ÜGYFÉLTERMINÁL (EQUILOR TRADER 2) ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉLTERMINÁL (EQUILOR TRADER 2) ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 1 ÜGYFÉLTERMINÁL (EQUILOR TRADER 2) ÚTMUTATÓ 1

2 2 Ellenırizze, hogy az alapbeállításban szereplı munkafelület ugyanaz, mint a DEMO & LIVE ügyfélterminálon használt. MUNKAFELÜLET Hozza létre saját munkafelületét Bármilyen alapbeállítású munkafelületet is választott, nyisson egy új nézetet. Nyissa meg a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modult a Tools/Eszközök menübıl. Nyissa meg a termék keresıt a címsorban lévı ikon segítségével. Keressen ki termékeket, és a hozza létre a kedvenc termékek listáját. Haladjon végig a termékek Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulba való helyezésének folyamatán (áthúzással vagy a termék keresı jobb egérgombbal elıhívható menüjének segítségével). Nyisson meg egy grafikont az adott terméken nyomott jobb egérgomb segítségével. (Csak a munkafelületen való elhelyezkedés megtekintése érdekében.) Tekintse meg a kereskedésre kiválasztott termékhez tartozó információkat a jobb egérgomb segítségével. (Termékinformáció, Equity research stb.) Modul formátumok: Tekintse át az egyes modul formátumokat. A modulok panel vagy dokumentum formátumban jeleníthetık meg. o A panelek dokkolhatók, azaz a munkafelülethez ragaszthatók (ekkor nem mozdulnak el) vagy lebeghetnek, amely lehetıvé teszi a modulok mozgatását, és (amennyiben egynél több képernyın dolgozik) azoknak egy másik képernyıre történı áthelyezését. Megváltoztathatja a modulformátumot, amennyiben jobb egérgombbal a modul fejlécén (tetején) található sávra kattint. A dokkolt panelek automatikusan elrejthetık (a dokkolt modul tetején található fülre kattintva). Amennyiben a Panel funkció nincs kipipálva, akkor mindig dokumentum formátumú a megjelenés. o Dokumentum formátumban a modul teljes nézetet kitöltı méretben jelenik meg. Amennyiben a nézeten belül több dokumentum is található, azok a nézet tetején külön füleken helyezkednek el. A modul neve, pl. Prices and Trade/Árak és Kereskedés vagy Account Summary/Számlaösszesítı, külön fülként jelenik meg a képernyı tetején. Ez a formátum különösen a nagyobb modulok, mint pl. a Prices and Trade/Árak és Kereskedés vagy a Charts/Grafikonok modul ábrázolására alkalmas. Dokkolás: Próbálja ki a dokkolási funkciót Tools/Eszközök menü alatti Termék Keresı segítségével. Az adott nézet egyik szélére való dokkolásán keresztül. A panelt egérrel megfogva beállíthatjuk, hogy a képernyı melyik szélén jelenjen meg. Tesztelje az automatikus elrejtés funkciót a dokumentum nevén nyomott jobb egérgomb segítségével. Állítsa át a Chart/Grafikonok modul megjelenítési módját panel formátumból dokumentum formátumba. Nevezze át a nézeteket (Név felett nyomott jobb egér gomb / Cím módosítása). Mentse el a testreszabott munkafelületet a File menüben. TERMÉK KERESİ Tekintse meg az új Termék Keresıt (Tools / Eszközök menü) Tekintse meg a rendezési és szőrési lehetıségeket. Terméklisták lenyitása és összecsukása, termékek megjelenítése tızsde vagy szektor szerint és a megjelenítendı termékek kiválasztása. Tekintse át a keresési funkcióban rendelkezésre álló lehetıségeket. Állítsa össze a kedvencek listáját. 2

3 3 Hívja elı a jobb egérgomb funkcióit (kereskedési modulok, technikai elemzés és grafikonok elıhívása közvetlenül a termék keresıbıl). Próbálja ki az áthúzás (drag-and-drop) funkciót (termékek áthúzása a Chart/Grafikonok és/vagy a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulba). GRAFIKONOK Nyissa meg az új Chart/Grafikonok modult Nyisson meg egy grafikont. Haladjon végig a termék, grafikontípus és idıtartam kiválasztásának folyamatán, amit bal oldalt felül, legördülı menükben találhat meg. Nézze át az eszköztár ikonjainak funkcióit. Tanulmányozza a grafikonok testreszabásához rendelkezésre álló lehetıségeket, pl. a grafikon színének módosítását, a rács- és vonalvastagság módosítását, valamint a grafikonok alapbeállításainak módosítását (az jobb egérgomb menu / Beállítások alatt) Adjon hozzá tanulmányt. Nézze át az Ügyfélterminálon elérhetı technikai elemzések teljes körét. Határozza meg a tanulmány paramétereit. Tekintse át a grafikonnal megjeleníthetı különbözı információfajtákat, mint pl. az új információs dobozt, a nyitott pozíciókat és a megbízásokat. Mentse el a testreszabott (azaz az Ön saját specifikációit, elemzéseit és magyarázatait tartalmazó) tanulmányt. Gördítse és tömörítse a grafikont a múltbeli adatok megtekintéséhez. (bal egérgomb nyomvatartása és mozgatása a tengelyeken) 3

4 4 PRICES AND TRADE/ÁRAK ÉS KERESKEDÉS MODUL Nyissa meg a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modult. Tekintse át a különbözı lehetıségeket, amelyekkel termékek adhatók a listához (a fejléc panel vagy a termék keresı segítségével). Tanulmányozza a fejléc panel és a kereskedési panel elemeit. Rejtse el/jelenítse meg ezeket. Hajtsa végre az oszlopok testreszabását a Choose Columns/Oszlopok és Csoportosítások kiválasztása funkció segítségével (a jobb egérgombbal elıhívható menübıl). Indítson el más modulokat a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulból (jobb egérgombbal elıhívható funkció). Tekintse át a kereskedéssel kapcsolatos, jobb egérgombbal elérhetı funkciókat (Deviza kereskedés, Határidıs kereskedés, stb. ) FX TRADING/DEVIZA KERESKEDÉS: FX Trade/Deviza kereskedés (lépjen át a Trade/Kereskedési modulba) Kereskedési árak. Nyissa meg a Devizapiac / Deviza kereskedés modult, és kössön egy ügyletet. Az ügylet megjelenik az Számla / Számlaösszesítı modulban. Megbízás kiadása: Deviza megbízások a Devizapiac / Deviza megbízások paneljében, a Forex Order/Deviza Kereskedés modulban és a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulban adhatók ki. Nyissa meg a Forex Order/Deviza Kereskedés modult. Adjon ki egy megbízást, és tesztelje, hogy miként adhatók ki a kapcsolódó megbízások (If Done és OCO) közvetlenül az Order/Kereskedési modulból.. Lépjen át a Számlaösszesítıbe: Az Open Positions/Nyitott pozíciók részben talál néhány ikont, amelyek lehetıvé teszik a pozíciók azonnali zárását vagy a pozícióhoz kapcsolódó megbízás kiadását. Egy adott pozíció egyszerőbb zárása érdekében a ikon (pozíció zárása) használható, ez az ikon felülírja a FIFO szabályt. A nap végét követıen (23:00 CET) az Equilor háttérirodája letölti (05:00 CET) azokat a pozíciókat, amelyek más ügyleteket zárnak le. A (lezáró) pozíciók naponta, a 9:00-9:30 CET között történı feltöltést követıen eltőnnek. Ha egy meglevı pozícióhoz a (limit) és (stop) ikonok segítségével ad ki további megbízásokat, ezek a megbízások egymással láthatóan OCO (One Cancels the Other - az egyik megbízás teljesülése a másik megbízást automatikusan törli) kapcsolatba kerülnek. Kössön határidıs devizaügyletet (a Devizapiac / Deviza kereskedés panelben): Ilyenkor az ablak alján lévı Értéknapot kell átállítani az automatikus (spotnak megfelelı) T+2 napos értékrıl. FX options/deviza opciós kereskedés: tekintsen át egy ügyletet az FX options/deviza opciós kereskedés modul használatával. Figyelje meg a görögöket a Piaci árfolyamok & Opciós paraméterek részében. Aktiválja a Delta Hedge modult (kattintson jobb egérgombbal és válassza a Display Delta Hedge/Delta hedge megjelenítése menüpontot). Nyisson spot pozíciót a beépített delta hedge funkció segítségével, és lépjen át az összesítéshez - itt megtekintheti a nyitott pozíciót. Figyelje meg a görögöket a Position Details/Pozíció Részletei mezıben. Tekintse meg a grafikonokat (használja pl. az EUR/USD devizapárt). Hívjon elı grafikonokat a termék keresıbıl és a Price/Árak modulból is. Követı stop megbízások kiadása Az Ügyfélterminál egyik legújabb jellemzıje, hogy minden terméktípusra ki lehet adni követı stop megbízást. Követı stop megbízás bármelyik deviza modulból kiadható (kereskedési jegy), mint pl. Forex Trade/Deviza Kereskedés, Forex Order/Deviza megbízások és a Prices and Trade/Árak és Kereskedés. Ez a rész elsısorban a Forex Order/Deviza megbízások modullal foglalkozik, de a funkció minden modulban egyformán mőködik. 4

5 5 Kapcsolat, amellyel szabályozható, hogy az árat adja meg, a piactól való távolságot vagy mindkettıt. A követı lépés megadása. Ez az a legkisebb érték, amennyit a piac elmozdulhat anélkül, hogy a stop árszint elmozdulna. A követı stop három lépésbıl áll: a rendelési típus kiválasztása, az ár és/vagy a piactól való távolság beállítása és a követı lépés megadása. Az árszint és a piactól való távolság mezık összefüggnek, ahogy a fenti (pirossal bekarikázott) összekötı kapocs is mutatja. A mezık háromféleképpen kapcsolódhatnak, így lehetıvé téve, hogy kiválassza az értéket, amelyet meg akar adni. Az alapbeállítás fent látható, itt a piactól való távolságot adja meg. Ebben a változatban a követı stop szintje mindig megtartja a beállított piactól való távolságot. Két másik lehetıség is van: o Az árszint meghatározása - Dönthet úgy, hogy a követı stop megbízásnak az árszintjét állítja be. Az ár mezı aktiválásához kattintson a fent bekarikázott kapocsra. Vételi megbízás kiadásakor az árszintnek magasabbnak kell lennie a spot árnál. Eladási megbízás kiadásakor az árszintnek alacsonyabbnak kell lennie az aktuális spot árnál. A piactól való távolság mezı a piaci ár mozgásának megfelelıen frissül. o Az ár és a piactól való távolság értékének egyidejő megadása Dönthet úgy is, hogy egyidejőleg az árat és a piactól való távolságot is beállítja. Mindkét mezı aktiválásához kattintson kétszer a kapocsra, amíg az szaggatottá nem válik.. Ez a módszer akkor hasznos, ha olyan piactól való távolságot akar megadni, amely kisebb vagy nagyobb, mint az aktuális spot árnak és a követı stop szintjének a különbsége. A követı stop megbízások nyomon követhetık a Chart/Grafikonok modulban (a Display Open Orders/Nyitott pozíciók megjelenítése parancs kiválasztásával) és az Open Orders/Nyitott pozíciók modulban (amely a követı stoppal kapcsolatos minden értéket megjelenít, pl. a távolság és lépés értékeket is). Az Open Orders/Nyitott pozíciók modulban módosíthatja a követı stop megbízáshoz tartozó árat és piactól való távolságot is. Deviza opciós kereskedés online Tekintse át a Forex Options Trade/Deviza opciós kereskedés modult. Ez a modul az árlistánál található Options/Opciók panelhez hasonlóan mőködik, de olyan további lehetıségeket is biztosít, mint a beépített delta hedge funkció és a kockázatkezelés panel, amely megjeleníti az opciós pozícióhoz kapcsolódó görög értékeket. 5

6 6 Az FX Options/Deviza opciós kereskedési modul egy Risk Management/Kockázatkezelési panelt tartalmaz, amely megmutatja az opciókra vonatkozó görög mutatószámokat. A delta hedge funkció aktiválásához kattintson a jobb egérgombbal a Forex Options Trade/Deviza opciós kereskedés kötjegyében, és válassza ki a Settings/Beállítások > Open Delta Hedge dialog after trade/ Delta hedge dialógus megnyitása kötés után pontot. Deviza opciós ügyletet kötése esetén megnyílik a delta hedge dialógusablak: A deviza opciós pozíció adatai A pozíció hedgeléséhez szükséges összeg 6

7 7 Az opciós pozíció hedgeléséhez egyszerően a Hedge Position/Pozíció hedgelése pontra kell kattintania. Miért ajánljuk a Deviza opciós kereskedésünk használatát? (A teljes FX options/deviza opciós kereskedés modul a következıket tartalmazza: ) Valós idejő árfolyamok a Fı devizapárokra kötött opciók esetében, hedge információ Gold és Silver opciók Az Account Summary/Számlaösszesítı teljes, a görögöket is tartalmazó információt nyújt a nyitott deviza opciós pozíciókról. Gyors válasz az RFQ-ra (Request for Quote - Árfolyamjegyzés iránti kérelem) (sárgával jelölt árak) Alacsony jutalékok. Fedezetigény-számítási rendszerünk figyelembe veszi a nyitott spot pozíciókat az opciókkal szemben, a kockázati kitettség bemutatása érdekében. Ezek a rendszerek általában csak a hivatásos kereskedık számára elérhetık. Fél-automata delta-hedge opció minden ügyletet követıen. Account Summary/Számlaösszesítı (kockázatkezelés és háttériroda): Tekintse át a cash/készpénzes oldalt, amely könnyen érthetıen, valós idıben mutatja a kereskedési számla aktuális értékét, beleértve a következı értékeket is: 1. Non-Margin position / Fedezetre nem alkalmas befektetett összeg 2. Unrealised margin / A nyitott pozíciók nem realizált nyeresége/vesztesége (mark-to-market) 3. Cost to Close / Esetleges zárási költségek 4. Unrealised Value / El nem könyvelt tételek összesített készpénzértéke. 5. Cash Balance / Készpénz egyenleg 6. Transaction not booked / El nem könyvelt készpénzmozgások 7. Account value / Összesített számla érték 7

8 8 Tekintse át a margin/fedezet összesítı oldalt (az értelmezés és számítás módja). A fedezeti kockázat profil áttekintést ad a teljes fedezetrıl, beleértve a következı értékeket is: 1. Account value / Számla érték 2. Other collateral/ Egyéb fedezetek 3. Not available as margin / fedezetként nem felhasználhtó 4. Margin requirements /Nyitott ügyletek fedezetigénye 5. Available for Margin Trading / Kereskedéshez rendelkezésre álló (Szabad) egyenleg 6. Net Exposure / Nettó kitettség 7. Exposure Coverage / kockázati fedezettség 8. Margin utilization / Fedezet felhasználás Account Open Positions/Nyitott pozíciók (tekintse át az összesített nettó pozíciókat, és gördítse le a valamennyi pozíciót tartalmazó ablakot. Adjon ki a nyitott pozíciók alatt megbízást, és kereskedjen az egyes pozíciókból és az összesített pozíciókból - egyetlen lépésben. A címsorban megtalálható dátum mezı a History/Elızmények bejelölésével lesz aktív. A Historical Account information/számlainformáció elızményei segítségével áttekintheti a nyitott pozíciók és számlaegyenlegek múltbeli napi záróértékét. A Számalamozgások, illetve pozíciók alakulásának követéséhez Tekintse át az ACCOUNT / SZÁMLA fımenüben található alábbi menüpontokat.: 1. Summary/Számlaösszesítı (a fenti/korábbi leírás szerint) 2. Account Overview/Számla áttekintı (amennyiben a számlához egy vagy több alszámla is tartozik, ezek fedezetigényének áttekintését tehetjük itt meg. Az egyes fedezetek az alszámlák között átfedhetik egymást). 3. Exposure/Számlakitettség (a számla nyitott pozícióihoz tartozó nettó és fedezeti kitettséget, pénznemenkénti bontásban mutatja). 4. Trading conditions/kereskedési feltételek (tekintse meg a különbözı termékekhez tartozó fedezetigényeket valamint minimális kötésegységeket) 5. Account Statement/Kimutatás (Számlakivonat) (minden pénzmozgás megtekinthetı a számla történetében, legyen az készpénz mozgás, vagy eredmény elszámolás). 6. Trades Executed/Végrehajtott ügyletek (valamennyi teljesült megbízás, annak típusával, idıpontjával és értékével) 7. Forex Rollovers/Deviza görgetések ( a napon túli, de nem határidıre kötött ügyletek kamatelszámolásának pontos kimutatásai) 8. Trades Booked/Elkönyvelt ügyletek (lezárt pozíciók részletei és eredménye) 9. Activity log/tevékenységi napló (minden fontosabb esemény, amit a terminálon keresztül végrehajt az ügyfél, idırendi sorrendben itt megtalálható) 10. Reset Trial Account/Próbaszámla újraindítása (csak demó-verzió esetében, ahol lehetıség van a számlaegyenleg alapösszegének visszaállítására). 8

9 9 Elınyök: Az Equilorral való együttmőködés során teljesen szabályozott és megbízható környezetben dolgozhat. Az internetes kereskedés olcsóbb, mint a telefonos. 24 órás kereskedési lehetıség, a valutaárfolyamok mindig rendelkezésre állnak az azonnali kereskedéshez. Deviza kereskedés nyitvatartási ideje, az Equilor Trader hétfın reggel 6 órától (Sydney helyi idı, jelenleg ez vasárnap 19 órát jelent GMT szerint) pénteken 17 óráig (New York-i helyi idı, jelenleg ez péntek 22 órát jelent GMT szerint) tart nyitva deviza kereskedés számára. Jelenleg több mint 140 különbözı devizapár áll rendelkezésre online kereskedéshez. Mindig szők marzs (dinamikus árazás). Zöld árak: ha közvetlen partnerünk jegyzi az árat, Ön garantált áron kereskedhet. Legyen szó vételrıl vagy eladásról, az Ön által kiadott megbízás azonnal végrehajtásra kerül, és pontosan tudhatja, hogy milyen áron jött létre a kötés. Minden kötésrıl azonnal visszajelzést kap a létrejötte után, és a kötések megtekinthetık az összesítésnél/háttérirodában. Az alacsony költségek miatt még a kis piaci mozgásokat is ki tudja használni. Nincs platformhasználati díj. Kockázat: NAGY tıkeáttételes kereskedés esetén gyorsan nagy veszteségeket lehet elszenvedni. 9

10 10 TİZSDEI HATÁRIDİS TERMÉKEK (FUTURES) kereskedése (megbízásirányító [order routing] rendszer) Határidıs termékekkel való kereskedés Nyissa meg a Határidıs ügyletek/ Határidıs kereskedés menüt (kötjegy), és kössön egy ügyletet. Vegyen egy vagy több kontraktust/ lotot online. A vételhez elıször piaci megbízást, majd limitáras megbízást adjon ki. Tekintse meg az ügyletet az Számlaösszesítıben, hogyan lehet lezárni egy ügyletet a(z) ikon segítségével (pozíció zárása), és mikor lehet ezt megtenni (ez a szabály felülírja a FIFO szabályt) Adjon ki egy megbízást. A megbízás kiadásakor tekintse meg a feltételeket. - Megbízások kiadhatók a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulban is. A Futures Orders/Határidıs megbízások áttekintésekor figyelje meg ezt a funkciót is. - A követı stop, stop és GTD (adott dátumig érvényes) megbízások minden határidıs tızsdén kiadhatók. Adjon ki követı stop megbízást (a deviza résznél leírtak szerint), és tekintse át a megbízások érvényességének különbözı fajtáit. - Ne feledje, hogy limitáras megbízások esetén részteljesülés is lehetséges, a fennmaradó mennyiség továbbra is a piacon marad limitáras megbízásként, és a megbízási érvényességén belül még teljesülhet. - Kérjük, vegye figyelembe, hogy melyik tızsdék milyen megbízási típust fogadnak el (lásd lent): Tızsde Limitáras Piaci Stop Stop-limit AMS x x x COMEX x x x GLOBEX x x x x IDEM x x x x IPE x x x NYBOT x x x NYMEX x x x EUREX x x x OSX x x x PAR x x x SGX-DT x x x LIFFE x x x ECBOT x x x CME x x x x MEFF x x x EURO Paris (MONEP) x x x TYO x x x SFE x x x 10

11 11 Trading conditions/kereskedési feltételek (Tekintse át a HATÁRIDİS kontraktusok fedezetével szemben támasztott követelményeket: ugyanakkora a fedezetigényünk, mint a tızsdéknek, elıször Initial/Kezdeti fedezetigény, majd a végrehajtást követıen Maintenance/Fenntartási fedezetigény. Termékstruktúra Tekintse meg a termék keresı határidıs termékeket tartalmazó részét (pl. keressen bundokat az EUREX-en). Az Equilor Traderen történı határidıs kereskedés elınyei: Élı, valós idejő árakkal támogatjuk Önt, és kedvezı kereskedési árfolyamokat kínálunk online kereskedés esetén. Online kínálatunkban szerepelnek a tızsdén forgalmazott pénzügyi határidıs termékek (részvényindexek, devizák (IMM)), hosszú- és rövid lejáratú kamatlábak), határidıs árutızsdei ügyletek (határidıs nemesfém- és energiaügyletek). A leszállítást nem támogatjuk. Jelenleg 83 határidıs ügylet több mint 390 termékét támogatjuk, és ez a szám egyre nı! (Folyamatosan több ügyletet azonosítunk, mint amennyivel partnereink és ügyfeleink kereskedni akarnak. Minden megbízás és ügylet azonnal visszaigazolásra kerül. Mihelyt Ön végrehajtott egy ügyletet a kereskedési platformon, képernyıjén megjelenik egy részletes visszaigazolás a megbízásról. Online kereskedhet határidıs pénzügyi- és árutızsdei termékekkel (e-minik/elektronikusan) a világ legnagyobb tızsdéin, mint pl. a CBOT, ecbot, A/C/E, CME, GLOBEX, LIFFE és az EUREX. 24 órás hozzáférést biztosítunk számlájához, amelyet azonnal frissítünk az Ön által végrehajtott ügyletekkel és azok legfrissebb piaci értékével. A GLOBEX, ECBOT és IPE tızsdéken 2-es szintő piacmélység is elérhetı. Nincs platformhasználati díj. Néhány fontos tudnivaló a TİZSDEI HATÁRIDİS ÜGYLETEKRİL (FUTURES): 1. Mi a TİZSDEI HATÁRIDİS ÜGYLET? Nagy likviditású, standardizált tızsdei termék, amely egy árucikknek, kötvénynek, devizának vagy készpénznek egy meghatározott jövıbeli idıpontban, meghatározott áron történı leszállítását foglalhatja magában. (Az Equilor nem támogatja a leszállítást.) A határidıs ügyletek elszámolása elszámolóházon keresztül történik, amely a fenntartási fedezet ellenében garantálja a saját tagjai között létrejött valamennyi tranzakció teljesülését. A tızsdén kívüli tranzakciókkal, pl. a forwarddal, a swappal és az FRAval szemben a határidıs ügyletek tranzakciói gyakorlatilag nem hordoznak hitelezési kockázatot. 2. Érvényességi idıtartam: A piacok meghatározott napokon történı elszámolással kötnek ügyletet (ez általában a határidıs ügylet teljesülési hónapjának harmadik szerdája/csütörtöke/pénteke). 3. Létének alapja; felfedezés az árak területén - gyökerei a XVIII. századig nyúlnak vissza. A kereskedık áruval kereskednek (pl. kávé, kakaó, cukor...). A kereskedık körbe állnak, és az elsı kereskedı így szól: Én 20 fontért adom a portékám. Mire a második: Én 15 fontért venném meg. A harmadik is bekapcsolódik: Én 15 fontért adom.... és így tovább egészen addig, míg a kereskedés tart, azaz az árak olyan szintet érnek el, ami a vevı és az eladó számára is megfelelı. 4. Hogyan történik az árazása? Spot árfolyam + tartás költsége (finanszírozási költség (kamatláb + osztalék)). 11

12 12 5. Ügylet jellemzıi; Kötésérték = a termék névértéke x kötési árfolyam, (Példa: FTSE (Dec) = 4350 x 1 pont x 10 érték = kötésenként). 6. Fedezetigény: A fedezetigény a tızsdék szabályozását követi. A HATÁRIDİS ÜGYLETEKRE vonatkozó FEDEZETIGÉNY rövid magyarázata: A fedezetigény a határidıs ügyletekkel való kereskedés jóteljesítési garanciájának tekinthetı. Fedezetigény; Tızsdei meghatározás A tızsdék a SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk - Kockázatok standard portfólió elemzése) nevő rendszert használják. Ez a számítógépes modell kiszámítja az árváltozás lehetséges tartományát. Legrosszabb eset = kezdeti fedezetigény. A kezdeti fedezetigény általában az ügylet értékének 6-8%-os tartományába esik. Ez a legkisebb összeg, amelynek a számlán kell lennie ahhoz, hogy a megbízást elfogadják. Változó fedezetigény (fenntartási fedezetigény) = kedvezıtlen irányú árfolyammozgás esetén pótletétre van szükség. Röviden -> fedezetigény = tızsdei minimum. A változó fedezetigény az az összeg, amelynek a számlán rendelkezésre kell állnia a pozíció fenntartásához. Minden nap megtörténik a nyitott pozíciók piaci árhoz való mérése, és ebbıl adódik az a pénzösszeg, amelynek az Ön számláján rendelkezésre kell állnia a pozíció fenntartásához. 7. Érintett piacok: Kínálatunkban pillanatnyilag szerepelnek a következı termékek: az online tızsdei forgalomban levı pénzügyi határidıs termékek (részvényindexek, kötvények, devizák (IMM)), hosszú- és rövid lejáratú kamatlábak), határidıs árutızsdei ügyletek (határidıs nemesfém- és energiaügyletek) és mezıgazdasági termékek valós idejő árakkal. 8. Kereskedési idı, kezdeti és fenntartási fedezetigény, értékpapír/kötésnagyság/érték és lejárati dátum tekintetében. 9. Szerzıdéses hónapok: F = január G = február H = március J = április K = május M = június N = július Q = augusztus U = szeptember V = október X = november Z = december 12

13 13 Az egyedi HATÁRIDİS ÜGYLETRE vonatkozó kötjegy -et az alábbiakban mutatjuk meg KÖZVETLEN KERESKEDÉSHEZ: Futures trading/határidıs kereskedés modulunk lehetıvé teszi, hogy a megbízások gyorsan bekerüljenek az ajánlati könyvbe, ahol Ön: az elıre meghatározott piaci áron kereskedhet (limitáras megbízások) csatlakozhat az aktuális piaci árhoz - vehet a Bid-en, és eladhat az Offer-hez (limitáras megbízások) a lehetı leghamarabb kereskedhet (piaci megbízások) A határidıs megbízások kötjegyének alján is található egy panel a megbízások kiadásához. Kontraktusok száma Adja meg a megkötni kívánt kontraktusok számát. JOIN BID/VÉTEL BID-RE Adjon ki limit áras vételi megbízást a megadott mennyiségű kontraktusra (határidős termékek) aktuális áron. PIACI ÁRON Adjon ki piaci eladási megbízást a megadott mennyiségű kontraktusra (határidős termékek) a legjobb piaci áron. SELL BID/ELADÁS BID- EN Adjon ki limit áras eladási megbízást a megadott mennyiségű kontraktusra (határidős termékek) az aktuális ajánlati áron. Számla kiválasztása Válassza ki a számlát, amelyről kereskedni kíván. Válassza ki a kereskedni kívánt határidős terméket Adja meg közvetlenül a termék tőzsdei azonosítóját (ticker) vagy nevét, vagy gördítse le az ablakot, és válassza ki a kereskedni kívánt kontraktust. JOIN OFFER/ELADÁS OFFER-HEZ Adjon ki limit áras eladási megbízást a megadott mennyiségű kontraktusra (határidős termékek) az aktuális legjobb ajánlati áron. Adjon ki piaci vételi megbízást a megadott mennyiségű kontraktusra (határidős termékek), azonos piaci áron. BUY OFFER/VÉTEL OFFER-EN Adjon ki limit áras vételi megbízást a megadott mennyiségű kontraktusra (határidős termékek) az aktuális ajánlati áron. Market Depth/Piacmélység Megjeleníti az aktuális piaci szinthez legközelebb eső öt vételi és ajánlati árat. Place Order/Megbízások kiadása panel Adjon ki határidős megbízásokat a kereskedési jegy alsó részének segítségével. Információ határidős ügyletről A határidős ügyletről rendelkezésre álló információkat sorolja fel. 13

14 14 Az egyedi HATÁRIDİS Megbízásokra vonatkozó kötjegy -et az alábbiakban mutatjuk meg: Vétel vagy eladás Megbízás típusa Megbízás időtartama TİKEÁTTÉTES (CFD) kereskedés CFD-k: A tıkeáttétes kereskedés mikéntje: Nyissa meg a CFD-k / CFD Kereskedés menüt, és kössön egy ügyletet. Tekintse meg az ügyletet a Számlaösszesítıben. Ne feledje, hogy ha nem zöld árakon kereskedik, a teljesülés részleges is lehet. Kössön ügyletet a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulban is. Kereskedjen oszlopokból (egyes CFD-k és kereskedési nagyságok esetében érhetı el), a Trade/Kereskedési panelen keresztül. Adjon ki egy megbízást. Ezután adjon ki követı stop megbízást (kövesse a deviza résznél leírt eljárást). Módosítsa a megbízást az Open-order/Nyitott megbízások modulban, és kezelje az összekapcsolt megbízásokat. Ne feledje, hogy garantált stop megbízás nem adható ki. A megbízások résznél tekintse át hogyan változnak a kamat költségek a különbözı termékeknél, illetve azon belül is vétel és eladás esetén. Grafikonok (egyedi részvények és/vagy indexek, nézze meg az Instrument Information/Termékinformáció modult (indítása úgy történik, hogy a jobb egérgombbal a termékre kattint a termék keresıben, a Prices and Trade/Árak és Kereskedés modulban vagy a CFD-k számára kialakított kereskedési modulban), a különleges grafikonnal). 14

15 15 Zöld ármező közvetlen árjegyző Az árak kereskedhetők. Csak a Buy/Vétel és Sell/Eladás gombok aktívak. Sárga ármező a CFD közvetítők révén jut el a tőzsdére vagy az árjegyző manuálisan teljesíti. Az árak irányadóak az aktuális piaci árra nézve. Valamennyi kereskedési gomb aktív (kizárólag DMA esetében). 15

16 16 Lila Azt jelzi, hogy az ár késleltetett. A Join/Vétel Bid-re és az Eladás Offer-re gomb kivételével valamennyi gomb aktív. Place Order Ticket/Megbízás kiadási jegy A limit árak a mögöttes eszköz árán alapulnak. Csak a tőzsde által forgalmazott termékek érhetők el. 16

17 17 1. Trading conditions/kereskedési feltételek (figyelje meg a különbözı termékekhez tartozó fedezetigényeket) CFD Részvény 10% fedezetigény, Index 5% fedezetigény. Termékinformáció Tanulmányozza a CFD-re vonatkozó termékinformációt (jobb egér gomb Termékinformáció) Vizsgálja meg egy részvénynél, hogy miben különbözik egy teljesítmény indextıl. Elınyök: Kínálunk CFD kereskedést (Contract For Difference - Különbözeten alapuló ügylet) 22 különbözı értéktızsdén (több mint 3000 különbözı) és 11 jelentıs részvényindex esetében. A CFD kereskedés azonnali kereskedési lehetıséget biztosít a komoly befektetıknek, akik a CFD-ket az általuk biztosított gyors kereskedési lehetıség miatt választják. Ahol van közvetlen árjegyzı, ott azonnal kereskedhetı árakat (VWAP) kínálunk valamennyi CFD esetében. A CFD-k az aktív vagy agresszív befektetık számára hatékonyabb módszert jelentenek a részvénykereskedéshez: csak 10% fedezetre van szükség a kereskedéshez, ami azt jelenti, hogy a befektetett összeg akár tízszeresen (long/short) is felhasználható részvény vagy index kereskedésre. Papír nélküli kereskedés - a részvényektıl eltérıen itt nem kell aggódnia a letétkezelıi számlára való leszállítás miatt. A CFD piac elektronikus (OTC), így nincs szükség papíralapú adminisztrációra, pl. részvényigazolásra, átruházási őrlapra és letétkezelıi díjra. Számos nemzetközi részvénypiactól eltérıen, ahol a befektetıknek még mindig papírral kell igazolniuk, ha tızsdére bevezetett értékpapírt birtokolnak, a CFD-kel való kereskedés gyors és hatékony. A CFD egy (származtatott) termék, amely pontosan úgy viselkedik, mint az egyedi részvények árfolyama. A CFD-kkel való kereskedés során Ön VEHET is ( long pozíció) és ELADHAT is ( short pozíció). Nem kell a részvénykölcsönzés vagy az eladás finanszírozási költségei miatt aggódnia, így könnyő a piacot shortolni - egyszerően nyomja meg az ELADÁS gombot, és vásárolja vissza a CFD (részvényt) egy bármilyen jövıbeli idıpontban. A kis piaci mozgásokat is ki tudja használni, mivel az alacsony költség (pl. 10 bázispont/0,10%) miatt Ön könnyedén köthet akár számos tranzakciót is magas jutalékok fizetése nélkül. A CFD kereskedés használható a valódi részvényportfólió fedezetére is úgy, hogy egyszerően eladja a CFD-ket, de nem adja el a valódi készletét. Támogatjuk a több devizás számlákat (USD, EUR, CHF stb.). 2-es szintő piacmélységet is láthat egyes tızsdék esetében, a tızsdékkel kötött megállapodás alapján. A piacmélység a következı tızsdéken érhetı el: CSE, AMS, BRU, LISB, PAR, FSE, LSE, OSE, SSE és AXS. Nincs platformhasználati díj. Kockázat: Nagy tıkeáttétes kereskedés esetén fennáll a gyors pénzvesztés esélye, így a CFD-kel való kereskedés nem mindenki számára ajánlott. Long pozíciók vételénél finanszírozási költségek kerülnek felszámításra (pl. LIBOR +3%), amelyek összege hosszútávon jelentıs lehet, éppen úgy, mint a hagyományos tıkeáttétes kereskedés esetén. A megvásárolt pozíciók hosszabb távon való fenntartása esetén mindig kövesse nyomon az ezzel járó költségeket. (A short pozíciókhoz nem társulnak finanszírozási költségek.) 17

18 18 Az egyedi közvetlen piaci hozzáférésre vonatkozó kötjegy -et az alábbiakban mutatjuk meg: Válassza ki a részvény azonosítóját (ticker) Adja meg közvetlenül a részvény tőzsdei azonosítóját (ticker) vagy a vállalat nevét, vagy gördítse le az ablakot, és válassza ki a kereskedni kívánt részvényt. JOIN BID/VÉTEL BID-RE Limit áras vételi megbízást ad ki a megadott mennyiségű CFD-re, az aktuálisan elérhető legjobb (sárga mező) ajánlati áron. PIACI ÁRON Piaci eladási megbízást ad ki a megadott mennyiségű CFD-re a legjobb piaci áron. SELL BID/ELADÁS BID-EN Limit áras eladási megbízást ad ki a megadott mennyiségű CFD-re az aktuális (sárga mező) JOIN OFFER/ELADÁS OFFER-HEZ Limit áras eladási megbízást ad ki a megadott mennyiségű CFD-re az aktuálisan elérhető legjobb (sárga mező) ajánlati áron. Piaci vételi megbízást ad ki a megadott mennyiségű CFD-re, az aktuálisan elérhető legjobb (sárga mező) ajánlati áron. BUY OFFER/VÉTEL OFFER-EN Limit áras vételi megbízást ad ki a megadott mennyiségű CFD-re az aktuális (sárga mező) ajánlati áron. 18

19 19 Szószedet az Ügyfélterminál használatához A kifejezések és meghatározások alábbi listájának célja, hogy megismerkedhessen az Ügyfélterminálon használt néhány kifejezéssel. Munkafelület Nézet Modul Panel Dokumentum Automatikus elrejtés Dokkolás Lebegés A munkafelület magában foglalja az Ügyfélterminál teljes megjelenését, beleértve a nézeteket és bármilyen testreszabott modulbeállítást. Az Ügyfélterminálon bármennyi munkafelület elmenthetı külön fájlban (.cs2 fájlok). Az Ügyfélterminál néhány elıre definiált munkafelületet tartalmaz, amelyek közül választhat a platform elsı letöltésekor. A File > Open menüpont kiválasztásával azonban bármikor új munkafelületek is betölthetık. A nézet egy fül a munkafelületen belül. A nézetek hozzáadása, törlése és elnevezése az Ön kívánságának megfelelıen történhet. A munkafelület mentése során a munkafelülettel együtt minden benne található nézet is mentésre kerül. Az alapbeállításban szereplı munkafelületek számos elıre elkészített nézetet tartalmaznak, amelyek az egyes feladatok elvégzésére szolgálnak. Pl. kereskedés, számlafigyelés, elemzés stb. A modul az Ügyfélterminál funkcionális alkotóeleme, amelynek célja egy bizonyos feladat elvégzése. Pl. Prices and Trade/Árak és Kereskedés modul, Chart/Grafikonok modul stb. A panel egy adott formátum, amelyben a modulok megjelenítése történhet. A használaton kívüli panelek lehetnek dokkoltak, lebegık vagy rejtettek. A dokumentum egy adott formátum, amelyben a modulok megjelenítése történhet. A dokumentumok kitöltik a nézetben rendelkezésre álló helyet. Ez a formátum különösen a nagyobb modulok, pl. a Prices and Trade/Árak és Kereskedés vagy a Charts/Grafikonok modul megjelenítésére alkalmas. Az automatikus elrejtés formátum elrejti a panelt a nézetben. Ez lehetıvé teszi, hogy a nem állandóan használt modulok elrejtésével maximalizálhassa a nézeten belül rendelkezésre álló helyet. Az automatikus elrejtést követıen a panelek kis dobozként jelennek meg a nézet szélén. Az automatikusan elrejtett panel megtekintéséhez húzza a kurzort a doboz fölé, és a panel újra megjelenik. A dokkolás formátummal a panelek a nézethez ragaszthatók, azaz egy adott helyre rögzíthetık. Az Ügyfélterminál felszereltségéhez közé tartozik számos útmutató is, amelyek segítséget nyújtanak a panelek nézet szélére történı dokkolásában. A lebegés formátum lehetıvé teszi a panelek lebegését a munkafelületen.. Ezáltal akár másik képernyıre is átmozgathatók. Ha a panel beállításai 19

20 20 Termék keresı Prices and Trade/Árak és Kereskedés között a Mindig lebeg opció kiválasztásra került, a panel nem dokkolható. A termék keresı tartalmazza az Ügyfélterminálon keresztül elérhetı valamennyi terméket. Keresı funkciója lehetıvé teszi, hogy név vagy jelölés alapján keressen a termékek között, a kedvencek funkcióval pedig listát készíthet a gyakran kereskedett termékekrıl a könnyebb hivatkozás és megtalálás érdekében. A Prices and Trade/Árak és Kereskedés modul olyan teljes körően mőködı ártábla, amely megkönnyíti az eszközök árának nyomon követését az Ügyfélterminálon belül. Kereskedési panelt is tartalmaz, amelybıl kereskedhet, és valós idejő árakon adhat ki megbízást. 20

Belépés Éles és Demo számlára

Belépés Éles és Demo számlára Belépés Éles és Demo számlára Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal. E-mail: : concordetrader@con.hu Telefon: : (+36 1) 489

Részletesebben

Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségeken:

Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségeken: Bejelentkezés Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségeken: email: concordetrader@con.hu telefon: (+36

Részletesebben

A Buda-Cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer számla menüjének bemutatása

A Buda-Cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer számla menüjének bemutatása A Buda-Cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer számla menüjének bemutatása 1 A számla menüpont felépítése*: Ebben az oktató anyagunkban bemutatjuk a Buda-cash Trader számla menüjének főbb menüpontjait.

Részletesebben

Pozíció nyitása megbízással

Pozíció nyitása megbízással Pozíció nyitása megbízással Pozíció nyitása megbízással: Amennyiben Ön a jelenlegi árfolyamszintnél kedvezőbb, esetleg kedvezőtlenebb árszinten szeretne belépni a piacra a Buda-cash Trader V2 Pro lehetőséget

Részletesebben

Bejelentkezés. Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Bejelentkezés. Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. Bejelentkezés Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. E-mail: helpdesk@erstetrader.hu Telefon: (06 1) 23 55 169. 1 Kockázatfeltáró

Részletesebben

Bejelentkezés. Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Bejelentkezés. Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. Bejelentkezés Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. E-mail: helpdesk@erstetrader.hu Telefon: (06 1) 23 55 151. 1 Kockázatfeltáró

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

A Buda-cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer munkafelületének bemutatása

A Buda-cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer munkafelületének bemutatása A Buda-cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer munkafelületének bemutatása A BC Trader egy multifunkcionális, többszörösen díjazott online kereskedési rendszer, ami lehetővé teszi a befektetők számára,

Részletesebben

Buy Offer (Vétel az eladási áron) Vételi limit áras megbízás az éppen aktuális legjobb eladótól.

Buy Offer (Vétel az eladási áron) Vételi limit áras megbízás az éppen aktuális legjobb eladótól. 1 Ask (Legjobb eladó) Hívják offer árnak is. Az adott instrumentumra a legjobb eladási ár. Ezen az árfolyamon nyithatunk long pozíciót. Példaként véve a deviza kereskedést, ezen az áron vehető meg a fix

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

A Gyors Kötjegy felépítése

A Gyors Kötjegy felépítése A Gyors Kötjegy felépítése A Gyors Ügylet segítségével jobban kontrollálható és átlátható a megbízással való kereskedés módja. FOREX CFD-K FOREX Az FX Gyors Kötjegy felépítése. FX OPCIÓK TERMÉKIKON Segítségével

Részletesebben

Belépés Éles és Demo számlára I.

Belépés Éles és Demo számlára I. Belépés Éles és Demo számlára I. Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal. E-mail: helpdesk@erstetrader.hu Telefon: (06 1) 235

Részletesebben

4. lépés: pozíció zárása

4. lépés: pozíció zárása 4. lépés: pozíció zárása Miután megtanultuk miként történhet egy adott pozíció megnyitása, akár vételi (long) akár eladási (short) megbízásról is legyen szó, azt is tudnunk kell, hogyan lehet lezárni őket

Részletesebben

A CFD kereskedés alapjai

A CFD kereskedés alapjai A CFD kereskedés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

Concorde WebTrader kezelési útmutató

Concorde WebTrader kezelési útmutató Concorde WebTrader kezelési útmutató Rövid ismertető a ConcordeWebTrader kereskedési rendszerhez Mi a Concorde WebTrader? Gyors és egyszerű A Concorde által biztosított Concorde WebTrader egy egyszerűen

Részletesebben

Pozíció nyitása és megbízás hozzárendelése a Buda-cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszerében

Pozíció nyitása és megbízás hozzárendelése a Buda-cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszerében Pozíció nyitása és megbízás hozzárendelése a Buda-cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszerében Pozíció nyitása és megbízás hozzárendelése a Buda-cash Trader V2 Pro rendszerben Ügyfeleink többféleképpen

Részletesebben

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread?

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread? ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK Mi a devizapiac? A nemzetközi online kereskedési környezet a legnagyobb és legdinamikusabb tıkepiac a világon, napi 3200 milliárd dolláros forgalommal, melyen a nap 24

Részletesebben

BEVEZETÉS A CFD KERESKEDÉSBE

BEVEZETÉS A CFD KERESKEDÉSBE BEVEZETÉS A CFD KERESKEDÉSBE Elsıként a CFD-k legfontosabb tulajdonságairól esik szó azok elınyeinek és hátrányainak érintése révén. Mit nevezünk CFD-nek? A CFD (Contract For Difference) olyan derivatíva,

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

A főmenü mindig elérhető a jobb felső sarokban található ikon segítségével. Így mindig könnyen fér hozzá bármely menüponthoz.

A főmenü mindig elérhető a jobb felső sarokban található ikon segítségével. Így mindig könnyen fér hozzá bármely menüponthoz. 1 Számlaösszesítő (Account Summary) A számlaösszesítőben egy gyors áttekintést kaphat a számla állapotáról: Készpénz egyenleg (Cash balance) Rendelkezésre álló fedezet (Margin available) Fedezet felhasználás

Részletesebben

Tartalom Belépés a számlára Beállítások ablak 22 Beállítási lehetőségek első belépéskor Pozíciók ablak 23 Bemutató túra indítása Élő megbízások

Tartalom Belépés a számlára Beállítások ablak 22 Beállítási lehetőségek első belépéskor Pozíciók ablak 23 Bemutató túra indítása Élő megbízások y 1 Tartalom Belépés a számlára 3 Beállítási lehetőségek első belépéskor 4 Bemutató túra indítása 5 Főképernyők 6 Termék keresése 7 Áttekintés ablak 8 Árfolyam figyelő listák (Watchlist) 9 Árfolyam figyelő

Részletesebben

A deviza bináris opció bemutatása

A deviza bináris opció bemutatása A deviza bináris opció bemutatása Fx bináris opció: az fx bináris opció a legújabb termékcsoport, amit a Buda-cash Trader rendszerben ajánlunk ügyfeleink számára. Folyamatosan frissülő árakon a hat legtöbbet

Részletesebben

MIRROR TRADING KEZELÉSI

MIRROR TRADING KEZELÉSI MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MANUÁLIS KERESKEDÉS 1 A következő linken érhető el az online felület: http://platform.tradency.com/b138/fxgurumirrortrading/ A kereskedési platform a http://www.tradency.com/

Részletesebben

Új generációs Mobile Trader. Funkciókat bemutató dokumentum

Új generációs Mobile Trader. Funkciókat bemutató dokumentum Új generációs Mobile Trader Funkciókat bemutató dokumentum 1 Tartalomjegyzék: Világszínvonalú mobil kereskedés bemutatása. Hozzáférés a piac legfejlettebb mobil kereskedési rendszeréhez. Számlaösszesítő............................................................3

Részletesebben

A gyorskereskedési jegy felépítése

A gyorskereskedési jegy felépítése A gyorskereskedési jegy felépítése Nagyobb rálátás, átláthatóság Forex CFD Forex A forex gyorskereskedési jegy felépítése FX Opciós termék ikon Segítségével válthat a spot FX és FX opciók között KERESŐ

Részletesebben

Závodni Zsolt zsolt.zavodni@quaestor.hu PTP alkalmazásgazda. WebBróker Online kereskedési rendszer

Závodni Zsolt zsolt.zavodni@quaestor.hu PTP alkalmazásgazda. WebBróker Online kereskedési rendszer Závodni Zsolt zsolt.zavodni@quaestor.hu PTP alkalmazásgazda WebBróker Online kereskedési rendszer Interneten keresztül elérhető szolgáltatások: WebBróker, WebBróker DEMO, Tőzsdeadatok, Árfolyamok, Elemzések,

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2011.03.08. A határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása 2 3 A határidıs

Részletesebben

CFD kereskedés a gyakorlatban

CFD kereskedés a gyakorlatban CFD kereskedés a gyakorlatban Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC 1 Exchange Traded Funds (ETF): tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely leginkább a részvényekhez hasonlatos. A legnépszerűbbek az indexkövető és szektor ETF-ek, melyek az irányadó tőzsdeindexek árfolyamát

Részletesebben

A Portfolio Global Trader kereskedési rendszer használati útmutatója

A Portfolio Global Trader kereskedési rendszer használati útmutatója A Portfolio Global Trader kereskedési rendszer használati útmutatója Tartalom A kereskedési felület... 2 1. Testre szabható nézetek... 2 2. Dokumentumok és Panelek... 2 Árfolyamtábla... 4 1. Gyors és közvetlen

Részletesebben

HUNGÁRIA ONLINE TRADER fx 4

HUNGÁRIA ONLINE TRADER fx 4 HUNGÁRIA ONLINE TRADER fx 4 Felhasználói kézikönyv Tartalom: A HOTfx4 indítása A HOTfx4 felhasználói felülete Hogyan helyezzünk el megbízást Hogyan módosítsunk megbízást Hogyan helyezzünk el függő megbízást

Részletesebben

BetBulls Opciós Portfolió Manager

BetBulls Opciós Portfolió Manager BetBulls Opciós Portfolió Manager Ennek a modulnak a célja, hogy ügyfeleinknek lehetőséget biztosítson virtuális számlanyitásra és részvény, valamint opciós pozíciók vásárlására, eladására a naponta frissülő,

Részletesebben

Buda-Cash Trader Használati Útmutató

Buda-Cash Trader Használati Útmutató Buda-Cash Trader Használati Útmutató 1. Forex Kereskedés... 4 1.1 Spot Forex Kereskedés... 6 1.2 Forex Trade Orders - Kereskedési Megbízások elhelyezése... 7 1.3 Forex Options - Forex opciók... 8 1.4 Határidős

Részletesebben

BPForex ProTader. A számlakivonatok értelmezése. Pag. 01

BPForex ProTader. A számlakivonatok értelmezése. Pag. 01 BPForex ProTader A számlakivonatok értelmezése Pag. 01 Index Bevezetés 03 Kivonat 1: Számlatörténeti jelentés 04 Kivonat 2: Részletes tranzakció jelentés 05 A teljes elszámolási ciklus 06 Kivonat 3: EZ

Részletesebben

3.Lépés: Pozíciónyitás az XTB MetaTrader platformban (devizapárok, indexek és árupiaci termékek esetén)

3.Lépés: Pozíciónyitás az XTB MetaTrader platformban (devizapárok, indexek és árupiaci termékek esetén) 3.Lépés: Pozíciónyitás az XTB MetaTrader platformban (devizapárok, indexek és árupiaci termékek esetén) A befektetés célja a CFD piacon, a nyitási ár és a zárási ár közötti különbségen profitot realizálni.

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel

Részletesebben

SmartOrder 2 Használati utasítás

SmartOrder 2 Használati utasítás SmartOrder 2 Használati utasítás (2013 november) ActivTrades PLC 1 Tartalomjegyzék 1. Általános tudnivalók... 3 2. Telepítés... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az alkalmazás frissítése... 5 5. Többnyelvű

Részletesebben

MetaTrader 4 Kézikönyv

MetaTrader 4 Kézikönyv MetaTrader 4 Kézikönyv A MetaTrader egy rugalmas kereskedő felület forex és CFD kereskedéshez. A MetaTrader a legfontosabb termékünk, mivel használata egyszerű, de a kereskedési tapasztalat fokozása érdekében

Részletesebben

Devizapiac a gyakorlatban

Devizapiac a gyakorlatban Devizapiac a gyakorlatban Budapesti Értéktőzsde 2011. október 11. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati

Részletesebben

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés Értékpapír-kölcsönzés TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI SHORT?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN... 4

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Molnár Melina Budapest, 2014.11.25. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

MIRROR TRADING KEZELÉSI

MIRROR TRADING KEZELÉSI MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BASKET MEGBÍZÁS DEVIZAKOSÁR KÖVETÉSE 1 A következő linken érhető el az online felület: http://platform.tradency.com/b138/fxgurumirrortrading/ A kereskedési platform a http://www.tradency.com/

Részletesebben

Portfolio MobilTőzsde felhasználói kézikönyv

Portfolio MobilTőzsde felhasználói kézikönyv Portfolio MobilTőzsde felhasználói kézikönyv Bevezetés... 2 Belépés a MobilTőzsdére... 2 A MobilTőzsde felhasználói felülete... 3 Piacok... 3 Kötések... 8 Számla... 8 Hírek... 9 Frissítés, beállítások,

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése Az alábbi leírás tartalmazza a kontrolladat állomány elkészítésének lehetséges módjait, valamint az adatszolgáltatás elektronikus teljesítésének lépéseit. Valamint

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Elektronikus számlázás Felhasználói kézikönyv V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Tartalomjegyzék: 1.0 Általános áttekintés 3 2.0 Email értesítés 4 3.0 Bejelentkezés 4 4.0 Számlafelület 5 5.0 Számla keresése

Részletesebben

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Alapfunkciók, alapbeállítások Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Bejelentkezés az -ba Alapfunkciók, a rendszer használata Menüsor és ikonsor Jelszóváltás Környezet kiválasztása Bejelentkezés

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Devizapiac a gyakorlatban. Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25.

Devizapiac a gyakorlatban. Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25. Devizapiac a gyakorlatban Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25. Equilor Az Equilor Befektetési Zrt. A Budapesti Értéktőzsde alapító tagja A befektetővédelmi Alap és a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület

Részletesebben

TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEVEZETŐ A Tőzsdejáték az Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által közösen működtetett a tőzsdei kereskedést egyszerűsített körülmények közt bemutató,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. BELÉPÉS A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI RENDSZERBE... 3 2. A MOBIL BROKER HASZNÁLATA... 4 3. MOBIL BROKER IPHONE ALKALMAZÁS...

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2010.10.12. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel 2

Részletesebben

MetaTrader 5 Kézikönyv

MetaTrader 5 Kézikönyv MetaTrader 5 Kézikönyv A MetaTrader egy rugalmas kereskedő felület forex és CFD kereskedéshez. A MetaTrader a legfontosabb termékünk, mivel használata egyszerű, de a kereskedési tapasztalata fokozása érdekében

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. BELÉPÉS A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI RENDSZERBE... 3 2. A MOBIL BROKER HASZNÁLATA... 3 3. MOBIL BROKER IPHONE ALKALMAZÁS...

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. Idıpontváltozás Technikai elemzés: 2009.10.15 Fundamentális elemzés: 2009.10.22 2 A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

Internet Bank használati útmutató

Internet Bank használati útmutató Internet Bank használati útmutató Miután az Internet Bank használatára leadták igénylésüket, E-mailben illetve SMS-en fogjuk megkeresni Önt. E-mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben

Részletesebben

HOT (Hungária Online Tőzsde) Felhasználói kézikönyv. v1.0

HOT (Hungária Online Tőzsde) Felhasználói kézikönyv. v1.0 HOT (Hungária Online Tőzsde) Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Rendszerkövetelmények...3 2. Belépés a HOT-ba...3 a. Jelszómódosítás... 4 b. Tranzakciós kód megadása... 5 c. Kilépés

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai Réz Éva

A határidős kereskedés alapjai Réz Éva A határidős kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2012.04.26. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 3 A határidős

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon?

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? Név: Cím: Ügyfélszám: Megfelelési teszt (tudás és tapasztalat) Kérdőív Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? 1) Egyáltalán nem érdekel. Ritkán

Részletesebben

XTB TŐZSDEVERSENY 2012

XTB TŐZSDEVERSENY 2012 2. KERESKEDÉSI FELÜLETEK (PLATFORMOK) Két kereskedési felületet ajánlunk a verseny során: MetaTrader nemzetközileg ismert online tőzsde kereskedési platform, illetve xstation a web-böngésző alapú felület.

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (4. hét)

BC Tipp heti statisztika (4. hét) BC Tipp heti statisztika (4. hét) DAX index eladás 7686 áttörésekor Profitcél: 7443 Javasolt stop loss: 7777 2013.01.18. 10:42 5 db CFD Index 31,96 pont 47 140 Ft 680 210 Ft 2 500 000 Ft 1 / 1 XAGUSD vétel

Részletesebben

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. Vállalati/társasági tevékenységek

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. Vállalati/társasági tevékenységek Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ Vállalati/társasági tevékenységek Bevezetés A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban részletesen ismerteti az Önnel kötött

Részletesebben

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés Értékpapír-kölcsönzés TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI TSHORT?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI TSHORT POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI TSHORT POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN...

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram

Részletesebben

Értékpapír-befektetési hitel

Értékpapír-befektetési hitel Értékpapír-befektetési hitel TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI TLONG?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI TLONG POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI TLONG POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN...

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

Készletinformációs rendszer

Készletinformációs rendszer Készletinformációs rendszer A Mercedes-Benz Hungária Kft. (továbbiakban MBHu) készletinformációs rendszere a Mercedes-Benz, smart valamint a Mitsubishi Fuso eredeti alkatrészek elérhetıségérıl és árairól

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Szép Olivér Budapest, 2014.05.29. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió bemutatása Egyedi árfolyamos devizaügylet esetén az Ügyfél konverziója az aktuális piaci árakhoz igazodik, így a bankok

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Erste WebTrader bejelentkezés. Az Erste WebTrader technikai követelményei a következők

Erste WebTrader bejelentkezés. Az Erste WebTrader technikai követelményei a következők 1 Erste WebTrader bejelentkezés A bejelentkezési képernyőn, a felhasználói azonosítónál, a regisztráció után kapott 7 jegyű Client ID -t kell megadni. A jelszónál pedig az Erste Trader regisztráció során,

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ AUTOMATIZÁLT MÁSOLÁS, STRATÉGIA KÖVETÉSE

MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ AUTOMATIZÁLT MÁSOLÁS, STRATÉGIA KÖVETÉSE MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ AUTOMATIZÁLT MÁSOLÁS, STRATÉGIA KÖVETÉSE 1 A következő linken érhető el az online felület: http://platform.tradency.com/b138/fxgurumirrortrading/ A kereskedési platform

Részletesebben

Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató

Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató 1 Szálláshely admin A szálláshely adminisztrációs felület az alábbi linken érhető el. http://visitgyula.com/szallashelyadmin/ A felületre

Részletesebben

Raiffeisen DirektNet Internet Brokering

Raiffeisen DirektNet Internet Brokering Raiffeisen DirektNet Internet Brokering Felhasználó kézikönyv Magánszemélyeknek 2011. március.26. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. A belépés...4 3. Az Internet Brokering szolgáltatásainak

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (42. hét)

BC Tipp heti statisztika (42. hét) BC Tipp heti statisztika (42. hét) USDHUF eladás 216,65 áttörésekor Profitcél: 210,15 Javasolt stop loss: 218,25 2013.10.11. 11:56 100 000 263,7 pont 263 700 Ft 649 950 Ft 2 500 000 Ft 1 / 10 DAX index

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára 1. regisztráció A rendszer használatához elıször is regisztrációra van szükség. Ezt a felhasználó a kezdıképernyı jobb felsı sarkában lévı Bejelentkezés

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Nyitó aukció 08:30-09:00

Tisztelt Ügyfelünk! Nyitó aukció 08:30-09:00 Tisztelt Ügyfelünk! 2013. december 6-án a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) i rendszerének tervezett cseréjével: a XETRA rendszerre való átállással új időszámítás kezdődik a BÉT azonnali piacán. Ügyfeleink ének

Részletesebben

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók Raiffeisen DirektNet, Internet Banking Felhasználói kézikönyv - Új funkciók TARTALOM 1. LEJÁRT TARTOZÁSOK MEGJELENÍTÉSE LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK... 2 2. FORINTÁTUTALÁS HITELKÁRTYASZÁMLÁRÓL MAGÁNSZEMÉLYEKNEK...

Részletesebben

Hirdetmény. 2011. május 2. EQUILOR Zrt.

Hirdetmény. 2011. május 2. EQUILOR Zrt. Hirdetmény a személyes és telefax útján történő bizományosi ügyleti okhoz alkalmazandó formanyomtatványokról, ill. a telefonos ügyleti ok tartalmi elemeiről Az EQUILOR Zrt. Üzletszabályzatának 3.8., ill.

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre szolgáló Alszámla

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy)

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) A Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A POLITIKA CÉLJA... 3 2. FOLYAMATLEÍRÁS... 3 2.1. A mindenkori legkedvezıbb végrehajtás meghatározása érdekében figyelembe

Részletesebben

FONTOS KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

FONTOS KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK FONTOS KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK Devizakeresztek Vételi és ajánlati ár közti árrés (Bid/Ask spread) Az árrések a devizapároktól és a kereskedési mennyiségtől függenek, nagyobb kereskedett mennyiség esetén

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

1. RÉSZ. A telefonhívások rögzítésre kerülhetnek, melyek később bizonyítékként felhasználhatóak vita vagy vita lehetőségének esetén.

1. RÉSZ. A telefonhívások rögzítésre kerülhetnek, melyek később bizonyítékként felhasználhatóak vita vagy vita lehetőségének esetén. 1. RÉSZ. KERSKEDÉSI ÓRÁK Forex megbízások: Ügyfeleink megbízásokat a nap 24 órájában adhatnak vasárnap 23.00 (CET) órától péntek 23.00 (CET) óráig. A kereskedés ez időpont után vasárnap 23.00 (CET) óráig

Részletesebben