XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák"

Átírás

1 XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség védelmének témakörében Tóth István, társaságunk vezérigazgatója mutatta be a DRV Rt. környezetvédelmi munkáját, Tájékoztató a DRV Rt. környezetvédelmi tevékenységérl a Balaton üdülkörzetében cím eladása keretében. A bizottság felkérésének nagy örömmel tettünk eleget mondta a vezérigazgató, hiszen koránt sem mindegy, hogy a politikusok mennyire érzékelik gondjainkat és értékelik környezetünk megóvása érdekében tett erfeszítéseinket. Az eladás anyagára ezeken az oldalakon még visszatérünk. PR-esek vendégek társaságunknál Van valamilyen sokak számára misztikus tartalma ennek az ábécében (majdnem) egymás után következ két betnek: PR. Angol eredetiben a public relations-nek felel meg, s szó szerinti fordításban a közönséghez való viszonyt jelenti. Az elmúlt évtizedekben szabályos tudományággá ntte ki magát, s manapság korszer vállalkozás meg sem lehet nélküle, hiszen szinte valamennyi tevékenységét átszövi a PR munka, legyen szó vezetk és vezetettek viszonyáról, küls kapcsolatokról, sajtóról (kommunikáció) avagy társasági eseményekrl, rendezvényekrl. Társaságunk PR vezetje, Jánossy Gábor szeptember elején látta vendégül a a Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége PR szakosztályának tagjait. Maga az esemény is felfogható egyfajta PR tevékenységnek, amely az aktuális szakmai kérdések megvitatása mellett azt a célt is szolgálta, hogy a társcégek PR-munkatársai a DRV Rt.-vel ismerkedjenek. Az alkalmat kihasználta dr. Molnár László gazdasági vezérigazgató helyettes is, hogy néhány, gazdálkodásunkat érint tényt a vendégek tudomására hozzon. Szólt az elmúlt hónapokban tapasztalható örvendetes gazdasági folyamatokról, amelyek alátámasztják az idei évre tervezett béremeléseket, a cég küldetésérl, a bels szervezeti átalakulásokról és mindenek eltt a jelenleg is folyó informatikai fejlesztésekrl. A vezérigazgató-helyettes kiemelte az emberi tényez fontosságát, azt az igényt amely több, jól képzett szakember alkalmazását vetíti elre társaságunknál. Az ezt követ megbeszélésen az egyik legtöbb hozzászólást kiváltó kérdéskör az internetes honlapok kérdése volt, amelyek a jelenlévk szerint komoly tényezvé léphetnek el, különösen a felnövekv nemzedékek és a vízközm szolgáltatók kapcsolatának alakításában.

2 Ország-világ szeme eltt Október 1-jétl új szolgáltatással jelentkezik Társaságunk: a internet címen bárki hozzájuthat a közzétett információkhoz. Az új médium egyik nagy elnye a gyorsaság (akár napi hírek közlésére is alkalmas) és a gyakorlatilag korlátlan hely, ahol a különböz információk megjelentethetk. Honlapunkon részletes tájékoztató olvasható fogyasztóink számára és az is gyorsan tájékozódhat aki a DRV Rt. tulajdonosi összetételére, törzstkéjének nagyságára, vagy éppen valamelyik üzemigazgatóság vagy kiemelt telephely címére, telefonszámára kíváncsi. Levél a Tisza melll Barátságot sugárzó levél érkezett társaságunk központjába Szolnokról, a Tiszamenti Vízmvek Rt. vezérigazgatójától. Makrai Mihály örömmel számol be arról, hogy 1999-re társaságuk túljutott egy válsághelyzeten és sikerült piaci mködését stabilizálnia. A megersödés a további piaci térhódítást is jelenti, amely az alaptevékenységtl eltér vállalkozások beindításában is megnyilvánul. Ugyancsak megtudhatjuk a levélbl, hogy a nagy tervek megvalósítását új ruhában kezdik a tiszamentiek, miután új logóval állnak fogyasztóik és üzleti partnereik elé. Mint a levél mellékletébl kitnik: Fontos, hogy az embléma fejezze ki az Rt. f tevékenységébl adódóan a vízhez való kötdést, de ugyanakkor utaljon arra is, hogy a még stabilabb piaci helyzet érdekében más tevékenység is megjelent a Társaság keretein belül: a Gépipari Divízió. Az Rt. régi logója közel 30 éven keresztül szolgálta a Társaság pontos beazonosíthatóságát, lényeges alkotó eleme volt, hogy utalt a társaság teljes nevére, mely hagyományt az új embléma is tovább visz. Tóth István vezérigazgató kérésének megfelelen, aki a levelet rendelkezésünkre bocsátotta, ezúton, nyilvánosan fejezzük ki régi partnerünkkel kapcsolatos szimpátiánkat és további, hosszú évtizedekig tartó eredményes gazdálkodást kívánunk Makrai úrnak és munkatársainak! Az irányok jók, bvíteni kell a piacokat Interjú Szekó Józseffel, a DRV Rt. igazgatósága tagjával Szekó József, Mohács polgármestere tizenhárom évet dolgozott a DRV-nél így már polgármesterként szívesen vállalta a felkérést az igazgatósági tagságra. A havonta egyszeri igazgatósági ülésekre alaposan felkészül, így naprakész a cég stratégiai elképzeléseibl. Alapveten jónak látja a DRV Rt. saját maga számára megszabott fejlesztési irányait, azzal együtt, hogy a cégnek jó kapcsolatokat kell ápolnia az önkormányzatokkal és az egyes fogyasztókkal egyaránt. Véleménye szerint idben sikerül majd feloldani azokat az esetleges bérfeszültségeket is, amelyek jöv év január elsejétl, a minimálbér negyvenezer forintra emelésével várhatók. Kicsit szokatlan talán, hogy a DRV Rt.-nél havonta ül össze az igazgatóság, míg más társaságoknál évente mindössze kétszer háromszor ülésezik, de úgy gondolom, az ügyvezetés

3 számára sem rossz, hogy így történik. Bár nyilván több adminisztrációval jár, viszont így rövid távon visszaigazolva látja a vezetés, hogy az igazgatóság és az igazgatóságon keresztül a tulajdonos hogyan viszonyul a döntéseihez, a munkájához. Ön szerint helyesek-e azok a stratégiai irányok, amerre halad ma a társaság, gondolok a dolgozói részvényvásárlás lebonyolítására, amelynek folytatása esetleges más befektetk bevonásával hosszabb távra is kihathat. A dolgozói tulajdonlásnak véleményem szerint nem az a jelentsége, hogy a dolgozók tulajdonosi jogokat gyakoroljanak, hanem elssorban az, hogy jobban magukénak érezzék a vállalatot. Azzal, hogy részvényeket vásároltak a dolgozók, természetesen bizonyos jogosítványokat is vásároltak és valamennyi osztalékhoz is hozzájuthatnak, de egy víziközm szolgáltatásban mköd társaság esetében, ahol nincs százalékos nyereségráta, hanem minimális nyereségráta van, tehát szinte nonprofit a vállalkozás, akkor itt a részvényvásárlás célja például az lehet, hogy ha megválik a cégtl, vagy nyugdíjba megy, akkor a most 10 százalékos névértéken vásárolt részvényt teljes névértéken vásárolja vissza tle a társaság. Van egy pici olyan hozadéka is a dolognak, hogy ha egy részvényesétl a cég nem fegyelmi úton meg akar válni, némi védettséget jelenthet az, hogy ki kell neki fizetni a névérték 10 és a 100 százaléka es részt is. Úgy gondolom egyébként, hogy az állam a regionális társaságokat egyelre nem fogja privatizálni és ha valamilyen tkebevonásra mégis sor kerül, akkor sem szabad, hogy 50 százalék alá essen az állami tulajdonrész, mert a vízmvek stratégiai jelleg vállalkozások. Ön már kívülrl és belülrl is jól ismeri a DRV Rt.-t. Ma nézpontjából hogyan értékeli a cégnek a fogyasztókhoz és a társvállalkozásokhoz való viszonyát? Azt gondolom, jó irányban halad és jók azok a stratégiai elképzelések is, amelyeket a legutóbbi igazgatósági ülésen is tárgyaltunk. Ott is megfogalmazódott, hogy kiemelked jelentség a jó kapcsolatok ápolása a fogyasztókkal és az önkormányzatokkal, én is azt hiszem, hogy közel kell menni a fogyasztókhoz, ket is és az önkormányzatokat is partnernek kell tekinteni, tudomásul kell venni, hogy a fogyasztókból él a vállalkozás és úgy szoktam fogalmazni az elz cégemnél is, ahol komolyabban foglalkoztunk szolgáltatásokkal, ha a fogyasztónak nincs igaza, akkor is igaza van. Ezt tudomásul kell venni. Még egyszer mondom, jók a stratégiai irányok és ebbl amit különösen komolyan kell venni az az, hogy mindenképpen bvíteni kell a piacot, erteljesebb akvizíciós tevékenységet kell kifejteni. Bár a cég eddig is elég jól képviselte magát, továbbra is jelen kell lennie a különböz szakmai szervezetekben. Jól érzékelhet ma is, hogy a DRV Rt. igyekszik mindig valamilyen formában megnyilvánulni, amikor például a díjformákról, vagy az újfajta díjrendszerrl van szó, esetleg amikor a vízszolgáltatás reformja kerül eltérbe. Következ kérdésem ketts. Most, hogy napirenden van a minimálbér els lépcsben 40 ezer forintra való emelése, nem tart-e attól, hogy ez bérfeszültségeket okoz a vállalatnál, illetve: egy egy évvel ezeltti igazgatósági ülést követen lapunkban is megjelent, hogy a munkavállalók anyagi megbecsülésében való lemaradást néhány éven belül meg kell kísérelni felszámolni. Olyan illúziónk természetesen nem lehet, hogy az uniós csatlakozással mindjárt uniós bérek is lesznek nálunk. Abban kell bizonyos megértés, hogy vannak olyan munkatársak, akik igen alacsony béren dolgoztak eddig, szinte a megélhetési szint alatt. Most biztosan okoz majd feszültséget, hogy az a dolgozó, akinek a munkájának az értéke ugyanaz lesz, mint eddig volt,

4 megkapja a negyvenezer forintos bruttó minimálbért, más pedig esetleg ezer forintért végez minségibb munkát... Nem lesz arra lehetsége szerintem a cégnek, hogy ezt a kérdést egy lépésben megoldja. Úgy tudom, vannak arra törekvések és van szándék is kormányzati szinten, vagy minisztériumi szinten, hogy a jöv évi bérfejlesztésnél a minimálbér emelésnek a vonzatát pluszként a cég megkaphassa. Tehát ha mondjuk meg kell emelni forintról forintra kétszázötven embernek a bérét, akkor ezt plusz bértömegként kezelheti a cég és ezen felül hajthatja végre az ágazatra jóváhagyott bérfejlesztést. Ha ez a technika megvalósul, akkor azért lesz lehetség oldani a feszültséget. Lékó S. Szezonértékelés a napfény jegyében Október 2-án került sor a 2000-es év els nyolc hónapjának az értékelésére. Az összevont vezeti értekezletet Siófokon, a társaság központjának nagytermében rendezték meg. Nem véletlenül, hiszen minden üzemigazgatóságot többen képviseltek, és természetesen jelen volt a menedzsment, és a központ osztályvezeti is. Dersen kezddött, hogyan is indulhatott volna másképp, hiszen az értekezletet megnyitó Tóth István vezérigazgató már tudhatta elre a biztató tényszámokat. Arra pedig valamennyien emlékezhettünk, hogy az eddig eltelt nyolc hónapban hétágra sütött a nap. Így aztán nem csoda, hogy fogyott a víz is, mint késbb megtudtuk, mindenütt rekordmennyiségben. További jó hír volt az is a bevezetben, hogy az Rt. igazgatósága szeptember 20-án elfogadta a Társaság Stratégiai Célkitzéseit, amelyek a 2000-tl 2005-ig tartó idhorizontot ölelik fel. Összegzésükként álljon itt most csak annyi : a legfontosabb a mennyiség központúságról a fogyasztó központúságra való átállás, valamint vele teljes összhangban, a környezet megóvása. Tóth István ezzel kapcsolatban egy nagyon régi bölcsességet idézett: -A földet nem úgy örököltük nagyapáinktól, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. A továbbiakban az elmúlt nyolc hónapról esett a legtöbb szó. Pálfi Imre vezérigazgató-helyettes szezonértékelését a mennyiségi mutatókkal kezdte, kiemelve a két tó térségét. A Balatonnál jelents volt a fogyasztás emelkedés, ezzel úgy tnik hogy megállt az a csökkenés, amely az elz éveket jellemezte. Valószínleg, segített a jó szezon eltti idszak is. A napi fogyasztási csúcsot (az elz évben 118 ezer m 3 ) augusztus 20-án mérték 130 ezer m 3 -rel. A Velencei-tó környéki fogyasztás markánsabb eltéréseket mutatott. A napi fogyasztási csúcs, amely itt nem augusztusra esett, 13 ezer m 3 volt, a tavalyi 11 ezer m 3 -rel szemben. Mivel a társaság kapacitása mindkét térségben nagyobb, ellátási probléma nem is lehetett. Ahol mégis akadt az Keszthely és Cserszegtomaj környéke, itt azonban mszaki okok miatt csak a víznyomás volt néha elégtelen. A társközm kapcsolatoknál csak Dunaújvárosnál, Mohácsnál adódtak kisebb lemaradások, azonban egyik sem jelenthet komoly gazdálkodási problémát. A termelési mutató az Rt. szintjén 107,15 százalék, a Balatonnál 125,24 százalék, a Velencei-tónál 120,63 százalék volt, a leglényegesebb azonban, hogy ezeket a szinteket szeptember hónapban is tudtuk tartani. A kistelepüléseknél, melyek egyedi szerzdés alapján

5 kötdnek a társasághoz, a mintegy 180 közül csak két helyen kellett részleges korlátozást elrendelni mezgazdasági tevékenységek miatt. A minséget tekintve, melyben az algák jelenthetik a legnagyobb veszélyt megkönnyebbülve mondhatjuk, hogy igazán nagy gondok nem akadtak. Szerencsére a sokkal veszélyesebb nyugati-medencében, csak augusztus végére tetzött számuk. Somogy megyében azon kistelepüléseken adódtak még gondok, ahol nincs víztisztító berendezés, így mintegy 16-nál magas vas- és mangántartalom volt mérhet. A tulajdonos önkormányzatokkal együttmködve természetesen ezt a problémát kezelnünk kell majd. Végül is kijelenthetjük, hogy mennyiségi és minségi oldalról megfeleltünk. Feltétlenül ide tartozik, és figyelembe veend, hogy a cstörések száma emelkedik, ezért a rekonstrukció során többet kell majd e területre költeni mint eddig lehetett. A szennyvizet tekintve a Balatonnál 11 százalékkal, a társaság összességét nézve pedig 8 százalékkal kellett kevesebbet kezelnünk. Egyedül a Velencei-tónál ntt a mennyiség, valószínleg azért, mert itt emelkedett a bekötött ingatlanok száma. Sajnos, jól tudjuk a Balatonnál nincs kihasználva a hálózat. 132 ezer fogyasztóból csak 55 ezren kötöttek rá a rendszerre. A továbblépés kulcskérdés itt is, fleg a környezetvédelem miatt. A szaghatást elemezve pici elrelépés azért itt is történt. Ahol azonban továbbra is gond volt az a Siófok, Kinizsi utcai, valamint Balatonakarattya és Balatonvilágos kisebb átemelinél akadt. Ehhez kapcsolódóan jó hír. hogy nemsokára indul egy új, három éves 200 milliós projekt, amely a siófoki I-es régióban fog megvalósulni. Célja a teljes kör automatizálás. Ez azt jelenti, hogy a számítógépes mérési eredmények ismeretében folyamatos beavatkozást tesz lehetvé. Elkészülte után ágazati országos szint referencia lehet. Feltétlenül meg kell említeni a vízmér cserét, melyrl azt mondhatjuk sikerült az elvárásoknak megfelelni, így ma már az állami mvek vonatkozásában csak hiteles mérórák állnak rendelkezésre. Az önkormányzatiaknál van még lemaradás, de majd amint a késbbiekben kiderül ez behozható lesz abból a 100 milliós pótkeretbl, amely a kitn termelési eredményeink nyomán szabadul fel. Fogyasztói kapcsolatok. Már a mköd minségbiztosítási rendszeren belül került sor az ezen a területen gyjtött adatok feldolgozására. Számuk szerencsére enyhén csökken tendenciát mutat ben 3500 panaszos levél volt, idén viszont csak 2700 érkezett. Bennük els helyen a számlareklamáció, második helyen a méréssel kapcsolatos kifogások találhatók. A jogos és nem jogos panaszok számában is csökkenés tapasztalható, viszont jövre a minségbiztosítási rendszer miatt külön kell majd vizsgálni a fogyasztói elégedettséget. Itt tehát még rengetet lesz a tennivaló. A médiában a viszonylag feszített szezon ellenére keveset foglalkoztak velünk, st. Az Északbalatoni Üzemigazgatóság társasházakkal szembeni kintlévségeinek behajtásánál a sajtó pozitívan állt az intézkedés mellé. Mindent összefoglalva köszönjük a társaság egész kollektívájának a szezoni helytállást. Dr Molnár László gazdasági vezérigazgató-helyettes értékelésében azt emelte ki, hogy a jó eredmények segítettek abban, hogy nem kellett év közben fillérekre kiszámolva megvalósítani a kitzött terveket. De a jó árbevétel ellenére szükség lesz a további megfontolt költséggazdálkodásra, mert például az amortizáció, a fenntartás, az állóeszköz fenntartási díjak az év hátralév idszakában jelentkeznek majd. is úgy értékelte, hogy a több mint 400 milliós árbevétel többlet abból adódhatott, hogy megállt a korábbi évek fogyasztás csökkenése, lévén

6 a mérszámok alapján az idegenforgalom mennyiségében nem emelkedett. Kiemelte még, hogy fontos szempont lehet a jövre nézve, hogy a következ évek tervei reális elvárásokról induljanak majd, ne az idei csúcs legyen a mérték. A fenntartásnál már említett a többletbl elkülönített 100 millió forintot nagyobb részt saját munka elvégzésére kellene fordítani, mert a költség átcsoportosítás házon belül kedvez lehet. A dolgozók minél nagyobb megelégedése miatt fontos a bérgazdálkodásban rejl lehetségek maximális kihasználása. Ez év elején 7 százalékos bértömeg emelést terveztünk. Az átlag 6,74 százalék lesz, de reményeink szerint az idén a 9 százalékot szeretnénk elérni. Úgy érezzük az igazgatóság is pozitívan áll ehhez és így karácsony eltt a mozgóbérek kihasználásában ez is megvalósulhat. Ha a hátralev hónapokban jó költséggazdálkodás mellett eredményes értékesítést is realizálhatunk, akkor az év végi záró értekezleten már igazából ünnepelhetünk! Ivóvíz termelési adatok Balatoni üdülterület: Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Szabó Gábor Ivóvíz termelési adatok Velencei üdülterület: Január Február Március Április Május Június

7 Július Augusztus Szeptember Október November December Ivóvíz termelési adatok a DRV Rt. mködési területén: Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Humánpolitika, vízminség-védelem és gazdálkodási formák Balatonszéplakon tanácskoztak a közgazdasági szakemberek Az idén, vizes szakma száz éves évfordulóján ünnepelte tizedik születésnapját a Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége, amely a Magyarországon mköd csaknem négyszáz szolgáltató mintegy egynegyedét, de az ellátott lakosság számára vetítve a szakma 90 százalékát képviseli. A szövetség közgazdasági bizottságának elnöksége szeptember közepén a DRV Rt. balatonszéplaki üdüljében rendezte kétnapos programját. A jó hangulatú találkozó lebonyolításában némi jóindulatú szeptemberi nyárral az idjárás is segített, nem beszélve a vendéglátók által nyújtott körültekint kiszolgálásról. A találkozó jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy kikérjük néhány, a vízügyi szakmában mértékadó tényeznek számító szakember véleményét az ágazat aktuális kérdéseirl és a közgazdasági bizottság munkájáról.

8 Dr. Molnár László (gazdasági vezérigazgató helyettes, DRV Rt.) a bizottság elnöke: Az egyik legizgalmasabb kérdésnek ígérkezik a mostani találkozón a humán erforrással való gazdálkodás témaköre, hiszen köztudott, hogy társaságunknál is a költségek negyven százalékát teszik ki a személyi jelleg költségek, a másik az üzemeltetk felmérése közgazdasági szempontból, tehát áttekintjük, milyen gazdálkodási formában bt-ben, kft-ben, vállalatban. rt-ben mködnek a vízközm szolgáltatók. A tapasztalatok és az összegyjtött információk alapján megfogalmaz-e az elnökség olyan ajánlásokat, amelyeket felsbb szinteken figyelembe is vesznek? Hogyne, st: tulajdonképpen a különböz rendelettervezetek véleményezése is általában hozzánk kerül, mint majdani felhasználókhoz hogy lehetleg olyan törvények és rendeletek szülessenek, amelyek végre is hajthatók. Gyarmati László a 108 éves múltra visszatekint Sopron és Környéke Víz- és Csatornam Rt. gazdasági igazgatóhelyettese. (Budapest és Gyr után Sopron volt a harmadik város, ahol Magyarországon megindult a vízszolgáltatás.): Kicsit hasonló helyzetben vagyunk mint a DRV, ugyanis társaságunk tulajdonában nincs vízközm vagyon, szerzdéses üzemeltetéssel mködtetjük az összes önkormányzati vízmvet. Volt egy felmérés az ágazatban a munkaügyi, személyügyi tevékenységekkel kapcsolatban, errl most is ejtünk néhány szót... A kérdívek kiértékelése ugyan még tart, de szerencsére a szakmai szövetségben megkérdezettek százaléka visszaküldte válaszait, így meglehetsen megalapozott összkép alakul majd ki. A kiértékelés eredményét természetesen a szövetség minden tagjának elküldjük. Török Ferenc (gazdasági igazgatóhelyettes, Víz- és Csatornamvek Koncessziós Rt., Szolnok) cége 1995-ben nyerte el 35 éves idtartamra a szolnoki önkormányzat által meghirdetett koncessziós szerzdést. Jelenleg tizenegy városkörnyéki településen szolgáltatnak. Tapasztalatunk az, hogy a rendeletek elkészítése során kikérik a mi véleményünket is, bár a beadott tapasztalatoknak csak egy kis része nyer jogszabályokban végleges formát. Az önök által mködtetett szövetségen kívül vannak más társaságok is, amelyek befolyással bírnak a rendeletalkotásra? Igen, vannak ilyen szervezetek, amelyeket például a csatornaszolgáltatók, vagy a település üzemeltetésben érdekelt önkormányzatok, kommunális szolgáltatók hoztak létre. Ezekkel a szervezetekkel célszer együttmködni, és idvel kiderül majd, hogy melyik az a társaság, amelyik a legtöbb szervezetet a leghatékonyabban képviseli, s amelyik a fókusza lehet egy esetleges újabb országos szervezdésnek. Szabó Istvánné (gazdasági igazgatóhelyettes, Nyírségvíz Nyíregyháza és Vidéke Víz- és Csatornam Rt.) Nyíregyházáról érkezett. A nyírségi társaság az ország els állami és önkormányzati alapítású cége (összesen kett ilyen van az országban) 29 településen szolgáltat, amelyek közül a legnagyobb a tartós állami tulajdonúnak számító nyíregyházi vízm. Legnagyobb tulajdonosuk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (58 százalék), az állam egy elsbbségi aranyrészvénnyel rendelkezik.

9 Vannak aktuális problémák, amelyeket itt is szeretném, ha megvitatnánk. Ezek általában csak a vájtfül szakmabelieknek mondanak valamit, de talán annyit megemlítenék, hogy szeretnénk, ha tiszta helyzet alakulna ki végre a közmbekötések áfa visszaigényelhetségének területén, ahol a rendeletek nem egyértelmek és a szakhatósági állásfoglalások is gyakran ellentmondanak egymásnak. Dr. Papp Mária a Szövetség ftitkára: A gazdasági vezetk sszel sorra kerül értekezletének aktuális témája lesz az új számviteli törvény, és a 2001-re vonatkozó adótörvény változások, valamit a víziközm szolgáltatás szervezeti struktúrájáról, vagyoni kérdésekrl fog a tervek szerint eladás elhangzani. Hogy a közepébe kérdezzek: hol tart most a kéttényezs vízdíj kérdése? A szakma nagyon örül annak, hogy egyre inkább elterjed a kéttényezs rendszer, Azt hiszem, ez különösen aktuális és különösen elnyös az olyan szolgáltatók számára, mint például a DRV, ahol nagyon nagy különbség van a különböz idszakok vízfogyasztása között, illetve ez egy olyan szolgáltatás, ahol a költségek felmerülnek akkor is, ha egy deci vizet sem fogyasztanak, de a szolgáltatónak készen kell állnia arra, hogy bármikor vizet szolgáltasson. Más területeken gondolok a távh, vagy gázszolgáltatásra a szolgáltatók már alkalmaznak alap-, vagy készenléti díjat. Itt azt hiszem, megközelítésbeli problémák voltak eddig, sok vita folyt arról, hogy állampolgári jogon jár a víz, ez nem olyan mint e telefon, vagy a gáz, ami nem helyettesíthet. Azonban itt a szolgáltatás alap jellegét kell tekinteni és nagyon örültünk annak, hogy van egy olyan alkotmánybírósági határozat, ami kimondja, hogy a vízdíj kéttényezs volta nem alkotmányellenes. Ez egy közgazdasági kategória és nem politikai oldalról kell megközelíteni. A szolgáltató cégek gazdálkodása szempontjából egyáltalán nem lényegtelen, hogy a kéttényezs vízdíj bevezetésre kerül vagy sem. Most itt ülünk a Balaton partján, így nem kerülhet meg az a kérdés, hogy a nemzeti kincsnek és turisztikai húzóágazatnak tekinthet Balaton vízminségének védelmét kizárólag az itt lakókkal és az idelátogatókkal fizettetik meg. Gondolok itt a jó magas csatornadíjakra, amelyek már a csatornára való rákötéseket is hátráltatják. Lehet-e ezen a területen elre lépni, vagy van-e a szövetségnek valamilyen javaslata ez ügyben? Azt hiszem, a vízbázis és a vízminség védelme országos feladat, s ha a fogyasztó minségi szolgáltatást akar, az pénzbe kerül. A Balaton ebben a vonatkozásban sajátságos helyzetben van. A kormányzat eddig is jelents támogatást adott ennek a területnek és biztos, hogy meg lehet és meg kell találni ennek a kiemelt területnek a vízminség védelmének megoldását L. S.

10 Logisztikai fejlesztések Kedveznek értékeli a logisztika területén néhány hónappal ezeltt véghezvitt szervezeti változtatások hatását Molnár Béla fejlesztési igazgató. Kérdésünkre elmondta, hogy az átszervezés során a központi szállítási osztály feladatait osztották meg a Gépészeti Üzemigazgatóság, a Déli Üzemigazgatóság és a központi Logisztikai Osztály között. A szállítási tevékenységnek a legnagyobb részét, beleértve a munkásszállítást is, a Gépészeti Üzemigazgatóság kapta meg. Azok a termeleszközök, amelyeket a Déli Üzemigazgatóság a szolgáltatások során fel tudott használni, az oda került. A központi logisztikai osztály szervezése, illetve a további fejlesztési irány ki fog terjedni az anyagbeszerzés ésszer központosítására. Ez már érinteni fogja az üzemigazgatóságokat is és közelebb áll majd a logisztika klasszikus felfogásához. Az eddigi tapasztalatok alapján, a központi logisztika esetében már látható, hogy az átszervezés hatékonynak és kedvez hatásúnak bizonyult. Az, hogy az átszervezés a leginkább érintett Gépészeti Üzemigazgatóság esetében hozza-e az elvárt eredményt, azt igazából csak jövre lehet megmondani. Annak ellenére, hogy az integrált informatikai rendszer bevezetése is különleges szervezési feladatok elé állít bennünket, úgy értékelem, hogy a személyi feltételek is adottak ahhoz, hogy az átszervezés jó úton haladjon tovább mondta a fejlesztési igazgató. Már nincsenek mennyiségi gondok Hároméves gördül tervezés Interjú Molnár Béla fejlesztési igazgatóval Mi az alapvet feladata a DRV-nél mköd beruházási szakembereknek? Társaságunk beruházási osztályának elsdleges feladata a saját beruházások elkészítése, megvalósításának koordinálása és az üzemelteti szempontoknak leginkább megfelel kivitelezése. Nem titkolt szempontunk, amire a legutóbbi idkben már volt példa, hogy a kormányzati beruházások esetében is, a saját mködési területünkön vállaltunk beruházás lebonyolítói feladatokat. Kormányzati beruházások alatt az úgynevezett fmveket, nagy méret víziközmveket értjük, amelyeknek a megépítése nem társasági feladat. Az ilyen nagyberuházásokra kiírt tendereken mi is indulunk, bár esélyeinket csökkenti, hogy a döntés meghozatalakor sajátos szempontok dominálnak. Nevezetesen, a döntéshozók nem nagyon azonosulnak azzal a szemlélettel, hogy a megvalósuló létesítménynek is az a legjobb, ha azok építik, akik a leend üzemeltetk lesznek, mert k tudják a kivitelezésbe leginkább belevinni a késbbi üzemelteti szemléletet, amelyet késbb a szolgáltatási díjban is meg lehet jeleníteni. Az állami megbízók ugyanakkor attól is tartanak, hogy a kivitelezésbe bele keverednek olyan feladatok is, amelyeket már az üzemeltetnek önállóan kellene, saját forrásaiból megoldani. Ugyancsak kényelmes megoldás az állami megbízó oldaláról, ha nem az állami vízmveket bízza meg a kivitelezéssel, hanem egy tlük független szervezetet, mert a beruházásokra fordítandó összegek így egy-egy beruházási terület között is rugalmasabban mozgathatók. Amikor mégis hozzájutunk ilyen fejlesztési forráshoz, akkor az olyan területen adódik, ahol már annyira összekapcsolódik a fejlesztés a mi mködésünkkel, hogy az már olyan ésszer megfontolásokat hoz eltérbe, amikor már ránk kell bízni a beruházás lebonyolítását, mert mi tudjuk a legjobban összhangba hozni a fejlesztést az ottani üzemmenettel. Erre már volt példa, ilyen volt a kincsesbányai kormányzati beruházás 2-3 évvel ezeltt, amit mi bonyolítottunk le.

11 Persze van olyan konstrukció is, amikor mi vagyunk a f bonyolítók, de kiadjuk alvállalkozónak például az OVIBER-nek a munka nagy részét. Természetesen létezik az önkormányzati vonal, amikor az önkormányzat felkérésére mi készítjük el a pályázatot, s ha megnyerik bennünket bíznak meg a lebonyolítással. Erre nagyon jó referenciánk az Iváncsa-Besny- Beloiannisz kisregionális szennyvízrendszer kiépítése, amely ÁFA-val mintegy 1,4 milliárd forintba került, s amely kiáll mindenfajta utólagos ellenrzést. Sok kisebb önkormányzati megbízásunk van, de nem annyi, mint amennyit szeretnénk. Jó lenne ugyanis, ha valamennyi településen, ahol mi szolgáltatunk, mi bonyolítanánk a beruházásokat. Ez nem mindig sikerül, bár egyértelmen jobb lehet az önkormányzatnak is, ha a majdani üzemeltet már a beruházás fázisában megejtheti azokat a kisebb módosításokat, amelyek késbb kamatozhatnak, s amit egy harmadik fél a zárt beruházási keret miatt nem tud megtenni. Mekkora összeg fölött diszponál az idén a beruházási terület a társaságnál? Ez az összeg évrl évre körülbelül 1,2 1,3 milliárd forint között van. Az idén, az integrált informatikai rendszer megvalósítása következtében meghaladja az 1,5 milliárd forintot, bár saját forrásból csak az elbb említett nagyságrendet tudjuk finanszírozni, de ebben is vannak az önkormányzatoktól átvett pénzek, amelyek az amortizáció terhére számolhatók el. Mennyibe kerül a társaságnak az integrált informatikai rendszer kialakítása? Ennek egyik része a fvállalkozói összeg, amely szerzdés szerint 584 millió forint, de a projekt három éve alatt társaságunknak is kell beruházni, hogy ez teljes érték beruházás legyen. Milyen nagy beruházások folynak az idén a DRV lebonyolításában? Olyan nagy beruházásokra, mint korábban, a gyorsfejlesztés idszakában elfordult, most nincs példa. Az egyik legnagyobb, amit megemlítenék, az a balatonfüredi hármas zóna építése, amit a helyi önkormányzattal közösen finanszírozunk százalékban. A nyugatbalatoni térségben folynak hálózatbvítések és rekonstrukciók, vagy ami szintén nagyobb tétel, az a regionális szennyvízelvezet rendszereknél jelentkez kellemetlen szaghatás kiszrése, amely egy több évre elhúzódó projekt az OMFB támogatásával és a Budapesti Mszaki Egyetem közremködésével amelyhez szintén több jelents beruházás kapcsolódik. A három évre elhúzódó pályázat teljes összege 200 millió forint, s amelynek célja a DRV eljárásának kidolgozása és az ennek eredményeként létrehozandó, Balatonöszödtl Balatonvilágosig húzódó, negyven kilométeres rendszer teljes automatizálása. A távlatokat tekintve, hogyan alakul a DRV beruházás-politikája? A beruházás-tervezésben az elmúlt két évben változás következett be, mert most már három éves terv alapján dolgozunk, úgynevezett gördül tervezést alkalmazunk, ami nem jelenti azt, hogy ez egy kbe vésett dolog, de mindenképpen egy olyan irányvonalat ad, amelybl lehet következtetni, hogy egy adott területen milyen irányú fejlesztésekre van szükség. Az igények természetesen mindig meghaladják a lehetségeket. A beruházási osztály és ezen túlmenen a cégvezetés feladata az, hogy úgy hangolja össze az igényeket, a különböz üzemegységek között, hogy a szolgáltatás színvonala a legkiegyensúlyozottabb legyen. Most már mennyiségi oldalról nincsenek gondjaink a vízellátás-szennyvízelvezetés területén, hanem elssorban a minség a fontos, azon belül is az utóbbi idben egyre többen feszegettük azt a témát a Balatonból kivett nyers víz esetében esetében, hogy ha alga túlszaporodás történik, annak kezelé-

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDITUDOMÁNYEGYETEM A2013.ÉVIBESZÁMOLÓ SZÖVEGESÉRTÉKELÉSE SZEGED PIRtörzsszám:329815 Honlapcíme:www.uszeged.hu I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó 1 TÁJÉKOZTATÓ -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások, valamint az els ütemben benyújtandó pályázatok állapotáról, az ebbl adódó feladatokról

Részletesebben

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés Dr. Gadó Gábor szakállamtitkár úr felkérésének eleget téve röviden felvázolom a bírósági út, mint elvi modell egy lehetséges változatát, ami

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Megbízó: Eger MJV Önkormányzata 3300 Eger Dobó tér 2. Tervez: Rosivall Tervez Iroda Kft. 1065 Budapest Nagymez u. 37-39. EGER MJV 184/2003. (V. 29.) SZÁMÚ KÖZGYLÉSI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály Az EU vidékfejlesztési politikája 2007 és 2013 között volt a témája annak a háttérbeszélgetésnek, amelyet a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Fosztálya szervezett újságíróknak 2005. június 29-én.

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XIX. Évfolyam 1. szám

XIX. Évfolyam 1. szám XIX. Évfolyam 1. szám Hosszú hetek óta a Népszabadság 2004. január 14-ei számának "Egy pohár víz a Klenity-dlben" cím ironikus hangvétel cikke jár a fejemben. A történet fszereplje - egy a fvárostól mindössze

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL

ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL JÁRÓ KÖRNYEZETI KÁROK PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSÉHEZ Szerz!k: Harangozó Gábor dr., egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Széchy Anna, doktorjelölt, projektmenedzser,

Részletesebben

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó...nap... óra... perc A kérdező aláírása: igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. április A Figyelő

Részletesebben

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Faluvégi Albert statisztikai tanácsadó A kistérségeké a jöv A Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai Szakosztályának konferenciája Budapest, 2004. június

Részletesebben

A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG

A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG Kriskó Edina GDF, krisko@gdf.hu Muhari Csilla GDF, muhari@gdf.hu Kivonat: A Szerzk mindenekeltt bemutatják az esélyteremt informatika és informatikai eszközökkel támogatott

Részletesebben

Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány

Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány /ISO 10015:1999 (E) Quality Management - Guidelines for training/ Pappné Buzás Erika Az ISO 10015 fordítását végezte: Barabás Eszter

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete A VÍZ- ÁS CSATORNAHASZNÁLATI DÍJ BÉRLKRE TÖRTÉN ÁTHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER 2 TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉS 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 1 TATA VÁROS TELEPÜLÉSJA MELY KÉSZÜLT A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MEGALAPOZÁSA

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl Szociális párbeszéd Munkahelyi stressz Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl This project is organised with the financial support of the European Commission 2 1. Bevezetés A munkahelyi stresszt nemzetközi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Középpontban a vevi elégedettség

Középpontban a vevi elégedettség Progresszív Szakmai Díjak Az év partnerkapcsolata kategória Középpontban a vevi elégedettség A Délhús Rt. 2005. elején stratégiai döntést hozott a részben az értékesítési csapat, részben a menedzsment

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17.

Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17. Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17. Jelen vannak: Végh Péter elnök, Bognárné Orbán Andrea, Kósáné Kalmár

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27.

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A NOVA VILLA 2010. NONPROFIT KFT. 2011. évi tevékenységérl Berettyóújfalu, 2012. március 23. A vállalkozás vezetje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/330-4/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A szennyvízcsatorna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Elérhet legjobb technika a kerámiatégla és -cserép gyártásában

Elérhet legjobb technika a kerámiatégla és -cserép gyártásában !" #$%&'(! )'*+, Elérhet legjobb technika a kerámiatégla és -cserép gyártásában TERVEZE T Tégla és Cserépipari Környezetvédelmi Társulás a Környezetvédelmi Alap Célelirányzat támogatásával és a Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2015-2019 1 !" # $ % & & '($) # $) ) *+, -.. /0 1!. # '$+00 '20 '20!00' '3' 3# "- 45#% * & " )0*%!",-6! %4,-6! 004,2004.7!! &

Részletesebben

A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER ISO 9000 FÓRUM A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER A DOKUMENTÁLT INFORMÁCIÓK KIALAKÍTÁSÁNAK BUKTATÓI, FORTÉLYAI AZ AUDITOR SZEMÉVEL. AVAGY MIT KERES AZ AUDITOR AZ ÚJ TANÚSÍTÁS SORÁN? DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER LOGIKUS

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben 1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben A Fvárosi Bíróság Budapesten, 2007. szeptember 25-én a Bevándorlási és Állampolgársági

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló)

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló) Összefoglaló Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének felméréséről a gazdasági- műszaki terület dolgozói elvándorlásának alakulásáról (2012. november) I. Általános megállapítások 1. 1. A teljes

Részletesebben

!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#!

!#$%#&'(&%)*&+,)-#! 2!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#! #$%./%+)(01!-%)2" % ).!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#! #$%./%+)(034$)#5&" !"#$%&' BEVEZET 4. oldal I. FEJEZET 7. oldal Szakmai alapvetések 7. oldal Nemzeti Fejlesztési Terv bemutatása 2007-2013

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Az EMAS rendszer bevezetése a Kaposvári Vízművek Kft szennyvízkezelési főmérnökségén.

Az EMAS rendszer bevezetése a Kaposvári Vízművek Kft szennyvízkezelési főmérnökségén. Az EMAS rendszer bevezetése a Kaposvári Vízművek Kft szennyvízkezelési főmérnökségén. Kurucz Gyöngyi Minőség- és környezetirányítási vezető Kaposvári Vízművek Kft Kaposvár Kossuth l.u.1-9 www.kaposviz.hu

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 Tisztelt Hölgyem, Uram! MEDIÁCIÓ Magyarország 2013 A BKIK Mediációs- és Jogi Koordinációs Osztálya a Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központjával együttműködve

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére Tárgy: Széchenyi utca teljes korszersítése Tisztelt Képvisel-testület! Nyílt

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezet Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja el a bevezetését 2002/91/EK -». 2010. Új j direktíva A 176/2008

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

épületek energia sa ETE-Telep

épületek energia sa ETE-Telep Az els lépések, avagy az épületek energia tanúsítása sa Nagy Péter P energia tanúsító ETE-Telep Települési Energiagazdálkod lkodási Szakosztály 1 EU Tények Az EU végs energia-felhasználásának 40%-át az

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató 1 A CÉG TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK A cég fennállását 1928. október 21-től

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

SZAKMAI JAVASLATOK AZ ÚJ SZÉCHÉNYI TERV KÖZÖS TERVEZÉSÉHEZ 2010. SZEPTEMBER 15.

SZAKMAI JAVASLATOK AZ ÚJ SZÉCHÉNYI TERV KÖZÖS TERVEZÉSÉHEZ 2010. SZEPTEMBER 15. SZAKMAI JAVASLATOK AZ ÚJ SZÉCHÉNYI TERV KÖZÖS TERVEZÉSÉHEZ 2010. SZEPTEMBER 15. TARTALOM BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK KONKRÉT ÉSZREVÉTELEK ÉS JAVASLATOK I. Gyógyító Magyarország - Egészségipar II.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben