Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni."

Átírás

1 Működési Kódex Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni.

2

3 2 3 Tartalom Előszó 4 Bevezetés 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás és érvényesség 7 Jog és etika 8 A törvény és az etika szerinti cselekvés 8 Vállalatvezetési irányelvek 8 Szociális Charta 9 Superior Value Legfőbb érték 10 Értéknövelés és jövedelmezőség 10 Fenntartható gazdálkodás 10 A vállalati vagyon védelme 10 Passion for our Customers 11 Ügyfeleink iránti elkötelezettség Innovation Innováció 12 Kreativitás 12 Társadalmi fejlődés 12 Respect Tisztelet 13 Együttműködés a munkatársakkal 13 Sokszínűség 13 Együttműködés az érdekképviseleti 13 partnerekkel Integrity Integritás 14 Adatvédelem 14 Érdekkonfliktusok kezelése 14 Pénzmosás 15 Adományozás és szponzoráció 15 Együttműködés harmadik személlyel 15 (részvényesek, szállítók, versenytársak) Top Excellence 16 Kimagasló teljesítmény A Működési Kódex betartása 16 Tájékoztatás, visszacsatolás 16 A Működési Kódex elleni vétségek 17 bejelentése A Működési Kódex megsértésének 17 következményei Impresszum 18 Kapcsolat 18

4 Előszó Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport nemcsak maradéktalan ügyfélközpontúságával, szakértelmével és kiváló teljesítményével állít mércét önmagának, hanem azzal is, hogy munkatársai etikusan cselekszenek. Ez valamennyiünk számára fontos követelmény. Garantáljuk, hogy mindig kifogástalanul, korrektül és példamutatóan cselekszünk. Ezért dolgoztuk ki a csoportszintű értékeinkre épülő Működési Kódexet, amely a Csoport minden munkavállalójára érvényes - az igazgatóság tagjaira, a vezetőkre és munkatársakra - szerte a világon. A Kódexben rögzítettük azokat az alapelveket, amelyek a Deutsche Telekomnál és a Magyar Telekomnál a vállalati és az egyéni magatartásra érvényesek. Cselekedeteinket annak a törekvésnek kell vezérelnie, hogy a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat biztosítsuk ügyfeleinknek, és tisztességes, bizalomteljes kapcsolatot ápoljunk a partnereinkkel. Azt akarjuk, hogy a részvényeseink, üzleti partnereink, alkalmazottaink, a hatóságok, az intézmények és a közvélemény komoly, szavahihető és megbízható partnernek tekintsenek bennünket. Ez az egyik legfontosabb feltétele annak, hogy elérjük célunkat: a Deutsche Telekom és a Magyar Telekom legyen az iparág legtekintélyesebb szolgáltatója. A Működési Kódex nem szabályozza minden cselekedetünket, de csoportunk minden munkavállalója számára iránymutatást nyújt. Alapjául kíván szolgálni a nyitott, demokratikus és a jogszabályoknak megfelelő vállalati kultúrának, amely iránt elkötelezettek vagyunk, és amelyet nap, mint nap meg kell töltenünk tartalommal. A Működési Kódex szelleme elleni vétségeket munkavállalóink érdekében kivizsgáljuk, és következetesen szankcionáljuk. René Obermann a Deutsche Telekom AG elnök-vezérigazgatója Christopher Mattheisen a Magyar Telekom Nyrt. elnök-vezérigazgatója

5 4 5 Ezen a helyen T-Spirit-könyvjelzőt helyeztünk el az Ön számára. Ha már nincs itt, vagy még egyet szeretne rendelni (német vagy angol nyelven áll rendelkezésre), küldjön t az alábbi címre:

6 Bevezetés A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje Tevékenységünket vállalati jövőképünk, küldetésünk és hat központi értékünk határozza meg. Jövőképünk: Deutsche Telekom és Magyar Telekom világszerte a személyes és üzleti kapcsolatok vezető szolgáltatója. Küldetésünk: lendületet adunk a személyes, társadalmi és üzleti kapcsolatoknak. A T-Spirit kijelöli azt az utat, amelyen járva megvalósíthatjuk jövőképünket, elérhetjük céljainkat: Superior Value Legfőbb érték. Folyamatosan növeljük a Deutsche Telekom értékét. Passion for our Customers Ügyfeleink iránti elkötelezettség. Kitűnő termékekkel és szolgáltatásokkal szerzünk örömet ügyfeleinknek. Innovation Innováció. Olyan innovációs kultúrát teremtünk, melyben élvezet dolgozni. Respect Tisztelet. Kiaknázzuk kulturális sokszínűségünket, tiszteljük és segítjük egymást. Integrity Integritás. Nyíltan és becsületesen kommunikálunk, betartjuk ígéreteinket. Top Excellence Kimagasló teljesítmény. Határozottan gondolkodunk és cselekszünk, állandóan nagyobb hatékonyságra törekszünk, minden feladatra a legmegfelelőbb embert választjuk. A jó teljesítményt következetesen jutalmazzuk, miközben fellépünk a helytelen magatartással szemben. Az érvényes jogrend, jövőképünk, küldetésünk, valamint a vállalati értékeink képezik minden vállalati döntésünk és napi üzleti tevékenységünk alapját. Ez vállalati kultúránk alapköve és a Csoport iránti bizalom forrása.

7 6 7 Megvalósítás A vállalatcsoport vezetése megteremti a nyílt és kiszámítható vállalati kultúra alapjait, amely alapján munkatársaink cselekvéseikben az erkölcs, a jog, valamint a Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport értékei alapján döntenek. A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport elvárja a vezetőktől, hogy a vállalati ügyeket hatékonyan és a Működési Kódexben foglaltak szellemében végezzék,és ehhez teremtsék meg a szükséges munkafeltételeket a munkatársak számára is: biztosítsák a Működési Kódex betartását, ismerjék fel, vitassák meg, és következetesen kezeljék az annak meg nem felelő viselkedést. Alkalmazás és érvényesség A Működési Kódexben foglaltak a Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport minden munkatársára érvényesek: az igazgatósági tagokra, ügyvezetőkre, vezetőkre, munkatársakra és olyan személyekre, akiket a munkatársakkal funkcionálisan egyenértékűen alkalmaznak (pl. kihelyezett munkatársak, kölcsönmunkaerő vagy tanácsadók). A vállalatcsoport külföldön működő vállalatai a Működési Kódex végrehajtásánál vegyék figyelembe az adott nemzeti jogszabályokat. Minden munkatársnak a Működési Kódexben foglaltak szerint kell cselekednie. Kétséges esetekben az alkalmazottak forduljanak felettesükhöz vagy az illetékes szakmai szervezethez. A Működési Kódexben foglaltak elleni vétségek fegyelmi szankciókkal járhatnak.

8 Jog és etika A törvény és az etika szerinti cselekvés Tiszteletben tartjuk a törvényeket, és ugyanezt várjuk el üzleti partnereinktől is. A nemzeti és/vagy nemzetközi jogi keretfeltételek a Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport minden üzleti tevékenységére érvényesek. Tiszteletben tartjuk azoknak az országoknak a kultúráját és etikai értékeit, amelyekben a Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport tevékenységet folytat. Vállalatvezetési irányelvek 1 A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport kiáll a felelősségteljes vállalati vezetés elvei mellett (pl. Deutscher Corporate Governance Kodex 2, Sarbanes-Oxley törvény 3 ). A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport minden munkatársától elvárjuk, hogy ezeket az elveket támogassa, és alapjait betartsa. 1) A vállalatvezetési irányelvek (Corporate Governance) kifejezi egy-egy vállalat irányításának és ellenőrzésének jogi és tényleges rendszerbeli kereteit. Ehhez tartozik a társaság irányítási és ellenőrzési kompetenciájának felosztása a társasági szervek, a közgyűlés, a felügyelő bizottság és az igazgatóság között. 2) A Corporate Governance kormánybizottság által elfogadott Deutscher Corporate Governance Kodex a tőzsdén jegyzett német vállalatok irányítására és ellenőrzésére (a vállalatvezetésre) vonatkozó lényeges jogszabályi előírások mellett javaslatként és követendő példaként nemzetközileg és egyes országokban elismert sztenderdeket is tartalmaz a jó és felelősségteljes vállalatvezetésre. 3) A Deutsche Telekom Csoportra és a Magyar Telekom Csoportra, mint nemzetközileg tevékenykedő, a New York Stock Exchange listáján is szereplő vállalkozásokra egyértelműen vonatkoznak az Egyesült Államokban 2002-ben kiadott Sarbanes-Oxley Act (SOX) rendelkezései. A SOX vállalatokra és azok könyvvizsgálóira vonatkozó törvény, amelynek célja a vállalatok számvitelének javítása.

9 8 9 Szociális Charta 4 A szociális standardok a Szociális Charta révén az egész vállalatcsoport vonatkozásában átláthatók és kötelező jellegűek. Ennek alapját a Global Compact 5 értékei, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ILO 6 és az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) nemzetközileg elismert normái, irányelvei és standardjai képezik. A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport a nemzetközileg elismert szociális standardokat a szállítókkal, üzleti partnerekkel és harmadik személyekkel kötött üzletekben is betartja. 4) A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport Szociális Chartája önként vállalt kötelezettség a munkaadói oldal részéről a minimális szociális standardoknak az egész vállalat csoportnál történő betartására. Alapvető elveket tartalmaz a munkakapcsolatokra és a foglalkoztatási feltételekre. A standardok betartását szállítóinktól is elvárjuk. 5) A Global Compact az ENSZ egész világra kiterjedő kezdeményezése az Egyesült Nemzetek, a gazdaság és más társadalmi csoportok közötti együttműködés támogatására és fokozására. A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport vállalja, hogy vállalati politikájában tiszteletben tartja az emberi jogok védelmére, a munka-, szociális és környezetvédelmi standardokra, valamint a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó tíz alapelvet. 6) Az ILO Nemzetközi Munkaügyi Szervezet az Egyesült Nemzetek külön szervezete. A kormányok, a munkavállalók és a munkaadók reprezentánsai 177 tagállamot képviselnek az ILO szerveiben. Az aktivitások súlypontját nemzetközi munka- és szociális normák létrehozása képezi. A cél a munkatársak életfeltételeinek javítása.

10 Superior Value Legfőbb érték Értéknövelés és jövedelmezőség Minden lehetőséget kihasználunk, hogy a Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport értékét fenntartható módon növeljük. Jövedelmező növekedésre törekszünk, melynek során tiszteletben tartjuk a társadalmat és a természetes környezetet. Fenntartható gazdálkodás A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport a fenntartható gazdálkodásra kötelezi el magát, és vallja, hogy a gazdaság, a társadalom és a környezetvédelem egyenrangúan kezelendő: figyelembe vesszük vállalatként tett cselekvéseink hosszú távú következményeit, és döntéseinkben tekintettel vagyunk a jövő nemzedékeinek szükségleteire is. A vállalati vagyon védelme A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport védi szellemi és anyagi értékeit a munkatársak, ügyfelek, üzleti partnerek, szállítók, beruházók, és részvényesek (érdekelt felek) és a társadalom érdekében.

11 Passion for our Customers Ügyfeleink iránti elkötelezettség A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport mindenkor és mindenütt törekszik termékei és szolgáltatásai legjobb minőségére, ügyfelei elégedettségének növelésére, amely a munkatársak minőség iránti elkötelezettségén alapul. Az ügyfelekkel fennálló partneri kapcsolatok alapját az integritás, a nyílt párbeszéd, valamint a következetesen az ügyfelek igényeinek kielégítésére irányuló cselekvés képezi. Vállalatcsoportunkat ügyfeleink elégedettségének növelése érdekében folyamatosan továbbfejlesztjük.

12 Innovation Innováció Kreativitás Az innováció biztosítja a Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport sikerét. Védjük a saját és mások szellemi tulajdonát, olyan innovatív kultúrát teremtünk, amelynek keretei között a munkavégzés, a kreativitás és az elkötelezettség örömet jelent. Nyitottak vagyunk új, kreatív ötletek és megoldások iránt, támogatjuk munkatársaink javaslatait. Saját tapasztalatainkat is felhasználjuk annak érdekében, hogy fejlesszük az innovációs kultúrát. Társadalmi fejlődés A jövőbe mutató kommunikációs és információs technológiák innovatív alkalmazásokat tesznek lehetővé személyes életünk és a munka világában. A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport vállalja azt a felelősséget, hogy innovációkkal és új technológiákkal irányt szabjon és javítsa az emberek életének minőségét.

13 Respect Tisztelet Együttműködés a munkatársakkal Munkatársaink meghatározóak a Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport sikerében. Az ő felelősségteljes és vállalkozó szellemű cselekvésük tartósan biztosítja és bővíti a globális piacon elfoglalt pozíciónkat. A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport olyan feltételeket teremt, amelyek szakmai és személyes perspektívát tárnak fel, amelyek mellett munkatársaink kiváló teljesítményeket nyújthatnak és nagyszerű eredményeket érhetnek el. Számítunk motivált és képzett, a változást esélynek tekintő, fejlődni vágyó munkatársainkra, akikért a Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport szociális felelősséget visel és törekszik foglalkoztathatóságuk 7 növelésére. Sokszínűség Az emberek sokszínűsége, valamint az értékek tiszteletben tartása sikerünk kulcsa. Az érdekelt felek személyes sokszínűségét elismerjük, nagyra értékeljük, és igyekszünk építeni erre a vállalatcsoport érdekében. A nemzetközibbé válás és globalizálódás körülményei között támogatjuk és igényeljük a személyes és kulturális sokszínűséget a jobb munka- és életminőség érdekében. Együttműködés az érdekképviseleti partnerekkel A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport nyíltan és bizalommal működik együtt a munkavállalói érdekképviseletekkel, konstruktív párbeszédet folytat és korrekt érdekegyeztetésre törekszik velük. 7) Foglalkoztathatóság alatt valamely személy azon képessége értendő, hogy szakértelmét és teljesítőképességét képes úgy továbbfejleszteni, hogy keresőképes maradhasson.

14 Integrity Integritás Az integritás meghatározza a Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport valamennyi partnerével fennálló viszonyunkat. Adatvédelem A személyes adatok különös veszélynek vannak kitéve a kommunikációs rendszereknek az egész világra kiterjedő hálózata miatt. Ismerjük ügyfeleink, részvényeseink és munkatársaink adatainak rendkívüli bizalmasságát, és ennek megfelelően védjük az adatokat a jogtalan felhasználástól. A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport belső szabályozással biztosítja az adatvédelem egységesen magas színvonalát. Érdekkonfliktusok kezelése Törekszünk arra, hogy elkerüljünk minden olyan érdekkonfliktust, mely hátrányosan hatna vállalatunkra. Minden munkatársnak tudatosan külön kell kezelnie a saját, és a vállalati érdekeket. A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport munkatársainak kerülniük kell a korrupt viselkedés minden formáját. Elutasítjuk a vállalatok, hatóságok vagy állami intézmények döntéshozóinak felkínált, ígért, vagy nyújtott előnyökkel történő befolyásolását. Úgyszintén tilos ilyen előnyöket üzleti tárgyalások során harmadik személyektől kérni, megígértetni vagy elfogadni. A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport minden munkatársa számára tilos a bennfentes kereskedelem: bennfentes információ felhasználásával a bennfentes információval érintett értékpapírra, tőzsdei termékre ügyletet kötni vagy ilyen ügylet kötésére megbízást adni.

15 14 15 Pénzmosás A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport támogat minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy befolyásának körében megakadályozza a pénzmosást. Adományozás és szponzoráció A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport pénzés tárgybeli adományokkal, valamint szolgáltatásokkal támogatja a képzést, a tudományt, a művészetet és a kultúrát, valamint a szociális ügyeket, a sportot és a környezetvédelmet. Az adományoknak ennek során összhangban kell állniuk az érvényes szabályokkal. Adományokat nem nyújtunk magánszemélyeknek, magánszámlákra és olyan személyeknek vagy szervezeteknek, akik vagy amelyek tevékenységükkel árthatnak a Csoport jó hírnevének. Együttműködés harmadik személlyel (részvényesek, szállítók, versenytársak) A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport biztosítja, hogy az árfolyamra vonatkozó belső információkat a jogi keretfeltételeknek megfelelően a média közvetítésével haladéktalanul a részvényesek rendelkezésére bocsátja. Üzleti kapcsolatainkban, szállítóinkkal, az őszinteség, megbízhatóság, és bizalom alapján partneri viszony kialakítására törekszünk. Valljuk a versenytársainkkal való korrekt kapcsolatokat, és támogatjuk a valódi, szabad versenyt, mely a piacgazdaság alapja, serkenti a hatékonyságot, a gazdasági fejlődést, és innovativitást.

16 Top Excellence Kimagasló teljesítmény A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport önmagától, mint vállalattól, és minden munkatársától is azt várja, hogy fejlődése érdekében saját tapasztalatait használja fel, feladatait legjobb tudása szerint, kezdeményezően végezze, és rendszeresen mérettesse meg magát. Eltökélten törekszünk arra, hogy a Deutsche Telekom Csoport és Magyar Telekom Csoport hatékonyságát és kiválóságát folyamatosan javítsuk. A Működési Kódex betartása A Működési Kódex, a Code of Conduct betartása, az értékek, és szabályok szerinti cselekvés a Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport minden munkatársának kötelezettsége. Kétséges esetekben az illetékes felsővezető a csoport megfelelőségi igazgatóval és a humán erőforrás területtel együtt dönti el, hogy valamely cselekedet helyes-e, és megfelel-e az előírásoknak és a szabályoknak. Tájékoztatás és visszacsatolás A vezetők felelőssége a munkatársak tájékoztatása a Működési Kódexről, és az abban megfogalmazott kötelezettségekről, továbbá a tájékoztatás kétévenkénti megismétlése.

17 16 17 A Működési Kódex elleni vétségek bejelentése Minden munkavállalónak és az érdekelt feleknek feladata, hogy jelentsék a Működési Kódex megszegésének eseteit. A panaszokat telefonon, levélben vagy ben lehet eljuttatni a Magyar Telekom Etikai vonalra vagy a BKMS rendszer használatával. (Az elérhetőségeket a 18. oldalon találja meg.) A munkatársak először közvetlen felettesükhöz fordulhatnak. A bejelentéseket, ha valaki ezt választja, névtelenül is be lehet nyújtani. A Működési Kódex megsértésének következményei A szándékosan hibás magatartás és a Működési Kódex, azaz az értékek és kötelezettségek, valamint törvényes rendelkezések megsértése elfogadhatatlan, azok megsértése felelősségre vonással jár. A bejelentéseket szigorúan titkosan kezeljük, és azonnali és hatékony kivizsgálásuk biztosított. Az Etikai vonal a felelős vezetőkkel együtt teszi meg a további lépéseket a kérdések tisztázására.

18 Bővebb információk a Deutsche Telekom Működési Kódexéről: Internet: Intranet: intranet.telekom.de/code-of-conduct-en Impresszum Szerkesztő Deutsche Telekom AG Központi Emberi erőforrás fejlesztés Felelős kiadó Dr. Volker Hasewinkel, Humán erőforrás fejlesztés vezetője Friedrich-Ebert-Allee Bonn A Magyar Telekom Etikai vonal elérhetősége Cím: Csoport megfelelőségi igazgató 1013 Budapest Krisztina krt. 55. Telefon: Internet: A Deutsche Telekom Etikai vonal elérhetősége Cím: Deutsche Telekom AG Ethicsline Friedrich-Ebert-Allee Bonn Intranet : Internet: Telefon: Fax: Felhívjuk a figyelmét, hogy ha A Működési Kódex elleni vétségek bejelentése című fejezet szerint bejelentést küld a Deutsche Telekom Etikai vonalára, ez kizárólag a bepanaszolt személy azonosítására alkalmas adatok nélkül tehető. Személyes adatok jogellenes továbbítása polgári és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. E brosúra szövegét megfelelő képzettségű anyanyelvi fordítók fordították az adott ország nyelvére. Ha ennek ellenére előfordulna kétértelmű vagy félreérthető megfogalmazás. Kétség esetén a Működési Kódex német és angol nyelvű brosúrájában szereplő szövege a mérvadó.

19 19

20

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

Tartalom. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Innovation Innováció 12 Kreativitás 12 Társadalmi fejlődés 12.

Tartalom. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Innovation Innováció 12 Kreativitás 12 Társadalmi fejlődés 12. > 2 3 Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás és érvényesség 7 Jog és etika 8 A törvény és az etika szerinti cselekvés 8 Vállalatvezetési

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Etikai Kódexe

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Etikai Kódexe Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Etikai Kódexe Az Etikai Kódex célja, hogy a Polgármesteri Hivatal minden munkatársa számára munkakörtől és vezetői beosztástól függetlenül meghatározza

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 0134 DT brochure HUN.indd 1 3/30/11 4:21:53 PM 0134 DT brochure HUN.indd 2 3/30/11 4:21:55 PM Előszó 2 3 Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

AZ ESSILOR ALAPELVEI

AZ ESSILOR ALAPELVEI AZ ESSILOR ALAPELVEI Munkavégzésünk során mindannyian osztozunk az Essilor felelősségében és ügyelünk jó hírnevére. Ezért ismernünk kell, és tiszteletben kell tartanunk a mindenkire érvényes alapelveket.

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe 2008. november Tartalomjegyzék Előszó 4 Bevezetés 4 I. Az Etikai Kódex fogalma, célja és hatálya 5 Az Etikai Kódex fogalma 5 Az Etikai Kódex célja 5 Az Etikai Kódex

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex 2015. október 2 Tartalom 3 Előszó 4 5. Tisztességes verseny 18 CR-alapelvek, Magatartáskódex

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004.

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. T-Mobile Magyarország - a piacvezető mobil szolgáltató 19.38% 47.19% TMM Pannon Vodafone 33.43% 2004.október 2 Életutunk a technológiai kiválóságtól

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei

ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei Tartalomjegyzék ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ Jelen dokumentum célja, hogy a közösségi alapítvány szervezése mellett elköteleződött személyeknek iránymutatásként,

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalkozás vezetéséről és irányításáról szóló intelmek Budapest, 2014. Április Az AKC az MCS Kft. saját márkája! MCS Management & Controlling-Service

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

~%NIS Z. Etikai Kódex. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Ervényesség kezdete: november 30.

~%NIS Z. Etikai Kódex. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Ervényesség kezdete: november 30. ~%NIS Z O O NEMZETI SZOLGÁLTATÓ INFOKOMMUNIKACIÓS ZRT. Etikai Kódex Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ervényesség kezdete: 2011. november 30. I. Az Etikai Kódex alkalmazása

Részletesebben

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat Atlas Copco Group Üzleti Magatartási Szabályzat Tartalom Atlas Copco Group 1 First in Mind First in Choice 2 Alapvető értékek 3 Kapcsolatrendszerünk 4 Társadalom és környezet 5 Alkalmazottak 6 Ügyfelek

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

INTEGRITÁS MENEDZSMENT

INTEGRITÁS MENEDZSMENT INTEGRITÁS MENEDZSMENT AJÁNLOTT DIASOR TRÉNEREKNEK NKE, KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK: KIDOLGOZTA: Dr. Pallai Katalin és Dr. Zsolt Péter 9. RÉSZ. INTEGRITÁS MENEDZSMENT 9/30/2014 PALLAI: Integritás menedzsement

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ WIR ALLE SIND DIE POST. @@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mi mindannyian @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ a postához @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ tartozunk. @@ELŐSZÓ@@

Részletesebben

Code of AZ ÖSTERREICHISCHE POST AG VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: AMIKOR TÉNYLEG FONTOS,, AKKOR VÁLASSZA INKÁBB A POSTÁT!

Code of AZ ÖSTERREICHISCHE POST AG VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: AMIKOR TÉNYLEG FONTOS,, AKKOR VÁLASSZA INKÁBB A POSTÁT! LINKEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ALÁBB MEGTALÁLJÁK A VISELKEDÉSI SZABÁLYZATBAN HIVATKOZOTT LINKEKET TÉMÁK SZERINT, ÁBÉCÉSORRENDBEN, A FORRÁSHELLYEL EGYÜTT: AZ ÖSTERREICHISCHE POST AG VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés

PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés Budapest, 2007. szeptember 19. Tartalom Szolgáltató - Szolgáltatás - Szerződés Megfelelőség

Részletesebben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában,

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013

FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013 FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013 XV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL -BESZÉLGETÉS SZOMOLÁNYI KATALIN BUDAPEST, 2014. SZEPTEMBER 3. MAGYAR TELEKOM ÜGYFÉLSZÁMAI ~ ~ Energia 175 000 TV 900 000 ~ Internet 850

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service. Pénzügyi tanácsadás. Bizalom Diszkréció Szakértelem

The Leader for Exceptional Client Service. Pénzügyi tanácsadás. Bizalom Diszkréció Szakértelem The Leader for Exceptional Client Service Pénzügyi tanácsadás Bizalom Diszkréció Szakértelem A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata.

Részletesebben

Esettanulmány 1. Üzleti Etika Munkahelyi környezet Környezetvédelem Piaci Környezet Társadalom (Közösség)

Esettanulmány 1. Üzleti Etika Munkahelyi környezet Környezetvédelem Piaci Környezet Társadalom (Közösség) 1. Cég adatok Esettanulmány 1 Cég név: Van Dorp installaties bv Tevékenységi Ágazat: Műszaki berendezések Tevékenységi kör/ Fő tevékenység: Tűzvész megakadályozása, műszaki támogatás, klíma technika és

Részletesebben

vállalati felelősségvállalás alapelvei

vállalati felelősségvállalás alapelvei Az ALDI SÜD vállalatcsoport vállalati felelősségvállalás alapelvei Bevezetés Az ALDI DÉL vállalatcsoportra a felelős vállalatirányítás elvei érvényesek. Ebben az iratban szemléltetjük, melyik alapelvek

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója KÓDEX ETIKAI 2015 Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója 2 Bevezet A Magyar Posta nemzeti közszolgáltatóként 1867 óta lát el postai tevékenységet.

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

ETIKAI KódEx ETIKAI KódEx

ETIKAI KódEx ETIKAI KódEx ETIKAI kódex ETIKAI kódex Bevezetés Az üzleti jó hírnév és megbecsülés, sohasem eleve adott és magától nem marad fenn. Az MKB üzleti reputációja és integritása a Bank munkatársainak kezében van. A jogellenes,

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MU NKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNK AFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A

Részletesebben

2. 3. Az ISO 26000 kialakulása. Minden kontinensen jelen vagyunk. ISO 26000 A stratégia eszköze

2. 3. Az ISO 26000 kialakulása. Minden kontinensen jelen vagyunk. ISO 26000 A stratégia eszköze Minden kontinensen jelen vagyunk 17.000 munkatárs, 500 telephely, 62 országban Világszerte Partnereink szolgálatában! ISO 26000 A stratégia eszköze Vezérelvünk a felelősség és a bizalom CSR jelentések

Részletesebben

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex Korrekt viselkedés Geberit magatartáskódex Kedves kollégák! Nemzetközi vállalatként világszerte csúcsteljesítményt nyújtunk a szanitertechnika területén. Elhivatottságunk jelenti sikerünk zálogát ma és

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐSZÓ...6 2. BEVEZETÉS...7 3. AZ ETIKAI KÓDEX FOGALMA,

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20.

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. Vállalatokkal szembeni percepciók 2 OK, de túl kell élni 3 TARTALOM 1. Percepciók 2. Túlélés 3. Keretek, amik között

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

A Magyar Telekom legutóbbi fenntarthatósági eredményei

A Magyar Telekom legutóbbi fenntarthatósági eredményei A Magyar Telekom legutóbbi fenntarthatósági eredményei Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Osztály, osztályvezető 2009.06.25. 1 Tartalom 1. Vállalati fenntarthatóság 2. Magyar Telekom gyakorlat

Részletesebben

A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség - Panelbeszélgetés

A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség - Panelbeszélgetés A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség - Panelbeszélgetés Fenntarthatóság fejlődés növekedés: A gazdasági növekedés ökológiai és társadalmi feltételei

Részletesebben

CSRH Díj pályázati útmutató

CSRH Díj pályázati útmutató CSRH Díj 2016 - pályázati útmutató w ww. cs rhun gary. e u TARTALOM 1. A mérhető felelősség útján... 3 2. Információk, adatok a CSR Hungary Díj 2016-hoz... 4 2.1 Infografika az eddigi pályázók adatai

Részletesebben

Üdvözöljük! Ön számít

Üdvözöljük! Ön számít Üdvözöljük! Ön számít 2 Az ügyfél az első Bármit teszünk, ügyfeleink igényeiből indulunk ki Hiszen a munkánk Önről szól. Az Ön életéről, igényeiről és pénzügyi biztonságáról. Ezért az NN-nél folyamatosan

Részletesebben

BALMEX ETIKAI KÓDEX R:\Etikai Kódex BALMEX\BX Etikai Kodex j1.doc Létrehozás dátuma: 2004.01.09. du. 1:57

BALMEX ETIKAI KÓDEX R:\Etikai Kódex BALMEX\BX Etikai Kodex j1.doc Létrehozás dátuma: 2004.01.09. du. 1:57 BALMEX ETIKAI KÓDEX R:\Etikai Kódex BALMEX\BX Etikai Kodex j1.doc Létrehozás dátuma: 2004.01.09. du. 1:57 Általános Alapelvek Fő feladatunk egy gazdaságilag szilárd és sikeres vállalkozást kialakítani

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A magyarországi TOP 200 vállalat etikai intézményeinek kérdıíves felmérése, 2013

A magyarországi TOP 200 vállalat etikai intézményeinek kérdıíves felmérése, 2013 A magyarországi TOP 200 vállalat etikai intézményeinek kérdıíves felmérése, 2013 Dr. Szegedi Krisztina egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Üzleti Vállalkozási Tanszék MOL-csoport Etikai Tanács elnök HBLF

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Az MVM Csoport közötti stratégiája

Az MVM Csoport közötti stratégiája Az MVM Csoport 201-2020 közötti stratégiája Az új MVM jövőkép Az MVM regionálisan is versenyképes, jövő- és ügyfélorientált vállalatcsoport, amely folyamatos innováció mellett felelős, fenntartható és

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 4. sz. melléklet az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatához Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Hatályos: 2016. június 10. napjától 1. A politika célja Az OTP Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben