21/2012. számú november 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21/2012. számú. 2012. november 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: / /2012. számú november 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2012. (XI. 28.) sz. Kth /2012. (XI. 29.) sz. rendelet

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: november 28-án Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk polgármester Hallai Tibor alpolgármester Csertő Attila képviselő Domján István képviselő Forgó Gábor képviselő Gyurkovics Balázsné képviselő Kaldenekker Zoltán képviselő Szabó Sándor képviselő ( től) (8 fő) Igazoltan távol: Bodor József képviselő (1 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Stróbl Alajos műszaki irodavezető Jegyzőkönyvvezető: Nógrádiné Mészáros Erika ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel 7 fő képviselő jelen van. Javasolta az egyebek napirendek között a Duna-Tisza-közi Nagytérségi Regionális települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer keretében megvalósuló létesítmények, gépek és berendezések vagyonkezelésbe adása határozati javaslatot, a folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel szerződések meghosszabbítása határozati javaslatot, továbbá Gyurkovics Balázsné Általános Iskola intézményvezető munkájának elismeréséről szóló határozati javaslatot tárgyalni. Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e más módosító indítvány. Mivel a képviselők részéről újabb indítvány nem hangzott el, ezért a napirendet szavazásra bocsátotta. 2

3 A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi napirendet fogadta el, és az alábbi normatív határozatot hozta. 159/2012. (XI. 28.) sz. NORMATÍV Kth november 28-án megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-i ülésén az alábbi napirendet fogadja el: Közérdekű bejelentések 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről 2. A helyi adókról szóló 23/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata 3. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról szóló 1/1998. (II. 10.) számú önkormányzati rendelet módosítása 4. Az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről szóló 24/2008. (XI.27.) számú rendelet felülvizsgálata, évi lakbérek meghatározása 5. A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/200. (X. 26.) számú rendelet módosítása 6. Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) számú rendelet módosításáról 7. Tájékoztató a évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról 8. Kerekegyháza Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának, és a évi rendezvénytervének tárgyalása 9. Az Önkormányzat és a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. között fennálló a helyi piac működtetésére megállapodás módosítása, a piaci helypénzek mértékének meghatározása 3

4 10. Pályázat Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre 11. Intézkedési terv készítése a játszótéri eszközök javítása érdekében 12. Katona József Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének tárgyalása Előadó: Németh Mariann intézményvezető 13. Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. működéséről szóló beszámoló Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 14. Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. működéséről szóló beszámoló Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 15. Belső ellenőrzési terv elfogadása évre vonatkozóan 16. Egyebek - Duna-Tisza-közi Nagytérségi Regionális települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer keretében megvalósuló létesítmények, gépek és berendezések vagyonkezelésbe adása, - Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel szerződések meghosszabbítása, - Általános Iskola Gyurkovics Balázsné intézményvezető munkájának elismerése Közérdekű bejelentése Domján István képviselő elmondta, sok év óta mindig tervezve volt a télre való felkészülés, a hó eltakarítása, az utak, járdák sózása, homokkal való szórása. A felkészülésre szeretné felhívni a figyelmet, hiszen hamarosan jön a rossz idő. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtette. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legfontosabb eseményekről (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. 4

5 A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 160/2012. (XI. 28.) sz. Kth: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legfontosabb eseményekről Határozat Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a 148/2012. (X.31.) 143/2012. (X.31.) 144/2012. (X.31.) 133/2012. (X.31.) 132/2012. (X.31.) 122/2012. (IX.12.) 108/2012. (VIII.19.) 107/2012. (VIII.30.) számú határozatok végrehajtásáról és a legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2. Napirend tárgyalása Tárgy: A helyi adókról szóló 23/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, az előterjesztést a bizottságok is tárgyalták, több adóról kell döntést hozni, a felülvizsgálatra november 30-ig van lehetősége az önkormányzatnak. A kommunális adó, az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó mértékével kapcsolatos döntést kell a mai képviselő-testületi ülésen meghozni. Az előterjesztések tartalmazzák azt, hogy eddig milyen adómértékek voltak és azt, hogy melyik adónál milyen mértékű emelés szükséges, figyelembe véve a jövő évi költségvetés számait is, ami meghatározza a bevételi oldalt. A magánszemélyek kommunális adója, az első amiről beszélni kell. Az elmúlt évek figyelembevételével, amikor nem kerül sor emelésre, évi 1,8 %-os emelkedést jelent, aminek nyilvánvalóan nem örülünk, de a jövő évben az önkormányzat által működtetni szükséges kötelező feladatellátásához is szükséges, hogy a kommunális adó emelésre kerüljön években Ft-os mértéken volt a kommunális adó, emelés nem történt. A helyi iparűzési adó mértékének változtatására nincs javaslat, marad maximumon, ami 2 %- ban van meghatározva. Ennél magasabb nem lehet. Az idegenforgalmi adó esetében a javaslatnak megfelelően 2013-ban 400 Ft/fő/éj értékről 420 Ft/fő/éj értékre emelkedne, ami 5 %-os emelkedést jelent. 5

6 Látni, hogy mennyivel emelkedik az Önkormányzatnak a bevétele. Figyelembe kell venni, az új óvodának a működési költségeit, a labor, mint szolgáltatást, a közterület fenntartást a parkok, játszótér felújítását, ezekre tudnak fedezetet nyújtani az előbbiekben vázolt emelési mértékek. Szabó Sándor képviselő órakor megérkezett, a Képviselő-testület 8 fővel továbbra is határozatképesen folytatta a munkáját. Domján István képviselő elmondta, bizottsági ülésen elemezték az előterjesztést, sajnálattal kell tudomásul venni a kommunális adó esetében az Ft-os adóemelést, de az volt a vélemény, hogy kényszerűségből meg kellett tenni ezt a lépést, a mértéke nem annyira drasztikus, hogy ne lehetne elviselni. A bizottság javasolja elfogadásra. Az idegenforgalmi adó esetében a 20 Ft nem sokat jelent, nem nagy emelés. Települések közötti összehasonlítás nincs, tapasztalata az, hogy azon a szinten mozog, mint a hasonló települések. A bizottság javaslatot tett az elfogadására. Az iparűzési adónál a körülmények, a gazdasági helyezet, a pénzügyi helyzet azt sugallja, hogy nem tudja az önkormányzat tartani a tervezett mérséklést, ezt is javasolta elfogadni. Összességében ezt a napirendi pontot a Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. Szabó Sándor képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja, mint kényszer szülte megoldást, igazából nem örülnek neki, nem ezt ígérték, de annyira lecsökkentek a bevételek és olyan kevés támogatást kap az önkormányzat, hogy ezeket a lépéseket sajnos meg kellett tenni. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, alapvetően az emelések mértéke nem drasztikus, ami vállalhatatlan lenne. Ha visszamenőlegesen megnézzük, az elmúlt években, akkor próbálták a szinten tartást biztosítani. 1,8 % viszonylag 4 évre átlagosan nem olyan nagy mérték. A csökkentéssel kapcsolatos elképzeléseket akkor lehet megvalósítani, ha a lehetőségek engedik, a bevételek megemelkednek, a cégek jobb helyzetbe kerülnek. A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk a) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d) pontjában és a 16. (1) bekezdésében, a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény ában foglalt felhatalmazás alapján e rendelet 9. (3) bekezdésében szabályozottak esetében 6

7 a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a helyi adókról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban következőket rendeli el: 1. A helyi adókról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 3. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 37. (2) bekezdés a.) pontja szerinti tevékenység esetén a Htv. 38. (2) bekezdésben foglaltak szerint naptári naponként 5000 Ft. 2. A R. 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 420 Ft. 3. A R. 9. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Mentes a kommunális adó fizetési kötelezettség alól az a 8. -ban meghatározott adóalany, aki készenlétet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó, a készenléti szolgálat nyújtásának évében, a lakcímnyilvántartás szerint az általa életvitelszerűen használt ingatlan esetében. 4. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. Az adó évi mértéke adótárgyanként: (1) a város bel-, és külterületén elhelyezkedő építmény esetén Ft, (2) telek esetén Ft. 5. (1) Jelen rendelet január 1-én lép hatályba. (2) Jelen rendelet január 2-én hatályát veszti. Kerekegyháza, november 29. Dr. Kelemen Márk Polgármester Vincze Miklós jegyző 3. Napirend tárgyalása Tárgy: A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról szóló 1/1998. (II. 10.) számú önkormányzati rendelet módosítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a közterület díjait és a környező települések áraival kapcsolatos összehasonlítást tartalmaz az előterjesztés. A díjak nem magasabbak, mint a környező településeken. Alapvetően az alkalmi jellegű kereskedelmi, vendéglátó ipari tevékenység díja magasabb. Ez azokra a kereskedőkre vonatkozik, akik egyszer-kétszer jönnek árulni. 7

8 A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterülethasználatról szóló 1/1998. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése alapján figyelemmel az évi LXXVIII. törvény, a 253/1997. (XII.) Korm. rendelet, valamint a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet alapján, a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 45. (1) bekezdés e.) pontja értelmében Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezetének véleményének kikérésével a közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról szóló 1/1998. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja: 1. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról szóló 1/1998. (II.10.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályzatot, a településrendezési tervet, a településképi és műemlékvédelmi, köztisztasági követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl. vállalkozói igazolvány) fennállását is. 2. A R. 6. (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés c) élelmiszerárusítás esetében élelmiszerlánc-felügyelettel, továbbá 3. A R. 8. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A közterület-használati díjat jelen rendelet 2.. (2) bekezdés d/ pontjában foglaltak kivételével a Polgármesteri Hivatalban, vagy átutalással, vagy postai csekken kell befizetni. 4. (1) Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet január 2. napján hatályát veszti. (3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 6. (3) bekezdés a) pontja, és a 9. (2) bekezdése. 8

9 (4) A R. 9. (1) bekezdés c.) pontjában MATÁV Rt. szövegrész helyébe távközlési szolgáltatók szöveg lép. (5) A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kerekegyháza, november 29. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző 1. melléklet a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 1. sz. melléklet az 1/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelethez Közterület-használati díjak (nettó értékben meghatározva): a./ árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezése amennyiben az nem jár építésügyi hatósági engedély köteles építési tevékenység végzésével (Ft/m2/hó) b./ alkalmi jellegű kereskedelmi, vendéglátó ipari tevékenység sátorból, asztalról járműből történő árusítás (Ft/m2/nap) c./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, a 8. /4/ bek. kivételével, (Ft/m2/hó) d./ vendéglátó ipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukiadásra, (Ft/m2/hó) e./ mutatványos tevékenység céljára, (Ft/m2/nap) f./ g./ lakodalmas és egyéb célú sátor, (max. 5 nap) (Ft/alkalom) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, (Ft/m2/hó) 20.- h./ közterületen létesített önálló hirdető-berendezés, alapzatos zászlós hirdető, reklámtáblák elhelyezésére, (Ft/m2/hó) (minimálisan fizetendő terület reklámtáblánként 1 m 2 ) i./ kiállítás, alkalmi vásár-, sport és kulturális rendezvények alkalmával a VG. Kft. által szedendő díjak (Ft/m2/nap)

10 4. Napirend tárgyalása Tárgy: Az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről szóló 24/2008. (XI.27.) számú rendelet felülvizsgálata, évi lakbérek meghatározása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a lakbérek és a garázs bérleti díjak esetében évben került sor emelésre, azóta nem. Az előterjesztés 4 %-os áremelést tartalmaz. A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 30/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről szóló 24/2008. (XI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 2. sz. mellékletében meghatározott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről szóló 24/2008. (XI.27.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről szóló 24/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba, és január 2. napján hatályát veszti. Kerekegyháza, november 29. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző 10

11 1. melléklet az 30/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 24/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez 2.1. Szolgálati lakások bérleti díja: 360 Ft/m Költségalapú bérlakások bérleti díja: Kislakások bérleti díja: 634 Ft/m² Nagylakások bérleti díja: 536 Ft/m² 2.3. Szociális bérlakások bérleti díja: Kislakások bérleti díja: 328 Ft/m2 Nagylakások bérleti díja: 286 Ft/m2 Megjegyzés: A kerekítés szabályai szerint a végösszeg 100 forintra kerekítve. 5. Napirend tárgyalása Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/200. (X. 26.) számú rendelet módosítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester, az előterjesztés itt is bemutatja a környező településekkel kapcsolatos összevetést. Megerősítjük, Kunszentmiklós, Hetényegyháza, Lajosmizse, Kecskemét tekintetében elmondható, hogy Kerekegyházán a legalacsonyabbak a díjak. Látni kell, hogy máshol a sokszorosa a díj. Az emelések mértékét a kisebb tételek emelése teszi ki százalékosan. Nagyon sokba kerül a temetés. Nem az önkormányzatnak fizetendő díjak emelik meg, hanem amit a szolgáltató, vállalkozó felé kell fizetni. A díjakon látszik, hogy a térségben a legkedvezőbbek. Domján István képviselő megkérdezte, mi annak az oka, hogy a Fogyasztóvédelem Egyesülettől nem tartják ildomosnak az összehasonlítást. Etikailag vagy versenyképesség szempontjából, miért? Szerinte jó dolog, ha össze van hasonlítva, ebből látszik a környező településeknél mennyi díjat fizetnek a szolgáltatásokért. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, nyilvánvalóan nem szeretnének feszültséget, hogy a települések versengjenek, nem akarják, hogy a díjaikat máshoz mérjék. Mi nem máshoz mérjük a díjainkat, hanem egy adott helyzethez mérjük. Amikor folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek, nyilván szükséges változtatni, de óvatosan tesszük meg az ehhez szükséges lépéseket. Ameddig a lehetőségek engedik ez így is marad. Nem az a cél, hogy utolérjük a kunszentmiklósi, vagy a lajosmizsei díjakat. Ezzel is védjük a helyi lakosainkat. Ha valamit megállapít az önkormányzat annak oka van. A kommunális adó mértéke is lehetne Ft - ami nonszensz - úgy gondolja, hogy ahhoz képest a Ft még mindig elfogadható. Megkérdezte, a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés észrevétel? 11

12 A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése, a temetőkről és temetkezésekről szóló évi XLIII. törvény 40. (1) (3) bekezdések és a 41. (3) bekezdése felhatalmazása alapján figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, és a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 45. (1) bekezdés e.) pontja, valamint a temetőkről és temetkezésekről szóló évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdése alapján az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezetének véleményének kikérésével a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X. 26.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja: 1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2. (1) Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet január 2. napján hatályát veszti. Kerekegyháza, november 29. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző 1. sz. melléklet a 31/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 17/2000. (X. 26.). önkormányzati rendelethez A városi köztemetőben alkalmazandó sírhely árak megállapítása (nettó értékben meghatározva) 1 személyes sírhely Ft 2 személyes sírhely Ft 12

13 gyermek sírhely Ft Sírbolt (kripta) 6 személyes Ft Urnasírhely: Ft Egy személyes urnafülke: 9.000,- Ft Két személyes urnafülke: Ft Urna rátemetésének díja koporsós temetési helyre 5.000,-Ft, a lejáratot nem érinti Mélyített sírhelyen második koporsó elhelyezésének pótdíja, ez a megváltásnál nem számít bele a díjba: 5.000,- Ft Ismételt megváltás esetén a fenti díjtételek alkalmazandók. Kegyeleti közszolgáltatás (nettó értéken meghatározva) 1. Ravatalozási díj (kellékek bérlete): 5.000,- Ft 2. A városi köztemetőben a temetői létesítmények, szolgáltatások után, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak: - elhunyt átvételének díja kellékekkel együtt: Ft - berendezett ravatalozó egyszeri igénybevételének díja: Ft Az alábbi szolgáltatáshoz az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele kötelező: - szállítás temetéskor temetőn belül Ft - sírásás Ft - hantolás Ft - hűtés Ft/nap 3. Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő kivéve sírkőfelírás temető-fenntartási hozzájárulás mértéke 660 Ft/nap 6. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) számú rendelet módosításáról (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta a rendelet-módosítás a korábbi döntésekhez kapcsolódó átvezetéseket tartalmazza mind bevételi, mind kiadási oldalon. A napirenddel kapcsolatban más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. 13

14 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 16.) sz. rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2. -a helyébe az alábbi 2. lép: 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások ezer Ft ca) működési kiadás ezer Ft cb) felhalmozási kiadás ezer Ft d) Költségvetési hiány összegét ezer Ft da) működési hiány ezer Ft db) felhalmozási hiány ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett ezer Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozás keretében fejlesztési célú hitelfelvételével ezer Ft összegben, működési célú hitelfelvételével ezer Ft összegben biztosítja f) Az önkormányzat általános céltartaléka ezer Ft. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi 3. lép: 3. (1) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 14

15 . (2) Az irányító szerv az Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (4) Az irányító szerv a Humán Szolgáltató Központ bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (5) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (6) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 2. (1) A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete, a R. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2 sz. melléklete, a R. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz. melléklete a R. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4 sz. melléklete a R. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete a R. 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6 sz. melléklete, valamint a R. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7 sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet november 29. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kerekegyháza, november 29. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző 15

16 1. melléklet az 32/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4./2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása eft Bevételek 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Normatív központi támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú állami támogatás Átengedett központi adók Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérleti díj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei, osztalék Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök visszatérülése Összesen Kiadások 2012.évi Változás

17 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások ebből intézményi finanszírozás tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Költségvetési egyenleg Költségvetési hiány belső finanszírozása előző évek pénzmaradványának igénybevétele előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása működési hitel felhalmozási hitel Engedélyezett létszám(fő) 14,55 14,55 14,55 - ebből alapfeladat ebből közfoglalkoztatott 5,55 5,55 5, melléklet az 32/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4./2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai eft Bevételek 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók 17

18 illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérleti díj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése 18

19 Összesen Engedélyezett létszám(fő) 40,93 41,93 41,93 - ebből alapfeladat ebből közfoglalkoztatott 2,93 2,93 2,93 3. melléklet az 32/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet 4./2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési bevételei kiadásai Változás eft Bevételek 2012.évi eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérleti díj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök 19

20 nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Változás Kiadások 2012.évi eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) 79,15 79,15 79,15 - ebből alapfeladat 74,5 74,5 74,5 - ebből közfoglalkoztatott 4,65 4,65 4,65 4. melléklet az 32/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelethez 4. melléklet 4./2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei kiadásai eft Bevételek 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok 20

21 díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérleti díj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) 32,08 32, ,08 - ebből alapfeladat ebből közfoglalkoztatott 3,08 3,08 3,08 21

22 5. melléklet az 32/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelethez 5. melléklet 4./2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Humánszolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai eft Bevételek 2012.évi 12. Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérleti díj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. 22

23 Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) 27,75 27,75 27,75 - ebből alapfeladat 25,5 25,5 25,5 - ebből közfoglalkoztatott 2,25 2,25 2,25 6. melléklet az 32/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelethez 6. melléklet 4./2012. (II. 16.) számú önkormányzati rendelethez Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai eft Bevételek 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérleti díj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek 23

24 hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) 7,85 7,85 7,85 - ebből alapfeladat 6,5 6,5 6,5 - ebből közfoglalkoztatott 1,35 1,35 1,35 24

25 7. melléklet az 32/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelethez 7. melléklet 4./2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai eft Bevételek 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérleti díj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. 25

26 Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) 12,35 12,35 12,35 - ebből alapfeladat ebből közfoglalkoztatott 1,35 1,35 1,35 7. Napirend tárgyalása Tárgy: Tájékoztató a évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, időarányosan be vannak mutatva a kiadásibevételi sorok. A kiadás 77,59 %-ban, a bevételek 78,77 %-ban teljesültek időarányosan. A napirenddel kapcsolatban más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 161/2012. (XI. 28.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: november 30. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 26

27 8. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának, és a évi rendezvénytervének tárgyalása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, már előző üléseken sokat beszéltünk a koncepcióról, azokról a problémákról amelyeknek a nagy része még mindig folyamatban van. A hivatal a legfrissebb ismeretek, adatok és a legfrissebb jogszabályok figyelembevételével készítette el a koncepciót, azzal hogy nagyon keményen és nagyon határozottan a feladat finanszírozása, illetve a feladat-ellátás határozza meg, mit mire lehet költeni. Maga a koncepció egy olyan anyag amit nagymértékben meghatároz - ha elfogadják - a költségvetési törvény, és az azt megalapozó törvények. Tehát a váza a költségvetésnek, a működési elvei, az elszámolással kapcsolatos feladatok, a finanszírozása, a hitelhez jutás lehetősége miként változnak. Összességében nehéz év lesz nyilvánvalóan, a legfontosabb feladat a kötelező feladatok ellátása. Az előzőekben felsorolt tételeket felül kell vizsgálni, továbbá a támogatások, különböző szolgáltatások nyújtásának a mennyiségét, fajtáját. Ennek a részletezése, akkor fog megtörténni, ha már látni lehet a konkrét számokat. Az egyensúlyt a nullás költségvetési tervezésnél meg kell tartani. Működési hiány nem tervezhető. Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, a hitellel kapcsolatban most már látható, hogy elfogadásra került az a törvényjavaslat, miszerint lehetősége van az Önkormányzatnak június 30-ig meghosszabbítani a jelenleg élő szerződésekkel megkötött hiteleket. A folyószámlahitel és a munkabérhitel keretszerződés ügyében az OTP Bankkal felvették a kapcsolatot, de konkrét választ nem tudtak adni arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testülettől milyen határozatot várnak december 21-én lejár a jelen szerződése az önkormányzatnak. A határozati javaslatban megfogalmazásra került, hogy szerződés-módosítást kezdeményezzen a polgármester úr és a jegyző úr a bank felé, miszerint a feltételek fenntartása mellett a hitel jövő év június 30-ával járjon le. A kincstár is bizonytalan, velük is megtörtént az egyeztetés. Ha kihirdetésre kerül a törvény akkor vissza kellene vonni az adósságmegújító hitelhez benyújtott kormányengedély kérelmét az önkormányzatnak. Ezeket a lépéseket meg kell tenni. A koncepcióval kapcsolatban elmondta, az óvoda esetében a végleges változatot - mutatószám felmérést - a BM-hez beérkezett adatok alapján összesítették. A Költségvetési Törvény 2. számú mellékletére tett módosítási javaslatra, újabb módosító javaslatok érkeztek. A tervezett állami finanszírozást csökkentése a cél, mert az elismert vezető létszámnál a helyettest nem ismeri el a támogatás szempontjából és az óvodapedagógusok létszámát is másképpen kerekíti, ez 12,1M Ft-tal csökkenti a bevételeket. Az előterjesztésben bemutatásra került a kalkulált számokkal az intézmények várható kiadásai, várható intézményi bevételei, kiegészítő intézményi finanszírozás miből tevődik össze. Egyrészt állami támogatásból, másrészt saját adóbevételekből kell kiegészíteni. Az egyenleg Ft. volt, amihez hozzá lett kalkulálva a telekértékesítésnek viszonylag biztosan mondható bevétele is, mivel a szerződés-kötés folyamatban van. Ezt módosítja a jövő évben esedékes beruházási hitel törlesztése és a működési célú hiteltörlesztés. Az óvodáztatási támogatással mínuszban van az önkormányzat. Pontosan nem tudni, de közel Ft. lesz az adósságrendező kérelemben benyújtásra került év végi záróhitel állomány. Amikor az óvodafejlesztésről beszélünk az elismert, de nem támogatott önrész Ft; de lesznek egyéb kiadások is, a közbeszerzés eredményét nem ismerjük. Mindenképpen javasolja fejlesztési céltartalékot képezni. Februárban ha lezárásra kerül a közbeszerzési eljárás, márciusban lehet a hitelkérelmet benyújtani, májusban kap hozzájárulást az önkormányzat. Nagy valószínűséggel 27

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterülethasználati díjakról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. november 28-i ülésére 7141-1//2012 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. november 28-i ülésére Tárgy: A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. június 26-i ülésére Tárgy: A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterülethasználati díjakról szóló

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

7142-1/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S

7142-1/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S 7142-1/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről szóló 24/2008. (XI.27.) rendelet

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i ülésére 5051-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit meghatározó rendeleteinek /adómérték,

Részletesebben

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz.

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5963-2/2012. 15/2012. számú 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.)

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére 9510-1 /2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X. 26.) számú rendelet módosítása. Az

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

11/2012. számú. 2012. június 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 92-100/2012. (VI.27.sz. Kth.) 18-19/2012. (VI.28.) sz. rendelet

11/2012. számú. 2012. június 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 92-100/2012. (VI.27.sz. Kth.) 18-19/2012. (VI.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 4755-2/2012. 11/2012. számú 2012. június 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 92-100/2012. (VI.27.sz. Kth.) 18-19/2012.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2016. (VI. 22.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.)sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A költségvetés fő összegei

A költségvetés fő összegei Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II. 18.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére 920-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

- 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 7-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

- 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 7-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat - 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Rendelete (2) d.) Határozatai (26-27) T á rgysorozat 1.)

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 12-i rendes ülésére. Tárgy: Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013.

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 12-i rendes ülésére. Tárgy: Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. 7388-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. december 12-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11./ 2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben