Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)"

Átírás

1 Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának összeállítása Megrendelések (étel, ital, terem, technika) Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése A rendezvény lebonyolítása Pénzügyi elszámolás, számla kiegyenlítése Eseményrıl értesítés Programegyeztetés Résztvevık meghívása Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése Esemény lebonyolítása Pénzügyi elszámolás, számla kiegyenlítése A díjazottakra javaslattételi felhívás Beérkezı ajánlatok rendszerezése, döntéselıkészítés Érintettek értesítése Rendezvényszervezés Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése Pénzügyi elszámolások Programterv összeállítása Megrendelések (szállás, étkezés, utazás, programok) Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése A program lebonyolítása Pénzügyi elszámolás Egyeztetés a külföldi partnerrel Utazásszervezés (repülıjegy, busz, autó, napi díjak) A program lebonyolítása nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek sajtó nemzetközi ek nemzetközi ek elnöki titkárság vezetıje elnöki titkárság vezetıje elnöki titkárság vezetıje sajtó elnöki titkárság vezetıje elnöki titkárság vezetıje sajtó ek nemzetközi ek nemzetközi ek sajtó nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek 1

2 Kiadványok készítése Együttmőködés a turisztikai szervezetekkel, Tourinform Irodákkal Kemoh.hu és a kemtour.hu turisztikai portál üzemeltetése Kapcsolattartás a megyében mőködı Kisebbségi Önkormányzatokkal, megyei szövetségekkel valamint az Országos Kisebbségi Önkormányzatokkal és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatallal Kapcsolattartás a megyében mőködı civil szervezetekkel, megyei szolgáltató központjaival. Segítség nyújtása a fogyatékkal élık civil szervezeteinek munkájukhoz Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése Pénzügyi elszámolás Árajánlat bekérése A kivitelezı kiválasztása, szerzıdéskötés Adatgyőjtés A kiadványkészítés fázisainak koordinálása (arculat meghatározása, korrektúra) Pénzügyi elszámolás os kapcsolattartás, információcsere Rendezvényeken való részvétel Megyei kiadványok eljuttatása Tourinform Irodáknak Aktualizálás Adatfeltöltés Kapcsolattartás Információcsere Rendezvényeken való részvétel Információcsere Részvétel a rendezvényeken sajtó nemzetközi ek ek ek ek ek ek idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil 2

3 Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság titkári feladatok Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság titkári feladatai Európai Integrációs Bizottság titkári feladatok Kapcsolattartás Munkaterv készítése Ülés idıpontjának meghatározása Napirendi pontok összeállítása Elıterjesztések elıkészítése Meghívók kiküldése Az ülés lebonyolítása Jegyzıköny elkészítése, továbbítása Munkaterv készítése Ülés idıpontjának meghatározása Napirendi pontok összeállítása Elıterjesztések elıkészítése Meghívók kiküldése Az ülés lebonyolítása Jegyzıköny elkészítése, továbbítása Munkaterv készítése Ülés idıpontjának meghatározása Napirendi pontok összeállítása nemzetközi, nemzetiségi és civil idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi ügyviteli asszisztens idegenforgalmi és nemzetközi ügyviteli asszisztens nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil ügyviteli asszisztens nemzetközi, nemzetiségi és civil ügyviteli asszisztens nemzetközi nemzetközi nemzetközi 3

4 Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Csoporthoz tartozó adminisztráció Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, Európai Integrációs Bizottság és Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság jegyzıkönyvvezetése Elıterjesztések elıkészítése Meghívók kiküldése Az ülés lebonyolítása Jegyzıköny elkészítése, továbbítása Gépelés Iktatás Levelezés Jegyzıkönyvvezetés Meghívók kiküldése nemzetközi ügyviteli asszisztens nemzetközi ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens Információbevitel Word, Excel, Power Point ügyviteli asszisztensek Média kapcsolatok sajtószemle készítése hirdetések közzététele Sajtóközlemények kiadása elnöki ügyviteli asszisztens elnöki titkárság vezetıje sajtó Sajtótájékoztatók lebonyolítása KEMÖH.köztisztviselıinek, ügykezelıinek és munkavállalóinak személyügyeivel kapcsolatos feladatok Téma kijelölése Adatgyőjtés sajtóanyag elkészítése sajtótájékoztató összehívása rendezvény lebonyolítása Kinevezı, megszüntetı, átsorolási határoztok meghozatala, helyettesítési okiratok és jubileumi jutalmak okiratainak elkészítése Megbízási szerzıdések elkészítése Közigazgatási adatszolgáltatások jelentése a BM felé Továbbképzési okiratok, és az ügykezelıi, alap-, és Szakvizsgák okiratainak elkészítése Közhasznú foglalkoztatáshoz szükséges kérelmek elkészítése sajtó területért felelıs sajtó elnöki ügyviteli asszisztens sajtó 4

5 KEMÖH Intézményei vezetıinek (közalkalmazottak) személyügyeivel kapcsolatos feladatok A köztisztviselık vagyonnyilatkozataihoz és a teljesítményértékeléshez szükséges okiratok elkészítése, valamint a minısítések elıkészítése Egyéb juttatások intézése és a megbízási szerzıdések elıkészítése Nyugdíjazások elıkészítése, GYES, GYED, és családi pótlékok intézése 50 %-os vasúti arcképes igazolványok megrendelése Étkezési hozzájárulások havi egyeztetése, étkezési hidegutalványok szétosztása Jogszabályon alapuló nyilvántartások vezetése Közgyőlési határozat alapján az intézményvezetık kinevezési, megszüntetı okiratuk elıkészítése Intézményvezetık átsorolási határozatuk elıkészítése Intézményvezetık személyi anyagainak nyilvántartása humánpolitikai humánpolitikai KEMÖH portál karbantartás és feltöltés WEBes HTML szerkesztés titkársági informatikus Számítógépek, számítógépes hálózat software telepítés titkársági informatikus karbantartása hardware installálás hivatali informatikus Hivatal számítógép és szoftver nyilvántartás Excel titkársági informatikus hivatali informatikus MTeIR használatában segítség ARC software-ek titkársági informatikus nyújtás 5

6 A Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek - beruházási - épület állagmegóvási, - felújítási, korszerősítési folyamatainak lebonyolítása. A beruházási, felújítási, korszerősítési, állagmegóvási feladatokra javaslattétel, azok elıkészítése. Versenyeztetési eljárás lebonyolítása Szerzıdés-tervezet elkészítése A feladat végrehajtatása a Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet szerint. Mőszaki ellenıri feladatok Mőszaki átadás- átvétel Fejlesztések fedezetének biztosításához szükséges pályázatok mőszaki tartalmának elkészítése Közbeszerzések lebonyolításához mőszaki tartalom, dokumentáció elkészítése Az Önkormányzat honlapján a Kbt. hatálya alá nem tartozó, a Fıosztály által bonyolított beszerzések (építés, beruházás, elújítás, árubeszerzés, szolgáltatás, tervezés) megjelentetése a vonatkozó jogszabályok, önkormányzati rendelet, fıjegyzıi utasítás elıírásai szerint Az intézmények mőszaki állapotának ellenırzése, a felmerülı problémák megoldására javaslattétel Mőszaki osztály vezetıje Mőszaki osztály vezetıje Mőszaki osztály vezetıje Mőszaki osztály vezetıje, beruházási ügyintézı Mőszaki osztály vezetıje,beruházási ügyintézı Mőszaki osztály vezetıje beruházási ügyintézı Közgyőlési elıterjesztések elıkészítése, véleményezése, melyek kapcsolódnak a Megyei Önkormányzat intézményhálózatának 6

7 Vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok lebonyolítása Mezıgazdasági Bizottság titkári feladatok mőködtetéséhez, a zavartalan mőködés biztosításához, különös tekintettel a mőszaki feladatokra. A Vagyongazdálkodási Fıosztály feladatkörét érintı, fıhatóságoktól érkezı elıterjesztések, rendelet-tervezetek véleményezése. Ügyiratkezelés és egyéb aminisztrációs feladatok Vagyongazdálkodással összefüggı feladatok (közgyőlési elıterjesztések elıkészítése, a döntések végrehajtása) A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó, az Önkormányzat honlapját érintı feladatok teljesítése a kapcsolódó jogszabályok, Önkormányzati rendelet, Fıjegyzıi utasítás szerint. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási feladatok, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás az Önkormányzat intézményeivel. Ügyiratkezelés és egyéb aminisztrációs feladatok Elıterjesztések elıkészítése Napirendi pontok összeállítása Napirendi pontok összeállítása Az ülés lebonyolítása Mőszaki osztály vezetıje Mőszaki osztály vezetıje ügyviteli asszisztens Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje vagyonkezelési ügyintézı ügyviteli asszisztens Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje 7

8 A évi CXXIX. törvényben, annak végrehajtási utasításaiban, valamint a Vagyongazdálkodásról szóló közgyőlési rendeletben, az annak mellékletét képezı Közbeszerzési Szabályzatban elıírt folyamatok Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság titkári feladatok Meghívók és mellékletei kiküldése Jegyzıkönyvvezetés, dokumentálás A Kbt. hatálya alá nem tartozó és a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésekkel kapcsolatos szervezési, technikai, ügyviteli feladatok teljeskörő ellátása. A Kbt. hatálya alá tartozó és a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása A közbeszerzési dokumentáció nyilvántartási rendszerének kialakítása, naprakészségének biztosítása. A Megyei Önkormányzat intézményei által bonyolított, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések döntés elıkészítésében való részvétel, szakmai segítségnyújtás A Megyei Önkormányzat Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseihez kapcsolódó versenyeztetési eljárás lebonyolítása A jóváhagyott költségvetésben nem szereplı beszerzésekkel kapcsolatos versenyeztetési feladatok teljesítésében való részvétel, illetve közbeszerzési feladatok végrehajtása Kapcsolattartás a Közbeszerzések Tanácsával, a Közbeszerzési Döntıbizottsággal, az Önkormányzat intézményeivel. Elıterjesztések elıkészítése Napirendi pontok összeállítása Ügyviteli asszisztens Ügyviteli asszisztens Közbeszerzési ügyintézı Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Közbeszerzési ügyintézı Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Mőszaki Osztály vezetıje, Mőszaki Osztály vezetıje, 8

9 Meghívók összeállítása Az ülés lebonyolítása Meghívók és mellékletei kiküldése Mőszaki Osztály vezetıje, Mőszaki Osztály vezetıje, Ügyviteli asszisztens A megyei önkormányzat fenntartásában, illetve a társulásban mőködı egészségügyi és szociális intézmények irányításával kapcsolatos szervezeti, munkáltatói, pénzügyi, gazdasági és szakmai döntések elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai ellenırzése, valamint az intézmények szakmai felügyelete. Jegyzıkönyvvezetés, dokumentálás SzMSz-ek, strúkturák elfogadása, módosítása, többletkapacitási pályázat Ellenırzések lefolytatása szakmai oldalról; Címzett pályázatok ügyintézése; Tulajdonosi döntéseket igénylı beérkezett levelek ügyintézése; Elıterjesztések elıkészíttetése Ügyviteli asszisztens szociális egészségügyi A szakosított szociális szolgáltatások területi szociális összehangolása. Az egyes szakosított szociális ellátási formák (ápolást, gondozást és rehabilitációt nyújtó intézmények) mőködtetése. szociális Az egészségügyi és szociális beruházások, a Az elıre elkészített anyagok bizottsági ülés illetve közgyőlés elé rekonstrukciók, az ágazati fejlesztések terjesztésének segítése tervezésének, a gép-mőszer beszerzések szakmai programjának elıkészítése, egészégügyi véleményezése. Együttmőködés a módszertani feladatok ellátására kijelölt szakosított intézmény vezetıjével. A módszertani csoport munkájának segítése. szociális 9

10 Kapcsolattartás a társadalombiztosítás szerveivel egészségügyi-finanszírozási kérdésekben. A megyében mőködı karitatív szervezetek tevékenységének segítése és a betegegyesületek szervezési és mőködési tevékenységének támogatása. Finanszírozás, új feladatok, MEP ellenırzés figyelemmel kisérése. Az ellenırzésbıl adódó tulajdonosi lépések elıkészítése. egészségügyi ÁNTSZ-szel való folyamatos kapcsolattartás A megyei önkormányzat által ebben a témában kiírt pályázatok koordinálása a pályázati folyamat végig: - befogadás, - hiánypótoltatás, - véleményezés, - szerzıdéskötés, - elszámoltatás egészségügyi A fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteivel történı együttmőködés. A megyei önkormányzat által fenntartott közoktatási, szakképzési, közmővelıdési, levéltári, múzeumi, nyilvános könyvtári, gyermek- és ifjúságvédelmi, pedagógiai szakmai szolgáltató és szakszolgálati intézmények irányításával kapcsolatos szervezeti, munkáltatói, pénzügyi- gazdasági és szakmai döntések elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai ellenırzése, szakmai felügyelete. A középfokú iskolai felvételekkel kapcsolatos tájékoztató tevékenység. Támogatás esetén a beadott pályázatok koordinálása. Önkormányzati Minısítı Program: az intézmények részére feladatok, célkitőzések megfogalmazása ( melyeket a saját IMIPben bontanak ki, konkretizálnak. ) Ennek része az éves ellenırzési ütemterv, illetve annak nyilvánosságra hozatala. Tájékoztató füzet összeállításának ellenırzése. egészségügyi oktatási osztályvezetı szakképzési 10

11 A nem önkormányzatok által fenntartott közoktatási és szakképzı intézmények nyilvántartásával, mőködési engedélyével kapcsolatos elıkészítı feladatok ellátása, valamint az intézmények mőködésének törvényességi ellenırzése. A fogyatékos gyermekek óvodai, alapfokú iskolai és diákotthoni ellátásának szervezése. A megyei intézkedési és közoktatás-fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata. A fogyatékosság megállapításához szükséges szakértıi tevékenység biztosítása a megyei szakértıi bizottság mőködtetése. Megyei szintő mővészeti, irodalmi események, kiállítások, tudományos konferenciák, elıadások, programok, irodalmi, mővészeti és tudományos kiadványok megjelentetésének elıkészítése. A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló törvénybıl és az ennek nyomán kiadott jogszabályokból következı feladatok megvalósítása és koordinálása. Mőködési engedélyek módosítása, nyilvántartásba vételének kérése, az ÖMIP-ben tervezve Az ellátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek betartatása. Az önkormányzati intézkedési terv módosítása a KEM - közoktatási, - feladat ellátási, - intézményhálózati, - mőködtetési, - fejlesztési tervének felülvizsgálata. A jogszerő mőködés feltételei megteremtésének segítése. Intézményi dokumentációk elemzése. A megvalósítandó projektek folyamatának végig vitele az ötlettıl a megvalósításon át a végsı elszámolásig, a különbözı szakterületekkel együttmőködve. A törvénybıl fakadó kötelezettségek megfogalmazása elıterjesztés formájában. A megfelelı szintő testületi döntések végrehajtása és végre hajtatása, együttmőködve a szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel. oktatási osztályvezetı gyermekvédelmi oktatási osztályvezetı gyermekvédelmi közmővelıdési közmővelıdési 11

12 Közremőködés a régészetileg védett területté történı nyilvánításhoz szükséges megyei állásfoglalás kialakításában. Részvétel a mővelıdési és közoktatási szakterületeken szükséges önkormányzati rendeletek elıkészítésében, s azok megvalósításában. A megyei diáksport versenyrendszer megszervezése, lebonyolítása. Megyei sport szakigazgatási feladatok ellátása Sportszakmai továbbképzések, versenybíró, játékvezetı képzések. Sportoktatói és edzıi tanfolyamok szervezése, lebonyolítása. A szakmai döntések meghozatalában való részvétel. Az SZMSZ mint szabályozott eljárási rendnek megfelelıen a közgyőlés tárgy évi munkatervének alapján. A tanév elején elfogadott éves versenynaptár alapján megrendezett versenyek megszervezése, lebonyolítása, hat korcsoportban, együttmőködve a megyei sportági szakszövetségekkel, illetve a Magyar Diáksport Szövetséggel. Országos elıdöntık, döntık esetén a 19 megyei diáksport szövetséggel. Kapcsolattartás az országos sport fıhatóságokkal a Nemzeti Sporthivatallal, a MOB-bal, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karával, a Nemzeti Sportszövetséggel. Versenybírói-, játékvezetıi feladatokat ellátni kívánók képzése, utánpótlás biztosítása. A tanfolyamok megszervezése, lebonyolítása kurzus kezdetétıl a diploma megszerzéséig. A különbözı sportágakban megszerezhetı sportoktatói oklevelek megszerzéséhez szükséges tanfolyamok szervezése, a kurzusok végig vitele, figyelembe véve az oktatók, szakszövetségek kívánalmait. közmővelıdési oktatási osztályvezetı sportek sportek sportek sportek 12

13 A nemzetközi sport-partnerkapcsolatok koordinálása. Tájékoztatás, segítségnyújtás, információszolgáltatás a megyei, régiós, országos pályázatokról a megyében mőködı szervezetek részére. Sport Információs Rendszer Mőködtetése Komárom-Esztergom megyében. A megyei ifjúsági élet nyomon követése, szervezése, koordinálása, pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése részvételének segítése a gyermek, ifjúsági szervezetek részére Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Mővelıdési Bizottság, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Civil Szervezetek Tanácsnoka mőködési feltételeinek biztosítása, döntéseiknek elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése. Együttmőködve a megyei nemzetközi sel, versenylehetıség biztosítása, a különbözı sportágak fiataljai számára, a külföldi partner hasonló fiataljai számára. Magyarországi helyszín esetén a tábor megszervezése, koordinálása, míg külföldi találkozók alkalmával a magyar csapatok utazással, ellátásával felmerülı teendık segítése. A megyében mőködı sportszervezetek tájékoztatása a pályázati lehetıségekrıl illetve segítése azok sikeres részvételében. Segítségnyújtás a megyében felmerülı - problémák megoldásában, - a bajok forrásainak feltárásában, - megoldási javaslatok kidolgozásának segítése, - továbbítása a megfelelı szervekhez. A megyei gyermek, ifjúsági szervezettekkel együttmőködve az éves ütemterv elkészítése, végrehajtása. Az ezeken a területeken felmerülı problémák - feltérképezése, - megoldásának kidolgozása, - folyamatainak lebonyolítása. (bizottsági ülések illetve közgyőlések elıterjesztéseinek elıkészítése, a döntések végrehajtása, végrehajtatása) sportek sportek sportek ifjúsági valamennyi 13

14 Közoktatási, Közmővelıdési, Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Információs Rendszer mőködtetése. Az intézményvezetıi pályáztatási eljárás koordinálása. Ezen területek számára segítségnyújtás, koordinálás a felmerülı problémák, lehetıségek megoldásának kérdéseiben, a megfelelı szakember bevonásával. - A pályázati feltételek megfogalmazása a szakmai elvárások és a jogszabályi követelmények alapján. A pályázati kiírás átadása a humánpolitikai részére. - A pályázati felhívás megküldése az ágazati szakmai közlöny szerkesztıségének, a közlönyben történı megjelenés ellenırzése. - A benyújtott pályázatok továbbítása véleményezésre az érintett intézmény Közalkalmazotti Tanácsa, illetve szakmai testülete részére. - Ad hoc bizottság összehívása a pályázók személyes meghallgatására, a pályázatok értékelésére, jegyzıkönyv elkészítése. A jegyzıkönyv továbbítása a humánpolitikai részére. - Elıterjesztés elkészítése a bizottság javaslata alapján a közgyőlés elnöke nevében. - A pályázók írásban történı értesítése a pályázat eredményérıl, a nem nyertes pályázatok visszaküldése a döntést követıen 5 munkanapon belül. - A közgyőlés döntése értelmében intézkedés az intézményvezetı kikérésérıl, áthelyezésérıl, a háromoldalú megállapodásokról, egyéb munkaügyi feladatokról, valamint a kinevezések elkészítése, az illetmények megállapítása. bizottságokért felelıs ek illetékes szakek humánpolitikai Illetékes szakek Intézményi fıosztály. vezetıje, szakek humánpolitikai humánpolitikai humánpolitikai 14

15 Közlekedési, hírközlési, környezetvédelmi és vízügyi szakmai, koordinációs és érdekképviseleti feladatok ellátása Területi fejlesztési koncepciók és programok elkészítése, elkészíttetése és koordinálása - megyei, térségi közlekedésfejlesztési, vízgazdálkodási tervek, programok illetve ezeket a szakterületeket is érintı átfogó tervek készítésében, egyeztetésében történı közremőködés, települési, térségi közlekedési és vízgazdálkodás fejlesztési igények közvetítése a tervezési folyamatokban, a pályázati rendszerekben, kapcsolódó elıterjesztések elıkészítése, helyi környezet- és természetvédelmi témájú rendeletek, programok véleményezése, elıkészítésük szakmai segítése - települési környezetvédelmi problémák megoldásában történı közremőködés a térséget érintı közlekedési, vízügyi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos érdekközvetítés, problémaközvetítés a jogalkotó, ügyben eljáró szervek fıhatóságok felé, elıterjesztések elıkészítése jogszabálytervezetek véleményezése - megyei projektek, pályázatok készítése, abban történı közremőködés pályázati lehetıségek feltárása, közvetítése - megyei környezetvédelmi program készítése, idıszaki felülvizsgálata, a végrehajtás koordinálása - a megye településközi úthálózatfejlesztési tervének idıközönkénti aktualizálása - megyei szennyvízelhelyezési és ivóvízellátási koncepció idıközönkénti aktualizálása - megyei gazdaságfejlesztési program szakági munkarészeinek elkészítése, felülvizsgálata - megyei területfejlesztési koncepció és programok megyei önkormányzatra vonatkozó munkarészeinek egyeztetése, koordinálása területfejlesztési osztály vezetıje, környezetvédelmi területfejlesztési osztály vezetıje, környezetvédelmi, 15

16 - megyei zöldturizmus program aktualizálása, koordinálása - egyéb, területfejlesztéssel összefüggő koncepciók, programok készítése, készíttetése a közgyőlés illetve szakbizottságai döntései alapján területfejlesztési ek, gazdaságfejlesztési A megyei területrendezési terv elkészítése; gondoskodás a települési endezési tervek és a megyei területrendezési tervek összehangolása Megyei területrendezési terv elkészítésére, felülvizsgálatára vonatkozó megbízással összefüggı feladatok: döntésre elıkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, tájékoztatás az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek, az érintett települések önkormányzati szervei részére a tervek készítésének céljáról;a terv készítése során együttmőködés a tervezıvel és megyei érdekek képviselete; a területrendezési tervek véleményezési eljárásainak szervezése, irányítása, a tervkészítés során a nyilvánosság biztosítása; a véleményezési eljárás befejezését követıen a beérkezett észrevételek figyelembevételével a területrendezési tervek jóváhagyásra elıkészítése; a jóváhagyás során hozott változások átvezetése;a jóváhagyást követı tájékoztatás nyújtás a területrendezési terv tartalmáról. részvétel a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzat ingatlanvagyongazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók illetékességi területét érintı részeinek összehangolásában és véleményezésében. megyei fıépítész 16

17 Szakmai vélemény nyújtása az önkormányzat elızıekkel kapcsolatos döntéseinek elıkészítéséhez, állásfoglalásainak kialakításához, együttmőködés a területi fıépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok fıépítészeivel; - a rendezési tervek hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, tájékoztat készítése négyévente a megyei rendezési tervellátottságáról, a folyamatokról megyei fıépítész Az idegenforgalmi tevékenységekkel összefüggı mőszaki területfejlesztési feladatok összehangolása A mőemlékvédelemmel kapcsolatos megyei érdekek érvényesítése Az energiaellátás megyei feladatainak koordinálása A települési önkormányzatok vízellátási, csatornázási, felszíni vízelvezetési feladatainak koordinálása A több települést érintı környezet- és természetvédelmi feladatok koordinálása, a települési érdekek egyeztetése A hivatal mőszaki tervtárának mőködtetése - A területfejlesztési tervekben, programokban az idegenforgalmi fejlesztések megfogalmazása, egyeztetése - területfejlesztési szervezetek idegenforgalommal összefüggı tevékenységének segítése Kapcsolattartás a mőemlékvédelem országos szerveivel (NKÖM, KÖH); feléjük a megye érdekeinek képviselete, a mőemlékek megóvása érdekében; települések figyelmének felhívása az épített örökség értékeire és azok megóvására Megyei szintő tervekben, programokban a szakági kérdések egyeztetése, beépítése, beépíttetése - koncepcionális, tervi egyeztetésekben közremőködés - pályázatok elıkészítésében közremőködés - pályázati lehetıségek feltárása, közvetítése - térségi környezetvédelmi programok, tervek ösztönzése, véleményezése - térségi illetve akutt települési problémák megoldásához az érintett szakigazg. szervek, fıhatóságok megkeresése - projektgenerálás, pályázatfigyelés, közvetítés, elıkészítés - a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, a tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel területfejlesztési megyei fıépítész Területfejlesztési fıosztályvezetı területfejlesztési osztályvezetı környezetvédelmi megyei fıépítész 17

18 A megyei védelmi bizottság munkájában az építési, a közlekedési és a vízügyi szaki feladatok ellátása Az ÉDUVIZIG ár- és belvízvédelmi szervezetében a megyei önkormányzati összekötıi feladatok ellátása Részvétel a Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájában Részvétel a Megyei Balesetmegelızési Bizottság munkájában Közremőködés a területi információs rendszer szakági feladatainak ellátásában kapcsolatosan felmerülı költség megállapítására vonatkozó helyi szabályozás megalkotása, - a terület- és településrendezési tervtár mőködtetése - területfejlesztési dokumentumok nyilvántartása, kezelése A megyei védelmi bizottság elnöke munkájához kapcsolódóan háttéranyagok, készítése, információk győjtése, szervezési feladatok információk közvetítése a megyei önkormányzat. a települések és a védelem megszervezésében, irányításában és végrehajtásában közremőködı szervezetek között, szervezési feladatok, jelentések készítése, ellenörzésekben közremőködés - részévétel a tanács szakmai bizottsága, valamint albizottsága munkájában, a megyei és szakmai érdekek képviselete - a döntések közvetítése az érintettek felé - a tanács üléseihez kapcsolódó szervezési feladatokban közremőködés Részvétel a bizottsági üléseken, információ közvetítés - a területi információs rendszer kialakításának, az adatszolgáltatokkal történı megállapodásoknak az elıkészítése, - kapcsolatot tartás a területi információs rendszer térinformatikai hátterét szolgáltató, fejlesztı és karbantartó szervezettel, - a rendszergazdával közösen a központi fejlesztési és mőködtetési elképzelések, elvárások közvetítése a hivatalvezetés felé, a megyei tapasztalatok, igények továbbítása az országos szervek felé, megyei fıépítész területfejlesztési ek gazdasági területfejlesztési osztály vezetıje gazdasági területfejlesztési osztályvezetı gazdasági területfejlesztési osztályvezetı, területi információs, területfejlesztési, környezetvédelmi, és gazdasági ek 18

19 A Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából eredıen a Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása - a hivatal szakosztályainak bevonásával a vonatkozó fıjegyzıi utasítás alapján - adatok győjtése és rendszerezése, - az összegyőjtött adatok rögzítése, frissítése, külsı és belsı igény szerint adatok szolgáltatása. Külsı szervezet felé fıjegyzıi engedéllyel, illetve megkötött megállapodás alapján, - kapcsolat tartás az adatokat szolgáltató szervezetekkel, megállapodás alapján az adatáramlás megfelelı gyakoriságának biztosítása, a rendszergazdával együttmőködve a megfelelı kompatíbilis adatrögzítési technikák egyeztetése, - a területi információs rendszer mőködtetésével, fejlesztésével összefüggı továbbképzéseken, országos, regionális értekezleteken részvétel, - a fıjegyzı témával kapcsolatos tájékoztatóinak, elıterjesztéseinek elıkészítésében történı közremőködés, - kapcsolat tartás a társmegyék hasonló feladatokat ellátó irodáival a tapasztalatcsere biztosítása, a kölcsönösen szükséges és rendelkezésre álló információk közös hasznosítása érdekében, közremőködés a közgyőlési, bizottsági elıterjesztések, döntési javaslatok megalapozásában az információs rendszer nyújtotta adatok igény szerinti rendszerezésével, térképi feldolgozásokkal - a tanács üléseinek elıkészítése és megszervezése, az ülések személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a tanácsülések jegyzıkönyvének elkészítése és a hozott döntésekrıl nyilvántartás vezetése, területfejlesztési osztályvezetı, területi információs, területfejlesztési, környezetvédelmi, és gazdasági ek Területfejlesztési osztályvezetı 19

20 - a tanács döntéseit megalapozó elıterjesztések készítése, a döntések az érintettek részére való eljuttatása, a tanács határozatainak végrehajtásában, ellenırzésében közremőködés, - a tanács elnökének, alelnökének és tagjainak beszámolási kötelezettségéhez tartozó adatszolgáltatásban, adatgyőjtésben, - a tanács területpolitikai feladatainak, programjainak szakmai elıkészítése, tervezésének irányítása, a szakértık koordinálása,a döntések közvetítése, a programok végrehajtásában illetve koordinálásában közremőködés - a tanács évenként ismétlıdı pályázati rendszereinek elıkészítése, mőködtetése, a pályázatok/ projektek gondozása, a pályázatok nyilvántartása, a pályázati adatszolgáltatás, - az országos, regionális, megyei pályázatok figyelése, a pályázatokkal kapcsolatos információ szolgáltatás, pályázat elıkészítés. - kapcsolattartás a regionális fejlesztési tanács és a társmegyék munkaszervezeteivel, a kistérségi területfejlesztési társulásokkal, kistérségi menedzserekkel, a Magyar Államkincstár területi szervezetével - a tanács web oldalának kialakítása, naprakészen tartása - a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsban, a Velenceitó Vértes Térségi Tanácsban a megyei képviselethez kapcsolódóan tájékoztatók, elıterjesztések, elıkészítése, döntési javasatok, háttéranyagok készítése, véleményezése, pályázatkészítés, abban történı közremőködés, pályázatok véleményezése területfejlesztési osztályvezetı, a területfejlesztési valamint a területi információs, gazdasági területfejlesztési osztályvezetı területfejlesztési osztályvezetı területfejlesztési 20

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje 1. A Hivatal elnevezése; székhelye: I. Általános rendelkezések Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2800 Tatabánya,

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja (Forrás: www.kormanyszovivo.hu/news/show/news_3489?lang=hu) A 2010.01.01-03.31., majd 2010.01.01-04.30 között született kötelezettségvállalások

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV 2012. Január 19. 1., A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelmény elıírások meghatározása 2., Váci Tőzoltóparancsnokság 2011. évi beszámolója Elıadó:

Részletesebben

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 2. sz. melléklet A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 1. Polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı 1.1. A polgármester kiadmányozza: 1.1.1. A közgyőlés jegyzıkönyveit, rendeleteit, határozatait, együttesen a jegyzıvel.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: március 1. 1/4 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Dr. Varga Józsefné osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/4 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. Osztályvezetı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Javaslat egyes önkormányzati rendeltek módosítására és ére ELİTERJESZTİ: Vargha Tamás a

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz. Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete a közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.)

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés b) és c) pontjában, a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl

A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl Barcs Város Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é tıl 7570 Barcs, BajcsyZs. u. 46. Pf. 62 Telefon: 82/462459 sz. napirendi pont E lıterjesztés A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben