Jelige: Más megközelítéssel Prológ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelige: Más megközelítéssel Prológ"

Átírás

1 Jelige: Más megközelítéssel Prológ A budafapusztai mező felfedezése nyomán az idegen tőke, a MAORT, az akkori színvonalnak és szakmai felkészültségnek megfelelő módon kezdett a feltáráshoz és a termeléshez, s ezzel az irányítással új életformát honosított meg az ország egyik legelmaradottabb, legszegényebb vidékének, Zala megye, közelebbről Göcsej arculatának megváltoztatásához.

2 2 A Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság, a MAORT tevékenységének első szakasza július 18-tól december 20-ig (I. táblázat) A tárgyalandó időszak előzményeképpen nézzük, melyek voltak az 1937-es év nevezetes eseményei: február 9. A magyar szénhidrogén gáz termelésének születésnapja (B-1) november 21. A magyar olajtermelés születésnapja (B-2) december 16. Megkezdődött a rendszeres olajtermelés és szállítás december 16. Elindult az első olajvonat Ortaházáról az olajfinomítók felé február 9-én a B-1 jelű fúrás megnyitotta a Budafa mező gázát, a B-2 jelű fúrás pedig november 21-én a mező olaját, mely eredmények alapján már bizonyos volt, hogy Zala megye ezen részén termelő olaj- és gázmező fog kialakulni. A B-2-es fúrás befejezése arra indította az EUROGASCO-t, hogy éljen az június 28-án jóváhagyott Egyezmény 15. pontjában biztosított jogával. A 15. pontban az alábbiak olvashatók: Főszerződéshez való jog. Ha az Eurogasco az egyezmény feltételeit teljesíti ha úgy kívánja jogosult az opciós idő alatt bármikor a Főszerződés gyakorlására, a Főszerződés 1. pontjában meghatározott részvénytársaságot alapítani. [1] A Főszerződés ill. csak Szerződés 1. pontja az Uj-Társaság megalakulásáról az alábbiakat mondja ki: Ha az Eurogasco a jelen szerződést kiegészítő részét képező Egyezmény értelmében biztosított opciós jogát gyakorolja, ettől számított három hónapon belül köteles ezen szerződés gyakorlására Magyar Eurogasco Részvénytársaság vagy más oly néven, amelyben a szerződő felek a megalakulás előtt meg fognak egyezni, (az alábbiakban röviden: Uj Társaság, illetve U.T.) önálló magyar részvénytársaságot alapítani. Az U.T. köteles lesz a budapesti törvényszék cégjegyzékébe való bejegyzést haladéktalanul kérni. [2] A magyar társaság megalapítása előtt mind a magyar állam, mind pedig az EUROGASCO szempontjából szükségesnek mutatkozott az eredeti szerződésnek egy pótszerződéssel való kiegészítése.

3 1. táblázat Iparági szervezési változások VI VII. 30. között I. EUROGASCO European Gas and Elektrik Company 1933.VI VII.24. II. MAORT Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság 1938.VI.18. ill. VII XII.20. III. MAORT Üzemek a M.Kir. Kincstár használatában IV. MAORT /újból/ amerikai tulajdonban 1941.XII I IX.13. ill. XI IX.24. Kerettyei iroda (üzem) 1942-től MAORT: Budapesti iroda Nagykanizsai iroda Kerettyei iroda Lovászi iroda Pusztaszentlászlói iroda Hahót iroda Inke iroda Csővezeték építés Központi javító műhely (Vasvázas) R-1 fúróberendezés R-2 fúróberendezés Kerettyei iroda ( mezei iroda ) Nagykanizsai ker. iroda (felügyelőség) Lovászi iroda (üzem) Központ Nagykanizsai ker.ig. Budafai üzem Lovászi üzem Pusztaszentlászói üzem Mihályi szénsav üzem Távvezeték üzem Gépműhely Fúrási üzem (Nk.) V. MAORT állami kezelésbevétele IX. 24. államosítása XII. 30. Nemzeti Vállalatok alapítása VII. 30. Dunántúli Ásványolajipari Központ /DÁIK/ 1950.V.8. Dunántúli Ásványolajtermelő NV./DÁT/ 1950.VII.30. Lovászi üzem Bázakerettyei üzem Szénsavtermelő NV 1950.VII.30. Ásványolajvez. NV 1950.VII.30. Ásványolaj Gépjavító NV 1950.VII.30. Ásványolajkutató és Mélyfúró NV 1950.VII.30. Bázakerettyei üzem Lovászi üzem

4 Ezzel kapcsolatban a Zalai Közlöny december 25-én így írt: Az EUROGASCO tárgyalásokat folytat a lispei olajelőfordulások kiaknázására irányuló részvénytársaság megalakítása ügyében. Valószínű, hogy a jövő év első heteiben megalakul az új részvénytársaság, amely az Eurogasco által talált földgázt, szénsavat és olajat fogja hasznosítani. [3] Annak ellenére, hogy az EUROGASCO az 1933-as szerződésben vállalt 300 ezer dolláros beruházást teljesítette és minden kötelezettségének messzemenően eleget tett, kutatásait siker koronázta, Varga József iparügyi miniszter vonakodott eleget tenni a részvénytársaság alapítása iránti kérelemnek. A Magyar Királyi Iparügyi Minisztérium azonban váratlanul újabb feltételeket szabott, többek között: a már befektetett 10 millió pengőn (mintegy 2 millió dollár) felül további 5 millió pengő készpénz behozatalához kötötte a részvénytársság megalapítását, továbbá kikötötte a termelés fokozását, hogy az két éven belül fedezze az ország szükségletének 80 %-át; ezen felül 15 %-os kőolaj, 12 %-os földgáz és 15 %-os gazolin részesedést követelt az állam részére. A kényszerhelyzetbe került EUROGASCO mindezeket a feltételeket elfogadta. Bornemissza Géza iparügyi miniszter bejelentése alapján a Magyar Országgyűlés Képviselőháza június 28-án, a Felsőház pedig július 6-án tudomásul vette. A PÓTSZERZŐDÉS tehát július 6-án lépett hatályba. [4] [5] [6] A PÓTSZERZŐDÉS megkötése után, július 15-én, 14, pengő alaptőkével megalakult a Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT). E részvénytőke több mint 90 %-a a Standard Oil Co. New Jersey tulajdona volt. Nézzük milyen események játszódtak le november 21., az olajmegjelenés (B-2), és annak december 16-i, az ortaházi állomásról való elszállítása és az július 18-a közt eltelt idő alatt: - az januárjában 2507 m-es Mihályi-2 sz. fúrás olajat, gázt nem talált, - a B-3, B-4 és B-5-ös jelű fúrás az alsó pannon formáció magasabb részében több, különböző vastagságú olaj- és gáztartó réteget harántolt és a következő szinteket tárták fel: a B-3-ban 1092, m között (termelt május 19-től) a B-4-ben m között (termelt augusztus 2-től) a B-5-ben m között, a kút kiképzése már a MAORT idejében történt, augusztus 24-én készült el) a B-6-os fúrás folyamatban volt. Az eddigi elért eredmény nagyon szép reményekre jogosít a hazai olajbányászatnak a jövőben való kifejlődésére nézve olvashatjuk a Földtani Értesítő-ben. [7] - az olaj és gáz szállításával kapcsolatban a Zalai Közlöny Csak a gázt vezetik Lispéről Nagykanizsára, az olaj Egerszegre megy? [8] - az egyéb eseményekről szóló tudósítások: = a Zalai Közlöny Lázas iramban épülnek az utak a lispei olajforrásokhoz című tudósításából [9] részletek: A mintegy tíz kilométeres új út tervei most készülnek mely szerint Szentadorjánból kiindulva Lispén és Kerettyén át Borsfánál csatlakozik bele a Zalaegerszeg-Bánokszentgyörgy-i útba, melynek

5 5 szeptember végén késznek kell lenni: ezek mellett jelentős útjavításokra is sor kerül. = Április 1-én megkezdik a pengős lispei útépítést [10]. = Gyors iramban épül a Lispe-Borsfa-i út. Az őszre meglesz az összeköttetés Nagykanizsa és az olajmezők között [11] = A Zalamegyei Ujság és a Zalai Közlöny szerint Az EUROGASCO vezetői az olajmezőn, és megtekintették a lispei olajfúrásokat, tudósítottak az új részvénytársaság megalapításáról, melyben szerepe lesz a budapesti Kereskedelmi Banknak is. [12] = Szomorú hírről tudósított a Zalai Közlöny: Koponyatöréssel és agyrázkódással szállítottak be egy munkást a lispei kútfúró-telepről, valamint A csendőrségi nyomozás fogja kideríteni, hogy mi történt a tanknál dolgozó munkással? Ez volt az első komoly szerencsétlenség, ami az olajkutaknak megindulása óta Lispén történt [13]. = A Zalai Újság cikkéből megtudhatjuk, hogy az iparügyi minisztérium 1938/39 évi költségvetés új tételeként szerepel az újonnan felfedezett ásványolajkincs értékesítéséből származó bevétel, valamint az előirányzott pengőhöz részesedés révén jut a kincstár [14]. = A Földtani Értesítő Az Eurogasco eredményei cím alatt tudósítja olvasóit dr. Papp Simonnak a Magyar Mérnök és Építész Egylet Bányászati és Kohászati, valamint a Vegyészeti Szakosztályának május 20-i együttes ülésén elhangzott előadásáról, melyből kitűnik, hogy a fúrások nemcsak tudományos adatokat szolgáltatnak a Dunántúl földalatti szerkezetének megismerésére, de kereskedelmileg is értékesíthető anyagokat is tártak fel [7]. = Tudomásunkra jutott a Nagykanizsai Piarista Gimnázium 1937/38-as értesítőjéből, hogy a lispei EUROGASCO ajándékaként egy üveg kőolajat és egy homokkövet kaptak [15]. = A Zalai Újság Az év végéig hatszázra emelkedik a zalai olajfúrásoknál a munkások száma címmel adott tudósítást. A cikkből megtudhattuk, hogy az EUROGASCO vállalat véglegesen berendezkedik Magyarországon. Mr. Ruedemann és Mr. Bannantine végleg letelepedtek Budapesten. A jelenlegi 300-as létszám az év folyamán főre emelkedik, e mellett a vállalat 50 fő tisztviselővel dolgozik, akiket közismerten jól fizet. Igaz, hogy fizikusai és mérnökei a legképzettebb magyar szakemberek. [16] = A Zalai Közlöny tájékoztatást adott v.nagybányai Horthy Miklós kormányzónak, az iparügyi minisztérium és az EUROGASCO vezetőinek június 15-én Lispe-szentadorjáni olajkutatásoknál tett látogatásáról [17]. = Az Ásványolaj-Mineralöl megemlékezett a magyar ásványolajkutatás 5. évfordulójá -ról [18]. Az említett, tárgyalt idő története a Zalamegyei Ujságban megjelent 14 millió pengő alaptőkével megalakult az EUROGASCO magyar vállalata című cikkével zárul [19]. A teljesség kedvéért a MAORT indulása előtt tekintsük át sorrendben, hogy kik dolgoztak vezető műszaki állományban az EUROGASCO-nál:

6 6 Dr. Papp Simon geológus között hazai és külföldi munkák után 1933-ban hazatérése után Magyarországon a Dunántúl egész területére szénhidrogének kutatására és bányászatára koncessziót szerzett EUROGASCO szolgálatába állt. Az ő érdeme a Dunántúlon az EUROGASCO vállalat geofizikai méréseinek, a rotari rendszerű mélyfúrások és a kőolaj- és földgáz termelésének megkezdése. Dr. Papp Simon Gyulay Zoltán abszolvens bányamérnök február 2-án került Sopronból, a főiskoláról az EUROGASCO Mihályi-1-es számú fúrásához, itt és a Görgeteg-1 sz. fúrásnál fúrómunkásként kezdte meg gyakorlati munkáját, majd 1936-ban az Inke-1 sz. fúrás üzemvezetője. Ezt követően a Budafapuszta-2 sz. fúrásból megindult kőolajtermelés indította el a Hajós-testvérek kastélyában kialakított irodában műszaki pályáját. Gyulay Zoltán Remenyik Lajos bányamérnök Mint főiskolás kezdett fizikai munkásként dolgozni a Mihályi-1 és a Görgeteg-1 számú fúrásoknál, majd 1936-ban bányamérnöki oklevéllel már az Inke-1 sz. fúrásnál tevékenykedett. Remenyik Lajos

7 7 Abzinger Gyula bányamérnök augusztus 15-én lépett az EUROGASCO szolgálatába és különböző fúrásoknál ismerte meg a fúrási szakmát. Abzinger Gyula Dinda János bányamérnök A soproni Bányamérnöki Főiskoláról március 15-én került az EUROGASCO-hoz, ahol az Inke-1 jelű fúrásnál fúrási munkásként dolgozott, a B-1 és a B-2 számú fúrások vezető mérnöke volt, majd a Budafapusztán megszervezett üzem vezetője lett a Hajós-féle irodában. Dinda János Majerszky Béla bányamérnök február 10-én a dunántúli lankákon hont foglaló új iparág szolgálatába állt. Fúrómunkása lett az amerikai érdekeltségű EUROGASCO vállalat Inke-1 jelű kutatófúrásának. Ezt követően a budafai mező fúrómérnökeként dolgozott. Majerszky Béla

8 8 Benedek Ferenc bányamérnök 1936 januárjában az EUROGASCO vállalat kisalföldi (Szárvölgyi) kutatásainál végzett geofizikai mérések után márciusban már az Inke-1 jelű kutatófúrásnál fizikai munkásként ismerte meg a fúrás fontosabb feladatait, majd ennek elhúzódó rétegvizsgálatai után a Mihályi-2 jelű fúrás üzemvezetői teendőit látta el. Benedek Ferenc Bősze Kálmán erdőmérnök Sopronban, a főiskolán végezte erdőmérnöki tanulmányait, majd a gyakorlati építészet alapelemeit is itt sajátította el március 10-én került az EUROGASCO Inke-1 jelű kutatófúrásához. Ezt követően a budafai olajmezőn teljesített szolgálatot. Bősze Kálmán Angyal Ferenc bányamérnök 1938-ban áthelyezést nyert a Krasnay-Frölich-Klüpfel Mélyépítő Vállalattól az EUROGASCO-hoz és a Budafapuszta1 jelű fúrásnál fúrómunkásként dolgozott, megismerve a fúrási munkálatokat. Ezt követően a kerettyei irodában fúrómérnökként dolgozott. Angyal Ferenc

9 9 Halász Béla bányamérnök 1937 februárjában a dunántúli szénhidrogénkutatást végző EUROGASCO szolgálatába lépett és a Budafapuszta-2 jelű fúrásnál dolgozott fúrómunkásként. Az év végén a vállalat megbízta az ortaházai töltőállomáshoz vezető 12 km-es csővezeték és a hozzátartozó vasúti töltőállomás megépítésével. Ezt követően a budafapusztai irodában irányította a megindult termelési munkákat. Halász Béla Amint a fúrásokra került sor, mindenhol geológust alkalmazott az EUROGASCO. Valamennyien fiatalok voltak, alig hagyták el az egyetemet (Pázmány Péter Tudomány Egyetemről van szó). A fúrási geológiát, az olajtermeléssel foglalkozó geológiát munka közben kellett elsajátítani, mivel ekkor még nem volt Budapesten geológusképzés (erre csak 1951-ben került sor). Dr. Barnabás Kálmán 1935-ben helyezkedett el az EUROGASCO-nál és a Mihályi-1, Görgeteg-1, a Budafapuszta-1 és a 2-es fúrásoknál végezete a fúrások geológusi munkáját. Dr. Barnabás Kálmán

10 10 Dr. Erdélyi Fazekas János Mint fúrási geológus az EUROGASCO Inke-1-es számú fúrásánál kezdte fúrási geológusi tevékenységét. Ezt követően a budafapusztai irodában dolgozott. Dr. Erdélyi Fazekas János Dr. Kertai György 1936-ban egyetemi doktori szigorlatát megszerezve került az EUROGASCO-hoz, ahol a Budafapuszta-2-es fúrásnál a kőolajföldtani ismereteit részben a gyakorlati munka közben a fúrásnál tevékenykedő amerikai szakemberektől, részben Barnabás Kálmántól, közvetlen főnökétől sajátította el. Dr. Kertai György Ők voltak a magyar olajbányászat pionírjai, úttörői, akik az olajmezőkön önerejűkből váltak olajmérnökökké, olajgeológusokká [20]. Az EUROGASCO-nál dr. Papp Simon geológuson kívül dr. Strausz László és dr. Kretzoi Miklós is dolgoztak a kezdeti időkben. Az EUROGASCO-nak állandó geofizikus csoportját az alábbiak alkották: dr. Vajk Raul, dr. Facsinay László, Oszlaczky Szilárd, Scheffer Viktor, dr. Egyed László, dr. Sebestyén Károly, Csókás János és dr. Kántás Károly [21].

11 11 Horváth Béla és Széll Kálmán Balázs István és Csörgits Pál a toronyban A budafapusztai mezőt kutató fúrómunkások - állók (balról jobbra): Csörgits János, Harald Wilson, Horváth Imre guggol: Pintér Ferenc és Csörgits Pál Szűcs László Baranyai József Az első fúrósok egy csoportja

12 12 A MAORT-embléma A Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) megalakulása július 15-én Az június 8-án megkötött Egyezmény és Szerződés, valamint a B-2 és B-3-as fúrás eredményes befejezése arra kötelezte az EUROGASCO-t, hogy éljen az Egyezmény 15. pontja által biztosított jogával és alapítsa meg a Szerződés 1. pontjában meghatározott részvénytársaságot, az Uj Társaság -ot. Ennek létrehozása mind az EUROGASCO, mind az Iparügyi Minisztérium részéről az eredeti elképzelések módosítását igényelte. Az újonnan megfogalmazódott érdekek egyeztetése során jött létre a Pótszerződés. Kidolgozásakor az Iparügyi Minisztérium az eredeti szerződésben rögzítetteknél szigorúbb feltételeket kívánt szabni. Követelték a beruházott összeg és az alaptőke emelését, a kutatások meggyorsítását, a termelt olajból, gázból, gazolinból a magyar állam részesedésének növelését. Az EUROGASCO kényszerhelyzetbe került, de elfogadta a feltételeket. Bornemissza Géza iparügyi miniszter ekkor megadta az engedélyt a Pótszerződés megkötésére, melyre június 28-án került sor és a Magyar Országgyűlés Felsőháza július 6-án hagyta jóvá. A Pótszerződés értelmében július 15-én megalakult a MAORT, melyet a budapesti kir. törvényszék, mint cégbíróság július 18-án Cg /1. szám alatt jegyezte be a magyarországi társascégek jegyzékébe. A Pótszerződés pontosan megfogalmazza az új részvénytársaság létrehozásának körülményeit, alaptőkéjét, feladatait, a bányaművelési jogok gyakorlásának feltételeit, az állam részesedését, stb. Leszögezte, hogy az új részvénytársság létrehozásával az EUROGASCO-nak az Egyezmény -ben és a Szerződés -ben rögzített kötelezettségei megszűnnek. Kikötötték, hogy a termelt olaj 15 %-át, a földgáz 12 %-át, a gazolin 15 %-át köteles a társaság az államnak természetben vagy készpénzben átadni. A részvénytársaság alaptőkéjét pengőben állapították meg, mely darab, egyenként ezer pengő névértékű részvényre oszlott. A MAORT részvénytőkéjének több mint 90 %-a a Standard Oil Co. of New-Jersey tulajdonába került. [22] [23] [24]

13 13 A MAORT kilenctagú első igazgatósága: Elnök: Bolton P. Ralph Alelnök, vezérigazgató: Ruedemann Paul Tagok: Lieb, Clarence Herman Conway, John Frederich Walters, Ray Pearce Bannantine, Georg Dr. Hauer Ernő Konek Emil Dr. Papp Simon a Felügyelő Bizottság tagjai: Martin, W. George Ábel Bódog Graf, Walter Érdekes, hogy Papp Simon nem emlékezett meg erről az eseményről Életem című visszaemlékezésében, de a MAORT megalakuláskor ebéd volt a Hungária Nagyszállóban a 15. kép szerint. 15. kép A MAORT megalakulásakor a vállalat által adott ebéd Budapesten a Hungária Nagyszállóban (1938. július 15.) balról jobbra: dr. Hauer Ernő, Walter Graf, G.W. Martin, dr. Schmidt Jenő (áll), Konek Emil, Paul Ruedemann, dr. Papp Simon, Ábel Bódog, (állnak) Georg Bannantine, dr. Geöcze Bertalan A MAORT igazgatósága Budapesten, a Ferencz József tér 5. szám alatt székelt, a Gresham palota III. emeletén, a Duna partra néző fronton. Itt működött a részvénytársaság központja, mely irányította egyrészt a kutató és feltáró tevékenységet végrehajtó és azokat kiszolgáló részlegek munkáját, a neki alárendelt geofizikai kutatást. A közvetlen műszaki irányítás

14 14 eleinte a budafapusztai (bázakerettyei) üzemirodán folyt az EUROGASCO októberi szervezeti felépítése szerint, mely megvalósította a kutatási időszak feladatait (2. ábra). Budapesti iroda (P. Ruedemann) könyvelés pénztár és beszerzés ügyvitel fúrás Rotary -1 Rotary 2 tartalék fúróberendezés geológia és geofizika mezei geofizika mezei geológia mágneses térmérés kútgeológia 2. ábra A MAORT alapszabálya a részvénytársaság vagyonára, szervezetére és működésére vonatkozó kérdéseket szabályozta. A részvényeket megillető jogokat a közgyűlés gyakorolta [22] [5]. A részvénytársaság legfelsőbb szintű vezetősége a részvénytöbbségek alapján amerikai kézben maradt [5], a részvénytőke 90 %-ának tulajdona a Standard Oil of New Jersey, New York, mely a világ egyik legnagyobb tőkés olajipari vállalata volt [22] [23]. A MAORT tevékenységének első szakasza július 18-tól december 20-ig tartott. A nemzetközi élet forrongásának közepette, a körülményekhez képest szinte zavartalanul fejlődött, egyre nőtt a termelés [25]. Az első üzletév július 18-tól december 31-ig tartott, a továbbiakban megfelelt a naptári évnek. Az iparügyi miniszter július 27-én a szerződésben előírt kötelezettségek ellenőrzésével dr. Telegdi Roth Károly miniszteri tanácsos, egyetemi tanárt bízta meg.

15 15 MAORT vezetősége mindenkinek az alábbi szövegű levelet küldte július 30-i dátummal: Ezennel értesítjük, hogy az European Gas and Electric Company magyarországi fiókja és Ön között létesült szolgálati szerződést Önnel szemben, mint fentnevezett vállalat jogutóda, f.é. augusztus 1-ével kezdődő hatállyal átvállaljuk. Ezek szerint a szolgálati szerződés közöttünk ugyanazon feltételek mellett folytatódik, mint amely feltételek mellett azt jogelődünk Önnel kötötte. [25/a]

16 16 I. üzletév július december 31-ig

17 17 A MAORT megalakulása után folytatta az erőteljes kutató és feltáró tevékenységét. A kutatási területen külföldi szeizmikus csoport nem dolgozott, de hazai csoport még tevékenykedett dr. Facsinay László vezetésével, mely csoportba került 1938-ban Vincze József mérnök is, belépve a MAORT szolgálatába. [20] A Zalamegyei Ujság augusztus 7-i száma arról tudósít, hogy a lispeszentadorjáni olajkutatásoknál működésbe hozták a negyedik (B-4) kutat, mely naponként vagon nyersolajat szolgáltat [26], a TTK közlése szerint A 4. számú kút május havában 1293,8 m3 olajat és m3 gázt adott, ami a gázból nyerhető olajjal együtt szintén több mint napi 5 vasúti rakomány. Az augusztus végén megnyitott 5. számú (B-5) kútból néhány nap alatt 180 m3 olaj és 3658 m3 földgáz tódult a felszínre [27] Az Eurogasco és Maort mélyfúrásai a budafapusztai olajmezőn A Hungarian Oil Syndicate fúrása 3. ábra

18 18 Telegdi Roth Károly miniszteri tanácsos a soproni nyári egyetemen tartott előadásában a következőket mondotta többek között: Az EUROGASCO dunántúli kutatásait magyar szakember, Papp Simon dr. főbányatanácsos-főgeológus vezette, ő tűzte ki a fúrópontokat a Dunántúl különböző részein Az első jelentős eredményt a dunántúli kutatások során a Budafapusztán (Lispén) érték el. A Lispe-szentadorjáni I. sz. mélyfúrás több szintájból nagymennyiségű földgázt tárt fel, azzal együtt, eleinte hetenként 2,5 vagon paraffinbázisú, magas benzintartalmú olaj is jött fel. A II. sz. fúrás április 14-én kezdődött és szeptember 29-én fejeződött be. A kút 1200 m körüli mélységből naponta m 3 földgázt és mintegy 5 vagon jóminőségű, benzines olajat szolgáltat. A kútnak nagy jövője volt, mert még öt olyan, összesen 31 méter vastagságú réteg van, mely minden bizonnyal tekintélyes mennyiségű gázt és olajat fog szolgáltatni. [28] A budafapusztai területen a négy mélyfúrás alapján az eddig megállapított földtani szerkezet egy széles dómszerű felboltozódás, melynek hossztengelye kelet-nyugat irányú. Az eddig 600 m távolságra telepített fúrásokkal 2250 m hosszúságban és 1700 m szélességben állapították meg a termőterület kiterjedését [29]. Az olajmező körülhatárolására további kutató és egyben termelő fúrásokat kell végezni, tehát a már megállapított terület különböző pontjain, köztük a szélein, hogy véglegesen is megállapítsák az olajmező kiterjedését. A borsfai VII. (B-7) fúrás éppen a terület dél-keleti határát jelöli. Ha a kutatófúrásokkal a területet körülhatárolták, akkor indul meg a kutak rendszeres telepítése és fokozatosan 300 méterenként lesz egy-egy kút [28]. (3. ábra) A B-5 sz. fúrás kiképzését már az újonnan beszerzett 2. sz. Cardwell gyártmányú, Waukesha meghajtású kétdobos lyukbefejező berendezés végezte [27] július 27-től, amidőn az és az 1193, m mélységközök megperforálása után augusztus 24-től a kút szabadkifolyással termelni kezdett [4]. (3. ábra) Ebben az időben a MAORT az EUROGASCO-tól örökölt néhány Ford és Studabaker gyártmányú tehergépkocsija mellett csak egy hernyótalpas Hanomag vontatót rendszeresített, ezzel történt a kerekekkel ellátott kazánok szállítása. (A traktor vezetője Fejér József volt.) A mélyfúrások járulékos eszközeit, anyagait (fúrócső, cement, iszapjavító anyagok) eredetileg fuvarosgazdák lovasszekerei szállították a telephelyről a berendezésekhez [29]. Az ortaházi 12 km-es 3 -es távvezeték gyors megépítésére kényszerből volt szükség, mert az olajmező közvetlen környékén nem volt vasútvonal, az érintett közutaknak nem volt kemény burkolatuk, a közúti szállításhoz szükséges nagyszámú tankautó sem állt rendelkezésre. A naponta mintegy vagon kitermelt kőolajat el kellett szállítani az ortaházi vezetéken át. A joggal várható felfutás arra késztette a vállalat vezetőségét, hogy megszervezze ill. kialakítsa a fúráselőkészítő részleg: a toronyalapozók, a toronyácsok, a toronyszerelők mellett a különböző csőszerelő csoportjait. A toronyalapozó vagy toronyelőkészítő csoport két részre oszlik, az egyikhez tartoznak az előkészítő saját munkások egy kőműves mester vezetésével, ez a csoport egyrészt a fúróberendezés, ill. a telep területét planírozzák és elvégzik a betonozási munkákat (16. kép), a másik részleg a fúrótelep területéhez vezető utat készíti el.

19 19 Fúrótelep alapozása 16. kép Az előkészítő csoport másik része a toronyácsok csoportjából áll, akik a felszerelt fúrótorony és a fúrótelep faszerelékeit, az iszapcsatornát, csőrakodó padokat, stb. készítik el. A bázakerettyei üzem kezdeti idejében elvégzendő előkészítő munkálatokkal összefüggő kubikus-, kőműves-, ács- és asztalos munkákat az 1938-ban létrehozott toronyalapozó részleg (csoport) kialakításáig Papp Jenő (17. kép) kőműves mester aki ilyen minőségben került az EUROGASCO Mihályi-1 sz. fúrásához, mint pallér, alkalmi munkavállalókkal valósította meg [20] [29]. Papp Jenő 17. kép Nagy segítséget kapott az 1937-ben az EUROGASCO-hoz került Pilhoffer István (18. kép) kőműves mester személyében, aki 1938-ban vette át Papp Jenőtől a csoportvezetői beosztást, ettől kezdve az ő vezetésével készültek a kerettyei mezőben a toronyalapok [30]. Pilhoffer István 18. kép

20 20 A toronyszerelők és toronyácsok munkáját eleinte egy csoport végezte. (19. kép) Előkészítők, toronyácsok 19. kép Az első toronyszerelő csoport létrehozásával (1940-ben) fel tudták állítani a következő fúrási ponton a fúrótornyok egyikét. A fúrótorony előre felszerelése több napos előnnyel járt a fúróberendezés odaszállítása előtt. Ekkor már a hazai gépipar és a kőolajbányászat eredményes kapcsolatát jelezte a fúrótoronygyártás meghonosítása. A hazai gyártást megelőző tervezés Gyulay Zoltán (2. kép) és dr. Falk Richárd akik a soproni főiskolán egyidőben tevékenykedtek jelentős munkája volt, amikor az EUROGASCO Mihályiba behozott amerikai 122 = 37,1 m magas fúrótorony számításait végezték. Ezt követően a gúla alakú, szétszedhető fúrótornyokat a Ganz és Tsa gyártotta évtizedeken át [29]. Az első toronyszerelési munkákat ellesve a munkamenetét Széll Kálmán irányította [31], akitől Milei István vette ál a csoportvezetői teendőket. A csőszerelő csoportok kialakulása akkor kezdődött, amikor először a B-1 fúrásban megtalált gáznak a B-2 és B-3-as fúrást mélyítő rotari gőzberendezés kazántelepéig történő elvezetésén kívül a gőzüzemű fúróberendezések vízvezetékeinek megépítése, majd a B-2, B-3 jelű kutakból kitermelt olajnak a finomítókba, illetve a termelésre alkalmas kőolaj- és földgáz kutak folyó vezetékének a tartályállomásokra történő juttatását is meg kellett oldani. Így kialakult az un. csőszerelő és csővezeték (távvezeték) csoportjainak tevékenysége is. Eleinte a két csoport a fúrási- és termelői üzem közös felügyelete alá tartozott. (A kialakuló távvezeték építő csoportok a MAORT külön üzemét jelentették 1940-től.) [29] A csővezetékek fektetésében általában még az ásó, csákány és lapát volt az árok földjeinek kiemeléséhez rendelkezésre álló eszköz. Az első csővezeték építő csoportvezetők még ilyen felszereléssel rendelkező csoportok munkáját irányították, mint Ritter Ernő, Nagy Miklós.

21 21 A csőszerelők csoportjában találtuk már 1938-ban a három szakmával rendelkező Rangli Istvánt (20. kép), aki Hahóton, hallva a környéken már folyó olajkutatásról Bázakerettyén jelentkezett munkára, ahol felvették az épülőfélben lévő üzembe, és 1939-ben már a csőszerelők egyik csoportvezetője. Rangli István 20. kép Ugyancsak 1938-tól lépett a MAORT szolgálatába Csetkovics István, a Petőházi Cukorgyár lakatos mindenese, erősítve a csőszerelő csoport létszámát [30]. Július 25. és augusztus 1. között elkészült Kerettyén a raktár és egy üzletház. Augusztus 16-án érkezett Schmeidler a finomítókkal kapcsolatos tárgyalásra [33/a]. Miután már négy termelő kúttal rendelkezett a vállalat a Zalamegyei Ujság szerint a lispeszentadorjáni olajtermelés egyre fokozódik, s erre való tekintettel az EUROGASCO (helyesebben MAORT; szerző) a termelés gazdaságosabb elszállításán fáradozik, mert a vagonokban való elszállítás drága. Eredetileg az volt a terv, hogy az ortaházi vezetéken kívül megépítik a nagykanizsai vezetéket is, Nagykanizsára szállítják az olajat és ott finomítót állítanak fel. A társaság most megváltoztatta a szándékát, mivel az olajtermelés mellett a B-1es kút 250 ezer köbméter gázt termel. A MAORT elhatározta, hogy Budapestig megépítik az olajvezetéket, azonkívül csővezeték épül a gáz számára. Ezzel el akarják kerülni külön olajfinomító építését és a jelenlegi budapesti olajfinomítókban dolgozzák fel a nyersolajat olvasható a Zalamegyei Ujság Zalaegerszegen át közvetlenül Budapestre vezetik a szentadorjáni gázt és olajat. Zalaegerszegen halad át a vezeték című cikkében [33]. A cikk megjelenése után hamarosan, augusztus 18-án megkezdődött a VI. (B-6)-os számú fúrás Kerettye határában, a kis kápolnától mintegy 750 m-re délnyugatra megtelepített fúrásponton, az R-1 sz. fúróberendezéssel [4]. (3. ábra) Szeptember 14-én a Zalamegyei Ujság munkatársa József főhercegnek és kíséretének a délzalai olajterületen történő látogatásáról tudósított [29]. Ez a látogatás a kormányzó június 16-i látogatása után az első volt, melyet a következő években különböző delegációk, polgári és katonai látogatások sora követett, mintegy előre jelezve, hogy a zalai olaj milyen jelentős lesz a későbbiekben a magyar és az európai politikában [24]. A főhercegi látogatásra visszatérve az autótábor Borsfán túl elérte a lispe-szentadorjáni olajmezőt Borsfa határában egy kisebb magaslaton a fúrás alatt lévő VII. (B-7) kútnál (mely kimondottan kutatófúrás a szerkezet keleti részén, a B-2-es fúrástól mintegy 4200 m

22 22 távolságra kijelölve [4]). Czigány János letenyei főszolgabíró, valamint az EUROGASCO (helyesen MAORT; szerkesztő) magyar mérnökei fogadták a főherceget és kíséretét. Mindenkit megragadott az a lázas és nagyarányú munka, amely a zalai olajmezőn folyt a hetedik kútnál magfúrással már 1100 méterre értek le. [34] Az R-1 jelű fúróberendezést így írta le az újságíró: ötven méter magasra emelkedik a VII. kút hatalmas acél fúrótornya és uralkodik az egész vidéken. Háromszáz lóerős gőzgép fújtat, zakatol és a munka lármájával tölti be a messze vidéket. Húsz méterre a toronytól két óriási kazán fejleszti a gőzt, lényegesen olcsóbban, mint az első fúrásnál. Akkor naponta több vagon fát nyelt el a kazánok gyomra (hat űrméter/kazán; szerk.), ma pedig az első kút gáza adja azt a hatalmas hőerőt, amit az olajfúrás igényel [34]. (Jegyezzük meg, hogy ebben az időben egy parti -ban, műszakban hét fő toronymunkás és két fő fűtő (1 fő fűtő és 1 fő segéd fűtő) dolgozott. Az amerikai főfúrómester a fúrásért felelt, a magyar fúrómester a műszakot vezette.) A kerettyei határban lévő VI. (B-6) kútnál már 1195 m-ig mélyítették a fúrólyukat a látogatás idején. Az olajtermelés megindulása mindkét kútból két héten belül várható írja az újságíró, majd tudósít arról, hogy amerre tekintettünk, mindenütt a lázas munkát látjuk. Az úton emberek dolgoztak serényen, hogy a tél beállta előtt elkészüljenek a nagy jelentőségű úttal melynek előzményeiről már tájékozódhattunk [9] [10] [11]. Érdeklődéssel figyelte a tudósító, hogy minden irányban háromszoros csővezetékek futnak keresztül a mezőkön, hegyhátakon. Egyik a gőzgép üzemanyagát, a gőzt szállítja az első kútból, a másik a működő kutakból az olajat viszi a tartályokba, a harmadikban víz fut a fúrásokhoz a Válickán kiépített szivattyúállomástól. (Ezeknek építésére, szerelésére hozták létre az üzemben a szakszolgálatot.) Az újságíró további megfigyelését így közölte: Egyik legérdekesebb része az olajmezőnek a II. sz. (B-2) kút környéke. Ez a kút adott először olajat. (21. kép) A Budafapuszta-2. jelű kút karácsonyfája 21. kép

Volt egyszer Komlón egy Mélyfúró Vállalat

Volt egyszer Komlón egy Mélyfúró Vállalat 1 Volt egyszer Komlón egy Mélyfúró Vállalat Soós Józsefné Bevezetés Évszázadunk első felében az ipar és a közlekedés rohamos fejlődése igényt teremtett a leggazdaságosabban felhasználható energiaforrások,

Részletesebben

...mint egy kis Svájc Egy zalai település virágkora a 20. század derekán

...mint egy kis Svájc Egy zalai település virágkora a 20. század derekán Első Század Kiss Nóra Néprajz MA, I. évfolyam...mint egy kis Svájc Egy zalai település virágkora a 20. század derekán Olajbányász lettem én, egy fúróslegény, Olajat keresek a föld rejtekén. Hogyha nem

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Jubileumi rendezvények a Miskolci Egyetemen, 2001. szeptember 21-22.

Jubileumi rendezvények a Miskolci Egyetemen, 2001. szeptember 21-22. Jubileumi rendezvények a Miskolci Egyetemen, 2001. szeptember 21-22. Az egykori és jelenlegi hallgatók, valamint tanáraik 2001 szeptemberében az olajmérnökképzés 50. évfordulóját ünnepelték a Miskolci

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter Geotermikus távhő projekt modellek Lipták Péter Geotermia A geotermikus energia három fő hasznosítási területe: Közvetlen felhasználás és távfűtési rendszerek. Elektromos áram termelése erőművekben; magas

Részletesebben

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat.

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat. Mecsek Sopianicum Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Szerkesztő: Fazekas Imre E-mail: fazekas.hu@gmail.com Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat Soós

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

KOHÁSZATI LAPOK. A kiadvány a MOL Nyrt. támogatásával jelenik meg.

KOHÁSZATI LAPOK. A kiadvány a MOL Nyrt. támogatásával jelenik meg. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK A kiadvány a MOL Nyrt. támogatásával jelenik meg. KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ Alapította: PÉCH ANTAL 1868-ban Kõolaj és Földgáz 2012/7. szám Hungarian Journal of Mining and Metallurgy

Részletesebben

MOL MAGYARORSZÁG KUTATÁS-TERMELÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA. Szolnok, 2015.07.02

MOL MAGYARORSZÁG KUTATÁS-TERMELÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA. Szolnok, 2015.07.02 MOL MAGYARORSZÁG KUTATÁS-TERMELÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Szolnok, 2015.07.02 A MOL CSOPORTRÓL MOL US PLAYS SIGNIFICANT ROLE IN MOL GROUP US A MAGYAR MÚLT ÉS JELEN A MAGYAR SZÉNHIDROGÉNIPAR TÖRTÉNETE

Részletesebben

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft FÚRÁS Varga Károly RAG Hungary Kft Miről lesz szó Mi is az a fúróberendezés A fúrás célja a kút Amiről sosem feledkezünk meg Biztonság Környezetvédelem Mi is az a fúró berendezés Alapokból az egész Mi

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM

Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM A Falcon Ltd. mőködési területe Dublin cégközpont Budapest technikai központ

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról GBTE-03/2012. Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) Duna-Ipoly

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, módszere és a vizsgálatok eredményei geotermikus energia hasznosítás szempontjából Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Ferencz

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. MÁRCIUS Jóváhagyta: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság... Bihall Tamás elnök

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Előadásomban egy olyan településről kívánok szólni, amelynek alig ismerik kötődésé az olajiparhoz, bár neve a Trianon utáni magyar kőolajtermelés megindulásának első napjaitól

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Autóbusz telephely tervezése feladathoz

Autóbusz telephely tervezése feladathoz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Gépjármű Üzemtan Autóbusz telephely tervezése feladathoz Összeállította: Dr. Havas Péter egyetemi docens Dr.

Részletesebben

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években 320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK 1. Összefoglaló

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Elnöke 2014.El.II.D.1/38. A Fővárosi Törvényszék Elnökének Tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2013.

Fővárosi Törvényszék Elnöke 2014.El.II.D.1/38. A Fővárosi Törvényszék Elnökének Tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2013. Fővárosi Törvényszék Elnöke 2014.El.II.D.1/38. A Fővárosi Törvényszék Elnökének Tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2013. évi működéséről TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 7 2. A Fővárosi Törvényszék személyi

Részletesebben

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZEREPE ÉS MÓDJAI 6. TÉTEL Készletezés I. Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. A készletgazdálkodásra azért van szükség,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377.

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Somogy Megyei Levéltár Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 69 nagy doboz, csomó, Iratok: 8,63 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI 1968-1999 Elhelyezve: Terjedelem: 1. doboz: Iktatott iratok 1968 1-1174

Részletesebben

A MÁV V43-as sorozatú mozdonyainak kiválasztása, az akkori nemzetközi és hazai mozdonygyártás helyzete. A járműtípus kiválasztásának gondozói

A MÁV V43-as sorozatú mozdonyainak kiválasztása, az akkori nemzetközi és hazai mozdonygyártás helyzete. A járműtípus kiválasztásának gondozói KISTELEKI MIHÁLY arany okleveles gépészmérnök, Európa mérnök nyugdíjas MÁV igazgató A MÁV V43-as sorozatú mozdonyainak kiválasztása, az akkori nemzetközi és hazai mozdonygyártás helyzete. A járműtípus

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata Postai cím: Petőfi tér 3. Város/Község:

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Járművezetők képzése Magyarországon a kezdetektől napjainkig 2007. október 02. kedd, 08:15

Járművezetők képzése Magyarországon a kezdetektől napjainkig 2007. október 02. kedd, 08:15 A feljegyzések szerint Budapesten 1895-ben jelent meg az első automobil. Ebben az évben Törley József pezsgőgyáros személyautót és teherautót is vásárolt. A századfordulóra a gépkocsi műszakilag annyira

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

A Beregszászi járás a mobilizációra való felkészítését szolgáló Programról a 2015-ös évre

A Beregszászi járás a mobilizációra való felkészítését szolgáló Programról a 2015-ös évre Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2014р. м.берегово összehívású ülésszaka 2014 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

Egészségügyi monitor. 2015. február

Egészségügyi monitor. 2015. február Egészségügyi monitor 2015. február Századvég Gazdaságkutató Zrt. A tanulmányt Sipos Júlia szerkesztette. A felhasznált adatbázisok 2015. február 5-én zárultak le. Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 Az

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének elemzése Készült: 2014. január 13. 1 2014. január 13. HÍRADÓELEMZÉS 2013. IV. NEGYEDÉV ÉS ÉVES ÖSSZESÍTŐ Összefoglaló

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni.

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni. 137 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából I. Az európai uniós alapelvekkel összhangban, a szakképzés társadalmi presztízsének, valamint munkaerő-piaci

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Bio Energy System Technics Europe Ltd Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap

Részletesebben

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai A Mecsek Egyesület 120 éves Baronek Jenő 1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai Szótára című művében: Pécs igen régi nevezetes királyi város Baranya megyében a szőlőkkel,

Részletesebben

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló,

Részletesebben

Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében

Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében Honvéd János Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében [ Jelen beszámoló az egykori Magyar Szocialista Munkáspárt intézményén belül, az 1980-as évek közepén

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

Ha a fenti kérdések közül legalább kettôre igen a válasza, akkor érdemes végigfutnia ajánlatunkat. Lehet, hogy éppen Önnek szól.

Ha a fenti kérdések közül legalább kettôre igen a válasza, akkor érdemes végigfutnia ajánlatunkat. Lehet, hogy éppen Önnek szól. Solti AgroPark A mezôgazdasággal kapcsolatos tevékenységet folytat? Raktárt keres, telephelyet létesítene? Olcsóbban szeretné megoldani a logisztikai feladatokat? Netán vasúton és vízen is szállítana árut

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére. A tájékoztatót készítette műszaki irodavezető

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére. A tájékoztatót készítette műszaki irodavezető 6508-2/2011 T Á J É K O Z T A T Ó Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztatás öntözőcsatorna kiépítésének lehetőségéről A tájékoztatót készítette Strobl

Részletesebben

Termékkereskedelem, termékek felhasználása

Termékkereskedelem, termékek felhasználása Termékkereskedelem, termékek felhasználása Ki tud többet t a kőolaj-feldolgozásról? ld l Vetélkedő általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára Éber Anna Magyarország Kereskedelem Vezető Százhalombatta,

Részletesebben

Palóc Ízek Háza Kozárdon

Palóc Ízek Háza Kozárdon Palóc Ízek Háza Kozárdon HUSK/1101/1.3.1/0072 Négy Kapu Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határrégióban / Štyri brány Rozvoj v oblasti turizmu a spolupráca v maďarsko-slovenskom

Részletesebben