ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread?"

Átírás

1 ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK Mi a devizapiac? A nemzetközi online kereskedési környezet a legnagyobb és legdinamikusabb tıkepiac a világon, napi 3200 milliárd dolláros forgalommal, melyen a nap 24 órájában, heti 5 napon keresztül tud kereskedni, vasárnap délutántól (22:00 magyar idı) a pénteki amerikai piaczárásig (23:00 magyar idı). A devizapiacon devizapárok segítségével tudják a befektetık kihasználni a devizák egymáshoz viszonyított mozgását. Mik azok a deviza keresztárfolyamok? A devizák árjegyzése devizapárokra vonatkozik. A kereskedés mindig két deviza közt történik úgy, hogy azok egymással szemben állnak. Például, ha EURUSD keresztárfolyamban kereskedik, akkor az EUR árfolyama van szembeállítva az USD-vel szemben. Míg az egyik devizát megveszi (long pozíció), addig a másikat eladja (short pozíció). Mi a Bid/Ask spread? A bid árfolyam az az árfolyam, melyen a bázis devizát eladja (bal oldali deviza a devizapárban) a változó devizával szemben (jobb oldali deviza a devizapárban), míg az ask árfolyamon megveszi azt. Ezen két árfolyam közti különbséget hívják bid-ask spread-nek. Fıbb devizapárok esetén ez a bid-ask spread szőkebb, mint a többi devizapár esetében. MIT NEVEZÜNK PONTNAK? A pontérték meghatározása A devizapárok árfolyamának meghatározása alapesetben 5 számjegyő jegyzés szerint történik. Az utolsó helyiértékbeli legkisebb elmozdulást nevezzük pontnak, mely az adott devizapárban történı legkisebb árfolyamváltozást jelöli, s ebben a tekintetben definíció szerint hasonlít más pénzügyi termékek legkisebb elmozdulását jelentı értékhez. Az alábbi példa alapján a vételi árfolyam 10 pontnyi emelkedése es árfolyamot eredményez. Ugyanezen árfolyam 10 pontnyi csökkenése es jegyzést eredményezne. Az úgynevezett fél pontok az utóbbi idıben kerültek alkalmazásra a szőkebb spread-ek és az áttekinthetıbb árjegyzés érdekében. A pontbeli elmozdulás pénzben kifejezett értéke a pozícióméret és az adott devizapár függvénye. A pontbeli elmozdulás pénzben kifejezett értéke Az alábbiakban megmutatjuk, hogy 1 pont elmozdulás pénzben kifejezett értéke miként számolható ki. Az alábbi számítások a bázisdeviza es mennyiségére vonatkoznak (a bal oldali deviza). EURUSD USD USDCHF USD 8.00 USDJPY USD 9.06 GBPUSD USD USDCAD USD 7.92 AUDUSD USD EURCHF USD 8.00 EURJPY USD 9.06 EURGBP USD

2 DEVIZAKERESKEDÉSI TÍPUSOK Mit nevezünk spot (azonnali) ügyletnek? Spot ügylet alatt egy adott deviza meghatározott árfolyamon, két munkanapos elszámolással történı megvásárlását értjük egy másik deviza ellenében. ABuda-Cash Trader több mint 160 devizapárban kínál spot kereskedési lehetıséget valós idejő árakon kitőnı likviditási feltételek mellett. A devizakereskedési modulban zöld árakon jelzett árfolyamok azonnal üthetı, valós árakat jelölnek. Mit nevezünk Forward Outright (határidıs) ügyletnek? Határidıs ügyletnek az elıre meghatározott áron és elıre meghatározott jövıbeli idıpontban történı deviza üzletkötést nevezzük. A határidıs ügyletek ezen típusának nincsen központi tızsdei kereskedelme, ezek a bankközi devizapiacon történnek. A határidıs árakat az azonnali árnál alacsonyabb (diszkont) vagy magasabb (prémium) értékek jellemzik. A határidıs ár a spot árfolyam idıarányos kamatkülönbözettel korrigált értéke, mely azt fejezi ki, hogy adott deviza adott lejárati napon mennyit érne abban az esetben, ha az azonnali ár nem változna. A TİKEÁTTÉTELES KERESKEDELEMRİL A tıkeáttétel meghatározása A tıkeáttételes kereskedelem azt jelenti, hogy a befektetı a rendelkezésére álló tıke értékének többszöröséért vehet fel pozíciókat, mely úgy válik lehetségessé, hogy a pozíció értékének meghatározott hányadát kell fedezetként rendelkezésre bocsátani, a többit egyfajta hitel formájában kapja a pozíció megnyitásához. A devizakereskedelem jellemzıen tıkeáttételes formában, alacsony fedezeti követelmények mellett történik a devizaárfolyamok relatíve alacsony volatilitásának köszönhetıen. A tıkeáttétel maximális mértékét a megadott minimális fedezeti követelmény alapján lehet meghatározni. Az elsı USD-re vonatkozó 1,5%-os és a többi részre vonatkozó 3%-os fedezeti követelmény mindennapos számadatoknak tekinthetık. Ezen értékek azt jelentik, hogy az 1,5%-os fedezeti követelmény alapján USD segítségével USD értékő pozíció felvételére nyílik lehetıség. A tıkeáttétel ebben az esetben 66x-os, mivel a rendelkezésre álló USD 66x-osáért nyithatunk pozíciókat. A tıkeáttétel elınyeirıl A tıkeáttétel segítségével kisebb piaci mozgásokból is komoly haszon realizálható, természetesen a felvállalt kockázat növekedésével párhuzamosan. A szerzıdésben meghatározott feltételek alapos áttanulmányozása és a kereskedési stratégiába történı beépítése emiatt erısen javasolt. Fedezetként felhasználható nettó egyenleg A fedezetként felhasználható nettó egyenleg megmutatja a pozíciónyitáshoz még szabadon felhasználható összeget, mely nem haladhatja meg a fedezeti követelmény mértékét. Amennyiben ez az érték közelít a fedezeti követelmény minimális értékéhez, a kitettség csökkentése javasolt pozíciózárással vagy pótbefizetéssel a kényszerlikvidálás elkerülésének érdekében. Nem realizált eredmény fedezetként történı felhasználása A nem realizált eredmény fedezetként történı felhasználása lehetséges a kereskedés során, mivel a fedezetként felhasználható nettó egyenleg tartalmazza a nem realizált eredményeket. 2

3 Margin Call A mindenkori minimális fedezeti követelménynek megfelelı egyenleg fenntartása szüskéges a pozíciók megtartásához. Amennyiben az egyenleg ezen érték alá csökken, úgy az ügyfélszámla margin call-t kap, melyet követıen pótbefizetés vagy a nettó kitettség csökkentése szükséges a kényszerlikvidálás elkerülése végett. Pozícióméret A pozíció maximális mérete a fedezeti követelmény által elıre meghatározott érték. 1,5%-os fedezeti követelmény esetén egy USD értékő számlával felvehetı maximális pozícióméret USD, ennek felvétele azonban nem javasolt mivel rövid idı alatt nagy eredményváltozás játszódhat le ami adott esetben margin call-t eredményezhet. Major, Minor, Exotic fedezeti kategóriák Az egyes deviza osztályokra vonatkozó fedezeti követelmények a vonatkozó devizapárok volatilitásának függvényében különbözıek. A major (fı) devizapárokra vonatkozik a legalacsonyabb, az exotic kategóriára pedig a legmagasabb fedezeti követelmény. DEVIZA MEGBÍZÁSOK TÍPUSAI Megbízástípusok Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a devizapiacon elérhetı hatékony kereskedést elısegítı megbízásokat. 1. Limitáras megbízás A limitáras megbízások akkor teljesülnek, ha a piac egy adott árszintet vagy annál kedvezıbb szintet elér. A rendszerben meghatározott idıtartamra is ki lehet adni megbízásokat. 2. Stop if Bid A Stop if Bid megbízás meghatározott eladási áron illetve az ahhoz tartozó vételi árfolyamon történı megbízásteljesülést jelent. Leggyakrabban akkor használják, ha adott eladási árhoz tartozó vételi áron szeretnének long pozíciót nyitni (pl. a grafikonok eladási árfolyamokat mutatnak, ezért ehhez viszonyítják a vételi pozíciókat is.) 3. Stop if Offer A Stop if Offer megbízás meghatározott vételi áron illetve az ahhoz tartozó eladási áron történı megbízásteljesülést jelent (piaci ár alatti eladás vagy piaci ár feletti vétel). Leggyakrabban adott árfolyamszint áttörésekor megnyitni kívánt short pozíció felvételéhez használják. Különbözı megbízástípusok összekapcsolásával olyan logikai rendszert hozhatunk létre, melyek a piaci mozgások hatékonyabb kihasználásához nyújtanak segítséget. 4. One Cancels Other (OCO) Az ún. OCO megbízások a leggyakrabban használt kapcsolt megbízástípusok, melynek lényege, hogy az egyik megbízás teljesülésekor a másik automatikusan törlıdik. Ezáltal adott pozícióhoz egyszerre tudunk stop és limitáras megbízást adni. 5. If Done (ID) Az ún. If Done megbízások lényege, hogy amennyiben az elsıként megadott megbízás teljesült, úgy életbe lép a másodikként meghatározott megbízás. Jó példa erre, hogy ös EURUSD árfolyamra szóló vételi megbízást adunk ki, s amennyiben ez teljesül, úgy án Stop if Bid megbízás aktiválódjon. 6. Trailing Stop (követı stop) A követı stop olyan megbízástípus, melynek árfolyamszintje az azonnali ár pozíció szempontjából kedvezı irányba történı elmozdulásakor módosul. Long pozíció esetében az árfolyam emelkedésével párhuzamosan emelkedik a stop megbízás árfolyamszintje, viszont ha az ár csökken, a stop szint nem változik. Ezen megbízástípus segítségével tehát meghatározott mértékben engedjük csak a pozíció ellen menni a piacot, viszont megadjuk a lehetıséget a nyereség növekedésére. 7. Stop (garantált stop) A Stop típusú megbízás garantálja, hogy a megbízás a megbízásban szereplı árfolyamon teljesül. A Stop típusú megbízás megvéd a hirtelen árfolyam változásokból adódó, eltérı 3

4 (kedvezıtlenebb) árfolyamon történı teljesüléstıl. A Stop típusú megbízás nem nyújt ugyanakkor teljes mértékő biztonságot a nagyobb ugrásokkal szemben (gap). Amennyiben az ugrás a táblázatban szereplı -adott devizapárhoz tartozó- pontban kifejezett elmozdulást meghaladja, a Stop típusú megbízás az elsı elérhetı árfolyamon fog teljesülni, mely kedvezıtlen irányba eltérhet a megbízásban szereplı árfolyamtól. Devizapár Garancia határérték és minimális távolság a piaci árfolyamtól AUDUSD 15 EURJPY 20 EURUSD 20 EURCHF 20 EURGBP 15 GBPCHF 25 GBPJPY 50 GBPUSD 25 NZDUSD 20 USDCAD 20 USDCHF 20 USDJPY 20 A táblázatban szereplı értékek egyben jelzik, hogy a Stop típusú megbízást legalább milyen távolságra lehetséges elhelyezni az aktuális piaci árfolyamtól. TOM-NEXT HOSSZABBÍTÁS Tom-Next A spot devizapozíciók T+2 munkanapi értéknappal kerülnek elszámolásra, mely azt jelenti, hogy az üzletkötés napját követı 2 munkanap múlva történne a fizikai leszállítás. Például a hétfıi spot pozíciók értéknapja szerda, a csütörtöki pozícióké hétfı (ha nincs ünnepnap). Devizapiaci spekuláció során nem várjuk meg a fizikai leszállítást, a spot pozíciók automatikusan a következı értéknapra hosszabbítódnak meg, a hosszabbítást rollover-nek nevezzük. Amennyiben tehát egy hétfıi spot pozíciót (szerdai értéknap) keddre átviszünk, a pozíció nyitóárfolyamon lezáródik a nap végén, és nyitóárfolyam +/- egy napi kamattal módosított nyitóárfolyamon újra megnyílik csütörtöki értéknappal. Egy Tom-Next hosszabbítási jelentés a következıképpen néz ki: A rollover költségei és a kamatelszámolás Rollover esetén a pozíció nettó eredményét továbbvisszük, ám az árba beleépül két tényezı, melyeket a következıkben ismertetünk. 4

5 Swap ár A kereskedési nap végén (23:00 magyar idı) túl megtartott spot pozíciók tehát automatikusan új értéknapra görgetıdnek azáltal, hogy zárásra, majd nyitásra kerülnek. A zárási és nyitási ár különbözete a swap ár, mely az alábbi komponensekbıl tevıdik össze: Határidıs idıarányos kamatkülönbözet Eredményre (nyereség ill. veszteség) fizetett hitelkamat EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCHF / EURCHF / AUDUSD /

Buda-Cash MetaTrader Fontos Tudnivalók

Buda-Cash MetaTrader Fontos Tudnivalók Buda-Cash MetaTrader Fontos Tudnivalók Kockázati és szerzői jogi nyilatkozat A devizapiacon való kereskedés átlag feletti hozamokkal kecsegtet, azonban ez a befektetési forma rendkívül kockázatosnak és

Részletesebben

ELSŐ LÉPÉSEK A FOREX VILÁGÁBAN

ELSŐ LÉPÉSEK A FOREX VILÁGÁBAN ELSŐ LÉPÉSEK A FOREX VILÁGÁBAN Tartalomjegyzék.. Mi az a Forex és miért kereskedjen? 1.. Miért kereskedjen a devizapiacon?... Valósítsa meg elképzeléseit valós ügyletekben. A Bika és a Medve.. Olvasson

Részletesebben

A FOREX piac. Bevezetés a devizakereskedelembe GFT oktatási segédlet

A FOREX piac. Bevezetés a devizakereskedelembe GFT oktatási segédlet A FOREX piac Bevezetés a devizakereskedelembe GFT oktatási segédlet BEVEZETŐ: BIKÁK ÉS MEDVÉK Mi a FOREX KERESKEDÉS? MILYEN DEVIZÁKKAL KERESKEDHET? PIP-EK,LOT-OK, TŐKEÁTTÉTEL NÉGY LÉPÉS AZ ELSŐ FOREX KERESKEDÉS

Részletesebben

Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között

Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között Készítette: Mészáros

Részletesebben

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt:

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt: - Limit ajánlat, amelynél a beadott megbízással meg kell jelölni egy árat (az un. limitár), melynél rosszabb áron az ügylet nem teljesíthető vételnél tehát legfeljebb a megjelölt áron, eladásnál legalább

Részletesebben

Az előadás felépítése

Az előadás felépítése A bankok piaci kockázatkezelése Az élet a kockázatok kezeléséről, nem kiküszöböléséről szól. W. Wriston, egykori Citicorp elnök Holmár Krisztina Ph.D. II. évfolyam 2008. november 24. Az előadás felépítése

Részletesebben

Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book. Elemzésközpont.hu

Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book. Elemzésközpont.hu Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book Elemzésközpont.hu www.elemzeskozpont.hu Kedves Olvasó! Ebbe az ebook-ba összeválogattuk azokat az általunk publikált cikkeket, melyek a külföldi tőzsdékhez

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

TANULJA KI A PIACOT 10 PERC ALATT

TANULJA KI A PIACOT 10 PERC ALATT TANULJA KI A PIACOT 10 PERC ALATT MAGAS KOCKÁZATÚ BEFEKTETÉSRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS: A deviza kereskedés (Forex) és a különbözeti ügyletekkel (CFDk) történő kereskedés fokozottan spekulatív jellegű

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában

Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában A jegybankok számára kulcsfontosságú információt jelent, hogy a gazdaság szereplõi és ezen belül a pénzpiaci szereplõk mit gondolnak a monetáris

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI KBC EQUITAS A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI Tőzsdei oktatóanyag a KBC Equitas ügyfelei részére A kézirat zárása: 2014.07.03. Tartalom Bevezető... 1 1. Ismerkedés a tőzsdével... 3 1.1. A tőzsde... 4 1.2. A

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible-Deviza

Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible-Deviza Erste Strukturált Termék Az Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible (BRC)-Deviza egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére ad lehetőséget.

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS 16 HITELINTÉZETI SZEMLE RADNAI MÁRTON SZATMÁRI ALEXANDRA VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS Az elmúlt években a kockáztatott érték (VaR) módszerek elfogadottá váltak a kereskedési portfóliók piaci kockázatának

Részletesebben

PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK

PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági francia SZAK Nappali tagozat Tőzsde- Pénzintézetek szakirány PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK Késztette: Kőrös Gábor László Budapest,

Részletesebben

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Műszaki menedzser szak Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal ZÁRÓDOLGOZAT Készítette Konzulens Dr. Ormos

Részletesebben

Tájékoztató. az Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatásról. Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatás. Mik a stop loss és a start buy funkciók?

Tájékoztató. az Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatásról. Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatás. Mik a stop loss és a start buy funkciók? Tájékoztató az Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatásról Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatás A MetLife Biztosító Zrt. a magyar életbiztosítási piacon elsőként vezette be árfolyamfigyelő szolgáltatását. Az

Részletesebben

A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007 2010 között

A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007 2010 között 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 497 GYARMATI ÁKOS MICHALETZKY MÁRTON VÁRADI KATA A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007 2010 között A Budapesti Likviditási Mértéket (BLM) 2005-ben hozta

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

Forex kereskedés automatizált rendszerekkel

Forex kereskedés automatizált rendszerekkel Forex kereskedés automatizált rendszerekkel Tények és tévhitek a forex kereskedésről és a forex robotok használatáról. www.forexrobotworld.net Tartalom - Tartalom.... 2 - Bevezető.. 4 - A forex kereskedelem

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

MNB-tanulmányok 54. A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT

MNB-tanulmányok 54. A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT MNB-tanulmányok 54. 26 CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái Csávás Csaba Kóczán Gergely Varga Lóránt A fõbb hazai

Részletesebben

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli.

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli. Adósminısítés: Olyan minısítési ügymeneti folyamat, melynek során azt bírálja el a finanszírozó, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfél megfelel-e a szolgáltató által támasztott követelményeknek.

Részletesebben