A háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete"

Átírás

1 2009/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal III. évfolyam 3. szám január 13. A háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete A tartalomból 1 Jövedelem, jövedelemstruktúra 1 A fogyasztási kiadások színvonala és szerkezete 2 Élelmiszer-fogyasztás 3 Élelmiszer-fogyasztás a különböző jövedelmű népességcsoportokban 3 Az aktív, a nyugdíjas, valamint a gyermekes és gyermek nélküli háztartások élelmiszer-fogyasztása 4 Lakásfenntartási kiadások 4 Tartós fogyasztási cikkek állománya Jövedelem, jövedelemstruktúra A háztartási költségvetési felvétel adatai alapján 2007-ben az egy főre jutó éves bruttó jövedelem átlagosan 1 millió 120 ezer Ft, a nettó jövedelem 876 ezer Ft volt. A nettó jövedelem aránya a bruttóhoz képest a társadalombiztosítási járulék és a munkavállalói járulék emelkedésével összhangban az előző évinél 2,2 százalékponttal volt alacsonyabb. 1. tábla Az összjövedelem jövedelemforrások szerinti megoszlásának alakulása, Munkajövedelem 69,2 70,5 71,0 71,6 70,9 70,9 69,7 69,6 Társadalmi jövedelem 29,1 28,0 27,9 27,2 27,5 27,2 29,3 28,8 Egyéb jövedelem 1,7 1,5 1,1 1,2 1,6 1,8 1,1 1,6 Összes bruttó jövedelem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Összes nettó jövedelem 82,1 83,2 80,7 81,0 80,8 80,0 80,4 78, ben a munkajövedelmek az összjövedelem 69,6%-át, a társadalmi jövedelmek 28,8%-át jelentették átlagosan. A legalsó decilisben a munkajövedelmek társadalmi jövedelmek aránya 47,7 50,9%-ot ért el, a tizedik decilisben ugyanez 80,9 16,8% volt. Ezt egyrészt a keresők eltartottak eltérő aránya, másrészt a források szerinti más és más jövedelmi színvonal magyarázza. 2. tábla Az összjövedelem jövedelemforrások szerinti megoszlása a legalacsonyabb és a legmagasabb jövedelmű csoportokban, decilis 2. decilis 9. decilis 10. decilis Munkajövedelem 47,7 61,0 71,5 80,9 Társadalmi jövedelem 50,9 36,6 27,5 16,8 Egyéb jövedelem 1,4 2,4 1,0 2,3 Összes bruttó jövedelem 100,0 100,0 100,0 100,0 Összes nettó jövedelem 88,8 85,4 76,1 69,7 A fogyasztási kiadások színvonala és szerkezete A háztartási költségvetési felvétel a kiadások csoportosításánál 2000-ben áttért a COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozásának használatára. Ez egy tízes számrendszerű, négyszintű, tartalmában harmonizált nemzetközi nómenklatúra. A fogyasztási kiadások vizsgálatakor e csoportosítást alkalmazzuk. Az egy főre jutó összes fogyasztási kiadás átlagos értéke 2000-ben 383 ezer Ft, 2007-ben 706 ezer Ft volt ben az előző évhez képest 8,0%-os átlagos áremelkedés mellett az összfogyasztás volumene 2,9%-kal csökkent. A vizsgált időszakban a kiadás szerkezete is némileg átalakult: Az élelmiszerek és alkoholmentes italok összfogyasztáson belüli aránya 2002-től 2005-ig 6 százalékponttal csökkent; 2006-tól nőtt; 2007-ben a lakosság összes fogyasztási kiadásának 23,7%-át költötte háztartásban elfogyasztott élelmiszerekre és alkoholmentes italokra. A ruházkodási kiadások aránya az összfogyasztáson belül csökkenő tendenciát mutat. Ezen belül a ruházkodásra fordított összeg aránya 2,9%-ra, a lábbelikre fordítotté 1,3%-ra esett vissza től kezdve a lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok főcsoport összes fogyasztási kiadáson belüli aránya folyamatosan nőtt: 21%-os értékével a háztartások kiadásai között az élelmiszerek után a második legnagyobb kiadási tétel. Az egészségügyi kiadások aránya az összes fogyasztáson belül emelkedett. Ezen belül gyógyszerekre, egészségügyi termékekre, gyógyászati segédeszközökre 2000-ben a lakosság összes kiadásainak 2,5%-át, 2007-ben 3,4%-át költötte. Az egészségügyi kiadások 68,6%-át gyógyszerek, gyógyáruk tették ki ez részarányát tekintve közel 8 százalékpontos növekedés a vizsgált időszakban. Ugyanakkor egyre kevesebbet, 2007-ben 2656 forintot költöttünk fogászati ellátásra. A közlekedés és szállítás főcsoporton belül jelentősen megnőtt a szállítási szolgáltatásokra fordított kiadások részaránya. A közlekedési kiadásokon belül 2000 és 2007 között a kötöttpályás közlekedési kiadások aránya 4,4%-ról 3%-ra esett vissza, ezzel egy időben a közúti személyszállítás aránya 7,5%-ról 14,3%-ra emelkedett. A hírközlési kiadásokon belül a postai szolgáltatások részaránya csökkent, azonban az életmódbeli változások következtében egyre többet költ

2 2 A háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete Statisztikai tükör 2009/3 a lakosság telefon- és egyéb hírközlési szolgáltatásra. A vendéglátás és szálláshely szolgáltatással kapcsolatos kiadások aránya fokozatosan növekszik, 2007-ben az összes fogyasztáson belül 3,5%-ot képvisel. 1. ábra Az egy főre jutó évi fogyasztási kiadások az összes fogyasztás százalékában, (COICOP szerint) 2. ábra A háztartásban fogyasztott élelmiszerek és alkoholmentes italok volumenindexei, 2000=100% % % 25% 50% 75% 100% 01. Élelmiszerek és alkoholmentes italok 02. Szeszes italok, dohányáruk 03. Ruházat és lábbeli 04. Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyag 05. Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás 06. Egészségügy 07. Közlekedés és szállítás 08. Hírközlés 09. Szabadidő és kultúra 10. Oktatás 11. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 12. Egyéb termékek és szolgáltatások Élelmiszer-fogyasztás A háztartások legnagyobb kiadási tételét az élelmiszer-fogyasztásra fordított összegek jelentik, melyek vizsgálatakor figyelemmel kell lennünk arra, hogy az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása (COICOP) csak a háztartásban elfogyasztott élelmiszer-kiadásokat (COICOP 01.1) különíti el. Ennek alakulását azonban jelentősen befolyásolja, hogy a házon kívüli étkezések forintösszegét más termékekkel és szolgáltatásokkal együtt vesszük számba, a tevékenységek eltérő jellege szerint. Így például a vendéglátás (COICOP 11) főcsoportja tartalmazza a tipikusnak tekinthető házon kívüli étkezések költségeit a szeszes és az alkoholmentes italokéval együtt; ugyanakkor a bölcsődei ellátás, illetve a szociális hálózatokon keresztül igénybe vett étkezés a szociális ellátás (COICOP 12) része; a szervezett utazások keretében elfogyasztott élelmiszereket pedig a 09-es főcsoportba soroljuk. Háztartásban fogyasztott élelmiszerekre a lakosság 2007-ben közel 153 ezer, alkoholmentes italokra több mint 14 ezer forintot költött fejenként, ez az összes kiadás közel 24%-a ben a termelői és külkereskedelmi árak növekedése az átlagos árváltozás fölé, 12,8%-ra emelte az élelmiszerek fogyasztói árát. Az élelmiszer-fogyasztás volumencsökkenése a fogyasztóiár-emelkedés és az életmód permanens változása következtében az előző évihez képest 4,1%-os volt. A vizsgált időszak elején tapasztalt életszínvonal-emelkedés és az ezzel járó életmódváltozás miatt a háztartások egyre nagyobb számban adták fel az élelmiszerek önellátásra való termelését erre az előállítás jelentősen növekvő költségei is ösztönözték őket. Mindezek következtében a saját termelésből származó fogyasztás radikálisan visszaesett ben a háztartásban fogyasztott élelmiszer-kiadáson belül a saját termelésű fogyasztás mindössze 11,7%-ot képviselt, szemben az időszak eleji 20,8%-kal Élelmiszerek és alkoholmentes italok összesen (COICOP 01.) Vásárolt élelmiszerek Saját termelésű élelmiszerek A vendéglátási szolgáltatásokra házon kívüli étkezésre, italfogyasztásra fordított összegek folyamatosan nőttek ben az ilyen jogcímű, egy főre jutó kiadás forint volt, ez folyó áron több mint kétszeres, volumenét tekintve 21%-os növekedés a évihez képest. Ezen belül el kell különíteni a munkahelyi és diákétkezési, illetve a kereskedelmi vendéglátási kiadásokat: míg előbbire az e szektort jellemző drágulás következtében csökkenő volumen, addig utóbbira a viszonylag olcsó éttermek, gyorséttermek közkedveltsége okán folyamatos emelkedés volt jellemző ben az életszínvonal csökkenése a vendéglátási szolgáltatások terén is éreztette hatását. A munkahelyi és diákétkezés közel 10%-kal, a kereskedelmi és vendéglátási szolgáltatások 7,6%-kal drágultak átlagosan, a volumen pedig 9,6%-kal, illetve 0,3%-kal esett vissza az előző évhez képest. Az elmúlt években a háztartási élelmiszer-fogyasztás szerkezete is átalakult. 3. tábla Egyes élelmiszerek háztartásban fogyasztott egy főre jutó éves mennyiségei, Cereáliák 102,2 104,8 105,6 98,9 95,7 92,4 90,0 88,0 kenyér 62,0 62,5 62,7 57,1 53,7 50,3 47,9 46,1 péksütemény 8,8 9,2 10,0 9,8 10,1 10,3 10,5 10,6 Húsfélék összesen 56,9 58,9 60,7 57,7 57,0 58,5 57,9 57,3 Tojás, db Tej, liter 67,6 66,6 66,4 63,0 61,8 60,5 58,6 56,9 Olaj és zsiradék 20,0 20,8 21,5 19,8 18,5 18,2 18,5 17,3 állati zsiradék 7,5 7,0 7,3 5,8 4,4 4,1 4,4 3,4 Zöldség 61,2 59,3 62,7 56,3 60,0 57,9 53,9 52,5 Gyümölcs 60,1 60,4 48,1 52,4 48,5 45,1 44,6 44,9 Az állati eredetű zsiradékok fogyasztása jelentősen csökkent, az olajfogyasztás 10 kg/fő/év érték körül stabilizálódik. Az egészségesebb táplál-

3 Statisztikai tükör 2009/3 A háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete 3 kozás felé való elmozdulást jelzi a cukor- és a cereáliafogyasztás visszaesése. E csoporton belül is némi átrendeződés volt tapasztalható: a kenyér fogyasztása jelentősen mérséklődött, a péksüteményeké folyamatosan növekedett. A húsfogyasztás mennyisége a vizsgált időszakban stagnált, ezen belül a sertéshúsfogyasztás némileg visszaesett, a továbbfeldolgozott húsipari termékek, belsőségek fogyasztása viszont emelkedett. Európai mércével mérve továbbra is alacsonynak tekinthető és egyre csökkenő tej-, hal-, valamint zöldség- és gyümölcsfogyasztásunk. A különböző termékek fogyasztási mennyiségében hangsúlyeltolódás tapasztalható. Ennek mértéke jövedelmi kategóriánként többnyire eltérő. A főképp alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők inkább az árak változásaira reagálnak érzékenyebben: amikor egy helyettesíthető termék ára az átlagos árváltozásnál jobban emelkedik, a fogyasztók a kedvezőbb árfekvésű terméket választják. Ugyanakkor az emberek azon igyekezete is kifejeződik vásárlásaikban, hogy lehetőségeikhez és ismereteikhez mérten próbálják az egészséges táplálkozást preferálni. Élelmiszer-fogyasztás a különböző jövedelmű népességcsoportokban A legmagasabb és a legalacsonyabb jövedelműek fogyasztását vizsgálva azt látjuk, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezők egy főre jutó fogyasztása néhány élelmiszer, például a kenyér és a szárazhüvelyesek kivételével szinte minden élelmiszerfajtából magasabb. A legnagyobb mennyiségi eltérés több mint három és félszeres a felső jövedelmi tizedben élők javára a sajt és a túró fogyasztásában mutatkozik, de nagyon jelentős a különbség az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen gyümölcsöknél, zöldségféléknél is. Az egy főre jutó élelmiszer-fogyasztás vizsgálatakor figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a felső jövedelmi tizedbe tartozó kis taglétszámú háztartásokban főként felnőttek élnek az ő szükségleteik magasabbak, mint a gyermekeké, akik pedig inkább az alsó jövedelmi tizedbe tartozó, magas taglétszámmal rendelkező háztartások tagjai. 4. tábla Néhány élelmiszerfajta fogyasztásának egy főre jutó éves mennyisége az egy főre jutó összes személyes nettó jövedelem alapján képzett alsó és felső jövedelmi tizedbe tartozók körében és országosan, 2007 Az alsó jövedelmi tizedben A felső jövedelmi tizedben Országosan Kenyér 54,0 38,7 46,1 Péksütemény 7,5 13,4 10,6 Húsfélék összesen 43,1 63,7 57,3 sertés- és marhahús 12,1 19,4 17,9 Tojás, db Tej, liter 42,3 64,0 56,9 Sajt, túró 2,5 9,0 5,5 Zöldség 32,5 68,9 52,5 Gyümölcs 20,6 66,5 44,9 Az élelmezésre fordított kiadások az alacsonyabb és a magasabb jövedelműek közötti mennyiségi és minőségbeli különbségek ellenére a szegényebbeknek jelentenek nagyobb megterhelést: ők arányaiban lényegesen többet költenek élelmiszerre. Az aktív, a nyugdíjas, valamint a gyermekes és gyermek nélküli háztartások élelmiszer-fogyasztása Az aktív keresős háztartásokban élelmiszerre 2007-ben fejenként éves szinten 158 ezer forintot, a nyugdíjasok ennél 30%-kal többet, 205 ezer forintot fordítottak. Az összes kiadáson belül ezek az összegek 22,3%-ot, illetve 27,6%-ot képviseltek. A részarányok az összkiadáson belül az elmúlt évtized alatt alig-alig változtak. A nyugdíjas háztartások élelmiszer-kiadását főként ennek összkiadáson belüli viszonylag magas aránya és a saját termelésű fogyasztás csökkenő üteme jellemezte. E háztartástípus további jellegzetessége mivel háztartásaik döntő hányadában felnőttek élnek, hogy szükségleteik magasabbak, mint a kisgyermekes családoké, illetve gyakrabban látják vendégül a már nem velük élő családtagjaikat. Az adott-kapott támogatások terén az aktív, fiatal háztartásokat jellemző deficit a nyugdíjasok vásárlási szokásaiban is tetten érhető: a nyugdíjasok gyermekeiket, unokáikat vásárolt, illetve házilagos előállítású élelmiszerekkel támogatják ez a fajta segítség csökkenő tendenciát mutat, vélhetően nem teljesen függetlenül a saját termelés visszaszorulásától ben a felső jövedelmi ötödbe tartozó nyugdíjas háztartásfőjű háztartások egy főre jutó élelmiszer-kiadása 22,9%-át tette ki személyes célú kiadásaiknak (254 ezer Ft/fő/év). A jobb módú nyugdíjasok élelmiszer-fogyasztásának mennyiségi mutatói az elmúlt években nem nőttek olyan dinamikusan, mint az alsó ötödbe tartozóké, amiben nyilván közrejátszott az egészségesebb, minőségi élelmiszerek preferálása. 5. tábla Az aktív és a nyugdíjas háztartások egy főre jutó fogyasztása néhány fontosabb élelmiszerből, 2007 Tojás Tej Sajt, túró Húsfélék Zsiradék Kenyér Cukor Burgonya Zöldség Gyümölcs Aktív háztartások 53, ,3 5,3 15,4 42,4 11,9 28,5 46,0 39,8 Nyugdíjas háztartások 73, ,4 6,8 24,5 56,4 19,8 46,4 76,6 64,7 A háztartások 33%-a, azaz 1,2 millió háztartás nevel 20 éves, illetve fiatalabb gyermeket. A gyermekes háztartások fogyasztási szerkezete eltér a gyermek nélküliekétől. A fogyasztási adatok azt mutatják, hogy a gyermekesek egy főre jutó élelmiszer-mennyiségei rendre alacsonyabbak a gyermektelenekénél, és a gyermekszám növekedésével egyre csökken az egy főre jutó elfogyasztott élelmiszer-mennyiség. Ez főképp olyan élelmiszerek esetén jelent negatív tendenciát, mint pl. a zöldség, a gyümölcs. Utóbbiból 2007-ben az egygyermekes háztartásokban élők egy főre jutó fogyasztása 65, a három és annál több gyermekeseké pedig mindössze 43%-a volt a gyermektelenekének. 6. tábla A gyermekes háztartások egy főre jutó fogyasztásának aránya a gyermek nélküliek fogyasztásának százalékában, néhány fontosabb élelmiszer esetében, 2007 Tojás Tej Sajt, túró Húsfélék Zsiradék Kenyér Cukor Burgonya Zöldség Gyümölcs Gyermekesek együtt 67,9 63,0 78,4 63,2 60,6 77,8 62,9 64,1 56,3 57,8 1 eltartott gyermekkel 71,7 67,0 78,1 70,6 65,7 75,1 66,5 64,3 63,1 65,5 2 eltartott gyermekkel 66,6 64,0 80,3 61,8 58,3 75,5 59,9 63,8 53,6 56,9 3 és több gyermekkel 61,8 53,0 75,9 48,5 52,8 87,3 61,1 63,3 46,4 43,1

4 4 A háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete Statisztikai tükör 2009/3 Lakásfenntartási kiadások Az élelmiszer mellett a lakosság másik alapvető kiadását a lakásfenntartás jelenti. E kiadások az elmúlt években jelentősen növekedtek, ben a lakosság lakásszolgáltatásra, vízre, villamos energiára, gázra és egyéb tüzelőanyagokra több mint kétszer annyit (148,6 ezer Ft/fő/év) költött, mint 2000-ben. Az élelmiszer után ez a háztartások második legnagyobb kiadási tétele, melynek jelentős hányadát az energiára fordítottak teszik ki. Az egy főre jutó háztartási energiaköltség (91 ezer Ft/fő/év) a lakásfenntartási kiadások több mint 60%-a, az összes kiadásoknak pedig 13%-a. 3. ábra A háztartások egy főre jutó lakásszolgáltatás, víz-, villamosenergia-, gáz- és egyéb tüzelőanyag-fogyasztási kiadásai, , Ft Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egy éb tüzelőany ag 04.1 Tény leges lakbér 04.3 Lakáskarbantartás és -jav ítás 04.4 Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatás 04.5 Elektromos energia, gáz és egy éb tüzelőany agok A háztartási energiafogyasztást az elmúlt évtizedben a hagyományos energiahordozók térvesztése jellemezte. A vezetékes gáz aránya az energiakiadáson belül folyamatosan növekedett: míg 2000-ben 29%, addig 2007-ben 33,5% volt, ami fejenként átlagosan 13, illetve 30 ezer Ft-ot meghaladó értéket jelentett. Az ellátottság javulása mellett az utóbbi években a vezetékes gáz árindexe az átlagos árváltozásnál jóval magasabb volt. A háztartások gázra fordított kiadásainak nagyságát számos tényező befolyásolta: Miután a háztartási energiakiadások legnagyobb hányadát a fűtésre fordítottak tették ki, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a háztartás fűtésre is, vagy csak vízmelegítésre használta-e ezt az energiaforrást ben a legkisebb gázszámlát (25 ezer forint) a távfűtéses lakásban élők fizették, akik főképp főzésre használták ezt az energiaforrást, a legtöbbet (124 ezer forintot) a gázfűtéses háztartások költöttek. A gázszámla nagyságát jelentősen befolyásolta a lakott lakóegység jellege is. Mivel a családi házak fűtési költsége a lakásokéhoz képest magasabb, egy átlagos családi házban, illetve sorházban élő háztartás több mint kétszer annyi gázdíjat fizetett, mint egy hasonló társasházi lakásban élő. Összességében nem önmagában a jövedelem nagysága, hanem inkább az azzal kapcsolatos életmódkülönbség a lakásnagyság, a háztartásnagyság, a korszerű fűtő-, vízmelegítő berendezések és a hőszigetelés megléte, illetve hiánya emelte vagy csökkentette a gázenergiára fordított kiadásokat. 0 Tartós fogyasztási cikkek állománya Az 1990-es évektől a tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság folyamatosan javult. A nyugat-európai fogyasztási modell hazánkban is meghonosodott, a háztartási gépek és szórakoztató elektronikai eszközök piacán évről évre megjelenő újabb és korszerűbb modellek folyamatos fogyasztásra ösztönzik a lakosságot. Az ún. tartós fogyasztási cikkek árai nagyon eltérőek, a tömegtermelés következményeként az azonos termékcsoportokon belül megjelentek és elterjedtek az olcsó termékek. Ezeket tartósnak tipikusan ugyan nem lehet tekinteni, azonban vizsgálatuk fontos, mert birtoklásuk, illetve annak hiánya életmód helyzetekre, annak változására utal. 7. tábla Egyes tartós fogyasztási cikkek száz háztartásra jutó éves átlagos állománya, (db) Hűtőszekrény Fagyasztógép Hűtő- és fagyasztógép Mikrohullámú sütő Mosógép Színes televízió CD-lejátszó Videó Videokamera Személyi számítógép Mobiltelefon A háztartások televíziós ellátottsága teljes, a háztartások 98,7%-ában színes TV van, és a háztartások jelentős részében több is üzemel. Digitális fényképezőgépe a háztartások közel 20%-ának van, 8%-os a videokamerával rendelkezők aránya. Míg DVD-vel a gyermekes háztartások 64%-a, hifitoronnyal 48%-a, digitális fényképezőgéppel 31%-a rendelkezett, addig ugyanezek az arányok a gyermekteleneknél 30, 26, illetve 14% voltak. 4. ábra Egyes tartós fogyasztási cikkek száz háztartásra jutó éves átlagos állománya, Színes TV DVD Hifitorony Digitális fény képezőgép A személyiszámítógép-ellátottság folyamatosan növekszik: 2007-ben a háztartások több mint 43%-ában található komputer; 6% a laptoppal ren- Házimoziberendezés Gy ermektelen háztartások Összes háztartás Gy ermekes háztartások %

5 Statisztikai tükör 2009/3 A háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete 5 delkezők aránya. A mobiltelefonok száma rohamosan nőtt az elmúlt években ben a száz háztartásra jutó darabszám 27 volt, 2007-ben 166. A háztartások 82,4%-ában van mobiltelefon. Személygépkocsival a háztartások 49,7%-a rendelkezett 2007-ben. További információk, adatok (linkek) Táblázatok stadat-táblák Elérhetõségek: Telefon: (06-1) Információszolgálat KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2009 A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni. Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet!

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. július 10.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. július 10. STATISZTIKAI TÜKÖR 215. július 1. Élelmiszermérlegek és tápanyagfogyasztás, 213 215/41 Tartalom Bevezető...1 Mérséklődött az állati eredetű termékek fogyasztása...2 Mérséklődő zsiradékfogyasztás...3 Több

Részletesebben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Központi Statisztikai Hivatal A fogyasztói árak alakulása 2011-ben 2012. március Tartalom Bevezető...2 Európai uniós kitekintés...3 A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Magyarországon...4 Maginfláció...7

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 3. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 3. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 3. szám Háztartások költségvetése Jövedelmi és kereseti különbségek Budapest, 2006. december Központi

Részletesebben

2014/58 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/58 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/58 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. június 3. Élelmiszermérlegek, 212 Tartalom Bevezető...1 Mérsékelten nőtt a hús- és a tej-, csökkent a tojás fogyasztása...2 Mérséklődő zsiradékfogyasztás...3 Stagnáló liszt-

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

Létminimum, 2008. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. június Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-249-7

Létminimum, 2008. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. június Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-249-7 Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. június Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-249-7 Létminimum, 2008 Tartalom Létminimum, 2008...2 A létminimumértékek meghatározása...2 Létminimumértékek a

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

A háztartások fogyasztása 2007

A háztartások fogyasztása 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A háztartások fogyasztása 2007 Budapest, 2009. február KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2009 ISBN 978 963 235 230 5 (on-line) Felelős szerkesztő: dr. Pozsonyi Pál főosztályvezető

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

Létminimum, 2012. A létminimumértékek meghatározása

Létminimum, 2012. A létminimumértékek meghatározása 2013/53 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 53. szám 2013. július 10. Létminimum, 2012 A tartalomból 1 Bevezető 1 Létminimum, 2012 1 A létminimumértékek meghatározása

Részletesebben

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Az itt következő táblázatok néhány, a gyermekek illetve a gyermekes családok helyzetére vonatkozó információt közölnek. Az adatok az utóbbi évek egyik legaggasztóbb

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2009/1

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2009/1 29/9 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 9. szám 29. január 3. Dél-dunántúli statisztikai tükör 29/1 A tartalomból 1 A háztartások jövedelme, kiadásai és fogyasztása

Részletesebben

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban FELADATLAP Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/2014 2. forduló A gazdaságról számokban 1. Az infláció az árak általános, minden termékre kiterjedő és folyamatos változását jelenti. A középtávú célkitűzés

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28.

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28. VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 214/78 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. július 28. www.ksh.hu Állatállomány, 214. június 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 Sertésállomány...2 Baromfiállomány...2

Részletesebben

Létminimum, 2009. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu

Létminimum, 2009. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Létminimum, 2009 Tartalom Létminimum, 2009...2 A létminimumértékek meghatározása...2 Létminimumértékek a különböző háztartástípusokban...4

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2007. ISBN 978-963-235-148-3 (internet) ISBN 978-963-235-149-0 (nyomdai)

Központi Statisztikai Hivatal, 2007. ISBN 978-963-235-148-3 (internet) ISBN 978-963-235-149-0 (nyomdai) A háztartások fogyasztása 2006 Központi Statisztikai Hivatal, 2007 Központi Statisztikai Hivatal, 2007 ISBN 978-963-235-148-3 (internet) ISBN 978-963-235-149-0 (nyomdai) Készült Compiled by: az Életszínvonal-

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2012. I. negyedév OSAP 1477 (288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az árak

Részletesebben

Az élelmiszer-fogyasztás alakulása, 2011

Az élelmiszer-fogyasztás alakulása, 2011 212/42 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 42. szám 213. június 13. Az élelmiszer-fogyasztás alakulása, 211 A tartalomból 1 Bevezető 2 Csökkenő hús- és tojás-, és tejfogyasztás

Részletesebben

See the future Be the future Own the future. Postponed. Kozák Ákos, március 29.

See the future Be the future Own the future. Postponed. Kozák Ákos, március 29. See the future Be the future Own the future Postponed Kozák Ákos, 2011. március 29. GfK Hungária Életstílus, fogyasztás ma Magyarországon Kozák Ákos 2010. október 12. A GDP alakulása Euróban 2010-ben 2

Részletesebben

2015/13 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/13 STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 215/13 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. február 2. www.ksh.hu Állatállomány, 214. december 1. Tartalom Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...2 Tyúkállomány...3

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2011. IV. negyedév OSAP 1477 (288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az árak

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27.

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. 1 Nézzük először globálisan. Jól teljesítők Magyarország

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR július 31.

STATISZTIKAI TÜKÖR július 31. VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 215/56 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. július 31. www.ksh.hu Állatállomány, 215. június 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 Sertésállomány...2 Baromfiállomány...2

Részletesebben

Vezetıi összefoglaló

Vezetıi összefoglaló Vezetıi összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2010. II. OSAP 1477/07 (229/2006 (XI.20.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az árak változását

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

Andorka Rudolf Harcsa István: Fogyasztás

Andorka Rudolf Harcsa István: Fogyasztás Andorka Rudolf Harcsa István: Fogyasztás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Harcsa István (1990): Fogyasztás in: Társadalmi riport 1990,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LÉTMINIMUM, 2007

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LÉTMINIMUM, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LÉTMINIMUM, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Felelős szerkesztő: Dr. Lakatos Judit főosztályvezető További információ: Grábics Ágnes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Veszprém, 2007. június 10. Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Igazgatóság, 2007 Igazgató:

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2009. III. negyedév OSAP 1477/07 (229/2006 (XI.20.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az

Részletesebben

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév 214/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 56. szám 214. január 17. Szolgáltatási kibocsátási árak, 213. III. negyedév A tartalomból 1 Összegzés 1 H Szállítás, raktározás

Részletesebben

Januárban 1,4%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2015. január)

Januárban 1,4%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2015. január) Közzététel: 2015. február 11. Következik: 2015. február 12. Építőipar Sorszám: 23. Januárban 1,4%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2015. január) Januárban a fogyasztói árak átlagosan

Részletesebben

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK MAGYARORSZÁGON

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK MAGYARORSZÁGON ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK MAGYARORSZÁGON Kozák Ákos Kecskemét, 2016. március 11. GfK 2016 Kozák Ákos: Én elmentem a vásárba fél pénzzel, almát vettem. Zsendülés II. Kertészeti Konferencia,

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2008. február

Fogyasztói árak, 2008. február Közzététel: 2008. március 11. Sorszám: 47. Következik: 2008. március 12.Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2008. február 2008. februárban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-emelkedés 1,1% volt, 2007. februárhoz

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára 211/31 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 31. szám 211. május 23. Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára A tartalomból 1 Bevezetés 1 Élelmiszerek

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Határozza meg és jellemezze az ár-, érték- és volumenváltozást %-ban és forintban!

Határozza meg és jellemezze az ár-, érték- és volumenváltozást %-ban és forintban! 1. Egy fúvós hangszereket forgalmazó cégről a következő adatok ismertek: Termékcsoportok Forgalom 2003-ban A volumen változása Fafúvós 50 +50 Rézfúvós 30 +30 Egyéb +10 Összesen: Továbbá ismert, hogy a

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja A BIZOTTSÁG 113/2002/EK RENDELETE. (2002. január 23.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja A BIZOTTSÁG 113/2002/EK RENDELETE. (2002. január 23.) 74 10/3. kötet 32002R0113 2002.1.24. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 21/3 A BIZOTTSÁG 113/2002/EK RENDELETE (2002. január 23.) a kiadások átdolgozott, cél szerinti osztályozása tekintetében a 2223/96/EK

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Fókuszban a tejtermékek!

Fókuszban a tejtermékek! Fókuszban a tejtermékek! Fogyasztói igények és szokások változása napjainkban V. Tejágazati Konferencia 2015. november 26 Csillag-Vella Rita GfK 1 Magyarország vásárlóerejének Európa átlagához viszonyított,

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN Magyar Húsiparosok Szövetsége Sajtótájékoztató Vella Rita, GfK Hungária Kft. 2013. Március 13. GfK 2012 Húskészítmények, tőkehúsok a fogyasztók kosarában

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. december és 2014. év)

Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. december és 2014. év) Közzététel: 2015. január 14. Következik: 2015. január 15. Mezőgazdasági termelői árak Sorszám: 9. Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak,. december és. év) Decemberben a fogyasztói

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 2. szám Demográfiai jellemzők Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság Háztartás, család Lakáskörülmények

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Szolgáltatási kibocsátási árak, IV. negyedév

Szolgáltatási kibocsátási árak, IV. negyedév 213/28 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 28. szám 213. április 19. Szolgáltatási kibocsátási árak, 212. IV. negyedév A tartalomból 1 Bevezető 1 Összegzés 2 H Szállítás,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. A fogyasztói árak alakulása 2013-ban STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 A fogyasztói árak alakulása Magyarországon...4 A maginfláció alakulása...8 Néhány kiemelt

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012

Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012 2013/33 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 33. szám 2013. május 3. Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012 A tartalomból 1 Adatok és indikátorok 2 Különbségek

Részletesebben

Novemberben 0,7%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. november)

Novemberben 0,7%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. november) Közzététel:. december 11. Következik:. december 12. Mezőgazdasági termelői árak Sorszám: 161. Novemberben 0,7%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak,. november) Novemberben a fogyasztói árak

Részletesebben

GYORSELEMZÉS. Bérek alakulása a 2016-ban kötött országos bérmegállapodás tükrében

GYORSELEMZÉS. Bérek alakulása a 2016-ban kötött országos bérmegállapodás tükrében GYORSELEMZÉS Bérek alakulása a 2016-ban kötött országos bérmegállapodás tükrében A Magyar Szakszervezeti Szövetség felkérésére készítettük ezt az elemzést a bérek helyzetének alakulásáról. A szakszervezetek,

Részletesebben

A kormány Új Egyensúly Programjának rövid előzetes hatásvizsgálata

A kormány Új Egyensúly Programjának rövid előzetes hatásvizsgálata A kormány Új Egyensúly Programjának rövid előzetes hatásvizsgálata A program teljes hatásáról a kormány nem adott tájékoztatást annak ellenére, hogy a törvényi előírások szerint ezt a törvényjavaslatok

Részletesebben

A háztartások fogyasztási szerkezete az Európai Unió országaiban*

A háztartások fogyasztási szerkezete az Európai Unió országaiban* A háztartások fogyasztási szerkezete az Európai Unió országaiban* Gács Endre, a Pénzügyminisztérium ny. főtanácsadója E-mail: endre.gacs@pm.gov.hu A szerző az OECD adatai alapján összehasonlítja a háztartások

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Áprilisban 0,1%-kal csökkentek a fogyasztói árak

Áprilisban 0,1%-kal csökkentek a fogyasztói árak Közzététel:. május 13. Következik:. május 14. Mezőgazdasági termelői árak Sorszám: 64. Áprilisban 0,1%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak,. április) Áprilisban a fogyasztói árak 0,1%-kal

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 25. április A fogyasztói árak alakulása 24-ben STATISZTIKAI TÜKÖR 22/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Európai uniós kitekintés...3 2. A fogyasztói árak alakulása Magyarországon...6

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Decemberben 0,4% volt az infláció (Fogyasztói árak, december és év)

Decemberben 0,4% volt az infláció (Fogyasztói árak, december és év) Közzététel: 2014. január 15. Következik: 2014. január 16. Építőipar Sorszám: 10. Decemberben 0,4% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. december és 2013. év) Decemberben a fogyasztói árak 0,4%-kal voltak

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2.

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. GDP: a folyó ártól a volumenig MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. Tartalom A nemzeti számlák, ezen belül a GDP összeállításának menetrendje Változatlan áras számítások néhány alapelv

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 2013/26 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 26. szám 2013. március 28. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 Tartalom 1 Bevezetés 1 A regisztrált vállalkozások

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LÉTMINIMUM, 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LÉTMINIMUM, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LÉTMINIMUM, 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztályának Háztartás-,

Részletesebben

Márciusban 2,2%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, március)

Márciusban 2,2%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, március) Közzététel: 2013. április 11. Következik: 2013. április 12. Ipar Sorszám: 58. Márciusban 2,2%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. március) Márciusban a fogyasztói árak 2,2%-kal voltak magasabbak,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése A gazdasági növekedés mérése Érték-, volumen- és árindexek 25.) Az alábbi táblázat két egymást követő év termelési mennyiségeit és egységárait mutatja egy olyan gazdaságban, ahol csupán három terméket

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Kutatás a rezsicsökkentésről

Kutatás a rezsicsökkentésről Kutatás a rezsicsökkentésről A társadalom véleménye a rezsicsökkentésről Jövedelem Képzettség Kor Nem Lakástípus Aktivitás A magyar társadalom rezsiköltségei és problémaérzékelése (KSH, Eurobarometer,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45 Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2011. II. negyedévében 2015-12-16 18:54:45 2 2011. második negyedévében a Magyarországra irányuló lengyel export dinamikája jelentősen lassult. Folyó év első negyedéve

Részletesebben

Vetőné Mózner Zsófia Fogyasztási szokások és trendek vizsgálata Európában és az USA-ban

Vetőné Mózner Zsófia Fogyasztási szokások és trendek vizsgálata Európában és az USA-ban Vetőné Mózner Zsófia Fogyasztási szokások és trendek vizsgálata Európában és az USA-ban Bevezetés A tanulmány célja, hogy bemutassa milyen fogyasztási szerkezettel rendelkeznek a európai kontinens országai,

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. május 14. Következik: 2014. május 15. Bruttó hazai termék (GDP), 2014. I. negyedév (első becslés) Sorszám: 65. Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben