Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása"

Átírás

1 Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása A gépjárművek költségelszámolását a vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozóknál lényegesen befolyásolja, hogy a gépjármű személygépjárműnek vagy egyéb járműnek minősül, így célszerű elsődlegesen ennek tisztázása. A személygépjármű fogalma Az Szja-törvény rendelkezéseinek alkalmazásában személygépkocsinak kell tekinteni a négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjárművet, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas. Ide tartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, illetve a gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak minősül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor. A személygépkocsivá minősítés független attól, hogy a beszerzés számláján milyen vámtarifaszám szerepel. Nincs jelentősége annak sem, hogy a jármű forgalmi engedélyében mi szerepel. Saját tulajdonú járművek Az Szja-törvény a költségelszámolás tekintetében különbséget tesz a saját és a nem saját tulajdonú járművek között.

2 Saját tulajdonú járműként kizárólag az egyéni vállalkozó és a házastársa tulajdonában levő jármű vehető figyelembe. Az egyéni vállalkozó a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel igazolhatja, melyet az adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. A gépjárművek költségei A vállalkozói tevékenység érdekében működtetett gépjárművek üzemeltetése során számos költség merülhet fel. Leggyakrabban előforduló költségek: az üzemanyag felhasználás költségei; a fenntartással, javítással és felújítással kapcsolatos költségek 1 ; egyéb működési költségek; a bérleti díj, lízingdíj; úthasználati díjak; az értékcsökkenési leírás. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez használt járművek költségelszámolására vonatkozó szabályokat főként az Szja-törvény 11. számú mellékletének III. fejezete tartalmazza. A költségelszámolás bizonylatai Költségelszámolás útnyilvántartás alapján Az egyéni vállalkozó a jövedelemszerző tevékenységéhez használt gépjármű költségelszámolásához főszabály szerint útnyilvántartás vezetésére kötelezett. Ha az egyéni vállalkozó több gépjárművet használ, akkor gépjárművenként kell külön útnyilvántartást vezetni. 1 Ide sorolható költségek különösen: a karbantartás, a műszaki felülvizsgálat, a mosás költségei; a kötelező felelősségbiztosítás és egyéb biztosítások díjai; a gépjárműadó és egyéb hatósági díjak.

3 Ha az egyéni vállalkozó a gépjárművet a vállalkozási tevékenység mellett más tevékenységével (munkaviszony, önálló tevékenység) összefüggésben is használja, akkor a gépjárműre útnyilvántartást kell vezetni, de jelezni kell, hogy az egyes utak mely tevékenységgel összefüggésben merültek fel. Ilyen esetben az egyéni vállalkozó nem érvényesíthet költséget azokra az útnyilvántartásokban feltüntetett utakra, amelyekre a munkáltatójától bevételnek nem számító utazási költségtérítést kapott. Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni: a gépjármű típusát; a gépjármű forgalmi rendszámát; a fogyasztási normát; az év első és utolsó napján a kilométeróra állását; havonta a kilométeróra állását, ha a költségelszámoláshoz ez szükséges. Az útnyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá: az utazás időpontját; az utazás célját (honnan-hova történt az utazás); a felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését; a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek számát. Az útnyilvántartás tartalmazhatja az előzőekkel kapcsolatos üzemanyagvásárlás időpontját és költségeit is. Az útnyilvántartás helyettesíthető a menetlevél vezetésével is, ha az tartalmazza azokat az adatokat, amelyeket az útnyilvántartásnak tartalmaznia kell. Ellenőrzési tapasztalat Biztosítási üzletkötő útnyilvántartás vezetése mellett használja saját tulajdonú Ford 1,6-os személygépkocsiját. Havonta átlagban km-t számol el az APEH által közzétett ESZ 98-as üzemanyag ár figyelembevételével. Adóellenőrzés során bemutatott számítógépen nyilvántartott futásteljesítményét bemutatta. A nyilvántartás adatai szerint minden nap hétvégén is utazik, az esetek többségében napi km-es távolságokat tesz meg.

4 A vizsgálat során az útnyilvántartást mind a felvezetett utak valóságnak megfelelősége, mind a tartalmi követelményeknek történő elégségessége is ellenőrzésre került. Az üzletkötő az útnyilvántartás vezetése során egyetlen esetben sem tüntette fel a személyautó nyitó illetve záró kilométeróra állását, amely, azonban alapkövetelménye a nyilvántartásnak. A vizsgálat az Szja-tv. 11. számú melléklet elszámolási szabályai alapján, mely megköveteli az Szja-tv. 5. számú mellékletének megfelelő tartalmú útnyilvántartás vezetését a hiányos futásteljesítmény naplóra tekintettel az elszámolható gépjárműköltséget 500 km-es átalányban állapította meg április hó Elszámolt üzemanyag Norma szerint (Liter) Üzemanyagár Adóhatóság által megállapított Különbség Adóvonzat (16% szja+35% osztalékadó) , Költségelszámolás útnyilvántartás nélkül Átalány kilométer alkalmazása Ha az egyéni vállalkozó nem kíván a személygépkocsi-használatról útnyilvántartást vezetni, akkor az Szja-törvény 11. számú mellékletének III/11. pontja lehetőséget ad arra, hogy átalányösszeget számoljon el személygépkocsi-használat címén. Személygépkocsi használat címén havi 500 kilométer út számolható el, függetlenül az üzemeltetett személygépkocsik számától. Az 500 km átalány alapul vételével elszámolható az üzemanyag felhasználás költsége és az általános személygépkocsi normaköltség. Ilyen esetben értékcsökkenési leírás nem érvényesíthető. Fontos! Ezt az elszámolási módszert csak a teljes adóévre illetőleg az adóéven belül az egyéni vállalkozói tevékenység teljes időtartamára lehet alkalmazni.

5 Példa Az egyéni vállalkozó a évre vonatkozóan úgy dönt, hogy a vállalkozói tevékenységhez használt személygépkocsi használatról nem kíván útnyilvántartást vezetni. A személygépkocsi alapnorma átalány mértéke 8 l/100 km. A személygépkocsi ESZ-98 típusú üzemanyaggal működik. Az üzemanyag APEH által közzétett ára 266 Ft/l. Ebben az esetben személygépkocsi használat címén átalányösszegként elszámolható a január hónapra: Üzemanyag-felhasználás 500 km 8 l/100 km 266 Ft/l Ft Általános személygépkocsi normaköltség 500 km 9 Ft/km Ft Cégautó adó megfizetése február 1-jétől az egyéni vállalkozó a cégautóadó megfizetése ellenére sem jogosult arra, hogy útnyilvántartás nélkül számoljon el költséget a személygépkocsival kapcsolatban. A személygépkocsi költségelszámolása útnyilvántartás alapján, kizárólag üzleti céllal megtett utakra történhet. Az egyéni vállalkozó nem számolhat el költséget azokra az utakra, melyekre a munkáltató munkábajárás címén, illetve munkáltatója, kifizetője kiküldetési rendelvénnyel fizetett költségtérítést. Az üzemanyag felhasználás költségei Az egyéni vállalkozó az üzemanyag-felhasználás költségeit az útnyilvántartás (vagy kilométer átalány, vagy cégautó adó megfizetése esetén a futásteljesítmény) szerint megtett kilométerek után legfeljebb az üzemanyag-fogyasztási norma mértékéig számolhatja el. Az egyéni vállalkozó választhat, hogy az így meghatározott üzemanyag mennyiség költségét az APEH által közzétett áron, vagy a számlákban szereplő tényleges áron határozza meg.

6 Az egyéni vállalkozó választása mindig az adóév egy negyedévére érvényes, vagyis a módszer választása mindig a negyedév végével módosítható. Fontos! Az üzemanyag-felhasználás költségei azonos feltételekkel számolhatóak el személygépkocsi és egyéb jármű, illetve saját és nem saját tulajdonú jármű esetén. A vállalkozó külföldön tett üzleti útjának üzemanyagköltségét ugyanúgy kell elszámolni, mint a belföldi útét. Az üzemanyag árának meghatározása Az egyik választási lehetőség szerint az üzleti céllal megtett útra az üzemanyag-fogyasztási normával és az APEH által közzétett árral kell meghatározni az üzemanyag költséget. Az üzemanyagárakat az APEH negyedévente teszi közzé. Az üzemanyagköltség meghatározása tehát a következő: útnyilvántartás szerint megtett út fogyasztási norma APEH ár 100 A fenti módszertől eltérően a vállalkozónak lehetősége van arra is, hogy az üzemanyag árát az üzemanyag vásárlásról kiállított számlák alapján határozza meg. Az elszámolható üzemanyag mennyisége ekkor sem lehet több, mint az útnyilvántartás szerinti üzleti útra számított fogyasztási normára eső üzemanyag-mennyiség. Ez a módszer adminisztrációs terheléssel jár, ugyanakkor számottevő előnyt az APEH ár alkalmazásához képest nem lehet elérni. A számítás menete a következő: útnyilvántartás szerint megtett út fogyasztási norma számla szerinti ár 100 Fogyasztási norma Az üzemanyag-fogyasztás normáit a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásá-

7 nak igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) kormányrendelet tartalmazza. A rendelet mellékletében szereplő gépjármű típusokra a rendelet által előírt normákat kell alkalmazni akkor is, ha a jármű üzemanyag felhasználásának bemért értéke eltérő. A kormányrendelet alapján választható alapnorma, amely gépjármûtípusonként határozza meg a fogyasztást, vagy lökettérfogattól függő átalánynorma. Az alapnormát korrekciós tételekkel lehet módosítani, mint pl. hegymenet, városi forgalom, téli üzemeltetés, akadályozott forgalom, terep, száraz földút, légkondicionáló berendezés üzemeltetése. A járművezető szakoktatók az alapnormát 1,8-as szorzóval alkalmazhatják. Az átalánymérték alkalmazása esetén korrekciós tényező figyelembevételére nincs lehetőség. A vállalkozó a választott normától adóéven belül nem térhet el. A rendelet mellékletéből hiányzó gépjárműtípusok alapnormájaként a gyártó által megjelölt mértéket kell figyelembe venni, vagy szakértő által megállapított fogyasztási adatot kell alkalmazni. A kenőanyag felhasználás ellenértékeként bizonylat nélkül elszámolható az üzemanyag felhasználási alapnorma 7 ezreléke (0,007) és a motorolaj árának szorzata. A motorolaj és hajtómûolaj cseréjéhez felhasználható mennyiség a gyártó által megjelölt mennyiség lehet. A fenntartási, javítási és felújítási költségek Az egyéni vállalkozó a gépjárművek fenntartásával, javításával és felújításával kapcsolatos költségeket eltérő szabályok alapján érvényesítheti személygépkocsi és egyéb jármű esetén.

8 A személygépkocsi fenntartásával, javításával és felújításával kapcsolatos költségek Tételes költségelszámolással A személygépkocsi fenntartásával, javításával és felújításával kapcsolatos költségeket az egyéni vállalkozó tételes költségelszámolással érvényesítheti. Ebben az esetben a költségek csak számlák alapján számolhatóak el. Ha azonban az egyéni vállalkozó a munkáltatójától kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás címén bevételnek nem számító költségtérítést és/vagy saját gépjárművel történő munkába járás címén költségtérítést kap, akkor ezzel a futásteljesítménnyel csökkenteni kell az üzemi célú használatot. Példa Ha az éves futásteljesítmény km volt, és a munkáltató kiküldetési rendelvény alapján km után fizetett költségtérítést az egyéni vállalkozónak, akkor a km üzleti célból megtett út költsége számolható el. A fenntartással, javítással és felújítással kapcsolatos költségek kizárólag az útnyilvántartás szerint, az üzemi (üzleti) használattal arányosan számolhatóak el költségként. A fenntartással, javítással és felújítással kapcsolatos költségek bármely módon történő elszámolására nem saját tulajdonú személygépjármű esetén csak akkor van lehetőség, ha a szerződés alapján a költségek az egyéni vállalkozót terhelik. Személygépjármű-normaköltség szerinti elszámolással Ha az egyéni vállalkozó a vállalkozási tevékenységhez saját tulajdonú személygépjárművet használ, akkor a tételes költségelszámolás helyett választhatja a személygépjármű-normaköltség szerinti elszámolást.

9 A személygépjármű-normaköltség szerinti elszámolás kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a gépjármű személygépjárműnek és az egyéni vállalkozó saját tulajdonú gépjárművének minősül. A személygépjármű-normaköltség alkalmazása esetén az üzemanyag felhasználás költségén kívül valamennyi fenntartási, javítási és felújítási költség helyett kilométerenként 9 Ft személygépjármű-normaköltséget lehet elszámolni. A költségelszámolás alapja e módszer alkalmazásánál is az útnyilvántartás. Fontos! Ha az egyéni vállalkozó a 9 forint/kilométer személygépjármű-normaköltség elszámolását választja, akkor értékcsökkenési leírást nem érvényesíthet. A 9 Ft/km személygépjármű normaköltség elszámolása esetén kizárólag a fenntartás, javítás és felújítás ténylegesen felmerülő költségeit kell elszámoltnak tekinteni. Azon kiadások, melyek a használattal összefüggésben merülnek fel (pl. úthasználati díj, parkolási díj, garázsbérlet, parkolóbérlet stb.), a 9 Ft/km személygépjármű normaköltségen felül elszámolhatóak. Választás költségelszámolási módszerek között Az egyéni vállalkozónak választási lehetősége van a két költségelszámolási módszer között. Választása azonban egész évre vonatkozik, a két módszert egy adóéven belül vegyesen nem lehet alkalmazni. Ha az egyéni vállalkozó a vállalkozási tevékenységhez egyidejűleg több saját tulajdonú személygépjárművet használ, akkor a választás valamennyi általa használt személygépjárműre vonatkozik. Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg használ saját és nem saját tulajdonú személygépkocsit a vállalkozói tevékenységéhez, akkor az Szja-törvény kizárja a saját tulajdonú személygépkocsira a személygépjármű normaköltség szerinti elszámolást.

10 Ha az egyéni vállalkozó a személygépkocsi(k) mellett egyéb jármű költségét is elszámolja, akkor az összes saját tulajdonú személygépkocsijára még egységesen alkalmazhatja a személygépjármű normaköltség szerinti elszámolást. Egyéb jármű (nem személygépkocsi) fenntartásával, javításával és felújításával kapcsolatos költségek Az egyéni vállalkozó az egyéb járművek fenntartásával, javításával és felújításával kapcsolatos költségeket tételes költségelszámolással, kizárólag számlák alapján érvényesítheti. Ha az egyéb jármű kizárólag üzemi (üzleti) célú járműnek minősül, akkor a költségek teljes egészében elszámolhatóak. Ha az egyéb jármű nem minősül kizárólag üzemi (üzleti) célú járműnek, akkor a költségek az útnyilvántartás alapján, az üzemi (üzleti) célú használat arányában számolhatóak el. A fenntartással, javítással és felújítással kapcsolatos költségek elszámolására nem saját tulajdonú jármű esetén csak akkor van lehetőség, ha a szerződés alapján a költségek az egyéni vállalkozót terhelik. Egyéb működési költségek A gépjárműveknek az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó használata során felmerülhetnek olyan költségek is, amelyek nem a gépjármű üzemben tartását szolgálják. Ilyen költségek lehetnek: a garázsbérleti díj, a parkolóház bérlet díja; a parkolási díj, az őrzési díj; a kompdíj, a hídpénz. Ezen működési költségek abban az esetben számolhatóak el, ha az üzemi (üzleti) tevékenységgel összefüggésben merülnek fel. Ezt a körülményt az egyéni vállalkozónak kell igazolnia.

11 Az egyéni vállalkozó a személygépkocsi egyéb működési költségeit teljes egészében elszámolhatja, ha a személygépkocsi az egyéni vállalkozói tevékenység tárgyát képezi (pl. bérbeadás), és azt az egyéni vállalkozó sem a személyes munkavégzésével, sem személyes használattal összefüggésben nem üzemelteti. Egyéb esetekben a személygépkocsi (mivel nem kizárólag üzleti célú tárgyi eszköz) működési költségei az útnyilvántartás szerinti üzleti használattal arányosan számolhatóak el. Egyéb gépjármű (nem személygépkocsi) esetén a működési költségek abban az esetben számolhatóak el teljes egészében, ha a gépjármű kizárólag üzleti célt szolgáló járműnek minősül. Ha az egyéb gépjármű (nem személygépkocsi) nem minősül kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek, akkor a működési költségek az útnyilvántartás szerinti üzleti használattal arányosan számolhatóak el. Bérleti díj és lízingdíj Ha az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenységhez olyan nem saját tulajdonú járművet használ, amely után bérleti díjat vagy lízingdíjat fizet, akkor az Szja-törvény rendelkezéseinek figyelembevételével ez a díj költségként érvényesíthető. Ha az egyéni vállalkozó által használt gépjármű személygépkocsinak minősül, akkor a bérleti díj vagy lízingdíj címén megfizetett összeg teljes egészében akkor elszámolható, ha a személygépkocsi az egyéni vállalkozói tevékenység tárgyát képezi (pl. bérbeadás), és azt az egyéni vállalkozó sem a személyes munkavégzésével, sem személyes használattal összefüggésben nem üzemelteti. Egyéb esetekben a személygépkocsi bérleti vagy lízing díja címén megfizetett összegből legfeljebb a vállalkozói bevétel 1 százalékának megfelelő öszszeg vehető figyelembe költségként. Fontos! A költségként elszámolható összeg több személygépkocsi esetén sem haladhatja meg a vállalkozói bevétel 1 százalékát.

12 Egyéb gépjármű (nem személygépkocsi) esetén a bérleti vagy lízingdíj abban az esetben számolható el teljes egészében, ha a gépjármű kizárólag üzleti célt szolgáló járműnek minősül. Ha az egyéb gépjármű (nem személygépkocsi) nem minősül kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek, akkor a bérleti díj vagy lízingdíj az útnyilvántartás szerinti üzleti használattal arányosan számolható el. Úthasználati díj Az egyéni vállalkozó az úthasználat díját az úthasználatra jogosultság (érvényesség) időszakában a díjköteles útszakaszon történt üzleti célú futásteljesítmény arányában számolhatja el költségként. Úthasználati díj elszámolása Az úthasználati díj elszámolása a korábbi szabályozáshoz képest jelentősen megváltozik. A személygépkocsit a cégautóadó megfizetésével nem lehet kvázi kizárólag vállalkozási célra használt személygépkocsivá tenni. A megváltozott cégautóadó szabályok ráadásul a cégautóadó fizetési kötelezettséget általánossá teszik. Ezért február 1-től az egyéni vállalkozó a személygépjárművel kapcsolatban költséget csak tételesen számolhat el az útnyilvántartással alátámasztott üzleti utakra, vagy havonta 500 km átalányt. Az úthasználati díj költségét minden esetben arányosítani kell az üzleti használathoz. A nem üzleti úthoz kapcsolódó felhasználást költségként nem lehet érvényesíteni, ebből következően vállalkozói kivétként sem kell elszámolni a magáncélú használatra eső részt. Az úthasználati díj elszámolásának a módja, hogy az egyéni vállalkozó részletes útnyilvántartást vezet a díjköteles útszakaszon megtett utakról, melyen

13 belül külön megjelöli az üzleti és a magáncélból megtett útszakaszt, és az úthasználatra jogosító bérlet, jegy árából az üzleti célból megtett utakra jutó összeget számolja el költségként. Ha a havi 500 kilométer átalányt választotta az egyéni vállalkozó, de úthasználati díjat kíván költségként elszámolni, köteles a díjköteles útszakaszokról nyilvántartást vezetni. Értékcsökkenési leírás A gépjárművek értékcsökkenési leírásának elszámolását meghatározza, hogy személygépjárműről van-e szó, illetve milyen célokat szolgál. A személygépkocsi nem minősül kizárólag üzleti célú járműnek. Ezért ha személygépkocsi nem a vállalkozás tárgya, akkor a személygépkocsi beszerzési költségének elszámolására csak átalány-amortizáció formájában van lehetőség. Átalányamortizáció egy alkalommal, a használatba vétel évében számolható el. Mértéke a személygépkocsi beszerzési árának tíz százaléka, legfeljebb az éves bevétel egy százaléka. Több személygépkocsi beszerzése esetén is legfeljebb egy személygépkocsi után vonható le az átalányamortizáció. Fontos! A használatbavétel évében az átalányamortizáció elszámolása mellett a fenntartási költségek érvényesítésére nem alkalmazható a 9 Ft/km normaköltség, csak tételes költségelszámolás. A használatbavétel éve az az év, amikor a vállalkozó, őstermelő személygépjárművet megvásárolja, és azt vállalkozásában használja, üzembe helyezi, illetve kezdő egyéni vállalkozó, őstermelő esetében a tevékenység megkezdését megelőző három éven belül beszerzett személygépkocsi a kezdés évében. A személygépkocsiról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban szerepeltetni kell azonosításra alkalmas módon a jármű megnevezését, a beszerzési, előállítási árát, mint nyilvántartási értéket és a használatbavétel időpontját.

14 Fontos! A személygépkocsi átalányamortizációja a tárgyi eszközök után elszámolható, szintén legfeljebb a vállalkozói bevétel, származó bevétel egy százalékáig terjedő átalányamortizáción felül érvényesíthető. Kizárólag üzleti célú jármű beszerzési költsége A kizárólag üzleti célú jármű beszerzésének költségét értékcsökkenési leírás formájában lehet érvényesíteni. Az amortizáció mértéke évi 20 százalék. Alapja a beruházási költség. Beruházási költségnek minősül: vásárlás esetén a beszerzési ár, melynek részét képezi a beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások, a bizományi díj, a vám, az adók az áfa kivételével, az illeték, a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások, az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat, biztosítás díja stb.); saját előállítás esetén az anyagkiadások és a mások által végzett munka számlákkal igazolt összege. Az értékcsökkenési leírás alapjának megállapításánál a levonható általános forgalmi adó összegét figyelmen kívül kell hagyni. A le nem vonható általános forgalmi adó viszont az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. Az értékcsökkenés bizonylata csak számla lehet abban az esetben, ha a járművet számlaadásra kötelezett adóalanytól szerezték be. Ha az eladó számla adására nem volt kötelezett, akkor az adásvételi szerződés megfelelő bizonylat. Egyösszegű a költségelszámolás akkor, ha a vállalkozó, az e tevékenységéhez kapott vissza nem térítendő támogatást járművásárlásra használja fel, legfeljebb a támogatás mértékéig. Az ezt meghaladó beszerzési árra az általános amortizációs szabályokat kell alkalmazni. Két év alatt írható le az a jármű, amelynek a beszerzési, előállítási értéke nem haladja meg a kétszázezer forintot. Ha a jármű üzembe helyezésére év köz-

15 ben kerül sor, akkor az első évi leírás csak a hátralévő idő arányában érvényesíthető. A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a korábban még használatba nem vett műszaki gépek, berendezések és a személygépkocsi kivételével a járművek között nyilvántartott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét, az üzembe helyezés adóévében, jogosult egy összegben költségként elszámolni, amenynyiben a járművet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló kormányrendelet szerint a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség 1 valamelyikében helyezi üzembe. Az értékcsökkenési leírásként így figyelembe vett összegnek 1 százaléka jármű esetében 3 százaléka az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában, ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, az EK- Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe, minden más esetben az egyéni vállalkozó választása szerint az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül. Ha ugyanazon tárgyi eszközre több szabály is alkalmazható, akkor a módszerek között választani lehet, de a választott és egyszer már alkalmazott módszertől a későbbi években nem lehet eltérni. Az év előtt megkezdett értékcsökkenési leírást a megkezdett módszerrel kell folytatni a teljes elszámolásig. Ha a fentiekben említett feltételek nem állnak fenn, akkor az egyéni vállalkozó a saját tulajdonú személygépkocsi esetén az értékcsökkenési leírást kizárólag átalány formájában érvényesítheti. 1 A területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség jegyzékét a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet tartalmazza.

16 Elszámoltnak kell tekinteni a járművek amortizációját kivéve személygépkocsi azokra az évekre, amikor az egyéni vállalkozó a jövedelmét az átalányadóra, tételes átalányadóra vonatkozó szabályok szerint állapította meg. Nem kizárólag üzleti célú jármű beszerzésének költsége A nem kizárólag üzleti céllal használt haszonjármű beszerzésének költsége átalány-amortizációval számolható el, a használatbavétel évében. Mértéke a beszerzési ár 50 százaléka, legfeljebb az éves vállalkozói/őstermelői bevétel egy százalékáig (a tárgyi eszközökre vonatkozó szabályok szerint). Ha az adóévben több, nem kizárólag üzleti céllal vásárolt tárgyi eszköz használatbavétele történik, akkor az átalányként elszámolt összeg együtt sem haladhatja meg a bevétel egy százalékát. Fontos! A tárgyi eszközök átalány-amortizációja mellett a személygépkocsira vonatkozó átalány-amortizáció is elszámolható. Így adóévenként összesen a bevétel két százaléka számolható el ilyen címen. Nem saját tulajdonú gépjármű értékcsökkenési leírása Ha az egyéni vállalkozó nem saját tulajdonú személygépkocsit vagy egyéb járművet használ az egyéni vállalkozói tevékenységéhez, akkor értékcsökkenési leírás nem érvényesíthető. Ellenőrzési tapasztalatok Erdőgazdálkodásban használt gépek üzemanyag felhasználása Fakitermeléssel foglalkozó egyéni vállalkozó tevékenysége keretein belül traktort, illetve több benzin üzemű láncfűrészt is használ. Az üzemanyag felhasználásához gépnaplót vezet, melyben rögzíti a tevékenységhez aznap igénybe vett gépeket, illetve azok kezelőjét, és a kitermelt fa mennyiségét.

17 A benzin illetve a traktorhoz használt gázolaj elszámolása számla alapján történik. Adóhatósági ellenőrzés során bemutatta mind a gépüzem naplót, mind az azokat alátámasztó vállalkozói szerződéseket illetve bevételi számlákat, melyeken szereplő fa mennyiségét a megrendelő visszaigazolta. Az ellenőrzés során az APEH által meghatározott üzemanyagár és az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló jogszabály szerinti üzemanyag- és kenőanyag-felhasználás mértéke alapján kimutatható érték és a költségek között elszámolt üzemanyag jelentős eltérést mutatott. Az ügyfél nyilatkozata alapján ez abból adódik, hogy a fakitermeléshez kapcsolódnak olyan részmunkák pl. aljnövényzet, bozótirtás -, mely tényleges famennyiséget nem eredményez, de amely a biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen. Az ellenőrzés figyelemmel az Szja-tv. 11. számú mellékletére kimondta, hogy a költségként érvényesített üzemanyag mennyisége abban az esetben sem több a norma szerint elszámolható üzemanyag mennyiségnél, ha esetlegesen a fogyasztás ezt meghaladja március hónapra erdészeti közelítő eszköz esetében Kitermelt fa mennyisége (m 3 ) Elszámolt üzemanyag Norma szerint (Liter/ m 3 ) Üzemanyagár Adóhatóság által megállapított Különbség Adóvonzat (16% szja+35% osztalékadó) , március hónapra motorfűrész esetében Kitermelt fa mennyisége (m 3 ) Elszámolt üzemanyag Norma szerint (Liter/ m 3 ) Üzemanyagár Adóhatóság által megállapított Különbség Adóvonzat (16% szja+35% osztalékadó) ,

18 Útnyilvántartás hiányosságának következménye Biztosítási üzletkötő útnyilvántartás vezetése mellett használja saját tulajdonú Ford 1,6-os személygépkocsiját. Havonta átlagban km-t számol el az APEH által közzétett ESZ 98-as üzemanyag ár figyelembevételével. Adóellenőrzés során bemutatott számítógépen nyilvántartott futásteljesítményét bemutatta. A nyilvántartás adatai szerint minden nap hétvégén is utazik, az esetek többségében napi km-es távolságokat tesz meg. A vizsgálat során az útnyilvántartást mind a felvezetett utak valóságnak megfelelősége, mind a tartalmi követelményeknek történő elégségessége is ellenőrzésre került. Az üzletkötő az útnyilvántartás vezetése során egyetlen esetben sem tüntette fel a személyautó nyitó illetve záró kilométeróra állását, amely, azonban alapkövetelménye a nyilvántartásnak. A vizsgálat az Szja tv. 11. számú melléklet elszámolási szabályai alapján, mely megköveteli az Szja tv. 5. számú mellékletének megfelelő tartalmú útnyilvántartás vezetését a hiányos futásteljesítmény naplóra tekintettel az elszámolható gépjárműköltséget 500 km-es átalányban állapította meg április hó Elszámolt üzemanyag Norma szerint (Liter) Üzemanyagár Adóhatóság által megállapított Különbség Adóvonzat (16% szja+35% osztalékadó) , Deviza árfolyam-ingadozásának hatása a személygépkocsi értékcsökkenésének elszámolására Példa Taxis egyéni vállalkozóként személygépkocsit lízingelek, a személygépkocsi kizárólag taxizáshoz használom. A taxit devizahitel felvételével vásároltam

19 2008. évben. Az elmúlt időben a deviza árfolyama jelentősen ingadozott, ezért nem tudom, hogy az értékcsökkenés alapját hogyan állapítsam meg. Az szja-tv. nem tartalmaz külön szabályt a külföldi pénznemben felvett üzleti hitelek forintra történő átszámítása során keletkező árfolyam különbözetek esetére, amikor a forintban törlesztett tőke és az eszközökre, szolgáltatásokra fordított, költségként elszámolható kiadás között eltérés mutatkozik, ezért azt az általános hatályos rendelkezések alapján kell/lehet kezelni. Ez a következőket jelenti: A kamat tekintetében az árfolyam-változásoknak nincs jelentősége, mivel az üzleti devizahitel esetében bármilyen árfolyamon is történik az átszámítás, a forintosított kamat elszámolható költségként. Ha a devizahitel teljes tőkerészére forintban visszafizetett összeg kevesebb, mint a folyósításkor átszámított forint összeg, a különbözet olyan árfolyamnyereség, amely az szja-tv. alapján adómentes (az átváltás ugyanis önmagában nem üzletszerű tevékenység keretében történik, még akkor sem, ha a hitel üzleti). Jelenleg a törvény nem ír elő emiatt bevétel-növelő korrekciót. Ha a devizahitel teljes tőkerészére forintban visszafizetett összeg több, mint a folyósításkor átszámított forint összeg, a különbözet olyan többlet-kiadás, amely általános esetben a magánszemély vesztesége, üzleti hitel esetében ha felhasználása teljes egészében vállalkozási célra történt a vállalkozási tevékenység érdekében (mint a tevékenységhez szükséges eszközök, szolgáltatások megszerzése miatt felmerült járulékos kiadás) a törlesztés befejezésének évében vagyis amikor az árfolyam-ingadozások miatt keletkezett különbözetek egyenlege megállapítható elszámolható költség. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az egyéni vállalkozó amennyiben tárgyi eszköz megszerzése érdekében fizeti meg a lízingdíjat a számla szerinti beszerzési ár alapulvételével számolhatja el az értékcsökkenési leírást. A beszerzési ár összegét mivel azt külföldi pénznemben állapították meg és pénzintézetnél nem kerül sor átváltásra ebben az esetben az előző hónap 15. napján érvényes árfolyam alapulvételével kell megállapítani. A tárgyi eszköz analitikus nyilvántartásában jelölhető az az összeg, amelyet a futamidő végén esetleg többletköltségként lehet elszámolni.

20 A február 1. előtt cégautóadót fizető egyéni vállalkozó költségelszámolása Példa Egyéni vállalkozóként személygépkocsira kisvállalkozói kedvezményt vettem igénybe, vállalva a cégautóadó fizetési kötelezettséget a beszerzés évét követő negyedig adóév végéig február 1-ét követően milyen összegű cégautóadót kell fizetnem? Szerzett jogom sérül, hisz a jármű értékcsökkenését nem számolhatom el. Mivel hitelből történ a vásárlás, elszámolható-e a továbbiakban költségként a megfizetett hitel kamata, vagy sem? február 1-étől kezdődően cégautó adó fizetésére kötelezett az a magánszemély (egyéni vállalkozó), aki a tulajdonában levő személygépkocsival kapcsolatban költséget számol el. A személygépkocsi után 1600 cm 3 hengerűrtartalomig 7000 forint, az meghaladó hengerűrtartalom esetén forint cégautóadót kell fizetni. A gépkocsi vásárlásával kapcsolatban felmerült hitel kamata a hatályos törvények szerint a költségek között elszámolható február 1-étől az egyéni vállalkozó az új cégautóadó megfizetése mellett sem érvényesíthet értékcsökkenést. Az üzemeltetés költségei az üzleti utak arányában, útnyilvántartás alapján érvényesíthető. Átmeneti rendelkezés biztosítja azonban, hogy az új, Gjt-n alapuló cégautóadó megfizetési mellett az egyéni vállalkozó befejezheti a már február 1-ét megelőzően megkezdett értékcsökkenést, annak teljes befejezéséig. A kisvállalkozói kedvezmény igénybevételének feltétele volt ha azt személygépkocsi beszerzésére érvényesítették, hogy négy évig cégautóadót kell fizetni. Ennek a feltételnek már akarva sem tud megfelelni, hiszen az a cégautóadó már nem létezik. Mivel a jogi szabályozás eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a kisvállalkozói kedvezmény feltételeinek már nem felel meg, ezért a kisvállalkozói kedvezmény kétszerese után 16 százalék vállalkozói adót kell fizetni.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó. Előadó: Hága Hedvig

Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó. Előadó: Hága Hedvig Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó Előadó: Hága Hedvig Jogszabályi háttér Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,(szja.) Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.

Részletesebben

A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében I. A személyi jövedelemadó rendszerében 1 a gépjárművekkel kapcsolatos költségek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Egyéni vállalkozók, őstermelők bevallása

Egyéni vállalkozók, őstermelők bevallása Egyéni vállalkozók, őstermelők bevallása Egyéni vállalkozók, őstermelők bevallása Támogatások elszámolása A támogatásokról nyilvántartást kell vezetni és év végén célszerű áttekinteni, hogy a támogatások

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2013.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2013. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2013. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület (rövidített név: Polgárőrség Csabaszabadi) a személygépkocsival történő polgárőr szolgálat ellátását a

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármester utasítás Segesd Község Önkormányzata Kiküldetési

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2013.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2013. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2013. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Kutya értékesítés adózása. Fehérné Polyák Beatrix

Kutya értékesítés adózása. Fehérné Polyák Beatrix Kutya értékesítés adózása Készítette: Dr. Dencső Istvánné Fehérné Polyák Beatrix I. Önálló tevékenység Adózási szabályok: Ki végzi a tevékenységet? - magánszemély: -- adószámos magánszemély, -- egyéni

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának Gépjármű-üzemeltetési

Részletesebben

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Részletes feltételeit a 239/2009. (X.20.)

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Szőc Község Önkormányzata 8452, Szőc, Kossuth L.u. 41. Tel./Fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu TERVEZET Ügyiratszám: /2014 GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat a Szőc Község Önkormányzatának tulajdonában,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Tolmács Község Önkormányzata GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. augusztus 1-től I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Tolmács Község

Részletesebben

Az alapnorma helyett egyszerűsített elszámolásként alapnorma-átalány is használható. Ez a következő:

Az alapnorma helyett egyszerűsített elszámolásként alapnorma-átalány is használható. Ez a következő: 2010.10.01.-től hatályos alapnorma átalány A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyagés kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992.

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Amit a cégautó adóról tudni érdemes

Amit a cégautó adóról tudni érdemes Amit a cégautó adóról tudni érdemes Cégautóadót kell fizetnünk abban az esetben, ha a személygépkocsink nem magánszemély tulajdonában áll, vagyis például egy társaság tulajdonában van ide nem értve a kizárólag

Részletesebben

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében.

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében. MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 152. szám 38843 (3) A hivatalvezetõ a feltételek hiányáról a polgármestert az ajánlás visszaküldésével írásban tájékoztatja, ha a) az ajánlás elkésett, hiányos vagy b) a tényállás

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing,

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, valamint az operatív lízing összehasonlítása Összehasonlítási szempont 1. A szolgáltatás általános jellege 2. A szolgáltatás ÁFA törvény szerinti (speciális)

Részletesebben

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat 1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat Hatályos: 2014. április 1. 2 I. BEVEZETŐ A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től.

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től. GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. január 1-től. I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 1. A szabályzat hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbá alkalmazottai

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. szeptember 1. Mágocs Város Önkormányzata a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010 4.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010 Névszerinti nyilvántartást csak azokról a juttatásokról kell vezetni: a)

Részletesebben

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Támogatások elszámolása önálló tevékenység esetén Az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek körében a támogatások igénylésére jellemzôen az egyéni vállalkozók

Részletesebben

7.1. Az adóköteles jövedelem megállapítása tételes költségelszámolás alkalmazásával

7.1. Az adóköteles jövedelem megállapítása tételes költségelszámolás alkalmazásával 7.1. Az adóköteles jövedelem megállapítása tételes költségelszámolás alkalmazásával Tételes költségelszámolás alkalmazása esetén az adóköteles jövedelem kiszámításához a bevételből kiindulva először az

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ré RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1 2011. 8 igennel elfogadva GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Önkormányzat gépjárműveinek

Részletesebben

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Testnevelési Egyetem Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 44/2015. sz. határozatával 1 1. A Szabályzat célja A Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat készítésének a

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

Őstermelés A 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a Saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Módosítva 2009. szeptember 2 az Országos Elnökség 16/2009. (09.07.) E. számú határozata A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról. Tisztelt Játékvezető Sporttárs!

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról. Tisztelt Játékvezető Sporttárs! TÁJÉKOZTATÓ a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról Tisztelt Játékvezető Sporttárs! Az elmúlt években több alkalommal adtunk tájékoztatást körlevél formájában, illetve a továbbképzéseken

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT.. igazgató P.H. 1 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet értelmében a

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kiküldetési szabályzat 1 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen dokumentum

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához

Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához A bírói díjak elszámolásának két nagy formája ismert. - ha a játékvezetı vállalkozó - ha a játékvezetı nem vállalkozó

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

Tájékoztató az új cégautóadóról és azzal összefüggı egyes személyi jövedelemadó kérdésekrıl

Tájékoztató az új cégautóadóról és azzal összefüggı egyes személyi jövedelemadó kérdésekrıl Tájékoztató az új cégautóadóról és azzal összefüggı egyes személyi jövedelemadó kérdésekrıl A cégautókra vonatkozó új szabályozást 2009. február 1-jétıl a gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Kiutazó neve: Lakcíme: A kiküldetés célja: A kiutazó feladata: A konferenciaelőadás címe: Rendezvény: Ország: Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Iktatószám: Kitöltendők a sárga mezők,

Részletesebben

4/2015. (III.25.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata Gépjármű üzemeltetési szabályzatáról

4/2015. (III.25.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata Gépjármű üzemeltetési szabályzatáról ! 4/2015. (III.25.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata Gépjármű üzemeltetési szabályzatáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata 7511 Ötvöskónyi, Fő utca51. Bevezetés Ötvöskónyi Község

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 3/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Gépjármű

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket:

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket: Hírlevél 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. Tartalom Adómentes munkáltatói lakáscélú ú hitel 2014. április 4-án hatályba lépett a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Gépjármű üzemeltetési szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től... igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Budapest, 2009. február 2. Veres János pénzügyminiszter Pénzügyminisztérium Budapest

Budapest, 2009. február 2. Veres János pénzügyminiszter Pénzügyminisztérium Budapest Budapest, 2009. február 2. Veres János pénzügyminiszter Pénzügyminisztérium Budapest Tárgy: Közérdekű bejelentés, tájékoztatás kérése a cégautóadóval kapcsolatban Tisztelt Pénzügyminiszter Úr! A személyi

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA 2014 ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. ÁPRILIS 25-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/31/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG

Részletesebben

Mérlegképes Továbbképzés Személygépkocsihoz kapcsolódó gazdasági események könyvelése, adó- és járulékvonzatai

Mérlegképes Továbbképzés Személygépkocsihoz kapcsolódó gazdasági események könyvelése, adó- és járulékvonzatai Bary-Gyenge- Joó-Lakatos Mérlegképes Továbbképzés Személygépkocsihoz kapcsolódó gazdasági események könyvelése, adó- és járulékvonzatai 2013. július 21- től 1 Gazdasági események I. VÁSÁRLÁS II. ÜZEMELTETÉS

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

1. A szabályzat célja, hatálya

1. A szabályzat célja, hatálya Debreceni Egyetem SZABÁLYZAT AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ, VALAMINT A SZEMÉLYI TULAJDONÚ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATÁRÓL Készítette:

Részletesebben

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7 1 A pénzügyi elszámolásra vonatkozóelőírások, rendelkezések Az EU Bizottság által kiadott Pénzügyi útmutató

Részletesebben

Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához

Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához Általános formai követelmények Számlák: Minden eredeti számlát záradékolni szükséges, a záradék szövege: az MVSZ számú támogatási

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 6. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Ellenőrizte: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben