Budapest, március 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2012. március 13."

Átírás

1 A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Iktatószám: XVIII/422/1 (2012) Az évi CXII. törvény 25. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS Készült március 13. ELŐTERJESZTÉS a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló KIM rendeletről Budapest, március 13. készítette: látta: jóváhagyta: Sebestyén Zsuzsa szakreferens Sebestyén Anita szakreferens Langerné Victor Katalin főosztályvezető Dr. Csóka Gabriella főosztályvezető Dr. Locsmándi Béla helyettes államtitkár Balog Zoltán államtitkár Dr. Biró Marcell közigazgatási államtitkár Dr. Navracsics Tibor miniszter

2 A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai véleményezésre megküldés: véleményezés lezárása: államtitkári értekezlet időpontja: - kormányülés időpontja: március március 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet BM HM KÜM Miniszterelnökség NFM NGM NEFMI VM nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv EBH TKKI egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet Országos Roma Önkormányzat Magyar Önkormányzatok Szövetsége Községek, egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Magyar Faluszövetség Megyei Jogú Városok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Budapesti Önkormányzatok Szövetsége A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. 3

4 A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 4 1. A tervezet célja 1.1. Az előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) módosításával, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) kiadásával kialakításra került az esélyegyenlőségi célok megvalósítása érdekében a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének új rendszere. Annak érdekében, hogy a települési önkormányzatok egységes elvek mentén elkészített helyi esélyegyenlőségi programokkal rendelkezzenek, szabályozni szükséges a programok elkészítésére vonatkozó részletszabályokat, meghatározva a programok minimális tartalmi követelményeit Az előterjesztés szükségességének okai Az Ebktv. 64/B. (4) bekezdésében kapott felhatalmazást az egyenlő bánásmód biztosításáért és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter arra, hogy rendeletben határozza meg a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályait Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A települési önkormányzatoknak a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteniük a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozniuk a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodniuk kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi program összhangjáról.

5 A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. 5 A javaslat az elkészítésre vonatkozó rendelkezésekkel a települési önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak elkészítését segíti, mivel az Ebktv. szerint az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhetnek november 1-től, ha hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkeznek. Az elkészítést ezen felül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÁROP-2011/ Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása című kiemelt projekt segíti. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Jogalkotás Az Ebktv. 64/B. (4) bekezdése szerint Felhatalmazást kap az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, hogy a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályait rendeletben határozza meg., ezért miniszteri rendelet kiadása szükséges Egyéb intézkedés Nem szükséges Alternatívák Más alternatíva nem merült fel. 3. Kormányprogramhoz való viszony A Nemzeti Ügyek Kormánya minden állampolgárnak biztosítja a társadalmi felzárkózás lehetőségét, amelynek segítését szolgálják az Ebktv.-ben és a Korm. rendeletben foglaltak, valamint jelen előterjesztés. A NEP 4.1 pontjának megfelelően az előterjesztés hozzájárul a legmélyebb kirekesztettségből kivezető út megteremtéséhez, az esélyek kiegyenlítéséhez, a társadalmi felzárkózáshoz, oly módon, hogy a segítség a problémák keletkezéséhez és a rászorulókhoz legközelebb kerüljön.

6 A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának Előzmények, kapcsolódások A Korm. rendelet egyeztetése során felmerült annak szükségessége, hogy a részletszabályok kialakításának folyamatában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vegye figyelembe a szaktárcák, más érintett szervek javaslatait. Ennek érdekében az előkészítés az érintett tárcák (NEFMI, BM, NFM, NGM), a Központi Hivatal és az Egyenlő Bánásmód Hatóság, valamint az Országos Roma Önkormányzat által delegált szakértőkből álló munkacsoport bevonásával történt meg. A munkacsoportban a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez kapcsolódó projekt felelőse, a Türr István Képző és Kutató Intézet is részt vett. Az elkészítést ezen felül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÁROP-2011/ Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása című kiemelt projekt segíti, melyben képzési segédlet kidolgozása, képzés és mentorhálózat kerül megvalósításra. 5. Európai uniós kapcsolódások Az előterjesztés illeszkedik az Európai Unió tanácsa által május 19-én elfogadott tanácsi következtetésekhez (A romák integrációját célzó nemzeti stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig), hiszen az helyi esélyegyenlőségi programok célcsoportjába beletartoznak a romák, továbbá a helyi esélyegyenlőségi programok részét képező intézkedési tervek lefedik az uniós keretrendszer által is meghatározott területeket. A települési önkormányzati köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak a helyi esélyegyenlőségi programok megalkotására való szakmai felkészítésére, az ezt segítő esélyegyenlőségi mentorhálózat kialakítására, valamint a program célcsoportjai érdekérvényesítő képességének és jogtudatosságának fejlesztését célzó háttéranyagok, programok kidolgozására az ÁROP számú, az Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása című projekt keretében uniós forrásból kerül sor. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk A tervezetet nem tárgyalja az Országgyűlés.

7 A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának Társadalmi egyeztetés Egyeztetése szükséges az önkormányzati érdekszövetségekkel. 8. Vitás kérdések

8 9. A tervezet kommunikációja A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának Milyen kommunikáció javasolt a tervezet elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló KIM rendelettervezet hivatott megszabni az egyes önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjai elkészítésének részletes szabályait. Annak érdekében, hogy a települési önkormányzatok egységes elvek mentén elkészített helyi esélyegyenlőségi programokkal rendelkezzenek, szabályozni szükséges a programok elkészítésére vonatkozó részletszabályokat, meghatározva a programok minimális tartalmi követelményeit. A települési önkormányzatoknak a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteniük a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozniuk a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodniuk kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi program összhangjáról. A települési önkormányzatok november 1-jét követően akkor tudnak hazai és uniós pályázatokon részt venni, ha rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítését jelen rendelettervezeten túl az Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása című ÁROP kiemelt projekt segíti. nem nem nem Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár 4. Részletes kommunikációs terv: A kijelölt nyilatkozó sajtómegkeresés esetén tájékoztatást nyújt a sajtó munkatársainak. Az előterjesztés célja, hogy az Ebktv. módosításait, illetve a Korm. rendeletet figyelembe

9 A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. 9 véve szabályozza a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének részletes szabályait. A települési önkormányzatok november 1-jét követően akkor tudnak hazai és uniós pályázatokon részt venni, ha rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. A települési önkormányzatoknak a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteniük a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozniuk a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodniuk kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi program összhangjáról. Jelen rendelettervezeten túl a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítését segíti az Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása című ÁROP kiemelt projekt, mely egyben a szükséges forrást is biztosítja az esélyegyenlőségi szakértői rendszer átalakításához. A változtatások azt a célt szolgálják, hogy ne külső szakértők készítsék el a helyi esélyegyenlőségi programokat, hanem bevonásra kerüljenek azok a települési önkormányzati köztisztviselők és közalkalmazottak, akik hosszú távon a településen dolgoznak, a településen élnek, így a program kidolgozásához elengedhetetlenül szükséges település-specifikus ismeretekkel rendelkeznek, továbbá a helyi közösséghez tartozásuk miatt érdekeltek színvonalas helyi esélyegyenlőségi program létrehozásában és végrehajtásában. Ennek érdekében mentorhálózat és képzési program kerül kialakításra, melyek igénybevételével a települési önkormányzatok köztisztviselői és közalkalmazottai szakmai támogatást kapnak a program megírásában, végrehajtásában és felülvizsgálatában.

10 Melléklet a(z). számú előterjesztéshez A közigazgatási és igazságügyi miniszter /2012. ( ) KIM rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 64/B. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. h) és t) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) A települési önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzését a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében előírt területekre vonatkozó statisztikai adatok, mutatók alkalmazásával készíti el az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer adatbázisának felhasználásával. A kötelezően vizsgálandó statisztikai mutatókat az 1. melléklet tartalmazza, a helyzetelemzés elkészítéséhez további mutatók is meghatározhatók. (2) A helyzetelemzésben a 2. mellékletben meghatározott részletes szempontrendszer alapján meg kell vizsgálni a település esélyegyenlőségi problémáit. A települési önkormányzat az esélyegyenlőségi problémák vizsgálatához további szempontokat is meghatározhat. A helyzetelemzésben ismertetni kell a települési önkormányzat illetékességi területére irányadó fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseit, be kell mutatni azok összefüggéseit az esélyegyenlőségi programban meghatározott célokkal. 2. A települési önkormányzat a problémák beazonosítása alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít a 3. mellékletben meghatározott forma szerint. Az intézkedési tervben súlyozni kell a javasolt beavatkozási területeket, fenntartható módon kell meghatározni az elvárt

11 eredményeket, a szükséges erőforrásokat, és meg kell jelölni a konkrét tevékenységeket és ezek ütemezését, amelyek az egyes problémákhoz kapcsolódó célok elérését szolgálják. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

12 1. melléklet a(z) számú KIM rendelethez mutatók a helyi esélyegyenlőségi program elkésztéséhez Mutató megnevezése Mutató tartalma Számítás Mértékegység Gyakoris ág Forrás Lakónépesség Lakónépesség számának változása Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint Lakónépesség az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) Lakónépesség az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat). Változás az előző év százalékában Állandó népesség Állandó népesség, férfiak aránya Állandó népesség, nők aránya Állandó népességből a 0-2 évesek aránya Állandó népességből a 0-14 éves férfiak aránya Állandó népességből a 0-14 éves nők aránya Állandó népességből a éves férfiak aránya Állandó népességből a éves nők aránya Állandó népességből a éves férfiak aránya Állandó népességből a éves nők aránya Állandó népességből a éves férfiak aránya Állandó népességből a éves nők aránya Állandó népességből a 65- X éves férfiak aránya Állandó népességből a 65- X éves nők aránya utolsó rendelkez ésre álló adat % éves TeIR - fő és százalék éves TeIR - Öregedési index A 65 év feletti állandó lakosok 100 fő 0-14 éves korú állandó lakosra jutó

13 Állandó vándorlások egyenlege Természetes szaporodás Az állandó jellegű oda- és az elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetített Az élveszületések és halálozások különbözete Munkanélküliségi ráta nemek szerint Regisztrált iskolai végzettség szerint Regisztrált munkanélküli férfiak /állandó népességből éves férfiak Regisztrált munkanélküli nők /állandó népességből éves nők Általános iskolát végzett 8 általánosnál kisebb végzettségű 4 éves és 4 es 4 éves és 4 es százalék fő es es TeIR - Nemzeti Munkaügy i Hivatal TeIR - Nemzeti Munkaügy i Hivatal

14 Regisztrált korcsoport szerint Álláskeresési segélyben részesülők 20 év alatti év közötti év közötti év közötti év közötti év közötti év közötti év közötti év közötti 59 év feletti Álláskeresési segélyben részesülők 4 éves és 4 es 4 éves és 4 es fő fő es es TeIR - Nemzeti Munkaügy i Hivatal TeIR - Nemzeti Munkaügy i Hivatal Járadékra jogosult Járadékra jogosult 4 éves és 4 es fő es TeIR - Nemzeti Munkaügy i Hivatal Regisztrált Regisztrált 4 éves és 4 es fő es TeIR - Nemzeti Munkaügy i Hivatal s szociális segélyben részesülő s szociális segélyben részesülő 4 éves és 4 es fő es TeIR - Nemzeti Munkaügy i Hivatal

15 180 napnál hosszabb ideje 180 napnál hosszabb ideje 4 éves és 4 es fő es TeIR - Nemzeti Munkaügy i Hivatal Általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 1 és idősebb népesség aránya nemenként = X éves férfi legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelő korúak százalékában = X éves nő legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelő korúak százalékában utolsó rendelkez ésre álló adat százalék népszáml álási adat TeIR - Népszámlá lási adatok A napközis tanulók az általános iskolákban Általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok a nappali oktatásban Általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok a nappali oktatásban Általános iskolai feladatellátási helyek Az általános iskolai osztályok a gyógypedagógiai oktatásban Az általános iskolai osztályok A napközis tanulók az általános iskolákban (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai feladatellátási helyek (gyógypedagógiai oktatással) Az általános iskolai osztályok a gyógypedagógiai oktatásban (a nappali oktatásban) Az általános iskolai osztályok (gyógypedagógiai oktatással együtt)

16 A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban Az óvodai gyermekcsoportok Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok Óvodába beírt gyermekek Óvodai feladatellátási helyek Óvodai nevelést igénylők a férőhelyek arányában Óvodai nevelést igénylők a férőhelyek arányában sajátos nevelési igényű gyerekek körében A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban Az óvodai gyermekcsoportok (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok Óvodába beírt gyermekek (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodai feladatellátási helyek (gyógypedagógiai neveléssel együtt) =Éves mutató (vagy átlag): Oktatás óvodai nevelés - óvodai nev. igénylők sz./éves mutató (vagy átlag): Oktatás óvodai nevelés - férőhely =Éves mutató (vagy átlag): Oktatás sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelése - nevelést igénylők / Éves mutató (vagy átlag): Oktatás sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelése - férőhely Önkormán yzati adatok Önkormán yzati adatok százalék éves TeIR - Önkormán yzati adatok százalék éves TeIR - Önkormán yzati adatok Védelembe vett kiskorú gyermekek december 31-én Védelembe vett kiskorú gyermekek december 31-én

17 Veszélyeztetett kiskorú gyermekek december 31-én Védőnői álláshelyek Veszélyeztetett kiskorú gyermekek december 31-én Betöltött védőnői álláshelyek A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók lét Szakiskolai felnőttoktatásban résztvevők Szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők Gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban Éves mutató (vagy átlag): Oktatás általános iskolai felnőttoktatás - tanulók lét Éves mutató (vagy átlag): Oktatás szakiskolai felnőttoktatás - résztvevők Éves mutató (vagy átlag): Oktatás szakközépiskolai felnőttoktatás - résztvevők Éves mutató (vagy átlag): Oktatás gimnáziumi felnőttoktatás - résztvevők Önkormán yzati adatok Önkormán yzati adatok Önkormán yzati adatok Önkormán yzati adatok A munkahelyi, felsőoktatási és egyéb könyvtárak A munkahelyi, felsőoktatási és egyéb könyvtárak szolgáltató helyeinek Muzeális intézmények A munkahelyi, felsőoktatási és egyéb könyvtárak A munkahelyi, felsőoktatási és egyéb könyvtárak szolgáltató helyeinek Muzeális intézmények

18 Lakásállomány Lakásállomány 2010 (db) Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok Felnőttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok Házi gyermekorvosok Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok Felnőttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok Házi gyermekorvosok Bölcsődébe beírt gyermekek Bölcsődék (önkormányzati, üzemi, magán stb.) Önkormányzati bölcsődék Bölcsődébe beírt gyermekek Bölcsődék (önkormányzati, üzemi, magán stb.) Önkormányzati bölcsődék

19 Családi napköziben engedélyezett férőhelyek Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek Nappali ellátásban részesülő időskorúak Családi napköziben engedélyezett férőhelyek december 31-én Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek Nappali ellátásban részesülő időskorúak Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők s szociális segélyben részesítettek Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők s szociális segély: Támogatásban részesítettek átl. Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők Szociális ágazat adatai (, MÁK) OSAP 1206 Szociális ágazat adatai (, MÁK) OSAP 1206

20 Időskorúak járadékában részesítettek s gyermekvédelmi támogatásban részesítettek Ápolási díjban részesítettek Lakásfenntartási támogatásban részesítettek Adósságcsökkentési támogatásban részesített személy Időskorúak járadéka: Támogatásban részesítettek átl. s gyermekvédelmi támogatás: Támogatásban részesítettek átl. Ápolási díj, alanyi jogon: Támogatásban részesítettek átl. Ápolási díj, méltányossági alapon: Támogatásban részesítettek átl. Lakásfenntartási támogatás: Összes támogatásban részesített személy Adósságcsökkentési támogatás: Összes támogatásban részesített személy Szociális ágazat adatai (, MÁK) OSAP 1206 Szociális ágazat adatai (, MÁK) OSAP 1206 Szociális ágazat adatai (, MÁK) OSAP 1206 Szociális ágazat adatai (, MÁK) OSAP 1206 Szociális ágazat adatai (, MÁK) OSAP 1206 Megváltozott munkaképességűek járadékában részesülők nemenként Megváltozott munkaképességűek járadékában részesülő férfiak Megváltozott munkaképességűek járadékában részesülő nők fő és százalék éves TeIR -

21 2. melléklet a(z) számú KIM rendelethez A helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésének szempontrendszere 1. Jogszabályi háttér bemutatása 2. Stratégiai környezet Kapcsolódás egyéb stratégiai dokumentumokkal, koncepciókkal. A települési önkormányzat illetékességi területére irányadó fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek bemutatása 2.1 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásai 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 3.1 Jövedelmi helyzet 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció - tartós munkanélküliség; - alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága; - közfoglalkoztatás; - romák saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása; - felnőttképzéshez való hozzáférés; - a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői; - foglalkoztatási diszkrimináció 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások - igényelt, illetve megállapított támogatások összege, stb. 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció - bérlakás-állomány; - szociális lakhatás; - lakhatást segítő támogatások; - eladósodottság; - minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása; 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete, összetétele, antiszegregációs terv 3.6 Egészség, egészségügy és személyes szociális szolgáltatások - alapvető egészségi mutatók; - az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz és szakellátáshoz való hozzáférés és intézményi diszkrimináció; - prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés; - egészséges táplálkozás - személyes szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés és intézményi diszkrimináció; 3.7 Együttélés, etnikai konfliktusok 3.8 Közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 4.1 Gyermekszegénység, veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek - gyermekes családok/háztartások jövedelmi szegénysége - veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek 4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

22 4.3 A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése - védőnői ellátás; - gyermekjóléti alapellátás; - gyermekvédelem; - egészségfejlesztési, szabadidős, szünidős programok - gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) 4.4 A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közoktatási esélyegyenlősége - Az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció - Az intézmények között az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérésekre - A tanulók iskolai eredményessége, az abban mutatkozó eltérések - A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátása 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 5.1 A nők gazdasági szerepe, esélyegyenlősége - foglalkoztatottsági szerkezet, munkanélküliség nemek közötti különbségei - nők a szakképzésben, felnőttképzésben - alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei - munkaerő-piaci diszkrimináció 5.2 A nők munkaerő-piaci és családi feladatai összeegyeztethetőségét segítő szolgáltatások 5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 5.4 Nők és férfiak társadalmi egyenlősége szempontjainak horizontális érvényesítése 5.5 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 5.6 A nők közéleti szerepe 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 6.1 Idősek szegénysége, jövedelmi helyzete 6.2 Idősek foglalkoztatottsága - idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága, a foglalkoztatottsági szerkezet különbségei életkori csoportonként - aktív öregedés, élethosszig tartó tanulás - munkaerő-piaci diszkrimináció 6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés - az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése - közművelődéshez való hozzáférés - idősek informatikai jártassága - szolgáltatási diszkrimináció 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 7.1 Fogyatékkal élő népesség összetétele - fogyatékosság típusai szerinti összetétel - demográfiai jellemzők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok 7.2 Fogyatékkal élők foglalkoztatottsága - a fogyatékkal élők foglalkoztatottsági különbségei - védett foglalkoztatás - közfoglalkoztatás - munkaerő-piaci diszkrimináció 7.3 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 7.4 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés

23 7.4.1 Akadálymentesítés - települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítése - közszolgáltatások információs és kommunikációs akadálymentesítése - lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége - munkahelyek akadálymentesítése - közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítése Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés - egészségügyi alapellátás - szociális alapellátás - közművelődéshez való hozzáférés - közösségi élethez gyakorlásához való hozzáférés - oktatáshoz, képzéshez való hozzáférés - szolgáltatási, intézményi diszkrimináció 7.5 Önálló életvitel - a szociális szolgáltatások, közösségi ellátások szerepe a fogyatékkal élők rehabilitációjában - az egészségügyi ellátórendszer és rehabilitációs intézmények közti együttműködés - önálló életvitel támogatása 8. Civil szektor, lakossági önszerveződések, társadalmi innováció, vállalati felelősségvállalás - a 3 7. pontokban szereplő területeket érintő civil szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések - önkormányzati és civil szektor partnersége, társadalmi innováció - piaci szereplők, esélyegyenlőségi terv készítésére kötelezett szervezetek, családbarát munkahelyek

24 3. melléklet a(z) számú KIM rendelethez Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Cél Javasolt beavatkozások Indikátorok (elérendők, legkésőbb március 31 re) Erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) Konkrét tevékenységek

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 67. szám 10853 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Nemzeti Fejlesztési Miniszter KIM/ / /2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. június 17-én ELŐTERJESZTÉS az állami

Részletesebben

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER 1 VM/ /2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2013. szeptember 18-án TERVEZET A települési önkormányzatok részére a nem közművel

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán Város önkormányzata HEP -hoz készültek. A

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 67. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 5., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 67. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 5., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 5., kedd 67. szám Tartalomjegyzék 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelet 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 11/2012. (VI. 5.)

Részletesebben

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: 13442-4/2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Fő Változás fő % 27 156 nők férfiak összesen nők férfiak 28 1585 12% nő 811 799 161 5% 5% 29 1613 12% -2 esek 38 21 162 99% -14

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MK/HU Érvényességi idő: 2009. 05. 20. 10 óra 30 perc a vizsgakezdés szerint. Minősítő neve, beosztása: Nagy László s.k. NSZFI főigazgató Készítő szerv: Nemzeti Szakképzési

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról. Budapest, 2011. február

ELŐTERJESZTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról. Budapest, 2011. február BELÜGYMINISZTER BM-1857/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. -án ELŐTERJESZTÉS az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

ÁROP-1.A

ÁROP-1.A ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A SALGÓTARJÁNI JÁRÁSBAN, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN CÍMŰ PROJEKT KERETEIT

Részletesebben

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy 2 T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Segédlet az Esélyegyenlőségi tervek elkészítéséhez - ESTAT

Segédlet az Esélyegyenlőségi tervek elkészítéséhez - ESTAT Szociális ÁIR (Szociális Ágazati Információs Rendszer) Segédlet az Esélyegyenlőségi tervek elkészítéséhez - ESTAT A helyi tervezését, monitorozást szolgáló, TEIR adatokon alapuló felzárkózás-statisztikai

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák 2. számú melléklet Nem kötelező táblák Tartalom Mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlőség... 2 1. számú táblázat - résztvevők...2 2. számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kács Község Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kács Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kács Község Önkormányzat 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő)

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő) 5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 5.1.2. számú táblázat - Nők részvéte Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek év Foglalkoztatást segítő programok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM Helyi Esélyegyenlőségi Program RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM 2013-2018 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 8 I.1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYE AZ EURÓPAI UNIÓBAN... 8 I.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG MAGYARORSZÁGON...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20.

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20. Jogszabályi keretek 2015. november 20. Tartalomjegyzék 1 Előzmények... 3 2 Alapvető fogalmak... 5 3 Nemzeti szintű jogszabályi keretek... 6 3.1 Nemzeti hitvallás... 6 3.2 Alaptörvény... 6 3.3 Stratégiák...

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez E LŐTERJESZTÉS a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok végrehajtásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó

Részletesebben

Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány, Fő út 4. Jászivány Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.)

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

2007 (fő) 12.544 fő. 2008 (fő) 12.092 fő. Lakónépesség számának változása (%) 96 % 2009 (fő) 13.198 fő. Lakónépesség számának változása (%) 109 %

2007 (fő) 12.544 fő. 2008 (fő) 12.092 fő. Lakónépesség számának változása (%) 96 % 2009 (fő) 13.198 fő. Lakónépesség számának változása (%) 109 % 1.számú melléklet Demográfiai adatok: 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén lakónépesség 27 (fő) 12.544 fő 28 (fő) 12.92 fő Lakónépesség számának változása (%) 96 % 29 (fő) 13.198 fő Lakónépesség

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása

ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015. évi felülvizsgálata során a program elkészítését

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az önkormányzatok

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018.

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Demográfiai adatok... 6 Célok... 8 A HEP helyzetelemző

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádapáca Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádapáca Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádapáca Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22/2016. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben