E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009."

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. MELLÉKLETEK: 2+2 DB TÁRGY: Folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához fejlesztési hitelforrás bevonása (hitel) ELŐTERJESZTŐ: Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Költségvetési Bizottság AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Horváth Csilla csoportvezető MEGTÁRGYALTA: Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A hitel felvételét indokoló pénzügyi helyzet A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját várhatóan november 20-i ülésén tárgyalja a tisztelt testület. Az előkészítő munka során körvonalazódik a koncepcionális szintű hiány mértéke, a szükséges és lehetséges intézkedések köre. Az előkészítő munkafolyamat közben az prognosztizálható, hogy a számított folyó működési hiány meghaladja az 1,5 milliárd forintot. Folyó működési hiányként a 2010-ben befolyó működési bevételek és a 2010-re tervezett működési kiadások egyenlegét számoltuk. Ez az összeg nem tartalmazza az áthúzódó kötelezettségeket, az ezekhez kapcsolódó pénzmaradványt, illetve a fejlesztési költségvetést, nem számol a beruházások likviditási szükségleteivel, és az ehhez kapcsolódó átmeneti megelőlegezést szolgáló hitellel, továbbá nem szerepelnek benne a 2010-re benyújtott többletigények. A tervezés szakaszában, a jelen előterjesztéshez kapcsolódóan csak a jól látható és számszerűsíthető információkra, adatokra szorítkozunk. A beterjesztett költségvetési törvényjavaslat jóváhagyása esetén a központi források csökkenésének mértéke várhatóan 676 millió forint lesz. A tapasztalati adatok és a reálgazdasági elemzések alapján további mintegy 300 millió forintos illetékbevétel kieséssel számolunk. Nem kalkulálhatunk továbbá számottevő kamat bevétellel, hiszen szabad pénzeszközeink a beruházások megvalósítása során ben és 2010-ben gyakorlatilag elfogynak. A forrásoldal 2009-hez képest csak e három jogcím változása következtében több, mint 1 milliárd forinttal csökken. A reálgazdasági folyamatok és jogszabályváltozások következtében a hiányt tovább növeli a kiadási oldal alakulása. Ezt a 2010-ben prognosztizált működési hiányt növeli a Baranya Megyei Kórház feladatellátásának átalakításához, átadásához kapcsolódó kiadások és kötelezettségek fedezetigénye (a felhalmozott adósságállomány, a dolgozói létszám csökkenésének egyszeri terhei stb.), melyekről, és az átalakításhoz kapcsolódó egyéb információkról külön elterjesztés tájékoztatja a tisztelt testületet. E fizetési kötelezettségek nagysága elérheti, meghaladhatja a 2 milliárd forintot, amelynek nagy része a 2010 évi költségvetést terheli. Mindezek, valamint a folyamatban lévő nagyberuházások zavartalan megvalósításának igénye olyan feladat elé állítja az önkormányzatot a évi költségvetésének megalkotásakor, amelynek megoldásához minden lehetséges eszközt meg kell ragadni, a tervezett hiány kezelésére haladéktalanul meg kell kezdeni a lehetséges intézkedések megtételét. A lehetséges intézkedések mindenekelőtt a bevételek lehetőség szerinti növelése, a kiadások csökkentése egyrészt szerkezeti, szervezeti átalakulásokkal, másrészt fiskális szemléletű megtakarításokkal, egyes kiadások teljesítésének nem gazdaságtalanul megvalósítható későbbi évekre történő átütemezése, valamint a pénzkiáramlás, a pénzforgalom szigorítása, racionalizálása. Ahhoz, hogy 2010-ben minimális túlélésre szorítkozó költségvetés legyen készíthető, minden fent említett elem kidolgozására, együttes megvalósítására szükség lesz. Hangsúlyozottan együttesre, hiszen a 2010-en túli időszakra is gondolva, a közép és hosszabb távú gazdálkodási lehetőségek javítása megköveteli ezek egymásra gyakorolt hatásának eredményét is. Illetve nemcsak a hiány csökkentésére kell törekednünk, hanem annak belső struktúrájához (egyszeri jellegű működési; fejlesztési; és folyamatosan termelődő működési hiány) is igazodnia kell a megoldásoknak. Jelen előterjesztés a fenti elemek közül a kiadások hosszabb távú átstrukturálására, egyes kötelezettségek hosszabb távon történő el/megosztására vonatkozó elképzelésünket tartalmazza. Alapvetően hosszabb távra eltolni kiadást később megfizetendő idegen forrás bevonással lehet, erre szolgálnak főként a finanszírozási célú műveletek, jellemzően a hitel felvétel és az értékpapír kibocsátás. E forrásokat bevonni a gazdálkodásba alapvetően az egyszeri jellegű kiadások fedezetére célszerű. Ilyen jogcímek a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében várhatóan a Baranya Megyei Kórház átalakításához kapcsolódó egyszeri működési kiadások, valamint a megvalósuló fejlesztések, beruházások, felújítások lesznek.

3 3 A hitel felvétel lehetséges módjai A szóba jöhető lehetőségek a működési célú hitel felvétel, a fejlesztési célú hitel felvétel, illetve a kötvénykibocsátás. A válság hatására a tőkepiac hitelezési mechanizmusai szigorodtak, az önkormányzati adósok pozíciója kedvezőtlenebbé vált. Pénzintézeti szakemberekkel történő egyeztetések, elemzések, illetve az önkormányzatok hitelfelvételével kapcsolatos tapasztalatok alapján legjobb paraméterekkel és legnagyobb eséllyel fejlesztési hitelek felvételére van lehetőség. Ez egyezik azzal az általános (önkormányzati) hitelfelvételi elvvel, hogy alapvetően a nagy értékű, hosszú ideig működő, több generáció érdekeit szolgáló beruházások terheit lehet, kell megosztani hosszabb távon. A gazdasági válság következtében a bankok saját forrásból gyakorlatilag nem hiteleznek, a Baranya Megyei Önkormányzat jelenlegi feladataihoz hitelforrás az MFB hitelprogram csomagjában a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogram (továbbiakban Hitelprogram) keretében lenne legnagyobb valószínűséggel sikeresen bevonható. E hitel tulajdonságai, paraméterei: Hitel célja: Önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások finanszírozása. Hitel típusa: Éven túli lejáratú beruházási hitel. Beruházási és fejlesztési célok: 1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 2. Általános beruházási célok 3. Közoktatási célú beruházások 4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása 5. Panel Plusz Hitelprogram 6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 7. Informatikai közműfejlesztés 8. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása 9. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása Hitel összege: Az 1-4. és a 6-7. hitelcélok esetén a beruházás bekerülési értékének legfeljebb 95 %-a, a 8-9. hitelcél esetében a támogatáson felüli rész legfeljebb 100 %-a. Kamat: Az 1., 3-4., 6-9. hitelcélok esetében 3 havi EURIBOR+ legfeljebb 2,5 %/év. Kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási díj: nincs Projektvizsgálati díj: 1 milliárd forintot meghaladó hitelösszeg esetén 1 milliárd forintnak legfeljebb 1,5 %-a, az 1 milliárd forint feletti rész legfeljebb 1 %-a. Lejárat: Az 1-4. és a 6-7. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 20 év. A 8-9. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 25 év. Türelmi idő: Az 1-4. és a 6-7. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év. A 8-9. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év. Törlesztés ütemezése: Türelmi időt követően negyedéves egyenlő tőketörlesztő részletek. Biztosítékok: Szokásos banki biztosítékok, továbbá lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának igénybevételére. Folyósítási feltételek: A folyósítás számla, vagy a számvitelről szóló törvény szerint más számviteli bizonylat alapján történik. A hitel a hitelkérelem finanszírozó hitelintézethez történő benyújtását követően és az azt megelőző 6 hónap során keletkezett, bizonyíthatóan a beruházás és/vagy felújítás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására használható fel. Kérelem benyújtása: A közbeszerzésről szóló jogszabályok különösen a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a pénzügyi szolgáltatást végző hitelintézet kiválasztására. E kondíciók kedvező és biztonságos feltételeket jelentenek hitelfelvétel esetén. Különösen kedvező a kamatfeltétel, mely gyakorlatilag azzal, hogy EURIBOR-hoz kötött, egy devizahitel konstrukció kamatmértékét társítja egy forinthitelhez árfolyamkockázat nélkül. A harmadik negyedéves EURIBOR kamat értéke 0,75 százalék, azaz a Sikeres Magyarországért program feltételei szerint a hitel kamatának értéke nem haladhatta volna meg a 3,25 százalékot. E hitelprogramban lehetőség lenne a már folyamatban lévő 4 kiemelkedő beruházásunk (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása; Nagy Kiállítótér Múzeum utca; Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése; Baranyai Élménykörút Orfűi Aquapark és Orfűi Viziturisztikai Központ) esetében az önrészeinek biztosítására.

4 4 A Régészeti Múzeum rekonstrukciója önrésze a 4. hitelcél feltételei szerint 95 százalékban, míg a másik három projekt önrésze a 8-9. hitelcélok szerint 100 százalékban finanszírozható. A hitelfelvételt követően felmerülő és azt hat hónappal megelőző időszakban felmerült költségek vehetők figyelembe. Ezek a projektek már a évi költségvetésünkben szerepelnek, az önrész fedezetét a évi kötvény kibocsátásával teremtettük meg. A kötvény kibocsátás alapvető szándéka a fejlesztések forrásigényének biztosítása volt, ugyanakkor a határozatban megfogalmazódott (és ez alapján a kibocsátó OTP Bank NYrt-vel kötött Megbízási szerződésbe is bekerült) a működési célú felhasználás lehetősége is. Elsődleges, határozott és sokszor megfogalmazott cél a kötvény fejlesztési célú felhasználása volt, ami az akkori feltételek és egy feszített gazdálkodás igénye mellett nagy biztonsággal megfogalmazható és megtartható is volt. Jelen helyzetben azonban, a forrásszabályozás ilyen mértékű szigorítása, illetve a gazdálkodási környezet ilyen mértékű beszűkülése mellett, adottságként kezelve az önkormányzat 2010-es gazdálkodási-pénzügyi pozícióját érintő az előterjesztés elején bemutatott hatásokat, szükségszerű a gazdálkodásba további külső forrást bevonni, illetve célszerű a megváltozott körülményeknek megfelelően az idegen forrásokat a lehető leggazdaságosabban átstrukturálni. Ezen gondolatmenet eredményeként születik az a megoldási javaslat, hogy a beruházások önrészeire (illetve az önrészek Hitelprogramban figyelembe vehető részeire) ezer forint fejlesztési hitelforrást biztosítson az önkormányzat az alábbiak szerint: - Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése ezer forint, - Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása ezer forint, - Nagy Kiállítótér Múzeum utca ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Aquapark ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Viziturisztikai Központ ezer forint. A kötvényből tervezett, így felszabaduló összeg előirányozható egyéb, egyszeri jellegű kiadások fedezetére a évi költségvetésben. (A kötvény eddigi felhasználásának részletezését az 1. számú segédlet mutatja.) E javaslat azért kerül jelen ülésen tisztelt képviselőtársaim elé, megelőzve a 2010 évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést (amelynek tulajdonképpen szerves része), mert a folyósító pénzintézet kiválasztására közbeszerzési eljárást kell indítani, annak lebonyolítási időigénye pedig szükségessé teszi a döntés mielőbbi meghozatalát. Hitelfelvételi korlát, adósságállomány, adósságszolgálat Az önkormányzatok hitelfelvételének korlátját a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 88. -a (2) bekezdése határozza meg. E szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a korrigált saját bevétel. A korrigált saját bevétel pedig a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70 %-a. Nagyságát folyamatosan, minden költségvetés készítés és beszámolás (valamint a hitelfelvételre vonatkozó döntések) esetében vizsgáljuk. A évi tényszámok alapján, a évi költségvetés szerinti és a 2010-re jelen pillanatban becsült nagyságát az 1. számú melléklet mutatja. E prognózis alapján a most javasolt hitelfelvétel megfelel a hitelfelvételi korlát szabályainak szeptember 30-án a fejlesztési hitelállomány összege ezer forint, a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állománya ezer CHF (2008. december 31-i árfolyamon számítva) ezer forint. Jelenleg 2027-ig vannak az adósságállományhoz kapcsolódóan fizetési kötelezettségei az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak folyószámla hitelállománya szeptember 30-án nem volt, tekintettel a betétállomány (1.000 millió forint) és hitelállomány (399,7 millió forint) egyidejű jelenlétére. Az önkormányzatnak háromnegyedévben 204 napon keresztül átlagosan ezer forint folyószámla hitele volt. Az önkormányzat szeptember 30-i adósságállományát és a tőketörlesztés további éveket terhelő kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. Egy lehetséges nagyságrend bemutatásának céljával a 2. számú segédletben pedig készítettünk hangsúlyozottan a becslés módszerével egy prognózist, amely azt mutatja, hogy a most felvenni javasolt hitellel együtt hogyan alakulna az önkormányzat adósságszolgálata, ha a jelenleg érvényes árfolyam és kamat maradna érvényben a vizsgált időszakban.

5 5 A hitel visszafizetés lehetőségei Felmerül a kérdés, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat szűk gazdálkodási szabadságfoka, saját bevételi lehetőségeinek korlátozottsága mellett milyen biztosítékokkal rendelkezik a hitel visszafizetésére. Ennek a kérdésnek a megválaszolása nagyon fontos szempont a döntés meghozatalakor, ugyanakkor a forrásszabályozásban lévő nagymértékű bizonytalanság, az évek közti kiszámíthatóság, állandóság hiánya miatt egzaktul nem megválaszolható. A lehetőségek és a tendenciák felvázolásával teszünk rá kísérletet. A becsült 2. számú segédlet szerint az önkormányzat adósságszolgálata növekvő mértékű, de nagyjából ig hasonló nagyságrendű összeggel terheli a költségvetést. A jelenleg javasolt fejlesztési hitel 3 év türelmi idővel számolva 3 évvel kitolja az adósságszolgálattal kapcsolatos fizetési kötelezettséget, viszont arányos elosztásával nem egy-egy év költségvetését terheli túl. Kigazdálkodása az adott év költségvetéséből szükséges. Elsődlegesen (és optimálisan) felhalmozási célú bevételi forrást célszerű ezzel szembe állítani. Elsősorban az ingatlanértékesítésből származó bevételek jelölhetők meg forrásként, bízva abban, hogy a hosszú visszafizetési periódus alatt az ingatlanpiaci helyzet javul, a kereslet növekszik. Elsősorban az értékesítésre kijelölt (és még a költségvetésben más céllal nem terhelt) ingatlanaink közül a Tüdőszanatórium kiürített épülete és a Dischka Győző u. 7. ingatlanok értékesítéséből származó bevétel szolgálhat majd a felmerülő törlesztő részletek fedezetére. (A 10/2009. (II.26.) Kgy. határozat 7 b.) pontjában a közgyűlés kinyilvánította azon szándékát, hogy a Baranya Megyei Kórház adósságállományának csökkentéséhez a Tüdőszanatórium megüresedett épületének értékesítéséből befolyó bevételt kívánja használni. Amennyiben annak rendezése ben megtörténik, az értékesítéséből befolyó bevétel az adósságszolgálat évenkénti teljesítésénél figyelembe vehető.) Az ingatlanpiac helyzetének (várt) javulása az illetékbevételek alakulásának kedvezőbbé válását is magával vonja. Amennyiben az önkormányzat meghozza azokat a (szervezet racionalizálást, olcsóbb működést biztosító) döntéseket, amelyekkel a folyó költségvetési kiadások csökkenthetők, az illetékbevétel növekménye többletbevételt jelenthet a későbbi évek költségvetésében. E saját bevételi növekményeknek, illetve ehhez a kiadási szerkezet olcsóbb működéséből származó kiadás megtakarításoknak fedezetet kell nyújtania az adott évet terhelő adósságszolgálati kiadásokra. Határozati Javaslat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése III. 1. az MFB által refinanszírozott Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 20 éves futamidejű ezen belül 3 év türelmi idő és 2 év rendelkezésre tartási idő mellett ezer forint fejlesztési hitel felvételéről dönt az alábbi beruházások önrészeire: - Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése ezer forint, - Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása ezer forint, - Nagy Kiállítótér Múzeum utca ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Aquapark ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Viziturisztikai Központ ezer forint; 2. a Költségvetési és a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság előterjesztése alapján elrendeli a fejlesztési hitelt folyósító pénzintézet kiválasztására nyílt közösségi közbeszerzési eljárás megindítását; 3. felkéri a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságot és a Költségvetési Bizottságot az eljárást megindító hirdetmények és az ajánlatkérési dokumentáció jóváhagyására, valamint, hogy az eljárást lezáró döntést terjessze a közgyűlés elé; Határidő: február 28. Felelős: Dr. Csörnyei László a Költségvetés Bizottság elnöke Pávkovics Gábor a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

6 6 4. a 105/2007. (XI.22.) Kgy. határozata 1) pontjában a december 31-ig felhalmozott működési hiány szövegrészt felhalmozott működési hiány szövegre módosítja október 28. Dr. Csörnyei László s.k. Költségvetési Bizottság elnöke Pávkovics Gábor s.k. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

7 A Baranya Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa 1. számú melléklet zárszámadás zárszámadás zárszámadás költségvetés sorszám Megnevezés 1 illeték kamatbevételek bírság 4 osztalék vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből származó bevétel önkormányzatok egyéb sajátos bevételei =1..+6 saját bevételek összesen: rövid lejáratú hitel törlesztés (likvid nélkül) hosszú lejáratú hitel adott évre eső törlesztése és járulékai kamat kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség lízingdíj kezességvállalásból eredő éves kötelezettség 14 több éven át fizetendő szállítói tartozás adott évi része 15= rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Viziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi 16 hozzájárulások beszedéséből származó bevétel 17=(7-15)*0,7 Korrigált saját bevétel: terv

8 2. számú melléklet A. Állományi adatok ezer forint Sorszám Hitelfelvétel éve I Szerződés száma Hitelfelvétel célja Hitelező, kibocsátó neve Lejárat éve Teljes összeg XII. 31-i záróállomány Beruházásönkormányzati OTP Bank Ö információs NyRt rendszer fejl II Baranya Megyei Önkormányzat adósságállománya és tőketörlesztése Ö Ö Ö Beruházásegészségügyi szolgáltatások fejleszt. Beruházáskultúrális infrastruktúra kialakítása Beruházásközoktatási intézmények műszaki felúj. Beruházásönkorm.tulajd Ö létesítmények 0096 felújítása Ö Beruházás felújítás Hosszú lejáratú összesen: Kötvénykibocsátás Mindösszesen: B. Tőke törlesztés (ezer forint) CHF Év I. II. Kötvény törlesztés törlesztés OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt OTP Bank NyRt OTP Bank NyRt

9

10 Baranya Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásból, valamint Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvénycsomagjának értékesítéséből származó bevétel felhasználásának bemutatása ezer forint Kötvény értékesítés bevétele Részvény értékesítés bevétele: Fejlesztési hitel visszafizetése PÉNZFORGALMAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS: - Ö-3100/2004/0020 sz. szerződés szerint (OTP Bank Nyrt.) évi költségvetés Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére támogatás - ÖEP OHAB-A sz. szerződés szerint (Keresk. És Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. Hitelbank Rt.) évi költségvetés részére tagi kölcsön Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. Beruházásokra fordított kiadás tagi kölcsön visszafizetése - Tervezési keret évi költségvetés Ebből: ezer forint Tételek jogcíme Összege Hivatkozás Tételek jogcíme Összege Hivatkozás 1. számú segédlet 117/2006. (IX.26.) Kgy. határozat /2006. (IX.26.) Kgy. határozat BMÖ évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Kórház tartozásállományának részbeni 30/2007. (III.22.) Kgy. határozat kiegyenlítésére (tagi kölcsön visszafizetéséből) Speciális célú támogatásokra fordított kiadás - Bóly Város Önkormányzata részére BMÖ Fogyatékos Baranya Megyei Kórház 200 fős létszámleépítéséhez Személyek Otthona Bóly intézmény termálvíz alapú fűtés kapcsolódó egyszeri terhekre korszerűsítése évi költségvetés Céltartalékban: Összesen céltartalékba kerül: BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló CÉLTARTALÉKOT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS: felújítás (szakközépiskola átköltöztetése) /2008. (I.31.) Kgy. határozat - EKF pályázati önrész: Nagy Kiállítótér /2008. (XII.18.) Kgy. határozat - EKF pályázati önrész: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont /2008. (XII.18.) Kgy határozat - Aquapark Orfű pályázati önrész /2008. (XI.27.) Kgy határozat - Viziturisztikai bázis pályázati önrész /2008. (XI.27.) Kgy határozat BMÖ évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrészének biztosítására, valamint elsősorban a megnyíló pályázati lehetőségek maximális kiaknázásával komplex stratégiai 117/2006. (IX.26.) Kgy. határozat fejlesztési, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási program megvalósítására Ebből: Pécsi Regionális Integrált Egyészségügy kialakítása BMÖ évi költségvetéséről projekt támogatása szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet Pécsi Regionális Integrált Egyészségügy kialakítása projekt támogatásának visszapótlása évi költségvetés BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12.) épületének teljes felújítása és Gyermekotthona Mohács 2 db gyermekotthon kialakítása új funkcióval való felruházása /2008. (XII.18.) Kgy határozat Kgy. rendelet BMÖ évi költségvetésének Baranya Megyei Kórház 200 fős létszámleépítéséhez - "Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" módosításáról szóló 11/2008. kapcsolódó egyszeri terhek visszapótlása projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészéhez (IX.25.) Kgy. rendelet "ÖKO HÁZ" koncepció /2008. (XII.18.) Kgy. határozat Baranya Megyei Kórház tartozásállományának részbeni évi költségvetés Céltartalékban lévő, kötelezettséggel nem terhelt, szabad Intézményi pályázati keret felhasználású keretből évi költségvetés - Baranya Megyei Kórház Pécs részére Euromedic Trading Kft. és Euromedic Pharma Zrt. felé fennálló lejárt szállítói Önkormányzati pályázati keret tartozásának kiegyenlítésére átcsoportosítás /2008. (IV.17.) Kgy. határozat évi költségvetés BMÖ évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2007. (VI.27.) BMÖ évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet

11 - "Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése" c. pályázathoz önrész biztosítása BMÖ évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2008. Utófinanszírozású pályázati keret társfinanszírozó partnerként (IV.23.) Kgy. rendelet évi költségvetés - EKF pályázati önrész: Nagy Kiállítótér ÁFA miatti korrekció (bevétellel Céltartalékban szabad keret december 31-én fedezett) EKF pályázati önrész: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár ÁFA miatti korrekció (bevétellel és Tudásközpont fedezett) Céltartalékban: - Aquapark Orfű pályázati önrész ÁFA miatti korrekció (bevétellel fedezett) - Önkormányzati pályázati keret évi költségvetés - Viziturisztikai bázis pályázati önrész ÁFA miatti korrekció (bevétellel - Utófinanszírozású projektek finanszírozási fedezett) szükségelete évi költségvetés Céltartalékban szabad keret december 31-én Beruházásokra fordított kiadás Céltartalékban: - Tervezési keret évi költségvetés - Intézményi pályázati keret évi költségvetés - BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny nyílászáró csere évi költségvetés - Önkormányzati pályázati keret évi költségvetés - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló nyílászáró csere évi költségvetés Céltartalékban szabad keret 0 Speciális célú támogatásokra fordított kiadás - EKF pályázati önrész: Nagy Kiállítótér visszapótlás szabad keretbe /2009. (V.28.) Kgy határozat - Bóly Város Önkormányzata részére a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény mosoda energia racionalizálására évi költségvetés - Aquapark Orfű pályázati önrész visszapótlás szabad keretbe /2009. (V.28.) Kgy határozat - Viziturisztikai bázis pályázati önrész visszapótlás szabad keretbe /2009. (V.28.) Kgy határozat - BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és BMÖ évi költségvetésének Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló módosításáról szóló /2009. felújítás (szakközépiskola átköltöztetése) visszapótlása (VI.) Kgy. rendelet - Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása pályázat önrész kiegészítés Céltartalékban szabad keret /2009. (V.28.) Kgy határozat Tüdőszanatórium kiürítéséhez szükséges osztályok átalakítására, költözések, tisztasági festések, továbbá minimum feltételeknek való megfelelés céljából Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére EKF 2010 projekttel kapcsolatos több múzeumot érintő költözéssel kapcsolatos kiadásokra évi költségvetés évi költségvetés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek finanszírozása évi költségvetés Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Komló "Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" pályázathoz kapcsolódó integrációs folyamatainak többletköltségeire évi költségvetés Regionális Könyvtár és Tudásközpont Kft. részére törzstőke hozzájárulás évi költségvetés Kistelepülések pályázati kerete évi költségvetés Baranya Megyei Kórház faktorált tartozásállományának../2009. (IX ) Kgy. rendelet a fedezetére költségvetés módosításáról Baranya Megyei Kórház 66 fő felmentésének fedezetére Céltartaléban szabad keret

12 A Baranya Megyei Önkormányzat becsült adósságszolgálata 2. számú segédlet ezer forint Év I.Fejlesztési hitel II. Kötvény III. Tervezett Összes becsült I. becsült II. becsült III. becsült Összes becsült Becsült törlesztés törlesztés* fejlesztési hitel** tőketörlesztés kamatterhe kamatterhe kamatterhe kamat adósságszolgálat Összesen: *: október 24-i 176,11 CHF/HUF árfolyamon számítva **: 2010-e felvéttel, 20 év időtartammal, és 3 év türelmi idővel kalkulálva OTP-vel telefonon történt egyeztetés alapján II. félévi várható kötvénykamat: 1,2 % OTP tájékoztató levele alapján től várható kötvénykamat: 4,3 %

13

14

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

2009. június 23. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. június 23. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. június 23. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2009. (VI. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére 678-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére Tárgy: Hitelfelvételek a folyamatban lévő pályázatok önerejének finanszírozása, valamint a támogatás

Részletesebben

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete 2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004.

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:752-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 1

Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 1 Hatályos: 2009. június 17-től Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Termékleírás 1 Hitelprogram keretösszege 235 milliárd forint. Hitel célja Önkormányzati feladatok

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben

112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. áttekintette és megvitatta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 1

Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 1 Hatályos: 2010. május 5-től Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Termékleírás 1 Hitelprogram keretösszege 320 milliárd forint. 2 Hitel célja Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház céltámogatása a megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának indítása 1. A Baranya

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE. Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE. Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 102-3/2006. MELLÉKLETEK: 16 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Állami adósság-átvállaláshoz kapcsolódó kötvény okirat

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18. Javaslat Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő hitelek igénybevételére

Részletesebben

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. szeptember 22. 8. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 17/2004. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 5. számú módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 5. számú módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 49707-4/2008. Tárgy: A 2008. évi önkormányzati költségvetés 5. számú módosítása Melléklet: 1 db határozati javaslat 11 db melléklet 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. december 22-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. december 22-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:35419/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1198/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat adósságállománya állami átvállalásához

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. november 18. 11. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 14/2005. (XI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 190-49/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Dél-Dunántúli

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007 Hivatal bevételei Illetékbevétel alakulása 26-28-ban Az illetékbevételek a módosított 45 előirányzatnál 196.543 ezer forinttal 4 magasabb összegben realizálódtak, ez 1,7 %-os túlteljesítés. 35 A 27. évi

Részletesebben

Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról

Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 A Képviselő-testület a tervezett

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-1028/2006. TÁRGY: EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM FEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE MELLÉKLET: 1 E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 22-I

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. április hó 5. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2002. (III.26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) módosításáról A Baranya

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni.

A rendelet hatálya. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni. 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról A Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-30/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524' 500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: GAZDj279-16j2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. december 10-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről Készült Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-i rendkívüli ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának elfogadására E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben