HEP melléklet. Helyi Esélyegyenlıségi Program elkészítését segítı táblázatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEP melléklet. Helyi Esélyegyenlıségi Program elkészítését segítı táblázatok"

Átírás

1 HEP melléklet Helyi Esélyegyenlıségi Program elkészítését segítı táblázatok Az alábbi adattáblák Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: április-május A táblák számozása a helyzetelemzés adott fejezetére utal. 1

2 Tartalom A település bemutatása 4 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén 4 2. számú táblázat - Állandó népesség év végén 5 3. számú táblázat - Öregedési index 5 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 6 5. számú táblázat - Természetes szaporodás 6 6. számú táblázat - Gyermekek kormegoszlás szerinti, valamint állandó népességen belüli aránya 6 A mélyszegénységben élık és a romák helyzete, esélyegyenlısége számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresık és aránya, évesek számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek korcsoport szerint számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek és aránya nemenként számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdı álláskeresık és a éves népesség nemenként számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerint számú táblázat - Általános iskolai felnıttoktatásban tanulók lét és a 8. évfolyamot eredményesen végzettek számú táblázat - Felnıttoktatásban résztvevık középfokú iskolában számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevık számú táblázat - A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások számú táblázat - A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja fiatalok számú táblázat - A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnıttek munkaerıpiaci integrációját segítı szervezetek és szolgáltatások feltérképezése számú táblázat Mélyszegénységben élık és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történı foglalkoztatása számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülık számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesítettek számú táblázat - Lakás állomány számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülık számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete számú táblázat - Orvosi ellátás számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezık számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek 13 A gyermekek helyzete, esélyegyenlısége, gyermekszegénység számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számú táblázat Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülık az önkormányzat intézményeiben számú táblázat A településen szegregált lakókörnyezetben élı gyermekek számú táblázat Védınıi álláshelyek számú táblázat Gyermekorvosi ellátás jellemzıi számú táblázat - Bölcsıdék és bölcsıdébe beíratott gyermekek (nem csak önkormányzati intézményekben) számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férıhelyek számú táblázat - Óvodai nevelés adatai számú táblázat - Óvodai nevelés adatai számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. (a kerület összes intézményében) számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele (önkormányzati intézmények) számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek az óvodákban számú táblázat - Általános iskolában tanulók (a kerület összes intézményét figyelembe véve) számú táblázat - Általános iskolák adatai (a kerület minden intézményére) 18 2

3 számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele (önkormányzati intézmények) számú táblázat Önkormányzati iskolák személyi feltételek számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban (minden intézmény tekintetében) számú táblázat Kompetenciamérési adatok számú táblázat Lemorzsolódási mutatók az önkormányzat által fenntartott általános iskolákban 20 A nık helyzete, esélyegyenlısége számú táblázat - Foglalkoztatás és regisztrált munkanélküliség a nık körében számú táblázat - Nık részvétele foglalkoztatást segítı és képzési programokban számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségő nık elhelyezkedési lehetıségei számú táblázat - A munkaerı-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítı szolgáltatások számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe számú táblázat - A nıket érı erıszak, családon belüli erıszak számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehetı szolgáltatások számú táblázat - A nık szerepe a helyi közéletben 22 Az idısek helyzete, esélyegyenlısége számú táblázat Nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık nemek szerint számú táblázat Az idısek családi állapota, nemek szerint számú táblázat - Idısek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága számú táblázat Az idıs népesség iskolai végzettség szerinti bontásban számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén számú táblázat - 64 évnél idısebb népesség és nappali ellátásban részesülı idıskorúak számú táblázat - Idıskorúak járadékában részesülık 25 A fogyatékkal élık helyzete, esélyegyenlısége számú táblázat - Megváltozott munkaképességő és egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülık számú táblázat - Nappali ellátásban részesülı fogyatékos személyek számú táblázat - A településen élı fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális szolgáltatások számú táblázat - Fogyatékkal élı személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények (2011.) számú táblázat Akadálymentesítés számú táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások 27 3

4 A település bemutatása 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén XII. kerület Budapest 1995 (fı) fı fı 2006 (fı) fı fı 2007 (fı) fı fı Lakónépesség számának változása (%) 99,64 % 100,35 % 2008 (fı) fı fı Lakónépesség számának változása (%) 100,51 % 100,58 % 2009 (fı) fı fı Lakónépesség számának változása (%) 99,00 % 100,55 % 2010 (fı) fı fı Lakónépesség számának változása (%) 99,90 % 100,70 % 2011 (fı) fı fı Lakónépesség számának változása (%) 99,74 % 100,37 % Forrás: KSH-TSTAR A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkezı, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkezı személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkezı személyek együttes. 4

5 2. számú táblázat - Állandó népesség év végén állandó népesség nı férfi 0-2 évesek 0-14 éves nık 0-14 éves férfiak éves nık éves férfiak éves nık éves férfiak éves nık éves férfiak 65 év feletti nık 65 év feletti férfiak Forrás: KSH-TSTAR fı fı 54,6 % fı 45,4 % fı 3,0 % fı 6,8 % fı 7,0 % 589 fı 1,0 % 684 fı 1,2 % fı 26,4 % fı 24,3 % fı 4,1 % fı 2,9 % fı 15,8 % fı 10,0 % 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó lakosok 0-14 éves korú állandó lakosok (fı) (fı) Öregedési index (%) , , , , ,8 Forrás: KSH-TSTAR Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fı 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fı jut. Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemzı: amennyiben 100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedı. Öregedı település esetén az idısek fokozottabb ellátására van szükség. 5

6 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó jellegő odavándorlás elvándorlás egyenleg Forrás: KSH-TSTAR 5. számú táblázat - Természetes szaporodás Élve születések halálozások természetes szaporodás (fı) Forrás: KSH-TSTAR 6. számú táblázat - Gyermekek kormegoszlás szerinti, valamint állandó népességen belüli aránya évesek évesek évesek évesek évesek évesek együtt évesek aránya a teljes népességen belül 14,91 % 15,25 % 15,75 % 16,07% 3 évesek éves lányok éves fiúk Forrás: KSH-TSTART 6

7 A mélyszegénységben élık és a romák helyzete, esélyegyenlısége számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresık és aránya, évesek év közötti lakónépesség nyilvántartott álláskeresık nı férfi összesen nı férfi összesen (fı) fı % fı % fı % , , , , , , , , , , , ,4 Forrás: Teir, KSH-TSTART; Bp. Fıv. Korm. Hivatala I. Munkaügyi Kirendeltség számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresık összesen Forrás: TEIR 20 évnél fiatalabb év év év év év év év év 59 év felett fı fı % 2,1 3,0 2,5 2,3 fı % 4,5 5,2 4,5 3,9 fı % 8,5 12,0 11,7 13,0 fı % 13,7 16,9 14,4 13,9 fı % 14,9 14,3 13,2 14,1 fı % 12,9 12,1 11,1 13,1 fı % 9,3 8,0 12,2 10,8 fı % 16,0 13,6 12,4 11,4 fı % 15,8 14,1 17,1 16,5 fı % 2,1 1,0 0,8 0, számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek és aránya nemenként nyilvántartott/regisztrált munkanélküli összesen 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli fı fı % nı férfi összesen nı férfi összesen Nı férfi összesen ,4 38,9 45, ,5 39,0 44, ,0 50,5 51, ,8 58,0 59,6 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 7

8 számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdı álláskeresık és a éves népesség nemenként év évesek Nyilvántartott pályakezdı álláskeresık nı férfi összesen nı Férfi összesen fı fı fı fı % fı % fı % , , , , , , , , , , , ,48 Forrás: TeIR; Bp. Fıv. Korm. Hiv. I. Munkaügyi Kirendeltsége számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség év 15 éves és idısebb lakosság 15-X éves legalább általános általános iskolai végzettséggel nem összesen iskolát végzettek rendelkezı 15-x évesek összesen nı férfi összesen nı férfi Összesen nı férfi fı fı fı fı fı fı fı % fı % fı % , , , , , ,65 Forrás: KSH Népszámlálás 2001., számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerint nyilvántartott A nyilvántartott álláskeresık megoszlása iskolai végzettség szerint Év álláskeresık összesen 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános végzettség Fı fı fı Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal számú táblázat - Általános iskolai felnıttoktatásban tanulók lét és a 8. évfolyamot eredményesen végzettek év általános iskolai felnıttoktatásban résztvevık 8. évfolyamot felnıttoktatásban eredményesen elvégzık fı Fı % Forrás: KSH-TSTAR 8

9 számú táblázat - Felnıttoktatásban résztvevık középfokú iskolában középfokú felnıttoktatásban résztvevık összesen szakiskolai felnıttoktatásban résztvevık szakközépiskolai felnıttoktatásban résztvevık gimnáziumi felnıttoktatásban résztvevık* fı fı % fı % fı % Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) *Valójában nincs felnıttoktatás a kerületben, a Városmajori Gimnázium azonban ellát érettségi vizsgáztatási feladatot a felnıttképzésben résztvevık számára számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevık Közfoglalkoztatásban résztvevık személyek Közfoglalkoztatásban résztvevık aránya a település aktív korú lakosságához képest Közfoglalkoztatásban résztvevı romák/cigányok Közfoglalkoztatásban résztvevık romák aránya az aktív korú roma/cigány lakossághoz képest ,2 n.a. n.a ,5 n.a. n.a ,4 n.a. n.a ,2 n.a. n.a. Forrás: Önkormányzat adatai számú táblázat - A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások regisztrált vállalkozások a településen Kiskereskedelmi üzletek vendéglátóhelyek kivetett iparőzési adó (ft) n.a n.a. Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 9

10 számú táblázat - A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja fiatalok fiatalok foglalkoztatását megkönnyítı programok a településen fiatalok foglalkoztatását megkönnyítı programok a vonzásközpontban az oktatásból a munkaerıpiacra való átmenetet megkönnyítı programok a településen van/nincs van van nincs Felsorolás - Társadalmi Megújulás Operatív Program Elsı Munkahely Garancia Program - Munkahelyvédelmi akcióterv - Társadalmi Megújulás Operatív Program Elsı Munkahely Garancia Program - Munkahelyvédelmi akcióterv az oktatásból a munkaerıpiacra való átmenetet megkönnyítı programok a vonzásközpontban nincs Forrás: Bp. Fıv. Korm. Hiv. I. Munkaügyi Kirendeltsége számú táblázat - A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnıttek munkaerıpiaci integrációját segítı szervezetek és szolgáltatások feltérképezése felnıttképzı programok (intézmények) a településen egyéb munkaerı-piaci szolgáltatások a településen Van/nincs van van Felsorolás -Controll Rt. -Schola Europa -SÄMling Üzleti Oktatási Központ Kft. -Fósarok Oktatóközpont -Magyar Mővészet- És Szocioterápiás Közösségépítı Egyesület -Rendırtiszti Fıiskola -Lukács Oktatási Központ Bt. -Sisza Communication Kft. -Websuli Informatikai és Oktató Kft. Bp. Fıv. Korm. Hiv. I. Munkaügyi Kirendeltsége szolgáltatásai: -álláskeresési technikák oktatása -reintegráló csoportos foglalkozás -munkavállalási tanácsadás Önkormányzat Családsegítı és Gyermekjóléti Központ szolgáltatása: -álláskeresı klub Helyi foglalkoztatási programok a településen van -közcélú munkavégzés Forrás: helyi adatgyőjtés 10

11 számú táblázat Mélyszegénységben élık és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történı foglalkoztatása fı mélyszegénységben élık ebbıl romák/cigányok Forrás: helyi adatgyőjtés számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülık Nyilvántartott álláskeresık segélyben részesülık fı segélyben részesülık % negyedév , negyedév , negyedév , negyedév , átlag , negyedév , negyedév , negyedév , negyedév , átlag , negyedév , negyedév , negyedév , negyedév , átlag , negyedév , negyedév , negyedév , negyedév , átlag ,6 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek nyilvántartott álláskeresık álláskeresési járadékra jogosultak fı fı % , , , ,9 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 11

12 számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesítettek rendszeres szociális segélyben részesülık Foglalkoztatást helyettesítı támogatás (FHT 2011 szeptemberéig bérpótló juttatás) Azoknak a, akiktıl helyi önkormányzati rendelet alapján megvonták a támogatást fı évesek %-ában fı munkanélküliek %-ában fı , , , , , , ,9 0 Forrás: Helyi adatgyőjtés (önkormányzati adatok) számú táblázat - Lakás állomány db összes lakásállomány a lakott lakásokból elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások (szükséglakások) önkormányzati bérlakás állomány ebbıl elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások (szükséglakások) ebbıl szociális lakásállomány ebbıl elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások (szükséglakások) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok ebbıl elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar; KSH Népszámlálás; önkormányzati adatok számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek Hajléktalanok 2008 n.a n.a n.a n.a. 82 Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülık lakásfenntartási támogatásban részesítettek adósságcsökkentési támogatásban részesülık Forrás: helyi adatgyőjéts 3.5. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete A kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiája, valamint Budapest 2011-ben készült Városfejlesztési Koncepciója is alátámasztja az egyébként is ismert tényt: miszerint a XII. kerületben nincsenek szegregátumok. 12

13 számú táblázat - Orvosi ellátás Felnıttek és gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok Csak felnıttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok Forrás: TeIR, KSH Tstar számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezık közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezık Forrás: TeIR, FSTAT számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek ápolási díjban részesítettek Forrás: TeIR, KSH Tstar 13

14 A gyermekek helyzete, esélyegyenlısége, gyermekszegénység számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek 18 év alattiak a népességben Védelembe vett 18 év alattiak Megszőntetett esetek a 18 év alatti védelembe vettek közül Veszélyeztetett kiskorú gyermekek Forrás: TeIR, KSH Tstar, Gyámhivatal számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek Ebbıl tartósan beteg fogyatékos gyermekek Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásban részesítettek Ebbıl tartósan beteg fogyatékos gyermekek Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesített családok n.a n.a n.a n.a Forrás: Önkormányzati adatok számú táblázat Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülık az önkormányzat intézményeiben Ingyenes étkezésben résztvevık óvoda Ingyenes étkezésben résztvevık iskola 1-8. évfolyam 50 százalékos mértékő kedvezményes étkezésre jogosultak évfolyam Ingyenes tankönyvellátásban részesülık Óvodáztatási támogatásban részesülık Nyári étkeztetésben részesülık 2008 n.a. n.a n.a. n.a Forrás: Önkormányzati adatok 4.2. számú táblázat A településen szegregált lakókörnyezetben élı gyermekek A kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiája, valamint Budapest 2011-ben készült Városfejlesztési Koncepciója is alátámasztja az egyébként is ismert tényt: miszerint a XII. kerületben nincsenek szegregátumok. 14

15 számú táblázat Védınıi álláshelyek védınıi álláshelyek ebbıl iskolavédını ebbıl területi védınıi álláshelyek Egy területi védınıre jutó gyermekek Forrás: önkormányzati adatgyőjtés számú táblázat Gyermekorvosi ellátás jellemzıi Betöltetlen felnıtt háziorvosi praxis(ok) Háziorvos által ellátott esetek összesen Gyermekorvos által ellátott esetek Felnıtt házi orvos által ellátott esetek Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyőjtés számú táblázat - Bölcsıdék és bölcsıdébe beíratott gyermekek (nem csak önkormányzati intézményekben) Bölcsıdék Bölcsıdébe beírt gyermekek Önkormányzati intézményekbe szociális szempontból felvett gyerekek Mőködı összes bölcsıdei férıhelyek Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyőjtés számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férıhelyek Családi napköziben engedélyezett férıhelyek Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok 15

16 számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2011 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG Hegyvidéki Mesevár Óvoda és Játszóház Kimbi Óvoda Mackós Óvoda Normafa Óvoda Orbánhegyi Óvoda Süni Óvodák Táltos Óvoda Városmajori Óvodák Az óvoda telephelyeinek Hány településrıl járnak be a gyermekek Óvodai férıhelyek Óvodai csoportok Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól...h-ig): A nyári óvoda-bezárás idıtartama: Személyi feltételek 6.30h 17.30h h -18h 7h - 18h 6.30h- 18h 7h-17.30h 7h-18h 7h -18h 6.00h-17.30h Óvodapedagógusok Ebbıl diplomás óvodapedagógusok Gyógypedagógusok lét Dajka/gondozónı , Kisegítı személyzet 6 4, , Forrás: Önkormányzat Oktatási és Közmővelıdési Iroda fı Zugligeti Óvoda 6.30h h

17 számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2. Helyhiány miatt elutasított gyermekek Fı Ebbıl hátrányos / halmozottan hátrányos helyzető n.a n.a Forrás: Önkormányzat Oktatási és Közmővelıdési Iroda számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. (a kerület összes intézményében) 3-6 éves korú gyermekek Óvodai gyermekcsoportok Óvodai férıhelyek Óvodai feladatellátási helyek Óvodába beírt gyermekek Óvodai gyógypedagógiai csoportok Forrás: TeIR, KSH Tstar; Kerületi Népességnyilvántartás számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele (önkormányzati intézmények) Óvodai intézmények 8 9 Az óvodai feladatellátási helyek Óvodai férıhelyek (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott gyermekek (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Az óvodába beíratott gyermekek aránya (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 105 % 101 % A beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetőek lét A beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetőek lét 8 13 Forrás: Közoktatási esélyegyenlıségi program számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek az óvodákban beíratott hátrányos helyzető gyermekek lét beíratott halmozottan hátrányos helyzető gyermekek lét Táltos Óvoda 6 0 Mackós Óvoda 14 1 Orbánhegyi Óvoda 2 0 Kimbi Óvoda 0 0 Zugligeti Óvoda 3 2 Süni Óvodák 17 2 Hegyvidéki Mesevár Óvoda 10 2 Normafa Óvoda 7 4 Városmajori Óvodák 10 2 Összesen Forrás: Önkormányzat Oktatási és Közmővelıdési Iroda 17

18 számú táblázat - Általános iskolában tanulók (a kerület összes intézményét figyelembe véve) Általános iskola 1-4 évfolyamon tanulók Általános iskola 5-8 évfolyamon tanulók általános iskolások napközis tanulók fı fı fı fı % 2008/ ,7 2009/ ,3 2010/ ,7 2011/ ,8 Forrás: TeIR, KSH Tstar számú táblázat - Általános iskolák adatai (a kerület minden intézményére) általános iskolai osztályok (gyógypedagógiai oktatással együtt) általános iskolai osztályok a gyógypedagógiai oktatásban általános iskolai feladat-ellátási helyek összesen összesen db 2008/ / / / Forrás: TeIR, KSH Tstar számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele (önkormányzati intézmények) Általános iskolai intézmények 8 8 Általános iskolai feladatellátási helyek (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 8 8 Általános iskolai osztálytermek (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Általános iskolai osztályok (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Általános iskolai férıhelyek (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Általános iskolai tanulók (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Általános iskolai tanulók aránya (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 90 % 95 % Általános iskolai magántanulók Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók Gyógypedagógiai oktatásban-nevelésben részesülı általános iskolai tanulók (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) Hátrányos helyzető általános iskolai tanulók Halmozottan hátrányos helyzető általános iskolai tanulók Jegyzı által védelembe vettek 12 6 Forrás: Önkormányzat Oktatási és Közmővelıdési Iroda 18

19 számú táblázat Önkormányzati iskolák személyi feltételek Intézmény igazgató Tagintézmény-vezetı igazgató-helyettesek tanár Pedagógus státuszok tanító napközis nevelı gyógytestnevelı könyvtáros logopédus fejlesztı pedagógus egyéb összesen gyermekvédelmi felelıs Intézmény státuszai Nevelı-oktató munkát közvetlenül segítı munkakörök szabadidı szervezı pedagógiai asszisztens egyéb összesen gazdasági vezetı rendszergazda iskolatitkár gazdasági ügyintézı konyhai dolgozók Az intézmény egyéb státuszai takarítók portás-gondnok kertész karbantartó kézbesítı-anyagbeszerzı laboránsoktatástechnikus egyéb Arany János Általános Iskola és Gimnázium , ,5 88,5 Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvő Nemzetiségi Gimnázium , ,5 0, , , ,5 22,5 83,5 Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola , , ,5 92, , , ,5 2,5 1,5 3, ,5 Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola , , , ,5 0 0, ,75 5, ,75 0, ,5 Németvölgyi Általános Iskola , ,5 0,5 0,5 0,5 0 1,5 0 0, ,5 59,5 Virányos Általános Iskola , ,5 0 0, ,5 1 1,5 0,5 0,5 0, ,5 Zugligeti Általános Iskola , ,5 0,5 0, , ,5 33 Fekete István Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola , ,5 0, , ,5 0, ,5 59 Solti György Zenei Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény ÖSSZESEN ,5 55,5 57 1, ,5 1,5 435, , , ,75 50,5 10,5 6 8,75 4,5 7,5 2,5 152,5 610 Forrás: Önkormányzati adatok összesen MINDÖSSZESEN 19

20 számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban (minden intézmény tekintetében) 8. évfolyamot eredményesen befejezettek / aránya a nappali rendszerő oktatásban Fı / % 2008/ / n.a. 2009/ / n.a. 2010/ / n.a. Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok számú táblázat Kompetenciamérési adatok Országos átlag Budapesti átlag XII. kerület I. kerület II. kerület XI. kerület Szövegértés XII. kerület nem önkormányzati intézmények 6. évfolyam évfolyam évfolyam Matematika 6. évfolyam évfolyam évfolyam Forrás: Az országos kompetenciamérés évi eredményei Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat közoktatási intézményeiben (Kindruszné Munkácsi Ágnes) számú táblázat Lemorzsolódási mutatók az önkormányzat által fenntartott általános iskolákban Évfolyamismétlık Magántanulók Az elızı tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók összlétszámon belül HH, HHHtanulók körében összlétszámon belül HH, HHHtanulók körében összlétszámon belül HH, HHHtanulók körében 2006/ (HHH) 2007/ (HH) (HHH) fı 2008/ (HH) (HHH) 2009/ (HH) /2010 0,4 % 1,3 % 0,4 országos % átlag 2011/2012 2,1 % 0,8 % 0,8 % Forrás: Közoktatási Esélyegyenlıségi Program; Statisztikai Tájékoztató Évkönyv 2011/2012-es tanév és EMMI KIR STAT. 20

21 A nık helyzete, esélyegyenlısége számú táblázat - Foglalkoztatás és regisztrált munkanélküliség a nık körében Munkavállalási korúak Foglalkoztatottak Regisztrált munkanélküliek férfiak nık férfiak nık férfiak nık n.a. n.a ,94 % 536 2,71 % n.a. n.a ,95 % 400 2,16 % n.a. n.a ,2 % 471 2,46 % ,38% ,1% 364 2,18 % 498 2,64 % Forrás: TeIR; KSH Népszámlálási adatok 2011; Bp. Fıv. Korm. Hiv. I. Munkaügyi Közp számú táblázat - Nık részvétele foglalkoztatást segítı és képzési programokban Foglalkoztatást segítı és képzési programokon résztvevık ebbıl a résztvevı nık résztvevı nık aránya % % % % Forrás: Bp. Fıv. Korm. Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Esetszám 2008 n.a n.a n.a n.a számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségő nık elhelyezkedési lehetıségei munkanélküli nık 8 általánosnál alacsonyabb végzettségő 8 általános szakiskola/ szakmunkásképzı gimnázium érettségi fıiskola egyetem Forrás: Fıv. Korm. Hiv. I. Munkaügyi Közp. 21

22 5.2 számú táblázat - A munkaerı-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítı szolgáltatások 3 év alatti gyermekek a településen mőködı bölcsıdék bölcsıdei férıhelyek önkormányzati egyéb mőködı családi napközik férıhelyek családi napközikben férıhelyek összesen Forrás: TeIR és helyi adatgyőjtés 5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe területi védınık 0-6 év közötti gyermekek átlagos gyermekszám védınınként Forrás: XII. kerületi GESZ egészségügyi csoport 5.4. számú táblázat - A nıket érı erıszak, családon belüli erıszak rendırök riasztása tényleges családi viszályhoz feljelentések bírósági ítélet 2008 n.a Forrás: BRFK XII. kerületi Rendırkapitányság 5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehetı szolgáltatások Férıhelyek önkormányzati anyaotthon a XII. kerületben önkormányzati anyaotthon Budapesten Nem önkormányzati (egyházi, alapítványi) anyaotthon a XII. kerületben Nem önkormányzati (egyházi, alapítványi) anyaotthon Budapesten Forrás: Helyi adatgyőjtés 5.6. számú táblázat - A nık szerepe a helyi közéletben Képviselıtestület tagja Fıvárosi Önkormányzat Közgyőlésének tagjai Férfi Nı Férfi Nı Forrás: Helyi adatgyőjtés 22

23 Az idısek helyzete, esélyegyenlısége számú táblázat Nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık nemek szerint nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülı férfiak részesülı nık összes nyugdíjas Forrás: TeIR, KSH Tstar számú táblázat Az idısek családi állapota, nemek szerint korcsoport nıtlen, hajadon házas özvegy elvált összesen férfi nı együtt Forrás: KSH Népszámlálás

24 számú táblázat - Idısek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága gazdasági aktivitás éves éves éves 75- éves Gazdaságilag aktív népesség Aktív keresı Nyugdíj, járadék mellett dolgozó Foglalkoztatott együtt Munkanélküli Gazdaságilag aktív népesség együtt Gazdaságilag nem aktív népesség Gyermekgondozási ellátásban részesülı Saját jogú öregségi nyugdíjas, járadékos Rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos Hozzátartozói jogú nyugdíjas, járadékos Egyéb inaktív keresı Inaktív keresı együtt Egyéb eltartott Gazdaságilag nem aktív népesség együtt Összesen Forrás: KSH Népszámlálás számú táblázat Az idıs népesség iskolai végzettség szerinti bontásban az általános iskola elsı legalább általános iskola 8. egyetem, fıiskola stb. legalább érettségi korcsoport évfolyamát sem végezte el évfolyam oklevéllel férfi nı összesen férfi nı összesen férfi nı összesen férfi nı összesen a megfelelı korúak százalékában ,0 0,0 99,8 99,7 99,7 86,0 91,1 89,0 61,0 54,7 57, ,1 0,1 0,1 99,6 99,5 99,6 88,7 92,3 90,9 65,6 53,1 58, ,3 0,31 0,2 99,6 99,7 99,6 90,6 90,0 90,3 69,5 52,6 59, ,1 0,2 0,2 99,0 98,8 98,9 88,2 84,5 86,0 67,4 41,7 52, ,1 0,1 0,1 99,4 97,8 98,4 87,2 73,1 78,7 69,0 33,0 47, ,1 0,0 98,5 95,2 96,5 88,6 63,9 73,5 70,4 27,8 44,4 85-0,2 0,4 0,3 97,6 87,0 90,3 84,1 47,6 59,0 63,9 19,6 33,3 Forrás: KSH Népszámlálás számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén Regisztrált munkanélküliek 55 év feletti regisztrált munkanélküliek Tartós munkanélküliek 55 év feletti tartós munkanélküliek fı fı % fı fı % , , , , , , , ,93 Forrás: Fı. Korm. Hivatal I. Munkaügyi Közp. 24

25 számú táblázat - 64 évnél idısebb népesség és nappali ellátásban részesülı idıskorúak 64 év feletti lakosság nappali ellátásban részesülı idıskorúak fı fı % , , , ,91 Forrás: TeIR, KSH Tstar számú táblázat - Idıskorúak járadékában részesülık idıskorúak járadékában részesülık Forrás: TeIR, KSH Tstar 25

26 A fogyatékkal élık helyzete, esélyegyenlısége számú táblázat - Megváltozott munkaképességő és egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülık megváltozott munkaképességő személyek járadékában részesülık egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülık (rszs eü károsodott) 2008 N.A N.A. 28 Forrás: TeIR, KSH Tstar számú táblázat - Nappali ellátásban részesülı fogyatékos személyek Nappali ellátásban részesülı fogyatékos személyek önkormányzati fenntartású egyházi fenntartású intézményben civil fenntartású intézményben intézményben Forrás: TeIR, FSTAT; önkormányzati adatok számú táblázat - A településen élı fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális szolgáltatások Állami/önkormányzati Egyházi Civil étkeztetés jelzırendszeres házi segítségnyújtás családsegítés közösségi ellátás szenvedélybetegek részére közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére támogató szolgáltatás nappali ellátás Forrás: helyi adatgyőjtés 26

27 7.2. számú táblázat - Fogyatékkal élı személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények (2011.) évi III. tv. (Szt.) alapján Pénzbeli ellátás Fogyatékos személyek Idıskorúak járadéka n.a. Aktív korúak ellátása n.a. Rendszeres szociális segély 28 Lakásfenntartási támogatás n.a. Ápolási díj fogyatékossággal élı ellátására tekintettel 7 Temetési segély n.a. Átmeneti segély n.a. Természetbeni ellátás: Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság n.a. Közgyógyellátás (fogyatékosságra tekintettel) 871 Adósságkezelési szolgáltatás n.a. Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások Fogyatékossági támogatás n.a. Rokkantsági járadék n.a. Személygépkocsi szerzési támogatás 6 Személygépkocsi átalakítási támogatás 0 Közlekedési kedvezmény 25 Parkolási igazolvány (2013. májusi adat) Forrás: helyi adatgyőjtés számú táblázat Akadálymentesítés A közhasznú épületek akadálymentesítése terén naprakész információ nem áll rendelkezésre számú táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások ápolást, gondozást nyújtó intézmény rehabilitációs intézmény lakóotthon átmeneti ellátást nyújtó fogyatékosok gondozóháza Forrás: helyi adatgyőjtés van van nincs nincs 27

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.

Részletesebben

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Fő Változás fő % 27 156 nők férfiak összesen nők férfiak 28 1585 12% nő 811 799 161 5% 5% 29 1613 12% -2 esek 38 21 162 99% -14

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 67. szám 10853 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán Város önkormányzata HEP -hoz készültek. A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák 2. számú melléklet Nem kötelező táblák Tartalom Mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlőség... 2 1. számú táblázat - résztvevők...2 2. számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének

Részletesebben

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő)

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő) 5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 5.1.2. számú táblázat - Nők részvéte Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek év Foglalkoztatást segítő programok

Részletesebben

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás 2007 33457 2008 34071 102% 2009 34385 101% 2010 34795 101% 2011 34562 99% 2012 34388 99% 2013 nincs adat #ÉRTÉK! 2014 nincs adat #ÉRTÉK! 2015

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az önkormányzatok

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az önkormányzatok

Részletesebben

HEP 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Hajdúnánás

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása

ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015. évi felülvizsgálata során a program elkészítését

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

1. számú melléklet Tartalom

1. számú melléklet Tartalom 1. számú melléklet Tartalom Tartalom 1 Kötelező táblák 3 A település bemutatása... 3 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén... 3 2. számú táblázat - Állandó népesség... 4 3. számú táblázat - Öregedési

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

2007 (fő) 12.544 fő. 2008 (fő) 12.092 fő. Lakónépesség számának változása (%) 96 % 2009 (fő) 13.198 fő. Lakónépesség számának változása (%) 109 %

2007 (fő) 12.544 fő. 2008 (fő) 12.092 fő. Lakónépesség számának változása (%) 96 % 2009 (fő) 13.198 fő. Lakónépesség számának változása (%) 109 % 1.számú melléklet Demográfiai adatok: 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén lakónépesség 27 (fő) 12.544 fő 28 (fő) 12.92 fő Lakónépesség számának változása (%) 96 % 29 (fő) 13.198 fő Lakónépesség

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2010-2012. évben Férfi 78648 78806 78790 Nő 91249 91182 91213 Összesen: 169897 169988 170003 Forrás: eközig Zrt. személyiadat- és lakcímnyilvántartó

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Zalasárszeg Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl ségi Programjában, a helyzetelemzésénél bemutatott diagramok alapjául szolgáló táblázatok

Zalasárszeg Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl ségi Programjában, a helyzetelemzésénél bemutatott diagramok alapjául szolgáló táblázatok 1. melléklet Zalasárszeg Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl ségi Programjában, a helyzetelemzésénél bemutatott diagramok alapjául szolgáló táblázatok 1. diagram: Lakónépesség 1. számú táblázat -

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú melléklete

Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú melléklete ÁROP-1.1.16-212-212-1 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2012-2014. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben Férfi 78790 79006 79388 Nő 91213 91438 91589 Összesen: 170003 170444 170977 Forrás: eközig

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Elıterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. 1. 2013. évi bérkiegészítés (január, február, március)

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Vecsés Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Vecsés Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Vecsés Város Önkormányzata 2015. június Türr István Képző és

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. 1. 2014. évi bérkiegészítés (április) Önkormányzatok

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kács Község Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kács Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kács Község Önkormányzat 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testület 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jan. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre ASZÓD VÁROS Önkormányzat Közfoglalkoztatási terv 2009. évre Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mőködési kiadási ai kiemelt feladatonként 19/2013. Ök. rendelet 4/a. melléklete Személyi juttatások Köztisztviselık juttatása 970 448

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

Budapest, 2012. március 13.

Budapest, 2012. március 13. A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Iktatószám: XVIII/422/1 (2012) Az 2011. évi CXII. törvény 25. (5)-(7) bekezdése szerint

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A HÁTRÁNYOS HELYZET TERÜLETI ASPEKTUSAI

A HÁTRÁNYOS HELYZET TERÜLETI ASPEKTUSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A HÁTRÁNYOS HELYZET TERÜLETI ASPEKTUSAI Híves Tamás 2014. november Kérdések és hipotézisek Kérdés: milyen regionális

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben