Helyi Esélyegyenlőségi Program. Belsősárd Község Önkormányzata 2013 DÁTUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program. Belsősárd Község Önkormányzata 2013 DÁTUM"

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Belsősárd Község Önkormányzata 2013 DÁTUM

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése A beavatkozások megvalósítói Jövőképünk Az intézkedési területek részletes kifejtése Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás A megvalósítás előkészítése A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Belsősárd Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Település nevének első említése 1389-ből származik, Sard-nak hívták ekkor. A név a mai alakját 1773-ban nyerte el Belső Sárd formájában. Első okleveles leírásakor az alsólendvai Bánffyak birtokaihoz tartozott. A Bánffyak kihalásával, 1644-től előbb a Nádasdyaké, majd a kincstáré volt és a lenti kamarához tartozott ben vásárlás révén az Eszterházy család tulajdonába került. A kisközség előbb alsólendvai, majd az örökébe lépő lenti járáshoz tartozott. A trianoni békerendszer és a nyomában kialakuló helyzet sokat ártott Belsősárdnak is. Elszakadt kapcsolatai egy részétől. Ugyanakkor a hatalmas Eszterházy birtok mellet a paraszti földbirtok fejlődése lehetetlen volt ben területe 1737 kataszteri hold, lakosainak száma 244 fő volt és 53 lakóházat számláltak. Községi elemi iskolájában egy tanteremben egy tanító látta el az oktatást ben, a háború utolsó napjaiban a falu környékén viszonylag jelentős harcok voltak a visszavonuló német és a gyorsan előretörő szovjet egységek között. A falu a háborúban öt lakóját vesztette el. Belsősárd a tipikus nyugat-zalai kis falvak közé tartozik. Az e vidéken levő településekhez hasonlóan a rossz magyar-jugoszláv viszony miatt évtizedekig nem lehetett helyben semmit sem fejleszteni. Az emberek másutt találtak munkát, aztán a gyermekeiknek is iskolát majd egy idő után lakást is. Tanácsilag Rédics Közös Községi Tanács társközsége volt. Az önkormányzatiság visszaállítása után a szakszerűség érdekében és gazdasági megfontolások miatt Rédics székhellyel Közös Önkormányzati Hivatal működik. 3

4 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás % % % % % % 2014 ######## 2015 ######## 2016 ######## 2017 ######## A lakónépesség 2012 évben 100 fő volt, az 5 évet vizsgálva látható a lakónépesség fokozatos csökkenése, a csökkenés mértéke 5 év alatt 14,5%. 2. számú táblázat - Állandó népesség Forrás: TeIR, KSH-TSTAR fő % nők férfiak összesen nők férfiak nő % 50% 0-2 évesek 0-14 éves % 29% éves % 67% éves % 57% éves % 67% 65 év feletti % 26% 4

5 A táblázatból megállapítható a 17 év alatti népesség száma 10 fő, összlakosság 10%-a, évesek száma 71 fő, az összlakosság 71%-a, 65 év felettiek száma 19 fő, összlakosság 19%-a. 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) lakosok száma (fő) Öregedési index (%) ,0% ,6% ,0% ,9% ,2% ,4% 2013 #ZÉRÓOSZTÓ! 2014 #ZÉRÓOSZTÓ! 2015 #ZÉRÓOSZTÓ! 2016 #ZÉRÓOSZTÓ! 2017 #ZÉRÓOSZTÓ! Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 5

6 A táblázatból látható az öregedési index 2010 évig csökkent, majd 2011 évtől ismét emelkedett. 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 6

7 A táblázat alapján az 5 évet vizsgálva látható, hogy 2009-és 2012 évben pozitív a mérleg, a beköltözők száma nagyobb, mint az elköltözőké, években az elköltözők nagyobb arányban vannak, mint a bevándorlók. 5. számú táblázat - Természetes szaporodás élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A táblázatból megállapítható a vizsgált 5 év alatt a halálozások száma minden évben magasabb volt, mint a születések száma, a természetes szaporodás negatív. Értékeink, küldetésünk Értéknek tekintjük a községünket körülölelő földjeinket, amit a lakosság egyénileg művel és a termést saját részére használja fel. A község határában található a jól működő kavicsbánya, és halastó. A község szép tiszta, virágos, a házak, udvarok rendezettek, romos épület nincs. A faluközpont kialakításával szeretnénk a faluképet javítani, és közösségi programokkal vonzóbbá tenni az itt élő emberek szabadidejét. Célok 7

8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Belsősárd település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 8

9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 2/2013.(II.28.) Az önkormányzat évi költségvetéséről 14/2010.(XII.31) A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályiról 13/2010.(XII.31.) A szociális ellátások helyi szabályairól 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Költségvetési rendelet: A költségvetési rendeletben kerülnek részletesen meghatározásra a tárgyévben ellátandó működési- és fejlesztési feladatok, illetőleg az azokra bizosított pénzügyi források. Gazdasági Program: Belsősárd Község évekre vonatkozóan határozta meg gazdasági programját, amely a következő fejezetek tartalmazza : -gazdasági program anyagi forásainak megteremtése, - fejlesztési elképzelések, - településfejlesztési célok, - közszolgáltatások biztosítása, színvonalának javítása. Köznevelés fejlesztési terv: Az Önkormányzat önállóan Köznevelési fejlesztési tervet nem készített, tekintettel arra, hogy köznevelési intézménnyel önállóan nem rendelkezik, a köznevelési feladatait, a Rédicsi székhelyű intézmény útján látja el. 9

10 Településrendezési terv: Az Önkormányzat érvényes helyi építési szabályzattal rendelkezik, melynek száma:22/2006.(xii.12sz. Településfejlesztési koncepció: Az Önkormányzat a rendezési terv előkészítési munkáit megelőzően elfogadta a településfejlesztési koncepciót. 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása Az alábbi megállapodásokat kötötte az önkormányzati feladatok ellátására: 1.) Lenti Kistérség Többcélú Társulásával. A Társulás a Közoktatási Intézményekre vonatkozóan Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik január 1-től a következő feladatokat biztosítja az önkormányzat részére: - Központi háziorvosi ügyelet - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2.) Lenti Város Önkormányzatával január 1. napjától a 3 év alatti gyermekek bölcsődei ellátására. 3.) Rédics Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulásával től az alábbi feladatokat látja el: - Szociális szolgáltatás: Falugondnoki szolgáltatás - Köznevelési feladatok: A Rédicsi Napköziotthonos Óvoda fenntartása, üzemeltetése - Település üzemeltetési feladatok 4.) KOLPING Oktatási és Szociális Intézményfenntartó szervezettel az idősek bentlakásos elhelyezésére és a házigondozási feladatok ellátására 5.) NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft-vel a házi segítségnyújtási feladatok ellátására. 6.) Zala Megyei Kormányhivatalhoz, mert a Lenti Járási Hivatal ügysegédje az esélyegyenlőségi célcsoportok egyes rászoruló tagjainak további ellátásokat, támogatásokat állapíthat meg; 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI.5) EMMI rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 10

11 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A településen élők jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. A jövedelmi helyzetre következtethetünk a gépjárművek számából 59 db, ebből 35 db személyautó. A munkanélküliség és az alacsony jövedelmek következtében az alábbi támogatásokat vehetjük figyelembe Belsősárdon lévő 38 háztartásból 1 család részesül lakásfenntartási támogatásban, továbbá az aktív korú lakosságból 1 fő részesül az aktív korúak támogatásában. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti lakónépesség nyilvántartott álláskeresők száma (fő) (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,7% 4 9,3% 6 8,2% ,1% 4 9,5% 6 8,6% ,4% 5 11,6% 6 8,3% ,7% 1 2,4% 3 4,2% ,5% 1 2,3% 3 4,1% ####### ####### 0 ####### ####### ####### 0 ####### ####### ####### 0 ####### ####### ####### 0 ####### ####### ####### 0 ####### Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 11

12 A táblázatból látható az álláskeresők száma 2012 évben 3 fő. Az 5 évet vizsgálva megállapítható években 6fő/év volt a nyilvántartott álláskeresők száma, majd csökkent a számuk 3 főre, munkaképes korú lakosság 4,1%-a. 12

13 a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő éves és fiatalabb év év év év év év év év 61 év felett Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal fő % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ######## ######## ######## ######## ######### fő % 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ######## ######## ######## ######## ######### fő % 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% ######## ######## ######## ######## ######### fő % 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% ######## ######## ######## ######## ######### fő % 0,0% 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% ######## ######## ######## ######## ######### fő % 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ######## ######## ######## ######## ######### fő % 16,7% 33,3% 16,7% 33,3% 33,3% ######## ######## ######## ######## ######### fő % 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 33,3% ######## ######## ######## ######## ######### fő % 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% ######## ######## ######## ######## ######### fő % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ######## ######## ######## ######## #########

14 A táblázatból látható az álláskeresők számának csökkenése évben 3 fő volt. Az álláskeresők életkori megoszlása a vizsgált időszakban vegyes képet mutat, minden évben volt álláskereső a éves és a éves korosztályból. 30 év alattiak közül 2010 év óta nem volt álláskereső számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli év fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,0% 25,0% 33,3% ,0% 0,0% 16,7% ,0% 20,0% 16,7% ,0% 0,0% 66,7% ,0% 100,0% 66,7% ######## ######## ######### ######## ######## ######### ######## ######## ######### ######## ######## ######### ######## ######## ######### Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

15 A táblázatból látjuk a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma az 5 év alatt csak kismértékben ingadozott 1-2 fő/év évben 2 fő volt számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a éves népesség száma évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma év nő férfi összesen nő Férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,3% 0 0,0% 1 4,5% ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,5% 0 0,0% 1 6,7% ######## ######## 0 ######## ######## ######## 0 ######## ######## ######## 0 ######## ######## ######## 0 ######## ######## ######## 0 ######## Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15

16 A táblázatból látható a pályakezdő álláskeresők száma a 2012 évben 1 fő volt, ezen kívül a vizsgált időszakban 2008-as évben volt 1 fő, a köztes időszakban nem volt pályakezdő álláskereső. 16

17 b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség év 15 éves és idősebb lakosság száma összesen 15-X éves legalább általános iskolát végzettek száma általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,0% 0 0,0% 0 0,0% Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás A táblázatból megállapítható a lakosságból mindenki rendelkezik általános iskolai végzettséggel, mind években számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint év nyilvántartott álláskeresők száma összesen A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % ,0% 2 33,3% 4 66,7% ,0% 2 33,3% 4 66,7% ,0% 2 33,3% 4 66,7% ,0% 1 33,3% 2 66,7% ,0% 1 33,3% 2 66,7% ######### ########## ########## ######### ########## ########## ######### ########## ########## ######### ########## ########## ######### ########## ########## Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

18 A táblázatból látható a vizsgált időszakban az álláskeresők közül a 8 osztálynál magasabb iskolai végzettségűek voltak nagyobb számban mind az 5 évben ig évente 4fő, évben 2-2 fő. 8 osztályt végzettek száma években 2-2 fő volt, évben 1-1 fő számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők év általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők száma fő Fő % #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 2013 #ZÉRÓOSZTÓ! 2014 #ZÉRÓOSZTÓ! 2015 #ZÉRÓOSZTÓ! 2016 #ZÉRÓOSZTÓ! 2017 #ZÉRÓOSZTÓ! Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) A táblázatban nincs releváns adat.

19 számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában szakiskolai középfokú felnőttoktatásban szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők összesen felnőttoktatásban résztvevők év résztvevők gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők fő fő % fő % fő % #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) A táblázatban nincs releváns adat.

20 c) közfoglalkoztatás A foglalkoztatást és felnőttképzést a Lenti Járási Munkaügyi Központ a Belsősárd Község Önkormányzatával együttműködve koordinálja. Tájékoztatást nyújtanak tanfolyamokról, munkalehetőségről, állásbörzékről. A közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztása is a Munkaügyi Központtal egyeztetve történik. Az önkormányzat minden évben maximálisan kihasználja a munkaügyi központok által biztosított közfoglalkoztatási keretet évben 2 fő közfoglalkoztatott volt alkalmazásban. d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) A községben 2 vállalkozás működik, Hödl kavics Kft. és egy vegyesbolt. A munkaképes korú lakosság zömében a 10 km-re lévő Csesztregi székhelyű Hoffman és Femat cég üzemeiben talált munkát. a dolgozók bejárását a munkáltató biztosítja. A lakossági tömegközlekedés autóbusszal történik, ami jónak mondható, naponta többször érintik a falut az autóbuszjáratok, Lenti, Rédics és Csesztreg irányába is. e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük: A településen a Faluházban internetes tájékozódási lehetőség áll a fiatalok rendelkezésére, Lenti Járási Munkaügyi Központ szervez átképző, továbbképző programokat. f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) A foglalkoztatást és felnőttképzést a Lenti Járási Munkaügyi Központ a Belsősárd Község Önkormányzatával együttműködve koordinálja. Tájékoztatást nyújtanak tanfolyamokról, munkalehetőségről, állásbörzékről. A közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztása is a Munkaügyi Központtal egyeztetve történik évben 2 fő közfoglalkoztatott dolgozott. g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása Saját fenntartású intézmény 1 van Belsősárdon, a Faluház, itt 1 fő közfoglalkoztatott dolgozik. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Nem történt. 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma év közötti lakónépesség év segélyben részesülők fő segélyben részesülők % száma ,4% ,3% ,6% ,8% ,4% 2013 #ZÉRÓOSZTÓ! 2014 #ZÉRÓOSZTÓ! Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

21 A táblázat alapján megállapítható, hogy álláskeresési segélyt 2012 évben 1 fő kapott, 2009 és 2010 évben kissé magasabb volt a jogosultak száma 3 illetve 4 fő számú táblázat - Járadékra jogosultak száma év nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak fő fő % ,7% ,0% ,7% ,7% ,3% 2013 #ZÉRÓOSZTÓ! 2014 #ZÉRÓOSZTÓ! 2015 #ZÉRÓOSZTÓ! 2016 #ZÉRÓOSZTÓ! 2017 #ZÉRÓOSZTÓ! Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 21

22 A táblázatból megállapítható, 2012 évben a nyilvántartott álláskeresőkből 1 fő kapott álláskeresési járadékot, a vizsgált időszakban években volt a legmagasabb számú álláskeresési járadékos. 3 illetve 4 fő. 22

23 számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma rendszeres Foglalkoztatást helyettesítő szociális segélyben támogatás (álláskeresési támogatás) év részesülők fő évesek %-ában fő munkanélküliek %- ában Azoknak a száma, akik 30 nap munkaviszonyt nem tudtak igazolni és az FHT jogosultságtól elesett Azoknak a száma, akiktől helyi önkormányzati rendelet alapján megvonták a támogatást Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

24 A táblázat alapján megállapítható a vizsgált 5 évben rendszeres szociális segélyezett nem volt, foglalkozást helyettesítő támogatást ig 3 fő kapott, ezt követő 2 évben 2-2 fő volt jogosult a támogatásra. 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Belsősárd község közművekkel ellátott település víz,csatorna, villany, gáz, telefon kábel TV, és internetkapcsolat is van. A hulladék elszállításáról a Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti Templom tér 9.) gondoskodik, hetente egyszer. Továbbá megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés. A település központjában kerültek elhelyezésre a szelektív hulladékgyűjtő konténerek. Továbbá havi 1-1 alkalommal külön erre a célra kihelyezett zsákokban gyűjtik külön-külön a papír, illetve műanyag hulladékot a települési háztartásokból. A településen élők saját családi házukban élnek, lakhatási gondjaik nincsenek.

25 a) bérlakás-állomány Bérlakás nem található a községben számú táblázat - Lakásállomány év összes lakásállomány (db) ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma bérlakás állomány (db) ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma szociális lakásállomány (db) ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok (db) ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

26 A táblázat alapján megállapítható Belsősárdon 44 lakás található, elégtelen körülményű lakás nincs. b) szociális lakhatás c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok Nincs ilyen ingatlan a községben. e) lakhatást segítő támogatások számú táblázat - Támogatásban részesülők év lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma Forrás: TeIR, KSH Tstar

27 A táblázatból megállapítható a vizsgált 5 évben lakásfenntartási támogatásra 2 háztartás volt jogosult évente, 2012 évben a jogosultság tovább csökkent 1 háztartásra. f) eladósodottság A község lakóinak lakáscélú hitele nincs, közmű tartozások jellemzőek. g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása Külterületen lakás nincs, Belsősárdon 2 utca található, egy rövid mellékúton helyezkedik el néhány ház a többi lakás a főút mentén található. A községet naponta többször is meg lehet közelíteni autóbuszjárattal Lenti, Rédics és Csesztreg irányából. Postai szolgáltatás mobilpostával megoldott. Minden közmű a lakosság rendelkezésre áll, víz, csatorna, villany internet, kábel TV. A községben 2 hetente van orvosi rendelés, más napokon Rédicsen lehet igénybe venni az orvosi ellátást, nincs a községben bölcsőde, óvoda,iskola és szociális otthon. Házigondozást, szociális étkeztetést a rászorulók igényelhetik. 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) Belsősárdon nincs szegregatum. b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 27

28 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés számú táblázat Orvosi ellátás Felnőttek és gyermekek részére év tervezett háziorvosi szolgálatok száma Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások száma házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma Forrás: TeIR, KSH Tstar A táblázatból látjuk 1 fő háziorvos látja el Belsősárd lakosait.

29 a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, melyet társulás formájában old meg a Rédicsen működő intézményekkel./ orvos, fogorvos, védőnő/ Szabad orvosválasztás van, a betegnek jogában áll más orvost választani. A védőnőnek területi ellátási kötelezettsége van, ő nem választható. A községben 2 hetente helyben rendel az orvos, a többi napon a 3 km-re lévő Rédicsre kell beutazniuk a betegeknek. Gyógyszertár is Rédicsen található. A szakorvosi ellátás a Lenti székhelyű Hetés Ferenc Rendelőintézetben biztosított, kórházi ellátást Zalaegerszegen Megyei Kórházban kapnak a betegek. Mind a hétvégi, mind a hétközi ügyeletet Lenti központtal az önkormányzat társulás formájában biztosítja a Lenti Kistérség Többcélú Társulása útján. A Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1 munkatársa napi 6 órában áll a rászorulók rendelkezésére számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adat A táblázatból megállapítható Belsősárdon nincs Közgyógyellátási Igazolvánnyal rendelkező személy számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma ápolási díjban részesítettek év száma Forrás: TeIR, KSH Tstar

30 A táblázat alapján látható, hogy a vizsgált 5 évben ápolási díjra minden évben 1 fő jogosult. b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés Védőnői Szolgálat életkorhoz kötötten rendszeresen végez szűrővizsgálatokat és a háziorvos is. Havonta egy alkalommal kijár Rédicsre a gyermekorvos Lentiből Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretén belül, a csecsemőket és kisgyermekeket havi rendszerességgel látja szakorvos. Bejelentésre került a Népjóléti Minisztertől a kisgyermekek kiemelt szűrőprogramja, a korai fejlesztésre vonatkozóan, védőnők feladata lesz. A belsősárdi iskoláskorú gyermekek Rédicsre járnak iskolába, itt történik a rendszeres évenkénti szűrővizsgálatuk, szükség esetén szakorvoshoz irányításuk. A év közötti nőknek 2 évente emlőszűrésre van lehetőségük, amit a védőnő szervez meg, a szűrést Zalaegerszegen a Rendelőintézetben végzik. A védőnők felkeresik a szűrésre esedékes nőket személyesen, külön autóbuszt szerveznek számukra. A védőnő a az érintett korosztály méhnyak cytológiai vizsgálatára is felhívja a figyelmet. c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Lentiben a Hetés Ferenc Rendelőintézetben van mozgásfejlesztés és rehabilitáció, Móricz Zsigmond Általános Iskola - Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, Nevelési Tanácsadóban és Zalaegerszegen a Megyei Kórházban állnak rendelkezésre szakemberek. d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése A Rédicsi Napköziotthonos Óvoda konyháról kapnak az óvodás korúak és iskolás korúak ebédet. A szociális étkezőknek szintén az Óvoda konyhából a Falugondnoki Szolgálat hordja ki az ebédet Belsősárdra. Kiemelten figyelnek a megfelelő tápanyagarányok összeállítására. Napi rendszerességgel kapnak zöldséget, gyümölcsöt, ügyelnek az esztétikai tálalásra. e) sportprogramokhoz való hozzáférés A sport kiemelkedő jelentőségű az ifjúság testi, lelki fejlődésében. Megfelelő testi kondíció nélkül nincs egészséges élet, a sport a testi hatásai mellett fejleszti a kitartást és az erkölcsi értékrendet és nagy örömforrás. 30

31 Rédicsen a Móra Ferenc Általános Iskolában korszerű tornateremben és sportpályán tornásznak a belsősárdi gyermekek. Helyben a horgásztó környéke szépen parkosított, itt van lehetőség tollaslabdázásra és kerékpározásra. Sportpálya nincs, nagyon hiányzik a fiataloknak. f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó szervezet keretein belül végzik a házi segítségnyújtást, a községben működik a jelzőrendszer is. Belsősárdon jelenleg nincs ilyen jellegű igény. A Falugondnoki Szolgálat feladata a szociális étkeztetést igénylők részére az ebéd kihordása, idősek, betegek orvoshoz, szakorvoshoz szállítása, gyógyszerek kiváltása, karbantartási munkákat végez, informál. A szociális étkeztetés a rédicsi Napköziotthonos Óvoda konyhájáról történik. g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor Nem történt jogsértés az esélyegyenlőség területén. h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül Az önkormányzat helyi szabályozás alapján biztosítja a BURSA ösztöndíjat az arra jogosultak részére évben 1 fő kapott BURSA ösztöndíjat. 3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása a) közösségi élet színterei, fórumai A közművelődés feladata a szórakoztatás, hagyományápolás, új ismeretek átadása, melynek a célja a közösség kapcsolatainak építése. A közösségi élet színterei, fórumai: Faluház - könyvtár, - Imaszoba - szabadidőpark, horgásztó Belsősárdon a Faluház több célt szolgál, itt található az Orvosi Rendelő, az Imaszoba, könyvtár, és internetezésre is van lehetőség. Szabadidő eltöltésének hasznos eltöltése a horgásztó és környékén kempingezés, kerékpározás. a Faluház felújításra szorul, nem korszerű. b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) Nincs etnikai konfliktus. c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) Nagyon összetartó közösség él Belsősárdon, gyönyörű virágos tiszta rendezett a település, egymást segítve, támogatva élnek itt az emberek. 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal Nincs roma nemzetiségű önkormányzat. 31

32 3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek Nincs releváns adat. 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen nem mindegy, hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati térségében, tanyán, kis vagy nagy településen, kisvárosban avagy nagyvárosban. Az esélyegyenlőségre ebben a helyzetben is törekedni kell, tehát a cél az, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson az ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, tisztában legyen vele, hol érdeklődhet, tudja, milyen ellátások illetik meg, vane választási lehetősége. Az ellátásokat hol igényelheti és az igénylésnek mi a módja! Az utóbbi években született szociális vonatkozású jogszabályokban megvalósult a jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, az egyelő esélyeket biztosító jogszabályok szülessenek. Belsősárd községre is jellemző a szülőképes korúak elvándorlása külföldre vagy városba, ahol jobban fizető munkát találnak,mint a környéken lévő üzemek fizetései. A helyben maradóknál a gyermekvállalás eltolódott a 30 as éveik második felére A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) A statisztikai adatok alapján 2012 év végén 100 fő lakosa volt Belsősárdnak, ebből: 0-2 év : év : 7 fő, összlakosság 7%-a év: 3 fő összlakosság 3%-a A gyermekek száma fokozatosan csökken. a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete 32

33 számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma Forrás: TeIR, KSH Tstar 33

34 A táblázatból látható veszélyeztetett gyermek 3 fő volt a vizsgált időszak minden évében. 34

35 b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

36 A táblázatból megállapítható 2012 évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 3 fő kapott, az 5 évet vizsgálva látható a kedvezményezettek számának csökkenése, a csökkenés mértéke 62,5%. c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya évben Belsősárd Községben 10 fő a 18 év alattiak száma, ebből 4 fő részesült tankönyv támogatásban 3 fő általános iskolás és 1 fő középiskolás, 1 fő Bursa ösztöndíj támogatást kapott, ingyenes nyári étkezésben részesült 2 fő. Az önkormányzat a költségvetésének ismeretében dönt a támogatás mértékéről.

37 d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya számú táblázat Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma év Ingyenes étkezésben résztvevők száma óvoda Ingyenes étkezésben résztvevők száma iskola 1-8. évfolyam 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak száma évfolyam Ingyenes tankönyvellátásban részesülők száma Óvodáztatási támogatásban részesülők száma Nyári étkeztetésben részesülők száma Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok A táblázatból látható 2012 évben ingyenes étkeztetésben részesült 2 fő óvodáskorú és 3 fő iskoláskorú gyermek. A 14 éven aluli gyermekek 50%-a volt jogosult az ingyenes étkezésre.

38 e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya Nincs ilyen gyermek a községben. 4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége Nincs szegregált lakókörnyezet. 4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) számú táblázat Védőnői álláshelyek száma év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

39 A táblázatokból megállapíthatjuk Belsősárd községben a 7 éven aluli gyermekek száma 2012 év végén 2 fő. A gyermekek száma a vizsgált 5 évben az alábbiak szerint változott 2008 évben 5 fő, majd a következő 2 évben 6-6 fő, 2011 évben 4 fő. A védőnő tevékenységét szabályozó 49/2004. EszCsM rendelet szabályozza a különböző életkorú gyermekek látogatási rendjét. Helyben nincs védőnő, a Védőnői Szolgálat Rédics székhellyel működik, 9 község tartozik a védőnő ellátási területéhez, a községek 5-9 km távolságra helyezkednek el egymástól, tömegközlekedéssel Belsősárd elérhető, a falvak közül Gosztola és Lendvadedes elérhetetlen napközben, csak saját gépkocsival elláthatóak. 39

40 A védőnő a gyermek tartózkodási helyén látogatásokat végez, a gyermek fejlődéséről dokumentációt vezet, védőoltási kötelezettségeket lát el, prevenciós munkát végez. b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) A gyermekeket a háziorvos látja el. A háziorvos két hetente helyben rendel, más napokon Rédicsen az Orvosi Rendelőben látja el a belsősárdi gyermekeket. Havi 1 alkalommal Lentiből a Rendelőintézetből gyermekorvos tart MSzSz tanácsadást Rédicsen, felügyeli a csecsemők, kisdedek, kisgyermekek egészségi állapotát. 40

41 számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma év bölcsődék száma bölcsődébe beírt gyermekek száma Szociális szempontból felvett gyerekek száma (munkanélküli szülő, veszélyeztetett gyermek, nappali tagozaton tanuló szülő) Működő összes bölcsődei férőhelyek száma Forrás: TeIR, KSH Tstar A táblázat alapján nincs releváns adat.

42 számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma év családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma családi napköziben a térítésmentes férőhelyek száma Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi A táblázat alapján nincs releváns adat. b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) A gyermekeket a háziorvos látja el. A háziorvos Rédics központtal végzi a betegek ellátását, de két hetente van orvosi rendelés a községben is, havi 1 alkalommal Lentiből a Rendelőintézetből gyermekorvos tart MSzSz tanácsadást Rédicsen, felügyeli a csecsemők, kisdedek, kisgyermekek egészségi állapotát. Az iskoláskorú gyermekeket évente Rédicsen az iskolaorvos vizsgálja meg, Ő szintén háziorvos. c, 0 7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok A 0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozóan a szülők, a védőnő, családgondozó, valamint a gyermekorvos együttműködésével és a Szakértői Bizottság véleménye alapján kapnak segítséget helyben és a közeli városok ilyen jellegű problémákra szakosodott intézményeivel. Belsősárdon, sem a környező településeken nem található, családi napközi. A bölcsődei ellátást Lentiben vehetnek igénybe a gyermekek, az óvodai ellátást Rédicsen a Napköziotthonos Óvoda bíztosítja. Speciális fejlesztés a rédicsi óvodában is történik heti 1 alkalommal foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel logopédus. Mozgásfejlesztést Lentiben a Móricz Zsigmond Általános Iskolában kaphatnak a rászorulók, amely módszertani intézmény és fejlesztő iskola is. Mozgásfejlesztést a

43 Lenti Szakorvosi Rendelőintézetben gyógytornász is végez. Viselkedési, pszichés problémákkal a Móricz Zsigmond Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó nyújt segítséget. d) gyermekjóléti alapellátás Lenti Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata társulásban látja el. A Szolgálat által nyújtott ellátás célja, hogy személyes szociális szolgáltatásokkal segítse a gyermekek testi, lelki egészségének biztosítását, családban történő nevelését. A gyermek veszélyeztetettségének megszűntetését, továbbá a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. Családgondozás alkalmával a családi konfliktusok megoldását az érintett családtagok között illetve más konfliktuskezelő családterápiás módszer alkalmazását segítik elő, megoldására javaslatot tesznek. Szolgáltatásuk alapvető céljai: a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő érzelmi értelmi nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszűntetéséhez támogatás, a családi környezetbe visszakerült gyermekek utógondozása e) gyermekvédelem A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni támogatásnak (július, november hónapban) az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kérheti Belsősárdon 2012 évben 3 fő kapott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. a 17 éven aluli lakosság 30%-a. f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Rendőrség, Nevelési Tanácsadó, Családok Átmeneti Otthona g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés Már az óvodában kezdik megismertetni a gyermekekkel a sport és az egészséges életmód fontosságát. Rendszeresen tartanak egészségnapot mind az óvoda, mind az iskola intézményében. Hetente több alkalomban testnevelési órákon próbálják megszerettetni a kis gyermekekkel a sportot, és hangsúlyozzák fontosságát. Rédicsen a Móra Ferenc Általános Iskolában korszerű tornateremben és sportpályán tornásznak az idejáró belsősárdi iskolás gyermekek. Belsősárdon a horgásztó környéki parkban labdajátékra és kerékpározásra van lehetőségük. h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv A gyermek szociális helyzete alapján jogosult: a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni támogatásnak (július, november hónapban) az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére. 43

44 Tanévben az intézményekben lehetőségük nyílik a napi háromszori étkezés igénybevételére, szünidőben napi egy meleg étkeztetést biztosít az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek számára. Hétvégén azonban a gyermekek részére semmiféle étkezési lehetőség nem nyílik az otthoni étkezésen kívül. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű tanulók 50%-os térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni. Ingyenes tankönyvellátásra, továbbá 50%-os mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, három- vagy többgyermekes családban él. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az a tanuló is, aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott. Belsősárdi gyermekek közül 2012 évben 5 fő részesült ingyenes étkeztetésben. i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei Nem történt. j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül Iskolában integrációs program, kulturális program keretein belül minden gyermekre vonatkozóan. A gyermekeket színházba, állatkertbe, kirándulásra vitték. A belsősárdi iskolás gyermekek száma 5 fő, minden gyermek részesült a programokban 44

45 4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége számú táblázat - Óvodai nevelés adatai ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 0 Az óvoda telephelyeinek száma Hány településről járnak be a gyermekek Óvodai férőhelyek száma 0 0 Óvodai csoportok száma Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól...h-ig): A nyári óvoda-bezárás időtartama: () Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám Óvodapedagógusok száma 0 0 Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 0 0 Gyógypedagógusok létszáma Dajka/gondozónő Kisegítő személyzet Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés Megállapíthatjuk nincs óvoda a községben

46 számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. év 3-6 éves korú gyermekek száma óvodai gyermekcsoportok száma óvodai férőhelyek száma óvodai feladatellátási helyek száma óvodába beírt gyermekek száma óvodai gyógypedagógiai csoportok száma Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés Az óvodáskorú gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat évben 1 fő óvodásgyermek volt a községben. A vizsgált 5 évben évben 1 fő emelkedést látunk, majd 2010 évtől fokozatos csökkenés tapasztalható.

47 számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma Általános iskola 1-4 évfolyamon tanulók száma Általános iskola 5-8 évfolyamon tanulók száma általános iskolások száma napközis tanulók száma tanév fő fő fő fő % 2010/ ,0% 2011/ ,0% 2012/ ,0% 2013/ #ZÉRÓOSZTÓ! 2014/ #ZÉRÓOSZTÓ! 2015/ #ZÉRÓOSZTÓ! 2016/ #ZÉRÓOSZTÓ! Forrás: TeIR, KSH Tstar Önkormányzati adatok A táblázatból látható 2010 évtől az iskoláskorúak számának fokozatos csökkenése, 2012 évben 5 fő iskoláskorú gyermek tanult a rédicsi Móra Ferenc Általános Iskolában. A vizsgált időszakban 37,5%-os a csökkenés mértéke. 47

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 67. szám 10853 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rédics Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rédics Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rédics Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Fő Változás fő % 27 156 nők férfiak összesen nők férfiak 28 1585 12% nő 811 799 161 5% 5% 29 1613 12% -2 esek 38 21 162 99% -14

Részletesebben

CSESZTREG TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

CSESZTREG TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA CSESZTREG TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kács Község Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kács Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kács Község Önkormányzat 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szajol Község Önkormányzata 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák 2. számú melléklet Nem kötelező táblák Tartalom Mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlőség... 2 1. számú táblázat - résztvevők...2 2. számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás 2007 33457 2008 34071 102% 2009 34385 101% 2010 34795 101% 2011 34562 99% 2012 34388 99% 2013 nincs adat #ÉRTÉK! 2014 nincs adat #ÉRTÉK! 2015

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi program

Helyi Esélyegyenlőségi program Helyi Esélyegyenlőségi program Nyíri település Önkormányzata 2013. Testületi ülésre előterjesztette: Pásztor Sarolta 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egyházashollós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egyházashollós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egyházashollós Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015. Ikt.sz.: 81-23/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján (csütörtök) du. 16 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán Város önkormányzata HEP -hoz készültek. A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata Sárisáp, 2013. október 02. Türr István Képző és

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ALSÓSZENTERZSÉBET TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

ALSÓSZENTERZSÉBET TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ALSÓSZENTERZSÉBET TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI GI PROGRAM PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PERESZTEG, 2013. JÚNIUS 17. 1 Tartalomjegyzék Bevezető HEP főbb adatai A HEP-ben használt fogalmak Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY 2013. június (felülvizsgálva 2015. november 26.) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Budapest, 2012. március 13.

Budapest, 2012. március 13. A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Iktatószám: XVIII/422/1 (2012) Az 2011. évi CXII. törvény 25. (5)-(7) bekezdése szerint

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csernely Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csernely Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csernely Község Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM Helyi Esélyegyenlőségi Program RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM 2013-2018 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 8 I.1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYE AZ EURÓPAI UNIÓBAN... 8 I.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG MAGYARORSZÁGON...

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Tárnokréti Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Tárnokréti Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja -2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szegerdő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szegerdő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szegerdő Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bodony Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bodony Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodony Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy 2 T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VELEM Község Önkormányzata. 2013. augusztus 28.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VELEM Község Önkormányzata. 2013. augusztus 28. Helyi Esélyegyenlőségi Program VELEM Község Önkormányzata 2013. augusztus 28. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 12

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Maglóca Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Maglóca Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben