezdésben meghatározott támogatási formák feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza. (9) 9 A felújítási programban való pályázati részvétel feltételei: a) a pályázattal érintett munkálatok megfelelnek az e rendeletben foglaltaknak, b) a tulajdonosok által jóváhagyott közgyűlési határozat csatolása arról, hogy a nyertes pályázat esetén a készpénzben vállalt saját erőt elkülönített számlán helyezik el, a pályázatban foglalt beruházást maradéktalanul megvalósítják. c) a társasháznak az önkormányzattal szemben nem áll fenn tartozása. (10) 10 Az önkormányzati pályázat benyújtása az önkormányzati pályázati felhívás Óbuda Újságban történő megjelenését követően folyamatos, a benyújtás végső határidejét a pályázati felhívás tartalmazza. (11) 11 A pályázati felhívást a Képviselőtestület hagyja jóvá. (12) 12 Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázat, amely a) magasabb saját erőt tud biztosítani, és ezáltal kevesebb önkormányzati támogatást vesz igénybe, b) egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület energiatakarékos felújítását célozza meg, c) a felújítás során korszerű technológiai, technikai megoldásokat alkalmaz. (13) 13 1 Módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör Módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 3. (3) bekezdés 1. francia bekezdése 3 Módosította: 28/2006. (V. 2.) Ör. 1. (2) bekezdés 4 Módosította: 28/2006. (V. 2.) Ör. 1. (3) bekezdés 5 Módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (1) bekezdés 6 Módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (2) bekezdés 7 Módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (3) bekezdés 8 Új szövegét megállapította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (4) bekezdés 9 Számozását módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (4) bekezdés. Rendelkezéseit módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (5) bekezdés 10 Számozását módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (4) bekezdés. Rendelkezéseit módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (6) bekezdés 11 Számozását módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (4) bekezdés. Rendelkezéseit módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (7) bekezdés 12 Számozását módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (4) bekezdés. Rendelkezéseit módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (8) bekezdés 13 Számozását módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (4) bekezdés. Hatályon kívül helyezte: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 3. (3) bekezdés 2. francia bekezdése 7

8 (14) 1 Jelen rendelet függelékében bekövetkezett változásról az állami 2 pályázat közzétételét követően az az Önkormányzat Internetes honlapján, illetve az Óbuda Újságban tájékoztatást kell közzétenni. A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása 3 16/A. (1) A Képviselőtestület az állami támogatás elnyerésére kiírt pályázathoz (a továbbiakban: állami pályázat) kapcsolódva, a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszereléséhez (a továbbiakban: fűtéskorszerűsítés) támogatást biztosít. (2) Az önkormányzati támogatás elnyerése pályázat útján történik. Az önkormányzati pályázati felhívás (3.számú függelék) az állami pályázati kiírást követően az abban szereplő követelményekkel összhangban kerül közzétételre. (3) A pályázati felhívást a képviselőtestület hagyja jóvá. (4) Az önkormányzati pályázat benyújtási határidejét az önkormányzati pályázati felhívás tartalmazza. (5) Az önkormányzati pályázat benyújtása díjtalan. 16/B. (1) Az önkormányi pályázat által támasztott többletkövetelmények: a) a pályázó közgyűlési határozatban döntött a 16/A. -ban nevesített állami pályázatban szereplő fűtéskorszerűsítési munkák megvalósításáról, valamint a megvalósításhoz szükséges önrész finanszírozásáról, b) az önkormányzati támogatási igény benyújtását követően megkezdett fűtéskorszerűsítési tevékenységre igényelhető támogatás, c) a pályázónak az önkormányzattal szemben nem állhat fenn tartozása, d) a pályázattal érintett munkálatoknak meg kell felelnie az állami pályázatban foglaltaknak, e) nem nyújtható be pályázat olyan a 16/A. -ban nevesített pályázattal támogatható tevékenységi körökkel megegyező fűtéskorszerűsítésre, amely a 16. -ban nevesített pályázaton már támogatásban részesült. (2) Az önkormányzati pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázat, amely nagyobb önkormányzati tulajdoni hányadú lakóépület fűtéskorszerűsítését célozza meg. 16/C. (1) Az önkormányzati pályázaton elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke az állami támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 25 %-a, de nem haladhatja meg lakásonként a Ft-ot. (2) Az önkormányzati támogatás csak sikeres állami pályázat esetén vehető igénybe. (3) Az elnyert önkormányzati támogatás a nyertes pályázó részére támogatási szerződés keretében kerül kifizetésre. 16/D. (1) Az önkormányzati pályázatot az állami pályázat pályázati útmutatójában meghatározott tartalommal kell benyújtani. (2) Az önkormányzati pályázatot érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a) a pályázat határidőn túl került benyújtásra, b) a pályázat a tartalmi és formai követelményeknek nem felel meg, c) a pályázó nem rendelkezik hiteles igazolással arról, hogy az önkormányzattal szemben nem áll fenn tartozása. (3) Az önkormányzati pályázat tartalmi és formai követelményeit az állami pályázat útmutatója alapján kell minősíteni. 16/E. A nyertes pályázókról a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság dönt. Záró rendelkezések (1)A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon a hirdető táblán történő kifüggesztéssel -, illetve az önkormányzat lapjában való megjelentetéssel történik. (3) A rendelet hatálybalépésével a főváros III. kerületében lévő társasházak részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről, és a pályázati elbírálás rendjéről szóló 46/1997.(XII.18.) ÖK rendelet hatályát veszti. (4) 5 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. jegyző polgármester 1 Számozását módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 2. (4) bekezdés 2 Módosította: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 3. (2) bekezdés 3 Beiktatta: 14/2009. (III. 26.) Ör Számozását módosította: 44/2003. (XII. 13.) Ör Beiktatta: 42/2009. (IX. 30.) Ör. 1. 8

9 9/2000. (IV. 10.) Ör. 1. számú melléklete 1 Felhatalmazó nyilatkozat társasház, mint A KERÜLETÉBEN LÉVŐ TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE ADHATÓ FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSRÓL szóló 9/2000.(IV.10.) ÖK rendelet alapján támogatást nyert támogatott felhatalmazom a III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatot, hogy a Raiffeisen Banknál számon vezetett számlára a lejárt, vagy a felmondással esedékessé tett követelés és járulékai összegével a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló többször módosított 39/1984.(XI.5.) MT. sz. rendeletben megjelölt előnyben rangsorolt fizetési megbízások kiegészítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a bankszámlánkat megterhelje, illetve azok összegét a(z).. vezetett számú bankszámlánkról azonnali beszedéssel lehívja. Budapest,. Támogatott a hitelintézethez bejelentett cégszerű aláírás 1 Módosította: 2/2002. (II. 25.) Ör. 7. (2) bekezdés 9

10 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Lakóház-felújítási Programja 9/2000. (IV. 10.) Ör. 2. számú melléklete 1 1 Hatályon kívül helyzete: 26/2008. (VI. 13.) Ör. 3. (3) bekezdés 3. francia bekezdése 10

11 9/2000. (IV. 10.) Ör. 1. számú függeléke 1 Az LFP-2008-LA-2 kódszámú állami pályázati dokumentáció letölthető a honlapról. 1 Aktualizálva: július

12 9/2000. (IV. 10.) Ör. 2. számú függeléke 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Pályázati felhívása Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására 2 Letölthető a honlapról. 1 Módosította: 28/2006. (V. 2.) Ör. 2. számú függeléke 2 Aktualizálva: a 28/2008. (VI. 13.) Ör. 1. -a alapján 12

13 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Pályázati Felhívása 9/2000. (IV. 10.) Ör. 3. számú függeléke 1 a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására (ÖKO-Program) Az önkormányzati miniszter a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) kormányrendelet alapján meghirdetett A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására - továbbiakban állami támogatás - pályázó társasházakat és lakásszövetkezeteket az önkormányzat is támogatni kívánja. Pályázók köre és a támogatható célok Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik, lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére. A támogatható célok megegyeznek önkormányzati és területfejlesztési miniszter távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztása szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására kiírt (LFP-2008-LA-9) számú a -továbbiakban ÖKO-PROGRAM- pályázatában foglaltakkal. A pályázat benyújtásának feltétele A társasház vagy lakásszövetkezet közgyűlése közgyűlési határozat formájában döntött az ÖKO program keretében meghirdetett fűtéskorszerűsítési munkák megvalósításáról, a megvalósításhoz szükséges önrész finanszírozásáról. A pályázaton elnyerhető támogatás A vissza nem térítendő önkormányzati támogatás mértéke az állami támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 25%-a, de nem haladhatja meg a Ft/lakás összeget. Az elnyert támogatások a nyertes pályázó részére Támogatási szerződés keretében kerülnek kifizetésre. A pályázati eljárás 1. A pályázatot 1 példányban az önkormányzati miniszter által meghirdetett pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott tartalommal, illetve a kerületben lévő társasházak részére adható felújítási támogatásról szóló módosított 9/2000. (IV. 10.) rendeletben foglaltak figyelembevételével június 8- án 12h-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába (III. kerület Budapest, Harrer Pál u. 2.) 2. A pályázatokról a kerületben lévő társasházak részére adható felújítási támogatásokról szóló 9/2000. (IV. 10.) rendelet 16/E. -ban rögzítetteknek megfelelően a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság dönt június 24-ig. A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot vagy elveti azt. 3. A döntésről valamennyi pályázó 3 napon belül írásban értesítést kap. Az elbírálás szempontrendszere 1. A pályázaton csak a formailag, tartalmilag megfelelő pályázatok kaphatnak támogatást. A pályázatok tartalmi és formai követelményeit az önkormányzati miniszter által 2008 októberében közzétett pályázati útmutatója alapján kell minősíteni. (Kódszám: LFP-2008-LA-9) 2. Az önkormányzati pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázat, amely nagyobb önkormányzati tulajdoni hányadú lakóépület fűtéskorszerűsítését célozza meg. 3. A határidőn túl benyújtott, tartalmilag, formailag hiányos pályázatot érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 4. Érdemi elbírálást mellőzve a pályázatot el kell utasítani, ha a pályázó nem rendelkezik hiteles igazolással arról, hogy az önkormányzat felé nem áll fenn tartozása. 5. Önkormányzati támogatás kizárólag a benyújtást követően elvégzett fűtéskorszerűsítési munkákra adható. 1 Beiktatta: 14/2009. (III. 26.) Ör

14 A pályázati útmutató, valamint a pályázati adatlap és mellékletei az Önkormányzati Minisztérium honlapjáról ( az önkormányzati pályázati felhívás az honlapról letölthető. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, emellett az Óbuda Újságban, valamint az önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társasház felújítási támogatás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társasház felújítási támogatás 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társasház felújítási támogatás - 2019 Képviselőtestületének a kerületében lévő társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 41/2014. (XI. 28.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2013. (II. 14.) 1 önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról a 3/2014. (I. 31.) 2

Részletesebben

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint a lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA HELYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ az 55/2013.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról Budapest K6bányai Önkormányzat (a továbbiakban : Önkormányzat) Képvisel6-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004. (III.2.) Kt. számú rendelet módosítására

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzata a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerületi társasházak, szövetkezeti lakóházak, valamint osztatlan közös

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerületi társasházak, szövetkezeti lakóházak, valamint osztatlan közös Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. október 15. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 53/1999. (IX. 17.) számú rendelete a kerületi társasházak,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 2019 TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATA 2019 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 2019 Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

P á l y á z a t i f e l h í v á s volt állami tulajdonú lakások privatizációja során alakult társasházas,

P á l y á z a t i f e l h í v á s volt állami tulajdonú lakások privatizációja során alakult társasházas, P á l y á z a t i f e l h í v á s A Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai, valamint a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre.

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2008. (III. 28.) számú rendelete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I 2-334/2009. Tárgy: PANELPROGRAM Üi.: dr. Forgó Mária Melléklet: Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2014. (XI. 28.) 1 önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról a 13/2016. (III. 21.)

Részletesebben

Helyi joganyagok - Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2000. (XII oldal (7)1 A lakóház-felújítási pályázaton nem pályázhat az a t

Helyi joganyagok - Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2000. (XII oldal (7)1 A lakóház-felújítási pályázaton nem pályázhat az a t Helyi joganyagok - Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2000. (XII. 2 1. oldal Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2000. (XII. 24.) sz. rendelete a lakóház-felújítási támogatásról

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelete alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a 2008. évi Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

2 Rákosmente Önkormányzata /a továbbiakban:

2 Rákosmente Önkormányzata /a továbbiakban: Egységes szerkezetbe foglalta: Mucsi Mária Hatályos: 2010. október 15-től Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2010. október 20. Budapest Főváros XVII. kerület 1 Rákosmente Önkormányzatának 71/2004. (XII.

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete. a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete. a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének,

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázatához

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2000.(XII.24.) rendelete a lakóház-felújítási támogatásról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2000.(XII.24.) rendelete a lakóház-felújítási támogatásról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/000.(XII..) rendelete a lakóház-felújítási támogatásról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. március 30. napján tartandó ülésére! Készítette: dr. Pécsi Mária pályázati referens te 004 G Tárgy: Javaslat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Tapolca Város Önkormányzata az iparosított technológiával

Részletesebben

A 2014. 10. A 2014. 30. A

A 2014. 10. A 2014. 30. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területén található legalább 3 lakásos társasházak és szövetkezeti házak felújításának pénzügyi támogatására Budapest Főváros XIV.

Részletesebben

OTTHONVÉDELMI ALAP 2014.

OTTHONVÉDELMI ALAP 2014. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OTTHONVÉDELMI ALAP 2014. 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Otthonvédelmi Alap létrehozásáról, valamint

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 10/2008. (IV.17.) Kt. számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. A pályázók köre 3. 1

A rendelet célja. A rendelet hatálya. A pályázók köre 3. 1 Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2009.(III.6.) rendelettel módosított 9/2008. (III.31.) rendelete a lakóépületek és középületek felújításának, energiatakarékos korszerűsítésének támogatására

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meglévő lakóépületek felújítására és új energiatakarékos lakóházak

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-300 Iktatószám: I-1323-10/2008 Ügyintéző: Báthory István Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társasház felújítási támogatás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társasház felújítási támogatás 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társasház felújítási támogatás - 2019 Képviselőtestületének a kerületében lévő társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 41/2014. (XI. 28.) önkormányzati

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 3.

Értelmező rendelkezések 3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVII. kerületében elhelyezkedő társasházak, valamint családi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2008.(XII. 17.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2008.(XII. 17.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2008.(XII. 17.) önkormányzati rendelete A védett épületek felújításának támogatási rendszeréről* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. c) 35. (2) bekezdés b) pontja (V2) és 2. sz. melléklete szerinti helyi védettségű épületekre, megtartandó védelemmel.

1. Általános rendelkezések. c) 35. (2) bekezdés b) pontja (V2) és 2. sz. melléklete szerinti helyi védettségű épületekre, megtartandó védelemmel. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról Nagykőrös Városi Önkormányzat

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak részére adható támogatás elnyerésére

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak részére adható támogatás elnyerésére P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak részére adható támogatás elnyerésére 2008. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület

Részletesebben

Általános rendelkezés 1. 1

Általános rendelkezés 1. 1 Szekszárdi Önkormányzat 7/2002.(IV.29.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a lakó-, és egyéb épületek, építmények felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás Tevékenységi kör Pályázatírás - lakosság, társasházak és lakásszövetkezetek Közbeszerzés bonyolítása Kivitelezők pályáztatása, kiválasztása Kivitelezői

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-359

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2010 (IV. 29.) rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Budapest Főváros

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2017. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata. Pályázati Felhívás és Útmutató

Tolna Város Önkormányzata. Pályázati Felhívás és Útmutató Tolna Város Önkormányzata Pályázati Felhívás és Útmutató Tolna Város Önkormányzatának az építészeti örökség helyi védelméről szóló 6/2005. (III.1.) Ör. rendelete alapján A helyi értékvédelmi rendelettel

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e az iparosított technológiával épül lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és felújításának támogatásáról

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben