ADÓHATÓSÁGOK VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK LEGFONTOSABB FELADATA: Költségvetési bevételek ELŐTEREMTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÓHATÓSÁGOK VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK LEGFONTOSABB FELADATA: 2015.03.03. Költségvetési bevételek ELŐTEREMTÉSE"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK 3 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 2 a) NAV (állami adóhatóság) (vámhatóság) b) az önkormányzat jegyzője (önkormányzati adóhatóság) c.)fővárosi és megyei kormányhivatal, ha az önkormányzati adóhatóság felettes szerveként jár el. ADÓHATÓSÁGOK LEGFONTOSABB FELADATA: Költségvetési bevételek ELŐTEREMTÉSE évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről Kihirdetve: XII. 29. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 3 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 4 ktg.vetési tv. szerint tervezett bevételek mértéke millió Ft-ban pl: TAO , , ,0 Cégautóadó , , ,0 eva , , ,0 Bányajáradék , , , Áfa , , , Jöv-i adó , , ,0 Reg. adó 19600, , ,0 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 5 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

2 ADÓHATÓSÁGOK Szja , , ,0 HATÁSKÖRE és ILLETÉKESSÉGE 71. (1) Lakossági Illetékek , , ,0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MI A KÜLÖNBSÉG? DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 7 DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 8 Ah-i illetékességi okok BEADVÁNY, DE hatáskör vagy illetékesség hiánya 5/A A VÁLLAKOZÁSszékhelye, ennek hiányában telephelye áttétel 8 NAP DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 9 DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III NAV-hoz tartozó adók (ah) Szja Tao Illetékek Áfa Egyszerűsített vállalkozói adó Cégautóadó Játékadó Pü. szervezetek különadója Szociális hozzájárulási adó Kulturális adó (2012.I.1-től) Az államháztartás egyensúlyát javító különadó és járadék (A hitelintézetek járadéka, Pénzügyi szervezetek különadója, a hitelintézetek különadója, A forgalmazó és a befektetési alap különadója) évi LIX. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III Környezetvédelmi termékdíj Népegészségügyi termékadó kisadózó vállalkozások tételes adója évi CXLVII. tv. (kata) kisvállalati adó évi CXLVII. tv.(kiva) közművezetékek adója (2013.I.1-től évi CLXVIII. tv.) távközlési adó (2012.VII.1.) évi LVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illeték (2013.I.1-től évi CXVI. tv.) REKLÁMADÓ (2014) biztosítási adó (2012. évi CII. tv I.1-től) xxxxx DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

3 NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) regisztrációs adóval külföldön nyilvántartott tehergépjárművek adójával jövedéki adóval adójeggyel ellátott dohánygyártmányokat terhelő áfa áfa kivételével a termékimportot terhelő adóval, Import áfa Önkormányzati adóhatóság adói Art 81. -Htv -Belf. gjű - mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek forgalmáról szóló törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása, kivetéses adózás esetén az energiaadóval DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET MIT ELLENŐRIZ AZ ADÓHATÓSÁG? ADÓHATÓSÁGOK FELÜGYELETE 11. MIT TEHET A NG.MINISZTER? XXXXX DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III ADÓZÓI KÖTELEZETTSÉGEK (adókötelezettség) 14. Bejelentés Nyilatkozattétel Adómegállapítás Bevallás Adóelőleg és adófizetés Bizonylatok kiállítása, megőrzése Nyt. vezetés Adatszolgáltatás Adólevonás Adóbeszedés Pénzforgalmi számlanyitás adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetésnek teljesítésére DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III ADÓELL JOGI HÁTTERE? Art évi XCII. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

4 UTÓLAGOS ADÓMEGÁLLAPÍTÁS 128. Ellenőrzés során adókülönbözet!!! Hat. -60 nap - Végelszámolásnál 30 nap xxxx Adóellenőrzés fajtái 87. : bevallások utólagos vizsgálatára irányuló (egyszerűsített ellenőrzés is), ellenőrzéssel lezárt időszak lesz állami garancia beváltásához kapcsolódó, egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló, az adatok gyűjtését célzó, illetőleg egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló, illetékkötelezettségek teljesítésére vonatkozó, Ismételt ell.(ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó)./. DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) KIVÁLASZTÁS KÖTELEZŐEK VÉLETLENSZERŰ CÉLZOTT./. NAV az adott évben jogelőd nélkül alakult gt-k legalább 10%-át kockázatelemzés alapján ellenőrzésre választja ki. ( Ell.adószám megállapítását követő 90 napon belül helyszínen) MIT: különösen a székhelyre, a központi ügyintézés helyére, a szervezeti képviselőre vonatkozó adatok valóságtartalmát, hitelességét, valamint az egyes adókötelezettségek teljesítését DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III Kiemelt vizsgálati célok 4002/2014. NAV tájékoztató a Nemzeti Adó-és Vámhivatal évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Megjelent: Adó- és Vámértesítő 2014/2. Adóregisztrációt követő és fokozott adóhatósági felügyelethez kapcsolódó kockázatkezelés Az adózók életútjához, kapcsolatrendszeréhez vagy költségvetési kapcsolatának volumenéhez igazodó kockázatkezelés DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

5 Az adatok gyűjtését célzó, illetőleg az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló, valamint az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzések szerepe, iránya A bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzések célkitűzései DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök 1. Mezőgazdaság Sertéstenyésztés Húsfeldolgozás, - tartósítás Malomipari termék gyártása 2. Ipar Fémszerkezet gyártása Lakó- és nem lakóépület építése 3. Kereskedelem Gépjárműjavítás, -karbantartás Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem Cukor, édesség nagykereskedelme Zöldség, gyümölcs nagykereskedelem Élőállat nagykereskedelme Hús-, húskészítmény nagykereskedelme Vegyes termékkörű nagykereskedelem Reklámügynöki tevékenység Munkaerő-kölcsönzés Személybiztonsági tevékenység DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III Jövedelmezőség szempontjából ellenőrizendők: 1071 Kenyér, friss pékáru gyártása 4941 Közúti áruszállítás tevékenységgel foglalkozó vállalkozások, amennyiben jövedelmezőségük (eredmény/nettó árbevétel) alacsonyabb, mint az adott térségre, gazdálkodási formára tekintettel megállapított, az alábbiak szerinti táblázatban megjelölt jövedelmezőségi mutató 50%-a. adózó székhelye Kenyér, friss pékáru gyártása Közúti áruszállítás Dél-alföldi régió 6,6 7,3 Dél-dunántúli régió 7,7 7,1 Észak-alföldi régió 5,3 8,5 Észak-magyarországi régió 6,6 8,7 Közép-dunántúli régió 4,7 9,4 Közép-magyarországi régió 7,2 9,5 Nyugat-dunántúli régió 5,1 8,9 5. A következő évek adóellenőrzéseit előkészítő adatgyűjtések főbb irányai: Éttermi, mozgó vendéglátás Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Immateriális javak kölcsönzése DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

6 Az ellenőrzési típusok tervezett arányszámai - Bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzések 60,5 % (ideértve az egyszerűsített ellenőrzéseket is - Állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzések 0,5% - Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ell. 27,3% - Adatok gyűjtését célzó, illetőleg egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ell. 11,4% - Ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó ismételt ell. 0,1% - Egyéb Art.-on kívüli ellenőrzések (pl. 1+1% ell.) 0,2% Összesen 100,0% A vámszerv ellenőrzési feladatai Pl: Vámeljárások folyamatába épített ellenőrzési irányok Az áru kiadását követően végzett, utólagos jellegű ellenőrzések irányai DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III jövedéki ellenőrzés A jövedéki ellenőrzések tervezett arányszámai Típus Arány (%) Jövedéki ellenőrzés 63,15 Hatósági felügyelet keretében végzett ellenőrzés 5,55 Egyéb ellenőrzési tevékenység keretében végzett ellenőrzések (pl. nem jövedéki termékre próbavásárlás, árueredet ellenőrzés, foglalkoztatotti ellenőrzés, szerencsejáték ellenőrzés) 31,1 Adóellenőrzés 0,2 Összesen (nem tartalmazza a harmadik országos határátkelőhelyen végzett ellenőrzéseket) 100,00 -A közúti áru-és személyszállítás ellenőrzési irányai -A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési irányok -Fémkereskedelemmel kapcsolatos ellenőrzési irányok DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III A szabálysértési szakterület ellenőrzési prioritásai szellemi tulajdonjogvédelmet sértő cselekmények és a hamisítás (élelmiszerek, gyógyszerek, ruhaneműk) jövedéki termékre elkövetett szabálysértések (vámorgazdaság és a vámszabálysértések ) A 2014-ben tervezett ellenőrzések fő irányvonalai: - szerzői jogvédelemhez kapcsolódó jogsértő cselekmények felderítése (zenegép ellenőrzés, lemezlovasok ellenőrzése stb.), - a hamisítás elleni fellépés, hamis termékek lefoglalása, szabálysértési eljárások bevezetése és lefolytatása, - jövedéki termékre elkövetett vámszabálysértések felderítése. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

7 ELLENŐRZÉSRE felkészüléstől a határozat meghozataláig Az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni közös hatósági fellépés xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TERVEZÉS KIVÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉS FELKÉSZÜLÉS TÉNYLEGES ELLENŐRZÉS (adóhiány vagy adókülönbözet?) ÍRÁSBAFOGLALÁS JKV. ÁTADÁSA HATÁROZAT DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III Ellenőrzés kezdő időpontja: mb. átadása mb. kézbesítése ált. mb. bemutatása A megbízólevél fajtái tartalma Bemutatás vagy átadás? DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III Bizonyítási eszközökés bizonyítékok PL: Irat szakértői vélemény adózó, képviselője, alkalmazottja, illetőleg más adózó nyilatkozata tanúvallomás helyszíni szemle próbavásárlás, a fel nem fedett próbavásárlás Próbagyártás helyszíni leltározás más adózók adatai, az elrendelt kapcsolódó vizsgálatok megállapításai Mintavétel (feltételeket adózó biztosítja, jogsértés esetén adózó viseli a ktg-ket) adatszolgáltatás tartalma, más hatóság nyilvántartásából származó vagy nyilvánosan elérhető elektronikus adat, információ. ITT FOLYTATNI!!!!!!!!!!! DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

8 Adatszolgáltató PÉLDÁUL: ADATSZOLGÁLTATÁS KIFIZETŐ, MTATÓ (már említettem) - BIZTOSÍTÓ./. - HITELINTÉZET - ingatlanügyi hatóság./. DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III Befektetési szolgáltató Új Nyomtatványforgalmazó Jegyző Járási hivatal Állami foglalkoztatási szerv Adókev és ment-ről igazolást kiadó stb DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III (1/c) Adatszolgáltatás ha Hiányos Valótlan? Hibás Elkésett (magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható) DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III ELŐADÁS DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

9 Ellenőrzés mikor, hol? Iratok bevonása Ki van jelen? DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III JOGOKÉS KÖTELEZETTSÉGEK Ellenőrök kötelezettségei Igazolás Tájékoztatás (ell típusáról, tárgyáról időtartamáról, ell megállapításairól) + tények, körülmények értékelése is Tisztázás Iratok bevonása jogait oly módon köteles gyakorolni, hogy az az adózó gazdasági tevékenységét a lehető legkisebb mértékben korlátozza. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III ELLENŐRÖK JOGAI IRATOK BEVONÁSA BECSLÉS üzleti, üzemi vagy az egyéb adóköteles tevékenység, vagyontárgy vagy jövedelem ellenőrzéséhez szükséges helyiségekbe beléphet, vállalkozási tevékenységgel összefüggő járműveket, járművek rakományát, helyiségeket, helyszínt átvizsgálhat, iratokat, tárgyakat, munkafolyamatokat vizsgálhat meg,./. az adózótól, képviselőjétől, alkalmazottjától felvilágosítást, más személyektől nyilatkozatot kérhet, tisztázhatja az adóköteles tevékenységben résztvevők személyazonosságát, részvételük jogcímét, próbavásárlást, fel nem fedett próbavásárlást, leltárfelvételt végezhet, próbagyártást rendelhet el, adózóval szerződéses kapcsolatban álló más adózónál kapcsolódó vizsgálatot végezhet, imás, a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítást folytathat le, mintavételre jogosult. X DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

10 ADÓZÓ JOGAI Pl: 100. (5) MEGGYŐZŐDHET. JELEN LEHET KÉPVISELET BETEKINTÉS Msz. ELHALASZTÁST KÉRHET (1 x 60nap) BIZONYÍTÁSI INDÍTVÁNYT TEHET Jkv-re észrevétel (15 NAP) Az adózó, ha megítélése szerint az ellenőrzés határidejének túllépése az adóhatóságnak felróható okból történik, a határidő lejártát követően kifogással fordulhat a felettes szervhez../. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. Rendőri intézkedést kezdeményezhet DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III ADÓZÓ KÖTELEZETTSÉGEI Felettes szerv az adózó észrevételeinek figyelembevételével V-ben dönt - a kifogás elutasításáról - eljárási határidő meghosszabbításáról - eljáró adóhatóságot az ellenőrzés lezárására utasítja. IRATOK MEGISMERTETÉS FELVILÁGOSÍTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III Az adóhatóság által alkalmazható különös intézkedések az ellenőrzési eljárásban ELLENŐRZÉS BEFEJEZÉSE magánszemélyt személyazonosságának igazolására felhívhatja (körülmények arra utalnak, hogy adóköteles tevékenységet folytat, vagy abban közreműködik) ellenőrzési eljárás zavartalan lefolytatása másképpen nem biztosítható, az adóhatóság rendőri intézkedés megtételét kezdeményezheti, vagy a NAV hivatásos állományú, jelen lévő tagja útján eszköz, anyag-, árukészlet tárgyi bizonyítási eszközként akkor foglalható le, ha az az adózó jogszabályban előírt nyilvántartásában nem szerepel. Jkv észrevétel 15 napon belül + 15 vagy 30 nap kiegészítő ell. lehet, ez hosszabbítható nappal Kivétel: végelszám.jkv. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

11 INTÉZKEDÉSEK egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséhez, cégbejegyzéshez kötött tevékenység vagy adóköteles tevékenység adószám hiányában történő végzése miatt mulasztási bírságot szab ki, + tevékenység eszközét, eredményét, az árukészletet bírság összegének mértékéig, annak biztosítékaként lefoglalhatja, (kivétel.) zár alá veszi vagy az adózó költségére elszállíttatja és megőrzi. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III mulasztási bírság kiszabása mellett 12 nyitvatartási napra lezárhatja.. - be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott ( 1M-ig kell) - adóköteles tevékenység célját szolgáló ugyanazon helyiségében (műhely, üzlet, telep stb.) az első ellenőrzéstől számított 1 éven belül 2. alkalommal mulasztotta el számlavagy nyugtakibocsátási kötelezettségét, (Bírság 1 M-ig, alkalmazott 10e-50e-ig) - igazolatlan eredetű árut forgalmaz (áru forgalmi értékének 40%-áig terjedő, de legalább magánszemély adózó esetében 200 ezer forintig, más adózó esetében 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. - pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegte DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidő eredménytelen elteltét, céginformációs szolgálat közzétételi költségtérítés teljesítésének elmulasztásáról szóló értesítésének beérkezését követő 15 napon belül 30 napos határidőt ad + bírság 500 e- ig Eredménytelen? 60 napos határidő és 1M-ig terjedő bírság Ismételten eredménytelen? adózó adószámát felfüggesztés nélkül hivatalból törli + cégbíróságot értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását. ELLENŐRZÉST KÖVETŐEN HOGYAN DÖNT AZ ADÓHATÓSÁG? DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

12 JOGKÖVETKEZMÉNYEK JOGKÖVETKEZMÉNYEK KÉSEDELMI PÓTLÉK DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III BÍRSÁG 124. ADÓBÍRSÁG MULASZTÁSI (172. ) JÖVEDÉKI BÍRSÁG Jöt VÁLTOZÓ MÉRTÉKŰ Ha a 2. MEGKÍSÉRLÉST KÖVETŐ 5. MUNKANAPON postán NEM VETTE ÁT? (Nem kereste jelzésű) Vagy DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III VÉLELEM MEGDÖNTHETŐ? 124/A Msz: HATÁROZAT nem veszi át TUD.SZERZÉST KÖV. 15 NAPON BELÜL MAX 6 HÓ Vh. MEGINDULT KÉSŐBB IS V JOGERŐ DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

13 MÓDOSÍTÁS Hiv. Kér. JOGORVOSLAT FAJTÁI OKA IDŐKORLÁT 135. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III EGYÉB JOGORVOSLATOK FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSEK 133. FELLEBBEZÉS BÍRÓI ÚT FELÜGYELETI INTÉZKEDÉS a) FIZETÉSI HALASZTÁS b) RÉSZLETFIZETÉS Csak kérelemre! DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III MÉRSÉKLÉS-ELENGEDÉS VÉGREHAJTÁS KI MIRE KÉRHET? HIVATKOZÁSOK eltérőek magánszemély és más személy esetében DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

14 BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉS MIKOR? VH. FAJTÁI DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III MUNKABÉR LETILTÁS MÉRTÉKE: Öny-nettó 33 % - 5x felett? FELELŐSSÉG HATÓSÁGI ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS (inkasszó) Magyar Államkincstáron keresztül elektronikus úton DE Visszavonás papíron az adott pénzintézethez DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III INGÓVÉGREHAJTÁS INGATLAN VÉGREHAJTÁS Forrás: APEH Világa DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

15 BEHAJTÁS ELÉVÜLÉS 164. DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III EGYÉB HASZNOS INFÓK A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA: ADÓHATÓSÁGI BEJELENTKEZÉS, bejelentés ÉS NYILVÁNTARTÁS DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁS Üi: sürgősség: nap + 60 nap DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

16 Díj 5 M Sürgősségnél 8 M Tartós feltételesnél: (8 M sürgősségnél 11 M kérelem benyújtásakor jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügylet vonatkozásában feltételes adómegállapítás csak a Tao,szja, a kisvállalati adóval és a HIPA-val összefüggésben kérhető De csak a kérelemmel érintett adónemre és adómegállapítási időszakra vonatkozó bevallás benyújtásáig, legkésőbb a bevallás határidejéig nyújtható be. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III tartós feltételes adómegállapítás adózó (kérelmező) a jövőbeni ügylettel összefüggésben a feltételes adómegállapítás iránti kérelmében kezdeményezheti a feltételes adómegállapítás Tao-t érintő részeinek jövőbeni jogszabályváltozásra tekintet nélküli, a kérelem benyújtásának adóévében, és az azt követő 2 adóévben való alkalmazhatóságának megállapítását ha: adózónál az adóévet megelőző adóévben az átlagosan foglalkoztatottak létszáma legalább 200 fő, vagy Fellebbezés, csak bírói út xxxxxxxxxxxxx adózó mérlegfőösszege az adóévet megelőző adóévben - az adóévben jogelőd nélkül alakult adózó esetén az adóévi várható mérlegfőösszeg - legalább 1 milliárd forint. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGÁLLAPÍTÁSA 132/B. ADÓBEVALLÁS 31. ÉVKÖZI ÉVES díjköteles DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

17 ÖNELLENŐRZÉS NAV HONLAPON MIT TUDHATUNK MEG AZ ÜZLETI PARTNEREKRŐL?PL: 54. (5),55. (3) Áfa és eva alany és más adószámmal rendelkező nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét; csoportos áfa adóalanyiságot választók DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III adószám felfüggesztésére és törlésére vonatkozó adatokat vh. alatt állók (kivéve felfüggesztés, szünetelés) áfa alanyok alkalmazottainak létszámát Tartozások. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben)

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben) HELYI ADÓK Htv-t módosító jogszabályok 1. a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény 2. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás A helyi adóztatás 2013 Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás 1. A helyi adók rendszere A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere. Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28.

A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere. Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28. A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28. Előzmények Időszerűvé vált az uniós vámjogi rendelkezések alkalmazásának

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

Pénzügyi jog II. Simon, István

Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Kiadás dátuma 2012-03-31 2012-03-31 István, Simon Kivonat A kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része, a pénzügyi tudományág

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz -

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben