MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA június

2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR... 2 II.1 Közösségi szabályozás:... 2 II.2 Magyar szabályozás:... 2 II.3 A programhoz kapcsolódó alapdokumentumok:... 3 III. A MAGYARORSZÁGI ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS RENDSZERE... 3 IV. A PROJEKT PARTNERI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 IV.1 Általános szabályok... 4 IV.2 Partneri jelentés részei... 5 IV.3 Jelentéstételi határidők... 8 IV.4 Hiánypótlások... 8 V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 8 V.1 Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya... 8 V.2 Elkülönített számviteli nyilvántartás vezetése... 9 V.3 Számlákkal kapcsolatos követelmények V.4 Költségek elszámolhatóságának feltételei V.5 Elszámolható költségek V.6 Nem elszámolható költségek: V.7 Piaci ár igazolása V.8 Általános Forgalmi Adó V.9 Árfolyam-átváltási módszer VI. KÖLTSÉGTÍPUSOK ÉS AZ ELSZÁMOLÁSUKHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK VI.1 Előkészítési költségek (PREPARATION COSTS) VI.2 Személyi költségek (STAFF COST) VI.3 Utazás és szállásköltségek (TRAVEL AND ACCOMODATION) VI.4 Szolgáltatások (SERVICES) VI.5 Eszközbeszerzés (EQUIPMENT / SUPPLY) VI.6 Beruházási költségek (INVESTMENT / WORKS) VI.7 Adminisztratív költségek (ADMINISTRATIVE COSTS) VI.8 Bevételek VII. HORIZONTÁLIS POLITIKÁK VIII. KÖZBESZERZÉSEK BONYOLÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE IX. MÓDOSÍTÁSOK KEZELÉS X. ARCULAT XI. MELLÉKLETEK XII. INFORMÁCIÓ AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉSRŐL MAGYARORSZÁGON

3 I. BEVEZETŐ Az Irányelvek célja, hogy gyakorlati információkat nyújtsanak az első szintű ellenőrzésről a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban (továbbiakban: HU-SRB IPA Program) vezető kedvezményezettként vagy projekt partnerként résztvevő magyar partnerek számára, valamint kiegészítsék az általános, programszintű útmutatókat a magyarországi speciális követelményekkel. Az Irányelvek csak a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a közösségi támogatásban részesülő magyar vezető kedvezményezettekre és projekt partnerekre vonatkoznak. A vezető kedvezményezettek a nemzeti/első szintű ellenőrzés szempontjából projekt partnernek minősülnek. II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR II.1 Közösségi szabályozás: A Tanács 1085/2006 (EK) rendelete (2006. július 17.) az Előcsatlakozási Támogatási Eszközök (IPA) létrehozásáról A Bizottság 718/2007 (EK) rendelete (2007. június 12.) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról II.2 Magyar szabályozás: Törvények: A Számvitelről (2000. évi C. törvény) Az adózás rendjéről (2003. évi XCII. törvény) Általános forgalmi adóról (2007. évi CXXVII. törvény) Rendeletek: 85/2004(IV.19) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről; 34/2007 (XI.17) ÖTM rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában magyarországi közreműködő szervezet kijelöléséről; 49/2007 (III.26.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről; 2

4 5/2009 (III. 18.) NFGM rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó állami támogatások felhasználásának szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről 160/2009 (VIII.3.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról; 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; FIGYELEM! Amennyiben a nemzeti és az EU-s szabályozás között ellentmondás tapasztalható a szigorúbb szabályozást kell figyelembe venni. II.3 A programhoz kapcsolódó alapdokumentumok: Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-SRB IPA CBC Program) Pályázati Útmutató adott pályázati kiíráshoz kapcsolódóan (Guidelines for Applicants of the given Call for Proposals) Projekt Végrehajtási Kézikönyv (Project Implementation Handbook) Útmutató a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó kötelezettségeinek ellátásához (Guideliens for implementing information and publicity requirements for projects in the HU-SRB IPA CBC Program) Az első szintű ellenőrzés során a kontrollereknek figyelembe kell venniük valamennyi kapcsolódó Európai Uniós és nemzeti szintű jogszabályban lefektetett előírást, valamint a Magyarország-Szerbia IPA Program által meghatározott szabályokat. Esetlegesen felmerülő ellentmondás esetén a szigorúbb előírás az irányadó. III. A MAGYARORSZÁGI ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS RENDSZERE A HU-SRB IPA Program projektjeinek első szintű ellenőrzését minden projekt partner esetén nemzeti szinten kell elvégezni, az adott résztvevő ország felelős szervezete(i) által. A magyarországi első szintű ellenőrzés rendszere központosított, a hitelesítési nyilatkozatokat a VÁTI Nonprofit Kft. megfelelő szervezeti egysége állítja ki: Területi Iroda (telephely: Szeged), valamint a Területi Iroda (telephely: Békéscsaba) Az első szintű ellenőrzés a projekt partner szintjén felmerült költségek 100%-os szakmai és pénzügyi ellenőrzését jelenti, mely vizsgálja: a költségek elszámolhatóságát, az adott termékek leszállítását, a szolgáltatások elvégzését, a kifizetés megtörténtét, valamint azt, hogy a végrehajtás során a nemzeti és a közösségi szabályokat betartották-e. 3

5 Ennek eredményeként, az első szintű ellenőrzésért felelős szervezet kiállítja az adott partner adott időszakban felmerült elszámolható költségeire vonatkozó Hitelesítési nyilatkozatot ( Declaration on validation of expenditure ). A vezető kedvezményezettnek az adott projektre vonatkozóan minden érintett résztvevő ország, minden résztvevő partnertől össze kell gyűjtenie a hitelesítési nyilatkozatokat, majd a begyűjtött hitelesítési nyilatkozatok alapján kell elkészítenie a teljes projektre vonatkozó (előrehaladási, valamint pénzügyi) jelentést. IV. A PROJEKT PARTNERI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK IV.1 Általános szabályok Minden projekt partner partneri jelentést készít a Közösségi Támogatási Szerződésben (továbbiakban Főszerződés) előre meghatározott elszámolási időszakok szerint az adott elszámolási időszakban megvalósított saját projekt tevékenységekre, valamint az adott elszámolási időszakban felmerült és kifizetett saját költségekre vonatkozóan. A beszámolási időszak végéig felmerült, de ki nem fizetett költségekről a következő beszámolási időszakban kell jelenteni. A PARTNERI JELENTÉS NYELVE ANGOL (a VÁTI Nonprofit Kft-hez és a vezető kedvezményezettnek benyújtandó különböző jelentések és a párhuzamos munka elkerülése érdekében). Kivételt képez a magyar partner által a projektben vállalt célok és tevékenységek leírása a projekt teljes időszakára vonatkozóan. A projekt partnernek biztosítania kell, hogy minden információ és alátámasztó dokumentum a hitelesítést végző szervezet (magyar partnerek esetén a VÁTI Nonprofit Kft.) rendelkezésére álljon az első szintű ellenőrzés lefolytatásához. A projekt időtartama során legalább egy alkalommal kockázat-elemzés alapján ez több alkalom is lehet helyszíni ellenőrzésre kerül sor. A helyszíni ellenőrzést a VÁTI Nonprofit Kft. Programvégrehajtási és Ellenőrzési Igazgatóság munkatársai és/vagy a VÁTI Nonprofit Kft. által megbízott külső szakértők végzik. 4

6 IV.2 Partneri jelentés részei A partneri jelentés részeit az alábbi táblázat tartalmazza: Dokumentum neve Formai- / Tartalmi- / Egyéb- követelmények / Megjegyzések 1. Jóváhagyott pályázat (Application Form) A Főszerződés I. sz melléklete, melynek minden oldalán szerepel a program pecsétje. Első elszámolással benyújtandó dokumentum (abban az esetben, ha a Társfinanszírozási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtásával még nem történt meg) 2. Főszerződés (Subsidy Contract) Vezető (Lead) kedvezményezett és az IH által aláírt példány másolata (magyar partner aláírásával hitelesítve) Első elszámolással benyújtandó dokumentum (abban az esetben, ha a Társfinanszírozási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtásával még nem történt meg) 3. Partnerségi megállapodás (Partnership Agreement) Összes partner által aláírt példány másolata (magyar partner aláírásával hitelesítve). Első elszámolással benyújtandó dokumentum (abban az esetben, ha a Társfinanszírozási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtásával még nem történt meg) 4. Projektrész tevékenység leírása Magyar partner által aláírt példány eredeti és az IMIR rendszerbe elektronikusan csatolt változata A magyar partner által a projektben vállalt célok és tevékenységek leírása (magyar nyelven) a projekt teljes időszakára vonatkozóan Első elszámolással benyújtandó dokumentum (abban az esetben, ha a Társfinanszírozási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtásával még nem történt meg) (Ld 11. melléklet) 6/A. 5. Előrehaladási jelentés (Partner Progress Report) (ld. 7. melléklet) Szakmai jelentés (Activity Report) IMIR rendszeren keresztül előállított, (és automatikusan csatolt), a magyar partner által aláírt példány eredeti és elektronikus változata. A magyar projekt partner által az adott elszámolási időszakban megvalósított projekt tevékenységeket tartalmazza 5

7 Dokumentum neve Formai- / Tartalmi- / Egyéb- követelmények / Megjegyzések 6. Előleg elszámolás összesítő - a társfinanszírozásho z (Pre-financing settlement state contribution report) 7. ÁFA nyilatkozat 8. Számlák és/vagy azzal egyenértékű számviteli bizonylatok Alátámasztó dokumentumok 9. Partneri checklist 6/B. Pénzügyi jelentés (Financial Report) IMIR rendszeren keresztül előállított, (és automatikusan csatolt), a magyar partner által aláírt példány eredeti és elektronikus változata IMIR rendszeren keresztül előállított, (és automatikusan csatolt), a magyar partner által aláírt példány eredeti és elektronikus változata Magyar partner által aláírt példány eredeti és az IMIR rendszerbe elektronikusan csatolt változata Eredeti változata Másolata Magyar partner által aláírt példány eredeti változata A magyar projekt partner által az adott elszámolási időszak különböző pénzügyi adatait tartalmazza táblázatos formában A magyar projekt partner által, adott elszámolási időszakban lejelenteni kívánt költségek hazai társfinanszírozási forrásának összegét tartalmazza VÁTI által megadott formában (Ld. 1. melléklet) A hitelesítési nyilatkozat kiadását követően a VÁTI pecséttel igazolja a számlán, hogy a számla az adott projekthez felhasználásra került. Az igazolást követően a partnerek visszakapják az eredeti számlákat. A felmerült költségek támogathatóságát alátámasztó dokumentumok (Ld.: V.7. pontban a piaci ár kiválasztását alátámasztó dokumentumok; VI. pontban az elszámoláshoz szükséges dokumentumok) Amennyiben adott költség kifizetését igazoló bankszámla kivonaton több tétel is szerepel, a kifizetéshez kapcsolódó tételt egyértelmű, a beazonosítást elősegítő jelzéssel kell ellátni. VÁTI által megadott formában (Ld. 5. melléklet) 6

8 Dokumentum neve 10. Projekt partner vagy a Lead Beneficiary által kezdeményezett - hitelesített időszakra vonatkozó költségvetés módosítás Formai- / Tartalmi- / Egyéb- követelmények / Megjegyzések Formanyomtatvány (Ld.: 6. melléklet) Lead Beneficiary és magyar partner által aláírt példányának eredeti és elektronikus változata Módosításokat alátámasztó dokumentumok másolata A JTS által kezdeményezett és (jóváhagyott) módosításra vonatkozó formanyomtatványt, és az alátámasztó dokumentumokat, a jóváhagyást követő 5 naptári napon belül, kell benyújtani a VÁTI részére (Ld. IX. pont) A partneri jelentést az IMIR rendszer Front-Office felületén keresztül, valamint papír alapú dokumentum formájában kell benyújtani, az alábbi címre: VÁTI Nonprofit Kft. Területi Iroda 6722 Szeged, Gogol u. 3. VÁTI Nonprofit Kft. Területi Iroda 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2. A borítékon fel kell tüntetni az adott projektrész, és az adott elszámolási időszak alábbi alapadatait: <ACRONYM> <Project part ID> <Reporting period> A partneri jelentés papír alapú dokumentumait a Partneri checklist -nek (Ld. 5. melléklet) megfelelő sorrendben, külön-külön lefűzve kell benyújtani a IV.3 pontban feltüntetett határidőn belül. Amennyiben ez nem teljesül a VÁTI projekt felelőse az elszámolást ellenőrzés nélkül visszaküldheti a partnernek. A partneri jelentést egy eredeti példányban (amennyiben lehetséges, gyűrűs mappában lefűzve) kell benyújtani, kivéve a partneri jelentés alábbi dokumentumait - melyeket egy eredeti és egy másolati példányban szükséges benyújtani: Számlák; Partneri jelentés azon dokumentumai, melyeket a partner szeretne visszakapni (ezen dokumentumok mellé, kérjük, mellékeljen egy feljegyzést, mely tartalmazza a visszakérendő, és másolatban is benyújtott dokumentumok tételes felsorolását). A VÁTI Nonprofit Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a kötelezően beküldendő dokumentumok mellett az egyes projekt tevékenységhez kapcsolódó, további alátámasztó bizonylatokat kérjen be a partnerektől. 7

9 IV.3 Jelentéstételi határidők A vezető kedvezményezett által a Közös Technikai Titkárságra (Joint Technical Secretariat, JTS) benyújtandó előrehaladási jelentések beadási határidejét a Főszerződés szabályozza. A partnereknek a projekt kezdő dátumához képest 4 havonta kell jelentést benyújtaniuk. Emellett a partnereknek lehetőségük van egy ún. induló jelentést benyújtani kizárólag a pályázat keretében jóváhagyott előkészítő költségeik elszámolására. Erre, a Főszerződés megkötését követően, de az első előrehaladási jelentés benyújtása előtt van lehetőség. Amennyiben a projekt partner nem nyújt be induló jelentést, úgy az előkészítő költségeket (legkésőbb) az első előrehaladási jelentéssel együtt számolhatja el. A magyar partnerek a jelentési időszak végétől számított 15 naptári napon belül kötelesek projekt partneri jelentésüket az alátámasztó bizonylatokkal együtt a VÁTI Nonprofit Kft. kijelölt Területi Irodájához benyújtani. A magyar partnerek számára megadott határidők a projekt partneri jelentés és minden számla és előírt dokumentum VÁTI Nonprofit Kft. kijelölt Területi Irodájához történő beérkezését jelentik. A határidőn túl érkezett jelentések elutasításra kerülhetnek, ekkor a költségek hitelesítésére a következő beszámolási időszakban kerül sor. IV.4 Hiánypótlások Amennyiben a jelentés formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelő, a VÁTI Nonprofit Kft. projektfelelőse írásban ( -en, vagy fax-on keresztül) felszólítja a partnert a mulasztás(ok) pótlására, illetve a hibák helyesbítésére. Az üzenet (hiánypótlás) kézbesítésének visszaigazolása napjától számítva legfeljebb 8 naptári nap áll rendelkezésre a partneri jelentés hiánypótlására. Hiánypótlás felszólításra összesen két alkalommal van lehetőség (azonban kétszeri hiánypótlás esetén a hiánypótlásbenyújtására rendelkezésre álló időtartam nem haladhatja meg a 15 naptári napot). A második sikertelen hiánypótlási felszólítás után a partneri jelentés elutasításra kerülhet, vagy - a partnerrel történt egyeztetést/tájékoztatást követően - a jelentés a nem megfelelően alátámasztott tételek levonása után kerül elfogadásra. V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK V.1 Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya Időbeli hatály: A HU-SRB IPA Program keretében a Magyarországi projekt partnerek számára a 2008 március 25. és az utolsó Program szintű kötelezettségvállalást (allokáció) követő harmadik év december 31. között ténylegesen felmerült és kifizetett költségek számolhatók el. Általános szabályként a projekt elszámolható összköltségének maximum 10%-a számolható el a pályázat benyújtását megelőzően felmerül ún. előkészítési költségként. 8

10 A projekt elszámolhatósági időszakának kezdete és vége a Közösségi Támogatási Szerződésben kerül rögzítésre. Területi hatály: Általános szabályként kizárólag a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban meghatározott programterületen felmerült és ténylegesen kifizetett költségek számolhatók el. Programterület Magyarországon: Csongrád megye közigazgatási területe Bács-Kiskun megye közigazgatási területe Programterület Szerbiában: Nyugat - Bácska (Zapadnobacki upravni okrug), Észak - Bácska (Severnobacki upravni okrug), Észak - Bánát (Severnobanatski upravni okrug), Dél - Bácska (Južnobacki upravni okrug), Közép - Bánát (Srednjebanatski upravni okrug). A HU-SRB projektekben résztvevő magyar partnerekre a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban meghatározott elszámolhatósági szabályok vonatkoznak, azonban fontos megjegyezni, hogy egyes esetekben szigorúbb nemzeti szabályok lehetnek érvényben. Az alábbi segédlet az elszámolható költségekre vonatkozó magyarországi előírásokat és az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat tartalmazza a magyar partnerek számára. V.2 Elkülönített számviteli nyilvántartás vezetése A partner köteles az általa megvalósított projektrész összes költségére és a folyósított támogatásra vonatkozóan tételes és az ellenőrzés céljára elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni (hivatkozva a Bizottság 718/2007 (EK) rendelet e bekezdésére.) annak érdekében, hogy a projektrész gazdálkodása egyértelműen követhető és egyéb üzleti tranzakcióktól elkülöníthető legyen. Az elkülönített számviteli nyilvántartásnak mind könyvvitelileg, mind elektronikusan meg kell valósulnia, az alábbi feltételek szerint: az elkülönítést vagy külön munkaszámra történő könyveléssel, vagy ha a partner számviteli nyilvántartási rendszere ezt nem teszi lehetővé, akkor a partner szervezet számlatükre úgy kerüljön kialakításra, hogy a 6-os 7-es számlaosztályban legyen az elkülönítettség megvalósítva; az elkülönítésből egyértelműen derüljön ki, hogy az adott projekt(rész)re vonatkozik; legyen lehetőség riportolni (számlalap/főkönyvi karton) az adott projektrésszel kapcsolatosan elszámolt költségekre; számviteli politikájában kerüljön leszabályozásra az elkülönített nyilvántartás kialakításának módja, mely helyszíni ellenőrzés során kerülhet ellenőrzésre. 9

11 V.3 Számlákkal kapcsolatos követelmények A Váti Nonprofit Kft-hez első szintű ellenőrzésre benyújtott számláknak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: Számla kiállításának helyszíne szerinti követelmények: 1. Belföldön (Magyar Köztársaság Államterületén) kiállított számla (vagy a számlával egy tekintet alá eső okirat) esetén az adattartalom egyezzen meg a számlakibocsátásra vonatkozó hatályos jogszabállyal (ld évi CXXVII. törvény). 2. Külföldön kiállított számlán (vagy a számlával egy tekintet alá eső okiraton) az alábbi adatoknak feltétlen szerepelniük kell: a dokumentumon jelenjen meg az Invoice megnevezés; számla sorszáma; számla kibocsátója; vevő megnevezése; termék vagy szolgáltatásnyújtás megnevezése; számla kibocsátásának és teljesítésének kelte. Számla megjelenési formája szerinti követelmények: 1. Papíron kiállított számla (vagy a számlával egy tekintet alá eső okirat) esetén a Számla kiállításának helyszíne szerinti követelmények -nek kell megfelelni. 2. Elektronikus úton kibocsátott számlára vonatkozó szabályok: vonatkozó hatályos jogszabálynak (ld évi CXXVII. törvény) megfelelően lett kiállítva; a partneri jelentésben elektronikusan is csatolásra került; a partneri jelentésben nyomtatott formátumban is csatolásra került, melyen a magyar partner feltüntette a következőt: Eredetivel megegyező hiteles másolat. V.4 Költségek elszámolhatóságának feltételei A Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló projektekben résztvevő magyar partnerekre a HU-SRB IPA programban meghatározott elszámolhatósági szabályok vonatkoznak. A nemzeti irányelvek összhangban állnak a 718/2007 (EK) rendelettel, illetve a 1085/2006/EK rendelettel, azonban egyes esetekben szigorúbb nemzeti szabályok lehetnek érvényben. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják. A költségek elszámolásánál a kettős finanszírozás bármilyen formája kizárt. 10

12 V.5 Elszámolható költségek Az alábbi kritériumoknak megfelelő költségek minősülnek támogathatónak: A Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásra jogosult területén felmerült költségek; közvetlenül a projekthez kapcsolódó költségek, melyek nélkülözhetetlenek a projekt elindításához és/vagy megvalósításához; illetve arányos hozzáadott értéket képviselnek (olyan arányban kerültek felhasználásra a támogatott projekt megvalósítása során, amilyen mértékben annak célját szolgálják); pályázati kiírásban az elszámolható költségek listáján szereplő költségek (melyek nem szerepelnek a nem elszámolható költségek listáján); partnereknél ténylegesen felmerült, kifizetett költségek, melyek jogalapja, valamint (pénzügyi) teljesülése (szerződéssel, megrendelővel, számlával, kiadási pénztárbizonylattal, bankszámlával, egyéb hiteles számviteli illetve belső bizonylattal) igazolható; szokásos piaci árat vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat meg nem haladó költségek; Főszerződésben, a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában rögzített (megvalósítási időszakban felmerült) költségek. V.6 Nem elszámolható költségek: adók, legfőképp a visszaigényelhető és levonható ÁFA (az ÁFA nem számolható el, ha visszaigénylésre kerül) alkohol; átalányköltségek (lump sum fees); banki és pénzügyi műveletek költségei (bankszámlákkal kapcsolatos költségek, banki műveletek költségei, stb.), kivétel azon bankszámla nyitásának és vezetésének díja, amelyet a pályázó a projekt lebonyolítása érdekében elkülönített alszámlaként tart nyilván, valamint a nemzetközi banki tranzakciók költségei; bírságok, büntetések, jogi és igazgatási díjak, vagy bármilyen bírósági eljárással kapcsolatos tételek; bizományosi díj, jutalék és osztalék kifizetése; értékcsökkenés (Kivétel VI. 5); föld és meglévő épületek bérlete vagy lízingje; meglévő épületek megvásárlása; harmadik szervezet által kifizetett költségek, amelyek egyértelműen nem tulajdoníthatók a vezető kedvezményezett / projekt partner általi kifizetésnek; hitelkamatok és hiteltúllépések költségei; ingóságok beszerzése, amelyek közvetlenül nem kapcsolódnak a projekthez; későbbi veszteségekre, vagy esetleges kötelezettségekre képzett tartalék (céltartalék); kettős finanszírozás minden formája (azon költségek, amelyek más közösségi, nemzetközi vagy nemzeti forrásból már támogatásban részesültek); ki nem fizetett részszámla; 11

13 köztisztviselők/közalkalmazottak munkájáért fizetett ellenszolgáltatás, ha az elvégzendő tevékenység a kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merült fel és szorosan kapcsolódik a munkaköri leírásában megnevezett feladatokhoz (pl. Főállású polgármester sem munkaviszony-, sem megbízási jogviszony, sem vállalkozási szerződés keretein belül nem láthat el projektmenedzseri feladatokat.) külföldi deviza, vagy valuta árfolyamátváltásból eredeztethető kezelési költség, jutalék és veszteség; mini-bár költségei; olyan (közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kapcsolatban felmerült) költségek, amelyeket (az alvállalkozói szerződés szerint) az elvégzett tevékenység arányában fizetnek ki; olyan alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek anélkül növelik a tevékenység végrehajtásának költségeit, hogy azzal arányosan növelnék annak értékét; olyan felmerült költségek, amelyek nincsenek összhangban a kitűzött alapelvekkel; pénzintézetek által nyújtott pénzügyi garanciák, biztosítékok költségei; reprezentációs célú beszerzések (pl. virág, csokoládé költsége; találkozókon rendezvényeken felmerült alkohol és egyéb reprezentációs költségek); részesedési és tulajdonosi jogviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása és az ezzel kapcsolatos költségek; Főszerződés értelmében az elszámolhatósági időszakon és/vagy az elszámolható területi hatályon kívül eső költségek (kivéve a projekt előkészítés költségeit); természetbeni hozzájárulás; vám költségek, import vámköltség, vagy bármely más teher; Kiszerződött tevékenységek, melyek a projekt költségét növelik arányos mértékű hozzáadott érték nélkül; Olyan szerződések, amelyeket a projekt teljes költségének százalékában határoztak meg (pl. sikerdíj), kivéve, ha az ilyen fizetést a vezető kedvezményezett vagy a projekt partnerek igazolják a nyújtott munka vagy szolgáltatások tényleges értékére való hivatkozással; Lakásberuházási kiadások; Biztosítási költségek (kivéve utasbiztosítás); Olyan kiadások, amelyeket harmadik felek számára továbbszámláznak és nem a vezető kedvezményezett, vagy a partnerek költségei. Kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a fentiekben részletezett nem elszámolható költségek listája a teljesség igénye nélkül készült. V.7 Piaci ár igazolása Az elszámolásra kerülő egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. A piaci ár igazolására PraG eljárás során beszerzett javak esetén maga az eljárás dokumentációja szolgál, egyéb esetben a partnernek - kérésre - igazolnia kell tudni a piaci árnak való megfelelést. 12

14 PraG eljárás értékhatár alatti, de EUR feletti beszerzések esetében legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű írásos ajánlat csatolásával szükséges igazolni a piaci ár betartását. A rendelkezésre álló ajánlatok közül a partner a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, vagy az összességében legkedvezőbb ajánlatot köteles elfogadni. Amennyiben a partner az utóbbi esetet választja, akkor indokolni köteles az összességében legkedvezőbb ajánlat elfogadásának okait, max. 1 oldalas bírálati összefoglaló formájában a következő minimális tartalommal: ajánlattevők neve, ajánlat tárgya, termék/szolgáltatás ára, bírálati szempontok, döntés, döntés indokolása. Az alátámasztó dokumentumok nem lehetnek a megrendelés időpontjához képest három hónapnál régebbiek. A partner köteles indokolni, ha a piaci árnak való megfelelés igazolása a fentieknek megfelelően legalább három ajánlat rendelkezésre állásával nem lehetséges. Abban az esetben, ha a hitelesítésre kijelölt szervezet álláspontja szerint a beszerzés szerződéses ára a jellemző piaci árnál bizonyíthatóan magasabb vagy a piaci ár igazolása a hitelesítést ellátó szervezeti egység felhívására sem történik meg, a hitelesítésre kijelölt szervezet jogosult a megjelölt teljes költség hitelesítésének megtagadására. A piaci ár igazolásánál nem vehető figyelembe olyan ajánlat, amelyet olyan vállalkozás adott, amelyben bármely projekt partner vezető tisztségviselőinek és/vagy a polgári törvénykönyv által meghatározott közeli hozzátartozóinak tulajdonrésze van (kivéve tőzsdén jegyzett gazdasági társaságok). A piaci ár bizonyítása a partner feladata és felelőssége. V.8 Általános Forgalmi Adó ÁFA elszámolhatósága Egy adott számla értékéből az elszámolható költség megállapításakor figyelembe kell venni, hogy a számlát benyújtó partner ÁFA visszaigénylésre jogosult adóalany vagy nem. A partnernek erről minden egyes elszámolás benyújtásakor nyilatkoznia kell. A pályázó nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó alanya az ÁFA-nak. A pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t nem igényelheti vissza. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 13

15 ÁFA státusz fordított adózás esetén Amennyiben az elszámolásra benyújtott számla jogszabály szerint fordított adózás hatálya alá esik, az elszámolás folyamata a partner ÁFA státusza szerint a következőképpen alakulhat: Amennyiben a partner ÁFA levonásra jogosult (az ÁFA nem minősül elszámolható költségnek) az elszámoláshoz elégséges a számla nettó értékének megfelelően az alátámasztó dokumentumok benyújtása (az ÁFA bevallást az elszámoláshoz nem szükséges csatolni, azonban a VÁTI Nonprofit Kft. helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti). Ha a partner ÁFA levonásra jogosult, de a megvalósítandó projekthez kapcsolódóan nem vonhatja le, illetve nem igényelheti vissza az Áfát, abban az esetben, a partner a nettó összeg kifizetésének alátámasztására számlát és banki bizonylatot nyújt be. Az ÁFA összeg APEH felé történő kifizetését a partner ÁFA összesítővel igazolja, a bevallás pedig a későbbi helyszíni ellenőrzés során kerül bemutatásra. Fontos, hogy a partner tisztában legyen azzal, hogy így egy teljesítés esetén a számla és az ÁFA támogatástartalmának támogató általi kifizetésében időbeli eltérés (negyedéves, éves bevallók) merül(het) fel. Vagyis a partner részére egy irányba, de két időpontban történik a támogatási összeg utalása először a számla benyújtásakor, másodszor az ÁFA APEH felé történő befizetésének ÁFA összesítővel való igazolásakor) két alátámasztó dokumentummal (számla és ÁFA összesítő). Amennyiben a partner ÁFA levonásra nem jogosult, a szállítónak történt (nettó összeg) kifizetés igazolás mellett szükséges az ÁFA összeg APEH felé történő rendezésének alátámasztása ÁFA összesítővel. A számla ebben az esetben abban a jelentés időszakban számolható el, amelyik időszakban az ÁFA rendezésre került. Az utóbbi két pontra vonatkozóan fontos, hogy a partner tisztában legyen azzal, hogy így egy teljesítés esetén a számla és az ÁFA támogatástartalmának támogató általi kifizetésében időbeli eltérés (negyedéves, éves bevallók) merül(het) fel. Vagyis a partner részére egy irányba, de két időpontban történik a támogatási összeg utalása először a számla benyújtásakor, másodszor az ÁFA APEH felé történő befizetésének ÁFA összesítővel való igazolásakor) két alátámasztó dokumentummal (számla és ÁFA összesítő). Fordított adózás esetén a 2. melléklet szerinti nyilatkozat csatolása szükséges. V.9 Árfolyam-átváltási módszer Mivel a támogatási szerződések euróban köttetnek, a támogatás folyósítása is euróban történik, függetlenül attól, hogy a partner költsége forintban vagy devizában keletkezett. A magyar partnereknek a VÁTI Nonprofit Kft-hez benyújtott elszámolásukban a felmerült és kifizetett költségeket euróban kell feltüntetniük, a VÁTI Nonprofit Kft. az adott időszakban elszámolható költségekre a hitelesítési nyilatkozatot szintén euróban állítja ki. A HU-SRB IPA CBC Programban a magyar partnereknek a nem euróban felmerült költségek (Forint, és más külföldi pénznem) euróra történő átváltására a partneri jelentés benyújtásának havában érvényes Európai Bizottság által meghatározott havi átlagárfolyamot szükséges alkalmazniuk az elszámolások elkészítésekor, ami megtalálható az Európai Bizottság honlapján az alábbi címen: 14

16 Figyelem! A magyar partner euróban felmerült költségeit az elszámolásban is euróban kell szerepeltetni! Nem lehetséges a magyar partner által a belső elszámoláskor alkalmazott árfolyamon forintosított összeget a fenti módszerek szerint újra euróra visszaváltani! VI. KÖLTSÉGTÍPUSOK ÉS AZ ELSZÁMOLÁSUKHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK A projekt során, a következő költségsorokon számolhatók el költségek: 1. Előkészítési költségek (Preparation costs) 2. Személyi költségek (Staff cost) 3. Utazás és szállásköltségek (Travel and accommodation) 4. Szolgáltatások (Service) 5. Eszközbeszerzések (Equipment/Supply) 6. Beruházások (Investment/Works) 7. Adminisztrációs költségek (Administrative costs) VI.1 Előkészítési költségek (PREPARATION COSTS) Előkészületi költségek elszámolásának szabályai: Az előkészítési költségek a jogosult költségek körén belül olyan speciális kategóriát jelentenek, amelyek a projekt előkészítésének/fejlesztésének a szakaszában merülnek fel. A projekt előkészítési költségei elszámolhatók a következő feltételek szerint: Amennyiben a költségek a március 25-ével kezdődő és a pályázat benyújtásának időpontjáig tartó időszakban merültek fel; Az előkészítés költségeinek elszámolása a támogatási szerződés aláírását követően az első előrehaladási jelentés benyújtása előtt a Start-up Progress Report keretében vagy legkésőbb az első előrehaladási jelentéssel együtt megtörténik; A költségek olyan tevékenységekhez kapcsolódnak, amelyeket a jogosult programterületen valósítottak meg; Az előkészítés költségeit olyan dokumentumokkal kell alátámasztani, amelyek a jóváhagyott projekttel közvetlen kapcsolatot igazolnak és a jóváhagyott pályázati formanyomtatványban felsorolásra kerültek; Az elszámolható előkészítési költség nem haladhatja meg a projekt partner teljes elszámolható költségvetésének 10%-át. Előkészítési költségként a következő költségek számolhatóak el: Előzetes tanulmányok és tervdokumentációk, statisztikák, adatbázisok és kutatások, megvalósíthatósági tanulmányok, környezeti hatástanulmány, költség-haszon elemzés, feltételes közbeszerzési eljárás és szakértő, engedélyek és tervek költségei, előzetes szükségletfelmérés, célcsoport-elemzés, piackutatás, igényfelmérés, állásfoglalás, egyéb kapcsolódó tanulmány; 15

17 A nemzeti szabályozás szerinti kötelező engedélyek beszerzése; Angol, magyar, szerb fordítások; Találkozók projekt partnerek/érintettek/támogató partnerek közti találkozók költségei; A pályázók alkalmazottainak utazási költségei, napidíjak, szállás költségei, melyek a projekt előkészítéséhez kapcsolódnak, pl. partnerek közti megbeszélések szervezése; Általánosságban, a projekt előkészítő tevékenységek költségei elszámolhatónak tekintendőek, amennyiben a nemzeti szabályozás tiszteletben tartásával merültek fel (pl, számviteli törvény) e fejezet rendelkezéseinek megfelelően, és eredeti számlák, vagy azzal egyenértékű számviteli dokumentumok (elismervény, bizonylat, stb.) alapján igazolhatóak. Elszámoláshoz szükséges dokumentumok: Az elszámolni kívánt költségek típusától függően az adott költségsoron szereplő elszámoláshoz szükséges dokumentumokat kell a jelentéshez csatolni (lásd a megfelelő költségvetési sort alább). Az előkészítési költségek hitelesítéséhez a Start-up Progress Reportban és/vagy első partneri jelentésben köteles a partner benyújtani a szükséges dokumentumokat, a későbbiekben a költségek nem elszámolhatóak. VI.2 Személyi költségek (STAFF COST) Személyi költségek elszámolásának szabályai: A partner közvetlen alkalmazásában álló, projekttel kapcsolatos feladatokat ellátó, munkavállalókkal kapcsolatban felmerült bér jellegű költségeket lehet elszámolni az alábbi feltételekkel: a munkatársnak a magyar projektpartner szervezetének alkalmazásában kell állnia, (munkaideje teljes vagy egy részében végzi feladatát), a partner közvetlen alkalmazásában álló munkavállalókkal megbízási/vállalkozási szerződés nem köthető a projektre fordított idő arányában felmerült bruttó munkabér és a kapcsolódó járulékok, egyéb, a munkaszerződésben szereplő személyi jellegű juttatások kizárólag a projektre és az adott jelentési időszakra arányosítva számolhatók el, amennyiben azok a projekttel kapcsolatosan merültek fel. természetbeni juttatások nem elszámolható költségek, nem a projekttel kapcsolatos személyi jellegű juttatások nem számolhatók el a személyi költségek között, és a kiszámítás alapjába nem vonhatók be. a bérek és az azokat terhelő adók, járulékok a nemzeti szabályozás szerint számolhatók el, amennyiben az elszámolandó jövedelem adó- és járulék köteles, a projekttel kapcsolatos napidíjakat az Utazás és szállás (Travel and accommodation) fő költségvetési soron kell elszámolni, a munkavállalók projektben vállalt feladatai a munkaszerződésben, vagy a munkaköri leírásban szerepelnek, 16

18 a közalkalmazottak és köztisztviselők díjazása abban az esetben számolható el, ha az a projekttevékenységekhez és nem az alkalmazott jogszabályi kötelezettségeihez és szokásos, napi irányítási feladatokhoz kapcsolódik, a személyi költségek kiszámításánál alkalmazott módszert az elszámoláshoz csatolni kell, a projekttevékenységekhez kapcsolódó munkaórákat munkaidő-kimutatásokkal kell igazolni, amelyeket csatolni kell az elszámoláshoz. Amennyiben a fizetés nem csak a projekttevékenységekkel kapcsolatos feladatok elvégzését foglalta magába, az elszámolható költségeket a munkaidő-kimutatás alapján kell kiszámolni, a fizetés arányos csökkentésével. Elszámoláshoz szükséges dokumentumok: Személyi költségek kiszámítási módszerének leírása és a számításokat tartalmazó részletes segédtábla ( Segédlet a Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében elszámolt bérekhez, a VÁTI Nonprofit Kft. által kiadott segédtábla szerint; ld. 3. melléklet) és annak elektronikus változata. A táblázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: o személyenként, hónapokra lebontva az elszámolás alapjául figyelembe vett munkabérek a munkáltatói szerződésben meghatározott devizanemben és a kapcsolódó járulékok forintban, o az órabér számításához alapul vett munkanapok/munkaórák, valamint a projektre fordított munkanapok/munkaórák száma (tehát amennyiben a munkavállaló munkabére nem csak a projekttevékenységgel kapcsolatos feladatok elvégzését foglalta magában, az elszámolható költségeket a projektre fordított munkaórák alapján kell kiszámolni, a fizetés összértékének elszámolásban történő arányos csökkentésével), o a kiszámított óradíjak a munkáltatói szerződésben kikötött devizanemben, - és amennyiben releváns, az alkalmazott árfolyamok, o a projektre elszámolt költségek felmerülési devizanemben személyenként és Euróban. Munkabér kifizetését igazoló bankszámlakivonat másolata (készpénzben történő fizetés esetén az átvételt igazoló pénztár-bizonylat) Munkabérrel kapcsolatos adók, járulékok befizetését igazoló bankszámlakivonat másolata, valamint a partner képviselőjének nyilatkozata, hogy az átutalt összeg tartalmazza az adott munkavállalóval kapcsolatos közterheket) Munkaidő kimutatás Time Sheet (munkáltató, és a munkavállaló által aláírt, mely tartalmazza projekttevékenységhez kapcsolódó munkaórákat, az elvégzett projekttevékenység leírását) Munkaköri leírás (melyben szerepel a projekttel kapcsolatos feladat meghatározása), vagy a munkáltató igazolása, hogy a munkavállaló az adott projekttel kapcsolatos feladatokat lát el Munkaszerződés (vagy kinevezési okirat) Projektben résztvevő személyek listája, ami tartalmazza a résztvevők projektben betöltött szerepét (Application form 16. fejezetével összhangban) A számításokat tartalmazó segédtáblát a partnernek minden jelentéshez mellékelnie kell. 17

19 Az alábbi módszer alkalmazása javasolt: A beszámolási időszak egy adott hónapjára eső tényleges bérköltség (adott havi bérkarton szerint) és az adott hónap ledolgozható munkanapjainak száma alapján számított, adott hónapra érvényes órabér * adott hónap munkaidő kimutatása szerint projektre fordított órák száma. A fentiektől eltérő módszer alkalmazása is megengedett, amennyiben az megfelelően alátámasztott. Azonban, a partner nem alkalmazhat olyan módszert a bérköltségek kiszámítására, mely a valós órabéreket torzítja. Ebben az esetben a VÁTI Nonprofit Kft. az elszámolást felülvizsgálja, és kizárólag a valós órabérek alapján kiszámítható bérköltségek kerülnek jóváhagyásra. VI.3 Utazás és szállásköltségek (TRAVEL AND ACCOMODATION) Utazás és szállásköltségek elszámolásának szabályai: Az utazási költségeket az elszámolásban személyenként és kiküldetésenként/ utazásonként kell feltüntetni. Az utazásoknál mindig a költséghatékonyabb megoldást kell választani. Amennyiben az utazáson külső szakértő is részt vesz, akkor a szakértő utazási költségeit a Szolgáltatások (Service) költségsoron kell elszámolni. Szállásköltség abban az esetben számolható el, ha a magyar partner belső szabályozása szerinti napidíj került kifizetésre, vagy nem biztosítottak külföldi napidíjat. Utazás és szállás- költségsoron lehet elszámolni a projektre vonatkozó alábbi költségeket: projekt megvalósításhoz szükséges külföldi és helyi utazási költségeket kizárólag azon személyek (projekt személyzet, projekt résztvevők) utazási, napidíj és szállás költségeit, akik a program jogosult területén a projekttevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó feladatokat végeznek (melyet a pályázati formanyomtatványban nevesítettek) és alkalmazottai a szervezetnek. az EU tagállamaiból és tagjelölt országaiból származó partnerek és résztvevők utazási, szállás- és ellátási költségei, amelyek olyan projektrészekhez kötődnek, melyek: a projekt egészének sikere szempontjából alapvető jelentőségűek a program területén lévő projekt partner költségeként jelennek meg repülőjegyek esetén a turista osztályú jegyek költségeit projekt költségeiként háromcsillagos szállodai szolgáltatásnak megfelelő ellenértékű számla számolható el (magasabb kategóriájú elhelyezés esetében külön indoklás szükséges) napidíjakat azon projekt személyzet, projekt résztvevők számára lehet elszámolni, akik a projekt érdekében külföldre utaznak, illetve egy napnál több időt töltenek távol a szokásos székhelyüktől napidíj esetén az elszámolható napok száma a konferencia/találkozó/rendezvény stb. (továbbiakban esemény ) napok számával megegyező lehet, kiegészítve az esemény előtti és utáni 1-1 nappal (Kivéve: Költséghatékonyságot alátámasztó nyilatkozat csatolása mellett elszámolt hosszabb időszak. Ez esetben a VÁTI Nonprofit Kft. az elszámolást felülvizsgálja.) 18

20 FIGYELEM! Külföldi napidíjak kizárólag a kinn töltött éjszakákra számolhatók el, amennyiben az Európai Bizottság által meghatározott napidíjakat alkalmazzák. A külföldi napidíjak nem haladhatják meg az Európai Bizottság által meghatározott napidíjakat: 0912_version_to_be_published.pdf A külföldi napidíjak elszámolására a következő módszerek lehetségesek: Az EU Bizottság által megállapított ráta szerinti napidíj biztosítása esetén, a külföldi napidíjnak kell fedeznie a szállás, ellátás és helyi közlekedés költségeit, azaz a napidíjon felül további szállás, ellátás, helyi közlekedés költség nem számolható el. Amennyiben a magyar partner belső szabályozása szerinti külföldi napidíj kerül kifizetésre, szállásköltség, országon belüli távolsági közlekedés költsége és helyi közlekedési költségek elszámolhatók a napidíjon felül. Egyéb ellátási költségek nem számolhatók el. Amennyiben külföldi napidíj nem kerül kifizetésre, szállásköltség, országon belüli távolsági közlekedés költsége, helyi közlekedési költségek és ellátási költségek elszámolhatók. A programterületen kívül eső utazások költsége nem elszámolható, kivéve, ha bizonyítottan szükséges a projekt sikeres megvalósításához, és ez a pályázati formanyomtatvány szerint is alátámasztott. Ezeket a Közös Monitoring Bizottság (Joint Monitoring and Steering Commitee, JMSC) hagyja jóvá esetenként, a pályázat elfogadásával egy időben az alábbi feltételekkel: a tevékenység elengedhetetlen a projekt sikeres megvalósításához, a tevékenység megvalósulásából származó eredmények a program célterületén jelentkeznek, a tevékenység külső okból adódóan a célterületen belül nem, vagy jelentősen költségpazarló módon oldható meg. Elszámoláshoz szükséges dokumentumok: U t a z á s i k ö l t s é g e k Eredeti számla (feltüntetve a program és a projekt nevét) Kifizetés bizonylatai (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat másolata) Kiküldetési rendelvény Közterhek befizetését igazoló bankszámlakivonat, valamint a partner képviselőjének nyilatkozata, hogy az átutalt összeg tartalmazza az adott napidíjjal kapcsolatos közterheket Kint tartózkodás egyéb bizonylatai (pl. meghívók, napirend, emlékeztetők) Vonatjegy/ buszjegy/ repülőjegy, beszállókártya, stb. 19

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

Az első szintű ellenőrzés a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban

Az első szintű ellenőrzés a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Az első szintű ellenőrzés a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Lotharidesz Tímea programmenedzser VÁTI Nonprofit Kft TEÜ, PVEI KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben