[ Unconsolidated Report Üzleti áttekintés Piacok ]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "[ Unconsolidated Report Üzleti áttekintés Piacok ]"

Átírás

1 É v e s 4 j e l e n t é s [ Unconsolidated Report Üzleti áttekintés Piacok ]

2

3 É v e s j e l e n t é s

4 TA R TA L O M J E G Y Z É K NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Nem konszolidált főbb pénzügyi adatok Richter Gedeon Nyrt. Részvényárfolyam kiemelt adatok Az elnök üzenete a részvényeseknek A vezetőség beszámolója A Társaság testületei Vállalatirányítás Információ a részvénytulajdonosoknak Éves közgyűlés Befektetői kapcsolattartás Osztalékfizetés A Vezérigazgató beszámolója Üzleti áttekintés Piacok Nőgyógyászat versenyelőny Termékek Kutatásfejlesztés Termelés Társadalmi felelősségvállalás Emberi erőforrás Pénzügyi áttekintés A Társasággal kapcsolatos egyéb információk Elsőbbségi részvények Tulajdonosi szerkezet Saját részvények A Társaság testületeinek részvénytulajdona Egyéb információk Peres ügyek Nem konszolidált pénzügyi beszámolók A nem konszolidált pénzügyi adatok összefoglalója 1997 A Magyar Számviteli Törvény szerint elkészített pénzügyi beszámolók Konszolidált főbb pénzügyi adatok Richter Csoport Konszolidált áttekintés Richter Regionális középméretű gyógyszeripari csoport Konszolidált vállalatok Rövid üzleti áttekintés Pénzügyi összefoglaló Konszolidált pénzügyi beszámolók Független könyvvizsgálói jelentés Konszolidált kiegészítő melléklet A konszolidált pénzügyi adatok összefoglalója ELÉRHETŐSÉGEK 112 KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Richter Gedeon ]

5 N E M K O N S Z O L I D Á L T J E L E N T É S 3

6 NEM KONSZOLIDÁLT FŐBB PÉNZÜGYI ADATOK RICHTER GEDEON NYRT. Változás Változás % MUS$ MUS$ % Összes árbevétel ,1 934,6 814,7 14,7 Üzleti tevékenység eredménye ,3 189,9 224,6 15,4 Adózott eredmény ,4 193,9 236,1 17,9 Változás Változás Ft Ft % US$ US$ % Egy részvényre jutó eredmény (EPS) * ,4 10,40 12,67 17,9 Egy törzsrészvényre jutó osztalék ,8 2,46 3,29 25,2 ÁRBEVÉTEL ÁRBEVÉTEL MUS$ EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY Ft US$ * * EGY TÖRZSRÉSZVÉNYRE JUTÓ OSZTALÉK EGY TÖRZSRÉSZVÉNYRE JUTÓ OSZTALÉK Ft US$ 800 4, , , , Megjegyzések: Az egy részvényre jutó eredmény a teljes részvényszám alapján került kiszámításra. A. évi egy törzsrészvényre jutó osztalék összege az Igazgatóság javaslata alapján 450 Ft. * Megjegyzés: A jelenlegi információink alapján a Polpharma akvizíciónak nincs jelentős hatása a higított EPS mutató értékére. 4 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS NEM KONSZOLIDÁLT FŐBB PÉNZÜGYI ADATOK RICHTER GEDEON NYRT. ]

7 R É SZ V É N YÁR FO LYA M K I E M E LT ADATO K A RICHTER RÉSZVÉNYEK ÁRFOLYAMVÁLTOZÁSA A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉN A BUX ÉS A CETOP20 INDEXEKKEL ÖSSZEHASONLÍTVA 130 % 120 % Richter 110 % BUX 100 % 90 % CETOP20 80 % 70 % A RICHTER RÉSZVÉNYEK ÁRFOLYAMVÁLTOZÁSA A LONDONI SEAQON A FTSE GLOBAL PHARMACEUTICALS ÉS A FTSEUROFIRST 300 PHARMACEUTICALS INDEXEKKEL ÖSSZEHASONLÍTVA 130 % 120 % Richter a londoni SEAQon 110 % FTSE Global Pharmaceuticals 100 % 90 % FTSEurofirst 300 Pharmaceuticals 80 % 70 % Megjegyzések: A BUX index összetétele. december 31én: Állami Nyomda, Danubius, econet.hu, Egis, Émász, FHB, Fotex, Magyar Telekom, MOL, OTP, Phylaxia, Pannonplast, Rába, Richter Gedeon, Synergon, TVK. A CETOP20 (Central European blue chip) index összetétele. december 31én: Bank BPH, Bank Pekao S.A., Bank PKO BP, CETV, CEZ, Egis, Erste Bank, INAindustrija nafted. d., KGHM, Komercni Banka, MTelekom, MOL, OTP, PGNiG, PKN ORLEN, Richter, Telefónica O2 C.R., Telekom Polska, Unipetrol, Zentiva. A FTSE Global Pharmaceuticals index (FTGPH) összetétele. december 31én: Abbott Laboratories, Allergan, Altana, Amerisource Bergen, Amgen Corp, Astellas Pharmaceutical, AstraZeneca, Biogen Idec, Bristol Myers Squibb, Celgene Corp, Chugai Pharm, CSL Ltd., Daiichi Sankyo, Eisai, Eli Lilly, Forest Laboratories, Genentech, Genzyme General, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck & Co, Novartis N, NovoNordisk B, Pfizer, Roche Holding AG, SanofiAventis, ScheringPlough, Takeda Pharmaceutical, Wyeth. A FTSEurofirst 300 Pharmaceuticals index (E3PHRM) összetétele. december 31én: AstraZeneca, Elan Corporation, GlaxoSmithKline, Novartis N, NovoNordisk B, Roche Holding AG, SanofiAventis, Shire, UCB. Forrás: Reuters, BÉT A Társaság tőzsdei értéke ben kismértékben csökkent, év végére 773 Mrd Ftot tett ki a Budapesti Értéktőzsde, és MUS$t a londoni értéktőzsde (SEAQ) utolsó kereskedési napján érvényes árfolyamán számítva. A TÁRSASÁG TŐZSDEI ÉRTÉKE A TÁRSASÁG TŐZSDEI ÉRTÉKE Mrd Ft MUS$ Megjegyzés: Valamennyi adat év végi részvényárfolyamok alapján számítva; a forint értékek a Richterrészvények által a Budapesti Értéktőzsdén, a dollár számok a londoni SEAQon elért árfolyam és a teljes részvényszám alapján kalkulálva. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS RÉSZVÉNYÁRFOLYAM KIEMELT ADATOK ] 5

8 6 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Az elnök üzenete a részvényeseknek ]

9 A z eln ö k le v ele a rész v ényeseknek Örömmel üdvözlöm Önöket, és megragadom az alkalmat, hogy beszámoljak Társaságunk ben elért eredmé nye iről. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a kormányzat által a. év végén bevezetett megszorító intézkedések visszavetették eredményeinket a belföldi piacon. A dollár gyengesége pedig kedvezőtlenül érintette a forintban kifejezett export árbevételünket. Mindazonáltal a FÁK és az USA piacon elért bíztató export forgalmunk részben ellensúlyozni tudta a magyarországi gyengébb teljesítményt. A magyar kormány koncepció nélküli egészségügyi szakpolitikája a belföldi gyógyszertámogatási rendszer át gon dolatlan módosítását eredményezte, ami olyan mértékű árcsökkenést kényszerített ki a piacon, amely Társaságunk vezetőségét megerősítette abban a szándékában, hogy tovább szilárdítsa a Richter pozícióit középkeleteurópai piacain. Ennek fényében jelentett kiemelkedő eseményt a legnagyobb lengyel generikus gyógyszergyártóval, a Polpharmaval bejelentett tár su lás, aminek eredményeképpen a Richter KözépKeletEurópa legjelentősebb gyógy szer gyártójává válhat. Rész vé nyeseink a tranzakciót a. december 18án tartott rendkívüli közgyűlésen jóváhagyták. Különös örömmel számolok be arról, hogy tevékenységünk immár kiterjed a biotechnológia területére is. Ennek első lépéseként a Richter a Helm AGvel közösen vásárolta meg a sikeres német biotechnológiai céget, a Strathmann Biotec GmbH Co. & KGt. A hazai piacon tapasztalt nehéz körülmények számbavétele után különleges elismerésemet és köszönetemet szeret ném kifejezni az Igazgatóság nevében Bogsch Erik vezérigazgatónak és nagyszerű menedzsmentjének, valamint a Magyarországon és a világ más tájain dolgozó munkatársaknak az év során tanúsított fáradhatatlan munkájukért, amelynek eredménye elsősorban az export területén jelentkezett. Nagyrabecsülésemet szeretném kifejezni az Igazgatóságban dolgozó valamennyi kollégám megfontolt tanácsaiért is, melyek jelentős hatást gyakoroltak az év során elért eredményre. Végül, de nem utolsó sorban ígéretet teszek arra, hogy együttes erőfeszítéseinkkel a továbbiakban is sikeres választ adunk a év során felmerülő kihívásokra, hogy hosszú távú stabilitást és értéket teremtsünk részvényeseink számára. William de Gelsey Elnök [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Az elnök üzenete a részvényeseknek ] 7

10 A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A TÁR SA SÁG TESTÜLE TE I IGA ZGATÓSÁG William de Gelsey (1921) A CA IB Corporate Finance Limited az UniCredit Markets & Investment Banking Bécs, London és Budapest divízió igazgatóságának tanácsadója, több mint 50 éves nemzetközi befektetési banki gyakorlattal. Széles körű tapasz talattal rendelkezik a magyar bankszférában is 1989 óta. A Trinity Collegeban, a cambridgei egyetemen végzett óta tagja az Igazgatóságnak, 1999től az Igazgatóság elnöke. Bogsch Erik (1947) 1992 óta a Richter vezérigazgatója. Vegyészmérnök, okleveles mérnökközgazdász és 1977 között a kutatásfej lesztés területén töltött be különböző pozíciókat a Társaságnál és 1983 között a Medimpex irodavezetője Mexikóban és 1992 között a Medimpex UK ügyvezető igazgatója. A MAGYOSZ elnökségi tagja, márciusától elnöke. Dr. Bíró György (1945) Jogtanácsos, a gazdasági jog szakértője és között a Magyar Iparszövetség JogiNemzetközi Titkársági Igazgatóság vezetője óta az Igazgatóság tagja. Bojár Gábor (1949) A Graphisoft SE társalapítója és elnöke. Fizikus, diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. Korábban az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet munkatársa volt óta tagja az Igazgatóságnak. Dr. Koltay Jenő (1944) Közgazdász, közgazdász doktor, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet igazgatója. Több neves külföldi egyetem ven dég pro fesszora. Számos külföldi tudományos intézet vendégkutatója óta az Igazgatóság tagja. Dr. Kovács László (1944) 1990től 2005ig a Társaság kereskedelmi vezérigazgatóhelyettese, jelenleg a Társaság stratégiai tanácsadója. Köz gaz dász, közgazdász doktor és 1990 között a Medimpexnél dolgozott, eközben 1975től 1978ig Brazíliában a sãopauloi magyar nagykövetség kereskedelmi titkári pozícióját töltötte be óta tagja az Igazgatóságnak. 8 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG TESTÜLETEI IGAZGATÓSÁG ]

11 Christopher William Long (1938) Hivatásos diplomata, nagy tapasztalattal rendelkezik a diplomáciai feladatok széles körében: menedzsment, sze mélyzeti munka, politikai és gazdasági elemzések és 1998 között NagyBritannia nagykövete Magyarországon óta tagja az Igazgatóságnak. Dr. Mészáros Tamás (1946) A közgazdaságtudományok kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia doktorképviselője. 2004től a Budapesti Corvinus Egyetem rektora és között az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságának elnöke. óta tagja az Igazgatóságnak. Dr. Perjés Gábor (1941) Orvos, urológus, vesespecialista és 1970 között az Orvostovábbképző Intézet munkatársa. 1990től az 1994es választásokig országgyűlési képviselő. Jelenleg orvosi praxisát folytatja, orvos igazgatója a Budapest XI. kerületének egészségügyi szolgálatát ellátó Gyógyír XI. Kht.nak óta tagja az Igazgatóságnak. Somkuti István (1958) Közgazdász. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. munkatársa, jelenleg portfoliókezelő vezérigazgatóhelyettes óta az Igazgatóság tagja. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG TESTÜLETEI IGAZGATÓSÁG ] 9

12 ÜGY VE Z E TŐSÉG 10 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG TESTÜLETEI ÜGYVEZETŐSÉG ]

13 Bogsch Erik (1947) 1992 óta a Richter vezérigazgatója. Vegyészmérnök, okleveles mérnökközgazdász és 1977 között a kutatásfej lesz tés területén töltött be különböző pozíciókat a Társaságnál és 1983 között a Medimpex irodavezetője Mexikóban és 1992 között a Medimpex UK ügyvezető igazgatója. A MAGYOSZ elnökségi tagja, márciusától elnöke. Dr. Gulácsi Gábor (1958) 2000 februárja óta a Richter Gedeon Nyrt. kinevezett gazdasági vezérigazgatóhelyettese. Közgazdász, közgazdász doktor. Korábban a Gazdasági Minisztérium államtitkára volt. Kovács Lajos (1960) 2005 óta a Richter Gedeon Nyrt. műszaki igazgatója. Vegyészmérnök, gyógyszerkutató szakmérnök óta dolgozik a Társaságnál különböző pozíciókban és 1989 között ösztöndíjas kutató NagyBritanniában, a Liverpooli Egyetemen. Kováts Sándor (1960) Vegyészmérnök, finomkémiai szakmérnök, tól a Richter Gedeon kereskedelmi igazgatója óta dolgozik a társaságnál különböző pozíciókban és 2002 között a Gedeon Richter USA Inc. műszaki igazgatója. Radó András (1954) 1995től kinevezett termelési és logisztikai igazgató, 2000től vezérigazgatóhelyettes. Vegyészmérnök, mérnökközgaz dász óta dolgozik a Társaságnál különböző pozíciókban. Dr. Szombathelyi Zsolt (1957) 2000 októberétől a Társaság kutatási igazgatója. Orvos, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett. 1981től dolgozik a Társaságnál különböző pozíciókban, 1993 és 1998 között a Medimpex Japan Co. Ltd. képviseleti igazgatója Tokióban. Dr. Thaler György (1959) 1993tól a Richter Gedeon Nyrt. fejlesztési igazgatója. Vegyészmérnök, műszaki egyetemi doktor óta dolgozik a Társaságnál, ez idő alatt különböző vezető pozíciókat töltött be. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG TESTÜLETEI ÜGYVEZETŐSÉG ] 11

14 FE LÜGYE LŐ BIZOT TSÁG Dr. Chikán Attila (1944) Egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, és a Versenyképesség Kutató Köz pont igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora között a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem rektora között gazdasági miniszter. 2000ben választották a Felügyelő Bizott ság elnökévé. Az Audit Bizottság tagja és egyben elnöke. Erős József (1933) Könyvszakértő, adótanácsadó, árszakértő és 1999 között a Pénzügyminisztérium Számviteli módszertani osztá lyá nak helyettes vezetője. Jelenleg számviteli területen tanácsadóként tevékenykedik óta tagja a Felügyelő Bizott ságnak. Az Audit Bizottság tagja. Fodor Jenő (1958) Munkavállalói képviselő. Vegyiparigépész szakon szerzett főiskolai diplomát óta dolgozik a Richternél, jelenleg a Dorogi Fióktelep beruházási osztályvezetője. óta tagja a Felügyelő Bizottságnak. Jánokiné Dr. Balogh Mária (1951) Közgazdász, közgazdász doktor és 1995 között a Magyar Hitel Bank ügyvezető igazgatója. Az OTP Bank Nyrt. ügy vezető igazgató helyettese 1995 szeptembere óta óta tagja a Felügyelő Bizottságnak. Az Audit Bizottság tagja. Sedlák Vencelné (1953) Munkavállalói képviselő. Vegyészmérnöki, minőségügyi mérnöki diplomákkal rendelkezik. A Társaságnál 1971 óta dol go zik, 2000 januárjától a Minőségbiztosítási főosztály Validálási osztályának vezetője. 2001től a Felügyelő Bizottság tagja. Dr. Simon Kis Gábor (1940) Magángyógyszerész, közgazdász doktor és 1988 között az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezető he lyet tese, majd 1995ig az Országos Kórház és Orvostechnikai Intézet főigazgatója óta a Felügyelő Bizottság tagja. Sugár S. András (1956) Villamos és gazdasági mérnök. 2000től az Alaska Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója. 2004től tagja a Társaság Felügyelő Bizottságának. Tóth Gábor (1955) Munkavállalói képviselő. Vegyészmérnök, mérnökközgazdász. A Richternél 1980 óta dolgozik, jelenleg a Részvény iroda vezetője és a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság képviselője óta tagja a Felügyelő Bizottságnak. 12 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG TESTÜLETEI FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ]

15 A Társaság vezetésében. során bekövetkezett változások A. április 25én tartott éves rendes közgyűlésen az alábbi tagokat választották újra a Társaság Igazgatóságába: Christopher W. Long Dr. Koltay Jenő Dr. Bíró György Somkuti István urakat. A Társaság. december 18án tartott rendkívüli közgyűlése elfogadta az alábbi igazgatósági tagok lemondását: Dr. Bíró György és Dr. Koltay Jenő urak. A közgyűlés évi rendes közgyűlésig terjedő időtartamra igazgatósági taggá választotta: Jerzy Starak Gabriel Wujek Markus Sieger urakat. Igazgatósági taggá évi rendes közgyűlésig terjedő időtartamra újraválasztotta: William de Gelsey Bogsch Erik urakat. A közgyűlés évi rendes közgyűlésig terjedő időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta: Piotr Bardzik urat. A rendkívüli közgyűlésen elfogadott személyi változások az új részvények kibocsátásával történő alaptőke emelés Fővárosi Cégbíróság által történő bejegyzésétől függő hatállyal lépnek életbe. VE Z E TŐSÉG, TESTÜLE TE K A Társaság tevékenysége során elkülönül egymástól a év óta két albizottsággal (Vállalatirányítási és Java dal mazási Albizottság) működő Igazgatóság, amely a Társaság legfőbb döntéshozó szerve, kivéve a részvényesek számára fenntartott ügyeket, az Ügyvezetőség, amely a Társaság operatív döntéshozataláért felel, valamint a Társaság ellenőrzését ellátó Felügyelő Bizottság hatásköre. A. április 25én megtartott Éves Rendes Közgyűlésen jóvá hagyták egy Audit Bizottság létrehozását. VÁLL AL ATI R ÁNY ÍTÁ S A Richter Gedeon Nyrt. az etikus üzleti magatartás követelményeinek megfelelően, a jogszabályi és hatósági elő írá s okat megtartva, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait követve működik. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA VEZETŐSÉG, TESTÜLETEK + VÁLLALATIRÁNYÍTÁS ] 13

16 I N FO R M ÁCI Ó A R ÉSZ VÉ NY TUL A J D O N OSO K NAK É VES KÖZGYŰLÉS A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A Richter Gedeon Nyrt. éves közgyűlését április 28án órakor, határozatképtelenség esetén órakor tartja a 1143, Budapest, Stefánia út 34. szám alatt. B e fektetői kapcsolattartás A Társaság negyedévente teszi közzé a nem auditált adatokat tartalmazó tőzsdei gyorsjelentését részvényesei számára. Emellett az éves közgyűlés időpontjára auditált adatokat tartalmazó Éves Jelentést hoz nyilvánosságra. A Társaság éves közgyűlését Budapesten tartja, amelyről legkevesebb négy héttel a kitűzött időpont előtt részvé nyeseit közleményben tájékoztatja. A közgyűlésen a Társaság vezérigazgatója üzleti beszámolót tart, és valamennyi igazgató jelen van, hogy a felmerülő kérdéseket megválaszolja. A Társaság vezetősége, elsősorban a vezérigazgató és a befektetési kapcsolatokért felelős munkatársak, rendszeresen tájékoztatják intézményi befektetőiket a Társaság terveiről és célkitűzéseiről szakmai konferenciák, üzleti találkozók, konferenciahívások és roadshowk keretében. A Richter Befektetői kapcsolattartó osztályának (Nemzetközi Pénzügyi Csoport) képviselői 6 nemzetközi konferencián és 6 roadshown vettek részt az év során. A Richter vezetősége buda pesti székhelyén 56 üzleti találkozó keretében mintegy 162 alapkezelőnek és tőzsdei elemzőnek számolt be üzleti tevékenységéről. Az év folyamán a negyedéves gyorsjelentések megjelentetése után konferenciahívásokra került sor. Konferenciák ben JP Morgan 25th Annual Healthcare Conference San Francisco,. január Citigroup IR University: Connecting the Moving Parts London,. január 16. Citigroup Global Healthcare Conference New York,. május BSE, Capital Bank AG Hungarian Investor Conference Budapest,. június 01. Erste Investor Conference Stockholm,. június 11. Merrill Lynch Global Pharmaceutical, Biotechnology & Medical Devices Conference London,. szeptember Befektetői roadshowk ben 14 London, Edinburgh. február New York. március Frankfurt. április 18. London, Edinburgh. október London, Edinburgh. november New York, Boston. november [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA INFORMÁCIÓ A RÉSZVÉNYTULAJDONOSOKNAK ÉVES KÖZGYŰLÉS + BEFEKTETŐI KAPCSOLATTARTÁS ]

17 A Társaság angol és magyar nyelvű megújult honlapja (www.richter.hu) a befektetők és elemzők számára elkülönített, a Richter üzleti tevékenységéről részletesebb információkat közlő oldalakat is tartalmaz. Mindemellett, a befektetői kapcsolatokért felelős részleg az egész év folyamán a vállalat budapesti székhelyén ( cím: Telefon: ) a befektetők rendelkezésére áll. A vállalat tevékenységét ben rendszeresen figyelemmel kísérő elemzők Vállalat Elemző Vállalat Elemző ABN Amro Kevin Sharpe JP Morgan Alex Comer, Gülsen Ayaz Cashline Sarkadi Szabó Kornél KBC Securities Tordai Péter, Jánosi Barbara CIB Bank Dobár Péter Merrill Lynch Andreas Schmidt Concorde Vágó Attila Nomura Frances Cloud Credit Suisse Ravi Mehrotra Raiffeisen Herczenik Ákos Deutsche Bank Várkonyi Gergely UBS Warburg Andrzej Kasparek Erste Vladimíra Urbánková UniCredit Dani Katalin ING Kerekes Róbert Wood Bram Buring OSZ TALÉ K FIZE TÉS A Társaság által követett osztalékfizetési gyakorlatnak megfelelően az Igazgatóság a magyar számviteli törvény szerint ben elért adózott eredmény 25 százalékának kifizetésére vonatkozó osztalék javaslatot terjeszt az éves rendes közgyűlés elé elfogadásra. A részvényesek a Társaság. április 25én megtartott éves rendes közgyűlésén a. évben képződött ered mény terhére összesen (66,6 MUS$) osztalék kifizetését határozták el. A törzsrészvényekre jutó osztalék részvényenként 690 Ft, amely a névérték 69 százalékának felel meg, összesen (66,6 MUS$). Az elsőbbségi részvényekre jutó osztalék részvényenként 120 Ft, összesen 0,4 volt. Az osztalékfizetés rendjével kapcsolatos infor mációkat a Társaság külön hirdetményben. május 23án tette közzé. Az osztalékfizetés kezdő napja. június 18. volt. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A vezetőség beszámolója Információ a részvénytulajdonosoknak Osztalékfizetés ] 15

18 16 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A Vezérigazgató beszámolója ]

19 A Vezérigazgató beszámolója Egy újabb kihívásokkal teli évet hagytunk magunk mögött ben, miközben jelentős eredményeket könyvel hettünk el üzleti tevékenységünk kulcsfontosságú területein. Jó ütemű növekedésről számolhatunk be exportpiacainkon, míg Magyarországot továbbra is nehéz piaci körülmények jellemezték során. Kiváló eredményt értünk el a FÁK piacain, ahol 20 százalékos árbevétel növekedést realizáltunk az előző évvel összehasonlítva. Oroszországban a magas bázis ellenére is jó teljesítményt értünk el, és a régió egyéb országaiban is figyelemre méltó növekedésről számolhatunk be. Az oroszországi forgalomnövekedés a magánpiacról származott, ugyanis a DLO program körüli bizonytalanság folyamán is megmaradt, így a prog ram keretében csak korlátozott mennyiségben szállítottunk termékeket. Az USAban szintén kitűnő, 19 százalékos forgalombővü lést értünk el, elsősorban a növekvő szteroid hatóanyag és generikus késztermék szállításoknak köszön h e tően. Az EU országok ban ugyancsak hozzájárult Társaságunk jó éves teljesítményéhez az euróban mért, 12 százalékos ár be vétel növekedés. Belföldön a kedvezőtlen makrogazdasági környezet, valamint a kormányzati megszorító intéz kedések együttesen tovább nehezítették a gyógyszerpiaci szereplők helyzetét. Ennek következtében Társa ságunk árbevétele 14 százalé k os visszaesést mutatott ben a hazai piacon. Egyik legfőbb stratégiai célkitűzésünk, hogy erősítsük pozícióinkat hagyományos piacainkon, a középkeleteurópai, valamint a FÁK országokban. Üzletpolitikánk egyik sarokköve, hogy a nőgyógyászatra, mint terápiás résre koncent rálunk, másrészt a tradicionális piacaink alkotta földrajzi rés szintén kiemelt fontossággal bír. Már jó ideje ke res tük azokat a lehetőségeket a középkeleteurópai térségben, amelyek stratégiailag jól illeszkednének Társa ságunk tevékenységéhez.. november 15én bejelentettük társulási szándékunkat a Polpharmával, Lengyelország egyik vezető gyógyszergyártójával, valamint az orosz gyógyszergyártó cég, az Akrihin felvásárlását. Az 1,3 milliárd dollár értékű társulási tranzakció eredményeként KözépKeletEurópa vezető gyógyszeripari vállalata jön létre. A Richter és a Polpharma termékportfoliói nagymértékben kiegészítő jellegűek, amely tovább erősíti cégünk generi kus fejlesztési képességeit. Várakozásaink szerint a bevételnövekedés és költségmegtakarítás révén jelentkező sziner gia h atás 35 millió dollár közelében alakulhat. A. december 18án megtartott rendkívüli közgyűlés jóváhagy ta a társulást, amely egyebek mellett bizonyos versenyhatósági, illetve piacszabályozási engedélyek meg szerzésétől és a cég bí rósági bejegyzéstől függ. Úgy ítéljük meg, hogy a Társulás 2008 első félévében befejeződhet. Meggyőződésem, hogy a társulás mögött jól megalapozott stratégiai megfontolások állnak, és ez a tranzakció kie mel k edő lehetőséget teremt a részvényesi érték jelentős növelésére. Az innovációt mindig kiemelt fontosságúnak ítéltem meg Társaságunk stratégiája szempontjából. Ennek jegyében kerestünk olyan lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy új, innovatív területekre terjesszük ki tevékenységünket. Ezért is szolgált örömömre, hogy megállapodást kötöttünk a német Helm AG céggel, a Strathman Biotec GmbH Co. & KG felvásárlásának céljából. Az új vegyes vállalatban a Richter 70 százalékos, a Helm 30 százalékos tulajdonhányaddal rendelkezik. Stratégiai célkitűzéseink közé tartozik egy olyan komplex és versenyképes biotechnológiai termékvonal létrehozása, melynek segítségével magas hozzáadott értéket képviselő készítményekkel bővülhet portfoliónk. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A Vezérigazgató beszámolója ] 17

20 A Forest Laboratorieszel folytatott kutatási együttműködés egy másik fontos terület, ahol az innováció kiemelkedő jelentőségű cégünk számára.. október közepén tettük közzé az RGH188 kódjelű, skizofrénia kezelésére szolgáló, új antipszichotikus gyógyszerünk Fázis II vizsgálatának előzetes eredményeit. A vegyület hatékonynak bizonyult, a dózis kereső vizsgálatok pedig további Fázis II vizsgálatok keretében folytatódnak. Örömmel számolhatok be arról is, hogy az év folyamán, egyedülálló szteroidkémiai ismereteinkre építve, sikeresen folytattuk nőgyógyászati üzletágunk bővítését. Ez a termékcsoport ben 34 százalékot képviselt Társaságunk teljes árbevételén belül, és 31 százalékos növekedést mutatott az előző évhez képest. A középkeleteurópai régió ban az egy főre jutó orális fogamzásgátló fogyasztás jóval alacsonyabb, mint a hagyományos EU országokban. Ezért az elkövetkező években a nőgyógyászati termékek lesznek várhatóan a növekedés motorjai portfólionkon belül. A Richter alkalmazottainak tudásába, képességeibe vetett hitem és bizalmam továbbra is töretlen, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy ezúton köszönjem meg nekik mindazt, amivel hozzájárultak cégünk eredményeihez. Meg kívánom köszönni továbbá részvényeseinknek irántunk tanúsított bizalmát, azt, hogy hisznek stratégiánkban, Társaságunk vezetőségének képességében és előrelátásában, valamint elkötelezettségünkben, hogy kiaknázzuk a kínálkozó lehetőségeket és hosszú távon biztosítjuk a részvényesi érték növekedését. Bogsch Erik Vezérigazgató 18 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A Vezérigazgató beszámolója ]

21 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS ] 19

22 Ü zleti áttekintés 20 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Üzleti áttekintés ]

23 Piacok A Richter a legnagyobb magyar gyógyszergyártó. Hazai piacán kívül a világ csaknem száz országába szállít hatóanya gokat és késztermékeket. A Társaság széles körben ismert márkanévvel és jól kiépített értékesítési hálózattal rendel kezik Magyarországon, KözépKeletEurópa, valamint a FÁK országaiban. Az USAban, az EU régi tagállamaiban a Richter stratégiai együttműködési szerződések és hosszú távú szállítási megállapodások keretében szállít termé keket partnerei számára. A Társaság a belföldi piac kivételével jó eredménnyel zárta a. évet. Miközben valamennyi export piacunkon kiemelkedő teljesítményt értünk el, Magyarországon egyre nehezebben kezelhető piaci feltételekkel kellett szembe néznünk. Az év során (934,6 MUS$) árbevételt realizáltunk, ami forintban mérve a ban elért forga lom szintjével lényegében azonos (dollárban mérve 14,7 százalékos növekedést realizáltunk). Az árbevétel alakulása az egyes régiókban Magyarország Változás Változás % MUS$ MUS$ % Átalakított Átalakított (1) (2) (1) (2) ,0 169,9 172,3 1,4 Export ,8 764,7 642,4 19,0 FÁK ,4 356,4 297,9 19,6 EU ,2 249,7 205,3 21, ,5 105,0 88,4 18, ,1 53,6 50,8 5, ,1 934,6 814,7 14,7 (1) USA Egyéb országok (2) Összesen Megjegyzések: (1) A május 1. és. január 1. után kibővült EU összes tagállama, kivéve Magyarország. A bázis időszak adatai az összehasonlíthatóság érdekében átalakításra kerültek. (2) A fentieknek megfelelően az Egyéb országok régió adatai nem tartalmazzák Románia és Bulgária árbevételét. Az árbevétel megoszlása régiónként EU 27 % USA 11 % FÁK 38 % Egyéb országok 6 % Magyarország 18 % EU 25 % USA 11 % FÁK 37 % Egyéb országok 6 % Magyarország 21 % Az árbevétel devizaösszetétele ben I. félév HUF>* EUR EUR US$ US$ US$ US$ EU Oroszország Egyéb FÁK Egyéb országok USA Magyarország Az árbevétel körülbelül fele dollárban jelentkezik. II. félév HUF>* EUR EUR US$ US$ US$ EUR EU Oroszország Egyéb FÁK Egyéb országok USA Magyarország Az árbevétel körülbelül negyede dollárban jelentkezik. * Megjegyzés: A forint árfolyama az euróhoz kötött. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Üzleti áttekintés Piacok ] 21

24 M agyaro r szág A belföldi piacot ben is kedvezőtlen makrogazdasági környezet jellemezte. Miközben a GDP növekedés mind össze 1,3 százalékot ért el, mind az inflációs, mind a munkanélküliségi ráta magasabb volt a tervezettnél. A forint árfolyama tovább erősödött a dollárhoz és az euróhoz képest. A fiskális deficit ugyan csökkent valamelyest az év során, a fizetési mérleg problémák azonban megmaradtak. A kormányzati intézkedések következtében a hazai gyógyszerpiac továbbra is bizonytalan és kiszámíthatlan maradt. Számos, az egészségügyi rendszert érintő intézkedés lépett hatályba januárjától. Az Egészségügyi Minisztérium közzétette a gyógyszer támogatási rendszert szabályozó rendelet módosítását, amely ben a normatív támogatások mértékét jelentősen csökkentette, nagymértékben növelve ezzel a betegek hozzájá rulását. Emellett új szabályozást vezettek be a generikus termékek forgalomba hozatalával kapcsolatosan: az elsőként piacra lépő generikus készítmény termelői árának legalább 30 százalékkal alacsonyabbnak kell lennie, mint az origi nális terméké, a második generikus termék ára további 10 százalékkal, a harmadik termék pedig újabb 10 százalékkal kell olcsóbb legyen. Bevezetésre került továbbá a korábbi évi egyszeri fixesítés helyett a negyedévenként történő fixe sítés, valamint változtak a referencia ár kialakítására és referencia készítmény kiválasztására vonatkozó előírások is. Az új gyógyszergazdaságossági törvény értelmében a gyógyszergyártóknak a támogatásban részesülő termékeik esetében a termelői árra eső támogatás gyógyszertári forgalmi adatok alapján számított éves összegének 12 szá zalé k át adóként be kell fizetniük, továbbá a gyógyszertámogatási keret esetleges túllépését az OEP és a gyártók közösen fogják finanszírozni. Emellett a törvény jóváhagyott egy évi 5 összegű, orvoslátogatónként fizetendő regisztrációs díjat. ben nem következett be az OEP gyógyszerkassza túllépése. Így a gyógyszergyártóknak a 12 szá zalékos adó befizetési kötelezettségen túl további hozzájárulással nem kell számolniuk. Mindazonáltal a MAGYOSZ az Alkotmány bíróság előtt megtámadta a gyógyszergazdaságossági törvény egyes rendelkezéseit ideértve a gyógy szer támo gatás utáni adóbefizetési kötelezettség és az orvoslátogatói regisztrációs díj mértékét, valamint a gyógy szer k assza túllépése esetén teljesítendő befizetést, mely kérdésekben alkotmánybírósági döntés valószínűleg a 2008as év folyamán várható. A Társaság árbevétele ben jelentősen csökkent mindenekelőtt a kormányzati megszorító intézkedések követ kez tében, amelyek a magyar gazdaság egészét érintették, a gyógyszerpiacot pedig kiemelten sújtották. További ár be vétel kiesést eredményezett bizonyos OTC termékek disztribúciójának megszüntetése az év során. folyamán a menedzsment néhány olyan takarékossági intézkedést foganatosított, amelyekkel, ha csak részlegesen is, de ellen súlyozni tudta a kormányzati megszorítások negatív hatásait. A Társaság ben (169,9 MUS$) árbevételt realizált, ami 14,0 százalékkal (dollárban mérve 1,4 száza lék kal) volt alacsonyabb, mint az előző évben. Az eredményre jelentős hatást gyakorolt az új támogatási rendszer által kiváltott általános árcsökkentés. 22 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Üzleti áttekintés Piacok Magyarország ]

Pillich Lajos 1913-2006 ÉVES JELENTÉS 2006 RICHTER GEDEON

Pillich Lajos 1913-2006 ÉVES JELENTÉS 2006 RICHTER GEDEON Pillich Lajos 1913-2006 ÉVES JELENTÉS 2006 RICHTER GEDEON 2 PILLICH LAJOS 1913-2006 In memoriam Pillich Lajos 2006. november 22-én, életének 94-ik évében eltávozott közülünk Pillich Lajos a Társaság örökös

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4

É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 ÉVES JELENTÉS 2004 TARTALOM Fôbb pénzügyi adatok 5 Az elnök üzenete a részvényeseknek 6 Vállalatirányítás 8 A Társaság testületei 9 Tiszteletbeli Elnök 9 Igazgatóság 9 Ügyvezetôség 10 Felügyelô Bizottság

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9.

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Richter Csoport 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Összefoglaló 2014. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: -3,4% ( ), +0,5% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

Fõbb pénzügyi adatok Az elnök üzenete a részvényeseknek Vállalatirányítás A Társaság testületei Tiszteletbeli Elnök Igazgatóság Ügyvezetõség

Fõbb pénzügyi adatok Az elnök üzenete a részvényeseknek Vállalatirányítás A Társaság testületei Tiszteletbeli Elnök Igazgatóság Ügyvezetõség 2 0 0 3 É V E S J E L E N T É S É V E S J E L E N T É S 2 0 0 3 T A R T A L O M Fõbb pénzügyi adatok Az elnök üzenete a részvényeseknek Vállalatirányítás A Társaság testületei Tiszteletbeli Elnök Igazgatóság

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 3. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 3. negyedév Konszolidált adatok . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

A jelentés konszolidált adatokat tartalmaz. Az ettől való eltérést jelezzük.

A jelentés konszolidált adatokat tartalmaz. Az ettől való eltérést jelezzük. A jelentés konszolidált adatokat tartalmaz. Az ettől való eltérést jelezzük. RICHTER GEDEON 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Telefon: + 36 1 431 4000 Fax: + 36 1 260 6650 posta@richter.hu www.richter.hu

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S

É V E S J E L E N T É S É V E S J E L E N T É S ÉVES JELENTÉS 2002 Tartalom TARTALOM Fõbb pénzügyi adatok 4 Az elnök üzenete a részvényeseknek 6 Tiszteletbeli elnök 8 Az Igazgatóság 8 Az Ügyvezetõség 9 A Felügyelõ Bizottság 10

Részletesebben

2008. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló

2008. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló 2008. I. félévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált beszámoló 1. Richter-csoport A Csoport fő tevékenységét, azaz gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, előállítását és értékesítését

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

2009. I. félévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére

2009. I. félévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére 2009. I. félévi jelentés a Budapesti Értéktőzsdére 1. Richter Csoport A Richter Csoport tevékenységét 2009. január 1-jétől kezdve a megváltozott nemzetközi számviteli előírások (IFRS 8) szerint három működési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Éves jelentés Richter Gedeon 2012 3

Tartalomjegyzék. Éves jelentés Richter Gedeon 2012 3 Richter Gedeon éves jelentés 2012 Tartalomjegyzék I. A Társasággal kapcsolatos információk 4 1. Alap-információk 5 2. Főbb pénzügyi adatok 6 3. Az Elnök üzenete a részvényesekhez 9 4. Információ a részvénytulajdonosoknak

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

Tartalomjegyzék. II. A Vezérigazgató beszámolója 22

Tartalomjegyzék. II. A Vezérigazgató beszámolója 22 Richter Gedeon éves jelentés Tartalomjegyzék I. A Társasággal kapcsolatos információk 4 1. Alap-információk 5 2. Főbb pénzügyi adatok 6 3. Az Elnök üzenete a részvényesekhez 9 4. Információ a részvénytulajdonosoknak

Részletesebben

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége eséssel zárta a csütörtöki tőzsdei kereskedést a vegyes makrogazdasági és vállalati hírek megjelenése után. Csütörtökön

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

Richter Gedeon éves jelentés 2014

Richter Gedeon éves jelentés 2014 Richter Gedeon éves jelentés Tartalomjegyzék I. A Társasággal kapcsolatos információk 4 1. Alap-információk 5 2. Főbb pénzügyi adatok 6 3. Az Elnök üzenete a részvényesekhez 9 4. Információ a részvénytulajdonosoknak

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2007. január 1-jétől 2008. április 25-ig a Synergon Informatika Nyrt. által nyilvánosságra hozott közleményekről

Összefoglaló jelentés a 2007. január 1-jétől 2008. április 25-ig a Synergon Informatika Nyrt. által nyilvánosságra hozott közleményekről Összefoglaló jelentés a 2007. január 1-jétől 2008. április 25-ig a Synergon Informatika Nyrt. által nyilvánosságra hozott ekről A Synergon Informatika Nyrt. Összefoglaló jelentésében feltüntetett ek teljes

Részletesebben

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek negatív tartományban zárták a keddi napot. Az euró/forint kurzus ma reggel megközelítette a 312-es szintet. A BUX 0,3 százalékkal

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS 27. A Synergon Informatika Nyrt. (1191 Budapest, Vak Bottyán

Részletesebben

F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S

F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 5 2 0 0 7 Cégnév: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. Tulajdonosok: ÁPV ZRt. 25% belföldi tulajdonosok 12% külföldi tulajdonosok

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló Hétfőn is veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kismértékben erősödött, de még mindig a 316-os szint fölött tartózkodik az euró/forint keresztárfolyam.

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Raiffeisen Részvény Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Részvény Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Részvény Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Részvény Alap (RARA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Részvény Alap Lajstrom száma: 1111-48 Alapkezelő neve: Raiffeisen Befektetési

Részletesebben

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló Tegnap veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. A hazai fizetőeszköz gyengülést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. Negatív tartományban

Részletesebben

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb:

Részletesebben

szerda, 2015. augusztus 12.

szerda, 2015. augusztus 12. szerda, 2015. augusztus 12. Kedden veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Szerda hajnalban ismét leértékelte a jüant a Kínai Központi Bank. Szerda reggel az euróval szemben a tegnapi

Részletesebben

Dátum Budapest Növekedési Részvény Alap. Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap

Dátum Budapest Növekedési Részvény Alap. Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap Budapest Növekedési Részvény Alap Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai részvényindexek vegyesen zártak, a tengerentúli börzék azonban pozitív tartományban fejezték be a kereskedést. Az euró/forint

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2013-ban a teljes árbevétel forintban mérve, 7,6 %-kal (euróban 4,8 %-kal) nőtt az előző évhez képest. A bázisidőszakhoz képest a forint euróhoz viszonyított

Részletesebben

Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye

Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye FŐBB PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK 1 (A nemzetközi számviteli szabályok IFRS alapján) Bécs, július

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045857; továbbiakban Társaság ) a tőkepiacról

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első negyedévében a teljes árbevétel forintban (-0,7%) és euróban mérve (-0,8%) kismértékben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakhoz

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 1. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. I. Összefoglaló Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008. I-III. negyedév A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. fő tevékenysége az internetes könyv kiskereskedelem,

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

2011. I-IV. negyedévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére

2011. I-IV. negyedévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére 2011. I-IV. negyedévi jelentés a Budapesti Értéktőzsdére 1. Richter Csoport A Richter Csoport tevékenységét három működési szegmensre bontva mutatjuk be a konszolidált beszámolóban. A Gyógyszergyártási

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2014 első félévében a teljes árbevétel forintban mérve 1,7 %-kal (euróban kifejezve 5,3 %-kal) csökkent az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakhoz

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Tőkepiaci körkép. -hazai és nemzetközi piacok, várható tendenciák -konszolidáció, liberalizáció - Pál Árpád. vezérigazgató Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Tőkepiaci körkép. -hazai és nemzetközi piacok, várható tendenciák -konszolidáció, liberalizáció - Pál Árpád. vezérigazgató Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tőkepiaci körkép -hazai és nemzetközi piacok, várható tendenciák -konszolidáció, liberalizáció - Pál Árpád vezérigazgató Budapesti Értéktőzsde Zrt. Budapest, 2007. december 04. Az árfolyamok viselkedése

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 9. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról

Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról Sajtóközlemény Azonnali közlésre! kiadva: 00. április 8. Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról 008 első negyedévénél ugyan gyengébb,

Részletesebben

Hazai kibocsátók hazai tőzsde. Tisztán tőzsde konferencia. 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt.

Hazai kibocsátók hazai tőzsde. Tisztán tőzsde konferencia. 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt. Hazai kibocsátók hazai tőzsde Tisztán tőzsde konferencia 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága Az Igazgatósága C sányi Sándor elnök-vezérigazgató péder Zoltán S alelnök, vezérigazgató-helyettes aumstark Mihály Belnök-vezérigazgató Villányi Borászat Rt. Bíró Tibor tanszékvezetô Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a

A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a hazai informatikai piac legnagyobb szereplője a Synergon holding struktúra kialakítása keretében célul tűzte ki

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006.

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. Fővédnök: Dr. Veres János pénzügyminiszter Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Zrt. vezérigazgatója Fő témakörök: Állampapírpiac

Részletesebben

hétfő, 2015. szeptember 14. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. szeptember 14. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. szeptember 14. Vezetői összefoglaló Pénteken a vezető európai részvényindexek negatív tartományban zártak, míg az amerikai tőzsdéken kedvező hangulat uralkodott. A hazai fizetőeszköz mindhárom

Részletesebben

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló Emelkedtek a nyugat-európai és tengerentúli tőzsdei árfolyamok. A forint erősödni tudott a vezető devizákkal szemben. A BUX értéke 6,6 milliárd forintos

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Éves, rendes Közgyűlésére

Éves, rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK AZ ALTERA NYRT 2013. április 29 i Éves, rendes Közgyűlésére 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv hitelesítő) megválasztása A

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első félévében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 5,3%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon

Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon Márkus Ádám 2014.03.27. Ügyfeleink és Partnereink támogatása Információ forrása Információ kezelés Magas szintű elemzések Technológiai

Részletesebben

szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak a vezető nyugat-európai részvényindexek tegnap, míg a tengerentúlon mínuszban végeztek a börzék. Kedden a forint gyengülést szenvedett

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december A BÉT ma és holnap a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde 2012. december Bankszektor: veszteségek és forráskivonás Bankszektor ROE mutatója % % 30 70

Részletesebben

A tőzsde Kialakulása, szervezete Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel Készítette: Farsang Réka Tartalom Tőzsdéről általában Történeti áttekintés Magyar tőzsde történelme BÉT Szervezeti felépítés Tőzsdetagság

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Az Igazgatóság munkájának önértékelése 2013

Az Igazgatóság munkájának önértékelése 2013 Az Igazgatóság munkájának önértékelése 2013 Az Igazgatóság szerepe, tagjai A Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban Magyar Telekom vagy Társaság ) Igazgatósága ügyvezetésért felelős testületként képviseli

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

Kihívások a magyar tőkepiacon és a megtakarítási piacon. Szécsényi Bálint, alelnök, Budapesti Értéktőzsde

Kihívások a magyar tőkepiacon és a megtakarítási piacon. Szécsényi Bálint, alelnök, Budapesti Értéktőzsde Kihívások a magyar tőkepiacon és a megtakarítási piacon Szécsényi Bálint, alelnök, Budapesti Értéktőzsde A BÉT 25 éve számokban A BÉT története 1990-től I. 1990. június 21.: A Budapesti Értéktőzsde újbóli

Részletesebben

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+ A 2006. év elsô féléve során a kincstári kör hiánya 1284,9 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 14,8 milliárd

Részletesebben

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak az amerikai és a vezető nyugat-európai részvényindexek kedden. A 310-es szint alatt tartózkodott a forint az euróval szemben a 6 órás adatok

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés 2012 RSM DTM AUDIT Átláthatósági jelentés 2012 Tartalomjegyzék Gazdálkodási forma és tulajdonosi struktúra 2 Cégcsoport bemutatása 3 RSMi hálózat 3 Irányító struktúra leírása 4 Belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 8. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013)

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013) i hozamok A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés), ezúton teszi

Részletesebben

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Jelzálogbank Nyrt., mint tőzsdei kibocsátó, törvényi kötelezettségeinek eleget téve, ezennel közzéteszi mindazon információkat,

Részletesebben

Mely brókercégek szakítottak legnagyobbat a kilábalásból?

Mely brókercégek szakítottak legnagyobbat a kilábalásból? Mely brókercégek szakítottak legnagyobbat a kilábalásból? 2010.01.15 07:52 A tavalyi tzsdei szárnyalás nem tudott hasonló folyamatokat elindítani az azonnali részvénypiaci forgalom alakulásában, mindazonáltal

Részletesebben

Pester Attila értékesítési vezető a.pester@hfctechnics.hu

Pester Attila értékesítési vezető a.pester@hfctechnics.hu Pester Attila értékesítési vezető a.pester@hfctechnics.hu 1 Tartalom Bevezető HFC Technics mérföldkövei Szállítók és partnerek Ügyfelek belföldön és külföldön HFC Technics szolgáltatásai Jövőbeni elképzelések

Részletesebben

2014. június 19. Bogsch Erik Modern mecenatúra a magyar gyógyszeripar szerepe az agyvisszaszívásban

2014. június 19. Bogsch Erik Modern mecenatúra a magyar gyógyszeripar szerepe az agyvisszaszívásban 2014. június 19. Bogsch Erik Modern mecenatúra a magyar gyógyszeripar szerepe az agyvisszaszívásban Richter Gedeon 113 éve az innováció és a minőségi gyógyítás szolgálatában Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK

KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK Biztosítási Konferencia, Eger 2006. május KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK dr. Utassy László elnök-vezérigazgató OTP Csoport Magyarországon A pénzügyi szolgáltatások teljes

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló A tegnap közzétett makroadatok mellett az összes vezető nemzetközi részvényindex pluszban zárta a kereskedési napot. Csütörtök délután a hazai fizetőeszköz

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 3. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Évszázados felelősséggel az egészségért

Évszázados felelősséggel az egészségért Évszázados felelősséggel az egészségért 3 A Richter Gedeon Nyrt. Magyarországi központú, innovációra épülő specializált európai gyógyszercég. A magyar irányítású Richter tevékenysége vertikálisan integrált:

Részletesebben

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató. 2010. elsô negyedév n

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató. 2010. elsô negyedév n ÁLLAMPAPírpiac negyedéves tájékoztató n 21. elsô negyedév n A 21. I. negyedéve során a kincstári kör hiánya, milliárd forintot ért el. Csökkentette ugyanakkor a finanszírozási igényt az EU transzferek

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2014.01.01-2014.06.30

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2014.01.01-2014.06.30 TR Investment Nyrt TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2014.01.01-2014.06.30 Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek 4,

Részletesebben