VILONYA Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VILONYA Község Önkormányzata"

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata Készítette: Csonka Marianna

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás Elfogadás módja és dátuma...40 Intézkedési Terv, Intézkedések, HEP elkészítési jegyzék

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Vilonya Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása A község a Dunántúli-középhegységhez tartozó Bakony-vidék Balaton-felvidékének kistáj-csoportjába tartozik. Veszprémtől keletre a Séd pataknál található. Vilonya a Balatontól 8 km-re, a Mezőföld nyugati határánál, a Veszprém-Várpalota-Balatonfűzfő háromszögben terül el. A település igazgatási rangja község, mely térségileg a Közép-dunántúli régió veszprémi kistérségéhez tartozik. Vilonya helységnév első említése 1481-re tehető Wynyola néven, elsődleges névváltozata talán a Vanyola névvel kapcsolható össze. A részletek még tisztázatlanok. A Vilonya elnevezéssel csak a század környékén találkozhatunk. A 19. században a falu sorsa a környékbéli községekhez hasonlóan alakult. Peremarton, Berhida iparosodása a községre is hatással volt. A nagyüzemi mezőgazdaság és a helyi ipar felgyorsította a település fejlődését. Új lakótelep épült Újtelep néven. Papkeszi, Királyszentistván és Vilonya 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 3

4 községek a tanácsrendszer idején közös községi tanácsot hozott létre, melynek igazgatási feladatait Papkeszi látta el. Vilonya január 1-jével Berhida Várossal alapított körjegyzőséget. Ez a váltás ismét új változásokat hozott maga után: a még 1996-ban tervbe vett szennyvízcsatorna beruházás megvalósulásával új útburkolathoz jutott a község. Napjainkban település csinosítása, az élhetőbb környezet kialakítása, kulturális rendezvényeken az összetartozás erősítése jelenti a fő feladatot. Népesség megoszlása: fő % nő k férfi ak összes en nő évesek éves éves éves éves év feletti nők férfia k 49 % 51% 48 % 52% 41 % 59% 47 % 53% 48 % 52% 60 % 40% Értékeink, küldetésünk A vilonyai emberek komoly értéknek tekintik a hagyományaikat, így sokat tesznek annak ápolásáért. Értéknek tekintik a természeti és az épített környezetet, ezért figyelnek épségére, illetve szigorúan eljárnak azokkal szemben, akik károsítják a környezetüket. Továbbá értéknek tekintik a gyermekeket, hiszen bennük van a település jövőjének a záloga. A jelen kor felnőttjeinek fontos küldetése a környezet megóvása, a hagyományok ápolása és a gyermekek jóra való nevelés Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Vilonya Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: - az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, - a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, - a diszkriminációmentességet, - szegregációmentességet, - a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 4

5 A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 5

6 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. Vilonyán nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők érintő helyi szabályozás. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal 2009-ben készült el Berhida és Vilonya települések közösen megfogalmazott Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Helyzetelemzése és intézkedési terve, amelynek stratégiai célja az, hogy olyan településsé váljanak, ahol senki sem tapasztal diszkriminációt vagy hátrányos megkülönböztetést. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv megvalósulását a települések képviselő testületei nyomon követik, s ha szükséges, módosítják. Általános elvek : Az intézményfenntartó társulást létrehozó önkormányzatok olyan társadalmi környezet támogatását célozzák meg, amely tiszteletben tartja a sokszínűséget, mentes a hátrányos megkülönböztetéstől, a zaklatástól, a jogellenes elkülönítéstől, a megtorlástól, valamint biztosítja a közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést és a hátrányos helyzetű csoportok pozitív 6

7 diszkriminációját (esélyteremtő lépések). Emiatt az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szükség esetén előnyben részesítenek egyéneket, társadalmi csoportokat, ha az az esélyegyenlőtlenség felszámolására irányul. Kiemelt figyelmet fordítanak az alábbi csoportok közoktatási esélyegyenlőségének biztosítására: - sajátos nevelési igényű tanulók, - hátrányos helyzetű tanulók. 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása A fentiekben már ismertetett Közoktatási Helyzetelemzés és intézkedési terv elveiben, célkitűzéseiben is kapcsolódik a térségi esélyegyenlőséggel kapcsolatos programokhoz. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és nem is lehet, ott a 2011.évi népszámlálás adataiból indultunk ki. 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége is. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. A helyben lévő munkahelyek száma kevés. Magas az ingázók száma, tehát többen eljárnak dolgozni a szomszédos városokba. Viszont a településen tapasztalható szegénység nem feleltethető meg teljesen az előbb kifejtett mélyszegénység fogalmának. Sokan próbálkoznak a mezőgazdaságból megélni (állattenyésztés, növénytermesztés), még ha ez csakis arra elég, hogy a saját családjuk igényeit elégítsék ki. A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal élő személy ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi probléma nincs. 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A településünkön élőknek egyre nagyobb nehézséget jelent jelenlegi életkörülményeik fenntartása. Ennek oka többek között munkahelyek hiánya, az egyre növekvő munkanélküliség. Sajnos Vilonyára is igaz, hogy az évek során jelentős mértékben nem csökkent a regisztrált munkanélküliek száma. Az utóbbi években az aktív korú népességszámhoz viszonyítva általában 10 % körüli a regisztrált munkanélküliek száma, ami viszont magasnak mondható. Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből és az alkalmi munkából. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes jogú részvételéhez. 7

8 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló évi IV. törvény (Flt.) célja, hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítését, a foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők támogatását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 -a szerint a helyi önkormányzat a feladat-és hatásköreinek ellátása során törvényben meghatározott módon és mértékben biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását. A helyi önkormányzat az Flt. 8. -a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során: közfoglalkoztatást szervez, figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai követelményeit, az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Feltűnően alacsony továbbá a éves korosztály munkaerő-piaci részvétele is. Elhelyezkedésüket elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, esetlegesen az iskolai végzettség befolyásolja. A munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. nyilvántartott álláskeresők száma összesen 20 éves és fiatalabb év év év év év év év év 61 év felett fő fő % 2,9% 2,1% 0,0% 2,9% fő % 8,6% 12,8% 13,0% 5,9% fő % 17,1% 10,6% 10,9% 29,4% fő % 14,3% 19,1% 15,2% 8,8% fő % 8,6% 2,1% 4,3% 2,9% fő % 5,7% 12,8% 10,9% 11,8% fő % 14,3% 12,8% 13,0% 14,7% fő % 14,3% 17,0% 23,9% 14,7% fő % 11,4% 10,6% 6,5% 8,8% fő % 2,9% 0,0% 2,2% 0,0% 8

9 b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága Pozitív eredmény, hogy a nyilvántartott álláskeresők között szinte nincs 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkező. Ezzel egyidejűleg viszont növekszik azok száma, akik legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Sajnos a foglalkoztatottság terén pontos adatokkal nem rendelkezünk, de valószínűsíthető, hogy a nem megfelelő alacsony vagy a munkáltatói igényektől eltérő iskolai végzettség, szakképzettség az elhelyezkedést megnehezíti. év nyilvántar tott álláskeres ők száma összesen A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % ,0% 14 40,0% 21 60,0% ,0% 21 44,7% 26 55,3% ,3% 19 41,3% 25 54,3% ,9% 15 44,1% 18 52,9% c) közfoglalkoztatás szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A évben a közfoglalkoztatásban résztvevők száma: 9 fő, a es évben 8 fő. A közfoglalkoztatottakat a helyi munkaügyi központtal kötött hatósági szerződés szerint foglalkoztatjuk. A jogszabályi változások miatt a közfoglalkoztatottak száma, a hatósági szerződés szerint folyamatosan csökken. A településen közfoglalkoztatásban résztvevők Vilonya közigazgatási területén belül végzik munkájukat, a település közterületeinek a tisztántartása az elsődleges feladatuk. d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) A község területén és körzetében a foglalkoztatási piac stagnál, kevés a potencionális munkalehetőség. Tervezett beruházásokról nincs tudomás, a vállalkozási lehetőségek szűkek. A tömegközlekedés, illetve a közeli településeken lévő nagy cégek - amelyek a községből több munkavállalót foglalkoztatnak - biztosítják a munkahelyekre időben való eljutást. A vállalkozói szektor szerepe nem túl jelentős, szinte csak családi vállalkozások, családi gazdaságok vannak, amelyek nem foglalkoztatnak nagy létszámú munkaerőt. e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük A fiatalok munkaerő-piaci lehetőségeit a Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalota Járási Hivatalának Munkaügyi Kirendeltsége koordinálja. Sajnos a településünkön más szervezet tájékoztatását és képzéseit nem igen tudják igénybe venni a fiatalok. 9

10 f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) Vilonyát érintően a felnőttek munkaerő-piaci integrációját, helyi foglalkoztatási programjait a Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalota Járási Hivatalának Munkaügyi Kirendeltsége koordinálja. Az Önkormányzat szoros együttműködésben áll a Kirendeltséggel. g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása Településünkön nincs mélyszegénységben élő és a romák száma is csupán 12 fő. Ennek ellenére az önkormányzat azért igyekszik megragadni a közfoglalkoztatási program adta lehetőséget, hogy a munka nélkül levőknek tudjon helyben munkát biztosítani. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. A községben lakó roma származású lakosok száma szinte minimális, így a cigányság szegregációja, illetve ellenük irányuló diszkrimináció sem jelentkezik. 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások Vilonya Község Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.28.) sz. önkormányzati rendeletét. A rendelet célja Vilonya község lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározni az önkormányzat által biztosított ellátási formákat, a szociális ellátás szervezetét, az eljárási és jogosultsági szabályokat, az igénybevétel és érvényesítés módját, feltételeit, garanciáit. A mellékelt táblázat adataiból megállapítható, hogy a település lakosai egyre nehezebb anyagi helyzetben vannak. Legtöbben a lakásfenntartási támogatást (40 fő) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt (42 fő) veszik igénybe. Ebből is kitűnik természetesen, hogy évről évre egyre nőnek a lakásfenntartással járó kiadások, valamint a gyermekek iskoláztatása, gondozása, nevelése is nem kevés anyagi terhet jelent a szülőknek. A munkanélküliséghez kapcsolódó támogatásoknál megállapítható, hogy 17 fő veszi igénybe, 3 fő pedig a rendszeres szociális segélyt. 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció Vilonya területén a 2011-es adatok szerint az épített lakások száma nem gyarapodott. A lakások méretét tekintve a település jó helyzetben van. A 2011-es népszámlálás szerint egyszobás lakás 18 db, két szobás 91 db, három szobás 82 db, négy és ennél több szobás 40 db van. Ezek az értékek valamivel jobbak a megyei átlagnál. A lakások komfortfokozata a következő volt: összkomfortos 136 db, komfortos 76 db, félkomfortos 5 db, komfort nélküli 14 db. A fentiekben alapján elmondható, hogy a 2011-es lakáshelyzet a komfortosság szempontjából javult a évihez képest. A lakások közmű ellátottsága Vilonyán közel 100%-os, a vezetékes gáz és az elektromos ellátás is biztosított. Ezek ismeretében elmondható, hogy Vilonyán a lakóépületek az országos átlagnak megfelelő lakhatási feltételeket biztosítanak a lakóknak. 10

11 a) bérlakás-állomány Az önkormányzat nem rendelkezik bérlakással, viszont 4 olyan lakás van, amely más intézmény vagy szervezet tulajdona. b) szociális lakhatás Nincs adat erre vonatkozóan. c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok A jelenlegi adatok szerint nem rendelkezünk ilyen ingatlanokkal. e) lakhatást segítő támogatások A szociálisan rászorulók esetében lakásfenntartási támogatási rendszer működik, amely több elemből tevődik össze. a havonta történő természetbeni és pénzbeli ellátásokkal csökken a lakáskiadások mértéke. A táblázatból megállapítható, hogy a lakosság közel 5 %-a él ezzel a lehetőséggel. Az országos átlaghoz képest ez átlagosnak mondható. Adósságcsökkentési támogatás jelenleg nincs az önkormányzatnál a szűkös anyagi költségvetés miatt. év lakásfenntartás i támogatásban részesítettek száma adósságcsökke ntési támogatásban részesülők száma f) eladósodottság Sajnos településünkre is hatással volt a gazdasági válság, hiszen pár család, akik frank-hitelt vettek fel, most elég nehéz helyzetbe kerültek. Természetesen mindent megtesznek azért, hogy ebből a helyzetből kilábaljanak, de sajnos így is sor került 2-3 alkalommal ingatlan árverésre. Tulajdonképpen elmondható, hogy az eladósodottság jelen van, de nem jellemző. g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása A külterületeken elhelyezkedő ingatlanok állapotáról, jellegéről nincs pontos adat. 11

12 Várpalota Kistérség Többcélú Társulása saját tulajdonú közösségi buszt üzemeltet. Az 59/2010. (IX. 14.) számú Társulási Tanács határozat szabályozza közösségi autóbusz működtetésének, és a Társulást alkotó önkormányzatok és azok intézményei, szervezetei általi megrendelések rendjét. 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) Nincs a településen szegregátum vagy telep. b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) Nincs a településen szegregátum vagy telep. c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai Nincs a településen szegregátum vagy telep. 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés Vilonyán jelenleg 1 gyermek és 1 felnőtt háziorvosi körzet működik, valamint védőnői szolgálat. Településünk Berhida várossal körjegyzőséget működtet, így az egészségügyi intézmények közül a fogorvosi rendelő, valamint 2 gyógyszertár Berhidán található. Járó-beteg szakellátás a közeli megyeszékhelyen működik Veszprémben. A szociális szolgáltatásokról már esett szó. Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés elérhető, bár jobb lenne a település lakosainak, ha helyben is működne egy gyógyszertár. b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított, továbbá az évenkénti tüdőszűrések térítésmentesen és önkéntes bejelentkezés alapján a település lakosai számára hozzáférhetők. A primer és szekunder prevenció tevékenységét leghatékonyabban a védőnői szolgálat és a házi gyermekorvosi ellátás biztosítja. Fogászati szűrést az iskola-egészségügyi feladatok közt a fogorvos végez az oktatási intézményekkel történt megállapodások alapján. Az iskolafogászati rendelésen szinte minden tanuló megjelenik szűrővizsgálaton. c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Fejlesztő és rehabilitációs ellátás a településen nem elérhető. E szolgáltatásokat Veszprémben vagy Várpalotán vehetik igénybe az arra rászorulók. 12

13 d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése Az önkormányzat minden köznevelési intézményben megszervezi a közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A szolgáltatók minőségi és mennyiségi ellenőrzése folyamatos. e) sportprogramokhoz való hozzáférés Vilonyán nemigen vannak sportprogramok, inkább a közeli településeken. Berhidán a labdarúgó, az asztalitenisz egyesület, és egy horgász klub teremt mozgásra lehetőséget. A tanulók számára az úszás lehetősége Balatonfűzfőn biztosított, valamint az iskolák délutáni sportprogramjai (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) kínálnak választékot. f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a berhidai Családsegítő Központ, valamint a Református Egyház szervezete biztosítja az állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést. Komplex segítséget nyújtanak a lakosok önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez. Ide sorolható: a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan működnek, nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A helyi szociális ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását. g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor Nincs tudomásunk, illetve adatunk a szolgáltatások nyújtásakor történő hátrányos megkülönböztetésről, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértéséről. h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során igyekszünk pozitív diszkriminációval segíteni a célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben eljárások bevezetésével, részben a nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával történik. Itt feltétlen meg kell említeni a Veszprém Megyei Karitasz tevékenységét, mely évente kétszer ingyen csomagot oszt a helybelieknek a helyi családgondozó koordinálásával, segítségével. A csomagokat, melyek főként tartós élelmiszert tartalmaznak, azok között osztják szét, akik ténylegesen rászorulnak. Általában 70 család részesül ebben, elsősorban az alacsony nyugdíjjal rendelkezők, az egyedül élők, a kisgyermekes családok. 3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása a) közösségi élet színterei, fórumai 13

14 A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati intézmények, a templomok, a civil szervezetek. Községünk kedvező természeti adottságokkal, értékekkel rendelkezik, melyeket ki kell aknáznunk. A lakosság egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy lehet biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és környezet problémáit együtt kezeljük. A helyi kultúra és művelődés, valamint a hagyományok ápolásának, a rendezvények megszervezésének fő színtere a Művelődési Ház, valamint az önkormányzat. Az önkormányzat pályázati lehetőségek biztosításával, anyagi támogatással, rendszeres tájékoztatással és folyamatos párbeszéd fenntartásával segíti a munkát. A szolidaritás és felelősség mind a magánemberekben, mind a településen működő szervezetekben jelen van. Ez jellemzően felajánlások és önkéntes munkában nyilvánul meg (pl. Falu Karácsonya, Papp Gábor emléknap, Szemét-szüret, stb.). Vannak hagyományőrző-teremtő rendezvényeink, kötelező állami ünnepek, valamint önkormányzati és civil szervek által kezdeményezett programok, rendezvények. A hivatalosan működő szervezetek száma az elmúlt évekhez képest állandó, jelenleg mintegy 6 aktív szervezetet tartanak nyilván (Vilonyai Nyugdíjas Klub, Vilonyai Népdalkör, Polgárőr Egyesület, Vilonyáért Egyesület, Magyar Vöröskereszt Vilonyai Alapszervezete, Kispályás Labdarúgó Csapat), amelyek folyamatosan tevékenykednek a városban. Őket személyesen is ismerik a község lakói, és szívesen csatlakoznak meghirdetett programjaikhoz. A nyugdíjas klubok tagjai rendszeresen, minden rendezvényen fellépnek, kirándulásokat szerveznek, részt vállalnak az önkéntes munkákban. A helyi polgárőrség tagjai a rendezvények alkalmával rendszeresen együttműködnek az önkormányzattal és a berhidai Családsegítő Központtal. A község közösségi élete tulajdonképpen aktívnak mondható. b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) Etnikai konfliktusokról nincsenek információink c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) A helyi szervezetek ilyen irányú segítsége aktívnak mondható, hiszen rendszeresen részt vállalnak az önkéntes munkában vagy éppen adományozást, gyűjtés szerveznek. Rendszeresen lehet számítani a Magyar Vöröskereszt Vilonyai Alapszervezet segítő tevékenységére. 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal Településünkön nincs roma nemzetiségi önkormányzat. 3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A fenti adatokból megállapítható, hogy településünkön nincs mélyszegénységben élő és a roma származásúak száma is elenyésző. Ebből kiindulva ilyen irányú problémáról nem beszélhetünk, ezért ezen a területen nincs szükség beavatkozásra. 14

15 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) A népességfejlődés, a korösszetétel és az öregedési index alapján elmondható, hogy településünkre a fiatalos népességszerkezet jellemző, hiszen az elmúlt 5 évben az öregedési index 100 alatt volt, tehát a 0-14 éves állandó lakosok száma több mint a 65 év felettieké. 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) Öregedési index (%) ,3% ,8% ,4% ,0% ,1% A gyermekjóléti feladatokat és a település szociális ellátását a Családsegítő Központ végzi. Az intézmény alapfeladata, hogy a községben élő, segítségre szoruló családoknak, illetve azok tagjainak, gyerekeknek, időseknek, fogyatékkal élőknek problémáik megoldásában segítséget nyújtson. A szociális szakmai tevékenységek köre folyamatosan bővült, szolgálva a lakosság igényeit, míg kialakult a jelenlegi feladat-ellátási kör, amely a gyermekkortól az időskorig minden korosztálynak segít problémáik megoldásában. A családsegítési és gyermekjóléti tevékenységet - Berhida és Vilonya területén - jelenleg 4 fő családgondozó látja el. Ebből 1 fő heti 1 alkalommal Vilonyán önállóan végzi a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. A szociális ellátáson belül a házigondozást 1 fő végzi a Református Egyház alkalmazásában. a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a gyermekek nevelésében, és védelmet is biztosít. A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. A preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van. Településünkön talán ennek köszönhetően nincs veszélyeztetett vagy védelembe vett gyermek. A hátrányos helyzetű gyermekek száma az utóbbi évben némi csökkenést mutat. Településünkön a hátrányos helyzet kialakulása mögött is inkább anyagi gondok húzódnak meg, szemben más településekkel, ahol sajnos életviteli problémák vagy családon belüli agresszió is megjelenik. b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma A köznevelési törvény szeptember 1-ig hatályos szabályozása értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a 15

16 gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma A táblázat adataiból kiszámítható, hogy a településen élő 14 év alatti gyermekek számához viszonyítva több mint 40 % veszi igénybe a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményt. A szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében figyelhető meg. c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya A gyermekek védelmét szolgálják a pénzbeli és természetbeni ellátások, a gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások és hatósági intézkedések. d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermekek térítésmentesen jutnak hozzá. Az ingyenes étkeztetésben résztvevők száma 28 fő. Ez az arány a településen élő iskolás korú gyermekek 46 %-a. e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya Vilonyán élő és magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekekről nincs tudomásunk. 4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége Vilonyán nincs szegregált vagy telepszerű lakókörnyezet. 4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 16

17 a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) A településen egy védőnői körzet működik egy védőnővel, aki Berhida Város Önkormányzata alkalmazásában áll közalkalmazotti jogviszonyban. Betöltetlen státusz nincs. A védőnő a gyermekorvossal együtt ellátja az óvodai és iskolai szűréseket is. A 14 év alatti gyermeklétszám (0-14 év közötti gyermekek) 106 fő. b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) A település gyermekeit 1 gyermekorvos látja el három helyszínen (Berhidán, Vilonyán és a peremartoni településrészen). A gyermekorvos nagyon leterhelt, a várókban jellemző a zsúfoltság. Gyermek szakorvosi ellátás mindenki számára elérhető a szomszédos megyeszékhelyen Veszprémben. c) 0 7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok Az óvodában és az általános iskolában elvégezhető fejlesztések helyben történnek. Egyébként az ellátás megyei szinten biztosított. d) gyermekjóléti alapellátás A gyermekjóléti alapellátások formáit és feladatait fentebb már részleteztük. e) gyermekvédelem A már tárgyalt gyermekjóléti szolgálat ellátja az utógondozási feladatokat is. Vilonya település viszonylag szerencsésnek mondható ilyen téren, hiszen veszélyeztetett vagy védelembe vett gyermek nincs. Nem jellemző az eseti gondnokság alá helyezés és az átmeneti nevelésbe vétel sem. f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások Az önkormányzat szociális rendelete alapján a Képviselőtestület segítséget tud nyújtani szükség esetén. g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés A fenti programokhoz való hozzáférés egy része helyben elérhető, másik része pedig a környékbeli településeken igénybe vehető. h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv Az előzőekben már taglaltuk a gyermekétkeztetés helyzetét. i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei 17

18 A szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése nem fordult elő. j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül Ilyen hátránykompenzáló juttatás az ingyenes étkeztetés, az ingyenes tankönyvellátás biztosítása. 4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása Az óvoda illetve általános iskola a jogszabályi előírások betartása mellett, a feladatellátást biztosítja, az előzőekben már leírtak szerint. b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) Az általános iskolai gyógypedagógiai oktatást az oktatási társuláson belül biztosítja, sajnos iskolapszichológus nincs. c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs A településen nem releváns, mivel nincs elkülönített oktatás és szegregáció. d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések Nincs adat arra vonatkozóan, hogy az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében különbségek lennének. e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) A hátrányos helyzetű gyermekek kiránduláson, tanulmányi versenyeken való részvétele is biztosított. 4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák A korai fejlesztés lehetősége, mint önkormányzati feladat megszűnt. Átlagban csökken a gyermekek életszínvonala fejlesztési lehetőségek Fejlesztő szakemberek megtartásával új módszerek kidolgozása. Fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus alkalmazása Az átlag alatti életszínvonalú gyermekek 18

19 (hátrányos helyzetűek magas száma) figyelemmel kísérése óvodai, iskolai gyermekvédelmi pedagógus által 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen belül a nők aránya a vizsgált időszakban általában 50 % körüli. Tapasztalataink szerint a nők között kiemelten hátrányos helyzetben vannak a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége Célunk a gazdasági és szociális szférában a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget. a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében A munkanélküliség tekintetében a nők aránya alacsonyabb a férfiakénál, amely valószínűleg annak tudható be, hogy többen közülük GYES-en, GYED-en van. 19

20 b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban Sajnos helyileg már egyre kevesebb vagy nincs is foglalkoztatást segítő képzési lehetőség forráshiány miatt. Tudomásunk szerint a közeli munkaügyi kirendeltségeken sem szerveznek már képzéseket, vagy csak nagyon meghatározott személyi körnek. c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei Tudomásunk szerint a jelenlegi adatok szerint a nők iskolai végzettsége arányaiban nem tér el a férfiakétól. Az alacsony iskolai végzettség egyáltalán nem jellemző a regisztrált munkanélküliek körében sem, de még települési szinten sem. d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) Ezzel kapcsolatban nem rendelkezünk adatokkal. 5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) Az óvoda 40 férőhelyes, ami elégséges, hiszen a beíratott gyermekek száma nem haladja meg a biztosított férőhelyek számát. Bölcsődei ellátás és családi napközi viszont helyben nincs. Jelen információink szerint rugalmas munkaidőt nem tudnak sehol biztosítani a gyermeket nevelő nők számára. Helyben nem igen van munkalehetőség, utazással viszont el lehet érni a több műszakban működtetett multi cégeket. Ezek időbeosztása viszont egyáltalán nem alkalmazkodik a családok igényeihez. 5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. Ennek során a leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok 20

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Újkori története... 6 Értékeink, küldetésünk...6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érsekhalma Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] Sárisáp, 2013. szeptember 16. Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 6 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Jászágó Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Jászágó Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Sáránd Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi esélyegyenlőségi Program Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2015.(VI.08.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2015.(VI.08.)

Részletesebben

Öregcsertő Község Önkormányzata

Öregcsertő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Öregcsertő Község Önkormányzata 2013.június Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Móricgát Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Móricgát Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Móricgát Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Móricgát bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...16 Célok...16

Részletesebben

Újbarok Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Újbarok Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Újbarok Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (H E P )...3 Bevezetés...3 A település bem utatása... 4 Értékeink, küldetésünk...8 Célok...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013-2018 227. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 229 Bevezetés... 229 A település bemutatása... 231 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja A 39/2013. (VII. 10.) Ök. határozat melléklete Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. május 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Pátka Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IX.28.)számú rendelete alapján TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOM AZ ALÁBBI PROGRAM TERVEZETET Pátka Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben