[ Unconsolidated Report Üzleti áttekintés Piacok ]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "[ Unconsolidated Report Üzleti áttekintés Piacok ]"

Átírás

1 É v e s 4 j e l e n t é s [ Unconsolidated Report Üzleti áttekintés Piacok ]

2

3 É v e s j e l e n t é s

4 TA R TA L O M J E G Y Z É K NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Nem konszolidált főbb pénzügyi adatok Richter Gedeon Nyrt. Részvényárfolyam kiemelt adatok Az elnök üzenete a részvényeseknek A vezetőség beszámolója A Társaság testületei Vállalatirányítás Információ a részvénytulajdonosoknak Éves közgyűlés Befektetői kapcsolattartás Osztalékfizetés A Vezérigazgató beszámolója Üzleti áttekintés Piacok Nőgyógyászat versenyelőny Termékek Kutatásfejlesztés Termelés Társadalmi felelősségvállalás Emberi erőforrás Pénzügyi áttekintés A Társasággal kapcsolatos egyéb információk Elsőbbségi részvények Tulajdonosi szerkezet Saját részvények A Társaság testületeinek részvénytulajdona Egyéb információk Peres ügyek Nem konszolidált pénzügyi beszámolók A nem konszolidált pénzügyi adatok összefoglalója 1997 A Magyar Számviteli Törvény szerint elkészített pénzügyi beszámolók Konszolidált főbb pénzügyi adatok Richter Csoport Konszolidált áttekintés Richter Regionális középméretű gyógyszeripari csoport Konszolidált vállalatok Rövid üzleti áttekintés Pénzügyi összefoglaló Konszolidált pénzügyi beszámolók Független könyvvizsgálói jelentés Konszolidált kiegészítő melléklet A konszolidált pénzügyi adatok összefoglalója ELÉRHETŐSÉGEK 112 KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Richter Gedeon ]

5 N E M K O N S Z O L I D Á L T J E L E N T É S 3

6 NEM KONSZOLIDÁLT FŐBB PÉNZÜGYI ADATOK RICHTER GEDEON NYRT. Változás Változás % MUS$ MUS$ % Összes árbevétel ,1 934,6 814,7 14,7 Üzleti tevékenység eredménye ,3 189,9 224,6 15,4 Adózott eredmény ,4 193,9 236,1 17,9 Változás Változás Ft Ft % US$ US$ % Egy részvényre jutó eredmény (EPS) * ,4 10,40 12,67 17,9 Egy törzsrészvényre jutó osztalék ,8 2,46 3,29 25,2 ÁRBEVÉTEL ÁRBEVÉTEL MUS$ EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY Ft US$ * * EGY TÖRZSRÉSZVÉNYRE JUTÓ OSZTALÉK EGY TÖRZSRÉSZVÉNYRE JUTÓ OSZTALÉK Ft US$ 800 4, , , , Megjegyzések: Az egy részvényre jutó eredmény a teljes részvényszám alapján került kiszámításra. A. évi egy törzsrészvényre jutó osztalék összege az Igazgatóság javaslata alapján 450 Ft. * Megjegyzés: A jelenlegi információink alapján a Polpharma akvizíciónak nincs jelentős hatása a higított EPS mutató értékére. 4 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS NEM KONSZOLIDÁLT FŐBB PÉNZÜGYI ADATOK RICHTER GEDEON NYRT. ]

7 R É SZ V É N YÁR FO LYA M K I E M E LT ADATO K A RICHTER RÉSZVÉNYEK ÁRFOLYAMVÁLTOZÁSA A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉN A BUX ÉS A CETOP20 INDEXEKKEL ÖSSZEHASONLÍTVA 130 % 120 % Richter 110 % BUX 100 % 90 % CETOP20 80 % 70 % A RICHTER RÉSZVÉNYEK ÁRFOLYAMVÁLTOZÁSA A LONDONI SEAQON A FTSE GLOBAL PHARMACEUTICALS ÉS A FTSEUROFIRST 300 PHARMACEUTICALS INDEXEKKEL ÖSSZEHASONLÍTVA 130 % 120 % Richter a londoni SEAQon 110 % FTSE Global Pharmaceuticals 100 % 90 % FTSEurofirst 300 Pharmaceuticals 80 % 70 % Megjegyzések: A BUX index összetétele. december 31én: Állami Nyomda, Danubius, econet.hu, Egis, Émász, FHB, Fotex, Magyar Telekom, MOL, OTP, Phylaxia, Pannonplast, Rába, Richter Gedeon, Synergon, TVK. A CETOP20 (Central European blue chip) index összetétele. december 31én: Bank BPH, Bank Pekao S.A., Bank PKO BP, CETV, CEZ, Egis, Erste Bank, INAindustrija nafted. d., KGHM, Komercni Banka, MTelekom, MOL, OTP, PGNiG, PKN ORLEN, Richter, Telefónica O2 C.R., Telekom Polska, Unipetrol, Zentiva. A FTSE Global Pharmaceuticals index (FTGPH) összetétele. december 31én: Abbott Laboratories, Allergan, Altana, Amerisource Bergen, Amgen Corp, Astellas Pharmaceutical, AstraZeneca, Biogen Idec, Bristol Myers Squibb, Celgene Corp, Chugai Pharm, CSL Ltd., Daiichi Sankyo, Eisai, Eli Lilly, Forest Laboratories, Genentech, Genzyme General, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck & Co, Novartis N, NovoNordisk B, Pfizer, Roche Holding AG, SanofiAventis, ScheringPlough, Takeda Pharmaceutical, Wyeth. A FTSEurofirst 300 Pharmaceuticals index (E3PHRM) összetétele. december 31én: AstraZeneca, Elan Corporation, GlaxoSmithKline, Novartis N, NovoNordisk B, Roche Holding AG, SanofiAventis, Shire, UCB. Forrás: Reuters, BÉT A Társaság tőzsdei értéke ben kismértékben csökkent, év végére 773 Mrd Ftot tett ki a Budapesti Értéktőzsde, és MUS$t a londoni értéktőzsde (SEAQ) utolsó kereskedési napján érvényes árfolyamán számítva. A TÁRSASÁG TŐZSDEI ÉRTÉKE A TÁRSASÁG TŐZSDEI ÉRTÉKE Mrd Ft MUS$ Megjegyzés: Valamennyi adat év végi részvényárfolyamok alapján számítva; a forint értékek a Richterrészvények által a Budapesti Értéktőzsdén, a dollár számok a londoni SEAQon elért árfolyam és a teljes részvényszám alapján kalkulálva. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS RÉSZVÉNYÁRFOLYAM KIEMELT ADATOK ] 5

8 6 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Az elnök üzenete a részvényeseknek ]

9 A z eln ö k le v ele a rész v ényeseknek Örömmel üdvözlöm Önöket, és megragadom az alkalmat, hogy beszámoljak Társaságunk ben elért eredmé nye iről. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a kormányzat által a. év végén bevezetett megszorító intézkedések visszavetették eredményeinket a belföldi piacon. A dollár gyengesége pedig kedvezőtlenül érintette a forintban kifejezett export árbevételünket. Mindazonáltal a FÁK és az USA piacon elért bíztató export forgalmunk részben ellensúlyozni tudta a magyarországi gyengébb teljesítményt. A magyar kormány koncepció nélküli egészségügyi szakpolitikája a belföldi gyógyszertámogatási rendszer át gon dolatlan módosítását eredményezte, ami olyan mértékű árcsökkenést kényszerített ki a piacon, amely Társaságunk vezetőségét megerősítette abban a szándékában, hogy tovább szilárdítsa a Richter pozícióit középkeleteurópai piacain. Ennek fényében jelentett kiemelkedő eseményt a legnagyobb lengyel generikus gyógyszergyártóval, a Polpharmaval bejelentett tár su lás, aminek eredményeképpen a Richter KözépKeletEurópa legjelentősebb gyógy szer gyártójává válhat. Rész vé nyeseink a tranzakciót a. december 18án tartott rendkívüli közgyűlésen jóváhagyták. Különös örömmel számolok be arról, hogy tevékenységünk immár kiterjed a biotechnológia területére is. Ennek első lépéseként a Richter a Helm AGvel közösen vásárolta meg a sikeres német biotechnológiai céget, a Strathmann Biotec GmbH Co. & KGt. A hazai piacon tapasztalt nehéz körülmények számbavétele után különleges elismerésemet és köszönetemet szeret ném kifejezni az Igazgatóság nevében Bogsch Erik vezérigazgatónak és nagyszerű menedzsmentjének, valamint a Magyarországon és a világ más tájain dolgozó munkatársaknak az év során tanúsított fáradhatatlan munkájukért, amelynek eredménye elsősorban az export területén jelentkezett. Nagyrabecsülésemet szeretném kifejezni az Igazgatóságban dolgozó valamennyi kollégám megfontolt tanácsaiért is, melyek jelentős hatást gyakoroltak az év során elért eredményre. Végül, de nem utolsó sorban ígéretet teszek arra, hogy együttes erőfeszítéseinkkel a továbbiakban is sikeres választ adunk a év során felmerülő kihívásokra, hogy hosszú távú stabilitást és értéket teremtsünk részvényeseink számára. William de Gelsey Elnök [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Az elnök üzenete a részvényeseknek ] 7

10 A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A TÁR SA SÁG TESTÜLE TE I IGA ZGATÓSÁG William de Gelsey (1921) A CA IB Corporate Finance Limited az UniCredit Markets & Investment Banking Bécs, London és Budapest divízió igazgatóságának tanácsadója, több mint 50 éves nemzetközi befektetési banki gyakorlattal. Széles körű tapasz talattal rendelkezik a magyar bankszférában is 1989 óta. A Trinity Collegeban, a cambridgei egyetemen végzett óta tagja az Igazgatóságnak, 1999től az Igazgatóság elnöke. Bogsch Erik (1947) 1992 óta a Richter vezérigazgatója. Vegyészmérnök, okleveles mérnökközgazdász és 1977 között a kutatásfej lesztés területén töltött be különböző pozíciókat a Társaságnál és 1983 között a Medimpex irodavezetője Mexikóban és 1992 között a Medimpex UK ügyvezető igazgatója. A MAGYOSZ elnökségi tagja, márciusától elnöke. Dr. Bíró György (1945) Jogtanácsos, a gazdasági jog szakértője és között a Magyar Iparszövetség JogiNemzetközi Titkársági Igazgatóság vezetője óta az Igazgatóság tagja. Bojár Gábor (1949) A Graphisoft SE társalapítója és elnöke. Fizikus, diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. Korábban az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet munkatársa volt óta tagja az Igazgatóságnak. Dr. Koltay Jenő (1944) Közgazdász, közgazdász doktor, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet igazgatója. Több neves külföldi egyetem ven dég pro fesszora. Számos külföldi tudományos intézet vendégkutatója óta az Igazgatóság tagja. Dr. Kovács László (1944) 1990től 2005ig a Társaság kereskedelmi vezérigazgatóhelyettese, jelenleg a Társaság stratégiai tanácsadója. Köz gaz dász, közgazdász doktor és 1990 között a Medimpexnél dolgozott, eközben 1975től 1978ig Brazíliában a sãopauloi magyar nagykövetség kereskedelmi titkári pozícióját töltötte be óta tagja az Igazgatóságnak. 8 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG TESTÜLETEI IGAZGATÓSÁG ]

11 Christopher William Long (1938) Hivatásos diplomata, nagy tapasztalattal rendelkezik a diplomáciai feladatok széles körében: menedzsment, sze mélyzeti munka, politikai és gazdasági elemzések és 1998 között NagyBritannia nagykövete Magyarországon óta tagja az Igazgatóságnak. Dr. Mészáros Tamás (1946) A közgazdaságtudományok kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia doktorképviselője. 2004től a Budapesti Corvinus Egyetem rektora és között az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságának elnöke. óta tagja az Igazgatóságnak. Dr. Perjés Gábor (1941) Orvos, urológus, vesespecialista és 1970 között az Orvostovábbképző Intézet munkatársa. 1990től az 1994es választásokig országgyűlési képviselő. Jelenleg orvosi praxisát folytatja, orvos igazgatója a Budapest XI. kerületének egészségügyi szolgálatát ellátó Gyógyír XI. Kht.nak óta tagja az Igazgatóságnak. Somkuti István (1958) Közgazdász. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. munkatársa, jelenleg portfoliókezelő vezérigazgatóhelyettes óta az Igazgatóság tagja. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG TESTÜLETEI IGAZGATÓSÁG ] 9

12 ÜGY VE Z E TŐSÉG 10 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG TESTÜLETEI ÜGYVEZETŐSÉG ]

13 Bogsch Erik (1947) 1992 óta a Richter vezérigazgatója. Vegyészmérnök, okleveles mérnökközgazdász és 1977 között a kutatásfej lesz tés területén töltött be különböző pozíciókat a Társaságnál és 1983 között a Medimpex irodavezetője Mexikóban és 1992 között a Medimpex UK ügyvezető igazgatója. A MAGYOSZ elnökségi tagja, márciusától elnöke. Dr. Gulácsi Gábor (1958) 2000 februárja óta a Richter Gedeon Nyrt. kinevezett gazdasági vezérigazgatóhelyettese. Közgazdász, közgazdász doktor. Korábban a Gazdasági Minisztérium államtitkára volt. Kovács Lajos (1960) 2005 óta a Richter Gedeon Nyrt. műszaki igazgatója. Vegyészmérnök, gyógyszerkutató szakmérnök óta dolgozik a Társaságnál különböző pozíciókban és 1989 között ösztöndíjas kutató NagyBritanniában, a Liverpooli Egyetemen. Kováts Sándor (1960) Vegyészmérnök, finomkémiai szakmérnök, tól a Richter Gedeon kereskedelmi igazgatója óta dolgozik a társaságnál különböző pozíciókban és 2002 között a Gedeon Richter USA Inc. műszaki igazgatója. Radó András (1954) 1995től kinevezett termelési és logisztikai igazgató, 2000től vezérigazgatóhelyettes. Vegyészmérnök, mérnökközgaz dász óta dolgozik a Társaságnál különböző pozíciókban. Dr. Szombathelyi Zsolt (1957) 2000 októberétől a Társaság kutatási igazgatója. Orvos, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett. 1981től dolgozik a Társaságnál különböző pozíciókban, 1993 és 1998 között a Medimpex Japan Co. Ltd. képviseleti igazgatója Tokióban. Dr. Thaler György (1959) 1993tól a Richter Gedeon Nyrt. fejlesztési igazgatója. Vegyészmérnök, műszaki egyetemi doktor óta dolgozik a Társaságnál, ez idő alatt különböző vezető pozíciókat töltött be. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG TESTÜLETEI ÜGYVEZETŐSÉG ] 11

14 FE LÜGYE LŐ BIZOT TSÁG Dr. Chikán Attila (1944) Egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, és a Versenyképesség Kutató Köz pont igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora között a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem rektora között gazdasági miniszter. 2000ben választották a Felügyelő Bizott ság elnökévé. Az Audit Bizottság tagja és egyben elnöke. Erős József (1933) Könyvszakértő, adótanácsadó, árszakértő és 1999 között a Pénzügyminisztérium Számviteli módszertani osztá lyá nak helyettes vezetője. Jelenleg számviteli területen tanácsadóként tevékenykedik óta tagja a Felügyelő Bizott ságnak. Az Audit Bizottság tagja. Fodor Jenő (1958) Munkavállalói képviselő. Vegyiparigépész szakon szerzett főiskolai diplomát óta dolgozik a Richternél, jelenleg a Dorogi Fióktelep beruházási osztályvezetője. óta tagja a Felügyelő Bizottságnak. Jánokiné Dr. Balogh Mária (1951) Közgazdász, közgazdász doktor és 1995 között a Magyar Hitel Bank ügyvezető igazgatója. Az OTP Bank Nyrt. ügy vezető igazgató helyettese 1995 szeptembere óta óta tagja a Felügyelő Bizottságnak. Az Audit Bizottság tagja. Sedlák Vencelné (1953) Munkavállalói képviselő. Vegyészmérnöki, minőségügyi mérnöki diplomákkal rendelkezik. A Társaságnál 1971 óta dol go zik, 2000 januárjától a Minőségbiztosítási főosztály Validálási osztályának vezetője. 2001től a Felügyelő Bizottság tagja. Dr. Simon Kis Gábor (1940) Magángyógyszerész, közgazdász doktor és 1988 között az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezető he lyet tese, majd 1995ig az Országos Kórház és Orvostechnikai Intézet főigazgatója óta a Felügyelő Bizottság tagja. Sugár S. András (1956) Villamos és gazdasági mérnök. 2000től az Alaska Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója. 2004től tagja a Társaság Felügyelő Bizottságának. Tóth Gábor (1955) Munkavállalói képviselő. Vegyészmérnök, mérnökközgazdász. A Richternél 1980 óta dolgozik, jelenleg a Részvény iroda vezetője és a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság képviselője óta tagja a Felügyelő Bizottságnak. 12 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG TESTÜLETEI FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ]

15 A Társaság vezetésében. során bekövetkezett változások A. április 25én tartott éves rendes közgyűlésen az alábbi tagokat választották újra a Társaság Igazgatóságába: Christopher W. Long Dr. Koltay Jenő Dr. Bíró György Somkuti István urakat. A Társaság. december 18án tartott rendkívüli közgyűlése elfogadta az alábbi igazgatósági tagok lemondását: Dr. Bíró György és Dr. Koltay Jenő urak. A közgyűlés évi rendes közgyűlésig terjedő időtartamra igazgatósági taggá választotta: Jerzy Starak Gabriel Wujek Markus Sieger urakat. Igazgatósági taggá évi rendes közgyűlésig terjedő időtartamra újraválasztotta: William de Gelsey Bogsch Erik urakat. A közgyűlés évi rendes közgyűlésig terjedő időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta: Piotr Bardzik urat. A rendkívüli közgyűlésen elfogadott személyi változások az új részvények kibocsátásával történő alaptőke emelés Fővárosi Cégbíróság által történő bejegyzésétől függő hatállyal lépnek életbe. VE Z E TŐSÉG, TESTÜLE TE K A Társaság tevékenysége során elkülönül egymástól a év óta két albizottsággal (Vállalatirányítási és Java dal mazási Albizottság) működő Igazgatóság, amely a Társaság legfőbb döntéshozó szerve, kivéve a részvényesek számára fenntartott ügyeket, az Ügyvezetőség, amely a Társaság operatív döntéshozataláért felel, valamint a Társaság ellenőrzését ellátó Felügyelő Bizottság hatásköre. A. április 25én megtartott Éves Rendes Közgyűlésen jóvá hagyták egy Audit Bizottság létrehozását. VÁLL AL ATI R ÁNY ÍTÁ S A Richter Gedeon Nyrt. az etikus üzleti magatartás követelményeinek megfelelően, a jogszabályi és hatósági elő írá s okat megtartva, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait követve működik. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA VEZETŐSÉG, TESTÜLETEK + VÁLLALATIRÁNYÍTÁS ] 13

16 I N FO R M ÁCI Ó A R ÉSZ VÉ NY TUL A J D O N OSO K NAK É VES KÖZGYŰLÉS A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A Richter Gedeon Nyrt. éves közgyűlését április 28án órakor, határozatképtelenség esetén órakor tartja a 1143, Budapest, Stefánia út 34. szám alatt. B e fektetői kapcsolattartás A Társaság negyedévente teszi közzé a nem auditált adatokat tartalmazó tőzsdei gyorsjelentését részvényesei számára. Emellett az éves közgyűlés időpontjára auditált adatokat tartalmazó Éves Jelentést hoz nyilvánosságra. A Társaság éves közgyűlését Budapesten tartja, amelyről legkevesebb négy héttel a kitűzött időpont előtt részvé nyeseit közleményben tájékoztatja. A közgyűlésen a Társaság vezérigazgatója üzleti beszámolót tart, és valamennyi igazgató jelen van, hogy a felmerülő kérdéseket megválaszolja. A Társaság vezetősége, elsősorban a vezérigazgató és a befektetési kapcsolatokért felelős munkatársak, rendszeresen tájékoztatják intézményi befektetőiket a Társaság terveiről és célkitűzéseiről szakmai konferenciák, üzleti találkozók, konferenciahívások és roadshowk keretében. A Richter Befektetői kapcsolattartó osztályának (Nemzetközi Pénzügyi Csoport) képviselői 6 nemzetközi konferencián és 6 roadshown vettek részt az év során. A Richter vezetősége buda pesti székhelyén 56 üzleti találkozó keretében mintegy 162 alapkezelőnek és tőzsdei elemzőnek számolt be üzleti tevékenységéről. Az év folyamán a negyedéves gyorsjelentések megjelentetése után konferenciahívásokra került sor. Konferenciák ben JP Morgan 25th Annual Healthcare Conference San Francisco,. január Citigroup IR University: Connecting the Moving Parts London,. január 16. Citigroup Global Healthcare Conference New York,. május BSE, Capital Bank AG Hungarian Investor Conference Budapest,. június 01. Erste Investor Conference Stockholm,. június 11. Merrill Lynch Global Pharmaceutical, Biotechnology & Medical Devices Conference London,. szeptember Befektetői roadshowk ben 14 London, Edinburgh. február New York. március Frankfurt. április 18. London, Edinburgh. október London, Edinburgh. november New York, Boston. november [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA INFORMÁCIÓ A RÉSZVÉNYTULAJDONOSOKNAK ÉVES KÖZGYŰLÉS + BEFEKTETŐI KAPCSOLATTARTÁS ]

17 A Társaság angol és magyar nyelvű megújult honlapja (www.richter.hu) a befektetők és elemzők számára elkülönített, a Richter üzleti tevékenységéről részletesebb információkat közlő oldalakat is tartalmaz. Mindemellett, a befektetői kapcsolatokért felelős részleg az egész év folyamán a vállalat budapesti székhelyén ( cím: Telefon: ) a befektetők rendelkezésére áll. A vállalat tevékenységét ben rendszeresen figyelemmel kísérő elemzők Vállalat Elemző Vállalat Elemző ABN Amro Kevin Sharpe JP Morgan Alex Comer, Gülsen Ayaz Cashline Sarkadi Szabó Kornél KBC Securities Tordai Péter, Jánosi Barbara CIB Bank Dobár Péter Merrill Lynch Andreas Schmidt Concorde Vágó Attila Nomura Frances Cloud Credit Suisse Ravi Mehrotra Raiffeisen Herczenik Ákos Deutsche Bank Várkonyi Gergely UBS Warburg Andrzej Kasparek Erste Vladimíra Urbánková UniCredit Dani Katalin ING Kerekes Róbert Wood Bram Buring OSZ TALÉ K FIZE TÉS A Társaság által követett osztalékfizetési gyakorlatnak megfelelően az Igazgatóság a magyar számviteli törvény szerint ben elért adózott eredmény 25 százalékának kifizetésére vonatkozó osztalék javaslatot terjeszt az éves rendes közgyűlés elé elfogadásra. A részvényesek a Társaság. április 25én megtartott éves rendes közgyűlésén a. évben képződött ered mény terhére összesen (66,6 MUS$) osztalék kifizetését határozták el. A törzsrészvényekre jutó osztalék részvényenként 690 Ft, amely a névérték 69 százalékának felel meg, összesen (66,6 MUS$). Az elsőbbségi részvényekre jutó osztalék részvényenként 120 Ft, összesen 0,4 volt. Az osztalékfizetés rendjével kapcsolatos infor mációkat a Társaság külön hirdetményben. május 23án tette közzé. Az osztalékfizetés kezdő napja. június 18. volt. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A vezetőség beszámolója Információ a részvénytulajdonosoknak Osztalékfizetés ] 15

18 16 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A Vezérigazgató beszámolója ]

19 A Vezérigazgató beszámolója Egy újabb kihívásokkal teli évet hagytunk magunk mögött ben, miközben jelentős eredményeket könyvel hettünk el üzleti tevékenységünk kulcsfontosságú területein. Jó ütemű növekedésről számolhatunk be exportpiacainkon, míg Magyarországot továbbra is nehéz piaci körülmények jellemezték során. Kiváló eredményt értünk el a FÁK piacain, ahol 20 százalékos árbevétel növekedést realizáltunk az előző évvel összehasonlítva. Oroszországban a magas bázis ellenére is jó teljesítményt értünk el, és a régió egyéb országaiban is figyelemre méltó növekedésről számolhatunk be. Az oroszországi forgalomnövekedés a magánpiacról származott, ugyanis a DLO program körüli bizonytalanság folyamán is megmaradt, így a prog ram keretében csak korlátozott mennyiségben szállítottunk termékeket. Az USAban szintén kitűnő, 19 százalékos forgalombővü lést értünk el, elsősorban a növekvő szteroid hatóanyag és generikus késztermék szállításoknak köszön h e tően. Az EU országok ban ugyancsak hozzájárult Társaságunk jó éves teljesítményéhez az euróban mért, 12 százalékos ár be vétel növekedés. Belföldön a kedvezőtlen makrogazdasági környezet, valamint a kormányzati megszorító intéz kedések együttesen tovább nehezítették a gyógyszerpiaci szereplők helyzetét. Ennek következtében Társa ságunk árbevétele 14 százalé k os visszaesést mutatott ben a hazai piacon. Egyik legfőbb stratégiai célkitűzésünk, hogy erősítsük pozícióinkat hagyományos piacainkon, a középkeleteurópai, valamint a FÁK országokban. Üzletpolitikánk egyik sarokköve, hogy a nőgyógyászatra, mint terápiás résre koncent rálunk, másrészt a tradicionális piacaink alkotta földrajzi rés szintén kiemelt fontossággal bír. Már jó ideje ke res tük azokat a lehetőségeket a középkeleteurópai térségben, amelyek stratégiailag jól illeszkednének Társa ságunk tevékenységéhez.. november 15én bejelentettük társulási szándékunkat a Polpharmával, Lengyelország egyik vezető gyógyszergyártójával, valamint az orosz gyógyszergyártó cég, az Akrihin felvásárlását. Az 1,3 milliárd dollár értékű társulási tranzakció eredményeként KözépKeletEurópa vezető gyógyszeripari vállalata jön létre. A Richter és a Polpharma termékportfoliói nagymértékben kiegészítő jellegűek, amely tovább erősíti cégünk generi kus fejlesztési képességeit. Várakozásaink szerint a bevételnövekedés és költségmegtakarítás révén jelentkező sziner gia h atás 35 millió dollár közelében alakulhat. A. december 18án megtartott rendkívüli közgyűlés jóváhagy ta a társulást, amely egyebek mellett bizonyos versenyhatósági, illetve piacszabályozási engedélyek meg szerzésétől és a cég bí rósági bejegyzéstől függ. Úgy ítéljük meg, hogy a Társulás 2008 első félévében befejeződhet. Meggyőződésem, hogy a társulás mögött jól megalapozott stratégiai megfontolások állnak, és ez a tranzakció kie mel k edő lehetőséget teremt a részvényesi érték jelentős növelésére. Az innovációt mindig kiemelt fontosságúnak ítéltem meg Társaságunk stratégiája szempontjából. Ennek jegyében kerestünk olyan lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy új, innovatív területekre terjesszük ki tevékenységünket. Ezért is szolgált örömömre, hogy megállapodást kötöttünk a német Helm AG céggel, a Strathman Biotec GmbH Co. & KG felvásárlásának céljából. Az új vegyes vállalatban a Richter 70 százalékos, a Helm 30 százalékos tulajdonhányaddal rendelkezik. Stratégiai célkitűzéseink közé tartozik egy olyan komplex és versenyképes biotechnológiai termékvonal létrehozása, melynek segítségével magas hozzáadott értéket képviselő készítményekkel bővülhet portfoliónk. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A Vezérigazgató beszámolója ] 17

20 A Forest Laboratorieszel folytatott kutatási együttműködés egy másik fontos terület, ahol az innováció kiemelkedő jelentőségű cégünk számára.. október közepén tettük közzé az RGH188 kódjelű, skizofrénia kezelésére szolgáló, új antipszichotikus gyógyszerünk Fázis II vizsgálatának előzetes eredményeit. A vegyület hatékonynak bizonyult, a dózis kereső vizsgálatok pedig további Fázis II vizsgálatok keretében folytatódnak. Örömmel számolhatok be arról is, hogy az év folyamán, egyedülálló szteroidkémiai ismereteinkre építve, sikeresen folytattuk nőgyógyászati üzletágunk bővítését. Ez a termékcsoport ben 34 százalékot képviselt Társaságunk teljes árbevételén belül, és 31 százalékos növekedést mutatott az előző évhez képest. A középkeleteurópai régió ban az egy főre jutó orális fogamzásgátló fogyasztás jóval alacsonyabb, mint a hagyományos EU országokban. Ezért az elkövetkező években a nőgyógyászati termékek lesznek várhatóan a növekedés motorjai portfólionkon belül. A Richter alkalmazottainak tudásába, képességeibe vetett hitem és bizalmam továbbra is töretlen, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy ezúton köszönjem meg nekik mindazt, amivel hozzájárultak cégünk eredményeihez. Meg kívánom köszönni továbbá részvényeseinknek irántunk tanúsított bizalmát, azt, hogy hisznek stratégiánkban, Társaságunk vezetőségének képességében és előrelátásában, valamint elkötelezettségünkben, hogy kiaknázzuk a kínálkozó lehetőségeket és hosszú távon biztosítjuk a részvényesi érték növekedését. Bogsch Erik Vezérigazgató 18 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A Vezérigazgató beszámolója ]

21 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS ] 19

22 Ü zleti áttekintés 20 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Üzleti áttekintés ]

23 Piacok A Richter a legnagyobb magyar gyógyszergyártó. Hazai piacán kívül a világ csaknem száz országába szállít hatóanya gokat és késztermékeket. A Társaság széles körben ismert márkanévvel és jól kiépített értékesítési hálózattal rendel kezik Magyarországon, KözépKeletEurópa, valamint a FÁK országaiban. Az USAban, az EU régi tagállamaiban a Richter stratégiai együttműködési szerződések és hosszú távú szállítási megállapodások keretében szállít termé keket partnerei számára. A Társaság a belföldi piac kivételével jó eredménnyel zárta a. évet. Miközben valamennyi export piacunkon kiemelkedő teljesítményt értünk el, Magyarországon egyre nehezebben kezelhető piaci feltételekkel kellett szembe néznünk. Az év során (934,6 MUS$) árbevételt realizáltunk, ami forintban mérve a ban elért forga lom szintjével lényegében azonos (dollárban mérve 14,7 százalékos növekedést realizáltunk). Az árbevétel alakulása az egyes régiókban Magyarország Változás Változás % MUS$ MUS$ % Átalakított Átalakított (1) (2) (1) (2) ,0 169,9 172,3 1,4 Export ,8 764,7 642,4 19,0 FÁK ,4 356,4 297,9 19,6 EU ,2 249,7 205,3 21, ,5 105,0 88,4 18, ,1 53,6 50,8 5, ,1 934,6 814,7 14,7 (1) USA Egyéb országok (2) Összesen Megjegyzések: (1) A május 1. és. január 1. után kibővült EU összes tagállama, kivéve Magyarország. A bázis időszak adatai az összehasonlíthatóság érdekében átalakításra kerültek. (2) A fentieknek megfelelően az Egyéb országok régió adatai nem tartalmazzák Románia és Bulgária árbevételét. Az árbevétel megoszlása régiónként EU 27 % USA 11 % FÁK 38 % Egyéb országok 6 % Magyarország 18 % EU 25 % USA 11 % FÁK 37 % Egyéb országok 6 % Magyarország 21 % Az árbevétel devizaösszetétele ben I. félév HUF>* EUR EUR US$ US$ US$ US$ EU Oroszország Egyéb FÁK Egyéb országok USA Magyarország Az árbevétel körülbelül fele dollárban jelentkezik. II. félév HUF>* EUR EUR US$ US$ US$ EUR EU Oroszország Egyéb FÁK Egyéb országok USA Magyarország Az árbevétel körülbelül negyede dollárban jelentkezik. * Megjegyzés: A forint árfolyama az euróhoz kötött. [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Üzleti áttekintés Piacok ] 21

24 M agyaro r szág A belföldi piacot ben is kedvezőtlen makrogazdasági környezet jellemezte. Miközben a GDP növekedés mind össze 1,3 százalékot ért el, mind az inflációs, mind a munkanélküliségi ráta magasabb volt a tervezettnél. A forint árfolyama tovább erősödött a dollárhoz és az euróhoz képest. A fiskális deficit ugyan csökkent valamelyest az év során, a fizetési mérleg problémák azonban megmaradtak. A kormányzati intézkedések következtében a hazai gyógyszerpiac továbbra is bizonytalan és kiszámíthatlan maradt. Számos, az egészségügyi rendszert érintő intézkedés lépett hatályba januárjától. Az Egészségügyi Minisztérium közzétette a gyógyszer támogatási rendszert szabályozó rendelet módosítását, amely ben a normatív támogatások mértékét jelentősen csökkentette, nagymértékben növelve ezzel a betegek hozzájá rulását. Emellett új szabályozást vezettek be a generikus termékek forgalomba hozatalával kapcsolatosan: az elsőként piacra lépő generikus készítmény termelői árának legalább 30 százalékkal alacsonyabbnak kell lennie, mint az origi nális terméké, a második generikus termék ára további 10 százalékkal, a harmadik termék pedig újabb 10 százalékkal kell olcsóbb legyen. Bevezetésre került továbbá a korábbi évi egyszeri fixesítés helyett a negyedévenként történő fixe sítés, valamint változtak a referencia ár kialakítására és referencia készítmény kiválasztására vonatkozó előírások is. Az új gyógyszergazdaságossági törvény értelmében a gyógyszergyártóknak a támogatásban részesülő termékeik esetében a termelői árra eső támogatás gyógyszertári forgalmi adatok alapján számított éves összegének 12 szá zalé k át adóként be kell fizetniük, továbbá a gyógyszertámogatási keret esetleges túllépését az OEP és a gyártók közösen fogják finanszírozni. Emellett a törvény jóváhagyott egy évi 5 összegű, orvoslátogatónként fizetendő regisztrációs díjat. ben nem következett be az OEP gyógyszerkassza túllépése. Így a gyógyszergyártóknak a 12 szá zalékos adó befizetési kötelezettségen túl további hozzájárulással nem kell számolniuk. Mindazonáltal a MAGYOSZ az Alkotmány bíróság előtt megtámadta a gyógyszergazdaságossági törvény egyes rendelkezéseit ideértve a gyógy szer támo gatás utáni adóbefizetési kötelezettség és az orvoslátogatói regisztrációs díj mértékét, valamint a gyógy szer k assza túllépése esetén teljesítendő befizetést, mely kérdésekben alkotmánybírósági döntés valószínűleg a 2008as év folyamán várható. A Társaság árbevétele ben jelentősen csökkent mindenekelőtt a kormányzati megszorító intézkedések követ kez tében, amelyek a magyar gazdaság egészét érintették, a gyógyszerpiacot pedig kiemelten sújtották. További ár be vétel kiesést eredményezett bizonyos OTC termékek disztribúciójának megszüntetése az év során. folyamán a menedzsment néhány olyan takarékossági intézkedést foganatosított, amelyekkel, ha csak részlegesen is, de ellen súlyozni tudta a kormányzati megszorítások negatív hatásait. A Társaság ben (169,9 MUS$) árbevételt realizált, ami 14,0 százalékkal (dollárban mérve 1,4 száza lék kal) volt alacsonyabb, mint az előző évben. Az eredményre jelentős hatást gyakorolt az új támogatási rendszer által kiváltott általános árcsökkentés. 22 [ NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Üzleti áttekintés Piacok Magyarország ]

Új Telekomot építünk Magyar Telekom A 2013. üzleti év

Új Telekomot építünk Magyar Telekom A 2013. üzleti év Új Telekomot építünk Magyar Telekom A 2013. üzleti év TARTALOM Részvényeseinkhez... 3 A Magyar Telekomról... 3 A Magyar Telekom Csoport pénzügyi adatai... 4 Levél részvényeseinkhez... 5 Részvényekre vonatkozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

BorsodChem 2003 ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2003

BorsodChem 2003 ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2003 ÉVES JELENTÉS 2003 ÉVES JELENTÉS BorsodChem 2003 Cím: 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Postacím: 3702 Kazincbarcika, Pf. 208 Telefon: 48/511-211 Telefax: 48/511-511 E-mail: bcrt@borsodchem.hu Honlap:

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2011

EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2011 HU EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS Az EKB 2012. évi kiadványain az 50 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. ÉVES JELENTÉS Európai Központi Bank, 2012 Cím: Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG 2011 A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG Hirdetés Let IT be your passion! HIRDETÉS 1 IT Service

Részletesebben

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Éves jelentés 2013 Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelős kiadó: Hergár Eszter 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPPÁ ALAKULÁSÁHOZ ÉS TŐZSDEI FORGALMAZÁSÁHOZ Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17.

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésére bocsátjuk az OTP Bank Nyrt. 2014. évi gazdálkodására vonatkozó Éves Jelentésünket, amely a Bank

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN CSÍKSZEREDA 2010 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS HELYZETE GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE Bajkó Attila III. évfolyam, pénzügy és számvitel (BSc) szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy-

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében:

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság helyzete, jellemzői és kilátásai, és a magyar gazdaság növekedésére való hatásai Készült a Költségvetési Tanács Titkársága

Részletesebben