Epidemiológiai módszerek és indikátorok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Epidemiológiai módszerek és indikátorok"

Átírás

1 Elekes Zsuzsanna Epidemiológiai módszerek és indikátorok Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP /2/A/KMR-0043 "A szociálpolitikus és szociális munkás képzés megújítása az ELTE és a BCE együttműködésében (SZOCMEG)" projekt keretében.

2 Fogalmak, mutatók

3 Mi az epidemiológia? A népesség egészségi állapotát befolyásoló tényezőket tárja fel, vizsgálja az oki összefüggéseket, méri a betegség és a betegségre ható tényezőket és azok elterjedtségét Eloszlásokat, meghatározó, veszélyeztető és kiváltó tényezőket vizsgál Epidemic (járvány) + demos(emberek) + logy (tanulmányoz) szavakból ered Pandémia nemzetközi, több földrészre kiterjedő (H1N1) Endémia egy bizonyos földrajzi régiót érint (malária)

4 Az epidemiológia célja: Leírni a népesség egészségi állapotát számba venni a betegségeket, azok elterjedtségét különböző csoportokban, vizsgálni a trendeket Megmagyarázni a betegségek etiológiáját Feltárni az oksági tényezőket, és feltárni a terjedés módját Előre jelezni a betegség lefolyását Előre becsülni a trendeket és a népességen belüli eloszlást Ellenőrzés alatt tartani a betegség terjedését Megelőzni az új esetek kialakulását, felszámolni a meglévőket, növelni a betegek életesélyét

5 Nem egyéneket, hanem népesség csoportokat vizsgál egy betegség klinikaileírása speciális tüneteket, egyéni korisméket tartalmaz Az epidemiológia leírás azt tartalmazza mely korcsoportra, mely régióra stb. jellemző az adott betegség Társadalmi, viselkedési és pszichológiai tényezők befolyásolják az egészségi állapotot Pszicho-szociális epidemiológia Társadalom epidemiológia Viselkedési epidemiológia

6 Társadalom epidemiológia A társadalmi szerkezetben elfoglalt hely befolyással van az egészségi állapotra és a betegség kifejlődésére A társadalom epidemiológia az egészségi állapot társadalmon belüli eloszlását és társadalmi meghatározóit vizsgálja

7 ADAT INDIKÁTOR A statisztikák olyan számokban kifejezett tények, amelyeket valamilyen módszertani eljárás segítségével szisztematikus adatgyűjtés eredményeként állítanak elő, feladatuk csupán a tájékoztatás. Az indikátorok ezzel szemben magukban rejtik a tervezés, az előrejelzés és az értékelés lehetőségét. Az indikátorokkal kapcsolatban az egyik legfontosabb szempont az időbeli vagy a különböző csoportok közötti összehasonlíthatóság. (Bukodi E.)

8 Közvetlen indikátor Átlagnépességben, (vagy valamilyen speciális csoportban) kérdőíves vagy interjús módszerrel végzett, önbevalláson alapuló vizsgálatok során gyűjtött adatok. Előnyei: minősítési mechanizmusok és becslési eljárások közbeiktatása nélkül ad információt a statisztikák nyújtotta lehetőségeknél szélesebb körű, mélyebb ismereteket szerezhetünk

9 Problémái: átlag felé húzó adatok: szélső társadalmi csoportok kimaradhatnak az adatok a megkérdezettek önbevallásán alapulnak Megoldás: az adatfelvételi technika körültekintő megválasztása standard adatfelvételi és elemzési módszerek

10 Közvetett indikátorok Makroszinten gyűjtött statisztikai adatok, nyilvántartások képezik, melyek a vizsgált jelenséggel valamilyen meghatározható kapcsolatban állnak, ezáltal a jelenség megismeréséhez kiindulópontként szolgálnak. Előnyei: különböző intézményesült adatszolgáltatási rendszerekben, a rutin adatgyűjtések során keletkeznek, ezáltal nagyobb ráfordítás nélkül biztosított a rendszeres gyűjtésük

11 Problémái: a regisztrált adatok tartalmazzák-e az összes mérni kívánt esetet (milyen mértékben tartalmaznak más eseteket is) becslés nehézsége: a mért és a mérni kívánt jelenség közötti viszony bizonytalansága Megoldás: standardizálás az adatokat mindig keletkezésük körülményeibe ágyazva kell értelmezni

12 Alkalmazott mutatók: Prevalencia/prevalencia arány Valamilyen egészségügyi probléma előfordulása a népességen belül egy adott időpontban vagy valamilyen adott időszakban Kiszámítása: az adott időpontban vagy időszakban betegek száma/a teljes népesség Például az elmúlt évben rendszeresen dohányzók aránya a felnőtt népességen belül Például az elmúlt fél évben valamilyen szívbetegségben szenvedők aránya Az adott pillanatban influenzában megbetegedettek aránya

13 periódus prevalencia: valamilyen időszakra vonatkozó prevalencia (élet, év, hó, nap) pont prevalencia : egy időpontra vonatkozó prevalencia vagy amikor az időintervallumot nem specifikáljuk Ivott-e már az életében alkoholt (87%) Ivott-e az előző évben alkoholt (80%) Iszik-e alkoholt? (60%)

14 Incidencia egy adott időszakban bekövetkezett új megbetegedésekről ad információt milyen gyorsan terjed egy betegség vagy probléma Az incidencia kiszámítása Egy adott időszak új eseteinek száma / a veszélyeztetett népesség ugyanabban az időszakban Támadási arány (attack rate) Valamilyen okból nagyon rövid időre vonatkozó incidencia arány Pl szalmonella fertőzés

15 Mortalitás

16 Nyers halálozási arányszám Az adott évi halálozások száma osztva az évközépi népesség számával Ez a mutató függ a népesség korösszetételétől (idősebb népesség esetén nagyobb a nyers halálozási arány) Korspecifikus halálozási arányszám Az adott korcsoportban meghaltak számát viszonyítja az adott korcsoport létszámához A nemek eltérő halálozási aránya miatt nemenként számolunk korspecifikus halálozási arányokat Születéskor várható átlagos élettartam Azt mutatja meg, hogy születéskor, vagy valamely életkorban hány további év megélése valószínűsíthető Halandósági táblán alapul (ld. Andorka)

17 Ok-specifikus halandóság Egy adott halálokban, az adott évben meghaltak száma / az évközépi népesség Pl: lakosra jutó öngyilkosság miatt meghaltak száma 1984-ben 46 fő volt 2006-ban 24,4 fő volt Csecsemőhalandóság Az összes 1 éven alul meghaltak száma az adott évben / az összes újszülöttek száma az adott évben DALY Disability adjusted life years Azok az egészséges életévek,amelyek idő elöttihalálozás, rokkantság, vagy betegség miatt nem következnek be

18 A kábítószer-fogyasztás közvetett indikátorai

19 1. Problémás használat elterjedtsége Mit mér? normálpopulációs vizsgálatokkal nem mérhető problémáshasználat prevalenciájaés incidenciája helyi és országos szinten def.: csak opiát, kokain és/vagy amfetamin tartós és/vagy intravénás fogyasztása

20 2. Kezelési igény Kezelésnek minősül bármely olyan tevékenység, mely közvetlenül célozza meg azokat az embereket, akiknek a kábítószer-fogyasztásból eredő problémáik vannak és amely javítani kíván pszichológiai, egészségi vagy szociális állapotukon. Mit mutat? kezelés igénybevételének mintázata ellátórendszer kapacitása, teljesítménye (fejlesztési szükségletek és lehetőségek) fogyasztók szociodemográfiai jellemzői fogyasztás mintázatai problémás fogyasztás trendjei

21 3. Fertőző betegségek elterjedtsége Mit mér? HIV, HCV, HBV és szexuális úton terjedő betegségek elterjedtsége főként az intravénás fogyasztók körében változások követése veszélyeztetett szubkultúrák azonosítása

22 4. Kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás Mit mér? közvetett és közvetlen kábítószeres halálesetek száma magas kockázatú magatartásformák azonosítása

23 Az alkoholfogyasztás közvetett indikátorai

24 Egy főre jutó fogyasztás Problémák: regisztrált nem regisztrált fogyasztás Más országban fogyasztott, vett mennyiség, Külföldiek által fogyasztott mennyiség Csempészés Házi szeszfőzés Májzsugorodásos halálesetek száma Problémák: Mennyire pontosak a halálozási adatok Egészségügy finanszírozása Elkülöníthető-e az alkoholos eredetű májzsugorodás

25 Mennyire megbízhatóan következtethetünk a rendelkezésre álló adatokból a probléma elterjedtségére Egy főre jutó fogyasztás (Ledermann) Új társadalmi demográfiai csoportok kezdenek el mérsékelten inni Mit iszunk Milyen módon, körülmények között iszunk Milyen testi-lelki állapotban iszunk Májbetegségben meghaltak száma (Jellinek) Igaz-e minden éghajlaton és kultúrában a Jellinek összefügés Van-e protektív hatása az alkoholfogyasztásnak U görbe

26 Közvetlen indikátorok Alkohol

27 Első kutatások: 1900-as évek eleje Teljes fogyasztási modell: kutatások terjedése Először USA Később Skandináv országok 2000-es évek: egész Európára kiterjedő kísérletek Probléma: Önbevallás Titkolás, felejtés Különböző ivási szokások összehasonlíthatósága Ritkán sokat ivók és gyakran keveset ivók Eladási adatokkal való összehasonlítás 30-80%

28 Átlagos fogyasztás mérése Mennyiség-gyakoriság (QF-Quantity-frequency) és az ebből számított összfogyasztás Kérdések: Italfajtánkként vagy összesen valamennyi ital Ha többet kérdezünk, akkor nagyobb mennyiséget kapunk vissza Ha italfajtánkként, akkor milyen italokat kérdezünk? Milyen időintervallumra vonatkozik a gyakoriság? Egész élet Előző év Előző hónap Előző hét Naplószerű kérdezés (OÉTI)

29 Milyen alkalomra vonatkozik a mennyiség? Tipikus alkalom Utolsó alkalom

30 GENACIS QF KÖRÜLBELÜL MILYEN GYAKRAN IVOTT ALKOHOLT AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN? 1 minden nap 2 hetente 5-6 alkalommal 3 hetente 3-4 alkalommal 4 hetente 1-2 alkalommal 5 havonta 1-3 alkalommal 6 összesen 7-11 alkalommal egész évben 7 összesen 3-6 alkalommal egész évben 8 összesen 1-2 alkalommal egész évben 0 egyszer sem ittam az elmúlt egy évben

31 AZ ELMÚLT ÉV EGY OLYAN SZOKÁSOS NAPJÁN, AMIKOR IVOTT ALKOHOLT, ÁLTALÁBAN MENNYI ITALT FOGYASZT EL? (Egy ital=2dl bor, vagy egy korsó (5dl) sör, vagy fél dl égetett szesz.) 1 10 vagy több italt italt italt italt italt 6 1 italt 7 kevesebb mint egy italt 0 egyszer sem ittam az elmúlt egy évben

32 ESPAD 1.: Hány alkalommal fogyasztottál szeszes italt? Az életben Előző 12 hónapban Előző 30 napban (0, 1-2, 3-5,6-9, 10-19, 20-39, 40+) Az elmúlt 30 napban hányszor ittál sört? Bort? Töményet? Alcopopot?

33 SMART BSQF BSQF_1. Milyen gyakran ivott sört az elmúlt 12 hónapban? 1) Minden nap, vagy majdnem minden nap 2) 3 4-szer egy héten 3) 1 2-szer egy héten 4) 2 3-szor egy hónapban 5) Egyszer egy hónapban 6) 6 11-szer egy évben 7) 2 5-ször egy évben 8) Egyszer egy évben 9) Nem ittam az elmúlt 12 hónapban, de korábban ittam 0) Soha nem ittam az életemben BSQF_2. Az elmúlt 12 hónapban mennyit ivott átlagosan egy olyan napon, amikor sört fogyasztott? (hány korsóval, ha egy korsó=5 dl (egység!!)

34 Előnyei: lehet éves fogyasztást mérni Több kérdéssel nagyobb mennyiség jön vissza Ha italfajtánkként kérdezzük nagyobb mennyiséget kapunk Hátrányai Milyen időintervallum Ha túl hosszú nem emlékeznek Ha túl rövid, kimaradnak a ritkán sokat ivók

35 Fokozatos gyakoriság GF (Graduated frequency) Az elmúlt 12 hónapban hányszor fordult elő hogy 12 vagy több italt ivott meg (mennyi az egy ital?).8-11 italt, 5-7 italt stb Minden nap, 3-4-szer egy héten stb. Főleg észak-amerikai kutatások Midanik: 38%-kal nagyobb éves mennyiség, mint QF módszernél Mérsékelt ivóknál jobb a GF, különböző kultúrák összehasonlításánál jobb a BSQF

36 Szélsőséges alkoholfogyasztás Bingedrinking nagyivás Excessive túlzott Immoderate mértéktelen Heavy episodic alkalmankénti súlyos Két jelentés: 2-3 napos folyamatos, szünet nélküli ivás egy ivási alkalomhoz kötődik,és gyakran szándékosan, vagy véletlenszerűen lerészegedéshez vezet Mennyi ital és mennyi az egy ital ital vagy 20 gramm etanol Mekkora súlyú ember, mennyi idő alatt fogyasztja el Tudják-e az emberek, mennyi az egy ital

37 Részegség Milyen időszakra vonatkozik Élet Év Hó Mit jelent Máltán és mit jelent Izlandon, mit jelent Portugáliában és mit jelent Oroszországban? Mennyi ital kell a lerészegedéshez Mennyire volt részeg (1-10 fokú skálán)

38 Fogyasztásból eredő problémák mérése szűrés A fogyasztás okozta közvetlen problémák (plkáros hatással van-e a házasságára) Mások általészlelt problémák (feleség helyteleníti az ivást) A kutató problémaérzékelése (pl reggeli ivás) Főbb irányzatok: Kérdések lehető legjobban leírják a pszichiátriai diagnosztika szerinti kritériumokat (Room) A problémák minél részletesebb számbavétele Kevés kérdéssel történő mérhetőség

39 CAGE Érezte-e valaha, hogy abba kell hagynia az ivást Zavarták-e valaha az emberek azzal, hogy kritizálták az ivását Rossznak, vagy vétkesnek érezte-e magát az ivásával kapcsolatban Előfordult-e, hogy ivással kezdte a napot reggel, hogy megerősítse az idegeit vagy megszabaduljon a másnaposságtól 2 vagy több igen válasz problémát jelez

40 AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) Milyen gyakran fogyaszt alkohol tartalmú italt? Hány alkohol tartalmú italt fogyaszt egy olyan átlagos napon, amikor alkoholt iszik? Milyen gyakran fordul elő, hogy hat vagy több italt iszik meg egy alkalommal? Milyen gyakran fordult elő az elmúlt évben, hogy úgy érezte nem tudja abbahagyni az ivást, ha egyszer elkezdte? Hányszor fordult elő az elmúlt évben az, hogy az ivás miatt nem végzett el olyan dolgokat, amit szokásosan elvárnak öntől?

41 Hányszor fordult elő az elmúlt évben, hogy egy nagyobb ivás után reggel innia kellett, hogy magához térjen? Az elmúlt évben hányszor fordult elő, hogy bűntudata, vagy lelkiismeret furdalása volt az ivás után? Hányszor fordult elő az elmúlt évben, hogy az ivás miatt képtelen volt emlékezni arra, mi történt az előző este? Előfordult-e, hogy Ön vagy valaki más megsérült az Ön ivása miatt? Előfordult-e, hogy rokona, barátja, orvos vagy más egészségügyi szakember aggódott az alkoholfogyasztása miatt, vagy azt javasolta, hogy mérsékelje azt? Cronbach alfa: 0,8 8+ pont=veszélyeztetettség

42 DSM-IV. Függés Az elmúlt 12 hónapban előfordult-e önnel, hogy többet kellett innia azért, hogy érezze az alkohol hatását, vagy előfordult-e hogy ugyanaz a mennyiség már nem okozott olyan bódultságot, mint korábban? Az elmúlt 12 hónapban előfordult-e önnel, hogy amikor abbahagyta vagy csökkentette az ivást, vagy ivás nélkül indult el, olyan elvonási tüneteket észlelt, mint fáradtság, fejfájás, hasmenés, reszketés, vagy valamilyen érzelmi probléma? Előfordúlt-eÖnnel az elmúlt 12 hónapban, hogy azért ivott, hogy a fenti problémákat elkerülje? Előfordult-e Önnel az elmúlt 12 hónapban, hogy inni kezdett, bár megfogadta magának, hogy nem fog, vagy hogy többet ivott annál, mint amit szándékozott?

43 Volt-e olyan időszak az elmúlt 12 hónapban, amikor gyakrabban ivott, vagy egymás után több napig, mint szándékozott volna? Előfordult-e Önnel az elmúlt 12 hónapban, hogy elkezdett inni, és lerészegedett, pedig nem akarta? Volt-e olyan időszak az elmúlt 12 hónapban, amikor megpróbálta abbahagyni, vagy mérsékelni az ivást, de nem volt képes rá? Volt-e olyan több napos időszak az elmúlt 12 hónapban, amikor olyan sok időt töltött ivással, vagy az ivás következményeiből való felgyógyulással, hogy alig maradt ideje másra?

44 Elfordult-e Önnel az elmúlt 12 hónapban, hogy az ivás miatt abbahagyott, vagy jelentősen mérsékelt fontos tevékenységeket mint például sport, munka, barátokkal vagy a családdal való találkozás? Előfordult-e Önnel az elmúlt 12 hónapban, hogy tovább folytatta az ivást, bár komoly fizikai vagy érzelmi problémái voltak, amelyeket okozhatott, vagy tovább ronthatott az ivás?

45 Közvetlen indikátorok Kábítószerek

46 USA 60-as évek, Európa 90-es évek Korlátok fokozottabban érvényesülnek mint az alkohol esetében Kérdések: Fogyasztás ténye, gyakorisága (élet, év, hó) Drogkarrier Első fogyasztás Folyamatos fogyasztás - fogyasztott az előző évben, Új belépők (incidencia) előző évben kezdett fogyasztani Leállt fogyasztó előző évben nem fogyasztott, de korábban igen

47 Fogyasztás módja Intravénás, szippantás Problémák Attitűdök, vélemények Kortársak fogyasztása Mennyiségre vonatkozó kérdések nincsenek!! Kérdezett szerek: Minden szer külön Marihuána és egyéb tiltott szerek Valamennyi tiltott szer Nyugtatók/altatók, gyógyszer alkohollal

48 Ajánlott kérdések EMCDDA Gyógyszerek: Előző 12 hónap prevalenciája A fogyasztás gyakorisága Előző hónap prevalenciája és gyakorisága Az utolsó alkalommal szedett gyógyszerhez való hozzájutás(orvosi javaslatra, orvosi javaslat nélkül stb.)

49 Tiltott szerek (cannabis, extasy, amphetaminok, kokain, heroin, LSD) Ismer-e olyant, aki az adott szert fogyasztja életprevalencia előző évi prevalencia előző havi prevalencia előző havi fogyasztás gyakorisága Attitűdök Beteg vagy bűnöző Liberalizálás Mennyire helyteleníti Mennyire veszélyes

50 ESPAD Kérdezett szerek: nyugtató, altató orvosi javaslatra, és anélkül Marihuána, hasis LSD és egyéb hallucinogének Crack Kokain Heroin Ecstasy Mágikus gomba Alkohol gyógyszerrel GHB Szervesoldószer belélegzés Anabolikus szteroidok

51 Kérdések Gyakoriság az életben Gyakoriság az előző hónapban (marihuána, ecstasy, szipuzás) Fogyasztásból eredő problémák Attitűdök Ismertség, hozzáférés

52 Közvetlen indikátorok Dohányzás

53 ADE 2003 Szokott-e Ön alkalmanként vagy rendszeresen cigarettázni Rendszeresen (naponta), alkalmanként, nem Naponta hány szál cigarettát szív el? Korábban dohányzott-e rendszeresen vagy alkalmanként?

54 ESPAD Dohányoztál-e már az életedben, és ha igen hány alkalommal Milyen gyakran dohányoztál az elmúlt 30 napban? Hány éves korodban szívtad el az első cigarettát? Hány éves korodban kezdted a napi rendszeres dohányzást?

55 Pszicho-szociális állapotot mérő kérdések (ESPAD)

56 Rosenberg féle önbecsülési skála hajlamos vagyok csődtömegnek érezni magam 11,1 24,6 36,3 28 szeretném többre tartani magam 21,9 43,4 27,5 7,2 néha hasznavehetetlennek érzem magam 9,3 35, ,2 úgy érzem nem sok mindenre lehetek büszke 8 27,9 45,3 18,8 időnként azt gondolom egyáltalán nem vagyok jó 12,3 51,8 27,4 8,5 pozitívan értékelem, kedvelem magam 18,3 51,6 23,5 6,6 úgy érzem legalább olyan értékes vagyok, mint mások 25 56,2 15,2 3,6 képes vagy arra, hogy úgy tegyem a dolgaimat, mint a többség 19, ,4 2,7 úgy érzem számos jó tulajdonságom van 18,3 61,8 17,3 2,6 általánosságban elégedett vagyok magammal 16, ,7 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% nagyon egyetértek egyetértek nem értek egyet nagyon nem értek egyet

57 Bjarnasson-féle anómia skála: normátlanság és az orientáció hány kérdéseire kapott válaszok megoszlása minden szabályt megszeghetsz, ha nincs értelme 10,3 17,4 35,4 22,2 14,7 bármely szabályt betartok, amit be akarok tartani (I follow whatever rules I want to follow) 35,3 40,9 14,6 6,2 3 valójában nagyon kevés abszolút szabály van az életben, amit be kell tratani 18,4 31,7 30,8 13,4 5,7 nehéz bármiben is bízni, mert minden változik 22,1 33,6 26,8 12,6 4,9 valójában senki sem tudja, mi az, amit elvárnak tőle az életben 17,6 29,1 30,8 15,7 6,7 soha semmiben sem lehetsz biztos az életben 30 27,4 21,6 13 7,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% teljesen egyetért inkább egyetért nem tudja inkább nem ért egyet nagyon nem ért egyet

58 CES-D skála: A különféle depressziós tünetek előfordulásának gyakorisága a megelőző hét napon nem volt étvágya, nem akart enni 49,2 37,3 10,6 2,9 nehezen tudott koncentrálni 22,2 51,7 21,8 4,3 lehangolt volt 22,9 48,7 22,8 5,5 kényszeríteni kellett magát, hogy elvégezze a feladatait 32,2 42,8 19,4 5,6 szomorú volt 26,5 46,8 19,5 7,2 nem tudta elvégezni a feladatait 45,6 39,7 11,3 3,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% szinte soha néha gyakran szinte mindig

59 Problémás drogfogyasztás becslése

60 Cél: A rejtett problémás fogyasztók számának becslés Statisztikai adatrendszerekben nem jelennek meg Normál népességen belüli arányuk alacsony, ezért ezekkel a vizsgálatokkal nem mérhetőek Pl. Magyarország 2007 életprevalencia értékek: Amfetamin: 2,1 Heroin: 0,3 Egyéb ópiátok: 0,4

61 Módszerek: Multiplikátor módszer T = droghasználók teljes népessége B = azonosított droghasználó száma Rutin adatgyűjtések mint pl:kezelőhelyek, rendőrség, halálozási adatok, HIV/AIDS nyilvántartások C = egy problémás droghasználó B mintába kerülési valószínűsége Kutatási adatokból, szakértői véleményekből származó becslések T = B/C

62 Többváltozós módszer Alapelv: a megfigyelhető populáció adatai alapján becsüljük a nem megfigyelhető populációt Függvénykapcsolatot hozunk létre a megfigyelhető és a számunkra fontos indikátor között Az egész országra rendelkezésre álló indikátorokat társítjuk a néhány régióban megfigyelhető prevalencia értékekkel és ennek alapján becsüljük az egész országra vonatkozó prevalenciát

63 Lehetséges eljárások: 1. a rendelkezésre álló indikátorok és a prevalencia értékek közötti kapcsolatot becsüljük ott, ahol ezek rendelkezésre állnak regresszió elemzéssel, majd az országosan meglévő indikátorokra illesztjük a regressziós együtthatókat és így becsüljük a teljes népességen belüli prevalencia arányokat 2. Nem az indikátorokra, hanem azok főkomponenseire illesztik a lineáris regressziót Szükséges adatok: Drogfogyasztással összefüggő indikátorok regionális bontásban Megbízható prevalencia becslések legalább két régióra

64 Fogás-visszafogás módszer Drogfogyasztók becslése: Meghatározunk két vagy három mintát rendőrség kezelés Ki az aki mindkét mintában szerepel, ki az, aki csak az egyikben Becsüljük a rejtett fogyasztók számát

65 Két adatforrás esetén szükséges az adatforrások függetlensége: az egyikbe kerülés valószínűségét ne befolyásolja a másikba kerülés valószínűségét Személyek azonosíthatósága Eldöntendő kérdések? Milyen intézményekre terjednek ki a kezelési adatok (alacsony küszöbű intézmények, fenntartó programok stb.) Mire terjednek ki a rendőrségi/igazságügyi adatok? Milyen adataink vannak az egyes nyilvántartásokból? El tudjuk-e különíteni a drogot fogyasztókat a többiektől Ismerjük-e a fogyasztott drogot (opiátok, kokain, amfetamin) Milyen időszakra vonatkoznak az adatok

66 Hazai eredmények: A fogás-visszafogás módszerrel a rendőrségi és az egészségügyi nyilvántartások alapján 2005 évre vonatkozó számítások szerint a problémás drogfogyasztók számát főre becsüljük, 95 %- os megbízhatósággal közötti intervallumban. Ez azt valószínűsíti, hogy Magyarországon a problémás drogfogyasztók túlnyomó többsége (88,6 %) rejtve marad az egészségügy és a rendőrség előtt

67 A problémás drogfogyasztók 5,7 %-a kerül kapcsolatba a rendőrséggel, és 6,1 %-a kerül kapcsolatba az egészségügyi ellátással. Nagyon kevesen vannak olyanok, akik mindkét intézménnyel kapcsolatba kerülnek. Számos európai országban a problémás drogfogyasztás becsült száma magasabb, néhány európai országban azonban alacsonyabb, mint nálunk. Ez összhangban van más kutatásokból, illetve statisztikai adatokból származó következtetésekkel

68 Összegzés: Minden indikátor a jelenség valamelyik arculatát mutatja, egymás kiegészítéseként szolgálhatnak. De: fontos a különböző indikátorok tartalmának, és a bennük rejlő hibaforrásoknak az ismerete. Különben könnyen a helyzet téves értelmezéséhez vezethetnek.

69 Köszönöm a figyelmet! május

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 2011: 36 európai ország, több mint 100 ezer diák CAN (The Swedish Council for Information on Alcohol

Részletesebben

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára 2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára KKB ülés, 2016. október 7. Nyírády Adrienn Nemzeti Drog Fókuszpont Megváltozott az Éves Jelentés 2014-ig: nagyon részletes, táblázatok + szöveges elemzések csak

Részletesebben

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 1. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT készítette: Elekes Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet készült:

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások Elekes Zsuzsanna Egészségkárosító magatartások Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT KÉRDŐÍV B ORSZÁGOS LAKOSSÁGI ADE VIZSGÁLAT 2001 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT ELŐSZÖR NÉHÁNY KÉRDÉS AZ ALKOHOL- FOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATBAN. KÉRJÜK,

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna: A drogfogyasztás nemek közötti különbözőségei és hasonlóságai

Elekes Zsuzsanna: A drogfogyasztás nemek közötti különbözőségei és hasonlóságai Elekes Zsuzsanna: A drogfogyasztás nemek közötti különbözőségei és hasonlóságai (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Elekes Zsuzsanna (2005): A drogfogyasztás

Részletesebben

Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében

Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében Kábítószerprevenció a büntetésvégrehajtási intézeteknél és az együttműködő szervezeteknél BaracskaAnnamajor, 2011. október 27. Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében Dr. Grezsa Ferenc Nemzeti

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM V I S E L K E D É S K U T A T Ó K Ö Z P O N T KÉRDŐÍV B ORSZÁGOS LAKOSSÁGI ADE VIZSGÁLAT 2003 A kérdőívnek ez a része alkohollal és különböző egyéb

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

JELENTÉS A KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÓKRÓL ÉS KEZELÉSÜKRŐL év

JELENTÉS A KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÓKRÓL ÉS KEZELÉSÜKRŐL év 1 / 18 JELENTÉS A FOGYASZTÓKRÓL ÉS KEZELÉSÜKRŐL 2009. év Adatszolgáltató: drogambulanciák és drogközpontok, pszichiátriai gondozók, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozók, pszichiátriai osztályok

Részletesebben

Európai Iskolavizsgálat 1999. Kérdőív. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ

Európai Iskolavizsgálat 1999. Kérdőív. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ Európai Iskolavizsgálat 1999 Kérdőív Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ Mielőtt elkezdenéd, kérjük, olvasd el! Ennek a kérdőívnek a kitöltésével egy az Európa Tanács által

Részletesebben

ESPAD 07 EURÓPAI ISKOLAVIZSGÁLAT A FIATALOK ALKOHOL ÉS EGYÉB. Kutatási beszámoló. Az OTKA által támogatott K60707 számú pályázatról

ESPAD 07 EURÓPAI ISKOLAVIZSGÁLAT A FIATALOK ALKOHOL ÉS EGYÉB. Kutatási beszámoló. Az OTKA által támogatott K60707 számú pályázatról ESPAD 07 EURÓPAI ISKOLAVIZSGÁLAT A FIATALOK ALKOHOL ÉS EGYÉB Kutatási beszámoló Az OTKA által támogatott K60707 számú pályázatról Az ESPAD magyarországi adatfelvételének előzetes eredményei Elekes Zsuzsanna

Részletesebben

Devianciák, mentális betegségek. Elekes Zsuzsanna

Devianciák, mentális betegségek. Elekes Zsuzsanna Devianciák, mentális betegségek Elekes Zsuzsanna A kilencvenes években jelentős változások következtek be a különböző deviáns viselkedési formák elterjedtségének alakulásában. E változások egyenlőre nehezen

Részletesebben

Szekszárdi fiatalok drogfogyasztási szokásai

Szekszárdi fiatalok drogfogyasztási szokásai Szekszárdi fiatalok drogfogyasztási szokásai A kutatási beszámolót írta: Bokros Hajnalka és Macher Judit A kutatásra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója

Részletesebben

ESPAD Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól

ESPAD Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1 ESPAD 11 Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól Az ESPAD magyarországi adatfelvételének előzetes eredményei OTKA K81353 Elekes Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Szociális szakvizsga Gyermekjóléti alapellátás témacsoport Pecze Mariann

Szociális szakvizsga Gyermekjóléti alapellátás témacsoport Pecze Mariann ALKOHOL- ÉS DROGEPIDEMIOLÓGIAI HELYZET középiskolás korosztályra koncentrálva Szociális szakvizsga Gyermekjóléti alapellátás témacsoport Pecze Mariann Epidemiológia célja A droghasználat természetének,

Részletesebben

The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 European Countries

The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 European Countries The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 European Countries Björn Hibell, Ulf Guttormsson, Salme Ahlström, Olga Balakireva, Thoroddur Bjarnason, Anna Kokkevi, Ludwig Kraus Közreműködő szerzők:

Részletesebben

Drogfüggık elvonókezelése

Drogfüggık elvonókezelése Drogfüggık elvonókezelése Készítette: Terjéki Ildikó, 2007 / aktualizálta: Papp László, 2008 Drogok típusai (összefoglalás): (Irinyi T., 1997, pp:121-125. alapján) Szedatívumok, szorongáscsökkentık, altatók

Részletesebben

Természetes népmozgalom

Természetes népmozgalom Természetes népmozgalom Termékenység és halandóság Termékenység fertilitás Nem minden nő ad gyermeknek életet De egy nő élete során több gyermeknek is adhat életet Halandóság mortalitás Mindenki meghal

Részletesebben

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból-

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- KUTATÁSI MÓDSZER A vizsgálat empirikus adatfelvételére komplex módszertannal került sor. A kutatás alapja az 5-13. évfolyamra kiterjedő

Részletesebben

MÓDSZERTANI DILEMMÁK EGY 2013-BAN KÉSZÜLT LAKOSSÁGI VIZSGÁLAT SZERHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ADATAI KAPCSÁN

MÓDSZERTANI DILEMMÁK EGY 2013-BAN KÉSZÜLT LAKOSSÁGI VIZSGÁLAT SZERHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ADATAI KAPCSÁN Paksi Borbála MÓDSZERTANI DILEMMÁK EGY 2013-BAN KÉSZÜLT LAKOSSÁGI VIZSGÁLAT SZERHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ADATAI KAPCSÁN Magyar Addiktológiai Társaság IX. Országos Kongresszusa 2013. November 21-23. Siófok

Részletesebben

2013-as Éves jelentés az. EMCDDA számára. Kábítószerügyi Tanács. Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba

2013-as Éves jelentés az. EMCDDA számára. Kábítószerügyi Tanács. Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba 2013-as Éves jelentés az EMCDDA számára Kábítószerügyi Tanács Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba Áttekintés Az új pszichoaktív szerek a kábítószerpiacon gyorsan változnak Jogszabályi változásoknak

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek

Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Elekes Zsuzsanna (1997): Devianciák, mentális betegségek in: Szerepváltozások.

Részletesebben

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak TANULJON EPIDEMIOLÓGIÁT! mert része a curriculumnak mert szüksége lesz rá a bármilyen tárgyú TDK munkában, szakdolgozat és rektori pályázat írásában mert szüksége lesz rá

Részletesebben

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y)

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) KÉSZÜLT A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETİ FÓRUM (VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT) MEGBÍZÁSÁBÓL VESZPRÉM,

Részletesebben

The 2007 ESPAD Report Substance Use Among Students in 35 European Countries

The 2007 ESPAD Report Substance Use Among Students in 35 European Countries The 2007 ESPAD Report Substance Use Among Students in 35 European Countries Björn Hibell, Ulf Guttormsson, Salme Ahlström, Olga Balakireva, Thoroddur Bjarnason, Anna Kokkevi, Ludwig Kraus Közreműködő szerzők:

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A DROGFOGYASZTÁS ELTERJEDTSÉGE ÉS A FOGYASZTÁSRA HATÓ TÁRSADALMI TÉNYEZŐK ISKOLÁBAN TANULÓ FIATALOK KÖRÉBEN ELEKES ZSUZSANNA

A DROGFOGYASZTÁS ELTERJEDTSÉGE ÉS A FOGYASZTÁSRA HATÓ TÁRSADALMI TÉNYEZŐK ISKOLÁBAN TANULÓ FIATALOK KÖRÉBEN ELEKES ZSUZSANNA A DROGFOGYASZTÁS ELTERJEDTSÉGE ÉS A FOGYASZTÁSRA HATÓ TÁRSADALMI TÉNYEZŐK ISKOLÁBAN TANULÓ FIATALOK KÖRÉBEN ELEKES ZSUZSANNA A fiatalkori kábítószer-fogyasztás magyarországi megjelenéséről szóló első információink

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Függelék

Tartalomjegyzék. Függelék segítség.qxd 4/6/2006 7:57 AM Page 5 Tartalomjegyzék Bevezetõ................................................................7 Változások a 2005-ös év klinikai útmutatójában................................8

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

A ÉVFOLYAMOS KÖZÉPISKOLÁSOK

A ÉVFOLYAMOS KÖZÉPISKOLÁSOK A 9-10. ÉVFOLYAMOS KÖZÉPISKOLÁSOK DROGFOGYASZTÁSA BUDAPESTEN 2005-BEN SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÁMOGATOTT SZERVEZET: VISELKEDÉSKUTATÓ TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. A BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA:

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27.

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Tartalom Intravénás szerfogyasztás Európában és Magyarországon

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Örkényi Ágota, Aszmann Anna, Balogh Ágnes, Koszonits Rita, Kökönyei Gyöngyi, Németh Ágnes, Páll Gabriella, Várnai Dóra Országos

Részletesebben

IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Megbízó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Iroda Támogató: Gyermek- és Ifjúsági Koordinációs Tanács

Részletesebben

Az új pszichoaktív anyagok kihívásai igazságügyi szakértői szemmel

Az új pszichoaktív anyagok kihívásai igazságügyi szakértői szemmel Az új pszichoaktív anyagok kihívásai igazságügyi szakértői szemmel Horváth Gergely Nemzeti Drog Fókuszpont Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ 2012.12.06. A Nemzeti Drog Fókuszpont

Részletesebben

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholfogyasztásról Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholhoz való lehetséges viszonyulások absztinensek, akik nem fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A drogfogyasztás hazai tendenciái a 90-es évektıl napjainkig II. Bevezetés. Adatok és módszer

A drogfogyasztás hazai tendenciái a 90-es évektıl napjainkig II. Bevezetés. Adatok és módszer Kiss Judit, Gábor Edina Országos Egészségfejlesztési Intézet A drogfogyasztás hazai tendenciái a 90-es évektıl napjainkig II. Bevezetés Cikksorozatunk elsı részében bemutattuk azt a kedvezıtlen tendenciát,

Részletesebben

ESPAD 03 Európai Iskolavizsgálat KÉRDŐÍV BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM V I S E L K E D É S K U T A T Ó K Ö Z P O N T

ESPAD 03 Európai Iskolavizsgálat KÉRDŐÍV BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM V I S E L K E D É S K U T A T Ó K Ö Z P O N T ESPAD 03 Európai Iskolavizsgálat KÉRDŐÍV BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM V I S E L K E D É S K U T A T Ó K Ö Z P O N T Mielőtt elkezdenéd, kérjük, olvasd el! Ennek a kérdőívnek

Részletesebben

A kábítószer-probléma kezelésére vonatkozó közkiadások

A kábítószer-probléma kezelésére vonatkozó közkiadások A kábítószer-probléma kezelésére vonatkozó közkiadások Horváth Gergely Csaba Nemzeti Drog Fókuszpont Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ Magyar Országgyűlés Kábítószerügyi Eseti Bizottsága

Részletesebben

Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata

Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata A kutatást támogatta: Kutatás előzményei: Rév Szenvedélybeteg-segítő

Részletesebben

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2000. október-november Egészségfejlesztési Kutatóintézet Magyar Gallup Intézet A-82/2000 1 A kérdőív kitöltésekor

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata. Nikitscher Péter kutatásvezető

A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata. Nikitscher Péter kutatásvezető A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata Nikitscher Péter kutatásvezető A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata 1. A kutatásról 2. Dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás: - veszélyeztetettség

Részletesebben

KAMASZOK KAPCSOLATAI: ( HBSC

KAMASZOK KAPCSOLATAI: ( HBSC KAMASZOK KAPCSOLATAI: Pszichoszociális tényezők szerepe a magyar serdülők életmódjában az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 2002 2010 közötti adatai alapján Szimpózium

Részletesebben

Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus Pecze Mariann, WJLF

Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus Pecze Mariann, WJLF ALKOHOL- ÉS DROGEPIDEMIOLÓGIAI HELYZET Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus Pecze Mariann, WJLF Epidemiológia célja A droghasználat természetének, elterjedtségének leírása Incidencia

Részletesebben

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon 2. számú melléklet a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére című stratégiai programhoz Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon Az alábbi összefoglaló a magyarországi kábítószerhelyzet

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

A BUDAÖRSI DIÁKOK ALKOHOL- ÉS DROGFOGYASZTÁSA, VALAMINT DOHÁNYZÁSA Készítette: Paksi Borbála és Arnold Petra

A BUDAÖRSI DIÁKOK ALKOHOL- ÉS DROGFOGYASZTÁSA, VALAMINT DOHÁNYZÁSA Készítette: Paksi Borbála és Arnold Petra A BUDAÖRSI DIÁKOK ALKOHOL- ÉS DROGFOGYASZTÁSA, VALAMINT DOHÁNYZÁSA 2009 Készítette: Paksi Borbála és Arnold Petra PAKSI ÉS ARNOLD: BUDAÖRSI DIÁKOK ALKOHOL- ÉS DROGFOGYASZTÁSA 2009 2 A kutatást készítette:

Részletesebben

Azonos szerepek azonos szenvedélyek?

Azonos szerepek azonos szenvedélyek? Elekes Zsuzsanna: Azonos szerepek azonos szenvedélyek? Azonos szerepek azonos szenvedélyek? A fiatalok egészségkárosító szokásaiban végbement változásokról Elekes Zsuzsanna 1. A drogfogyasztás változása

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

III. MEGBESZÉLÉS... 63 A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSOK... 68 IRODALOM... 70 MELLÉKLET...

III. MEGBESZÉLÉS... 63 A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSOK... 68 IRODALOM... 70 MELLÉKLET... Tartalom I. BEVEZETÉS... 2 ELMÉLETI HÁTTÉR... 2 A gyermekvédelmi szakellátás intézményei: gyermekotthon és lakásotthon... 2 Serdülőkori rizikómagatartás egyéb vizsgálatok tükrében... 3 II. A VIZSGÁLAT...

Részletesebben

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ÉS KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI INTÉZET VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ÉS KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI INTÉZET VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ÉS KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI INTÉZET VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT Paksi Borbála Epidemiológiai alapfogalmak és kutatási módszerek Addiktológiai alapismeretek I. KEF Továbbképzés, NDI, Budapest,

Részletesebben

2014. október 18., Dr. Németh Zoltán

2014. október 18., Dr. Németh Zoltán 2014. október 18., Dr. Németh Zoltán Miről lesz szó? 1. Hogyan terjedt el a modernkori drogfogyasztás? Hol tartunk? Mik a legnépszerűbb drogok? 2. Mik az okai annak, hogy a fiatalok kipróbálják és használják

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5.

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma Európában Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. A legfrissebb hírek az európai kábítószerproblémáról 30 országra kiterjedő áttekintés az

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Dr. Páll Gabriella Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest, 2011. február 6. Vázlat Intikátorokról általában Morbiditási adatforrások

Részletesebben

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter Nemzeti regiszterek Európában

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

Z Generáció - MeGeneráció

Z Generáció - MeGeneráció Z Generáció - MeGeneráció Kökönyei Gyöngyi 1, Urbán Róbert 1, Örkényi Ágota 2,3, Költő András 2,3, Zsiros Emese 2, Kertész Krisztián 2, Németh Ágnes 2, Demetrovics Zsolt 1 1 ELTE Pszichológiai Intézet

Részletesebben

A MIDAS_HU modell elemei és eredményei

A MIDAS_HU modell elemei és eredményei A MIDAS_HU modell elemei és eredményei Tóth Krisztián Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság A MIDAS_HU mikroszimulációs nyugdíjmodell eredményei további tervek Workshop ONYF, 2015. május 28. MIDAS_HU

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése Az AJB 1092/2011 számú ügyben Előadó: dr. Bassola Eszter dr. Lux Ágnes dr. Tóth László Az eljárás megindulása A gyermekvédelmi törvény felhatalmazása

Részletesebben

AZ EGRI 8-10. ÉVFOLYAMOS DIÁKOK ALKOHOL- ÉS DROGFOGYASZTÁSA, VALAMINT DOHÁNYZÁSA

AZ EGRI 8-10. ÉVFOLYAMOS DIÁKOK ALKOHOL- ÉS DROGFOGYASZTÁSA, VALAMINT DOHÁNYZÁSA Paksi Borbála - Elekes Zsuzsanna AZ EGRI 8-10. ÉVFOLYAMOS DIÁKOK ALKOHOL- ÉS DROGFOGYASZTÁSA, VALAMINT DOHÁNYZÁSA A kutatást készítette: Viselkedéskutató Társadalomtudományi és Szolgáltató Kft. Kutatásvezetők:

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK Németh Ágnes 1, Költő András 1, Örkényi Ágota 1, Zsiros Emese 1, Halmai Réka 2, Zakariás Ildikó 1 1 Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna (1992): Kábítószerek és kábítószerfogyasztás

Elekes Zsuzsanna (1992): Kábítószerek és kábítószerfogyasztás Elekes Zsuzsanna: Kábítószerek és kábítószerfogyasztás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Elekes Zsuzsanna (1992): Kábítószerek és kábítószerfogyasztás

Részletesebben

Nyírádi Adrienn ( Szerk.)

Nyírádi Adrienn ( Szerk.) Budapesti Corvinus Egyetem Szociálpolitikus és szociális munkás képzés Nyírádi Adrienn ( Szerk.) A Drogfogyasztás nemzetközi indikátorai Szöveggyűjtemény A szociálpolitikus és szociális munkás képzés megújítása

Részletesebben

Az EMMI 2012.11.7-i nyilatkozat állításai és ami megáll belőlük

Az EMMI 2012.11.7-i nyilatkozat állításai és ami megáll belőlük Az EMMI 2012.11.7-i nyilatkozat állításai és ami megáll belőlük A Tényeken alapul a drogjelentés EMMI nyilatkozat állításai: 1. A korábbi kormányok idején éveken keresztül semmi sem történt a kábítószer

Részletesebben

Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek

Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek A megelőző orvostan és népegészségtan definiciója A népegészségügy

Részletesebben

A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai

A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai Szöveggyűjtemény Nyírády, Adrienn A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai: Szöveggyűjtemény Nyírády, Adrienn Szerkesztette: Nyírády, Adrienn Lektorálta: Elekes,

Részletesebben

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás A kutatási anyagok összeállításában közreműködött: Kulcsár László, Ruff Tamás,

Részletesebben

Az intravénás kábítószer-használók HIV, HBV, HCV prevalenciája a 2013-es folyamatos adatgyűjtés alapján

Az intravénás kábítószer-használók HIV, HBV, HCV prevalenciája a 2013-es folyamatos adatgyűjtés alapján Az intravénás kábítószer-használók HIV, HBV, HCV prevalenciája a 2013-es folyamatos adatgyűjtés alapján Dr. Dudás Mária, Országos Epidemiológiai Központ, Járványügyi osztály A 2013. évi adatgyűjtésben

Részletesebben

Témavezető: Dr. Sándor János. Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

Témavezető: Dr. Sándor János. Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék TÁMOP-4.2.2.-A-11/1/KONV-2012-0031 1 Népegészségügyi ellenőr szak IV. évfolyam, 2 Népegészségügyi ellenőr III. évfolyam Témavezető: Dr. Sándor János Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani

Részletesebben

A haláloki statisztika korszerűsítésének tapasztalatai

A haláloki statisztika korszerűsítésének tapasztalatai A haláloki statisztika korszerűsítésének tapasztalatai VI. Egészséginformációs Fórum 2007. május 23 24. Kamarás Ferenc Központi Statisztikai Hivatal Előzmények Fejlesztési területek Eredmények További

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Pádár Katalin Programstatisztika 2010-2011 Összesen 332 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 192 1 229 616 átfogó vizsgálat

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. sz. melléklete . diagram Leggyakrabban említett probléma: rossz minőségű utak és járdák,% 9,% 8,% 7,% 6,%,%,%,%,%,%,% 9,% 6,%

Részletesebben

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei 1. a. Egy- vagy kétváltozós eset b. Többváltozós eset 2. a. Becslési problémák, hipotézis vizsgálat b. Mintázatelemzés 3. Szint: a. Egyedi b. Populáció

Részletesebben

A praxisközösségi működés eredményei Romák körében

A praxisközösségi működés eredményei Romák körében A praxisközösségi működés eredményei Romák körében Bárdos-Csenteri Orsolya, Földvári Anett, Kovács Nóra, oráczkiné álinkás Anita, Szabó Edit, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria, Vincze Ferenc

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.29. A statisztika típusai Leíró jellegű statisztika: összegzi egy adathalmaz jellemzőit. A középértéket jelemzi (medián, módus, átlag) Az adatok változékonyságát

Részletesebben

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A 212. évi demográfiai adatok értékelése Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Tartalom Népesség száma, megoszlása Élveszületések Magzati veszteségek Születés körüli halálozás Csecsemőhalálozás

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Gyorsteszt, Józan Babák Klub (Oberth, 2014.)

Gyorsteszt, Józan Babák Klub (Oberth, 2014.) Kitöltő neve (segítő): Felvétel helye, ideje:, 201... Gyorsteszt Kereszt-/utóneved: ; születési éved 3. és 4. karaktere: ; édesanyád kereszt-/utóneve 1. és 2. karaktere: Telefonszámod: E-mail-címed: Facebook-profilod:

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás Magyarországon és Európában. DRD-EWS Konferencia

A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás Magyarországon és Európában. DRD-EWS Konferencia A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás Magyarországon és Európában DRD-EWS Konferencia Budapest, 2016. december 7. Horváth Gergely Csaba Nemzeti Drog Fókuszpont A Nemzeti Drog Fókuszpont A drogmonitorozás

Részletesebben

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT www.alkoholtfelelosen-2340.hu ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN 2 3 4 0 program: felelősségteljesen élvezd az italod! Az alkohol és hatása Amikor borról,

Részletesebben

A kezelés-ellátás magyarországi helyzete, Európai Uniós kitekintés

A kezelés-ellátás magyarországi helyzete, Európai Uniós kitekintés A kezelés-ellátás magyarországi helyzete, Európai Uniós kitekintés Daróczy Zita Fejér megyei Kábítószer Egyeztető Fórum, Megyei Konferencia 2007. május 23. EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and

Részletesebben