Jelige: Más megközelítéssel Prológ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelige: Más megközelítéssel Prológ"

Átírás

1 Jelige: Más megközelítéssel Prológ A budafapusztai mező felfedezése nyomán az idegen tőke, a MAORT, az akkori színvonalnak és szakmai felkészültségnek megfelelő módon kezdett a feltáráshoz és a termeléshez, s ezzel az irányítással új életformát honosított meg az ország egyik legelmaradottabb, legszegényebb vidékének, Zala megye, közelebbről Göcsej arculatának megváltoztatásához.

2 2 A Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság, a MAORT tevékenységének első szakasza július 18-tól december 20-ig (I. táblázat) A tárgyalandó időszak előzményeképpen nézzük, melyek voltak az 1937-es év nevezetes eseményei: február 9. A magyar szénhidrogén gáz termelésének születésnapja (B-1) november 21. A magyar olajtermelés születésnapja (B-2) december 16. Megkezdődött a rendszeres olajtermelés és szállítás december 16. Elindult az első olajvonat Ortaházáról az olajfinomítók felé február 9-én a B-1 jelű fúrás megnyitotta a Budafa mező gázát, a B-2 jelű fúrás pedig november 21-én a mező olaját, mely eredmények alapján már bizonyos volt, hogy Zala megye ezen részén termelő olaj- és gázmező fog kialakulni. A B-2-es fúrás befejezése arra indította az EUROGASCO-t, hogy éljen az június 28-án jóváhagyott Egyezmény 15. pontjában biztosított jogával. A 15. pontban az alábbiak olvashatók: Főszerződéshez való jog. Ha az Eurogasco az egyezmény feltételeit teljesíti ha úgy kívánja jogosult az opciós idő alatt bármikor a Főszerződés gyakorlására, a Főszerződés 1. pontjában meghatározott részvénytársaságot alapítani. [1] A Főszerződés ill. csak Szerződés 1. pontja az Uj-Társaság megalakulásáról az alábbiakat mondja ki: Ha az Eurogasco a jelen szerződést kiegészítő részét képező Egyezmény értelmében biztosított opciós jogát gyakorolja, ettől számított három hónapon belül köteles ezen szerződés gyakorlására Magyar Eurogasco Részvénytársaság vagy más oly néven, amelyben a szerződő felek a megalakulás előtt meg fognak egyezni, (az alábbiakban röviden: Uj Társaság, illetve U.T.) önálló magyar részvénytársaságot alapítani. Az U.T. köteles lesz a budapesti törvényszék cégjegyzékébe való bejegyzést haladéktalanul kérni. [2] A magyar társaság megalapítása előtt mind a magyar állam, mind pedig az EUROGASCO szempontjából szükségesnek mutatkozott az eredeti szerződésnek egy pótszerződéssel való kiegészítése.

3 1. táblázat Iparági szervezési változások VI VII. 30. között I. EUROGASCO European Gas and Elektrik Company 1933.VI VII.24. II. MAORT Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság 1938.VI.18. ill. VII XII.20. III. MAORT Üzemek a M.Kir. Kincstár használatában IV. MAORT /újból/ amerikai tulajdonban 1941.XII I IX.13. ill. XI IX.24. Kerettyei iroda (üzem) 1942-től MAORT: Budapesti iroda Nagykanizsai iroda Kerettyei iroda Lovászi iroda Pusztaszentlászlói iroda Hahót iroda Inke iroda Csővezeték építés Központi javító műhely (Vasvázas) R-1 fúróberendezés R-2 fúróberendezés Kerettyei iroda ( mezei iroda ) Nagykanizsai ker. iroda (felügyelőség) Lovászi iroda (üzem) Központ Nagykanizsai ker.ig. Budafai üzem Lovászi üzem Pusztaszentlászói üzem Mihályi szénsav üzem Távvezeték üzem Gépműhely Fúrási üzem (Nk.) V. MAORT állami kezelésbevétele IX. 24. államosítása XII. 30. Nemzeti Vállalatok alapítása VII. 30. Dunántúli Ásványolajipari Központ /DÁIK/ 1950.V.8. Dunántúli Ásványolajtermelő NV./DÁT/ 1950.VII.30. Lovászi üzem Bázakerettyei üzem Szénsavtermelő NV 1950.VII.30. Ásványolajvez. NV 1950.VII.30. Ásványolaj Gépjavító NV 1950.VII.30. Ásványolajkutató és Mélyfúró NV 1950.VII.30. Bázakerettyei üzem Lovászi üzem

4 Ezzel kapcsolatban a Zalai Közlöny december 25-én így írt: Az EUROGASCO tárgyalásokat folytat a lispei olajelőfordulások kiaknázására irányuló részvénytársaság megalakítása ügyében. Valószínű, hogy a jövő év első heteiben megalakul az új részvénytársaság, amely az Eurogasco által talált földgázt, szénsavat és olajat fogja hasznosítani. [3] Annak ellenére, hogy az EUROGASCO az 1933-as szerződésben vállalt 300 ezer dolláros beruházást teljesítette és minden kötelezettségének messzemenően eleget tett, kutatásait siker koronázta, Varga József iparügyi miniszter vonakodott eleget tenni a részvénytársaság alapítása iránti kérelemnek. A Magyar Királyi Iparügyi Minisztérium azonban váratlanul újabb feltételeket szabott, többek között: a már befektetett 10 millió pengőn (mintegy 2 millió dollár) felül további 5 millió pengő készpénz behozatalához kötötte a részvénytársság megalapítását, továbbá kikötötte a termelés fokozását, hogy az két éven belül fedezze az ország szükségletének 80 %-át; ezen felül 15 %-os kőolaj, 12 %-os földgáz és 15 %-os gazolin részesedést követelt az állam részére. A kényszerhelyzetbe került EUROGASCO mindezeket a feltételeket elfogadta. Bornemissza Géza iparügyi miniszter bejelentése alapján a Magyar Országgyűlés Képviselőháza június 28-án, a Felsőház pedig július 6-án tudomásul vette. A PÓTSZERZŐDÉS tehát július 6-án lépett hatályba. [4] [5] [6] A PÓTSZERZŐDÉS megkötése után, július 15-én, 14, pengő alaptőkével megalakult a Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT). E részvénytőke több mint 90 %-a a Standard Oil Co. New Jersey tulajdona volt. Nézzük milyen események játszódtak le november 21., az olajmegjelenés (B-2), és annak december 16-i, az ortaházi állomásról való elszállítása és az július 18-a közt eltelt idő alatt: - az januárjában 2507 m-es Mihályi-2 sz. fúrás olajat, gázt nem talált, - a B-3, B-4 és B-5-ös jelű fúrás az alsó pannon formáció magasabb részében több, különböző vastagságú olaj- és gáztartó réteget harántolt és a következő szinteket tárták fel: a B-3-ban 1092, m között (termelt május 19-től) a B-4-ben m között (termelt augusztus 2-től) a B-5-ben m között, a kút kiképzése már a MAORT idejében történt, augusztus 24-én készült el) a B-6-os fúrás folyamatban volt. Az eddigi elért eredmény nagyon szép reményekre jogosít a hazai olajbányászatnak a jövőben való kifejlődésére nézve olvashatjuk a Földtani Értesítő-ben. [7] - az olaj és gáz szállításával kapcsolatban a Zalai Közlöny Csak a gázt vezetik Lispéről Nagykanizsára, az olaj Egerszegre megy? [8] - az egyéb eseményekről szóló tudósítások: = a Zalai Közlöny Lázas iramban épülnek az utak a lispei olajforrásokhoz című tudósításából [9] részletek: A mintegy tíz kilométeres új út tervei most készülnek mely szerint Szentadorjánból kiindulva Lispén és Kerettyén át Borsfánál csatlakozik bele a Zalaegerszeg-Bánokszentgyörgy-i útba, melynek

5 5 szeptember végén késznek kell lenni: ezek mellett jelentős útjavításokra is sor kerül. = Április 1-én megkezdik a pengős lispei útépítést [10]. = Gyors iramban épül a Lispe-Borsfa-i út. Az őszre meglesz az összeköttetés Nagykanizsa és az olajmezők között [11] = A Zalamegyei Ujság és a Zalai Közlöny szerint Az EUROGASCO vezetői az olajmezőn, és megtekintették a lispei olajfúrásokat, tudósítottak az új részvénytársaság megalapításáról, melyben szerepe lesz a budapesti Kereskedelmi Banknak is. [12] = Szomorú hírről tudósított a Zalai Közlöny: Koponyatöréssel és agyrázkódással szállítottak be egy munkást a lispei kútfúró-telepről, valamint A csendőrségi nyomozás fogja kideríteni, hogy mi történt a tanknál dolgozó munkással? Ez volt az első komoly szerencsétlenség, ami az olajkutaknak megindulása óta Lispén történt [13]. = A Zalai Újság cikkéből megtudhatjuk, hogy az iparügyi minisztérium 1938/39 évi költségvetés új tételeként szerepel az újonnan felfedezett ásványolajkincs értékesítéséből származó bevétel, valamint az előirányzott pengőhöz részesedés révén jut a kincstár [14]. = A Földtani Értesítő Az Eurogasco eredményei cím alatt tudósítja olvasóit dr. Papp Simonnak a Magyar Mérnök és Építész Egylet Bányászati és Kohászati, valamint a Vegyészeti Szakosztályának május 20-i együttes ülésén elhangzott előadásáról, melyből kitűnik, hogy a fúrások nemcsak tudományos adatokat szolgáltatnak a Dunántúl földalatti szerkezetének megismerésére, de kereskedelmileg is értékesíthető anyagokat is tártak fel [7]. = Tudomásunkra jutott a Nagykanizsai Piarista Gimnázium 1937/38-as értesítőjéből, hogy a lispei EUROGASCO ajándékaként egy üveg kőolajat és egy homokkövet kaptak [15]. = A Zalai Újság Az év végéig hatszázra emelkedik a zalai olajfúrásoknál a munkások száma címmel adott tudósítást. A cikkből megtudhattuk, hogy az EUROGASCO vállalat véglegesen berendezkedik Magyarországon. Mr. Ruedemann és Mr. Bannantine végleg letelepedtek Budapesten. A jelenlegi 300-as létszám az év folyamán főre emelkedik, e mellett a vállalat 50 fő tisztviselővel dolgozik, akiket közismerten jól fizet. Igaz, hogy fizikusai és mérnökei a legképzettebb magyar szakemberek. [16] = A Zalai Közlöny tájékoztatást adott v.nagybányai Horthy Miklós kormányzónak, az iparügyi minisztérium és az EUROGASCO vezetőinek június 15-én Lispe-szentadorjáni olajkutatásoknál tett látogatásáról [17]. = Az Ásványolaj-Mineralöl megemlékezett a magyar ásványolajkutatás 5. évfordulójá -ról [18]. Az említett, tárgyalt idő története a Zalamegyei Ujságban megjelent 14 millió pengő alaptőkével megalakult az EUROGASCO magyar vállalata című cikkével zárul [19]. A teljesség kedvéért a MAORT indulása előtt tekintsük át sorrendben, hogy kik dolgoztak vezető műszaki állományban az EUROGASCO-nál:

6 6 Dr. Papp Simon geológus között hazai és külföldi munkák után 1933-ban hazatérése után Magyarországon a Dunántúl egész területére szénhidrogének kutatására és bányászatára koncessziót szerzett EUROGASCO szolgálatába állt. Az ő érdeme a Dunántúlon az EUROGASCO vállalat geofizikai méréseinek, a rotari rendszerű mélyfúrások és a kőolaj- és földgáz termelésének megkezdése. Dr. Papp Simon Gyulay Zoltán abszolvens bányamérnök február 2-án került Sopronból, a főiskoláról az EUROGASCO Mihályi-1-es számú fúrásához, itt és a Görgeteg-1 sz. fúrásnál fúrómunkásként kezdte meg gyakorlati munkáját, majd 1936-ban az Inke-1 sz. fúrás üzemvezetője. Ezt követően a Budafapuszta-2 sz. fúrásból megindult kőolajtermelés indította el a Hajós-testvérek kastélyában kialakított irodában műszaki pályáját. Gyulay Zoltán Remenyik Lajos bányamérnök Mint főiskolás kezdett fizikai munkásként dolgozni a Mihályi-1 és a Görgeteg-1 számú fúrásoknál, majd 1936-ban bányamérnöki oklevéllel már az Inke-1 sz. fúrásnál tevékenykedett. Remenyik Lajos

7 7 Abzinger Gyula bányamérnök augusztus 15-én lépett az EUROGASCO szolgálatába és különböző fúrásoknál ismerte meg a fúrási szakmát. Abzinger Gyula Dinda János bányamérnök A soproni Bányamérnöki Főiskoláról március 15-én került az EUROGASCO-hoz, ahol az Inke-1 jelű fúrásnál fúrási munkásként dolgozott, a B-1 és a B-2 számú fúrások vezető mérnöke volt, majd a Budafapusztán megszervezett üzem vezetője lett a Hajós-féle irodában. Dinda János Majerszky Béla bányamérnök február 10-én a dunántúli lankákon hont foglaló új iparág szolgálatába állt. Fúrómunkása lett az amerikai érdekeltségű EUROGASCO vállalat Inke-1 jelű kutatófúrásának. Ezt követően a budafai mező fúrómérnökeként dolgozott. Majerszky Béla

8 8 Benedek Ferenc bányamérnök 1936 januárjában az EUROGASCO vállalat kisalföldi (Szárvölgyi) kutatásainál végzett geofizikai mérések után márciusban már az Inke-1 jelű kutatófúrásnál fizikai munkásként ismerte meg a fúrás fontosabb feladatait, majd ennek elhúzódó rétegvizsgálatai után a Mihályi-2 jelű fúrás üzemvezetői teendőit látta el. Benedek Ferenc Bősze Kálmán erdőmérnök Sopronban, a főiskolán végezte erdőmérnöki tanulmányait, majd a gyakorlati építészet alapelemeit is itt sajátította el március 10-én került az EUROGASCO Inke-1 jelű kutatófúrásához. Ezt követően a budafai olajmezőn teljesített szolgálatot. Bősze Kálmán Angyal Ferenc bányamérnök 1938-ban áthelyezést nyert a Krasnay-Frölich-Klüpfel Mélyépítő Vállalattól az EUROGASCO-hoz és a Budafapuszta1 jelű fúrásnál fúrómunkásként dolgozott, megismerve a fúrási munkálatokat. Ezt követően a kerettyei irodában fúrómérnökként dolgozott. Angyal Ferenc

9 9 Halász Béla bányamérnök 1937 februárjában a dunántúli szénhidrogénkutatást végző EUROGASCO szolgálatába lépett és a Budafapuszta-2 jelű fúrásnál dolgozott fúrómunkásként. Az év végén a vállalat megbízta az ortaházai töltőállomáshoz vezető 12 km-es csővezeték és a hozzátartozó vasúti töltőállomás megépítésével. Ezt követően a budafapusztai irodában irányította a megindult termelési munkákat. Halász Béla Amint a fúrásokra került sor, mindenhol geológust alkalmazott az EUROGASCO. Valamennyien fiatalok voltak, alig hagyták el az egyetemet (Pázmány Péter Tudomány Egyetemről van szó). A fúrási geológiát, az olajtermeléssel foglalkozó geológiát munka közben kellett elsajátítani, mivel ekkor még nem volt Budapesten geológusképzés (erre csak 1951-ben került sor). Dr. Barnabás Kálmán 1935-ben helyezkedett el az EUROGASCO-nál és a Mihályi-1, Görgeteg-1, a Budafapuszta-1 és a 2-es fúrásoknál végezete a fúrások geológusi munkáját. Dr. Barnabás Kálmán

10 10 Dr. Erdélyi Fazekas János Mint fúrási geológus az EUROGASCO Inke-1-es számú fúrásánál kezdte fúrási geológusi tevékenységét. Ezt követően a budafapusztai irodában dolgozott. Dr. Erdélyi Fazekas János Dr. Kertai György 1936-ban egyetemi doktori szigorlatát megszerezve került az EUROGASCO-hoz, ahol a Budafapuszta-2-es fúrásnál a kőolajföldtani ismereteit részben a gyakorlati munka közben a fúrásnál tevékenykedő amerikai szakemberektől, részben Barnabás Kálmántól, közvetlen főnökétől sajátította el. Dr. Kertai György Ők voltak a magyar olajbányászat pionírjai, úttörői, akik az olajmezőkön önerejűkből váltak olajmérnökökké, olajgeológusokká [20]. Az EUROGASCO-nál dr. Papp Simon geológuson kívül dr. Strausz László és dr. Kretzoi Miklós is dolgoztak a kezdeti időkben. Az EUROGASCO-nak állandó geofizikus csoportját az alábbiak alkották: dr. Vajk Raul, dr. Facsinay László, Oszlaczky Szilárd, Scheffer Viktor, dr. Egyed László, dr. Sebestyén Károly, Csókás János és dr. Kántás Károly [21].

11 11 Horváth Béla és Széll Kálmán Balázs István és Csörgits Pál a toronyban A budafapusztai mezőt kutató fúrómunkások - állók (balról jobbra): Csörgits János, Harald Wilson, Horváth Imre guggol: Pintér Ferenc és Csörgits Pál Szűcs László Baranyai József Az első fúrósok egy csoportja

12 12 A MAORT-embléma A Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) megalakulása július 15-én Az június 8-án megkötött Egyezmény és Szerződés, valamint a B-2 és B-3-as fúrás eredményes befejezése arra kötelezte az EUROGASCO-t, hogy éljen az Egyezmény 15. pontja által biztosított jogával és alapítsa meg a Szerződés 1. pontjában meghatározott részvénytársaságot, az Uj Társaság -ot. Ennek létrehozása mind az EUROGASCO, mind az Iparügyi Minisztérium részéről az eredeti elképzelések módosítását igényelte. Az újonnan megfogalmazódott érdekek egyeztetése során jött létre a Pótszerződés. Kidolgozásakor az Iparügyi Minisztérium az eredeti szerződésben rögzítetteknél szigorúbb feltételeket kívánt szabni. Követelték a beruházott összeg és az alaptőke emelését, a kutatások meggyorsítását, a termelt olajból, gázból, gazolinból a magyar állam részesedésének növelését. Az EUROGASCO kényszerhelyzetbe került, de elfogadta a feltételeket. Bornemissza Géza iparügyi miniszter ekkor megadta az engedélyt a Pótszerződés megkötésére, melyre június 28-án került sor és a Magyar Országgyűlés Felsőháza július 6-án hagyta jóvá. A Pótszerződés értelmében július 15-én megalakult a MAORT, melyet a budapesti kir. törvényszék, mint cégbíróság július 18-án Cg /1. szám alatt jegyezte be a magyarországi társascégek jegyzékébe. A Pótszerződés pontosan megfogalmazza az új részvénytársaság létrehozásának körülményeit, alaptőkéjét, feladatait, a bányaművelési jogok gyakorlásának feltételeit, az állam részesedését, stb. Leszögezte, hogy az új részvénytársság létrehozásával az EUROGASCO-nak az Egyezmény -ben és a Szerződés -ben rögzített kötelezettségei megszűnnek. Kikötötték, hogy a termelt olaj 15 %-át, a földgáz 12 %-át, a gazolin 15 %-át köteles a társaság az államnak természetben vagy készpénzben átadni. A részvénytársaság alaptőkéjét pengőben állapították meg, mely darab, egyenként ezer pengő névértékű részvényre oszlott. A MAORT részvénytőkéjének több mint 90 %-a a Standard Oil Co. of New-Jersey tulajdonába került. [22] [23] [24]

13 13 A MAORT kilenctagú első igazgatósága: Elnök: Bolton P. Ralph Alelnök, vezérigazgató: Ruedemann Paul Tagok: Lieb, Clarence Herman Conway, John Frederich Walters, Ray Pearce Bannantine, Georg Dr. Hauer Ernő Konek Emil Dr. Papp Simon a Felügyelő Bizottság tagjai: Martin, W. George Ábel Bódog Graf, Walter Érdekes, hogy Papp Simon nem emlékezett meg erről az eseményről Életem című visszaemlékezésében, de a MAORT megalakuláskor ebéd volt a Hungária Nagyszállóban a 15. kép szerint. 15. kép A MAORT megalakulásakor a vállalat által adott ebéd Budapesten a Hungária Nagyszállóban (1938. július 15.) balról jobbra: dr. Hauer Ernő, Walter Graf, G.W. Martin, dr. Schmidt Jenő (áll), Konek Emil, Paul Ruedemann, dr. Papp Simon, Ábel Bódog, (állnak) Georg Bannantine, dr. Geöcze Bertalan A MAORT igazgatósága Budapesten, a Ferencz József tér 5. szám alatt székelt, a Gresham palota III. emeletén, a Duna partra néző fronton. Itt működött a részvénytársaság központja, mely irányította egyrészt a kutató és feltáró tevékenységet végrehajtó és azokat kiszolgáló részlegek munkáját, a neki alárendelt geofizikai kutatást. A közvetlen műszaki irányítás

14 14 eleinte a budafapusztai (bázakerettyei) üzemirodán folyt az EUROGASCO októberi szervezeti felépítése szerint, mely megvalósította a kutatási időszak feladatait (2. ábra). Budapesti iroda (P. Ruedemann) könyvelés pénztár és beszerzés ügyvitel fúrás Rotary -1 Rotary 2 tartalék fúróberendezés geológia és geofizika mezei geofizika mezei geológia mágneses térmérés kútgeológia 2. ábra A MAORT alapszabálya a részvénytársaság vagyonára, szervezetére és működésére vonatkozó kérdéseket szabályozta. A részvényeket megillető jogokat a közgyűlés gyakorolta [22] [5]. A részvénytársaság legfelsőbb szintű vezetősége a részvénytöbbségek alapján amerikai kézben maradt [5], a részvénytőke 90 %-ának tulajdona a Standard Oil of New Jersey, New York, mely a világ egyik legnagyobb tőkés olajipari vállalata volt [22] [23]. A MAORT tevékenységének első szakasza július 18-tól december 20-ig tartott. A nemzetközi élet forrongásának közepette, a körülményekhez képest szinte zavartalanul fejlődött, egyre nőtt a termelés [25]. Az első üzletév július 18-tól december 31-ig tartott, a továbbiakban megfelelt a naptári évnek. Az iparügyi miniszter július 27-én a szerződésben előírt kötelezettségek ellenőrzésével dr. Telegdi Roth Károly miniszteri tanácsos, egyetemi tanárt bízta meg.

15 15 MAORT vezetősége mindenkinek az alábbi szövegű levelet küldte július 30-i dátummal: Ezennel értesítjük, hogy az European Gas and Electric Company magyarországi fiókja és Ön között létesült szolgálati szerződést Önnel szemben, mint fentnevezett vállalat jogutóda, f.é. augusztus 1-ével kezdődő hatállyal átvállaljuk. Ezek szerint a szolgálati szerződés közöttünk ugyanazon feltételek mellett folytatódik, mint amely feltételek mellett azt jogelődünk Önnel kötötte. [25/a]

16 16 I. üzletév július december 31-ig

17 17 A MAORT megalakulása után folytatta az erőteljes kutató és feltáró tevékenységét. A kutatási területen külföldi szeizmikus csoport nem dolgozott, de hazai csoport még tevékenykedett dr. Facsinay László vezetésével, mely csoportba került 1938-ban Vincze József mérnök is, belépve a MAORT szolgálatába. [20] A Zalamegyei Ujság augusztus 7-i száma arról tudósít, hogy a lispeszentadorjáni olajkutatásoknál működésbe hozták a negyedik (B-4) kutat, mely naponként vagon nyersolajat szolgáltat [26], a TTK közlése szerint A 4. számú kút május havában 1293,8 m3 olajat és m3 gázt adott, ami a gázból nyerhető olajjal együtt szintén több mint napi 5 vasúti rakomány. Az augusztus végén megnyitott 5. számú (B-5) kútból néhány nap alatt 180 m3 olaj és 3658 m3 földgáz tódult a felszínre [27] Az Eurogasco és Maort mélyfúrásai a budafapusztai olajmezőn A Hungarian Oil Syndicate fúrása 3. ábra

18 18 Telegdi Roth Károly miniszteri tanácsos a soproni nyári egyetemen tartott előadásában a következőket mondotta többek között: Az EUROGASCO dunántúli kutatásait magyar szakember, Papp Simon dr. főbányatanácsos-főgeológus vezette, ő tűzte ki a fúrópontokat a Dunántúl különböző részein Az első jelentős eredményt a dunántúli kutatások során a Budafapusztán (Lispén) érték el. A Lispe-szentadorjáni I. sz. mélyfúrás több szintájból nagymennyiségű földgázt tárt fel, azzal együtt, eleinte hetenként 2,5 vagon paraffinbázisú, magas benzintartalmú olaj is jött fel. A II. sz. fúrás április 14-én kezdődött és szeptember 29-én fejeződött be. A kút 1200 m körüli mélységből naponta m 3 földgázt és mintegy 5 vagon jóminőségű, benzines olajat szolgáltat. A kútnak nagy jövője volt, mert még öt olyan, összesen 31 méter vastagságú réteg van, mely minden bizonnyal tekintélyes mennyiségű gázt és olajat fog szolgáltatni. [28] A budafapusztai területen a négy mélyfúrás alapján az eddig megállapított földtani szerkezet egy széles dómszerű felboltozódás, melynek hossztengelye kelet-nyugat irányú. Az eddig 600 m távolságra telepített fúrásokkal 2250 m hosszúságban és 1700 m szélességben állapították meg a termőterület kiterjedését [29]. Az olajmező körülhatárolására további kutató és egyben termelő fúrásokat kell végezni, tehát a már megállapított terület különböző pontjain, köztük a szélein, hogy véglegesen is megállapítsák az olajmező kiterjedését. A borsfai VII. (B-7) fúrás éppen a terület dél-keleti határát jelöli. Ha a kutatófúrásokkal a területet körülhatárolták, akkor indul meg a kutak rendszeres telepítése és fokozatosan 300 méterenként lesz egy-egy kút [28]. (3. ábra) A B-5 sz. fúrás kiképzését már az újonnan beszerzett 2. sz. Cardwell gyártmányú, Waukesha meghajtású kétdobos lyukbefejező berendezés végezte [27] július 27-től, amidőn az és az 1193, m mélységközök megperforálása után augusztus 24-től a kút szabadkifolyással termelni kezdett [4]. (3. ábra) Ebben az időben a MAORT az EUROGASCO-tól örökölt néhány Ford és Studabaker gyártmányú tehergépkocsija mellett csak egy hernyótalpas Hanomag vontatót rendszeresített, ezzel történt a kerekekkel ellátott kazánok szállítása. (A traktor vezetője Fejér József volt.) A mélyfúrások járulékos eszközeit, anyagait (fúrócső, cement, iszapjavító anyagok) eredetileg fuvarosgazdák lovasszekerei szállították a telephelyről a berendezésekhez [29]. Az ortaházi 12 km-es 3 -es távvezeték gyors megépítésére kényszerből volt szükség, mert az olajmező közvetlen környékén nem volt vasútvonal, az érintett közutaknak nem volt kemény burkolatuk, a közúti szállításhoz szükséges nagyszámú tankautó sem állt rendelkezésre. A naponta mintegy vagon kitermelt kőolajat el kellett szállítani az ortaházi vezetéken át. A joggal várható felfutás arra késztette a vállalat vezetőségét, hogy megszervezze ill. kialakítsa a fúráselőkészítő részleg: a toronyalapozók, a toronyácsok, a toronyszerelők mellett a különböző csőszerelő csoportjait. A toronyalapozó vagy toronyelőkészítő csoport két részre oszlik, az egyikhez tartoznak az előkészítő saját munkások egy kőműves mester vezetésével, ez a csoport egyrészt a fúróberendezés, ill. a telep területét planírozzák és elvégzik a betonozási munkákat (16. kép), a másik részleg a fúrótelep területéhez vezető utat készíti el.

19 19 Fúrótelep alapozása 16. kép Az előkészítő csoport másik része a toronyácsok csoportjából áll, akik a felszerelt fúrótorony és a fúrótelep faszerelékeit, az iszapcsatornát, csőrakodó padokat, stb. készítik el. A bázakerettyei üzem kezdeti idejében elvégzendő előkészítő munkálatokkal összefüggő kubikus-, kőműves-, ács- és asztalos munkákat az 1938-ban létrehozott toronyalapozó részleg (csoport) kialakításáig Papp Jenő (17. kép) kőműves mester aki ilyen minőségben került az EUROGASCO Mihályi-1 sz. fúrásához, mint pallér, alkalmi munkavállalókkal valósította meg [20] [29]. Papp Jenő 17. kép Nagy segítséget kapott az 1937-ben az EUROGASCO-hoz került Pilhoffer István (18. kép) kőműves mester személyében, aki 1938-ban vette át Papp Jenőtől a csoportvezetői beosztást, ettől kezdve az ő vezetésével készültek a kerettyei mezőben a toronyalapok [30]. Pilhoffer István 18. kép

20 20 A toronyszerelők és toronyácsok munkáját eleinte egy csoport végezte. (19. kép) Előkészítők, toronyácsok 19. kép Az első toronyszerelő csoport létrehozásával (1940-ben) fel tudták állítani a következő fúrási ponton a fúrótornyok egyikét. A fúrótorony előre felszerelése több napos előnnyel járt a fúróberendezés odaszállítása előtt. Ekkor már a hazai gépipar és a kőolajbányászat eredményes kapcsolatát jelezte a fúrótoronygyártás meghonosítása. A hazai gyártást megelőző tervezés Gyulay Zoltán (2. kép) és dr. Falk Richárd akik a soproni főiskolán egyidőben tevékenykedtek jelentős munkája volt, amikor az EUROGASCO Mihályiba behozott amerikai 122 = 37,1 m magas fúrótorony számításait végezték. Ezt követően a gúla alakú, szétszedhető fúrótornyokat a Ganz és Tsa gyártotta évtizedeken át [29]. Az első toronyszerelési munkákat ellesve a munkamenetét Széll Kálmán irányította [31], akitől Milei István vette ál a csoportvezetői teendőket. A csőszerelő csoportok kialakulása akkor kezdődött, amikor először a B-1 fúrásban megtalált gáznak a B-2 és B-3-as fúrást mélyítő rotari gőzberendezés kazántelepéig történő elvezetésén kívül a gőzüzemű fúróberendezések vízvezetékeinek megépítése, majd a B-2, B-3 jelű kutakból kitermelt olajnak a finomítókba, illetve a termelésre alkalmas kőolaj- és földgáz kutak folyó vezetékének a tartályállomásokra történő juttatását is meg kellett oldani. Így kialakult az un. csőszerelő és csővezeték (távvezeték) csoportjainak tevékenysége is. Eleinte a két csoport a fúrási- és termelői üzem közös felügyelete alá tartozott. (A kialakuló távvezeték építő csoportok a MAORT külön üzemét jelentették 1940-től.) [29] A csővezetékek fektetésében általában még az ásó, csákány és lapát volt az árok földjeinek kiemeléséhez rendelkezésre álló eszköz. Az első csővezeték építő csoportvezetők még ilyen felszereléssel rendelkező csoportok munkáját irányították, mint Ritter Ernő, Nagy Miklós.

21 21 A csőszerelők csoportjában találtuk már 1938-ban a három szakmával rendelkező Rangli Istvánt (20. kép), aki Hahóton, hallva a környéken már folyó olajkutatásról Bázakerettyén jelentkezett munkára, ahol felvették az épülőfélben lévő üzembe, és 1939-ben már a csőszerelők egyik csoportvezetője. Rangli István 20. kép Ugyancsak 1938-tól lépett a MAORT szolgálatába Csetkovics István, a Petőházi Cukorgyár lakatos mindenese, erősítve a csőszerelő csoport létszámát [30]. Július 25. és augusztus 1. között elkészült Kerettyén a raktár és egy üzletház. Augusztus 16-án érkezett Schmeidler a finomítókkal kapcsolatos tárgyalásra [33/a]. Miután már négy termelő kúttal rendelkezett a vállalat a Zalamegyei Ujság szerint a lispeszentadorjáni olajtermelés egyre fokozódik, s erre való tekintettel az EUROGASCO (helyesebben MAORT; szerző) a termelés gazdaságosabb elszállításán fáradozik, mert a vagonokban való elszállítás drága. Eredetileg az volt a terv, hogy az ortaházi vezetéken kívül megépítik a nagykanizsai vezetéket is, Nagykanizsára szállítják az olajat és ott finomítót állítanak fel. A társaság most megváltoztatta a szándékát, mivel az olajtermelés mellett a B-1es kút 250 ezer köbméter gázt termel. A MAORT elhatározta, hogy Budapestig megépítik az olajvezetéket, azonkívül csővezeték épül a gáz számára. Ezzel el akarják kerülni külön olajfinomító építését és a jelenlegi budapesti olajfinomítókban dolgozzák fel a nyersolajat olvasható a Zalamegyei Ujság Zalaegerszegen át közvetlenül Budapestre vezetik a szentadorjáni gázt és olajat. Zalaegerszegen halad át a vezeték című cikkében [33]. A cikk megjelenése után hamarosan, augusztus 18-án megkezdődött a VI. (B-6)-os számú fúrás Kerettye határában, a kis kápolnától mintegy 750 m-re délnyugatra megtelepített fúrásponton, az R-1 sz. fúróberendezéssel [4]. (3. ábra) Szeptember 14-én a Zalamegyei Ujság munkatársa József főhercegnek és kíséretének a délzalai olajterületen történő látogatásáról tudósított [29]. Ez a látogatás a kormányzó június 16-i látogatása után az első volt, melyet a következő években különböző delegációk, polgári és katonai látogatások sora követett, mintegy előre jelezve, hogy a zalai olaj milyen jelentős lesz a későbbiekben a magyar és az európai politikában [24]. A főhercegi látogatásra visszatérve az autótábor Borsfán túl elérte a lispe-szentadorjáni olajmezőt Borsfa határában egy kisebb magaslaton a fúrás alatt lévő VII. (B-7) kútnál (mely kimondottan kutatófúrás a szerkezet keleti részén, a B-2-es fúrástól mintegy 4200 m

22 22 távolságra kijelölve [4]). Czigány János letenyei főszolgabíró, valamint az EUROGASCO (helyesen MAORT; szerkesztő) magyar mérnökei fogadták a főherceget és kíséretét. Mindenkit megragadott az a lázas és nagyarányú munka, amely a zalai olajmezőn folyt a hetedik kútnál magfúrással már 1100 méterre értek le. [34] Az R-1 jelű fúróberendezést így írta le az újságíró: ötven méter magasra emelkedik a VII. kút hatalmas acél fúrótornya és uralkodik az egész vidéken. Háromszáz lóerős gőzgép fújtat, zakatol és a munka lármájával tölti be a messze vidéket. Húsz méterre a toronytól két óriási kazán fejleszti a gőzt, lényegesen olcsóbban, mint az első fúrásnál. Akkor naponta több vagon fát nyelt el a kazánok gyomra (hat űrméter/kazán; szerk.), ma pedig az első kút gáza adja azt a hatalmas hőerőt, amit az olajfúrás igényel [34]. (Jegyezzük meg, hogy ebben az időben egy parti -ban, műszakban hét fő toronymunkás és két fő fűtő (1 fő fűtő és 1 fő segéd fűtő) dolgozott. Az amerikai főfúrómester a fúrásért felelt, a magyar fúrómester a műszakot vezette.) A kerettyei határban lévő VI. (B-6) kútnál már 1195 m-ig mélyítették a fúrólyukat a látogatás idején. Az olajtermelés megindulása mindkét kútból két héten belül várható írja az újságíró, majd tudósít arról, hogy amerre tekintettünk, mindenütt a lázas munkát látjuk. Az úton emberek dolgoztak serényen, hogy a tél beállta előtt elkészüljenek a nagy jelentőségű úttal melynek előzményeiről már tájékozódhattunk [9] [10] [11]. Érdeklődéssel figyelte a tudósító, hogy minden irányban háromszoros csővezetékek futnak keresztül a mezőkön, hegyhátakon. Egyik a gőzgép üzemanyagát, a gőzt szállítja az első kútból, a másik a működő kutakból az olajat viszi a tartályokba, a harmadikban víz fut a fúrásokhoz a Válickán kiépített szivattyúállomástól. (Ezeknek építésére, szerelésére hozták létre az üzemben a szakszolgálatot.) Az újságíró további megfigyelését így közölte: Egyik legérdekesebb része az olajmezőnek a II. sz. (B-2) kút környéke. Ez a kút adott először olajat. (21. kép) A Budafapuszta-2. jelű kút karácsonyfája 21. kép

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között Cserényi-Zsitnyányi Ildikó Betekintő 2012/4. A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között A közlekedés és posta mint az ország vérkeringése és idegrendszere elsőrendű helyet foglal el

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI STARK LIPÓT (TRENCSÉN, 1866. MÁJUS 4. - BUDAPEST, 1932. JAKOBOVITS DÁNIEL (FENYÔHÁZA, 1879. SZEPTEMBER 9. - BUDAPEST, DR. SZILAS OSZKÁR (BUDAPEST, 1887. JANUÁR 26. - BUDAPEST,

Részletesebben

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Braun László Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Készült az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program támogatásával 1 2 Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT x. FEJEZET A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 1. A KIBONTAKOZÁS Az Arad megyei Csend6rség A proletárdiktatúra 133. napos uralma az elégedetlenség megnyilvánulás ának egész sorozatát váltotta ki a lakossá~ból.

Részletesebben

Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről

Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről Tanulmányok a magyar Menedzsmenttudomány 20. századi történetéről Szerkesztette: Dobák Miklós L Harmattan Kiadó Budapest, 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

gáz.áram Tudatos segítség a legrászorultabbaknak Az E.ON energiamagazin 2010. nyár www.eon.hu írásunk a 4. oldaltól

gáz.áram Tudatos segítség a legrászorultabbaknak Az E.ON energiamagazin 2010. nyár www.eon.hu írásunk a 4. oldaltól 2010. nyár gáz.áram Az E.ON energiamagazin www.eon.hu Jelentős E.ON áramárcsökkentés júliustól Tudatos segítség a legrászorultabbaknak írásunk a 4. oldaltól Sikeres volt az energiahatékonysági iskolafelújítás

Részletesebben

Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta

Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta XIX. évfolyam 2. szám v A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság lapja v 2009. ápr.-máj.-jún. Tartalom Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta (1. oldal) Társadalmi konzultáció

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány Ágár Davaajav MONGÓLIA PRIVATIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE Diplomadolgozat Konzulens:

Részletesebben

Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Istennek dicsőség, Embernek segítség. H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. : 0 6 4 2 / 4 0 4-4 4 4 F a x : 0 6 4 2 / 5 0 9-1 4 4 E-mail cím: nyirtuzolto@chello.hu A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak

Részletesebben

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 1996 10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 2006 Tisztelt Olvasó! A Gyógyszer-nagykereskedõk Szövetsége 2006- ban kettõs jubileumot ünnepel. Éppen 10 éve annak, hogy 21 gyógyszer-nagykereskedelmi

Részletesebben

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Mórocza Árpád morocza_arpad@hotmail.com Pellérdi Rezső pellerdi.rezso@zmne.hu AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST Absztrakt

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik A KÖ ZÉP-TI SZA-VI DÉ KI VÍZ ÜGYI IGAZ GA TÓ SÁG LAPJA XXXVI. évfolyam, 3. szám 2013. november Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik Engedjék meg, hogy gratuláljak

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2014. augusztus 9. Őszre kész a híd Segítség a segítés városában Szombathely biztonságban

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2014. augusztus 9. Őszre kész a híd Segítség a segítés városában Szombathely biztonságban ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2014. augusztus 9. Őszre kész a híd Segítség a segítés városában Szombathely biztonságban Önkormányzati hírek 2 2014. augusztus 9. SZOMBATHELYI 7 Anyakönyvi

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk közé, nyakuk minduntalan kikandikált, ontotta a fekete karikákat. Tervezôjük nem sejtette, hogy

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben