A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai"

Átírás

1 Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság. január 1. határidővel vállalta, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezést szolgáló SEVESO II. EU Irányelvet integrálja a hazai jogrendbe, végrehajtja az abban foglaltak megvalósítását. Ennek keretében megalkotásra került a Katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény és ezen törvény IV. fejezetének végrehajtását szolgáló a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló /1. (I. 17.) Korm. rendelet. A /1. (I. 17.) Korm. rendelet A hazai jogi szabályozás, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és az ellenük való védekezés engedélyezési, illetve felügyeleti tevékenysége (/1. (I. 17.) Korm. rendelet) az alábbi területek vizsgálatára terjed ki: a veszélyes tevékenység azonosítása; a súlyos balesetek veszélyének azonosítása és kockázatuk elemzése; a biztonsági irányítási rendszer; a súlyos balesetek káros hatásainak értékelése, a lehetséges dominóhatás; a belső, illetve a külső védelmi terv és ezek végrehajtási feltételeinek megléte; a településrendezési tervezés; a lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása. Veszélyes létesítményre építési engedély, használatba vételi engedély, továbbá veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezése csak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet szakhatósági hozzájárulásával kiadott engedélye alapján adható.

2 A SEVESO II EU Irányelv bevezetésének gyakorlati aspektusai Az EU ellenőrzés tapasztalatai Az elmúlt időszakban EU szakértők átvilágították a SEVESO II. magyarországi bevezetésének jogharmonizációs helyzetét, amelyben különböző észrevételezéseket és javaslatokat tettek. Ezek közül a legfontosabbak a következők. A már üzemelő veszélyes üzemek tevékenységének bejelentései szerint hazánkban mintegy 1 1 felső és alsó veszélyes üzem nyújt be biztonsági dokumentációt. A várhatóan egy időben beérkező okmányok elbírálására a hatóság, illetve a szakhatóság részére a jogszabályban rendelkezésre álló idő rövidsége ( illetve nap) és a végrehajtást végzők létszáma azt a veszélyt hordozta magában, hogy nem lesz lehetőség kellő mélységű elemző értékelő munkára, amelynek jelentős kihatásai lehetnek a további hatósági és felügyeleti tevékenység minőségére. A biztonsági dokumentációk elbírálási határidejének rövidségére a felkészültségünk terén elért eredményeink elismerése mellett hívták fel a figyelmet az implementáció helyzetét ellenőrző illetékes EU szakértők. Megítélésük szerint tekintettel az a veszélyes üzemek volumenére, az első alkalommal elvégzendő munka meghatározó jellegére indokoltnak tartanak egy féléves határidő növekedést a vonatkozó jogszabályban megjelölt időponthoz képest. A kormányrendelet módosítása Figyelemmel arra, hogy az eljárásban résztvevő valamennyi együttműködő hatóság és a Seveso II. Irányelv hatálya alá tartozó üzemek egyaránt egyetértettek a biztonsági dokumentációk első alkalommal történő elbírálási határidejének meghosszabbításával, kezdeményezésre került a Kormányrendelet módosítását, melyet a Kormány elfogadott (11/. (X. 1.) Korm. rendelet). A Kormányrendelet módosítása az alábbi területeket érintette. A beérkező biztonsági dokumentációk várható nagy mennyisége és a magasabb szintű szakmai elbírálás lehetőségének megteremtése érdekében a hatósági és szakhatósági eljárási határidők kilencven-kilencven napra emelkedtek. A biztonsági dokumentációk benyújtásának korábbi. szeptember -i határideje a biztonsági jelentések (felső üzemek) tekintetében. december 1-re, a biztonsági elemzések (alsó küszöbértékes üzemek) tekintetében pedig. április 1-re módosult. A változások lehetőséget biztosítanak a veszélyes üzemeknek arra, hogy a számukra meghatározott feladatokat tekintettel azok volumenére és esetleges bonyolultságára megfelelő szakmai mélységben és tartalommal tudják elvégezni. A felső és alsó veszélyes üzemek biztonsági dokumentációinak eltérő

3 benyújtási határideje az ezzel kapcsolatos hatósági és szakhatósági feladatok részarányos időelosztását segíti elő, megfelelve azon bizottsági elvárásnak, hogy a biztonsági dokumentációk vizsgálata a veszélyeztetés alapján fontossági sorrendben történjen. A biztonsági jelentések benyújtási és elbírálási határidejének módosulása indokolta az ahhoz szervesen kapcsolódó külső védelmi tervek elkészítési határidejének módosítását, melyet így. július 1-ig kell elvégezni. A határidő meghosszabbítása nem jelent sem gazdasági, sem jogharmonizációs hátrányt tekintettel arra, hogy hazánk EU csatlakozási időpontja vélhetően. január 1. Így lehetőség nyílik a biztonsági dokumentációk alapos elemzésére, értékelésére, az érintett veszélyes üzemekkel részletes szakmai konzultációra valamint a veszélyeztetett települések védelmi terveinek átgondolt kidolgozására a magas fokú biztonság kialakítása érdekében. A bejelentkezések tapasztalatai A /1. (I. 17.) Korm. rendelet 7. -a értelmében a már működő veszélyes üzemek. szeptember -ig; építés alatt álló veszélyes üzemek a használatbavételi eljárás során; tervezés alatt álló veszélyes üzemek az építési engedélyezési eljárás során a tervezés folyamatában előrelátható szinten részletezett biztonsági dokumentációt nyújtanak be a hatósághoz. A már működő veszélyes üzem üzemeltetőjének. június 1-jéig meghatározott adattartalommal be kellett jelenteni az üzem területén jelenlevő veszélyes anyag fajtáját és mennyiségét. A bejelentések eloszlása A hatósághoz a fent említett dátumig 1 üzemtől érkezett bejelentés, (melynek eloszlását az 1. sz. ábra szemlélteti). A bejelentések alapján 79 üzemnél a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége nem éri el a Rendeletben meghatározott küszöbértéket, így nem tartoznak annak hatálya alá. 7 üzemben jelenlévő veszélyes anyagok mennyisége az alsó és felső küszöbérték közé esik azaz alsó veszélyes üzem üzemben pedig meghaladja a felső küszöbértéket, azaz felső veszélyes üzemnek minősül. Hatóság 79 üzem nem tartozik a rendelet hatálya alá 7 alsó veszélyes üzem 1. sz. ábra: A bejelentések eloszlása felső veszélyes üzem

4 Az alsó- és felső veszélyes üzemek megyei eloszlása A Seveso II. Irányelv bevezetésében leginkább érintett terület Borsod-Abaúj- Zemplén megye (1 veszélyes üzem és a legtöbb felső veszélyes üzem (1)) Budapest (19 veszélyes üzem és a legtöbb alsó veszélyes üzem (1)) Fejér, Csongrád és Hajdú-Bihar (1 veszélyes üzem) megye. A legkevésbé érintett megyék Somogy (), Nógrád (), Vas () és Zala () megye. A veszélyes üzemek megyénkénti eloszlása Veszélyes üzemek száma felső veszélyes üzemek () alsó veszélyes üzemek (7) Zala Veszprém Vas Tolna Szabolcs Somogy Pest Nógrád Komárom Jász Heves Hajdú Győr Fejér Csongrád Budapest BAZ Békés Baranya Bács. sz. ábra: Az alsó- és felső veszélyes üzemek megyei eloszlása Alsó- és felső veszélyes üzemek tevékenység szerinti eloszlása A felső veszélyes üzemek közel %-ának tevékenysége köthető kőolaj-, földgáz feldolgozáshoz, értékesítéshez illetve energiaszolgáltatáshoz;,%-a a műanyagiparhoz, %-a mezőgazdasághoz. Az alsó veszélyes üzemek esetében a kőolaj-, földgáz feldolgozásban, értékesítésben illetve energiaszolgáltatásban tevékenykedő üzemek részaránya nagyobb, mintegy %. Az alsó veszélyes üzemek közel 9%-ának tevékenysége kapcsolódik a mezőgazdasághoz, megközelítve az egyéb más iparágakban tevékenykedő üzemek részarányát (1,%). Az alsó- és felső veszélyes üzemek tevékenység szerinti eloszlását a. sz. ábra mutatja be.

5 Seveso II. veszélyes üzemek iparági eloszlása 9,% 1,% 1,7%,%,9% 8,% gyógyszeripar felső gyógyszeripar alsó mezőgazdasági felső 1,7%,1%,1% mezőgazdasági alsó kőolaj, földgáz, erőmű felső kőolaj, földgáz, erőmű alsó műanyagipar felső műanyagipar alsó egyéb felső,8% egyéb alsó. sz. ábra: Az alsó- és felső veszélyes üzemek tevékenységének eloszlása A SEVESO II: EU Irányelv várható módosítása A januárjában a romániai Nagybányán a Tisza folyó cianid szennyezése és a májusában a hollandiai Enschhede - ben történt petárdagyár baleset bizonyította, hogy a Seveso II. Irányelvet újra kell gondolni. Az irányelv hatályát szükséges kiterjeszteni néhány területen, például a bányászatban, vagy az ásványok vegyi és termikus úton való feldolgozásához kapcsolódó zagytározókra. A bizottság által a tagállamokkal szorosan együttműködve végzett vizsgálatok alátámasztották, hogy a rákkeltő anyagok listáját a megfelelő mértékadó mennyiségekkel együtt kibővíteni, ugyanakkor a környezetre veszélyes anyagokra vonatkozó mértékadó mennyiségeket csökkenteni szükséges. A várható módosítások előreláthatólag Magyarországon található üzemek besorolását is nagymértékben befolyásolja. A felső veszélyes üzemek köre előreláthatólag bővülni fog, illetve számos olyan üzem fog a Rendelet hatálya alá tartozni, amelynél a jelenlévő veszélyes anyag mennyisége jelenleg nem éri el a meghatározott alsó küszöbértéket. Budapest,. április

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

VESZÉLYES ÜZEMEK AZONOSÍTÁSA ÉS A KAPCSOLÓDÓ HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG(EK)

VESZÉLYES ÜZEMEK AZONOSÍTÁSA ÉS A KAPCSOLÓDÓ HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG(EK) VIII. Évfolyam 3. szám - 2013. szeptember Dobor József - Szendi Rebeka rebeka.szendi@katved.gov.hu VESZÉLYES ÜZEMEK AZONOSÍTÁSA ÉS A KAPCSOLÓDÓ HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG(EK) Absztrakt Az elmúlt időszakban számos

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

Dr Hesz József Veszélyes anyagok forgalma és a velük kapcsolatos rendkívüli események elhárítása

Dr Hesz József Veszélyes anyagok forgalma és a velük kapcsolatos rendkívüli események elhárítása Dr Hesz József Veszélyes anyagok forgalma és a velük kapcsolatos rendkívüli események elhárítása Mit tekintünk veszélyes anyagnak? Melyek a tudomány és az alkalmazás szempontjai? A mennyiségtől függetlenül

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának JAVASLAT a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának növelése céljából és az EU irányelveivel szükséges teljes harmonizáció érdekében

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE

VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE X. Évfolyam 1. szám - 2015. március MORVAI Cintia morvai.cintia@uni-nke.hu VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE Absztrakt Katasztrófa

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN*

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* DR. KAPRONCZAI ISTVÁN Magyarországon az elmúlt 3-4 évben kedvező változáson ment át az agrárinformatika és ennek részeként az agrárstatisztika.

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben