Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata"

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 3 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése A beavatkozások megvalósítói Jövőképünk Az intézkedési területek részletes kifejtése Megvalósítás A megvalósítás előkészítése A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 30-ai ülésén, 229/2013.(X.30.) határozatával elfogadta Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának esélyegyenlőségi programját. Az elfogadott program a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő szerkezetben és tartalommal az Önkormányzat kiemelt jelentőségű alapdokumentumává vált. Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 31. (4) bekezdése kimondja: A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. A fenti jogszabály értelmében Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának a év októberében elfogadott esélyegyenlőségi programját felül kell vizsgálni, mind a helyzetelemzési, mind az intézkedési terv tekintetében, majd ezt követően a változásokat a dokumentációban rögzíteni kell. A felülvizsgált program elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. A felülvizsgálat elmaradásához a törvény jogkövetkezményt nem fűz, ennek ellenére a felülvizsgálat hiánya eredményezheti az elfogadott esélyegyenlőségi program alkalmatlanságát, ezáltal az Önkormányzat uniós pályázatokon történő részvételének, így a források megszerzésének akadályát. A felülvizsgálat során a felülvizsgálati dokumentumban az elfogadott helyi esélyegyenlőségi terv szerkezetének megfelelően jeleztük a változtatásokat. A változással nem érintett pontok a dokumentumban változatlan tartalom elnevezést kaptak. A felülvizsgálati dokumentum tartalmazza az elfogadott helyi esélyegyenlőségi programban szereplő táblázatokat és diagramokat, melyben az esélyegyenlőségi program elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett statisztikai adatváltozások átvezetésre kerültek. A szöveges részben hivatkozott táblázatok sorszámát és megnevezését követően jelzett k betű a táblázat, jogszabályon alapuló kötelező, míg az nk jelölés nem kötelező jellegére utal. A felülvizsgálat kizárólag a HEP elfogadásakor hatályos jogszabálynak megfelelő kötelező táblázatok módosítására vonatkozik. A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 3

4 A HEP helyzetelemző részének célja A HEP IT célja 4

5 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS) fogadott el. A HEP szempontjából irányadó, a felülvizsgálat idején hatályos helyi jogforrások az alábbiak: - Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet - Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 13/2006.(IV.27.) önkormányzati rendelet - A lakóépületek felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 12/2007.(III.12.) önkormányzati rendelet - A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 25/2007.(VII.7.) önkormányzati rendelet - Az óvodáztatási támogatásról szóló 45/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról, - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól, - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról, - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti alapellátásokról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről. 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 5

6 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 2.4. Demográfiai jellemzők: 1. sz. táblázat (Lakónépesség száma az év végén) K 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás % % % % % % % 2015 n.a n.a 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás % % % % % % % 2015 n.a #ÉRTÉK! 2016 #ÉRTÉK! 2017 ######## 6

7 A várost érintően az elmúlt öt év lakónépességének a változását vizsgálja és mutatja ki a fenti táblázat és diagram. A lakónépesség éves szinten egy-két százalékkal, mintegy átlagosan 300 fővel csökkent. 2. sz. táblázat (Állandó népesség)k 2. számú táblázat - Állandó népesség fő % nők férfiak összesen nők férfiak 0-2 évesek 0-14 éves % 51% éves % 52% éves % 51% éves % 41% 65 év feletti % 37% Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 7

8 A 2. számú táblázat és diagram az állandó népesség korcsoportos, nemek szerinti megbontását mutatja. Érdekes megfigyelni, hogy a 60 év feletti korosztálytól drasztikusan csökken a férfiak száma és ezzel megfordul a férfiak nőkhöz mért aránya is a városban. A férfinépesség csökkenése okait célszerű vizsgálni. A férfinépesség csökkenése eredményezi az idős egyedülálló, illetve egyedülélő nők várható jelentős számát. Az önkormányzatnak tovább kell folytatni az idős egyedálló, illetve egyedülélő nőkkel kapcsolatos problémák kezelésével kapcsolatos feladatokat, teendőket. 3. sz. táblázat (Öregedési index)k 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) lakosok száma (fő) Öregedési index (%) ,8% ,9% ,4% ,7% ,5% ,6% ,0% 8

9 ,6% 2015 n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A 3. számú táblázat és diagram a város lakosságának öregedési indexét mutatja. Egyértelműen látható, hogy az ezredfordulón még fiatalodó lakosságot egy öregedő népesség váltja fel. A folyamatos öregedés, az idős korúak növekvő száma miatt a szociális védőhálót folyamatosan igazítani kell az elvárásokhoz, igényekhez. 4. sz. táblázat (Belföldi bevándorlások)k 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 9

10 A 4. számú táblázat és diagram a belföldi el és odavándorlások számát mutatja. Az egyenleg negatív, ami közrejátszik a lakónépesség számának csökkenésében. Fontos vizsgálni az elvándorlások okát, s lehetőség szerint intézkedést kidolgozni azok megállítására, csökkentésére. 5. sz. táblázat (Természetes szaporodás)k 5. számú táblázat - Természetes szaporodás élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 10

11 Az 5. számú táblázat és diagram az adott évek élve születéseinek a számát elemzi a halálozások tükrében. Sajnos a város természetes szaporodási indexe negatív, tehát a népesség csökken mivel a halálozások száma valamennyi vizsgált éven meghaladja a születések számát. Összegezve megállapítható a város lakosságszáma folyamatosan és egyenletesen csökken a migráció és a halálozások születésekhez mért nagyobb száma miatt. A lakosság elöregszik, a születések alacsony számának illetve az átlagéletkor növekedésének köszönhetően. Az önkormányzatnak folytatnia kell a tevékenységét az inaktív, idős lakosság problémainak kezelésére, a szociális, egészségügyi ellátásának a biztosítására. 11

12 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet évben a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere jelentős mértékben átalakulásra került, egységesedtek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök, módosul a törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre és bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában március 1-jétől az aktív korúak ellátása a járási hivatalok hatáskörébe került, továbbá kikerült a törvényi szabályozás alól a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás és méltányossági ápolási díj. Természetesen a korábban megállapított jogosultságok alapján az adósságkezelés, méltányossági közgyógyellátás és lakásfenntartási támogatás esetében a támogatási összegek a határozatban szereplő időpontig kerülnek folyósításra, de új jogosultságok megállapítására már nincs lehetőség. Az önkormányzatok a továbbiakban települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást hasonló juttatásokra. Hatáskörök alakulása 2015.március 01-től Ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása Óvodáztatási támogatás Rendkívüli települési támogatás Települési támogatás Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Köztemetés Képviselőtestület x A hatáskör gyakorlója Szociális és Egészségügyi Bizottság Polgármester Jegyző x x x x x x 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya táblázat (Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek számára) K 12

13 számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti lakónépesség nyilvántartott álláskeresők száma (fő) (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,5% ,9% ,2% ,9% ,3% ,0% ,7% ,0% ,3% ,2% ,0% ,1% ,7% ,0% ,8% ,1% ,4% ,7% ,8% 467 8,5% 846 7,7% 2015 n.a n.a 0 n.a 0 n.a Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A számú táblázat a város aktív korú évek szerinti lakónépességét veti össze a nyilvántartott álláskeresők számával nemek szerinti bontásban. A diagram az álláskeresők számát mutatja évenként nemek szerinti bontásban. Megfigyelhető, hogy a regisztrált munkanélküliek jelentősen nagyobb számban a férfiak közül kerülnek ki. A leglényegesebb mutató, hogy az aktív korú népesség - az országos átlagot meghaladóan - több mint 10%-a munkanélküli táblázat (Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint) K 13

14 számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő éves és fiatalabb fő n.a % 6,1% 6,4% 5,1% 7,4% 6,7% 5,0% 4,4% év fő n.a % 15,8% 14,6% 15,5% 15,5% 16,4% 17,2% 15,5% év fő n.a % 16,0% 14,6% 12,1% 12,8% 11,1% 13,8% 13,1% év fő n.a % 13,6% 11,7% 13,3% 13,2% 14,5% 12,9% 10,8% év fő n.a % 14,2% 14,6% 12,5% 11,9% 11,3% 10,4% 10,9% év fő n.a % 10,2% 12,9% 13,3% 12,3% 13,4% 11,7% 12,4% év fő n.a % 9,8% 9,5% 11,2% 10,3% 10,2% 10,7% 9,2% év fő n.a % 9,8% 11,5% 11,7% 10,6% 9,8% 9,6% 10,9% év fő n.a % 4,2% 4,1% 5,2% 5,9% 6,6% 8,3% 12,1% 61 év felett fő n.a % 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,4% 0,8% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 14

15 A számú táblázat vizsgálja a regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerinti bontásban. Megállapítható, hogy az aktív korú népességen belül a nagyon fiatal és az idősebb korcsoportokban csekélyebb a munkanélküliek szám, míg valamennyi korcsoportban a munkanélküliség konstans mértékben van jelen táblázat (A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya nemenként) K számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli év fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,3% 71,0% 70,3% ,5% 67,9% 67,7% ,2% 62,4% 61,8% ,7% 45,9% 49,5% ,8% 33,9% 36,6% ,4% 54,3% 53,0% ,2% 42,2% 46,2% 2015 n.a n.a 0 n.a n.a Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A számú tábla a munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek számát és arányát mutatja. Megfigyelhető, hogy miközben a munkanélküliek száma jelentősen nem változik a vizsgált időszakban a tartós munkanélküliek aránya jelentősen csökken. Vélhetően a foglalkoztatási lehetőségek, (például a közfoglalkoztatás) számának az emelkedése hat az elhelyezkedés javulásra. 15

16 A diagram jól mutatja a tartósan munkanélküliek számának csökkenését. Látható az utolsó két évben a tartósan munkanélküliek jelentős része nő volt. A nők tartós munkanélküliségének felszámolására célszerű intézkedést tenni táblázat (Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a éves népesség száma nemenként) K számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a éves népesség száma évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma év nő férfi összesen nő Férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,3% 100 6,3% 177 5,8% ,5% 120 7,7% 184 6,2% ,8% 91 6,0% 170 5,9% ,2% 88 5,9% 168 6,1% ,7% 92 6,3% 179 6,5% ,0% 125 9,4% 206 8,3% ,6% 64 4,9% 129 5,3% ######## ######## 0 ######## ######## ## ######## ######## 0 ######## Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 140 Pályakezdő álláskeresők száma nők 2013 férfiak A számú táblázat és diagram a pályakezdő álláskeresők számát és a éves népesség számához viszonyítottan mutatja be. A évet kivéve a pályakezdő álláskeresők száma állandó, melyen belül a férfiak aránya magasabb a nőkéhez képest. 16

17 b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága táblázat (Alacsony iskolázott népesség) K táblázat (Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint) K számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint év nyilvántartott álláskeresők száma összesen A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % ,0% ,1% ,9% ,4% ,0% ,6% ,2% ,9% ,9% ,7% ,2% ,1% ,3% ,3% ,4% ,3% ,9% ,8% ,6% ,3% ,1% ######### ########## ########## ######### ########## ######### ########## ########## Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 17

18 táblázat (Általános iskolai felnőtt oktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamon eredményesen végzettek) K számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők év általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők száma fő Fő % % % % % n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 18

19 c) közfoglalkoztatás évtől jelentős változás, hogy a Városellátó Szervezet apparátusa tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a közfoglalkoztatás nagyobb részét. Kiemelkedő, hogy a közfoglalkoztatás egyszerre kell, hogy szolgálja a város kommunális igényének kielégítését, továbbá a nem foglalkoztatottaknak a munka világába történő visszavezetését, jövedelemhez jutását táblázat (Közfoglalkoztatásban résztvevők száma) NK d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) Változatlan tartalom táblázat (A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja vállalkozások) NK táblázat (A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja közlekedés) NK e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük táblázat (A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja fiatalok) NK f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása 19

20 A korábbi Munkaügyi Központ a járási hivatal szervezetébe integrálódott, ezért elnevezése Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára változott. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Változatlan tartalom 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások táblázat (Álláskeresési segélyben részesülők száma) K számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma év közötti lakónépesség év segélyben részesülők fő száma segélyben részesülők % ,6% ,6% ,6% ,2% ,1% ,1% ,1% 2015 n.a n.a n.a Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 20

21 számú táblázat és a diagram az álláskeresési segélyben részesülők számát mutatja az aktív korú lakónépességhez viszonyítva. Látható, hogy az álláskereséséi segélyben részesülők száma csekély az aktív korú népesség arányában táblázat (Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma) K számú táblázat - Járadékra jogosultak száma év nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak fő fő % ,3% ,3% ,5% ,4% ,5% ,4% ,6% 2015 n.a n.a n.a Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A számú táblázat és diagram az álláskeresési járadékra jogosultak számát mutatja be. A évben drasztikusan csökkent a járadékosok száma, melynek oka, hogy az ellátás rendszere átalakult. Az új álláskeresési járadék folyósításának időtartama jelentősen csökkent, és a munkanélküli segély összege is változott táblázat (Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma) K számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma Foglalkoztatást helyettesítő rendszeres szociális támogatás (álláskeresési segélyben részesülők támogatás) Azoknak a száma, akik 30 nap munkaviszonyt nem év fő évesek %-ában fő munkanélküliek %-ában tudtak igazolni és az FHT jogosultságtól elesett Azoknak a száma, akiktől helyi önkormányzati rendelet alapján megvonták a támogatást 21

22 , , , , , , , , , , ,34 n.a n.a , ,52 n.a n.a 2015 n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Ellátottak száma (fő) 0 Segélyezettek száma Támogatottak száma2014jogosulatlanok száma 2017 Támogatástól megvontak száma 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció Változatlan tartalom a) bérlakás-állomány táblázat (Lakásállomány) K b) szociális lakhatás Változatlan tartalom c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok Változatlan tartalom d) elégtelen lakhatási helyzetek, hajléktalanság Változatlan tartalom 22

23 táblázat (Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság) NK e) lakhatást segítő támogatások Változatlan tartalom táblázat (Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők) NK f) eladósodottság Változat tartalom g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása Változatlan tartalom 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) táblázat (Telepek, szegregátumok helyzete) NK táblázat (Telepek, szegregátumok helyzete lakásállomány) NK b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai táblázat (A telepeken, szegregátumokban élők) NK 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés táblázat (Orvosi ellátás) K számú táblázat Orvosi ellátás Felnőttek és gyermekek év részére tervezett háziorvosi Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások száma házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma 23

24 szolgálatok száma n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar A számú táblázat az orvosi ellátásra vonatkozó adatokat tartalmazza. Az önkormányzat feladatellátási területén évet kivéve a háziorvosi körzetek száma betöltött volt. A házi gyermekorvosok feladatellátási körzete a vizsgált időszak valamennyi éve tekintetében betöltésére került. Összességében megállapítható, hogy a házi orvosi illetve a házi gyermekorvosi feladatellátás teljes táblázat (Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma) K számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma n.a Közgyógyellátotttak száma (fő) A számú táblázat és diagram a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők számát mutatja, látható hogy vizsgált időszakban a közgyógyellátás jogosultak száma, kis mértékben csökkenő tendenciát mutat táblázat (Ápolási díjban részesítettek száma) K 24

25 számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma év ápolási díjban részesítettek száma n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése e) sportprogramokhoz való hozzáférés f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 25

26 3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása a) közösségi élet színterei, fórumai b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) Az önkéntes munka területén jelentékeny elmozdulást eredményezett a középiskolás tanulók részére előírt önkéntes tevékenység kifejtése, melynek során a helyi közösségek tevékenységben megnyilvánuló támogatást nyernek, miközben a felnövekvő generációk jótékony szemléletformálása is bekövetkezik. 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 26

27 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete táblázat (Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma) K számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar 27

28 A számú táblázat mutatja, hogy a védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma hogyan alakul a vizsgált időszakban. A 18 év alatti lakosság számához viszonyítottan a védelembe vett gyermekek száma nem kimagasló. Lényeges feladata a gyermekvédelmi jelzőrendszer valamennyi tagjának, hogy a kialakult veszélyhelyzeteket megelőzze, gyermekvédelmi intézkedésekkel mielőbb megszüntesse. A veszélyeztetett kiskorúak számában történt emelkedés oka a jelzőrendszer hatékony működésének a következménye, ennél fogva kisebb a látenciában maradt esetek száma. b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma tábla (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma) K számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Ebből Rendszeres Kiegészítő Ebből tartósan tartósan Rendkívüli gyermekvédelmi gyermekvédelmi beteg beteg gyermekvédelmi kedvezményben kedvezményben fogyatékos fogyatékos kedvezményben részesítettek részesítettek gyermekek gyermekek részesítettek száma száma száma száma száma n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 28

29 Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok A számú táblázat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számát mutatja. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma a vizsgált időszakban növekedést mutat. Ez jelzi a gazdasági válság negatív hatásait, továbbá felhívja a figyelmet a gyermekek, mint célcsoport érdekében szükséges intézkedések megtételére. c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 29

30 d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya táblázat (Kedvezményes óvodai iskolai juttatásokban részesülők száma, arány) K számú táblázat Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 50 százalékos Ingyenes Ingyenes mértékű Ingyenes Óvodáztatási étkezésben étkezésben kedvezményes tankönyvellátásban részesülők támogatásban év résztvevők résztvevők étkezésre száma iskola 1-8. száma óvoda jogosultak száma 1- részesülők száma száma évfolyam 13. évfolyam Nyári étkeztetésben részesülők száma n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) táblázat (Védőnői álláshelyek száma) K számú táblázat Védőnői álláshelyek száma év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma

31 n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés A számú táblázat a védőnői álláshelyek számát mutatja az egy védőnőre jutó gyermekek számához viszonyítottan. Látható a védőnői álláshelyek számának csökkenése párhuzamos a gyermekek számának csökkenésével, ezért az egy védőnőre jutó gyermekek száma korlátos mértékben ingadozik. b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) számú táblázat Gyermekorvosi ellátás jellemzői. K 31

32 számú táblázat Gyermekorvosi ellátás jellemzői év Betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis/ok száma Háziorvos által ellátott személyek száma Gyermekorvos által ellátott gyerekek száma Felnőtt házi orvos által ellátott gyerekek száma n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 2015 n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés A számú táblázat a gyermekorvosi ellátás jellemzőit mutatja be. A háziorvos illetve a gyermekorvosok által ellátott személyek száma oszlopok az ellátott esetek számát tartalmazzák. Az önkormányzat a évben betöltetlen felnőtt háziorvosi praxissal rendelkezett, viszont a betegek ellátását a praxis betöltetlenségének időszaka alatt helyettesítéssel biztosította a zavartalan ellátás érdekében. Kijelenthető, hogy az egészségügyi ellátás mind a felnőtt háziorvosi, mind a gyermek körzetekben folyamatos. c) 0 7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok táblázat (Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma) K számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma Szociális szempontból felvett bölcsődébe beírt év bölcsődék száma gyerekek száma (munkanélküli gyermekek száma szülő, veszélyeztetett gyermek, nappali tagozaton tanuló szülő) Működő összes bölcsődei férőhelyek száma n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar A 0-7 éves gyermekek tekintetében biztosított a korai intézményi ellátás, mind a bölcsőde, mind az óvoda vonatkozásában. A bölcsödében írt gyermekek száma jelentősen alulmarad az bölcsőde kapacitástól. A jelenleg intézményi háttér nagyobb létszám igényeket is képes kiszolgálni. Fontos, hogy az önkormányzat, mint fenntartó a bölcsődei kapacitásának folyamatos rendelkezésre tartásával segítse a gyermeket nevelő családok ellátáshoz jutását, illetve a nők foglalkoztatásban történő visszatérését táblázat (Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma) K számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 32

33 év családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma családi napköziben a térítésmentes férőhelyek száma n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi A fenti táblázat egyértelműen jelzi, hogy családi napközi nem működik a településen. Álláspontunk szerint a városban családi napközi, azért nincs, mert az ellátásra nincs tényleges igény, mivel a gyermekeket érintő intézményi ellátások kapacitása és minősége elegendő táblázat (Óvodai nevelés adatai) K számú táblázat - Óvodai nevelés adatai ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db Az óvoda telephelyeinek száma 5 Hány településről járnak be a gyermekek 6 Óvodai férőhelyek száma 575 Óvodai csoportok száma 22 Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól...h-ig): 7 h - tól - 17-h-ig A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 5 hét Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám Óvodapedagógusok száma 46 Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 46 Gyógypedagógusok létszáma 0 Dajka/gondozónő 22./8. Kisegítő személyzet 11 Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés A év szeptember 1-től jelentős szerkezeti változásnak tekinthető a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában, hogy az intézményt fenntartó önkormányzat a Római Katolikus Egyház fenntartásába átadta az Esze Tamás Úti Tagóvodát. Ezzel a feladat-ellátási helyek száma, az intézmény közalkalmazotti létszáma és az ellátott gyermekek, továbbá a férőhelyek száma is csökkent. d) gyermekjóléti alapellátás 33

34 e) gyermekvédelem A gyermekvédelmi ellátások birtokában az önkormányzat Polgármesteri Hivatala közreműködik annak ellenére, hogy január 1-től a teljes gyámhatósági feladatot a Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya látja el. f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv évben a gyermekétkeztetés egészségtudatos és ezzel együtt a jobb minőséget célzó intézkedései biztosítják a gyermekek és tanulók korosztályának megfelelő étkeztetését, mint ellátást. i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége A fogyatékossággal élő gyermekek tekintetében a Miklóssy István úti intézményegység látja el a feladatokat, mivel ez az intézményegység fizikailag akadálymentesített, továbbá a hallássérültek részére indukciós hurokkal ellátott. a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása táblázat (Óvodai nevelés adatai 2.) NK táblázat (Óvodai nevelés adati 3.) K számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. év 3-6 éves korú gyermekek száma óvodai gyermekcsoportok száma óvodai férőhelyek száma óvodai feladatellátási helyek száma óvodába beírt gyermekek száma óvodai gyógypedagógiai csoportok száma

35 n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés táblázat (Az óvodai ellátás igénybevétele) NK táblázat (A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek ellátása) NK táblázat (Óvodai körzethatár) NK Az óvodát érintő szervezeti változás következtében szükséges az óvodáztatási körzetek módosítása is táblázat (Általános iskolában tanulók száma) K számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma Általános iskola 1-4 Általános iskola 5-8 évfolyamon tanulók évfolyamon tanulók tanév száma száma általános iskolások száma napközis tanulók száma fő fő fő fő % 2010/ ,2% 2011/ ,7% 2012/ ,1% 2013/ ,5% 2014/ ,9% 2015/2016 n.a n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar 35

36 táblázat (Általános iskolák adatai) K számú táblázat - Általános iskolák adatai tanév általános iskolai osztályok száma általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai oktatásban általános iskolai feladat-ellátási helyek száma összesen évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon összesen db 2010/ / / / / / Forrás: TeIR, KSH Tstar táblázat (Általános iskola adatai el- és bejárás) NK táblázat (Iskolai körzethatár) NK táblázat (A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban) K számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 8. évfolyamot eredményesen befejezettek tanév száma / aránya a nappali rendszerű oktatásban fő % 2010/ , / ,5 2012/ ,6 36

37 2013/ ,2 2014/2015 n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok évfolyamot eredményesen befejezők aránya / / / / / / / táblázat (Iskolai ellátás igénybevétele telephelyi bontásban) NK b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) táblázat (Iskola személyi feltételek) NK c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések táblázat (Kompetenciamérési adatok) NK táblázat (Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton) NK táblázat (Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában) NK e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) táblázat (Hátránykompenzáló programok) NK 37

38 4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. Változatlan tartalom 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében táblázat (Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében) K számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében év Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek férfiak nők férfiak nők férfiak nők n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés Látható, hogy mindkét nem tekintetében csökkenő a lakosságszám, mind a népesség, mind a foglalkoztatottak, mind a munkanélküliek tekintetében. A táblázatból látható, hogy a férfiak számottevően nem sokkal kisebb száma mellett a munkanélküliek többsége a férfi lakónépesség köréből származik. A nők tekintetében, a magasabb népességszám ellenére alacsonyabb a munkanélküliek száma. 38

39 39

40 40

41 b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 5.2. táblázat (A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások) NK 5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 5.3. táblázat (Családtervezés, anya- és gyermekgondozási terület) K 41

42 5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe év védőnők száma 0-3 év közötti gyermekek száma átlagos gyermekszám védőnőnként n.a n.a n.a Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 5.4. táblázat (A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak) NK 5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 5.5. táblázat (Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások) NK 5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 42

43 5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések 5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.) táblázat (Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint) K számú táblázat Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint év nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma összes nyugdíjas n.a n.a n.a 43

44 Forrás: TeIR, KSH Tstar A számú táblázat a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők számát mutatja nemek szerint. 6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén táblázat (Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén) NK 44

45 6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése táblázat (64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma) K számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma év 64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma fő fő % % % % % % % % 2015 n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar 45

46 64 évnél idősebbek % 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% nappali 5 6 ellátásban 7 8 részesültek 9 10 aránya A fenti táblázat és diagramok a 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak számát elemzi. A nappali ellátásban részesülők száma a 64 évnél idősebbek számához képest szerény mértékű táblázat (Időskorúak járadékában részesülők száma) K számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma év időskorúak járadékában részesülők száma n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar A számú táblázat a 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak számát tartalmazza. Látható az ellátásban részesülők száma nagyon alacsony, ami jelzi, hogy az időskorúak jórészt nyugdíj ellátásban részesülnek, illetve ellátásuk meghaladja a szociális törvényben előírt jövedelemminimumot, így ellátásuk biztosított. b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés táblázat (Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés) NK c) idősek informatikai jártassága 46

47 táblázat (Idősek informatikai jártassága) NK 6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 6.4. táblázat (Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen) NK 6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái táblázat (Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők száma) K számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma év megváltozott munkaképességű egészségkárosodott személyek szociális személyek ellátásaiban részesülők ellátásaiban részesülők száma száma n.a n.a n.a n.a 47

48 n.a n.a n.a 2015 n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar táblázat (Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma) K számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma év önkormányzati fenntartású intézményben egyházi fenntartású intézményben civil fenntartású intézményben n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével A nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek számát mutatja a számú táblázat. Láthatóan az ellátást igénybe vevők száma alacsony, ezen kívül sem egyházi sem civil fenntartású intézmény nem biztosítja az önkormányzaton kívül ezt a szociális szolgáltatást. Az ellátásra vonatkozóan célszerű igényfelmérést készíteni. 48

49 a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei táblázat (Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények) NK 7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 49

50 a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége táblázat (Akadálymentesítés 1.) NK b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége c) munkahelyek akadálymentesítettsége táblázat (Akadálymentesítés a foglalkoztatóknál) NK d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége táblázat (Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség a közlekedésben) NK e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) táblázat (Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások) NK f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 50

51 8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása a) a 3 7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) Állami szervek: Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 51

52 c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 52

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 67. szám 10853 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán Város önkormányzata HEP -hoz készültek. A

Részletesebben

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Fő Változás fő % 27 156 nők férfiak összesen nők férfiak 28 1585 12% nő 811 799 161 5% 5% 29 1613 12% -2 esek 38 21 162 99% -14

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Budapest, 2012. március 13.

Budapest, 2012. március 13. A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Iktatószám: XVIII/422/1 (2012) Az 2011. évi CXII. törvény 25. (5)-(7) bekezdése szerint

Részletesebben

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő)

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő) 5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 5.1.2. számú táblázat - Nők részvéte Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek év Foglalkoztatást segítő programok

Részletesebben

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás 2007 33457 2008 34071 102% 2009 34385 101% 2010 34795 101% 2011 34562 99% 2012 34388 99% 2013 nincs adat #ÉRTÉK! 2014 nincs adat #ÉRTÉK! 2015

Részletesebben

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák 2. számú melléklet Nem kötelező táblák Tartalom Mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlőség... 2 1. számú táblázat - résztvevők...2 2. számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

2007 (fő) 12.544 fő. 2008 (fő) 12.092 fő. Lakónépesség számának változása (%) 96 % 2009 (fő) 13.198 fő. Lakónépesség számának változása (%) 109 %

2007 (fő) 12.544 fő. 2008 (fő) 12.092 fő. Lakónépesség számának változása (%) 96 % 2009 (fő) 13.198 fő. Lakónépesség számának változása (%) 109 % 1.számú melléklet Demográfiai adatok: 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén lakónépesség 27 (fő) 12.544 fő 28 (fő) 12.92 fő Lakónépesség számának változása (%) 96 % 29 (fő) 13.198 fő Lakónépesség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kács Község Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kács Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kács Község Önkormányzat 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi program

Helyi Esélyegyenlőségi program Helyi Esélyegyenlőségi program Nyíri település Önkormányzata 2013. Testületi ülésre előterjesztette: Pásztor Sarolta 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Tokaj Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Tokaj Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Tokaj Város Önkormányzata Tokaj, 2015. augusztus 31. Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM Helyi Esélyegyenlőségi Program RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM 2013-2018 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 8 I.1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYE AZ EURÓPAI UNIÓBAN... 8 I.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG MAGYARORSZÁGON...

Részletesebben

Zalasárszeg Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl ségi Programjában, a helyzetelemzésénél bemutatott diagramok alapjául szolgáló táblázatok

Zalasárszeg Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl ségi Programjában, a helyzetelemzésénél bemutatott diagramok alapjául szolgáló táblázatok 1. melléklet Zalasárszeg Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl ségi Programjában, a helyzetelemzésénél bemutatott diagramok alapjául szolgáló táblázatok 1. diagram: Lakónépesség 1. számú táblázat -

Részletesebben

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez E LŐTERJESZTÉS a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok végrehajtásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata Sárisáp, 2013. október 02. Türr István Képző és

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az önkormányzatok

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Belsősárd Község Önkormányzata 2013 DÁTUM

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Belsősárd Község Önkormányzata 2013 DÁTUM Helyi Esélyegyenlőségi Program Belsősárd Község Önkormányzata 2013 DÁTUM Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az önkormányzatok

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] Sárisáp, 2013. szeptember 16. Türr István

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy 2 T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Felsőszölnök Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Felsőszölnök Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja Felsőszölnök Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS...3 1.1 ALAPELVEK...3 1.2 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA...4 1.3 CÉLOK...7 2 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi esélyegyenlőségi Program Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egyházashollós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egyházashollós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egyházashollós Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A év végén elfogadott HEP felülvizsgálata az alábbi szempontok miatt indokolt:

A év végén elfogadott HEP felülvizsgálata az alábbi szempontok miatt indokolt: 1 Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 72/2013.(XII.16.). sz. határozatával fogadta el Keszü Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját ( a továbbiakban: HEP) 2013-2015. évekre. Az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú melléklete

Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú melléklete ÁROP-1.1.16-212-212-1 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

HEP melléklet. Helyi Esélyegyenlıségi Program elkészítését segítı táblázatok

HEP melléklet. Helyi Esélyegyenlıségi Program elkészítését segítı táblázatok HEP melléklet Helyi Esélyegyenlıségi Program elkészítését segítı táblázatok Az alábbi adattáblák Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma:

Részletesebben

ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása

ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015. évi felülvizsgálata során a program elkészítését

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

HEP 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Hajdúnánás

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

1. számú melléklet Tartalom

1. számú melléklet Tartalom 1. számú melléklet Tartalom Tartalom 1 Kötelező táblák 3 A település bemutatása... 3 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén... 3 2. számú táblázat - Állandó népesség... 4 3. számú táblázat - Öregedési

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

CSESZTREG TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

CSESZTREG TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA CSESZTREG TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádapáca Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádapáca Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádapáca Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csernely Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csernely Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csernely Község Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3

Részletesebben

Alsószölnök Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Alsószölnök Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja Alsószölnök Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS...3 1.1 ALAPELVEK...3 1.2 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA...4 1.3 CÉLOK...7 2 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Prügy Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program Prügy Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Prügy Községi Önkormányzat Prügy, 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)...

A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... Szakonyfalu Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS...3 1.1 ALAPELVEK...3 1.2 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA...4 1.3 CÉLOK...7 2 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben