(1) évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) 2014. évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét 404 406 e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban,"

Átírás

1 MÁRTÉLY ÖZSÉGI ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐ TESTÜLETÉNE 5/2015. (III.10.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE Mártély özség Önkormányzatának évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi szabályairól szóló 1/2014. (II.05.) ÖR rendelet 5. sz. módosításáról (továbbiakban: R.) Mártély özség Önkormányzatának épviselő-testülete a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) ormányrendelet módosítása, a évi CCXXX. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről szóló rendelkezések alapján, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazgatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A R. 3. -ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: (1) évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban, kiadási főösszegét e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban állapítja meg. 2. A R bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak: (1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú (2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú (3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú (4) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 4. számú melléklete lép. AR többi melléklete változatlan tartalommal van hatályban. 3. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Mártély, március 06. orsos József polgármester Dr. orsós Ágnes címzetes főjegyző Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént. Mártély, március 11. Dr. orsós Ágnes s. k címzetes főjegyző

2 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok Mártély özség Önkormányzat ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek 311 Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Eljárási illeték Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) Önkormányzat költségvetési támogatása Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szociális juttatások, intézményi ellátások Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Működési célú átvett pénzeszközök 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Egyéb működési célú támogatások kiadásai Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre

3 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok 511 Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre Általános tartalék Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés 911 Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány e Ft, szabad 813 ktg.vetési maradvány e Ft Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati földterület értékesítés Részesedés értékesítése CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Felhalmozási kiadások 6 eruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Fejlesztési hitel felvétel 8112 Rövid lejáratú likviditásihitel felvétele Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz CSVT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit ank lejárt tőketartozás eft, késedelmi kamat e ft Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése - pénzügyi vállalkozásnak Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 84 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre

4 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok Önkormányzat összesen: Intézményi létszámkeret özfoglalkoztatottak létszámkeret Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont 402, Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Egyéb működési bevételek Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások özponti, irányítószervi támogatás Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás e ft, önkormányzati támogatás e ft) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Gondozási özpont összesen: Intézményi létszámkeret Mártélyi Általános Művelődési özpont ÁFA bevétel

5 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok 404 Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Felhalmozási kiadások 6 eruházások Felújítások Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Pénzeszköz átvétel 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Műk.célú péneszköz átvétel áh.kívül özponti, irányítószervi támogatás 816 Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás e ft, önkorm.tám.: eft) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Mártélyi ÁM összesen: Intézményi létszámkeret Mártély özség Önkormányzat összesítés (részletes) : ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek 6

6 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok 311 Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) Önkormányzat költségvetési támogatása Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szociális juttatások, intézményi ellátások Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Előző évi költségvetési kiegészítés Működési célú átvett pénzeszközök 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Egyéb működési célú támogatások kiadásai 502 Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre 506 Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás 813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:.. E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány... e Ft, szabad ktg.vetési maradvány. e Ft Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

7 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok 7 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati földterület értékesítés CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Felhalmozási kiadások 6 eruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Fejlesztési hitel felvétel 8113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétele Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 84 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre Önkormányzati költségvetés kiadási főösszeg: Önkormányzati költségvetés bevételi főösszeg: Halmozódás (intézmények) Nettósított költségvetés kiadási főösszeg: Nettósított költségvetés bevételi főösszeg: öltségvetési engedélyezett létszámkeret: Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:

8 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok Önkormányzat és intézményei mindösszesen IADÁSO 1101 Személyi juttatások Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és különféle befizetések,egyéb dologi Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Szociális juttatások, intézményi ellátások Általános tartalék Felhalmozási kiadások ,9113 Rövid lejáratú tám.megelőlegező hitel visszafizetés Hosszú lejáratú támogatást megelőlegező fejlesztési hitel Felhalmozási célú kölcsön Ivóvíz prgr özponti, irányító szervi támogatás IADÁSO ÖSSZESEN: EVÉTELE Módósított Módósított Módósított 402,406, Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁH-on belülről (normatív állami támogatások) Működési célú támogatások ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Felhalmozási c.kölcsön Ivóvíz program Felhalmozási bevételek Rövid lejáratú, likviditási hitel Maradvány igénybevétele özponti, irányító szervi támogatás EVÉTELE ÖSSZESEN:

9 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel ormányzati funkció: özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ( özutak üzemeltetése) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Egyéb kiadói tevékenység ( Folyóirat, időszaki kiadvány) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ( Nem lakóigatlan bérbeadása) Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése ( Lakóingatlan bérbeadás) 404 Tulajdonosi bevételek Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Zöldterület-kezelés ( Zöldterület kezelése) Dologi kiadások

10 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0 0 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ( Önkormányzati jogalkotás) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 502 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Elvonások és befizetések (jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetése) Működési célú pénzeszközátadás Általános tartalék Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: e Ft, szabad működési pénzmaradvány e ft Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Államhatalmi szervek tevékenysége ( Adók beszedése, ellenőrzése) özhatalmi bevételek 11

11 311 iemelt ok Mártély özség Önkormányzat évi iadás evétel 1/1. sz. melléklet Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Eljárási illeték Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) Dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: özvilágítás ( özvilágítás) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( özséggazdálkodás és m.n.s szolgáltatás) iszámlázott általános forgalmi adó Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (TÁMOP Egészségnev.pály.) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 iemelt ok Mártély özség Önkormányzat évi iadás Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre evétel 1/1. sz. melléklet Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel ( Önkormányzatok elszámolásai) Önkormányzat költségvetési támogatása 111 I. Általános feladatok támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 113 részesülők pénzbeni támogatása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély

13 114 iemelt ok Mártély özség Önkormányzat évi iadás evétel 1/1. sz. melléklet IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 115 többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.) Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása évi bérkompenzáció önyvtári érdekeltségnövelő támogatás E-útdíj bevezetésével kapcsolatos támogatás 4 4 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos 116 költségek támogatása évi bérkompenzáció Adósságkonszolidáció Itthon vagy Magyarország szeretlek Szociális tüzifa támogatás Állami támogatás felülvizsgálata (2012. évi) Ágazati pótlék Adósságkonszolidáció (Tőke) Normatív támogatások összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről 16 "Egésszégtudatosság Mártélyon" TÁMOP pályázat Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) E-útdíj ellentételezése Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Felhalmozási költségvetés 0 0 Felhalmozási bevételek

14 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel 52 Önkormányzati lakótelek és ingatlan értékesítés Önkormányzati föld értékesítése Részesedés értékesítése CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, 73 hátralék Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek ( Finanszírozási műveletek) Finanszírozási kiadások (működési célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Finanszírozási bevételek (működési célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási költségvetés Fejlesztési hitel felvétel Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétel Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz CSVT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit ank lejárt tőketartozás eft, késedelmi kamat e ft Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Támogatási célú finanszírozási műveletek ( Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre: Az intézmények finanszírozása: e ft és a közös hivatal tervezett finanszírozása E ft,

15 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ( Ár- és belvízi védekezés) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Háziorvosi alapellátás ( Háziorvosi alapellátás) iszámlázott általános forgalmi adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Fogorvosi alapellátás ( Fogorvosi alapellátás) iszámlázott általános forgalmi adó Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ( Család és nővédelmi ellátás) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 iemelt ok Mártély özség Önkormányzat évi iadás Dologi kiadások evétel 1/1. sz. melléklet 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 16 (OEP) Szakfeladat összesen: Foglalkoztatottak létszáma ormányzati funkció: etegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások, Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások ( Ápolási díj méltányos) 44 Szociális juttatások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások ( Átmeneti segély pénzbeli) 45 Szociális juttatások Átmeneti kölcsön nyújtása 0 0 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása ( Temetési segély pénzbeli) 48 Szociális juttatások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások ( Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás) 17

17 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel 42 Szociális juttatások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: 0140 konkrét megnevezés ( Egyéb önkormányzati eseti ellátások) 48 Szociális juttatások 0 0 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások ( Adósságkezelési szolgáltatás) 46 Szociális juttatások 0 0 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások ( öztemetés) 48 Szociális juttatások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Gyermekjóléti szolgáltatások ( Gyermekjóléti szolgáltatás) Egyéb működési célú kiadások 506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 0 0 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Családsegítés ( Családsegítő szolgálat) 18

18 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel Egyéb működési célú kiadások 506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 0 0 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Civil szervezetek működési támogatása ( Civil szervezetek működési támogatása) Egyéb működési célú kiadások 511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Szakfeladat összesen: Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 16 (Munkaügyi özpont) ormányzati funkció: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ( Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Szakfeladat összesen: özfoglalkoztatottak létszáma ormányzati funkció: Országos közfoglalkoztatási program ( Egyéb közfoglalkoztatás) 19

19 iemelt ok Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Mártély özség Önkormányzat évi iadás evétel 1/1. sz. melléklet Szakfeladat összesen: özfoglalkoztatottak létszáma ormányzati funkció: öztemető fenntartás és működtetés ( öztemető fenntartás) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása ( Erdei iskola) 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek 20

20 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Felhalmozási kiadások Felújítás kiadásai Feljesztési hitel kamatkiadásai Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (MVH erdei iskola pály.) Szakfeladat összesen: Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó ormányzati funkció: özművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, özművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása ( özművelődési intézmények működtetése) Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Faluház felújítása záróelszámolás) Felhalmozási kiadások 6 Felhalmozási kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Víztermelés, -kezelés,-ellátás ( Víztermelés, -kezelés, -ellátás) Személyi juttatás 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 21

21 iemelt ok Mártély özség Önkormányzat évi iadás Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek evétel 1/1. sz. melléklet 23 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Felhalmozási kiadások 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Local Agenda 21 fenntartható fejlődés helyi programjainak 6 elkészítése Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ( Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkciók összesen iadási főösszeg: evételi főösszeg Intézményi létszámkeret özfoglalkoztatottak létszámkeret

22 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel ÖNORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN IADÁSO Személyi juttatások Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és különféle befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Szociális juttatások, intézményi ellátások Felhalmozási kiadások Rövid lejáratú, likvid hitel visszafiz Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Intézmények finanszírozása IADÁSO ÖSSZESEN: EVÉTELE Módósított Módósított Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁH-on belülről ( állami 11 támogatások) Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök bevételei ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHon belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pe. Átvétel ÁH kívülről Fejlesztési célú hitelek Maradvány igénybevétele előző évi Rövid lejáratú likviditási hitel EVÉTELE ÖSSZESEN:

23 Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont évi ok iadás evétel 2.sz.melléklet iemelt ok ormányzati funkció: Idősek, demens betegek nappali ellátása ( Idősek nappali ellátása) ÁFA bevétel 405 Ellátási díjak 410 Egyéb működési bevételek Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Szociális étkeztetés ( Szociális étkeztetés) ÁFA bevétel Ellátási díjak Egyéb működési bevételek-tgek visszatérítései Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Házi segítségnyújtás ( Házi segítségnyújtás) 22

24 Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont évi ok iadás evétel 2.sz.melléklet iemelt ok ÁFA bevétel Ellátási díjak Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás ( Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ( Nem lakóigatlan bérbeadása) ÁFA bevétel Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Támogatási célú finanszírozási műveletek ( Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) özponti, irányítószervi támogatás 23

25 Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont évi ok iadás evétel 2.sz.melléklet iemelt ok 816 Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás e ft, önkormányzati támogatás e ft) Maradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szakfeladat összesen: iadási főösszeg: evételi főösszeg Intézményi létszámkeret /fő 5 GONDOZÁSI ÖZPONT ÖSSZESEN IADÁSO 1 Személyi juttatások Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások IADÁSO ÖSSZESEN: EVÉTELE 405 Ellátási díjak ,404, Egyéb működési bevételek Maradvány igénybevétele özponti, irányító szervi támogatás EVÉTELE ÖSSZESEN:

26 3.sz.melléklet Mártélyi Általános Művelődési özpont évi ok iemelt ok iadás evétel ormányzati funkció: Iskolai inétzményi étkeztetés ( Iskolai intézményi étkeztetés) ÁFA bevétel Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Óvodai intézményi étkeztetés ( Óvodai intézményi étkeztetés) ÁFA bevétel Személyi juttatás 2 Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: Munkahelyi étkeztetés (Önmagában nem közfeladat, alaptevékenység szerinti funkcióhoz) ÁFA bevétel 0 0 Szakfeladat összesen: Egyéb vendéglátás (nem közfeladat) 1

27 ÁFA bevétel Személyi juttatás 2 Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ( Nem lakóigatlan bérbeadása) ÁFA bevétel Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Támogatási célú finanszírozási műveletek ( Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) özponti, irányító szervi támogatás 816 Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás e ft, önkorm.tám.:12.684eft) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai ( Óvodai nevelés, ellátás) 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások ÁFA bevétel 0 0 Szakfeladat összesen:

28 ormányzati funkció: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai ( SNI gyermek óvodai nevelése, ellátása) 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása ( Erdei iskola) ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Személyi juttatás 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: önyvtári szolgáltatások ( önyvtári szolgáltatások) ÁFA bevétel Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: Létszám ormányzati funkció: özművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, özművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása ( özművelődési intézmények működtetése) 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről ÁFA bevétel

29 6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási kiadások 6 eruházások 7 Felújítások Felhalmozási célú bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ( Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 16 (Munkaügyi özpont) Szakfeladat összesen: özfoglalkoztatottak száma (fő): 3 iadási főösszeg: evételi főösszeg Intézményi létszámkeret (10+2fő prémiuméves) 12 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI ÖZPONT MINDÖSSZESEN IADÁSO 1101 Személyi juttatások Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Felhalmozási kiadások IADÁSO ÖSSZESEN: Módósított Módósított 4

30 EVÉTELE 1 Egyéb működési célú átvett pe.áh-on belül Intézményi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-kívül 8 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Fenntartói finanszírozás EVÉTELE ÖSSZESEN:

31 4.sz.melléklet A évi CCXXX. törvény Magyarország évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély özség Önkormányzatát megillető normatív támogatások Lakosok száma SH kód: fő évi jogcím I.1.a) I.1.b) Mennyiségi évi évi fajlagos évi Jogcím y megnevezésey egység g mutatószám összeg g támogatás Ft (öltségvetési törvényjavaslat 2. sz. melléklet) I. A helyi önkormányzataok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása fő A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ha I.1.ba) I.1.bb) özvilágítás fenntartásának támogatása km öztemető fenntartással kapcsolatos I.1.bc) feladatok támogatása m I.1.bd) özutak fenntartásának támogatása km HELYI ÖNORMÁNYZATO MŰÖDÉSÉNE ÁLTALÁNOS I. TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN II.1. II.1. II.1.(3)2 II.1. (2)1 - II.1.(2)2 II. TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO EGYES ÖZNEVELÉSI FELADATAINA TÁMOGATÁSA 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek számított elismert összege létszám (fő) 3, Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (számított létszám/3hónap) a 2014/2015. nevelési évre számított létszám (fő) 3, Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (létszám/év) fő 1, II.2. (8)1- II.2.(8)2 Óvodaműködtetési támogatás fő 31, II. TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO ÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEÉTEZTETÉSI FELADATAINA TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN, FELADATAINA TÁMOGATÁSA III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális III.2. ellátásokhoz fő Szociális és gyermekjóléi III.3 alapszolgáltatások átlalános feladatai III.3.c Szociális étkeztetés fő III.3.d (1) Házi segítségnyújtás fő III.3.e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás szolgálat III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása fő III.3.m istelepülések szociális feladatainak támogatása fő III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.5 Gyermekétkeztetés támogatása III.5.ab) Óvodában, nappali rendszerrű közoktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után (ingyenes v. 50 % kedv.) fő 2, III. 5b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

32 4.sz.melléklet A évi CCXXX. törvény Magyarország évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély özség Önkormányzatát megillető normatív támogatások III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: III. IV.1 IV.1.d) IV. A TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO SZOCIÁLIS ÉS GYERMEJÓLÉTI FELADATAINA TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN IV. TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO ULTURÁLIS FELADATAINA TÁMOGATÁSA önyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása fő A TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO ULTURÁLIS FELADATAINA TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen A helyi önkormáynzatok által felhasználható központosított ok Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 10.b) fejlesztési támogatás ötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 10.ba) fejlesztése, felújítása Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás Év közben 10.bb) lehívható özbiztonság növelését szolgáló fejlesztések kötött 10.bc) megvalósítása felhasználású önyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatások, támogatás, muzeális intézmények szakmai amelyek egy 12. támogatása része az adóerőképesség 13. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása /a évi bérkompenzáció központilag történő Üdülőhelyi feladatok támogatása kiszámításáva l válhat 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása igényelhetővé Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Adósságkonszolidáció E-útdíj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék "Itthon vagy" Szeretlek Magyaország projekt Szociális tűzifa özpontosított ok összesen Normatív állami támogatások összesen

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 5-22-205-3/2014. MÁRTÉLY ÖZSÉGI ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐ TESTÜLETÉNE 1/2014. (II. 05.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE Mártély özség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete I. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete I.1. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 melléklet Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 A B C D E F G H I J K L M N O P BEVÉTELEK 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 216.2.25. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím 215. évi Eredeti Ei. 215. évi Módosított Ei. I.1.a Önkormányzati

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/015. (X..) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Tájékoztató Táblázat unmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez VII. ormányzati funkció Szakfeladat BEVÉTELE IADÁSO Támogatások, kiegészítések be Pénzma- özhatal- Ir.szervt.k ölcsön

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei

Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei 1.számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2015. évi tényleges bevételei Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés %

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés % 1./48.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Összesen Kötelező feladat Önként vállalt

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ Költségvetési bevételek 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok,

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetési tervezete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetési tervezete 2. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete 2.1. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 205276

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"

1. melléklet a..önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege A B C Megnevezés 2015. terv 2015.II.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 4. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben