SZIE GTK Ellátási lánc menedzsment (Tantárgyi útmutató Kiegészítő Közgazdász Hallgatók részére)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIE GTK Ellátási lánc menedzsment (Tantárgyi útmutató Kiegészítő Közgazdász Hallgatók részére)"

Átírás

1 SZIE GTK Ellátási lánc menedzsment (Tantárgyi útmutató Kiegészítő Közgazdász Hallgatók részére) Felelős: Dr. Szegedi Zoltán egyetemi docens A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Vállalataink életében a logisztika egyre inkább stratégiai jelentőségűvé válik. Ugyanakkor az információtechnológia fejlődésének köszönhetően ezek a folyamatok átnyúlnak a vállalat keretein: az új típusú (horizontális és vertikális) stratégiai partnerkapcsolatok, a kiszervezések okán vállalati hálózatok között kell az áru- és információáramlást menedzselni. A jövőben nem vállalatok fognak versenyezni más vállalatokkal, hanem ellátási láncok más ellátási láncokkal. Az ellátási láncok menedzselése (Supply Chain Management - SCM) már napjainkban is egyre nagyobb kihívást jelent. A tantárgy keretében két fő célunk, hogy a modern tudományos eredményekre támaszkodva a hallgatók a.) átfogó ismereteket kapjanak a logisztikai alrendszerekről, azaz "átlássák", a vállalati logisztikai rendszer működését, valamint b.) képessé váljanak a komplex ellátási lánc folyamatainak gazdasági elemzésére, illetve a komplex ellátási lánc folyamatainak menedzselésére. A tudományterület az áruáramláshoz kapcsolódó tevékenységek (a szállítás/fuvarozás, a készletgazdálkodás, a telephely megválasztás, a beszerzési és értékesítési csatornák, a rendelés-feldolgozás, a vevőkiszolgálás) működési körét fogja át. Mind a logisztika, mind az ellátási lánc menedzsment a rendszerelméleten alapszik: lényege az alrendszereknek az összefogása, egységes szemléletben való kezelése, optimalizálása. Az optimum gyakran lehet költségminimalizálás, nyereségmaximalizálás, vagy a mai kompetitív versenyszféra követelményeihez igazodó magasabb szintű szolgáltatás (vevőorientációs mérőszámrendszer). A tantárgy tartalma: 1. szeptember : A logisztika menedzsment alapjai. Hajtóerők és változások a logisztikában. A logisztikai folyamat fejlesztési ciklusa. A folyamatok javítása. Feldolgozandó esettanulmány holnapra: Szuper Papír 2. szeptember : Vevőkiszolgálás, vevő-kiszolgálási teljesítménymutatók. A rendelésfeldolgozás. Feldolgozandó esettanulmány holnapra: Sudsy Soap 3. szeptember : A logisztika és a vállalati szervezet. Logisztikai tevékenységek kiszervezése. Feldolgozandó esettanulmány holnapra: Amero-Office 4. szeptember : Ellátási lánc menedzsment. Az ostorcsapás-effektus. A lánc tagjainak együttműködése Feldolgozandó esettanulmány a köv. előadásra: Audio Duplication Services. 5. szeptember :. Ellátási lánc sikertényezői. Logisztikai és SCM stratégiák kialakítása A hallgatói teljesítmény ért: kérdőív leadása (a vizsga előtt szedjük be) 10 %, házi dolgozat leadása (a vizsga előtt szedjük be) 30 %, vizsga 60%. Öszesen 100 %. Osztályzati skála: jeles (5) %, jó (4) 81-90%, közepes (3) 71-80%, elégséges (2) 61-70%.

2 2 Megjegyzések az értékelési kritériumokhoz: 1. Az esettanulmányok közös otthoni vitája erősen ajánlott (2-3 fő). 2. A kitöltendő kérdőív megtalálható a honlapon a Letöltések alatt a Ellátási lánc menedzsment témakörnél található Kérdőív vállalati kitöltetésével. A 10 %-ot a pontosan kitöltött kérdőív alapján kapja meg. 3. A házi dolgozat 5-7 oldalas (12-es betűnagyság, 1,5-ös sortávolság) legyen. Témája: a. egy (létező) vállalat rendelés-feldolgozási rendszerének bemutatása (folyamatábra felrajzolása, időértékek hozzárendelése, szűk keresztmetszetek feltárása, a gyorsítás lehetőségei, stb.) vagy b. egy (létező) vállalat vevőkiszolgálási színvonal mutató rendszerének bemutatása (a színvonalmutatók fejlődésének alakulása, a konkrét mérőszámok bemutatása, a differenciálás lehetőségei az egyes vásárlói szegmensekre vonatkozóan, stb.). A házi dolgozat tartalmazzon egy fél oldalas vezetői összefoglalót, 6-8 pontból álló tartalomjegyzéket ill. szakirodalom jegyzéket is. A kérdőív és a házi dolgozat leadási határideje a vizsga napja. A vizsga csak ezek leadása után kezdhető meg!!! 4. Az írásbeli vizsga a jegyzet teljes anyagát átfogja. (Az előadásokról hiányzók számára a megértéshez szükséges az 1. sz. ajánlott irodalom 4. és 6. fejezeteinek áttekintése). Az egyes fejezetekhez kapcsolódóan a honlapon tesztkérdés-sorokat talál. A vizsgakérdések ezek közül kerülnek ki. Kötelezõ irodalom: Szegedi Zoltán: Ellátási lánc menedzsment. Egyetemi jegyzet, SZIE, 2005 Ajánlott irodalom: 1. Szegedi Zoltán-Prezenszki József: Logisztika-menedzsment, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Logisztikai és SCM folyóiratok: pl. Loginfo, Supply Chain Monitor (magyar nyelvű folyóirat!), Tranzit, stb. 3. Honlapok: pl: (a fenti könyvhöz kapcsolódó honlap, amelyen próbavizsgát tehet) ill. a (logisztikai szótár), a stb. Vizsgaidőpontok: A Tanulmányi osztály által megadott időpontok. Budapest, augusztus 22. Dr. Szegedi Zoltán

3 3 Esettanulmányok: Szuper papír (1986) A Superior Paper Product Vállalat egy közepes méretű Georgia-beli városban működik. A cég hatvanöt éves, és a Sylvester család felügyelete alatt áll. Julius Sylvester ( ) alapította, és működtette egészen haláláig. Ezután fia, George ( ) folytatta az irányítását, váratlanul, (egy golfmérkőzésen ért villámcsapás hatására) bekövetkezett haláláig. Frank Sylvester (1953- ) 1979-ben lett a cég elnöke, és (Morris Blackman segítségével - aki 1937 óta van a cégnél és jelenleg ügyvezető elnök-helyettes), a legnagyobb megelégedéssel végzi feladatát fiatal kora, és azon tény ellenére, hogy a nagypapa számos idejét múlta praktikája még ma is érvényben van ben az üzleti forgalom majdnem elérte az 500 millió $-t. Termékei a Sziklás Hegységtől keletre eső összes államban megtalálhatók voltak, és a forgalom mintegy 3%-át európai export adta ben a profitráta jelentősen elmaradt az iparág egészére érvényes mutatótól, ami a Superior kínosan magas készletfelhalmozásának volt tulajdonítható. Az 1980-as évek elején számos nagyfogyasztó, aki mind a Superior, mind a versenytársak egy vagy több termékéből szállított, ejtette a Superior termékcsaládot, állítva, hogy a készleten tartandó termékcsoportok számát akarta csökkenteni. A Superior termékcsaládról való lemondás oka a "szegényes fogyasztói szerviz" volt. Néhány Superior-fogyasztó alkalmazni kezdte az új készletezési technikákat, amelyek a kisebb készletállományt és a gyakori, megbízható szállításokat hangsúlyozzák. A legtöbb esetben ezen mennyiségek nem érték el a vasúti (a Superior favorizált szállítási módja), sőt még a közúti kocsirakomány mennyiségét sem. A Superior versenytársainak némelyike növelte saját teherautóparkját, hogy képes legyen időnkénti szállításokat végezni nem teljes rakományok esetében is. Néhány többségi részvényes családtag nyomására Frank Sylvester (és Blackman) igénybevette a Merlin Társulat, egy közismert áruelosztásra specializált tanácsadó cég szolgálatait. A Merlin Társulatnak $-t fizettek, hogy a Superior áruelosztási rendszeréről tanulmányt készítsenek, és tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogyan lehetne a versenyképességet fokozni. Irwin Buchanan, 63 éves, 1943-tól volt forgalom menedzser a Superior Paper Products-nál ben került a céghez, amikoris mint főiskolás egy szerviz-állomáson dolgozott, és mély benyomást gyakorolt Julius Sylvesterre Packard-ja ablakának lemosásakor mutatott lelkesedésével. Buchanan még az autók ablakainak lemosásában is maximalista volt. Befejezvén engedélyt kért, hogy a fejét a kocsi belsejébe dugja, hogy aztán alaposan szemügyre vehesse a frissen tisztított ablakokat, biztosan nem maradt-e valami csík rajtuk. Az idősb Sylvester elhatározta, hogy lehetőséget ad a fiatal Buchanan számára: kinevezték a Superior három fős forgalmi osztályára, amely a tarifákat és a vasúti fuvarozókkal történő üzleteket felügyelte. Idősb Sylvester sohasem bánta meg választását. Buchanan kivételes forgalom menedzser volt. Egyik fő résztvevője volt az 1940-es években az ICC keretében végzett tarifa-katerógia vizsgálatnak, amely végül az ország teljes tarifa rendszerének - Dél számára igazságosabb - átstrukturálását eredményezte. A déli területen működő vasúti társaságok 1953-ban "az év szállítójává" választották. Az Államok Kereskedelmi Kamarája 1967-ben a "Mr.Szállítás" címet adományozta neki. Buchanan hivatásos ICC munkatársként részt vett több mint kétszáz ICC-eljárásban, és ugyanennyi tárgyaláson, amelyet a nemzeti szállítást szabályozó szervek folytattak le azon államokban, ahol a Superior Paper Products-nak államon belüli szállításai voltak. Számos esetben kellett megjelennie állami jogi, illetve kongresszusi bizottságok előtt. Saját iparát, és a déli szállítókat egyaránt képviselte a különböző kongresszusi bizottságok előtt, amelyek a törvényalkotásban figyelembe vették véleményét. Később kulcsszerepet játszott azon törvényhozásban, amely az Egyesült Államok észak-keleti régiójának vasútját alakította át. Jelenleg több olyan bizottság munkájában is részt vesz, amelyek a fuvarozási és a szállítmányozási szaknyelv egységességének kialakításán fáradoznak, az elektronikus adatcsere és a szállítmányozási dokumentumok számítógépes elkészítése céljából.

4 4 Mivel a Superior Paper Products több mint 50 millió $-t költött évente szállításra, Buchanannak jelentős "befolyása" volt a fuvarozókra. Állandóan a lehető legalacsonyabb tarifa elérése volt a célja. "Hatodik érzékkel" tapintott rá, hogy mely útvonalakon volt a vasútnak jelentős üres "visszfuvara". Buchanan azt javasolta a Superior faanyag vásárlóinak, hogy az anyagot a vasúti üres fuvarhoz közel eső ponton vásárolják meg, aztán ajánlott a vasútnak egy hatalmas szállítmányt, amennyiben csökkentenék a tarifát. Meglepetésszerűen, a vasút deregulációját követően a Superior többé nem volt képes sikerrel alkudozni a számottevően alacsonyabb tarifák elérése érdekében. Ennek oka ténylegesen az volt, hogy az előző évek során Buchanan erőfeszítései nyomán nyert érvényes tarifák már alacsonyak voltak, és bárkinek az elszámolásában éppen hogy fedezetet nyújtott a vasút kész-kiadásaira. Buchanan szintén figyelmet fordított arra, hogy a Superior Paper Products késztermék-raktárai viszonylag elszigetelt helyeken helyezkedtek el, s ugyancsak kihasználhatta a vasúti visszfuvar szituációt, s ezzel is alacsonyabb árakat ért el a raktárak telephelyét illetően, mivel nem volt más közlekedési mozgás ezen térség felé. A raktározási költségek ezekben a térségekben szintén alacsonyak voltak; a munkaerő nagyon produktív volt s szakszervezetek sem működtek az elszigetelt telephelyeken. Ezen raktárak nagy kapacitásai következményeként lehetőség nyílt sok Superior késztermék készleten tartására, s ezen sokaság képezte a tartalékot a termelés és az értékesítés mennyisége között. Buchanan kifejlesztett egy olyan hatalmas kapacitással bíró raktározási rendszert, amikoris az értékesítés hullámzásai nem befolyásolták a termelés színvonalát. Idősb Sylvester kedvelte ezt a rendszert. Ez lehetővé tette számára, hogy gyárait állandó tempóban működtesse ötven héten keresztül évente, elbocsátás és túlmunka nélkül. (A gyárak augusztus közepén zártak be két hetes időtartamra szabadságolás céljából.) Amikor a Merlin Társaság jelentése elkészült, egy másolatot elküldtek Frank Sylvesternek, s ő is és Blackman is elolvasta. Az megerősítette őket gyanújukban, miszerint a Superior Paper Products elosztási rendszere túlságosan szállítástakarékos orientációjú. Sylvester és Blackman rengeteg időt fordított a jelentés megvitatására, ill. arra, hogy megmutassák-e vajon Buchanannak, valamint hogy hogyan valósítsák meg a javaslatokat. "Én egyértelműen ódzkodom Buchanan ellenében haladni," mondta Frank Sylvester szomorúan. "Mind nagyapáink, mind apánk gondolták ki az ő világát, és gyermekkoromban ő vitt ki engem először a Mobile-hoz és a Tampa-hoz megtekinteni a kocsirakodó berendezés felszereltségét. Tudom, ti ketten szinte egykorúak vagytok, de te felismered, hogy az idők megváltoztak, s a nagypapa néhány elképzelése tovább már nem tartható fenn. Buchanan ezt nem érzékeli. A Merlin jelentés azt mondja ki, hogy nekünk vannak a legalacsonyabb szállítási költségeink és a legnagyobb készleteink az iparágban. Mit tegyek?" "Irwin és én régi barátok vagyunk," mondta Blackman szelíden. "Amikor elmondom neked javaslatomat, úgy érzem, mintha a saját testvéremet szúrnám le." "Megértem és méltányolom ezt," mondta Sylvester, "de úgy gondolom mi szintén egyetértettünk abban, hogy valamit tennünk kell. No, most mit javasolsz?" Blackman ezt válaszolta: "Mindenekelőtt, én messzemenőkig egyetértek a Merlin Társaság jelentésével. Másodszor, nekünk szükségünk van egy új logisztikai divízióra, és Buchanan forgalmi osztálya ennek az új divíziónak a részévé fog válni. Harmadszor, nem Buchanan lesz az új divízió vezetője." "Megegyeztünk," mondta Frank Sylvester. "De ki fogja mindezt megmondani Buchanannak?" Kérdések, feladatok 1. Véleménye szerint mit tartalmaz a Merlin Társaság jelentése? 2. Tételezzük fel, hogy egy új logisztikai funkció került kialakításra; milyen területeket kellene, hogy ez lefedjen? 3. Hol kellene Buchanannak helyet találni az új struktúrában? Miért? 4. Képzelje magát Frank Sylvester helyébe. Készítsen egy rövid nyilatkozatot, amelyet ismertetne az új szervezeti változások magyarázata céljából a közvetlen beosztottai számára összehívott értekezleten.

5 5 Szuper papír Frank Johnson áruelosztási menedzserként dolgozott a Sudsy Soap Rt.-ban. Az állást öt éve töltötte be és szinte minden áruterítési funkció az ô ellenőrzése alatt állt. Feladatát könnyítette, hogy a szállítás jól bejáratottan, a szokásos munkamenet szerint és volumenben zajlott. A cég vezetése büszke volt arra, hogy egy stabil piacon, viszonylag szilárdan tartja pozícióját, bár néhány részvényes némi elégedetlenségének adott hangot, hogy a Sudsy Soap-nak csökkent a részaránya az egyre növekvő piacon. A Sudsy Soap gyára Akron városban, Ohio államban működött. A gyár átlagosan db 890 grammos dobozos mosóport állított elő hetente. Egy mosóporos dobozokat kartondobozba rakták, (12- őt egy-egy dobozba), majd ezeket raklapokra téve, zsugorfóliázták. Minden munkanapon kocsirakomány került kiszállításra a különböző élelmiszer kereskedelmi láncolatok raktáráruházaiba, és néhány nagy fűszerkereskedésbe. Johnson a marketingesekkel egyeztetve az árakat úgy alakította ki, hogy szinte az összes mosópor megvásárlása teljes kocsirakomány tételekben történt. Teljes kocsirakományt el nem érő szállítások igen ritkán fordultak elő. A vevők a megbízható szállítókat preferálták. A Sudsy gyártósorait elhagyó mosópor átlagosan 19 nap alatt ért a kereskedő pultjára. A legrövidebb idő 6 nap volt (főleg az Ohio-ban működő értékesítési láncolatok esetében), a leghosszabb idő pedig 43 nap (a Hawaii-ban lévő kereskedések esetében). A Sudsy Soap elnöke aggódott a részvényeseknek a Sudsy növekedési elégtelensége kapcsán felmerülő kritikája miatt, így egy új értékesítési menedzsert szerződtetett E. Gerard Beaver személyében (gúnynevén Buzgó Mócsing, amit az egyik neves business school-ban kapott egyetemi társaitól). Beavert egy évre szerződtették, s tudta, hogy produkálnia kell. Úgy gondolta, valamilyen trükkhöz kell folyamodnia. Az egyetemi diáktalálkozón összefutott egyik volt szobatársával, aki értékesítési menedzserként dolgozott: egy Hong-Kong-ban gyártott import konyhaedény termékcsaládot menedzselt. A termékek minősége jó volt, de a verseny igen intenzív piacon folyt. Nagyon nehéz volt csak egy talpalatnyi területet is megszerezni a konyhaedények piacán. Ő és Beaver tehát azonos helyzetben voltak. Mindketten felelősek voltak egy, a versenytársak termékeitől csak kis mértékben eltérő termék piaci részesedének fokozásáért. Szerettek volna segíteni egymásnak, de nem tudták hogyan. A találkozó véget ért, s mindanynyian hazamentek. A következő héten Beaver meglepetéssel olvasta a régi szobatársától kapott telefaxot. Ez állt benne: Kedves Mócsing: Van egy ötletem! Egy reklámkampányt indítunk, amibe Te is bekapcsolódhatnál. A mosóporod és a mi edényeink összekapcsolásán alapuló reklámozást ajánlunk Nektek. Ellátunk benneteket - minden költségkihatás nélkül - százezer, egyenként tizenkét inch átmérőjű vacsora tányért, hét inch-es pités tányért, kilenc inch-es vajaskenyeres tányért, kávés csészét és csészealjat tartalmazó készlettel. Minden egyes héten, minden egyes mosópor dobozhoz Neked különböző edényt kell biztosítanod a vevők számára, kezdve a vacsora tányérral az első héten, majd folytatva a pités tányérral a másodikon, és így tovább egészen az ötödik hét végéig. Ajánlatunk az október 3-i, 10-i, 17-i, 24-i és az október 31-i hétre vonatkozik ebben az évben. Az időzítés fontos, mert a kampányt egy televíziós show műsor keretébe illesztjük. Ezen kívül minden vásárlónak, aki öt csomag Sudsy Soap-ot vásárol öt héten keresztül, ingyen adunk egy szettet edényeinkből. Bizonyára lesz elég sok olyan vevő, aki szeretné majd teljessé tenni asztali készletét, így hárommal, öttel vagy héttel több asztali szettet fog majd vásárolni a mi saját kereskedéseinkből. Az idő sürget. Választ azonnal. Május 22. Beaver örömmel fogadta az ajánlatot, de érezte, hogy számos kérdés merül fel és vár megválaszolásra, mielőtt javasolni tudná főnökének az ajánlat elfogadását. Küldött egy másolatot a faxról Johnsonnak, egy rövid feljegyzés kíséretében. A feljegyzés ezt tartalmazta:

6 6 Figyelmébe ajánlom, hogy a távirat edényekkel való árukapcsolást ajánl. Az edények jó minőségűek. Milyen további információra van szükségünk az edény kereskedőtől, és milyen további információra van Önnek szüksége, mielőtt javasolni tudnánk az ajánlat elfogadását? Kérem gyors tanácsát. Köszönettel. Kérdések: 1. Tételezzük fel, hogy Ön Frank Johnson asszisztense, akit megkér, hogy gondolja át a különböző időrendi problémákat, amelyek felmerülhetnek. Sorolja fel és fejtse ki ezeket. 2. Milyen csomagolási problémák jelentkezhetnek egyáltalán? Szükséges-e, hogy a megváltoztatott Sudsy Soap doboz külső megjelenése mutassa, milyen edény tartozik hozzá? Ha igen, kinek kell fizetnie az extra költségeket? 3. Tételezzük fel, hogy Ön Johnson egy másik asszisztense, és alapvető munkaköre a cég összes input, befejezett és kimenő termék készletének menedzselése. Milyen további feladatokat fog az edény-ajánlat okozni Önnek? 4. Sudsy Soap, Supralight és Hey Girl számítási példa A Sudsy Soap és a konyhaedényes cég együttműködéséhez hasonló konstrukciót dolgozott ki forgalmának fokozása, ismertségének növelése érdekében a Hey Girl vállalat, amely intim betétek gyártásával foglalkozik. Az újonnan alapított vállalat úgy kívánt betörni Hey Girl márkájú intim betétjével a piacra, hogy az ismert Supralight dezodormárkát forgalmazó Belver vállalattal működött együtt. Az összecsomagolt dezodor és intim betét értékesítésének egyik legnagyobb problémája az volt, hogy nehezen volt előre becsülhető, hogy milyen értékesítési mennyiségekre kell felkészülni az akció során. Az akció azonban sikeresen lezajlott és most már rendelkezésünkre állnak az egy hónapos akció időtartama alatti értékesítési adatok összehasonlítva az akció előtti hónap dezodor értékesítési adataival. Mivel az intim betét és a dezodor forgalma is viszonylag állandó: nem mutatkozik feltűnő ciklikusság az értékesítési volumenben, elegendő ezt a két hónapot összehasonlítani. Hét Akció előtti értékesítési volumen (db) Akciós értékesítési volumen (db) A dezodor akció előtti listaára 4.20 dollár volt. A Hey Girl az előzetes marketingkutatások után úgy döntött, hogy a jövőben 3.90 dolláros listaáron fogja kínálni az intim betétet. Az akcióban azonban az intim betétet ingyen adták a dezodorhoz, vagyis a duopack listaára is 4.20 dollár volt. Feladat: Buzgó Mócsing szerint a Supralight adatai felhasználhatók egy benchmarking elemzéshez, vagyis az adatok felhasználásával megbecsülhető a Sudsy Soap mosóporának forgalomnövekedése az akció időtartama alatt. A Sudsy Soap Rt. 48 unciás mosóporának listaára 3 dollár. A konyhaedényes akcióban továbbra is 3 dollárért kínálták a terméket az átlagosan 1.50 dollár értékű edényekkel együtt. Ha feltételezzük, hogy természetesen az értéknövekmény függvényében a mosópor értékésítési volumene is a dezodoréhoz hasonlóan változik, akkor mekkora értékesítési volumennövekedésre kell a Sudsy Soap Rt-nek felkészülni?

7 7 AMERO-OFFICE A cég bemutatása Az AMERO-OFFICE Rt az ország északkeleti részén irodai lemezszekrényeket (18 db szekrénytípust) gyárt és szervizel. A termék elég jó minőségű, de különösen kedvező ára miatt veszik. A kb. 3 milliárdos éves forgalmú középvállalkozás Logisztikai osztálya (Nagy úr vezetésével) főként fuvarozással és disztribúcióval foglalkozik, az osztály felelős a központilag történő rendelésfeldolgozásért, a nemzetközi szállítmányozásért, a fuvarozási szerződések megkötéséért, a visszárukezelésért, de emellett az olyan fejlesztésekért is, mint pl. a számítógépes készletnyilvántartás, vagy az elektronikus adatátvitel raktárak közötti és partnerek közötti bevezetése. A késztermék-raktárat és a regionális raktárak készleteit az Értékesítési osztály felügyeli (Kissné osztályvezető Asszony), de a rakodást és fuvarozást végző dolgozókat a Logisztikai osztály irányítja. Az AMERO-OFFICE közvetlenül a végfelhasználóknak értékesíti termékeit, vevőkörébe vállalatok, bankok, biztosítóintézetek, kormányzati szervek és egy olasz irodabútor nagykereskedelmi vállalat láncához tartozó üzletek tartoznak. Ez utóbbi a teljes termelésből kb. 30 %-ot képvisel. A szekrényeket helybe szállítják, a vevő általi kiszállításra nincs mód. A disztribúció A AMERO-OFFICE, melynek egy tiszántúli nagyváros központjában van a főhadiszállása, sokféle módon szállítja ki végtermékeit a várostól 12 és 20 km-re lévő két gyáregységéből. Harminc százalékban kis- és nagyteherautókat (önálló kisfuvarozókat) vesz igénybe, 20 százalékban a vasutat, és 50 százalékban gyorscsomagszolgáltatást. Az AMERO-OFFICE-nak szerződése van az összes fuvarozójával, melyet egy időigényes és költséges módszerrel, az ún. SZERZOPTIM módszerrel dolgoztak ki. A disztribúciót az AMERO-OFFICE különböző módon oldja meg. Az un. kisvevőket (1-3 szekrény) a Budapesten, ill. öt vidéki nagyvárosban lévő regionális raktárából elégíti ki. Az öt vidéki raktár(részt) mindig az adott nagyváros valamelyik kis helyi logisztikai szolgáltató cégétől bérli, az információk faxon és en érkeznek oda-vissza. A nagyvevőket közvetlenül a gyáregység központi késztermékraktárából szolgálják ki. Ennek következtében a szállítási határidők 2 nap és 2 hét között ingadoznak. Különösen a kisvevők panaszkodnak a késedelmes kiszolgálásra. (Ha pl. a pécsi telephelyen nincs a rendelt szekrénytípusból, azt előbb le kell szállítani oda.) A fuvareszközök hiányosságaiból eredő problémák gyakoriak. Előfordul, hogy a fuvarozó elmegy az üzembe a szállítmányért, ugyanakkor nincs megfelelő felszerelése arra, hogy a sérülésérzékeny, relatív magas értékű árut biztonságosan rakodni tudja. Más esetekben a fuvarozók képtelenek voltak a szekrények megfelelő rögzítésére. Kommunikáció az ügyfelekkel és a fuvarozókkal Kommunikációs problémák gyakran felmerülnek. Üzenetek keverednek össze amiatt, hogy külső sofőrök tucatjait kell a szállítmányozási alkalmazottaknak irányítaniuk. Az AMERO-OFFICE alkalmazottainak túl sok időt kell pazarolniuk olyan egyszerű feladatok elvégzésére, mint pl. a szállítmány helyzetéről való tájékozódás. A fuvarozóknak csak töredéke rendelkezik automatikus szállítmánykövető kapacitással. Katasztrofális szintű az áruk reklamációból eredő visszaküldése. Az ügyfelek nagyon elégedetlenek, sújtja őket a papírpazarló, túlbürokratizált procedúra. Egy tipikus példa a visszfuvarra

8 8 Miután egy ügyfél jelezte az AMERO-OFFICE-nak, hogy vissza kívánja küldeni az árut, az AMERO- OFFICE alkalmazottak az adott környéki fuvarozó cég egyikét megkeresték, és megpróbálták elintézni az áru visszaszállítását. A fuvarozó vállalat, amely egy országos fuvarozó cég helyi kirendeltsége volt, ekkor meghatározott két(!) következő heti lehetséges elszállítási napot (a térségből való visszárulehetőség függvényében ). Ez azt eredményezte, hogy az ügyfél még több mint egy hétig kellett hogy kerülgesse a félreértés miatt odakerült lemezszekrényt a saját irodájában, amíg végre elszállították azt. Az AMERO-OFFICE nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy kezelje az ügyfelek reklamációit, megállapodjék a helyi szállítócégekkel, figyelemmel kövesse a szállítmányt, és kapcsolatot tartson fel mintegy 20 fuvarozó/raktározó céggel. Nagy úr és Kissné meglehetősen sokat vitatkozik egymással, mivel a beosztottaik mindig egymásra mutogatnak egy-egy probléma esetén, és egy csomó napi dolog is gyakran az osztályvezetők előt landol. Csoportfeladatok: 1. Melyek Ön szerint a disztribúciós logisztikai rendszer gyenge pontjai és ezek milyen gazdálkodási problémákat eredményeznek? 2. Milyen változtatásokat eszközölne a disztribúció és raktárelhelyezés területén? Szóba jöhetnee a kiszervezés?

9 9 Audio Duplication Services Rt. (ADS) Az ADS egy kompakt lemezek (CD-k) és kazetták másolásával és disztribúciójával foglalkozó vállalat. Legfőbb megrendelői a nagy lemezkiadó vállalatok CD-k és kazetták másolatainak készítésével és terítésével bízzák meg. Az ADS tárolja az eredeti, ún. ősfelvételeket és igény szerint, a rendelt mennyiségben elkészíti a másolatokat, valamint kiszállítja azokat a saját megrendelőinek a vásárlóihoz. Ezek többek között zeneáruházak és egyéb kereskedelmi pontok, úgy mint a Wal-Mart és Kmart áruházak, elektronikus áruházak, mint például a Circuit City és a Best Buy. Az ADS egyike az audio piacon jelenlévő hat nagy szereplőnek. Az ADS az 5 milliárd dolláros piac 20%-át birtokolja, míg két legnagyobb konkurense további 40%-on osztozik. Az ADS menedzserei jelenleg a következőkben ismertetett, a beszerzési hálózathoz (láncolathoz) kapcsolódó problémák megértésén törik a fejüket és az azokra való megfelelő reakció kidolgozásával próbálkoznak: Néhány jelentősebb hazai kiskereskedelmi lánc nagy nyomást gyakorol a beszállítóira, a lemezkiadó vállalatokra, (tehát az ADS megbízóira) hogy készletezési tevékenységüket az úgynevezett beszállító általi készletezés (vendor managed inventory= VMI) szerint szervezzék. A hanglemezboltok beszállítóié tehát a lemezkiadóké - lesz így a felelősség azt eldönteni, hogy mennyi album, CD és kazetta kerüljön az egyes üzletekbe, valamint hogy azok milyen időpontra legyenek kiszállítva. A döntések megkönnyítése érdekében, a nagy áruházláncok minden egyes üzletének folyamatosan frissített kereskedelmi értékesítési adatait (point of sale= POS) a lemezkiadó vállalat rendelkezésére fogják bocsátani. A CD-k a boltokban azonnal a polcokra kerülnek, és a lemezkiadók tulajdonát képezik egészen az értékesítésig, amikor is a kiskereskedelmi egység az áru ellenértékét átutalja majd a lemezkiadónak. Amióta ez a módszer divatba jött, a megrendelők már adtak néhány ilyen megbízást, azaz hogy az ADS működjön közre a VMI egyezményekhez kötődő logisztikai feladatok ellátásában. A múltban az ADS a nagy hazai kiskereskedő hálózatok elosztó-központjaiba szállította az árut és a kiskereskedők szervezték meg az egyes üzletekbe való továbbszállítást. Most viszont a kiskereskedők erősen ösztönzik az üzletekbe történő közvetlen szállítást, amely természetesen magasabb kiadást jelent az ADS részére. Általában véve, az ADS szállítási költségei nőnek. (Ezeket meglehetősen nehéz érvényesíteni a lemezkiadó vállalatok felé.) Jelenleg Johnson úr, a szállítási igazgató az, aki a különféle fuvarozókkal egyezkedik, hogy a fuvarozást rugalmasabb körjáratokkal, kisebb és igen változó mennyiségek kiszolgálásával, a boltok nyitvatartási idején és a belvárosi city-logisztika megengedte kereteken belül, polcrakész kiszolgálással végezzék. A fuvarozók koordinálása bonyolult: Gyakran már a küldemények raktári átvételekor is súrlódások vannak. Feltehetően létezik egy ennél jobb megoldás is: 1.) akár saját járműflotta vásárlásával és házon belüli fuvarozással, 2.) akár a jelenlegi belső szállítási funkció harmadik félnek történő kihelyezésével (outsourcing). A legjobb megoldás talán e két szélsőséges lehetőség között található. Természetesen az ADS-nek ennél még nagyobb ügyekkel is szembe kell néznie, mint például a hanganyag másolatok (CD-k) iparának jövője, hiszen az Internetről letölthető online audio disztribúciós technológia (MP3) egyre elterjedtebbé válik. Mindenesetre a lemezkiadó vállalatok időről időre felülvizsgálják audio másolataik beszállítóit, így a további sikeres működés megőrzése érdekében, az ADS vezetőségének az összes fent említett problémára igen hatékony választ kell adnia. Kérdések: 1. Vázolja fel a hagyományos ellátási láncot és annak készletezési pontjait. 2. Milyen készletezési (és szállítási) előnyei vannak a VMI-nek és a POS adatok terítésének? 3. Milyen előnyei és hátrányai vannak a lemezkiadó vállalat szemszögéből a készletezési funkció kiszervezésének?

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Dr. Duma László ügyvezető, Adversum Kft egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Az ellátási lánc és a B2B e- kereskedelem modellje Termék Termék Termék Termék

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében Stéger Tamás FRIMO Hungary Kft. Novotel Hotel Székesfehérvár 2014.09.23. Die Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich

Részletesebben

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat Ügyfelünk a K+B Progres Komplex és átlátható hálózat Logisztika és disztribúció egyszerűen A K+B Progres számos elektronikai áruházzal, szerviztelephellyel és saját internetes shoppal rendelkezik. Ezen

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Ügyfelünk a Daikin. Áruelosztás könnyedén

Ügyfelünk a Daikin. Áruelosztás könnyedén Ügyfelünk a Daikin Áruelosztás könnyedén 20 000 küldemény, 15 ország, egyetlen globális logisztikai partner Hogyan juttathatunk el évente 20 000 küldeményt a 15 különböző országban található ügyfeleinkhez?

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

A Mi VÁLASZAiNK AZ AUTÓiPAR LOGiSZTiKAi KiHÍVÁSAiRA

A Mi VÁLASZAiNK AZ AUTÓiPAR LOGiSZTiKAi KiHÍVÁSAiRA A Mi VÁLASZAINK AZ AUTÓIPAR LOGISZTIKAI KIHÍVÁSAIRA Logisztikai szakértőjétől dinamizmust és intelligenciát vár el. Mi vagyunk ez a logisztikai szakértő. A komplex szállítási láncok kezelésének tökéletesnek

Részletesebben

Ügyfelünk a Hilti. Testreszabott szolgáltatások egy kézből

Ügyfelünk a Hilti. Testreszabott szolgáltatások egy kézből Ügyfelünk a Hilti Testreszabott szolgáltatások egy kézből Áruszállítás rövid határidővel Kiindulópont: két raktár Ausztriában és Németországban. Cél: vevők ezrei Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Barátja megkéri, adjon segítséget egyéni vállalkozása beindításához. Tájékoztassa barátját az egyéni vállalkozás beindításával kapcsolatos tudnivalókról! - az egyéni vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Ügyfelünk a Henkel Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Összefoglalás Árufuvarozás különböző európai helyszínekről bulgáriai, romániai, szerbiai vagy horvátországi vevőknek a legegyszerűbb

Részletesebben

Kifejlesztette: (Higher School of Transport)

Kifejlesztette: (Higher School of Transport) ESETTANULMÁNY Nº6: Kifejlesztette: (Higher School of Transport) A munkahelyi stressz megelőzése Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

IRODASZER, ISKOL ASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS N I M OL ÁBA S I

IRODASZER, ISKOL ASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS N I M OL ÁBA S I IRODASZER, ISKOL ASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS IRO K S I, A B Á D E N Y L! E H Y G E T N E D N I M OL ÁBA w w w. p r i n t k e r. h u A szegedi raktárunkban több mint 2.000 négyzetméteren

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE Tantervi előírás Az intézményen kívüli 4 hetes szakmai gyakorlatot a Műszaki menedzser alapszak képzési programja kritérium-feltételként rögzíti. A gyakorlat időtartama

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Nemzetközi szállítmányozási és logisztika szakirány 1. Záróvizsga

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

Infor ERP LN6.1 - Logisztika

Infor ERP LN6.1 - Logisztika Infor ERP LN6.1 - Logisztika Hogyan fejlődik a vállalatirányítási szoftver a kihívások mezején? Jándy Géza geza.jandy@snt.hu 2009.11.04. www.snt.hu 1 INFOR ERP LN verziók életciklusának áttekintése Triton

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Mi is ez voltaképpen?

Mi is ez voltaképpen? AJÁNLATAI A KUKÁBAN VÉGZIK? KERÜLJÖN KÉPBE DIGITÁLIS PLAKÁTTAL, HOGY ÜGYFELEI GONDOLJANAK ÖNRE! BEMUTATKOZIK A DIGITÁLIS PLAKÁT! Mi is ez voltaképpen? Digitális médium egyedi funkciókkal és lehetőségekkel.

Részletesebben

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Osztálya István Zsolt, zsolt.istvan@bayzoltan.hu CAL-Transnational

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet 2011. szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános,

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd annak elfogadása után, kérjük, hogy azt

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Átfutási idı Ciklusidı Kapacitás Képesítı kritérium Rendeléselnyerési kritérium Tanulási görbe Alapkészlet Biztonsági készlet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ?

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS Nagyné Miske Margit ügyvezető igazgató NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. RÖVID TARTALOM 1. Néhány mondat a NATURTEX

Részletesebben

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével.

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével. Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével. Kolman Miklós 2013. április 25. 3300 Eger, Rákóczi út 48. tel.: (36) 536-070 fax: (36) 325-311 www.nejanet.hu Kitűzött

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza

Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza Felkészülés EU csatlakozás 2004. május 1 szombat ( április 30 péntek ) Milyen el nyöket láttunk? ( vám, határ

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél GreenSky Modeling Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél A kutatást az NKFP 3A 061-04 számú Biomassza projekt keretében végeztük. Torjai László torjai@ktk.pte.hu Az erőmű és

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Gyógyszeripari logisztika

Gyógyszeripari logisztika 2008.06.25. Szilágyi Gyula Gyógyszeripari logisztika Termelésirányítási és logisztikai igazgató A logisztika szó eredete A görög logo (főnévi igenév) = gondolkodni szóból származik. Logizomai (ige) = számolni,

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

1. Bevezetés. 1 A Gödöllői Szent István Egyetem doktorjelöltje és a BI-KA Logisztika Kft. tulajdonosa

1. Bevezetés. 1 A Gödöllői Szent István Egyetem doktorjelöltje és a BI-KA Logisztika Kft. tulajdonosa A hazai logisztikai szolgáltatók körében végzett kutatás eredményei I. RÉSZ Karmazin György 1 Absztrakt: 2013 nyarán a Gödöllői Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzésén

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybe

Részletesebben

Az Audi Hungaria Motor Kft. logisztikai rendszere Aktuális kihívások, amelyekkel a logisztikának szembe kell néznie

Az Audi Hungaria Motor Kft. logisztikai rendszere Aktuális kihívások, amelyekkel a logisztikának szembe kell néznie Aktuális kihívások, amelyekkel a logisztikának szembe kell néznie Növekvő komplexitás (pl. több alkatrésztípust kell kezelni és a gyártósor mellett elhelyezni) Lerövidülő termék-életciklusok (pl. gyakori

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján?

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Az Uniós csatlakozást megelőző helyzet főbb jellemzői A tevékenységi környezet újdonságai A csatlakozás nyomán bekövetkezett

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai.

Részletesebben

OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010.

OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010. Lajstromszám: AL-1017 F.ny.t.sz.: 01-0271-04 OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010. Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során igyekezett a

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

1. feladat Összesen: 30 pont. 1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét! 16 pont

1. feladat Összesen: 30 pont. 1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét! 16 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 2 Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 1) - Ismertesse a fuvarozói és a szállítmányozói felelősség közötti különbséget! A fuvarozó fogalma. A fuvarozó felelőssége árukárért

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

A fuvarozás, a szállítmányozás és a logisztika összefüggései

A fuvarozás, a szállítmányozás és a logisztika összefüggései BME OMIKK LOGISZTIKA 9. k. 5. sz. 2004. szeptember október. p. 59 63. Tanulmánytár * Szállítási logisztika A fuvarozás, a szállítmányozás és a logisztika összefüggései Dr. Tátrai Anna tanszékvezető főiskolai

Részletesebben

BENNOVUM KFT. 1087 Budapest Százados út 18. Telefon: +36 1 323 3210 Fax: +36 1 323 3029 Web: www.herbahaz.hu

BENNOVUM KFT. 1087 Budapest Százados út 18. Telefon: +36 1 323 3210 Fax: +36 1 323 3029 Web: www.herbahaz.hu BENNOVUM KFT. 1087 Budapest Százados út 18. Telefon: +36 1 323 3210 Fax: +36 1 323 3029 Web: www.herbahaz.hu PLAKÁTHELYEK A BEJÁRATNÁL Budapesti áruházunk bejáratánál elhelyezett médiafelületek előnye,

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS Mobil megoldások A Mobiz egy, az értékesítést támogató mobil alkalmazás, ami az területi képviselők napi feladatainak végrehajtását segíti. Széleskörű kommunikációt tesz lehetővé a cég központja, az értékesítők

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika

Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika A hazai kis- és középvállalati (kkv) kör versenyképességének növelése a rendszerváltás pillanata

Részletesebben

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban Tartalom 1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban... 2 2.) Az áruátvétel lebonyolítása, a hibás teljesítés korrigálása.... 6 3.) Az árukhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok...

Részletesebben

LPMC Nonprofit Kft., 2040 Budaörs, Károly király u. 25 Tel.: 0036 23 444 706, Fax: 0036 23 444 703, E-Mail: g.kopp@t-online.

LPMC Nonprofit Kft., 2040 Budaörs, Károly király u. 25 Tel.: 0036 23 444 706, Fax: 0036 23 444 703, E-Mail: g.kopp@t-online. 1/27 Az LPMC Nonprofit Kft. célja, a Magyarország illetőségű vállalatok számára, a versenyképesség tartós megerősítése az Európai piacon. Előtérben áll a haladás és véghezvitel új kezdeményezések méghozzá,

Részletesebben

Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez

Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez Napi Gazdaság Hatékonyságfejlesztési Koferencia 2009.06.18 Budapest Gerbeaud-Ház

Részletesebben