SZIE GTK Ellátási lánc menedzsment (Tantárgyi útmutató Kiegészítő Közgazdász Hallgatók részére)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIE GTK Ellátási lánc menedzsment (Tantárgyi útmutató Kiegészítő Közgazdász Hallgatók részére)"

Átírás

1 SZIE GTK Ellátási lánc menedzsment (Tantárgyi útmutató Kiegészítő Közgazdász Hallgatók részére) Felelős: Dr. Szegedi Zoltán egyetemi docens A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Vállalataink életében a logisztika egyre inkább stratégiai jelentőségűvé válik. Ugyanakkor az információtechnológia fejlődésének köszönhetően ezek a folyamatok átnyúlnak a vállalat keretein: az új típusú (horizontális és vertikális) stratégiai partnerkapcsolatok, a kiszervezések okán vállalati hálózatok között kell az áru- és információáramlást menedzselni. A jövőben nem vállalatok fognak versenyezni más vállalatokkal, hanem ellátási láncok más ellátási láncokkal. Az ellátási láncok menedzselése (Supply Chain Management - SCM) már napjainkban is egyre nagyobb kihívást jelent. A tantárgy keretében két fő célunk, hogy a modern tudományos eredményekre támaszkodva a hallgatók a.) átfogó ismereteket kapjanak a logisztikai alrendszerekről, azaz "átlássák", a vállalati logisztikai rendszer működését, valamint b.) képessé váljanak a komplex ellátási lánc folyamatainak gazdasági elemzésére, illetve a komplex ellátási lánc folyamatainak menedzselésére. A tudományterület az áruáramláshoz kapcsolódó tevékenységek (a szállítás/fuvarozás, a készletgazdálkodás, a telephely megválasztás, a beszerzési és értékesítési csatornák, a rendelés-feldolgozás, a vevőkiszolgálás) működési körét fogja át. Mind a logisztika, mind az ellátási lánc menedzsment a rendszerelméleten alapszik: lényege az alrendszereknek az összefogása, egységes szemléletben való kezelése, optimalizálása. Az optimum gyakran lehet költségminimalizálás, nyereségmaximalizálás, vagy a mai kompetitív versenyszféra követelményeihez igazodó magasabb szintű szolgáltatás (vevőorientációs mérőszámrendszer). A tantárgy tartalma: 1. szeptember : A logisztika menedzsment alapjai. Hajtóerők és változások a logisztikában. A logisztikai folyamat fejlesztési ciklusa. A folyamatok javítása. Feldolgozandó esettanulmány holnapra: Szuper Papír 2. szeptember : Vevőkiszolgálás, vevő-kiszolgálási teljesítménymutatók. A rendelésfeldolgozás. Feldolgozandó esettanulmány holnapra: Sudsy Soap 3. szeptember : A logisztika és a vállalati szervezet. Logisztikai tevékenységek kiszervezése. Feldolgozandó esettanulmány holnapra: Amero-Office 4. szeptember : Ellátási lánc menedzsment. Az ostorcsapás-effektus. A lánc tagjainak együttműködése Feldolgozandó esettanulmány a köv. előadásra: Audio Duplication Services. 5. szeptember :. Ellátási lánc sikertényezői. Logisztikai és SCM stratégiák kialakítása A hallgatói teljesítmény ért: kérdőív leadása (a vizsga előtt szedjük be) 10 %, házi dolgozat leadása (a vizsga előtt szedjük be) 30 %, vizsga 60%. Öszesen 100 %. Osztályzati skála: jeles (5) %, jó (4) 81-90%, közepes (3) 71-80%, elégséges (2) 61-70%.

2 2 Megjegyzések az értékelési kritériumokhoz: 1. Az esettanulmányok közös otthoni vitája erősen ajánlott (2-3 fő). 2. A kitöltendő kérdőív megtalálható a honlapon a Letöltések alatt a Ellátási lánc menedzsment témakörnél található Kérdőív vállalati kitöltetésével. A 10 %-ot a pontosan kitöltött kérdőív alapján kapja meg. 3. A házi dolgozat 5-7 oldalas (12-es betűnagyság, 1,5-ös sortávolság) legyen. Témája: a. egy (létező) vállalat rendelés-feldolgozási rendszerének bemutatása (folyamatábra felrajzolása, időértékek hozzárendelése, szűk keresztmetszetek feltárása, a gyorsítás lehetőségei, stb.) vagy b. egy (létező) vállalat vevőkiszolgálási színvonal mutató rendszerének bemutatása (a színvonalmutatók fejlődésének alakulása, a konkrét mérőszámok bemutatása, a differenciálás lehetőségei az egyes vásárlói szegmensekre vonatkozóan, stb.). A házi dolgozat tartalmazzon egy fél oldalas vezetői összefoglalót, 6-8 pontból álló tartalomjegyzéket ill. szakirodalom jegyzéket is. A kérdőív és a házi dolgozat leadási határideje a vizsga napja. A vizsga csak ezek leadása után kezdhető meg!!! 4. Az írásbeli vizsga a jegyzet teljes anyagát átfogja. (Az előadásokról hiányzók számára a megértéshez szükséges az 1. sz. ajánlott irodalom 4. és 6. fejezeteinek áttekintése). Az egyes fejezetekhez kapcsolódóan a honlapon tesztkérdés-sorokat talál. A vizsgakérdések ezek közül kerülnek ki. Kötelezõ irodalom: Szegedi Zoltán: Ellátási lánc menedzsment. Egyetemi jegyzet, SZIE, 2005 Ajánlott irodalom: 1. Szegedi Zoltán-Prezenszki József: Logisztika-menedzsment, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Logisztikai és SCM folyóiratok: pl. Loginfo, Supply Chain Monitor (magyar nyelvű folyóirat!), Tranzit, stb. 3. Honlapok: pl: (a fenti könyvhöz kapcsolódó honlap, amelyen próbavizsgát tehet) ill. a (logisztikai szótár), a stb. Vizsgaidőpontok: A Tanulmányi osztály által megadott időpontok. Budapest, augusztus 22. Dr. Szegedi Zoltán

3 3 Esettanulmányok: Szuper papír (1986) A Superior Paper Product Vállalat egy közepes méretű Georgia-beli városban működik. A cég hatvanöt éves, és a Sylvester család felügyelete alatt áll. Julius Sylvester ( ) alapította, és működtette egészen haláláig. Ezután fia, George ( ) folytatta az irányítását, váratlanul, (egy golfmérkőzésen ért villámcsapás hatására) bekövetkezett haláláig. Frank Sylvester (1953- ) 1979-ben lett a cég elnöke, és (Morris Blackman segítségével - aki 1937 óta van a cégnél és jelenleg ügyvezető elnök-helyettes), a legnagyobb megelégedéssel végzi feladatát fiatal kora, és azon tény ellenére, hogy a nagypapa számos idejét múlta praktikája még ma is érvényben van ben az üzleti forgalom majdnem elérte az 500 millió $-t. Termékei a Sziklás Hegységtől keletre eső összes államban megtalálhatók voltak, és a forgalom mintegy 3%-át európai export adta ben a profitráta jelentősen elmaradt az iparág egészére érvényes mutatótól, ami a Superior kínosan magas készletfelhalmozásának volt tulajdonítható. Az 1980-as évek elején számos nagyfogyasztó, aki mind a Superior, mind a versenytársak egy vagy több termékéből szállított, ejtette a Superior termékcsaládot, állítva, hogy a készleten tartandó termékcsoportok számát akarta csökkenteni. A Superior termékcsaládról való lemondás oka a "szegényes fogyasztói szerviz" volt. Néhány Superior-fogyasztó alkalmazni kezdte az új készletezési technikákat, amelyek a kisebb készletállományt és a gyakori, megbízható szállításokat hangsúlyozzák. A legtöbb esetben ezen mennyiségek nem érték el a vasúti (a Superior favorizált szállítási módja), sőt még a közúti kocsirakomány mennyiségét sem. A Superior versenytársainak némelyike növelte saját teherautóparkját, hogy képes legyen időnkénti szállításokat végezni nem teljes rakományok esetében is. Néhány többségi részvényes családtag nyomására Frank Sylvester (és Blackman) igénybevette a Merlin Társulat, egy közismert áruelosztásra specializált tanácsadó cég szolgálatait. A Merlin Társulatnak $-t fizettek, hogy a Superior áruelosztási rendszeréről tanulmányt készítsenek, és tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogyan lehetne a versenyképességet fokozni. Irwin Buchanan, 63 éves, 1943-tól volt forgalom menedzser a Superior Paper Products-nál ben került a céghez, amikoris mint főiskolás egy szerviz-állomáson dolgozott, és mély benyomást gyakorolt Julius Sylvesterre Packard-ja ablakának lemosásakor mutatott lelkesedésével. Buchanan még az autók ablakainak lemosásában is maximalista volt. Befejezvén engedélyt kért, hogy a fejét a kocsi belsejébe dugja, hogy aztán alaposan szemügyre vehesse a frissen tisztított ablakokat, biztosan nem maradt-e valami csík rajtuk. Az idősb Sylvester elhatározta, hogy lehetőséget ad a fiatal Buchanan számára: kinevezték a Superior három fős forgalmi osztályára, amely a tarifákat és a vasúti fuvarozókkal történő üzleteket felügyelte. Idősb Sylvester sohasem bánta meg választását. Buchanan kivételes forgalom menedzser volt. Egyik fő résztvevője volt az 1940-es években az ICC keretében végzett tarifa-katerógia vizsgálatnak, amely végül az ország teljes tarifa rendszerének - Dél számára igazságosabb - átstrukturálását eredményezte. A déli területen működő vasúti társaságok 1953-ban "az év szállítójává" választották. Az Államok Kereskedelmi Kamarája 1967-ben a "Mr.Szállítás" címet adományozta neki. Buchanan hivatásos ICC munkatársként részt vett több mint kétszáz ICC-eljárásban, és ugyanennyi tárgyaláson, amelyet a nemzeti szállítást szabályozó szervek folytattak le azon államokban, ahol a Superior Paper Products-nak államon belüli szállításai voltak. Számos esetben kellett megjelennie állami jogi, illetve kongresszusi bizottságok előtt. Saját iparát, és a déli szállítókat egyaránt képviselte a különböző kongresszusi bizottságok előtt, amelyek a törvényalkotásban figyelembe vették véleményét. Később kulcsszerepet játszott azon törvényhozásban, amely az Egyesült Államok észak-keleti régiójának vasútját alakította át. Jelenleg több olyan bizottság munkájában is részt vesz, amelyek a fuvarozási és a szállítmányozási szaknyelv egységességének kialakításán fáradoznak, az elektronikus adatcsere és a szállítmányozási dokumentumok számítógépes elkészítése céljából.

4 4 Mivel a Superior Paper Products több mint 50 millió $-t költött évente szállításra, Buchanannak jelentős "befolyása" volt a fuvarozókra. Állandóan a lehető legalacsonyabb tarifa elérése volt a célja. "Hatodik érzékkel" tapintott rá, hogy mely útvonalakon volt a vasútnak jelentős üres "visszfuvara". Buchanan azt javasolta a Superior faanyag vásárlóinak, hogy az anyagot a vasúti üres fuvarhoz közel eső ponton vásárolják meg, aztán ajánlott a vasútnak egy hatalmas szállítmányt, amennyiben csökkentenék a tarifát. Meglepetésszerűen, a vasút deregulációját követően a Superior többé nem volt képes sikerrel alkudozni a számottevően alacsonyabb tarifák elérése érdekében. Ennek oka ténylegesen az volt, hogy az előző évek során Buchanan erőfeszítései nyomán nyert érvényes tarifák már alacsonyak voltak, és bárkinek az elszámolásában éppen hogy fedezetet nyújtott a vasút kész-kiadásaira. Buchanan szintén figyelmet fordított arra, hogy a Superior Paper Products késztermék-raktárai viszonylag elszigetelt helyeken helyezkedtek el, s ugyancsak kihasználhatta a vasúti visszfuvar szituációt, s ezzel is alacsonyabb árakat ért el a raktárak telephelyét illetően, mivel nem volt más közlekedési mozgás ezen térség felé. A raktározási költségek ezekben a térségekben szintén alacsonyak voltak; a munkaerő nagyon produktív volt s szakszervezetek sem működtek az elszigetelt telephelyeken. Ezen raktárak nagy kapacitásai következményeként lehetőség nyílt sok Superior késztermék készleten tartására, s ezen sokaság képezte a tartalékot a termelés és az értékesítés mennyisége között. Buchanan kifejlesztett egy olyan hatalmas kapacitással bíró raktározási rendszert, amikoris az értékesítés hullámzásai nem befolyásolták a termelés színvonalát. Idősb Sylvester kedvelte ezt a rendszert. Ez lehetővé tette számára, hogy gyárait állandó tempóban működtesse ötven héten keresztül évente, elbocsátás és túlmunka nélkül. (A gyárak augusztus közepén zártak be két hetes időtartamra szabadságolás céljából.) Amikor a Merlin Társaság jelentése elkészült, egy másolatot elküldtek Frank Sylvesternek, s ő is és Blackman is elolvasta. Az megerősítette őket gyanújukban, miszerint a Superior Paper Products elosztási rendszere túlságosan szállítástakarékos orientációjú. Sylvester és Blackman rengeteg időt fordított a jelentés megvitatására, ill. arra, hogy megmutassák-e vajon Buchanannak, valamint hogy hogyan valósítsák meg a javaslatokat. "Én egyértelműen ódzkodom Buchanan ellenében haladni," mondta Frank Sylvester szomorúan. "Mind nagyapáink, mind apánk gondolták ki az ő világát, és gyermekkoromban ő vitt ki engem először a Mobile-hoz és a Tampa-hoz megtekinteni a kocsirakodó berendezés felszereltségét. Tudom, ti ketten szinte egykorúak vagytok, de te felismered, hogy az idők megváltoztak, s a nagypapa néhány elképzelése tovább már nem tartható fenn. Buchanan ezt nem érzékeli. A Merlin jelentés azt mondja ki, hogy nekünk vannak a legalacsonyabb szállítási költségeink és a legnagyobb készleteink az iparágban. Mit tegyek?" "Irwin és én régi barátok vagyunk," mondta Blackman szelíden. "Amikor elmondom neked javaslatomat, úgy érzem, mintha a saját testvéremet szúrnám le." "Megértem és méltányolom ezt," mondta Sylvester, "de úgy gondolom mi szintén egyetértettünk abban, hogy valamit tennünk kell. No, most mit javasolsz?" Blackman ezt válaszolta: "Mindenekelőtt, én messzemenőkig egyetértek a Merlin Társaság jelentésével. Másodszor, nekünk szükségünk van egy új logisztikai divízióra, és Buchanan forgalmi osztálya ennek az új divíziónak a részévé fog válni. Harmadszor, nem Buchanan lesz az új divízió vezetője." "Megegyeztünk," mondta Frank Sylvester. "De ki fogja mindezt megmondani Buchanannak?" Kérdések, feladatok 1. Véleménye szerint mit tartalmaz a Merlin Társaság jelentése? 2. Tételezzük fel, hogy egy új logisztikai funkció került kialakításra; milyen területeket kellene, hogy ez lefedjen? 3. Hol kellene Buchanannak helyet találni az új struktúrában? Miért? 4. Képzelje magát Frank Sylvester helyébe. Készítsen egy rövid nyilatkozatot, amelyet ismertetne az új szervezeti változások magyarázata céljából a közvetlen beosztottai számára összehívott értekezleten.

5 5 Szuper papír Frank Johnson áruelosztási menedzserként dolgozott a Sudsy Soap Rt.-ban. Az állást öt éve töltötte be és szinte minden áruterítési funkció az ô ellenőrzése alatt állt. Feladatát könnyítette, hogy a szállítás jól bejáratottan, a szokásos munkamenet szerint és volumenben zajlott. A cég vezetése büszke volt arra, hogy egy stabil piacon, viszonylag szilárdan tartja pozícióját, bár néhány részvényes némi elégedetlenségének adott hangot, hogy a Sudsy Soap-nak csökkent a részaránya az egyre növekvő piacon. A Sudsy Soap gyára Akron városban, Ohio államban működött. A gyár átlagosan db 890 grammos dobozos mosóport állított elő hetente. Egy mosóporos dobozokat kartondobozba rakták, (12- őt egy-egy dobozba), majd ezeket raklapokra téve, zsugorfóliázták. Minden munkanapon kocsirakomány került kiszállításra a különböző élelmiszer kereskedelmi láncolatok raktáráruházaiba, és néhány nagy fűszerkereskedésbe. Johnson a marketingesekkel egyeztetve az árakat úgy alakította ki, hogy szinte az összes mosópor megvásárlása teljes kocsirakomány tételekben történt. Teljes kocsirakományt el nem érő szállítások igen ritkán fordultak elő. A vevők a megbízható szállítókat preferálták. A Sudsy gyártósorait elhagyó mosópor átlagosan 19 nap alatt ért a kereskedő pultjára. A legrövidebb idő 6 nap volt (főleg az Ohio-ban működő értékesítési láncolatok esetében), a leghosszabb idő pedig 43 nap (a Hawaii-ban lévő kereskedések esetében). A Sudsy Soap elnöke aggódott a részvényeseknek a Sudsy növekedési elégtelensége kapcsán felmerülő kritikája miatt, így egy új értékesítési menedzsert szerződtetett E. Gerard Beaver személyében (gúnynevén Buzgó Mócsing, amit az egyik neves business school-ban kapott egyetemi társaitól). Beavert egy évre szerződtették, s tudta, hogy produkálnia kell. Úgy gondolta, valamilyen trükkhöz kell folyamodnia. Az egyetemi diáktalálkozón összefutott egyik volt szobatársával, aki értékesítési menedzserként dolgozott: egy Hong-Kong-ban gyártott import konyhaedény termékcsaládot menedzselt. A termékek minősége jó volt, de a verseny igen intenzív piacon folyt. Nagyon nehéz volt csak egy talpalatnyi területet is megszerezni a konyhaedények piacán. Ő és Beaver tehát azonos helyzetben voltak. Mindketten felelősek voltak egy, a versenytársak termékeitől csak kis mértékben eltérő termék piaci részesedének fokozásáért. Szerettek volna segíteni egymásnak, de nem tudták hogyan. A találkozó véget ért, s mindanynyian hazamentek. A következő héten Beaver meglepetéssel olvasta a régi szobatársától kapott telefaxot. Ez állt benne: Kedves Mócsing: Van egy ötletem! Egy reklámkampányt indítunk, amibe Te is bekapcsolódhatnál. A mosóporod és a mi edényeink összekapcsolásán alapuló reklámozást ajánlunk Nektek. Ellátunk benneteket - minden költségkihatás nélkül - százezer, egyenként tizenkét inch átmérőjű vacsora tányért, hét inch-es pités tányért, kilenc inch-es vajaskenyeres tányért, kávés csészét és csészealjat tartalmazó készlettel. Minden egyes héten, minden egyes mosópor dobozhoz Neked különböző edényt kell biztosítanod a vevők számára, kezdve a vacsora tányérral az első héten, majd folytatva a pités tányérral a másodikon, és így tovább egészen az ötödik hét végéig. Ajánlatunk az október 3-i, 10-i, 17-i, 24-i és az október 31-i hétre vonatkozik ebben az évben. Az időzítés fontos, mert a kampányt egy televíziós show műsor keretébe illesztjük. Ezen kívül minden vásárlónak, aki öt csomag Sudsy Soap-ot vásárol öt héten keresztül, ingyen adunk egy szettet edényeinkből. Bizonyára lesz elég sok olyan vevő, aki szeretné majd teljessé tenni asztali készletét, így hárommal, öttel vagy héttel több asztali szettet fog majd vásárolni a mi saját kereskedéseinkből. Az idő sürget. Választ azonnal. Május 22. Beaver örömmel fogadta az ajánlatot, de érezte, hogy számos kérdés merül fel és vár megválaszolásra, mielőtt javasolni tudná főnökének az ajánlat elfogadását. Küldött egy másolatot a faxról Johnsonnak, egy rövid feljegyzés kíséretében. A feljegyzés ezt tartalmazta:

6 6 Figyelmébe ajánlom, hogy a távirat edényekkel való árukapcsolást ajánl. Az edények jó minőségűek. Milyen további információra van szükségünk az edény kereskedőtől, és milyen további információra van Önnek szüksége, mielőtt javasolni tudnánk az ajánlat elfogadását? Kérem gyors tanácsát. Köszönettel. Kérdések: 1. Tételezzük fel, hogy Ön Frank Johnson asszisztense, akit megkér, hogy gondolja át a különböző időrendi problémákat, amelyek felmerülhetnek. Sorolja fel és fejtse ki ezeket. 2. Milyen csomagolási problémák jelentkezhetnek egyáltalán? Szükséges-e, hogy a megváltoztatott Sudsy Soap doboz külső megjelenése mutassa, milyen edény tartozik hozzá? Ha igen, kinek kell fizetnie az extra költségeket? 3. Tételezzük fel, hogy Ön Johnson egy másik asszisztense, és alapvető munkaköre a cég összes input, befejezett és kimenő termék készletének menedzselése. Milyen további feladatokat fog az edény-ajánlat okozni Önnek? 4. Sudsy Soap, Supralight és Hey Girl számítási példa A Sudsy Soap és a konyhaedényes cég együttműködéséhez hasonló konstrukciót dolgozott ki forgalmának fokozása, ismertségének növelése érdekében a Hey Girl vállalat, amely intim betétek gyártásával foglalkozik. Az újonnan alapított vállalat úgy kívánt betörni Hey Girl márkájú intim betétjével a piacra, hogy az ismert Supralight dezodormárkát forgalmazó Belver vállalattal működött együtt. Az összecsomagolt dezodor és intim betét értékesítésének egyik legnagyobb problémája az volt, hogy nehezen volt előre becsülhető, hogy milyen értékesítési mennyiségekre kell felkészülni az akció során. Az akció azonban sikeresen lezajlott és most már rendelkezésünkre állnak az egy hónapos akció időtartama alatti értékesítési adatok összehasonlítva az akció előtti hónap dezodor értékesítési adataival. Mivel az intim betét és a dezodor forgalma is viszonylag állandó: nem mutatkozik feltűnő ciklikusság az értékesítési volumenben, elegendő ezt a két hónapot összehasonlítani. Hét Akció előtti értékesítési volumen (db) Akciós értékesítési volumen (db) A dezodor akció előtti listaára 4.20 dollár volt. A Hey Girl az előzetes marketingkutatások után úgy döntött, hogy a jövőben 3.90 dolláros listaáron fogja kínálni az intim betétet. Az akcióban azonban az intim betétet ingyen adták a dezodorhoz, vagyis a duopack listaára is 4.20 dollár volt. Feladat: Buzgó Mócsing szerint a Supralight adatai felhasználhatók egy benchmarking elemzéshez, vagyis az adatok felhasználásával megbecsülhető a Sudsy Soap mosóporának forgalomnövekedése az akció időtartama alatt. A Sudsy Soap Rt. 48 unciás mosóporának listaára 3 dollár. A konyhaedényes akcióban továbbra is 3 dollárért kínálták a terméket az átlagosan 1.50 dollár értékű edényekkel együtt. Ha feltételezzük, hogy természetesen az értéknövekmény függvényében a mosópor értékésítési volumene is a dezodoréhoz hasonlóan változik, akkor mekkora értékesítési volumennövekedésre kell a Sudsy Soap Rt-nek felkészülni?

7 7 AMERO-OFFICE A cég bemutatása Az AMERO-OFFICE Rt az ország északkeleti részén irodai lemezszekrényeket (18 db szekrénytípust) gyárt és szervizel. A termék elég jó minőségű, de különösen kedvező ára miatt veszik. A kb. 3 milliárdos éves forgalmú középvállalkozás Logisztikai osztálya (Nagy úr vezetésével) főként fuvarozással és disztribúcióval foglalkozik, az osztály felelős a központilag történő rendelésfeldolgozásért, a nemzetközi szállítmányozásért, a fuvarozási szerződések megkötéséért, a visszárukezelésért, de emellett az olyan fejlesztésekért is, mint pl. a számítógépes készletnyilvántartás, vagy az elektronikus adatátvitel raktárak közötti és partnerek közötti bevezetése. A késztermék-raktárat és a regionális raktárak készleteit az Értékesítési osztály felügyeli (Kissné osztályvezető Asszony), de a rakodást és fuvarozást végző dolgozókat a Logisztikai osztály irányítja. Az AMERO-OFFICE közvetlenül a végfelhasználóknak értékesíti termékeit, vevőkörébe vállalatok, bankok, biztosítóintézetek, kormányzati szervek és egy olasz irodabútor nagykereskedelmi vállalat láncához tartozó üzletek tartoznak. Ez utóbbi a teljes termelésből kb. 30 %-ot képvisel. A szekrényeket helybe szállítják, a vevő általi kiszállításra nincs mód. A disztribúció A AMERO-OFFICE, melynek egy tiszántúli nagyváros központjában van a főhadiszállása, sokféle módon szállítja ki végtermékeit a várostól 12 és 20 km-re lévő két gyáregységéből. Harminc százalékban kis- és nagyteherautókat (önálló kisfuvarozókat) vesz igénybe, 20 százalékban a vasutat, és 50 százalékban gyorscsomagszolgáltatást. Az AMERO-OFFICE-nak szerződése van az összes fuvarozójával, melyet egy időigényes és költséges módszerrel, az ún. SZERZOPTIM módszerrel dolgoztak ki. A disztribúciót az AMERO-OFFICE különböző módon oldja meg. Az un. kisvevőket (1-3 szekrény) a Budapesten, ill. öt vidéki nagyvárosban lévő regionális raktárából elégíti ki. Az öt vidéki raktár(részt) mindig az adott nagyváros valamelyik kis helyi logisztikai szolgáltató cégétől bérli, az információk faxon és en érkeznek oda-vissza. A nagyvevőket közvetlenül a gyáregység központi késztermékraktárából szolgálják ki. Ennek következtében a szállítási határidők 2 nap és 2 hét között ingadoznak. Különösen a kisvevők panaszkodnak a késedelmes kiszolgálásra. (Ha pl. a pécsi telephelyen nincs a rendelt szekrénytípusból, azt előbb le kell szállítani oda.) A fuvareszközök hiányosságaiból eredő problémák gyakoriak. Előfordul, hogy a fuvarozó elmegy az üzembe a szállítmányért, ugyanakkor nincs megfelelő felszerelése arra, hogy a sérülésérzékeny, relatív magas értékű árut biztonságosan rakodni tudja. Más esetekben a fuvarozók képtelenek voltak a szekrények megfelelő rögzítésére. Kommunikáció az ügyfelekkel és a fuvarozókkal Kommunikációs problémák gyakran felmerülnek. Üzenetek keverednek össze amiatt, hogy külső sofőrök tucatjait kell a szállítmányozási alkalmazottaknak irányítaniuk. Az AMERO-OFFICE alkalmazottainak túl sok időt kell pazarolniuk olyan egyszerű feladatok elvégzésére, mint pl. a szállítmány helyzetéről való tájékozódás. A fuvarozóknak csak töredéke rendelkezik automatikus szállítmánykövető kapacitással. Katasztrofális szintű az áruk reklamációból eredő visszaküldése. Az ügyfelek nagyon elégedetlenek, sújtja őket a papírpazarló, túlbürokratizált procedúra. Egy tipikus példa a visszfuvarra

8 8 Miután egy ügyfél jelezte az AMERO-OFFICE-nak, hogy vissza kívánja küldeni az árut, az AMERO- OFFICE alkalmazottak az adott környéki fuvarozó cég egyikét megkeresték, és megpróbálták elintézni az áru visszaszállítását. A fuvarozó vállalat, amely egy országos fuvarozó cég helyi kirendeltsége volt, ekkor meghatározott két(!) következő heti lehetséges elszállítási napot (a térségből való visszárulehetőség függvényében ). Ez azt eredményezte, hogy az ügyfél még több mint egy hétig kellett hogy kerülgesse a félreértés miatt odakerült lemezszekrényt a saját irodájában, amíg végre elszállították azt. Az AMERO-OFFICE nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy kezelje az ügyfelek reklamációit, megállapodjék a helyi szállítócégekkel, figyelemmel kövesse a szállítmányt, és kapcsolatot tartson fel mintegy 20 fuvarozó/raktározó céggel. Nagy úr és Kissné meglehetősen sokat vitatkozik egymással, mivel a beosztottaik mindig egymásra mutogatnak egy-egy probléma esetén, és egy csomó napi dolog is gyakran az osztályvezetők előt landol. Csoportfeladatok: 1. Melyek Ön szerint a disztribúciós logisztikai rendszer gyenge pontjai és ezek milyen gazdálkodási problémákat eredményeznek? 2. Milyen változtatásokat eszközölne a disztribúció és raktárelhelyezés területén? Szóba jöhetnee a kiszervezés?

9 9 Audio Duplication Services Rt. (ADS) Az ADS egy kompakt lemezek (CD-k) és kazetták másolásával és disztribúciójával foglalkozó vállalat. Legfőbb megrendelői a nagy lemezkiadó vállalatok CD-k és kazetták másolatainak készítésével és terítésével bízzák meg. Az ADS tárolja az eredeti, ún. ősfelvételeket és igény szerint, a rendelt mennyiségben elkészíti a másolatokat, valamint kiszállítja azokat a saját megrendelőinek a vásárlóihoz. Ezek többek között zeneáruházak és egyéb kereskedelmi pontok, úgy mint a Wal-Mart és Kmart áruházak, elektronikus áruházak, mint például a Circuit City és a Best Buy. Az ADS egyike az audio piacon jelenlévő hat nagy szereplőnek. Az ADS az 5 milliárd dolláros piac 20%-át birtokolja, míg két legnagyobb konkurense további 40%-on osztozik. Az ADS menedzserei jelenleg a következőkben ismertetett, a beszerzési hálózathoz (láncolathoz) kapcsolódó problémák megértésén törik a fejüket és az azokra való megfelelő reakció kidolgozásával próbálkoznak: Néhány jelentősebb hazai kiskereskedelmi lánc nagy nyomást gyakorol a beszállítóira, a lemezkiadó vállalatokra, (tehát az ADS megbízóira) hogy készletezési tevékenységüket az úgynevezett beszállító általi készletezés (vendor managed inventory= VMI) szerint szervezzék. A hanglemezboltok beszállítóié tehát a lemezkiadóké - lesz így a felelősség azt eldönteni, hogy mennyi album, CD és kazetta kerüljön az egyes üzletekbe, valamint hogy azok milyen időpontra legyenek kiszállítva. A döntések megkönnyítése érdekében, a nagy áruházláncok minden egyes üzletének folyamatosan frissített kereskedelmi értékesítési adatait (point of sale= POS) a lemezkiadó vállalat rendelkezésére fogják bocsátani. A CD-k a boltokban azonnal a polcokra kerülnek, és a lemezkiadók tulajdonát képezik egészen az értékesítésig, amikor is a kiskereskedelmi egység az áru ellenértékét átutalja majd a lemezkiadónak. Amióta ez a módszer divatba jött, a megrendelők már adtak néhány ilyen megbízást, azaz hogy az ADS működjön közre a VMI egyezményekhez kötődő logisztikai feladatok ellátásában. A múltban az ADS a nagy hazai kiskereskedő hálózatok elosztó-központjaiba szállította az árut és a kiskereskedők szervezték meg az egyes üzletekbe való továbbszállítást. Most viszont a kiskereskedők erősen ösztönzik az üzletekbe történő közvetlen szállítást, amely természetesen magasabb kiadást jelent az ADS részére. Általában véve, az ADS szállítási költségei nőnek. (Ezeket meglehetősen nehéz érvényesíteni a lemezkiadó vállalatok felé.) Jelenleg Johnson úr, a szállítási igazgató az, aki a különféle fuvarozókkal egyezkedik, hogy a fuvarozást rugalmasabb körjáratokkal, kisebb és igen változó mennyiségek kiszolgálásával, a boltok nyitvatartási idején és a belvárosi city-logisztika megengedte kereteken belül, polcrakész kiszolgálással végezzék. A fuvarozók koordinálása bonyolult: Gyakran már a küldemények raktári átvételekor is súrlódások vannak. Feltehetően létezik egy ennél jobb megoldás is: 1.) akár saját járműflotta vásárlásával és házon belüli fuvarozással, 2.) akár a jelenlegi belső szállítási funkció harmadik félnek történő kihelyezésével (outsourcing). A legjobb megoldás talán e két szélsőséges lehetőség között található. Természetesen az ADS-nek ennél még nagyobb ügyekkel is szembe kell néznie, mint például a hanganyag másolatok (CD-k) iparának jövője, hiszen az Internetről letölthető online audio disztribúciós technológia (MP3) egyre elterjedtebbé válik. Mindenesetre a lemezkiadó vállalatok időről időre felülvizsgálják audio másolataik beszállítóit, így a további sikeres működés megőrzése érdekében, az ADS vezetőségének az összes fent említett problémára igen hatékony választ kell adnia. Kérdések: 1. Vázolja fel a hagyományos ellátási láncot és annak készletezési pontjait. 2. Milyen készletezési (és szállítási) előnyei vannak a VMI-nek és a POS adatok terítésének? 3. Milyen előnyei és hátrányai vannak a lemezkiadó vállalat szemszögéből a készletezési funkció kiszervezésének?

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Dr. Duma László ügyvezető, Adversum Kft egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Az ellátási lánc és a B2B e- kereskedelem modellje Termék Termék Termék Termék

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Ügyfelünk a Henkel Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Összefoglalás Árufuvarozás különböző európai helyszínekről bulgáriai, romániai, szerbiai vagy horvátországi vevőknek a legegyszerűbb

Részletesebben

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 azonosító számú A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása című projekt keretében megvalósítandó tanulmányút (képzési program) Szakmai beszámoló a 2012.

Részletesebben

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Háttérinformáció: A gyártó az autóipar egyik vezető Tier 1 es beszállítója, mely globálisan végzi tevékenységét és a világ összes jelentős autógyártó cégének

Részletesebben

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat Ügyfelünk a K+B Progres Komplex és átlátható hálózat Logisztika és disztribúció egyszerűen A K+B Progres számos elektronikai áruházzal, szerviztelephellyel és saját internetes shoppal rendelkezik. Ezen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Direkt Expressz. Az előremutató megoldás

Direkt Expressz. Az előremutató megoldás Direkt Expressz Az előremutató megoldás Bemutatjuk a TNT Direkt Expressz szolgáltatását DIREKT: A küldemény közvetlenül a célország hálózatába jut, elkerülve a nemzetközi elosztóközpontokat és raktárakat.

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell Vállalatgazdaságtan Minden, amit a Vállalatról tudni kell 1 Termelési rendszer vizsgálata 2 képzeljük el az alábbi helyzetet örököltünk egy gyárat mit csináljunk vele? működtessük de hogyan? Hogyan működik

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

SZEGEDI ZOLTÁN PREZENSZKI JÓZSEF LOGISZTIKA- MENEDZSMENT

SZEGEDI ZOLTÁN PREZENSZKI JÓZSEF LOGISZTIKA- MENEDZSMENT SZEGEDI ZOLTÁN PREZENSZKI JÓZSEF LOGISZTIKA- MENEDZSMENT KOSSUTH KIADÓ PROF. DR. SZEGEDI ZOLTÁN (1,2., 3., 7., 8. ÉS 9. FEJEZET) DR. PREZENSZKI JÓZSEF (4, 5., 6. FEJEZET ÉS FÜGGELÉK) DR. FODOR ZITA (9.34

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Ügyfelünk a Daikin. Áruelosztás könnyedén

Ügyfelünk a Daikin. Áruelosztás könnyedén Ügyfelünk a Daikin Áruelosztás könnyedén 20 000 küldemény, 15 ország, egyetlen globális logisztikai partner Hogyan juttathatunk el évente 20 000 küldeményt a 15 különböző országban található ügyfeleinkhez?

Részletesebben

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása Partner in Change A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása www.integratedconsulting.hu 1 Supply Chain Management Purchase Production Distribution Service Strategic Planning Supply Chain Optimization

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében Stéger Tamás FRIMO Hungary Kft. Novotel Hotel Székesfehérvár 2014.09.23. Die Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich

Részletesebben

ARZENÁL KERESKEDELEMFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BESZÁLLÍTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

ARZENÁL KERESKEDELEMFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BESZÁLLÍTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA ARZENÁL KERESKEDELEMFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1095 Budapest, Soroksári út 158. Cégjegyzékszám: 01-09-062149 Adószám: 10247132-2-44 BESZÁLLÍTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA ELŐZMÉNYEK A. Felismerve azt

Részletesebben

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Biztonságos, hatékony elosztási megoldás a TNT-től Az Integrált Direkt Expressz ténylegesen az ügyfelek igényei alapján létrehozott megoldás, amely egyszerűbb

Részletesebben

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Kertész Csaba, Horváth Gergő 2015 október 16. Agenda Az NI bemutatása Ellátási lánc, ellátási lánc menedzsment Az NI egységei, kapcsolatai

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Beszerzés a Tesco-ban

Beszerzés a Tesco-ban Beszerzés a Tesco-ban Császár László Regionális Beszerzési & Flotta Menedzser 2015 december 09. 1 Tartalom Egységes Európai Tesco - Struktúra váltás a Tescoban Egységes Európai Beszerzés - A beszerzés

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Ügyfelünk a Hilti. Testreszabott szolgáltatások egy kézből

Ügyfelünk a Hilti. Testreszabott szolgáltatások egy kézből Ügyfelünk a Hilti Testreszabott szolgáltatások egy kézből Áruszállítás rövid határidővel Kiindulópont: két raktár Ausztriában és Németországban. Cél: vevők ezrei Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Kifejlesztette: (Higher School of Transport)

Kifejlesztette: (Higher School of Transport) ESETTANULMÁNY Nº6: Kifejlesztette: (Higher School of Transport) A munkahelyi stressz megelőzése Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Egyszerű, és mégis oly nehéz... (Miért olyan bonyolult a logisztikai szemléletmód vállalati alkalmazása?)

Egyszerű, és mégis oly nehéz... (Miért olyan bonyolult a logisztikai szemléletmód vállalati alkalmazása?) Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár, SZIE Ameropa Consulting ügyvez.ig. Egyszerű, és mégis oly nehéz... (Miért olyan bonyolult a logisztikai szemléletmód vállalati alkalmazása?) Előadás az OPTASOFT

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél GreenSky Modeling Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél A kutatást az NKFP 3A 061-04 számú Biomassza projekt keretében végeztük. Torjai László torjai@ktk.pte.hu Az erőmű és

Részletesebben

Érettségi után, tovább a Fáyban

Érettségi után, tovább a Fáyban Érettségi után, tovább a Fáyban Kínálatunk sikeres érettségit tett végzős diákjaink számára Egyéves szakképzések nappali tagozaton Kétéves szakképzés nappali tagozaton Felnőttoktatási szakképzés a Fáyban

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

A logisztikai információs hálózat felépülése

A logisztikai információs hálózat felépülése Bank Vám Termelővállalat Kereskedelmi vállalat Fuvarozó vállalat Szállítmányozó vállalat Felhasználó vállalat Biztosító Hálózati szintű információs kapcsolat Hálózati szintű logisztikai irányítás információs

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ?

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS Nagyné Miske Margit ügyvezető igazgató NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. RÖVID TARTALOM 1. Néhány mondat a NATURTEX

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Termelésszervezés tárgyhoz MBA mesterszak

Gyakorló feladatok a Termelésszervezés tárgyhoz MBA mesterszak Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Gyakorló feladatok a Termelésszervezés tárgyhoz MBA mesterszak Készítette: dr. Koltai Tamás egyetemi tanár Budapest, 2012.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Tájékoztató A vizsgázó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Tájékoztató A vizsgázó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján?

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Az Uniós csatlakozást megelőző helyzet főbb jellemzői A tevékenységi környezet újdonságai A csatlakozás nyomán bekövetkezett

Részletesebben

NYOMKÖVETÉS A LOGISZTIKAI

NYOMKÖVETÉS A LOGISZTIKAI NYOMKÖVETÉS A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKBAN CSÁTI RÉKA & RÁCZ TAMÁS JÁRMŰ KONTROLL MAGYARORSZÁG KFT. BESZERZÉS 2016 KONFERENCIA Jármű Kontroll Magyarország Kft. Műholdas nyomkövetésen alapuló rendszerek fejlesztése

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tudnivalók Segédanyagok Jegyzet, előadásvázlatok, munkafüzet Példatár, konzultáció, képletgyűjtemény Elméleti kérdések kidolgozása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Operatív stratégia 98. lecke Stratégia: közös vízió, mely egyesíti

Részletesebben