Budapest, december. Médiahasználat, politikai napirend és választási részvétel. Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, december. Médiahasználat, politikai napirend és választási részvétel. Bevezetés"

Átírás

1 Budapest, december KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB 551, BUDAPEST, H-1539 TELEFON: FAX: E MAIL: WEB: Médiahasználat, politikai napirend és választási részvétel Bevezetés A DKMKA Magyar Választáskutatási Program keretében készült kutatás része annak a kutatás-sorozatnak, amelynek során a program keretében dolgozó kutatók panel- és keresztmetszeti kutatások révén tárják fel a magyar választók viselkedését és az azokat befolyásoló tényezőket. A panelkutatás első hulláma 2008-ban készült, a második ben az Európai Parlamenti választás előtt, a tanulmány alapjául szolgáló harmadik adatfelvétel keresztmetszeti jellegű volt, és a 2010-es országgyűlési választások előtt készült. A sorozat következő eleme a 2010-es önkormányzati választásokat megelőzően készül el. Az adatfelvételt két közvélemény-kutató intézet, az Ipsos és a Medián készítette, egymástól függetlenül, de azonos szabályok alapján készült, egyenként 750 fős minta személyes megkérdezése révén. A minta többlépcsős véletlen eljárással készült. A mintavételi pontok a panelkutatásban szereplő lakcímek voltak, amelyekről kiindulva szigorú agoritmust alkalmazva, úgynevezett véletlen sétás eljárással választotta ki a kérdezőbiztos azt a háztartást, amelyben megkísérelte elkészíteni az interjút. Többszemélyes háztartásban ugyancsak véletlen eljárással, az úgynevezett születésnapos módszerrel (az interjú készítésének időpontját leközelebb követő születési dátumú személyt kiválasztva) határozta meg azt a személyt, akit felkért az interjúra. Az adatfelvétel március 30-ika és április 9-ike között készült. A DKMKA Magyar Választáskutatási Program kutatása keretében részletesen vizsgálja a választói viselkedés kommunikációs összefüggéseit. Az ennek során készülő napirendelemzésben azonosítjuk a médiában legtöbbet szereplő 15 ügyet, és ezek tartalomelemzése során a megszólaló szereplők azonosítása és megszólalásuk módjának elemzése révén feltárjuk az egyes ügyek tárgyalásmódját. A 15 ügy meghatározása országos napilapok és televíziós hírműsorok (M1 Híradó, TV2 Tények, RTL Klub Híradó, Népszabadság, Magyar Nemzet) műsoregységeinek egyszerű gyakorisági rögzítése révén történik. 1

2 Politikai orientáció és médiahasználat A felnőtt magyarok 17 százaléka nem tudta vagy nem akarta meghatározni a helyét a 10 fokú baloldali - jobboldali skálán. Amikor olyan skálákon kérünk önmeghatározást, amelynek van közepe, akkor általában a semleges pozíció a legvonzóbb, A megkérdezettek negyede most is a két középső kocka valamelyikét választotta. Ezzel együtt a megkérdezettek 36 százaléka valamilyen mértékben balra orientálódott, ugyanakkor igazán baloldalinak csak 23 százalék tekinthető. A megkérdezettek 48 százaléka valamilyen mértékben jobbra orientálódott, de igazán jobboldalinak 37 százalékuk tekinthető. A liberális konzervatív skálán 41 százalék valamilyen mértékben a liberális pólus felé orientálódott, de valójában csak 26 százalékuk tekint magára egyértelműen liberálisként. Ez persze lényegesen nagyobb arány, mint amekkora támogatottságra a liberális pártok valaha is számíthattak Magyarországon.. A megkérdezettek 46 százaléka a konzervatív pólus felé orientálódott, de csak a egyharmaduk tekinthető igazán konzervatívnak. Végül a mérsékelt radikális skálán 71 százalék a mérsékelt pólus felé helyezkedett, és csak 21 százalék a radikális pólus felé (8 százalék) középre került). Igazán radikálisként azonban csak 12 százalék definiálja magát, miközben igazán mérsékeltnek 57 százalék. Ezzel együtt az is megállapítható, hogy az elmúlt évek folyamán pártpolitikai töltést kapott a mérsékelt radikális dimenzió. Ez leginkább abban nyilvánul itt meg, hogy e dimenziónál is nagy lett a közép vonzereje (1. táblázat). Amikor a válaszokat -100-tól +100 pontig terjedő mérleg-indexekre vetítettük, a kitérő válaszokhoz nullát rendeltünk. A mérleg-indexeknél az előjel egyszerűen azt jelzi, hogy melyik pólus felé billent a válasz. A baloldali jobboldali önbesorolások átlaga +7 pontnak adódott annak megfelelően, hogy többen határozták meg a helyüket a skála jobboldali térfelén, mint a baloldalin. A liberális konzervatív önbesorolások átlaga +2 pont, a mérsékelt - radikális önmeghatározások átlag pedig -37 pont. A politikai orientációk egyike sem korrelál szignifikánsan a Duna TV, a TV2 és az RTL klub politikai hírműsorainak nézettségével. Ez azt jelenti, hogy e csatornák hírműsorainak nézőközönsége politikai orientációk tekintetében kiegyenlített. A többi csatorna esetében viszont találtunk szignifikáns korrelációkat, igaz csak gyengéket. A baloldali jobboldali önbesorolásoknál az m1, az m2 és az ATV korrelációk előjele negatív, azaz a balra orientálódó nézők valamelyest nagyobb valószínűséggel nézik ezen adók hírműsorait, mint a jobbra orientálódók. A Hír TV és az Echo TV 2

3 esetében viszont pozitív a korrelációk előjele, azaz a vállaltan jobboldali orientációjú csatornák amellett, hogy sok baloldali és liberális nézőjük is van - vonzóbbak a jobbra orientálódó közönség számára. A liberális konzervatív önbesorolásokkal csak a Hír TV és az Echo TV hírműsorainak nézettsége korrelál, és itt is pozitív az előjel. A két jobbra, illetve konzervatív oldalra hajló csatorna hírműsorainak nézettsége nem korrelál a mérsékelt radikális önbesorolásokkal, a többi csatornánál viszont szignifikánsak a korrelációk és negatívak az előjelek. Ez azt jelenti, hogy az igazán radikálisok az átlagosnál kisebb valószínűséggel nézik a két nagy kereskedelmi csatorna, a közszolgálati csatornák és az ATV hírműsorait (2. táblázat). A napilapolvasási gyakoriságok és a politikai orientációk között még annál is lazábbak a kapcsolatok, mint a tévécsatornák esetében. Egyszerűen azért, mert csak kevesen olvasnak napilapokat, és napilapokat hagyomány alapon is választják az olvasók, nem csak politikai irányultság szerint. A Népszabadság-olvasás és a baloldali jobboldali önmeghatározás között r=-0,20 a korreláció, és a liberálisok is az átlagosnál kicsit nagyobb valószínűséggel olvassák a lapot (r=-0,13). A Népszava esetében is hasonlóak az összefüggések, csak sokkal lazábbak: r=-0,07, illetve r=-0,06. A Magyar Nemzet és a baloldali jobboldali önbesorolások között r=+0,14 a korreláció, ám a Magyar Hírlap esetében nem szignifikáns az összefüggés. A liberális konzervatív önmeghatározások a Magyar Nemzet olvasási valószínűségével sem függnek össze. Végül a helyi, megyei lapokat a mérsékeltek kicsivel nagyobb valószínűséggel olvassák, mint a radikálisok: r=-0,07. Elsősorban azért mert vidéken inkább szitokszó a radikális jelző, mint a fővárosban. A hetilapok közül a Barikád olvasási valószínűségére hat a leginkább a politikai orientáció. A baloldali jobboldali önmeghatározással r=0,14, a mérsékelt radikális önbesorolással pedig r=0,16 a korreláció. A radikális jobboldali hetilapot tehát a radikális jobboldaliak olvassák a legnagyobb valószínűséggel. De azért nem csak ők! Némileg meglepő módon a Magyar Narancs olvasótábora is inkább jobbra, mint balra orientálódik: r=0,08, és a Heti Válasz esetében is hasonló az összefüggés: r=0,07. A kurucinfo olvasói is többnyire radikálisok: r=0,23, és persze jobbra is hajlanak: r=0,13. Mindazonáltal a kurucinfot is meglátogatják időnként baloldali, illetve liberális internethasználók is. Az origo és az index viszont egyértelműen vonzóbb az önmagukat liberálisnak tekintők számára, mint a konzervatívok számára. Egyformán: r=-0,10 a korreláció. 3

4 A politikai orientációkat nem csak skálákkal vizsgálta a felmérés, hanem direkt választásokkal is. A megkérdezettek 97 százaléka kész volt kiválasztani nyolc lehetőség közül azt a két csoportot, amelyik a legközelebb áll hozzá, illetve azt az egyet, amelyik a legtávolabb áll tőle. A válaszokat skálára vetítettük a következőképpen: 1. pozitív választás=100 pont, 2. pozitív választás=50 pont, nem választotta= 0 pont, negatív választás=-100 pont (3. táblázat). Az m1 hírműsorainak nézési gyakorisága gyengén, de azért szignifikánsan és negatívan korrelál a liberális, szabadgondolkodású emberek választásával: r=-0,13, és még gyengébben, de azért szignifikánsan és pozitívan a szociáldemokrata felfogású emberek választásával. Ez leginkább azzal magyarázható, hogy a magukat liberálisnak, illetve szociáldemokratának érzők nem tartják távol magukat a közszolgálati csatorna hírműsoraitól, a radikálisan jobboldaliak viszont inkább mást néznek. Az RTL Klub és a TV2 kicsit taszítja a hívő embereket, amit a gyenge de szignifikáns és negatív előjelű korreláció jelez a hívő emberek csoport választásával: r=-0,09, illetve r=-0,07. Az ATV hírműsorainak nézettsége pozitívan korrelál a szocialista, illetve a szociáldemokrata emberek választásával (r=0,18, illetve r=0,09), és negatívan az erős nemzeti érzésű emberek választással: r=-0,09, tehát közönsége visszaigazolja a csatorna vállalt baloldali orientációját.. A Hír TV hírműsorainak nézettsége viszont negatívan korrelál a szocialista felfogású emberek választással (r=-0,12), és pozitívan a konzervatív, hagyománytisztelő választással: r=0,07. Az Echo TV nézettsége viszont az erős nemzeti érzésű emberek választásával korrelál pozitívan. Igaz, ez is csak gyengén: r=0,12. Végül az Este nézői is eltérnek kicsit az átlagostól. A szociáldemokrata felfogású emberek választással r=0,12 a korreláció, a szocialista gondolkodású emberek választással pedig r=0,08. A konzervatív, hagyománytisztelő illetve a rend és stabilitás hívei kártya választásával viszont r=-0,07 a korreláció. A Heti Válasz olvasása hacsak jelzésszerűen is együtt jár a zöldek, környezetvédők választással: r=0,07. A gyenge összefüggés azt jelzi, hogy megkopott a hetilap korábbi zöld színezete.. A Barikád olvasása viszont az erős nemzeti érzésű emberek kártya választásával korrelál pozitívan (r=0,09), és a szocialista gondolkodású emberek választásával negatívan (r=-0,10). A korrelációk itt is gyengék, ami annak fényében kissé meglepő, hogy a Barikád olvasói szinte kivétel nélkül a Jobbik támogatói. 4

5 A Magyar Narancs elmúlt olvasása negatívan korrelál a rend és stabilitás hívei kártya választásával (r=-0,07). Ez nem túl meglepő összefüggés. Az viszont talán igen, hogy a hívő emberek választással gyenge, de szignifikáns és pozitív a korreláció: r=0,08. A Magyar Narancs tehát egyáltalán nem zárja ki olvasótáborából a hívőket, illetve a hívő embereket tisztelő embereket. Találtunk két figyelemreméltó általános összefüggést is. Az internetről tájékozódás szignifikánsan és pozitívan bár gyengén korrelál a zöldek, környezetvédők kártya választásával: r=0,07. A gyenge, de azért szignifikáns összefüggés mögött feltehetően az húzódik meg, hogy a zöld értékek és az internet is a fiatalabb (városi) emberek számára vonzóbbak az átlagosnál. A televízióból, illetve a rádióból való tájékozódás viszont negatívan bár szintén gyengén korrelál a liberális, szabadgondolkozású emberek kártya választásával: r=-0,09. Ennek hátterében az húzódik meg, hogy a hagyományos elektronikus médiumok jelentősége elsősorban a kevésbé iskolázottak számára kiemelkedő, míg a liberalizmus inkább a tanultabbak számára vonzóbb ideológia. A konkrét internet oldalak közül egyedül a kurucinfo látogatása korrelál szignifikánsan a kártyaválasztásokkal. Az erős nemzeti érzésű emberek kártya választásával pozitívan (r=0,14), a szocialista gondolkodású emberek választásával pedig negatívan (r=-0,11). Közéleti ügyek és választási részvétel A júniusi Európai Parlamenti választást megelőző hónappal kezdődő, és a 2010-es országgyűlési választást követő hónappal záruló 13 hónapos időszak 1 során az emberek átlagosan 63 százaléka tudott spontán felidézni olyan közéleti ügyet, amely felkeltette az érdeklődését. Az időszak során az ilyenek aránya 57 és 72 százalék között változott. A választói aktivitás és az ügyek érzékelése között erős az összefüggés: azok, akik számon tartanak fontos eseményeket, lényegesen nagyobb arányban (55 százalék mondják biztosnak részvételüket a választáson, mint azok, akik nem tudnak felidézni ilyen ügyeket (40 százalék). Az összefüggés iránya tekintetében azonban nem lehetünk biztosak: lehet, hogy aktívabbá válnak azok, akik találkoztak olyan ügyekkel, amelyek fontosnak tartanak, de az is előfordulhat, hogy az egyébként is aktívabb polgárok eleve érzékenyebbek a közélet eseményeire. A dilemma eldöntése tekintetében a válaszok idősoros elemzése szolgálhat támpontul, ugyanis ha a részvételi arány és az ügyeket 1 A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet havonta 1200 fős országos reprezentatív mintákon készülő adatfelvételeinek elemzése során az egyes minták kisebb torzulásait a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett többszempontú súlyozással korrigálják, és így azok jól tükrözik a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára az adott kérdésre válaszolók számától függően ±2-5 százalék. 5

6 számon tartók számának változása között van párhuzamosság (pozitív korreláció), feltételezhetjük, hogy van alapja az elsőként említett összefüggésnek, vagyis az ügyek érzékelése előmozdítja a választókedvet. Ilyen összefüggés azonban nem mutatható ki, vagyis nagyobb annak a valószínűsége, hogy eleve érzékenyebben figyelik a közélet eseményeit azok, akik egyébkén is aktívabbak politikailag, és készek részt venni a választásokon (4. táblázat). További értelmezési lehetőség, hogy nem az események száma, hanem azok jellege függ össze a választási részvétellel. Azonban fennáll az a veszély, hogy ezt az összefüggést közvetlenül értelmezve kvázi-tautologikus következtetésekre jutunk: a választásokat nyilvánvalóan fontosabb ügynek tekintik azok, akik elmennek szavazni, mint azok, akik nem. Ezt is szem előtt tartva azonban úgy tűnik, van valamilyen tartalmi kapcsolat: az időszak elejét jellemző fokozott érdeklődés nem a közelgő EP választásoknak szólt, hanem sokkal inkább a megelőző hónapok vezető ügyének, a Gyurcsány Ferenc lemondását követő helyzetnek, a miniszterelnök-jelölt keresés folyamatának, illetve a Bajnai kormány megalakulásának, és első intézkedéseinek, illetve ezeknek a folyamatoknak a lecsengése volt. Magát az EP választást a válaszadók csupán 7 százaléka említette. 6

7 baloldali táblázat Ideológiai tagoltság -100-tól 100 pontig terjedő skálán (százalék) jobboldali közép liberális konzervatív mérsékelt radikális táblázat Korrelációk a tévék hírműsorainak nézettsége és a politikai orientációk között baloldali (-) jobboldali (+) liberális (-) konzervatív (+) mérsékelt (-) radikális (+) Magyar ATV -0,23 ns -0,08 m1-0,13 ns -0,12 az Este -0,11 ns -0,07 m2-0,10 ns -0,07 Hír TV +0,19 +0,11 ns Echo TV +0,10 +0,10 ns 7

8 3. táblázat A kártyákra olyan különféle felfogású embereket írtunk fel, amilyenek Magyarországon manapság előfordulnak. Kérem, válassza közülük azt az egyet, amelyik a legközelebb áll az Ön felfogásához, nézeteihez. És másodiknak melyiket választaná? És melyik áll a legtávolabb Öntől? (százalék) nem 1. pozitív 2. pozitív negatív választotta a rend és stabilitás hívei 25% 29% 39% 8% konzervatív, hagyománytisztelő 15% 17% 60% 8% erős nemzeti érzésű emberek 21% 14% 48% 16% liberális, szabad gondolkodású 11% 10% 65% 14% zöldek, környezetvédők 4% 9% 79% 8% szociáldemokrata felfogású 4% 7% 83% 6% szocialista gondolkodású emberek 14% 7% 59% 20% hívő emberek 6% 7% 70% 17% 4. táblázat A választási részvétel és a napirend-érzékelés 2009 és 2010 májusa között fontos ügyet biztos szavazók aránya (százalék) számon tartók aránya (százalék) fontos ügyek átlaga , , , , , , , , , , , , ,17 az időszak átlaga ,25 8

Médiafogyasztás, pártválasztás és a politikai involváltság

Médiafogyasztás, pártválasztás és a politikai involváltság Médiafogyasztás, pártválasztás és a politikai involváltság A 2010 évi parlamenti választás előtt végzett kutatás adatai alapján Bevezetés A DKMKA Magyar Választáskutatási Program keretében készült kutatás

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei 2013 Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Mérték Médiaelemző Műhely 2013.09.12. Az elemzésről A demokrácia működésének meghatározó fontosságú kérdése, hogy

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás április

A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás április A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás 200. április 2 Vezetői összefoglaló A 19. kerületi lakosok több mint háromnegyede hallott a Kőbánya- Kispest metróvégállomás környezetében

Részletesebben

Állampolgári vélemények a soros magyar EU-elnökség végén

Állampolgári vélemények a soros magyar EU-elnökség végén Állampolgári vélemények a soros magyar EU-elnökség végén 0. június A Policy Solutions és a Medián kutatása alapján a magyar soros elnökség utolsó hónapjában az állampolgárok 0 százaléka tudta fejből, hogy

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

HÍRFOGYASZTÓI PROFILOK

HÍRFOGYASZTÓI PROFILOK HÍRFOGYASZTÓI PROFILOK ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA Mérők Klubja 2013.05.30. TARTALOM A hírek közönsége A hírfogyasztás dimenziói Hírfogyasztók preferenciái 2 NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ ÉS ELÉRÉS 2013 Q1, célcsoport:

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2012. február A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL ÖSSZEFOGLALÁS! Továbbra is igen magas a kvótareferendummal kapcsolatos

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények az önkormányzati médiáról 2012. július 3. Készítette: Domokos Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15%

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15% A NINCSDE KAMPÁNY ÉRTÉKELÉSE LAKOSSÁGI KUTATÁS KÉSZÜLT A MÉDIAUNIÓ SZÁMÁRA 8%-al többen emlékeznek az elmúlt idıszakból egészséges életmóddal kapcsolatos hirdetésre, mint az idén januárban. Ez a növekedés

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2013. június A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS HATÁSA A NÉZETTSÉGMÉRÉSRE DIGITÁLIS KORREKTÚRA Vörös Csilla március 19.

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS HATÁSA A NÉZETTSÉGMÉRÉSRE DIGITÁLIS KORREKTÚRA Vörös Csilla március 19. DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS HATÁSA A NÉZETTSÉGMÉRÉSRE DIGITÁLIS KORREKTÚRA 2013 Vörös Csilla 2013. március 19. MÉRÉSI RENDSZER AZ ANALÓG LEKAPCSOLÁS HATÁSA ADATFELVÉTELEK A LEKAPCSOLÁS IDŐSZAKÁBAN PANELMINTA A LEKAPCSOLÁS

Részletesebben

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Arra a kérdésre, hogy mennyire szabad és sokszínű a média, nem csak abból az irányból érdemes választ adni, hogy milyen

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE

Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Dacára annak, hogy a politikai napirendet az elmúlt időszakban nagyrészt a bevándorlás

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Kutatás a rezsicsökkentésről

Kutatás a rezsicsökkentésről Kutatás a rezsicsökkentésről A társadalom véleménye a rezsicsökkentésről Jövedelem Képzettség Kor Nem Lakástípus Aktivitás A magyar társadalom rezsiköltségei és problémaérzékelése (KSH, Eurobarometer,

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését A fővárosiak többsége nem ért egyet a Fidesz szimbolikus intézkedéseivel. Az ingatlanadó több kerületben történt bevezetése a legnépszerűtlenebb, a dohányzási

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Az ország harmada számol a hajléktalanná válással április 19.

Az ország harmada számol a hajléktalanná válással április 19. Az ország harmada számol a hajléktalanná válással 2017. április 19. Összefoglaló A hajléktalanság inkább egy életmódot, életvitelt mintsem egy tartós élethelyzetet jelent a magyar lakosság többsége számára,

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés Kvantitatív kutatás mire figyeljünk?. Tartalom Kutatási kérdés Mintaválasztás Kérdésfeltevés Elemzés Jánossy Ferenc Szakkollégium- TDK felkészítő előadások sorozat, 2016. február Óbudai Egyetem Mintavétel

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A Századvég 2012. január közepén készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a magyar választópolgárok körében az Európai Unió és

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Véleménypolarizáció és választási részvétel. Kmetty Zoltán MTA- ELTE- PERIPATO

Véleménypolarizáció és választási részvétel. Kmetty Zoltán MTA- ELTE- PERIPATO Véleménypolarizáció és választási részvétel Kmetty Zoltán MTA- ELTE- PERIPATO Tartalom Problémafelvetés Magyarázati sémák Indikátorok, modellek Eredmények Választási verseny és részvétel összefüggése Kistelepülések

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Helyi politikai preferencia. szeptember. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research Center

Részletesebben

Dr. László Miklós. A hatástól az értésig

Dr. László Miklós. A hatástól az értésig Dr. László Miklós A hatástól az értésig Dr. László Miklós A hatástól az értésig Bevezetés 2013-ban immár hetedik alkalommal került sor egy olyan kutatásra, mely témája a tinédzserek és a média kapcsolata

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Kétharmad a letelepedési kötvények ellen. Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatása

Kétharmad a letelepedési kötvények ellen. Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatása 2016. november 7. Kétharmad a letelepedési kötvények ellen Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatása Október második felétől a közbeszéd egyik legmeghatározóbb témája a letelepedési kötvények megszüntetése

Részletesebben

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló Egyelőre az ellenzéki szavazók is megosztottak a 2018-as indulást illetően, a baloldaliak

Részletesebben

Alba Radar. 5. hullám. A lakosok politikai preferenciája

Alba Radar. 5. hullám. A lakosok politikai preferenciája Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 5. hullám A lakosok politikai preferenciája 2010. december 30. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. április A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10 SPSS állomány neve: F56 Budapest, 2002. október OMNIBUSZ 2002/10 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 2. hullám

Alba Radar. 2. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 2. hullám A polgármester lemondásával kapcsolatos vélemények 2010. július 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám. A lakosok politikai preferenciája

Alba Radar. 14. hullám. A lakosok politikai preferenciája Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám A lakosok politikai preferenciája 12. szeptember. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2003/08 A kutatás dokumentációja Teljes kötet 2003 Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 TÁBLÁK A SÚLYVÁLTOZÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ...

Részletesebben

A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben

A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben A Magyarország határain kívül élő nemzettársainkra egyre nagyobb figyelem irányul. 2010. augusztus 20-án lépett életbe a kettős állampolgárságról

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július Budapest, 1999. augusztus Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Változás 2002 SPSS állomány neve: F54 Budapest, 2002. Változás 2002 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Reform SPSS állomány neve: D09 Budapest, 2002. október Reform 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ADATFELVÉTELRŐL...3 1. TÁBLÁZAT A REFORM KUTATÁS ELKÉSZÜLT KÉRDŐÍVEINEK SZÁMA

Részletesebben

Fábián Zoltán: Vonzások és választások: Politikai-ideológiai csoportok Magyarországon (kézirat) 1

Fábián Zoltán: Vonzások és választások: Politikai-ideológiai csoportok Magyarországon (kézirat) 1 Fábián Zoltán: Vonzások és választások: Politikai-ideológiai csoportok Magyarországon (kézirat) 1 A magyarországi társadalomtudomány egyik legfontosabb kérdése manapság az, hogy miként vesztette el Magyarország

Részletesebben

Médiahasználat a hallássérült emberek körében kérdőíves vizsgálat

Médiahasználat a hallássérült emberek körében kérdőíves vizsgálat Médiahasználat a hallássérült emberek körében kérdőíves vizsgálat A televíziók akadálymentesítéssel kapcsolatos gyakorlatának megítélése, online-linked közvélemény-kutatás, 2014. augusztus NMHH 2014. szeptember

Részletesebben

Civil médiamonitor. A civil szervezetekkel kapcsolatos események megjelenése a magyar elektronikus és nyomtatott sajtóban. 2005. április - szeptember

Civil médiamonitor. A civil szervezetekkel kapcsolatos események megjelenése a magyar elektronikus és nyomtatott sajtóban. 2005. április - szeptember A civil szervezetekkel kapcsolatos események megjelenése a magyar elektronikus és nyomtatott sajtóban Tartalomjegyzék CIVIL MÉDIAMONITOR...1 2005. ÁPRILIS - SZEPTEMBER...1 TARTALOMJEGYZÉK...2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...3

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről PROKON Kutató és Elemző Társaság Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről Az elemzést készítette: Rotyis Bálint A kérdőívet szerkesztette és ellenőrizte: Vizvári Fanni A PROKON Kutató és Elemző

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

Egyeduralkodó a Fidesz a híradókban

Egyeduralkodó a Fidesz a híradókban Egyeduralkodó a Fidesz a híradókban A Policy Solutions elemzése az orsz{gos televíziók híradóinak kiegyensúlyozotts{g{ról 2011. febru{r Vezetői összefoglaló A Policy Solutions 2011. február 21-től egy

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Tévénézési trendek Magyarországon és innovatív megoldások

Tévénézési trendek Magyarországon és innovatív megoldások Tévénézési trendek Magyarországon és innovatív megoldások Nielsen Ügyfélkonferencia 2011. május 11. Előadó: Vörös Csilla Copyright 2011The Nielsen Company Tartalom Eszközellátottság és -használat Növekvő

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26.

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26. ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap 2016. április 26. Rövid áttekintés Az idei Életút Napra 12 médiumtól 18 újságíró érkezett. Összesen 69 média megjelenés szüleletett az Alapítványról, amellyel

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA SPSS állomány neve: F63 Budapest, 2003. február 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...4 Nem szerinti

Részletesebben

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok Olvasói szegmentáció, olvasói profilok A hatékony sajtó V. - A sajtófogyasztásról általánosan A sajtófogyasztásba bevontak aránya 3 Kiterjedt olvasói bázis: 14 év feletti lakosok öthatoda elérhető valamilyen

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

A politikai tájékozódás forrásai Magyarországon

A politikai tájékozódás forrásai Magyarországon A politikai tájékozódás forrásai Magyarországon A médiastruktúra átalakulása előtti és az utána következő állapot A kutatást támogatta: Friedrich Ebert Stiftung Szakmai partner: Medián Közvélemény és Piackutató

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

Frakcióvezetők a Parlamentben

Frakcióvezetők a Parlamentben Frakcióvezetők a Parlamentben A Képviselőfigyelő elemzése alapján az LMP-s Schiffer András számít messze a legaktívabb frakcióvezetőnek az Országgyűlésben. Mind a hozzászólások, mind a nem önálló kategóriájában

Részletesebben

A médiahasználat változása

A médiahasználat változása A médiahasználat változása Kántor Kata, 2011. április 6. Tartalom 1 Médiafogyasztás 2 3 4 5 Újságolvasás Tévénézés Rádióhallgatás Internet 6 Médiaköltés 1 Médiafogyasztás Médiumok - pillanatkép 4 2005

Részletesebben

PILLANATKÉP AZ ANALÓG FÖLDI LEKAPCSOLÁS UTÁN

PILLANATKÉP AZ ANALÓG FÖLDI LEKAPCSOLÁS UTÁN PILLANATKÉP AZ ANALÓG FÖLDI LEKAPCSOLÁS UTÁN 2013. NOVEMBER Nielsen Közönségmérés CSAK ANALÓG FÖLDI VÉTELLEL RENDELKEZŐK ARÁNYA 2013. június 2. és november 30., televízióval rendelkező háztartások %-ában

Részletesebben