REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NOVEMBER 18. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2008. NOVEMBER 18. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NOVEMBER 18. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ

2 REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Rendkívüli tájékoztató november 18. Tekintettel a PSZÁF J-III 200/2008. számú határozatára, - mellyel a Felügyelet november 7. napján 10 forgalmazási napra egységesen felfüggesztette valamennyi nyílt végű ingatlanalap befektetési jegyeinek forgalmazását, beleértve a Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Jegy forgalmazását is - a Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt. ezúton tájékoztatja a Reálszisztéma NyíltvégűIngatlanbefektetési Jegy tulajdonosait a Reálszisztéma NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap likviditási helyzetéről, portfóliójának összetételéről, főbb kockázatokról és a befektetési jegyek vételi és visszaváltási feltételeiről. I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Letétkezelő: MKB Bank Zrt Budapest, Váci u. 38. Forgalmazó: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Ingatlanértékelő: EURO-IMMO Expert Kft Budapest, Nagymezőu. 4. Könyvvizsgáló: SALDO Könyvvizsgáló és VagyonértékelőKft Budapest, Gyakorló u. 4/E. I/6. Felelős: Csizmadiáné Hegedűs Ilona könyvvizsgáló II. Alap neve: REÁLSZISZTÉMA NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap Alap típusa és futamideje: nyílt végű, nyilvános, határozatlan futamidejű ingatlanforgalmazó alap PSZÁFlajstromozási szám: A bejegyzés időpontja: október 03. III. A nettó eszközérték és a hozam alakulása január 01-én db befektetési jegy volt forgalomban. A félév során db befektetési jegy került értékesítésre, mindösszesen ,- Ft névértékben és db visszaváltásra, mindösszesen ,- Ft névértékben. Így az Alap által forgalomba hozott ingatlanbefektetési jegyek száma november 10-én: db, össznévértékük ,- Ft. A nettó eszközérték november 10-én Ft, az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2, Ft. Az Alap tőkenövekménye, azaz a november 10-i nettó eszközértéknek a befektetési jegyek fordulónapi névértékét meghaladó része mindösszesen Ft. Az alap eddigi működése 1 során 9,30 2 éves nettó hozamot ért el október június 30. (2000-ben 20,66%, 2001-ben 13,77%, 2002-ben 10,07%, 2003-ban 8,60%, 2004-ben 10,43%, 2005-ben 7,12%, 2006-ban 6,42%, 2007-ben 7,14%) 2

3 Az Alap és referenciaindexének hozamadatai az elmúlt 5 évben Év Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap BIX % 10.42% % 12.57% % 9.01% % 7.50% % 7.83% Az alap az elmúlt egy évben november 10. és november 10. között évi 7,64% hozamot ért el. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA I-X. hónapban (Ft) 2,05 1,95 1,85 1,75 1,65 1,55 1,45 1,35 1,25 1, REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA I-X. hónapban (Ft) A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére. 3

4 2008. november 10-én a nettó eszközértékben megjelőeszközök nagyságrendje Eszközök Értékük a portfolióban (ezer Ft) Ingatlanok Beruházások Állampapírok és pénzeszközök Követelések Összesen: Ebben az évben a jegybanki alapkamat és a pénzpiaci kamatok mérsékelten növekvőmajd stagnáló, azután októbertől hirtelen növekvőtendenciát mutattak november 10-én a nettó eszközértékben megjelenőköltségek összetétele Költségek Adatok (E Ft-ban) Alapkezelési díj Forgalmazási és ép.szlavezetési díj 495 Ingatlanértékelői díj 377 Költségvetéssel szembeni köt Óvadék Értékpapír felügyeleti díj 103 Könyvvizsgálói díj 278 Közös ktg. 88 Ingatlanügynöki díj 15 Számlavezetési és utalási díj 4 Költségek,ráfordítások összesen: Az Alapot terhelőköltségek legnagyobb részét az alapkezelési díj, forgalmazási díj, értékpapírszámlavezetési díj, ingatlan fenntartási költségek és adók, illetékek adják. A költségvetéssel szembeni kötelezettség évvégén összevezetésre kerül a költségvetési követeléssel. 4

5 IV. A befektetési jegy forgalom alakulása november 10-ig 2008-ban újonnan kibocsátott és visszaváltott befektetési jegyek mennyisége havi bontásban Megnevezés értékesített befektetési visszaváltott befektetési jegyek (db) jegyek (db) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október ban az első10 hónap során a visszaváltások száma továbbra is folyamatosan meghaladta az eladások számát a kedvezőtlen pénzpiaci környezet miatt. A befektetési jegy eladások elsősorban a nyugdíj előtakarékossági számla előnyeinek köszönhetőek. V. Alap likviditása és likviditási intézkedési terve Az Alap likviditását az elmúlt 10 hónap során az értékpapírok és bankbetétek folyamatosan biztosították, november 10-én 13% volt az Alap likvid eszközeinek aránya, így az Alap likvid eszközei a törvényben előírt 15% alá csökkentek november 10-én-i likvid eszközök részletezése: (adatok ezer forintban) Megnevezés Adatok D D D D D DKJ összesen: A090424E A100824D A110422C Államkötvények összesen: Értékpapírok összesen: Folyószámla egyenlege M indösszesen: Az AlapkezelőZrt. igazgatósága folyamatosan figyelemmel kíséri az Alap likvid eszközeinek állományát. Így regisztrálta az Alap likvid eszközeinek folyamatos, de nem intenzív csökkenését. Az Igazgatóság lépéseket tett, illetve tesz az ingatlan-értékesítésekre, illetve javaslatot tett a BAMOSZ felé az ingatlanalapok likviditását segítőintézkedésekre. 5

6 Banki hitelfelvételre a jelenlegi pénzpiaci szituáció, a banki hitelkihelyezések visszafogása, illetve a nyílt végűingatlanalapok csaknem mindegyikénél jelentkezőlikviditási problémák miatt nem látunk reális lehetőséget. A drasztikus jegybanki alapkamat emelés és a pénzpiaci körülmények miatt a hitelforrások irreális kamatköltsége ugyanakkor rendkívüli módon terhelné az alap nettó eszközértékét. A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alapnak az eddigiekben nem volt szüksége hitelfelvételre, így semmineműhitelállománnyal nem rendelkezik. Amennyiben a visszaváltások jelentősen nem növekednének, akkor az Alap likviditása továbbra is biztosítható lenne január 31. és október 31. között a likvid eszközök állománya (lásd alábbi táblázat) E Ft-tal csökkent. A jelenlegi - a november 18-i állapot szerinti likvid eszközállomány E Ft -, illetve a közeljövőben tervezett eszközértékesítések bevétele nyújt, illetve nyújthat fedezetet a visszaváltásokra. REÁLSZISZTÉMA NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap Likvid eszközök (hó végi adatok ezer forintban) Megnevezés Likvid eszközök Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október

7 VI. A hazai ingatlanpiac évi alakulása, ingatlanpiaci kockázatok részletezése Az ingatlanpiacot illetően Magyarország jelenleg viszonylag szerencsés helyzetben van, az utóbbi évek ingatlanpiaci tendenciái miatt. A mögöttünk álló 2-3 évben a hazai ingatlanpiac fejlődése ugyanis jelentősen elmaradt a régió más országaitól. Míg a legtöbb közép- és kelet-európai piacon elszálltak a lakásárak, a magyar lakáspiacon reál szinten gyakorlatilag stagnálás volt jellemző. A különbség nemcsak a lakóingatlan piacon jelentkezett, hanem az üzleti célú ingatlanok árazásában is a lakáspiaci szituáció összességében tetten érhetővolt. A prémium kategóriába tartozó és a jól kiadható ingatlanok áremelkedése volt markánsabb. Erőteljes volt a szegmentálódás, amely tendencia várhatóan tovább folytatódik. A pénzpiaci válság várható negatív hatásait még reálisan nagyon nehéz megbecsülni. Az értékcsökkenés is veszély a fentiekben leírtak ellenére, de inkább a piacképesség csökkenésén van a hangsúly. Sok esetben a likvidációs kényszer beléphet, amelynek következtében az érték alatti áron történőeladások megjelenhetnek. Azok a befektetők, akiknél nem lép fel az eladási kényszer és jó ingatlanportfólióval rendelkeznek hosszú távon kedvező végeredménnyel jöhetnek ki a várható helyzetből. Bízunk abban, hogy a mostani pénzügyi válságnak el őremutató, pozitív hatásai is lesznek. Elősegíthet egy olyasféle szelekciót, amely a minőségi fejlesztések irányába viszi el a piacot. A gyenge minőségre minden valószínűség szerint csökken a kereslet, a jó adottságú ingatlanok pedig akár közép távon is felértékelődhetnek. A lakáspiac területén látjuk a legnagyobb kockázatokat. Bár a lakáspiac szakértői vélemények szerint is nem túl árazott, sőt bizonyos hányadában alul árazott, ennek ellenére a lakáshitelek nyújtásának várható szigorodása a keresletet erőteljesen mérsékelheti. A folyamatban lévőingatlan-projektek is nagy kockázatot jelenthetnek. A banki hiteleknél új helyzetet teremtett a október 22-i három százalékpontos jegybanki kamatemelés, amely a forinthitelek jelentős mértékű drágulásán keresztül az ingatlanfinanszírozásokra is negatívan hat. Az országkockázat kezelésével (IMF hitel, EKB keret), az államháztartás kiegyensúlyozott finanszírozásának biztosításával ugyanakkor a kamatszint érdemi rövid távú csökkenése prognosztizálható, amely az ingatlanpiac számára is rendkívüli fontossággal bír. 7

8 VII. A REÁLSZISZTÉMA Nyíltvégű portfoliójának alakulása Ingatlanbefektetési Alap A Reálszisztéma Befektetési Alapkezelõ Zrt második felében indította el nyilvános forgalomba hozatal útján a Reálszisztéma NyíltvégűIngatlanbefektetési Alapot, amellyel az ingatlanpiacban rejlő, rövid- és hosszútávon is kedvezőhozamlehetőségeket kívánja a befektetők számára realizálni. Az Alap befektetési politikájának megfelelően ingatlanportfolióját Budapestre koncentrálva a következőtípusú ingatlanokból alakítja ki: a) Belvárosi lakások, amelyek irodai vagy kereskedelmi célra is hasznosíthatók. b) Fővárosi és a főváros vonzáskörzetében elhelyezkedőépítési telkek, amelyek 4-8 lakásos társasházak, illetve közepes volumenűintézményi létesítmények beépítésével hasznosíthatóak. c) Belvárosi kis- és közepes méretűüzlethelyiségek, amelyek kedvezőbérleti díjak mellett adhatók ki. d) A főváros vonzáskörzetében elhelyezkedőüzleti, kereskedelmi célú kis és közepes méretű létesítmények, amelyek kedvezőbérleti díjak mellett hasznosíthatók. REÁLSZISZTÉMA NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap portfoliójának szektoronkénti megbontása és értéke november 10-én Ingatlan tipusa Értéke én (Ft) Értéke én (Ft) % -os megoszlás Piaci érték % én os változása* Budapest és környéke lakóingatlan % 0.31% irodaingatlan % 3.73% ker-i ingatlan % 5.84% telek % 0.14% egyéb ingatlan % 0.00% Vidék egyéb ingatlan % 0.00% M indösszesen: % 2.71% *Az ingatlanok zárónapi és kezdőnapi piaci értékének különbsége csökkentve az időszaki kivezetett értéknövelő beruházásokkal és növelve az eladott ingatlanok értékével, osztva az ingatlanok időszak eleji nettó eszközérték szerinti értékével november 10-én az Alap tulajdonát képezőingatlanok 78,5%-a Budapest és környékén helyezkedett el. Az ingatlanok 44%-át kereskedelmi funkciójú ingatlanok alkották - melyek bérbeadottsága az év során 100%-os volt - 26%-a telek, 6%-a iroda, 3%-a lakóingatlan, 21%-a egyéb elsősorban üzleti-ipari ingatlan volt. Az év során egy telek és egy lakás értékesítése kapcsán két ingatlan került ki a portfolióból, csökkentve ezzel a hasznosítatlan ingatlanok számát. Az Alapkezelőaz Alap likviditási intézkedési tervnek megfelelően további ingatlanok elsősorban belvárosi üzleti ingatlanok eladását tervezi még lehetőség szerint az év végéig. Ezen belvárosi nívós üzletek mobilizálhatók rövid idő alatt a legnagyobb eséllyel. Az Alap portfoliójának jelenleg 82%-át alkotják ingatlanok. 8

9 VII. REÁLSZISZTÉMA NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap portfoliójának összetétele november 10-én MEGNEVEZÉS Hrsz. Bérbeadható nettó terület m2* Funkció szerinti besorolás Földrajzi besorolás Építés és használatbav étel éve Utolsó felújítás éve Tervezett tartási időtáv INGATLANOK Bérbeadás céljából vásárolt építmények Lakások és irodák Budapest, V.,ker. Kossuth L. u. 4. II/ /0/A/39 88 lakóingatlan Bp. és környéke rövid táv Budapest, V.,ker. Kossuth L. u. 4. II/ /0/A/37 78 irodaingatlan Bp. és környéke közép táv Budapest, V.,ker. Kossuth L. u. 4. II/ /0/A/ irodaingatlan Bp. és környéke közép táv Budapest, V.,ker. Kossuth L. u. 4. I/ /0/A/25,26, 24258/0/A/ lakóingatlan Bp. és környéke rövid táv Budapest, V.,ker. Kossuth L. u. 4. I/4., I/5, I/3A irodaingatlan Bp. és környéke közép táv Ipari és kereskedelmi létesítmények Budapest, V.,ker. Váci u /0/A/3 44 ker-i ing. Bp. és környéke rövid táv Budapest, V.,ker. Váci u /0/A/4 90 ker-i ing. Bp. és környéke rövid táv Budapest, VIII.,ker. József krt /0/A/6 277 ker-i ing. Bp. és környéke rövid táv Bp., VI.ker. Bajcsy-Zs. u. 45, fszt 29142/0/A/ ker-i ing. Bp. és környéke rövid táv Bp., VI.ker. Bajcsy-Zs. u. 45, galéria 29142/0/A/ ker-i ing. Bp. és környéke rövid táv Bp., VI.ker. Bajcsy-Zs. u. 45, pince 29142/0/A/1 314 ker-i ing. Bp. és környéke rövid táv Halásztelek, Rákóczi út ker-i ing. Bp. és környéke hosszú táv Halásztelek, Rákóczi út ker-i ing. Bp. és környéke hosszú táv Dabas, Vasút u Értékesítés céljából vásárolt építmények 03494/ egyéb vidék hosszú táv Budapest XI. Bordézsma u. 7. garázs 1862/4/A/2 49 egyéb Bp. és környéke rövid táv Építési telkek Hrsz. Ter. m2 Funkció szerinti besorolás Funkció szerinti besorolás közműellát. beépíthetőség övezeti besorolás Budapest, XI., ker. Rétkerülőu / telek Bp. és környéke összk. 15%, 30% L6 és IZ ter. Budapest, XI., ker. Nevegy u / telek Bp. és környéke összk. 15% L6 lakóöv. Budapest, XI., ker. Rétkerülőu / telek Bp. és környéke összk. 15% L6 lakóöv. Budapest, XI., ker. Rétalja lejtő / telek Bp. és környéke összk. 30% IZ ter. Budapest, XI., ker. Rétalja lejtő / telek Bp. és környéke összk. 15% L6 lakóöv. Budapest, XI., ker. Poprádi út - Lépés u / telek Bp. és környéke összk. 15% L6 lakóöv. Budapest, XI., ker. Rétalja lejtő /7 441 telek Bp. és környéke összk. 15% L6 lakóöv. Budapest, XI., ker. Rétkerülőút 22. (Libella köz) 1867/ telek Bp. és környéke összk. 15% L6 lakóöv. Budapest, XI., ker. Bordézsma u /6 741 telek Bp. és környéke összk. 15% L6 lakóöv. Budapest, XI., ker. Bordézsma u / telek Bp. és környéke összk. 15% L6 lakóöv. Budapest, XI., ker. Bordézsma u / telek Bp. és környéke összk. 15% L6 lakóöv. Budapest, XI., ker. Nevegy u. 31- Rétkerülőu /6 515 telek Bp. és környéke összk. 15% L6 lakóöv. Budapest, XI., ker. Rétkerülőút / telek Bp. és környéke összk. 15% L6 lakóöv. Budapest, XI., ker. Nevegy u / telek Bp. és környéke összk. 15% L6 lakóöv. Halásztelek Halásztelek 032/ telek Bp. és környéke víz, csat, vill. 35% VT telek Bp. és környéke összk. 15% VT-3 * a Bérbeadható nettó terület megegyezik a bérbeadható bruttó területtel. 9

10 Hitelállománnyal az Alap nem rendelkezik, így a tőkeáttétel 0. (fordulónapi teljes hitelállomány értéke osztva a fordulónapi nettó eszközértékkel.) Az Alapnak 5 db euroban megállapított bérleti szerződése van, azonban a bérleti díjak és a működési költségek is forintban jelennek meg az alap bankszámláján. A bérlők 12,9 MFt óvadékot fizettek be. VIII. REÁLSZISZTÉMA NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap ingatlanjainak nettó bérleti díj bevétele és jövedelmezősége november 10-én n e ttó b ér leti d íj b e v étel (F t)* b ér b ea d o ttsá g (% )* * in g a tla n jö v ed elm ez ősé g (% )* * * In g a tla n tip u sa B u d a p est és k ö rn y ék e la kó ing atla n ,8 5 % iro d aing atlan ,4 4 % ker-i ingatlan ,4 5 % te lek ingatlan ,1 3 % V id é k e gyé b ing atlan ,9 6 % M in d ö ssz esen : ,0 6 % *áfa nélküli bérleti díj ** én érvényben lévőbérleti szerződésállomány szerinti nettó bérbe adott terület osztva a teljes nettó bérbe adható területtel ***a én érvényben lévőbérleti szerződésekben rögzített évesített bérleti díj (az euro alapúak a i MKB eladási árfolyammal lettek számítva) osztva az ingatlanok nettó eszközértékével A fenti táblából látszik, hogy a Reálszisztéma NyíltvégűIngatlanbefektetési Alapnál első10 hónapjában, az átlagos ingatlan jövedelmezőség az összes ingatlanra vetítve 8,06 %. A bérbe adott ingatlanoknál a jövedelem termel őképességet illetően a jövőre nézve komoly kockázatok vannak a gazdasági környezet miatt. A gazdasági környezet romlása, egy recessziós állapot a bérleti díjakra is negatív hatást gyakorolhat, nehezítheti a bérbe adásokat, bérleti szerződés felmondásokat eredményezhet. Ebből következően hosszú távú bérleti szerződések megkötésére, illetve szerződés-módosításokra törekszünk, legalább a jelenlegi bérleti díjak megtartása mellett. 10

11 IX. Az Alap befektetési politikájával, likviditásával kapcsolatos kockázati tényezők Bizonyított tény, hogy ingatlanba főleg hosszabb távon érdemes befektetni, az ingatlanok alacsonyabb mobilitása és hosszú távú értéknövekedése miatt. Az Alap nagyságánál, tőkeerejénél fogva többféle ingatlanba eszközölhet beruházást. Ennek révén a kockázat mérsékelhető, egy-egy önmagában esetlegesen sikertelennek ítélt befektetés hátrányait kompenzálja a többi tranzakció. Az ingatlanbefektetési alap sajátos tulajdonságokkal rendelkezik, hosszú távú befektetés, az alapban lévőeszközök értékesítése hosszabb időt vehet igénybe. A pénzpiaci hozamok, kamatlábak hirtelen, ugrásszerű emelkedése rendkívül negatívan befolyásolhatja az alap tőkével való elátottságát. A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap diverzifikált, jól hasznosítható ingatlanportfólióval rendelkezik. Az előzőfejezetekben leírtaknak megfelelően Budapest és Budapest vonzáskörzetébe tartozó ingatlanok képezik a portfóliót 100 %-ban, az ingatlanok 80 %-a jelenleg bérbe adott. Ezen ingatlanok likviditása is sokkal alacsonyabb más befektetési formákénál, azaz nagymértékűtőkekivonásnál csak hosszú időalatt és magasabb tranzakciós költségekkel lehet azokat értékesíteni. Ez az egyik legfontosabb kockázati tényező. Az intenzív tőkekiáramlás a kifizetések, a befektetési jegy visszaváltások felfüggesztését eredményezheti. A rendelkezésre álló likvid eszközök mértékéig a visszaváltások felfüggesztését nem tervezzük. Továbbá mivel a befektetési alapok is ki vannak téve a piac mindenkori változásából eredő kockázatoknak, emiatt a portfólió értékét alapvetően befolyásolhatják a továbbiakban is az ingatlanok értékében bekövetkezőváltozások. A Reálszisztéma NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap devizakockázatai kis mértékűek, mivel az alap hitellel, így deviza alapú hitellel sem rendelkezik. Az alapnak az előzőekben leírtaknak megfelelően 5 db euróban megállapított bérleti szerződése van jelenleg. A forint jelenlegi gyengébb árfolyama, illetve esetleges további leértékelődése ezen szerződéseknél a forintban számított bérleti díjak növekedését eredményezi, illetve eredményezheti, ami pozitív hatású. A kockázat itt csupán annyi, hogy ha erőteljes forintleértékelődés következik be, úgy az emelkedő bérleti díjakat a bérlők miként képesek finanszírozni, illetve a bérleti szerződéseket a bérlők fenn kívánják-e tartani. Az Alap portfóliójába kerülőingatlanokat mint általában minden befektető- elsődlegesen hosszú távú bérbeadásokkal kívántuk, illetve kívánjuk hasznosítani. Az ingatlanbefektetések értéke mind rövid, mind hosszú távon érzékenyen reagálhat a politikai, gazdasági viszonyok változására, amely ciklikusságot, hullámzást okozhat és így már felmerül a jövedelmezőségi kockázat is. A bérbeadások legfontosabb kockázati tényezői a következők: a.) A bérbevevőfizetőképessége, fizetési kockázatok. b.) A piaci, vagy az átlagot meghaladó nagyságrendű bérleti díjak elérése minimális ügyfélkockázat mellett. c.) A megvásárolt bérbe adandó ingatlanok esetleges átmeneti kihasználatlanságából adódó bevétel kiesés. d.) A portfólióban levőingatlanok esetleges irreális mértékűjárulékos fenntartási és üzemeltetési költségei. 11

12 Amennyiben a kockázati tényezők valamelyikének bekövetkezése szükségessé teszi az Alapkezelési Szabályzat további módosítását, akkor ezt az Alapkezelőazonnali hatállyal kezdeményezi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, melyről a befektetőket is tájékoztatja. X. Alapkezelési szabályzat módosításának kezdeményezése Az Alapkezelőa PSZÁF J-III-200/2008. számú határozatának megfelelően kezdeményezte a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél az Alapkezelési szabályzat módosítását, amely szerint a befektetőáltal bejelentett visszaváltást összeghatártól függetlenül a tőkepiacról szóló évi CXX. tv (1) szerint a szándék bejelentésétől számított 90 forgalmazási napra teljesíthesse, amennyiben a likvid eszközei az alapnak a visszaváltásra nem nyújtanak fedezetet. Így a befektető által bejelentett ,- Ft alatti visszaváltásokra is a 90 forgalmazási napra történőteljesítés lehetősége lép életbe. Ennek megfelelően az Alapkezelő a Forgalmazó útján - a visszaváltást, összeghatártól függetlenül, a hatályos jogszabályban meghatározott a befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízás felvétele és a megbízás elszámolásának értéknapja, vagyis a visszaváltás végrehajtása közötti időszakon belül az utolsó forgalmazási napon teljesíti. Az Alapkezelőa Felügyelet engedélye nélkül jogosult a visszaváltást az előzőekben meghatározott időszak utolsó forgalmazási napja és a megbízás felvételét követő31. naptári nap között is teljesíteni, de köteles közzétenni és a befektetési jegyek forgalmazójánál hozzáférhetővé tenni az elszámolás értéknapja megváltoztatásáról szóló döntését, legkésőbb 5 nappal a hatályba lépés előtt. A visszaváltási megbízás 31 naptári napnál korábbi teljesítéséhez a Felügyelet engedélye szükséges. Az Alapkezelőa nettó eszközértéket és az alappal kapcsolatos egyéb hirdetményeket, rendkívüli tájékoztatókat az Alapkezelőés a Forgalmazó honlapján, a oldalon jelenteti meg. Budapest, november 18. REÁLSZISZTÉMA Befektetési AlapkezelőZrt. 12

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

I. Az Alap bemutatása

I. Az Alap bemutatása II. FÉLÉVES JELENTÉS MAG Ingatlanbefektetési Alap 2012. I. Az Alap bemutatása Az Alap a tőkepiacról szóló, 2001. évi CXX. számú törvény (a Tpt.) alapján nyilvánosan létrehozott, zártvégű, határozott futamidejű

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29.

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (MNB): 2014. március 17. MNB nyilvántartási

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPPÁ ALAKULÁSÁHOZ ÉS TŐZSDEI FORGALMAZÁSÁHOZ Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)...

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)... Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014) Hatályos: 2014. március 15. Módosítva: 2014. augusztus 1. Nysz.: 17007

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 469 BERLINGER EDINA WALTER GYÖRGY Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére Cikkünkben először bemutatjuk a hazai jelzálog-portfólió fő

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában*

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 1. szám, 215. március, 8 11. o. A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Kékesi Zsuzsa Kóczián Balázs Sisak Balázs A válságot követően 214 végéig

Részletesebben

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA Kiegészítés a SIGNAL Gold (A0100) unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 1. és 3. számú mellékletéhez. SIGNAL

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2013. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt, legutóbb 2012. március 30-i hatállyal

Részletesebben