A minőség nem hozzáadott érték a tevékenység része

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A minőség nem hozzáadott érték a tevékenység része"

Átírás

1 A minőség nem hozzáadott érték a tevékenység része A szakmai irányelv hatásának vizsgálata a gyógyszeres terápia alakulására a hazai fekvőbeteg-intézményekben A A technikai fejlődés és a specializálódás az orvostudomány minden ágában igen gyors, de különösen az a kórházi orvoslásban, ami a szűkülő erőforrások még gazdaságosabb felhasználására ösztönöz. A fekvőbeteg-intézetekben a Donabedian-modell szerinti struktúra-folyamat-eredmény összhatásaként keletkező szolgáltatásnak hatékonynak és egyenletesen jó minőségűnek kell lennie, oly módon, hogy az optimális hatást nyújtó és a leginkább költséghatékony eljárások alkalmazásával a betegpreferenciák is érvényesüljenek. A minőség javításának fontos eszköze a folyamatok szabályozása, melynek egyik lehetséges formája az evidenciákon alapuló szakmai irányelvek alkalmazása (1,2,3). szakmai irányelvek olyan szisztematikusan kifejlesztett állásfoglalás-sorozatok, amelyek tudományos bizonyítékokra és szakértői véleményekre támaszkodva, jól meghatározott ellátási körülmények fennállása esetén, speciális betegkörre vonatkozóan tesznek javaslatot az ellátás egyes lépéseire mind az ellátók, mind az ellátottak számára. Felhasználhatók a definícióban is említett döntéstámogatásra, az orvosi gyakorlatban megfigyelhető eltérések kiegyenlítésére, az ellátás költségeinek csökkentésére az elsőre jót elvének megvalósítása révén. Az intézményi tanúsítás alapját képezhetik, elősegíthetik az orvosképzést, bizonyítékként szolgálhatnak műhibaperek kapcsán, segíthetik a kutatási tevékenységet. Alkalmazásuk kritériumai között szerepel, hogy az ellátandó betegség nagy beteganyagot érintsen és népegészségügyi problémát jelentsen. Bevezetésük az egészségügy azon területein javasolt, ahol az orvosi gyakorlatban jelentős eltérések tapasztalhatók, és az ellátás eredményében is változékonyság figyelhető meg az egyes egészségügyi intézmények között, nem utolsósorban pedig nagy volument érintenek (4,5). Előzmények A magyar egészségügy számos nehézséggel küzd. Szűkösek a rendelkezésre álló erőforrások, emellett igen rossz a lakosság egészségi állapota is. A területi differenciák az egészségi állapotmutatók alakulásán túl az ellátás gyakorlatában is megfigyelhetők (6). A minőségi betegellátásra való törekvések az utóbbi évtizedben hazánkban is felértékelődtek. Miután Magyarországon a szakmai irányítás rendszerébe még nem épült be az irányelvek fejlesztésének gyakorlata, 1996-ban a Népjóléti Minisztérium (NM) minőségügyi tevékenység fejlesztésére hirdetett meg pályázatot azzal a céllal, hogy tesztelje a US Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) által kifejlesztett szakmai irányelvek hazai gyakorlati bevezethetőségét, ellátási tevékenységre kifejtett hatását, és ezeken keresztül monitorozza a dokumentációs fegyelem változását. A Szívelégtelenség: bal kamrai systoles dysfunctioban szenvedő betegek kivizsgálása és kezelése című, bizonyítékokon alapuló amerikai irányelv tesztelése a sikeresen pályázó és a szakmai irányelv kipróbálását önként vállaló fekvőbetegintézményekben került lebonyolításra. A program a résztvevő kórházak kezdőbetűiből alkotott BORCSI-projekt elnevezést kapta. A NM az elméleti koordinátori teendőket a projekt gyakorlati lebonyolításával megbízott Egészségügyi Minőségfejlesztési Konzultációs Központtal (EMIKK) szoros együttműködésben végezte. A program indulásakor a kórházak szakmai koordinátorai és a szakterület vezető hazai képviselői az irányelvek helyi alkalmazásának lehetőségében egyetértettek. A program célja a vizsgálat alapjául szolgáló egészségügyi dokumentáció alkalmazhatóságának megítélése a szakmai irányelv hatástanulmányának kivitelezhetősége szempontjából, valamint a guideline terjesztésének és hatásának vizsgálata a krónikus szívelégtelenséggel fekvőbeteg-intézetben kezelt betegek gyógyszeres terápiájának alakulására. Módszer A szakmai irányelv kipróbálásában 6 hazai intézmény (K1-K6) vett részt 3 városi és 1 megyei kórház, 1 egyetemi klinika, valamint 1 országos intézet -, a fekvőbeteg ellátás egyes szintjeit képviselve. Az adatgyűjtés alapjául az intézményekben fellelhető egészségügyi dokumentáció szolgált. Az ellátási gyakorlat megfigyelésére tervezett adatgyűjtő lapon a betegek demográfiai jellemzői, ápolási szükségletei, az ellátás időtartama, anamnesztikus adatai, fizikális státus paraméterei; a kórházi tartózkodás alatt végzett vizsgálatok, valamint a fekvőbeteg-intézetben alkalmazott gyógyszeres terápia dokumentálása szerepelt. A szakmai irányelv bevezethetőségét tesztelő próbafelmérést követően a tényleges vizsgálat módszertana az ún. előtte-utána epidemiológiai vizsgálat volt, mely a betegek intézménybe történő felvételi ideje alapján két időintervallumra osztható: az 'előtte' (E) szakaszra (1997. január február 28.), amely az irányelv kórházakkal való megismertetését megelőző, valamint az 'utána' (U) szakaszra (1998. március március 15.), amely a guideline megismertetését követő időszak ellátási gyakorlatát jellemezte. Az adatgyűjtés azon 1222 betegre terjedt ki, akik krónikus szívelégtelenség fődiagnózissal, vagy annak valamely alapbetegsége (arteriosclerotikus, hypertensiv, valvuláris szívbetegség vagy dilatatív cardiomyopathia) miatt kerültek felvételre. 566 fő képezte az irányelv ismerete előtti, 656 fő az utáni szakasz adatbázisát. Az adatellenőrzést a vizsgálat teljes időtartama alatt, randomizált módon végeztük. Az értékelési szempontokat a vizsgálati céloknak megfelelően határoztuk meg. Az egészségügyi dokumentáció alkalmazhatóságának megítélése mutatószámok segítségével történt. Az adatfelvétel a hospitalizáció időszakában 14 Kórház XI. évfolyam április

2 . rendelt valamennyi gyógyszerféleségre kiterjedt. Mivel az AHCPR által kifejlesztett szakmai irányelv a diureticumok, angiotensin-convertáló-enzim bénítók (ACE-gátlók), szívglycosidok és anticoagulansok alkalmazására tesz javaslatot, elsődlegesen e gyógyszercsoportok felhasználásának elemezését végeztük el. A gyógyszereket az Anatómiai, Terápiás és Kémiai (ATC) kódrendszer alapján klasszifikáltuk (7). Az adatokat SPSS 9.0 for Windows statisztikai program segítségével dolgoztuk fel. A statisztikai próbákat a Pearson-féle chi-négyzet, valamint a Mann-Whitney U teszt segítségével végeztük. A szignifikancia szintjét p<0,05 jelentette. A többváltozós vizsgálat logisztikus regreszszió segítségével történt. A modellben a progresszív betegellátásban betöltött közbülső szerepére való tekintettel a K4 jelzésű megyei kórház szolgált referenciaként. Eredmények A szakmai irányelv hatástanulmányának kivitelezhetőségét az összegyűjtött adatok teljességén és helyességén keresztül monitoroztuk. Vizsgálatunk e részének eredményeit a próbatanulmány tapasztalait összegző cikkünkben mutattuk be (8). A szakmai irányelvnek a betegek gyógyszeres terápiájára gyakorolt hatását az irányelv kórházakkal való megismertetése előtti és utáni vizsgálati összehasonlító elemzésével végeztük el. E U E U E U E U E U E Thiazidok Clopamid # Chlorthalidon * Furosemid * Ethacrynsav * Spironolacton * K + cancreonat * HCT+K spóroló * * p<0,05 a K 1 K 6 intézményekre vonatkozóan mindkét vizsgálati szakaszban # p<0,05 a K 1 K 6 intézményekre vonatkozóan csak az előtte vizsgálati szakaszban 1. táblázat A diureticumok felhasználásának intézményspecifikus jellemzői a két vizsgálati periódusban (%) Captopril * 5,3 5,9 4,4 6,8 18,5 7,5 38,1 29,9-2,5 27,9 10,8 Enalapril * 42,1 52,1 57,8 56,8 24,4 43,0 33,6 28,9 56,2 56,3 24,9 37,8 Lisinopril * - - 6,7 2,3-3,2 1,5 3,1 1,2 1,0-18,9 Perindopril # 5,3 10,1 13,3 15,9 3,4 4,3 3,0 8,2 8,6 7,6 1,5 5,4 Benazepril # - - 2,2 2,3-1,1 3, ,5 - - Cilazapril 5,3 3,7 2,3 1,7 2,2 1,5 1,0-2,5 - - Trandolapril # - 1,1 2,2 4, ,5 - - # p<0,05 a K 1 -K 6 intézményekre vonatkozóan csak az előtte vizsgálati szakaszban 2. táblázat:az ACE-gátló szerek intézményenkénti felhasználása (%) a két vizsgálati szakaszban Digitoxin * ,3 34, ,7 3, Digoxin * 52,6 42,0 64,4 45,5 34,5 43,0 69,4 70,1 32,1 27,9 54,4 59,5* p<0,05 a K 1 -K 6 intézményekre vonatkozóan mindkét vizsgálati szakaszban 3. táblázat: Az anticoagulans szerek intézményenkénti felhasználása (%) az előtte- utána vizsgálati ban Betegjellemzők A programba beválasztott 1222 fő átlagéletkora 67,3 +12 év volt, 48,9%-a férfi, 51,1%-a nő. Az epidemiológiai szempontból lényeges életkori kategóriák a következőképpen alakultak: a minta közel egyharmadát (36,6%) a 65 év alatti, 28,4%-át a 75 év feletti korosztály képezte. A kórházi felvételkor megítélt New York Heart Association (NYHA) értékek alapján 8,6% NYHA I., 20,3% NYHA II., 31,1% NYHA III., 40,0% NYHA IV. kategóriával került felvételre. Krónikus szívelégtelenség [I50] fődiagnózissal a betegek 40,1%-át, idült ischaemiás szívbetegséggel [I25] 23,8%-át, dilatativ cardiomyopathiaval [I42] 10,6%-át, hypertensiv szívbetegséggel [I11] 9,0%-át, hypertóniával [I10] 4,0%-át vették fel. Ápolási igény tekintetében a betegek mintegy háromnegyede önellátásra képes. Az átlagos ápolási napok száma 9,6+7,1; a fekvőbeteg-intézményben eltöltött legrövidebb idő 1, a leghosszabb 82 nap volt. A betegek intézménybe kerülése előtti ambuláns gyógyszeres kezelésében a nitrátok (57,7%), a diureticumok (52,0%) és az ACE-gátlók (48,2%) alkalmazása volt a leggyakoribb, emellett az anticoagulansok (36,1%), szívglycosidok (27,7%), ß-blokkolók (26,2%) és Ca-csatornablokkolók (22,6%) rendelése is számottevőnek bizonyult. A kórházi tartózkodás alatti gyógyszeres terápia jellemzése az előtte-utána vizsgálati ban A szívelégtelenség gyógyszeres terápiájában ajánlott főbb ATC-csoportok alkalmazását illetően a szakmai irányelv ismerete az ACEgátlók és az anticoagulans szerek felhasználásában eredményezett statisztikailag értékelhető különbséget a két vizsgálati periódus között oly módon, hogy míg az ACE-gátlók alkalmazási gyakorisága emelkedett az irányelv kórházakkal való megismertetése után, addig az anticoagulansokat kevesebb beteg számára rendelték. E két gyógyszercsoport esetén a változás iránya a szakmai irányelv ajánlásainak megfelelő volt. A diureticumok és a szívglycosidok felhasználásának mértékében a vizsgálati között nem volt szignifikáns változás (1. ábra). Az irányelv gyógyszeres terápiára vonatkozó hatásának értékeléséhez a szakmai irányelv megismertetését megelőző és az azt követő vizsgálati összehasonlítása mellett szükségesnek látszott annak feltárása is, hogy a szakmai irányelv hatásának betudott változás valóban az irányelv befolyásoló erejének tulajdonítható-e, vagy a programban szereplő, igen heterogén területi eloszlást és különböző egészségügyi ellátási szinteket képviselő hat kórház intézményspecifikus jellemzőinek hatása is érvényesül. A továbbiakban ezek a vizsgálati eredmények kerülnek bemutatásra. Kórház XI. évfolyam április 15

3 Intézmény-specifikus jellemzők A projektben részt vevő kórházak az ellátott betegek főbb demográfiai paramétereit illetően alapvetően különböztek egymástól. A legfiatalabb beteganyaga a K5-nek volt (átlagéletkoruk 63,1+13,2 év), a legidősebb betegeket a K1-ben látták el (70,7 +10,4 év). A K2 kórházban a férfiak (60,7%), a K1-ben a nők (59,3%) dominanciája volt a jellemző. Ápolási igény tekintetében a K4 és a K6 intézetben az átlagos értéket (24,5%) jóval meghaladó volt a súlyos, ágyban fekvő esetek aránya (52,0%, 47,3%). A K3 és K5 kórházak betegeinek 94,8%-a, illetve 88,8%- a önellátásra képes volt. A felvételkor megítélt állapotjellemzők közül a fődiagnózisok differenciálódása emelendő ki: a K1, K2 és K6 intézményekben a betegek több mint 70%-a szívelégtelenség fődiagnózissal került felvételre (73,0%, 77,5%, 74,3%). A K3 kórház betegeinek 88,4%-át idült ischaemiás szívbetegség fődiagnózisával vették fel, a K5 intézményben a hypertensiv szívbetegség (29,5%), illetve a dilatativ cardiomyopathia (24,5%) volt a fődiagnózisok listavezetője. Az átlagos ápolási idő a K1-ben volt a legrövidebb (6,1+3,2 nap), a K6-ban a leghosszabb (14,6+12,8 nap). Acenocumarol * 13,2 19,1 55,6 34,1 23,5 19,4 45,5 39,2 16,7 28,4 32,4 21,6 Heparin * 2,6 2, ,6 6,5 32,8 10,3 5,6 8,6 4,4 - Antithrombin III , Nadroparin * - - 2,2 2,3 0,8 1,1 31,3 34,0 0, Na-pentosan-polysulfat ,7 4, ,7 Ticlopidin ,7 3,1 1,2 1,0-2,7 Acetylsalicylsav * 13,2 13,3 11,1 18,2 30,3 29,0 28,4 33,0 45,7 42,6 22,1 5,4 Streptokinase ,1-1, táblázat: A szívglycosidok intézményenkénti felhasználása (%) a két vizsgálati időintervallumban Előtte Utána Intémények K 1 K 2 K 3 k 4 K 5 K 6 K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 ATC csoportok Diureticumok * 97,4 95,6 85,7 92,5 57,4 91,2 93,1 100,0 97,8 91,8 56,9 100,0 ACE-gátlók * 57,9 88,9 47,1 72,4 67,9 60,3 73,9 84,1 57,0 64,9 74,1 73,0 Szívglycosidok * 52,6 73,3 34,5 70,1 32,1 54,4 42,0 75,0 43,0 73,2 27,9 59,5 Anticoagulansok * 28,9 66,7 43,7 85,8 58,6 48,5 33,5 52,3 45,2 80,4 64,0 29,7 5. táblázat: A főbb ATC-csoportok gyógyszerrendelési gyakoriságának (%) intézményenkénti jellemzői a két vizsgálati szakaszban ATC csoportok Változók Diureticumok ACE-gátlók Szívglycosido Anticoagulansok Szignifi- Esély Szignifi- Esély Szignifi- Esély Szignifi- Esély kancia hányados kancia hányados kancia hányados kancia hányados Nem * Életkor periódus * Intézmények * K K K K K * Referencia kategóriák: nők utána vizsgálati szakasz K4 6. táblázat: A szívelégtelenség gyógyszeres terápiájában ajánlott főbb gyógyszercsoportok alkalmazását befolyásoló paraméterek Az egyes kórházak között tehát az intézménybe kerülés körülményei, a fődiagnózisok és az ápolási idők tekintetében is szignifikáns eltéréseket találtunk. A krónikus szívelégtelenség kezelésére ajánlott szerek kórházankénti alkalmazásának jellemzőit az alábbi néhány táblázat adatai szemléltetik (1-5 táblázatok). A K2 kórház vizelethajtó gyógyszeres terápiája gyakorlatilag a clopamid, a chlorthalidon és a furosemid hatóanyag-tartalmú készítmények alkalmazását jelentette mindkét periódusban. A chlorthalidont csak ez az intézmény használta számottevő mennyiségben. A K5 intézetben a betegek diureticus kezelésére mindkét vizsgálati szakaszban valamennyi gyógyszercsoportot alkalmazták. Thiazid típusú vizelethajtókat kizárólagosan csak ez a kórház használt. A furosemid és a hydrochlorothiasid+kálium visszatartó (HCT+Kspóroló) diureticum volt az általánosan, széles körben alkalmazott vizelethajtó valamennyi intézményben (1. táblázat). Az ACE-gátlók felhasználását illetően kiemelendő a K2 kórház, ahol e csoport számos vizsgált képviselőjét bevonták a terápiába (2. táblázat). Az enalapril és a perindopril hatóanyag-tartalmú gyógyszerek mindkét vizsgálati fázisban valamennyi intézmény ACE-gátló terápiájában általánosan használatosak voltak. A benazepril, a cilazapril és a trandolapril csoport tagjai csak néhány intézményben és igen alacsony felhasználási gyakoriság mellett jelentettek terápiás alternatívát. A szívglycosidok közül minden kórház mindkét vizsgálati fázisban alkalmazta a digoxint. A digitoxin felhasználása szinte kizárólagosan a K2 intézethez köthető (3. táblázat). Az anticoagulansok felhasználásában is szignifikáns különbségek voltak az egyes intézmények között (4. táblázat). A K4-ben alkalmazták e csoport legtöbb képviselőjét mindkét vizsgálati periódusban, a többi kórházban általában 2-3 féle alvadásgátló szer volt használatos. Az acenocumarol és az acetylsalicylsav készítmények minden intézmény gyógyszerpalettáján szerepeltek. A kórházak fő ATC-csoportok szerinti gyógyszerterápiás gyakorlatából kiemelendő, hogy diureticumokat a K3 és a K5 intézmény kivételével minden kórház 90% feletti gyakorisággal használt. Az ACE-gátlók is gyakran, de kórházanként nagyon eltérő mértékben kerültek felhasználásra. A legkevesebb ACE-inhibitort a K3, a legtöbbet a K2 intézet használt. A szívglycosidok közül a K5 kórház alkalmazott legkevesebbet, a K2 intézmény glycosidterápiás volumene igen magas volt. Az anticoagulans felhasználás tekintetében a két szélsőértéket a K1 és a K4 kórház képviselte (5. táblázat). A vizsgálat eredményei szerint attól, hogy a szakmai irányelv ajánlásai ismertté váltak, nem változott meg az intézmények saját gyógyszerterápiás gyakorlata, azaz a kórházak mindkét vizsgálati fázisban hasonló gyakorisággal túlnyomórészt ugyanazon hatástani csoportok- 16 Kórház XI. évfolyam április

4 beli szereket alkalmazták, és a felhasználás mértékében sem mutatkozott változás. Joggal vetődött fel annak szükségessége, hogy a szakmai irányelv gyógyszeres terápiát befolyásoló hatásának megítélésekor a részt vevő intézmények között alapvetően meglévő különbségek figyelembevételével tegyük meg megállapításainkat. A többváltozós elemzés logisztikus regresszió segítségével történt. A modell egy kategorikus függő változó (az egyes gyógyszercsoportok alkalmazása) és egy vagy több (kategorikus vagy folytonos) független változó közötti kapcsolatot ír le. Esetünkben a nem, a vizsgálati periódus és az intézmény volt a kategorikus független változó, folytonos független változóként az életkor szerepelt. Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgálati periódus azaz az evidencián alapuló szakmai irányelv ajánlásainak megismertetése előtti és utáni időszak a négy fő hatástani csoport egyikénél sem befolyásolta szignifikánsan a gyógyszerkészítmények alkalmazását, az intézmény hatása azonban mindegyik csoport vonatkozásában statisztikailag értékelhető volt. A betegek gyógyszeres kezelése döntő mértékben intézményspecifikus, melyet a szakmai irányelv kórházakkal való megismertetése alapvetően nem befolyásolt (6. táblázat). Megállapítható volt továbbá az is, hogy például a K2 intézmény betegeinek esélye a diureticus kezelésre 3,5-ször, az ACE-gátló szerek rendelésére mintegy 2,8-szor volt nagyobb, mint a referenciaként választott K4 intézményben. Ugyanakkor a K3 kórházban ellátott betegek közül csak minden második részesülhetett a modern gyógyszeres terápia ajánlásának megfelelő ACE-inhibitor-kezelésben. Ezen adatok a területi és szakmai aránytalanságok fennállását és erős determináló szerepét hangsúlyozták. Összefoglalás A szakmai irányelv hatásvizsgálata során a krónikus szívelégtelenséggel fekvőbeteg-intézetben ápolt betegek gyógyszerellátásának inkább epidemiológiai, mintsem szoros értelemben vett kardiológiai szempontú összehasonlító elemzését végeztük el. Az AHCPR által kifejlesztett szakmai irányelv intézményekkel történő megismertetése utáni időszakban két hatástani csoport esetében volt megfigyelhető szignifikáns változás az irányelv ismerete előtti időszakhoz viszonyítva. Az ACEgátló szereket nagyobb gyakorisággal, az anticoagulansokat ritkábban alkalmazták a kórházak az 'utána' vizsgálati periódusban. Az egyes kórházak gyógyszerterápiás gyakorlatában nem okozott érdemi változást a szakmai irányelv ismerete; a fekvőbeteg-intézetek között a szívelégtelenség gyógyszerterápiás megoldásaiban tapasztalható különbségek az 'utána' időszakra sem nivellálódtak számottevően. A többváltozós elemzések eredményei szerint a krónikus szívelégtelenséggel fekvőbetegintézetben ellátott betegek gyógyszerekkel történő kezelése döntő mértékben intézményspecifikus, melyet a szakmai irányelv ismerete sajnos alapvetően nem befolyásolt. Következtetések Kórházszövetség. A szakmai irányelv bevezetésének adott körülményei nem segítették elő az annak alkalmazásától várható eredmények teljesülését. Az amerikai irányelv magyarországi adaptálásában és kórházkapuig történő eljuttatásában a Népjóléti Minisztérium és az EMIKK tevékeny részt vállalt. A szakmai irányelv kórházkapun belüli megismertetésére, a napi gyakorlatba való ültetésére vonatkozóan azonban a minisztérium központi szabályozást nem adott ki, e feladatot a programkoordinátorok irányításával a kórházak saját hatáskörben, a helyi adottságok és körülmények figyelembevételével oldották meg. Az intézmények önállóan döntöttek arról, hogy a mintaosztályokon tevékenykedő szakemberek irányelvhez való hozzáállását, annak tudatosságát és megértését, az orvosok irányelv-követő magatartását oktatással kívánják-e befolyásolni vagy sem. Úgy tűnik, az ellátási gyakorlatban a kultúra, a szokások, a különböző érdekek erősebb hatásúnak bizonyulnak, mint az újabb kutatási eredmények. Az egyes betegről alkotott döntések meghozatalakor az egészségügyi ellátást nyújtó a rendelkezésre álló legjobb irodalmi, statisztikai információk mellett tág érvényesülési teret enged azon tapasztalati tényezőknek, melyeket az alma mater szemléletformáló ereje, az ellátó orvosok életkori paraméterei, az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtók szakmai felkészültsége táplálnak. A gyógyítás legkülönbözőbb területeit erősen determináló tradíciók befolyásolása szükség esetén megváltoztatása valószínűleg csak nagy időtávlatokban gondolkodva lehetséges, különösen akkor, ha az ellátás folyamatában a tudományos bizonyítékok figyelembevétele nem követelmény. Az attitűd erős befolyásoló szerepét emeli ki a kórházak minőségügyi tevékenységét áttekintő beszámoló is (9). Az évi egészségügyi törvény előírja a szakmai irányelvek alkalmazását. Örvendetes tény, hogy 2002 tavaszán az Egészségügyi Közlöny Különszámában közzétették azokat az irányelveket, melyeket hazai körülményekre adaptáltak és a törvény erejénél fogva alkalmazásuk kötelező (10). Remélhető, hogy a közeljövőben hivatalosan közzéteszik a szakmai irányelv ÁLLÁSHIRDETÉS Pályázatot meghirdető szerv neve: Bugát Pál Kórház, 3200 Gyöngyös, Dózsa György út , telefon: (37) Munkahely és munkakör Pályázati feltételek Juttatások, egyéb megnevezése információk Radiológiai Osztály 1 fő, orvos szakirányú végzettség CT-jártasság előny Bér: megegyezés szerint, lakhatási hozzájárulással Pszichiátriai és Addiktológiai O. szakirányú végzettség Bér: megegyezés 2 fő, orvos szerint, lakhatási 2 fő pszichológus hozzájárulással, Gyógyszertár szakirányú végzettség azonos 2 fő gyógyszerész I. Belgyógyászati O. 2 fő, orvos szakirányú végzettség azonos II. Belgyógyászati Osztály szakirányú végzettség azonos (gastroenterológia) 3 fő, orvos Neurológiai Osztály 1 fő, orvos szakirányú végzettség azonos Fül-orr-gége szakrendelés szakirányú végzettség azonos 1 fő, orvos Gyermekosztály 2 fő, orvos szakirányú végzettség azonos Tüdőbeteggondozó Intézet 1 fő, orvos szakirányú végzettség azonos Pathológia 2 fő, orvos szakirányú végzettség azonos Munkahely és munkakör Pályázati feltételek Juttatások, egyéb megnevezése információk Gyermekosztály orvosi diploma, Bér: Osztályvezető főorvos gyermekorvosi szakvizsga, megegyezés 5 éves szakorvosi szerint, lakhatási szakmai gyakorlat hozzájárulással orvosszakmai vezetői ismeret előny csatolandó: orvosi diploma másolata szakvizsgák másolata szakmai önéletrajz tudományos tevékenység vezetői koncepció erkölcsi bizonyítvány MOK tagság Bőr- és nemibetegg. I. 1 fő, orvos szakirányú végzettség azonos Krónikus Belgy. Osztály 1 fő, orvos szakirányú végzettség azonos KAIBO Anesthesiológia 2 fő, orvos szakirányú végzettség azonos Központi Laboratórium 2 fő, orvos általános orvos is lehet azonos Szemészeti Osztály 1 fő, orvos szakirányú végzettség azonos A pályázatok benyújtása: Dr. Sebes Gábor igazgató főorvos részére. További információ: (37) Pályázat benyújtásának határideje a megjelenéstől számított 30 nap. Az állások azonnal betölthetőek. Kórház XI. évfolyam április 17

5 készítésének irányelvét is, mely a szakmai közvélemény számára egyértelművé teszi annak jelentését. Szükséges lenne a kórházak szakmai munkájának ellenőrzése auditok által, szakmai akkreditációkon keresztül, illetve indikátorok alkalmazásával. Megítélésünk szerint annak ellenére, hogy az orvosi autonómia és a szakmai irányelvek látszólagos konfliktusa közötti helyes arányt nehéz kialakítani, a szakmai szempontból megalapozott, nemzetközileg elfogadott irányelvek terápiás gyakorlatba történő bevezetésének létjogosultsága nem kérdőjelezhető meg. Ha elfogadjuk azon állítást, miszerint a minőség nem a tevékenységhez hozzáadott érték, hanem annak része, akkor a minőségi egészségügyi szolgáltatások nyújtásához az evidencián alapuló szakmai irányelvek alkalmazása elválaszthatatlanul hozzátartozik. Amennyiben vizsgálatunkat az evidencián alapuló szakmai irányelvek hatástanulmányának epidemiológiai szempontú megközelítésére modellkísérletként tekintjük, eredményeink alapján javasolható az alkalmazandó irányelvek bevezetési körülményeinek szélesebb körű szabályozása, az adatszolgáltatás és dokumentálás minőségi megfelelőségének javítása, ellenőrzésének folyamatos fenntartása. Ezen szempontok érvényesítésén keresztül a szakmai irányelvek bevezetésétől joggal remélhető majd a területi és szakmai aránytalanságok csökkentése, a lehető legnagyobb egészségnyereséget biztosító egészségügyi ellátás minőségi színvonalának emelése is. Irodalomjegyzék 1. Mogyorósy G, Belicza É. A bizonyítékokon alapuló orvoslás a mindennapi orvosi gyakorlatban. Orv Hetil 1999;140(21): Bereczki D. Bizonyítékokon alapuló orvoslás (A Cochrane Együttműködés szerepe). Orv Hetil 1999;140(12): Paulik E, Müller A. A minőségügy oktatásának kérdései az orvosképzésben. Egészségügyi Menedzsment 2000;2(1): Lohr KN. Guidelines for clinical practice. Applications for primary care. Int Qual Health Care 1994;6: Froehlich P, Morgon A. Impact of clinical practice guidelines. Lancet 1994;346: Ádány R. A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón. Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt., Konstam M, Dracup K, Baker D, Bottorf MB, Brook NH, Dacey RA, et al. Heart failure: Management of Patients with Left-Venrticular Systolic Dysfunction. Quick Reference Guide for Clinicians No11. AHCPR Pub. No Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, Publuc Health Service U.S. Department of Health and Human Services. June Müller A, Paulik E, Belicza É. Az egészségügyi dokumentumok szerepe a szakmai irányelvek bevezetésének hatástanulmányában. Kórház 1999;6(12): Belicza É, Kullmann L. Kérdőíves felmérés a kórházak minőségügyi tevékenységéről. Kórház 2003;10(1): Egészségügyi Közlöny Különszáma 2002;52(11): A szerzők: Müller Anna, Paulik Edit, Nagymajtényi László (Szegedi Tudományegyetem Népegészségtani Intézet, Szeged) Belicza Éva (Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ, Budapest), Boda Krisztina (Szegedi Tudományegyetem Orvosi Informatikai Intézet, Szeged) Harmadik alkalommal osztották ki a Sanofi-Synthélabo Díjakat A magyar egészségügyben dolgozók kutatásainak ösztönzésére a Sanofi-Synthélabo 2002-ben díjat alapított. A díjat három kategóriában osztják ki a pályázók között: Életműdíjat az egészségügyben dolgozók közösségének javaslata alapján olyan kiemelkedő szakemberek kaphatják, akik országosan elismert, iskolát teremtő elméleti, gyakorlati és szervezői munkát fejtenek ki. Az első díjazott István Lajos professzor volt, tavaly pedig két pályázó is részesült ebben az elismerésben:. Farsang Csaba professzor és Nagy Zoltán professzor. Szakmai Díjat olyan 45 évnél fiatalabb pályázók kaphatják, tudományos dolgozatukért, megjelenés előtt álló publikációjukért, akik az aterotrombózis és a hipertónia kutatásában értek el kiváló eredményeket. Az egészségügyi kezdeményezés kategóriában a saját szakmai területén kiemelkedő szerepet betöltő szakembereket, szakápolókat, gyógytornászokat vagy teameket jutalmazzák, akik szűrővizsgálatok elvégzésében, feldolgozásában az ápolási gyakorlatban hoztak újat. A 2003-ban kihirdetett és beadott pályázatok értékelése után a díjakat március 6-án osztották ki a Károlyi Palotában. Életműdíj Az Életmű kategóriában (1 millió Ft) az idei díjazott Schuler Dezső professzor, akinek elévülhetetlen érdeme, hogy hazánkban európai szintű a gyermekonkológia. Schuler Dezső professzor munkája eredményeként 1971-ben az Országos Onkológiai Intézet és az Országos Hematológiai és Vértranszfúziós Intézet támogatásával létrejött az Országos Gyermekleukémia Terápiás Munkacsoport, amely Gyermekonkológiai Hálózattá alakult. E klinikai hálózat aktív és kiemelkedő munkája révén a gyermekonkológiai betegeket ma 10 központban egységes protokollok és irányelvek szerint, korszerűen kezelik. Schuler Dezső professzor aktív irányítása mellett a hálózat bekapcsolódott a nemzetközi szakmai protokollok kidolgozásába, megvalósította ezek alkalmazását a hazai gyakorlatban. Kiemelkedő szakmai munkássága eredményeként a gyermekkori rosszindulatú betegségek gyógyulása megközelíti a nemzetközi statisztikai adatokat. Prof. dr. Schuler Dezső 1997-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét. 5 évig elnöke volt a Magyar Gyermekorvos Társaságnak, tagja az Onkológus Társaságnak, a Korányi Sándor Társaságnak. A Magyar Gyermekorvosok Társasága Gyermekonkológiai Szekciójának tiszteletbeli örökös elnöke, alapító tagja és tiszteletbeli elnöke a Magyar Humángenetikai Társaságnak. A Nemzetközi Gyermekonkológiai Társaságnak 3 évig elnöke volt, emellett számos kiemelkedő nemzetközi társaság tagja. Segítségével létesült a Tumor-Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, amely lehetővé tette, hogy a SOTE II. Gyermekklinikán korszerű berendezéseket szerezhessenek be. Szakmai Díj Szakmai Díjat évi kutatása és publikációi alapján két pályázó kapott: dr. Prohászka Zoltán és dr. Tory Kálmán (személyenként Ft). Dr. Prohászka Zoltán, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika kutatólaboratóriumában és az MTA-SE Anyagcsere-, és Atherosclerosis Kutató Csoportjában dolgozik. A pályamunkájában a humán és bakteriális hősokk fehérjék immunológiai módszerekkel folytatott vizsgálatát mutatja be. Az érelmeszesedést kutatók érdeklődése az utóbbi időben a gyulladásos folyamatok elemzésére irányult. A vizsgálatok kiegészültek a gyulladásos immunológiai folyamatok és az érelmeszesedés összefüggéseinek elemzésével. A koronária bypass műtéteken átesett betegek vérmintáinak laboratóriumi analízise alapján (melyet a szerző az OKI orvosaival karöltve végzett) megállapítható volt, hogy az erek falában levő stresszhatásokra (pl. magas vérnyomás okozta érfalfeszülés, dohányzás okozta toxin és szabadgyökhatás stb.) nyomán fokozottan jelentkező hősokk fehérjékkel IgG autoantitestek képesek reagálni. Ezek az autoantitestek minden egészséges ember szérumában keringenek, de akiknél súlyos koszorús érmeszesedés lépett fel, jelentősen magasabb autoantitestszint található. Hipotézise szerint azok az emberek, akik magas koncentrációban termelnek autoantitestet, fokozottabban érzékenyek pl. az atherosclerosisra, az érelmeszesedésre. Dr. Tory Kálmán, a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikáján dolgozik, hazai tanulmányait külföldi intézetekben végzett gyakorlattal egészítette ki. Pályaművében azt vizsgálta, hogy mi okozza a krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek átlagosnál magasabb kardiovaszkuláris mortalitását. Az I. sz. Gyermekklinika által gondozott dializált, transzplantált, hipertóniás, de nem urémiás és egészséges gyermekek, fiatal felnőttek vizsgálatának elvégzésével a szerző felvetette annak lehetőségét, hogy az urémiás autonóm diszfunkció szimpatikotóniát és nem neuropátiát tükröz. Ha erre a tünetre a vizsgálatba bevont csoportnál propranololt adtak, szignifikáns vegetatív idegrendszeri javulás következett be. Ezen eredmények hozzájárulnak az urémiás autonóm diszfunkció kórtörténésének jobb megértéséhez és alapot nyújtanak egy korszerű terápia bevezetéséhez, illetve további vizsgálatokat tesznek lehetővé a szimpatolitikumok veseelégtelenségre gyakorolt hatásának vizsgálatában. Az első vizsgálat eredményét a Pediatric Nephrology novemberi számában publikálta. A hipotézist igazoló vizsgálat eredményét a Clinical Nephrology-ban fogadták el. Az Egészségügyi Kezdeményezés kategóriájáért járó díjat nem osztották ki. A Sanofi-Synthélabo díjazottakat Patrick Chocat, a Sanofi-Synthélabo Rt. vezérigazgatója köszöntötte, a díjakat dr. Blaskó György orvosigazgató adta át. 18 Kórház XI. évfolyam április

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

2010. évben 737 ellátottról gondoskodtunk, 364 férfi és 373 nő. férfi: 52 év legfiatalabb 19 év legidősebb 92 év

2010. évben 737 ellátottról gondoskodtunk, 364 férfi és 373 nő. férfi: 52 év legfiatalabb 19 év legidősebb 92 év Dr. Lakosi György: Háziorvosként azt a feladatot kaptam, hogy az intézet lakóinak szomatikus betegségeiről keresztmetszeti képet adjak, és bemutassam Önöknek az itt folyó gyógyító munkát, kiemelve ennek

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

A klinikai audit bemutatása

A klinikai audit bemutatása TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata: A klinikai

Részletesebben

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Kis Erika 2013. Szeptember 28. 2013.09.28. 1 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének,

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése 200 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSA HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése A gyógyszeres terápia alapelvei A vérnyomáscsökkentõ készítmények alkalmazásának

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

POCT megvalósulása a napi gyakorlatban: nehézségek, eredmények

POCT megvalósulása a napi gyakorlatban: nehézségek, eredmények POCT megvalósulása a napi gyakorlatban: nehézségek, eredmények Dr. Seres Erika SZTE ÁOK Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet Synlab Hungary Kft. továbbképzés Bevezetés A betegágy melletti Point-of-Care

Részletesebben

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. a 935 jelű 32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó, a 936 jelű Rosszindulatú daganatos megbetegedésekre szóló és a 937 jelű Mellrákra

Részletesebben

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Látos Melinda pszichológus Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged XVIII. Debreceni Nephrologiai Napok 2013. május

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

I. NAP (2012. MÁJUS 31.)

I. NAP (2012. MÁJUS 31.) XII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK DEMIN XII. 2012. május 31. - június 1. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) (Előzetes program) 1 9.00-10.00 REGISZTRÁCIÓ I.

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai

Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai Dr. Margitai Barnabás, Dr. László Klára, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft DEMIN 2012. június 1. Szakrendelői

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24.

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24. MEGHÍVÓ A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 202. MÁRCIUS 23-24. Magyar Telekom székház, Budapest I. Krisztina körút 55. Kedves

Részletesebben

Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet)

Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet) Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet) I. Háttér információk 1.1. Nemzetközi helyzet A színvonalas egészségügyi ellátást

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Garami Miklós 15 Egészség-Gazdaságtani Szimpózium Hozzáférhetőség a magyar egészségügyben ELTE TáTK, 2013 május 31 Az egészségügyi teljesítmény dimenziói

Részletesebben

Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer. Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály

Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer. Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály Bemutatkozik a GYEMSZI 2011. május 1. A GYEMSZI történelem Korábbi egészségügyi háttérintézmények

Részletesebben

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19.

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19. 2013. március 18. Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ea:Gál Lászlóné Az intenzív szakápolók mentálhigiénéje Ea:Gál Lászlóné Folyadék

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő 2011. április 12. kedd Tanácsterem I. Tanácsterem II. 09.00-10.00 Prof. Sótonyi 08.30-09.30 Dr. Balogh Aneszteziológia és intenzív terápia Háziorvostan Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás

Részletesebben

Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban. Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv

Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban. Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv tvány Gyermek hospice Sister Frances Dominica 1982. Helen House 2004. Douglas House

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

2015. EüK. 16. szám pályázati felhívás. Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.09.29 -

2015. EüK. 16. szám pályázati felhívás. Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.09.29 - 2015. EüK. 16. szám pályázati felhívás Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2015.09.29 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Az elemzést végezték: a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar munkatársai 1 A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n www.deszkikorhaz.hu A kardiológiai rehabilitáció helyzete Magyarországon Dr. Szász Károly Deszk 2010. A kardiológiai rehabilitáció lehetséges formái Fekvőbeteg gyógyintézeti Járóbeteg formában Otthoni

Részletesebben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Dr. Kósa István egyetemi docens Pannon Egyetem, Egészségügyi Informatikai Kutató- Fejlesztő Központ, Veszprém Innovációs Konferencia, Veszprém 2011. Március 30.

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

A ritka betegségek helyzete, erősségek, gyengeségek

A ritka betegségek helyzete, erősségek, gyengeségek A ritka betegségek helyzete, erősségek, gyengeségek Molnár Mária Judit Magyarosi Szilvia Szy Ildikó Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem EMMI The Voice of Rare DIsease Patients

Részletesebben

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04.

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Záróeredmények 2007. június A PIPHACH vizsgálatban résztvevő gyógyszertárak, valamint Dobson Szabolcs,

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.)

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) Az egészségügyi minőségbiztosítás helyzete az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtt. (2004. április 29-30.) Debreceni Akadémiai Bizottság

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30.

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30. A professzionális haderõbe katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmasságának vizsgálata humánbiológiai módszerekkel, a monitorozás lehetõségének kidolgozása PROF. DR. GYENIS GYULA ELTE Embertani Tanszék

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Érintett szervezeti egység Ellenőrzés helye Vizsgált időszak

Érintett szervezeti egység Ellenőrzés helye Vizsgált időszak Iktatószám E3312/118-3/2014 IF-8579-4/2014 IF-8579-5/2014 IF-8579-6/2014 IF-8579-1/2014 IF-8579-7/2014 IF-8579-3/2014 Ellenőrzést végző hatóság Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy Dr. Türk Bernadett,

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! A "Szolnok Szívügyünk" Alapítvány, a Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Artériás Stiffness Társaság nevében szeretettel meghívjuk Önt/Önöket közös Szimpóziumunkra. Szervezeteink

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2015. II. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról hatályos: 2015.05.

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2015. II. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról hatályos: 2015.05. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a II. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról hatályos: 05.06 - EüK. 8. szám közlemény 3 A tanfolyamokra történő jelentkez határideje:

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában: Az EUMUSC.

Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában: Az EUMUSC. Az általános európai musculoskeletális egészség javítása Javaslatokat tartalmazó Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában:

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter Nemzeti regiszterek Európában

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

I. NAP (2012. MÁJUS 31.)

I. NAP (2012. MÁJUS 31.) XII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK DEMIN XII. 2012. május 31. - június 1. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) (Végleges program) 1 9.00-10.00 REGISZTRÁCIÓ I.

Részletesebben

Európai drogprevenciós minőségi standardok kidolgozásának folyamata és a kézikönyv. Budapest, március 19.

Európai drogprevenciós minőségi standardok kidolgozásának folyamata és a kézikönyv. Budapest, március 19. Európai drogprevenciós minőségi standardok kidolgozásának folyamata és a kézikönyv Budapest, március 19. A drogprevenciós minőségi standardok kimunkálását célzó projekt háttere A projekt célja: arra törekedett,

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform Tudásmenedzsment, oktatás és képzés a gyógyszerinnovációban - Munkaértékezlet - Botz Lajos Budapest, Duna Palota, 2009. január 7.

Részletesebben

VII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia. 2005. szeptember 16-18. Club Aliga Balatonvilágos. Programtervezet

VII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia. 2005. szeptember 16-18. Club Aliga Balatonvilágos. Programtervezet VII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia 2005. szeptember 16-18. Club Aliga Balatonvilágos Programtervezet Szeptember 16. péntek 08:00-10:00 Regisztráció 10:00 Köszöntő EGÉSZSÉGPOLITIKAI BLOKK

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr.

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Domokos Gabriella Syncope: hirtelen jelentkező, eszméletvesztés, amely során a beteg

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.08.04

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.08.04 2015. EüK. 13. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2015.08.04 A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

A bizonyítékokon alapuló ellátás jelentôsége

A bizonyítékokon alapuló ellátás jelentôsége A bizonyítékokon alapuló ellátás jelentôsége Dr. Gôdény Sándor, Debreceni Egyetem, Orvosi és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Iskola Az egészségügyi ellátás minôségbiztosítása és -fejlesztése

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

OEFI Ritka Betegség Központ

OEFI Ritka Betegség Központ OEFI Ritka Betegség Központ 19. Magyar Mukopoliszaccharidózis és társult betegségek konferencia 2013. aug. 23-25 Gödöllő-Máriabesnyő Dr. Béres Judit, Dr. Lengyel Zsuzsanna Miről lesz szó a következőkben?

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. június 7-én minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. június 7-én minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. június 7-én minősített rendezvények Cím: DHG V. Orvosi Konferenciája Szervező: DHG Orvosi Szakbizottsága Helye: Hévíz Időpont: 2005.12.13. - 2005.12.14.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe:

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe: Kérelem az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) szerint forgalmazott eszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 1. számú mellékletében

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben