Tartalom. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Innovation Innováció 12 Kreativitás 12 Társadalmi fejlődés 12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Innovation Innováció 12 Kreativitás 12 Társadalmi fejlődés 12."

Átírás

1 > 2 3 Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás és érvényesség 7 Jog és etika 8 A törvény és az etika szerinti cselekvés 8 Vállalatvezetési irányelvek 8 Szociális Charta 9 Superior Value Legfőbb érték 10 Értéknövelés és jövedelmezőség 10 Fenntartható gazdálkodás 10 A vállalati Működési vagyon védelme Kódex 10 Passion for our Customers 11 Ügyfeleink iránti elkötelezettség Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Innovation Innováció 12 Kreativitás 12 Társadalmi fejlődés 12 Respect Tisztelet 13 Együttműködés a munkatársakkal 13 Sokszínűség 13 Együttműködés az érdekképviseleti 13 partnerekkel Integrity Integritás 14 Adatvédelem 14 Érdekkonfliktusok kezelése 14 Pénzmosás 15 Adományozás és szponzoráció 15 Együttműködés harmadik személlyel 15 (részvényesek, szállítók, versenytársak) Top Excellence 16 Kimagasló teljesítmény A Működési Kódex betartása 16 Tájékoztatás, visszacsatolás 16 A Működési Kódex elleni vétségek 17 bejelentése A Működési Kódex megsértésének 17 következményei Impresszum 18 Kapcsolat 18

2 2 3 Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás és érvényesség 7 Jog és etika 8 A törvény és az etika szerinti cselekvés 8 Vállalatvezetési irányelvek 8 Szociális Charta 9 Superior Value Legfőbb érték 10 Értéknövelés és jövedelmezőség 10 Fenntartható gazdálkodás 10 A vállalati vagyon védelme 10 Passion for our Customers 11 Ügyfeleink iránti elkötelezettség Innovation Innováció 12 Kreativitás 12 Társadalmi fejlődés 12 Respect Tisztelet 13 Együttműködés a munkatársakkal 13 Sokszínűség 13 Együttműködés az érdekképviseleti 13 partnerekkel Integrity Integritás 14 Adatvédelem 14 Érdekkonfliktusok kezelése 14 Pénzmosás 15 Adományozás és szponzoráció 15 Együttműködés harmadik személlyel 15 (részvényesek, szállítók, versenytársak) Top Excellence 16 Kimagasló teljesítmény A Működési Kódex betartása 16 Tájékoztatás, visszacsatolás 16 A Működési Kódex elleni vétségek 17 bejelentése A Működési Kódex megsértésének 17 következményei Impresszum 18 Kapcsolat 18

3 4 5 Előszó Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Deutsche Telekom nemcsak maradéktalan ügyfélközpontúságával, szakértelmével és kiváló teljesítményével állít mércét önmagának, hanem azzal is, hogy munkatársai etikusan cselekszenek. Ez valamennyiünk számára fontos követelmény. Garantálni akarjuk, hogy mindig kifogástalanul, korrektül és példamutatóan cselekedjünk. Ezért dolgoztuk ki a csoportszintű értékeinkre épülő Működési Kódexet, amely a DT Csoport minden alkalmazottjára érvényes, az igazgatóság tagjaira, a vezetőkre és munkatársakra szerte a világon. A kódexben rögzítettük azokat az alapelveket, amelyek a Deutsche Telekom Csoportnál a vállalati és az egyéni magatartásra érvényesek. A Működési Kódex nem cselekvési utasítás, de csoportunk minden alkalmazottja számára iránymutatást nyújt. Alapjául kíván szolgálni a nyitott, demokratikus és a jogszabályoknak megfelelő vállalati kultúrának, amely iránt elkötelezettek vagyunk, és amelyet nap mint nap meg kell töltenünk tartalommal. A Működési Kódex szelleme elleni vétségeket alkalmazottaink érdekében kivizsgáljuk és következetesen szankcionáljuk. Cselekedeteinket annak a törekvésnek kell vezérelnie, hogy a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat biztosítsuk ügyfeleinknek, és tisztességes, bizalomteljes kapcsolatot ápoljunk a partnereinkkel. Azt akarjuk, hogy a részvényeseink, üzleti partnereink, alkalmazottaink, a hatóságok, az intézmények és a közvélemény komoly, szavahihető és megbízható partnernek tekintsenek bennünket. Ez az egyik legfontosabb feltétele annak, hogy elérjük a célunkat: a Deutsche Telekom Csoport az iparág legtekintélyesebb szolgáltatója legyen. René Obermann A Deutsche Telekom AG elnök-vezérigazgatója Ezen a helyen T-Spirit-könyvjelzőt helyeztünk el az Ön számára. Ha már nincs itt, vagy még egyet szeretne rendelni (német vagy angol nyelven áll rendelkezésre), küldjön t az alábbi címre:

4 6 7 Előzetes megjegyzések A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje Tevékenységünket vállalati jövõképünk, küldetésünk és hat központi értékünk határozza meg. Jövõképünk: Deutsche Telekom világszerte a személyes és üzleti kapcsolatok vezető szolgáltatója. Küldetésünk: lendületet adunk a személyes, társadalmi és üzleti kapcsolatoknak. A T-Spirit kijelöli azt az utat, amelyen járva megvalósíthatjuk jövőképünket, elérhetjük céljainkat: Superior Value Legfőbb érték. Folyamatosan növeljük a Deutsche Telekom értékét. Passion for our Customers Ügyfeleink iránti elkötelezettség. Kitűnő termékekkel és szolgáltatásokkal szerzünk örömet ügyfeleinknek. Innovation Innováció. Olyan innovációs kultúrát teremtünk, melyben élvezet a munka. Respect Tisztelet. Kiaknázzuk kulturális sokszínűségünket, tiszteljük és segítjük egymást. Integrity Integritás. Nyíltan és becsületesen kommunikálunk, betartjuk ígéreteinket. Top Excellence Kimagasló teljesítmény. Határozottan gondolkodunk és cselekszünk, állandóan nagyobb hatékonyságra törekszünk, minden feladatra a legmegfelelőbb embert választjuk. A jó teljesítményt következetesen jutalmazzuk, miközben fellépünk a helytelen magatartással szemben. Megvalósítás A vállalatcsoport vezetése megteremti a nyílt és kiszámítható vállalati kultúra előfeltételeit, amely alapján munkatársaink cselekvéseikben az erkölcs, a jog és a Deutsche Telekom Csoport értékei alapján döntenek. A Deutsche Telekom Csoport elvárja a vezetőktől, hogy a vállalati ügyeket hatékonyan és a Működési Kódexben foglaltak szellemében végezzék,és ehhez teremtsék meg a szükséges munkafeltételeket a munkatársak számára is: biztosítsák a Működési Kódex betartását, ismerjék fel, vitassák meg, és következetesen kezeljék az annak meg nem felelő viselkedést. Minden munkatársnak a Működési Kódexben foglaltak szerint kell cselekednie. Kétséges esetekben az alkalmazottak forduljanak felettesükhöz vagy az illetékes szakmai szervezethez. A Működési Kódexben foglaltak elleni vétségek fegyelmi szankciókkal járhatnak. Alkalmazás és érvényesség A Működési Kódexben foglaltak a Deutsche Telekom Csoport minden munkatársára érvényesek: az igazgatósági tagokra, ügyvezetőkre, vezetőkre, munkatársakra és olyan személyekre, akiket a munkatársakkal funkcionálisan egyenértékűen alkalmaznak (pl. kihelyezett munkatársak, kölcsönmunkaerő vagy tanácsadók). A vállalatcsoport külföldön működő vállalatai a Code of Conduct végrehajtásánál vegyék figyelembe az adott nemzeti jogszabályokat. Az érvényes jogrend, jövõképünk, küldetésünk és vállalati értékeink képezik minden vállalati döntésünk és napi üzleti tevékenységünk alapját. Ez vállalati kultúránk alapköve és a Csoport iránti bizalom forrása.

5 8 9 Jog és etika A törvény és az etika szerinti cselekvés Tiszteletben tartjuk a jogot, és ugyanezt várjuk el üzleti partnereinktől is. A nemzeti és/vagy nemzetközi jogi keretfeltételek a Deutsche Telekom Csoport minden üzleti tevékenységére érvényesek. Tiszteletben tartjuk azoknak az országoknak a kultúráját és etikai értékeit, amelyekben a Deutsche Telekom Csoport tevékenységet folytat. Vállalatvezetési irányelvek 1 A Deutsche Telekom Csoport kiáll felelősségteljes vállalati vezetés elvei mellett (pl. Deutscher Corporate Governance Kodex 2, Sarbanes Oxley Törvény 3 ). A Deutsche Telekom Csoport minden munkatársától elvárjuk, hogy ezeket az elveket támogassa, és alapjait betartsa. Szociális Charta 4 A szociális standardok a Szociális Charta révénaz egész vállalatcsoport vonatkozásában átláthatók és kötelező jellegűek. Ennek alapját a Global Compact 5 értékei, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ILO 6 és az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) nemzetközileg elismert normái, irányelvei és standardjai képezik. A Deutsche Telekom Csoport a nemzetközileg elismert szociális standardokat a szállítókkal, üzleti partnerekkel és harmadik személyekkel kötött üzletekben is betartja. 1) A vállalatvezetési irányelvek (Corporate Governance) kifejezi egyegy vállalat irányításának és ellenőrzésének jogi és tényleges rendszerbeli kereteit. Ehhez tartozik a kompetencia felosztása a társasági szervekre, a közgyűlésre, a felügyelő bizottságra és az igazgatóságra a társaság irányítását és ellenőrzését tekintve. 2) A Corporate Governance kormánybizottság által elfogadott Deutscher Corporate Governance Kodex a tőzsdén jegyzett német vállalatok irányítására és ellenőrzésére (a vállalatvezetésre) vonatkozó lényeges jogszabályi előírások mellett javaslatként és követendő példaként nemzetközileg és egyes országokban elismert sztenderdeket is tartalmaz a jó és felelősségteljes vállalatvezetésre. 3) A Deutsche Telekom Csoportra mint nemzetközileg tevékenykedő, a New York Stock Exchange listáján is szereplő vállalkozásra egyértelműen vonatkoznak az Egyesült Államokban ben kiadott Sarbanes-Oxley Act (SOX) rendelkezései. A SOX vállalatokra és azok könyvvizsgálóira vonatkozó törvény, amelynek célja a vállalatok számvitelének javítása. 4) A Deutsche Telekom Csoport Szociális Chartája a munkaadói oldal részéről a minimális szociális standardoknak az egész vállalat csoportnál történő betartására vállalt önkéntes kötelezettség. Alapvető elveket tartalmaz a munkakapcsolatokra és foglalkoztatási feltételekre. A standardok betartását szállítóinktól is elvárjuk. 5) A Global Compact az ENSZ egész világra kiterjedő kezdeményezése az Egyesült Nemzetek, a gazdaság és más társadalmi csoportok közötti együttműködés támogatására és fokozására. A Deutsche Telekom Csoport vállalja, hogy vállalati politikájában tiszteletben tartja az emberi jogok védelmére, a munka-, szociális és környezetvédelmi standardokra, valamint a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó tíz alapelvet. 6) Az ILO Nemzetközi Munkaügyi Szervezet az Egyesült Nemzetek külön szervezete. 177 tagállamot képviselnek a kormányok, munkavállalók és munkaadók reprezentánsai az ILO szerveiben. Az aktivitások súlypontját nemzetközi munka- és szociális normák létrehozása képezi. A cél a munkatársak életfeltételeinek javítása.

6 Superior Value Legfőbb érték Passion for our Customers Ügyfeleink iránti elkötelezettség Értéknövelés és jövedelmezőség Minden lehetőséget kihasználunk, hogy a Deutsche Telekom Csoport értékét folyamatosan növeljük. Jövedelmező növekedésre törekszünk, melynek során tiszteletben tartjuk a társadalmat és a természetes környezetet. Fenntartható gazdálkodás A Deutsche Telekom Csoport a fenntartható gazdálkodásra kötelezi el magát, és vallja, hogy a gazdaság, a társadalom és a környezetvédelem egyenrangúan kezelendő: figyelembe vesszük vállalatként tett cselekvéseink hosszú távú következményeit, és döntéseinkben tekintettel vagyunk a jövő nemzedékeinek szükségleteire is. A vállalati vagyon védelme A Deutsche Telekom Csoport védi az immateriális és anyagi értékeket a munkatársak, ügyfelek, üzleti partnerek, szállítók, beruházók, és részvényesek (érdekelt felek) és a társadalom érdekében. A Deutsche Telekom Csoport mindenkor és mindenütt törekszik termékei és szolgáltatásai legjobb minőségére, ügyfelei elégedettségének növelésére, amely a munkatársak minőségi elkötelezettségén alapul. Az ügyfelekkel fennálló partneri kapcsolatok alapját az integritás, a nyílt párbeszéd, valamint a következetesen az ügyfelek igényeinek kielégítésére irányuló cselekvés képezi. Vállalatcsoportunkat ügyfeleink elégedettségének növelése érdekében folyamatosan továbbfejlesztjük.

7 Innovation Innováció Respect Tisztelet Kreativitás Az innováció biztosítja a Deutsche Telekom Csoport sikerét. Védjük a saját és mások szellemi tulajdonát, olyan innovatív kultúrát teremtünk, amely keretei között a munkavégzés, a kreativitás és az elkötelezettség örömet jelent. Nyitottak vagyunk új, kreatív ötletek és megoldások iránt, támogatjuk munkatársaink javaslatait. Saját tapasztalatainkat is felhasználjuk annak érdekében, hogy tovább fejlődjünk az innováció területén. Társadalmi fejlődés A jövőbe mutató kommunikációs és információs technológiák innovatív alkalmazásokat tesznek lehetővé személyes életünk és a munka világában. A Deutsche Telekom Csoport vállalja azt a felelősséget, hogy innovációkkal és új technológiákkal irányt szabjon és javítsa az emberek életének minőségét. Együttműködés a munkatársakkal Munkatársaink meghatározóak a Deutsche Telekom Csoport sikerében. Az ő felelősségteljes és vállalkozó szellemű cselekvésük tartósan biztosítja és bővíti a globális piacon elfoglalt pozíciónkat. A Deutsche Telekom Csoport olyan feltételeket teremt, amelyek szakmai és személyes perspektívát tárnak fel, és amelyek mellett munkatársaink kiváló teljesítményeket nyújthatnak és eredményeket érhetnek el. Számítunk motivált és képzett, a változást esélynek tekintő, fejlődni vágyó munkatársainkra, akikért a Deutsche Telekom Csoport szociális felelősséget visel és törekszik munkatársai foglalkoztathatóságának 7 növelésére. Sokszínűség Az emberek sokszínűsége, valamint az értékek tiszteletben tartása sikerünk kulcsa. Az érdekelt felek személyes sokszínűségét elismerjük, nagyraértékeljük, és igyekszünk erre építeni a vállalatcsoport érdekében. A nemzetközibbé válás és globalizálódás körülményei között támogatjuk és igényeljük a személyes és kulturális sokszínűséget a jobb munka- és életminőség érdekében. Együttműködés az érdekképviseleti partnerekkel A Deutsche Telekom Csoport nyíltan és bizalommal működik együtt a munkavállalói érdekképviseletekkel, konstruktív párbeszédet folytat és korrekt érdekegyeztetésre törekszik velük. 7) Foglalkoztathatóság alatt valamely személy azon képessége értendő, hogy szakértelmét és teljesítőképességét képes úgy továbbfejleszteni, hogy keresőképes maradhasson.

8 14 15 Integrity Integritás Az integritás meghatározza a Deutsche Telekom Csoport valamenynyi partnerével fennálló viszonyunkat. Adatvédelem A személyes adatok mindenekelőtt a kommunikációs rendszereknek az egész világra kiterjedő hálózata miatt különös veszélyeknek vannak kitéve. Ismerjük ügyfeleink, részvényeseink és munkatársaink adatainak rendkívüli bizalmasságát, és ennek megfelelően védjük az adatokat a jogtalan felhasználástól. A Deutsche Telekom Csoport belső szabályozással biztosítja az adatvédelem egységesen magas színvonalát. Érdekkonfliktusok kezelése Törekszünk arra, hogy elkerüljünk minden olyan érdekkonfliktust, mely hátrányosan hatna vállalatunkra. Minden munkatársnak tudatosan külön kell kezelnie a saját, és a vállalati érdekeket. A Deutsche Telekom Csoport munkatársainak kerülniük kell a korrupt viselkedés minden formáját. Elutasítjuk a vállalatok, hatóságok vagy állami intézmények döntéshozóinak felkínált, ígért, vagy nyújtott előnyökkel történő befolyásolását. Úgyszintén tilos ilyen előnyöket üzleti tárgyalások során harmadik személyektől kérni, megígértetni vagy elfogadni. A Deutsche Telekom Csoport minden munkatársa számára tilos a bennfentes kereskedelem: bennfentes információ felhasználásával a bennfentes információval érintett értékpapírra, tőzsdei termékre ügyletet kötni vagy ilyen ügylet kötésére megbízást adni. Pénzmosás A Deutsche Telekom Csoport támogat minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy befolyásának körében megakadályozza a pénzmosást. Adományozás és szponzoráció A Deutsche Telekom Csoport pénz- és tárgybeli adományokkal, valamint szolgáltatásokkal támogatja a képzést, a tudományt, a művészetet és a kultúrát, valamint a szociális ügyeket, a sportot és a környezetvédelmet. Az adományoknak ennek során összhangban kell állniuk az érvényes szabályokkal. Adományokat nem nyújtunk magánszemélyeknek, magánszámlákra és olyan személyeknek vagy szervezeteknek, akik tevékenységükkel árthatnak a Deutsche Telekom Csoport jó hírnevének. Együttműködés harmadik személlyel (részvényesek, szállítók, versenytársak) A Deutsche Telekom Csoport biztosítja, hogy az árfolyamra vonatkozó belső információkat ajogi keretfeltételeknek megfelelően a média közvetítésével haladéktalanul a részvényesek rendelkezésére bocsátja. Üzleti kapcsolatainkban, szállítóinkkal, az őszinteség, megbízhatóság, és bizalmasság alapján partneri viszony kialakítására törekszünk. Valljuk a versenytársainkkal való korrekt kapcsolatokat, és támogatjuk a valódi, szabad versenyt, mely a piacgazdaság alapja, serkenti a hatékonyságot, a gazdasági fejlődést, és innovativitást.

9 Top Excellence Kimagasló teljesítmény A Deutsche Telekom Csoport önmagától, mint vállalattól, és minden munkatársától is azt várja, hogy fejlődése érdekében saját tapasztalatait használja fel, feladatait legjobb tudása szerint, kezdeményezően végezze, és rendszeresen mérettesse meg magát. Eltökélten törekszünk arra, hogy a Deutsche Telekom Csoport hatékonyságát és kiválóságát folyamatosan javítsuk. A Működési Kódex betartása A Működési Kódex, a Code of Conduct betartása, az értékek, és szabályok szerinti cselekvés a Deutsche Telekom Csoport minden munkatársának kötelezettsége, amit a Működési Kódexben rögzített elvek mentén követelünk meg. Kétséges esetekben az illetékes felettesek döntik el, hogy valamely cselekedet helyese, és megfelele az előírásoknak és a szabályoknak. Tájékoztatás és visszacsatolás A vezetők felelőssége a munkatársak tájékoztatása a Működési Kódexről, valamint gondoskodni azok betartásáról és betartatásáról, illetve a tájékoztatás kétévenkénti megismétlése. A Működési Kódex elleni vétségek bejelentése Minden munkavállalónak és az érdekelt feleknek lehetőséget kell kapniuk, hogy bejelentést tegyenek a Működési Kódex megszegéséről. A bejelentés megtételére megfelelő információk, folyamatok állnak minden munkavállaló rendelkezésére. (A Magyar Telekom Etikai vonal és a Deutsche Telekom Etikai vonal elérhetőségét a 18. oldalon találja meg). A bejelentések csak a hatályos adatvédelmi szabályozás keretei között tehetők meg. A bejelentések igény szerint a bejelentő nevének felfedése nélkül is megtehetők. A munkatársaknak lehetőség szerint először közvetlen felettesükhöz kell fordulniuk. A bejelentések gyors és hatékony intézése, valamint szigorúan bizalmas kezelése biztosított. Az Etikai vonal a felelős szervezeti egységekkel együttműködve teszi meg a szükséges lépéseket a panaszok kivizsgálására. A Működési Kódex megsértésének következményei A szándékosan hibás magatartás és a Működési Kódex, azaz az értékek és kötelezettségek, valamint törvényes rendelkezések megsértése elfogadhatatlan, azok ismételt megsértése felelősségre vonással jár.

10 < > 19 Bővebb információk: A Működési Kódexről magyarul Internet: mukodesikodex.pdf Intranet: https://ef.telekom.intra/mukodesikodex/ A Code of Conductról angolul Internet: Intranet: intranet.telekom.de/code-of-conduct Impresszum Szerkesztő Deutsche Telekom AG Központi Emberi erőforrás fejlesztés Felelős kiadó Dr. Volker Hasewinkel, az Emberi erőforrás fejlesztés vezetője Friedrich-Ebert-Allee Bonn A Magyar Telekom Etikai vonal elérhetősége Cím: Belső ellenőrzési ágazat, Működési Kódex-felelős 1013 Budapest Krisztina krt. 55. Telefon: Fax: A Deutsche Telekom Etikai vonal elérhetősége Cím: Deutsche Telekom AG Ethicsline Friedrich-Ebert-Allee Bonn Intranet : Internet: Telefon: Fax: Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a Működési Kódex elleni vétségek bejelentése című fejezet szerint bejelentést küld a Deutsche Telekom Etikai vonalára, ez kizárólag a bepanaszolt személy azonosítására alkalmas adatok nélkül tehető. Személyes adatok jogellenes továbbítása polgári-és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. E brosúra szövegét megfelelő képzettségű anyanyelvi fordítók fordították az adott ország nyelvére. Ha ennek ellenére előfordulna kétértelmű vagy félreérthető megfogalmazás, kétséges esetben a Code of Conduct német és angol nyelvű brosúrában szereplő szövege a mérvadó.

11 <

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX 1 ETIKAI KÓDEX TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 ÉRTÉKEINK... 5 Etikai értékeink... 5 Tisztesség... 5 Felelősségvállalás... 5 Kiválóság... 5 Átláthatóság...

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

CORPORATE GOVERNANCE. Arculatunk

CORPORATE GOVERNANCE. Arculatunk CORPORATE GOVERNANCE Arculatunk A WESSLING Európa vezető analitikai, vizsgáló és tanácsadó vállalatai közé tartozik. A laboranalitikai és mérnöki munka kombinációjaként egyedülálló szolgáltatási spektrumot

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

A Pirelli Csoport Etikai Kódexe

A Pirelli Csoport Etikai Kódexe A Pirelli Csoport Etikai Kódexe A Pirelli Csoport identitása történelmileg azon értékek egységén alapul, amelyet mi mindannyian hozunk létre és védünk meg. Ezek az értékek tették lehetővé az évek során

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex Becsületesen cselekedni, kiemelkedő teljesítményt nyújtani, azt tenni, ami helyes minden nap. Mike McNamarara Tartalom i. Levél a Flextronics igazgatótanácsának

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

Elvek Kötelező 2010. június. A Nestlé üzleti alapelvei

Elvek Kötelező 2010. június. A Nestlé üzleti alapelvei Elvek Kötelező 2010. június A Nestlé üzleti alapelvei Elvek Kötelező 2010. június Szerző / Kibocsátó részleg Az elnök és a vezérigazgató Célközönség Minden alkalmazott A Csoport kapcsolódó alapelvei, vállalati

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Jövőképünk Vásárlóinkat partnerként segítjük a világ legjobb járműveinek megépítésében. Autóiparban szerzett tudásunkat olyan alkatrészek,

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Előszó 3 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? 4 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett 7 tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk Értékeink megélése Viselkedési kódexünk A GSK ígérete Értékeink minden döntésünk alapját képezik Együtt olyan tudományos alapokon működő globális egészségügyi céget működtetünk, mely missziónkra összpontosít,

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: 2014. december 18. napjától Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA... 2 2. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA... 2 3. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK...

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

feddhetetlenség feddhetetlenség Monsanto Szállítói Viselkedési Szabályzat Hungarian ni Javítani az életkörülményeket

feddhetetlenség feddhetetlenség Monsanto Szállítói Viselkedési Szabályzat Hungarian ni Javítani az életkörülményeket feddhetetlenség Többet megőrizni Javítani az életkörülményeket Többet termelni Többet megőrizn ani az életkörülményeket Többet termelni Többet megőrizni Javítani az életkörülm et Többet termelni Többet

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben