ACCESS 2007 jegyzet 1. ALAPISMERETEK MINTA FELADAT AZ ACCESS INDÍTÁSA LEKÉRDEZÉSEK JELENTÉSEK...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ACCESS 2007 jegyzet 1. ALAPISMERETEK... 2 2. MINTA FELADAT... 6 3. AZ ACCESS INDÍTÁSA... 7 4. LEKÉRDEZÉSEK... 12 6. JELENTÉSEK..."

Átírás

1 ACCESS 2007 jegyzet BEVEZETŐ 1. ALAPISMERETEK ADATBÁZIS AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK ADATBÁZISOK TERVEZÉSE MINTA FELADAT AZ ACCESS INDÍTÁSA AZ ACCESS ABLAKA ÚJ ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA NÉZETEK AZ ACCESSBEN TÁBLÁK LÉTREHOZÁSA KAPCSOLATOK, HIVATKOZÁSI INTEGRITÁS TÁBLÁK RENDEZÉSE, SZŰRÉSE LEKÉRDEZÉSEK A LEKÉRDEZÉS ALAPFOGALMAI VÁLASZTÓ LEKÉRDEZÉS LÉTREHOZÁSA TERVEZŐ NÉZETBEN OSZLOP FÜGGVÉNYEK KERESZTTÁBLÁS LEKÉRDEZÉS AKCIÓ LEKÉRDEZÉSEK: FRISSÍTŐ, TÁBLAKÉSZÍTŐ, HOZZÁFŰZŐ ÉS TÖRLŐ LEKÉRDEZÉSEK PARAMÉTERES LEKÉRDEZÉS ŰRLAPOK AZ ŰRLAP TÍPUSAI ŰRLAP NÉZETEK ŰRLAPOK ELKÉSZÍTÉSE AZ ŰRLAP SZAKASZAI FŐ ÉS SEGÉDŰRLAP LÉTREHOZÁSA ŰRLAP VARÁZSLÓ-VAL JELENTÉSEK JELENTÉS TÍPUSAI A JELENTÉS NÉZETEI JELENTÉS LÉTREHOZÁSA A JELENTÉS SZAKASZAI GYAKORLÓ FELADATOK FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Számítástechnika 2007 középfokú képzésekhez (2007)

2 BEVEZETŐ Ebben a tananyagban a Microsoft Access 2007 programmal ismerkedünk meg, amely a Microsoft Office 2007 változatának tagjaként napjaink egyik legelterjedtebb adatbázis-kezelő programjává vált. 1. ALAPISMERETEK 1.1. Adatbázis Az adatbázis tágabb értelemben egy olyan adathalmaz, amelynek elemei egy meghatározott tulajdonságuk alapján összetartozónak tekinthetők. Az adatbázis-kezelőknek meg kell oldani ezen adatok rendezését, a köztük lévő kapcsolat nyilvántartását, az adatokhoz való hozzáférés szabályozását, az adatok védelmét, az integritás megőrzését, az adatok módosíthatóságát, lekérdezését, különféle szempontok szerinti kigyűjtését, válogatását és egyéb statisztikai funkciókat is Az adatbázishoz kapcsolódó alapfogalmak A tábla a logikailag összetartozó adatokat foglalja össze. A tábla oszlopokból és sorokból áll, melyeket mezőknek, illetve rekordoknak nevezünk. A rekord az adatbázis egy sora. Egy rekordban tároljuk az egymással összefüggő adatokat. A mező az adatbázis egy oszlopa, amelyben az egyedek tulajdonság-értékeit tároljuk. Az elemi adatok a táblázat celláiban szereplő értékek, amelyek az egyed konkrét tulajdonságai. Az egyed az, amit le akarunk írni, amelynek az adatait tároljuk és gyűjtjük az adatbázisban. Az egyedet idegen szóval entitásnak nevezzük. Egyednek tekinthetünk például egy személyt. Az attribútum, vagyis tulajdonság az egyed valamely jellemzője. Az egyed az attribútumok összességével jellemezhető. Egy személy egy jellemzője lehet például a neve. Az egyedre vonatkozóan megadott tulajdonságok összességét egyed-típusnak nevezzük. Egy személy leírható például a nevével, életkorával, testmagasságával, a szeme és haja színével együttesen. Az egyedre vonatkozóan megadott konkrét tulajdonságokat egyed- előfordulásnak nevezzük. (A tábla egy rekordja.) Egy egyed-előfordulás például Kis Ede, aki 29 éves, 183 cm magas, kék szemű, barna hajú. Elsődleges kulcs: a táblázat rekordjainak egyértelmű azonosítója, értéke egyedi. Pl.: személyi szám, rendszám-tábla, stb. Az Accessben háromféle elsődleges kulcs alkalmazható: számláló, egyetlen mező és több mező. Számláló típusú elsődleges kulcs Ez a legegyszerűbb elsődleges kulcs. Ekkor egy Számláló típusú mezőt hozunk létre, amelyben az Access minden egyes új rekord számára egyedi sorszámot generál. A kulcs típusa, mérete befolyásolja az adatfeldolgozás sebességét. Szélsőségesen nagy kulcs megadása lassíthatja a program futását, a lekérdezések, szűrések végrehajtását. 2. oldal

3 Egyetlen mezőből álló elsődleges kulcs Elsődleges kulcs nem számláló típusú például tb-számot tartalmazó mező is lehet, amennyiben az egyetlen ismétlődő értéket sem tartalmaz. Az elsődleges kulcs mezőbe az Access nem engedi ismétlődő adatok bevitelét. Amennyiben a táblában nincs egyedi értékeket tartalmazó mező, hozzunk létre Számláló típusú mezőt elsődleges kulcsként, vagy hozzunk létre több mezőből álló elsődleges kulcsot. Több mezőből álló elsődleges kulcs Összetett elsődleges kulcsot több mező felhasználásával képezünk. Erre akkor van szükség, ha egyetlen mező egyediségét sem lehet biztosítani. Idegen kulcs: olyan azonosító, amelynek segítségével egy másik táblázat elsődleges kulcsára hivatkozhatunk. Olyan tulajdonság, amely az egyik egyedben azonosító, a másikban leíró típusú. Az anomáliák egy nem megfelelő modellből eredő problémák, ellentmondások. Egy relációs adatbázisban a következő anomáliák léphetnek fel: Bővítési anomália: ha egy rekord felvételekor a már korábban tárolásra került információkat is újra be kell vinni. Törlési anomália: amikor az elem megszüntetésekor a nem hozzá tartozó információk is elvesznek. Módosítási anomália: amikor az elemi adat módosulásakor az adatbázisban az elemi adat összes előfordulási helyén el kell végezni a módosítást. A táblák közti kapcsolatok az egyedek egymáshoz való viszonyát írják le. Az egyedek közti kapcsolatot háromféleképpen írhatjuk le. egy-egy (1:1) kapcsolat: az egyik tábla egy eleméhez a másik tábla pontosan egy eleme kapcsolódik. Ezt a kapcsolattípust használhatjuk például házastársak nyilvántartása esetén. egy-több (1:N) kapcsolat: az egyik tábla egy eleméhez a másik tábla több eleme is tartozhat. Ilyen kapcsolattípust használhatunk például a megrendelők és megrendeléseik nyilvántartásakor. 3. oldal

4 több-több (N:M) kapcsolat: bármely tábla elemeihez a másik tábla tetszőleges számú eleme tartozhat. Ezzel a kapcsolattípussal írhatjuk le például egy cég ügyfeleinek és az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatásainak kapcsolatát. A normalizálás folyamata során az adatbázisból kiküszöböljük a különféle anomáliákat, a redundanciát (adattöbbszörözést), így csökken az adatbázisfájl mérete, és az adatbázis tartalma logikailag áttekinthetőbb lesz. Az adatbázisrendszernek az alábbi követelményeknek kell megfelelni: biztosítsa nagy mennyiségű adat hatékony kezelését, egyszerre több felhasználó is használhassa, őrizze meg az adatok integritását, feleljen meg a megadott szabályoknak, nyújtson adatvesztés elleni védelmet, tegye lehetővé az egyes felhasználók hozzáférési jogainak szabályozását, továbbfejleszthető legyen. Adatmodell Az adatmodell egyértelműen meghatározza az adatbázis szerkezetét, magában foglalja az adatok típusát, kapcsolatát, a korlátozó feltételeket és az adatkezelési műveleteket. A mai adatbázisokban négyféle logikai adatmodellt használunk: a hierarchikus, a hálós, az objektumorientált, illetve a relációs adatmodellt. Az Access a relációs adatmodellt használja. A relációs adatmodellben az adatokat egymással logikai kapcsolatban álló táblázatokba rendszerezzük. Egy táblázat oszlopainak és sorainak a következő feltételeknek kell megfelelniük: minden oszlopnak egyértelmű neve van, minden sorban ugyanazok az oszlopok vannak, az oszlopokban található adatok meghatározott értéket vehetnek fel, az oszlopok soronként csak egy értéket vehetnek fel, a táblázatot a neve egyértelműen azonosítja. 4. oldal

5 1.3. Adatbázisok tervezése Egy megfelelően működő adatbázis készítéséhez alaposan át kell gondolnunk a megoldandó feladatot. Meg kell határoznunk, hogy az egyedek mely tulajdonságait szeretnénk tárolni, ez alapján kell definiálnunk az egyedtípusokat és az adatbázis felépítését. A következőkben hét lépésben ismertetjük egy Access adatbázis tervezésének javasolt lépéseit. 1. Követelmény elemzés: Az első lépésben a megoldandó feladatot, az adatbázis célját, az alkalmazás rendeltetését határozzuk meg. Vizsgáljuk meg az alkalmazási területet, hogyan oldják meg hagyományos eszközökkel a feladatot. Készítsünk interjúkat az adatbázis leendő használóival. Tanulmányozzuk, milyen adatokat kapnak a felhasználók, hogyan dolgozzák azokat fel, gyűjtsük össze az adatok felvételére jelenleg használt űrlapokat. Határozzuk meg, milyen információkhoz szeretnénk jutni az adatbázisból. Elemezzük a hasonló felépítésű és szerepű, működő adatbázisokat. Ezek alapján határozzuk meg, hogy milyen témákról, egyedekről kell adatokat tárolni, és konkrétan mely adatok azok, amelyeket tárolnunk kell. 2. Egyedek, táblák meghatározása: az összegyűjtött adatokat rendszerezzük és egy információrendszerbe szervezzük. Ez lehet például egy személyi nyilvántartás, amely a következő egyedekkel foglalkozik: személyek, munkahelyek, lakóhelyek, iskolai végzettségek stb. Ebben az esetben a személy egy egyedtípus, annak egy példánya lehet például Kis Ede és a hozzá tartozó tulajdonságok. Minden adatot csak egy táblában tároljunk, hogy később csak egy helyen kelljen frissítenünk azokat. Egy táblában csak egy adott témára vonatkozó információ legyen, így az egyes témákra vonatkozó adatokat egymástól függetlenül lehet törölni vagy megtartani. 3. Attribútumok, mezők meghatározása: A táblákat és a táblákat felépítő mezőket megtervezése, azaz a egyedtípusokat konkrét definiálása. 4. Azonosítók (kulcsok) meghatározása: elsődleges, ideiglenes kulcsok 5. Kapcsolatok meghatározása: 1:1; 1:N; N:M 6. Ellenőrzés: A táblák, a mezők és a szükséges kapcsolatok megtervezése után nézzük át a tervet, nem maradt-e benne hiba. Alapos ellenőrzést követően könnyebb az adatbázis tervét most megváltoztatni, mint amikor a táblákat már feltöltöttük adatokkal. 7. Adatbevitel, további objektumok létrehozása: Ha elvégeztük a szükséges javításokat és ellenőrzésünk szerint az adatbázis terve hibátlan és a táblaszerkezet megfelel a céloknak, továbbmehetünk, és bevihetjük az adatokat a már létező táblákba. Kialakíthatjuk a többi objektumot: létrehozhatunk például beviteli űrlapokat, lekérdezéseket, jelentéseket is (lásd később részletesen). 5. oldal

6 2. MINTAFELADAT Az Access kezelését egy mintafeladat megoldásán keresztül fogjuk elsajátítatni. Egy kosárlabda-mérkőzés egyik csapatának játékosairól szóló adatok állnak rendelkezésünkre a jatekos.txt és a jegyzokonyv.txt állományokban. 1. Készítsen új adatbázist kosar néven! A mellékelt adatállományokat importálja az adatbázisba jatekos és jegyzokonyv néven! 2. Beolvasáskor állítsa be a megfelelő adatformátumokat és kulcsokat! A jatekos táblába ne vegyen fel új mezőt! A jegyzokonyv táblába állítson be a rekordok azonosítására azon néven egy új mezőt! Táblák Játékos Jegyzőkönyv nev (szöveg), mez (szám), magassag (szám), poszt (szöveg) nev A játékos neve mez A játékos mezszáma (kulcs) magassag A játékos magassága poszt A játékos feladata a mérkőzésen azon (számláló), mez (szám), be (idő), ki (idő), bkis (szám), bjo (szám) azon A jegyzőkönyv egy bejegyzésének azonosítója (kulcs) mez A játékos mezszáma be A pályára lépés időpontja ki A lecserélés időpontja bkis Kosárra dobási kísérletek száma bjo A jó dobási kísérletek száma A két tábla kapcsolatát mutatja az alábbi ábra: 6. oldal

7 3. AZ ACCESS INDÍTÁSA 3.1. Az Access ablaka Ha az Access-t a Start menüből indítjuk, a mellékelt ábra jelenik meg. Az adatbázis létrehozására több lehetőség kínálkozik: Megnyithatunk üres adatbázist, amelyben később hozzuk létre az objektumokat. Mi ezt fogjuk választani. Választhatunk a beépített sablonok közül. A Microsoft Office Online oldalról is tölthetünk le sablonokat Új adatbázis létrehozása Hozzunk létre egy üres adatbázist KOSAR néven. Válasszuk az ÜRES ADATBÁZIS gombot. Adjuk meg a helyet és a fájl nevet. Kattintsunk a LÉTREHOZÁS gombra. Az Access egy ACCDB kiterjesztésű fájl-t fog létrehozni. Az adatbázis létrehozása után létre kell hoznunk a táblákat. Ez történhet úgy, hogy a táblák szerkezetét egyénileg tervezzük meg, majd töltjük fel adatokkal, vagy már külső, kész adatok segítségével készítjük el tábláinkat. Amennyiben az egyéni tervezés mellett döntünk, akkor válasszuk a LÉTREHOZÁS lap TÁBLÁK csoport TÁBLATERVEZŐ gombját Nézetek az Accessben A táblák szerkezetének létrehozásához válasszuk a Tervező nézetet, a kész táblák adatokkal való feltöltéséhez pedig az Adatlap nézetet. A következő nézetek közül választhatunk: Adatlap nézet, Kimutatás nézet, Kimutatás-diagram nézet, Tervező nézet. Lásd. Kezdőlap fül Nézet ikonja! Az ACCESS 2007 a következő objektumokat kínálja fel: Tábla: az adatbázis adatait tartalmazza Lekérdezés: a táblákból kigyűjti a keresett adatokat Űrlap: elsősorban adatkarbantartásra szolgál Jelentés: segítségével listákat készíthetünk nyomtatható formátumban Ezek megtalálhatóak a baloldalon látható Navigációs ablakban is. A többi objektum bemutatásával a jegyzet nem foglalkozik. 7. oldal

8 3.4. Táblák létrehozása A tervezés ablak két részből áll. Itt adhatjuk meg a tábla mezőit és mezőtulajdonságait. A felső rész a mezőket, az alsó pedig a mezőtulajdonságokat tartalmazza. Az elsőbe kell beírni az adott mező nevét (pl. magasság). A név nem kezdődhet szóközzel, nem tartalmazhat pontot (.), felkiáltójelet (!), szögletes zárójelet ([ ]). A második oszlopban a legördülő menüből ki lehet választani az adat típusát. Az alapértelmezett adattípus a Szöveg. A harmadik oszlopban a mező szöveges leírását adhatjuk meg (pl. A játékos magassága). Vegyük fel a tábla többi mezőjét is, majd határozzuk meg az elsődleges kulcsot. Álljunk az mez soron és kattintsunk a TERVEZÉS csoport ELSŐDLEGES KULCS gombjára! A mező meghatározása után a kiválasztott adattípushoz tartozó Mezőtulajdonságokat módosíthatjuk (pl.: Mező- méret, Formátum, Cím stb.). Az Magasság adattípusa a mi példánkban Szám. A Mezőméret -ét állítsuk decimálisra-re (egész szám), a Beviteli maszk legyen 000, vagyis csak számok kerülhetnek a mezőbe előjel nélkül (000- tól 999-ig). Beviteli maszk megadása esetén a mező kitöltése kötelező. Adjunk meg Érvényességi szabály -t is <250. Az Érvényességi szöveg mezőbe írjuk be: A játékos valószínűleg nem magasabb 250 cm-nél szöveget. Zárjuk és mentsük a táblát. A MENTÉS MÁSKÉNT ablakban írjuk felül a Tábla1 nevet JATEKOS névre. Ha ezzel készen vagyunk töltsük fel a táblát adatokkal! ezt a műveletet az adatlap nézetben tehetjük meg. 8. oldal

9 Táblák importálása Az eddigiektől eltérően most a Jegyzőkönyv táblát a mellékelt szöveges állományból importáljuk az adatbázisba. Válasszuk a KÜLSŐ ADATOK lap IMPORTÁLÁS csoport SZÖVEGFÁJL gombot. Adjuk meg a szöveges fájl helyét és nevét. Kattintsunk az OK gombra. Megjelenik a szövegimportáló varázsló ablak. Mivel az adatok határolt formátumúak, nem fix hosszúságúak, így tovább is léphetünk. Az elsődleges kulcs kiválasztásánál több lehetőség közül választhatunk, az Access adjon elsődleges kulcsot a táblához esetben, a program automatikusan generál egy elsődleges kulcsot. A második lehetőségnél magunk választhatjuk ki az alul látható mezők közül a leendő kulcsot. A harmadik lehetőség, hogy nem adunk meg kulcsot. Utólag ezt pótolhatjuk a kész tábla tervező nézetében. A következő ablakban pipáljuk ki az első sor tartalmazza a mezőneveket négyzetet, ellenkező esetben a mezőneveket a tervező nézetben kell megadnunk. A mezőket elválasztó határolót(kat) felismeri az Access, miután választanunk, újra tovább léphetünk. 9. oldal

10 3.5. Kapcsolatok, hivatkozási integritás Miután a táblák szerkezetét kialakítottuk és meghatároztuk az elsődleges kulcsokat, célszerű megadni a kapcsolatokat. Válasszuk az ADATBÁZISESZKÖZÖK lap MEGJELENÍTÉS\ELREJTÉS csoport KAPCSOLATOK gombját. A kapcsolatok létrehozásakor figyelnünk kell, hogy csakis azonos típusú vagy kompatibilis (azonos jellegű) mezőkön keresztül kapcsolhatók össze a táblák. A kapcsolódó mezőnevek különbözőek lehetnek! A TÁBLA MEGJELENÍTÉSE ablakban jelöljük ki az összes táblát, majd kattintsunk a HOZZÁADÁS gombra. A táblák megjelennek a KAPCSOLATOK ablakban. Zárjuk be a TÁBLA MEGJELENÍTÉSE párbeszédpanelt. Válasszuk ki azt a két táblát, amelyet összekapcsolunk. Kattintsunk arra a mezőre, amelyik mindkét táblában szerepel és egyszerűen húzzuk át a másik tábla azonos nevű mezőjére. Az alábbi ábra szerint: az JATEKOS tábla mez mezőjét húzzuk a JEGYZOKONYV tábla mez mezőjére. Megjelenik a KAPCSOLATOK SZERKESZTÉSE párbeszédablak, ahol a Tábla/lekérdezés a fölérendelt tábla a Kapcsolt tábla/lekérdezés pedig az alárendelt tábla kapcsolódó mezőneveit tartalmazza. (Más mező kapcsolásához a legördülő listából választhatunk.) Ezek után kattintsunk a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetre. A Hivatkozási integritás az adatfrissítés összhangszabálya. Ha ezeket a szabályokat a kapcsolódó mezők módosításával vagy rekord törlésével megszegjük, az Access üzenetet jelenít meg, és nem engedi végrehajtani a karbantartást. A Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzet akkor kapcsolható be, ha: A fölérendelt tábla illeszkedő mezője elsődleges kulcs, vagy egyedi index-el rendelkezik. A kapcsolt mezők adattípusa azonos, vagy kompatibilis. Mindkét táblát ugyanabban az Access adatbázisban tároljuk. 10. oldal

11 A Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése Access 2007 Ha kiválasztjuk ezt a jelölőnégyzetet és a fölérendelt táblában módosítjuk a kapcsolódó mező értékét, akkor automatikusan frissül az összes további táblában levő kapcsolt rekord illeszkedő értéke is. Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése Ha a Kaszkádolt törlést választjuk egy kapcsolatban, akkor ha a fölérendelt tábla bármely rekordját töröljük, az Access automatikusan törli az alárendelt táblában található kapcsolt rekordokat is. (Az Access felhívja a figyelmünket, hogy a kapcsolt rekordok is törlődnek.) Jelenleg csak a hivatkozási integritás részt kapcsoljuk be. Kapcsolatok törlése: A törléshez a kapcsolat vonalra kell kattintani és a Del billentyűvel törölhető a kapcsolat. A táblák törlése ugyanígy történik. A táblákat be kell zárni, mielőtt a kapcsolatokat töröljük, mert használatban lévő (nyitott) adattábla kapcsolata nem törölhető Táblák rendezése, szűrése Az adattáblák adatait rendezhetjük, szűrhetjük és kereséseket végezhetünk a KEZDŐLAP\KERESÉS és RENDEZÉS ÉS SZŰRÉS csoport gombjaival vagy gyorsmenüvel. A gombok jelentése a következő: Növekvő Csökkenő Minden rendezés törlése Kijelölés Speciális szűrőbeállítások Szűrő be/ki (Szűrő alkalmazása) Rendezés Jelöljük ki a rendezendő oszlopot vagy oszlopokat. Válasszuk a RENDEZÉS és SZŰRÉS csoport NÖVEKVŐ vagy CSÖKKENŐ gombját. A rendezés megszüntethető a MINDEN RENDEZÉS TÖRLÉSE gombbal. A szűrési lehetőségek használata nagyban hasonlít az Excel 2007-ben használatos szűrőkhöz, ezért bővebb bemutatásuk ott található. 11. oldal

12 4. LEKÉRDEZÉSEK 4.1. A lekérdezés alapfogalmai Lekérdezések szerepe A lekérdezéssel a táblákban tárolt adatokat visszakereshetjük. Megtekinthetjük az összekapcsolt táblák adatait. Rendezhetjük és csoportosíthatjuk az adatokat. Megjeleníthetünk számított mezőket. Megváltoztathatjuk adatainkat, rekordokat törölhetünk és adhatunk hozzá a táblákhoz, vagy már meglévő tábláink egy részéről egy másik táblába másolatot készíthetünk. A lekérdezés egy másik lekérdezés, jelentés és űrlap adatforrása is lehet. Lekérdezések csoportosítása Visszakereső lekérdezés: választó és kereszttáblás lekérdezés. A lekérdezés eredménye egy tábla, egy adathalmaz, amely üres is lehet. Akció lekérdezés: műveleteket (akciókat) végeznek az adatokkal. Típusai: táblakészítő, hozzáfűző, törlő, frissítő. A lekérdezés nézetei Tervező nézetet használunk lekérdezés létrehozására vagy létező lekérdezés tervének módosítására. Adatlap nézetben megtekinthetjük a visszakereső lekérdezés eredményhalmazát. Az SQL nézetben is létrehozhatunk lekérdezést (táblát) vagy módosíthatjuk a Tervező nézetben megtervezett lekérdezés SQL utasításait. Lekérdezések létrehozása Lekérdezést készíthetünk önállóan (Tervező nézetben), vagy varázsló segítségével. A jegyzetben a továbbiakban a Tervező nézetet taglalja. A LEKÉRDEZÉSESZKÖZÖK a következőek: 4.2. Választó lekérdezés létrehozása Tervező nézetben A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg, úgyhogy közben a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatja meg. Több táblás lekérdezések is létrehozhatók, de minden esetben figyeljünk arra a táblák helyes illesztésére (kapcsolatok)! 1. Feladat: Listázzuk ki a Játékos nevét,posztját amin játszik, be és ki állításának időpontját! A lista a játékos neve szerint legyen rendezve! Válasszuk a LÉTREHOZÁS lap EGYEBEK csoportban a LEKÉRDEZÉS TERVEZŐ-t. Megjelenik a LEKÉRDEZÉS1 ablak és vele egyidejűleg a TÁBLA MEGJELENÍTÉSE ablak. Jelöljük ki azt a táblát, amely a kívánt adatokat tartalmazza. Táblákat úgy adhatunk a lekérdezéshez, hogy a tábla nevén kétszer kattintunk, vagy egyszer kattintunk a táblára, majd a HOZZÁADÁS gombra. 12. oldal

13 Egyszerre több táblát is kijelölhetünk. A feladat megoldásához jelöljük ki az ÁRU és a KATEGÓRIA táblákat és kattintsunk a HOZZÁADÁS gombra. A táblák megadása után be kell zárni a TÁBLA MEGJELENÍTÉSE párbeszédablakot. A LEKÉRDEZÉS1 ablakban megjelennek a kijelölt táblák a köztük lévő kapcsolat vonallal. Következő lépés: mezők hozzáadása a lekérdezéshez. A lekérdezés ablak alsó része a tervezőrács, ahol a sorok száma és típusa a lekérdezés típusától függ. Válasszuk ki a megfelelő mezőket és húzzuk a tervezőrácsra, (vagy kattintsunk kétszer a mező néven, vagy a rács Mező sorban a legördülő listából is kiválasztható a mezőnév). Ha a táblában szereplő összes mezőre szükségünk van, katt a mezőlista tetején lévő *-ra! A tervezőrács részei: mező (a megjelenítendő adat), tábla (amelyikben a mező található), a rendezés iránya lehet Növekvő vagy Csökkenő. Ha a Megjelenítés sor jelölőnégyzetében pipa van, akkor a mező látható lesz Adatlap nézetben, egyébként nem. A Feltétel sorban pedig szűrő feltételeket adhatunk. A lekérdezés eredményét az ADATLAP nézet, vagy a FUTTATÁS gombra kattintva kaphatjuk meg. Ha ezzel meg vagyunk, mentsük el a lekérdezést. A lekérdezés neve tartalmazhat szóközt is, de nem lehet azonos egy már meglévő tábla vagy lekérdezés nevével. Módosítani pedig a Tervező nézetben (alul) van lehetőségünk. Ha a NAVIGÁCIÓS ablakban kétszer kattintunk a kijelölt lekérdezés nevére, akkor az Access lefuttatja a lekérdezést, és Adatlap nézetben megjeleníti az eredményt. ---> 13. oldal

14 Feltétel megadása A lekérdezésekhez feltételeket adhatunk, ha az eredményhalmazt bizonyos rekordokra kívánjuk korlátozni. A Feltétel sorban állhat konstans vagy kifejezés. Ha a fenti eredményhalmazban csak a center poszton játszó játékosok eredményeit szeretnénk megjeleníteni, akkor a poszt mező Feltétel cellába be kell írni: center A Dátum/idő adattípusú mezőknél, ha pl.: előtti dátummal rendelkező rekordokat szeretnénk megkeres- ni, akkor használhatjuk pl. a <2002/05/11 vagy < vagy <02 máj 11 vagy <#02/05/11# egyikét. Pénznem adattípusoknál, a Ft alatti árunál az Ár mező Feltétel cellába <20000 kerül. A feltételek megadásának fontos részét képezik a bővítmények. Is Null, Is not Null kifejezés:, ha azt vizsgáljuk, hogy az adott mező üres-e vagy sem. Between operátorral intervallumot adhatunk meg. Pl.: Between 100 and 200 vagy Between # # and # #. IN operátorral azt vizsgáljuk, hogy a mező értékei megegyeznek-e az értéklistában található valamelyik elemmel. Pl.: IN("01";"02";"03"). Like mintaillesztő operátort akkor használunk, ha nem adjuk meg a mezőben lévő teljes szöveget. Pl.: s* az s betűvel kezdődőeket, *s az s-re végződőeket, *s* azokat szűri ki, amelyekben szerepel az s betű. Összetett feltétel megadása lekérdezésben 2. Feladat: Listázzuk ki azokat a játékosokat, akik centerként játszanak és 180 cm-nél magasabbak! Vegyük fel a JATEKOS táblát és adjuk meg az ábrán látható mezőket és feltételeket! Az egy sorban található feltételek között ÉS, az egymás alatti sorokban található feltételek között VAGY kapcsolat van. 3. Feladat: Jelenítse meg azokat a játékosakat, akik center poszton játszottak és 3-nál kevesebbszer találtak a kosárba vagy azokat, akik bedobóként játszottak és szintén 3-nál kevesebb találatot értek el! Ha a rendezés vagy feltétel szükségessé teszi, akkor többször is felvehetjük ugyanazt a mezőt. 14. oldal

15 Lekérdezés- és mezőtulajdonságok A lekérdezés tulajdonságok a lekérdezésnek, mint egésznek a viselkedését határozzák meg. Megadhatjuk például, hogy az eredményhalmazban mennyi rekordot szeretnénk látni, vagy beállítható hogy a lekérdezés ne adjon vissza ismétlődő értéket. Csúcsérték (Lekérdezés tulajdonság) 4. Feladat: Listázzuk ki a 3 legmagasabb játékos nevét és magasságát! Vegyük fel a LEKÉRDEZÉS1 ablakba a JATEKOS táblát. Jelenítsük meg a tervezőrácsban az nev és magassag mezőket! Állítsuk a Rendezés sorban az magassag-ot Csökkenőre. Kattintsunk a LEKÉRDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSAI csoportban az mezőbe. Írjuk be az összes helyére a 3-at, majd Enter-rel zárjuk. A feladatnak ezt a részét a TULAJDONSÁGLAP panelen a Csúcsérték beírással is megoldhatjuk. A lekérdezés eredménye: <--- (Mivel magasság szerint csökkenő sorrendbe rendeztük a játékosokat, ezért a lista elején a legmagasabb játékosok jelennek meg. A feladat szerint csak a 3 legmagasabbra van szükségünk, így most beállítottuk, hogy ne az összes rekord jelenjen meg, hanem csak az első három.) A lekérdezés Tervező nézetében a TULAJDONSÁGLAP ablakban a kijelölés függvényében többféle információ jeleníthető meg. Ha a tervezőrács fölötti rész üres területére kattintunk, akkor a Lekérdezés tulajdonságai, ha a tábla egy elemére, akkor a Mezőlista tulajdonságok, ha pedig a tervezőrácsban a kiválasztott mezőn állunk, akkor az aktuális Mezőtulajdonságok ablak látható. Mezőtulajdonságoknál beállíthatjuk pl., hogy egy szám tizedesvesszővel vagy százalékjellel, egy dátum típusú mező rövid vagy hosszú dátumként vagy a mezőben lévő szám pénznemként jelenjen meg, akár beviteli maszkot is adhatunk egy mezőnek. 15. oldal

16 5. Feladat: Listázzuk ki, hogy milyen posztok találhatók az JATEKOS táblában! Access 2007 Új választó lekérdezést készítünk, ahol a Mező sorban csak a poszt mezőt vesszük fel. Mivel egy poszton több játékos is játszhat, így a posztnevek többször is megjelenik az eredményhalmazban. Ezt úgy küszöbölhetjük ki, hogy a LEKÉRDEZÉS TULAJDONSÁGAI ablakban az Egyedi érték tulajdonságot Igen -re állítjuk. Számított mező A lekérdezésekben számítási feladatokat is elvégezhetünk. Ekkor számított mezőket alkalmazunk, melyek létrehozását a kifejezések segítik. Ha pl., valamelyik mező értékét megszeretnénk növelni 27%-al és a számított mezőnek nem adunk nevet, akkor automatikusan Kif1, Kif2 mezőnevet kap. Pl. Kif1: [Áru egységára]*0,27, de a Kif1-et átírhatjuk akár pl. ÁFA-ra is. A lekérdezés futtatása után az eredményhalmazban a számított mezőben lévő adatot nem lehet módosítani. Számított mező létrehozása kifejezés szerkesztővel 6. Feladat: A gyenge teljesítmény miatt lejjebb minősítették a csapatot. Azért, hogy ne kelljen új mezeket készíteni, a mezek számát 3 jegyűre kell módosítani (+100)! A LEKÉRDEZÉS1 ablakban vegyünk fel a mez mező kivételével az minden mezőt. A negyedik oszlopban álljunk a tervezőrácson a Mező sor üres celláján. Kattintsunk a SZERKESZTÉS gombra. Megjelenik a KIFEJEZÉSSZERKESZTO párbeszédablak. (Az ablak felső része a kifejezést jeleníti meg, az alsó része pedig a választható kategóriákat tartalmazza.) Válasszuk ki az JATEKOS táblát a kategóriák Táblák csoportból (első oszlop). Válasszuk ki a mezőnév oszlopból (második oszlop) a mez mezőt. (Kétszer a mező névre vagy a BEILLESZTÉS gombra kell kattintani.) Megjelenik: [Jatekos]![mez] a párbeszédablak felső részében. A + (hozzáadás) jelet vagy beírjuk, vagy kiválasztjuk a műveleti jelek sorból. Folytassuk a szerkesztést. Lásd az ábrát. Majd az OK gombra kattintva bezárjuk a KIFEJEZÉS SZERKESZTŐ-t. Az Access alapértelmezés szerint Kif1 nevet ad a mezőnek. Írjuk át megváltozott mez szám -ra. A kifejezés szerkesztőben rengeteg beépített függvényt találunk, legtöbbjük az Excelből ismerős lehet. 16. oldal

17 4.3. Oszlop függvények A lekérdezésekben használhatunk oszlop függvényeket (Aggregate function). Kattintsunk a TERVEZÉS lapon az ÖSSZESÍTÉS gombra. Megjelenik a tervezőrácsban az Összesítés sor, ahol a legördülő listából az alábbi oszlop függvényeket választhatjuk: Sum... az oszlop értékeinek összege Avg... az oszlop értékeinek átlaga Min... az oszlop legkisebb értéke Max... az oszlop legnagyobb értéke Count... az oszlop értékeinek száma, kivéve a NULL értékű mezőket StDev... az oszlop értékeinek szórása Var... az oszlop szórásának négyzete First... az összesítés első rekordjának adott mezőben lévő értéke Last... az összesítés utolsó rekordjának adott mezőben lévő értéke További fontos beállítási lehetőségek: Group By... azok a csoportok, amelyekre összesíteni szeretnénk Expression... olyan kifejezés, amely összesítő függvényt is tartalmaz Where... csak az adott feltételnek megfelelő rekordok kerülnek az összesítésbe Csoportosítás és összesítés 7. Feladat: Számítsuk ki az egyes játékosok hány pontot dobtak összesen! Hozzunk létre egy új választó lekérdezést. Vegyük fel az JATEKOS és a JEGYZOKONYV táblákat. Jelenítsük meg az nev és a bjo mezőket. Kattintsunk az ÖSSZESÍTÉS gombra. Megjelenik a tervezőrácsban az Összesítés sor. A nev mezőre csoportosítunk, a bjo mezőt pedig összesítjük. Ezért az nev Összesítés sorban marad a Group by, a bjo mezőnév Összesítés sor legördülő listájából pedig kiválasztjuk a SUM függvényt. tervező nézet és az eredmény 8. Feladat: Számoljuk meg, hogy az egyes posztokon hány játékos játszik! Hozzunk létre egy új választó lekérdezést. Vegyük fel az JATEKOS táblát. Jelenítsük meg az poszt és a nev mezőket. Kattintsunk az ÖSSZESÍTÉS gombra. Megjelenik a tervezőrácsban az Összesítés sor. A poszt mezőre csoportosítunk, a nev mezőt pedig számoljuk meg a Count függvény segítségével. 17. oldal

18 tervező nézet és az eredmény 4.4. Kereszttáblás lekérdezés A kereszttáblás lekérdezés egy mező összegzett értékeit (összegét, számát, átlagát) jeleníti meg, és csoportosítja ezeket az eredmény tábla első oszlopában és első sorában felsorolt elemek alapján. A kereszttáblás lekérdezés több sorfejlécet, de csak egyetlen oszlopfejlécet tartalmazhat. A sorfejlécben sorösszeg is szerepelhet. A kereszttáblás lekérdezés eredménye egy nem frissíthető, nem módosítható típusú rekordhalmaz. Ez a fajta lekérdezés már nagyobb figyelmet, összpontosítást és magyarázatot igényel, ezért bővebben csak a gyakorlati órákon foglalkozunk vele Akció lekérdezések: frissítő, táblakészítő, hozzáfűző és törlő lekérdezések FONTOS! Az akció lekérdezések műveleteket végeznek: módosítás (frissítés), tábla létrehozása, rekordok hozzáfűzése egy adott táblához, rekordok törlése. Mindig egy választó lekérdezést alakítunk át akció lekérdezéssé. A választó lekérdezés futtatása egy pillanatnyi adattáblát ad eredményül. Azért pillanatnyi, mert mindig a lekérdezés eredményét mutatja, olyan virtuális táblát, amely fizikai adathordozón nem tárolódik. Az akció lekérdezés megnyitása (vagy Tervező nézetben az ikonnal történő futtatása) akciót hajt végre (pl.: egy új táblát készít, emeli az árakat, stb.). Az akció lekérdezés minden futtatáskor végrehajtja az adott műveletet, ha az akcióra vonatkozó figyelmeztető üzenetet jóváhagyjuk. Ezért, ha már egyszer megnyitottuk (futtattuk) az elkészült akció lekérdezést, akkor a későbbiekben a lekérdezést Tervező nézetben célszerű megnézni. Táblakészítő lekérdezés Egy vagy több tábla adataiból új táblát készít. Csak a Tervező nézetben kijelölt mezőket viszi át az új táblába. Ezzel a lekérdezéssel egy tábláról biztonsági másolatot is készíthetünk: vagy a lekérdezésben kiválasztott adatokat elemzés céljából, vagy régi rekordokat archiválás céljából egy másik táblába vihetjük. 18. oldal

19 Hozzáfűző lekérdezés Rekordokat főzhetünk egy adott táblához. A lekérdezés szerkezetét tekintve hasonló táblakészítő lekérdezéshez. Készítsünk egy választó lekérdezést a megadott feltétellel. A LEKÉRDEZÉS TÍPUSA csoportban válasszuk a HOZZÁFŰZŐ gombot. Megjelenik a HOZZÁFŰZÉS párbeszédablak. A legördülő listából válasszuk ki a tábla nevét, amelyhez a feltételnek megfelelő rekordokat akarjuk hozzáfűzni. Kattintsunk az OK gombra. A lekérdezés futtatása után láthatjuk, hogy a hozzáfűzési művelethez kiválasztott tábla hány rekorddal bővült. Frissítő (módosító) lekérdezés A frissítő lekérdezés módosítja a táblákban lévő adatokat. Alkalmazhatjuk áremelés, árcsökkentés esetén, vagy ha egy tábla kiválasztott mezőinek értékét csoportosan szeretnénk módosítani. Pl.: egy TERMÉK táblában a 0 készlettel rendelkezőknél a Kifutott mezőt Igenre kell állítani, stb. 9. Feladat: Az JATEKOS tábla poszt mezőjében módosítsuk a bedobó értéket, pontdobóra! Készítsünk egy választó lekérdezést a JATEKOS táblával. A LEKÉRDEZÉS menüben válasszuk a Frissítő LEKÉRDEZÉS lehetőséget. Új sorként megjelenik a Módosítás sor, amelybe beírhatunk kifejezést, de célszerűbb a KIFEJEZÉS SZERKESZTŐT használni. (Ha több mezőt veszünk fel, Adatlap nézetben akkor is csak a módosítandó adatokat jeleníti meg az Access.) A feltételhez írjuk be a bedobó szót, a módosítás mezőbe pedig a pontdobó szót. Tervező nézetben kattintsunk a FUTTATÁS gombra. A gép kiírja a módosításra kerülő rekordok számát. Ha Igen-t választunk, akkor az Access elvégzi a megfelelő módosítást. Ezután mentsük le a lekérdezést. Az eredményt a JATEKOS nevű táblában ellenőrizhetjük. 19. oldal

20 Törlő lekérdezés Rekordokat törölhetünk egy vagy több táblából. Törlő lekérdezéssel csak teljes rekordokat lehet törölni, a rekordok egyes mezőit nem. 10. Feladat: Töröljük a JATEKOS táblából a pontdobókat! Készítsünk egy választó lekérdezést. Adjuk meg a feltételt az JATEKOS poszt mezőjére. A LEKÉRDEZÉS menüben vagy a LEKÉRDEZÉS TÍPUSA ikon legördülő ablakban válasszuk a Törlő lekérdezés lehetőséget. A Törlés sorban megjelenik a Where annál a mezőnél amelyiknél feltételt adtunk. Futtassuk a lekérdezést. Ha a figyelmeztető ablakban Igen-nel jóváhagyjuk a törlést, akkor a JATEKOS tábla kiválasztott rekordjai törlődnek Paraméteres lekérdezés A paraméteres lekérdezés olyan lekérdezés, amely az eredményhalmaz megjelenítése előtt a hozzá tartozó párbeszédpanelen adatokat kér be (pl.: egy mező értékét). Ha egy választó lekérdezést gyakran futtatunk és minden futtatáskor más feltételt szeretnénk megadni, akkor mindig újra kell írni a lekérdezés feltétel sorát. Ilyen esetben célszerű paraméteres lekérdezést készíteni. 11. Feladat: Tervezzünk egy lekérdezést, mely minden futtatáskor bekéri, hogy melyik poszton játszó játékosok adataira vagyunk kíváncsiak! Tegyük fel, hogy gyakran előfordul, hogy szeretnénk tudni egy adott poszton játszó játékos adatait. Az alábbi példában paraméterként kérjük be a poszt nevét. A feltételsorban [ ] szögletes zárójel közé tesszük a párbeszédpanelben megjelenő szöveget. Jelen esetben Like [Adja meg a poszt nevét ] & "*". A & "*" lehetővé teszi számunkra, hogy ne a teljes nevet gépeljük be, hanem csak a poszt első, vagy néhány első karakterét. Az eredmények megtekintéséhez kattintsunk a FUTTATÁS gombra, vagy váltsunk Adatlap nézetre, majd írjunk be egy értéket paraméterként! A futtatás eredményeként láthatjuk, hogy "c" betűvel kezdődő center poszton játszó játékosok adatai jelennek meg. 20. oldal

21 5. ŰRLAPOK Access 2007 Az űrlappal az adatbázisban lévő adatokat módosíthatjuk, törölhetjük, újakat vihetünk fel, megtekinthetjük a képernyőn vagy kinyomtathatjuk. Az ű rlap elsődleges szerepe a kényelmes, gyors, esztétikus adatkarbantartás. Az űrlapokon többféle betűtípust, grafikát, képet jeleníthetünk meg. A LÉTREHOZÁS lap ŰRLAPOK csoport az ábrán látható gombokat tartalmazza Az űrlap típusai Oszlopos: Egyetlen rekord adatait mutatja a képernyőn. Minden egyes mező külön sorban jelenik meg. Táblázatos: Egyszerre több rekord látható a képernyőn. Minden adatrekordnak egy sor felel meg. Osztott: 2 ablakban jelenik meg. A felsőben oszlopos elrendezésben, az alsóban táblázatosan. Kimutatás diagram: Lásd kereszttáblás lekérdezések. Fő és segédűrlap: Több egymással összekapcsolt tábla adatait jeleníti meg Űrlap nézetek Űrlap nézet Elsődleges célja az adatok megtekintése és karbantartása. Pl.: rendezés, szűrés, keresés. A REKORDOK csoportban elvégezhető az adatkarbantartás (új rekord hozzáadása, módosítása, törlése) és ezen kívül helyesírás ellenőrzésre és összesítésre is van lehetőség. Elrendezési nézet Ebben a nézetben formázhatjuk (színezhetjük, képekkel, téglalapokkal, vonalakkal díszíthetjük) az űrlapot. A formázás alatt a konkrét rekordok is megjelennek. Tervező nézet Ebben a nézetben a vezérlő elemek és egyéb formázási eszközök találhatóak. A vezérlőelem olyan grafikus objektum, amelyet Tervező nézetben az űrlapra helyezve művelet végrehajtására, adat kijelzésére, az űrlap olvasásának megkönnyítésére használhatunk. Ezek rendre a következők: Embléma, Cím, Oldalszám beszúrása, Dátum és idő, Beviteli mező, Címke, Gomb, Beviteli lista, Segédűrlap, Jelentés, Vonal, Téglalap, Keret, Vezérlő elem csoport, Jelölő négyzet, Választó gomb, Váltó gomb, Lap-, Diagram-, Kép-, Oldaltörés-, Hivatkozás beszúrása, Melléklet, Vonal vastagsága, színe, típusa, Különleges hatás, Kijelölések. 21. oldal

22 Részletes használatukkal a gyakorlati órákon ismerkedünk meg. Access Feladat: Nyissuk meg az JATEKOS TÁBLÁZATOS űrlapot Elrendezési nézetben és végezzünk el néhány formázást! Alk. az AUTOMATIKUS formázást! Módosítsuk a betű színét és típusát! Alkalmazzunk kereteket! 5.3. Űrlapok elkészítése Űrlapok elkészítése ŰRLAPOK csoport gombok használatával Válasszuk ki az űrlap adatforrását (pl.: JATEKOS tábla). A táblát nem kell megnyitni, csak ki kell jelölni (a NAVIGÁCIÓS ablakban a tábla nevére kell kattintani). Kattintsunk a LÉTREHOZÁS lap ŰRLAPOK csoport egyik gombjára (p.: OSZTOTT ŰRLAP). Azonnal elkészül az űrlap. Űrlapkészítés lépései űrlap varázslóval 13. Feladat: A JATEKOS táblához készítsünk Oszlopos űrlapot az Űrlap varázsló segítségével. Válasszuk a LÉTREHOZÁS lap ŰRLAPOK csoport TOVÁBBI ŰRLAPOK gombot, a megjelenő listából pedig az ŰRLAP VARÁZSLÓT! A Táblák/lekérdezések legördülő ablakban válasszuk ki az űrlap adatforrását, a JATEKOS táblát! Az ezt követő párbeszédablakban válaszuk ki az űrlap szerkezetét, majd stílusát, végzetül pedig mentsük el az űrlapot! Az elkészült űrlapot megnyithatjuk, ha a nevén duplán kattintunk, vagy módosíthatjuk azt a Tervező nézetben. A rekordok között az ablak alján található gombok segítségével navigálhatunk. A Kijelölt mezők oszlopban megadhatjuk, hogy milyen mezőket és? sorrendben szeretnénk az űrlapon látni. A neveket akár egyesével (>), vagy együttesen (>>) is kiválaszthatjuk az Elérhető mezők oszlopból a Kijelölt mezők oszlopba. A Kijelölt mezők oszlopból pedig a < vagy << gombokkal vissza- küldhetjük az Elérhető mezők oszlopba. Jelentése balról jobbra: Első-, következő, utolsó rekord. új rekord felvétele. 22. oldal

23 5.4. Az űrlap szakaszai Access Feladat: Készítsünk a játékos adatok megtekintésére egy űrlapot ŰRLAPTERVEZÉS segítségével. Válasszuk a LÉTREHOZÁS lap ŰRLAPOK csoport ŰRLAPTERVEZÉS gombot. A rácsos területen csak a Törzs szakasz látható. A többi szakasz megjelenítéséhez a helyi menüben válasszuk ki az Oldalfej/-láb és Űrlapfej/-láb parancsokat. Az űrlapon a következő szakaszokat különböztethetjük meg: Űrlapfej, Oldalfej, Törzs, Oldalláb, Űrlapláb. Az Ű rlapfej az ű rlapra vonatkozó fontosabb szövegeket, mező neveket tartalmazza. A Törzs szakaszban találhatók a rekordforrásból származó adatok. Az Űrlapláb a járulékos információk helye. Az Oldalfej és Oldalláb szakaszoknak a nyomtatásnál van szerepük (oldalszámok, feliratok helye) Fő és segédűrlap létrehozása ŰRLAP VARÁZSLÓ-val Két vagy több tábla kapcsolódó adatainak együttes ábrázolására alkalmazható a Fő és segédűrlap. Általában az 1:N kapcsolatban lévő táblák esetén használjuk. A fő űrlap a fölérendelt adattábla adatait tartalmazza, míg a segédűrlap az alárendelt tábláét. Mindkét adathalmazt egyidejűleg lehet látni. 15. Feladat: Készítsünk Fő és segédűrlapot a JATEKOS és a JEGYZOKONYV táblákhoz! A TÁBLA objektumban válasszuk ki a JATEKOS táblát. Kattintsunk a LÉTREHOZÁS lap ŰRLAPOK csoport TOVÁBBI ŰRLAPOK listában az ŰRLAP VARÁZSLÓ-ra. Először a fölérendelt tábla (JATEKOS) mezőit kell megadni, majd az alárendelt tábláét (JEGYZOKONYV). Válasszuk a JATEKOS táblát a Táblák/Lekérdezések legördülő ablakban és a Kijelölt mezők oszlopba mozgassuk át a JATEKOS összes mezőjét. Figyelem! Még ne folytassuk a TOVÁBB gombbal, hanem a Táblák/Lekérdezések legördülő ablakban válasszuk a JEGYZOKONYV táblát, majd az előző módon a Kijelölt mezők -be mozgassuk át a JEGYZOKONYV tábla összes mezőjét. Most kattintsunk a TOVÁBB gombra. 23. oldal

24 A következő panel az adat megjelenítésre kérdez rá. Válasszuk az Űrlap segédűrlappal választógombot. Ezt követően megadhatjuk a segédűrlap szerkezetét, stílusát (kinézet). Végezetül adjuk meg az Űrlap és a Segédűrlap nevét és kattintsunk a BEFEJEZÉS gombra. Az első kép a JATEKOS tábla (Főűrlap), és a JEGYZOKONYV tábla (Segédűrlap) adatait tartalmazza. Az űrlap alsó részén két navigáló sor látható, a legalsó a Főűrlap, a felette lévő pedig a Segédűrlap rekordjainak léptetésére szolgál. Mindig az adott játékos tartozó eredményeit lehet látni. Tervező nézete: 24. oldal

25 6. JELENTÉSEK A jelentés a táblák és lekérdezések adatait a felhasználó igényei szerint jeleníti meg nyomtatható formában. Készíthetünk levélcímkét, összesítéseket tartalmazó listákat, kimutatásokat. Az adatokat csoportosíthatjuk és rendezhetjük Jelentés típusai Oszlopos: (függőleges szerkezetű) jelentés: minden mező külön sorba kerül. Táblázatos: minden rekord külön sorban helyezkedik el. Az oszlop fejléc tartalmazza a mezőneveket. Csoportosítás/összegzés Címke Diagram Jelentéskészítéshez rekordforrásként használhatunk egyszerre több táblát vagy lekérdezést. Először a jelentés adatforrását kell megadni. A jelentés mindig az aktuális adatokat tartalmazza A jelentés nézetei Jelentés, Nyomtatási kép, Elrendezési és Tervező. Jelentés nézet A jelentés alapértelmezett nézete. Megmutatja, hogyan néz ki a nyomtatáshoz elkészült jelentés. Ebben a nézetben keresés, szűrés és rendezés műveleteket végezhetünk. Nyomtatási kép nézet az alábbi lehetőségeket kínálja fel: Ebben a nézetben nyomtatás előtt még változtathatjuk a lap tájolását, a margókat, megadhatjuk a nyomtatandó tartományt, stb. Exportálhatjuk az eredményt RTF, TXT, HTML, XML típusú fájlokba. Ha másik nézetre szeretnénk visszatérni, akkor NYOMTATÁSI KÉP BEZÁRÁSA gombra kell kattintani. Elrendezési nézet Ebben a nézetben tovább formázhatjuk az elkészült jelentést. Előnye a Tervező nézettel szemben, hogy formázás közben a konkrét adatokat is lehet látni. Tervező nézet Az űrlap Tervező nézetéhez hasonlóan tervező rácson jeleníti meg a jelentés szakaszait. A vezérlőelemeket formázhatjuk, igazíthatjuk, új mezőket vehetünk fel. Továbbá itt is lehetőség van az összesítési, csoportosítási rendezési szempontok módosítására. 25. oldal

26 6.3. Jelentés létrehozása A LÉTREHOZÁS lap JELENTÉSEK csoport a következő jelentés készítés gombokat tartalmazza: Jelentést célszerű varázslóval létrehozni, de bemutatjuk a jelentéstervezés lehetőségét is. 16. Feladat: Készítsünk jelentést a JATEKOS táblához, majd az poszt mezőre csoportosítsuk az adatokat. A NAVIGÁCIÓS ablakban a TÁBLÁK objektumban válasszuk ki a VEVŐ táblát. Kattintsunk a LÉTREHOZÁS lap JELENTÉSEK csoport JELENTÉS gombra. Elkészül az alábbi jelentés: Ha az ablak alsó részén elhelyezkedő Csoport hozzáadása gombra kattintunk és a listából kiválasztjuk az poszt mezőt, akkor a következő csoportosított játékos listát kapjuk eredményül: Összegfokozatos jelentés létrehozása Az Access a tábla vagy lekérdezés rekordjait a megadott mező (mezők) szerint csoportosítja és összesíti. 17. Feladat: Készítsünk jelentést az JATEKOS táblához, amely Posztonként megmutatja a játékosok átlagmagasságát. A lista az poszt mezőre legyen rendezve. A NAVIGÁCIÓS ablakban a TÁBLÁK objektumban válasszuk ki az ÁRU táblát. (Ez lesz a jelentés adatforrása.) Kattintsunk a LÉTREHOZÁS lap JELENTÉSVARÁZSLÓ gombra. Megjelenik a fenti ablak. A Kijelölt mezők oszlopba vigyük át a képen látható négy mezőt. 26. oldal

27 A Szeretne hozzáadni csoportszinteket? kérdésre válasszuk ki a Kategóriakódot. (A bal oldali oszlopban kiválasztott mező a > -al a jobb oldali oszlopban kiemeltként fog megjelenni, vagyis erre a mezőre történik majd a csoportosítás.) Nyilván többszintű csoportosításnál nem csak egy mezőt kell megadni. Ebben az esetben a PRIORITÁS gombbal változtathatunk a mezők közötti sorrendben. A Tovább gombra kattintva megadhatjuk az összesítési beállításokat. A feladat szerint a Név mezőre rendezünk Az ÖSSZESÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK- ablakban látható, hogy az Access felsorolja a numerikus mezőket, és lehetővé teszi az Össz (Összeg), Átl (Átlag), Min (Minimum) és Max (Maximum) függvények alkalmazását. Az összegek százalékának számítását" is kérhetjük. A magassag mezőnél az Átl alatt a jelölőnégyzetbe helyezzük el a pipát. Az elrendezés legyen Léptetett, a Tájolás lehet Álló. A beállítások után kattintsunk a TOVÁBB gombra! A stílusnál válasszuk az irodai beállítást, majd mentsük el a jelentést! Az eredmény nyomtatási képe ---> 27. oldal

28 Amennyiben az eredmény nem nyerte el tetszésünket, akkor a jelentés tervező nézetében még módosíthatjuk annak kinézetet. A JELENTÉSTERVEZŐ ESZKÖZÖK TERVEZÉS lap csoportjainak segítségével akár saját ízlésünkre is szabhatjuk. Itt is az űrlap tervezésnél már ismertetett gombokat láthatjuk, mint pl.: BETŰTÍPUS, RÁCSVONALAK, VEZÉRLŐK csoport. Segítségükkel módosíthatjuk a megjelenített szövegek típusát, méretét, színét egyéb beállításait, méretezhetjük a mezőket, további csoportosítási lehetőségeket adhatunk hozzá, továbbá egyéb vezérlőkkel is bővíthetjük a jelentést. Az ESZKÖZÖK csoport MEZŐK FELVÉTELE gomb segítségével pedig a listából új mezőket húzhatunk a jelentés szakaszaiba A jelentés szakaszai Tervező nézetben a jelentés minden szakaszát egy sáv jelöli. Jelentésfej: csak a jelentés első oldalán jelenik meg Oldalfej: minden oldal tetején látható Kategóriakód fejléc Törzs szakasz Kategóriakód lábléc Oldalláb: minden lap alján látható Jelentésláb: csak a jelentés utolsó oldalán jelenik meg 28. oldal

29 7. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Feladat: Adatbázis neve: TANULÓ Tanuló Vezeték- Kereszt- Születési Ir- Város Út Neme Telefon kód Név név dátum szám 1000 Kiss Éva Eger Fő út 5 Nő Kovács Gábor Salgótarján Alagút út 7 Férfi 1002 Lovász Elek Budapest Harmat út 89/a Férfi Lakatos Lajos Eger Petőfi út 456 Férfi Nagy István Budapest Orgona út 4 Férfi 1005 Varga Valér Budapest Diófa út 78 Nő 1006 Árpád Ilona Somos Kiskulacs út 65 Nő Az 1 táblás adathalmaz nem adatbázis, de első lépésként hozza létre a fenti táblát, határozza meg az adattípusokat, az elsődleges kulcsot és ahol lehet adja meg az érvényességi szabályokat! Készítse el az alábbi lekérdezéseket! 1. Válogassa ki az egri tanulókat! 2. Válogassa ki azokat a rekordokat, amelyekben a város neve S vagy B betűvel kezdődik! 3. Válogassa ki azokat a rekordokat, amelyekben a telefon mező első 2 karaktere 36! 4. Válogassa ki azokat a rekordokat, amelyekben a telefon mezőben szerepel a 480! 5. Válogassa ki azokat a rekordokat, amelyekben a telefon 0-ra végződik! 6. Válogassa ki azokat a rekordokat, amelyekben a vezetéknév és a keresztnév ugyanazzal a betűvel kezdődik! 7. Listázza ki a tanuló kódját, nevét és a várost! Rendezze a rekordokat város, azon belül név szerint növekvő sorrendbe! 8. Listázza ki a tanulók nevét és címét! A vezetéknév és a keresztnév egy Név nevű oszlopba, az Ir_szám, Város, Út egy Cím nevű oszlopba kerüljön. Rendezze a rekordokat név szerint növekvő sorrendbe! 9. Listázza ki azoknak a tanulóknak a nevét, akik májusban születtek! A vezetéknév és a keresztnév egy Név nevű oszlopba kerüljön! 10. Listázza ki a 20 évnél idősebb tanulók a kódját és nevét! 11. Listázza ki a budapesti női tanulók nevét, születési dátumát! 12. Listázza ki azoknak a tanulóknak a nevét és kódját, akiknek a vezetékneve vagy Kiss, vagy Nagy, vagy Kovács! 13. Jelenítse meg azokat a rekordokat ahol az Irányítószám 1-gyel kezdődik és van telefon, vagy az Irányító- szám 3-mal kezdődik és a tanuló nő! 14. Mennyi rekordunk van a táblában? 15. Számolja össze a budapesti tanulókat! 16. Számolja össze a férfiakat! 17. Hány tanulónak van telefonja? 18. Hány tanulónak nincs telefonja? 19. Bővítse az adattáblát új tulajdonsággal: egyéb információ - feljegyzés típus, melyet töltsük fel tetszőleges megjegyzéssel, pl.: a tanuló jellemzése! 20. Készítsen egy lekérdezést, melyben felvesz egy azonosító jel nevű oszlopot, melynek tartalma: a vezetéknév első 2 karaktere, egy X karakter és a keresztnév első 2 karaktere. Pl.: Kiss Éva esetén KIXEV! 21. Készítsen paraméteres lekérdezést, melyben a paraméter a város. Eredmény: a tanuló neve, címe! 29. oldal

30 2. Feladat: Adatbázis neve: KÖNYVTÁR Könyv azonosító KÖNYV Szerző Cím Db 1 N. Wirth Pascal 10 2 Dr.Kovács MS Access 20 3 Milne Micimackó 30 4 Merle Madrapur 5 5 Rejtő Három testőr 10 6 Rejtő A fehér folt 20 7 Rejtő Legény a talpán 13 Kölcsönzés ideje KÖLCSÖNZÉS Tag azonosító Könyv azonosító Tag azonosító TAG Tag neve 1 Nagy János 2 Kiss József 3 Fehér András 4 Tóth Éva 5 Fekete István A fenti egyszerűsített kölcsönzés nyilvántartásban rögzítjük a tagokat, a könyveket és a napi kölcsönzéseket. Egy nap egy tag több könyvet is kölcsönözhet, de egy könyvből csak 1 db-ot visz ki. Ugyanabból a könyvből (pl.: Access 7.0) ugyanazon a napon többen is kölcsönözhetnek. Valamint egy tag egy adott könyvet egy másik alkalommal is kivihet (pl.: Nagy János a Pascal könyvet.) 1. Készítse el a fenti táblákat, határozza meg a mezőtípusokat! 2. Hozza létre értelemszerűen az elsődleges kulcsokat és hozza létre a táblák közti megfelelő kapcsolatokat! 3. Készítsen űrlapot (táblázatos formátumban) a KÖLCSÖNZÉS tábla adatainak rögzítésére! Lássa el pozícionáló és űrlapbezáró nyomógombokkal! 4. Készítsen lekérdezést azon könyvekről, melyeket és között kölcsönöztek! 5. Készítsen lekérdezést azon könyvekről, melyekből eredetileg több mint 10, de kevesebb mint 40 volt a könyvtárban! 6. Növelje meg a Rejtő könyvek darabszámát 10-el! 7. Készítsen paraméteres lekérdezést a könyvekről, melyben a paraméter a szerző neve! 8. Készítsen lekérdezést azon könyvekről, melyeket Nagy János kölcsönzött ki! 9. Készítsen paraméteres lekérdezést a kölcsönzött könyvek címéről, melyben a paraméter a tag neve! /Ki milyen könyvet kölcsönzött? / 10. Számolja össze, hogy hányszor kölcsönöztek ki Rejtő könyveket! 11. Készítsen kereszttáblás lekérdezést: ki milyen könyvet hány alkalommal kölcsönzött ki? 12. A kölcsönzések után, milyen könyvből hány db maradt a könyvtárban? 13. Listázza ki tagonként, hogy a kikölcsönzött könyveket mikor kell visszavinni, ha a kölcsönzési idő 2 hét! 14. Készítse el a következő 2 jelentést! 30. oldal

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

Access gyakorlati feladatok lépésről lépésre

Access gyakorlati feladatok lépésről lépésre Access gyakorlati feladatok lépésről lépésre 1. feladat: Hajómenetrend A balatoni hajómenetrend rendelkezésünkre áll a menetrend.txt állományban. Készítsen új adatbázist HAJO néven! A mellékelt adatállományt

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tanmenet

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tanmenet Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tanmenet Adatbázis-kezelés Access XP-vel TANMENET- Adatbázis-kezelés Access XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Access XP használatába 2 tanóra (90 perc)

Részletesebben

Access XP alapokon Tartalomjegyzék

Access XP alapokon Tartalomjegyzék Access XP alapokon Tartalomjegyzék Kapcsolódhat a fejezetben elkészítendő raktárrendszerhez egy számlázó program?...4 1. Az Access eszközigénye, telepítése...4 Az én Office programom nem tartalmazza az

Részletesebben

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS ADATBÁZISKEZELÉS 1 ADATBÁZIS Az adatbázis adott (meghatározott) témakörre vagy célra vonatkozó adatok gyűjteménye. - Pl. A megrendelések nyomon követése kereskedelemben. Könyvek nyilvántartása egy könyvtárban.

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I.

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. AZ ADATBÁZIS FOGALMA Az adatbázis tágabb értelemben egy olyan adathalmaz, amelynek elemei egy meghatározott tulajdonságuk alapján összetartozónak tekinthetők. Az adatbázis-kezelőknek

Részletesebben

2 Access 2016 zsebkönyv

2 Access 2016 zsebkönyv 2 Access 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Access 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

Lekérdezések I. Egyszerű választó lekérdezések

Lekérdezések I. Egyszerű választó lekérdezések Lekérdezés létrehozása: A Varázslóval: Lekérdezések I. Egyszerű választó lekérdezések 1. Lekérdezés sáv Lekérdezés varázsló 2. Tábla (vagy lekérdezés) kiválasztása. 3. Szükséges mezők átvitele a kijelölt

Részletesebben

Microsoft Access alapok

Microsoft Access alapok Microsoft Access alapok Képzési program Cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 23. (a) A tanfolyam célja (a képzés során megszerezhető kompetencia) A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már jártasságát szereztek

Részletesebben

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből Táblázat beszúrása, létrehozása A táblázatok készítésének igénye már a korai szövegszerkesztőkben felmerült, de ezekben nem sok lehetőség állt rendelkezésre. A mai szövegszerkesztőket már kiegészítették

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

Új adatbázis létrehozása

Új adatbázis létrehozása Az adatbázis-állomány létrehozása Indítsuk el a programot és válasszuk az Új adatbázis menüpontot. A már korábban megismert módszerrel hozzuk létre az Autókereskedés nevű adatbázis-állományt! Például:

Részletesebben

1. Az Access 2000 indítása után válasszuk az Üres adatbázis létrehozása pontot,

1. Az Access 2000 indítása után válasszuk az Üres adatbázis létrehozása pontot, 2. feladat A. Készítsen egy adatbázist(egytáblás), egy atlétika világbajnokság 100m-es gyorsfutásának eredményeiről. Az adattábla legyen képes a következők rögzítésére: Verseny helyszíne(ország) - szöveges

Részletesebben

Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket:

Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket: 1. feladat A. Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket: Tanuló neve - szöveges mező Csoport azonosítója - szöveges mező

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

Táblázatos adatok használata

Táblázatos adatok használata Táblázatos adatok használata Tartalomjegyzék 1. Az adatok rendezése...2 2. Keresés a táblázatban...2 3. A megjelenő oszlopok kiválasztása...3 4. Az oszlopok sorrendjének meghatározása...4 5. Az oszlopok

Részletesebben

HVK Adminisztrátori használati útmutató

HVK Adminisztrátori használati útmutató HVK Adminisztrátori használati útmutató Tartalom felöltés, Hírek karbantartása A www.mvfportal.hu oldalon a bejelentkezést követően a rendszer a felhasználó jogosultsági besorolásának megfelelő nyitó oldalra

Részletesebben

Adatbázis-kezelés az Excel 2013-ban

Adatbázis-kezelés az Excel 2013-ban Molnár Mátyás Adatbázis-kezelés az Excel 2013-ban Magyar nyelvi verzió Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu Csak a lényeg érthetően! Microsoft Excel 2013 Kimutatás készítés relációs adatmodell alapján

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL a., Begépelés Az adatok bevitelének legegyszerűbb módja, ha a táblázat kijelölt cellájába beírjuk őket. - számok (numerikus adatok) -

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot!

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot! Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel munkalapjainak beszúrásával, törlésével, másolásával, valamint áthelyezésével, illetve csoportos kezelésével. Képesek leszünk különböző munkafüzetek

Részletesebben

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei:

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei: TABULÁTOROK A tabulátorokat a szavak soron belüli pontos pozicionálására használjuk. A tabulátorokat valamilyen pozícióhoz kötjük. A pozíciók beállíthatók vonalzón vagy a Formátum menü Tabulátorok menüpontjának

Részletesebben

Help Key Bt Cím: 1142 Budapest Dorozsmai u 211 Számítástechnikai Telefon: +36 1 469 09 55

Help Key Bt Cím: 1142 Budapest Dorozsmai u 211 Számítástechnikai Telefon: +36 1 469 09 55 ACCESS ALAPOK Amikor nagy mennyiségű adattal dolgozunk, akkor érdemes kialakítani olyan környezetet, amelyben a lehető legkevesebb helyen a legtöbb adatot tarthassuk nyilván. Az Access relációs adatbázis

Részletesebben

1. Feladat: Adatbázis neve: TANULÓ Tanuló Vezeték- Kereszt- Születési Őr_szám Város Út Neme Telefon

1. Feladat: Adatbázis neve: TANULÓ Tanuló Vezeték- Kereszt- Születési Őr_szám Város Út Neme Telefon 1. Feladat: Adatbázis neve: TANULÓ Tanuló Vezeték- Kereszt- Születési Őr_szám Város Út Neme Telefon kód Név név dátum 1000 Kiss Éva 1985.05.05 3300 Eger Fő út 5 Nő 36-450-305 1001 Kovács Gábor 1980.12.05

Részletesebben

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok CÍMLISTA HASZNÁLATA Címlista alapok Címlista elemnek hívunk minden személyt és céget amit a címlista modulban tárolunk. Két típusát különböztetjük meg: cég és személy. Személyekhez és a cégekhez különböző

Részletesebben

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra,

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra, Word V. Tabulátorok A tabulátorok (tabulátorhely: A vízszintes vonalzó azon pontja, amely meghatározza a szövegbehúzást, illetve a szövegoszlop kezdetét.), segítségével a szöveget balra, jobbra, középre,

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló Kedves Versenyző! A három feladat megoldására 3 óra áll rendelkezésedre. A feladatok megoldásához

Részletesebben

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak.

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. Mappakezelés WINDOWS-7 A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. A PC legnagyobb mappája, amely az összes többi mappát is magában foglalja,

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 Programozási technikák Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 12. ELŐADÁS Adatbázis-kezelés Delphiben 2 Adatmegjelenítés lekérdezés segítségével A táblákhoz hasonlóan a lekérdezések is az adatbázis

Részletesebben

Választó lekérdezések

Választó lekérdezések A választó lekérdezés a leggyakrabban előforduló lekérdezés típus. Egy vagy több táblából hív le adatokat, és az eredményt egy adatlapon jeleníti meg, ahol a rekordokat frissíteni lehet (bizonyos keretek

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 5. modul. Adatbáziskezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 5. modul. Adatbáziskezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea. Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 5. modul Adatbáziskezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Megoldások 1. A program indításakor a Munkaablakban válasszuk az Előadás-tervező varázslóval hivatkozást! A Varázsló segítségével hozzuk létre a bemutatót! A kész bemutatót

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

3. Ezután a jobb oldali képernyő részen megjelenik az adatbázistábla, melynek először a rövid nevét adjuk meg, pl.: demo_tabla

3. Ezután a jobb oldali képernyő részen megjelenik az adatbázistábla, melynek először a rövid nevét adjuk meg, pl.: demo_tabla 1. Az adatbázistábla létrehozása a, Ha még nem hoztunk létre egy adatbázistáblát sem, akkor a jobb egérrel a DDIC-objekt. könyvtárra kattintva, majd a Létrehozás és az Adatbázistábla menüpontokat választva

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

Térképek jelentése és elemzése

Térképek jelentése és elemzése Térképek jelentése és elemzése Ontológiák Az ontológiák termekre, csomópontokra (koncepciókra) és összeköttetésekre (kapcsolatokra) vonatkozó listák, amik importálhatóak és hozzáadhatóak a VUE térképekhez,

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 w w w. h a n s a g i i s k. h u Adatbázis-kezelés Adatbázisok Az adatbázisok rendezett adatok halmaza. Rendezett adatok közt sokkal gyorsabban lehet keresni! Napjainkban a relációs típusú adatbázis terjedt

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása. QGIS Gyakorló Verzió: 1.7. Wroclaw Cím: A Print composer használata és a címkézés. Minta fájl letöltése innen: http://www.box.net/shared/87p9n0csad Egyre több publikációban szerepelnek digitális térképek,

Részletesebben

QGIS Gyakorló. 1. kép. A vektor réteg (grassland.shp).

QGIS Gyakorló. 1. kép. A vektor réteg (grassland.shp). QGIS Gyakorló Verzió: 1.7 Wroclaw Cím: Műveletek az attribútum táblával Minta fájl letöltése innen: https://www.dropbox.com/link/17.oxt9ziogfh?k=54ff982063bac43be40bf263d9cf45ef A vektoros adatmodell számos

Részletesebben

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I.

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I. Microsoft Word előadás Bevezetés az informatikába I. A Word felépítése Menüsor Eszköztár Vonalzók Kurzor Dokumentum Állapotsor Betűk betűtípus fogalma betűméret félkövér, dőlt, aláhúzott proporcionális

Részletesebben

SEGÉDLET ADATKEZELÉS MS EXCEL-BEN. Tároljuk az adatokat Excel munkalapon. Megjegyzés: A feladatokat MS Office Excel 2003- ban oldottuk meg.

SEGÉDLET ADATKEZELÉS MS EXCEL-BEN. Tároljuk az adatokat Excel munkalapon. Megjegyzés: A feladatokat MS Office Excel 2003- ban oldottuk meg. SEGÉDLET ADATKEZELÉS MS EXCEL-BEN Tekintsük az alábbi példát: Népesedési tendenciák a közép-kelet-európai fővárosokban, Nemzetközi összehasonlítások 9. KSH, Budapest 2005. Tároljuk az adatokat Excel munkalapon.

Részletesebben

Adatbázis-kezelés - Lekérdezések, jelentések készítése

Adatbázis-kezelés - Lekérdezések, jelentések készítése Nádasiné Rákossy Gabriella Adatbázis-kezelés - Lekérdezések, jelentések készítése A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek A követelménymodul száma: 1155-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Diagram készítése. Diagramok formázása

Diagram készítése. Diagramok formázása Diagram készítése Diagramok segítségével a táblázatban tárolt adatainkat különféle módon ábrázolhatjuk. 1. A diagram készítésének első lépése az adatok kijelölése a táblázatban, melyekhez diagramot szeretnénk

Részletesebben

Műveletek makrókkal. Makró futtatása párbeszédpanelről. A Színezés makró futtatása a Makró párbeszédpanelről

Műveletek makrókkal. Makró futtatása párbeszédpanelről. A Színezés makró futtatása a Makró párbeszédpanelről Műveletek makrókkal A munkafüzettel együtt tárolt, minden munkalapon elérhető makrót a Fejlesztőeszközök szalag Makrók párbeszédpanelje segítségével nyithatjuk meg, innen végezhetjük el a makrókkal megoldandó

Részletesebben

Készítsen egytáblás adatbázist könyveinek nyilvántartására! Az adattábla a következő adatok rögzítésére legyen alkalmas: (mező hossza: 30, kötelező)

Készítsen egytáblás adatbázist könyveinek nyilvántartására! Az adattábla a következő adatok rögzítésére legyen alkalmas: (mező hossza: 30, kötelező) 1. Feladat Készítsen egytáblás adatbázist könyveinek nyilvántartására! Az adattábla a következő adatok rögzítésére legyen alkalmas: Szerző1 neve Szerző2 neve Könyv címe neve Kiadás éve Vásárlás ideje Fogyasztói

Részletesebben

Féléves feladat. Vezetéknév Keresztnév

Féléves feladat. Vezetéknév Keresztnév Féléves feladat Vezetéknév Keresztnév Vezetéknév Keresztnév 2/15 2015.02.05.. 1. Az adatbázis célja 1 A féléves feladat adatbázisát azért hoztam létre, hogy édesapám munkahelyén, egy szerviz cégnél megkönnyítsem

Részletesebben

TÍPUSDOKUMENTUMOK KÉSZÍTÉSE

TÍPUSDOKUMENTUMOK KÉSZÍTÉSE TÍPUSDOKUMENTUMOK KÉSZÍTÉSE A Word sok előre elkészített típus dokumentummal rendelkezik. Ezek használatához válasszuk a Fájl menü Új dokumentum menüpontját. Itt több különböző kategóriába rendezve találhatjuk

Részletesebben

A Microsoft Access adatbáziskezelő rendszer

A Microsoft Access adatbáziskezelő rendszer A Microsoft Access adatbáziskezelő rendszer Klárné Barta Éva MS Access 2007 A Microsoft cég által kidolgozott SQL alapú relációs adatbáziskezelő rendszer a Microsoft Jet database engine. Az adatbázismotor

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Feladatgyűjtemény

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Feladatgyűjtemény Adatbázis-kezelés Access XP-vel Feladatgyűjtemény Feladatok Access XP Útmutató a feladatok megoldásához A feladatok megoldásához szükség van a Microsoft Access adatbázis-kezelő programra. A megoldott

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

Címzett: Kovács Gézáné Szeged, Híd u. 1. Tisztelt Kovács Gézáné! Örömmel értesítjük, hogy Ön megnyerte nyereményjátékunk 1000 Ft-os díját.

Címzett: Kovács Gézáné Szeged, Híd u. 1. Tisztelt Kovács Gézáné! Örömmel értesítjük, hogy Ön megnyerte nyereményjátékunk 1000 Ft-os díját. Körlevél l készk szítésese Mi a körlevk rlevél? l? A körlevél több személynek küldendő azonos tartalmú levél, amely azáltal válik személyessé, hogy minden levél a címzettre vonatkozó adatokat tartalmazza.

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

Ezek után már csak a Mentés és a Lekérdezés Futtatása (az ellenőrzés miatt) van hátra. Ügyeljünk, hogy a mentésnél a megadott (Kezd) nevet adjuk meg.

Ezek után már csak a Mentés és a Lekérdezés Futtatása (az ellenőrzés miatt) van hátra. Ügyeljünk, hogy a mentésnél a megadott (Kezd) nevet adjuk meg. 1. A feladat szövegéből kiderül, hogy a teljes adatbázisból a feltétel szerint szűkíteni akarunk, vagyis az alapértelmezett Választó lekérdezést kell használni. Szintén a feladat szövegéből látszik, hogy

Részletesebben

Angol szótár V2.0.0.0

Angol szótár V2.0.0.0 Angol szótár V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu. Internet: www.szis.hu.

Részletesebben

Körlevél A körlevelek felépítése

Körlevél A körlevelek felépítése Körlevél A körlevelek felépítése A körlevél olyan dokumentum, amely állandó (azaz minden levélben azonos) szövegrészek mellett változó szövegrészeket is tartalmaz. Az állandó szövegrészeket tartalmazó

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Feladatgyűjtemény Útmutató a feladatok megoldásához: A feladatok megoldásához szükség van a Microsoft Access adatbázis-kezelő programra. A megoldott feladatok elmentéséhez

Részletesebben

A Google űrlap (form) használata

A Google űrlap (form) használata A Google űrlap (form) használata Az űrlap létrehozásához jelentkezzünk be a Google dokumentumok (http://docs.google.com/ ) oldalra. Az űrlap (Form) létrehozásához kattintsunk az Új létrehozása / Form menüpontra.

Részletesebben

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p 6. Alkalom Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél K é p Képet már létezı képállományból vagy a Word beépített CLIPART képtárgyőjteményébıl illeszthetünk be. Képállományból kép beillesztése A szövegkurzort

Részletesebben

Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához

Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához Ahhoz, hogy egy gyors példán keresztül bemutassunk, a program működését, egy Plytex címkét hozunk létre. Először létre kell hozni egy címkét, majd kinyomtatni

Részletesebben

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés WordPress segédlet Bevezető A WordPress egy ingyenes tartalomkezelő rendszer (Content Management System - CMS), amely legnagyobb előnye az egyszerű telepítés és a letisztult kezelhetőség és a változatos

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

MS Access Feladatgyűjtemény

MS Access Feladatgyűjtemény SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MS Access Feladatgyűjtemény Klárné Barta Éva 2014.01.01. Microsoft Access - Feladatok 1 Feladatok 1. Hozzon létre egy új adatbázist SZÁMÍTÓGÉPEK

Részletesebben

A számítógép beállításainak megváltoztatása

A számítógép beállításainak megváltoztatása Megjelenés és témák Először tekintsük át, hogy hogyan lehet a képernyőn megjelenő elemek küllemét módosítani. Válasszuk a Start menü Vezérlőpultban a Megjelenés és témák hivatkozást. Itt kattintsunk a

Részletesebben

Outlook Express használata

Outlook Express használata Outlook Express használata Az induló ablak több részre oszlik Nyitott mappa tartalma Mappák Partnerek Az induló ablak nézetét testre lehet szabni a Nézet menü/elrendezés almenüjével Az eszköztár testreszabásához

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

Diagramok/grafikonok használata a 2003-as verzióban

Diagramok/grafikonok használata a 2003-as verzióban Diagramok/grafikonok használata Diagram beillesztése A prezentációnkban, előadásunkban gyakran használunk számokat, kimutatásokat, ezeknek a nyers felsorolása helyett érdemes használni diagramokat, grafikonokat.

Részletesebben

munkafüzet open eseményéhez

munkafüzet open eseményéhez Makrók használata az Excelben - munkafüzet open eseményéhez VBA-eljárás létrehozása Az Auto_Open makróval kapcsolatos fenti korlátozások megkerülhetők az Open eseményhez rendelt VBA-eljárással. Példa Auto_open

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Szöveges fájlok szerkesztése Jegyzettömb használata

Szöveges fájlok szerkesztése Jegyzettömb használata Szöveges fájlok szerkesztése A Jegyzettömb csak szöveges dokumentum (TXT fájl) szerkesztésére alkalmas (Editor). Ez azt jelenti, hogy a begépelt szöveget nem tudjuk kedvünk szerint megformázni, vagyis

Részletesebben

Taszkok 1 és mérföldkövek

Taszkok 1 és mérföldkövek Taszkok 1 és mérföldkövek Mint korábban már tanultuk, a feladat megoldása során a fő, összetett tevékenységeket résztevékenységekre kell bontani (az átláthatóság, érthetőség miatt), majd ezekhez rendeljük

Részletesebben

Képek és grafikák használata

Képek és grafikák használata Kép elhelyezése a dokumentumban A mai szövegszerkesztők támogatják a képek használatát, ezért egy dokumentum nemcsak szöveget, hanem képeket is tartalmazhat. A Word szövegszerkesztő a képek és rajzok szövegen

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

Office 2007 teszt. Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül!

Office 2007 teszt. Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül! Office 2007 teszt Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül! a. Hierarchia b. Kapcsolatok c. Mátrix d. Folyamatok e. Gantt-chart Question 2 Az Access 2007-ben

Részletesebben

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek Fatömegbecslési jegyzőkönyvek ERDŐGAZDÁLKODÁS/FAHASZNÁLAT/FATÖMEGBECSLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK A fatömegbecslési jegyzőkönyvek erdőrészlethez kapcsolódnak. Egy erdőrészlethez több jegyzőkönyv készíthető. Egy

Részletesebben

Aromo Szöveges Értékelés

Aromo Szöveges Értékelés Aromo Szöveges Értékelés AROMO Iskolaadminisztrációs Szoftver v2.50 - Felhasználói kézikönyv- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges Értékelés 1 Bevezetés 3 A Szöveges Értékelés modul koncepciója

Részletesebben

Alkalmazói rendszerek ACCESS ZH - javítókulcs Informatika tanár MSC, levelező tagozat, január 06.

Alkalmazói rendszerek ACCESS ZH - javítókulcs Informatika tanár MSC, levelező tagozat, január 06. Alkalmazói rendszerek ACCESS ZH - javítókulcs Informatika tanár MSC, levelező tagozat, 2010. január 06. Leírás és feladatok Adatbázisunkban egy üzletlánc törzsvásárlóit tartjuk nyilván. Minden törzsvásárlónak

Részletesebben

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek Microsoft Power Point 2003 program esetén Különböző nézetek közül választhatunk, melyeket többféleképpen érhetünk el: kattinthatunk a Nézet menüre, és onnan választjuk ki a használni kívánt nézetet; a

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet:

Részletesebben

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mi az OPAC? Az OPAC az Online Public Access Catalogue rövidítése. Jelentése olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában ingyen

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

Bevezetés. OpenOffice.org Base. Vázlat. Adatbázis-tündér

Bevezetés. OpenOffice.org Base. Vázlat. Adatbázis-tündér Bevezetés OpenOffice.org Base Az OpenOffice.org 2.0 új modulja a Base Az Access-hez hasonló grafikus megoldásokat biztosít az adatbázisok kezeléséhez. Az Acces-hez hasonlóan végre alkalmas natív adatbázis-kezelésre.

Részletesebben

WebAromo elindítása, bejelentkezés

WebAromo elindítása, bejelentkezés WebAromo segédlet Tartalom WebAromo elindítása, bejelentkezés... 3 Jelszó beállítása... 3 Foglalkozások kezelése... 4 Hiányzások megadása... 5 Érdemjegy bevitele... 6 Érdemjegyek megtekintése... 8 Egy

Részletesebben

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER Felhasználói Kézikönyv Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER 1. Belépés A rendszer indulásakor egy ideiglenes jelszót kapott emailben. Az ennek segítségével történt bejelentkezés után tudja jelszavát

Részletesebben