\ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "\ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~"

Átírás

1 \ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~ ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVÉDELMI Iktatószám: OKTF-KP/ /2016 Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ugyintézó : Gábriel Edit HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) a DAMAT-LUBS Kenőanyag Nagy- és Kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely ~ és telephely: 3398 Nagytálya, Petőfi S u 22/b 291/19 brsz, KUJ: , KTJ: , statisztikai számjel: , adószám: , cégjegyzékszám: , a továbbiakban: Engedélyes) részére Engedélyes kérelmének helyt adva engédélyezi veszélyes hulladékok országos szállítását és gyűjtését az alábbiak szerint 1) Az en2edélyezett hulladék2azdálkodásj tevékenysé2 me2nevezése: Szállítási és gyűjtési tevékenység végzése jelen engedély 3) pontjában felsorolt veszélyes hulladékok tekintetében 2) A hulladék~azdálkodási tevékenysée2el érintett terület: Magyarország területe 3) A hulladék fajtája~ típusa és mennyisége: Azonosító Mennyiség Megnevezes kod (tonna/ev) MEZŐGAZDASÁGI,: KERTÉSZETI, AKVAKULTI~RÁS 02 TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VAbÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS - FELDOLGOZÁSBÓLSzÁj~j\4AZÓ HULLADÉK mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka, * veszélyes anyagokat tai-talmazó, agrokémiai hulladék 5040 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST 03 SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTQNGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HÚLLADÉK faanyagvédőszer-hulladék * halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer * halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszér * fém-organikus vegyületeket tartalmazó faányagvédőszer , * szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer * veszélyes anyagokáttartalmazó, egyéb faanyagvédőszer BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK bőr- és szőrineipari hulladék * oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék textilipari hulladék * kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék Buda est, Mészóros u 58/a Levélcím: 1539 B, Pf~ 675 wwworsza~oszoldhatosa~ ~ovhu Telefon: 2249-l 00 Fax: orsza~os w7oldhatosaghu

2 * veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment * a folyékony hulladéknak a képződése helyén töitéiiő kezeléséből származó, 5 0 veszélyes_anyagokat_tartalmazó_iszap KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK kőolajflnomításból származó hulladék * sótalaiitó berendezésből származó iszap * tartályfenék iszap * alkil-savas iszap * kiömlött olaj * üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap * savas kátrány * egyébkátrány * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből szánn~ó, veszélyes_anyagot_tartalmazó_iszap * tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék * savas olaj * elhasznált derítőföld kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék * savas kátrány * egyéb kátrányféle SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK savak termeléséből, származó hulladék kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából * kénsavéskénessav * sósav * folysav (hidrogén-fluorid) * foszforsav és foszforossav * salétromsav és salétromossav ) ~ egyéb sav lúgok termeléséből, származó hulladék kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából * kalcium-hidroxid * ammónium-hidroxid Q4* nátrium- és kálium-hidroxid * egyéb lúg sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék kiszereléséből, * cianid_tartalmú_szilárd_sók_és_oldatok * nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik * nehézfémeket_tartalmazó_fémoxid fémtartalmú hulladék, amely különbözik a tól * arzéntartalmú hulladék * higanytartalmú hulladék * más nehézfémeket tartalmazó hulladék a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap 06 ~ 02* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes_anyagokat_tartalmazó_iszap

3 kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő ~ eljárásokböl származó hulladék * veszélyes szulf~dvegyü1eteket tartalmazó hulladék halogén termeléséből~ kiszereléséből, forgalniazásából és felhasznál~sából, valamint halogén vegyülettel végzett műveletből származó hülladék * elektrolfzjsből származó azbeszttartalmú hulládék * klórgyártásból származó aktív szén * higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap * oldat és sav,_p1_kontakt-sav 5040 foszforvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmaz ásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett mű;~i etből származó hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó vagy~ ~izokka1 szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrögénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék * szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok * kimerült aktív szén (kivéve a ) * azbeszt feldolgozásának hulladéka * korom SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, ihosófolyadék és anyalúg 5: * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült felit~tó anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknák a képződése helyén történő kezeléséből származó, ~ 040 veszélyes anyagokat tartalmazó iszáp műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásábói és felhasználásából származó hulladék * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerve~ oldószer, mosófolyadékés anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstrnaradék és reakéiómaradék : * halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 5040 ~ a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, ~ veszélyes_anyagokat_tartalmazó_iszap * ~ veszélyes anyagokat ~artalmazó adalékanyag hulladék 5040

4 07 03 szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11) * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagok~t tartalmazó iszap szerves növényv~dő szerek (kivéve a és a ), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, ~ forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg Q4* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstm~radék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, felhasználásából származó hulladék forgalmazásából és * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes_anyagokat_tartalmazó_iszap * veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 5040 zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából_származó_hulladék * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék Q9* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 040 veszélyes_anyagokat_tartalmazó_iszap

5 Finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és ányalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómáradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (ábszorbensek) * a folyékony huiladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó ~ 040 veszélyes anyagokat tártalmazó iszap BEVONATOK~ (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), 08 RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK ~ GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMÁZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- é~ lakk-iszap * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk ~ 040 tartalmú vizes iszap j7* festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék * szerves oldószereket, vaiam~nt más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók * festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, felhasználásából_származó_hulladék forgalmazásából és * veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap * hulladékká vált gravírozó oldat * veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner * diszpergált olaj ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve) * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, 040 tömítőanyagok hulladék a * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék * gyantaolaj FÉNYKÉPÉSZETI_IPAR HULLADÉKA fényképészeti ipar hulladéka * vizes_alapú_előhívó-_és_aktiváló_oldat 5040

6 * vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat * oldószer alapú előhívó oldat * rögzítő (fixír) oldat * halványító oldat és halványító rögzítő flxír oldat * fényképészeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék * egyszer használatos fényképezőgép, amely a , a vagy a azonosító kóddal jelölt téte1ei~ez tartozó áram1~orrást is tartalmaz * képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely különbözik a tó! 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK erőművekből és egyéb égetőművekből 19 főcsoportban meghatározott hulladék) származó hulladék (kivéve a * olajtüzelés pernyéje és kazánpora * kénsav * tüzelőanyagként használt emulgeált szér~hidrogének pernyéje * együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor * együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye * gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap vas- és acéliparból származó hulladék * gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék ~ * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék * gázok kezeléséből szűrőpogácsa származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék * elsődleges termelésből származó salak * másodlagos termelésből származó sósalak * másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) ~ vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak * anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék * füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is) * gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék * gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék * sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék ólom termikus kohászatából származó hulladék * elsődleges és másodlagos termelésből származó salak 5040

7 : * elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fblözék * kalcium-arzenát *, füstgázpor * egyéb részecskék és por * gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, : * gázok kezeléséből származó, iszap és szűrőpogácsa * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék cink termiküs kohászatából származó hulladék * füstgázpor * gázok kezeléséből származó szilárd hulladék * gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa ,05 08* hűtővíz kezeléséből s~ármazó, ol~sart~rta1mazó hulladék * vízzel érintkezve vesz~lyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő ~ 040 fblözék és salak a réz termikus kohászatából származó hulladék * füstgáz por * gázok kezeléséből származó szilárd hulladék * gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék Q7* hűt~víz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék : egyéb nemvas fémek ~ermikus kohászatából származó hulladék * elsődleges és másodh~gos termelés sósalakja * kohósalak (fémsalak), és gyúlékony fzhözék, amely vízzel érintkezve veszélyes_mennyiségben_gyúléköny_gázt_fejleszt 10 Ö8 12* anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó fustgáz por s:o~to * fi~stgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék vasöntvények készítéséből származó hulladék * fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagés forma Q7* fémöntésre használt, veszélyes anyagőkat tartalmazó öntőmag és forma * veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék * veszélyes anyagokat t~rtalmazó kötőanyag hulladék * veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyág nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék * fémöntésre nem, használt, veszélyes anyagot tartalmazó öntőmag és forma * fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőn iag és forma * veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por * veszélyes anyagokat tártalmazó egyéb részecskék * veszélyes anyagot tartalmazó kötőanyag hulladék * veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék * feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka 5Q40

8 * nehézfémeket tartalmazó (p1 katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka * veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap * füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék * füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes_anyagokat_tartalmazó_szilárd_hulladék kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék * gáz kezelés~b ~l származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék * nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék 5040 lo~i3~ cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány termékek_gyártásából_származó_hulladék és ig 13 09* azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék * gáz kezeléséből származó; veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék krematóriumokból származó hulladék * rnstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék 5040 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS 11 BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK H]DROMETALLURGIAI HULLADÉKA fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (p1 galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) * reve eltávolítására használt sav * közelebbről meg nem határozott sav * pácolásra használt lúg * foszfátozásból származó iszap ~ 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa * veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék * membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja : * kimerült vagy telített ioncserélő gyanta * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék nemvas férnek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék * cink-hidrómetallurgiai iszap (ajarozitot és goethitet is beleértve) * veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék * cianid tartalmú hulladék * egyéb hulladék tűzihorganyzási_eljárások_hulladéka * gázkezeléséből származó szilárd hulladék * elhasznált folyósítószer 5040

9 12 FÉMEK, MŰANYÁGÖK ALAKITÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI ~ FELULETK~ZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék * ásványi, alapú; halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) * halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) * halogénelemeket tartálmazó hűtő-kenő emulzió és oldat Q9* halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat * szintetikus gépolaj * elhásznált viasz és zsír * veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap * veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék * olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) * biológiailag lebomló gépolaj * veszélyes anyagokat ~artalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz vizet és gőzt alkálmazó zsírtalanító eljárásokból (kivéve a 11 főcsoportban meghatározótt hulladék) származó hulladék * vizes mosófolyadék ~ * gőzzel végzett zsírtalánítás hulladéka 5040 OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA 13 (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladéköt) hidraulika olaj hulladéka * PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj * klórőzott szerves veg~rületeket tartalmazó emülzió * klórozott szerves veg~rületeket nem tartalmazó emulzió * klórozott szerves vegyületeket tártálmazó, ásványolaj alapú bidraulikaolaj 5040 : * klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj * szintetikus hidraulikablaj 504Ö * biológiailag könnyen lébomló hidraulikaolaj * egyébhidraulikaolaj ~ motor-,hajtómű-_és_kenőolaj_hulladék * ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj * ásványolaj alapú, klórvegyületet kenőolaj nem tartalmazó motor-, hajtómű- és ~ * szintetikus motor-, hajtómű- éskenőolaj * biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj * egyéb_motor-,_hajtómű-_és_kenőolaj szigetelő_és_hőtranszi+~issziós_olaj * PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok * ásványolaj alapú, kk~rvegyü1etet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj,_amely_különbözi~k_a_13_03_01-től * ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és 5040 hőtranszmissziós olaj~ * szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj 5040

10 * biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtrariszmissziós olaj * egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj haj ófenéki olajhulladék * belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz * kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék * egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz olaj-víz szeparátorokból származó hulladék * homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag * olaj-víz szeparátorokból származó iszap * bűzelzáróból származó iszap * olaj-víz szeparátorokból származó olaj * olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó Víz * homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke folyékony üzemanyagok hulladéka * tüzelőolaj és dízelolaj * benzin * egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) közelebbről meg nem határozott olajhulladék * sótalanítási iszapok, emulziók * egyéb emulziók * közelebbről meg nem határozott hulladék SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS I{AJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék) szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék * klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, }IFC * egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék * egyéb_oldószer_és_oldószer keverék * halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék * egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék 5040 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM 15 HATÁROZOTF FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási_hulladékot) * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék * veszélyes, szilárd porózus mátrixot (P1 azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat * veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM 16 HATÁROZOfl~ HULLADÉK a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a és a alcsoportokban meghatározott hulladék) * olajszűrő * higanyt tartalmazó alkatrész 5040

11 ~ * PCB-t tartalmazó alkátrész * robbanó tulajdo nságú:alkatrész (p1 légzsák, pirotechnika~ övfeszítő) * azbesztet tartalmazó_súrlódó-betét * fékfolyadék * veszélyes anyagokat t~rtalmazó fagyálló folyadék 5040 veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a től ig * terjedő, valamint a ban és a ben meghatározott 5040 hulladéktípusoktól elektromos és elektronikus berendezések hulladéka * PCB-t tartalmazó trai~szfonnátorok és kondenzátorok * PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a tál * klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés * kiporló azbesztet tartálmazó használatból kivont berendezés * veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a _09~től_16_02_1 2-ig_terjedő_hulladéktípusoktól * kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek * veszélyes anyagokat tartalmazó szerv~tlen hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek Q4* nyomásálló (ideértve a halonokat is) tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok * veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve á laboratóriumi vegyszerek keverékeit is ~ * használatból kivont,: veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek * használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek elemek és akkumulátórok * ólomakkumulátorok * nikkel-kadmium eleri iek * higanyt tartalmazó elemek * elemekből és akkuműlátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit szállítótartályok, tárölótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék) * olajattartalmazó hulládék * egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék kimerült katalizátorok * veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit 040 tartalmazó_elhasznált_katalizátorok * foszforsavat tartalmázó elhasznált katalizátor * elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak * veszélyes anyagokkál szennyezett katalizátorok oxidálóanyag * penrianganátok p1 kálium-penrianganát * kromátok p1 kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát * peroxidokpl hidrogén-peroxid 5:040

12 16 09 Q4* közelebbről meg nem határozott oxidáló anyag a képződés hulladék telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony * veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka * kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok * kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó ~ 040 bélésanyagok és tűzálló anyagok 17 ÉPÍTÉSI-BQNTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) A SZENNYEZETT beton, tégla, cserép és kerámia ~Í7ol 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke fa, üveg és műanyag * veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék * szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék * szénkátrány és kátránytermék fémek_(beleértve_azok ötvözeteit_is) * veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék * olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel fz5ld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő * veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek * veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő * veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag * azbeszttartalmú szigetelőanyag * egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz gipsz alapú építőanyag * veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag egyéb_építési-bontási_hulladék * higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék 5040 PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (p1 PCB-t tartalmazó * szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó 5040 leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok) * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ 18 HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik) szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből_származó_hulladék * egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében * veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer 5040

13 18 02 állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék * egyéb hulládék i~lynek gyűjtése ~ ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében * veszélyes anyagokat tartahnazó vagy abból álló vegyszer 5040 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET 19 KEPZODESENEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍ7rÓKBÓL, VALAMINT AZ Ivóvíz ÉS IPARI víz SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ I{ULLADÉK hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék * gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa * gázok kezeléséből szarmazo vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék * gázok kezeléséből származó szilárd hulladék * füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén * veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és sal ak * veszélyes anyagokat tartalmazó pernye * veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból e1t~volított por * veszélyes anyagokat t rtalmazó, pirolízis hulladék hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (p1 krómtalanítás, ciánt álanítás, semlegesítés) származó hulladék * előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz * fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * elválasztásból származó olaj és koncentrátum: * veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék 5040~ * veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék stabilizált/megszilárdított hulladék * csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a tól * megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék * pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék * nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis hulladéklerakóból_származó_csurgalékvíz * hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó c~urgalékvíz szennyvíztisztító hulladék művekből származó, közelebbről meg nem határozott * telített vagy kimerült ioncserélő gyanták * ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap * nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka * olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a től * ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat 5040 tartalmazó iszap * ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyag~kat tartalmazó iszap fémtartalmú hulladék aprításából (sliredderezéséből) származó hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por 5040

14 * veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók olaj regenerálásából származó hulladék * elhasznált agyagszűrők * savas kátrány * vizes folyékony hulladék * fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes_anyagokat_tartalmazó_iszap * fűstgáztisztításból származó hulladék közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (p1 osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék * veszélyes_anyagokat_tartalmazó_fa * egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék * szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó ~ 040 ~ szilárd hulladék * szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A 20 HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS intézményi HULLADÉK), ]DEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETFEN GYŰJTÖrF FRAKCIÓT IS elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) * oldószerek * savak ) * lúgok * fényképészeti vegyszer : * növényvédő szer * fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék * klór-fluor-szénhidrogént tartalmazókiselejtezett berendezés * olaj és zsír, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták * veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer * citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek * elemek és akkumulátorok, amelyek között a , a vagy a azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok ismegtalálhatók * veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a től és a tál * veszélyes_anyagokat_tartalmazó_fa 5040 Szállítási tevékenységbe bevonható folyékony halmazállapotú hulladékok mennyisége: 277 7,04 Szállítási tevékenységbe bevonható szilárd halmazállapotú hulladékok mennyisége: 2262,96 Hulladékgazdálkodási tevékenységekbe bevonható hulladékok mennyisége összesen: 5040

15 4) Bevezetendő biztonsá2i és előviayázatossá~j intézkedésekre vonatkozó követelmények: Az engedélyezett hulladékok közúton történő szállítása, valamint gyűjtése Magyarország területén történhet, a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káreseményt a kárelhárítás egyidejű megkezdésével az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása mellett A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni A veszélyes hulladék szállítója a veszélyes hulladék szállítását azt követően kezdheti meg, hogy a kitöltött szállítási lap további példányait birtokba vette, és ellenőrizte, hogy a szállítási lapon meghatározott adatok a hulladékon, illeti ~ z~ hulladék csomagolásán feltüntetett jelölésnek megfelelnek, a hulladék csomagolása és a jármű állapota lehetővé teszi a biztonságos szállítást A veszélyes hulladék szállítását a veszélyes hulladék biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni A veszélyes hulladék szállítója a szállítmány hulladékkezelőnek, kereskedőnek történő átadását követően az átadás tényét a szállítónál lévő valamennyi szállítási lap példányán igazoltatja A hulladékkezelő vagy a kereskedő a szállítási lap egy példányát a szállítónak visszaadja, amelyet a szállító igazolásként megőriz A hulladékkezelő vagy a kereskedő a szállítási lap rá vonatkozó egy példányát bizonylatként megőrzi, a másik példányt a veszélyes hulladék átvételét követő 30 napon belül a hulladék átadójának visszajuttatja A veszélyes hulladékot Engedélyes gyűjtőedényben, konténerben, a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtheti Egymással reakcióképes veszélyes l~ulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjteni Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot Engedélyes olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését A kitöltött szállítási lapot a hulladék átadójának, a szállítónak, a kereskedőnek, a hulladékkezelőnek 10 évig meg kell őriznie Rakodás, szállítás és gyűjtés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését A szállítójárművek és gyűjtőeszközök tisztítása/karbantartása kizárólag olyan mosóbaniszervizben történhet, amely arra megfelelő engedélyekkel rendelkezik A szállítójárművek és gyűjtőeszközök telephelyen történő parkoltatását, tárolását úgy kell biztosítani, hogy csepegés, elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen 5) Az engedély jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig hatályos

16 6) Az en2edélyezett tevékenysé2 bemutatása: a) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység lényeges jellemzői: Az engedélyezett hulladékok szállítását Engedélyes tulajdonában, valamint iizemeltetésében lévő szállítójárművekkel végzi a hulladék termelőitől, birtokosaitól az átvevőkhöz Engedélyes az engedélyezett hulladékokat a hulladékbirtokosoktól összegyűjti, átveszi hulladékkezelő létesítményekbe történő elszállítás céljából A hulladékok Engedélyes telephelyére az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott külön hulladékgazdálkodási engedély alapján kerülhetnek be Engedélyes gyűjtőjáratot üzemeltet jelen engedélye alapján b) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői: A szállítójárművek és gyűjtőeszközök tisztítását a KRISTÁLY-99 Kft (székhely: 1096 Budapest, Sobieski János u 27/A, telephely: 4031 Debrecen, Szikgát, hrsz) végzi A szállítójárművek karbantartását Kinszki István egyéni vállalkozó (székhely: 3300 Eger, Faiskola u 8 2/23, telephely: 3300 Eger, Faiskola u 15) végzi A hulladékok szállítására, gyűjtésére alkalmazott járművek levegőterhelése, illetve zajkibocsátása elhanyagolható a szállítási, gyűjtési útvonalon haladó gépjárművek forgalma mellett A hulladékgazdálkodási tevékenység előírás szerinti végzése kizárja a talaj szennyeződését 7) A tevékenysé2 vé2zéséhez szükséees e2yedi feltételek: a) személyi feltételek: Engedélyes környezetvédelmi céget bízott meg az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok elvégzésére Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat b) tárgyi feltételek: konténerek, gyűjtőedények, Engedélyes a kérelmezett szállítási, gyűjtési mennyiségnek megfelelő számú és teherbírású járművel rendelkezik (a járművek adatait jelen határozat I számú melléklete tartalmazza) A hulladékok szállítására és gyűjtésére használt üres szállítójárművek tárolása Engedélyes 3398 Nagytálya, Petőfi S u 22/b 291/l 9 hrsz (KTJ: ) alatti telephelyén történik c) pénzügyi feltételek: Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet felszámolás céljából Engedélyes az AEGON Magyarország Zrt-nél kötvényszámon környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik Engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befej ezéséig hatályában fenntartani

17 8) Az eljárásban közreműködő szakhatósáe megnevezése és az állásfo~1alása rendelkező része: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal által KEF /2016 iktatószámon kijavított, KEF /2016 iktatószámon kiadott szakhatósági allasfoglalasaban a Fofelugyeloség OKTF-KP/ /2016 számú megkeresésére válaszolva, Engedélyes részére veszélyes hulladék szállítási és gyűjtési engedélyéhez szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta 9) Előírások, e2yedi feltételek: 1 Jelen határozat 1 másolati példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a gépjárművön kell tartani 2 Engedélyes tevékenysége során nem lépheti túl jelen határozatban szereplő éves mennyiséget 3 Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül Engedélyesnek azt a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelentenie A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást Engedélyesnek előzetesen kell bejelentenie 4 Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy a különböző hulladékfajták egymással nem keveredhetnek A hulladékokat egymástól jól elkülönítetten kell szállítani 5 A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani 6 Engedélyes nyilvántartásában a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljából, a természetes személytől átvett hulladék esetében a jogszabályban előírt adatokat tarthatja nyilván 7 A hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék esetén kizárólag a közszolgáltató nevében eljárva végezhető, kivéve ha Engedélyes kezeli is ezen hulladékot Jelen engedély húlladékkezelésre nem jogosítja fel Engedélyest 8 A hulladékok kizárólag olyan kezdőnek adhatóak át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, az engedélyében szereplő átvételi mennyiség erejéig : 9 Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni! 10 Az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántartást a vonatkozó jogszabályban előírt határidőig (10 évig) meg kell őrizni 11 Engedélyesnek a hulladékkal kapcsolatos nyil vántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetnie, illetve adatot kell szolgáltatnia 12 A hulladék szállítását csak olyan módon lehet végezni, amely alkalmas arra, hogy a kiporzást megakadályozza annak érdekébén, hogy a tevékenység során környezetszennyezés ne következzen be 13 Engedélyesnek a hulladék szállítása, gyűjtése során a hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV törvény (továbbiakban: Ht) előírásai mellett a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII 7) Korm rendelet (továbbiakban: Vhr) előírásait is be kell tartania ~ 14 Az ADR Megállapodás - a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015 é~ii LXXXIX törvény - hatálya alá tartozó veszélyes hulladékok szállítása során, jelen engedélyben rögzített előírásokon túl az ADR és a KRESZ előírásokat is be kell tartani A szállítójárművet el kell látni a~ ADR előírásai szerinti kötelező felszerelésekkel; Fentieken túlmenően a szállítójárműveken rendelkezésre kell állnia a környezeti kármegelőzéshez, esetleges kármentesítéshe2, illetve a környezetbe kikerült (kifolyt, kiszóródott) hulladékok felszedéséhez, felitatásához szükséges eszközöknek/anyagoknak, továbbá a hulladékkal sz~rmy ezett felitató anyag elszállítására alkalmas, erős falú, PE zsákoknak: 15 Engedélyesnek veszélyes áru s2állítási biztonsági tanácsadót kell alkalmaznia a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról sz~5ló jogszabály előírásainak betartásával A, tanácsadó alkalmazásának tényét, alkalmazásának megszűnését és személyének esetleges változását, a Nemzeti Közlekedési Hatóság K ~izúti Gépjánnű-közlekedési Hivatal részére Engedélyesnek a külön jogszabályban foglaltak szerint be kelij elentenie

18 16 A munkavállalóknak a tevékenység végzése során a veszélyes anyag káros hatása ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelést kell biztosítani 17 A szállítási lapokat a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell kitölteni 18 A veszélyes hulladékról vezetett bizonylatoknak meg kell felelni a Vhr előírásainak, különös tekintettel a rendelet 1 mellékletében foglalt, szállítási lapra vonatkozó előírásokra 19 A veszélyes hulladékok kizárólag a szállítási lapon megjelölt ~tvevőnek adhatóak át, az átvevő engedélyében szereplő átvételi mennyiség erejéig 20 Ha a hulladékkezelő vagy a kereskedő a veszélyes hulladékot a hulladék szállítójától nem veszi át, a szállító az átvétel megtagadás indokát, helyét és időpontját részletesen rögzíti a szállítási lapon, és a hulladékot a hulladék átadój ának haladéktalanul visszaszállítja 21 A veszélyes hulladék szállítója a veszélyes hulladékot a birtokba vett mennyiségben, csomagolásban és összetételben a szállítási lapon meghatározott címre szállítja, és azt a hulladékkezelőnek vagy a kereskedőnek a szállítmányra vonatkozó valamennyi dokme~iiiim bemutatását, illetve átadását követően átadja 22 A veszélyes hulladék szállítója a szállítmány hulladékkezelőnek, kereskedőnek történő átadását követően az átadás tényét a szállítónál lévő valamennyi szállítási-~-iaj példányán igazoltatja A hulladékkezelő vagy a kereskedő a szállítási lap egy példányát a szállítónak visszaadja, amelyet a szállító igazolásként megőriz 23 Sérült, vagy szivárgó veszélyes hulladékot tartalmazó küldeménydarabokat a szállítójánnűvön elhelyezni tilos! 24 Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben tárolni 25 A veszélyes hulladékot szállító jármű útvonalát lakott területen belül úgy kell megválasztani, hogy az a célállomás kivételével lehetőleg a nagyobb közösségi épületeket, lakótelepeket elkerülje Ilyen területeken forgalmi ok kivételével megállni és várakozni nem szabad 26 A szállítójármű személyzetének a szállított veszélyes anyag káros hatása ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelést kell biztosítani 27 Engedélyes gyűjtőként az általa összegyűjtött hulladékot hulladékkezelő létesítménybe köteles szállítani 28 Engedélyes az engedélyezett hulladékokat a hulladékbirtokosoktól, illetve a hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti hulladékkezelő létesítményekbe történő elszállítás céljából 29 A gyűjtő által összegyűjtött, átvett hulladék elszállítást megelőző előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető Ezt követően a hulladé1k kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell 30 Engedélyesnek tevékenysége során az általa üzemeltetett hulladékgazdálkodási létesítményeket az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014 (IX 29) Korm rendelet (a továbbiakban: 246/2014 (IX 29) Korm rendelet) által előírt szabályok figyelembevételével kell kialakítania, azokat üzemeltetnie 31 Engedélyes telephelyére bekerülő hulladékok tárolása, kezelése (beleértve az előkezelést is) csak a hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott megfelelő engedély birtokában történhet 32 A folyékony hulladékok gyűjtését zárt konténerben vagy a csöpögést, elfolyást megakadályozó célgéppel kell végezni úgy, hogy a gyűjtés során lakosságot zavaró bűz ne kerülhessen a levegőbe 33 A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz 34 A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátása mellett történjen 35 Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető 36 Gyűjtőjárattal történő szállítás esetén Eng~délyes a hulladék tennelőjétől, birtokosától alkalmanként legfeljebb 2 tonna hulladékot vehet át, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik 37 A gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lapot csak egy hulladéktípusra lehet kitölteni 38 Gyűjtőjárattal történő szállítás esetén Engedélyesnek a szállítási lapot I példányban kell kitöltenie A szállítási lapból 2 példányt abban az esetben kell készítenie, ha Engedélyes a

19 veszélyes hulladékot az összegyűjtést követően közvetlenül a hulladékkezelőhöz vagy kereskedőhöz szállítja 39 A gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lap kitöltését és a hulladék átvételét követően Engedélyesnek a hulladék átadój ának az átvett hulladékról bizonylatot kell adnia Ha Engedélyes a hulladék átadójától egyszerre több típusú hulladékot is átvesz, a bizonylaton valamennyi hulladéktípusra vonatkozó adatot szerepeltetnie kell 40 Engedélyes gyűjtőjárat üzemeltetése során összegyűjtött, valamint gyűjtési tevékenységébe bevont azonosító kóddal réndelkező elem és akkumulátorhulladékokat a hulladékkezelő mellett kereskedőnek is átadhatja 41 A 98-ra és 99-re végződő azonosító kódú közelebbről meg nem határozott egyéb hulladékok szállítása esetén, a fuvarokmányokon az azonosító kódszám szerinti megnevezés mellett a hulladék tényleges meghatározását is fel kell tüntetni 42 Engedélyesnek a 18~ főcsoport alá tartozó hulladékok szállítása, gyűjtése tekintetében az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002 (I 11) EÜM rendeletben foglaltaknak eleget kell tennie ~ - Jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a Főfelügyelőség megállapítja, hogy ,- Ft, azaz kettőszáznegyvenezer forint összegű eljárási költség merült fel,amelyet Engedélyes megfizetett Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal KEF /2016 iktatószámú szakhatósági állásfoglalása a határozat elleni bírósági felülvizsgálat keretében támadható meg A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Főfelügyelőséghez a közléstől számított 30 napon belül 3 példányban benyújtott, és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresettel lehet kérni A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bánnelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart Az ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti ~ INDOKOLÁS Engedélyestől 2016 június 10-én dokumentáció érkezett a Főfelügyelős égre A Főfelügyelőség a beérkezett dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy nem tudja kérelemnek tekinteni, mert a benyújtott dokumentáció alapján nem lehetett eldönteni Engedélyes milyen hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérelmezte, melyről az OKTF-KP/ /2016 iktatószámú levelével a Főfelügyelőség tájékoztatta Engedélyest 2016 augusztus 1 napján nyilatkozatot tett Engedélyes, miszerint veszélyes hulladék szállítási és gyűjtési tevékenység engedélyezését kérelmezi Az eljárás 2016 augusztus 2-án indulta Főfelügyelőségen Engedélyes a kérelemhez méllékelte a szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja által készített engedélyezési dokumentációt és :igazolta, hogy ,- Ft-ot, azaz kettőszáznegyvenezer forintot igazgatási szolgáltatási díj jogcímén megfizetett a Főfelügyelőség számlájára, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásök igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/20 15 (III 31) FM rendelet 2 ~ (1) bekezdésének előírása, valamint 1 melléklet 41, 45 és 11 pontjai alapján A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket) 44 ~ (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és

20 igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (Ui 30) Korm rendelet (a továbbiakban: 71/2015 (HI 30) Korm rendelet) 30 ~ (3) bekezdése továbbá 7 melléklet II táblázat 2 pontja alapján a Főfelügyelőség 2016 augusztus 4-én megkereste az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifóorvosi Hivatalt (a továbbiakban: 0TH), mint szakhatóságot, aki KEF-l /2016 iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a Főfelügyelőség OKTF-KP/ /2016 számú megkeresésére válaszolva, Engedélyes részére veszélyes hulladék szállítási és gyűjtési engedélyéhez szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta A szakhatósági állásfoglalás indokolása az alábbiakat tartalmazza: A DAMAT-LUBS KJk (továbbiakban: kérelmezó ) benyújtotta az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi~Eófelügyelőséghez (továbbiakban: OKTF) veszélyes hulladék Országos szállítási és gyűjtési engedélye iránti kérelmét Az OKTF OKTF-KP/7164-9/2016 számú megkeresésében az Országos Tiszt~főorvosi Hivataltól (továbbiakban: 0TH) elsófokú szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte A kérelmezó nemjelen engedélyezési eljárásban kívánja engedélyeztetni a hulladékok tárolását A környezetvédelmi és természet-védelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III 30) Korm rendelet (a továbbiakban: Korm rendelet) 30 ~ (3) bekezdése szerint (3) A Kormány a 7 melléklet II táblázata szerinti hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban a 7 melléklet II táblázatában megjelölt feltételek esetén a 7 melléklet II táblázatában meghatározott hatóságokatjelöli ki szakhatóságként A Korm rendelet 7 számú melléklete II táblázat 2 pontja szerint az OKTF veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési e/járásában (a ininősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével) az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves ás szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mnennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata vonatkozásában az Országos Tiszt~főorvos Hivatal szakhatóságkéntjár el Megállapítottam, hogy az engedély kiadásának a közegészségügyi szakhatóság részéró l nincs jogszabályi akadálya, a benyújtott dokumentációban foglaltak alapján jelentős környezet-egészségügyi terhelés nem keletkezik, ezáltal szign~/ikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatással nem kell számolni A szakhalósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL törvény (továbbiakban: Ket) 44-45/A ~ -ainak rendelkezései alapján adtam ki Állásfoglalásoma a Korm rendelet 30 ~ ( 3,) bekezdésben biztosított hatóskörömben, az Állami Népegészségügyi ás Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséró l szóló (XII 27) Korm rendelet 2 ~ (1) bekezdése szerinti Országos illetékességgel e/járva adtam meg Az elsófokú szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslat lehetó ségéró l a Ket 44 ~ (9) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást A Főfelügyelőség az 0TH által megküldött, KEF iktatószámú szakhatósági állásfoglalást megvizsgálta és megállapította, hogy Engedélyes székhelye elírásra került, melyet a Főfelügyelőség jelzett az 0TH felé

21 Az 0TH 2016 szeptember 28 napján kiadott KEF /2016 iktatószámú határozatával kijavította a KEF /2016 iktatószámú szakhatósági állásfoglalást Engedélyes székhelye tekintetében, me ynek indokolása az alábbiakat tartalmazza: A DAMAT-LUBS Kft (továbbiakban: Kj~) benyújtotta az Országos Környezetvédelmi és Terineszetvedelmi Fofelügyelőséghez (továbbiakban: OKTF) veszélyes hulladék Országos szállítási és gyűjtése engedély iránti kérelmét Az OKTF OKTF-KP/7164-9/2016 számú megkeresésében az Országos Tiszt~főorvosi Hivataltól (továbbiakban: 0TH) elsófokú szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte Az 0TH az OKTF-KP/7]64-9/2016 számú megkeresésre válaszolva, a, DAMAT-LUBS Kj? részére veszélyes hulladék Országos szállítási ás gyűjtési engedélyéhez szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta A döntés meghozatalát követően, az iratok ismételt áttekintése során megállapításra került, hogy a szakhatósági állásfoglalásban adminisztrációs hiba miatt elírás történt, a kérelmező székhelye tévesen lettfeltüntetve A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket) 81/A ~ (1) bekezdése értelmében, ha a döntés név-, szám-, vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a hatóság a hibát szükség esetén az ügyfél meghallgatása után kérelemre vagy hivatalból kljavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére az eljárási költség mértékére vagy a költségviselési kötelezettségre Megállapítottam, hogy a k~avítás nem hat ki az ügy érdemére ás a költségekre, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem Ajogorvoslat lehetőségét a Ket 81/A ~ (3) bekezdése alapján zártam ki Döntésemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kljelöléséről szóló 71/2015 (III 30) Korm rendelet 30 ~ (3) bekezdésben biztosított hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kljelöléséről szóló 323/2010 (XII 27) Korm rendelet 2 ~ (1) bekezdése szerinti országos illetékességgel eljárva adtam meg A Ht 2 ~ (1) bekezdés 26 pontja szerint: hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása fj A Ht 62 ~ (1) és (3) bekezdés~ az alábbi rendelkezést tartalmazza: (J) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint korinányrendeletben meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély [] alapján végezhető (3) A hulladékgazdálkodási engedély [] iránti kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséró i szó/ó kormányrende/etben meghatározott tartalommal A Ht 12 ~ (2), (3) bekezdései alapján: (2,) A gyíljtő - a (2a) bekezdésben és a 28 ~ (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - tevékenységét gyí~tésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi (3,) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása - kormnányrendeleíben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel - összesen legfeljebb ] évig egezheto Ezt koveloen a hulladék ke:eléséró / haladéktalanul gondoskodni kell

22 A Ht 14 ~ az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 14 ~ (]) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehet szállítani~ kivéve ha a) a természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja, valamint b) a gyarto, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett hulladékot hulladékkezelő létesírménybe szállítja, c) a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát Saját járművével, másik telephelyén levő üzemi gyííjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja (2) A hulladék szállítójafelelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért (3) Szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, így különösen a terület szennyezésmenresítéséről és a hulladék elszállításáról ~ (4) Ha a hulladék szállításáról a kereskedő és a közvetítő saját maga gondoskodik, akkor a kereskedőre és a közvetítőre a szállítóra vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell A Ht 56 ~ és 57 ~ veszélyes hulladékok tekintetében az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 56 ~ (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet (2) Veszélyes hulladékot nem lehet hígítani vagy összekeverni annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok eredeti koncentrációja a hulladékot veszélyes hulladékká minősítő határérték szintje alá csökkenjen (3) Ha a hulladék keverésére hulladékgazdálkodási engedély nélkül kerül sor, az összekevert hulladékot - amilyen mértékben műszaki, környezetvédelmi szempontból és az ésszerű költségrófordítás Jigyelembevételével megvalósítható - szét kell választani (4) A környezetvédelmi hatóság - a megvalósíthatóságtól függően - a hulladékbirtokost a hulladék szétválasztására kötelezi, ha a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget (5) A veszélyes hulladék keverése és hígítása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére akkor engedélyezhető, ha a) a gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység összhangban van a 6 ~ (1) bekezdésében foglaltakkal, b) a keverés vagy a hígítás eredményeként a környezetre és az emberi ~?gészségre gyakorolt hatások csökkennek vagy nem növekednek, valamint c) a keverési művelet megfelel az elérhetó legjobb technikának 57 ~ A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet alapján rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenysége során veszélyes hulladék képződik, a) a veszélyes hulladék képződését eredményező termnelő tevékenységéről anyagmnérleget készít, b) a veszélyes hulladék képzó dését, gyűjtését, átadását és átvételét, szállítását és kezelését nyilvántartja, azt bizonylattal igazolja, továbbá c) tevékenységéről a környezetvédelmi hatóságnak adatot szolgáltat A Ht 58 ~ (2) bekezdése alapján: (2) A veszélyes hulladék szállítása során a hulladékot - elektronikus formában is kiállítható - nyomtatvánnyal kell ellátni, amely tartalmazza az EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott adatokat A Ht 65 ~ alapján: (1) A hulladék 1e~melóje, kormányrendeleiben megha c u ozoít birtokosa, gví~jíóje, szállítója, kereskedóje, kö:velítóje és kezeláje, valamint a kö:szolgáltaió (a továbbiakban együtt: nyilvóntariásra kötelezeít~) a hulladékkal kcipcsolaios nyilvániarlósi és adais:olgólía ási köiele:ettségekrő/ szóló

23 kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást, vezet (2) A hulladék gyűjtóje, szállítója, kereskedóje, közvetítóje, kezelője az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban a hulladék eredetének nyomon követhetó sége céljából, a természetes személytó l átvett hulladék esetében a) a természetes személyazonosító adátokat, valamint b) a lakcíniet tarthatja nyilván (3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a hulladékjegyzékró l szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító kódok alapján kell vezetni (4) A nyilvántartást, üzemnaplót,: bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig - veszélyes hulladék esetén 10 évig - megőrzi Hulladéklerakó esetén a hulladéklerakási tevékenységről szóló nyilvántartás, üzen2napló nem selejtezhető (5) A nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségékrői szóló kormányrendelet szerint á környezetvédelmi hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvá~ar1ását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja! A Ht 71 ~ szerint: A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő j~nanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez [] kötött tevékenységet Végez [1 Fenti jogszabályhelyek és Engedélyes kérelme alapján a Főfelügyelőség megállapította az alábbiakat; A hulladék szállítása és, gyűjtése hulladékgazdálkodásnak minősül, mely tevékenység a jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető Engedélyes által benyújtott kérelem megfelelt a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012 (XII 29) Korm jendelet (a továbbiakb~n: 439/2012 (XII 29) Korm rendelet) 6 ~ és 7 ~-ában foglalt előírásoknák Engedélyes igazolta a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök meglétét Engedélyes a hulladék szállításához és gyűjtéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat csatolta Engedélyes nyilatkozata alapján az általa szállításba bevonni kívánt hulladékok maximális mennyisége folyékony halmazállapotú hulladékok esetében 2777,04 tonna/év, szilárd halmazállapotú hulladékok esetében 2262,96 tonna/év Engedélyes igazolta, hogy az általa szállítani, gyűjteni kívánt hulladékok összmennyisége 5040 tonna/év, melyet a Főfelügyelőség keretmennyiségként elfogadott Engedélyes kapacitásszámítással igazolta, hogy a keretmennyiségnek megfelelő szállítási, gyűjtési kapacitással rendelkezik mind a folyékony, mind a szilárd halmazállapotú hulladékok tekintetében Engedélyes csatolta nyilatkozatát, miszerint a folyékony hulladékokat megfelelő gyűjtőedényzetben, küldeménydarabos szállítási módon, a környezetszennyezését kizáró módon szállítja Engedélyes csatolta nyilatkozatát, mely alapján a szállítójárrnűvek tisztítását a KRISTALY-99 Kft (székhely: 1096 Budapest, Sobieski János u 27/A, telephely: 4031 Debrecen, Szikgát, hrsz) végzi Engedélyes csatolta a KRISTÁLY-99 Kft (székhely: 1096 Budapest, Sobieski János u 27/A, telephely: 4031 Debrecen, Szikgát, hrsz) nyilatkozatát mely alapján Engedélyes szállítój ánnűveinek tisztítását elvégzi

24 Engedélyes csatolta a szállítójárinűvek karbantartására vonatkozó, Kinszki István egyéni vállalkozóval (székhely: 3300 Eger, Faiskola u 8 2/23, telephely: 3300 Eger, Faiskola u 15) kötött szerződés másolatát Engedélyes csatolta a Maldári Közös Önkormányzati Hivatal Nagytályai Kirendeltsége által kiadott NT/265-2/20 15 iktatószámú telepengedély másolatát, mely alapján az Üres szállítójárművek Engedélyes telephelyén tárolhatók Engedélyes csatolta a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény elhárítására vonatkozó tervet Engedélyes benyújtotta a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot Engedélyes igazolta, hogy a 439/2012 (XII 29) Korm rendelet 7 *-a alapján környezetvédelmi céget bízott meg a környezetvédelmi feladatok ellátására Engedélyes csatolta a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló, 439/2012 (XII 29) Korm rendei~t 11 ~ szerinti nyilatkozatot Engedélyes csatolta nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben köztartozása nincs Engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel Engedélyes csatolta nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a veszélyes hulladék tárolását nem az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fófelügyeló ség engedélyével kívánja megoldani Engedélyes csatolta nyilatkozatát, hogy jelen engedély alapján gyűjtőjáratot kíván üzemeltetni A Főfelügyelőség felhívja Engedélyes figyelmét, hogy az állati melléktermék csak abban az esetben sorolható be a 02-es főcsoport megfelelő azonosító kódja alá és tekinthető hulladéknak így csak akkor lehet bevonni a hulladékgazdálkodási tevékenységbe ha megfelel a Ht 1 ~ (2) bekezdés c) pontjában támasztott feltételeknek A Főfelügyelőség felhívja Engedélyes figyelmét arra, hogy a mezőgazdasági termelőtevékenység, az erdőgazdálkodás, továbbá a fafeldolgozás során képződő nem veszélyes természetes anyag csupán akkor tekinthető hulladéknak így az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységbe akkor vonható be amennyiben azt a mezőgazdaságban, az erdészetben vagy biomasszaként energia előállítására nem használják fel, vagy nem úgy használják fel, hogy az az eljárás vagy módszer a környezetre és az emberi egészségre veszélytelen lenne Fentiek alapján a Főfelügyelőség megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának a jelen határozatban foglaltak szerint akadálya nincs A Főfelügyelőség az engedélyezési eljárás során OKTF-KP/7164-8/2016 iktatószámon függő hatályú döntést adott ki Engedélyes részére, melyhez 2016 október 2 napját követően a Ket 71/A * (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások, tekintettel arra, hogy a Főfelügyelőség az ügyben jelen határozat meghozatalával érdemben döntött A Főfelügyelőség felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht 82/A ~ (1) bekezdése alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezett Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolási részét a Főfelügyelőség a Ket 72 ~ (1) bekezdésének db) és cd) pontjai alapján foglalta határozatba A határozat rendelkező részének 5 pontjában foglalt időbeli hatálya a Ht 79 ~ került meghatározásra (1) bekezdése alapján A Ht 84 ~ (1) és (2) bekezdései alapján: (1) Á környezelvéde/ini halóság ci: e törvényben, vala/nini tilás jogszabályban ineghaláro:oll előírások (eljesilése érdekében a hu//adékhiiiokosl, a hulladék lulajdonosál, i//elve a körizye:eíhas:ná/ól kötelezi ci) a jogs:abá/yhan fog/a/l vagy hatósági hci áro:aíbcui e/ő/ii kö e/e:eí ségeinek betcirlására, i//elve a jogsértő á/lapot inegs:üntelésére, ha a: abban Jog/a/t e/őír6~okui a hulladék birlokosa, iu/ajdonosci

25 illetve a környezethasználó megszegi, teljesülésüket elmulasztja, illetve a hulladékgazdálkodásj engedélyhez vagy a minó sítési engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytó l, a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet a nyilvántartástóleltérő módon gyakorolja, b) a környezetet veszélyeztető, szennyező, illetve károsító tevékenység fe~függesztésére, abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására, c) a környezet szennyezése esetében olyan intézkedés megtételére, ámely a környezetszennyezést csökkenti vagy megszünteti, a környezet károsodását kizárja (2) A környezetvédelmi-hatóság - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - fe~függeszti, korlátozza vagy megtiltja a hulladékgazdálkodásj engedélyhez, minősítési engedélyhez kötött tevékenység engedélytó l eltérő vagy engedély, nélküli, vala,ninz a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység nyilvántartástól eltérő vagy nyilvántartás nélküli folytatását A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható A 439/2012 (XII 29) Korm rendelet 15 ~ (1) és (2) bekezdése szennt: (1) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a húlladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekró l szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, b) megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlün adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, c) az engedélyjogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakórolja, vagy d) az engedélyjogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza (2) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha a) az engedély megadásához előírtfeltételek már nem állnakfenn, b) az engedélyjogosultja az engedélyezett hulladékgazdáikodási tevékenységgelfelhagy, azt megszünteti, valamint c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésévél, szennyezésével, károsításávaljár g Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni A Ket 153 ~ 2 pontja alapján eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj A fentiek értelmében a Főfelügyelőség az eljárási költségről a rendelkező részben foglaltak szerint döntött A Főfelügyelőség határozatát a Ht 62 ~ (1) bekezdése alapján hozta meg A Főfelügyelőség illetékességét és hatáskörét a 71/2015 (III 30) Korm rendelet 2 ~ és 10 ~ g) pontja alapozza meg A rendelkező rész 3 pontjában a hulladékgazdálkodásba bevonható hulladékok körét a Főfelügyelőség a hulladékjegyzékről szóló 72/2013 (VIII 27) VM rendelet szerint felsorolt azonosító kódszámok alapján állapította meg; a 4) pontban foglaltak a Ht 80 ~ (1) bekezdés e) pontján alapulnak; az 5) pontban foglaltak jogalapja a Ht 79 ~ (1) bekezdésén és a Ht 80 ~ (1) bekezdés f) pontján alapul; a 6) és 7) pontja a 439/2012(XII 29) Korm rendelet 7 g-án alapulnak; a 8) pontja a 71/2015 (III 30) Korm rendelet 30 ~ (3) bekezdésén, valamint 7 melléklet II táblázat 2 pontján, valamint a Ket 72 ~ (1) bekezdés db) alpontján alapul; a 9) pontja a 439/2012 (XII 29) Korm rendelet 14 ~ (1) bekezdésén, a Ht 65 ~ a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII 23) Korm rendelet 4 ~ és 28 ~ (2) bekezdésén, valamint 30 ~ (1) bekezdésén, a 246/2014 (IX 29) Korm rendeleten, valamint a Vhr rendelkezésein alapul A jogorvoslatra történő felhívás a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 évi XLIII törvény 1 ~ (2) bekezdésének g) pontja, 5 ~ (2) és

26 (3) b~kezdése, a Ket 100 ~ (1) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése, 109 * (1) bekezdésének a) pontjában, a 71/20 15 (III 30) Korm rendelet 1 ~-ában foglaltakon alapul A Fővárosi Közigazgatási és Mimkaügyi Bíróság illetékességét a Főfelügyelőség a polgári perrendtartásról szóló 1952 évi HI törvény (a továbbiakban: Pp) 326 ~ (7) bekezdése, hatáskörét a Pp 22 ~ (2) bekezdése alapján állapította meg A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp 330 ~ (2) bekezdése határozza meg A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Pp 338 ~-án alapul Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990 évi XCIII törvény (a továbbiakban: Itv) 43 ~ (3) bekezdése állapítja meg Az illeték feljegyzésről az Itv 59 ~ (1) bekezdése, illetve a 62 ~ (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik Az engedély megléte nem mentesít a jogszabályok által előírt egyéb engedélyek megszerzése illetőleg nyilvántartásba vételi kötelezettségek teljesítése alól A határozat a Ket 73/A ~ (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése alapján a közlésseljogerős Budapest, 2016 szeptember 29 A kidmány hitelódt Búsi Lajos főigazgató megbízásából ~ dr Dobrai Balázs sk főosztályvezető Címzettek: I DAMAT-LUBS Kft (3398 Nagytálya, Petőfi S u 22/b) 2 Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal (HK) 3 Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK) 4 Környezetvédelmi hatóságként eljáró korrnányhivatalok (HK) 5 HNYR 6 Irattár

27 Az OKTF-KP/ /2016 Számú határozat 1 számú melléklete - Engedélyes tulajdonában valamint üzemeltetésében lévő 3 db szállítójármű (rendszámok: KEP-203, MOD-688, NSB-019)

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD); HU 07/07/2005 Közös álláspont az európai parlament és a tanács /2005/ek rendelete a hulladékszállításról elfogadására tekintettel

Részletesebben

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg, különben

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája Átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája Cégnév Tatai Környezetvédelmi Zrt. Technológia megnevezése Komposztálással történő biológiai átalakítás Technológia kódja R3 Engedély száma 392-6/2010

Részletesebben

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről 1. oldal 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZÉP-DUNÁNTÚ-LI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20910/2014. Iktatószám: 3393/2015. Ugyintéző: Bujdosó Juliam~a Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT 1.OÓ Engedélyes:

Részletesebben

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: HBB/17/02652-13/2015 Ügyintéző: Kunglerné Hadadi Tünde Telefon: 52/511-092 Tárgy: veszélyes és nem-veszélyes gyűjtési és előkezelési engedély Hiv. szám: 1

Részletesebben

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok Tiszaújvárosi telephelyen kezelésre átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 67.914-2-9/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Laczi és Fiai

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16442/2014. Iktatószám:72299/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában,

A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, 72/23. (VIII. 27.) VM rendelet Hatályos: 23.09.05-72/23. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 22. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 8127-8/2011. Tárgy: A Palota Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest,

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal rn Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-4890/201 5., 48772/2015. Tárgy: Hnlladékgazdálkodási engedély Ügyintéző: Bujdosó Julianna Melléklet: - Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Hivatkozási szám:

Részletesebben

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok EWC kód Hulladék neve ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, 01 FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 01 ásványok bányászatból származó hulladékok 01 01 01 fémtartalmú ásványok

Részletesebben

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája Tiszavasvári telephelyen átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz diszperziós

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u ENVIRO-EXPERT KFT. 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. Mobil: +36 (20) 426-4352; Tel: +36 (52) 324-747; Fax: +36 (52) 998-084 Email: enviroexpertkft@gmail.com Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi

Részletesebben

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203 101 103 104 105 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 401 402 501 506 507 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 613 701 702 703 704 705 706 707 801 Ásványok bányászatból származó Fémtartalmú ásványok

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről 66220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 140. szám beruházási támogatásnak nem minősülő egyéb támogatási rendszerek esetében kell alkalmazni, amelyek keretében a támogatás igénybevételére irányuló kérelmek

Részletesebben

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok, ,ÍÖGERŐ9 u v é g r e h a j t h a t ó in»...nap C s o n g r á d M e g y e i K o r m á n y h iv a t a l ' tttu m W th W W M W M lh W I I Ip I»...»»»»7» fit, T Ügyiratszám: CSZ/01/5609-11/2016. KTFO-azonosító:

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszáma Megnevezése 1 Ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezelésből származó hulladékok 01

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL 16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 18459/14. Iktatószám: 78045/14. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT .. ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG Ik a ós:dm: EÍá iraisa,,,: Ugvinté:ó: OKTF-KP/l996-2 1/2015. 14/6002/2014. Gábriel Edit Túigv: l-iulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a nem veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a nem veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 3576/2014. Iktatószám: 50902/2014. Ügyintéző: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/6879-9/09. Tárgy: Engedély hulladék szállítására Előadó: Várszegi Róbert H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: 2011. hó: 11. nap: 28. KÜJ: 100170690 KTJ: telephelyenként jogerős: Iktatószám: 7117-32/2011 Hiv. szám: - Tárgy: Győr, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékérõl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 84.137-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A JUNO

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 3573/2014. Iktatószám: 61900/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG - 1 ~L1 [:~hi1 [0 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG Ikíoo3s:um: OKTF-KP/350-8!20 15 )~imie:o: Dózsa Tibor Tórp: 1Iulladékgazdálkodást engedély HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG 14/514-12/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 8127-1/2011. Tárgy: A Palota Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74.511-1-/11. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Multigrade Kft.

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év:2011 hó:11. nap:14. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év:2011 hó:11. nap:14. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: Iktatószám: 1206-11/2011 Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78. Közzététel dátuma: Iktatószám: 6876/2016 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78. Közzététel dátuma: Iktatószám: 6876/2016 CPV Kód: Magyar Közút Nonprofit Zrt. útfenntartási, telephely üzemeltetési, gépkarbantartási és labortevékenysége során keletkezett veszélyes hulladékok szállítása és kezelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78

Részletesebben

HATÁROZAT. A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (továbbiakban: Engedélyes)

HATÁROZAT. A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Tiszántúli Kömyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi ~Felügyelőség 4025. DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001. DEBRECEN. PL 27. E-MAfL: tiszanhlli(':.l!zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX:

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D033545/02 számú dokumentum MELLÉKLETÉT.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D033545/02 számú dokumentum MELLÉKLETÉT. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. július 14. (OR. en) 11889/14 ADD 1 ENV 673 ENT 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. július 11. Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2000/532/EK)

(EGT vonatkozású szöveg) (2000/532/EK) A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szám: 12003-11-13/2008. Ea.: dr. Fűz István Szóráth Zoltán Tárgy: 12003-1-13/2005. sz. IPPC-engedély módosítása H A T Á R O

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/5691-9/2006 Tárgy: Engedély veszélyes hulladékok Előadó: Törőné Kovács Jolán begyűjtésére H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl A jogszabály 2010.április 2. napon hatályos állapota 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2)

Részletesebben

Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban

Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban Dr. Tóthné Dr. Szita Klára - Miskolci Egyetem, tanszékvezető egyetemi tanár Roncz Judit Miskolci Egyetem, egyetemi tanársegéd Regionális teljesítményértékelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

év: hó: 11. Nap: 30. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T I.

év: hó: 11. Nap: 30. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T I. A határozat jogerős: év: 2011. hó: 11. Nap: 30. KÜJ: 102863732 KTJ: 101696530 Iktatószám: 10061-24/2011. Hiv. szám: - Tárgy: Jánossomorja, Előadók: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása Buruzs Adrienn PhD hallgató buruzs.adrienn@freemail.hu Hulladékgazdálkodás = a hulladékok káros hatása elleni védelemnek a hulladékok

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség DEBRECEN, HATVAN U. 16. H A T Á R O Z A T

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség DEBRECEN, HATVAN U. 16. H A T Á R O Z A T Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 4025. DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001. DEBRECEN. Pf: 27. E-MAL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-040,

Részletesebben

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.09.04-2014.09.30 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14498/2014. Iktatószám: 76698/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

év: hó: 10. nap: 24. KÜJ: KTJ:

év: hó: 10. nap: 24. KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL HAT ÁROZAT

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL HAT ÁROZAT GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL Iktatószám: 122-1/2017. Tárgy: EcoloChem Magyaróvár Termelő Kft. Egységes környezethasználati engedély módosítása Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Mellékletek: - Telefon:

Részletesebben

év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T

év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: 102 863 732 KTJ: 101 696 530 Iktatószám: 10908-19/2011. Hiv. szám: - Tárgy: Jánossomorja, Előadók: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.11.2006 COM(2006) 252 végleges /3 Corrigendum: Annule et remplace complètement le COM(2006) 252 final du 31.5.2006. Toutes les versions linguistiques sont

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 82176-1-11/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés és szállítás.

Részletesebben

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/514 13/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Közép.Tisza-vidékiKti rnyezetvédelmio Természetvédelmi ésvízügyi FelÍigyelőség 5000Szolnok, *T ".,..,.1"tf,.'},"','.'..i5, Fax:(06 56)343.7 Ságvríri 68 Postacím:5002 Szolnok,Pf.25 Web: http://www.kotikwf.lo.rvm.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK Az építési és bontási hulladékot amennyiben az műszakilag lehetséges az építtető az építés során felhasználja,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 16168/2014. Iktatószám: 71646/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tárgy:Engedély veszélyes hulladékok begyűjtésére

Tárgy:Engedély veszélyes hulladékok begyűjtésére ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS vízügyi FŐFELÜGYELŐSÉG 14/512 11/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy:Engedély veszélyes hulladékok begyűjtésére HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Batya Kft. (szh.: 9012 Győr, Cédrus u. 23., statisztikai azonosító jel: ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Batya Kft. (szh.: 9012 Győr, Cédrus u. 23., statisztikai azonosító jel: ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: OKTF-KP/9392-8/2016. Tárgy: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Ügyintéző: Gábriel Edit Felelősségű Társaság minősítési engedélye

Részletesebben

liajdü- Hll:1AR MEGYEl KOIZ,MÁNYHIVATAL Határozat

liajdü- Hll:1AR MEGYEl KOIZ,MÁNYHIVATAL Határozat Ügyiratszám: HBB/17/00421-8/2015. Ügyintéző: Kunglerné Hadadi Tünde Telefon: 52/511-092 liajdü- Hll:1AR MEGYEl KOIZ,MÁNYHIVATAL Tárgy: hulladékgazdálkodási Hiv. szám: Melléklet: g -~;"'-QI1;j--'.;. :i

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 13281-26/2016. Tárgy: Saubermacher Kft. Esztergom, Schweidel J. u. 9. - Előzetes vizsgálat Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Takácsné Mellékletek: 1-2.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 5409/2014. Iktatószám: 34623/2014. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 78856-1-7/2010. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Csert Transport

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c. 2009 Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:1/50 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza az intézményben keletkező

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 14494/2014. Iktatószám: 79007/2014. Ügyintézı: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Veszélyes hulladék szállítása a határon át. Szabályozás

Veszélyes hulladék szállítása a határon át. Szabályozás Veszélyes hulladék szállítása a határon át Az elmúlt időszakban hatalmas mennyiségű külföldi szemét hazánkba szállítása, majd a hazai radioaktív vashulladék kálváriája hívta fel a figyelmet egy aktuális

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20914/2014. Iktatószám: 84038/2014. Ügyintéző: Herkéné Török Erzsébet Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről

Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről Nagy Gréta DANDELION Kft. 2011.11.17. DANDELION Kft. 1 Hulladékgazdálkodási jogszabályok Dia címc 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Vállalkozási szerződés keretében 3 térséghez tartozó 35intézmény részére veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása,valamint a szükséges gyűjtőedényzet biztosítása. tárgyú ajánlati felhívás módosítása

Részletesebben