SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, KATA, EVA, EKHO,CÉGAUTÓADÓ évi változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, KATA, EVA, EKHO,CÉGAUTÓADÓ 2015. évi változásai"

Átírás

1 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, KATA, EVA, EKHO,CÉGAUTÓADÓ évi változásai évi LXXIV. törvény (MK. 161.száma) Lepsényi Mária NAV ÜgyfélkapcsolaR és tájékoztatási Főosztály

2 Családi kedvezmény Családi pótlékra jogosul3al közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastárs (pl. a nevelőszülő és a gyám házastársa) jogosultnak minősül már évközben is az adóelőleg nyilatkozat megtételekor. Családi kedvezményre jogosul3al (pl. a rokkan3al) közös háztartásban élő hozzátartozó (pl. a rokkant testvére) a házastársával, éle3ársával megoszthatja az év végén a kedvezmény összegét, amennyiben azt a rokkant nem tudta, vagy nem akarta igénybe venni. A ös bevallásban, munkáltatói elszámolásban az adóazonosító jelet fel kell tüntetni, természetes azonosítókat nem lehet szerepeltetni. Adóazonosító jelet a január 1- jétől megte3 adóelőleg nyilatkozatban kell szerepeltetni. Ez a szabály vonatkozik a külföldön élő gyermekre is, ha a Magyarországon akarnak családi kedvezményt érvényesíteni a szülők. A 2015-ös évről készült adóbevallásban, A 20A 2015-ös évről készült adóbevallásban, munkáltatói elszámolásban az eltartottak adóazonosító jelét fel kell tüntetni, vagyis a természetes azonosítók már 2

3 Családi kedvezmény 2015 Kedvezmény mértéke nem változik re. Kedvezmény érvényesítésével kapcsolatosan nyilatkozni kell a jogosultság jogcíméről [29/A. (3) bek.] adóbevallás, munkáltatói elszámolás esetén (jogcímek:családi pótlékra jogosult, várandós, saját jogán jogosult, rokkantsági járadékban részesül). Rendszeres bevételt ju3atónak is lehet nyilatkozni a kedvezmény érvényesítéséről (pl. rendszeres megbízási díj, bérlex díj, személyesen közreműködő). CSJK elszámolása az szja terhére történik, amennyiben adózó visszaigénylő pozícióban van. 3

4 Családi kedvezmény tól A 2. gyermek után ban ^ ben ^ ban ^ ben és az azt követő években ^. 4

5 Első házasok kedvezménye 29/C december 31- ét követően kötö3 házaspárokra vonatkozik. A családi kedvezményt megelőzi. Mértéke havi F., amely havi F. adót jelent. Feltétel, hogy legalább az egyék fél első házasságát kösse. Az első jogosultsági hónap a házasságkötést követő hónap. A kedvezmény 24 hónapig érvényesíthető, de legfeljebb addig, amíg családi kedvezményre jogosul3á vállnak a leendő közös gyermekre tekinte3el ( a nevelt gyermeket figyelmen kívül kell hagyni). Családi kedvezménnyel együ3 is előfordulhat (pl. az egyik fél előző házasságból hozza a gyermekét, a másik félnek pedig ez az első házassága). Megosztással is érvényesíthető, ideértve az adóelőleg nyilatkozatot is és a bevallás kitöltésekor ezen a döntésen változtathatnak. Rendszeres jövedelem esetén is érvényesíthető. A kedvezményt az adóelőleg megállapítására köteleze3 magánszemély is érvényesíthex. 5

6 Nem önálló és önálló tevékenység Kiküldetési rendelvény (zárt rendszerben kezelt és tárolt, elektronikus úton előállítob bizonylat is megfelel). Iskolaszövetkezet által nyújto3 szolgáltatás esetében a szolgáltatás fogadója minősül munkáltatónak. Egyszerűsíteb foglalkoztatás az adómentes éves keretösszegnél nemcsak a minimálbér 85 %- a, hanem - akinek jár - annál a garantált bérminimum 87 %- át kell figyelembe venni. visszamenőleges szabály 6

7 Kifizetőt terhelő adó 69. Kifizetőt terhelő adó mellem adható (70. és a 71. szerint) jumatások Jövedelemnek a ju3atás értéke minősül. Ingyenes vagy kedvezményes szerzés esetén a szokásos piaci értékből az a rész minősül jövedelemnek, amit nem téríte3 meg a magánszemély. Ju3atás közterhének (szja és eho) alapja a jövedelem szerese (nincs 1.53). Szja:16 % Eho: 14 % az éves és az egyedi értékhatárnak megfelelő éves keretösszeg ( F. ) és a rekreációs kereten ( ) belül, feleme 27 % 7

8 Egyes meghatározom jumatásnak minősül az a ju3atás, amely megfelel a ban meghatározo3 béren kívüli ju3atás feltételeinek, de az o3 meghatározo3 értékhatárt meghaladja (pl ^. Erzsébet utalványt ad a ^. helye3, akkor a ^ után 27 % az eho); a 71. szerinx ju3atások közül a SZÉP kártya nélkül ado3 ju3atás megfelel az egyedi értékhatároknak, de több mint az éves keretösszeg, azaz ^. (pl. helyi bérlet 12 X Erzsébet utalvány 12 X 8000 ^. = ^, melyből ^. a 70. szerinx ju3atás, tehát ^ után 27 % az eho); az adóévi keretösszeget és az egyedi értékhatárokat meg nem haladóan, valamint a SZÉP kártyán ado3 ju3atás egyedi értékhatárát meg nem haladóan ado3 ju3atás, ha a rekreációs keretösszegnél ( ^.- nál) a ke3ő együ3 több (pl. Erzsébet utalvány ^ + munkáltatói hozzájárulás egészségpénztárba ^ + Szép kártya vendéglátás alszámla ^.+ szálláshely alszámla ^ = ^, ebből ^. a 70. szerinx ju3atás, tehát ez után 27 % az eho; 8

9 Éves keretösszeg megállapítása évi 200 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll; a 200 ezer forintnak a munkavállaló által az ado3 munkáltatónál az adóévben a ju3atás alapjául szolgáló jogviszonyban töltö3 napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn; évi 200 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála mia3 szűnik meg, azzal, hogy a keretösszeg számításánál a munkavállalót megillető béren kívüli ju3atásnak kell tekinteni a munkavállalóra tekinte3el más magánszemélynek biztosíto3 béren kívüli ju3atást is. 9

10 Rekreációs keretösszeg évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll; a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az ado3 munkáltatónál az adóévben a ju3atás alapjául szolgáló jogviszonyban töltö3 napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn; évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála mia3 szűnik meg, azzal hogy a keretösszeg számításánál a munkavállalót megillető béren kívüli ju3atásnak kell tekinteni a munkavállalóra tekinte3el más magánszemélynek biztosíto3 béren kívüli ju3atást is. 10

11 Kifizetőt terhelő adó megfizetésének időpontja a ju3atás hónapja köteleze3ségeként kell megfizetni az értékhatárt meghaladó rész utáni adót (ez a szabály vonatkozik az egyedi értékhatárokra és a keretösszegekre is) ; egyesület, alapítvány stb. az adóköteleze3ség alá eső érték után az adóévre elszámolt éves összes bevétel megállapítására előírt időpontot követően az elszámolt éves összes bevétel megállapítása hónapjának köteleze3ségeként; re még a régi szabályokat kell alkalmazni az ^. felel részre 2015 májusában; jogviszony megszűnésekor, a m e g s z ű n é s h ó n a p j a köteleze3ségeként, a meghaladó rész(ek) után a már teljesíte3 közteher beszámításával ( + 13 százalékot jelent legfeljebb, ha a 71. szerinx ju3atásokat adta a munkáltató); 11

12 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye kedvezményeze3 biztosíto3 halát kivéve - a biztosíto3 lehet; 10 éves felhalmozási/várakozási idő kezdete a szerződés ügyfél által történő aláírásának napja; a 10 év felhalmozási idő nem szükséges a 40 %- ban történt egészségkárosodás vagy a biztosíto3 halála esetén ; Járadékszolgáltatás: 10. év végéig (biztosíto3 haláláig) kell a járadékszolgáltatást teljesíteni (ha a 6. évben lesz nyugdíjas, akkor 4 évig kell fizetni); ^. alal havi járadékszolgáltatás esetén a 10. éven belül egyösszegben is teljesíthető a szolgáltatás; 12

13 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye Rendelkezni továbbra is a december 31.- ét követően megkötö3 szerződés esetén lehetséges. Értékhatár: Rendelkezés alapjául szolgáló összeg 20 százaléka, de legfeljebb forint, forintos korlátra figyelni kell (ÖPT + NYESZ- R+Nyugd.bizt). Több nyugdíjbiztosítás esetén a rendelkezés szerinx összeg kiutalása a befizetéssel arányosan történhet. Rendelkezni az első nyugdíjszolgáltatásnak minősülő teljesítésig, de legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig fizete3 díj alapján lehet. (Nem minősül nyugdíjszolgáltatásnak az egészségkárosodás mial részteljesítés.) Ha az alapbiztosításon belül 10 százalékot meghaladja a kockázax biztosítás, akkor nem tehető rendelkező nyilatkozat a kockázax részre. 13

14 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye Biztosítási események A biztosíto3 halála Öregségi nyugdíjkorhatár elérése Nyugdíjba vonulás 40 % mértékű egészségkárosodás 14

15 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye Kiegészítő biztosítás fogalma pontosításra került. Külön szerződési feltétele van. Díja elkülönül a nyugdíjbiztosítás díjától számvitelileg is. Nem szolgál a rendelkezés alapjául. 15

16 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye Nem forintban fizete3 biztosítási díjakat az adóév utolsó napja szerinx MNB árfolyamon kell átszámolni, vagy ha nem jegyzik, akkor az euróban megado3 árfolyamot kell alkalmazni (visszamenőleges rendelkezés évre). Több biztosítót is meg lehet jelölni (eddig egyet lehete3). Rendelkezni igazolás alapján lehet. Átutalás - köztartozás hiányában. 16

17 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye A rendelkező nyilatkozat megtételére az a magánszemély jogosult, aki nyilatkozattétel időpontjában rendelkezik nyugdíjbiztosítási szerződéssel. Nyilatkozatot tehet továbbá az a magánszemély is, aki a a nyilatkozattétel időpontjában a következő okok miatt nem rendelkezik már ilyen szerződéssel: - a szerződésben egy másik személy lépett a helyébe, (és visszafizetési kötelezettséget kiváltó esemény nem volt) - a szerződés nyugdíjszolgáltatás miatt szűnt meg - a szerződés a magánszemélynek fel nem róható okból (pl. a biztosító felszámolása miatt) szűnt meg. 17

18 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye Más EGT államban letelepede3 biztosító is köteles a kedvezmény alapjául szolgáló igazolás kiadására. Az igazoláson a biztosító saját adatait is szerepelten kell a beazonosítás mia3. Önadózás keretében érvényesíthető kedvezmény. a 18

19 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye Ha a nyilatkozat teljesítésekor a magánszemély már nem szerződője a biztosításnak: és a helyébe egy másik személy lép, akkor a biztosító jóváírja a szerződésen az átutalt összeget, feltéve, hogy nem keletkezett visszafizetési kötelezettség; nyugdíjszolgáltatás miatti megszűnés esetén a (volt) szerződőnek átutalja; más esetekben az adóhatóságnak visszautalja; Az adóhatóság kérelem alapján a magánszemélynek kiutalja, ha bizonyított, hogy a magánszemélynek fel nem róható okból szűnt meg a szerződés (felszámolás). 19

20 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye Ha a biztosítás nyugdíjszolgáltatás nélkül szűnik meg, vagy a szerződés módosítása miatt már nem minősül nyugdíjbiztosításnak, akkor az adóból átutalt összeget 20%-kal növelten vissza kell fizetni évtől fennáll a visszafizetési kötelezettség abban az esetben is, ha nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő vagyoni érték kivonására kerül sor, függetlenül attól, hogy a szerződés megszűnik-e vagy sem. Az aktuális szerződőnek a korábbi szerződők rendelkezései alapján kiutalt összegeket is vissza kell fizetnie. A visszafizetendő összeget a biztosító állapítja meg és vonja le. Ha kifizető vagy elegendő fedezet hiányában a levonás nem lehetséges, akkor azt a bevallási határidőig a magánszemélynek kell megfizetni. 20

21 Teljes életre szóló biztosítások január 1- jét követően nem mentes a befizetéskor, hanem egyes meghatározo3 ju3atás lesz a rendszeresen fizete3 díj (70. ); a hozam után a kamat jövedelmekre vonatkozó rendelkezések szerint kell adózni; 2017 december 31.- éig befizete3 összeg egyéb jövedelem lesz pénzkivonás esetén; 21

22 Biztosításokkal kapcsolatos változás Szerződőváltás: nem keletkezik adóköteles bevétele a magánszemélynek, ha a más személy (kifizető) által kötött biztosítási szerződésben az eredeti szerződő helyébe lép függetlenül attól, hogy a korábban fizetett díjat megtéríti-e vagy sem. Nem alkalmazható a fenti szabály kockázati biztosítás esetén, ha a biztosító teljesítésére eredetileg a szerződő kifizető volt jogosult, és a szerződőváltást követően a biztosított vagy más magánszemély válik jogosulttá, és a korábbi díjakat nem téríti meg (9. (3a). Ilyen esetben a korábban befizetett díjak után azon a napon keletkezik egyes meghatározott juttatás címén adókötelezettség, amely napon a biztosító teljesítésére való jogosultságot a magánszemély megszerzi. 22

23 Kifizető által kötö3 felelősségbiztosítás A március 15-től hatályos Ptk. 6:541. -a szerint a jogi személy vezető tisztségviselője az e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a jogi személlyel egyetemlegesen felel. Az Szja tv. 4. (2a) módosított rendelkezése szerint nem keletkezik bevétel a díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó, valamint a díjat fizető tevékenységében közreműködő magánszemély feladata ellátásával kapcsolatos felelősségére (ideértve a sérelemdíjat is) kiterjedő felelősségbiztosítás díjának fizetésével. A rendelkezés bármely korábbi évre is alkalmazható! 23

24 Munkavállalói értékpapír-juttatási program (77/C. ) A program szervezője a kötelező tartási időszak kezdő napját követő hónap 20-áig köteles megküldeni az adóhatóságnak a program résztvevőinek kiadott tájékoztató másolatát. A törvényszöveg pontosításával egyértelművé válik, hogy opciós programok esetében is évi 1 millió forint értékű értékpapír juttatható kedvezményesen. Új előírások a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnésének esetére ( a program szervezőjének át kell adnia az adatokat a másik vállalkozásnak az adókötelezettség teljesítése miatt). Elismert programokra vonatkozó átmeneti rendelkezés (Szja tv. 84/ Y. ) kiegészítése (aki később lépett be a programba, az is értékpapírt szerző). 24

25 Egyéni vállalkozókra és őstermelőkre vonatkozó közös szabályok Veszteségelhatárolás következő 5 adóév bevételével szemben átmenea rendelkezés szerint a december 31- éig keletkeze3 veszteség összege ben számolható el utoljára; Ültetvény fogalma: a földforgalmi törvényben foglaltakkal azonos (szőlőültetvény esetén az 1000 négyzetméter, gyümölcsfa ültetvény esetében az 1500 négyzetméter, bogyósgyümölcs- ültetvény esetében 500 négyzetméter); Ingó, ingatlan ingyenes megszerzése esetén értékcsökkenési leírás nem számolható el. 25

26 Egyéni vállalkozókra vonatkozó további szabályok Elvárt adóalap a bevétel 2 %- a (eladásra beszerze3 árú és az elado3 közvewte3 szolgáltatás értéke nem csökkenx a bevételt). Átalányadó választása - a Katv. hatálya alóli á3érés esetén; Átalányadózás megszűnése mulasztási bírság kiszabása esetén a határozat jogerőre emelkedésének időpontja; Bevétel és kifizeteb költség átszámítása külföldi pénznemben kifejeze3 áfa alap esetén ; De minimis támogatások; Csoportmentességi támogatások; Az alkalmazobra tekintebel csak a személybiztosítás díja számolható el költségként. 26

27 Őstermelőkre vonatkozó további szabályok Közös őstermelői tevékenység közös háztartás: az egy lakóingatlanban együ3 lakó, o3 bejelente3 lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége; közös háztartásban élő családtag: a mezőgazdasági őstermelő házastársa, egyeneságbeli rokona (ideértve örökbe fogado3, mostoha és nevelt gyermekét, vagy örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét is); Halászoknak önálló de minimis rendelete van és az őstermelői kedvezmény nekik is jár (717/2014/EU rendelet). 27

28 De minimis szabályok Mezőgazdasági ágazatban nyújto3 csekély összegű támogatás 1408/2013 /EU - Nehéz helyzetben lévő vállalkozást nem zárja ki - Egy és ugyanazon vállalkozásnál három egymást követő adóévben euró lehet (7 500 euró volt korábban) Halászok 717/2014/EU rendelet) euró/3 év 28

29 De minimis 1407/2013/EU- általános rendelet Változás, hogy a nehéz helyzetben lévő vállalkozások nincsenek már kizárva. Maradt a euró/ 3 év. Kereskedelmi árufuvarozásnál is maradt a euró/3 év. Vegyes tevékenységnél - ha elkülöníthető euró, de ezen belül az áruszállítás euró lehet. Teherszállító járművek esetében továbbra sem érvényesíthető (de a csoportmentességibe mehet, mint beruházás, ha belefér a támogatási intenzitásba, akkor a kisváll. kedv. érvényesíthető). Az általános, a mezőgazdasági és a halászaa támogatást egybe kell számolni, euró/3 év 29

30 De minimis A Hajdú- Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. élőállat- beszállítóinak a vidékfejlesztési miniszteri rendelet szerint adómentesen kifizete3 összeg után az Szja tv. 8. szerint megállapíto3 és meg nem fizete3 személyi jövedelemadó a mezőgazdasági termelők esetében agrár csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A Pápai Hús 1913 KF. élőállat- beszállítói által kapo3, az előzőek szerint kiszámíto3 adó összege csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. 30

31 De minimis A csekély összegű, adórendszeren kívüli támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzex jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményeze3 vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. 31

32 Csoportmentességi rendelet 651/2014/EU Támogatási intenzitás től (353/2012 Korm. rend.) a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%, b) a Közép-Dunántúl régióban 35%, c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%, 32

33 Csoportmentességi rendelet Kis és középvállalkozások veheak igénybe 651/2014/EU d) a Közép-Magyarország régióban da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint db) Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár településeken 20%. Agrár csoportmenteségi rendelet 702/2014/EU 33

34 Adómentes bevételek lakáscélú munkáltatói támogatás adható akadálymentesítésre is; termőföld értékesítés mentessége - az 5 vagy 10 éves időszak kezdőnapja a birtokbaadás napja, de legkésőbb az adásvételi szerződés keltét követő 12. hónap utolsó napja; 34

35 Egyéb változások Osztalék jövedelem lesz katások esetében a társaság nyereségéből a kültagnak kifizetett összeg Külföldi előadóművész- távozás előtt, vagy meghatalmazott esetében a távozást követő 90 napon belül kell az szja-t megfizetni és eho-t is kell fizetni (nem kifizetőtől származik a bevétel); évtől minden Kormány által alapított közigazgatási ösztöndíjprogram keretében folyósított ösztöndíj adómentes. Nem kell bevételként figyelembe venni a hitelintézetekről szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosult pénzügyi intézmény által megvásárolt követelés elengedett összegét. 35

36 Kisadózó vállalkozások tételes adója Tartozások vizsgálata az adóév utolsó napján ^- ot nem haladhatja meg; Kisadózó bejelentése - TAJ számot is be kell jelenteni; Kisadózó nyilatkozata - biztosítása a kisadózókénx bejelentéssel jön- e létre; Munkaviszonytól való elhatárolás megdöl a vélelem, ha nem minősül főállásúnak és bevételének több mint 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel nem áll a főfoglalkozása keretében jogviszonyban; Szünetelő havi bejelentési köteleze3sége megszűnik; Eva hatálya alá történő á3érés esetén sem kell leadózni a kata hatálya alá történő bejelentkezéskor nyilvántartásba ve3 készlet értékét; 36

37 Cégautóadó A magyar állam tulajdonában álló, hatósági nyilvántartásba bejegyzett személygépkocsi esetén az adó alanya az a személy vagy szervezet, amely a személygépkocsi vagyonkezelői jogával rendelkezik. Amennyiben a személygépkocsi kapcsán a vagyonkezelői jog mellett használati jog is fennáll, az adó alanya a használati jog jogosítottja. Mentes az adó alól az a személygépkocsi amely törvényes öröklés eredményeként a magyar állam tulajdonában áll, azon hónap utolsó napjáig, melyben a személygépkocsi vagyonkezelői vagy használati jogát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. más személynek vagy szervezetnek nem adja át. 37

38 Cégautóadó Az öröklés útján megszerzett személygépkocsi után az adómegállapítási, adóbevallási és adófizetési kötelezettséget a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni. A mentes személygépkocsi adóját nem kell megállapítani, arról nem kell bevallást adni. 38

39 EVA Adóalanyiság választása lehetséges ft. köztartozás alatt is Az osztalék utáni adót kiváltó adó bevallása KIVA-ból EVA-ba való áttérés esetén - az adózó az üzleti évre vonatkozó kisvállalatiadó-bevallásában elkülönítetten vallja be. A bevallott összeget három egyenlő részletben, az üzleti évre és az üzleti évet követő két adóévre de legkésőbb az e törvény szerinti adóalanyiságának utolsó adóévére vonatkozó társaságiadó-bevallás, kisvállalatiadó-bevallás illetve eva-bevallás benyújtásával egyidejűleg fizet meg. 39

40 EKHO???? (Saláta törvény tervezetében van) Bevételi értékhatár emelkedések 25 millió helyem 60 millió 50 millió helyem 125 millió ( ha a magánszemély az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet edzője, vagy az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség edzője, válogato3 vezetőedzője (szövetségi kapitánya) 100 millió helyem 125 millió (ha a magánszemély az adóévben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója) 40

41 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 41

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben