ELŐTERJESZTÉS augusztus 30-án (kedden) órai kezdettel tartandó Képviselő-testületi ülésre. 1 ívr..'. napirendi pont

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS augusztus 30-án (kedden) órai kezdettel tartandó Képviselő-testületi ülésre. 1 ívr..'. napirendi pont"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS augusztus 30-án (kedden) órai kezdettel tartandó Képviselő-testületi ülésre 1 ívr..'. napirendi pont Előterjesztő: Szabó István, a PTÜK Bizottság elnöke Tárgy: Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Páty község Önkormányzat 3/2011 (11.24.) Kt. számú rendelet módosítását terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet módosítását a központi költségvetésből kereset kiegészítés jogcímen,lakossági víz csatorna támogatás, a normatíva lemondás miatti, a kiemelt előirányzatokon belül egyes tételek közötti, továbbá a szakfeladatok közötti és szakfeladaton belüli átcsoportosítások, valamint a Képviselő testület korábbi döntéseinek a tartalékból történő átcsoportosítása indokolja. A központi költségvetésből eredően e Ft- az átvett pénzeszközökből, saját bevételekből 868 e Ft növekedéssel számolunk. A szakfeladaton belül a kiemelt előirányzatok között vagy a kiemelt előirányzatokon belül történt átcsoportosításokat a felhasználáshoz igazítva, a teljesítésnek megfelelően kerül az előirányzat rendezésre. A központi támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek növekedéséből eredően a költségvetés főösszege: e Ft-tal nő. A személyi juttatások előirányzata a központi költségvetésből kereset kiegészítés jogcímen: 1189 e Ft-tal, a tartalékból 788 e Ft-tal, és a dologi kiadásból átcsoportosít jogcímen 331 e Fttal nő. Az alacsony jövedelműek kereset kiegészítése központi forrásból, a létszám növekedések bérelőirányzata saját költségvetésen belüli átcsoportosítás és a tartalék terhére A Bocskai István Általános Iskolánál napjától 0,5 fő gyógypedagógus státusz bérjárulék növekedés saját költségvetési átcsoportosításból és a tartalékból, a város község gazdálkodás szakfeladaton az idénymunkákra 2 fő bér és járulék növekedés a tartalék terhére. A járulékok előirányzata a tartalékból: 302 e Ft-tal nő. A dologi kiadások előirányzata: normatíva lemondás a kiemelt előirányzatok közötti átvezetés miatt csökken, a tartalékból való postaköltségre, Város község gazdálkodás üzemeltetési kiadására, lehajtó tervezés és a szabályozási és település rendezési terv fedezetére, és a Málta és Mélyárok utca víz katasztrófa helyzet rendezésére történő átcsoportosítások következtében e Ft-tal nő. Az átadott pénzeszközök előirányzata nőtt: 997 e Ft-tal: ellátottak támogatása 1203 e Ft-tal, Mozgáskorlátozottak Közlekedési támogatása 179 e Ft-tal, dologiból átcsoportosítás 35 e Ft növekedés és a posta költségre a szakfeladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt csökkenés -400 e Ft-tal Felhalmozási kiadások előirányzata nőtt: 779 e Ft-tal, az óvodai udvari játékokra támogatása jogcímen 250 e Ft-tal, a Művelődési Ház eszközfejlesztési pályázat eszközök vásárlására 479 1

2 e Ft, Iskolánál dologiból felhalmozási kiadásra átcsoportosítás számítástechnikai eszközök vásárlásának előirányzat növelésére 50 e Ft A rendelet melléklete tartalmazza a bevételei és kiadási előirányzatok változásait. Az előterjesztést a PTÜK Bizottság megtárgyalta és az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadását terjeszti a tisztelt Képviselő-testület elé. Rendeletalkotási javaslat Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a /2011. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról. Szabó István PTÜK Bizottság elnöke 2

3 Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011. ( ) önkormányzati rendelete Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet módosításáról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 27.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 3/2011. (11.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: I. Módosító rendelkezések 1. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A Képviselő-testület az Önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadásai és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg." 2. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) személyi jellegű kiadások: ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) speciális célú támogatások: ezer forint, f.) kölcsön ezer forint g.) hitel törlesztés ezer forint h) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások ezer forint." 3. A Rendelet 9. (1) bekezdés a.) és b.) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 114,5 fő." 4. A Rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 11 ( 1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék e Ft ( 2 ) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék e Ft 5. A Rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. A Polgármesteri Hivatal 2011 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg." 6. A Rendelet 14. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1

4 ,(1) A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: ezer forint, d) tartalék: ezer forint, e) hitel: ezer forint, f.) átadott ezer forint, g.) kölcsön ezer forint, h.) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások ezer forint." 7. A Rendelet 17. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 17. a.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az általános tartalék ezer Ft, b.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a céltartalék ezer Ft." 8. A Rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. A Képviselő-testület a Bocskai István Általános Iskola nevű költségvetési szervének a évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg." 9. A Rendelet 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 19. -ban meghatározott szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) speciális célú támogatások: 35 ezer forint, J) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 400 ezer forint." 10. A Rendelet 22. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselő-testület a 19. -ban meghatározott szerv évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát év szeptember 1. napjától 0,5 fő létszámbővítéssel az alábbiak szerint állapítja meg b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő. 11. A Rendelet 25. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 25. A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda nevű költségvetési szervének a évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg." 12. A Rendelet 26. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2

5 26. A 25. -ban meghatározott szerv évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 25. melléklet tartalmazza." 13. A Rendelet 27. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 25. -ban meghatározott szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) speciális célú támogatások: ezer forint, J) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások ezer forint." 14. A Rendelet 29. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 29. A 25. -ban meghatározott szerv év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 29. melléklet tartalmazza." 15. A Rendelet 30. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 30. A 25. -ban meghatározott szerv költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 30. melléklet tartalmazza." 16. A Rendelet 31. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 31. A Képviselő-testület a Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár nevű költségvetési szervének a évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg." 17. A Rendelet 32. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 32. A 31. -ban meghatározott szerv évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 31. melléklet tartalmazza." 18. A Rendelet 33. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 31. -ában meghatározott szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: ezer forint, j) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 1292 ezer forint." 19. A Rendelet 33. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3

6 (3) A 31. -ban meghatározott szerv évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 33. melléklet tartalmazza." 20. A Rendelet 35. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 35. A 31. -ban meghatározott szerv év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 34. melléklet tartalmazza."' 21 A Rendelet 36. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 36. A 31. -ban meghatározott szerv költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 35. melléklet tartalmazza." 22. A Rendelet 37. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 37. A Képviselő-testület az Egyéb Szakfeladatainak a évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg." 23. A Rendelet 38. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 38. A 37. -ban meghatározott szerv évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 36. melléklet tartalmazza." 24. A Rendelet 39. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 37. -ában meghatározott szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) speciális célú támogatások: ezer forint, f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások ezer forint." 25. A Rendelet 39. (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (3) A 37. -ban meghatározott szerv évi felújítási előirányzatait felújítási célonként a 24. melléklet rögzíti. (4) A 37. -ban meghatározott szerv évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 39. melléklet rögzíti." 26. A Rendelet 41. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 41. A 37. -ban meghatározott szerv év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 40. melléklet tartalmazza." 4

7 27. A Rendelet 42. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 42. A 37. -ban meghatározott szerv év költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 41. melléklet tartalmazza." 28. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 29. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 30. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 31. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 32. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 33. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 34. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 36. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 14. melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 37. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 15. melléklete a 9. melléklet szerint módosul. 38. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 16. melléklete a 10. melléklet szerint módosul. 39. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 17. melléklete a 11. melléklet szerint módosul. 40. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 20. melléklete a 12. melléklet szerint módosul. 41. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 21. melléklete a 13. melléklet szerint módosul. 42. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 24. melléklete a 14. melléklet szerint módosul. 41. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 25. melléklete a 15. melléklet szerint módosul 5

8 42. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 26. melléklete aló. melléklet szerint módosul. 43. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 28. melléklete a 17. melléklet szerint módosul. 44. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 30. melléklete a 18. melléklet szerint módosul 45. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 31. melléklete a 19. melléklet szerint módosul. 46. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 32. melléklete a 20. melléklet szerint módosul. 47. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 35. melléklete a 21. melléklet szerint módosul. 48. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 36. melléklete a 22. melléklet szerint módosul. 49. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 37. melléklete a 23. melléklet szerint módosul. 50. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 38. melléklete a 24. melléklet szerint módosul. 51. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 39. melléklete a 25. melléklet szerint módosul. 52. A Páty Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 41. melléklete a 26. melléklet szerint módosul. II. Záró rendelkezések 53. (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Székely László polgármester Záradék: E rendelet 2011 napján kihirdetésre került. Dr. Guba Zsolt jegyző Dr. Guba Zsolt jegyző 6

9 melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Onkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei

10 31 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele \ 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8

11 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

12 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások, kölcsön Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) Tartalék Beruházási hitel törlesztése

13 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként A B 1 Felújítási cél megnevezése Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege 2 Iskola utca Óvoda ablak csere Viziközmű felújítása Melegítő konyha kialakítása Ravatalozó vizesblokk kial Óvoda (Rákóczi u.56.) kialakítás Összesen T 11

14 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított - felhalmozásikiadási előirányzat 2 Hivatal részére számítógépek, laptop, monitorok Pénzügyi program Iskolai számítógép kerékpártároló Óvoda nyilvántartó program 34 7 Művelődés Ház számítógép Művelődési Ház sátor, egyéb eszközök csapadékvíz elvezetés Belvízrendezés Iskola befejezése ovi udvari játékok útépítés védőnői program számítógép vás vákumos csatorna hálózat kivált Hivatal fénymásoló beszerzés Óvoda új csoportszoba berendezése Óvoda fénymásoló Pályázati önrész műfüves sportpálya Összesen

15 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja A B C D E F G H 1 Belső Inanszírozás Külső finanszírozás 2 A hiány finanszírozásának módja sze- összesen Ösz- Mind- Műk. Felh. Műk. Felh. Össze- célú célú célú célú sen sen 3 Pénzmaradvány igénybevétele (4+5) 4 - Pénzmaradvány igénybevétele 5 - Betét visszavonás 6 Finanszírozási célú műveletek (7+8) 7 - Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése > 8 - Hitelek felvétele 9 Finanszírozás összesen (3+6) 13

16 6. melléklet a,/2011. (.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban A B c D E F G H 1 Elő- A többéves kihatással irányzat Előirányzatok éves bontásban 2 leg járó feladat és megnevezése egyen Össz. Bevételi előirányzat 3 OTP hitel törlesztés (tőke) OTP hitel törlesztés 7 (kamat) 8 9 Garantiqa Hitelgarancia 10 Zrt Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 14 Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 17 Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 20 Egyenleg

17 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Összesen

18 melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 4 16

19 31 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (i+ii+m+iv+v+vi) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 17

20 70 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) - 71 Összesen (A+VII+B):

21 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások átadott Speciális célú támogatások, kölcsön Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) Tartalék Beruházási célú hitel törlesztés

22 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított - felhalmozásikiadási előirányzat 2 számítógépek, laptop, monitorok Pénzügyi program Összesen

23 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja A B C D E F G H 1 Belső: finanszírozás Külső finanszírozás A hiány finanszíro- Mindösszesen Műk. Felh. Összesen célú célú sen Műk. Felh. Össze- 2 zásának módja célú célú 3 Pénzmaradvány igénybevétele (4+5) 4 - Pénzmaradvány igénybevétele 5 - Betét visszavonás 6 Finanszírozási célú műveletek (7+8) - Értékpapír kibocsátása, értékpapír érté- > 7 kesítése 8 - Hitelek felvétele 9 Finanszírozás összesen (3+6) 21

24 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Bocskai István Általános Iskola költségvetési szerv évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 22

25 31 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből társadalombiztosítási.alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VL Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 23

26 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

27 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Bocskai István Altalános Iskola költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

28 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Bocskai István Altalános Iskola, költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Összesen

29 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 27

30 31 IV. Támogatásértékű bevételek 32 Támogatásértékű működési bevételek 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 28

31 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

32 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Speciális célú támogatások Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

33 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként A B C Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Módosított - felhalmozásikiadási előirányzat 1 nyilvántartó program 34 2 új csoportszoba berendezése fénymásoló kerti játékok 250 Összesen

34 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként i A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Összesen

35 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár költségvetési szerv évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél'szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások Onkorm. költségvetési támogatása 13 Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzátok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás / 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 33

36 31 IV. Támogatásértékű bevételek 32 Támogatásértékű működési bevételek 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 40 igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására 42 szolgáló pénzforgalom nélküli bevéte- lek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele

37 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

38 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Művelődési Ház Iskolai és községi Könyvtár költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Speciális célú támogatások 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

39 21. melléklet a.../2011 ( ) önkormányzati rendelethez A Művelődési ház, Iskolai és községi Könyvtár költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Összesen

40 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az egyéb szakfeladat költségvetési szerv évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Onkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkonnányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei

41 31 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékü működési bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 39

42 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

43 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az egyéb szakfeladat költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

44 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként A B 1 Felújítási cél megnevezése Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege 2 Viziközmű felújítása Melegítő konyha kialakítása Ravatalozó vizesblokk kial csoportszoba kialakítás (Rákóczi u.56) Összesen

45 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként. 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított - felhalmozásikiadási előirányzat 2 csapadékvíz elvezetés Belvízrendezés Iskola befejezése ovi csoportszoba útépítés védőnői program számítógép vás csapadékvíz hálózat kivált Pályázati önrész műfüves sportpálya Hiv. fénymásoló beszerzés Összesen

46 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, kezelése Települési hulladék begyűjtése Lakó és nem lakóépület építése Útépítés Villanyszerelés Víz,-gáz,-légkond.szerelés Gépjárműjavítás, karbantartás Közutak, hidak üzemeltetése Folyóirat időszaki kiadvány Biztosítás, viszontbizt., Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Médiareklám Építményüzemeltetés Egyéb takarítás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Adó, illeték kiszabása, beszedése Onkorm.közbesz.elj.lebony Közvilágítás Város,-község gazdálk.m.n.s Önkorm.kist.elsz Önkorm.m.n.s.nemzetközi kapcs Család- és nővéd.eü.gond Ifjúság eü gondozás Fertőző megb.megelőz.járvány Rendszeres szoc. segély Lakásfennt.támog.norm.alapon Helyi lakásfenntartási támog Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt.alapon

47 Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önk.eseti pénzb.ell Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Szociális étkezők Jelzőrendszeres házi segíts.ny Önkorm.ifjúsági 400 kezd.prog.tám Civil szerv.működési támog Civil szerv.progr.egyéb támog Közcélú foglalkoztatás Bérpótló jutt.jog.hosszútávú fogl Versenysport tevék.támog Köztemető fenntart.,működt Önk igazg.feladati Összesen

1. melléklet a 6/2012 (III.29.) önkormányzati rendelethez. Adatok ezer Ft-ban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3

1. melléklet a 6/2012 (III.29.) önkormányzati rendelethez. Adatok ezer Ft-ban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 1. melléklet a 6/2012 (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hunya Község Képviselőtestületének 2010. szeptember 1.-i rendes ülésére, az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! A következőkben

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel 632.863 e Ft Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel 120.979 e Ft

A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel 632.863 e Ft Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel 120.979 e Ft Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (IX.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.02.) rendelet módosításáról Nyírábrány

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben 2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Az R. 1-8 számú mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletek lépnek.

Az R. 1-8 számú mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletek lépnek. Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.25.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.10.)Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny Község

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (XI. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2012. (IX. 20.) ÉS A 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3..

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3.. Bekecs Község Önkormányzatának 3/2007.(I.30.) számú Rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról A R. 2.,-a az alábbiak

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Egyházasfalu

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS BEVÉTEL

Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS BEVÉTEL 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 1. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS Címszám 1. Címnév Polgármesteri Hivatal Előirányzat csoport Működési kiadások Kiemelt előirányzat neve Személyi

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2011.(V.09.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011.(V.09.)

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 ATKÁR KÖZSÉG

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú Szatymaz Község Képviselőtestületének 19/009. (XI.6.) számú rendelete Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét / a továbbiakban:

Részletesebben

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét /

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012.(X.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

13/2009. (VIII.31.) /2009. (II.23.)

13/2009. (VIII.31.) /2009. (II.23.) 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009. (VIII.31.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Rendelete. a évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról

Rendelete. a évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról Tervezet Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV...) önkormányzati Rendelete a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról Mátramindszent Község

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

3. (1) Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

3. (1) Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.02) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) Rendelet módosításáról Mátramindszent Község Önkormányzata

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról Mátramindszent Község Önkormányzata

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend 1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3 Közutak,

Részletesebben

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna község

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben