BLACKROCK GLOBAL FUNDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS"

Átírás

1 FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez, könyvelőjéhez, kapcsolattartójához, vagy más szakmai tanácsadóhoz. BLACKROCK GLOBAL FUNDS Székhely: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B június 24. A BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Global Equity Fund (a Global Equity Fund ) részvényesei figyelmébe Tisztelt Részvényes! A BlackRock Global Funds (a Társaság ) igazgatótanácsa (az Igazgatók ) arról kívánják tájékoztatni Önt, hogy a BlackRock Global Funds Global Equity Fund (a Global Equity Fund ) be fog olvadni a Global Opportunities Fund alapba (az Egybeolvadás ). A jelen levélben foglalt változások ellentétes rendelkezés hiányában 2015 szeptember 25-i (a Hatálybalépés Napja ) nap végével lépnek hatályba, és ez a levél az abban foglalt változásokról tájékoztatja a részvényeseket. 1. Háttér / Az Egybeolvadás indoklása A Társaság alapító okiratának 28. cikke értelmében az Igazgatók azon a véleményen vannak, hogy a részvényesek érdekét szolgálja a Global Equity Fund alapnak a Global Opportunities Fund alapba való beolvadása, amelyre a Hatálybalépés Napjával kerül sor. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Igazgatók nem vizsgálták meg, hogy az Egybeolvadás mennyiben felel meg az Ön egyedi igényeinek, illetve kockázatvállalási hajlandóságának, így a részvényeseknek azt tanácsoljuk, hogy vegyenek igénybe saját egyedi helyzetükre szabott független pénzügyi / adótanácsadást. A Társaság al-alapjainak csoportját tekintve az Igazgatók úgy döntöttek, hogy egy globális tőkeajánlat keretében racionalizálják és egyszerűsítik az alapok körét. Az Egybeolvadás lehetővé teszi a befektetők számára, hogy profitáljanak a méretgazdaságosságból, mivel az a portfóliókezelő team, amely jelenleg mindkét al-alapot kezeli, így tud majd egyetlen összevont al-alapra fókuszálni két olyan külön al-alap helyett, amelyeket nagyon hasonló kockázat, megtérülési és befektetési cél, illetve politika jellemez. Mindkét al-alap a portfóliójuk legalább 70%-át fekteti be részvényekbe globális szinten, és a két al-alap portfóliójának összetételében is nagymértékű a hasonlóság (2014. negyedik negyedéve óta mindkét al-alap körülbelül 90%-a változatlan) március 31-én a Global Equity Fund és a Global Opportunities Fund alapok kezelése alatt álló eszközök értéke körülbelül 243 millió USD, illetve 125 millió USD volt. Az al-alapok előző 5 naptári évre lebontott teljesítményét megtekintheti a Mellékletben. Vegye figyelembe, hogy a múltbeli teljesítmény nem iránymutató a jövőbeli teljesítményt illetően. Az Igazgatók továbbá azon a véleményen vannak, hogy a Global Opportunities név jobban tükrözi a portfóliókezelő csapat által alkalmazott stratégiát, amely a részvények kiválasztásának tekintetében diverzifikált és rugalmas megoldáson alapul. 2. A Global Equity Fund és a Global Opportunities Fund alapok legfőbb jellemzői Kérjük, hogy tájékozódjon a Mellékletből a Global Equity Fund és a Global Opportunities Fund befektetési céljairól és politikáiról, kockázati profiljáról, valamint a díjakról és kiadásokról. A Global Equity Fund összes eszközének legalább 70%-át részvényekbe fekteti, összes eszközének legalább 51%-át pedig olyan vállalatok részvényeibe, amelyek székhelye fejlett országokban van, vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét fejlett országokban végzik. A Global Opportunities Fund alap a teljes hozam-maximalizálására törekszik. Az Alap globális befektetésekre koncentrál, és összes eszközének legalább 70%-át részvényekbe fekteti mindenféle országos, régiós vagy kapitalizációs korlát nélkül. Jelenleg mindkét al-alap összes eszközértékének legalább 70%-át fekteti be részvényekbe globális szinten, illetve mindkettő összes eszközértékének legalább 51%-át fekteti be fejlett országok részvényeibe. Az alább említett kereskedési zárást követően a Global Equity Fund portfóliója újrapozícionálásra kerül az Egybeolvadásra való megfelelő átszervezés érdekében. Az Egybeolvadás miatt Global Opportunities Fund portfóliója tekintetében nem kerül sor újrapozícionálásra és a Global Opportunities Fund az Egybeolvadást követően is megtartja jelenlegi befektetési célját és politikáját. 1

2 A Global Equity Fund és a Global Opportunities Fund kockázati profilja nagyjából megegyezik, a jellemzően fennálló fő kockázatok pedig mindkét al-alapra a Társaság Tájékoztatójában leírt módon érvényesek. Sem a Global Equity Fund alap, sem a Global Opportunities Fund alap nem fog tőkeáttéttel élni; ezzel együtt némi tőkeáttétel keletkezhet a hatékony portfóliókezelés, valamint fedezet biztosítása céljából használt származékos ügyletek miatt. Azzal együtt, hogy ahogy a Mellékletben bemutatjuk, a két al-alap várható tőkeáttételi szintjében jelentkezik némi, ám nem jelentős különbség, az nem módosítja az al-alap átfogó kockázati profilját. A befektetési cél és politika részeként a Global Opportunities Fund Befektetési Tanácsadója árfolyam-kezelési és fedezeti technikákkal rugalmasan tudja kezelni az al-alap jelenlegi kitettségét, amelyek tartalmazhatják az árfolyam-kitettség fedezését az al-alap portfóliójában és/vagy olyan aktív árfolyam-kezelési technikák alkalmazását, mint az árfolyam-kockázat kihelyezése. A Global Equity Fund Befektetési Tanácsadója a hatékony portfóliókezelés céjából alkalmazhat származékos ügyleteket az árfolyam-kockázat fedezésére. A megközelítésben lévő különbségek nem változtatják jelentősen a két al-alap kockázati profilját, és nem jelentik az árfolyam-kockázat növekedését a befektetők számra, ezzel együtt a Global Opportunities Fund által alkalmazott aktív árfolyam-kezelési technikák nem hozhatók összefüggésbe az adott al-alap részvényeivel. Következésképpen kivételes körülmények között a Global Opportunities Fund jelentős veszteségeket szenvedhet el még abban az esetben is, ha az Alap által birtokolt mögöttes értékpapírok értéke nem is csökken. A Global Equity Fund és a Global Opportunities Fund alapok ugyanazon díjakkal és befektetési tanácsadókkal rendelkeznek (azaz a BlackRock Investment Management, LLC maradt ebben a minőségben), a vezető portfóliómenedzserek pedig Ian Jamieson és Thomas Callan. A Global Opportunities Fund befektetési politikája július 20-án kerül frissítésre, és így az al-alapnak lehetősége lesz teljes eszközállományának 10%-át Kína A részvényekbe fektetni a Shanghai-Hong Kong Stock Connecten keresztül (a Stock Connect ). A Stock Connect november 17-én kezdte meg a kereskedést, lehetővé téve a befektetők számára, hogy váltóügynökökön és klíring ügynökökön keresztül kijelölt Hong Kong-i részvényekkel kereskedjenek a shanghai tőzsdén. 3. Az Egybeolvadás hatása a Global Equity Fund részvényeseire A Global Equity Fund alap jegyzése, visszaváltása és átváltása szeptember 18-án luxemburgi idő szerint déli 12 óráig, illetve Hong Kong-i idő szerint 18 óráig lezárul (a Kereskedési zárás ) (a Hatálybalépés Napját megelőző 5. nap). A Global Equity Fund alapra vonatkozó, ezen dátumot követően kapott jegyzési kérelmek visszautasításra kerülnek. A kétségek elkerülése végett, a jelen értesítés dátumától kezdve a Global Equity Fund nem maradhat nyilvános kereskedés körében Hong Kongban, és nem fogadhat el jegyzést új Hong Kong-i befektetőtől. A Hatálybalépés napján a Global Equity Fund részvényesei a Global Opportunities Fund részvényeseivé válnak, és a Global Equity Fund megszűnik. A Hatálybalépés Napján a Global Equity Fund alap eszközei és tartozásai be fognak olvadni a Global Opportunities Fund alapba, és a Global Equity Fund alap részvényesei a Global Opportunities Fund alap bizonyos számú részvényeit kapják meg, amelyek összértéke meg fog egyezni a Global Equity Fund alapban birtokolt részvényeik összértékével; ennek meghatározására az ezen osztályban birtokolt részvényeik számának az átváltási aránnyal való összeszorzása révén történik. Az átváltási arány minden osztály esetében a Global Equity Fund alapban a Hatálybalépés Napján számított, az adott osztály egy részvényre jutó nettó eszközértékének a Global Opportunities Fund alap megfelelő részvényosztályának a Hatálybalépés Napján ugyanabban az időben számított, egy részvényre jutó nettó eszközértékével történő osztásával kerül kiszámításra. A Global Equity Fund alap részvényesei a Hatálybalépést követően a Global Opportunities Fund alapban szerzett részvényeik számát megtekinthetik a következő havi kivonatban. Az Egybeolvadás költségeit, ideértve a jogi, adminisztratív és tanácsadói költségeket, a BlackRock (Luxembourg) S.A. vagy leányvállalata fogja viselni. A költségek várható értéke körülbelül USD lesz. A Global Equity Fund tekintetében nincsenek rendezetlen, leírással nem érintett, előzetes költségek. Az Egybeolvadás semmilyen egyéb költsége nem fogja érinteni a Global Equity Fundot. 4. A részvényesek jogai Részvények beváltása és átváltása Amennyiben Ön nem kíván részt venni az Egybeolvadásban, dönthet a Global Equity Fund alapban lévő részvényeinek beváltása mellett is, vagy átválthatja ezeket a Társaság bármely más al-alapjába (a Hong Kong-i részvények esetében, amelyeknek a Hong Kongban történő nyilvános értékesítését az SFC (Hong Kong-i Értékpapír- és Határidős Bizottság) jóváhagyta*) a Társaság tájékoztatójának 17 (c) bekezdés B függelékében leírt felhígulás elleni védelem költségén kívül, bármely, az átváltással, beváltással kapcsolatos vagy egyéb jellegű költségtől mentesen. Ezen beváltási/átváltási kérelmek a Kereskedési zárásig * Az SFC engedélye nem a Társaságra vagy annak al-alapjaira vonatkozó ajánlás vagy annak támogatása, és az nem garantálja a Társaság vagy annak al-alapjai kereskedelmi eredményeit vagy teljesítményét. Ez nem jelenti azt, hogy a Társaság vagy annak al-alapjai minden befektető számára megfelelőek, és nem jelenti annak támogatását sem, hogy a Társaság vagy annak al-alapjai alkalmasak egy adott típusú befektető vagy befektetői osztály számára. 2

3 kerülnek elfogadásra. Az ezen dátumot követően kapott beváltási/átváltási kérelmek visszautasításra kerülnek, és Ön részt vesz az Egybeolvadásban a fent, az Egybeolvadás Hatása a Global Equity Fund részvényeseire részben leírtak szerint. A Global Opportunities Fund alap részvényeivel történő kereskedés a Hatálybalépés Napját követő luxemburgi munkanapon kezdődik a Társaság tájékoztatójának rendelkezéseivel összhangban. Amennyiben Ön részvényei beváltása mellett dönt, a beváltásból származó bevétel az Ön részére kifizetésre kerül a Társaság tájékoztatójának rendelkezéseivel összhangban. Amennyiben részvényeinek a Társaság más al-alapjának részvényeibe történő átváltása mellett dönt, a jövedelem az Ön által meghatározott al-alapban történő vásárlásra kerül felhasználásra, az adott al-alapban érvényes részvényáron, a Társaság tájékoztatójának rendelkezéseivel összhangban. Részvényeinek bármely átváltása vagy beváltása hatással lehet az Ön adózási helyzetére. Ezért ajánlatos útmutatást kérnie szaktanácsadójától a saját állampolgársága, székhelye vagy tartózkodási helye szerinti országban alkalmazandó adókról. Az alábbiakban találhatók azokra az osztályokra vonatkozó információk és azon részvények formái, amelyek a Global Opportunities Fund alapban kibocsátásra kerülnek a részvényeseknek a Global Equity Fund alapban jelenleg meglévő részvényei helyett: BGF Global Equity Fund BGF Global Opportunities Fund Részvényosztály TA CODE ISIN Részvényosztály TA CODE ISIN BGF Global Equity A2 EUR MGEAB LU BGF Global Opportunities A2 EUR MEYAA LU BGF Global Equity A2 USD MGECA LU BGF Global Opportunities A2 USD MYEAA LU BGF Global Equity A4 USD MGEUA LU BGF Global Opportunities A4 USD GOPAU LU BGF Global Equity A4RF** GBP MGECS LU BGF Global Opportunities A4RF** GBP GOPAG LU BGF Global Equity C2 USD MGECU LU BGF Global Opportunities C2 USD MYECC LU BGF Global Equity D2 EUR* MGEAD LU BGF Global Opportunities D2 EUR* GODET LU BGF Global Equity D2 USD* GQUDT LU BGF Global Opportunities D2 USD* GOUDT LU BGF Global Equity D4RF** GBP* MGDGT LU BGF Global Opportunities D4RF** GBP* GOPDG LU BGF Global Equity E2 EUR* MGEAE LU BGF Global Opportunities E2 EUR* EEYEE LU BGF Global Equity E2 USD* MGECE LU BGF Global Opportunities E2 USD* EYEEE LU BGF Global Equity Hedged A2 SGD MGEST LU BGF Global Opportunities Hedged A2 SGD GOASH LU * Ez a részvényosztály nem áll rendelkezésre a Hong Kong-i kisbefektetők számára. ** Az RF a UK Reporting Funds Egyesült Királyság adóhatóságától (HMRC) kapott státuszára vonatkozik. További információk a Társaság Tájékoztatójában. További tájékoztatás igénylésére vonatkozó jog A Global Opportunities Fund alapra vonatkozó Key Investor Information Documents (Kulcsfontosságú Befektetői Információkat Tartalmazó Dokumentumok) ( KIID )*** a következő weboldalon elérhetők: Másolat kérhető az Egybeolvadásról könyvvizsgáló által készített jelentéshez, csakúgy, mint az Egybeolvadás általános feltételeiről. Mindkettő elérhető mind a Társaság bejegyzett székhelyén, mind az Ön helyi képviselőjénél, valamint en is igényelhetők. 5. Kockázati megfontolások Az Igazgatók nem vizsgálták meg a Global Opportunity Fund alapba történő befektetés megfelelőségét az Ön egyedi szükségletei vagy kockázatvállalási hajlandósága tükrében. Annak megítélése érdekében, hogy a Global Opportunities Fund megfelel-e az Ön számára, nyomatékosan ajánljuk, hogy olvassa át a Társaság ajánlati dokumentumait és a vonatkozó KIID***-et. Kérjük, hogy amennyiben kétségei merülnek fel a vállalni szándékozott kockázattal kapcsolatban, keresse fel független tanácsadóját. *** KIID vagy az SRRI-re tett hivatkozások (amely a KIID kockázati mutatója) nem relevánsak (és nem kerülnek kiosztásra) a Hong Kong-i részvényesek számára. Ennek megfelelően az SFC nem tekintette át a KIID weboldal tartalmát, amely az SFC által nem engedélyezett al-alapokra vonatkozó információkat tartalmazza. 3

4 6. Adózás Az Egybeolvadás adózási joghatásai a befektető székhelye, vagy lakóhelye szerinti ország adótörvényeinek függvényében változnak. A részvények átváltása, és visszaváltása hatással van az Ön adózási helyzetére. Ezért a vonatkozó állampolgárság, székhely vagy lakóhely szerinti országra vonatkozó adózási kérdésekről kérje szakmai tanácsadója segítségét. Normál esetben az Egybeolvadásnak adózási szempontból semmilyen joghatása nincs a Hong Kong-i részvényesekre. Ezzel együtt a Hong Kong-i részvényeseknek ajánljuk, hogy saját egyedi helyzetükre szabottan vegyenek igénybe adótanácsadást. 7. Általános információk A Társaság Tájékoztatójának és KIID-jének (amennyiben vonatkozik) frissített változata, illetve a Hong Kong-i részvényesek esetében a Hong Kong-i székhellyel rendelkezőknek szóló tájékoztató és a Global Opportunities Fund Product Key Facts Statement (a termékre vonatkozó kulcsfontosságú tényeket tartalmazó nyilatkozat) is időben elérhetők lesznek. A Társaság Alapító Okiratának és éves valamint féléves jelentéseinek példányai szintén térítésmentesen elérhetők az Ön helyi képviselőjénél vagy Hong Kong-i részvényesek esetében a as számon, illetve a Hong Kong-i képviselet irodájának alább feltüntetett címén. Az Igazgatók felelősséget vállalnak ezen levél tartalmáért. Az Igazgatótanács legjobb tudása és tudomása szerint (amely a legnagyobb gondossággal járt el ennek biztosítására) jelen levélben lévő információ összhangban van a tényekkel és nem hagy ki semmit, amely feltehetően befolyással lehet ezen információ hatására. Ha további tájékoztatást szeretne, kérjük, hívja a +44(0) számot. Hong Kong-i részvényesek esetében kérjük, lépjen kapcsolatba a Hong Kong-i képviselettel a 16/F Cheung Kong Center, 2 Queen s Road, Central, Hong Kong címen, vagy telefonon a számon. Üdvözlettel Nicholas C.D. Hall Elnök 4

5 Melléklet BGF Global Equity Fund (Beolvadó alap) BGF Global Opportunities Fund (Befogadó alap) Portfólió részletei Alap tartománya BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Alapkezelő BlackRock (Luxembourg) S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Befektetési tanácsadó BlackRock Investment Management Limited, LLC BlackRock Investment Management Limited, LLC Kezeli Ian Jamieson és Thomas Callan Ian Jamieson és Thomas Callan Bevezetés dátuma november február 29. Alap valuta USD USD Egyéb kereskedési valuták EUR, GBP, SGD EUR, GBP, SGD AUM (2015. március 31.) 243m USD 125m USD Befektetési cél és politika Befektetési cél és politika A Global Equity Fund alap a teljes hozam maximalizálására törekszik. Az Alap összes eszközének legalább 70%-át részvényekbe fekteti. Összes eszközének legalább 51%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti, amelyek székhelye fejlett országokban van, vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét fejlett országokban végzik. Szabályozói kezelési módszer: Relative VaR az MSCI AC World Index benchmark használatával. Az alap várható tőkeáttételi szintje: a nettó eszközérték 20%-a. A Global Opportunities Fund alap a teljes hozam maximalizálására törekszik. Az Alap globális befektetésekre koncentrál, és összes eszközének legalább 70%-át részvényekbe fekteti mindenféle országos, régiós vagy kapitalizációs korlát nélkül. Az árfolyam-kockázat kezelése rugalmas július 20-tól kezdve az alábbiak alkalmazandók: Az Alap teljes eszközállományának 10%-át Stock Connecten keresztül a Kínai Népköztársaságba fektetheti. Szabályozói kezelési módszer: Relative VaR az MSCI AC World Index benchmark (2015. július 20-i hatállyal kezdődően MSCI ACWI új néven) használatával. Az alap várható tőkeáttételi szintje: a nettó eszközérték 35%-a. Benchmark MSCI AC World Index MSCI AC World Index (2015. július 20-i hatállyal kezdődően MSCI ACWI új néven) Morningstar kategória Global Large-Cap Blend Equity Global Large-Cap Blend Equity Befektetési stílus Rugalmas Rugalmas Specifikus kockázati megfontolások Alacsony kapitalizációra vonatkozó kockázat Tőkekockázat Feltörekvő piacokra vonatkozó kockázat Külföldi befektetésekre vonatkozó korlátozások Alacsony kapitalizációra vonatkozó kockázat Tőkekockázat Feltörekvő piacokra vonatkozó kockázat Származékos ügyletek Specifikus (2015. július 20-tól kerül hozzáadásra, mivel az al-alap rugalmas valutakezelési technikákat alkalmazhat) Külföldi befektetésre vonatkozó korlátozás (2015. július 20-án kerül hozzáadásra) SRRI (A2 alap valuta) 6 6 Az SRRI nem releváns a Hong Kong-i részvényesek számára, és adott esetben nem releváns más egyéb területek részvényesei számára sem. 5

6 Melléklet Az alábbi Díjak és kiadások táblázatban AMC az éves menedzsment díj, míg az OC a folyamatos díj. Díjak és költségek Global Equity Fund Beolvadó alap Global Opportunities Fund Fogadó alap Hatálybalépés napja A osztály C osztály D osztály E osztály 1,50% / 1,82% 1,50% / 1,85% Az várható, hogy a Global 1,50% / 3,07% 1,50% / 3,10% Az várható, hogy a Global 0,75% / 1,06% 0,75% / 1,10% Az várható, hogy a Global 1,50% / 2,32% 1,50% / 2,35% Az várható, hogy a Global A Hong Kong-i részvényesek számára csupán az A és C részvényosztályok elérhetők. Teljes naptári év teljesítmény (2015. március 31.) Hatálybalépés napja Az év eddig eltelt része 3,2% 3,6% N/A 2014 (1,1%) (3,4%) N/A ,4% 29,5% N/A ,9% 12,0% N/A 2011 (16,2%) (12,7%) N/A ,5% 8,7% N/A Egyéb rendelkezés hiányában valamennyi al-alapra vonatkozó információ az A2 részvényosztályban csupán a március 31-i alap valutában van megadva. A múltbeli teljesítmény nem iránymutató a jövőbeli teljesítményt illetően. A teljesítmény a március 31-i állapot szerint van feltüntetve USD-ben NAV NAV árszinten a jövedelem újra befektetése mellett. Az ábra az al-alapok éves teljesítményét mutatja az ábrán jelzett periódus minden teljes naptári évére. Ez minden év végén az al-alapok nettó eszközértékének százalékos változásaként kerül kifejezésre az éves díjak levonása után. A fenti táblázatban közölt információtól eltekintve minden egyéb díj, költség és kockázati megfontolás a Global Opportunities Fund alap tekintetében azonos a Global Equity Fund alappal, a tájékoztatóban leírtak szerint. A folyamatos díj összege a január 31-án véget érő 12 hónapos időszakra vonatkozó költségeken alapszik, ideértve a kezelési díjakat és működési költségeket, valamint a letéti tranzakciós díjakat. Nem tartalmazza a portfólió kereskedési költségeket, és az al-alapba fizetett belépési/kilépési díjakat (amennyiben van ilyen), forgalmazási díjakat és értékpapírkölcsönzési díjakat.* A (fenti táblázatban foglalt) részvényosztályokra vonatkozó folyamatos díj a Global Opportunities Fund esetében jelentősen magasabb, mint a Global Equity Fund (fenti táblázatban foglalt) részvényosztályainál. Ezzel együtt az az elvárás, hogy a Global Opportunities Fund kezelés alatt álló eszközeinek növekedése a Hatálybalépés Napján jelentősen csökkenthetik a portfólió kereskedésre vonatkozó költségeit, és ennek megfelelően csökkentik a Global Opportunities Fund alapra vonatkozó költségeket. * Az értékpapír-kölcsönzési ügynök, a BlackRock Advisors (UK) Limited tevékenysége ellenértékeként díjazásban részesül. Ezen díjazás nem haladhatja meg az összes tevékenységből származó bevétel 37,5%-át, a működési költségek a BlackRock részesedéséből való fedezése mellett. Mivel az értékpapír-kölcsönzési bevétel megosztása nem növeli az adott Alapra vonatkozó költségeket, ezek kikerültek a folyamatos költségek közül. PRISMA 15/1193 BGF GEF SHL HUN 0615

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, haladéktalanul forduljon tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

Tájékoztató az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó új, egységes európai adatszolgáltatásról

Tájékoztató az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó új, egységes európai adatszolgáltatásról Tájékoztató az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó új, egységes európai adatszolgáltatásról Szeles Angelika Felügyeleti statisztikai önálló osztály 2014. november 25. Tartalom I. Jogszabályi

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Értesítés a Befektetésijegy-tulajdonosainak 1. Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (a jelen pont alkalmazásában a Részalap ) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO Megközelítés és stílus Az alapot team módszer alkalmazásával kezelik a piacok ingadozása melletti tőkevédelemre összpontosító, következetes hozamtermelés céljával. Az alap az összehasonlítást szolgáló,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Az egyes strukturált ÁÉKBV-k kockázatának mérésére és teljes kitettségének számítására vonatkozó iránymutatások ESMA/2012/197

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.04.06. - 2016.06.30.) Deviza I. Vagyonkimutatás indulás: 04.06. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007.

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007. Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK INDEX ALAPÚ ETF SEGÍTSÉGÉVEL

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK INDEX ALAPÚ ETF SEGÍTSÉGÉVEL 2016.11.22 Fekete Ákos BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK INDEX ALAPÚ ETF SEGÍTSÉGÉVEL Mi az az ETF? Tőzsdén kereskedett értékpapír, amely leköveti egy eszköz ármozgását. BÉT (XETRA) Exchange-Traded Fund DEUTSCHE

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 - Budapest Arany Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE okkal kapcsolatos információk BlackRock Global Funds 2013. november 30. A luxemburgi székhelyű, több alapból álló BlackRock Global Funds

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én.

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2010. MÁRCIUS Ez az egyszerűsített

Részletesebben

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA Biztosító neve: Eszközalap neve: Az ellenőrző lista készítésének időpontja: Az ellenőrző lista készítője: 1. ESZKÖZALAP ELNEVEZÉSE

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE okkal kapcsolatos információk BlackRock Global Funds 2013. július 31. A luxemburgi székhelyű, több alapból álló BlackRock Global Funds

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (42. hét)

BC Tipp heti statisztika (42. hét) BC Tipp heti statisztika (42. hét) USDHUF eladás 216,65 áttörésekor Profitcél: 210,15 Javasolt stop loss: 218,25 2013.10.11. 11:56 100 000 263,7 pont 263 700 Ft 649 950 Ft 2 500 000 Ft 1 / 10 DAX index

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (9. hét)

BC Tipp heti statisztika (9. hét) BC Tipp heti statisztika (9. hét) DAX index vétel 7697,95 áttörésekor Profitcél: 7997,95 Javasolt stop loss: 7603,90 2013.02.22. 12:52 5 db CFD Index 158,94 pont 235 650 Ft 684 730 Ft 2 500 000 Ft 1 /

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (3. hét)

BC Tipp heti statisztika (3. hét) BC Tipp heti statisztika (3. hét) EURGBP vétel 0,8275 áttörésekor Profitcél: 0,8480 Javasolt stop loss: 0,8191 2013.01.11. 15:15 50 000 129 pont 224 745 Ft 439 500 Ft 2 500 000 Ft 1 / 8 EURUSD vétel 1,3358

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 Székhely: 1. Értesítés a Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund megnevezésű részalapja (a Beolvadó Részalap ) részjegytulajdonosainak és a Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (8. hét)

BC Tipp heti statisztika (8. hét) BC Tipp heti statisztika (8. hét) S&P 500 index vétel 1526,60 áttörésekor Profitcél: 1559,60 Javasolt stop loss: 1515,70 2013.02.15. 15:34 60 db Index CFD 4,99 dollár 66 465 Ft 1 220 060 Ft 2 500 000 Ft

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS 2013. augusztus 28. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben