8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében."

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY évi 152. szám (3) A hivatalvezetõ a feltételek hiányáról a polgármestert az ajánlás visszaküldésével írásban tájékoztatja, ha a) az ajánlás elkésett, hiányos vagy b) a tényállás megnyugtatóan nem rekonstruálható, vagy c) kizáró ok gyanúja merül fel, vagy d) a rendõr-fõkapitányság nem támogatja az ajánlást. 7. (1) A hivatalvezetõ az Emlékérem adományozását az önkormányzatokért felelõs miniszternél (a továbbiakban: miniszter) írásban indítványozza. (2) Az indítvány tartalmazza a) az 5. (3) bekezdés b) pontjában, posztumusz adományozás esetén az 5. (3) bekezdés f) pontjában foglalt adatokat, valamint az 5. (3) bekezdés g) pontja szerinti hozzájáruló nyilatkozatot; b) a kitüntetési javaslat indokolását, és c) a rendõr-fõkapitányság vezetõjének egyetértõ nyilatkozatát. (3) Az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) kitüntetési ügyekért felelõs szervezeti egysége az indítványt megvizsgálja. Ha az indítványt nem támogatja, errõl a hivatalvezetõt az indítvány egyidejû visszaküldésével értesíti. A hivatalvezetõ e döntésrõl a polgármestert és a kitüntetésre javasolt személyt írásban tájékoztatja. (4) A miniszter az Emlékérem adományozására a Kormánynak elõterjesztésben tesz javaslatot. 8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében. 9. Az adományozással járó költségeket a Minisztérium költségvetésében kell tervezni. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap 1. napján lép hatályba. (2) Az Életmentõ Emlékérem alapításáról és adományozásának szabályairól szóló 1018/1965. (VI. 20.) Korm. határozat alapján a hivatalvezetõnél megindított, de a kormányhatározat hatályon kívül helyezése miatt félbeszakadt, továbbá a január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti idõszakban történt életmentés alapján kezdeményezett kitüntetési ügyekben az eljárást az e rendeletben foglalt feltételek figyelembevételével és a 6 8. eljárási szabályainak megfelelõ alkalmazásával június 30-áig le kell zárni. Bajnai Gordon s. k., miniszterelnök A Kormány 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelete a közúti gépjármûvek, az egyes mezõgazdasági, erdészeti és halászati erõgépek üzemanyag- és kenõanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérõl szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 80. b) pontjában, valamint a közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 6. és 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A közúti gépjármûvek, az egyes mezõgazdasági, erdészeti és halászati erõgépek üzemanyag- és kenõanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérõl szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe következõ rendelkezés lép: 1. A közúti gépjármûvek, a mezõgazdasági vontatók, a hatósági jelzéssel ellátott lassú jármûvek és a segédmotoros kerékpárok (a továbbiakban együtt: gépjármûvek), a gépjármûvezetés oktatására használt gépjármûvek (a továbbiakban: oktató gépjármûvek), az önjáró mezõgazdasági gépek (a továbbiakban: mezõgazdasági erõgépek),

2 38844 MAGYAR KÖZLÖNY évi 152. szám a motorfûrészek és az erdészeti közelítõ eszközök (a továbbiakban: erdészeti gépek), valamint a halászati hajtóerõgépek üzemanyag- és kenõanyag-felhasználása az igazolás nélkül elszámolható költség meghatározásához az e rendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján vehetõ figyelembe. 2. Az R. 2. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 2. (1) Üzemanyag-fogyasztási normaként a) az 1. melléklet, az 1/A. melléklet vagy a (2) bekezdés szerint meghatározott alapnorma (a továbbiakban: alapnorma), általánostól eltérõ üzemeltetési mód esetében a 2. mellékletben meghatározott korrekciós tényezõkkel módosítva, vagy b) a 4. -ban meghatározott alapnorma-átalány vehetõ figyelembe. (2) Az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú, valamint az 1/A. melléklet alapján meg nem határozható alapnormájú, illetõleg a rendeletben meghatározottaktól eltérõ fajtájú üzemanyaggal üzemelõ gépjármûvek esetében az alapnorma értékét a gyártó vagy a) a gyártó adatai, vagy b) az üzemanyag-fogyasztás mérése alapján mûszaki szakértõ állapíthatja meg. 3. Az R. 3. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A gépjármûvek kenõanyag-felhasználása a (2) bekezdésben az olajcseréhez meghatározott mennyiségen felül a 2. szerint meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma 7 ezrelékének megfelelõ mennyiség. 4. (1) Az R. 4. (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A benzinüzemû személygépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerûrtartalma szerint: a) 1000 cm 3 -ig 7,6 liter/100 kilométer, b) cm 3 -ig 8,6 liter/100 kilométer, c) cm 3 -ig 9,5 liter/100 kilométer, d) cm 3 -ig 11,4 liter/100 kilométer, e) 3001 cm 3 felett 13,3 liter/100 kilométer. (3) A gázolajüzemû személygépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerûrtartalma szerint: a) 1500 cm 3 -ig 5,7 liter/100 kilométer, b) cm 3 -ig 6,7 liter/100 kilométer, c) cm 3 -ig 7,6 liter/100 kilométer, d) 3001 cm 3 felett 9,5 liter/100 kilométer. (2) Az R. 4. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A segédmotoros kerékpár és a motorkerékpár alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerûrtartalma szerint: a) segédmotoros kerékpár: 3,0 liter/100 km, b) motorkerékpár: 80 cm 3 -ig 3,5 liter/100 km, c) motorkerékpár: cm 3 3,8 liter/100 km, d) motorkerékpár: cm 3 4 liter/100 km, e) motorkerékpár: cm 3 4,5 liter/100 km, f) motorkerékpár: 500 cm 3 felett 5 liter/100 km. 5. Az R. a következõ 5. -sal egészül ki: 5. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 27. (1) bekezdés b) pontjának, illetve (2) bekezdésének alkalmazása esetén az üzemanyag- és kenõanyag-felhasználás e rendelet szerint történõ meghatározásához a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elõírt adattartalmú útnyilvántartásban az üzemanyag feltöltés (tankolás) helyét, idejét és mennyiségét, valamint a kilométeróra állását is fel kell tüntetni.

3 MAGYAR KÖZLÖNY évi 152. szám (1) Az R. 1/A. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. (2) Az R. 2. melléklet Korrekciós tényezõk fejezet Szorzók alfejezet 3. Városi forgalom pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. Városi forgalom Átmenõ forgalom esetében Budapest kivételével nem alkalmazható. Lakott területen belüli forgalom esetében a lakott területet jelzõ táblák közötti területre alkalmazható. Értéke: a) Budapesten 35% b) megyeszékhelyen és feletti lakosú városokban 25% c) egyéb városokban 15% Közforgalmú autóbusz és személygépkocsi (taxi) esetében az a), b) pontban feltüntetett városokban mechanikus sebességváltóval szerelt jármûnél 35% hidraulikus sebességváltóval szerelt jármûnél 45% (3) Az R. 2. melléklet Korrekciós tényezõk fejezet Szorzók alfejezet 5/A. Légkondicionáló berendezés üzemeltetése pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 5/A. Légkondicionáló berendezés üzemeltetése Értéke: 5% Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május 1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési idõszakában alkalmazható. (4) Az R. 2. melléklet Korrekciós tényezõk fejezet Szorzók alfejezet 7. Jármûvezetés oktatása oktató gépjármûvel pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 7. Jármûvezetés oktatása oktató gépjármûvel Értéke: 90%. Azonos útszakaszon csak egy szorzó vehetõ figyelembe, kivéve a téli üzemeltetés és a légkondicionáló berendezés üzemeltetésének szorzóját, amely a jelzett naptári idõszakban a teljes futásteljesítményre alkalmazható. Amennyiben a téli üzemeltetés vagy a légkondicionáló berendezés üzemeltetésének szorzóját valamely más szorzóval együtt kell figyelembe venni, az alkalmazható szorzó meghatározása úgy történik, hogy a téli üzemeltetés vagy a légkondicionáló berendezés üzemeltetésének szorzóját a másik szorzóval össze kell adni és az eredménnyel az alapnorma értéke növelhetõ. (5) Az R. 2. melléklet Korrekciós tényezõk fejezet Pótlékok alfejezet 2. Pótkocsivontatás pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 2. Pótkocsivontatás Gázolajüzemû vontatás esetében vontatmánytonnánként és 100 km-enként 0,7 liter. Benzinüzemû vontatás esetében vontatmánytonnánként és 100 km-enként 1,1 liter. 7. A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) e) közúti közlekedési szakember: szakoktató, iskolavezetõ, vizsgabiztos, továbbá ea) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott eaa) személytaxis szolgáltatói képesítéssel rendelkezõ jármûvezetõ, eab) személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéssel rendelkezõ jármûvezetõ, eac) személytaxis vállalkozói képesítéssel rendelkezõ szakmai vezetõ, ead) személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel rendelkezõ szakmai vezetõ, eb) az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, autóbuszos személyszállító vállalkozói képesítéssel rendelkezõ szakmai vezetõ, ec) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, árufuvarozó vállalkozói képesítéssel rendelkezõ szakmai vezetõ, ed) a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott, szakmai alap- és továbbképzési képesítéssel rendelkezõ gépjármûvezetõ,

4 38846 MAGYAR KÖZLÖNY évi 152. szám ee) a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelõ- és rakodógépek kezelõinek képzésérõl és vizsgáztatásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, gépkezelõi jogosítvánnyal rendelkezõ gépkezelõ, ef) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közlekedésérõl szóló külön jogszabályban meghatározott, szakkísérõi képesítéssel rendelkezõ személy, eg) a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló külön jogszabályban meghatározott, gázautószerelõ képesítéssel rendelkezõ személy, eh) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl szóló külön jogszabályban meghatározott eha) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítéssel rendelkezõ személy, ehb) veszélyes áru szállító gépjármûvezetõ, ei) a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott pótkocsival történõ közúti szállításáról szóló külön jogszabályban meghatározott, mezõgazdasági vegyszer, üzemanyag szállítására eredményes vizsgát tett jármûvezetõ, ej) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, undort keltõ anyag szállítására eredményes vizsgát tett jármûvezetõ, 8. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet a és e (3) (4) bekezdése január 1-jén lép hatályba. (3) Az R. 6. (1) bekezdésében a felhasználásának ellenértékét szövegrész helyébe a felhasználását szöveg, 6. (3) bekezdésében a felhasználása ellenértékét szövegrész helyébe a felhasználását szöveg, az üzemanyag- és kenõanyag-felhasználása ellenértékét szövegrész helyébe az üzemanyag- és kenõanyag felhasználását szöveg lép. (4) Az R. 1. számú melléklet címében a számú szövegrész hatályát veszti. (5) Ez a rendelet január 2-án hatályát veszti. 9. (1) Az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 43. (2), (3) és (4) bekezdésében a 43. szövegrészek helyébe a 42. szöveg lép. (2) A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevõinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés második mondatában az írásban szövegrész helyébe a postán szöveg, 22. (6) bekezdés második mondatában a (5) szövegrész helyébe a (4) szöveg lép. Bajnai Gordon s. k., miniszterelnök

5 MAGYAR KÖZLÖNY évi 152. szám Melléklet a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelethez 1/A. melléklet a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelethez Üzemanyag-fogyasztási alapnorma meghatározása a mûszaki alapadatok alapján A gépjármûvek alapnormájának számítással történõ meghatározásához szükséges alapadatok: a) gépjármû fajtája, b) sajáttömeg [Gs, (kg)], c) megengedett legnagyobb össztömeg (megengedett együttes tömeg) [Gm, (kg)], d) szállítható személyek száma (fõ), e) meghajtó motor teljesítménye [N, (kw)], f) a gépjármû kivitele, g) üzemanyag fajtája, minõsége. Az a) d) pontban foglaltakat a gépjármû forgalmi engedélye alapján, az e) g) pontban foglaltakat a gépjármû gyártójától, illetõleg kereskedelmi forgalmazójától származó dokumentáció (kezelési utasítás) alapján kell meghatározni. 1. a) év elõtt gyártott gázolajüzemû tehergépkocsik: kg-ig An =5+0,0005 (Gm + Gs) + 0,053 N kg-ig An = 8,5 + 0,0005 (Gm + Gs) + 0,053 N kg-ig An = 9,5 + 0,00047 (Gm + Gs) + 0,050 N kg felett An = ,00047 (Gm + Gs) + 0,048 N 1. b) évtõl gyártott gázolajüzemû tehergépkocsik: kg-ig An =5+0,0005 (Gm + Gs) + 0,047 N kg-ig An = 8,5 + 0,0005 (Gm + Gs) + 0,043 N kg-ig An = 9,5 + 0,00047 (Gm + Gs) + 0,041 N kg felett An = ,00047 (Gm + Gs) + 0,040 N 2. a) évig gyártott benzinüzemû tehergépkocsik: kg-ig An =7+0,0007 (Gm + Gs) + 0,074 N kg-ig An = ,0007 (Gm + Gs) + 0,074 N kg-ig An = 13,3 + 0,00066 (Gm + Gs) + 0,070 N kg felett An = 18,2 + 0,00066 (Gm + Gs) + 0,067 N 2. b) évtõl gyártott benzinüzemû tehergépkocsik: kg-ig An =7+0,0007 (Gm + Gs) + 0,066 N kg-ig An = ,0007 (Gm + Gs) + 0,074 N kg-ig An = 13,3 + 0,00066 (Gm + Gs) + 0,070 N kg felett An = 18,2 + 0,00066 (Gm + Gs) + 0,067 N 3. Gázolajüzemû nyergesvontatók: Sajáttömeg (kg) kg-ig An = 5,5 + 0,001 Gs + 0,053 N kg felett An = 9,5 + 0,0011 Gs + 0,048 N 4. Benzinüzemû nyergesvontatók: Sajáttömeg (kg) kg-ig An = 7,7 + 0,0014 Gs + 0,074 N kg felett An = 13,3 + 0,0015 Gs + 0,067 N

6 38848 MAGYAR KÖZLÖNY évi 152. szám 5. Gázolajüzemû autóbuszok: Szállítható személyek száma (fõ) Kivitel 20 fõig An = 8,0 + 0,00049 (Gm + Gs) + 0,051 N 20 fõ felett Távolsági egyszintes An = 7,0 + 0,00044 (Gm + Gs) + 0,045 N kétszintes An = 11,0 + 0,00044 (Gm + Gs) + 0,045 N Városi, elõvárosi An = 4,5 + 0,00051 (Gm + Gs) + 0,077 N 6. Benzinüzemû autóbuszok: Szállítható személyek száma (fõ) Kivitel 20 fõig An = 11,2 + 0,00068 (Gm + Gs) + 0,071 N 20 fõ felett Távolsági egyszintes An = 9,8 + 0,00062 (Gm + Gs) + 0,064 N kétszintes An = 15,4 + 0,00062 (Gm + Gs) + 0,064 N Városi, elõvárosi An = 6,3 + 0,00072 (Gm + Gs) + 0,010 N

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról

66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról 66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2012. (I. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása

Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása A gépjárművek költségelszámolását a vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozóknál lényegesen befolyásolja, hogy a gépjármű

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 17234 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 99. szám A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.X.1. ) 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és

Részletesebben

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában, valamint az illetékekről

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

1 2013. január 1.-től hatályos szöveg

1 2013. január 1.-től hatályos szöveg 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 1 Az Országgyűlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A mellékelt tájékoztató egyes oldalai külön-külön az adott eljárásban résztvevő ügyfelek részére átadhatók.

TÁJÉKOZTATÓ. A mellékelt tájékoztató egyes oldalai külön-külön az adott eljárásban résztvevő ügyfelek részére átadhatók. TÁJÉKOZTATÓ A JÁRMŰIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATBAN A tájékoztatóban összefoglalt információkat, valamint a további részletszabályokat a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés 2009 1 A VI. fejezet egy összetett témát dolgoz fel, a járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, a járműigazgatást,

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Kiadásra kerülő okmányok Törzskönyv A törzskönyv a jármű tulajdonjogát kizárólagosan igazoló okmány. Mely nem feltétele a közúti forgalomban való részvételnek. A törzskönyv

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.02.01-261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b)

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet - 1 - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete

A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

3. A képzés engedélyezése

3. A képzés engedélyezése 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben