BEVEZETÉS A CFD KERESKEDÉSBE

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS A CFD KERESKEDÉSBE"

Átírás

1 BEVEZETÉS A CFD KERESKEDÉSBE Elsıként a CFD-k legfontosabb tulajdonságairól esik szó azok elınyeinek és hátrányainak érintése révén. Mit nevezünk CFD-nek? A CFD (Contract For Difference) olyan derivatíva, mely adott alaptermék tényleges birtoklása nélkül ad lehetıséget arra, hogy a termék árfolyamváltozását kihasználjuk. A CFD-k kereskedelme tıkeáttételes formában lehetséges, vagyis a tényleges érték töredékét kell csak fedezetként rendelkezésre bocsátani az üzleteléshez. Bár a CFD pozíciók nem biztosítanak tulajdonjogot a termékek felett, áruk teljes mértékben követi az alaptermék árfolyamának változását. A CFD-k olyan elınyös tulajdonságokkal bírnak, melyek a rövid távú kereskedési stratégiák végrehajtása során bizonyulhatnak erıs érvnek a CFD-k mellett. Élı árakon történı üzletelés A CFD-k azonnal üthetı árakon köthetık, míg a hagyományos részvények esetében ehhez külön az illetékes tızsdével kötött szerzıdés szükséges. A CFD árfolyama teljes mértékben leköveti az alaptermék árának változását, ám a jutalék sokszor benne van a vételi és eladási ár különbségében, ezáltal a nyereség/veszteség kalkulálása sokkal egyszerőbb. Tıkeáttételes kereskedelem A tıkeáttételes kereskedelem segítségével lehetıség nyílik a rendelkezésre álló pénz többszörösének értékéért történı pozíciónyitásra. A tıkeáttétel mértéke a részvényeknél 10x-es, az indexeknél pedig 20x-os, vagyis elıbbi esetben EUR egyenleg esetén EUR értékő részvény- vagy EUR értékő indexpozíció nyitható. Természetesen a tıkeáttételes kereskedelem a nagyobb nyereség mellett nagyobb veszteség realizálását is eredményezheti, vagyis érdemes óvatosan használni ezt a lehetıséget. A short pozíciókról A CFD-k segítségével a short pozíciók nyitása is ugyanolyan egyszerő, mint a long pozícióké, vagyis a lefele irányuló mozgásokat is ugyanolyan egyszerően lehet kihasználni, mint az emelkedı trendeket. Bizonyos országokban a CFD short pozíciók külön korlátozó szabályozás alá esnek. A részvénykereskedelem jutalékainak kiküszöbölésérıl A CFD-k kereskedelme során nem kell olyan költségekkel számolni, amelyek a részvénykereskedelem során megszokottak: Letéti díjak A legtöbb helyen éves adminisztrációs díjat kell fizetni külföldi részvények birtoklásáért. Számos esetben a nemzetközi részvénytranszferért külön kell fizetni csakúgy, mint egyes vállalati intézkedések eredményeiért, mint például az osztalék és a részvényfeldarabolás. A CFD-kre ezek a díjak nem vonatkoznak. Osztalékfizetés tıkeáttételes ügyletek esetében Az osztalékfizetés a teljes pozícióméretre vonatkozik, tehát a teljes pozícióméret után járó osztalék kerül jóváírásra. Short pozíció esetén a tıkeáttételes pozíció osztalékával megegyezı összeg kerül levonásra. 1

2 A CFD-k overnight kamatai CFD vásárlása tıkeáttételes ügylet keretein belül hitelfelvétellel történik. Napon túl tartott long pozíciók esetében overnight kamat kerül levonásra a számláról, vagyis a CFD-k inkább napon belüli pozíciók esetében jelentenek jobb alternatívát ezen költségtényezı szempontjából. A napi zárást megelızıen zárt CFD pozíciókra overnight kamat nem számolódik fel. CFD short pozíciók esetén kamatlevonásra nem kerül sor, bizonyos esetekben kamatjóváírás történhet. TİKEÁTTÉTELES RÉSZVÉNYKERESKEDELEM A napon belüli CFD kereskedelem a hagyományos ügyletekhez képest egyértelmően elınyösebb megoldás az árfolyamváltozások kihasználására, és nem csak az alkalmazható tıkeáttétel mértékébıl adódóan. A tıkeáttételes kereskedelemrıl A tıkeáttételes kereskedelem legfontosabb elınye, hogy a pozícióméret töredékét kell csak fedezetként a számlán tartani az ügylet megkötéséhez, így a teljes tıkére vetítve lényegesen nagyobb nyereség érhetı el. Ez különösen rövid távon jár elınyökkel, hiszen a napon belüli mozgások limitáltabbak mint a napon túli hosszabb elmozdulások. A Buda-Cash Brókerház a következı tıkeáttételi konstrukciókat kínálja ügyfelei számára: Részvény CFD-k esetében a támogatott 22 tızsde részvényeire 10x-es tıkeáttétel lehetséges Például mindössze 2.000USD szükséges egy USD értékő részvénypozíció megnyitásához. Az általunk kínált 11 index CFD-re 20x-os tıkeáttételt lehet maximálisan alkalmazni Ez azt jelenti, hogy egy USD értékő pozíció megnyitásához USD összeggel kell rendelkezni. A tıkeáttétel mőködésérıl A CFD pozíció megnyitásához a teljes pozícióérték meghatározott hányadával kell csak rendelkezni, melyet fedezetnek nevezünk. Pozíciónyitás esetén a fedezet a pozíció zárásáig nem kerül felhasználásra. A pozíciózárást követıen az elszámolt eredmény nyereség esetén hozzáadódik, veszteség esetén pedig levonódik a fedezetbıl. A fedezet gyakorlatilag a pozíció esetleges veszteségének fedezésére szolgál. Pozíciónyitást követıen a szükséges mennyiségő fedezet elkülönítésre kerül, újabb pozíció nyitásához az elkülönített fedezeten felüli számlaegyenleggel kell rendelkezni. Pótfedezet elhelyezésére történı felszólítás (margin call) A tıkeáttételes kereskedelem természetébıl adódóan a kedvezıtlen piaci körülmények olyan helyzetet teremtenek, amelyben a rendelkezésre álló fedezet nem elég a pozíció további esés esetén való finanszírozásához. Ekkor pótfedezet elhelyezésére történı felszólítás történik, melyben foglaltak nem teljeülése esetén a pozíciók meghatározott további kedvezıtlen irányú elmozdulás esetén zárásra kerülnek. Fedezetigény számolási példa A következı példában megmutatjuk, hogyan lehet egy pozíció fedezetigényét kiszámolni. Vegyünk alapul egy részvény CFD ügyletet, melyre 10x-es tıkeáttételi igény vonatkozik, és tegyük fel, hogy a szabad egyenleg értéke EUR: ekkor legfeljebb EUR értékő pozíció felvételére van lehetıség. Tegyük fel, hogy EUR értékő részvény CFD vételi megbízás teljesül. Ebben az esetben 40%-os fedezetfelhasználás történik (10% * EUR / EUR), vagyis további EUR értékő pozíció nyitására marad lehetıség. Kedvezı irányú piaci elmozdulás 2%-os kedvezı irányú piaci elmozdulás esetén például 8.000EUR nyereség keletkezik. 2

3 Kedvezıtlen irányú piaci elmozdulás Amennyiben a pozíció értéke EURra változik, a szabad fedezet EUR-ra esik ( EURa EUR veszteség) s ebben az esetben a pozíció értékének 6,25%-ra elegendı a fedezet. Ebben az esetben a következı lehetıségek közül lehet választani: 1. Legalább EUR értékő egyenlegfeltöltésre kerül sor, hogy a EUR fedezetigényt kielégítse a számlán rendelkezésre álló összeg. Ekkor a 10%-os fedezetigény megvan (hiszen EUR értékő pozíció mögé kell fedezetet állítani), viszont fontos, hogy további kedvezıtlen elmozduláskor ismét margin call-t kap a számla. 2. Lehetıség van arra is, hogy a pozíció méretének csökkentésével áll vissza a 10%-os fedezet a számlán. Ehhez EUR értékben kell részzárást végrehajtani. Fontos, hogy ekkor ismét pontosan 10%-os fedezetigénynek megfelelı pénz áll rendelkezésre a számlán, vagyis további kedvezıtlen irányú elmozdulást követıen ismét margin call-t kap a számla. A CFD-KRE VONATKOZÓ MEGBÍZÁSOKRÓL RÉSZLETESEN Amennyiben adott CFD éles árakon nem köthetı, a kötés megbízások útján teljesülhet, mely közel olyan gyors, mint az éles áron történı kötés, ám ehhez az adott tızsde ajánlati könyvébe be kell kerülnie a megbízásnak. A megbízások használata Azonnal üthetı árakon abban az esetben kereskednek a befektetık, ha úgy ítélik meg, hogy azok pont a megfelelı szinteken vannak. Az alábbi megbízások segítségével könnyebben valósíthatóak meg a stratégiai szemlélető befektetések: Adott áron történı pozíciónyitásra vonatkozó megbízások akkor teljesülnek, ha a piac egy bizonyos árfolyam szintet elér. A profitcél (take profit) megbízások segítségével árfolyamcélok meghatározására nyílik lehetıség. A stop megbízások (stop loss) segítségével a számunkra kedvezıtlen piaci mozgás eredményeként realizálható veszteség behatárolására nyílik lehetıség. Három megbízástípus segítségével lehet megvalósítani a fentieket: Piaci megbízások A piaci megbízás az elsı elérhetı legjobb áron teljesül, vagyis ezek a megbízások abban az esetben célszerőek, ha a minél gyorsabban történı kötés elérése a cél. A piaci megbízások akkor kerülnek rendszerint alkalmazásra, ha nincsenek éles árak, például ha az árjegyzı nem a market maker, s a tranzakció mennyisége egy bizonyos méretet túllép. Limitáras megbízások A limitáras megbízások akkor teljesülnek, ha a piac egy adott árszínvonalat elér (a teljes mennyiség teljesüléséhez természetesen megfelelı szabad mennyiségnek kell adott szinten rendelkezésre állnia). A limitáras megbízásokat rendszerint piac alatti vétel és piac feletti eladás megvalósítására használják. A limitáras megbízásokat a piac feletti vételi vagy piac alatti eladási szintekre is ki lehet helyezni, ebben az esetben a megbízás adott árig a legjobb árakon teljesül, vagyis ez garantálja, hogy az ár amelyen teljesülnek a kötések mindig jobb lesz a megbízásban meghatározott árnál. A limitáras megbízásokat az alábbi esetekben használják: Ha a piacra való belépést kedvezıbb árakon akarják megvalósítani a befektetık. Profitrealizálás céljából történı pozíciózárásra. 3

4 A limitáras megbízások nem jelentenek garantált megbízásteljesülést, ha a piac a meghatározott árat nem éri el, s amennyiben el is éri az árat, nem feltétlenül teljesül a teljes mennyiségre. A limitáras megbízások a meghatározott áron történı teljesülést garantálják. Stop megbízások A stop megbízásokat hasonló célokra lehet használni, a piac alatti eladás és a piac feletti vétel tartozik ebbe a kategóriába. Fontos: a limitáras megbízásokkal ellentétben a stop megbízások nem jelentenek garantált áras teljesülést, amennyiben a piac eléri a meghatározott árszintet, úgy a megbízás az elérhetı legjobb árakon teljesül a teljes mennyiségre azáltal, hogy a kívánt árszint elérését követıen piaci megbízásként kerülnek értelmezésre. Ez azt jelenti, hogy ha adott áron nem áll rendelkezésre elegendı CFD, akkor a többi más árszinten fog teljesülni. Ez a bizonytalanság azonban extrém piaci körülmények között igencsak kifizetıdı. A stop megbízásokat rendszerint a veszteségek behatárolására használják. Például, ha a befektetı short pozícióban van, egy belépési szint fölé helyezett stop vételi megbízással meghatározta, mekkora mértékő kedvezıtlen elmozdulást hajlandó még finanszírozni. A stop megbízások másik felhasználási területe a kitörésre való spekuláció kihasználása. Vegyük példaként azt az esetet, ha a befektetı arra számít, hogy a piac felfele irányuló mozgást fog végezni a közeljövıben, bár adott pillanatban még lefele mozog. Az esı piacra nem kíván belépni attól tartva, hogy amennyiben a piac tovább esik, a lefelé irányuló jövıbeli mozgásnak nagyobb a valószínősége, ezért akkor az elképzelése nem fog megvalósulni. Ekkor egy piaci ár feletti szintre kiteszi a vételi stop megbízását, így ha a piac mégsem indul el felfelé, kimarad a kedvezıtlen irányú mozgásból, ha viszont a piac elindul felfelé, a kedvezı elmozdulásban részt tud venni. Kapcsolt megbízások Az alábbiakban átnézzük a kapcsolt megbízásokat. Egy pozíciónyitásra szóló limitáras megbízás, amikor a piac eléri a megfelelı árszintet. Egy pozíciózárásra szóló limitáras megbízás, amikor a piac eléri a célárfolyamot. Egy stop megbízás arra az esetre, ha a piac kedvezıtlen irányba indul el. If Done megbízások Take profit és stop loss megbízások pozíciónyitásra vonatkozó megbízással egyidıben történı kihelyezése veszélyes, mivel fennáll a veszély, hogy ezek még a pozíció felvétele elıtt teljesülnek. Az if done megbízások segítségével ki lehet adni ezeket a megbízásokat úgy, hogy csak akkor lépjenek életbe, ha a belépésre vonatkozó megbízás már teljesült. One Cancels the Other (OCO) megbízások Amennyiben a pozícióhoz rendelt megbízások közül valamelyik teljesül, a másikra nincs szükség. Ha mégis élı megbízás marad, úgy nem kívánt pozíciónyitáshoz vezethet. Az OCO megbízások segítségével 4

5 meghatározható, hogy a kiadott take profit és stop loss megbízás valamelyikének teljesülése esetén a másik automatikusan törlıdjön. Többszörösen kapcsolt megbízások Gyakran merül fel igény az összes fent említett lehetıség alkalmazására. A rendszerben lehetıség nyílik arra, hogy If Done OCO megbízásokat rendeljen a befektetı a pozíciónyitásra vonatkozó megbízáshoz. ÁRJEGYZİN KERESZTÜL TÖRTÉNİ CFD KERESKEDELEM A következıkben azon CFD-k kereskedelmét tekintjük át, amelyek forgalmazója maga az árjegyzı. A CFD kereskedelem egyszerő, a termék kiválasztását követıen csak a kívánt mennyiséget kell beütni, majd a vétel vagy eladás gombra kattintani. Több fontos dolog van azonban, melyre figyelni kell aszerint, hogy a CFD ügylet árjegyzın vagy az illetékes tızsdén keresztül kötıdik. A továbbiakban azokat a CFD ügyleteket vizsgáljuk meg, amelyek market makeren keresztül köttetnek. Mivel az ügylet alapvetıen a CFD forgalmazójának és a kereskedési platformnak a függvénye, ezúttal a Buda-Cash Trader mechanizmusát ismertetjük. Az árjegyzıi CFD-krıl Amennyiben a CFD forgalmazója árjegyzı, a CFD kereskedelme közvetlenül vele folyik, az ügyleteket pedig a cég lefedezi a piacon. Ez a megoldás gyorsabb és kényelmesebb, mivel egy meghatározott mennyiségig az aktuálisan látható árakon folyik a kereskedelem, vagyis amennyiben az árat jelzı mezı zöld, úgy a leütött áron kerül megkötésre az ügylet. 22 tızsde részvénye közül az 500 legnépszerőbb árjegyzıi kategóriában van, tehát ha egy nagyobb blue-chip papírra szól a megbízás, az nagy valószínőséggel árjegyzıi lesz. Az árjegyzıi CFD-k kereskedelme Az árjegyzıi CFD-k kereskedelme a legegyszerőbb: mindössze a kívánt részvény, mennyiség és irány kiválasztása szükséges. A továbbiakban részletezésre kerülı információk a demo rendszer segítségével könnyen nyomon követhetıek, ezért javasoljuk a rendszerbe való belépést követıen folytatni az olvasást. ABuda-Cash Trader-ben a CFD kereskedési modulban lehet CFD-kre történı megbízást adni, melyet a Kereskedés > CFD-k > CFD Trade menüponttal lehet megnyitni. 5

6 Amennyiben az árat jelzı mezı zöld, úgy a leütött áron kerül megkötésre az ügylet. Sárga irányadó árak Néhány árjegyzıi CFD esetében elıfordulhat olyan piaci környezet, amelyben nagyobb mennyiségek adásvétele esetén sárga irányadó árak jelennek meg. Ebben az esetben az ügylet közvetlenül az illetékes tızsdén keresztül kerül megkötésre, melynek mechanizmusát a következı fejezetekben ismertetjük. A TİZSDÉKEN KERESZTÜL TÖRTÉNİ CFD KERESKEDELEM Ezúttal azon CFD ügyleteket vesszük szemügyre, melyek közvetlenül tızsdei könyvön keresztül kerülnek megkötésre. Ahogy az elızı szekcióban leírtuk, a CFD ügylet kötési mechanizmusa a CFD kibocsátó és a kereskedési rendszer függvénye. A következıkben a Buda-Cash Trader-re vonatkozó mechanizmust tekintjük át. A rendszerben található több mint CFD-bıl a legnépszerőbb 500 árjegyzın keresztül kerül megkötésre. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy jól ismert blue-chip részvény CFD-jérıl van szó, nagy valószínőséggel egy bizonyos számú részvény erejéig árjegyzın keresztül köthetı meg az ügylet. A többi esetében, illetve az árjegyzı maximális volumenét meghaladó tranzakciók esetében közvetlenül az illetékes tızsdére fut be az ajánlat. A továbbiakban részletezésre kerülı információk a demo rendszer segítségével könnyen nyomon követhetıek, ezért javasoljuk a rendszerbe való belépést követıen folytatni az olvasást. A Buda-Cash Trader-ben a CFD kereskedési modulban lehet CFD-kre történı megbízást adni, melyet a Kereskedés > CFD kereskedés > CFD Trade menüponttal lehet megnyitni. Az ajánlati könyvek A tızsdén minden részvénynek külön ajánlati könyve van, mely többek között a különbözı ask árfolyamokon megvehetı és bid árfolyamokon eladható részvények számát mutatja. A jelenlegi piaci áron megvehetı illetve eladható részvények száma a legfelsı sorban található, ez az ún. "Yellow Strip Price". Mennyiséggel súlyozott átlagár Mivel az adatfeldolgozási és adattovábbítási sebességnél gyorsabban változhat az ajánlati könyv, a kereskedési rendszerben látható adatok tájékoztató jellegőek. Fontos, hogy a feltüntetett ár a rendszerbe beírt részvényszám függvényében változik, vagyis például ha a német Altana részvényeibıl 500 darabot kívánunk venni, akkor ezt 44,90-es áron tudjuk megtenni, amennyiben azonban

7 darabot, akkor az ezen felüli 500 darabot 44,91-en tudjuk megvenni. Ezt az árat nevezzük mennyiséggel súlyozott átlagárnak. Az átlagár ((500 * 44,900) + (500 * 44,910)) / = 44,905 EUR/részvény. A 0.04 EUR/részvény különbség a spread-hez hozzáadott jutalék. CFD kereskedési modul A tızsdére irányított CFD-k esetében a modul a következıképpen néz ki: Az egyszerő Vétel és Eladás gombok helyett kiválasztható, hogy piaci vagy limit áras megbízást kíván-e elhelyezni. Lehetıség nyílik emellett a jelenlegi vételi vagy eladási árhoz csatlakozni, vagyis a jelenlegi piaci bid áron történı eladáshoz vagy a piaci ask árfolyamon történı vételhez. Megbízástípusok A tızsdére irányított CFD-k esetében a megbízás az ajánlati könyvbe kerül. Ekkor el kell dönteni, hogy melyik megbízás felel meg jobban a kereskedési stratégia eredményes kivitelezéséhez: Piaci megbízások M és M gombok) A piaci megbízások garantált teljesülést biztosítanak az elsı elérhetı legjobb árakon, vagyis nem feltétlenül a jelzett mennyiséggel súlyozott átlagáron teljesülnek. Amennyiben az elsı elérhetı legjobb árakon történı gyors megbízásteljesülés a cél, akkor a piaci megbízások bizonyulnak a legmegfelelıbb választásnak. Limit áras megbízások (Buy Offer és Sell Bid) A limitáras megbízások segítségével nyílik lehetıség a kívánt áron illetve annál jobb áron történı üzletkötésre, viszont nem jelentenek garantált teljesülést. Így tehát egy részvényre szóló limitáras megbízás esetén lehet, hogy csak részvény teljesül, a maradék pedig új megbízásként kerül kihelyezésre, várva a kívánt ár ismételt elérését. Amennyiben a kívánt áron vagy annál jobban szeretné, hogy megbízása teljesüljön, úgy célszerő a limitáras megbízást alkalmazni. Join Bid és Join Offer opciók A CFD kereskedési modulban lehetıség van az adott pillanatban látható bid és ask árakon történı üzletkötésre. Ebben az esetben az adott mennyiség hozzáadódik az ajánlati könyvben adott áron szereplı mennyiséghez. Például, ha adott áron 100 részvényre szóló vételi megbízás szerepel a könyvben, hozzá lehet adni ehhez az árfolyam szinthez 100 részvényre szóló eladási megbízást is. Ezt limitáras megbízással is meg lehet tenni. Ezen opció igénybevételekor érdemes figyelembe venni azt, hogy az adott pillanatban látható mennyiséggel súlyozott átlagár nem jelenti feltétlenül az ajánlati könyv tetejét. 7

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread?

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread? ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK Mi a devizapiac? A nemzetközi online kereskedési környezet a legnagyobb és legdinamikusabb tıkepiac a világon, napi 3200 milliárd dolláros forgalommal, melyen a nap 24

Részletesebben

Pozíció nyitása megbízással

Pozíció nyitása megbízással Pozíció nyitása megbízással Pozíció nyitása megbízással: Amennyiben Ön a jelenlegi árfolyamszintnél kedvezőbb, esetleg kedvezőtlenebb árszinten szeretne belépni a piacra a Buda-cash Trader V2 Pro lehetőséget

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Buy Offer (Vétel az eladási áron) Vételi limit áras megbízás az éppen aktuális legjobb eladótól.

Buy Offer (Vétel az eladási áron) Vételi limit áras megbízás az éppen aktuális legjobb eladótól. 1 Ask (Legjobb eladó) Hívják offer árnak is. Az adott instrumentumra a legjobb eladási ár. Ezen az árfolyamon nyithatunk long pozíciót. Példaként véve a deviza kereskedést, ezen az áron vehető meg a fix

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

4. lépés: pozíció zárása

4. lépés: pozíció zárása 4. lépés: pozíció zárása Miután megtanultuk miként történhet egy adott pozíció megnyitása, akár vételi (long) akár eladási (short) megbízásról is legyen szó, azt is tudnunk kell, hogyan lehet lezárni őket

Részletesebben

Pozíció nyitása és megbízás hozzárendelése a Buda-cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszerében

Pozíció nyitása és megbízás hozzárendelése a Buda-cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszerében Pozíció nyitása és megbízás hozzárendelése a Buda-cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszerében Pozíció nyitása és megbízás hozzárendelése a Buda-cash Trader V2 Pro rendszerben Ügyfeleink többféleképpen

Részletesebben

A CFD kereskedés alapjai

A CFD kereskedés alapjai A CFD kereskedés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

CFD kereskedés a gyakorlatban

CFD kereskedés a gyakorlatban CFD kereskedés a gyakorlatban Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (4. hét)

BC Tipp heti statisztika (4. hét) BC Tipp heti statisztika (4. hét) DAX index eladás 7686 áttörésekor Profitcél: 7443 Javasolt stop loss: 7777 2013.01.18. 10:42 5 db CFD Index 31,96 pont 47 140 Ft 680 210 Ft 2 500 000 Ft 1 / 1 XAGUSD vétel

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2011.03.08. A határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása 2 3 A határidıs

Részletesebben

Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségeken:

Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségeken: Bejelentkezés Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségeken: email: concordetrader@con.hu telefon: (+36

Részletesebben

BetBulls Opciós Portfolió Manager

BetBulls Opciós Portfolió Manager BetBulls Opciós Portfolió Manager Ennek a modulnak a célja, hogy ügyfeleinknek lehetőséget biztosítson virtuális számlanyitásra és részvény, valamint opciós pozíciók vásárlására, eladására a naponta frissülő,

Részletesebben

BC Tipp GYIK 1. Mely termékekre érkeznek a tippek? 2. Mely idıtáv(ok)ra vonatkoznak a tippek?

BC Tipp GYIK 1. Mely termékekre érkeznek a tippek? 2. Mely idıtáv(ok)ra vonatkoznak a tippek? BC Tipp GYIK 1. Mely termékekre érkeznek a tippek? Legtöbbször a fıbb devizapárokra (EURUSD, USDJPY, EURJPY, USDCHF, EURCHF, GBPUSD, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, EURCAD), a meghatározó tızsdeindexekre (S&P,

Részletesebben

A Buda-Cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer számla menüjének bemutatása

A Buda-Cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer számla menüjének bemutatása A Buda-Cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer számla menüjének bemutatása 1 A számla menüpont felépítése*: Ebben az oktató anyagunkban bemutatjuk a Buda-cash Trader számla menüjének főbb menüpontjait.

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. Idıpontváltozás Technikai elemzés: 2009.10.15 Fundamentális elemzés: 2009.10.22 2 A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek

Részletesebben

Értékpapír-befektetési hitel

Értékpapír-befektetési hitel Értékpapír-befektetési hitel TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI TLONG?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI TLONG POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI TLONG POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN...

Részletesebben

A deviza bináris opció bemutatása

A deviza bináris opció bemutatása A deviza bináris opció bemutatása Fx bináris opció: az fx bináris opció a legújabb termékcsoport, amit a Buda-cash Trader rendszerben ajánlunk ügyfeleink számára. Folyamatosan frissülő árakon a hat legtöbbet

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a BÉT-en köthetı Tızsdei Szabványosított Határidıs Ügyletekre Lezárva: 2011. 06. 22. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az ıt a Bszt. 41.

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (3. hét)

BC Tipp heti statisztika (3. hét) BC Tipp heti statisztika (3. hét) EURGBP vétel 0,8275 áttörésekor Profitcél: 0,8480 Javasolt stop loss: 0,8191 2013.01.11. 15:15 50 000 129 pont 224 745 Ft 439 500 Ft 2 500 000 Ft 1 / 8 EURUSD vétel 1,3358

Részletesebben

Belépés Éles és Demo számlára

Belépés Éles és Demo számlára Belépés Éles és Demo számlára Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal. E-mail: : concordetrader@con.hu Telefon: : (+36 1) 489

Részletesebben

Závodni Zsolt zsolt.zavodni@quaestor.hu PTP alkalmazásgazda. WebBróker Online kereskedési rendszer

Závodni Zsolt zsolt.zavodni@quaestor.hu PTP alkalmazásgazda. WebBróker Online kereskedési rendszer Závodni Zsolt zsolt.zavodni@quaestor.hu PTP alkalmazásgazda WebBróker Online kereskedési rendszer Interneten keresztül elérhető szolgáltatások: WebBróker, WebBróker DEMO, Tőzsdeadatok, Árfolyamok, Elemzések,

Részletesebben

A Gyors Kötjegy felépítése

A Gyors Kötjegy felépítése A Gyors Kötjegy felépítése A Gyors Ügylet segítségével jobban kontrollálható és átlátható a megbízással való kereskedés módja. FOREX CFD-K FOREX Az FX Gyors Kötjegy felépítése. FX OPCIÓK TERMÉKIKON Segítségével

Részletesebben

Bejelentkezés. Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Bejelentkezés. Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. Bejelentkezés Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. E-mail: helpdesk@erstetrader.hu Telefon: (06 1) 23 55 151. 1 Kockázatfeltáró

Részletesebben

Pénz-és kockázatkezelés

Pénz-és kockázatkezelés Pénz-és kockázatkezelés X-Trade Brokers Magyarországi Fióktelepe Soós Róbert Egy befektetési stratégia elemei 1. Meg kell határozni a belépési és zárási pozíciókat. 2. Pénz-és kockázatkezelés 3. Pszichológia

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2010.10.12. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel 2

Részletesebben

Különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k)

Különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k) Figyelmeztetés befektetők számára 28/02/2013 Különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k) Kulcsfontosságú üzenetek A CFD-k összetett termékek, amelyek nem minden befektető számára alkalmasak. Ne fektessen be

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. Margin elszámolású Deviza Ügyletekre

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. Margin elszámolású Deviza Ügyletekre A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója Margin elszámolású Deviza Ügyletekre Lezárva: 2018. Január 03. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 40. - 41. és 43. -ai szerinti

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (42. hét)

BC Tipp heti statisztika (42. hét) BC Tipp heti statisztika (42. hét) USDHUF eladás 216,65 áttörésekor Profitcél: 210,15 Javasolt stop loss: 218,25 2013.10.11. 11:56 100 000 263,7 pont 263 700 Ft 649 950 Ft 2 500 000 Ft 1 / 10 DAX index

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés Értékpapír-kölcsönzés TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI SHORT?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN... 4

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (9. hét)

BC Tipp heti statisztika (9. hét) BC Tipp heti statisztika (9. hét) DAX index vétel 7697,95 áttörésekor Profitcél: 7997,95 Javasolt stop loss: 7603,90 2013.02.22. 12:52 5 db CFD Index 158,94 pont 235 650 Ft 684 730 Ft 2 500 000 Ft 1 /

Részletesebben

Kereskedés a tőzsdén

Kereskedés a tőzsdén Kereskedés a tőzsdén Egy kis ismétlés a tőzsde Térben és időben koncentrált piac A kereskedés az áru jelenléte nélkül történik Szabályozott piac törvény szabályozza a működést és a kereskedés módját Közvetlenül

Részletesebben

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés Értékpapír-kölcsönzés TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI TSHORT?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI TSHORT POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI TSHORT POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN...

Részletesebben

Bevezető a profit kb. 300% nem szabad ilyet csinálni piac-semleges opciós prémiumokból Call és Put opciókat shortoltunk hónapról hónapra

Bevezető a profit kb. 300% nem szabad ilyet csinálni piac-semleges opciós prémiumokból Call és Put opciókat shortoltunk hónapról hónapra 1 Bevezető A történet 212 márciusában kezdődik és 213 áprilisáig tart, a profit kb. 3%. A cím pedig egyértelművé teszi: nem szabad ilyet csinálni. És, hogy miért a tiltás, az alábbiakban kiderül. Kezdetben

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (8. hét)

BC Tipp heti statisztika (8. hét) BC Tipp heti statisztika (8. hét) S&P 500 index vétel 1526,60 áttörésekor Profitcél: 1559,60 Javasolt stop loss: 1515,70 2013.02.15. 15:34 60 db Index CFD 4,99 dollár 66 465 Ft 1 220 060 Ft 2 500 000 Ft

Részletesebben

MIRROR TRADING KEZELÉSI

MIRROR TRADING KEZELÉSI MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BASKET MEGBÍZÁS DEVIZAKOSÁR KÖVETÉSE 1 A következő linken érhető el az online felület: http://platform.tradency.com/b138/fxgurumirrortrading/ A kereskedési platform a http://www.tradency.com/

Részletesebben

Devizapiac a gyakorlatban

Devizapiac a gyakorlatban Devizapiac a gyakorlatban Budapesti Értéktőzsde 2011. október 11. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati

Részletesebben

QUAESTOR kereskedési stratégiák tájékoztatás az eredményekrıl május 5.

QUAESTOR kereskedési stratégiák tájékoztatás az eredményekrıl május 5. QUAESTOR kereskedési stratégiák tájékoztatás az eredményekrıl 2010. május 5. Kereskedési stratégiák Tájékoztatjuk a kedves eqtrader Felhasználókat, és kedves Ügyfeleinket, hogy Elemzıi Csoportunk 2009.

Részletesebben

MIRROR TRADING KEZELÉSI

MIRROR TRADING KEZELÉSI MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MANUÁLIS KERESKEDÉS 1 A következő linken érhető el az online felület: http://platform.tradency.com/b138/fxgurumirrortrading/ A kereskedési platform a http://www.tradency.com/

Részletesebben

Buda-Cash Trader Használati Útmutató

Buda-Cash Trader Használati Útmutató Buda-Cash Trader Használati Útmutató 1. Forex Kereskedés... 4 1.1 Spot Forex Kereskedés... 6 1.2 Forex Trade Orders - Kereskedési Megbízások elhelyezése... 7 1.3 Forex Options - Forex opciók... 8 1.4 Határidős

Részletesebben

A Buda-cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer munkafelületének bemutatása

A Buda-cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer munkafelületének bemutatása A Buda-cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer munkafelületének bemutatása A BC Trader egy multifunkcionális, többszörösen díjazott online kereskedési rendszer, ami lehetővé teszi a befektetők számára,

Részletesebben

TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEVEZETŐ A Tőzsdejáték az Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által közösen működtetett a tőzsdei kereskedést egyszerűsített körülmények közt bemutató,

Részletesebben

Bejelentkezés. Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Bejelentkezés. Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. Bejelentkezés Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. E-mail: helpdesk@erstetrader.hu Telefon: (06 1) 23 55 169. 1 Kockázatfeltáró

Részletesebben

A gyorskereskedési jegy felépítése

A gyorskereskedési jegy felépítése A gyorskereskedési jegy felépítése Nagyobb rálátás, átláthatóság Forex CFD Forex A forex gyorskereskedési jegy felépítése FX Opciós termék ikon Segítségével válthat a spot FX és FX opciók között KERESŐ

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget] QUAESTOR kereskedési stratégiák tájékoztatás az eredményekrıl június 14.

[Ide írhatja a szöveget] QUAESTOR kereskedési stratégiák tájékoztatás az eredményekrıl június 14. [Ide írhatja a szöveget] QUAESTOR kereskedési stratégiák tájékoztatás az eredményekrıl 2010. június 14. Kereskedési stratégiák Tájékoztatjuk a kedves eqtrader Felhasználókat, és kedves Ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

Tőkepiaci alapismeretek

Tőkepiaci alapismeretek Tőkepiaci alapismeretek Pénzügyi piacok Az értékpapírpiac Tőzsdék története Budapesti Értéktőzsde Ajánlat Elszámolás Társasági esemény Adózás Mi a tőzsde? A Budapesti Értéktőzsde A rendszer A frankfurti

Részletesebben

1. RÉSZ. A telefonhívások rögzítésre kerülhetnek, melyek később bizonyítékként felhasználhatóak vita vagy vita lehetőségének esetén.

1. RÉSZ. A telefonhívások rögzítésre kerülhetnek, melyek később bizonyítékként felhasználhatóak vita vagy vita lehetőségének esetén. 1. RÉSZ. KERSKEDÉSI ÓRÁK Forex megbízások: Ügyfeleink megbízásokat a nap 24 órájában adhatnak vasárnap 23.00 (CET) órától péntek 23.00 (CET) óráig. A kereskedés ez időpont után vasárnap 23.00 (CET) óráig

Részletesebben

BPForex ProTader. A számlakivonatok értelmezése. Pag. 01

BPForex ProTader. A számlakivonatok értelmezése. Pag. 01 BPForex ProTader A számlakivonatok értelmezése Pag. 01 Index Bevezetés 03 Kivonat 1: Számlatörténeti jelentés 04 Kivonat 2: Részletes tranzakció jelentés 05 A teljes elszámolási ciklus 06 Kivonat 3: EZ

Részletesebben

Devizapiac a gyakorlatban. Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25.

Devizapiac a gyakorlatban. Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25. Devizapiac a gyakorlatban Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25. Equilor Az Equilor Befektetési Zrt. A Budapesti Értéktőzsde alapító tagja A befektetővédelmi Alap és a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület

Részletesebben

A DEVIZAPIAC ALAPJAI

A DEVIZAPIAC ALAPJAI A DEVIZAPIAC ALAPJAI Mi lehet vonzóbb annál, mint egy olyan piacon kereskedni, amelynek a világon mindenki a szereplıje? A devizapiac talán az egyetlen piac, amely sohasem alszik, a kereskedés az egyes

Részletesebben

Deviza kereskedés és kondíciók a Buda-Cash Trader rendszerén keresztül

Deviza kereskedés és kondíciók a Buda-Cash Trader rendszerén keresztül Deviza kereskedés és kondíciók a Buda-Cash Trader rendszerén keresztül A devizapiacról (Forex) általánosan: A devizapiac a maga 3,5 trillió USD napi forgalmával a legnagyobb és legdinamikusabb tőkepiac

Részletesebben

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Megbízás-végrehajtási irányelvek A megbízás-végrehajtási irányelvek az ügyféllel kötött megállapodás részét képezik, ahogy azt meghatározza a felhasználói

Részletesebben

Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére

Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére Ügyfél neve: Székhelye:.... Adóazonosító száma:.. Szerzıdésének száma:. Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

Hagyományos részvény- és CFD kereskedés a Buda-Cash Traderben

Hagyományos részvény- és CFD kereskedés a Buda-Cash Traderben Hagyományos részvény- és CFD kereskedés a Buda-Cash Traderben Részvénykereskedés a Buda-Cash Traderben: Kezdjen el kereskedni részvényekkel a Buda-Cash Trader díjnyertes platformján keresztül! Az online

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011 Technikai elemzés. c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index jelenleg a csökkenı trendvonal alatt tétovázik. A további emelkedés szempontjából fontos az 1270 pontos szint áttörése. Amennyiben ez nem történik

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai Réz Éva

A határidős kereskedés alapjai Réz Éva A határidős kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2012.04.26. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 3 A határidős

Részletesebben

A kockázatkezelés alapjai

A kockázatkezelés alapjai A kockázatkezelés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

RÉSZEGES HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁS (PARTICIPATING FORWARD)

RÉSZEGES HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁS (PARTICIPATING FORWARD) RÉSZEGES HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁS (PARTICIPATING FORWARD) Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük hogy az ügylet megkötése előtt jelen Ügyféltájékoztatót valamint a Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 6/2011

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 6/2011 Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. A S&P 500 index áttörte az elızı maximumokat, amelyek 1350 alatt voltak. Ez általában bika jelzés. A maximumok áttörése viszont hamis volt, és az index visszatért

Részletesebben

OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR

OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR ELMÉLET ÉS SZÁMOLÁS ELMÉLETI ÉS SZÁMOLÁSI KÉRDÉSEK 1. A devizára szóló európai call opciók a) belsőértéke mindig negatív. b) időértéke pozitív és negatív is lehet. c) időértéke

Részletesebben

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Napii Ellemzéss 33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Összegzés Enyhén negatív nyitás, majd lassú egész napos csorgás jellemezte a tegnapi amerikai kereskedést, mely jelentısebb makrogazdasági és vállalati

Részletesebben

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC 1 Exchange Traded Funds (ETF): tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely leginkább a részvényekhez hasonlatos. A legnépszerűbbek az indexkövető és szektor ETF-ek, melyek az irányadó tőzsdeindexek árfolyamát

Részletesebben

MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÉLES JELZÉS MÁSOLÁS

MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÉLES JELZÉS MÁSOLÁS MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÉLES JELZÉS MÁSOLÁS 1 A következő linken érhető el az online felület: http://platform.tradency.com/b138/fxgurumirrortrading/ A kereskedési platform a http://www.tradency.com/

Részletesebben

Belépés Éles és Demo számlára I.

Belépés Éles és Demo számlára I. Belépés Éles és Demo számlára I. Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal. E-mail: helpdesk@erstetrader.hu Telefon: (06 1) 235

Részletesebben

Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek. BÉT elıadás. 2010. március 4. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok

Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek. BÉT elıadás. 2010. március 4. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek BÉT elıadás 2010. március 4. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Szép Olivér Budapest, 2014.05.29. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

Kereskedési technikák

Kereskedési technikák Kereskedési technikák 2009. október 1. Varjú Péter - ERSTE Broker Az Mielıtt A belépési elsı piacra lépés pozíció elıtt lépünk elemzése érdemes + szem Nota elıtt Bene tartani; Gyöngyszemek Mik a céljaim?

Részletesebben

XETRA BÉT. Kereskedési modellek, kereskedési szakaszok és megbízások típusok az internetes kereskedési rendszerben

XETRA BÉT. Kereskedési modellek, kereskedési szakaszok és megbízások típusok az internetes kereskedési rendszerben XETRA BÉT Kereskedési modellek, kereskedési szakaszok és megbízások típusok az internetes kereskedési rendszerben Kereskedési modellek Értékpapír Kereskedési modell Részvényszekció Részvények Prémium Kategória

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. Margin elszámolású Deviza Ügyletekre

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. Margin elszámolású Deviza Ügyletekre A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója Margin elszámolású Deviza Ügyletekre Lezárva: 2013. március 13. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az ıt a Bszt. 41. és 43. -a szerinti terhelı

Részletesebben

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon?

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? Név: Cím: Ügyfélszám: Megfelelési teszt (tudás és tapasztalat) Kérdőív Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? 1) Egyáltalán nem érdekel. Ritkán

Részletesebben

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Deviza ügyletek A devizapiac az egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő piacok egyike. Közgazdasági értelemben a devizapiac hatékony piacnak tekinthető, hiszen a szervezett, transzparens, likvid

Részletesebben

Európa legnépszerűbb kereskedési termékei a BÉT-en

Európa legnépszerűbb kereskedési termékei a BÉT-en Európa legnépszerűbb kereskedési termékei a BÉT-en Certifikátok, Warrantok világa Varjú Péter Igazgató Befektetési Szolgáltatások 2016.09.29. 1 Jogi nyilatkozat A kiadványban foglalt információk az Erste

Részletesebben

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Az MKB Bank bemutatása* 1950, 1996 Fő tulajdonosa: Bayerische Landesbank (~90%) Mérlegfőösszege: ~3000 Mrd, jegyzett

Részletesebben

3.Lépés: Pozíciónyitás az XTB MetaTrader platformban (devizapárok, indexek és árupiaci termékek esetén)

3.Lépés: Pozíciónyitás az XTB MetaTrader platformban (devizapárok, indexek és árupiaci termékek esetén) 3.Lépés: Pozíciónyitás az XTB MetaTrader platformban (devizapárok, indexek és árupiaci termékek esetén) A befektetés célja a CFD piacon, a nyitási ár és a zárási ár közötti különbségen profitot realizálni.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-232 M32. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

Portfolio MobilTőzsde felhasználói kézikönyv

Portfolio MobilTőzsde felhasználói kézikönyv Portfolio MobilTőzsde felhasználói kézikönyv Bevezetés... 2 Belépés a MobilTőzsdére... 2 A MobilTőzsde felhasználói felülete... 3 Piacok... 3 Kötések... 8 Számla... 8 Hírek... 9 Frissítés, beállítások,

Részletesebben

A határidős kereskedés

A határidős kereskedés A határidős kereskedés 2015. október 20. 17:30 A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. További technikai információk: https://www.kbcequitas.hu/menu/tamogatas/tudastar/oktatas

Részletesebben

Forex Kereskedés. Forex Kereskedés

Forex Kereskedés. Forex Kereskedés Forex Kereskedés Forex kialakulása Forex előnyei / hátrányai P/L kalkuláció Letét Kereskedési idők Működési struktúra Kamat Kereskedési stílusok Gazdasági mutatók Brókercégek típusai Trükkös brókerek Brókerválasztás

Részletesebben

MiFID - Befektetıi kérdıív Nem magánszemély ügyfélnek

MiFID - Befektetıi kérdıív Nem magánszemély ügyfélnek MiFID - Befektetıi kérdıív Nem magánszemély ügyfélnek AZONOSÍTÓ ADATOK Ügyfél neve Székhely Adószám Ügyfélazonosító A Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Molnár Melina Budapest, 2014.11.25. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció bemutatása Az európai típusú devizaopció (továbbiakban: opció) egy olyan megállapodás, amely során az opció vevője jogot szerez arra,

Részletesebben

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-235 M01. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

[CFD TERMÉKLEÍRÁS] Figyelmeztetés

[CFD TERMÉKLEÍRÁS] Figyelmeztetés CFD termékleírás Figyelmeztetés A tájékoztatót együtt kell olvasni az üzleti szabályzattal. A pontosság érdekében mindent megtettünk, de a tájékoztatóban fog lalt információk változhatnak, így ezek csak

Részletesebben

Terméktájékoztató. Egyedi árfolyamos devizakonverzió FX Spot O l d a l

Terméktájékoztató. Egyedi árfolyamos devizakonverzió FX Spot O l d a l Terméktájékoztató Egyedi árfolyamos devizakonverzió FX Spot 0 7. O l d a l Egyedi árfolyamos devizakonverzió A termék leírása Az Egyedi árfolyamos devizakonverzió (FX Spot) olyan deviza adásvételi ügylet,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ELSŐ BELÉPÉS A NETBOON KERESKEDÉSI RENDSZERBE... 3 2. A Netboon menüpontjai... 3 2.1. Villámkötés... 3 2.2. Kereskedés...

Részletesebben