ÜGYFÉLTERMINÁL (EQUILOR TRADER 2) ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉLTERMINÁL (EQUILOR TRADER 2) ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 1 ÜGYFÉLTERMINÁL (EQUILOR TRADER 2) ÚTMUTATÓ 1

2 2 Ellenırizze, hogy az alapbeállításban szereplı munkafelület ugyanaz, mint a DEMO & LIVE ügyfélterminálon használt. MUNKAFELÜLET Hozza létre saját munkafelületét Bármilyen alapbeállítású munkafelületet is választott, nyisson egy új nézetet. Nyissa meg a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modult a Tools/Eszközök menübıl. Nyissa meg a termék keresıt a címsorban lévı ikon segítségével. Keressen ki termékeket, és a hozza létre a kedvenc termékek listáját. Haladjon végig a termékek Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulba való helyezésének folyamatán (áthúzással vagy a termék keresı jobb egérgombbal elıhívható menüjének segítségével). Nyisson meg egy grafikont az adott terméken nyomott jobb egérgomb segítségével. (Csak a munkafelületen való elhelyezkedés megtekintése érdekében.) Tekintse meg a kereskedésre kiválasztott termékhez tartozó információkat a jobb egérgomb segítségével. (Termékinformáció, Equity research stb.) Modul formátumok: Tekintse át az egyes modul formátumokat. A modulok panel vagy dokumentum formátumban jeleníthetık meg. o A panelek dokkolhatók, azaz a munkafelülethez ragaszthatók (ekkor nem mozdulnak el) vagy lebeghetnek, amely lehetıvé teszi a modulok mozgatását, és (amennyiben egynél több képernyın dolgozik) azoknak egy másik képernyıre történı áthelyezését. Megváltoztathatja a modulformátumot, amennyiben jobb egérgombbal a modul fejlécén (tetején) található sávra kattint. A dokkolt panelek automatikusan elrejthetık (a dokkolt modul tetején található fülre kattintva). Amennyiben a Panel funkció nincs kipipálva, akkor mindig dokumentum formátumú a megjelenés. o Dokumentum formátumban a modul teljes nézetet kitöltı méretben jelenik meg. Amennyiben a nézeten belül több dokumentum is található, azok a nézet tetején külön füleken helyezkednek el. A modul neve, pl. Prices and Trade/Árak és Kereskedés vagy Account Summary/Számlaösszesítı, külön fülként jelenik meg a képernyı tetején. Ez a formátum különösen a nagyobb modulok, mint pl. a Prices and Trade/Árak és Kereskedés vagy a Charts/Grafikonok modul ábrázolására alkalmas. Dokkolás: Próbálja ki a dokkolási funkciót Tools/Eszközök menü alatti Termék Keresı segítségével. Az adott nézet egyik szélére való dokkolásán keresztül. A panelt egérrel megfogva beállíthatjuk, hogy a képernyı melyik szélén jelenjen meg. Tesztelje az automatikus elrejtés funkciót a dokumentum nevén nyomott jobb egérgomb segítségével. Állítsa át a Chart/Grafikonok modul megjelenítési módját panel formátumból dokumentum formátumba. Nevezze át a nézeteket (Név felett nyomott jobb egér gomb / Cím módosítása). Mentse el a testreszabott munkafelületet a File menüben. TERMÉK KERESİ Tekintse meg az új Termék Keresıt (Tools / Eszközök menü) Tekintse meg a rendezési és szőrési lehetıségeket. Terméklisták lenyitása és összecsukása, termékek megjelenítése tızsde vagy szektor szerint és a megjelenítendı termékek kiválasztása. Tekintse át a keresési funkcióban rendelkezésre álló lehetıségeket. Állítsa össze a kedvencek listáját. 2

3 3 Hívja elı a jobb egérgomb funkcióit (kereskedési modulok, technikai elemzés és grafikonok elıhívása közvetlenül a termék keresıbıl). Próbálja ki az áthúzás (drag-and-drop) funkciót (termékek áthúzása a Chart/Grafikonok és/vagy a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulba). GRAFIKONOK Nyissa meg az új Chart/Grafikonok modult Nyisson meg egy grafikont. Haladjon végig a termék, grafikontípus és idıtartam kiválasztásának folyamatán, amit bal oldalt felül, legördülı menükben találhat meg. Nézze át az eszköztár ikonjainak funkcióit. Tanulmányozza a grafikonok testreszabásához rendelkezésre álló lehetıségeket, pl. a grafikon színének módosítását, a rács- és vonalvastagság módosítását, valamint a grafikonok alapbeállításainak módosítását (az jobb egérgomb menu / Beállítások alatt) Adjon hozzá tanulmányt. Nézze át az Ügyfélterminálon elérhetı technikai elemzések teljes körét. Határozza meg a tanulmány paramétereit. Tekintse át a grafikonnal megjeleníthetı különbözı információfajtákat, mint pl. az új információs dobozt, a nyitott pozíciókat és a megbízásokat. Mentse el a testreszabott (azaz az Ön saját specifikációit, elemzéseit és magyarázatait tartalmazó) tanulmányt. Gördítse és tömörítse a grafikont a múltbeli adatok megtekintéséhez. (bal egérgomb nyomvatartása és mozgatása a tengelyeken) 3

4 4 PRICES AND TRADE/ÁRAK ÉS KERESKEDÉS MODUL Nyissa meg a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modult. Tekintse át a különbözı lehetıségeket, amelyekkel termékek adhatók a listához (a fejléc panel vagy a termék keresı segítségével). Tanulmányozza a fejléc panel és a kereskedési panel elemeit. Rejtse el/jelenítse meg ezeket. Hajtsa végre az oszlopok testreszabását a Choose Columns/Oszlopok és Csoportosítások kiválasztása funkció segítségével (a jobb egérgombbal elıhívható menübıl). Indítson el más modulokat a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulból (jobb egérgombbal elıhívható funkció). Tekintse át a kereskedéssel kapcsolatos, jobb egérgombbal elérhetı funkciókat (Deviza kereskedés, Határidıs kereskedés, stb. ) FX TRADING/DEVIZA KERESKEDÉS: FX Trade/Deviza kereskedés (lépjen át a Trade/Kereskedési modulba) Kereskedési árak. Nyissa meg a Devizapiac / Deviza kereskedés modult, és kössön egy ügyletet. Az ügylet megjelenik az Számla / Számlaösszesítı modulban. Megbízás kiadása: Deviza megbízások a Devizapiac / Deviza megbízások paneljében, a Forex Order/Deviza Kereskedés modulban és a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulban adhatók ki. Nyissa meg a Forex Order/Deviza Kereskedés modult. Adjon ki egy megbízást, és tesztelje, hogy miként adhatók ki a kapcsolódó megbízások (If Done és OCO) közvetlenül az Order/Kereskedési modulból.. Lépjen át a Számlaösszesítıbe: Az Open Positions/Nyitott pozíciók részben talál néhány ikont, amelyek lehetıvé teszik a pozíciók azonnali zárását vagy a pozícióhoz kapcsolódó megbízás kiadását. Egy adott pozíció egyszerőbb zárása érdekében a ikon (pozíció zárása) használható, ez az ikon felülírja a FIFO szabályt. A nap végét követıen (23:00 CET) az Equilor háttérirodája letölti (05:00 CET) azokat a pozíciókat, amelyek más ügyleteket zárnak le. A (lezáró) pozíciók naponta, a 9:00-9:30 CET között történı feltöltést követıen eltőnnek. Ha egy meglevı pozícióhoz a (limit) és (stop) ikonok segítségével ad ki további megbízásokat, ezek a megbízások egymással láthatóan OCO (One Cancels the Other - az egyik megbízás teljesülése a másik megbízást automatikusan törli) kapcsolatba kerülnek. Kössön határidıs devizaügyletet (a Devizapiac / Deviza kereskedés panelben): Ilyenkor az ablak alján lévı Értéknapot kell átállítani az automatikus (spotnak megfelelı) T+2 napos értékrıl. FX options/deviza opciós kereskedés: tekintsen át egy ügyletet az FX options/deviza opciós kereskedés modul használatával. Figyelje meg a görögöket a Piaci árfolyamok & Opciós paraméterek részében. Aktiválja a Delta Hedge modult (kattintson jobb egérgombbal és válassza a Display Delta Hedge/Delta hedge megjelenítése menüpontot). Nyisson spot pozíciót a beépített delta hedge funkció segítségével, és lépjen át az összesítéshez - itt megtekintheti a nyitott pozíciót. Figyelje meg a görögöket a Position Details/Pozíció Részletei mezıben. Tekintse meg a grafikonokat (használja pl. az EUR/USD devizapárt). Hívjon elı grafikonokat a termék keresıbıl és a Price/Árak modulból is. Követı stop megbízások kiadása Az Ügyfélterminál egyik legújabb jellemzıje, hogy minden terméktípusra ki lehet adni követı stop megbízást. Követı stop megbízás bármelyik deviza modulból kiadható (kereskedési jegy), mint pl. Forex Trade/Deviza Kereskedés, Forex Order/Deviza megbízások és a Prices and Trade/Árak és Kereskedés. Ez a rész elsısorban a Forex Order/Deviza megbízások modullal foglalkozik, de a funkció minden modulban egyformán mőködik. 4

5 5 Kapcsolat, amellyel szabályozható, hogy az árat adja meg, a piactól való távolságot vagy mindkettıt. A követı lépés megadása. Ez az a legkisebb érték, amennyit a piac elmozdulhat anélkül, hogy a stop árszint elmozdulna. A követı stop három lépésbıl áll: a rendelési típus kiválasztása, az ár és/vagy a piactól való távolság beállítása és a követı lépés megadása. Az árszint és a piactól való távolság mezık összefüggnek, ahogy a fenti (pirossal bekarikázott) összekötı kapocs is mutatja. A mezık háromféleképpen kapcsolódhatnak, így lehetıvé téve, hogy kiválassza az értéket, amelyet meg akar adni. Az alapbeállítás fent látható, itt a piactól való távolságot adja meg. Ebben a változatban a követı stop szintje mindig megtartja a beállított piactól való távolságot. Két másik lehetıség is van: o Az árszint meghatározása - Dönthet úgy, hogy a követı stop megbízásnak az árszintjét állítja be. Az ár mezı aktiválásához kattintson a fent bekarikázott kapocsra. Vételi megbízás kiadásakor az árszintnek magasabbnak kell lennie a spot árnál. Eladási megbízás kiadásakor az árszintnek alacsonyabbnak kell lennie az aktuális spot árnál. A piactól való távolság mezı a piaci ár mozgásának megfelelıen frissül. o Az ár és a piactól való távolság értékének egyidejő megadása Dönthet úgy is, hogy egyidejőleg az árat és a piactól való távolságot is beállítja. Mindkét mezı aktiválásához kattintson kétszer a kapocsra, amíg az szaggatottá nem válik.. Ez a módszer akkor hasznos, ha olyan piactól való távolságot akar megadni, amely kisebb vagy nagyobb, mint az aktuális spot árnak és a követı stop szintjének a különbsége. A követı stop megbízások nyomon követhetık a Chart/Grafikonok modulban (a Display Open Orders/Nyitott pozíciók megjelenítése parancs kiválasztásával) és az Open Orders/Nyitott pozíciók modulban (amely a követı stoppal kapcsolatos minden értéket megjelenít, pl. a távolság és lépés értékeket is). Az Open Orders/Nyitott pozíciók modulban módosíthatja a követı stop megbízáshoz tartozó árat és piactól való távolságot is. Deviza opciós kereskedés online Tekintse át a Forex Options Trade/Deviza opciós kereskedés modult. Ez a modul az árlistánál található Options/Opciók panelhez hasonlóan mőködik, de olyan további lehetıségeket is biztosít, mint a beépített delta hedge funkció és a kockázatkezelés panel, amely megjeleníti az opciós pozícióhoz kapcsolódó görög értékeket. 5

6 6 Az FX Options/Deviza opciós kereskedési modul egy Risk Management/Kockázatkezelési panelt tartalmaz, amely megmutatja az opciókra vonatkozó görög mutatószámokat. A delta hedge funkció aktiválásához kattintson a jobb egérgombbal a Forex Options Trade/Deviza opciós kereskedés kötjegyében, és válassza ki a Settings/Beállítások > Open Delta Hedge dialog after trade/ Delta hedge dialógus megnyitása kötés után pontot. Deviza opciós ügyletet kötése esetén megnyílik a delta hedge dialógusablak: A deviza opciós pozíció adatai A pozíció hedgeléséhez szükséges összeg 6

7 7 Az opciós pozíció hedgeléséhez egyszerően a Hedge Position/Pozíció hedgelése pontra kell kattintania. Miért ajánljuk a Deviza opciós kereskedésünk használatát? (A teljes FX options/deviza opciós kereskedés modul a következıket tartalmazza: ) Valós idejő árfolyamok a Fı devizapárokra kötött opciók esetében, hedge információ Gold és Silver opciók Az Account Summary/Számlaösszesítı teljes, a görögöket is tartalmazó információt nyújt a nyitott deviza opciós pozíciókról. Gyors válasz az RFQ-ra (Request for Quote - Árfolyamjegyzés iránti kérelem) (sárgával jelölt árak) Alacsony jutalékok. Fedezetigény-számítási rendszerünk figyelembe veszi a nyitott spot pozíciókat az opciókkal szemben, a kockázati kitettség bemutatása érdekében. Ezek a rendszerek általában csak a hivatásos kereskedık számára elérhetık. Fél-automata delta-hedge opció minden ügyletet követıen. Account Summary/Számlaösszesítı (kockázatkezelés és háttériroda): Tekintse át a cash/készpénzes oldalt, amely könnyen érthetıen, valós idıben mutatja a kereskedési számla aktuális értékét, beleértve a következı értékeket is: 1. Non-Margin position / Fedezetre nem alkalmas befektetett összeg 2. Unrealised margin / A nyitott pozíciók nem realizált nyeresége/vesztesége (mark-to-market) 3. Cost to Close / Esetleges zárási költségek 4. Unrealised Value / El nem könyvelt tételek összesített készpénzértéke. 5. Cash Balance / Készpénz egyenleg 6. Transaction not booked / El nem könyvelt készpénzmozgások 7. Account value / Összesített számla érték 7

8 8 Tekintse át a margin/fedezet összesítı oldalt (az értelmezés és számítás módja). A fedezeti kockázat profil áttekintést ad a teljes fedezetrıl, beleértve a következı értékeket is: 1. Account value / Számla érték 2. Other collateral/ Egyéb fedezetek 3. Not available as margin / fedezetként nem felhasználhtó 4. Margin requirements /Nyitott ügyletek fedezetigénye 5. Available for Margin Trading / Kereskedéshez rendelkezésre álló (Szabad) egyenleg 6. Net Exposure / Nettó kitettség 7. Exposure Coverage / kockázati fedezettség 8. Margin utilization / Fedezet felhasználás Account Open Positions/Nyitott pozíciók (tekintse át az összesített nettó pozíciókat, és gördítse le a valamennyi pozíciót tartalmazó ablakot. Adjon ki a nyitott pozíciók alatt megbízást, és kereskedjen az egyes pozíciókból és az összesített pozíciókból - egyetlen lépésben. A címsorban megtalálható dátum mezı a History/Elızmények bejelölésével lesz aktív. A Historical Account information/számlainformáció elızményei segítségével áttekintheti a nyitott pozíciók és számlaegyenlegek múltbeli napi záróértékét. A Számalamozgások, illetve pozíciók alakulásának követéséhez Tekintse át az ACCOUNT / SZÁMLA fımenüben található alábbi menüpontokat.: 1. Summary/Számlaösszesítı (a fenti/korábbi leírás szerint) 2. Account Overview/Számla áttekintı (amennyiben a számlához egy vagy több alszámla is tartozik, ezek fedezetigényének áttekintését tehetjük itt meg. Az egyes fedezetek az alszámlák között átfedhetik egymást). 3. Exposure/Számlakitettség (a számla nyitott pozícióihoz tartozó nettó és fedezeti kitettséget, pénznemenkénti bontásban mutatja). 4. Trading conditions/kereskedési feltételek (tekintse meg a különbözı termékekhez tartozó fedezetigényeket valamint minimális kötésegységeket) 5. Account Statement/Kimutatás (Számlakivonat) (minden pénzmozgás megtekinthetı a számla történetében, legyen az készpénz mozgás, vagy eredmény elszámolás). 6. Trades Executed/Végrehajtott ügyletek (valamennyi teljesült megbízás, annak típusával, idıpontjával és értékével) 7. Forex Rollovers/Deviza görgetések ( a napon túli, de nem határidıre kötött ügyletek kamatelszámolásának pontos kimutatásai) 8. Trades Booked/Elkönyvelt ügyletek (lezárt pozíciók részletei és eredménye) 9. Activity log/tevékenységi napló (minden fontosabb esemény, amit a terminálon keresztül végrehajt az ügyfél, idırendi sorrendben itt megtalálható) 10. Reset Trial Account/Próbaszámla újraindítása (csak demó-verzió esetében, ahol lehetıség van a számlaegyenleg alapösszegének visszaállítására). 8

9 9 Elınyök: Az Equilorral való együttmőködés során teljesen szabályozott és megbízható környezetben dolgozhat. Az internetes kereskedés olcsóbb, mint a telefonos. 24 órás kereskedési lehetıség, a valutaárfolyamok mindig rendelkezésre állnak az azonnali kereskedéshez. Deviza kereskedés nyitvatartási ideje, az Equilor Trader hétfın reggel 6 órától (Sydney helyi idı, jelenleg ez vasárnap 19 órát jelent GMT szerint) pénteken 17 óráig (New York-i helyi idı, jelenleg ez péntek 22 órát jelent GMT szerint) tart nyitva deviza kereskedés számára. Jelenleg több mint 140 különbözı devizapár áll rendelkezésre online kereskedéshez. Mindig szők marzs (dinamikus árazás). Zöld árak: ha közvetlen partnerünk jegyzi az árat, Ön garantált áron kereskedhet. Legyen szó vételrıl vagy eladásról, az Ön által kiadott megbízás azonnal végrehajtásra kerül, és pontosan tudhatja, hogy milyen áron jött létre a kötés. Minden kötésrıl azonnal visszajelzést kap a létrejötte után, és a kötések megtekinthetık az összesítésnél/háttérirodában. Az alacsony költségek miatt még a kis piaci mozgásokat is ki tudja használni. Nincs platformhasználati díj. Kockázat: NAGY tıkeáttételes kereskedés esetén gyorsan nagy veszteségeket lehet elszenvedni. 9

10 10 TİZSDEI HATÁRIDİS TERMÉKEK (FUTURES) kereskedése (megbízásirányító [order routing] rendszer) Határidıs termékekkel való kereskedés Nyissa meg a Határidıs ügyletek/ Határidıs kereskedés menüt (kötjegy), és kössön egy ügyletet. Vegyen egy vagy több kontraktust/ lotot online. A vételhez elıször piaci megbízást, majd limitáras megbízást adjon ki. Tekintse meg az ügyletet az Számlaösszesítıben, hogyan lehet lezárni egy ügyletet a(z) ikon segítségével (pozíció zárása), és mikor lehet ezt megtenni (ez a szabály felülírja a FIFO szabályt) Adjon ki egy megbízást. A megbízás kiadásakor tekintse meg a feltételeket. - Megbízások kiadhatók a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulban is. A Futures Orders/Határidıs megbízások áttekintésekor figyelje meg ezt a funkciót is. - A követı stop, stop és GTD (adott dátumig érvényes) megbízások minden határidıs tızsdén kiadhatók. Adjon ki követı stop megbízást (a deviza résznél leírtak szerint), és tekintse át a megbízások érvényességének különbözı fajtáit. - Ne feledje, hogy limitáras megbízások esetén részteljesülés is lehetséges, a fennmaradó mennyiség továbbra is a piacon marad limitáras megbízásként, és a megbízási érvényességén belül még teljesülhet. - Kérjük, vegye figyelembe, hogy melyik tızsdék milyen megbízási típust fogadnak el (lásd lent): Tızsde Limitáras Piaci Stop Stop-limit AMS x x x COMEX x x x GLOBEX x x x x IDEM x x x x IPE x x x NYBOT x x x NYMEX x x x EUREX x x x OSX x x x PAR x x x SGX-DT x x x LIFFE x x x ECBOT x x x CME x x x x MEFF x x x EURO Paris (MONEP) x x x TYO x x x SFE x x x 10

11 11 Trading conditions/kereskedési feltételek (Tekintse át a HATÁRIDİS kontraktusok fedezetével szemben támasztott követelményeket: ugyanakkora a fedezetigényünk, mint a tızsdéknek, elıször Initial/Kezdeti fedezetigény, majd a végrehajtást követıen Maintenance/Fenntartási fedezetigény. Termékstruktúra Tekintse meg a termék keresı határidıs termékeket tartalmazó részét (pl. keressen bundokat az EUREX-en). Az Equilor Traderen történı határidıs kereskedés elınyei: Élı, valós idejő árakkal támogatjuk Önt, és kedvezı kereskedési árfolyamokat kínálunk online kereskedés esetén. Online kínálatunkban szerepelnek a tızsdén forgalmazott pénzügyi határidıs termékek (részvényindexek, devizák (IMM)), hosszú- és rövid lejáratú kamatlábak), határidıs árutızsdei ügyletek (határidıs nemesfém- és energiaügyletek). A leszállítást nem támogatjuk. Jelenleg 83 határidıs ügylet több mint 390 termékét támogatjuk, és ez a szám egyre nı! (Folyamatosan több ügyletet azonosítunk, mint amennyivel partnereink és ügyfeleink kereskedni akarnak. Minden megbízás és ügylet azonnal visszaigazolásra kerül. Mihelyt Ön végrehajtott egy ügyletet a kereskedési platformon, képernyıjén megjelenik egy részletes visszaigazolás a megbízásról. Online kereskedhet határidıs pénzügyi- és árutızsdei termékekkel (e-minik/elektronikusan) a világ legnagyobb tızsdéin, mint pl. a CBOT, ecbot, A/C/E, CME, GLOBEX, LIFFE és az EUREX. 24 órás hozzáférést biztosítunk számlájához, amelyet azonnal frissítünk az Ön által végrehajtott ügyletekkel és azok legfrissebb piaci értékével. A GLOBEX, ECBOT és IPE tızsdéken 2-es szintő piacmélység is elérhetı. Nincs platformhasználati díj. Néhány fontos tudnivaló a TİZSDEI HATÁRIDİS ÜGYLETEKRİL (FUTURES): 1. Mi a TİZSDEI HATÁRIDİS ÜGYLET? Nagy likviditású, standardizált tızsdei termék, amely egy árucikknek, kötvénynek, devizának vagy készpénznek egy meghatározott jövıbeli idıpontban, meghatározott áron történı leszállítását foglalhatja magában. (Az Equilor nem támogatja a leszállítást.) A határidıs ügyletek elszámolása elszámolóházon keresztül történik, amely a fenntartási fedezet ellenében garantálja a saját tagjai között létrejött valamennyi tranzakció teljesülését. A tızsdén kívüli tranzakciókkal, pl. a forwarddal, a swappal és az FRAval szemben a határidıs ügyletek tranzakciói gyakorlatilag nem hordoznak hitelezési kockázatot. 2. Érvényességi idıtartam: A piacok meghatározott napokon történı elszámolással kötnek ügyletet (ez általában a határidıs ügylet teljesülési hónapjának harmadik szerdája/csütörtöke/pénteke). 3. Létének alapja; felfedezés az árak területén - gyökerei a XVIII. századig nyúlnak vissza. A kereskedık áruval kereskednek (pl. kávé, kakaó, cukor...). A kereskedık körbe állnak, és az elsı kereskedı így szól: Én 20 fontért adom a portékám. Mire a második: Én 15 fontért venném meg. A harmadik is bekapcsolódik: Én 15 fontért adom.... és így tovább egészen addig, míg a kereskedés tart, azaz az árak olyan szintet érnek el, ami a vevı és az eladó számára is megfelelı. 4. Hogyan történik az árazása? Spot árfolyam + tartás költsége (finanszírozási költség (kamatláb + osztalék)). 11

12 12 5. Ügylet jellemzıi; Kötésérték = a termék névértéke x kötési árfolyam, (Példa: FTSE (Dec) = 4350 x 1 pont x 10 érték = kötésenként). 6. Fedezetigény: A fedezetigény a tızsdék szabályozását követi. A HATÁRIDİS ÜGYLETEKRE vonatkozó FEDEZETIGÉNY rövid magyarázata: A fedezetigény a határidıs ügyletekkel való kereskedés jóteljesítési garanciájának tekinthetı. Fedezetigény; Tızsdei meghatározás A tızsdék a SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk - Kockázatok standard portfólió elemzése) nevő rendszert használják. Ez a számítógépes modell kiszámítja az árváltozás lehetséges tartományát. Legrosszabb eset = kezdeti fedezetigény. A kezdeti fedezetigény általában az ügylet értékének 6-8%-os tartományába esik. Ez a legkisebb összeg, amelynek a számlán kell lennie ahhoz, hogy a megbízást elfogadják. Változó fedezetigény (fenntartási fedezetigény) = kedvezıtlen irányú árfolyammozgás esetén pótletétre van szükség. Röviden -> fedezetigény = tızsdei minimum. A változó fedezetigény az az összeg, amelynek a számlán rendelkezésre kell állnia a pozíció fenntartásához. Minden nap megtörténik a nyitott pozíciók piaci árhoz való mérése, és ebbıl adódik az a pénzösszeg, amelynek az Ön számláján rendelkezésre kell állnia a pozíció fenntartásához. 7. Érintett piacok: Kínálatunkban pillanatnyilag szerepelnek a következı termékek: az online tızsdei forgalomban levı pénzügyi határidıs termékek (részvényindexek, kötvények, devizák (IMM)), hosszú- és rövid lejáratú kamatlábak), határidıs árutızsdei ügyletek (határidıs nemesfém- és energiaügyletek) és mezıgazdasági termékek valós idejő árakkal. 8. Kereskedési idı, kezdeti és fenntartási fedezetigény, értékpapír/kötésnagyság/érték és lejárati dátum tekintetében. 9. Szerzıdéses hónapok: F = január G = február H = március J = április K = május M = június N = július Q = augusztus U = szeptember V = október X = november Z = december 12

13 13 Az egyedi HATÁRIDİS ÜGYLETRE vonatkozó kötjegy -et az alábbiakban mutatjuk meg KÖZVETLEN KERESKEDÉSHEZ: Futures trading/határidıs kereskedés modulunk lehetıvé teszi, hogy a megbízások gyorsan bekerüljenek az ajánlati könyvbe, ahol Ön: az elıre meghatározott piaci áron kereskedhet (limitáras megbízások) csatlakozhat az aktuális piaci árhoz - vehet a Bid-en, és eladhat az Offer-hez (limitáras megbízások) a lehetı leghamarabb kereskedhet (piaci megbízások) A határidıs megbízások kötjegyének alján is található egy panel a megbízások kiadásához. Kontraktusok száma Adja meg a megkötni kívánt kontraktusok számát. JOIN BID/VÉTEL BID-RE Adjon ki limit áras vételi megbízást a megadott mennyiségű kontraktusra (határidős termékek) aktuális áron. PIACI ÁRON Adjon ki piaci eladási megbízást a megadott mennyiségű kontraktusra (határidős termékek) a legjobb piaci áron. SELL BID/ELADÁS BID- EN Adjon ki limit áras eladási megbízást a megadott mennyiségű kontraktusra (határidős termékek) az aktuális ajánlati áron. Számla kiválasztása Válassza ki a számlát, amelyről kereskedni kíván. Válassza ki a kereskedni kívánt határidős terméket Adja meg közvetlenül a termék tőzsdei azonosítóját (ticker) vagy nevét, vagy gördítse le az ablakot, és válassza ki a kereskedni kívánt kontraktust. JOIN OFFER/ELADÁS OFFER-HEZ Adjon ki limit áras eladási megbízást a megadott mennyiségű kontraktusra (határidős termékek) az aktuális legjobb ajánlati áron. Adjon ki piaci vételi megbízást a megadott mennyiségű kontraktusra (határidős termékek), azonos piaci áron. BUY OFFER/VÉTEL OFFER-EN Adjon ki limit áras vételi megbízást a megadott mennyiségű kontraktusra (határidős termékek) az aktuális ajánlati áron. Market Depth/Piacmélység Megjeleníti az aktuális piaci szinthez legközelebb eső öt vételi és ajánlati árat. Place Order/Megbízások kiadása panel Adjon ki határidős megbízásokat a kereskedési jegy alsó részének segítségével. Információ határidős ügyletről A határidős ügyletről rendelkezésre álló információkat sorolja fel. 13

14 14 Az egyedi HATÁRIDİS Megbízásokra vonatkozó kötjegy -et az alábbiakban mutatjuk meg: Vétel vagy eladás Megbízás típusa Megbízás időtartama TİKEÁTTÉTES (CFD) kereskedés CFD-k: A tıkeáttétes kereskedés mikéntje: Nyissa meg a CFD-k / CFD Kereskedés menüt, és kössön egy ügyletet. Tekintse meg az ügyletet a Számlaösszesítıben. Ne feledje, hogy ha nem zöld árakon kereskedik, a teljesülés részleges is lehet. Kössön ügyletet a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulban is. Kereskedjen oszlopokból (egyes CFD-k és kereskedési nagyságok esetében érhetı el), a Trade/Kereskedési panelen keresztül. Adjon ki egy megbízást. Ezután adjon ki követı stop megbízást (kövesse a deviza résznél leírt eljárást). Módosítsa a megbízást az Open-order/Nyitott megbízások modulban, és kezelje az összekapcsolt megbízásokat. Ne feledje, hogy garantált stop megbízás nem adható ki. A megbízások résznél tekintse át hogyan változnak a kamat költségek a különbözı termékeknél, illetve azon belül is vétel és eladás esetén. Grafikonok (egyedi részvények és/vagy indexek, nézze meg az Instrument Information/Termékinformáció modult (indítása úgy történik, hogy a jobb egérgombbal a termékre kattint a termék keresıben, a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulban vagy a CFD-k számára kialakított kereskedési modulban), a különleges grafikonnal). 14

15 15 Zöld ármező közvetlen árjegyző Az árak kereskedhetők. Csak a Buy/Vétel és Sell/Eladás gombok aktívak. Sárga ármező a CFD közvetítők révén jut el a tőzsdére vagy az árjegyző manuálisan teljesíti. Az árak irányadóak az aktuális piaci árra nézve. Valamennyi kereskedési gomb aktív (kizárólag DMA esetében). 15

16 16 Lila Azt jelzi, hogy az ár késleltetett. A Join/Vétel Bid-re és az Eladás Offer-re gomb kivételével valamennyi gomb aktív. Place Order Ticket/Megbízás kiadási jegy A limit árak a mögöttes eszköz árán alapulnak. Csak a tőzsde által forgalmazott termékek érhetők el. 16

17 17 1. Trading conditions/kereskedési feltételek (figyelje meg a különbözı termékekhez tartozó fedezetigényeket) CFD Részvény 10% fedezetigény, Index 5% fedezetigény. Termékinformáció Tanulmányozza a CFD-re vonatkozó termékinformációt (jobb egér gomb Termékinformáció) Vizsgálja meg egy részvénynél, hogy miben különbözik egy teljesítmény indextıl. Elınyök: Kínálunk CFD kereskedést (Contract For Difference - Különbözeten alapuló ügylet) 22 különbözı értéktızsdén (több mint 3000 különbözı) és 11 jelentıs részvényindex esetében. A CFD kereskedés azonnali kereskedési lehetıséget biztosít a komoly befektetıknek, akik a CFD-ket az általuk biztosított gyors kereskedési lehetıség miatt választják. Ahol van közvetlen árjegyzı, ott azonnal kereskedhetı árakat (VWAP) kínálunk valamennyi CFD esetében. A CFD-k az aktív vagy agresszív befektetık számára hatékonyabb módszert jelentenek a részvénykereskedéshez: csak 10% fedezetre van szükség a kereskedéshez, ami azt jelenti, hogy a befektetett összeg akár tízszeresen (long/short) is felhasználható részvény vagy index kereskedésre. Papír nélküli kereskedés - a részvényektıl eltérıen itt nem kell aggódnia a letétkezelıi számlára való leszállítás miatt. A CFD piac elektronikus (OTC), így nincs szükség papíralapú adminisztrációra, pl. részvényigazolásra, átruházási őrlapra és letétkezelıi díjra. Számos nemzetközi részvénypiactól eltérıen, ahol a befektetıknek még mindig papírral kell igazolniuk, ha tızsdére bevezetett értékpapírt birtokolnak, a CFD-kel való kereskedés gyors és hatékony. A CFD egy (származtatott) termék, amely pontosan úgy viselkedik, mint az egyedi részvények árfolyama. A CFD-kkel való kereskedés során Ön VEHET is ( long pozíció) és ELADHAT is ( short pozíció). Nem kell a részvénykölcsönzés vagy az eladás finanszírozási költségei miatt aggódnia, így könnyő a piacot shortolni - egyszerően nyomja meg az ELADÁS gombot, és vásárolja vissza a CFD (részvényt) egy bármilyen jövıbeli idıpontban. A kis piaci mozgásokat is ki tudja használni, mivel az alacsony költség (pl. 10 bázispont/0,10%) miatt Ön könnyedén köthet akár számos tranzakciót is magas jutalékok fizetése nélkül. A CFD kereskedés használható a valódi részvényportfólió fedezetére is úgy, hogy egyszerően eladja a CFD-ket, de nem adja el a valódi készletét. Támogatjuk a több devizás számlákat (USD, EUR, CHF stb.). 2-es szintő piacmélységet is láthat egyes tızsdék esetében, a tızsdékkel kötött megállapodás alapján. A piacmélység a következı tızsdéken érhetı el: CSE, AMS, BRU, LISB, PAR, FSE, LSE, OSE, SSE és AXS. Nincs platformhasználati díj. Kockázat: Nagy tıkeáttétes kereskedés esetén fennáll a gyors pénzvesztés esélye, így a CFD-kel való kereskedés nem mindenki számára ajánlott. Long pozíciók vételénél finanszírozási költségek kerülnek felszámításra (pl. LIBOR +3%), amelyek összege hosszútávon jelentıs lehet, éppen úgy, mint a hagyományos tıkeáttétes kereskedés esetén. A megvásárolt pozíciók hosszabb távon való fenntartása esetén mindig kövesse nyomon az ezzel járó költségeket. (A short pozíciókhoz nem társulnak finanszírozási költségek.) 17

18 18 Az egyedi közvetlen piaci hozzáférésre vonatkozó kötjegy -et az alábbiakban mutatjuk meg: Válassza ki a részvény azonosítóját (ticker) Adja meg közvetlenül a részvény tőzsdei azonosítóját (ticker) vagy a vállalat nevét, vagy gördítse le az ablakot, és válassza ki a kereskedni kívánt részvényt. JOIN BID/VÉTEL BID-RE Limit áras vételi megbízást ad ki a megadott mennyiségű CFD-re, az aktuálisan elérhető legjobb (sárga mező) ajánlati áron. PIACI ÁRON Piaci eladási megbízást ad ki a megadott mennyiségű CFD-re a legjobb piaci áron. SELL BID/ELADÁS BID-EN Limit áras eladási megbízást ad ki a megadott mennyiségű CFD-re az aktuális (sárga mező) JOIN OFFER/ELADÁS OFFER-HEZ Limit áras eladási megbízást ad ki a megadott mennyiségű CFD-re az aktuálisan elérhető legjobb (sárga mező) ajánlati áron. Piaci vételi megbízást ad ki a megadott mennyiségű CFD-re, az aktuálisan elérhető legjobb (sárga mező) ajánlati áron. BUY OFFER/VÉTEL OFFER-EN Limit áras vételi megbízást ad ki a megadott mennyiségű CFD-re az aktuális (sárga mező) ajánlati áron. 18

19 19 Szószedet az Ügyfélterminál használatához A kifejezések és meghatározások alábbi listájának célja, hogy megismerkedhessen az Ügyfélterminálon használt néhány kifejezéssel. Munkafelület Nézet Modul Panel Dokumentum Automatikus elrejtés Dokkolás Lebegés A munkafelület magában foglalja az Ügyfélterminál teljes megjelenését, beleértve a nézeteket és bármilyen testreszabott modulbeállítást. Az Ügyfélterminálon bármennyi munkafelület elmenthetı külön fájlban (.cs2 fájlok). Az Ügyfélterminál néhány elıre definiált munkafelületet tartalmaz, amelyek közül választhat a platform elsı letöltésekor. A File > Open menüpont kiválasztásával azonban bármikor új munkafelületek is betölthetık. A nézet egy fül a munkafelületen belül. A nézetek hozzáadása, törlése és elnevezése az Ön kívánságának megfelelıen történhet. A munkafelület mentése során a munkafelülettel együtt minden benne található nézet is mentésre kerül. Az alapbeállításban szereplı munkafelületek számos elıre elkészített nézetet tartalmaznak, amelyek az egyes feladatok elvégzésére szolgálnak. Pl. kereskedés, számlafigyelés, elemzés stb. A modul az Ügyfélterminál funkcionális alkotóeleme, amelynek célja egy bizonyos feladat elvégzése. Pl. Prices and Trade/Árak és Kereskedés modul, Chart/Grafikonok modul stb. A panel egy adott formátum, amelyben a modulok megjelenítése történhet. A használaton kívüli panelek lehetnek dokkoltak, lebegık vagy rejtettek. A dokumentum egy adott formátum, amelyben a modulok megjelenítése történhet. A dokumentumok kitöltik a nézetben rendelkezésre álló helyet. Ez a formátum különösen a nagyobb modulok, pl. a Prices and Trade/Árak és Kereskedés vagy a Charts/Grafikonok modul megjelenítésére alkalmas. Az automatikus elrejtés formátum elrejti a panelt a nézetben. Ez lehetıvé teszi, hogy a nem állandóan használt modulok elrejtésével maximalizálhassa a nézeten belül rendelkezésre álló helyet. Az automatikus elrejtést követıen a panelek kis dobozként jelennek meg a nézet szélén. Az automatikusan elrejtett panel megtekintéséhez húzza a kurzort a doboz fölé, és a panel újra megjelenik. A dokkolás formátummal a panelek a nézethez ragaszthatók, azaz egy adott helyre rögzíthetık. Az Ügyfélterminál felszereltségéhez közé tartozik számos útmutató is, amelyek segítséget nyújtanak a panelek nézet szélére történı dokkolásában. A lebegés formátum lehetıvé teszi a panelek lebegését a munkafelületen.. Ezáltal akár másik képernyıre is átmozgathatók. Ha a panel beállításai 19

20 20 Termék keresı Prices and Trade/Árak és Kereskedés között a Mindig lebeg opció kiválasztásra került, a panel nem dokkolható. A termék keresı tartalmazza az Ügyfélterminálon keresztül elérhetı valamennyi terméket. Keresı funkciója lehetıvé teszi, hogy név vagy jelölés alapján keressen a termékek között, a kedvencek funkcióval pedig listát készíthet a gyakran kereskedett termékekrıl a könnyebb hivatkozás és megtalálás érdekében. A Prices and Trade/Árak és Kereskedés modul olyan teljes körően mőködı ártábla, amely megkönnyíti az eszközök árának nyomon követését az Ügyfélterminálon belül. Kereskedési panelt is tartalmaz, amelybıl kereskedhet, és valós idejő árakon adhat ki megbízást. 20

Portfolio Online Tőzsde Pro. Felhasználói kézikönyv

Portfolio Online Tőzsde Pro. Felhasználói kézikönyv Portfolio Online Tőzsde Pro Felhasználói kézikönyv BEVEZETÉS... 3 RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 3 BELÉPÉS A PORTFOLIOPRO-BA... 4 JELSZÓ MÓDOSÍTÁS... 5 TRANZAKCIÓS KÓD MEGADÁSA... 5 A PORTFOLIOPRO INDÍTÁSA...

Részletesebben

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread?

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread? ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK Mi a devizapiac? A nemzetközi online kereskedési környezet a legnagyobb és legdinamikusabb tıkepiac a világon, napi 3200 milliárd dolláros forgalommal, melyen a nap 24

Részletesebben

Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book. Elemzésközpont.hu

Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book. Elemzésközpont.hu Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book Elemzésközpont.hu www.elemzeskozpont.hu Kedves Olvasó! Ebbe az ebook-ba összeválogattuk azokat az általunk publikált cikkeket, melyek a külföldi tőzsdékhez

Részletesebben

Buda-Cash MetaTrader Fontos Tudnivalók

Buda-Cash MetaTrader Fontos Tudnivalók Buda-Cash MetaTrader Fontos Tudnivalók Kockázati és szerzői jogi nyilatkozat A devizapiacon való kereskedés átlag feletti hozamokkal kecsegtet, azonban ez a befektetési forma rendkívül kockázatosnak és

Részletesebben

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt:

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt: - Limit ajánlat, amelynél a beadott megbízással meg kell jelölni egy árat (az un. limitár), melynél rosszabb áron az ügylet nem teljesíthető vételnél tehát legfeljebb a megjelölt áron, eladásnál legalább

Részletesebben

ELSŐ LÉPÉSEK A FOREX VILÁGÁBAN

ELSŐ LÉPÉSEK A FOREX VILÁGÁBAN ELSŐ LÉPÉSEK A FOREX VILÁGÁBAN Tartalomjegyzék.. Mi az a Forex és miért kereskedjen? 1.. Miért kereskedjen a devizapiacon?... Valósítsa meg elképzeléseit valós ügyletekben. A Bika és a Medve.. Olvasson

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2015. május 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI KBC EQUITAS A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI Tőzsdei oktatóanyag a KBC Equitas ügyfelei részére A kézirat zárása: 2014.07.03. Tartalom Bevezető... 1 1. Ismerkedés a tőzsdével... 3 1.1. A tőzsde... 4 1.2. A

Részletesebben

Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon

Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon Prompt részvénypiac Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon Mi a tőzsde? Miből lesz a tőzsdén

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

Pénztárgép. Felhasználói kézikönyv

Pénztárgép. Felhasználói kézikönyv Jegymester Jegyértékesítı Rendszer 2008. V E R Z I Ó : 3. 0 Pénztárgép Felhasználói kézikönyv Jegymester Kft. Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 31., 1065 Tel: (1) 302 3333 Fax (1) 302 3332 www.jegymester.hu

Részletesebben

Útmutató Forex és/vagy CFD kereskedési számla nyitása

Útmutató Forex és/vagy CFD kereskedési számla nyitása A számlaszerződést erre a címre küldje: Aktív befektetés egyszerűen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Belgium Útmutató Forex és/vagy CFD kereskedési számla nyitása Az egyéni

Részletesebben

A FOREX piac. Bevezetés a devizakereskedelembe GFT oktatási segédlet

A FOREX piac. Bevezetés a devizakereskedelembe GFT oktatási segédlet A FOREX piac Bevezetés a devizakereskedelembe GFT oktatási segédlet BEVEZETŐ: BIKÁK ÉS MEDVÉK Mi a FOREX KERESKEDÉS? MILYEN DEVIZÁKKAL KERESKEDHET? PIP-EK,LOT-OK, TŐKEÁTTÉTEL NÉGY LÉPÉS AZ ELSŐ FOREX KERESKEDÉS

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007 2010 között

A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007 2010 között 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 497 GYARMATI ÁKOS MICHALETZKY MÁRTON VÁRADI KATA A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007 2010 között A Budapesti Likviditási Mértéket (BLM) 2005-ben hozta

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

Új generációs Mobile Trader. Funkciókat bemutató dokumentum

Új generációs Mobile Trader. Funkciókat bemutató dokumentum Új generációs Mobile Trader Funkciókat bemutató dokumentum 1 Tartalomjegyzék: Világszínvonalú mobil kereskedés bemutatása. Hozzáférés a piac legfejlettebb mobil kereskedési rendszeréhez. Számlaösszesítő............................................................3

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK

PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági francia SZAK Nappali tagozat Tőzsde- Pénzintézetek szakirány PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK Késztette: Kőrös Gábor László Budapest,

Részletesebben

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv ERSTE Lakossági NetBank 1 Tartalom 1 Tartalom... 2 2 A NetBank működésének általános bemutatása... 4 2.1 Felhasználói felület általános működése... 4 2.1.1 Általános kereső... 4 2.1.2 Listák és lekérdezések

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és elszámolási jellemzőire terjed ki:

A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és elszámolási jellemzőire terjed ki: TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KERESKEDELMÉRŐL ÉS ELSZÁMOLÁSÁRÓL A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és i jellemzőire terjed ki: szabályozott piacra bevezetett értékpapírok szabályozott

Részletesebben

Használati útmutató OTPdirekt szolgáltatás

Használati útmutató OTPdirekt szolgáltatás Használati útmutató OTPdirekt szolgáltatás 1 1. Fejezet OTPdirekt Contact Center, Internet Bank, SmartBank és SMS- Kontroll... 5 1. Általános információk... 5 2. Az OTPdirekt szolgáltatás felhasználói...

Részletesebben

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok Az Access indítása A Start menü - Programok - Microsoft Access ikonra kattintással, vagy az Intézőben valamelyik, az Access-hez társított adatbázis-fájlra kattintva elindul a program. Ha az Access-t a

Részletesebben

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat 1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetıképességét védı tényezıket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok mőködésének szabályozási feltételeit

Részletesebben

Microsec e-szignó Archívum Kliens. Archiváló alkalmazás

Microsec e-szignó Archívum Kliens. Archiváló alkalmazás Microsec e-szignó Archívum Kliens Archiváló alkalmazás Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Hardver és szoftver követelmények... 4 3. Az alkalmazás felületének felépítése... 5 3.1. Fımenü... 5 3.2. Ikonsor...

Részletesebben

Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között

Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között Készítette: Mészáros

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2009. Változáskezelés Verzió Dátum Pont Változás Cím Oldal Oldalszám: 2 / 66 Tartalomjegyzék 1. Tanszéki adminisztrátor feladatai...

Részletesebben