A minőség nem hozzáadott érték a tevékenység része

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A minőség nem hozzáadott érték a tevékenység része"

Átírás

1 A minőség nem hozzáadott érték a tevékenység része A szakmai irányelv hatásának vizsgálata a gyógyszeres terápia alakulására a hazai fekvőbeteg-intézményekben A A technikai fejlődés és a specializálódás az orvostudomány minden ágában igen gyors, de különösen az a kórházi orvoslásban, ami a szűkülő erőforrások még gazdaságosabb felhasználására ösztönöz. A fekvőbeteg-intézetekben a Donabedian-modell szerinti struktúra-folyamat-eredmény összhatásaként keletkező szolgáltatásnak hatékonynak és egyenletesen jó minőségűnek kell lennie, oly módon, hogy az optimális hatást nyújtó és a leginkább költséghatékony eljárások alkalmazásával a betegpreferenciák is érvényesüljenek. A minőség javításának fontos eszköze a folyamatok szabályozása, melynek egyik lehetséges formája az evidenciákon alapuló szakmai irányelvek alkalmazása (1,2,3). szakmai irányelvek olyan szisztematikusan kifejlesztett állásfoglalás-sorozatok, amelyek tudományos bizonyítékokra és szakértői véleményekre támaszkodva, jól meghatározott ellátási körülmények fennállása esetén, speciális betegkörre vonatkozóan tesznek javaslatot az ellátás egyes lépéseire mind az ellátók, mind az ellátottak számára. Felhasználhatók a definícióban is említett döntéstámogatásra, az orvosi gyakorlatban megfigyelhető eltérések kiegyenlítésére, az ellátás költségeinek csökkentésére az elsőre jót elvének megvalósítása révén. Az intézményi tanúsítás alapját képezhetik, elősegíthetik az orvosképzést, bizonyítékként szolgálhatnak műhibaperek kapcsán, segíthetik a kutatási tevékenységet. Alkalmazásuk kritériumai között szerepel, hogy az ellátandó betegség nagy beteganyagot érintsen és népegészségügyi problémát jelentsen. Bevezetésük az egészségügy azon területein javasolt, ahol az orvosi gyakorlatban jelentős eltérések tapasztalhatók, és az ellátás eredményében is változékonyság figyelhető meg az egyes egészségügyi intézmények között, nem utolsósorban pedig nagy volument érintenek (4,5). Előzmények A magyar egészségügy számos nehézséggel küzd. Szűkösek a rendelkezésre álló erőforrások, emellett igen rossz a lakosság egészségi állapota is. A területi differenciák az egészségi állapotmutatók alakulásán túl az ellátás gyakorlatában is megfigyelhetők (6). A minőségi betegellátásra való törekvések az utóbbi évtizedben hazánkban is felértékelődtek. Miután Magyarországon a szakmai irányítás rendszerébe még nem épült be az irányelvek fejlesztésének gyakorlata, 1996-ban a Népjóléti Minisztérium (NM) minőségügyi tevékenység fejlesztésére hirdetett meg pályázatot azzal a céllal, hogy tesztelje a US Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) által kifejlesztett szakmai irányelvek hazai gyakorlati bevezethetőségét, ellátási tevékenységre kifejtett hatását, és ezeken keresztül monitorozza a dokumentációs fegyelem változását. A Szívelégtelenség: bal kamrai systoles dysfunctioban szenvedő betegek kivizsgálása és kezelése című, bizonyítékokon alapuló amerikai irányelv tesztelése a sikeresen pályázó és a szakmai irányelv kipróbálását önként vállaló fekvőbetegintézményekben került lebonyolításra. A program a résztvevő kórházak kezdőbetűiből alkotott BORCSI-projekt elnevezést kapta. A NM az elméleti koordinátori teendőket a projekt gyakorlati lebonyolításával megbízott Egészségügyi Minőségfejlesztési Konzultációs Központtal (EMIKK) szoros együttműködésben végezte. A program indulásakor a kórházak szakmai koordinátorai és a szakterület vezető hazai képviselői az irányelvek helyi alkalmazásának lehetőségében egyetértettek. A program célja a vizsgálat alapjául szolgáló egészségügyi dokumentáció alkalmazhatóságának megítélése a szakmai irányelv hatástanulmányának kivitelezhetősége szempontjából, valamint a guideline terjesztésének és hatásának vizsgálata a krónikus szívelégtelenséggel fekvőbeteg-intézetben kezelt betegek gyógyszeres terápiájának alakulására. Módszer A szakmai irányelv kipróbálásában 6 hazai intézmény (K1-K6) vett részt 3 városi és 1 megyei kórház, 1 egyetemi klinika, valamint 1 országos intézet -, a fekvőbeteg ellátás egyes szintjeit képviselve. Az adatgyűjtés alapjául az intézményekben fellelhető egészségügyi dokumentáció szolgált. Az ellátási gyakorlat megfigyelésére tervezett adatgyűjtő lapon a betegek demográfiai jellemzői, ápolási szükségletei, az ellátás időtartama, anamnesztikus adatai, fizikális státus paraméterei; a kórházi tartózkodás alatt végzett vizsgálatok, valamint a fekvőbeteg-intézetben alkalmazott gyógyszeres terápia dokumentálása szerepelt. A szakmai irányelv bevezethetőségét tesztelő próbafelmérést követően a tényleges vizsgálat módszertana az ún. előtte-utána epidemiológiai vizsgálat volt, mely a betegek intézménybe történő felvételi ideje alapján két időintervallumra osztható: az 'előtte' (E) szakaszra (1997. január február 28.), amely az irányelv kórházakkal való megismertetését megelőző, valamint az 'utána' (U) szakaszra (1998. március március 15.), amely a guideline megismertetését követő időszak ellátási gyakorlatát jellemezte. Az adatgyűjtés azon 1222 betegre terjedt ki, akik krónikus szívelégtelenség fődiagnózissal, vagy annak valamely alapbetegsége (arteriosclerotikus, hypertensiv, valvuláris szívbetegség vagy dilatatív cardiomyopathia) miatt kerültek felvételre. 566 fő képezte az irányelv ismerete előtti, 656 fő az utáni szakasz adatbázisát. Az adatellenőrzést a vizsgálat teljes időtartama alatt, randomizált módon végeztük. Az értékelési szempontokat a vizsgálati céloknak megfelelően határoztuk meg. Az egészségügyi dokumentáció alkalmazhatóságának megítélése mutatószámok segítségével történt. Az adatfelvétel a hospitalizáció időszakában 14 Kórház XI. évfolyam április

2 . rendelt valamennyi gyógyszerféleségre kiterjedt. Mivel az AHCPR által kifejlesztett szakmai irányelv a diureticumok, angiotensin-convertáló-enzim bénítók (ACE-gátlók), szívglycosidok és anticoagulansok alkalmazására tesz javaslatot, elsődlegesen e gyógyszercsoportok felhasználásának elemezését végeztük el. A gyógyszereket az Anatómiai, Terápiás és Kémiai (ATC) kódrendszer alapján klasszifikáltuk (7). Az adatokat SPSS 9.0 for Windows statisztikai program segítségével dolgoztuk fel. A statisztikai próbákat a Pearson-féle chi-négyzet, valamint a Mann-Whitney U teszt segítségével végeztük. A szignifikancia szintjét p<0,05 jelentette. A többváltozós vizsgálat logisztikus regreszszió segítségével történt. A modellben a progresszív betegellátásban betöltött közbülső szerepére való tekintettel a K4 jelzésű megyei kórház szolgált referenciaként. Eredmények A szakmai irányelv hatástanulmányának kivitelezhetőségét az összegyűjtött adatok teljességén és helyességén keresztül monitoroztuk. Vizsgálatunk e részének eredményeit a próbatanulmány tapasztalait összegző cikkünkben mutattuk be (8). A szakmai irányelvnek a betegek gyógyszeres terápiájára gyakorolt hatását az irányelv kórházakkal való megismertetése előtti és utáni vizsgálati összehasonlító elemzésével végeztük el. E U E U E U E U E U E Thiazidok Clopamid # Chlorthalidon * Furosemid * Ethacrynsav * Spironolacton * K + cancreonat * HCT+K spóroló * * p<0,05 a K 1 K 6 intézményekre vonatkozóan mindkét vizsgálati szakaszban # p<0,05 a K 1 K 6 intézményekre vonatkozóan csak az előtte vizsgálati szakaszban 1. táblázat A diureticumok felhasználásának intézményspecifikus jellemzői a két vizsgálati periódusban (%) Captopril * 5,3 5,9 4,4 6,8 18,5 7,5 38,1 29,9-2,5 27,9 10,8 Enalapril * 42,1 52,1 57,8 56,8 24,4 43,0 33,6 28,9 56,2 56,3 24,9 37,8 Lisinopril * - - 6,7 2,3-3,2 1,5 3,1 1,2 1,0-18,9 Perindopril # 5,3 10,1 13,3 15,9 3,4 4,3 3,0 8,2 8,6 7,6 1,5 5,4 Benazepril # - - 2,2 2,3-1,1 3, ,5 - - Cilazapril 5,3 3,7 2,3 1,7 2,2 1,5 1,0-2,5 - - Trandolapril # - 1,1 2,2 4, ,5 - - # p<0,05 a K 1 -K 6 intézményekre vonatkozóan csak az előtte vizsgálati szakaszban 2. táblázat:az ACE-gátló szerek intézményenkénti felhasználása (%) a két vizsgálati szakaszban Digitoxin * ,3 34, ,7 3, Digoxin * 52,6 42,0 64,4 45,5 34,5 43,0 69,4 70,1 32,1 27,9 54,4 59,5* p<0,05 a K 1 -K 6 intézményekre vonatkozóan mindkét vizsgálati szakaszban 3. táblázat: Az anticoagulans szerek intézményenkénti felhasználása (%) az előtte- utána vizsgálati ban Betegjellemzők A programba beválasztott 1222 fő átlagéletkora 67,3 +12 év volt, 48,9%-a férfi, 51,1%-a nő. Az epidemiológiai szempontból lényeges életkori kategóriák a következőképpen alakultak: a minta közel egyharmadát (36,6%) a 65 év alatti, 28,4%-át a 75 év feletti korosztály képezte. A kórházi felvételkor megítélt New York Heart Association (NYHA) értékek alapján 8,6% NYHA I., 20,3% NYHA II., 31,1% NYHA III., 40,0% NYHA IV. kategóriával került felvételre. Krónikus szívelégtelenség [I50] fődiagnózissal a betegek 40,1%-át, idült ischaemiás szívbetegséggel [I25] 23,8%-át, dilatativ cardiomyopathiaval [I42] 10,6%-át, hypertensiv szívbetegséggel [I11] 9,0%-át, hypertóniával [I10] 4,0%-át vették fel. Ápolási igény tekintetében a betegek mintegy háromnegyede önellátásra képes. Az átlagos ápolási napok száma 9,6+7,1; a fekvőbeteg-intézményben eltöltött legrövidebb idő 1, a leghosszabb 82 nap volt. A betegek intézménybe kerülése előtti ambuláns gyógyszeres kezelésében a nitrátok (57,7%), a diureticumok (52,0%) és az ACE-gátlók (48,2%) alkalmazása volt a leggyakoribb, emellett az anticoagulansok (36,1%), szívglycosidok (27,7%), ß-blokkolók (26,2%) és Ca-csatornablokkolók (22,6%) rendelése is számottevőnek bizonyult. A kórházi tartózkodás alatti gyógyszeres terápia jellemzése az előtte-utána vizsgálati ban A szívelégtelenség gyógyszeres terápiájában ajánlott főbb ATC-csoportok alkalmazását illetően a szakmai irányelv ismerete az ACEgátlók és az anticoagulans szerek felhasználásában eredményezett statisztikailag értékelhető különbséget a két vizsgálati periódus között oly módon, hogy míg az ACE-gátlók alkalmazási gyakorisága emelkedett az irányelv kórházakkal való megismertetése után, addig az anticoagulansokat kevesebb beteg számára rendelték. E két gyógyszercsoport esetén a változás iránya a szakmai irányelv ajánlásainak megfelelő volt. A diureticumok és a szívglycosidok felhasználásának mértékében a vizsgálati között nem volt szignifikáns változás (1. ábra). Az irányelv gyógyszeres terápiára vonatkozó hatásának értékeléséhez a szakmai irányelv megismertetését megelőző és az azt követő vizsgálati összehasonlítása mellett szükségesnek látszott annak feltárása is, hogy a szakmai irányelv hatásának betudott változás valóban az irányelv befolyásoló erejének tulajdonítható-e, vagy a programban szereplő, igen heterogén területi eloszlást és különböző egészségügyi ellátási szinteket képviselő hat kórház intézményspecifikus jellemzőinek hatása is érvényesül. A továbbiakban ezek a vizsgálati eredmények kerülnek bemutatásra. Kórház XI. évfolyam április 15

3 Intézmény-specifikus jellemzők A projektben részt vevő kórházak az ellátott betegek főbb demográfiai paramétereit illetően alapvetően különböztek egymástól. A legfiatalabb beteganyaga a K5-nek volt (átlagéletkoruk 63,1+13,2 év), a legidősebb betegeket a K1-ben látták el (70,7 +10,4 év). A K2 kórházban a férfiak (60,7%), a K1-ben a nők (59,3%) dominanciája volt a jellemző. Ápolási igény tekintetében a K4 és a K6 intézetben az átlagos értéket (24,5%) jóval meghaladó volt a súlyos, ágyban fekvő esetek aránya (52,0%, 47,3%). A K3 és K5 kórházak betegeinek 94,8%-a, illetve 88,8%- a önellátásra képes volt. A felvételkor megítélt állapotjellemzők közül a fődiagnózisok differenciálódása emelendő ki: a K1, K2 és K6 intézményekben a betegek több mint 70%-a szívelégtelenség fődiagnózissal került felvételre (73,0%, 77,5%, 74,3%). A K3 kórház betegeinek 88,4%-át idült ischaemiás szívbetegség fődiagnózisával vették fel, a K5 intézményben a hypertensiv szívbetegség (29,5%), illetve a dilatativ cardiomyopathia (24,5%) volt a fődiagnózisok listavezetője. Az átlagos ápolási idő a K1-ben volt a legrövidebb (6,1+3,2 nap), a K6-ban a leghosszabb (14,6+12,8 nap). Acenocumarol * 13,2 19,1 55,6 34,1 23,5 19,4 45,5 39,2 16,7 28,4 32,4 21,6 Heparin * 2,6 2, ,6 6,5 32,8 10,3 5,6 8,6 4,4 - Antithrombin III , Nadroparin * - - 2,2 2,3 0,8 1,1 31,3 34,0 0, Na-pentosan-polysulfat ,7 4, ,7 Ticlopidin ,7 3,1 1,2 1,0-2,7 Acetylsalicylsav * 13,2 13,3 11,1 18,2 30,3 29,0 28,4 33,0 45,7 42,6 22,1 5,4 Streptokinase ,1-1, táblázat: A szívglycosidok intézményenkénti felhasználása (%) a két vizsgálati időintervallumban Előtte Utána Intémények K 1 K 2 K 3 k 4 K 5 K 6 K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 ATC csoportok Diureticumok * 97,4 95,6 85,7 92,5 57,4 91,2 93,1 100,0 97,8 91,8 56,9 100,0 ACE-gátlók * 57,9 88,9 47,1 72,4 67,9 60,3 73,9 84,1 57,0 64,9 74,1 73,0 Szívglycosidok * 52,6 73,3 34,5 70,1 32,1 54,4 42,0 75,0 43,0 73,2 27,9 59,5 Anticoagulansok * 28,9 66,7 43,7 85,8 58,6 48,5 33,5 52,3 45,2 80,4 64,0 29,7 5. táblázat: A főbb ATC-csoportok gyógyszerrendelési gyakoriságának (%) intézményenkénti jellemzői a két vizsgálati szakaszban ATC csoportok Változók Diureticumok ACE-gátlók Szívglycosido Anticoagulansok Szignifi- Esély Szignifi- Esély Szignifi- Esély Szignifi- Esély kancia hányados kancia hányados kancia hányados kancia hányados Nem * Életkor periódus * Intézmények * K K K K K * Referencia kategóriák: nők utána vizsgálati szakasz K4 6. táblázat: A szívelégtelenség gyógyszeres terápiájában ajánlott főbb gyógyszercsoportok alkalmazását befolyásoló paraméterek Az egyes kórházak között tehát az intézménybe kerülés körülményei, a fődiagnózisok és az ápolási idők tekintetében is szignifikáns eltéréseket találtunk. A krónikus szívelégtelenség kezelésére ajánlott szerek kórházankénti alkalmazásának jellemzőit az alábbi néhány táblázat adatai szemléltetik (1-5 táblázatok). A K2 kórház vizelethajtó gyógyszeres terápiája gyakorlatilag a clopamid, a chlorthalidon és a furosemid hatóanyag-tartalmú készítmények alkalmazását jelentette mindkét periódusban. A chlorthalidont csak ez az intézmény használta számottevő mennyiségben. A K5 intézetben a betegek diureticus kezelésére mindkét vizsgálati szakaszban valamennyi gyógyszercsoportot alkalmazták. Thiazid típusú vizelethajtókat kizárólagosan csak ez a kórház használt. A furosemid és a hydrochlorothiasid+kálium visszatartó (HCT+Kspóroló) diureticum volt az általánosan, széles körben alkalmazott vizelethajtó valamennyi intézményben (1. táblázat). Az ACE-gátlók felhasználását illetően kiemelendő a K2 kórház, ahol e csoport számos vizsgált képviselőjét bevonták a terápiába (2. táblázat). Az enalapril és a perindopril hatóanyag-tartalmú gyógyszerek mindkét vizsgálati fázisban valamennyi intézmény ACE-gátló terápiájában általánosan használatosak voltak. A benazepril, a cilazapril és a trandolapril csoport tagjai csak néhány intézményben és igen alacsony felhasználási gyakoriság mellett jelentettek terápiás alternatívát. A szívglycosidok közül minden kórház mindkét vizsgálati fázisban alkalmazta a digoxint. A digitoxin felhasználása szinte kizárólagosan a K2 intézethez köthető (3. táblázat). Az anticoagulansok felhasználásában is szignifikáns különbségek voltak az egyes intézmények között (4. táblázat). A K4-ben alkalmazták e csoport legtöbb képviselőjét mindkét vizsgálati periódusban, a többi kórházban általában 2-3 féle alvadásgátló szer volt használatos. Az acenocumarol és az acetylsalicylsav készítmények minden intézmény gyógyszerpalettáján szerepeltek. A kórházak fő ATC-csoportok szerinti gyógyszerterápiás gyakorlatából kiemelendő, hogy diureticumokat a K3 és a K5 intézmény kivételével minden kórház 90% feletti gyakorisággal használt. Az ACE-gátlók is gyakran, de kórházanként nagyon eltérő mértékben kerültek felhasználásra. A legkevesebb ACE-inhibitort a K3, a legtöbbet a K2 intézet használt. A szívglycosidok közül a K5 kórház alkalmazott legkevesebbet, a K2 intézmény glycosidterápiás volumene igen magas volt. Az anticoagulans felhasználás tekintetében a két szélsőértéket a K1 és a K4 kórház képviselte (5. táblázat). A vizsgálat eredményei szerint attól, hogy a szakmai irányelv ajánlásai ismertté váltak, nem változott meg az intézmények saját gyógyszerterápiás gyakorlata, azaz a kórházak mindkét vizsgálati fázisban hasonló gyakorisággal túlnyomórészt ugyanazon hatástani csoportok- 16 Kórház XI. évfolyam április

4 beli szereket alkalmazták, és a felhasználás mértékében sem mutatkozott változás. Joggal vetődött fel annak szükségessége, hogy a szakmai irányelv gyógyszeres terápiát befolyásoló hatásának megítélésekor a részt vevő intézmények között alapvetően meglévő különbségek figyelembevételével tegyük meg megállapításainkat. A többváltozós elemzés logisztikus regresszió segítségével történt. A modell egy kategorikus függő változó (az egyes gyógyszercsoportok alkalmazása) és egy vagy több (kategorikus vagy folytonos) független változó közötti kapcsolatot ír le. Esetünkben a nem, a vizsgálati periódus és az intézmény volt a kategorikus független változó, folytonos független változóként az életkor szerepelt. Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgálati periódus azaz az evidencián alapuló szakmai irányelv ajánlásainak megismertetése előtti és utáni időszak a négy fő hatástani csoport egyikénél sem befolyásolta szignifikánsan a gyógyszerkészítmények alkalmazását, az intézmény hatása azonban mindegyik csoport vonatkozásában statisztikailag értékelhető volt. A betegek gyógyszeres kezelése döntő mértékben intézményspecifikus, melyet a szakmai irányelv kórházakkal való megismertetése alapvetően nem befolyásolt (6. táblázat). Megállapítható volt továbbá az is, hogy például a K2 intézmény betegeinek esélye a diureticus kezelésre 3,5-ször, az ACE-gátló szerek rendelésére mintegy 2,8-szor volt nagyobb, mint a referenciaként választott K4 intézményben. Ugyanakkor a K3 kórházban ellátott betegek közül csak minden második részesülhetett a modern gyógyszeres terápia ajánlásának megfelelő ACE-inhibitor-kezelésben. Ezen adatok a területi és szakmai aránytalanságok fennállását és erős determináló szerepét hangsúlyozták. Összefoglalás A szakmai irányelv hatásvizsgálata során a krónikus szívelégtelenséggel fekvőbeteg-intézetben ápolt betegek gyógyszerellátásának inkább epidemiológiai, mintsem szoros értelemben vett kardiológiai szempontú összehasonlító elemzését végeztük el. Az AHCPR által kifejlesztett szakmai irányelv intézményekkel történő megismertetése utáni időszakban két hatástani csoport esetében volt megfigyelhető szignifikáns változás az irányelv ismerete előtti időszakhoz viszonyítva. Az ACEgátló szereket nagyobb gyakorisággal, az anticoagulansokat ritkábban alkalmazták a kórházak az 'utána' vizsgálati periódusban. Az egyes kórházak gyógyszerterápiás gyakorlatában nem okozott érdemi változást a szakmai irányelv ismerete; a fekvőbeteg-intézetek között a szívelégtelenség gyógyszerterápiás megoldásaiban tapasztalható különbségek az 'utána' időszakra sem nivellálódtak számottevően. A többváltozós elemzések eredményei szerint a krónikus szívelégtelenséggel fekvőbetegintézetben ellátott betegek gyógyszerekkel történő kezelése döntő mértékben intézményspecifikus, melyet a szakmai irányelv ismerete sajnos alapvetően nem befolyásolt. Következtetések Kórházszövetség. A szakmai irányelv bevezetésének adott körülményei nem segítették elő az annak alkalmazásától várható eredmények teljesülését. Az amerikai irányelv magyarországi adaptálásában és kórházkapuig történő eljuttatásában a Népjóléti Minisztérium és az EMIKK tevékeny részt vállalt. A szakmai irányelv kórházkapun belüli megismertetésére, a napi gyakorlatba való ültetésére vonatkozóan azonban a minisztérium központi szabályozást nem adott ki, e feladatot a programkoordinátorok irányításával a kórházak saját hatáskörben, a helyi adottságok és körülmények figyelembevételével oldották meg. Az intézmények önállóan döntöttek arról, hogy a mintaosztályokon tevékenykedő szakemberek irányelvhez való hozzáállását, annak tudatosságát és megértését, az orvosok irányelv-követő magatartását oktatással kívánják-e befolyásolni vagy sem. Úgy tűnik, az ellátási gyakorlatban a kultúra, a szokások, a különböző érdekek erősebb hatásúnak bizonyulnak, mint az újabb kutatási eredmények. Az egyes betegről alkotott döntések meghozatalakor az egészségügyi ellátást nyújtó a rendelkezésre álló legjobb irodalmi, statisztikai információk mellett tág érvényesülési teret enged azon tapasztalati tényezőknek, melyeket az alma mater szemléletformáló ereje, az ellátó orvosok életkori paraméterei, az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtók szakmai felkészültsége táplálnak. A gyógyítás legkülönbözőbb területeit erősen determináló tradíciók befolyásolása szükség esetén megváltoztatása valószínűleg csak nagy időtávlatokban gondolkodva lehetséges, különösen akkor, ha az ellátás folyamatában a tudományos bizonyítékok figyelembevétele nem követelmény. Az attitűd erős befolyásoló szerepét emeli ki a kórházak minőségügyi tevékenységét áttekintő beszámoló is (9). Az évi egészségügyi törvény előírja a szakmai irányelvek alkalmazását. Örvendetes tény, hogy 2002 tavaszán az Egészségügyi Közlöny Különszámában közzétették azokat az irányelveket, melyeket hazai körülményekre adaptáltak és a törvény erejénél fogva alkalmazásuk kötelező (10). Remélhető, hogy a közeljövőben hivatalosan közzéteszik a szakmai irányelv ÁLLÁSHIRDETÉS Pályázatot meghirdető szerv neve: Bugát Pál Kórház, 3200 Gyöngyös, Dózsa György út , telefon: (37) Munkahely és munkakör Pályázati feltételek Juttatások, egyéb megnevezése információk Radiológiai Osztály 1 fő, orvos szakirányú végzettség CT-jártasság előny Bér: megegyezés szerint, lakhatási hozzájárulással Pszichiátriai és Addiktológiai O. szakirányú végzettség Bér: megegyezés 2 fő, orvos szerint, lakhatási 2 fő pszichológus hozzájárulással, Gyógyszertár szakirányú végzettség azonos 2 fő gyógyszerész I. Belgyógyászati O. 2 fő, orvos szakirányú végzettség azonos II. Belgyógyászati Osztály szakirányú végzettség azonos (gastroenterológia) 3 fő, orvos Neurológiai Osztály 1 fő, orvos szakirányú végzettség azonos Fül-orr-gége szakrendelés szakirányú végzettség azonos 1 fő, orvos Gyermekosztály 2 fő, orvos szakirányú végzettség azonos Tüdőbeteggondozó Intézet 1 fő, orvos szakirányú végzettség azonos Pathológia 2 fő, orvos szakirányú végzettség azonos Munkahely és munkakör Pályázati feltételek Juttatások, egyéb megnevezése információk Gyermekosztály orvosi diploma, Bér: Osztályvezető főorvos gyermekorvosi szakvizsga, megegyezés 5 éves szakorvosi szerint, lakhatási szakmai gyakorlat hozzájárulással orvosszakmai vezetői ismeret előny csatolandó: orvosi diploma másolata szakvizsgák másolata szakmai önéletrajz tudományos tevékenység vezetői koncepció erkölcsi bizonyítvány MOK tagság Bőr- és nemibetegg. I. 1 fő, orvos szakirányú végzettség azonos Krónikus Belgy. Osztály 1 fő, orvos szakirányú végzettség azonos KAIBO Anesthesiológia 2 fő, orvos szakirányú végzettség azonos Központi Laboratórium 2 fő, orvos általános orvos is lehet azonos Szemészeti Osztály 1 fő, orvos szakirányú végzettség azonos A pályázatok benyújtása: Dr. Sebes Gábor igazgató főorvos részére. További információ: (37) Pályázat benyújtásának határideje a megjelenéstől számított 30 nap. Az állások azonnal betölthetőek. Kórház XI. évfolyam április 17

5 készítésének irányelvét is, mely a szakmai közvélemény számára egyértelművé teszi annak jelentését. Szükséges lenne a kórházak szakmai munkájának ellenőrzése auditok által, szakmai akkreditációkon keresztül, illetve indikátorok alkalmazásával. Megítélésünk szerint annak ellenére, hogy az orvosi autonómia és a szakmai irányelvek látszólagos konfliktusa közötti helyes arányt nehéz kialakítani, a szakmai szempontból megalapozott, nemzetközileg elfogadott irányelvek terápiás gyakorlatba történő bevezetésének létjogosultsága nem kérdőjelezhető meg. Ha elfogadjuk azon állítást, miszerint a minőség nem a tevékenységhez hozzáadott érték, hanem annak része, akkor a minőségi egészségügyi szolgáltatások nyújtásához az evidencián alapuló szakmai irányelvek alkalmazása elválaszthatatlanul hozzátartozik. Amennyiben vizsgálatunkat az evidencián alapuló szakmai irányelvek hatástanulmányának epidemiológiai szempontú megközelítésére modellkísérletként tekintjük, eredményeink alapján javasolható az alkalmazandó irányelvek bevezetési körülményeinek szélesebb körű szabályozása, az adatszolgáltatás és dokumentálás minőségi megfelelőségének javítása, ellenőrzésének folyamatos fenntartása. Ezen szempontok érvényesítésén keresztül a szakmai irányelvek bevezetésétől joggal remélhető majd a területi és szakmai aránytalanságok csökkentése, a lehető legnagyobb egészségnyereséget biztosító egészségügyi ellátás minőségi színvonalának emelése is. Irodalomjegyzék 1. Mogyorósy G, Belicza É. A bizonyítékokon alapuló orvoslás a mindennapi orvosi gyakorlatban. Orv Hetil 1999;140(21): Bereczki D. Bizonyítékokon alapuló orvoslás (A Cochrane Együttműködés szerepe). Orv Hetil 1999;140(12): Paulik E, Müller A. A minőségügy oktatásának kérdései az orvosképzésben. Egészségügyi Menedzsment 2000;2(1): Lohr KN. Guidelines for clinical practice. Applications for primary care. Int Qual Health Care 1994;6: Froehlich P, Morgon A. Impact of clinical practice guidelines. Lancet 1994;346: Ádány R. A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón. Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt., Konstam M, Dracup K, Baker D, Bottorf MB, Brook NH, Dacey RA, et al. Heart failure: Management of Patients with Left-Venrticular Systolic Dysfunction. Quick Reference Guide for Clinicians No11. AHCPR Pub. No Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, Publuc Health Service U.S. Department of Health and Human Services. June Müller A, Paulik E, Belicza É. Az egészségügyi dokumentumok szerepe a szakmai irányelvek bevezetésének hatástanulmányában. Kórház 1999;6(12): Belicza É, Kullmann L. Kérdőíves felmérés a kórházak minőségügyi tevékenységéről. Kórház 2003;10(1): Egészségügyi Közlöny Különszáma 2002;52(11): A szerzők: Müller Anna, Paulik Edit, Nagymajtényi László (Szegedi Tudományegyetem Népegészségtani Intézet, Szeged) Belicza Éva (Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ, Budapest), Boda Krisztina (Szegedi Tudományegyetem Orvosi Informatikai Intézet, Szeged) Harmadik alkalommal osztották ki a Sanofi-Synthélabo Díjakat A magyar egészségügyben dolgozók kutatásainak ösztönzésére a Sanofi-Synthélabo 2002-ben díjat alapított. A díjat három kategóriában osztják ki a pályázók között: Életműdíjat az egészségügyben dolgozók közösségének javaslata alapján olyan kiemelkedő szakemberek kaphatják, akik országosan elismert, iskolát teremtő elméleti, gyakorlati és szervezői munkát fejtenek ki. Az első díjazott István Lajos professzor volt, tavaly pedig két pályázó is részesült ebben az elismerésben:. Farsang Csaba professzor és Nagy Zoltán professzor. Szakmai Díjat olyan 45 évnél fiatalabb pályázók kaphatják, tudományos dolgozatukért, megjelenés előtt álló publikációjukért, akik az aterotrombózis és a hipertónia kutatásában értek el kiváló eredményeket. Az egészségügyi kezdeményezés kategóriában a saját szakmai területén kiemelkedő szerepet betöltő szakembereket, szakápolókat, gyógytornászokat vagy teameket jutalmazzák, akik szűrővizsgálatok elvégzésében, feldolgozásában az ápolási gyakorlatban hoztak újat. A 2003-ban kihirdetett és beadott pályázatok értékelése után a díjakat március 6-án osztották ki a Károlyi Palotában. Életműdíj Az Életmű kategóriában (1 millió Ft) az idei díjazott Schuler Dezső professzor, akinek elévülhetetlen érdeme, hogy hazánkban európai szintű a gyermekonkológia. Schuler Dezső professzor munkája eredményeként 1971-ben az Országos Onkológiai Intézet és az Országos Hematológiai és Vértranszfúziós Intézet támogatásával létrejött az Országos Gyermekleukémia Terápiás Munkacsoport, amely Gyermekonkológiai Hálózattá alakult. E klinikai hálózat aktív és kiemelkedő munkája révén a gyermekonkológiai betegeket ma 10 központban egységes protokollok és irányelvek szerint, korszerűen kezelik. Schuler Dezső professzor aktív irányítása mellett a hálózat bekapcsolódott a nemzetközi szakmai protokollok kidolgozásába, megvalósította ezek alkalmazását a hazai gyakorlatban. Kiemelkedő szakmai munkássága eredményeként a gyermekkori rosszindulatú betegségek gyógyulása megközelíti a nemzetközi statisztikai adatokat. Prof. dr. Schuler Dezső 1997-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét. 5 évig elnöke volt a Magyar Gyermekorvos Társaságnak, tagja az Onkológus Társaságnak, a Korányi Sándor Társaságnak. A Magyar Gyermekorvosok Társasága Gyermekonkológiai Szekciójának tiszteletbeli örökös elnöke, alapító tagja és tiszteletbeli elnöke a Magyar Humángenetikai Társaságnak. A Nemzetközi Gyermekonkológiai Társaságnak 3 évig elnöke volt, emellett számos kiemelkedő nemzetközi társaság tagja. Segítségével létesült a Tumor-Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, amely lehetővé tette, hogy a SOTE II. Gyermekklinikán korszerű berendezéseket szerezhessenek be. Szakmai Díj Szakmai Díjat évi kutatása és publikációi alapján két pályázó kapott: dr. Prohászka Zoltán és dr. Tory Kálmán (személyenként Ft). Dr. Prohászka Zoltán, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika kutatólaboratóriumában és az MTA-SE Anyagcsere-, és Atherosclerosis Kutató Csoportjában dolgozik. A pályamunkájában a humán és bakteriális hősokk fehérjék immunológiai módszerekkel folytatott vizsgálatát mutatja be. Az érelmeszesedést kutatók érdeklődése az utóbbi időben a gyulladásos folyamatok elemzésére irányult. A vizsgálatok kiegészültek a gyulladásos immunológiai folyamatok és az érelmeszesedés összefüggéseinek elemzésével. A koronária bypass műtéteken átesett betegek vérmintáinak laboratóriumi analízise alapján (melyet a szerző az OKI orvosaival karöltve végzett) megállapítható volt, hogy az erek falában levő stresszhatásokra (pl. magas vérnyomás okozta érfalfeszülés, dohányzás okozta toxin és szabadgyökhatás stb.) nyomán fokozottan jelentkező hősokk fehérjékkel IgG autoantitestek képesek reagálni. Ezek az autoantitestek minden egészséges ember szérumában keringenek, de akiknél súlyos koszorús érmeszesedés lépett fel, jelentősen magasabb autoantitestszint található. Hipotézise szerint azok az emberek, akik magas koncentrációban termelnek autoantitestet, fokozottabban érzékenyek pl. az atherosclerosisra, az érelmeszesedésre. Dr. Tory Kálmán, a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikáján dolgozik, hazai tanulmányait külföldi intézetekben végzett gyakorlattal egészítette ki. Pályaművében azt vizsgálta, hogy mi okozza a krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek átlagosnál magasabb kardiovaszkuláris mortalitását. Az I. sz. Gyermekklinika által gondozott dializált, transzplantált, hipertóniás, de nem urémiás és egészséges gyermekek, fiatal felnőttek vizsgálatának elvégzésével a szerző felvetette annak lehetőségét, hogy az urémiás autonóm diszfunkció szimpatikotóniát és nem neuropátiát tükröz. Ha erre a tünetre a vizsgálatba bevont csoportnál propranololt adtak, szignifikáns vegetatív idegrendszeri javulás következett be. Ezen eredmények hozzájárulnak az urémiás autonóm diszfunkció kórtörténésének jobb megértéséhez és alapot nyújtanak egy korszerű terápia bevezetéséhez, illetve további vizsgálatokat tesznek lehetővé a szimpatolitikumok veseelégtelenségre gyakorolt hatásának vizsgálatában. Az első vizsgálat eredményét a Pediatric Nephrology novemberi számában publikálta. A hipotézist igazoló vizsgálat eredményét a Clinical Nephrology-ban fogadták el. Az Egészségügyi Kezdeményezés kategóriájáért járó díjat nem osztották ki. A Sanofi-Synthélabo díjazottakat Patrick Chocat, a Sanofi-Synthélabo Rt. vezérigazgatója köszöntötte, a díjakat dr. Blaskó György orvosigazgató adta át. 18 Kórház XI. évfolyam április

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

Témavezető: Dr. Sándor János. Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

Témavezető: Dr. Sándor János. Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék TÁMOP-4.2.2.-A-11/1/KONV-2012-0031 1 Népegészségügyi ellenőr szak IV. évfolyam, 2 Népegészségügyi ellenőr III. évfolyam Témavezető: Dr. Sándor János Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai Az egészségügyi miniszter 33/1981. (Eü.K. 21.) EüM számú utasítása az anaesthesiológiai és intenzív betegellátó osztályok, az égési sérülteket ellátó

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

2010. évben 737 ellátottról gondoskodtunk, 364 férfi és 373 nő. férfi: 52 év legfiatalabb 19 év legidősebb 92 év

2010. évben 737 ellátottról gondoskodtunk, 364 férfi és 373 nő. férfi: 52 év legfiatalabb 19 év legidősebb 92 év Dr. Lakosi György: Háziorvosként azt a feladatot kaptam, hogy az intézet lakóinak szomatikus betegségeiről keresztmetszeti képet adjak, és bemutassam Önöknek az itt folyó gyógyító munkát, kiemelve ennek

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Kis Erika 2013. Szeptember 28. 2013.09.28. 1 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének,

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK 17. szám pályázati felhívás. (hatályos: 2015.10.21 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK 17. szám pályázati felhívás. (hatályos: 2015.10.21 - ) Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2015. EüK 17. szám pályázati felhívás (hatályos: 2015.10.21 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben. Dr. Szecsei Klára 2010.

A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben. Dr. Szecsei Klára 2010. A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben Dr. Szecsei Klára 2010. Helyzet bemutatása Az 1997 évi CLIV. törvény írja elő belső minőségirányítási rendszer (MIR) kötelező működtetését

Részletesebben

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Pergéné Kiss Éva Hetényi Géza Kórház- RI, Szolnok Központi műtő/ fül-orr-gége és szájseb. műtő BSc ápoló, műtős szakasszisztens Balatonfüred,

Részletesebben

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Aktualitások humánerőforrás kríziskezelés tekintetében Képzéstámogatás Szakképzés átalakítás- Gyakorlati képzés hangsúlyossá

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

A klinikai audit bemutatása

A klinikai audit bemutatása TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata: A klinikai

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME)

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XV. DEMIN 2015. május 27. Egy kis visszatekintés Boján, Réthelyi, Szócska, Belicza, Zombor Könyvek (Gulácsi L., Gődény

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform Tudásmenedzsment, oktatás és képzés a gyógyszerinnovációban - Munkaértékezlet - Botz Lajos Budapest, Duna Palota, 2009. január 7.

Részletesebben

Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás

Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt.) Az Egészségügyi

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Látos Melinda pszichológus Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged XVIII. Debreceni Nephrologiai Napok 2013. május

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése ÉVES JELENTÉS 2006 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, M

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, M a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatósága PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS,

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Díjkalkulációs elvek a nemi hovatartozás alapján

Díjkalkulációs elvek a nemi hovatartozás alapján Díjkalkulációs elvek a nemi hovatartozás alapján Tisztelt Ügyfelünk! A 2007. december 1-én hatályba lépett 2007. évi CXXXVII. Törvény (a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények jogharmonizációs

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Dr. Balogh Zoltán ELTE TáTK- AstraZeneca 15. Egészség-gazdaságtani Szimpózium, Budapest, 2013. május 31. A szolgáltatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON DR. TURBUCZ PIROSKA NEVES BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM 2015 A SZERVEZETI EGYSÉG BEMUTATÁSA PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ I.BELGYÓGYÁSZAT

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Minőség(?) Menedzsment(!) avagy milyen feladatokat lát el a minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer

Minőség(?) Menedzsment(!) avagy milyen feladatokat lát el a minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer Minőség(?) Menedzsment(!) avagy milyen feladatokat lát el a minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály 2014. október 9. Mit értünk

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n www.deszkikorhaz.hu A kardiológiai rehabilitáció helyzete Magyarországon Dr. Szász Károly Deszk 2010. A kardiológiai rehabilitáció lehetséges formái Fekvőbeteg gyógyintézeti Járóbeteg formában Otthoni

Részletesebben

AZ ONKOLÓGIA HATÁRAI Válogatott fejezetek a klinikai onkológia és határterületei legaktuálisabb kérdéseiből TUDOMÁNYOS PROGRAM

AZ ONKOLÓGIA HATÁRAI Válogatott fejezetek a klinikai onkológia és határterületei legaktuálisabb kérdéseiből TUDOMÁNYOS PROGRAM 2015. október 15. (csütörtök) TUDOMÁNYOS PROGRAM 08.30 08.40 Köszöntő Prof. Dr. Mátyus László dékán DE Általános Orvostudományi Kar, Debrecen 08.40 08.45 Megnyitó, Bevezető Dr. Horváth Zsolt 08.45 11.00

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet (Budapest, Nagyvárad tér 2.) pályázatot hirdet egészségfejlesztő konzulens munkakör betöltésére Munkakör pontos megnevezése: egészségfejlesztő konzulens Főbb feladatai:

Részletesebben

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen MOTTÓ Kevesebb időbe telik valamit jól csinálni, mint megmagyarázni, hogy miért nem

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 c. kutatási projekt OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS,

Részletesebben

A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben Szerkesztette: Gődény Sándor

A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben Szerkesztette: Gődény Sándor A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben Szerkesztette: Gődény Sándor Mi volt az, ami az emberi kéz oly sok alkotásának segített túlélni a korokat, ellenállást tanúsítani az évszázadokkal szemben,

Részletesebben

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Garami Miklós 15 Egészség-Gazdaságtani Szimpózium Hozzáférhetőség a magyar egészségügyben ELTE TáTK, 2013 május 31 Az egészségügyi teljesítmény dimenziói

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői Igazgatás Főigazgató Dr. Pusztai Dezső Telefon: (53)310-551 Elektronikus levélcím: Pusztai.Dezso(kukac)toldykorhaz.hu Orvosigazgató Dr. Gyáni Éva Telefon:

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

I. NAP (2012. MÁJUS 31.)

I. NAP (2012. MÁJUS 31.) XII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK DEMIN XII. 2012. május 31. - június 1. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) (Előzetes program) 1 9.00-10.00 REGISZTRÁCIÓ I.

Részletesebben

Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet)

Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet) Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet) I. Háttér információk 1.1. Nemzetközi helyzet A színvonalas egészségügyi ellátást

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

POCT megvalósulása a napi gyakorlatban: nehézségek, eredmények

POCT megvalósulása a napi gyakorlatban: nehézségek, eredmények POCT megvalósulása a napi gyakorlatban: nehézségek, eredmények Dr. Seres Erika SZTE ÁOK Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet Synlab Hungary Kft. továbbképzés Bevezetés A betegágy melletti Point-of-Care

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK Németh Ágnes 1, Költő András 1, Örkényi Ágota 1, Zsiros Emese 1, Halmai Réka 2, Zakariás Ildikó 1 1 Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. a 935 jelű 32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó, a 936 jelű Rosszindulatú daganatos megbetegedésekre szóló és a 937 jelű Mellrákra

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése 200 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSA HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése A gyógyszeres terápia alapelvei A vérnyomáscsökkentõ készítmények alkalmazásának

Részletesebben

A protokollok gyakorlati alkalmazása. XXVIII. Betegbiztonsági Fórum 2014. április 24.

A protokollok gyakorlati alkalmazása. XXVIII. Betegbiztonsági Fórum 2014. április 24. A protokollok gyakorlati alkalmazása XXVIII. Betegbiztonsági Fórum 2014. április 24. Mai program A NEVES szoftver éles indulása Az akkreditációs program aktualitásai Protokollok alkalmazása - kérdésfeltevés

Részletesebben

Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban. Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv

Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban. Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv tvány Gyermek hospice Sister Frances Dominica 1982. Helen House 2004. Douglas House

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24.

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24. MEGHÍVÓ A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 202. MÁRCIUS 23-24. Magyar Telekom székház, Budapest I. Krisztina körút 55. Kedves

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK KOMPLEXITÁSA A MAGYAR-ROMÁN HATÁR MENTÉN ÉLŐK KÖRÉBEN. PhD Tézis

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK KOMPLEXITÁSA A MAGYAR-ROMÁN HATÁR MENTÉN ÉLŐK KÖRÉBEN. PhD Tézis AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK KOMPLEXITÁSA A MAGYAR-ROMÁN HATÁR MENTÉN ÉLŐK KÖRÉBEN PhD Tézis Dr. Nédó Erika Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani

Részletesebben