Jelige: Más megközelítéssel Prológ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelige: Más megközelítéssel Prológ"

Átírás

1 Jelige: Más megközelítéssel Prológ A budafapusztai mező felfedezése nyomán az idegen tőke, a MAORT, az akkori színvonalnak és szakmai felkészültségnek megfelelő módon kezdett a feltáráshoz és a termeléshez, s ezzel az irányítással új életformát honosított meg az ország egyik legelmaradottabb, legszegényebb vidékének, Zala megye, közelebbről Göcsej arculatának megváltoztatásához.

2 2 A Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság, a MAORT tevékenységének első szakasza július 18-tól december 20-ig (I. táblázat) A tárgyalandó időszak előzményeképpen nézzük, melyek voltak az 1937-es év nevezetes eseményei: február 9. A magyar szénhidrogén gáz termelésének születésnapja (B-1) november 21. A magyar olajtermelés születésnapja (B-2) december 16. Megkezdődött a rendszeres olajtermelés és szállítás december 16. Elindult az első olajvonat Ortaházáról az olajfinomítók felé február 9-én a B-1 jelű fúrás megnyitotta a Budafa mező gázát, a B-2 jelű fúrás pedig november 21-én a mező olaját, mely eredmények alapján már bizonyos volt, hogy Zala megye ezen részén termelő olaj- és gázmező fog kialakulni. A B-2-es fúrás befejezése arra indította az EUROGASCO-t, hogy éljen az június 28-án jóváhagyott Egyezmény 15. pontjában biztosított jogával. A 15. pontban az alábbiak olvashatók: Főszerződéshez való jog. Ha az Eurogasco az egyezmény feltételeit teljesíti ha úgy kívánja jogosult az opciós idő alatt bármikor a Főszerződés gyakorlására, a Főszerződés 1. pontjában meghatározott részvénytársaságot alapítani. [1] A Főszerződés ill. csak Szerződés 1. pontja az Uj-Társaság megalakulásáról az alábbiakat mondja ki: Ha az Eurogasco a jelen szerződést kiegészítő részét képező Egyezmény értelmében biztosított opciós jogát gyakorolja, ettől számított három hónapon belül köteles ezen szerződés gyakorlására Magyar Eurogasco Részvénytársaság vagy más oly néven, amelyben a szerződő felek a megalakulás előtt meg fognak egyezni, (az alábbiakban röviden: Uj Társaság, illetve U.T.) önálló magyar részvénytársaságot alapítani. Az U.T. köteles lesz a budapesti törvényszék cégjegyzékébe való bejegyzést haladéktalanul kérni. [2] A magyar társaság megalapítása előtt mind a magyar állam, mind pedig az EUROGASCO szempontjából szükségesnek mutatkozott az eredeti szerződésnek egy pótszerződéssel való kiegészítése.

3 1. táblázat Iparági szervezési változások VI VII. 30. között I. EUROGASCO European Gas and Elektrik Company 1933.VI VII.24. II. MAORT Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság 1938.VI.18. ill. VII XII.20. III. MAORT Üzemek a M.Kir. Kincstár használatában IV. MAORT /újból/ amerikai tulajdonban 1941.XII I IX.13. ill. XI IX.24. Kerettyei iroda (üzem) 1942-től MAORT: Budapesti iroda Nagykanizsai iroda Kerettyei iroda Lovászi iroda Pusztaszentlászlói iroda Hahót iroda Inke iroda Csővezeték építés Központi javító műhely (Vasvázas) R-1 fúróberendezés R-2 fúróberendezés Kerettyei iroda ( mezei iroda ) Nagykanizsai ker. iroda (felügyelőség) Lovászi iroda (üzem) Központ Nagykanizsai ker.ig. Budafai üzem Lovászi üzem Pusztaszentlászói üzem Mihályi szénsav üzem Távvezeték üzem Gépműhely Fúrási üzem (Nk.) V. MAORT állami kezelésbevétele IX. 24. államosítása XII. 30. Nemzeti Vállalatok alapítása VII. 30. Dunántúli Ásványolajipari Központ /DÁIK/ 1950.V.8. Dunántúli Ásványolajtermelő NV./DÁT/ 1950.VII.30. Lovászi üzem Bázakerettyei üzem Szénsavtermelő NV 1950.VII.30. Ásványolajvez. NV 1950.VII.30. Ásványolaj Gépjavító NV 1950.VII.30. Ásványolajkutató és Mélyfúró NV 1950.VII.30. Bázakerettyei üzem Lovászi üzem

4 Ezzel kapcsolatban a Zalai Közlöny december 25-én így írt: Az EUROGASCO tárgyalásokat folytat a lispei olajelőfordulások kiaknázására irányuló részvénytársaság megalakítása ügyében. Valószínű, hogy a jövő év első heteiben megalakul az új részvénytársaság, amely az Eurogasco által talált földgázt, szénsavat és olajat fogja hasznosítani. [3] Annak ellenére, hogy az EUROGASCO az 1933-as szerződésben vállalt 300 ezer dolláros beruházást teljesítette és minden kötelezettségének messzemenően eleget tett, kutatásait siker koronázta, Varga József iparügyi miniszter vonakodott eleget tenni a részvénytársaság alapítása iránti kérelemnek. A Magyar Királyi Iparügyi Minisztérium azonban váratlanul újabb feltételeket szabott, többek között: a már befektetett 10 millió pengőn (mintegy 2 millió dollár) felül további 5 millió pengő készpénz behozatalához kötötte a részvénytársság megalapítását, továbbá kikötötte a termelés fokozását, hogy az két éven belül fedezze az ország szükségletének 80 %-át; ezen felül 15 %-os kőolaj, 12 %-os földgáz és 15 %-os gazolin részesedést követelt az állam részére. A kényszerhelyzetbe került EUROGASCO mindezeket a feltételeket elfogadta. Bornemissza Géza iparügyi miniszter bejelentése alapján a Magyar Országgyűlés Képviselőháza június 28-án, a Felsőház pedig július 6-án tudomásul vette. A PÓTSZERZŐDÉS tehát július 6-án lépett hatályba. [4] [5] [6] A PÓTSZERZŐDÉS megkötése után, július 15-én, 14, pengő alaptőkével megalakult a Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT). E részvénytőke több mint 90 %-a a Standard Oil Co. New Jersey tulajdona volt. Nézzük milyen események játszódtak le november 21., az olajmegjelenés (B-2), és annak december 16-i, az ortaházi állomásról való elszállítása és az július 18-a közt eltelt idő alatt: - az januárjában 2507 m-es Mihályi-2 sz. fúrás olajat, gázt nem talált, - a B-3, B-4 és B-5-ös jelű fúrás az alsó pannon formáció magasabb részében több, különböző vastagságú olaj- és gáztartó réteget harántolt és a következő szinteket tárták fel: a B-3-ban 1092, m között (termelt május 19-től) a B-4-ben m között (termelt augusztus 2-től) a B-5-ben m között, a kút kiképzése már a MAORT idejében történt, augusztus 24-én készült el) a B-6-os fúrás folyamatban volt. Az eddigi elért eredmény nagyon szép reményekre jogosít a hazai olajbányászatnak a jövőben való kifejlődésére nézve olvashatjuk a Földtani Értesítő-ben. [7] - az olaj és gáz szállításával kapcsolatban a Zalai Közlöny Csak a gázt vezetik Lispéről Nagykanizsára, az olaj Egerszegre megy? [8] - az egyéb eseményekről szóló tudósítások: = a Zalai Közlöny Lázas iramban épülnek az utak a lispei olajforrásokhoz című tudósításából [9] részletek: A mintegy tíz kilométeres új út tervei most készülnek mely szerint Szentadorjánból kiindulva Lispén és Kerettyén át Borsfánál csatlakozik bele a Zalaegerszeg-Bánokszentgyörgy-i útba, melynek

5 5 szeptember végén késznek kell lenni: ezek mellett jelentős útjavításokra is sor kerül. = Április 1-én megkezdik a pengős lispei útépítést [10]. = Gyors iramban épül a Lispe-Borsfa-i út. Az őszre meglesz az összeköttetés Nagykanizsa és az olajmezők között [11] = A Zalamegyei Ujság és a Zalai Közlöny szerint Az EUROGASCO vezetői az olajmezőn, és megtekintették a lispei olajfúrásokat, tudósítottak az új részvénytársaság megalapításáról, melyben szerepe lesz a budapesti Kereskedelmi Banknak is. [12] = Szomorú hírről tudósított a Zalai Közlöny: Koponyatöréssel és agyrázkódással szállítottak be egy munkást a lispei kútfúró-telepről, valamint A csendőrségi nyomozás fogja kideríteni, hogy mi történt a tanknál dolgozó munkással? Ez volt az első komoly szerencsétlenség, ami az olajkutaknak megindulása óta Lispén történt [13]. = A Zalai Újság cikkéből megtudhatjuk, hogy az iparügyi minisztérium 1938/39 évi költségvetés új tételeként szerepel az újonnan felfedezett ásványolajkincs értékesítéséből származó bevétel, valamint az előirányzott pengőhöz részesedés révén jut a kincstár [14]. = A Földtani Értesítő Az Eurogasco eredményei cím alatt tudósítja olvasóit dr. Papp Simonnak a Magyar Mérnök és Építész Egylet Bányászati és Kohászati, valamint a Vegyészeti Szakosztályának május 20-i együttes ülésén elhangzott előadásáról, melyből kitűnik, hogy a fúrások nemcsak tudományos adatokat szolgáltatnak a Dunántúl földalatti szerkezetének megismerésére, de kereskedelmileg is értékesíthető anyagokat is tártak fel [7]. = Tudomásunkra jutott a Nagykanizsai Piarista Gimnázium 1937/38-as értesítőjéből, hogy a lispei EUROGASCO ajándékaként egy üveg kőolajat és egy homokkövet kaptak [15]. = A Zalai Újság Az év végéig hatszázra emelkedik a zalai olajfúrásoknál a munkások száma címmel adott tudósítást. A cikkből megtudhattuk, hogy az EUROGASCO vállalat véglegesen berendezkedik Magyarországon. Mr. Ruedemann és Mr. Bannantine végleg letelepedtek Budapesten. A jelenlegi 300-as létszám az év folyamán főre emelkedik, e mellett a vállalat 50 fő tisztviselővel dolgozik, akiket közismerten jól fizet. Igaz, hogy fizikusai és mérnökei a legképzettebb magyar szakemberek. [16] = A Zalai Közlöny tájékoztatást adott v.nagybányai Horthy Miklós kormányzónak, az iparügyi minisztérium és az EUROGASCO vezetőinek június 15-én Lispe-szentadorjáni olajkutatásoknál tett látogatásáról [17]. = Az Ásványolaj-Mineralöl megemlékezett a magyar ásványolajkutatás 5. évfordulójá -ról [18]. Az említett, tárgyalt idő története a Zalamegyei Ujságban megjelent 14 millió pengő alaptőkével megalakult az EUROGASCO magyar vállalata című cikkével zárul [19]. A teljesség kedvéért a MAORT indulása előtt tekintsük át sorrendben, hogy kik dolgoztak vezető műszaki állományban az EUROGASCO-nál:

6 6 Dr. Papp Simon geológus között hazai és külföldi munkák után 1933-ban hazatérése után Magyarországon a Dunántúl egész területére szénhidrogének kutatására és bányászatára koncessziót szerzett EUROGASCO szolgálatába állt. Az ő érdeme a Dunántúlon az EUROGASCO vállalat geofizikai méréseinek, a rotari rendszerű mélyfúrások és a kőolaj- és földgáz termelésének megkezdése. Dr. Papp Simon Gyulay Zoltán abszolvens bányamérnök február 2-án került Sopronból, a főiskoláról az EUROGASCO Mihályi-1-es számú fúrásához, itt és a Görgeteg-1 sz. fúrásnál fúrómunkásként kezdte meg gyakorlati munkáját, majd 1936-ban az Inke-1 sz. fúrás üzemvezetője. Ezt követően a Budafapuszta-2 sz. fúrásból megindult kőolajtermelés indította el a Hajós-testvérek kastélyában kialakított irodában műszaki pályáját. Gyulay Zoltán Remenyik Lajos bányamérnök Mint főiskolás kezdett fizikai munkásként dolgozni a Mihályi-1 és a Görgeteg-1 számú fúrásoknál, majd 1936-ban bányamérnöki oklevéllel már az Inke-1 sz. fúrásnál tevékenykedett. Remenyik Lajos

7 7 Abzinger Gyula bányamérnök augusztus 15-én lépett az EUROGASCO szolgálatába és különböző fúrásoknál ismerte meg a fúrási szakmát. Abzinger Gyula Dinda János bányamérnök A soproni Bányamérnöki Főiskoláról március 15-én került az EUROGASCO-hoz, ahol az Inke-1 jelű fúrásnál fúrási munkásként dolgozott, a B-1 és a B-2 számú fúrások vezető mérnöke volt, majd a Budafapusztán megszervezett üzem vezetője lett a Hajós-féle irodában. Dinda János Majerszky Béla bányamérnök február 10-én a dunántúli lankákon hont foglaló új iparág szolgálatába állt. Fúrómunkása lett az amerikai érdekeltségű EUROGASCO vállalat Inke-1 jelű kutatófúrásának. Ezt követően a budafai mező fúrómérnökeként dolgozott. Majerszky Béla

8 8 Benedek Ferenc bányamérnök 1936 januárjában az EUROGASCO vállalat kisalföldi (Szárvölgyi) kutatásainál végzett geofizikai mérések után márciusban már az Inke-1 jelű kutatófúrásnál fizikai munkásként ismerte meg a fúrás fontosabb feladatait, majd ennek elhúzódó rétegvizsgálatai után a Mihályi-2 jelű fúrás üzemvezetői teendőit látta el. Benedek Ferenc Bősze Kálmán erdőmérnök Sopronban, a főiskolán végezte erdőmérnöki tanulmányait, majd a gyakorlati építészet alapelemeit is itt sajátította el március 10-én került az EUROGASCO Inke-1 jelű kutatófúrásához. Ezt követően a budafai olajmezőn teljesített szolgálatot. Bősze Kálmán Angyal Ferenc bányamérnök 1938-ban áthelyezést nyert a Krasnay-Frölich-Klüpfel Mélyépítő Vállalattól az EUROGASCO-hoz és a Budafapuszta1 jelű fúrásnál fúrómunkásként dolgozott, megismerve a fúrási munkálatokat. Ezt követően a kerettyei irodában fúrómérnökként dolgozott. Angyal Ferenc

9 9 Halász Béla bányamérnök 1937 februárjában a dunántúli szénhidrogénkutatást végző EUROGASCO szolgálatába lépett és a Budafapuszta-2 jelű fúrásnál dolgozott fúrómunkásként. Az év végén a vállalat megbízta az ortaházai töltőállomáshoz vezető 12 km-es csővezeték és a hozzátartozó vasúti töltőállomás megépítésével. Ezt követően a budafapusztai irodában irányította a megindult termelési munkákat. Halász Béla Amint a fúrásokra került sor, mindenhol geológust alkalmazott az EUROGASCO. Valamennyien fiatalok voltak, alig hagyták el az egyetemet (Pázmány Péter Tudomány Egyetemről van szó). A fúrási geológiát, az olajtermeléssel foglalkozó geológiát munka közben kellett elsajátítani, mivel ekkor még nem volt Budapesten geológusképzés (erre csak 1951-ben került sor). Dr. Barnabás Kálmán 1935-ben helyezkedett el az EUROGASCO-nál és a Mihályi-1, Görgeteg-1, a Budafapuszta-1 és a 2-es fúrásoknál végezete a fúrások geológusi munkáját. Dr. Barnabás Kálmán

10 10 Dr. Erdélyi Fazekas János Mint fúrási geológus az EUROGASCO Inke-1-es számú fúrásánál kezdte fúrási geológusi tevékenységét. Ezt követően a budafapusztai irodában dolgozott. Dr. Erdélyi Fazekas János Dr. Kertai György 1936-ban egyetemi doktori szigorlatát megszerezve került az EUROGASCO-hoz, ahol a Budafapuszta-2-es fúrásnál a kőolajföldtani ismereteit részben a gyakorlati munka közben a fúrásnál tevékenykedő amerikai szakemberektől, részben Barnabás Kálmántól, közvetlen főnökétől sajátította el. Dr. Kertai György Ők voltak a magyar olajbányászat pionírjai, úttörői, akik az olajmezőkön önerejűkből váltak olajmérnökökké, olajgeológusokká [20]. Az EUROGASCO-nál dr. Papp Simon geológuson kívül dr. Strausz László és dr. Kretzoi Miklós is dolgoztak a kezdeti időkben. Az EUROGASCO-nak állandó geofizikus csoportját az alábbiak alkották: dr. Vajk Raul, dr. Facsinay László, Oszlaczky Szilárd, Scheffer Viktor, dr. Egyed László, dr. Sebestyén Károly, Csókás János és dr. Kántás Károly [21].

11 11 Horváth Béla és Széll Kálmán Balázs István és Csörgits Pál a toronyban A budafapusztai mezőt kutató fúrómunkások - állók (balról jobbra): Csörgits János, Harald Wilson, Horváth Imre guggol: Pintér Ferenc és Csörgits Pál Szűcs László Baranyai József Az első fúrósok egy csoportja

12 12 A MAORT-embléma A Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) megalakulása július 15-én Az június 8-án megkötött Egyezmény és Szerződés, valamint a B-2 és B-3-as fúrás eredményes befejezése arra kötelezte az EUROGASCO-t, hogy éljen az Egyezmény 15. pontja által biztosított jogával és alapítsa meg a Szerződés 1. pontjában meghatározott részvénytársaságot, az Uj Társaság -ot. Ennek létrehozása mind az EUROGASCO, mind az Iparügyi Minisztérium részéről az eredeti elképzelések módosítását igényelte. Az újonnan megfogalmazódott érdekek egyeztetése során jött létre a Pótszerződés. Kidolgozásakor az Iparügyi Minisztérium az eredeti szerződésben rögzítetteknél szigorúbb feltételeket kívánt szabni. Követelték a beruházott összeg és az alaptőke emelését, a kutatások meggyorsítását, a termelt olajból, gázból, gazolinból a magyar állam részesedésének növelését. Az EUROGASCO kényszerhelyzetbe került, de elfogadta a feltételeket. Bornemissza Géza iparügyi miniszter ekkor megadta az engedélyt a Pótszerződés megkötésére, melyre június 28-án került sor és a Magyar Országgyűlés Felsőháza július 6-án hagyta jóvá. A Pótszerződés értelmében július 15-én megalakult a MAORT, melyet a budapesti kir. törvényszék, mint cégbíróság július 18-án Cg /1. szám alatt jegyezte be a magyarországi társascégek jegyzékébe. A Pótszerződés pontosan megfogalmazza az új részvénytársaság létrehozásának körülményeit, alaptőkéjét, feladatait, a bányaművelési jogok gyakorlásának feltételeit, az állam részesedését, stb. Leszögezte, hogy az új részvénytársság létrehozásával az EUROGASCO-nak az Egyezmény -ben és a Szerződés -ben rögzített kötelezettségei megszűnnek. Kikötötték, hogy a termelt olaj 15 %-át, a földgáz 12 %-át, a gazolin 15 %-át köteles a társaság az államnak természetben vagy készpénzben átadni. A részvénytársaság alaptőkéjét pengőben állapították meg, mely darab, egyenként ezer pengő névértékű részvényre oszlott. A MAORT részvénytőkéjének több mint 90 %-a a Standard Oil Co. of New-Jersey tulajdonába került. [22] [23] [24]

13 13 A MAORT kilenctagú első igazgatósága: Elnök: Bolton P. Ralph Alelnök, vezérigazgató: Ruedemann Paul Tagok: Lieb, Clarence Herman Conway, John Frederich Walters, Ray Pearce Bannantine, Georg Dr. Hauer Ernő Konek Emil Dr. Papp Simon a Felügyelő Bizottság tagjai: Martin, W. George Ábel Bódog Graf, Walter Érdekes, hogy Papp Simon nem emlékezett meg erről az eseményről Életem című visszaemlékezésében, de a MAORT megalakuláskor ebéd volt a Hungária Nagyszállóban a 15. kép szerint. 15. kép A MAORT megalakulásakor a vállalat által adott ebéd Budapesten a Hungária Nagyszállóban (1938. július 15.) balról jobbra: dr. Hauer Ernő, Walter Graf, G.W. Martin, dr. Schmidt Jenő (áll), Konek Emil, Paul Ruedemann, dr. Papp Simon, Ábel Bódog, (állnak) Georg Bannantine, dr. Geöcze Bertalan A MAORT igazgatósága Budapesten, a Ferencz József tér 5. szám alatt székelt, a Gresham palota III. emeletén, a Duna partra néző fronton. Itt működött a részvénytársaság központja, mely irányította egyrészt a kutató és feltáró tevékenységet végrehajtó és azokat kiszolgáló részlegek munkáját, a neki alárendelt geofizikai kutatást. A közvetlen műszaki irányítás

14 14 eleinte a budafapusztai (bázakerettyei) üzemirodán folyt az EUROGASCO októberi szervezeti felépítése szerint, mely megvalósította a kutatási időszak feladatait (2. ábra). Budapesti iroda (P. Ruedemann) könyvelés pénztár és beszerzés ügyvitel fúrás Rotary -1 Rotary 2 tartalék fúróberendezés geológia és geofizika mezei geofizika mezei geológia mágneses térmérés kútgeológia 2. ábra A MAORT alapszabálya a részvénytársaság vagyonára, szervezetére és működésére vonatkozó kérdéseket szabályozta. A részvényeket megillető jogokat a közgyűlés gyakorolta [22] [5]. A részvénytársaság legfelsőbb szintű vezetősége a részvénytöbbségek alapján amerikai kézben maradt [5], a részvénytőke 90 %-ának tulajdona a Standard Oil of New Jersey, New York, mely a világ egyik legnagyobb tőkés olajipari vállalata volt [22] [23]. A MAORT tevékenységének első szakasza július 18-tól december 20-ig tartott. A nemzetközi élet forrongásának közepette, a körülményekhez képest szinte zavartalanul fejlődött, egyre nőtt a termelés [25]. Az első üzletév július 18-tól december 31-ig tartott, a továbbiakban megfelelt a naptári évnek. Az iparügyi miniszter július 27-én a szerződésben előírt kötelezettségek ellenőrzésével dr. Telegdi Roth Károly miniszteri tanácsos, egyetemi tanárt bízta meg.

15 15 MAORT vezetősége mindenkinek az alábbi szövegű levelet küldte július 30-i dátummal: Ezennel értesítjük, hogy az European Gas and Electric Company magyarországi fiókja és Ön között létesült szolgálati szerződést Önnel szemben, mint fentnevezett vállalat jogutóda, f.é. augusztus 1-ével kezdődő hatállyal átvállaljuk. Ezek szerint a szolgálati szerződés közöttünk ugyanazon feltételek mellett folytatódik, mint amely feltételek mellett azt jogelődünk Önnel kötötte. [25/a]

16 16 I. üzletév július december 31-ig

17 17 A MAORT megalakulása után folytatta az erőteljes kutató és feltáró tevékenységét. A kutatási területen külföldi szeizmikus csoport nem dolgozott, de hazai csoport még tevékenykedett dr. Facsinay László vezetésével, mely csoportba került 1938-ban Vincze József mérnök is, belépve a MAORT szolgálatába. [20] A Zalamegyei Ujság augusztus 7-i száma arról tudósít, hogy a lispeszentadorjáni olajkutatásoknál működésbe hozták a negyedik (B-4) kutat, mely naponként vagon nyersolajat szolgáltat [26], a TTK közlése szerint A 4. számú kút május havában 1293,8 m3 olajat és m3 gázt adott, ami a gázból nyerhető olajjal együtt szintén több mint napi 5 vasúti rakomány. Az augusztus végén megnyitott 5. számú (B-5) kútból néhány nap alatt 180 m3 olaj és 3658 m3 földgáz tódult a felszínre [27] Az Eurogasco és Maort mélyfúrásai a budafapusztai olajmezőn A Hungarian Oil Syndicate fúrása 3. ábra

18 18 Telegdi Roth Károly miniszteri tanácsos a soproni nyári egyetemen tartott előadásában a következőket mondotta többek között: Az EUROGASCO dunántúli kutatásait magyar szakember, Papp Simon dr. főbányatanácsos-főgeológus vezette, ő tűzte ki a fúrópontokat a Dunántúl különböző részein Az első jelentős eredményt a dunántúli kutatások során a Budafapusztán (Lispén) érték el. A Lispe-szentadorjáni I. sz. mélyfúrás több szintájból nagymennyiségű földgázt tárt fel, azzal együtt, eleinte hetenként 2,5 vagon paraffinbázisú, magas benzintartalmú olaj is jött fel. A II. sz. fúrás április 14-én kezdődött és szeptember 29-én fejeződött be. A kút 1200 m körüli mélységből naponta m 3 földgázt és mintegy 5 vagon jóminőségű, benzines olajat szolgáltat. A kútnak nagy jövője volt, mert még öt olyan, összesen 31 méter vastagságú réteg van, mely minden bizonnyal tekintélyes mennyiségű gázt és olajat fog szolgáltatni. [28] A budafapusztai területen a négy mélyfúrás alapján az eddig megállapított földtani szerkezet egy széles dómszerű felboltozódás, melynek hossztengelye kelet-nyugat irányú. Az eddig 600 m távolságra telepített fúrásokkal 2250 m hosszúságban és 1700 m szélességben állapították meg a termőterület kiterjedését [29]. Az olajmező körülhatárolására további kutató és egyben termelő fúrásokat kell végezni, tehát a már megállapított terület különböző pontjain, köztük a szélein, hogy véglegesen is megállapítsák az olajmező kiterjedését. A borsfai VII. (B-7) fúrás éppen a terület dél-keleti határát jelöli. Ha a kutatófúrásokkal a területet körülhatárolták, akkor indul meg a kutak rendszeres telepítése és fokozatosan 300 méterenként lesz egy-egy kút [28]. (3. ábra) A B-5 sz. fúrás kiképzését már az újonnan beszerzett 2. sz. Cardwell gyártmányú, Waukesha meghajtású kétdobos lyukbefejező berendezés végezte [27] július 27-től, amidőn az és az 1193, m mélységközök megperforálása után augusztus 24-től a kút szabadkifolyással termelni kezdett [4]. (3. ábra) Ebben az időben a MAORT az EUROGASCO-tól örökölt néhány Ford és Studabaker gyártmányú tehergépkocsija mellett csak egy hernyótalpas Hanomag vontatót rendszeresített, ezzel történt a kerekekkel ellátott kazánok szállítása. (A traktor vezetője Fejér József volt.) A mélyfúrások járulékos eszközeit, anyagait (fúrócső, cement, iszapjavító anyagok) eredetileg fuvarosgazdák lovasszekerei szállították a telephelyről a berendezésekhez [29]. Az ortaházi 12 km-es 3 -es távvezeték gyors megépítésére kényszerből volt szükség, mert az olajmező közvetlen környékén nem volt vasútvonal, az érintett közutaknak nem volt kemény burkolatuk, a közúti szállításhoz szükséges nagyszámú tankautó sem állt rendelkezésre. A naponta mintegy vagon kitermelt kőolajat el kellett szállítani az ortaházi vezetéken át. A joggal várható felfutás arra késztette a vállalat vezetőségét, hogy megszervezze ill. kialakítsa a fúráselőkészítő részleg: a toronyalapozók, a toronyácsok, a toronyszerelők mellett a különböző csőszerelő csoportjait. A toronyalapozó vagy toronyelőkészítő csoport két részre oszlik, az egyikhez tartoznak az előkészítő saját munkások egy kőműves mester vezetésével, ez a csoport egyrészt a fúróberendezés, ill. a telep területét planírozzák és elvégzik a betonozási munkákat (16. kép), a másik részleg a fúrótelep területéhez vezető utat készíti el.

19 19 Fúrótelep alapozása 16. kép Az előkészítő csoport másik része a toronyácsok csoportjából áll, akik a felszerelt fúrótorony és a fúrótelep faszerelékeit, az iszapcsatornát, csőrakodó padokat, stb. készítik el. A bázakerettyei üzem kezdeti idejében elvégzendő előkészítő munkálatokkal összefüggő kubikus-, kőműves-, ács- és asztalos munkákat az 1938-ban létrehozott toronyalapozó részleg (csoport) kialakításáig Papp Jenő (17. kép) kőműves mester aki ilyen minőségben került az EUROGASCO Mihályi-1 sz. fúrásához, mint pallér, alkalmi munkavállalókkal valósította meg [20] [29]. Papp Jenő 17. kép Nagy segítséget kapott az 1937-ben az EUROGASCO-hoz került Pilhoffer István (18. kép) kőműves mester személyében, aki 1938-ban vette át Papp Jenőtől a csoportvezetői beosztást, ettől kezdve az ő vezetésével készültek a kerettyei mezőben a toronyalapok [30]. Pilhoffer István 18. kép

20 20 A toronyszerelők és toronyácsok munkáját eleinte egy csoport végezte. (19. kép) Előkészítők, toronyácsok 19. kép Az első toronyszerelő csoport létrehozásával (1940-ben) fel tudták állítani a következő fúrási ponton a fúrótornyok egyikét. A fúrótorony előre felszerelése több napos előnnyel járt a fúróberendezés odaszállítása előtt. Ekkor már a hazai gépipar és a kőolajbányászat eredményes kapcsolatát jelezte a fúrótoronygyártás meghonosítása. A hazai gyártást megelőző tervezés Gyulay Zoltán (2. kép) és dr. Falk Richárd akik a soproni főiskolán egyidőben tevékenykedtek jelentős munkája volt, amikor az EUROGASCO Mihályiba behozott amerikai 122 = 37,1 m magas fúrótorony számításait végezték. Ezt követően a gúla alakú, szétszedhető fúrótornyokat a Ganz és Tsa gyártotta évtizedeken át [29]. Az első toronyszerelési munkákat ellesve a munkamenetét Széll Kálmán irányította [31], akitől Milei István vette ál a csoportvezetői teendőket. A csőszerelő csoportok kialakulása akkor kezdődött, amikor először a B-1 fúrásban megtalált gáznak a B-2 és B-3-as fúrást mélyítő rotari gőzberendezés kazántelepéig történő elvezetésén kívül a gőzüzemű fúróberendezések vízvezetékeinek megépítése, majd a B-2, B-3 jelű kutakból kitermelt olajnak a finomítókba, illetve a termelésre alkalmas kőolaj- és földgáz kutak folyó vezetékének a tartályállomásokra történő juttatását is meg kellett oldani. Így kialakult az un. csőszerelő és csővezeték (távvezeték) csoportjainak tevékenysége is. Eleinte a két csoport a fúrási- és termelői üzem közös felügyelete alá tartozott. (A kialakuló távvezeték építő csoportok a MAORT külön üzemét jelentették 1940-től.) [29] A csővezetékek fektetésében általában még az ásó, csákány és lapát volt az árok földjeinek kiemeléséhez rendelkezésre álló eszköz. Az első csővezeték építő csoportvezetők még ilyen felszereléssel rendelkező csoportok munkáját irányították, mint Ritter Ernő, Nagy Miklós.

21 21 A csőszerelők csoportjában találtuk már 1938-ban a három szakmával rendelkező Rangli Istvánt (20. kép), aki Hahóton, hallva a környéken már folyó olajkutatásról Bázakerettyén jelentkezett munkára, ahol felvették az épülőfélben lévő üzembe, és 1939-ben már a csőszerelők egyik csoportvezetője. Rangli István 20. kép Ugyancsak 1938-tól lépett a MAORT szolgálatába Csetkovics István, a Petőházi Cukorgyár lakatos mindenese, erősítve a csőszerelő csoport létszámát [30]. Július 25. és augusztus 1. között elkészült Kerettyén a raktár és egy üzletház. Augusztus 16-án érkezett Schmeidler a finomítókkal kapcsolatos tárgyalásra [33/a]. Miután már négy termelő kúttal rendelkezett a vállalat a Zalamegyei Ujság szerint a lispeszentadorjáni olajtermelés egyre fokozódik, s erre való tekintettel az EUROGASCO (helyesebben MAORT; szerző) a termelés gazdaságosabb elszállításán fáradozik, mert a vagonokban való elszállítás drága. Eredetileg az volt a terv, hogy az ortaházi vezetéken kívül megépítik a nagykanizsai vezetéket is, Nagykanizsára szállítják az olajat és ott finomítót állítanak fel. A társaság most megváltoztatta a szándékát, mivel az olajtermelés mellett a B-1es kút 250 ezer köbméter gázt termel. A MAORT elhatározta, hogy Budapestig megépítik az olajvezetéket, azonkívül csővezeték épül a gáz számára. Ezzel el akarják kerülni külön olajfinomító építését és a jelenlegi budapesti olajfinomítókban dolgozzák fel a nyersolajat olvasható a Zalamegyei Ujság Zalaegerszegen át közvetlenül Budapestre vezetik a szentadorjáni gázt és olajat. Zalaegerszegen halad át a vezeték című cikkében [33]. A cikk megjelenése után hamarosan, augusztus 18-án megkezdődött a VI. (B-6)-os számú fúrás Kerettye határában, a kis kápolnától mintegy 750 m-re délnyugatra megtelepített fúrásponton, az R-1 sz. fúróberendezéssel [4]. (3. ábra) Szeptember 14-én a Zalamegyei Ujság munkatársa József főhercegnek és kíséretének a délzalai olajterületen történő látogatásáról tudósított [29]. Ez a látogatás a kormányzó június 16-i látogatása után az első volt, melyet a következő években különböző delegációk, polgári és katonai látogatások sora követett, mintegy előre jelezve, hogy a zalai olaj milyen jelentős lesz a későbbiekben a magyar és az európai politikában [24]. A főhercegi látogatásra visszatérve az autótábor Borsfán túl elérte a lispe-szentadorjáni olajmezőt Borsfa határában egy kisebb magaslaton a fúrás alatt lévő VII. (B-7) kútnál (mely kimondottan kutatófúrás a szerkezet keleti részén, a B-2-es fúrástól mintegy 4200 m

22 22 távolságra kijelölve [4]). Czigány János letenyei főszolgabíró, valamint az EUROGASCO (helyesen MAORT; szerkesztő) magyar mérnökei fogadták a főherceget és kíséretét. Mindenkit megragadott az a lázas és nagyarányú munka, amely a zalai olajmezőn folyt a hetedik kútnál magfúrással már 1100 méterre értek le. [34] Az R-1 jelű fúróberendezést így írta le az újságíró: ötven méter magasra emelkedik a VII. kút hatalmas acél fúrótornya és uralkodik az egész vidéken. Háromszáz lóerős gőzgép fújtat, zakatol és a munka lármájával tölti be a messze vidéket. Húsz méterre a toronytól két óriási kazán fejleszti a gőzt, lényegesen olcsóbban, mint az első fúrásnál. Akkor naponta több vagon fát nyelt el a kazánok gyomra (hat űrméter/kazán; szerk.), ma pedig az első kút gáza adja azt a hatalmas hőerőt, amit az olajfúrás igényel [34]. (Jegyezzük meg, hogy ebben az időben egy parti -ban, műszakban hét fő toronymunkás és két fő fűtő (1 fő fűtő és 1 fő segéd fűtő) dolgozott. Az amerikai főfúrómester a fúrásért felelt, a magyar fúrómester a műszakot vezette.) A kerettyei határban lévő VI. (B-6) kútnál már 1195 m-ig mélyítették a fúrólyukat a látogatás idején. Az olajtermelés megindulása mindkét kútból két héten belül várható írja az újságíró, majd tudósít arról, hogy amerre tekintettünk, mindenütt a lázas munkát látjuk. Az úton emberek dolgoztak serényen, hogy a tél beállta előtt elkészüljenek a nagy jelentőségű úttal melynek előzményeiről már tájékozódhattunk [9] [10] [11]. Érdeklődéssel figyelte a tudósító, hogy minden irányban háromszoros csővezetékek futnak keresztül a mezőkön, hegyhátakon. Egyik a gőzgép üzemanyagát, a gőzt szállítja az első kútból, a másik a működő kutakból az olajat viszi a tartályokba, a harmadikban víz fut a fúrásokhoz a Válickán kiépített szivattyúállomástól. (Ezeknek építésére, szerelésére hozták létre az üzemben a szakszolgálatot.) Az újságíró további megfigyelését így közölte: Egyik legérdekesebb része az olajmezőnek a II. sz. (B-2) kút környéke. Ez a kút adott először olajat. (21. kép) A Budafapuszta-2. jelű kút karácsonyfája 21. kép

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft FÚRÁS Varga Károly RAG Hungary Kft Miről lesz szó Mi is az a fúróberendezés A fúrás célja a kút Amiről sosem feledkezünk meg Biztonság Környezetvédelem Mi is az a fúró berendezés Alapokból az egész Mi

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Előadásomban egy olyan településről kívánok szólni, amelynek alig ismerik kötődésé az olajiparhoz, bár neve a Trianon utáni magyar kőolajtermelés megindulásának első napjaitól

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986 Az 1913-ban megindult kezdeményezésre Aszódon 1914. április 30-án megalakult

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott Németh Lászlóné: - Tisztelet, elismerés az iparág valamennyi. hallatlanul fontos szakági területén kiemelkedő

Ünnepi beszédet mondott Németh Lászlóné: - Tisztelet, elismerés az iparág valamennyi. hallatlanul fontos szakági területén kiemelkedő A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 146. szám, 2012. szeptember Országos központi ünnepség, Eger A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter Geotermikus távhő projekt modellek Lipták Péter Geotermia A geotermikus energia három fő hasznosítási területe: Közvetlen felhasználás és távfűtési rendszerek. Elektromos áram termelése erőművekben; magas

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata Postai cím: Petőfi tér 3. Város/Község:

Részletesebben

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1 Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak Előadó: Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Tartalom Bevezetés A mélyfúrás-geofizika kapcsolódó pontjai A mélyfúrás-geofizika módszerei

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, módszere és a vizsgálatok eredményei geotermikus energia hasznosítás szempontjából Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Ferencz

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

www.pedellusinfo.hu w.pedellu

www.pedellusinfo.hu w.pedellu 1. 2. 3. 4. 5. Informatikai eszközök használata / 4 Infokommunikáció / 13 Prezentáció / 22 Algoritmusok / 30 Könyvtárhasználat / 38 Több feladat megoldásához használnod kell az általunk előkészített állományokat,

Részletesebben

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A TITÁSZ Rt. közgyûlése 2001. április hónap 25. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-16/2007. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

T/807. számú. törvényjavaslat

T/807. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/807. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról GBTE-03/2012. Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) Duna-Ipoly

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. I. Összefoglaló Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008. I-III. negyedév A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. fő tevékenysége az internetes könyv kiskereskedelem,

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Autóbusz telephely tervezése feladathoz

Autóbusz telephely tervezése feladathoz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Gépjármű Üzemtan Autóbusz telephely tervezése feladathoz Összeállította: Dr. Havas Péter egyetemi docens Dr.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához Üzleti jelentés MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához A Társaság alapítása A Társaság nyilvános részvény kibocsátás útján 1994. október 25-én, az alakuló

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

ASzent Borbáláról készült alkotásokat, relikviákat

ASzent Borbáláról készült alkotásokat, relikviákat EGYESÜLETI HÍREK Hogyan tovább kôolaj- és gázipar? A 16. Kôolaj Világkongresszus (WPC) fôbb üzenetei (2000. december 12., MOL Rt. Székház.) AMagyarhoni Földtani Társulat, az OMBKE és a Magyar Kémikusok

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága Az Igazgatósága C sányi Sándor elnök-vezérigazgató péder Zoltán S alelnök, vezérigazgató-helyettes aumstark Mihály Belnök-vezérigazgató Villányi Borászat Rt. Bíró Tibor tanszékvezetô Budapesti Gazdasági

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

A VILÁG ENERGIA HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 2005 ÉS 2030 KÖZÖTT

A VILÁG ENERGIA HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 2005 ÉS 2030 KÖZÖTT A VILÁG ENERGIA HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 2005 ÉS 2030 KÖZÖTT AZ ELŐADÁS ADATAIT ELSŐSORBAN AZ ExxonMobil 2010 ÉVI TANULMÁNYA SZOLGÁLTATJA. EZEN KÍVŰL UTALÁSOK VANNAK AZ INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, A US

Részletesebben

A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése

A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése II. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese 2013. április 15-16.

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kapcsolatos ügyek

Részletesebben

S C H E R M A N N -V ILL

S C H E R M A N N -V ILL SCHERMANN-VILL Üdvözöljük! Ön a SCHERMANN-VILL Kft bemutatkozó anyagát tartja kezében. Reméljük, sikerül Társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti.

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje 3. szint Január-február VIII. Henriknek a focira is jutott ideje Néhány felesége lefejeztetése(1), az angol haditengerészet kiépítése és a Rómával való szakítás közben VIII. Henriknek a jelek szerint a

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 1. oldal, összesen: 6 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: A) Döntés 2015-ben induló pályázatokon

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2008. évi közhasznúsági jelentése Cg.: 03-10-100394 Statisztikai számjel: 14470451853211403

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 47. 1 TARTALOMJEGYZÉK 47/2015.(VI.25.)

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

PannErgy Nyrt.-ről röviden

PannErgy Nyrt.-ről röviden PannErgy Nyrt.-ről röviden Tulajdonosi szerkezet 11,5% 22,3% 8,6% 8,0% 8,7% 25,3% Benji Invest 2,5% 13,2% ONP Holding SE Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Külföldi intézményi Alkalmazottak, vezetők PannErgy

Részletesebben

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7. Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.0 A pályázat célja a közepes és nagy teljesítményő geotermikus

Részletesebben

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest Miskolci geotermikus hőbetáplálási projekt Népesség 170000 fő Üzemeltetés

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

A 26. sorszámú Fluidumkitermelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 26. sorszámú Fluidumkitermelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 26. sorszámú Fluidumkitermelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 1.2.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ 2003. ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23

Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ 2003. ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23 Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ 2003 ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23 CSALÁDI HÁZ, 2003 2 Helyszín: Megvalósítás ideje: A ház típusa: BUDAPEST 2003 JUN- Dec. szabad

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0 I táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Rádió Klub ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE. 1. oldal

Hódmezővásárhelyi Rádió Klub ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE. 1. oldal Hódmezővásárhelyi Rádió Klub ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A SZERVEZET BEMUTATÁSA... 3 1.1. Általános adatok...

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2 ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER Budapest XI. Barázda utca 42.

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI. A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig.

RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI. A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig. RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig. Budapest 2014 Felelős kiadó: Katasztrófavédelem Központi Múzeuma Berki Imre múzeumigazgató Írta és szerkesztette:

Részletesebben

A magyar szénhidrogénipar. gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1.

A magyar szénhidrogénipar. gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1. A magyar szénhidrogénipar gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1. között DALLOS FERENCNÉ okl. gépészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök,

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

A magyar szénhidrogénipar. gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1.

A magyar szénhidrogénipar. gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1. A magyar szénhidrogénipar gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1. között DALLOS FERENCNÉ okl. gépészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/148-24/2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. augusztus 2-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Dr. Deák Jenő Kórház

Részletesebben

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding)

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2008. (05.08) sz. határozata Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben