XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák"

Átírás

1 XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség védelmének témakörében Tóth István, társaságunk vezérigazgatója mutatta be a DRV Rt. környezetvédelmi munkáját, Tájékoztató a DRV Rt. környezetvédelmi tevékenységérl a Balaton üdülkörzetében cím eladása keretében. A bizottság felkérésének nagy örömmel tettünk eleget mondta a vezérigazgató, hiszen koránt sem mindegy, hogy a politikusok mennyire érzékelik gondjainkat és értékelik környezetünk megóvása érdekében tett erfeszítéseinket. Az eladás anyagára ezeken az oldalakon még visszatérünk. PR-esek vendégek társaságunknál Van valamilyen sokak számára misztikus tartalma ennek az ábécében (majdnem) egymás után következ két betnek: PR. Angol eredetiben a public relations-nek felel meg, s szó szerinti fordításban a közönséghez való viszonyt jelenti. Az elmúlt évtizedekben szabályos tudományággá ntte ki magát, s manapság korszer vállalkozás meg sem lehet nélküle, hiszen szinte valamennyi tevékenységét átszövi a PR munka, legyen szó vezetk és vezetettek viszonyáról, küls kapcsolatokról, sajtóról (kommunikáció) avagy társasági eseményekrl, rendezvényekrl. Társaságunk PR vezetje, Jánossy Gábor szeptember elején látta vendégül a a Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége PR szakosztályának tagjait. Maga az esemény is felfogható egyfajta PR tevékenységnek, amely az aktuális szakmai kérdések megvitatása mellett azt a célt is szolgálta, hogy a társcégek PR-munkatársai a DRV Rt.-vel ismerkedjenek. Az alkalmat kihasználta dr. Molnár László gazdasági vezérigazgató helyettes is, hogy néhány, gazdálkodásunkat érint tényt a vendégek tudomására hozzon. Szólt az elmúlt hónapokban tapasztalható örvendetes gazdasági folyamatokról, amelyek alátámasztják az idei évre tervezett béremeléseket, a cég küldetésérl, a bels szervezeti átalakulásokról és mindenek eltt a jelenleg is folyó informatikai fejlesztésekrl. A vezérigazgató-helyettes kiemelte az emberi tényez fontosságát, azt az igényt amely több, jól képzett szakember alkalmazását vetíti elre társaságunknál. Az ezt követ megbeszélésen az egyik legtöbb hozzászólást kiváltó kérdéskör az internetes honlapok kérdése volt, amelyek a jelenlévk szerint komoly tényezvé léphetnek el, különösen a felnövekv nemzedékek és a vízközm szolgáltatók kapcsolatának alakításában.

2 Ország-világ szeme eltt Október 1-jétl új szolgáltatással jelentkezik Társaságunk: a internet címen bárki hozzájuthat a közzétett információkhoz. Az új médium egyik nagy elnye a gyorsaság (akár napi hírek közlésére is alkalmas) és a gyakorlatilag korlátlan hely, ahol a különböz információk megjelentethetk. Honlapunkon részletes tájékoztató olvasható fogyasztóink számára és az is gyorsan tájékozódhat aki a DRV Rt. tulajdonosi összetételére, törzstkéjének nagyságára, vagy éppen valamelyik üzemigazgatóság vagy kiemelt telephely címére, telefonszámára kíváncsi. Levél a Tisza melll Barátságot sugárzó levél érkezett társaságunk központjába Szolnokról, a Tiszamenti Vízmvek Rt. vezérigazgatójától. Makrai Mihály örömmel számol be arról, hogy 1999-re társaságuk túljutott egy válsághelyzeten és sikerült piaci mködését stabilizálnia. A megersödés a további piaci térhódítást is jelenti, amely az alaptevékenységtl eltér vállalkozások beindításában is megnyilvánul. Ugyancsak megtudhatjuk a levélbl, hogy a nagy tervek megvalósítását új ruhában kezdik a tiszamentiek, miután új logóval állnak fogyasztóik és üzleti partnereik elé. Mint a levél mellékletébl kitnik: Fontos, hogy az embléma fejezze ki az Rt. f tevékenységébl adódóan a vízhez való kötdést, de ugyanakkor utaljon arra is, hogy a még stabilabb piaci helyzet érdekében más tevékenység is megjelent a Társaság keretein belül: a Gépipari Divízió. Az Rt. régi logója közel 30 éven keresztül szolgálta a Társaság pontos beazonosíthatóságát, lényeges alkotó eleme volt, hogy utalt a társaság teljes nevére, mely hagyományt az új embléma is tovább visz. Tóth István vezérigazgató kérésének megfelelen, aki a levelet rendelkezésünkre bocsátotta, ezúton, nyilvánosan fejezzük ki régi partnerünkkel kapcsolatos szimpátiánkat és további, hosszú évtizedekig tartó eredményes gazdálkodást kívánunk Makrai úrnak és munkatársainak! Az irányok jók, bvíteni kell a piacokat Interjú Szekó Józseffel, a DRV Rt. igazgatósága tagjával Szekó József, Mohács polgármestere tizenhárom évet dolgozott a DRV-nél így már polgármesterként szívesen vállalta a felkérést az igazgatósági tagságra. A havonta egyszeri igazgatósági ülésekre alaposan felkészül, így naprakész a cég stratégiai elképzeléseibl. Alapveten jónak látja a DRV Rt. saját maga számára megszabott fejlesztési irányait, azzal együtt, hogy a cégnek jó kapcsolatokat kell ápolnia az önkormányzatokkal és az egyes fogyasztókkal egyaránt. Véleménye szerint idben sikerül majd feloldani azokat az esetleges bérfeszültségeket is, amelyek jöv év január elsejétl, a minimálbér negyvenezer forintra emelésével várhatók. Kicsit szokatlan talán, hogy a DRV Rt.-nél havonta ül össze az igazgatóság, míg más társaságoknál évente mindössze kétszer háromszor ülésezik, de úgy gondolom, az ügyvezetés

3 számára sem rossz, hogy így történik. Bár nyilván több adminisztrációval jár, viszont így rövid távon visszaigazolva látja a vezetés, hogy az igazgatóság és az igazgatóságon keresztül a tulajdonos hogyan viszonyul a döntéseihez, a munkájához. Ön szerint helyesek-e azok a stratégiai irányok, amerre halad ma a társaság, gondolok a dolgozói részvényvásárlás lebonyolítására, amelynek folytatása esetleges más befektetk bevonásával hosszabb távra is kihathat. A dolgozói tulajdonlásnak véleményem szerint nem az a jelentsége, hogy a dolgozók tulajdonosi jogokat gyakoroljanak, hanem elssorban az, hogy jobban magukénak érezzék a vállalatot. Azzal, hogy részvényeket vásároltak a dolgozók, természetesen bizonyos jogosítványokat is vásároltak és valamennyi osztalékhoz is hozzájuthatnak, de egy víziközm szolgáltatásban mköd társaság esetében, ahol nincs százalékos nyereségráta, hanem minimális nyereségráta van, tehát szinte nonprofit a vállalkozás, akkor itt a részvényvásárlás célja például az lehet, hogy ha megválik a cégtl, vagy nyugdíjba megy, akkor a most 10 százalékos névértéken vásárolt részvényt teljes névértéken vásárolja vissza tle a társaság. Van egy pici olyan hozadéka is a dolognak, hogy ha egy részvényesétl a cég nem fegyelmi úton meg akar válni, némi védettséget jelenthet az, hogy ki kell neki fizetni a névérték 10 és a 100 százaléka es részt is. Úgy gondolom egyébként, hogy az állam a regionális társaságokat egyelre nem fogja privatizálni és ha valamilyen tkebevonásra mégis sor kerül, akkor sem szabad, hogy 50 százalék alá essen az állami tulajdonrész, mert a vízmvek stratégiai jelleg vállalkozások. Ön már kívülrl és belülrl is jól ismeri a DRV Rt.-t. Ma nézpontjából hogyan értékeli a cégnek a fogyasztókhoz és a társvállalkozásokhoz való viszonyát? Azt gondolom, jó irányban halad és jók azok a stratégiai elképzelések is, amelyeket a legutóbbi igazgatósági ülésen is tárgyaltunk. Ott is megfogalmazódott, hogy kiemelked jelentség a jó kapcsolatok ápolása a fogyasztókkal és az önkormányzatokkal, én is azt hiszem, hogy közel kell menni a fogyasztókhoz, ket is és az önkormányzatokat is partnernek kell tekinteni, tudomásul kell venni, hogy a fogyasztókból él a vállalkozás és úgy szoktam fogalmazni az elz cégemnél is, ahol komolyabban foglalkoztunk szolgáltatásokkal, ha a fogyasztónak nincs igaza, akkor is igaza van. Ezt tudomásul kell venni. Még egyszer mondom, jók a stratégiai irányok és ebbl amit különösen komolyan kell venni az az, hogy mindenképpen bvíteni kell a piacot, erteljesebb akvizíciós tevékenységet kell kifejteni. Bár a cég eddig is elég jól képviselte magát, továbbra is jelen kell lennie a különböz szakmai szervezetekben. Jól érzékelhet ma is, hogy a DRV Rt. igyekszik mindig valamilyen formában megnyilvánulni, amikor például a díjformákról, vagy az újfajta díjrendszerrl van szó, esetleg amikor a vízszolgáltatás reformja kerül eltérbe. Következ kérdésem ketts. Most, hogy napirenden van a minimálbér els lépcsben 40 ezer forintra való emelése, nem tart-e attól, hogy ez bérfeszültségeket okoz a vállalatnál, illetve: egy egy évvel ezeltti igazgatósági ülést követen lapunkban is megjelent, hogy a munkavállalók anyagi megbecsülésében való lemaradást néhány éven belül meg kell kísérelni felszámolni. Olyan illúziónk természetesen nem lehet, hogy az uniós csatlakozással mindjárt uniós bérek is lesznek nálunk. Abban kell bizonyos megértés, hogy vannak olyan munkatársak, akik igen alacsony béren dolgoztak eddig, szinte a megélhetési szint alatt. Most biztosan okoz majd feszültséget, hogy az a dolgozó, akinek a munkájának az értéke ugyanaz lesz, mint eddig volt,

4 megkapja a negyvenezer forintos bruttó minimálbért, más pedig esetleg ezer forintért végez minségibb munkát... Nem lesz arra lehetsége szerintem a cégnek, hogy ezt a kérdést egy lépésben megoldja. Úgy tudom, vannak arra törekvések és van szándék is kormányzati szinten, vagy minisztériumi szinten, hogy a jöv évi bérfejlesztésnél a minimálbér emelésnek a vonzatát pluszként a cég megkaphassa. Tehát ha mondjuk meg kell emelni forintról forintra kétszázötven embernek a bérét, akkor ezt plusz bértömegként kezelheti a cég és ezen felül hajthatja végre az ágazatra jóváhagyott bérfejlesztést. Ha ez a technika megvalósul, akkor azért lesz lehetség oldani a feszültséget. Lékó S. Szezonértékelés a napfény jegyében Október 2-án került sor a 2000-es év els nyolc hónapjának az értékelésére. Az összevont vezeti értekezletet Siófokon, a társaság központjának nagytermében rendezték meg. Nem véletlenül, hiszen minden üzemigazgatóságot többen képviseltek, és természetesen jelen volt a menedzsment, és a központ osztályvezeti is. Dersen kezddött, hogyan is indulhatott volna másképp, hiszen az értekezletet megnyitó Tóth István vezérigazgató már tudhatta elre a biztató tényszámokat. Arra pedig valamennyien emlékezhettünk, hogy az eddig eltelt nyolc hónapban hétágra sütött a nap. Így aztán nem csoda, hogy fogyott a víz is, mint késbb megtudtuk, mindenütt rekordmennyiségben. További jó hír volt az is a bevezetben, hogy az Rt. igazgatósága szeptember 20-án elfogadta a Társaság Stratégiai Célkitzéseit, amelyek a 2000-tl 2005-ig tartó idhorizontot ölelik fel. Összegzésükként álljon itt most csak annyi : a legfontosabb a mennyiség központúságról a fogyasztó központúságra való átállás, valamint vele teljes összhangban, a környezet megóvása. Tóth István ezzel kapcsolatban egy nagyon régi bölcsességet idézett: -A földet nem úgy örököltük nagyapáinktól, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. A továbbiakban az elmúlt nyolc hónapról esett a legtöbb szó. Pálfi Imre vezérigazgató-helyettes szezonértékelését a mennyiségi mutatókkal kezdte, kiemelve a két tó térségét. A Balatonnál jelents volt a fogyasztás emelkedés, ezzel úgy tnik hogy megállt az a csökkenés, amely az elz éveket jellemezte. Valószínleg, segített a jó szezon eltti idszak is. A napi fogyasztási csúcsot (az elz évben 118 ezer m 3 ) augusztus 20-án mérték 130 ezer m 3 -rel. A Velencei-tó környéki fogyasztás markánsabb eltéréseket mutatott. A napi fogyasztási csúcs, amely itt nem augusztusra esett, 13 ezer m 3 volt, a tavalyi 11 ezer m 3 -rel szemben. Mivel a társaság kapacitása mindkét térségben nagyobb, ellátási probléma nem is lehetett. Ahol mégis akadt az Keszthely és Cserszegtomaj környéke, itt azonban mszaki okok miatt csak a víznyomás volt néha elégtelen. A társközm kapcsolatoknál csak Dunaújvárosnál, Mohácsnál adódtak kisebb lemaradások, azonban egyik sem jelenthet komoly gazdálkodási problémát. A termelési mutató az Rt. szintjén 107,15 százalék, a Balatonnál 125,24 százalék, a Velencei-tónál 120,63 százalék volt, a leglényegesebb azonban, hogy ezeket a szinteket szeptember hónapban is tudtuk tartani. A kistelepüléseknél, melyek egyedi szerzdés alapján

5 kötdnek a társasághoz, a mintegy 180 közül csak két helyen kellett részleges korlátozást elrendelni mezgazdasági tevékenységek miatt. A minséget tekintve, melyben az algák jelenthetik a legnagyobb veszélyt megkönnyebbülve mondhatjuk, hogy igazán nagy gondok nem akadtak. Szerencsére a sokkal veszélyesebb nyugati-medencében, csak augusztus végére tetzött számuk. Somogy megyében azon kistelepüléseken adódtak még gondok, ahol nincs víztisztító berendezés, így mintegy 16-nál magas vas- és mangántartalom volt mérhet. A tulajdonos önkormányzatokkal együttmködve természetesen ezt a problémát kezelnünk kell majd. Végül is kijelenthetjük, hogy mennyiségi és minségi oldalról megfeleltünk. Feltétlenül ide tartozik, és figyelembe veend, hogy a cstörések száma emelkedik, ezért a rekonstrukció során többet kell majd e területre költeni mint eddig lehetett. A szennyvizet tekintve a Balatonnál 11 százalékkal, a társaság összességét nézve pedig 8 százalékkal kellett kevesebbet kezelnünk. Egyedül a Velencei-tónál ntt a mennyiség, valószínleg azért, mert itt emelkedett a bekötött ingatlanok száma. Sajnos, jól tudjuk a Balatonnál nincs kihasználva a hálózat. 132 ezer fogyasztóból csak 55 ezren kötöttek rá a rendszerre. A továbblépés kulcskérdés itt is, fleg a környezetvédelem miatt. A szaghatást elemezve pici elrelépés azért itt is történt. Ahol azonban továbbra is gond volt az a Siófok, Kinizsi utcai, valamint Balatonakarattya és Balatonvilágos kisebb átemelinél akadt. Ehhez kapcsolódóan jó hír. hogy nemsokára indul egy új, három éves 200 milliós projekt, amely a siófoki I-es régióban fog megvalósulni. Célja a teljes kör automatizálás. Ez azt jelenti, hogy a számítógépes mérési eredmények ismeretében folyamatos beavatkozást tesz lehetvé. Elkészülte után ágazati országos szint referencia lehet. Feltétlenül meg kell említeni a vízmér cserét, melyrl azt mondhatjuk sikerült az elvárásoknak megfelelni, így ma már az állami mvek vonatkozásában csak hiteles mérórák állnak rendelkezésre. Az önkormányzatiaknál van még lemaradás, de majd amint a késbbiekben kiderül ez behozható lesz abból a 100 milliós pótkeretbl, amely a kitn termelési eredményeink nyomán szabadul fel. Fogyasztói kapcsolatok. Már a mköd minségbiztosítási rendszeren belül került sor az ezen a területen gyjtött adatok feldolgozására. Számuk szerencsére enyhén csökken tendenciát mutat ben 3500 panaszos levél volt, idén viszont csak 2700 érkezett. Bennük els helyen a számlareklamáció, második helyen a méréssel kapcsolatos kifogások találhatók. A jogos és nem jogos panaszok számában is csökkenés tapasztalható, viszont jövre a minségbiztosítási rendszer miatt külön kell majd vizsgálni a fogyasztói elégedettséget. Itt tehát még rengetet lesz a tennivaló. A médiában a viszonylag feszített szezon ellenére keveset foglalkoztak velünk, st. Az Északbalatoni Üzemigazgatóság társasházakkal szembeni kintlévségeinek behajtásánál a sajtó pozitívan állt az intézkedés mellé. Mindent összefoglalva köszönjük a társaság egész kollektívájának a szezoni helytállást. Dr Molnár László gazdasági vezérigazgató-helyettes értékelésében azt emelte ki, hogy a jó eredmények segítettek abban, hogy nem kellett év közben fillérekre kiszámolva megvalósítani a kitzött terveket. De a jó árbevétel ellenére szükség lesz a további megfontolt költséggazdálkodásra, mert például az amortizáció, a fenntartás, az állóeszköz fenntartási díjak az év hátralév idszakában jelentkeznek majd. is úgy értékelte, hogy a több mint 400 milliós árbevétel többlet abból adódhatott, hogy megállt a korábbi évek fogyasztás csökkenése, lévén

6 a mérszámok alapján az idegenforgalom mennyiségében nem emelkedett. Kiemelte még, hogy fontos szempont lehet a jövre nézve, hogy a következ évek tervei reális elvárásokról induljanak majd, ne az idei csúcs legyen a mérték. A fenntartásnál már említett a többletbl elkülönített 100 millió forintot nagyobb részt saját munka elvégzésére kellene fordítani, mert a költség átcsoportosítás házon belül kedvez lehet. A dolgozók minél nagyobb megelégedése miatt fontos a bérgazdálkodásban rejl lehetségek maximális kihasználása. Ez év elején 7 százalékos bértömeg emelést terveztünk. Az átlag 6,74 százalék lesz, de reményeink szerint az idén a 9 százalékot szeretnénk elérni. Úgy érezzük az igazgatóság is pozitívan áll ehhez és így karácsony eltt a mozgóbérek kihasználásában ez is megvalósulhat. Ha a hátralev hónapokban jó költséggazdálkodás mellett eredményes értékesítést is realizálhatunk, akkor az év végi záró értekezleten már igazából ünnepelhetünk! Ivóvíz termelési adatok Balatoni üdülterület: Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Szabó Gábor Ivóvíz termelési adatok Velencei üdülterület: Január Február Március Április Május Június

7 Július Augusztus Szeptember Október November December Ivóvíz termelési adatok a DRV Rt. mködési területén: Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Humánpolitika, vízminség-védelem és gazdálkodási formák Balatonszéplakon tanácskoztak a közgazdasági szakemberek Az idén, vizes szakma száz éves évfordulóján ünnepelte tizedik születésnapját a Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége, amely a Magyarországon mköd csaknem négyszáz szolgáltató mintegy egynegyedét, de az ellátott lakosság számára vetítve a szakma 90 százalékát képviseli. A szövetség közgazdasági bizottságának elnöksége szeptember közepén a DRV Rt. balatonszéplaki üdüljében rendezte kétnapos programját. A jó hangulatú találkozó lebonyolításában némi jóindulatú szeptemberi nyárral az idjárás is segített, nem beszélve a vendéglátók által nyújtott körültekint kiszolgálásról. A találkozó jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy kikérjük néhány, a vízügyi szakmában mértékadó tényeznek számító szakember véleményét az ágazat aktuális kérdéseirl és a közgazdasági bizottság munkájáról.

8 Dr. Molnár László (gazdasági vezérigazgató helyettes, DRV Rt.) a bizottság elnöke: Az egyik legizgalmasabb kérdésnek ígérkezik a mostani találkozón a humán erforrással való gazdálkodás témaköre, hiszen köztudott, hogy társaságunknál is a költségek negyven százalékát teszik ki a személyi jelleg költségek, a másik az üzemeltetk felmérése közgazdasági szempontból, tehát áttekintjük, milyen gazdálkodási formában bt-ben, kft-ben, vállalatban. rt-ben mködnek a vízközm szolgáltatók. A tapasztalatok és az összegyjtött információk alapján megfogalmaz-e az elnökség olyan ajánlásokat, amelyeket felsbb szinteken figyelembe is vesznek? Hogyne, st: tulajdonképpen a különböz rendelettervezetek véleményezése is általában hozzánk kerül, mint majdani felhasználókhoz hogy lehetleg olyan törvények és rendeletek szülessenek, amelyek végre is hajthatók. Gyarmati László a 108 éves múltra visszatekint Sopron és Környéke Víz- és Csatornam Rt. gazdasági igazgatóhelyettese. (Budapest és Gyr után Sopron volt a harmadik város, ahol Magyarországon megindult a vízszolgáltatás.): Kicsit hasonló helyzetben vagyunk mint a DRV, ugyanis társaságunk tulajdonában nincs vízközm vagyon, szerzdéses üzemeltetéssel mködtetjük az összes önkormányzati vízmvet. Volt egy felmérés az ágazatban a munkaügyi, személyügyi tevékenységekkel kapcsolatban, errl most is ejtünk néhány szót... A kérdívek kiértékelése ugyan még tart, de szerencsére a szakmai szövetségben megkérdezettek százaléka visszaküldte válaszait, így meglehetsen megalapozott összkép alakul majd ki. A kiértékelés eredményét természetesen a szövetség minden tagjának elküldjük. Török Ferenc (gazdasági igazgatóhelyettes, Víz- és Csatornamvek Koncessziós Rt., Szolnok) cége 1995-ben nyerte el 35 éves idtartamra a szolnoki önkormányzat által meghirdetett koncessziós szerzdést. Jelenleg tizenegy városkörnyéki településen szolgáltatnak. Tapasztalatunk az, hogy a rendeletek elkészítése során kikérik a mi véleményünket is, bár a beadott tapasztalatoknak csak egy kis része nyer jogszabályokban végleges formát. Az önök által mködtetett szövetségen kívül vannak más társaságok is, amelyek befolyással bírnak a rendeletalkotásra? Igen, vannak ilyen szervezetek, amelyeket például a csatornaszolgáltatók, vagy a település üzemeltetésben érdekelt önkormányzatok, kommunális szolgáltatók hoztak létre. Ezekkel a szervezetekkel célszer együttmködni, és idvel kiderül majd, hogy melyik az a társaság, amelyik a legtöbb szervezetet a leghatékonyabban képviseli, s amelyik a fókusza lehet egy esetleges újabb országos szervezdésnek. Szabó Istvánné (gazdasági igazgatóhelyettes, Nyírségvíz Nyíregyháza és Vidéke Víz- és Csatornam Rt.) Nyíregyházáról érkezett. A nyírségi társaság az ország els állami és önkormányzati alapítású cége (összesen kett ilyen van az országban) 29 településen szolgáltat, amelyek közül a legnagyobb a tartós állami tulajdonúnak számító nyíregyházi vízm. Legnagyobb tulajdonosuk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (58 százalék), az állam egy elsbbségi aranyrészvénnyel rendelkezik.

9 Vannak aktuális problémák, amelyeket itt is szeretném, ha megvitatnánk. Ezek általában csak a vájtfül szakmabelieknek mondanak valamit, de talán annyit megemlítenék, hogy szeretnénk, ha tiszta helyzet alakulna ki végre a közmbekötések áfa visszaigényelhetségének területén, ahol a rendeletek nem egyértelmek és a szakhatósági állásfoglalások is gyakran ellentmondanak egymásnak. Dr. Papp Mária a Szövetség ftitkára: A gazdasági vezetk sszel sorra kerül értekezletének aktuális témája lesz az új számviteli törvény, és a 2001-re vonatkozó adótörvény változások, valamit a víziközm szolgáltatás szervezeti struktúrájáról, vagyoni kérdésekrl fog a tervek szerint eladás elhangzani. Hogy a közepébe kérdezzek: hol tart most a kéttényezs vízdíj kérdése? A szakma nagyon örül annak, hogy egyre inkább elterjed a kéttényezs rendszer, Azt hiszem, ez különösen aktuális és különösen elnyös az olyan szolgáltatók számára, mint például a DRV, ahol nagyon nagy különbség van a különböz idszakok vízfogyasztása között, illetve ez egy olyan szolgáltatás, ahol a költségek felmerülnek akkor is, ha egy deci vizet sem fogyasztanak, de a szolgáltatónak készen kell állnia arra, hogy bármikor vizet szolgáltasson. Más területeken gondolok a távh, vagy gázszolgáltatásra a szolgáltatók már alkalmaznak alap-, vagy készenléti díjat. Itt azt hiszem, megközelítésbeli problémák voltak eddig, sok vita folyt arról, hogy állampolgári jogon jár a víz, ez nem olyan mint e telefon, vagy a gáz, ami nem helyettesíthet. Azonban itt a szolgáltatás alap jellegét kell tekinteni és nagyon örültünk annak, hogy van egy olyan alkotmánybírósági határozat, ami kimondja, hogy a vízdíj kéttényezs volta nem alkotmányellenes. Ez egy közgazdasági kategória és nem politikai oldalról kell megközelíteni. A szolgáltató cégek gazdálkodása szempontjából egyáltalán nem lényegtelen, hogy a kéttényezs vízdíj bevezetésre kerül vagy sem. Most itt ülünk a Balaton partján, így nem kerülhet meg az a kérdés, hogy a nemzeti kincsnek és turisztikai húzóágazatnak tekinthet Balaton vízminségének védelmét kizárólag az itt lakókkal és az idelátogatókkal fizettetik meg. Gondolok itt a jó magas csatornadíjakra, amelyek már a csatornára való rákötéseket is hátráltatják. Lehet-e ezen a területen elre lépni, vagy van-e a szövetségnek valamilyen javaslata ez ügyben? Azt hiszem, a vízbázis és a vízminség védelme országos feladat, s ha a fogyasztó minségi szolgáltatást akar, az pénzbe kerül. A Balaton ebben a vonatkozásban sajátságos helyzetben van. A kormányzat eddig is jelents támogatást adott ennek a területnek és biztos, hogy meg lehet és meg kell találni ennek a kiemelt területnek a vízminség védelmének megoldását L. S.

10 Logisztikai fejlesztések Kedveznek értékeli a logisztika területén néhány hónappal ezeltt véghezvitt szervezeti változtatások hatását Molnár Béla fejlesztési igazgató. Kérdésünkre elmondta, hogy az átszervezés során a központi szállítási osztály feladatait osztották meg a Gépészeti Üzemigazgatóság, a Déli Üzemigazgatóság és a központi Logisztikai Osztály között. A szállítási tevékenységnek a legnagyobb részét, beleértve a munkásszállítást is, a Gépészeti Üzemigazgatóság kapta meg. Azok a termeleszközök, amelyeket a Déli Üzemigazgatóság a szolgáltatások során fel tudott használni, az oda került. A központi logisztikai osztály szervezése, illetve a további fejlesztési irány ki fog terjedni az anyagbeszerzés ésszer központosítására. Ez már érinteni fogja az üzemigazgatóságokat is és közelebb áll majd a logisztika klasszikus felfogásához. Az eddigi tapasztalatok alapján, a központi logisztika esetében már látható, hogy az átszervezés hatékonynak és kedvez hatásúnak bizonyult. Az, hogy az átszervezés a leginkább érintett Gépészeti Üzemigazgatóság esetében hozza-e az elvárt eredményt, azt igazából csak jövre lehet megmondani. Annak ellenére, hogy az integrált informatikai rendszer bevezetése is különleges szervezési feladatok elé állít bennünket, úgy értékelem, hogy a személyi feltételek is adottak ahhoz, hogy az átszervezés jó úton haladjon tovább mondta a fejlesztési igazgató. Már nincsenek mennyiségi gondok Hároméves gördül tervezés Interjú Molnár Béla fejlesztési igazgatóval Mi az alapvet feladata a DRV-nél mköd beruházási szakembereknek? Társaságunk beruházási osztályának elsdleges feladata a saját beruházások elkészítése, megvalósításának koordinálása és az üzemelteti szempontoknak leginkább megfelel kivitelezése. Nem titkolt szempontunk, amire a legutóbbi idkben már volt példa, hogy a kormányzati beruházások esetében is, a saját mködési területünkön vállaltunk beruházás lebonyolítói feladatokat. Kormányzati beruházások alatt az úgynevezett fmveket, nagy méret víziközmveket értjük, amelyeknek a megépítése nem társasági feladat. Az ilyen nagyberuházásokra kiírt tendereken mi is indulunk, bár esélyeinket csökkenti, hogy a döntés meghozatalakor sajátos szempontok dominálnak. Nevezetesen, a döntéshozók nem nagyon azonosulnak azzal a szemlélettel, hogy a megvalósuló létesítménynek is az a legjobb, ha azok építik, akik a leend üzemeltetk lesznek, mert k tudják a kivitelezésbe leginkább belevinni a késbbi üzemelteti szemléletet, amelyet késbb a szolgáltatási díjban is meg lehet jeleníteni. Az állami megbízók ugyanakkor attól is tartanak, hogy a kivitelezésbe bele keverednek olyan feladatok is, amelyeket már az üzemeltetnek önállóan kellene, saját forrásaiból megoldani. Ugyancsak kényelmes megoldás az állami megbízó oldaláról, ha nem az állami vízmveket bízza meg a kivitelezéssel, hanem egy tlük független szervezetet, mert a beruházásokra fordítandó összegek így egy-egy beruházási terület között is rugalmasabban mozgathatók. Amikor mégis hozzájutunk ilyen fejlesztési forráshoz, akkor az olyan területen adódik, ahol már annyira összekapcsolódik a fejlesztés a mi mködésünkkel, hogy az már olyan ésszer megfontolásokat hoz eltérbe, amikor már ránk kell bízni a beruházás lebonyolítását, mert mi tudjuk a legjobban összhangba hozni a fejlesztést az ottani üzemmenettel. Erre már volt példa, ilyen volt a kincsesbányai kormányzati beruházás 2-3 évvel ezeltt, amit mi bonyolítottunk le.

11 Persze van olyan konstrukció is, amikor mi vagyunk a f bonyolítók, de kiadjuk alvállalkozónak például az OVIBER-nek a munka nagy részét. Természetesen létezik az önkormányzati vonal, amikor az önkormányzat felkérésére mi készítjük el a pályázatot, s ha megnyerik bennünket bíznak meg a lebonyolítással. Erre nagyon jó referenciánk az Iváncsa-Besny- Beloiannisz kisregionális szennyvízrendszer kiépítése, amely ÁFA-val mintegy 1,4 milliárd forintba került, s amely kiáll mindenfajta utólagos ellenrzést. Sok kisebb önkormányzati megbízásunk van, de nem annyi, mint amennyit szeretnénk. Jó lenne ugyanis, ha valamennyi településen, ahol mi szolgáltatunk, mi bonyolítanánk a beruházásokat. Ez nem mindig sikerül, bár egyértelmen jobb lehet az önkormányzatnak is, ha a majdani üzemeltet már a beruházás fázisában megejtheti azokat a kisebb módosításokat, amelyek késbb kamatozhatnak, s amit egy harmadik fél a zárt beruházási keret miatt nem tud megtenni. Mekkora összeg fölött diszponál az idén a beruházási terület a társaságnál? Ez az összeg évrl évre körülbelül 1,2 1,3 milliárd forint között van. Az idén, az integrált informatikai rendszer megvalósítása következtében meghaladja az 1,5 milliárd forintot, bár saját forrásból csak az elbb említett nagyságrendet tudjuk finanszírozni, de ebben is vannak az önkormányzatoktól átvett pénzek, amelyek az amortizáció terhére számolhatók el. Mennyibe kerül a társaságnak az integrált informatikai rendszer kialakítása? Ennek egyik része a fvállalkozói összeg, amely szerzdés szerint 584 millió forint, de a projekt három éve alatt társaságunknak is kell beruházni, hogy ez teljes érték beruházás legyen. Milyen nagy beruházások folynak az idén a DRV lebonyolításában? Olyan nagy beruházásokra, mint korábban, a gyorsfejlesztés idszakában elfordult, most nincs példa. Az egyik legnagyobb, amit megemlítenék, az a balatonfüredi hármas zóna építése, amit a helyi önkormányzattal közösen finanszírozunk százalékban. A nyugatbalatoni térségben folynak hálózatbvítések és rekonstrukciók, vagy ami szintén nagyobb tétel, az a regionális szennyvízelvezet rendszereknél jelentkez kellemetlen szaghatás kiszrése, amely egy több évre elhúzódó projekt az OMFB támogatásával és a Budapesti Mszaki Egyetem közremködésével amelyhez szintén több jelents beruházás kapcsolódik. A három évre elhúzódó pályázat teljes összege 200 millió forint, s amelynek célja a DRV eljárásának kidolgozása és az ennek eredményeként létrehozandó, Balatonöszödtl Balatonvilágosig húzódó, negyven kilométeres rendszer teljes automatizálása. A távlatokat tekintve, hogyan alakul a DRV beruházás-politikája? A beruházás-tervezésben az elmúlt két évben változás következett be, mert most már három éves terv alapján dolgozunk, úgynevezett gördül tervezést alkalmazunk, ami nem jelenti azt, hogy ez egy kbe vésett dolog, de mindenképpen egy olyan irányvonalat ad, amelybl lehet következtetni, hogy egy adott területen milyen irányú fejlesztésekre van szükség. Az igények természetesen mindig meghaladják a lehetségeket. A beruházási osztály és ezen túlmenen a cégvezetés feladata az, hogy úgy hangolja össze az igényeket, a különböz üzemegységek között, hogy a szolgáltatás színvonala a legkiegyensúlyozottabb legyen. Most már mennyiségi oldalról nincsenek gondjaink a vízellátás-szennyvízelvezetés területén, hanem elssorban a minség a fontos, azon belül is az utóbbi idben egyre többen feszegettük azt a témát a Balatonból kivett nyers víz esetében esetében, hogy ha alga túlszaporodás történik, annak kezelé-

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete A VÍZ- ÁS CSATORNAHASZNÁLATI DÍJ BÉRLKRE TÖRTÉN ÁTHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

Középpontban a vevi elégedettség

Középpontban a vevi elégedettség Progresszív Szakmai Díjak Az év partnerkapcsolata kategória Középpontban a vevi elégedettség A Délhús Rt. 2005. elején stratégiai döntést hozott a részben az értékesítési csapat, részben a menedzsment

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl Szociális párbeszéd Munkahelyi stressz Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl This project is organised with the financial support of the European Commission 2 1. Bevezetés A munkahelyi stresszt nemzetközi,

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

XV. évfolyam 1. szám. Dolgozói részvényjegyzés május 29-tl június 19-ig. Hség a céghez

XV. évfolyam 1. szám. Dolgozói részvényjegyzés május 29-tl június 19-ig. Hség a céghez XV. évfolyam 1. szám Dolgozói részvényjegyzés május 29-tl június 19-ig Hség a céghez A májusi tulajdonosi közgylés véglegesen jóváhagyta a dolgozói részvénykibocsátást. Elzményként a cég négymilliárdos

Részletesebben

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A vállalkozás sikerének tényezi Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A siker két egymást segít eleme az IT-ben ERP rendszerek alkalmazása Outsourcing 2005.12.08. 2 A vállalati

Részletesebben

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezet Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja el a bevezetését 2002/91/EK -». 2010. Új j direktíva A 176/2008

Részletesebben

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll.

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015 A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. Olyan vízügyi koncepciót, politikát és stratégiát kell kialakítani

Részletesebben

MIM 00-01. Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY-

MIM 00-01. Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY- II/4. A társaság szervezeti egységei és feladatai MIM 00-01 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 24/46 - Üzemeltetési Figazgatóság - Gazdasági Igazgatóság - Mszaki Igazgatóság - Informatika ------------ Törzskari

Részletesebben

Nyertes pályázat a BFT-nél

Nyertes pályázat a BFT-nél Nyertes pályázat a BFT-nél Társaságunk pályázatot nyert a Balaton Fejlesztési Tanács 2002. évi pályázatán, melynek révén a BFT támogatja egy on-line telepítés alga klorofill-mér mszer megvásárlását és

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Új szakszervezeti üdül

Új szakszervezeti üdül XIX. Évfolyam 2. szám Cím: Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. sz. Új szakszervezeti üdül 12 lakásból álló társasház egyik tettéri apartmanja a VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet tulajdona. Az apartman 37,8

Részletesebben

Program a dolgozói szegénység ellen 2.0

Program a dolgozói szegénység ellen 2.0 Magyar Szakszervezeti Szövetség Program a dolgozói szegénység ellen 2.0 A 4*9% programja, hogy aki dolgozik, legalább egyék 2015.04.14. 0 Előzmény A Magyar Szakszervezeti Szövetség 2014. szeptemberében

Részletesebben

Az elhasznált víz útja

Az elhasznált víz útja XVIII. Évfolyam 3. szám Az elhasznált víz útja A Vízmondó címre keresztelt lakossági tájékoztató kiadványunk immár a harmadik számához érkezett. A március, április, május hónapban kiküldött els számban

Részletesebben

PÁLYÁZATI RLAP. Kérjük, hogy a pályázati rlapot írógéppel, vagy olvasható, nyomtatott betvel szíveskedjenek kitölteni!

PÁLYÁZATI RLAP. Kérjük, hogy a pályázati rlapot írógéppel, vagy olvasható, nyomtatott betvel szíveskedjenek kitölteni! PÁLYÁZATI RLAP Balatonkenese Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport-és Idegenforgalmi Bizottságának kulturális, oktatási-és sporttámogatására kiírt pályázatához A pályázó szervezet azonosító adatai:

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben

épületek energia sa ETE-Telep

épületek energia sa ETE-Telep Az els lépések, avagy az épületek energia tanúsítása sa Nagy Péter P energia tanúsító ETE-Telep Települési Energiagazdálkod lkodási Szakosztály 1 EU Tények Az EU végs energia-felhasználásának 40%-át az

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton XX. Évfolyam 2. szám Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton Az elz lapszámban várakozással telve még arról írtam, vajon milyen fogadtatásra lel majd a Vízmondó új, képregényes oldala. Az elmúlt csaknem

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

javadalmazási politikája

javadalmazási politikája Az MKB-Euroleasing Zrt. 7/2012. (XI.22.) sz., az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. 5/2012. (XI.22.) sz. és az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 5/2012. (XI.22.) sz. igazgatósági határozatával elfogadott javadalmazási

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSI PROJEKT KÓDSZÁM: KEOP 7.1.3.0/09-2010-0034 IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÁSA LOVASBERÉNY KÖZSÉGBEN

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSI PROJEKT KÓDSZÁM: KEOP 7.1.3.0/09-2010-0034 IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÁSA LOVASBERÉNY KÖZSÉGBEN KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSI PROJEKT KÓDSZÁM: KEOP 7.1.3.0/09-2010-0034 IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÁSA LOVASBERÉNY KÖZSÉGBEN Jelenlegi helyzet Lovasberény a Közép-Dunántúlon, Fejér

Részletesebben

Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben. Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13.

Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben. Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13. Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13. Vázlat 1. Vízbiztonsági rendszerkiépítési és üzemeltetési tapasztalatok országos jogszabályi kihívásnak

Részletesebben

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében XVIII. Évfolyam 4. szám A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében Miután a Vízmondó névre keresztelt, állandó lakossági fogyasztóinknak szóló kiadványunk els három számában megválaszoltuk a legfontosabb

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA Dr. Kovács Mátyás 2 1. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK KEZELÉSÉNEK EDDIGI GYAKORLATA. Általában igaz Európa minden országára az, hogy a természetvédelmi oltalom alá került

Részletesebben

Finanszírozási lehet ségek az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén

Finanszírozási lehet ségek az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén DUIHK - Energiakör Finanszírozási lehetségek az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén Eladó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2010. szeptember 14. 1. oldal DUIHK - Energiakör Tartalomjegyzék

Részletesebben

A szolgáltatás költségei a Vízmondó tükrében

A szolgáltatás költségei a Vízmondó tükrében XIX. Évfolyam 4. szám A szolgáltatás költségei a Vízmondó tükrében A vízterhelési díj, a vízminség és a vízfogyasztás mérése után, a 2004. évi utolsó Vízmondó témájául a szolgáltatás költségeinek bemutatását

Részletesebben

"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk"

Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk Ifjúsági Közélt Fejlesztésért Alapítvány kutatása Készítette: "Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk" 1 Az eladásom során érintett témák: A kutatás elzményei

Részletesebben

Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP

Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP INTÉZMÉNYI HÁTTÉR Nemzeti Fejlesztési Terv NFT Közösségi Támogatási Keret KTK Kohéziós Alap Strukturális Alapok Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP KIOP felépítése Környezetvédelem

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON 1 CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON Filep Judit Ph.D. hallgató Témavezet: Dr. Szirmai Péter Budapesti Corvinus Egyetem 2 1 Áttekint Családi vállalkozás definíció Családi vállalkozások ersségei Családi

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

VRV Xpressz Használati Útmutató

VRV Xpressz Használati Útmutató VRV Xpressz Használati Útmutató A programmal néhány perc alatt nem csak 5-6 beltéri egységes munkákat, hanem komplett, 3-400 beltéri egységgel rendelkez irodaházakat, szállodákat is meg lehet tervezni.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

XVII. Évfolyam 2. szám. Újra itt a nyár. Körkép a szezon eltti felkészülésrl

XVII. Évfolyam 2. szám. Újra itt a nyár. Körkép a szezon eltti felkészülésrl XVII. Évfolyam 2. szám Újra itt a nyár Körkép a szezon eltti felkészülésrl Minden év május végén, június elején elérkezik az id, hogy ügyfeleinknek, fogyasztóinknak, partnereinknek számot adjunk arról,

Részletesebben

+, * -! "#$ %$&'(!!" #$#%&!!" '(# )* '#+$ (, -*...

+, * -! #$ %$&'(!! #$#%&!! '(# )* '#+$ (, -*... ) * * )**+,*- +, * - / 0 1 2 3! "#$ %$&'(!!" #$#%&!!" '(# )* '#+$ (, -*... 3 Gárdonyi G. Nyháza Képes Géza Mátészalka Kossuth Mátészalka Medgyessy u. Bp. III. Váci u. Bp. V. Móra Ferenc Mátészalka Mérd

Részletesebben

Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában?

Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában? Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában? by Papp István - hétf?, augusztus 19, 2013 http://www.formula1tech.hu/milyen-elonyt-jelenthet-a-lotus-e21-nagyobb-tengelytavja-spaban/ E21-es

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV SOPRON 2008 !"#$%$&'( Jelen Esélyegyenlségi Terv az egyenl bánásmódról és az esélyegyenlség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben, valamint a

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS Amely létrejött egyrészrl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs, Széchenyi tér 1., (a továbbiakban: Önkormányzat), képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester, másrészrl az Önkormányzat

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

Folytatja útját a Vízmondó cím kiadványunk

Folytatja útját a Vízmondó cím kiadványunk XVIII. Évfolyam 2. szám Folytatja útját a Vízmondó cím kiadványunk A fogyasztóink körében 2002-ben végzett elégedettségi felmérés megmutatta, hogy fogyasztóink a víziközm szolgáltatással kapcsolatban számos

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére E l ő t e r j e s z t é s Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Talajterhelési díjról szóló 10/2009.(IX.15.)önkormányzati

Részletesebben

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Tisztelt Fémiparos Társunk! Ajánlom szíves figyelmükbe a csatolt sajtószemlét. Dorog, 2015. szeptember 2. Üdvözlettel: Szűcs György Elnök OFI Elavult technikával

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése 1.sz. melléklet: számviteli beszámoló 2.sz. melléklet: költségvetési felhasználás elszámolása 3.sz. melléklet: vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához Üzleti jelentés MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához A Társaság alapítása A Társaság nyilvános részvény kibocsátás útján 1994. október 25-én, az alakuló

Részletesebben

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Lake-Admin Regional administration of lake restoration initiative Egerszegi Zita Balatoni Integrációs

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉGIÓ VÍZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA AZ EU TÁMOGATÁSÁVAL MASZESZ-EWA Nemzetközi Konferencia Budapest, 2011. április 6. Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások Korszerű Elektronikus Minőségirányítás A minőségirányítás alapelvei Ahhoz, hogy egy szervezetet sikeresen vezessenek és működtessenek, szükséges, hogy a vezetés és a szabályozás

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A kutatást végezték: Busa Csilla, kutató (Fact Intézet) Bognár Adrienn,

Részletesebben

XVI. Évfolyam 1. szám. A Víz Világnapjára

XVI. Évfolyam 1. szám. A Víz Világnapjára XVI. Évfolyam 1. szám A Víz Világnapjára Tulajdonképpen alig múlik el nap az esztendben, hogy ne hallanánk avatott tudósok, vagy az egyszer földi halandók szájából aggódó szánakozást planétánk borús kilátásairól,

Részletesebben

Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l)

Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l) Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l) Ha a dolgok nem a tervek szerint történnek... Az Európai Unió számos jogszabályt

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

http://www.napi.hu/vallalkozas/megusszuk_az_ujabb_belviz-katasztrofat_itt_vannak...

http://www.napi.hu/vallalkozas/megusszuk_az_ujabb_belviz-katasztrofat_itt_vannak... Page 1 of 5 06.28. SZOLGÁLTATÁSOK ELFIZETÉS HÍRLEVÉL ÁRFOLYAMOK REAL TIME CSDFIGYEL KONFERENCIA ' ( &)' '!"#$$%"&' Foldal Cikkek Vállalkozás Nyomtatom Elküldöm június 14., kedd 10:28 Major András Megjelentek

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Érintett jogszabály szövege

Érintett jogszabály szövege Érintett jogszabály szövege Smtv. 13. A tájékoztatási tevékenységet végz lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdekldésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország

Részletesebben

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek.

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek. WTS Klient. A híd. Tartalomjegyzék WTS Klient csoport 2 WTS Alliance 3 Munkatársak 4 Szolgáltatások 6 Adótanácsadás 7 Jogi tanácsadás 8 Könyvelés 9 Bérszámfejtés 10 Egyéb számviteli tanácsadás 11 Kiadványok

Részletesebben

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Egy befektetési lehetőség, amelyben befektetése egy év alatt nem csak megtérül, hanem évről évre megsokszorozódik! A Holiday Magyar Country Club

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

A Napló 2003. január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: A Vízdíj lehagyja az inflációt

A Napló 2003. január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: A Vízdíj lehagyja az inflációt A Napló 2003. január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Budapest/Siófok (Gyrffy) A Vízdíj lehagyja az inflációt - Várhatóan jóval a tervezett inflációt meghaladó mértékkel emelkednek a vízdíjak megyénk

Részletesebben

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 )

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 ) RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. sz. alatti 5348/1/A/12 és a 5348/1/B/1 hrsz-ú ingatlanok kétfordulós nyilvános pályázat útján történ értékesítésére kiadott PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban

Részletesebben

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a.

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a. Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Képviseltestületének 22/2004.(XII. 01. ) rendelete a helyi iparzési adóról szóló 18/1995.(XII.11.) rendelet módosítására. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestülete

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Egyezmény a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Preambulum: Európa szívében fekszik az a 14 002 km 2 kiterjedés terület 1 503 899 lakossal, amely

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2015. február 09-én 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

1 of 4 11/11/09 9:31 AM

1 of 4 11/11/09 9:31 AM Bombasikert futott be az arany - Van még benne kakaó? 2009.11.11 07:48 Hiába döntöget egyre magasabb csúcsokat az arany árfolyama, továbbra is van még tere az emelkedésnek Juhász Gergely, a Conclude Befektetési

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

Fővár osi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Sárik Zoltán igazgató részére. Tisztelt Sárik Zoltán Igazgató Úr!

Fővár osi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Sárik Zoltán igazgató részére. Tisztelt Sárik Zoltán Igazgató Úr! Fővár osi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Sárik Zoltán igazgató részére Tisztelt Sárik Zoltán Igazgató Úr! Felkért a Baranyai Anita által elkészített, és az új OKJ hoz igazodó, fővárosi

Részletesebben

A Társaság 2012. június 28. napján tartott éves rendes közgylése 5/2012.06.28. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2012. június 28. napján tartott éves rendes közgylése 5/2012.06.28. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. JELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK ( AJÁNLÁSOK ) ALAPJÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1 A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában Tatabánya, 2. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán Tartalom Bevezet Alapítás, tulajdonosi szerkezet Minségirányítás és környezetvédelem Az erm története

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

Kibvített vezeti értekezlet Székesfehérváron

Kibvített vezeti értekezlet Székesfehérváron XVI. Évfolyam 4. szám Kibvített vezeti értekezlet Székesfehérváron 2001. november 5-én kibvített vezeti értekezletet tartott Társaságunk a Fejér Megyei Igazgatóság tanácstermében, Székesfehérváron. Dr.

Részletesebben

Irányított önértékelés

Irányított önértékelés Irányított önértékelés 1. Irányított önértékelés Az EFQM Kiválóság Modell filozófiájára épített, a Struktúra Minségfejlesztési Kft által kidolgozott azonban speciálisan közoktatási intézményekre kialakított

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon. Nyíregyháza, 2014.09.05.

Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon. Nyíregyháza, 2014.09.05. Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon Nyíregyháza, 2014.09.05. A Continental Cégcsoport A dohánymagvetéstől az értékesítésig lefedi a teljes vertikumot

Részletesebben