BEVEZETÉS A CFD KERESKEDÉSBE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS A CFD KERESKEDÉSBE"

Átírás

1 BEVEZETÉS A CFD KERESKEDÉSBE Elsıként a CFD-k legfontosabb tulajdonságairól esik szó azok elınyeinek és hátrányainak érintése révén. Mit nevezünk CFD-nek? A CFD (Contract For Difference) olyan derivatíva, mely adott alaptermék tényleges birtoklása nélkül ad lehetıséget arra, hogy a termék árfolyamváltozását kihasználjuk. A CFD-k kereskedelme tıkeáttételes formában lehetséges, vagyis a tényleges érték töredékét kell csak fedezetként rendelkezésre bocsátani az üzleteléshez. Bár a CFD pozíciók nem biztosítanak tulajdonjogot a termékek felett, áruk teljes mértékben követi az alaptermék árfolyamának változását. A CFD-k olyan elınyös tulajdonságokkal bírnak, melyek a rövid távú kereskedési stratégiák végrehajtása során bizonyulhatnak erıs érvnek a CFD-k mellett. Élı árakon történı üzletelés A CFD-k azonnal üthetı árakon köthetık, míg a hagyományos részvények esetében ehhez külön az illetékes tızsdével kötött szerzıdés szükséges. A CFD árfolyama teljes mértékben leköveti az alaptermék árának változását, ám a jutalék sokszor benne van a vételi és eladási ár különbségében, ezáltal a nyereség/veszteség kalkulálása sokkal egyszerőbb. Tıkeáttételes kereskedelem A tıkeáttételes kereskedelem segítségével lehetıség nyílik a rendelkezésre álló pénz többszörösének értékéért történı pozíciónyitásra. A tıkeáttétel mértéke a részvényeknél 10x-es, az indexeknél pedig 20x-os, vagyis elıbbi esetben EUR egyenleg esetén EUR értékő részvény- vagy EUR értékő indexpozíció nyitható. Természetesen a tıkeáttételes kereskedelem a nagyobb nyereség mellett nagyobb veszteség realizálását is eredményezheti, vagyis érdemes óvatosan használni ezt a lehetıséget. A short pozíciókról A CFD-k segítségével a short pozíciók nyitása is ugyanolyan egyszerő, mint a long pozícióké, vagyis a lefele irányuló mozgásokat is ugyanolyan egyszerően lehet kihasználni, mint az emelkedı trendeket. Bizonyos országokban a CFD short pozíciók külön korlátozó szabályozás alá esnek. A részvénykereskedelem jutalékainak kiküszöbölésérıl A CFD-k kereskedelme során nem kell olyan költségekkel számolni, amelyek a részvénykereskedelem során megszokottak: Letéti díjak A legtöbb helyen éves adminisztrációs díjat kell fizetni külföldi részvények birtoklásáért. Számos esetben a nemzetközi részvénytranszferért külön kell fizetni csakúgy, mint egyes vállalati intézkedések eredményeiért, mint például az osztalék és a részvényfeldarabolás. A CFD-kre ezek a díjak nem vonatkoznak. Osztalékfizetés tıkeáttételes ügyletek esetében Az osztalékfizetés a teljes pozícióméretre vonatkozik, tehát a teljes pozícióméret után járó osztalék kerül jóváírásra. Short pozíció esetén a tıkeáttételes pozíció osztalékával megegyezı összeg kerül levonásra. 1

2 A CFD-k overnight kamatai CFD vásárlása tıkeáttételes ügylet keretein belül hitelfelvétellel történik. Napon túl tartott long pozíciók esetében overnight kamat kerül levonásra a számláról, vagyis a CFD-k inkább napon belüli pozíciók esetében jelentenek jobb alternatívát ezen költségtényezı szempontjából. A napi zárást megelızıen zárt CFD pozíciókra overnight kamat nem számolódik fel. CFD short pozíciók esetén kamatlevonásra nem kerül sor, bizonyos esetekben kamatjóváírás történhet. TİKEÁTTÉTELES RÉSZVÉNYKERESKEDELEM A napon belüli CFD kereskedelem a hagyományos ügyletekhez képest egyértelmően elınyösebb megoldás az árfolyamváltozások kihasználására, és nem csak az alkalmazható tıkeáttétel mértékébıl adódóan. A tıkeáttételes kereskedelemrıl A tıkeáttételes kereskedelem legfontosabb elınye, hogy a pozícióméret töredékét kell csak fedezetként a számlán tartani az ügylet megkötéséhez, így a teljes tıkére vetítve lényegesen nagyobb nyereség érhetı el. Ez különösen rövid távon jár elınyökkel, hiszen a napon belüli mozgások limitáltabbak mint a napon túli hosszabb elmozdulások. A Buda-Cash Brókerház a következı tıkeáttételi konstrukciókat kínálja ügyfelei számára: Részvény CFD-k esetében a támogatott 22 tızsde részvényeire 10x-es tıkeáttétel lehetséges Például mindössze 2.000USD szükséges egy USD értékő részvénypozíció megnyitásához. Az általunk kínált 11 index CFD-re 20x-os tıkeáttételt lehet maximálisan alkalmazni Ez azt jelenti, hogy egy USD értékő pozíció megnyitásához USD összeggel kell rendelkezni. A tıkeáttétel mőködésérıl A CFD pozíció megnyitásához a teljes pozícióérték meghatározott hányadával kell csak rendelkezni, melyet fedezetnek nevezünk. Pozíciónyitás esetén a fedezet a pozíció zárásáig nem kerül felhasználásra. A pozíciózárást követıen az elszámolt eredmény nyereség esetén hozzáadódik, veszteség esetén pedig levonódik a fedezetbıl. A fedezet gyakorlatilag a pozíció esetleges veszteségének fedezésére szolgál. Pozíciónyitást követıen a szükséges mennyiségő fedezet elkülönítésre kerül, újabb pozíció nyitásához az elkülönített fedezeten felüli számlaegyenleggel kell rendelkezni. Pótfedezet elhelyezésére történı felszólítás (margin call) A tıkeáttételes kereskedelem természetébıl adódóan a kedvezıtlen piaci körülmények olyan helyzetet teremtenek, amelyben a rendelkezésre álló fedezet nem elég a pozíció további esés esetén való finanszírozásához. Ekkor pótfedezet elhelyezésére történı felszólítás történik, melyben foglaltak nem teljeülése esetén a pozíciók meghatározott további kedvezıtlen irányú elmozdulás esetén zárásra kerülnek. Fedezetigény számolási példa A következı példában megmutatjuk, hogyan lehet egy pozíció fedezetigényét kiszámolni. Vegyünk alapul egy részvény CFD ügyletet, melyre 10x-es tıkeáttételi igény vonatkozik, és tegyük fel, hogy a szabad egyenleg értéke EUR: ekkor legfeljebb EUR értékő pozíció felvételére van lehetıség. Tegyük fel, hogy EUR értékő részvény CFD vételi megbízás teljesül. Ebben az esetben 40%-os fedezetfelhasználás történik (10% * EUR / EUR), vagyis további EUR értékő pozíció nyitására marad lehetıség. Kedvezı irányú piaci elmozdulás 2%-os kedvezı irányú piaci elmozdulás esetén például 8.000EUR nyereség keletkezik. 2

3 Kedvezıtlen irányú piaci elmozdulás Amennyiben a pozíció értéke EURra változik, a szabad fedezet EUR-ra esik ( EURa EUR veszteség) s ebben az esetben a pozíció értékének 6,25%-ra elegendı a fedezet. Ebben az esetben a következı lehetıségek közül lehet választani: 1. Legalább EUR értékő egyenlegfeltöltésre kerül sor, hogy a EUR fedezetigényt kielégítse a számlán rendelkezésre álló összeg. Ekkor a 10%-os fedezetigény megvan (hiszen EUR értékő pozíció mögé kell fedezetet állítani), viszont fontos, hogy további kedvezıtlen elmozduláskor ismét margin call-t kap a számla. 2. Lehetıség van arra is, hogy a pozíció méretének csökkentésével áll vissza a 10%-os fedezet a számlán. Ehhez EUR értékben kell részzárást végrehajtani. Fontos, hogy ekkor ismét pontosan 10%-os fedezetigénynek megfelelı pénz áll rendelkezésre a számlán, vagyis további kedvezıtlen irányú elmozdulást követıen ismét margin call-t kap a számla. A CFD-KRE VONATKOZÓ MEGBÍZÁSOKRÓL RÉSZLETESEN Amennyiben adott CFD éles árakon nem köthetı, a kötés megbízások útján teljesülhet, mely közel olyan gyors, mint az éles áron történı kötés, ám ehhez az adott tızsde ajánlati könyvébe be kell kerülnie a megbízásnak. A megbízások használata Azonnal üthetı árakon abban az esetben kereskednek a befektetık, ha úgy ítélik meg, hogy azok pont a megfelelı szinteken vannak. Az alábbi megbízások segítségével könnyebben valósíthatóak meg a stratégiai szemlélető befektetések: Adott áron történı pozíciónyitásra vonatkozó megbízások akkor teljesülnek, ha a piac egy bizonyos árfolyam szintet elér. A profitcél (take profit) megbízások segítségével árfolyamcélok meghatározására nyílik lehetıség. A stop megbízások (stop loss) segítségével a számunkra kedvezıtlen piaci mozgás eredményeként realizálható veszteség behatárolására nyílik lehetıség. Három megbízástípus segítségével lehet megvalósítani a fentieket: Piaci megbízások A piaci megbízás az elsı elérhetı legjobb áron teljesül, vagyis ezek a megbízások abban az esetben célszerőek, ha a minél gyorsabban történı kötés elérése a cél. A piaci megbízások akkor kerülnek rendszerint alkalmazásra, ha nincsenek éles árak, például ha az árjegyzı nem a market maker, s a tranzakció mennyisége egy bizonyos méretet túllép. Limitáras megbízások A limitáras megbízások akkor teljesülnek, ha a piac egy adott árszínvonalat elér (a teljes mennyiség teljesüléséhez természetesen megfelelı szabad mennyiségnek kell adott szinten rendelkezésre állnia). A limitáras megbízásokat rendszerint piac alatti vétel és piac feletti eladás megvalósítására használják. A limitáras megbízásokat a piac feletti vételi vagy piac alatti eladási szintekre is ki lehet helyezni, ebben az esetben a megbízás adott árig a legjobb árakon teljesül, vagyis ez garantálja, hogy az ár amelyen teljesülnek a kötések mindig jobb lesz a megbízásban meghatározott árnál. A limitáras megbízásokat az alábbi esetekben használják: Ha a piacra való belépést kedvezıbb árakon akarják megvalósítani a befektetık. Profitrealizálás céljából történı pozíciózárásra. 3

4 A limitáras megbízások nem jelentenek garantált megbízásteljesülést, ha a piac a meghatározott árat nem éri el, s amennyiben el is éri az árat, nem feltétlenül teljesül a teljes mennyiségre. A limitáras megbízások a meghatározott áron történı teljesülést garantálják. Stop megbízások A stop megbízásokat hasonló célokra lehet használni, a piac alatti eladás és a piac feletti vétel tartozik ebbe a kategóriába. Fontos: a limitáras megbízásokkal ellentétben a stop megbízások nem jelentenek garantált áras teljesülést, amennyiben a piac eléri a meghatározott árszintet, úgy a megbízás az elérhetı legjobb árakon teljesül a teljes mennyiségre azáltal, hogy a kívánt árszint elérését követıen piaci megbízásként kerülnek értelmezésre. Ez azt jelenti, hogy ha adott áron nem áll rendelkezésre elegendı CFD, akkor a többi más árszinten fog teljesülni. Ez a bizonytalanság azonban extrém piaci körülmények között igencsak kifizetıdı. A stop megbízásokat rendszerint a veszteségek behatárolására használják. Például, ha a befektetı short pozícióban van, egy belépési szint fölé helyezett stop vételi megbízással meghatározta, mekkora mértékő kedvezıtlen elmozdulást hajlandó még finanszírozni. A stop megbízások másik felhasználási területe a kitörésre való spekuláció kihasználása. Vegyük példaként azt az esetet, ha a befektetı arra számít, hogy a piac felfele irányuló mozgást fog végezni a közeljövıben, bár adott pillanatban még lefele mozog. Az esı piacra nem kíván belépni attól tartva, hogy amennyiben a piac tovább esik, a lefelé irányuló jövıbeli mozgásnak nagyobb a valószínősége, ezért akkor az elképzelése nem fog megvalósulni. Ekkor egy piaci ár feletti szintre kiteszi a vételi stop megbízását, így ha a piac mégsem indul el felfelé, kimarad a kedvezıtlen irányú mozgásból, ha viszont a piac elindul felfelé, a kedvezı elmozdulásban részt tud venni. Kapcsolt megbízások Az alábbiakban átnézzük a kapcsolt megbízásokat. Egy pozíciónyitásra szóló limitáras megbízás, amikor a piac eléri a megfelelı árszintet. Egy pozíciózárásra szóló limitáras megbízás, amikor a piac eléri a célárfolyamot. Egy stop megbízás arra az esetre, ha a piac kedvezıtlen irányba indul el. If Done megbízások Take profit és stop loss megbízások pozíciónyitásra vonatkozó megbízással egyidıben történı kihelyezése veszélyes, mivel fennáll a veszély, hogy ezek még a pozíció felvétele elıtt teljesülnek. Az if done megbízások segítségével ki lehet adni ezeket a megbízásokat úgy, hogy csak akkor lépjenek életbe, ha a belépésre vonatkozó megbízás már teljesült. One Cancels the Other (OCO) megbízások Amennyiben a pozícióhoz rendelt megbízások közül valamelyik teljesül, a másikra nincs szükség. Ha mégis élı megbízás marad, úgy nem kívánt pozíciónyitáshoz vezethet. Az OCO megbízások segítségével 4

5 meghatározható, hogy a kiadott take profit és stop loss megbízás valamelyikének teljesülése esetén a másik automatikusan törlıdjön. Többszörösen kapcsolt megbízások Gyakran merül fel igény az összes fent említett lehetıség alkalmazására. A rendszerben lehetıség nyílik arra, hogy If Done OCO megbízásokat rendeljen a befektetı a pozíciónyitásra vonatkozó megbízáshoz. ÁRJEGYZİN KERESZTÜL TÖRTÉNİ CFD KERESKEDELEM A következıkben azon CFD-k kereskedelmét tekintjük át, amelyek forgalmazója maga az árjegyzı. A CFD kereskedelem egyszerő, a termék kiválasztását követıen csak a kívánt mennyiséget kell beütni, majd a vétel vagy eladás gombra kattintani. Több fontos dolog van azonban, melyre figyelni kell aszerint, hogy a CFD ügylet árjegyzın vagy az illetékes tızsdén keresztül kötıdik. A továbbiakban azokat a CFD ügyleteket vizsgáljuk meg, amelyek market makeren keresztül köttetnek. Mivel az ügylet alapvetıen a CFD forgalmazójának és a kereskedési platformnak a függvénye, ezúttal a Buda-Cash Trader mechanizmusát ismertetjük. Az árjegyzıi CFD-krıl Amennyiben a CFD forgalmazója árjegyzı, a CFD kereskedelme közvetlenül vele folyik, az ügyleteket pedig a cég lefedezi a piacon. Ez a megoldás gyorsabb és kényelmesebb, mivel egy meghatározott mennyiségig az aktuálisan látható árakon folyik a kereskedelem, vagyis amennyiben az árat jelzı mezı zöld, úgy a leütött áron kerül megkötésre az ügylet. 22 tızsde részvénye közül az 500 legnépszerőbb árjegyzıi kategóriában van, tehát ha egy nagyobb blue-chip papírra szól a megbízás, az nagy valószínőséggel árjegyzıi lesz. Az árjegyzıi CFD-k kereskedelme Az árjegyzıi CFD-k kereskedelme a legegyszerőbb: mindössze a kívánt részvény, mennyiség és irány kiválasztása szükséges. A továbbiakban részletezésre kerülı információk a demo rendszer segítségével könnyen nyomon követhetıek, ezért javasoljuk a rendszerbe való belépést követıen folytatni az olvasást. ABuda-Cash Trader-ben a CFD kereskedési modulban lehet CFD-kre történı megbízást adni, melyet a Kereskedés > CFD-k > CFD Trade menüponttal lehet megnyitni. 5

6 Amennyiben az árat jelzı mezı zöld, úgy a leütött áron kerül megkötésre az ügylet. Sárga irányadó árak Néhány árjegyzıi CFD esetében elıfordulhat olyan piaci környezet, amelyben nagyobb mennyiségek adásvétele esetén sárga irányadó árak jelennek meg. Ebben az esetben az ügylet közvetlenül az illetékes tızsdén keresztül kerül megkötésre, melynek mechanizmusát a következı fejezetekben ismertetjük. A TİZSDÉKEN KERESZTÜL TÖRTÉNİ CFD KERESKEDELEM Ezúttal azon CFD ügyleteket vesszük szemügyre, melyek közvetlenül tızsdei könyvön keresztül kerülnek megkötésre. Ahogy az elızı szekcióban leírtuk, a CFD ügylet kötési mechanizmusa a CFD kibocsátó és a kereskedési rendszer függvénye. A következıkben a Buda-Cash Trader-re vonatkozó mechanizmust tekintjük át. A rendszerben található több mint CFD-bıl a legnépszerőbb 500 árjegyzın keresztül kerül megkötésre. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy jól ismert blue-chip részvény CFD-jérıl van szó, nagy valószínőséggel egy bizonyos számú részvény erejéig árjegyzın keresztül köthetı meg az ügylet. A többi esetében, illetve az árjegyzı maximális volumenét meghaladó tranzakciók esetében közvetlenül az illetékes tızsdére fut be az ajánlat. A továbbiakban részletezésre kerülı információk a demo rendszer segítségével könnyen nyomon követhetıek, ezért javasoljuk a rendszerbe való belépést követıen folytatni az olvasást. A Buda-Cash Trader-ben a CFD kereskedési modulban lehet CFD-kre történı megbízást adni, melyet a Kereskedés > CFD kereskedés > CFD Trade menüponttal lehet megnyitni. Az ajánlati könyvek A tızsdén minden részvénynek külön ajánlati könyve van, mely többek között a különbözı ask árfolyamokon megvehetı és bid árfolyamokon eladható részvények számát mutatja. A jelenlegi piaci áron megvehetı illetve eladható részvények száma a legfelsı sorban található, ez az ún. "Yellow Strip Price". Mennyiséggel súlyozott átlagár Mivel az adatfeldolgozási és adattovábbítási sebességnél gyorsabban változhat az ajánlati könyv, a kereskedési rendszerben látható adatok tájékoztató jellegőek. Fontos, hogy a feltüntetett ár a rendszerbe beírt részvényszám függvényében változik, vagyis például ha a német Altana részvényeibıl 500 darabot kívánunk venni, akkor ezt 44,90-es áron tudjuk megtenni, amennyiben azonban

7 darabot, akkor az ezen felüli 500 darabot 44,91-en tudjuk megvenni. Ezt az árat nevezzük mennyiséggel súlyozott átlagárnak. Az átlagár ((500 * 44,900) + (500 * 44,910)) / = 44,905 EUR/részvény. A 0.04 EUR/részvény különbség a spread-hez hozzáadott jutalék. CFD kereskedési modul A tızsdére irányított CFD-k esetében a modul a következıképpen néz ki: Az egyszerő Vétel és Eladás gombok helyett kiválasztható, hogy piaci vagy limit áras megbízást kíván-e elhelyezni. Lehetıség nyílik emellett a jelenlegi vételi vagy eladási árhoz csatlakozni, vagyis a jelenlegi piaci bid áron történı eladáshoz vagy a piaci ask árfolyamon történı vételhez. Megbízástípusok A tızsdére irányított CFD-k esetében a megbízás az ajánlati könyvbe kerül. Ekkor el kell dönteni, hogy melyik megbízás felel meg jobban a kereskedési stratégia eredményes kivitelezéséhez: Piaci megbízások M és M gombok) A piaci megbízások garantált teljesülést biztosítanak az elsı elérhetı legjobb árakon, vagyis nem feltétlenül a jelzett mennyiséggel súlyozott átlagáron teljesülnek. Amennyiben az elsı elérhetı legjobb árakon történı gyors megbízásteljesülés a cél, akkor a piaci megbízások bizonyulnak a legmegfelelıbb választásnak. Limit áras megbízások (Buy Offer és Sell Bid) A limitáras megbízások segítségével nyílik lehetıség a kívánt áron illetve annál jobb áron történı üzletkötésre, viszont nem jelentenek garantált teljesülést. Így tehát egy részvényre szóló limitáras megbízás esetén lehet, hogy csak részvény teljesül, a maradék pedig új megbízásként kerül kihelyezésre, várva a kívánt ár ismételt elérését. Amennyiben a kívánt áron vagy annál jobban szeretné, hogy megbízása teljesüljön, úgy célszerő a limitáras megbízást alkalmazni. Join Bid és Join Offer opciók A CFD kereskedési modulban lehetıség van az adott pillanatban látható bid és ask árakon történı üzletkötésre. Ebben az esetben az adott mennyiség hozzáadódik az ajánlati könyvben adott áron szereplı mennyiséghez. Például, ha adott áron 100 részvényre szóló vételi megbízás szerepel a könyvben, hozzá lehet adni ehhez az árfolyam szinthez 100 részvényre szóló eladási megbízást is. Ezt limitáras megbízással is meg lehet tenni. Ezen opció igénybevételekor érdemes figyelembe venni azt, hogy az adott pillanatban látható mennyiséggel súlyozott átlagár nem jelenti feltétlenül az ajánlati könyv tetejét. 7

Hagyományos részvény- és CFD kereskedés a Buda-Cash Traderben

Hagyományos részvény- és CFD kereskedés a Buda-Cash Traderben Hagyományos részvény- és CFD kereskedés a Buda-Cash Traderben Részvénykereskedés a Buda-Cash Traderben: Kezdjen el kereskedni részvényekkel a Buda-Cash Trader díjnyertes platformján keresztül! Az online

Részletesebben

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread?

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread? ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK Mi a devizapiac? A nemzetközi online kereskedési környezet a legnagyobb és legdinamikusabb tıkepiac a világon, napi 3200 milliárd dolláros forgalommal, melyen a nap 24

Részletesebben

ÜGYFÉLTERMINÁL (EQUILOR TRADER 2) ÚTMUTATÓ

ÜGYFÉLTERMINÁL (EQUILOR TRADER 2) ÚTMUTATÓ 1 ÜGYFÉLTERMINÁL (EQUILOR TRADER 2) ÚTMUTATÓ 1 2 Ellenırizze, hogy az alapbeállításban szereplı munkafelület ugyanaz, mint a DEMO & LIVE ügyfélterminálon használt. MUNKAFELÜLET Hozza létre saját munkafelületét

Részletesebben

A kockázatkezelés alapjai

A kockázatkezelés alapjai A kockázatkezelés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

CFD. ProFesszionális BeFektetés a saxo Banknál

CFD. ProFesszionális BeFektetés a saxo Banknál CFD ProFesszionális BeFektetés a saxo Banknál Bevezetés a CFD kereskedésbe A CFD (Contract for Difference) olyan befektetési termék, amely segítségével részvények, indexek, árupiaci termékek árfolyamváltozására

Részletesebben

BC Tipp GYIK 1. Mely termékekre érkeznek a tippek? 2. Mely idıtáv(ok)ra vonatkoznak a tippek?

BC Tipp GYIK 1. Mely termékekre érkeznek a tippek? 2. Mely idıtáv(ok)ra vonatkoznak a tippek? BC Tipp GYIK 1. Mely termékekre érkeznek a tippek? Legtöbbször a fıbb devizapárokra (EURUSD, USDJPY, EURJPY, USDCHF, EURCHF, GBPUSD, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, EURCAD), a meghatározó tızsdeindexekre (S&P,

Részletesebben

Különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k)

Különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k) Figyelmeztetés befektetők számára 28/02/2013 Különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k) Kulcsfontosságú üzenetek A CFD-k összetett termékek, amelyek nem minden befektető számára alkalmasak. Ne fektessen be

Részletesebben

CFD kereskedés a gyakorlatban

CFD kereskedés a gyakorlatban CFD kereskedés a gyakorlatban Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt:

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt: - Limit ajánlat, amelynél a beadott megbízással meg kell jelölni egy árat (az un. limitár), melynél rosszabb áron az ügylet nem teljesíthető vételnél tehát legfeljebb a megjelölt áron, eladásnál legalább

Részletesebben

Fio o.c.p., a.s. Nám. SNP 21, 811 06 Bratislava, stat. szám.. 35 960 990 BIC: FOOCSKB1

Fio o.c.p., a.s. Nám. SNP 21, 811 06 Bratislava, stat. szám.. 35 960 990 BIC: FOOCSKB1 Fio o.c.p., a.s. Nám. SNP 21, 811 06 Bratislava, stat. szám.. 35 960 990 BIC: FOOCSKB1 Információk a pénzügyi eszközökrıl, az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelmérıl, valamint néhány

Részletesebben

Buda-Cash Trader Használati Útmutató

Buda-Cash Trader Használati Útmutató Buda-Cash Trader Használati Útmutató 1. Forex Kereskedés... 4 1.1 Spot Forex Kereskedés... 6 1.2 Forex Trade Orders - Kereskedési Megbízások elhelyezése... 7 1.3 Forex Options - Forex opciók... 8 1.4 Határidős

Részletesebben

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Deviza ügyletek A devizapiac az egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő piacok egyike. Közgazdasági értelemben a devizapiac hatékony piacnak tekinthető, hiszen a szervezett, transzparens, likvid

Részletesebben

1.9. Put/Call volumen hányados

1.9. Put/Call volumen hányados 1.9. Put/Call volumen hányados A Put forgalom volumenének a Call forgalom volumenéhez mért aránya az eladási és vételi opciók prémiumai tekintetében két szempontból is hasznos. Elıször is megmutatja, hogy

Részletesebben

FOREX. professzionális BEFEktEtés A saxo BAnknál

FOREX. professzionális BEFEktEtés A saxo BAnknál professzionális BEFEktEtés A saxo BAnknál A FOREX piac A globális forex (deviza) piac a világ legnagyobb piaca, mely napi kereskedési mértéke meghaladja a 3 trillió dollárt mellyel túllépi az összes részvény

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

ÁRUPIACI ISMERETEK. Forrás: 2009. augusztus 31. Budapesti Értéktızsde. (www.bet.hu)

ÁRUPIACI ISMERETEK. Forrás: 2009. augusztus 31. Budapesti Értéktızsde. (www.bet.hu) ÁRUPIACI ISMERETEK Forrás: 2009. augusztus 31. Budapesti Értéktızsde. (www.bet.hu) A mezıgazdasági fedezeti ügylet (hedge) Az olyan tömeg- és alapanyag jellegő áruk, mint a mezıgazdasági alaptermények

Részletesebben

HATÁRIDŐS ÜGYLETEK. PROFESSZiONáLiS BEFEkTETéS a SaXO BaNkNáL

HATÁRIDŐS ÜGYLETEK. PROFESSZiONáLiS BEFEkTETéS a SaXO BaNkNáL HATÁRIDŐS ÜGYLETEK PROFESSZiONáLiS BEFEkTETéS a SaXO BaNkNáL FUTURES Határidős Termékek A határidős kontraktus olyan szerződés, amelyben előre meghatározott áron, előre meghatározott időpontra egy mögöttes

Részletesebben

Részvénykereskedés a Saxo Bank-nál

Részvénykereskedés a Saxo Bank-nál the specialist in trading & investment Nemzetközi Befektetési Bank Saxo Bank-Nemzetközi (Globális) terjeszkedés A Saxo Bank egy nemzetközi befektetési bank, amelynek központja Koppenhágában, Dániában található.

Részletesebben

Hogyan válhatok befektetıvé?

Hogyan válhatok befektetıvé? Hogyan válhatok befektetıvé? 1 dr. Tatár Attila Hogyan válhatok befektetıvé? (Rövidített változat) Írta: dr.tatár Attila Hogyan válhatok befektetıvé? 2 dr. Tatár Attila A könyv megírásával két célt tőztem

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

A tőzsdei keres kedés alapjai

A tőzsdei keres kedés alapjai A tőzsdei keres kedés alapjai Portfolio Trader TudásCenter Minden, amit a kereskedésről tudni kell Interaktív online előadások (webinarium) Ingyenes délutáni szemináriumok Devizakereskedési tanfolyam Kezdő

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor

Forrás: http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor SZAKDOLGOZAT Molnár Tibor Debrecen 2007 Debreceni Egyetem Informatika Kar AUTOMATIZÁLT KERESKEDÉS PROGRAMOZÁSA A DEVIZAPIACON Témavezetı: Dr. Kormos János Egyetemi tanár Készítette: Molnár Tibor Programozó

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

Fekete Tünde * EXCHANGE TRADED FUNDS: TİZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK

Fekete Tünde * EXCHANGE TRADED FUNDS: TİZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK Fekete Tünde * EXCHANGE TRADED FUNDS: TİZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK ETF, MINT AZ EZREDFORDULÓ MEGHATÁROZÓ BEFEKTETÉSI INNOVÁCIÓJA Az elmúlt évtizedekben a befektetési alapok piacának fogyasztói mind inkább

Részletesebben

Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book. Elemzésközpont.hu

Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book. Elemzésközpont.hu Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book Elemzésközpont.hu www.elemzeskozpont.hu Kedves Olvasó! Ebbe az ebook-ba összeválogattuk azokat az általunk publikált cikkeket, melyek a külföldi tőzsdékhez

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor SZAKDOLGOZAT Molnár Tibor Debrecen 2007 Debreceni Egyetem Informatika Kar AUTOMATIZÁLT KERESKEDÉS PROGRAMOZÁSA A DEVIZAPIACON Témavezetı: Dr. Kormos János Egyetemi tanár Készítette: Molnár Tibor Programozó

Részletesebben

Fio Pénzügyi Csoport. kereskedés s alapjai

Fio Pénzügyi Csoport. kereskedés s alapjai Üdvözöljük k az elıad adáson A részvr szvénypiacokon törtt rténı kereskedés s alapjai Fio Pénzügyi Csoport 1993 A Fio Pénzügyi Csoport megalakulása 1997 Az on-line részvénykereskedés kezdete a cseh részvénypiacon

Részletesebben

DR. MAKLÁRY ZOLTÁN: 2007. SZEPTEMBER 28. Az értéktızsdei ügyletek, mint kereskedelmi szerzıdések

DR. MAKLÁRY ZOLTÁN: 2007. SZEPTEMBER 28. Az értéktızsdei ügyletek, mint kereskedelmi szerzıdések DR. MAKLÁRY ZOLTÁN: 2007. SZEPTEMBER 28. Az értéktızsdei ügyletek, mint kereskedelmi szerzıdések I. A értéktızsde mint piac általános jellemzıi 1. Pénzügyi rendszer, pénzügyi piacok A gazdaság pénzügyi

Részletesebben

Buda-Cash MetaTrader Használati útmutató

Buda-Cash MetaTrader Használati útmutató Buda-Cash MetaTrader Használati útmutató Üdvözöljük! Köszönjük, hogy a Buda-Cash MetaTrader kereskedési szoftvert választotta. Ahhoz, hogy a termék minden funkcióját megfelelően tudja használni, és ne

Részletesebben

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai Bevezetés A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban részletesen ismerteti

Részletesebben