2014/01. ÖSSZEFOGLALÓ A NAV ÉVI ELLENŐRZÉSI IRÁNYAIRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/01. ÖSSZEFOGLALÓ A NAV 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI IRÁNYAIRÓL"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ A NAV ÉVI ELLENŐRZÉSI IRÁNYAIRÓL A NAV február 18-án tette közzé évre vonatkozó ellenőrzési irányait, melynek fontosabb pontjait az alábbi összefoglaló tartalmazza. Elöljáróban néhány érdekes információ a Hivatal évi ellenőrzési tevékenységéről. A közzétett adatok alapján 2013-ban közel 211 ezer darab ellenőrzést végeztek a revizorok. Az adóvizsgálatok megállapításainak 86,5%-a ÁFA, 5,1%-a SZJA, 3,8% társasági adó, 2,5%-a járulékok, 2,1%-a pedig egyéb adónemeket érintett. A évi legjelentősebb ellenőrzési irányok az adóigazgatási területen következők. Kiemelt vizsgálati célok - Az induló vállalkozások és a személyi változással érintett társaságok kockázatelemzés alapján történő ellenőrzése. - Az adózói életút jelentősebb állomásaiban történt változás (átalakulás, illetékesség váltás, személyi változások, megszűnés) vizsgálata, amennyiben kockázatosnak ítélik a társaságot. - A belföldi összesítő jelentések adatainak felhasználásával növelni kívánják a fiktív illetve ÁFA csalási ügyletekben résztvevő társaságok ellenőrzését. - A pénztárgépek adatainak felhasználásával az Adóhatóság célja a különféle visszaélési sémák felderítése. - A világhálóra felkerülő adatok, információk felhasználásával tovább erősítik a nyilvánosan elérhető adatok kockázat elemzésben történő hasznosítását, amellyel különösen az internetes értékesítések kiválasztását teszik célzottabbá évi kiemelt cél az adó- és vámhatóság valamennyi szakterületét kiszolgáló komplex kockázatkezelési tevékenység kialakítása. Adatok gyűjtését célzó, egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzések - A klasszikus operatív ellenőrzések (számla- és nyugtaadási kötelezettség bejelentés nélküli foglakoztatás, árueredet és leltárvizsgálatok) kiegészülnek az online pénztárgépek bevezetéséhez kapcsolódó ellenőrzésekkel. - Az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzések részét képezi az áru útjának teljes végigkövetése, figyelemmel a számlázási láncolatba kizárólag adóelőny realizálása miatt beiktatott szereplők feltárására. - Célzott kockázat elemzéssel évben is cél az azonos vállalkozói csoport érdekkörébe tartozó vállalkozások ellenőrzése. - Fokozott vizsgálatra készülhetnek az ún. cégtemető vállalkozások. - Egyre szélesebb körben ellenőrzik az informatikai rendszerek manipulálása 1

2 révén megvalósított adózói visszaéléseket. - Még nagyobb hangsúlyt kap a jelentős támogatással finanszírozott beruházások helyszíni ellenőrzése. - A nyilvántartások ellenőrzésének részeként továbbra is kiemelt cél a transzferár nyilvántartások az egyszerűsített foglakoztatás keretében alkalmazottak bejelentése, valamint a foglalkoztatotti jogviszony keletkezése és megszűnése szabályszerű bejelentésének ellenőrzése. - A NAV év során preventív ellenőrzésekkel kívánja elősegíteni az elektronikus számlázással kapcsolatos egységes jogalkalmazást. Bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés - A legnagyobb teljesítményű adózók 2-3 évente történő adóellenőrzése változatlanul cél. - ÁFA adónemben kiemelt ellenőrzési irány a kiutalás előtti ellenőrzések lefolytatása, a végső fogyasztónak bizonylat nélkül értékesítő vállalkozások a külföldről származó, de a Közösség más tagállamában szabad forgalomba helyezett áru fiktív kereskedelmi láncolaton keresztül történő értékesítésének felderítése, a körhinta-csalások, számlagyárak, csalárd értékesítési láncolatok felderítése. - Környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában különösen az átvállalási szabályok, a számlán való feltüntetési kötelezettség, az újrahasznosítható csomagolószerek használatára vonatkozó előírásoknak való megfelelés az ellenőrzés iránya. - Energiaadó vonatkozásában elsősorban a visszaigénylések ellenőrzése a cél. - Népegészségügyi termékadó vonatkozásában a tarifális besorolás, a mentességek alkalmazása, a számlán való feltüntetési kötelezettség az ellenőrzési fő területe valamint az Egészségbiztosítási Alapot megillető, de nem realizálódott bevételek utólagos előírása. - Társasági adó és egyéb adók vonatkozásában az indokolatlan költség és ráfordítás elemek kiszűrése, a külföldi leány és anyavállalatok felé történő profit kimentés, a terven felüli értékcsökkenés, kivezetett eszköz értékcsökkenése, bírság miatti adóalap növelő tételek a beruházásnak minősülő tételek vizsgálata, a transzferárak ellenőrzése különös tekintettel a rövid lejáratú kölcsönszerződések kamatára, szokásos piaci ártól eltérő kamat miatti adóalap korrekciókra, valamint az immateriális javak piaci árának helytállóságára, az adóbevételek csökkenését eredményező nemzetközi vállalatokkal szemben történő fellépés, melyek agresszív 2

3 adótervezéssel, mesterséges, adóelkerülő célzatú struktúrákat hoznak létre. a társasági adóalapot csökkentő K+F tevékenység ellenőrzése ehhez kapcsolódóan az innovációs járulék kötelezettséget csökkentő adózók ellenőrzése különös tekintettel a megbízások keretében készített tanulmányokra. Igénybevett támogatások felhasználása, szabályszerű igénybevétele. Fejlesztési adókedvezmény vizsgálata, melyet az első igénybevételt követő legalább 3. adóév végéig legalább egyszer köteles vizsgálni az Adóhatóság. Látvány csapatsport támogatás kedvezménye, valamint a kisvállalkozási és a befektetési adókedvezmény vizsgálata. A nyereségminimum utáni adókötelezettség teljesítése csak szűkebb körben, azoknál a társaságoknál indokolt, ahol egyéb kockázatok is megjelennek. Szakképzési hozzájárulás esetén a gyakorlati képzést miatt adóalap csökkentés jogszerűségének ellenőrzése. - Egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási alap: Az Alapokat megillető járulékok mellett a gyógyszergyártással és gyógyszerforgalmazással kapcsolatos befizetések sem elhanyagolhatók az Irányelv szerint. Kiemelt cél a fekete foglakoztatás visszaszorítása, a munkaerő kölcsönzések ellenőrzése. - SZJA és egyéb kötelezettségek: Eltitkolt jövedelmek, vagyongyarapodás vizsgálata továbbra is cél, csakúgy mint a bevallásban jövedelmet minimalizálók vizsgálata. A jövedelem minimum utáni adókötelezettség teljesítése a pékségek, mezőgazdasági tevékenységet végzők, közúti áruszállítók, kiskereskedő területeken működő adózók esetén indokolt. Kiemelt cél az 1+1% nyilatkozatok felhasználási jogszerűségének ellenőrzése valamint az állami garancia beváltás jogszerűségének vizsgálata. - A ellenőrzések fókuszában állnak továbbra is a csőd- felszámolási és kényszertörlési eljárás alatt álló adózók elsősorban kockázatelemzéssel történő kiválasztás alapján. Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök Mezőgazdaság 0146 Sertéstenyésztés 1011 Húsfeldolgozás, - tartósítás 1061 Malomipari termék gyártása Ipar 2511 Fémszerkezet gyártása 4120 Lakó- és nem lakóépület építése 3

4 Kereskedelem 4520 Gépjárműjavítás, - karbantartás 4532 Gépjárműalkatrészkiskereskedelem 4636 Cukor, édesség nagykereskedelme 4631 Zöldség, gyümölcs nagykereskedelem 4623 Élőállat nagykereskedelme 4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme 4690 Vegyes termékkörű nagykereskedelem 7311 Reklámügynöki tevékenység 7820 Munkaerő-kölcsönzés 8010 Személybiztonsági tevékenység Jövedelmezőség szempontjából ellenőrizendő tevékenységi körök 1071 Kenyér, friss pékáru gyártása, 4941 Közúti áruszállítás A következő évek adóellenőrzését előkészítő adatgyűjtések fő irányai 5610 Éttermi mozgó vendéglátás, 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7740 Immateriális javak kölcsönzése A vámszerv ellenőrzési feladatai Az irányelv részletesen taglalja a vámszerv ellenőrzési feladatait is, ezen belül a vámigazgatási, a jövedéki és a rendészeti vámszervek ellenőrzési irányait. Ezek közül a vám utólagos ellenőrzések irányait, valamint a jövedéki ellenőrzések fő irányvonalait emelném ki. A vám utólagos ellenőrzések főbb ellenőrzési irányai a következők - az áru tarifális besorolásának vizsgálata - az áru bejelentett származásának ellenőrzése - az antidömping, vagy kiegyenlítő vám kivetéséről szóló intézkedések betartásának vizsgálata; - a vámtarifaszámokhoz tartozó kiegészítő kódok alkalmazásának vizsgálata; különös tekintettel a TARIC és a Meursing kiegészítő kódok alkalmazásának helyességére; - a vámérték helyességének, kimunkálásának vizsgálata (ezen belül kiemelt figyelemmel a vámérték növelő tényezőkre); - a vámmentes vámeljárások vizsgálata (a meghatározott feltételek teljesülésének ellenőrzése); - a textil- és ruházati termékek, valamint lábbelik importjának fokozott ellenőrzése; - a legnagyobb behozatali irányú forgalmat bonyolító gazdálkodói kör ellenőrzése; - az export vámeljárások ellenőrzése; - gazdasági vámeljárások ellenőrzése (aktív feldolgozás, vámfelügyelet melletti feldolgozás, ideiglenes behozatal, passzív feldolgozás); - további kereskedelempolitikai intézkedéssel vagy más tarifális kedvezménnyel (szubvenció, vámkontingens, vámfelfüggesztés, jogszabályon alapuló vámkedvezmény vagy vámmentesség, meghatározott célú felhasználás stb.) érintett termékek szabad forgalomba bocsátásának ellenőrzése; - az egyszerűsített eljárásban vámkezeltető gazdálkodói kör ellenőrzése; - önadózói engedéllyel rendelkező gazdálkodói kör ellenőrzése. - székhelyüktől eltérő helyen vámeljárásokat kezdeményező gazdálkodói kör ellenőrzése; - több tagállamban vámeljárásokat kezdeményező gazdálkodói kör ellenőrzése. 4

5 A 2014-ben tervezett jövedéki ellenőrzések fő irányvonalai az alábbiak - rendszeres, időszakos, illetve alkalmi rendezvények (elsősorban piacok és vásárok), pályaudvarok ellenőrzése jogellenesen forgalmazott dohánygyártmányok, alkoholtermékek felderítése érdekében, - harmadik országos határátkelőhelyeken a cigaretta-, alkohol-, és üzemanyag csempészet felderítése érdekében a teher és személyforgalomban végzett ellenőrzések, - postacsomagok ellenőrzése a jogellenesen forgalmazott cigaretta, és a vágott dohány felderítése érdekében, - az ukrán, a szerb zöldhatáron lebonyolított cigaretta-, alkohol-, és üzemanyag csempészet felderítése és visszaszorítása, - határátkelőhelyen az üzemanyag turizmus visszaszorítása, a belföldön vám- és adómentes üzemanyag illegális forgalmazásának, felhasználásának megelőzése, felderítése érdekében végzett ellenőrzések, - egyéb bejelentési kötelezettség alá eső ásványolaj szállításának, felhasználásának ellenőrzése közúton, illetve a forgalmazók, felhasználók telephelyén, - közúti ellenőrzések lefolytatása a fő- és mellékútvonalakon, valamint a hidak, kompok felhajtóinál, az ásványolaj szállítmányok továbbá a jogellenesen forgalomba hozott dohánygyártmányok, alkoholtermékek felderítése érdekében, - üzemanyagtöltő állomások mintavétellel egybekötött - PB gázzal kapcsolatban elkövetett jogsértések felderítésére irányuló ellenőrzések (illegális forgalmazás és/vagy illegális PB gáz palacktöltés), - cukortermékek ellenőrzése a cukortermékek forgalmazását végző kereskedőknél, a cukorterméket felhasználó gazdálkodóknál, - nem jövedéki engedélyes kereskedők (vendéglátó-ipari egységek) ellenőrzése az erjesztett italok, valamint a magán- és bérfőzés keretében előállított párlat illegális kereskedelmi forgalmazásának felderítése ellenőrzése érdekében, továbbá az adózás alól elvont egyéb jövedéki termékek felderítése, forgalmazásuk visszaszorítása érdekében, - az idegenforgalom szempontjából frekventált földrajzi területeken (Balaton-part, stb.), és rendezvényeken (nagy tömeget vonzó fesztiválok, stb.) szezonális időszak alatt végrehajtott ellenőrzések, - nyugta- és számla kibocsátási kötelezettség ellenőrzése a jövedéki termékkel kapcsolatban lefolytatott próbavásárlások során, - internetes kereskedelem ellenőrzése. A részletes Irányelvet a NAV weboldalán az alábbi linken érhetik el: enorzesi_feladatok.html Budapest, Bártfai Marianna adószakértő, ügyvezető 1033 Budapest, Kiscsikós köz 7. e.: m:

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Változások az adójogszabályokban 2015.

Változások az adójogszabályokban 2015. Változások az adójogszabályokban 2015. Az adózás rendjét érintő változások Képviselet, fokozott adóhatósági felügyelet Az Art. 7. (1)-(7) bekezdéseinek módosulásával a képviseletre jogosultak körébe a

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere

Szlovákia adózási rendszere 1 / 7 2013.09.03. 14:28 Szlovákia adózási rendszere 2013.08.22. 13:16 A Nemzetközi Adó Tagozat vezetősége, a tagozat szakmai küldetésével összhangban 2012-ben útjára indította az Országtanulmányok című

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Adóharmonizáció az Európai Unióban Adóharmonizáció az Európai Unióban Bevezetõ 2 Az uniós adópolitika jogi alapjai 3 Az adóharmonizáció hatása egyes közösségi politikákra 7 Az adóharmonizáció háttere és folyamata 8 Fejlesztési irányok 18

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi Bruttó, speciális, egyfázisú adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere 1

Szlovákia adózási rendszere 1 Az Adó-szaklap 2013 szeptemberétől új rovattal gazdagodik a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozatának támogatásával. A rovatban megjelenő írások között

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben