Helyi Esélyegyenlőségi Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program"

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 8 1. Jogszabályi háttér bemutatása 8 2. Stratégiai környezet bemutatása 9 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyezte, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 75 2

3 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/011.(XII.27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet rendelkezésével, Újpetre Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programban összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Újpetre község Baranya megyében a Mecsek-hegységtől délre, a Villányi- hegységtől északra, a kettő között elterülő dombvidéken fekszik. Településünk történet már a középkorra vezethető vissza. Újpetre (Petre) ősi magyar falu, majd a XVIII. század elején rác falu volt (Rácpetre) tól németek települtek a rácok helyére. A II. világháborút követően kitelepített németek helyére magyarok érkeztek. Ma már a lakosság több nációt egyesít. A község neve május 10-én Rácpetréről Újpetrére változott. Megközelítése közvetlenül személygépkocsival és autóbusszal lehetséges Pécs és Villány közötti úton. Emellett elérhető Siklós felől a Villányi-hegységen keresztül is. Újpetre Baranya megye nagyobb községei közé tartozik. Körülötte kisebb falvak helyezkednek el. Történelme során és mai is igazgatási központnak számít. A környező települések 1990-ben Újpetre székhellyel hoztak létre körjegyzőséget, majd január 1-től közös hivatal működik a településen 8 község részvételével. A község infrastruktúrális ellátottsága nagyságához, szerepéhez viszonyítva jó. A lakóházak közül vannak, melyek a német paraszti építkezés jegyeit viselik, de szép számmal akadnak a mai modern építkezést jelentő házak is. A falukép az igényesség és rendezettség képét mutatja. A település egész területén az utak burkoltak, a járdák kiépítettek, a közvilágítás korszerű. Egészséges ivóvízzel és vezetékes gázzal rendelkezünk. Az ISDN telefonhálózat, és kábel telefonhálózat kiépített, a településen a mai követelményeknek megfelelő óvoda és általános iskola működik. Mindkét intézmény körzeti feladatokat lát el. Német nemzetiségi nyelv oktatás alapjait már az óvodában elkezdik, és az iskolában folytatják. A községben évtizedek óta művelődési ház és községi könyvtár működik. Az egészségügyi szociális ellátás keretében házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés működik, mely segíti az idősek ellátását. A községnek háziorvosa, fogorvosa, védőnője és gyógyszertárja van. Szolgáltatásokkal jól ellátott község. Postája, takarékszövetkezet, több kereskedelmi egysége, fodrásza, benzinkútja és kisebb-nagyobb mezőgazdasági vállalkozása van. A község megőrizte körzet központi szerepét, amit a jövőben is szeretnénk biztosítani és növelni. A falu mai temploma 1762-ben épült herceg Batthyány Károly kezdeményezésére január 25- én Cigani Jakalo olaszi plébános benediktálta. Főoltára 1771-ben készült el és magyar szenteket ábrázol. 3

4 1. Lakónépesség az év végén Fő Változás % % % % % Forrás: TeIR A település lakónépességét a településen állandó lakóhellyel rendelkező valamint a másutt állandó lakóhellyel rendelkező, de a településen tartózkodási hellyel rendelkezők adja. A település lakónépesség az elmúlt 5 évben hol pozitív, hol negatív irányba változott 1-2 %-kal. Megállapíthatjuk, hogy a lakosság stagnál. 2. Állandó népesség Forrás: TeIR, KSH-TSTAR fő % nők férfiak összesen nők férfiak nő % 50% 0-2 évesek 0-14 éves % 52% éves % 57% éves % 54% éves % 28% 65 év feletti % 37% 4

5 A település állandó népességét a bejelentett állandó lakhellyel rendelkezők adja. Az állandó népesség 50 %-a nő, és 50 %-a férfi. Korcsoportos megoszlást nézve egyedül a éves valamint a 65 év feletti korosztálynál magasabb a nők aránya, mint a férfiaké. A település öregedési indexe az évek folyamán változott, hol nőtt, hol csökkent. Az idős korú lakosság aránya pár fővel haladja meg a 0-14 éves korúak számát. A településre nem jellemező mindezek alapján az elöregedés. 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó lakosok (fő) 0-14 éves korú állandó lakosok (fő) Öregedési index (%) ,2% ,6% ,7% 5

6 ,4% ,7% 2012 n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 6

7 5. számú táblázat - Természetes szaporodás élve születések halálozások természetes szaporodás (fő) n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A belföldi vándorlásokat áttekintve megállapítható, hogy évet kivéve az elvándorlás jellemző a településről, amely számottevő 2011-ben. A halálozások hol magasabb - hol alacsonyabb mint az élve születéseké, számottevően magas évben. Értékeink, küldetésünk A település értéke az, hogy csendes, körzetközponti feladatokat ellátó település, színes kulturális élettel. Küldetésünk az, hogy a településen élő idősek és gyerekek a koruknak és egészségügyi állapotuknak megfelelő ellátást megkapják, hogy figyeljünk az esélyegyenlőség biztosítására. Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Újpetre Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 7

8 intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportokba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. Továbbá célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1. A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program készítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkésztésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 8

9 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása Újpetre Község Önkormányzata idáig nem rendelkezett Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozásaink az alábbiak: - a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 12/2003.(IX.15.)Ök. rendelet, mely szabályozza a szociális ellátásokat, köztük az idősek, a szülő nők, munkanélküliek részére adható ellátásokat - a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2003.(IX.15.) számú rendelet, mely a gyermekek részére adható ellátásokat tartalmazza. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1. Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Gazdasági program Az önkormányzat évben fogadta el a 4 évre szóló gazdasági programját, melyben feladatul tűzi ki többek között: - a foglalkoztatási gondok megoldásában való részvételt, - gondoskodást az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, - egészségügyi ellátásról, szociális ellátásról, gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodást, - közösségi tér biztosítását, - egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését Költségvetési koncepció Az önkormányzat által minden évben elfogadott költségvetési koncepció a kötelező és önként vállalt feladatokhoz rendeli a költségvetési forrásokat Településrendezési terv Az önkormányzat a 6/2004.(III.15.) Ök.sz rendeletével fogadta el a helyi építési szabályzatát, mely szabályozza a településen építhető építmények előírásait Településfejlesztési koncepció Az önkormányzat a helyi építési szabályzattal egyidejűleg fogadta el a településfejlesztési koncepcióját, amely a település közigazgatási területére kiterjedően a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. 9

10 2.2. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása A Mötv a értelmében a helyi önkormányzatok képviselőtestületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, egyszerűbb ellátására jogi személyiségű társulást hoznak létre. Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tagja a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulásnak, annak kereten belül látja el a hétközi és hétvégi ügyeletet. A társulás keretein belül március 31-ig idősek nappali ellátása is működött a településen, de annak működtetését anyagi okok miatt a társulás nem tudta felvállalni, és az önkormányzat anyagi helyzetet sem tette lehetővé a további működtetését. Az önkormányzat május 1-vel tagja Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Társulásnak mely július 1-től ellátja a településen a házi segítségnyújtás valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatait. A szociális étkeztetési feladatok ellátását az önkormányzatnak saját maga látja el A települési önkormányzat által rendelkezésre álló, az esélyegyenlőségi szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása A helyi esélyegyenlőségi program készítése során az alábbi adatbázisok álltak a rendelkezésünkre: - KSH adatai, - OSAP statisztikák adatai - Munkaügyi központ adatai - KLIK által biztosított adatok - Újpetrei Óvoda által biztosított adatok - háziorvosi szolgálat által biztosított adatok - védőnő adatai - önkormányzat szociális ügyintézőjének birtokában lévő adatok - helyi adatgyűjtések - a TeIR adatgyűjtései sok helyen pontatlanok, ellentmondásosak, ebben az esetben a helyi adatgyűjtésre támaszkodtunk 3. A mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlősége Napjainkban egyre gyakrabban használt kifejezés a mélyszegénység. A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli különbségekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. Ez az állapot az érintetteket megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza. A mélyszegénység fogalma nem azonosítható a cigánysággal. A cigányság és a mélyszegénység két halmazt képez, amelynek van közös metszete, de nem fedi le teljesen egymást Jövedelmi és vagyoni helyzet A szociális igazgatásról és ellátásról szóló évi III. törvény 4.. értelmében jövedelem: aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 10

11 ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban: a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, aránya b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága c) közfoglalkoztatás d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén a) Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, aránya Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott foglalkoztattak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, ez miként változott az elmúlt évben, illetve hogy milyen az aránya a férfiak és a nők között a vizsgált területen számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők és aránya, évesek év év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők (fő) nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,2% 71 17,4% ,5% ,7% 55 13,7% ,2% 11

12 ,8% 36 8,8% 79 10,2% ,6% 35 8,7% 87 11,1% 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A településen a nyilvántartott álláskeresők a munkaképes korú lakossághoz képest 11,1 % - 13,5 % Ezen belül a nők aránya és 2009 évet kivéve - magasabb. A településen a munkanélküliség az országos átlagnak megfelelő arányú számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők összesen fő n.a. 20 éves és fiatalabb fő n.a. % 4,2% 1,9% 3,8% 5,7% év fő n.a. % 15,5% 19,8% 15,2% 6,9% év fő n.a. % 9,9% 12,3% 13,9% 18,4% év fő n.a. % 9,9% 16,0% 16,5% 14,9% év fő n.a. % 11,3% 10,4% 7,6% 8,0% év fő n.a. 12

13 46-50 év év év 61 év felett Forrás: TeIR, % 14,1% 6,6% 11,4% 12,6% fő n.a. % 15,5% 14,2% 12,7% 10,3% fő n.a. % 15,5% 14,2% 13,9% 14,9% fő n.a. % 4,2% 4,7% 5,1% 8,0% fő n.a. % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% A regisztrált munkanélküliek nagy része a 26-30, 31-35, 41-45, 46-50, éves korosztályhoz tartozik. A 61 év feletti korosztály esetében nincs regisztrált munkanélküli számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek és aránya év nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,8% 70,3% 64,8% ,2% 52,7% 46,2% ,2% 44,4% 48,1% ,6% 71,4% 64,4% 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR,Nemzeti Munkaügyi Hivatal 13

14 A regisztrált munkanélküliek 46,2 64,8 -%-a tartósan munkanélküli évben a nők aránya magasabb a 180 napnál régebbi munkanélküliek között mint a férfiaké számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők és a éves népesség évesek Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők év nő férfi összesen nő Férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,2% 5 5,2% 7 3,8% ,9% 5 5,2% 14 7,4% ,4% 0 0,0% 3 1,7% ,7% 2 2,2% 6 3,4% 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR,Nemzeti Munkaügyi Hivatal 14

15 A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők arányát vizsgálva a évesek között megállapítható, kevés a számuk, és többségük nő. b) Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség év 15 éves és idősebb lakosság összesen 15-X éves legalább általános iskolát végzettek általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % ,0% 85 17,8% 45 10,0% n.a. n.a. Forrás: TeIR A település alacsony iskolázott népességét mutatja a 15 éves és idősebb lakosságszám és az általános iskolai végzettséggel rendelkezők és nem rendelkezők aránya. Csak évi népszámlálási adat áll rendelkezésünkre a 8 általános iskolai végzettséget illetően. Az adatok azt mutatják, hogy a 15 éves és annál idősebb lakosság 14 %-a nem rendelkezik még általános iskolai végzettséggel sem, 17,8 % nő és 10 % férfi. 15

16 számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerint év nyilvántartott álláskeresők összesen A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % ,6% 30 42,3% 37 52,1% ,6% 42 39,6% 57 53,8% ,6% 33 41,8% 40 50,6% ,4% 36 41,4% 48 55,2% 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A regisztrált munkanélküliek 3,4-7,6 %-a 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezik, átlagban 42 %-uk 8 általánost végzett, és a regisztrált munkanélküliek többsége 8 általánosnál magasabb végzettséggel rendelkezik. Megállapítható tehát, hogy munkanélküliség oka nem az alacsony képzettség. Felnőttoktatásban nem vett részt senki az évek folyamán. 16

17 a) Közfoglalkoztatás Az önkormányzat évek óta részt vesz a közmunkaprogramban, évtől a START közmunkaprogramban. Ennek keretén belül a belvízelvezető árok megtisztítására, a közterületen rendben tartására, illegális hulladéklerakók felszámolása kerül sor. A regisztrált munkanélküliek közül nem mindenkinek tud az önkormányzat minden évben közmunkát felajánlani. A közmunkában foglalkoztatott dolgozóknak az önkormányzat minden esetben munkaruhát biztosít, a munkavégzés körülményei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Ez a forma nem tudja pótolni a hiányzó munkalehetőségeket. A közmunkások munkájának értékteremtő volta megkérdőjelezhető, hisz nem egy esetben csak állandó és határozott irányítás mellett képesek a munkájukat elvégezni. A közfoglalkoztatási program meglátásunk szerint országos szinten csak ún. tűzoltó munkát végez, nem alkalmas a munkanélküliek munka világába való visszavezetésére. Megélhetési problémáikon viszont segít számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők év Közfoglalkoztatásban résztvevők Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a település aktív korú lakosságához képest Közfoglalkoztatásban résztvevő romák/cigányok Közfoglalkoztatásban résztvevők romák aránya az aktív korú roma/cigány lakossághoz képest % 3 12% % 8 25% 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: Önkormányzat adatai A településen roma/cigány lakosság 23 fő. A cigány munkanélküliek részére is igyekszik az önkormányzat közmunkát biztosítani. Ebben nagy segítségére van az utóbbi két évben a Lási Vorba Egyesület, amely a Munkaügyi Központtal karöltve pályázat kereteiben belül biztosít részükre munkát. Az aktív korú lakossághoz képes a cigány lakosság %-ának biztosít az önkormányzat közmunkát. b) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői A településen a regisztrált vállalkozások viszonylag magas. Ez nem azt jelenti, hogy munkalehetőséget is tudnak biztosítani, hisz nem egy vállalkozásnak csak a székhelye helybeli, tevékenységét máshol végzi. Kiskereskedelmi és vendéglátóhelyekkel a település rendelkezik, akik helybelieket foglalkoztatnak. Az önkormányzat által kivetett iparűzési adó mértéke viszonylag magas, ugyanúgy a befolyt adó is. Az állami szektorban foglalkoztattak számáról nincs adatunk. A településen az egyik nagy foglalkoztató az önkormányzat, majd az Újpetrei Gazdák Zrt, mint mezőgazdasági vállalkozás. A település 15 km-re található a járási hivatal székhelyétől Siklóstól, és 25 km-re a megyeszékhelytől, Pécstől. A településről csak buszközlekedés van a fenti településekre, a járatok viszonylag megfelelő a munkanapokon. 17

18 számú táblázat A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások év regisztrált vállalkozások a településen Kiskereskedelmi üzletek vendéglátóhelyek állami szektorban foglalkoztatottak kivetett iparűzési adó befizetett iparűzési adó működő foglalkoztatási programok helyben foglalkoztatási programokban részt vevők n.a n.a n.a n.a n.a. n.a. n.a. na. n.a. n.a. na. n.a. Forrás: TeIR, önkormányzat adatai számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja közlekedés Legközeleb bi centrum Kerékpár úton való megközelít-hetőség Megyeszékhely elérhetőség átlagos ideje autóval autóbusz járatpárok munkanapokon átlagos utazási idő autóbusszal vonat járatok átlagos munkana-- pokon átlagos utazási idő vonattal átlagos utazási idő kerékpáron 15 perc perc 0 nem releváns nem releváns nem releváns 25 perc perc 0 nem releváns nem releváns nem releváns Főváros 3 óra 0 3 óra 0 nem releváns nem releváns nem releváns Forrás: Pannon Volán, önkormányzat adatai c) Fiatalok foglakoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez továbbképzéshez való hozzáférésük Újpetre településen illetve a vonzáskörzetében lévő településeken nem állnak rendelkezésre olyan programok, amelyek megkönnyítik a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésüket. Ilyen programok Siklóson találhatók a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Siklósi Kirendeltségének szervezésében. 18

19 d) Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése A településen az önkormányzat illetve a cigány nemzetiségi önkormányzat az a szerv, amely az aktív korú népesség munkaerő-piaci integrációját segíti. Az önkormányzat ezt a tevékenységét helyi foglalkoztatási programokkal valósítja meg, a START közmunkaprogrammal, valamint a közfoglalkoztatási programmal. E programokban a nyilvántartott álláskeresők egy része vesz részt, mivel a pályázati lehetőség nem teszi lehetővé az összes munkanélküli foglalkozatását. Felnőttképzési program a településen nincs. A roma Lási Vorba Egyesület igyekszik különféle uniós pályázatokon való részvétellel segíteni a romák munkához való jutását számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja felnőttek van/nincs Felsorolás felnőttképző programok a településen nincs felnőttképző programok a vonzásközpontban egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a településen egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a vonzásközpontban Helyi foglalkoztatási programok a településen Helyi foglalkoztatási programok a vonzásközpontban Forrás: helyi adatgyűjtés nincs nincs nincs van nincs START közmunkaprogram számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja programokon részvevő felnőttek év felnőttképző programok a településen felnőttképző programok a vonzásközpont ban egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások a településen egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások a vonzáskörzetben helyi foglalkoztatási programok a településen helyi foglalkoztatási programok a vonzáskörzetben férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Forrás: helyi adatgyűjtés 19

20 e) Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása A gazdasági válság hatásaként, a növekvő munkanélküliségnek köszönhetően nő a mélyszegénységben élők. A településen a roma/cigány lakosság 23 fő. Az összlakosság közel 3 %-a számú táblázat Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása év mélyszegénységben élők Romák/cigányok n.a. n.a. Forrás:helyi adatgyűjtés f) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén A cigány lakosság egy része úgy véli, hogy az önkormányzat a közmunka biztosítása során hátrányos megkülönböztetésben részesíti őket, és nem biztosítja részükre a közfoglalkoztatásban való részvételt. Önkormányzati vezetőket megkérdezve az a tapasztalat, hogy a közmunka végzése során az önkormányzat intézményeiben olyan munkanélküliek alkalmazása szükséges, akik rendelkeznek bizonyos előképzettséggel, ezért sok esetben a cigány lakosság közül ilyen ember nem található. Piacképes szakmákat biztosító képzések indításával ezen a helyzeten javítani lehet. 20

21 3.3. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások Az Szt a és a alapján valamint ennek helyi szabályozására kiadott helyi önkormányzati rendelet alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: - pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, - egyéb szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így a lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, - természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők év év közötti lakónépesség segélyben részesülők fő segélyben részesülők % ,3% ,6% ,5% ,8% 2012 n.a. n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A regisztrált munkanélküliek számát összevetve a segélyben részülők számával megállapítható, hogy csak csekély számuk részesül segélyben, 4,3 6,8 %-uk. Ennek oka lehet egyrészt az, hogy az álláskeresők nem rendelkeznek az álláskeresési segély megállapításához szükséges munkaviszony időtartammal, másrészt pedig az, hogy a segély időtartamát kimerítették. A járadékra jogosultak számánál viszont ez az arány jóval magasabb, 12,6-17,7 % közötti számú táblázat - Járadékra jogosultak év nyilvántartott álláskeresők álláskeresési járadékra jogosultak fő fő % ,7% ,1% ,7% ,2% 2012 n.a. n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 21

22 A Szt. értelmében rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól aki egészségkárosodott személynek minősül, vagy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, vagy a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek év rendszeres szociális segélyben részesülők fő évesek %- ában Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési támogatás) fő munkanélküliek %-ában Azoknak a, akik 30 nap munkaviszonyt nem tudtak igazolni és az FHT jogosultságtól elesett Azoknak a, akiktől helyi önkormányzati rendelet alapján megvonták a támogatást n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, 22

23 Az aktív korúak ellátásában részesül személyek közül az aktív korú lakosság 4-5%-a részesült rendszeres szociális segélyen, míg a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (korábbi években bérpótló juttatás illetve rendelkezésre állási támogatás) a munkanélküliek %-a. Nem volt az elmúlt években olyan munkanélküli, aki a 30 nap munkaviszonyát nem tudta volna igazolni, ezért senkitől nem lett megvonva az aktív korúak ellátásra. A 30 nap munkaviszonyt nagyon sokan alkalmi munkával igazolták Lakhatás, lakáshoz jutatás, lakhatási szegregáció E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük. Az Mötv. az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) gazdálkodást. Feladata az önkormányzatnak a hajléktalanság megelőzése, és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettsége. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. E támogatás a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér vagy albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részlet, a közös költség illetve a tüzelőanyag költségeihez való hozzájárulást takarja. A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapján állapítható meg számú táblázat Lakásállomány év összes lakásállomány (db) bérlakás állomány (db) szociális lakásállomány (db) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok (db) 23

24 ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások ebből elégtelen lakhatási körülmények et biztosító lakások n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. A településen 387 lakás (családi ház) van, ebből 7 elégtelen lakáskörülményeket biztosító lakás. Szociális és bérlakás állománya az önkormányzatnak nincs. Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nincs a településen. A lakásállomány 2008 év óta lényegében nem változott. Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzet nem volt a településen évek óta, és a településen hajléktalan személy jelenleg nem él. 1 fő hajléktalanja volt a településnek, aki önhibájából lett hajléktalan. Ő az önkormányzat segítségével felvételt nyert Pécsre a Támasz Alapítvány Átmeneti Otthonába, ahol amíg nyugdíj ügye nem rendeződik az önkormányzat fizeti a napi egy meleg ebédjét. Lakásfenntartási támogatásban részesülők évről évre nő köszönve a jogszabályi változásnak. Az önkormányzat adósságcsökkentési támogatásban nem részesít senkit. 24

25 számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság év Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek Hajléktalanok n.a. n.a. Forrás: önkormányzati adatok számú táblázat - Támogatásban részesülők év lakásfenntartási támogatásban részesítettek adósságcsökkentési támogatásban részesülők n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH Tstar 25

26 A tavalyi évben többek között a gazdasági válság hatásaként több olyan család került abba a helyzetbe, hogy megelőzve lakóingatlanuk elárverezését külföldön kénytelen munkát vállalni, hogy a teljes eladósodást elkerüljék. Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatáson kívül egyéb támogatást e családok részére nem tud biztosítani Telepek, szegregátumok helyzete A település területén telep, szegregátum nincs. A belterületen lévő lakások 5,2 %-a komfort nélküli lakás, 33 %-a alapozással nem rendelkezik, mindegyik szilárd falazatú, az ingatlanok 100 % ivóvízzel, árammal, 75 %-a vezetékes gázzal ellátott. A településen csatornahálózat nincs. Külterületen nincs lakás számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete lakásállomány komfort nélküli lakások a belterületen komfort nélküli lakások a külterületen komfort nélküli lakások a nem szegregált lakóterületeken komfort nélküli lakások a szegregált lakóterületeken (db) aránya az összes lakásállományhoz viszonyítva (%) alapozással nem rendelkező lakások a belterületen alapozással nem rendelkező lakások a külterületen alapozással nem rendelkező lakások a nem szegregált lakóterületeken alapozással nem rendelkező lakások a szegregált lakóterületeken (db) aránya az összes lakásállományhoz viszonyítva (%)

27 szilárd falazattal nem rendelkező lakások a belterületen szilárd falazattal nem rendelkező lakások a külterületen szilárd falazattal nem rendelkező lakások a nem szegregált lakóterületeken szilárd falazattal nem rendelkező lakások a szegregált lakóterületeken (db) aránya az összes lakásállományhoz viszonyítva (%) vezetékes ivóvízzel ellátott lakások a belterületen vezetékes ivóvízzel ellátott lakások a külterületen vezetékes ivóvízzel ellátott lakások a nem szegregált lakóterületeken vezetékes ivóvízzel ellátott lakások a szegregált lakóterületeken (db) aránya az összes lakásállományhoz viszonyítva (%) árammal ellátott lakások a belterületen árammal ellátott lakások a külterületen árammal ellátott lakások a nem szegregált lakóterületeken árammal ellátott lakások a szegregált lakóterületeken (db) aránya az összes lakásállományhoz viszonyítva (%) vezetékes gázzal ellátott lakások a belterületen vezetékes gázzal ellátott lakások a külterületen vezetékes gázzal ellátott lakások a nem szegregált lakóterületeken vezetékes gázzal ellátott lakások a szegregált lakóterületeken (db) aránya az összes lakásállományhoz viszonyítva (%) csatornával ellátott lakások a belterületen csatornával ellátott lakások a külterületen csatornával ellátott lakások a nem szegregált lakóterületeken csatornával ellátott lakások a szegregált lakóterületeken (db) aránya az összes lakásállományhoz viszonyítva (%) Forrás: Önkormányzati adatok, TeIR, KSH adatbázis Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés Az egészségügyről szóló évi XLIV. Törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, - a fogorvosi alapellátásról, - az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, - a védőnői ellátásról, - az iskola-egészségügyi ellátásról. 27

28 A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik - a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, - biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, - folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása esetén lehetőségeihez képest saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedését meghozatalát, - együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. A szociálisan rászorultak az Szt.-ban foglalt szociális ellátásokra és szolgáltatásokra jogosultak. Ezek alapszolgáltatások és szakosított ellátások. Szociális alapszolgáltatás: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai és szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. a) Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés A településen állandó jelleggel háziorvos, fogorvos, védőnő nincs. E feladatokról az újpetrei székhellyel működő háziorvos, fogorvos és védőnői szolgálat gondoskodik. A háziorvos heti rendszerességgel rendel a településen. A háziorvos ellátja a gyermekeket is. A háziorvos ellátja az újpetrei iskolába járó gyermekek iskola-egészségügyi feladatait is számú táblázat Orvosi ellátás év Felnőttek és gyermekek részére tervezett háziorvosi szolgálatok Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok n.a. na. n.a. Forrás: TeIR, KSH Tstar Az Szt. természetbeni ellátásként biztosítja a rászorulók részére a közgyógyellátási igazolvány kiállítását. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A közgyógyellátás a szociális biztonság védelmének, illetve megőrzésének célját szolgálja azzal, hogy a szociálisan rászorultak részére az egészség megőrzésével és a betegséggel összefüggő kiadásokat kompenzálja. 28

29 számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők n.a. Forrás: TeIR, KSH Tstar számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek év ápolási díjban részesítettek n.a. Forrás: TeIR, KSH Tstar 29

30 Újpetre település a Siklósi szakrendelésekhez tartozik területileg, de a Pécsett lévő szakrendeléseket is igénybe veheti a lakosság, csak a megyeszékhelyre a beutazás nehezebb. Siklóson az alábbi szakrendelések működnek: nőgyógyászat, belgyógyászat, onkológia, urológia, bőrgyógyászat, ideggyógyászat, gyermekgyógyászat, ortophaedia, reumatológia, fül-orr gégészet, fizioterápia. A másik természetben biztosított ellátás az ápolási díj, amely a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. b) Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés A település lakossága a szűrések egyes fajtáihoz Siklóson is hozzájuthat, ezek a nőgyógyászati és onkológiai szűrések, de van olyan szűrés is amely csak Pécsett vehető igénybe, mint a tüdőszűrés, mammográfia. c) Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés A fejlesztő és rehabilitációs szolgáltatások fizioterapia, mozgásszervi terápiák Siklóson és Harkányi Gyógyfürdő Kórházban igénybe vehetők. d) Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése Az általános iskolások és óvodások közétkeztetését a vállalkozó szerződéssel oldja meg az önkormányzat. E szerződésben a vállalkozó kötelezettséget vállalt arra, hogy az ételek az életkornak megfelelők és tartalmazzák a 67/2007.(VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletében szabályozott, az adott korcsoportra vonatkozó energia- és tápanyagszükségletet. Az ételek nyersanyag összetételénél különös figyelemmel kell lenni a gyermekek fejlődésére, az egészséges táplálkozást biztosító tápanyagok felhasználására. A felnőtt étkezésnél, ha az étkeztetésben részesített személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az étkeztetés keretén belül az igénybevevő részére a konyháról diétás étkeztetést biztosítunk. 30

31 e) Sportprogramokhoz való hozzáférés A településen működik az Újpetrei Sportegyesület, ahol szervezett formában focizhatnak a gyerekek. A sportegyesület edzője a szervezett formán kívül rendszeresen foglalkozik azon gyerekekkel, akik nem kívánnak egyesületi tagok lenni, de szeretnek sportolni. f) Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokhoz való hozzáférés Az lakosság a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokhoz június 30-ig a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Siklósi Szociális Szolgáltató Központon keresztül jutott. A központ ellátta a házi segítségnyújtást, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, március 31-ig az idősen nappali ellátását. A központ keretein belül működött a idősek bentlakásos otthona július 1-vel a társulás megszűnik, a központ által ellátott feladatokat más módon kell ellátnia az önkormányzatnak. Az önkormányzat május 1-vel tagja a Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Központot fenntartó társulásnak, ahol is a házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatait veszi igénybe. A szociális étkeztetést az önkormányzat saját maga látja el. Az idősek nappali ellátásának társulás általi fenntartása után az önkormányzat nem tudta felvállalni, hogy az ellátást továbbra is biztosítja a lakosságnak. g) Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor A szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetésről, az egyenlő bánásmód követelményének megsértéséről nincs tudomásunk. h) Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és egészségügyi ellátás keretein belül Pozitív diszkrimináció a szociális és egészségügyi ellátás keretein belül nem volt Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása Újpetrén több civil szervezet működik, és két nemzetiségi önkormányzat. Az Újpetrei Ifjúsági Egyesület felkarolja a fiatalokat, rendezvényeket tart részükre, tagjai rendszeren látogatják az idős lakosságot. Az Újpetrei Sportegyesület keretén belül a fiatalok kiélhetek football szenvedélyüket, az Újpetrei Polgárőr Egyesület pedig a település közbiztonságának megteremtése céljából jött létre, de az utóbbi időben egyre kevesebb az aktív tag. Feladata az egyesület újbóli megszervezése, hisz az utóbbi időben a településen megszaporodott a betörések. A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tevékenységével hatékonyan vesz részt a település kulturális életében. A német és a cigány nemzetiségi önkormányzat minden évben segíti a rászoruló és hátrányos helyzetű családokat, programokat szervez a település minden rétegének. Az elmúlt hetekben a településen elszaporodott a lopások, betörések. Mivel a településen több olyan család is él, akinek tagjai többször voltak büntetve, ezért ezeket a betöréseket nem bizonyítottan a lakosság hozzájuk köti. Mivel ezek a cigány lakosság köréhez tartoznak, ez jelen pillanatban etnikai konfliktust jelent a településen. Az önkormányzat szervezésében a település lakossága évente minimum egy alkalommal társadalmi munkában vesz részt, ahol a települést virágosítják, a közterületeket tartják rendbe. 31

32 3.8. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek Közbiztonság romlása Polgárőr egyesület újjászervezése Romák részére kevés a munkalehetőség Romák esélyegyenlőségének biztosítása a foglalkoztatás terén képzés biztosításával, részükre munkaprogramokban való részvétel biztosítása 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A településen a 0-18 korú gyermekek 215 fő, ez összlakosság 19 %-át teszi ki. Ezen belül a 0-14 éves gyermekek 166 fő, a 0-18 korcsoport 77 %-a, az összlakosság 14 %-a. A gyermekek helyzetének vizsgálatánál elsőként néhány fogalmat és szabályozást kell áttekintenünk. A Gyvt.5..n) pontja értelmében a veszélyeztetettség olyan a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akadja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt.68. (1) bek.). A gyermekek védelme a gyermekek családban történő nevelkedésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. Ezek az alábbiak: Pénzbeli és természetbeni ellátások o rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény o rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény o gyermektartásdíj megelőlegezése o otthonteremtési támogatás o kiegészítő gyermekvédelmi támogatás A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások o a gyermekjóléti szolgáltatás o a gyermekek napközbeni ellátása o a gyermekek átmeneti gondozása 32

33 Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: o otthont nyújtó ellátás o utógondozói ellátás o területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések: o a védelembe vétel o a családba fogadás o az ideiglenes hatályú elhelyezés o az átmeneti nevelésbe vétel o tartós nevelésbe vétel o a nevelési felügyelet elrendelése o az utógondozás elrendelése Hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekké minősítés szabályai április 1-től változtak. E szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. Ugyanakkor halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az fentiek a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. a) Veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete A település 18 év alatti lakosságából 1-4 fő a védelembe vett gyermek, és veszélyeztetett kiskorú gyermek pedig 8-13 fő. Veszélyeztettség oka a család megélhetési problémái. 33

34 számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 év alatti védelembe vettek közül veszélyeztetett kiskorú gyermekek n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH Tstar b) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek évek óta nő, köztük tartósan beteg, fogyatékos gyermekek csökken. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 34

35 egy gyermek sem részesül, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban egyre több gyermek részesül. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban a beiskolázáshoz nyújtott támogatás számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 35

36 c) Gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők, aránya Az önkormányzatnak a szociális igazgatásról és ellátásról valamint a gyermekvédelmi helyi szabályairól szóló rendeletében nincs olyan ellátás szabályozva, amely a gyermek jogán helyi juttatásban részesítené a szülőt. c) Kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők, aránya A településen óvoda és iskola is működik. Az általános iskola január 1-től a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Siklósi Tankerülete fenntartásában van, az óvodát az önkormányzatok társulása tartja fenn. Az óvodában és az iskolában a gyermekek ingyen, illetve kedvezményesen étkezhetnek, ezen felül az önkormányzat átmeneti segélyként meghatározott összegű támogatást nyújt a gyermekek beiskolázásához illetve átvállalja a gyermekek tankönyveinek árát. Óvodáztatási támogatásban 7 gyermek részesült. Az önkormányzat évben részt vett a nyári gyermekétkeztetési programban, amikor is 17 gyermek, ingyenes étkeztetését biztosította a nyári szünetben. 36

37 számú táblázat Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők év Ingyenes étkezésben résztvevők óvoda Ingyenes étkezésben résztvevők iskola 1-8. évfolyam 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak évfolyam Ingyenes tankönyvellátásban részesülők Óvodáztatási támogatásban részesülők Nyári étkeztetésben részesülők n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TEiR, önkormányzat adatai e) Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek, aránya A településen minden gyermek magyar állampolgársággal rendelkezik Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége Visszautalva a 3.5 pontban leírtakra, a településen szegregált lakókörnyezet, telep nincs. A település iskolájába 94 fő jár, ebből 3 fő a sajátos nevelési igényű gyermekek, akiknek ellátása helyben történik számú táblázat Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége Intézmény OM azonosítója Iskola / Feladat-ellátási hely neve: Feladatellátási helyen tanulók (összes tanuló) A feladat-ellátási helyen tanulók közül az 1. szegregátum(ok)ban lakó tanulók A feladat-ellátási helyen tanulók közül a 2. szegregátum(ok)ban lakó tanulók A feladat-ellátási helyen tanulók közül a 3. szegregátum(ok)ban lakó tanulók Újpetrei Iskola Forrás: Járási tankerület, önkormányzati adatok 37

38 4.3. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. Ennek a feladatának az önkormányzat több önkormányzattal közösen, illetve társulások útján tesz eleget. a) Védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) A településen 1 fő védőnő van, aki ellátja Újpetre, Kiskassa, Peterd és Pécsdevecser település gyermekeit. A védőnőhöz 4 település tartozik, a 0-3 év közötti gyermekek a négy településen 5 éves adatokat figyelembe véve csökkenő tendenciát mutat, az utolsó évi adat 30 fő számú táblázat Védőnői álláshelyek év védőnői álláshelyek Egy védőnőre jutó gyermekek n.a. n.a. Forrás: önkormányzati adatok Egy védőnőre jutó gyermekek (fő) b) Gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok ) A településen sem háziorvos működik, aki ellátja a gyermekorvosi teendőket is. Ő látja el Újpetre gyermekein kívül Kiskassa, Peterd és Pécsdevecser községek gyermekkorú lakosságát is. 38

39 A háziorvos által ellátott gyermek ellátási esetek aránya több évet figyelembe véve 2,1-2,5 % közöttire tehető. A háziorvos látja el az iskola egészségügyi feladatokat is az Újpetrére járó általános iskolások vonatkozásában számú táblázat Gyermekorvosi ellátás jellemzői év Betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis/ok Háziorvos által ellátott személyek Gyermekorvos által ellátott gyerekek Felnőtt házi orvos által ellátott gyerekek n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: önkormányzati adatok c) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok A településen 0-7 éves korú speciális ellátást igénylő gyermek nincs. d) Gyermekjóléti alapellátás A településen nincs bölcsőde, és családi napközi. A gyermeklétszám nem indokolja ezen ellátások bevezetését és fenntartását. e) Gyermekvédelem A település 18 év alatti lakosságából 1-4 fő a védelembe vett gyermek, és veszélyeztetett kiskorú gyermek pedig 8-13 fő. Veszélyeztettség oka a család megélhetési problémái. f) Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások A településen krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások nincsenek, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy erre nincs is igény. g) Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés A település gyermekeinek egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős tevékenységhez a gyermekek elsősorban az óvodában és az iskolában jutnak hozzá. Az utóbbi években a Német Hagyományörző Egyesület nyári tábort szervez a helyben illetve a környéken lakó gyermekek részére. Az Ifjúsági Egyesület lehetőséget biztosít a fiatalok részére a szabadidő kultúrált eltöltésére, az Újpetrei Sportegyesület kereteiben belül pedig a sportigényüket elégíthetik ki. h) Gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv Ingyenes gyermekétkeztetésben az óvodában fő részesül. Általános iskolás korú gyermekek esetében ez a szám fő, 50 %-os kedvezményes étkeztetésben pedig 2-3 fő részesül. Ingyenes 39

40 tankönyvtámogatásban évenként gyermek részesül, ezen felül az önkormányzat átmeneti segélyként meghatározott összegű támogatást nyújt a gyermekek beiskolázásához illetve átvállalja a gyermekek tankönyveinek árát. Az idei évtől minden első osztályos tanuló ingyen kapja a tankönyveket. Az önkormányzat évben részt vett a nyári gyermekétkeztetési programban, amikor is 17 gyermek, a korcsoport 10 %-ának ingyenes étkeztetését biztosította. i) Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adta, civil érdekképviselők észrevétele Hátrányos megkülönböztetésről nincs adat. j) Pozitív diszkrimináció az ellátórendszerek keretein belül Pozitív diszkriminációról nincs tudomásunk A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyermekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben definícióját lásd a 4.pontban. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: a mozgásszervei, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral ( súlyos tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértő bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesíti, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minős sajátos nevelési igényűnek. A szegregáció leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban beleértve azt is, ha az elkülönítés rányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra való korlátozására, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat. Újpetrén óvoda és általános iskola működik. Az óvodát az Újpetre Község Önkormányzata, Kiskassa Község Önkormányzata, Peterd Község Önkormányzata és Pécsdevecser Község Önkormányzata által alakított Újpetrei Óvodai Intézményi Társulás tartja fenn július 1-től. Az 40

41 Az általános iskolát január 1-től a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Siklósi Tankerülete tartja fenn és működteti. Az általános iskola német nemzetiségi oktatást is ellát. Az óvoda 2 csoporttal működik, a jelenlegi gyermeklétszám indokolttá tenné újabb csoport indítását, de az elkövetkező 2 év mutatói alapján a gyermeklétszám csökken, ezért az önkormányzatok nem indítanak újabb csoportot. Az köznevelési törvény lehetővé teszi indokolt esetben a csoportban lévő gyermekek számának növelését. Helyhiány miatt egy gyermeket sem kellett elutasítani. Az egyik csoport német nemzetiségi. Az óvoda Újpetre, Kiskassa, Peterd és Pécsdevecser település óvodáskorú gyermekeit hivatott ellátni, de körzeten kívül, Vokányból és Palkonyából is járnak gyermekek az óvodába. A óvodában dolgozó pedagógus létszám megfelel a törvényi előírásoknak, jelenleg óvoda vezetői pályázat van kiírva, az elbírálásig egy óvónő van megbízva a vezető óvónői feladatok ellátásával. Az óvoda az utóbbi években teljes felújításon esett keresztül, az épület állaga és felszereltsége emeli a nevelés színvonalát számú táblázat - Óvodai nevelés adatai ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db Az óvoda telephelyeinek 1 Hány településről járnak be a gyermekek 6 Óvodai férőhelyek 50 Óvodai csoportok 2 Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól...h-ig): ig A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám Óvodapedagógusok 5 0 Ebből diplomás óvodapedagógusok 5 0 Gyógypedagógusok lét 0 0 Dajka/gondozónő 2 0 Kisegítő személyzet 0 0 Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. év 3-6 éves korú gyermekek óvodai gyermekcsoportok óvodai férőhelyek óvodai feladatellátási helyek óvodába beírt gyermekek óvodai gyógypedagógiai csoportok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 41

42 Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés, önkormányzati adatok számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves Összesen székhely Az intézménybe beíratott gyermekek lét Más településről bejáró gyermekek lét az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott gyermekek (az adott évből eltelt időszakra vetítetten) a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek lét a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek lét tagóvoda Az intézménybe beíratott gyermekek lét Más településről bejáró gyermekek lét az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott gyermekek (az adott évből eltelt időszakra vetítetten) a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek lét a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek lét Forrás: helyi adatgyűjtés, önkormányzati adatok számú táblázat - Óvodai körzethatár Óvodai körzetenkénti létszám és hh/hhh gyermekek megoszlása A körzetbe felvehető (ott élő) összes gyermekek A körzetbe felvehető (ott élő) összes hh gyermekek A körzetbe felvehető (ott élő) összes hhh gyermekek A körzet óvodáiba járó gyermekek összlét A körzetbe járó hh gyermekek lét A körzetbe járó hh gyermekek aránya a körzet óvodásainak összlétszámához viszonyítva (%) A körzetbe járó hhh gyermekek lét A körzetbe járó hhh gyermekek aránya a körzet óvodásainak összlétszámához viszonyítva (%) Körzet % 6 10% 42

43 Összesen % 6 10% Forrás: önkormányzati adatok Az általános iskola szintén Újpetre, Kiskassa, Peterd és Pécsdevecser települések gyermekeit fogadja, de járnak gyermekek Vokányból és Palkonyáról is az iskolába. Az iskola 8 osztállyal működik, a személyi feltételek megfelelnek a törvényi előírásoknak. Az iskolát az állam tartja fenn és a működteti is. Az iskola épülete az elmúlt években teljes felújításon ment keresztül köszönve a pályázati lehetőségeknek. Felszereltsége megfelel a XXI. századi iskola követelményeinek. Újpetrén kívül általános iskolába Siklósra és Pécsre járnak gyermekek számú táblázat - Általános iskolában tanuló tanév Általános iskola 1-4 évfolyamon tanulók Általános iskola 5-8 évfolyamon tanulók általános iskolások napközis tanulók fő fő fő fő % 2010/ / / ,9% 2013/2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH Tstar 13,8 % 22,2 % számú táblázat - Általános iskolák adatai tanév általános iskolai osztályok általános iskolai osztályok a gyógypedagógiai oktatásban általános iskolai feladatellátási helyek 1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen 1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen db 2010/ / / /2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 43

44 számú táblázat - Általános iskolások adatai el- és bejárás A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlét 150 Más településről bejáró általános iskolások lét 39 Más településre eljáró általános iskolások lét 98 Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek lét 11 Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek lét 10 Forrás: TeIR, önkormányzati adatok számú táblázat Iskolai körzethatár Hány körzet van a településen Iskolai körzetenkénti létszám és hh/hhh tanulók megoszlása 1 db A körzet általános iskoláiba járó tanulók összlét A körzetbe járó hh tanulók létszám a A körzetbe járó hh tanulók aránya a körzet tanulóinak összlétszámához viszonyítva (%) A körzetbe járó hhh tanulók tanulók létszám a A körzetbe járó hhh tanulók aránya a körzet tanulóinak összlétszámához viszonyítva (%) A körzetbe járó hh tanulók lét a település hh tanulóinak összlétszámához viszonyítva A körzetbe járó hhh tanulók lét a település hhh tanulóinak összlétszámához viszonyítva 44

45 % 21 22% 40% 83% Összesen % 21 22% Forrás: önkormányzati adatok számú táblázat - Iskola személyi feltételek Fő Hiányzó létszám Nem szaktanítást végző tanító 0 0 Szaktanítást végző tanítók 4 0 Szaktanítást végző tanárok 5 0 Gyógypedagógusok lét 1 0 Gyermekvédelmi felelős 0 0 Iskolaorvos 0 0 Iskolapszichológus 0 0 Kisegítő személyzet 3 0 Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok Az iskolában a évismétlők elenyésző, nagyon sok tanuló tanul tovább érettségeit adó intézményben. Az intézmény hátránykompenzáló programként biztosítja az alapfokú művészetoktatást helyben, a siklósi Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola szervezésében számú táblázat Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában tanév Évfolyamismétlők aránya (%) Magántanulók aránya (%) összlétszámon belül HHHtanulók körében összlétszámon belül HHHtanulók körében Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%) összlétszámon belül HHHtanulók körében 2008/2009 1, / / / / /2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Forrás: önkormányzati adatok 45

46 a) A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása Az óvodában a beiratott hátrányos helyzetű gyermekek csoportonként fő, a sajátos nevelési igényű gyermekek 4 fő számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása Székhely beíratott hátrányos helyzetű gyermekek lét az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott hátrányos helyzetű gyermekek (az adott évből eltelt időszakra vetítetten) fejlesztő foglalkozásba n részesülő hátrányos helyzetű gyermekek beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke k lét az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóa n hiányzott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (az adott évből eltelt időszakra vetítetten) fejlesztő foglalkozásba n részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Csoport Csoport Összesen A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermekek A csoportok összlétszámából a 7 évesnél idősebb gyermekek (ped. szakszolgálat véleménnyel) Tagóvoda nem releváns Összesen A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermekek A csoportok összlétszámából a 7 évesnél idősebb gyermekek (ped szakszolgálat véleménnyel) Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 46

47 adatgyűjtés A településen 15 fő a HHH-s gyermek, 49 fő HH-s, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermek. Sajátos nevelési igényű gyermek 4 fő. b) A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok stb) Az Újpetrén lévő óvodában és iskolában a vezetők és foglalkoztatottak létszámát a Nkntv. 2. számú melléklete tartalmazza, és e szerint az óvoda és iskola létdatai alapján gyógypedagógus és iskolapszichológus alkalmazása nem kötelező, az ellátotti létszám pedig az alkalmazásukat nem teszi indokolttá. c) Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció Az Újpetrén lévő oktatási és nevelési intézményekben integrált nevelés, oktatás folyik. Az intézményeken belül szegregáció nincs. d)az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések Az iskolában az elmúlt években a gyermekek 100 %-a elvégezte az általános iskola 8 osztályát, 63 %-uk szakiskola képzésben, 25 %-uk érettségit adó szakközépiskolai képzésre jelentkezett. A kompetencia mérés adatait áttekintve megállapítható, hogy az iskola tanulói a kisiskolák szintjén teljesítenek számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban tanév 8. évfolyamot eredményesen befejezettek / aránya a nappali rendszerű oktatásban fő % 2010/ / / /2014 n.a. n.a Forrás: önkormányzati adatok, tankerület adatai 47

48 48

49 számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele - telephelyi bontásban tanév Telephely Létszám Napközis Bejáró Hátrányos helyzetűek lét HH tanulók aránya az osztály létszámához viszonyítva Halmozottan hátrányos helyzetűek lét HHH tanulók aránya az osztály létszámához viszonyítva Sajátos nevelési igényű tanulók lét SNI tanulók aránya az osztály létszámához viszonyítva SNI tanulók számából a hhh tanulók Évismétlők Magántanulók Létszám, amelynek alapján integrációs normatívát igényelnek 1. évfolyam % 3 23% 2 15% évfolyam % 2 20% 2 20% évfolyam % 2 20% 0 0% évfolyam % 3 25% 0 0% évfolyam % 1 9% 0 0% évfolyam % 6 35% 0 0% évfolyam % 1 13% 0 0% évfolyam % 3 23% 0 0% Összesen: % 21 22% 4 4%

50 számú táblázat Kompetenciamérési adatok ISKOLA NEVE Országos kompetenciamérés eredménye Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga HHH tanulók átlaga Országos átlag Iskola átlaga HHH tanulók átlaga Országos átlag 6. évfolyam n.a. n.a. n.a. 8. évfolyam n.a. n.a. n.a. 6. évfolyam n.a. n.a. n.a. 8. évfolyam n.a. n.a. n.a. 50

51 számú táblázat Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton Gimnázium (%) Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%) Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) Nem tanult tovább (%) tanév összlétszámon belül HHHtanulók körében összlétszámon belül HHHtanulók körében összlétszámon belül HHHtanulók körében összlétszámon belül HHHtanulók körében összlétszámon belül HHHtanulók körében 2008/ / / / /2013 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Forrás: tankerület adatai 51

52 e) Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) A településen az alapfokú művészetoktatáson kívül más tehetséggondozó, hátránykompenzáló program nincs számú táblázat Hátránykompenzáló programok tanév tanodai program létszám HH/ HHH tanulók lét tehetséggondozó program HH/ HHH tanulók lét nyári tábor HH/ HHH tanulók lét Alapfokú művészetoktatás HH/ HHH tanulók lét 2008/ / / / / /2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: önkormányzati adatok, tankerület adatai 4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák Kevés a szabadidős program a gyermekek részére fejlesztési lehetőségek Szabadidős programok szervezése 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége E témakör elemzését megelőzően néhány fontos jogszabály, amely a nők esélyegyenlőségét szabályozza: az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és a férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 52

53 5.1. A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 12. -a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerőpiaci viszonyokat kell figyelembe venni. Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és a terhességet is. A foglalkoztatási, illetve munkaerő-piaci ellátásokban, szolgáltatásokban a nők ugyanúgy részesülhetnek mint a férfiak. Ezekről az ellátásokról a 3.3 pontban részletesen írtunk. a) Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében A település lakosságának fele nő. A munkavállalási korú nők aránya alacsonyabb a férfiak arányánál. A foglalkoztatottakat vizsgálva megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül az utóbbi években magasabb a nők aránya mint a férfiaké. A munkanélküli nők többsége elvégezte az általános iskolát, sőt többségük középiskolai, felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Tehát az alacsonya iskolázottság nem oka annak, hogy több a nők aránya a munkanélküliek között számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében év Munkavállalási korúak Foglalkoztatottak Munkanélküliek férfiak nők férfiak nők férfiak nők n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 53

54 Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő) foglalkoztatottak munkanélküliek munkavállalási korúak Nők foglalkoztatási helyzete (fő) foglalkoztatottak munkanélküliek munkavállalási korúak 54

55 b) Nők részvétele a foglalkoztatást segítő és képzési programokban A településen foglalkoztatást segítő és képzési program nincs. c) Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei A munkanélküli nők többsége az általános iskolát elvégezte, középiskolai végzettséggel, felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Tehát a településre nem jellemező a munkanélküli nők alacsony iskolai végzettsége számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei év Munkanélküli nők 8 általánosnál alacsonyabb végzettségű 8 általános szakiskola/szakmunkás-képző gimnázium érettségi főiskola egyetem n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés d) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltéséhez mindként nem képviselője alkalmas, azonos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nők alkalmazni, hisz az elmegy szülni, vagy a gyerekével táppénzre), az azonos munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében. A településen hátrányos megkülönböztetés miatt bejelentést nem tettek A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhely hiány; közintézményben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) E pontra vonatkozó jogszabályi környezetet és rendelkezéseket az Szt. valamint a Gyvt. adja. Az Szt a és a alapján valamint ennek helyi szabályozására kiadott helyi önkormányzati rendelet alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: - pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, - egyéb szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így a lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, 55

56 - természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. A szociálisan rászorultak az Szt.-ban foglalt szociális ellátásokra és szolgáltatásokra jogosultak. Ezek alapszolgáltatások és szakosított ellátások. Szociális alapszolgáltatás: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai és szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. A Gyvt. értelmében a gyermekek részére nyújtott támogatások. Pénzbeli és természetbeni ellátások o rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény o rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény o gyermektartásdíj megelőlegezése o otthonteremtési támogatás o kiegészítő gyermekvédelmi támogatás A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások o a gyermekjóléti szolgáltatás o a gyermekek napközbeni ellátása o a gyermekek átmeneti gondozása Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: o otthont nyújtó ellátás o utógondozói ellátás o területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések: o a védelembe vétel o a családba fogadás o az ideiglenes hatályú elhelyezés o az átmeneti nevelésbe vétel o tartós nevelésbe vétel o a nevelési felügyelet elrendelése o az utógondozás elrendelése 56

57 A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából fontos vizsgálni a gyermekek számára nyújtott napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférést. A gyermekek napközbeni ellátási megszervezhető- a gyermek életkorának megfelelően - bölcsődében, - hetes bölcsődében, - családi napköziben, - családi gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet keretében - nyári napközis otthonban - óvodában - iskolában Bölcsőde A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Családi napközi A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. Családi gyermekfelügyelet A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját otthonában. A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést. A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek. Házi gyermekfelügyelet A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani. 57

58 Alternatív napközbeni ellátás Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, - a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás, - a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez szükséges külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel. Óvoda Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. ) Általános iskola Az Nkntv. értelmében szeptember 1-étől az általános iskolában óráig kell megszervezni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. -ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg. A településen a 3 év alatti gyermek elenyésző, ezért, mint már korábban kifejtettük bölcsőde nem működik a településen és nincs is rá igény. Ezen felül családi napközi sincs a településen, az Újpetrén működő, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező óvoda férőhelyeinek lehetővé teszi a gyermekek ellátását. Az óvodában jelenleg 63 fő gyermek jár, de az elkövetkező években ez a szám drasztikusan lecsökken 50 fő alá. 5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások év 3 év alatti gyermekek a településen működő bölcsödék bölcsődei férőhelyek Önkormányzati egyéb működő családi napközik férőhelyek családi napközikben férőhelyek összesen

59 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 5.3. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe Újpetre településen működik védőnő hálózat. Az 1 fő védőnő ellátja Kiskassa, Peterd és Pécsdevecser és Újpetre település védőnői feladatait is, ezen felül ellátja a család- és nővédelmi gondozást is számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe év védőnők 0-3 év közötti gyermekek átlagos gyermekszám védőnőnként Egy védőnőre jutó gyeremekek (fő)

60 5.4. Nőket érő erőszak, családon belül erőszak A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb intézkedéseket a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXXII. törvény és a Büntető törvénykönyv tartalmazza. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak ismert eseteinek alulmarad a tényleges számtól, hisz a nők nagy része megfélemlítés miatt nem tesz feljelentést, vagy ha igen azt a későbbiek folyamán visszavonja. A településen családon belüli erőszakról nem érkezett feljelentés a rendőrséghez Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) Krízishelyzetben lévő nőről nincs tudomásunk. A település vonzáskörzetében nincs anyaotthon, sem önkormányzati sem alapítványi, egyházi fenntartásban. A legközelebbi anyaotthon a megyeszékhelyen, Pécsett található számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások év önkormányzati anyaotthon a településen önkormányzati anyaotthon a település 50 kmes körzetében Nem önkormányzati (egyházi, alapítványi) anyaotthon a településen Nem önkormányzati (egyházi, alapítványi) anyaotthon a település 50 km-es körzetében n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: helyi adatgyűjtés 5.6 Nők szerepe a helyi közéletben A férfiak és a nők azonos jogai érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. a nők résztvételére a helyi közéletben, politikában ezért van szükség. Újpetre község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 tagja nő. Az elmúlt választási ciklusban a nők részvételének aránya magasabb volt számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben év Képviselőtestület tagja Városi bíróság és ítélőtáblák vezetői Közgyűlések tagjai Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns 60

61 nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns Forrás: helyi adatgyűjtés 5.7. A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nincsenek, ezért felszámolásukra sem irányult kezdeményezés. 5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák Magasabb a képzettebb munkanélküli nők aránya fejlesztési lehetőségek Átképzési programok a munkanélküli nők részére 6. Idősek helyzete, esélyegyenlősége 6.1. Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl., aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.) A település lakói közül 167 fő 65 év feletti, ez az összlakosság 15 %-át teszi ki. A 65 év felettiekből 105 fő nő, 62 férfi. A település öregedési indexe átlagosnak mondható, azaz az utóbbi években, a 65 év felettiek ugyanannyi mint a 0-14 éves korosztályé. A halálozások viszont meghaladja az élve születésekét. A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény az alábbi nyugellátásokat biztosítja: - saját jogú- és - hozzátartozói nyugellátás. A saját jogú nyugellátás körébe tartozik: - az öregségi nyugdíj, - a rehabilitációs járadék. A hozzátartozói nyugellátás körébe tartozik: - az özvegyi nyugdíj, - az árvaellátás, - a szülő nyugdíj, - a baleseti hozzátartozói nyugellátások, valamint - özvegyi járadék. 61

62 A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek. Az ellátását a járási hivatal állapítja meg. A településen a nyugdíjban, nyugellátásban részesülők 58 %-a nő. Időskorúak járadékában az elmúlt években egy fő sem részesült. A nyugdíj átlagos összege 2011 évben a nők körében ,-Ft volt, a férfiaknál ,-Ft volt havonta számú táblázat Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők nemek szerint év nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők összes nyugdíjas n.a. n.a. Forrás: TeIR 6.2. Idősek munkaerő-piaci helyzete Az Flt. 24 -a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Álláskeresési segély jár annak az álláskeresőnek, aki munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani és a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó 62

63 öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv - kereső tevékenység miatt - megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, vagy az az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy megszüntetését követően három éven belül betöltötte a fenti életkort, és rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül. a) Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága A településen az éves korosztályban lévő munkanélküliek 5-7 fő, 61 év felett pedig nincs munkanélküli. A nyugdíjasok között a regisztrált vállalkozások 14. A településen nyugdíjasokat foglalkoztató munkahely nincs. b) Tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a településen A település közintézményeiben (óvoda, iskola, önkormányzat hivatala) nincs lehetőség c) Hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás területén A közfoglalkoztatás során hátrányos megkülönböztetésben nem részesül az idős munkavállaló számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén év Regisztrált munkanélküliek 55 év feletti regisztrált munkanélküliek Tartós munkanélküliek 55 év feletti tartós munkanélküliek fő fő % fő fő % % % % % % % % % 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR 63

64 6.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állami és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségügyi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és a helyzetüknek megfelelő szakosított ellátásban kell részesíteni. Szociális alapszolgáltatás: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai és szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. a) Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése A településen az alábbi szociális alapellátásokhoz juthatnak hozzá az idősek: - házi segítségnyújtás, igénybevevők 9 fő - szociális étkeztetés, igénybe vevők 60 fő Újpetrén a 64 évnél idősebb lakosság az össznépesség több mint 15 %-a. A településen nappali ellátást biztosító intézmény márciusáig volt, a többcélú kistérségi társulás megszüntette működését, az önkormányzat anyagi helyzete nem engedte meg a továbbiakban való fenntartását, mivel az intézmény működtetésére állami normatíva nincs. 64

65 számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak év 64 év feletti lakosság nappali ellátásban részesülő időskorúak fő fő % % % % % 2012 n.a. n.a. Forrás: helyi adatgyűjtés Az önkormányzat hivatalán keresztül rendszeresen tájékoztatja a településen lakó idős embereket az igénybe vehető szociális ellátásokról, szolgáltatásokról. A településen a háziorvos naponta rendel. Az egészségügyi szakellátások viszont csak Siklóson illetve Pécsett érhetőek el. A településen időkorúak járadékában a es években egy fő részesült, az utóbbi években senki nem veszi igénybe ezt a szociális ellátást számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők év időskorúak járadékában részesülők

66 n.a. Forrás: TeIR b) Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés Az önkormányzat minden évben megrendezi a nyugdíjas estet. A településen mozgókönyvtár működik, az idősek aktív könyvtár látogatók, az ő korosztályukban 10 fő a rendszeres látogató. A településen katolikus templom és református imaház van, az idősek hetente részt vesznek a szentmiséken és a lelkigyakorlatokon számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés év Mozielő adás látogatá sa Színházelőadás látogatása Múzeumi kiállítás megtekintése Könyvtár látogatása Közművelődési intézmény rendezvényén részvétel Vallásgyakorlá s templomban Sportrendezvényen részvétel alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom nem nem releváns releváns nem releváns nem nem releváns releváns nem releváns nem nem releváns releváns nem releváns nem nem releváns releváns nem releváns n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: helyi adatgyűjtés 66

67 c) Idősek informatika jártassága A megkérdezettek idősek 8-10 %-a ismeri a számítógépet, használni tudja, és az interneten is elszörfözik. Nincs olyan program a településen amely ennek a korosztálynak az informatikai tudását hivatott fejleszteni, de nincs is rá igény. Az internetet használó idősek az unokáiktól szerezték a tudásukat számú táblázat - Idősek informatikai jártassága év Összes megkérdezett Számítógépet használni tudók Internetet használni tudók fő fő % fő % ,2% 12 54,5% ,4% 15 42,9% ,5% 31 77,5% ,3% 45 81,8% 2012 n.a n.a. n.a. Forrás: helyi adatgyűjtés 6.4. Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen Mint már több résznél kifejtettük az önkormányzat évente megemlékezik a nyugdíjasokról, amikor műsoros estet rendez a számukra. Az önkormányzat minden éven megrendezi a falunapját, ahol az idősek korosztály is részt vesz. Nyugdíjas klub, dalkör nincs a településen. Az idősek klubja megszűnésével az idősek részére nincs állandó szervezett program. 67

68 6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok n.a. Forrás: helyi adatgyűjtés 6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák Szabadidős programok hiánya fejlesztési lehetőségek Szabadidős programok szervezése az idősek részére 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Fogyatékos személy: az aki érzékszervi- így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolj, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. 68

69 A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái A településen megváltozott képességű személyek 2 fő részesül számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők év megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők 2008 n.a n.a n.a n.a n.a. n.a. Forrás: TeIR a) Fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 69

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 67. szám 10853 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák 2. számú melléklet Nem kötelező táblák Tartalom Mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlőség... 2 1. számú táblázat - résztvevők...2 2. számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás 2007 33457 2008 34071 102% 2009 34385 101% 2010 34795 101% 2011 34562 99% 2012 34388 99% 2013 nincs adat #ÉRTÉK! 2014 nincs adat #ÉRTÉK! 2015

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez E LŐTERJESZTÉS a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok végrehajtásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán Város önkormányzata HEP -hoz készültek. A

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Fő Változás fő % 27 156 nők férfiak összesen nők férfiak 28 1585 12% nő 811 799 161 5% 5% 29 1613 12% -2 esek 38 21 162 99% -14

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL Tisztelt Szülők! A 2015-16-os tanévben is az alapfokú művészeti iskolában térítési díj, illetve tandíj ellenében vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást. Ha a tanuló

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Medgyesbodzás Község Önkormányzata - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdésében, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák

Részletesebben