Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat"

Átírás

1 ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon: web: Felnőttképzési nyilvántartási szám: Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0008

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága...22 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei...23 A helyzetelemzés megállapításainak összegzése...23 A beavatkozások megvalósítói...24 Jövőképünk...24 i területek részletes kifejtése Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás...40 A megvalósítás előkészítése...40 A megvalósítás folyamata...40 Monitoring és visszacsatolás...41 Nyilvánosság...41 Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma...43

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, a Szeremle Községi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Dunafalva község Bács-Kiskun megyében, a Duna bal partján, Baja és Mohács városok között helyezkedik el. A település a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerint halmozottan hátrányos helyzetű település minden szempontból A település közszolgáltatásokkal való ellátottságának néhány jellemzője: közigazgatás közös önkormányzati hivatal fenntartása Szeremlével, a településen hivatali központ működik; egészségügyi ellátás - vegyes háziorvosi körzet, ügyeleti ellátás, fogorvosi ellátás feladat-ellátási szerződéssel államháztartáson kívülre szervezve, gyógyszertár, iskola-egészségügy, védőnői szolgálat közös védőnői körzet Szeremlével; óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés állami feladat-ellátással a Szeremle-Dunafalva Általános Iskola biztosítja a feladat-ellátást; szociális ellátás szociális étkeztetés önálló, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás útján szerződéses feladat-ellátás; családsegítés és gyermekvédelem bajai központtal társulásos feladat-ellátás. Vezetékes ivóvízzel, áram- és gázszolgáltatással, pormentesített közutakkal (néhány utcától eltekintve) a település teljes belterülete lefedett. A településen a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését a Dunafalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Dunafalva Német Nemzetiségi Önkormányzat a települési önkormányzattal együttműködve biztosítja. Értékeink, küldetésünk Dunafalva Község Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a településen minden ember számára, a társadalmi élet minden színterén, megkülönböztetés nélkül biztosítja az esélyegyenlőséget az alapvető jogokhoz való hozzáférés tekintetében és ennek érdekében megalkotja a településre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programját, mely tartalmazza az Önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat és intézkedési programokat. 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció

4 Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja A Dunafalva Községi Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.

5 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. A helyi esélyegyenlőségi programban meghatározott célok és feladatok végrehajtásának eszközei megjelennek a célcsoportokat érintő alábbi helyi rendeletekben: a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2004.(V.24.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2013.(III.25.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 8/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Dunafalva Községi Önkormányzat évi gazdasági programja A település infrastrukturális helyzete miatt a legkilátástalanabb feladat a munkahelyteremtés. A gyermeklétszám csökkenése miatt a közös fenntartású oktatási intézményben törekedni kell a helyi foglalkoztatottak munkahelyének megtartására. Az egyre idősödő lakosságra figyelemmel a szociális ellátás területén vizsgálni a létszámbővítés lehetőségét és esetlegesen egy bentlakásos intézmény közös kialakítását.. A képviselő-testület fontosnak tartja a település még működő munkáltatókkal való jó kapcsolat tartását, kooperációt és koordinációt különösen a pályázások területén, valamint az együttműködést a térség településeivel azzal a céllal, hogy az ott létesülő munkahelyeknek dunafalvi munkavállalói is lehessenek. 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás rendelkezett szociális szolgáltatásfejlesztési koncepcióval, közoktatási intézkedési tervvel, azonban a társulás megszűnésével ezek a tervek csak kiindulási dokumentumokként szolgálhatnak egy új, jelenleg nehezen körvonalazódó térségi társulásnak. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása A település alapvető problémája, hogy a község lakossága 1970-től folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A község állandó népességének alakulása ( ) az utolsó, évi népszámlálási adatok alapján Dunafalva- népességszám ( ) Népességszám (fő) 1. ábra

6 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás % % % % % 1300 Dunafalva - lakosságszám lakosságszám 2. ábra Egy rövidebb intervallumot figyelembe véve, a község állandó lakosainak száma ( ) egyre jelentősebb ütemben csökken. A fenti 1. számú ábra szerint a lakosság száma 1870-től folyamatosan csökken. 43 év alatt 49,8%-kal csökkent. Ennek oka a mezőgazdaságra valamint a bajai könnyűiparra épülő munkahelyek megszűnésén keresztül a családok megélhetési nehézségeinek növekedése. Az elmúlt időszakban a népességváltozás tényezői természetes szaporodás vagy fogyás illetve vándorlási különbözet az utóbbi időszakra vonatkozóan ugyancsak kedvezőtlen adatokat mutatnak: Természetes szaporodás, fogyás Vándorlási különbözet A lakosság korcsoportos megoszlását bemutató grafikonból látható, hogy a csökkenő lakosságszámon belül a 18 év alatti korosztály csökkenése az utóbbi öt évben, míg a év közötti korosztály csökkenése az utóbbi három évben jellemző, míg a 60 év felettiek aránya a csökkenő összlakosságszámban növekszik.

7 A évi népszámlálási adatok szerint a településen az 1000 lakosra jutó élve születések száma 79 halálozások száma 230 házasságkötések száma 3 válások száma 4 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) 2001 n.a. n.a. Öregedési index (%) ,9% ,0% ,2% ,9% számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,0% 48 15,3% 84 14,3% ,9% 58 24,2% 94 18,1% ,7% 50 16,4% 82 14,2% ,3% 45 15,0% 70 12,3% számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,0% 48 15,3% 84 14,3% ,9% 58 24,2% 94 18,1% ,7% 50 16,4% 82 14,2% ,3% 45 15,0% 70 12,3% számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő

8 20 éves és fiatalabb év év év év év év év év 61 év felett Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal fő n.a. % 6,0% 4,3% 2,4% 1,4% ######### fő n.a. % 15,5% 13,8% 20,5% 15,7% ######### fő n.a. % 11,9% 11,7% 12,0% 18,6% ######### fő % 10,7% 10,6% 12,0% 7,1% ######### fő n.a. % 8,3% 11,7% 15,7% 15,7% ######### fő n.a. % 11,9% 17,0% 12,0% 7,1% ######### fő n.a. % 11,9% 10,6% 10,8% 12,9% ######### fő n.a. % 11,9% 14,9% 10,8% 12,9% ######### fő n.a. % 9,5% 4,3% 3,6% 8,6% ######### fő n.a. % 2,4% 1,1% 0,0% 0,0% ######### számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli év fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,0% 0,0% 0,0% ,8% 53,8% 53,8% ,1% 57,7% 59,1% ,7% 73,8% 58,9% n.a. n.a. 0 0,0% 0,0% 0,0% számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint év nyilvántartott álláskeresők száma összesen A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % ,4% 26 31,0% 56 66,7% ,1% 30 31,9% 62 66,0% ,2% 23 27,1% 61 71,8% ,0% 28 40,0% 42 60,0% ,0% 25 39,7% 38 60,3%

9 számú táblázat - Járadékra jogosultak száma év nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak fő fő % ,6% ,7% ,0% ,0% ,6% 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 3.1. Jövedelmi és vagyoni helyzet A évi népszámlálási adatok alapján az 1000 lakosra jutó adózók száma a településen 286 fő, az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállaló korú népességből 14%, a női munkanélküliek aránya a nyilvántartott álláskeresőkből 43 %, a regisztrált 180 napon túli munkanélküliek aránya az álláskeresőkből 59%. a) Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya A következő ábra a település bajai kistérségen belüli helyzetét mutatja meg a munkanélküliség szempontjából. A diagrammból látható, hogy a települési munkanélküliségi mutató (TMM) - mely a nyilvántartott munkanélküliek összes munkaképes lakoshoz viszonyított arányát mutatja és a települési összesített mutató (TÖM=TMM*MMM) alapján ami tehát mind a munkanélküliek számát, mind összetételét figyelembe veszi Dunafalva a kistérség második legrosszabb helyzetben lévő települése. A mély munkanélküliségi mutató (MMM) szempontjából mely a munkanélkülieken belül a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók (pályakezdő, tartós munkanélküli, alapfokú végzettségű, megváltozott munkaképességű, 50 év feletti) arányát is figyelembe veszi - a helyzet valamivel kedvezőbb. A település hátulról a 4. helyet foglalja el a kistérségben, tehát a dunafalvi munkanélküliek között a többi 19 településhez képest arányában valamivel nagyobb számban vannak olyan személyek, akik vélhetően hosszabb időn belül tudnak majd elhelyezkedni. Bajai kistérség munkanélküliségi mutatói Forrás: DAR Munkaügyi Központ Bajai Kirendeltség tájékoztatója, Sorrend 10 5

10 Az iskolázottság figyelembe vételével a gazdasági aktivitás tekintetében a nők hátrányos helyzete megállapítható, hiszen az inaktív keresők aránya jóval nagyobb a foglalkoztatottak aránya pedig kisebb, mint a férfiaké. b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága A legmagasabb befejezett iskolai végzettség a évi népszámlálási adatok alapján: legmagasabb iskolai végzettség (7 éves és idősebb) 0 évfolyam 1-7. évfolyam 8. évfolyam középfokú érettségi egyetem, főiskola Legmagasabb befejezett iskolai végzettség nemenkénti eloszlása (2011.) egyetem, főiskola stb. oklevéllel érettségi férfi nő középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Dunafalva lakosságának gazdasági aktivitása (2011.) férfi nő eltartott inaktív kereső munkanélküli foglalkoztatott

11 A fenti első grafikonból látható, hogy a dunafalvi lakosságon belül a legnagyobb arányt a 8. évfolyam legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők képezik. Az érettségivel és felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma nem éri el a középfokú végzettséggel, de érettségivel nem rendelkezők számát. A végzettség nemenkénti megoszlása azt mutatja, hogy a nők körében magasabb az általános iskolai végbizonyítvánnyal, érettségivel, felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. A évi népszámlálási adatok alapján a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya az álláskeresőkből 48,6%. c) közfoglalkoztatás Az önkormányzat a Munkaügyi központ által biztosított keretszámok maximális kihasználásával vesz részt a közfoglalkoztatásban. Éves szinten a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 30 fő/év d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés tekintetében a település rossz helyzetben van. Buszjárat Dunafalváról Bajára hétköznapokon ötször van. Baján a nagyszámú munkaerőt igénylő üzemek egy része megszűnt. A vállalkozások segítése és a helyben való foglalkoztatás elősegítése érdekében az önkormányzat kezdeményezte a település szabad vállalkozási övezetbe való csatolását. A térségben működő közfoglalkoztatási program segítségével az önkormányzaton kívül a Vízügy is foglalkoztatja a lakosság e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük A fiatalok foglalkoztatásának valamint gyakorlathoz való juttatásának elősegítése érdekében az önkormányzat rendszeresen pályázik a Munkaügyi Központ pályázatkezdők számára biztosított keretére. f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) Helyi foglalkoztatási program a közcélú foglalkoztatáson kívül nincs, az önkormányzat a neheződő körülmények ellenére törekszik a munkahelyek megtartására. g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása A saját fenntartású intézményekben közfoglalkoztatási program keretében biztosított a mélyszegénységben élők és a romák foglalkoztatása h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés nincs. 3.2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások A települési önkormányzat a szociális törvény és a helyi szociális rendeletben foglaltak szerint biztosítja a jogosultak számára a rendszeres és eseti támogatásokat, természetbeni ellátásokat. Az aktív korúak ellátásának csökkenésében nyomon követhető az a központi szándék, hogy az aktív korúakat megillető támogatások csökkenjenek a közcélú munkába bevontak számának és így a számukra fizetendő bér ellenében ben önkormányzati közfoglalkoztatásban 21. fő (16 férfi, 5 nő) vett részt. A közfoglalkoztatási program nehézsége, hogy a pályázati rendszer döntően csak 2 havi foglalkoztatást tesz lehetővé és az ennek ellenértékeként fizethető bér nem segít a családok anyagi nehézségein, különösen abban az esetben nem, ha mindkét családfenntartó munkanélküli.

12 2012. december 31-én 67 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, 36 családból. Az eseti szociális ellátásoknál szembetűnő az átmeneti segély növekedése és a Bursa Hungarica támogatás visszaesése. Az önkormányzat a társulásban működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat valamint a hivatal szociális ügyintézőin keresztül segítséget nyújt a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben valamint egészségi okból, mentális állapotból vagy más okból származó problémák megoldásában valamint aktív közcélú foglalkoztatással is segíti a családokat. A tartós bentlakást, illetve átmenti elhelyezést nyújtó otthon a településen nincs. 3.3 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. a) bérlakás-állomány - az önkormányzat az egészségházban háziorvosi bérlakással rendelkezik b) szociális lakhatás - az önkormányzat szociális célú bérlakással nem rendelkezik c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok - egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok nincsenek a településen e) lakhatást segítő támogatások - helyi szociális rendelet alapján természetben nyújtott támogatásként lakásfenntartási támogatás vehető igénybe f) eladósodottság A lakosság eladósodottságának mértékére adatok nincsenek, azonban a 3.3. pontban évenként kimutatott segélyeknél jól látható az átmeneti segélyek növekedése. g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása - 72 fő külterületi lakos van, 3.4 Telepek, szegregátumok helyzete a) a szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) Nincs ilyen terület. b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) nincs c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai Szegregációval veszélyeztetett terület nincs. 3.5 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés - háziorvosi szolgálat önálló vegyes körzet (dr. Juhász Katalin) a - védőnői szolgálat közös körzet Szeremlével, feladat-ellátási szerződés államháztartáson kívül gazdasági társasággal (Szamy Bt.) b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés - a koragyermekkori kötelező szűrések a védőnői szolgálat útján helyben hozzáférhetők, - a népegészségügyi szűrések a bajai szűrőállomáson illetve szakrendelők útján Baján történnek, c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés - a gyermekek és tanulók számára az oktatási nevelési intézmények útján biztosított a hozzáférés - a felnőttek rehabilitációs ellátást bajai szakrendelők útján vehetik igénybe d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

13 - a közétkeztetésben a helyi beszállítók segítségével az önkormányzat törekszik az egészséges táplálkozás szempontjainak megfelelő étrend összeállítására, a központi konyha dietetikussal nem rendelkezik. e) sportprogramokhoz való hozzáférés - a helyi sportprogramokhoz való hozzáférés ingyenes, a szabadidős és sportprogramok a Dunafalva SE szervezésében valósulnak meg f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés - a szociális étkezés, házi segítségnyújtás a helyi szociális rendelet alapján vehető igénybe, nappali ellátás, bentlakásos intézmény a településen nincs, a településen idősek klubja működik, g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor - hátrányos megkülönböztetés vagy az egyenlő bánásmód megsértésével kapcsolatos bejelentés az önkormányzat vagy intézményei által nyújtott ellátásokkal kapcsolatosan nem volt h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül - a szociális étkezés térítési díjainak megállapítása során az egy főre jutó jövedelem alapján három fizetési sáv került megállapításra - családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a mélyszegénységben élőkkel, hátrányos helyzetű személyekkel kiemelten foglalkozik 3.6 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása a) közösségi élet színterei, fórumai - Iskolai rendezvények, Dunafalvi Hagyományőrző Egyesület rendezvényei. - a közösségi élet fórumai a helyi önszerveződő közösségek számára is nyitott, kéthavonta megjelenő Lakossági Tájékoztató, a polgármesteri fogadóórák, az évente tartott közmeghallgatás valamint a falugyűlés b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) - a közösségi együttélésre az etnikai konfliktusok nem jellemzőek c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) - a katolikus egyház karitatív tevékenységet folytatnak a településen, melyhez az önkormányzatok is segítséget nyújtanak, az önkormányzat önkénteseket fogadó szervezetként nyilvántartásba vetette magát. 3.7 A német és roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal A település lakosságának 14,5%-át teszik ki a különböző nemzetiséghez tartozó lakosok. A nemzetiségi hovatartozás tekintetében - az utolsó, évi népszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy legnagyobb számot, 10,4 %-ot a német lakosság képviseli, ezt követi a roma nemzetiség 2,8%-kal. Nemzetiségi hovatartozás (2011.) magyar cigány (romani, beás) horvát német A népszámlálási adatok nem minden esetben adnak pontosan számot a cigány kisebbség lélekszámának alakulásáról, mivel sokan tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes - nem nyilatkoznak származásukról. Ugyanez elmondható az idősebb német nemzetiségű lakosokról, akik a korábbi, általuk megélt retorziók miatt nem vallanak nemzetiségi hovatartozásukról.

14 A cigány származású munkanélküliek foglalkoztatási esélyeinek növelését a munkaügyi központ munkaerőpiaci programokkal, az önkormányzat a közhasznú- és közcélú foglalkoztatásba való bevonásukkal segíti. A településen cigány és német nemzetiségi önkormányzat működik. - A roma nemzetiségi önkormányzat a kiemelt ünnepekhez (karácsony, húsvét) kapcsolódóan végez adományozást, együttműködve a Máltai Szeretetszolgálattal ruhaosztásokat szervez, a roma nemzetiségű közcélú munkavállalók minél nagyobb számú foglalkoztatását kezdeményezte az önkormányzatnál. A német nemzetiségi önkormányzat a dunafalvi lakosság nyelvoktatását támogatja. Vásárolt 3 tananyagot, melyet a falu lakosai szabadon kölcsönözhetnek. 3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák A mélyszegénységben élők és a romák között jelentős munkanélküliség Szolgáltatók felé fennálló tartozások, szolgáltatások megszüntetése fejlesztési lehetőségek Ezen csoportok nagyobb mértékű bevonása a közfoglalkoztatásba, és annak képzési programjába Jelző rendszer kialakítása a szolgáltatókkal a kikötések megelőzése valamint a lakásfenntartási támogatások célzott juttatása 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete A településen önkormányzati fenntartású napközi otthonos óvoda, valamint állami fenntartású és működtetésű általános iskola van. Az általános iskolai felső tagozatos oktatásban a dunafalvi felsőtagozatosok szervezett szállítással, bejáró tanulóként vesznek részt.

15 Iskola összlétszámának alakulása / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 Iskola összlétszáma A településen az általános iskola létszáma csökkenő tendenciát mutat. A köznevelésben megvalósításra váró esélyegyenlőségi feladatok végrehajtása az érintett intézmény feladatköréhez tartozik, melyet saját pedagógiai programjuk részeként, illetve önálló esélyegyenlőségi tervükben határozzák meg. b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 67 fő c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 51 fő e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya Nincs ilyen gyermek. 4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége Nincs ilyen gyermek. 4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) A védőnő Szeremle és Dunafalva településeket látja el. betöltetlen státusz nincs, az egy védőnőre jutó ellátottak száma: 54 fő b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) A településen vegyes háziorvosi praxis van. Gyermekorvos a védőnői szolgálat szervezésében végez szűrést és vizsgálatot a településen.

16 c) 0 7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok A korai fejlesztési és rehabilitációs ellátások Baján vehetők igénybe, odautazási probléma esetén az önkormányzat segítséget nyújt. d) gyermekjóléti alapellátás A bajai központú, társulás keretein belül működő családsegítő szolgálat heti egy alkalommal tart fogadóórát és látogatja helyszínen a családokat. Az iskolában napközi otthoni ellátás működik. e) gyermekvédelem december 1-jén a gyámhatóság 4 veszélyeztetett családot és 10 veszélyeztetett kiskorút tartott számon a településen. A veszélyeztetettsége okai között döntően magatartási okok szerepeltek, környezeti és anyagi veszélyeztetettség mellett. Védelembe vett kiskorú ebben az időpontban nem volt ben iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezésére 4 gyermek esetében került sor, december 1-jén 6 gyermek iskoláztatási támogatásának folyósítása szünetelt. Kizárólag 16 évet betöltött gyermekekkel kapcsolatosan merültek fel olyan jellegű, iskolába nem járással kapcsolatos problémák, mely miatt ellátás szüneteltetésére került sor. Az általános iskolás korú és helyben tanuló gyermekeknél a helyi jelzőrendszer iskola, családsegítő szolgálat, hivatal, védőnő jó működése és az egységes fellépés eredményeként ezek a problémák időben kezelésre kerülnek. f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások A helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet alapján átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés Sport és szabadidős programok az önkormányzat, az iskola, a Dunafalva Sport Egyesület, Dunafalva Horgász Egyesület valamint a Dunafalvi Hagyományőrző Egyesület szervezésében zajlanak a településen, melyen a részvétel bárki ingyenesen számára biztosított. h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv Intézményi gyermekétkezés az iskolában és az óvodában biztosított. Hétvégi étkeztetés nincs. Az önkormányzat minden évben sikeresen pályázik a nyári gyermekétkezési programba. i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei Hátrányos megkülönböztetésre, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére észrevétel nem érkezett. j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül A jelzőrendszer jelzése alapján a krízishelyzetben lévők problémáinak kezelése pénzbeli vagy természetbeni juttatásokkal, ingyenes étkezés biztosításával 4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása A nevelési, oktatási intézményekben a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása integrált oktatás keretében történik. Az integrált oktatás, különleges gondozás a gyermek életkorától és állapotától függően - a fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleménye alapján - a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében biztosított. Az intézmények sajátos helyzetét jelzi a hátrányos helyzetű (HH), valamint halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek tanulók száma.

17 A település oktatási, nevelési intézményeiben a HH/HHH adatai (2012.) intézmény HH HHH fő % fő % Dunafalvi Katica Napközi Otthonos Óvoda 12 60% 3 15% Szeremle-Dunafalva Általános Iskola 30 66% 7 15% Az óvodai létszám (20 fő) 60%-át teszik ki a hátrányos helyzetű és 15%-át a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, míg az iskolában a létszám (45fő) 66%-át a hátrányos helyzetű és 15%-át a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. A sajátos nevelési igényű (SNI) valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek tanulók aránya meghaladja az országos átlagot (7,8%), de az intézményekben saját szakképzett pedagógusokkal illetve a Bajai Pedagógiai Szakszolgálattal szerződve, utazó pedagógusokkal kerül megoldásra a korai fejlesztés, gyógytestnevelés, logopédia, egyéni fejlesztés. A településen az ép értelmű, testi, érzékszervi fogyatékos gyermekek, tanulók oktatásának feltételei beavatkozást kívánnak, mert az épületek akadálymentesítése nem vagy csak részben megoldott, és speciális eszközök, hang- és fényjelzések, berendezések hiányoznak. b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) Iskolapszichológus a köznevelési intézményekben nincs, a Bajai Pedagógiai Szakszolgálat szerződéssel látja el a feladatot, illetve az iskola állományában két gyógypedagógus végzettséggel rendelkező pedagógus is található. c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs Hátrányos megkülönböztetés, jogellenes elkülönítés az oktatás területén nincs. d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések A településen csak egy iskola és egy óvoda található, nem releváns. e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) A kislétszámú integrált oktatás-nevelés, fejlesztés, ingyenesen biztosított közösségi programok, iskolai kirándulások. 4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák A hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körében nagyobb az iskolai mulasztások száma különösen középiskolában, így marad az alacsony iskolázottság Szorgalmi időszakon kívül a hátrányos helyzetű tanulók napi egyszeri meleg étkezése nem megoldott fejlesztési lehetőségek Arany János, Útravaló programok valamint a Bursa Hungarica Felsősoktatási Ösztöndíjpályázatokra figyelemfelhívás, részvétel ösztönzése, támogatása, A nyári gyermekétkeztetési programban való aktív részvétel, abban a helyi felvásárlás erősítése 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége A évi népességszámlálási adatok alapján a nők aránya az összes lakosságszámon belül 50,1%. A 60 év feletti korosztályban a nők aránya már 51,2%, 70 év felett már 59,8%, míg 80 év felett 72,5%.

18 a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében A fenti első grafikonból látható, hogy a dunafalvi lakosságon belül a legnagyobb arányt a 8. évfolyam legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők képezik. Az érettségivel és felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma nem éri el a középfokú végzettséggel, de érettségivel nem rendelkezők számát. A végzettség nemenkénti megoszlása azt mutatja, hogy a nők körében magasabb az általános iskolai végbizonyítvánnyal, érettségivel, felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban Nincs erre vonatkozó adat. c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedése helyben lehetetlen, időszakosan a mezőgazdasági idénymunkák idején tudnak csak alkalmi munkát vállalni. A városban való elhelyezkedésük is ritka, mivel ezeket az álláshelyeket a munkáltatók a bejárási költségek megtakarítása miatt igyekeznek helyi munkavállalókkal betölteni. d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) Nincs erre vonatkozó adat. 5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) Bölcsőde, családi napközi a településen nincs. Férőhely hiányában nem volt óvodai felvétel elutasítás. A közintézményekre nem jellemző a rugalmas munkaidő. 5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe Családtervezési tanácsadást a védőnő tart és az ő szakterülete az anya- és gyermekgondozás is. 5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak Nőket érő illetve családon belül erőszakról nem érkezett jelzés. 5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)

19 Anyaotthon, családok átmeneti otthona nincs a településen, krízishelyzet esetén a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat segítségével kerülnek a családok elhelyezésre más településeken. 5.6 A nők szerepe a helyi közéletben A településen a helyi közéletben a nők nem töltenek be kellően aktív szerepet. A települési önkormányzat 5 tagjából 1 nő. A helyi civil szerveződésekben (sportkör, horgászegyesület, vadásztársaság) döntően férfiak vesznek részt, a kulturális, oktatási célú szerveződésekben (hagyományőrző egyesület, iskolai alapítvány) azonban jelentősebb a női résztvevők száma. 5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések A nőket érő munkanélküliség csökkentése érdekében bevonásuk a közfoglalkoztatásba, a családgondozók segítségével az otthon végzendő munkák rendszerességére, az azokból megtermelhető javakra való felhívás (pl. háztáji kertek gondozása, állattartás). Az önkormányzati intézményekben jellemző, hogy a munkavállalók nagyobb számban nők, akik vezetői pozícióban is vannak (pl. roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, óvodavezető, jegyző). 5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák Magas a munkanélküli nők és ezen belül a kisgyermekes anyák száma Családon belüli erőszak rejtve marad A férfiak családból való kikerülésével, a felkutathatatlan jövedelmekkel a nők és a gyermekek kilátástalan anyagi helyzetbe jutnak A településen és a közelben sincs anyaotthon fejlesztési lehetőségek Aktív bevonásuk a közfoglalkoztatásba, képzési programokba, részmunkaidős foglalkoztatás biztosítása Tájékoztatás az együttműködő partnerek útján a lehetőségekről. Tájékoztatás a segélyezési formákról és a gyermektartás megelőlegezés módjáról a családgondozók útján Javaslattétel anyaotthon létesítésére Baján 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.) A 2.1. pont szerinti demográfiai adatokból látható, hogy a település lakosságában az idős korúak aránya emelkedik. A évi népszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy a településen a háztartások 38%-a egyszemélyes, 31,6%. 6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága Nem jellemző. b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) A közösségi programokban, a nők részt vesznek, de nyugdíjasok foglalkoztatására a közintézményekben nincs mód, mivel cél a munkaképes korúak foglalkoztatása. Az idősek tekintetében cél a munkahelyek megőrzése és eljuttatásuk a nyugdíjas közösségbe. c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Nincs ilyen megkülönböztetés.

20 6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése Az egészségügyi és szociális alapellátásokhoz való hozzáférés helyben biztosított, idősek napközi otthona nincs a településen. b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés Az Idősek Klubja és a művelődési ház programjainak látogatása biztosított. Önszerveződő közösségek szervezésében egyéb programokon is részt vehetnek. Évente egyszer az önkormányzat Idősek Napját szervez c) idősek informatikai jártassága Nem jellemző és nincs is ilyen jellegű igény, ugyanakkor a községi könyvtár biztosít lehetőséget a számítógépes jártasság fejlesztésére. 6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen Idősek klubja működik a településen. Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás házi betegápolást biztosít. 6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek Egyedül élő idősek hétvégi ellátása, étkeztetése nem Igényfelmérés, ajánlat kérés hétvégi étkeztetésre megoldott 55 év feletti tartós munkanélküliek száma magas Fokozott bevonásuk a közcélú programokba, képzési átképzési programok indítása a Munkaügyi Központtal, képzési hely és pedagógus kapacitás biztosítása Elmagányosodás, elszigetelődés A helyi önszerveződő közösségeknek a helyi újságban,a honlapon nagyobb nyilvánosság biztosítása, szervezett programjaik számára a közösségi színterek ingyenes biztosítása Az idősebb korosztály informatikai jártassága A helyi szintű alapfokú informatikai képzés alacsony szervezése a partner szervezetek segítségével A 65 év feletti férfiak száma jóval alacsonyabb a Egészség megőrzési tájékoztató programok nőkénél szervezése a partner szervezetek bevonásával 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) A fogyatékkal élők nem a közfoglalkoztatási célcsoport tagjai. Az önkormányzati intézményeknél cél a fogyatékkal élők munkahelyének megtartása. b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Nincs hátrányos megkülönböztetés, amennyiben fogyatékkal élő szeretne közcélú munkásként elhelyezkedni, előnyben részesül. c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok Nincs ilyen intézmény vagy program. 7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei A településen a fogyatékos emberek létszámára és fogyatékosságuk mértékére pontos statisztikai adat nem áll rendelkezésre.

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 67. szám 10853 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Budapest, 2012. március 13.

Budapest, 2012. március 13. A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Iktatószám: XVIII/422/1 (2012) Az 2011. évi CXII. törvény 25. (5)-(7) bekezdése szerint

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentmiklós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentmiklós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentmiklós Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...6

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Maglóca Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Maglóca Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló

Részletesebben

ÁROP-1.A

ÁROP-1.A ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A SALGÓTARJÁNI JÁRÁSBAN, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN CÍMŰ PROJEKT KERETEIT

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Tárnokréti Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Tárnokréti Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja -2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015. Ikt.sz.: 81-23/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján (csütörtök) du. 16 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán Város önkormányzata HEP -hoz készültek. A

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október 4, ~~ ÁR0P-i.1.16-2012-2012-0001 4 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának TKLCI biztosítása ÚJ SZÉCHENYI TERV Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata a 2015. október Türr

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Fő Változás fő % 27 156 nők férfiak összesen nők férfiak 28 1585 12% nő 811 799 161 5% 5% 29 1613 12% -2 esek 38 21 162 99% -14

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata Sárisáp, 2013. október 02. Türr István Képző és

Részletesebben

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő)

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő) 5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 5.1.2. számú táblázat - Nők részvéte Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek év Foglalkoztatást segítő programok

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szajol Község Önkormányzata 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20.

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20. Jogszabályi keretek 2015. november 20. Tartalomjegyzék 1 Előzmények... 3 2 Alapvető fogalmak... 5 3 Nemzeti szintű jogszabályi keretek... 6 3.1 Nemzeti hitvallás... 6 3.2 Alaptörvény... 6 3.3 Stratégiák...

Részletesebben

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy 2 T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

3. a. számú napirendi ponthoz előterjesztés

3. a. számú napirendi ponthoz előterjesztés 3. a. számú napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én, 17 30 órakor megtartandó ülésére A jegyző 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Előterjesztő:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kács Község Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kács Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kács Község Önkormányzat 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI

A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE 2011. ÉVRŐL -RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA- RÁBAPATONA, 2012. ÁPRILIS 18. NAPJA A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] Sárisáp, 2013. szeptember 16. Türr István

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben