HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: március 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1."

Átírás

1 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: március 1.

2 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi fıkönyvelı 2. osztály ügykezelı I. 3. osztály ügykezelı II. 4. bér- és munkaügyi ügyintézı Költségvetési csoport: 5. költségvetési csoportvezetı, osztályvezetı helyettes 6. költségvetési és közgazdasági ügyintézı I. 7. költségvetési és közgazdasági ügyintézı II. 8. fejlesztési ügyintézı 9. intézményi ügyintézı I. 10. intézményi ügyintézı II. Pénzügyi, számviteli és vagyonnyilvántartó csoport: 11. pénzügyi, számviteli és vagyon-nyilvántartási csoportvezetı 12. pénzügyi ügyintézı I. 13. pénzügyi ügyintézı II. 14. pénzügyi ügyintézı III. 15. pénzügyi ügyintézı IV. 16. pénzügyi ügyintézı V. 17. pénztáros és pénzügyi ügyintézı 18. postaforgalmi-pénzügyi ügyintézı 19. számviteli ügyintézı I. 20. számviteli ügyintézı II. 21. számviteli ügyintézı III. 22. számviteli ügyintézı IV. 23. számviteli ügyintézı V. 24. számviteli ügyintézı VI. Építmény- és gépjármőadó csoport 25. építmény- és gépjármőadó csoportvezetı 26. építményadó igazgatási ügyintézı I. 27. építményadó igazgatási ügyintézı II. 28. építményadó igazgatási ügyintézı III. 29. gépjármőadó igazgatási ügyintézı I. 30. gépjármőadó igazgatási ügyintézı II.

3 3/9 Iparőzési és vállalkozói kommunális adó csoport 31. Iparőzési és vállalkozói kommunális adó csoportvezetı 32. helyi iparőzési és vállalkozói kommunális adó igazgatási ügyintézı I. 33. helyi iparőzési és vállalkozói kommunális adó igazgatási ügyintézı II. 34. helyi iparőzési és vállalkozói kommunális adó igazgatási ügyintézı III. 35. helyi iparőzési és vállalkozói kommunális adó igazgatási ügyintézı IV. Adókönyvelési és végrehajtási csoport 36. adókönyvelési és végrehajtási csoportvezetı 37. adókönyvelési és idegenforgalmi adóeljárási ügyintézı I. 38. adókönyvelési és idegenforgalmi adóeljárási ügyintézı II. 39. adóhátralékok behajtásával kapcsolatos adóeljárási ügyintézı I. 40. adóhátralékok behajtásával kapcsolatos adóeljárási ügyintézı II. Il. Az osztály feladatai A részletes feladat leírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A fıbb feladatok csoportonkénti és munkakörönkénti bontásban a következık. Osztályvezetı, városi fıkönyvelı a Közgazdasági Osztály vonatkozásában feladata az iroda munkaszervezésének, minıségi munkavégzésének biztosítása. információáramlás biztosítása, értekezleteken részvétel, értekezletek tartása közgyőlési és bizottsági elıterjesztések készítése, véleményezése, döntések végrehajtása az iroda által készített szerzıdések ellenırzése, kezelése az iroda által végzett közbeszerzési feladatok ellátása mint városi fıkönyvelınek, feladata a pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó döntések (költségvetési koncepció, költségvetés, beszámolók), intézkedések elıkészítése; az önkormányzat gazdasági folyamatainak figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése, ill. megtétele Bér- és munkaügyi ügyintézı a Polgármesteri Hivatallal kapcsolatban a személyi juttatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása; PH személyi elıirányzatainak tervezésében és a beszámoló készítésében való részvétel; analitikus létszámnyilvántartás; helyi kifizetések, tiszteletdíjak számfejtése;

4 4/9 jövedelemigazolások kiállítása Osztály ügykezelı I-II. Közgazdasági Osztály részére levelezés, posta intézése, határidık figyelemmel kísérése tárgyalásokról, értekezletekrıl emlékeztetı, könyv készítése ügyiratok iktatása, kezelése eszközök, anyagok, készletek, bélyegzık, belsı szabályozó dokumentumok kezelése Költségvetési csoport: Költségvetési csoportvezetı, osztályvezetı helyettes a csoport munkájának szervezése, operatív irányítása, ellenırzése; önkormányzati koncepció, költségvetési rendelet, rendeletmódosítások, beszámolók, közgyőlési elıterjesztésének készítése; utalások engedélyezése Költségvetési és közgazdasági ügyintézı I. közremőködik a koncepció, költségvetési tervjavaslat, ill. módosításai elkészítésében; felhalmozási célú bevételek és kiadások könyvelése; felhalmozási célú kifizetések dokumentumainak ellenırzése, érvényesítése, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra való átadása; lakáscélú helyi támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása Költségvetési és közgazdasági ügyintézı II. magánszemélyek közmőtámogatásának igénylése, a támogatás kiutalása, elszámolása; havi és halmozott elıirányzat-felhasználási ütemterv készítése, és karbantartása; likviditási terv készítése; költségvetési rendelet alapján meghatározott átruházott jogkörök jogcím szerinti nyilvántartása; dolgozói telefondíjak és az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok számlázása; Fejlesztési ügyintézı felhalmozási jellegő feladatok elıirányzatainak tervezésében való közremőködés, pénzügyi teljesítések ellenırzése; szerzıdéstervezetek pénzügyi véleményezése, elıkészítése ellenjegyzésre; EU-s projektek pénzügyi folyamatainak kezelése

5 5/9 Intézményi ügyintézı I. az önkormányzat költségvetési szervek útján ellátott feladatainak gazdasági szempontú megtervezése, a költségvetési szervek költségvetésének összeállítása, a költségvetés végrehajtásának felügyelete Intézményi ügyintézı II-II. közremőködés az önkormányzat éves költségvetésének elıkészítésében, az önkormányzat által fenntartott intézmények éves költségvetési keretszámai kimunkálásában és a költségvetési javaslatok elkészítésében. Intézmények elıirányzati gazdálkodásának figyelemmel kísérése, részvétel a pótelıirányzati kérelmeik kezelésében, közoktatási intézmények tanévi feladatváltozásával kapcsolatos pénzügyi számításokban, valamint a féléves beszámolók elıkészítési, feldolgozási és összesítési munkájában, továbbá az éves költségvetési rendeletek elıkészítésében és módosításaiban, és mindezekkel kapcsolatos különféle testületi anyagok készítésében. Pénzügyi, számviteli és vagyonnyilvántartó csoport: Pénzügyi, számviteli és vagyon-nyilvántartási csoportvezetı a csoport munkájának szervezése, operatív irányítása, ellenırzése; MÁK felé történı adatszolgáltatások számszaki adatai feldolgozásának ellenırzése. a napi fizetési kötelezettségek egyeztetése, utalások engedélyezése, a Közügy integrált ügyviteli rendszer moduljai Polgármesteri Hivatalon belüli hatékony alkalmazás feltételeinek kialakítására javaslatok kidolgozása, intézkedések kezdeményezése, majd vezetıi döntéseket követıen a végrehajtásban való közremőködés (kulcsfelhasználói szerepkör) Pénzügyi ügyintézı I. adóbevallások elkészítése a havi számviteli zárás alapján; vevıi számlák elkészítése; szerzıdéstervezetek pénzügyi véleményezése Pénzügyi ügyintézı II. részvétel adóbevallások elkészítésében; vevıi számlák elkészítése; pénztár ellenıri feladatok ellátása;

6 6/9 Pénzügyi ügyintézı III. szállítói számlák, fizetési kötelezettséget tartalmazó alapbizonylatok iktatása, igazoltatásra való átadása és fizikai visszaérkeztetése; banki anyagok összeállítása; részvétel az önkormányzat napi fizetési kötelezettségek összeállításában Pénzügyi ügyintézı IV. szállítói számlák, fizetési kötelezettséget tartalmazó alapbizonylatok iktatása, igazoltatásra való átadása és fizikai visszaérkeztetése; részvétel a banki anyagok összeállításában; Hivatali dolgozók juttatásainak adminisztratív és pénzügyi rendezése; közhasznú foglalkoztatás rendezése másodlagos pénztár helyettesítés Pénzügyi ügyintézı V. szállítói számlák, fizetési kötelezettséget tartalmazó alapbizonylatok iktatása, igazoltatásra való átadása és fizikai visszaérkeztetése; részvétel a banki anyagok összeállításában; részvétel az önkormányzat napi fizetési kötelezettségeinek összeállításában; szociális támogatások igénylése és elszámolása; elsıdleges helyettesítés az okmányirodai befizetı helyen vagy a pénztárban Pénztáros és pénzügyi ügyintézı házipénztári tevékenység ellátása; leltározásokban, selejtezésekben való részvétel; helyettesítés a szociális támogatások igénylésében és elszámolásában; Postaforgalmi-pénzügyi ügyintézı okmányirodai befizetı hely mőködtetése, csekkek feldolgozása, elszámolás a posta felé; részvétel a szállítói számlák, fizetési kötelezettséget tartalmazó alapbizonylatok iktatásában, fizikai visszaérkeztetésében; Számviteli ügyintézı I. a költségvetési elszámolási számla, állami hozzájárulások számla banki forgalmának könyvelése; hatáskörében pénzügyi ellenjegyzést gyakorol; pénzügyi zárásokban részt vesz.

7 7/9 Számviteli ügyintézı II. a költségvetési elszámolási számla, állami hozzájárulások számla banki forgalmának könyvelése; hatáskörében pénzügyi ellenjegyzést gyakorol; pénzügyi zárásokban részt vesz. Számviteli ügyintézı III. a bankszámla tevékenység teljes körő elıírási és érvényesítési tevékenységének ellátása; a Hivatal követelésállományának nyilvántartása Számviteli ügyintézı IV. a házipénztárban bevételek és kiadások elıírása, érvényesítése és könyvelése teljes körően. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok utalásos számláinak elıírása, érvényesítése és könyvelése. Bevételek analitikus nyilvántartása. Számviteli ügyintézı V. Vegyes elkülönített GESZTOR számla, Lakásépítési számla kezelése, Adó számlák könyvelése. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek és kiadások kezelése. Statisztikai jelentések készítése KSH-nak. Számviteli ügyintézı VI. az önkormányzat tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartása, a tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása Építmény és gépjármőadó csoport: Építmény és gépjármőadó csoportvezetı biztosítja a csoport szakszerő, jogszerő mőködését, szervezi, irányítja a csoport feladatainak végrehajtását. Építményadó és igazgatási ügyintézı I-III. ellátja az elsı fokú adóhatósági ügyintézést az építményadó kivetésérıl, nyilvántartásáról, valamint a talajterhelési díj bevallásáról, nyilvántartásáról való gondoskodás területén Gépjármőadó igazgatási ügyintézı I-II. ellátja a gépjármőadóval kapcsolatos adóeljárási feladatokat

8 8/9 Iparőzési és vállalkozói kommunális adó csoport: Iparőzési és vállalkozói kommunális adó csoport vezetı biztosítja a csoport szakszerő, jogszerő mőködését, szervezi, irányítja a csoport feladatainak végrehajtását, a helyi iparőzési és kommunális adóval kapcsolatos elsıfokú adóhatósági ügyintézést végez Helyi iparőzési és vállalkozói kommunális adó igazgatási ügyintézı I-IV. a helyi iparőzési és kommunális adóval kapcsolatos elsıfokú adóhatósági ügyintézést végez Adókönyvelési és végrehajtási csoport Adókönyvelési és végrehajtási csoportvezetı biztosítja a csoport szakszerő és jogszerő mőködését, szervezi, irányítja feladatainak végrehajtását, a törvényes ügyintézést, az elsı fokú adóhatósági ügyintézés területén. gondoskodik az adók módjára behajtandó kintlévıségek megfelelı kezelésérıl, behajtásáról Adókönyvelési és idegenforgalmi adóeljárási ügyintézı I. ellátja a helyi adókkal kapcsolatos pénzforgalmi és könyvelési feladatokat, ellátja az idegenforgalmi adóval kapcsolatos hatósági ügyintézést Adókönyvelési és idegenforgalmi adóeljárási ügyintézı II. gépjármőadóval kapcsolatos befizetések megfelelı könyvelése, adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggésében is Adóhátralékok behajtásával kapcsolatos adóeljárási ügyintézı I-II. gondoskodik az adók módjára behajtandó kintlévıségek megfelelı kezelésérıl, behajtásáról III. Helyettesítés, kiadmányozás Az osztályvezetıt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott csoportvezetı helyettesíti.

9 9/9 Az osztályvezetı gyakorolja a kiadmányozási jogot az osztály feladatkörében. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az ıt helyettesítı csoportvezetıt illeti ez a jog. Ebben az esetben a kiadmányt erre utaló ( helyett ) jelzéssel kell ellátnia. IV. Hatályba lépés Jelen ügyrend március 1-jén lép hatályba. Egyidejőleg a Közgazdasági Osztály május 1-jén kiadott 8. számú ügyrendje hatályát veszti.

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

ÜGYREND. A Településellátó Szervezet adóköteles és tárgyi adómentes tevékenységeket egyaránt folytat. Adószáma: 15394026-2-13

ÜGYREND. A Településellátó Szervezet adóköteles és tárgyi adómentes tevékenységeket egyaránt folytat. Adószáma: 15394026-2-13 TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET I. fejezet 1./ Jogállása ÜGYREND A Településellátó Szervezet (TESZ) Göd Város Önkormányzatának felügyelete és ellenırzése alatt mőködı önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (IV.30.), 14/2001. (X.30.), 10/1998. (VIII.25.) r-tel módosított 5/1993. (IV.20.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérıl egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000. évi C. tv. a számvitelrıl, az államháztartásról

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

X. Fejezet Záró rendelkezések

X. Fejezet Záró rendelkezések X. Fejezet Záró rendelkezések 54. (1) Az SZMSZ mellékletei: a) 1. melléklet: A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke b) 2. melléklet: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET I./1. A költségvetési szerv jogállása A Szervezet megnevezése: Településellátó Szervezet rövidítve TESZ - Göd Város Önkormányzat (képviselı-testület)

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, az államháztartás működési

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Titkárság A titkárság feladata a polgármester és a jegyző mellett az adminisztratív,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról és a befolyt bevételekrıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: 2008. évi ellenırzési jelentés Az elıterjesztést készítette: dr. Balogh László belsı

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 2. sz. melléklet A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 1. Polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı 1.1. A polgármester kiadmányozza: 1.1.1. A közgyőlés jegyzıkönyveit, rendeleteit, határozatait, együttesen a jegyzıvel.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben