Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34"

Átírás

1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi Község Önkormányzata képviselő testületének október 30. (szerda) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor alpolgármester, Kiss Pál, Turú Gyula, Kelemen István képviselők Filus Jánosné jegyző, Bané Kukucska Ágnes pénzügyi előadó, Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Hiányzik: Jelen vannak: Hiányzik: Sáfár Jánosné, Hermanné Németh Andrea képviselők. Az 1. napirend tárgyalásánál Tabdi Képviselő-testület részéről Fábián Sándor polgármester, Barna Lajos, Földházi Ferenc, Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné képviselők Kovács László alpolgármester, Krauczi József Tabdi képviselő Fábián Sándor polgáremster: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. Ismerteti az együttes ülés napirendi pontját. Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a napirendet az alábbiak szerint. NAPIREND 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása. Együttes ülés Tabdi Község Önkormányzatával Előterjesztő: polgármester 1

2 2. Az önkormányzat- és intézményeinek vagyonbiztosítása. Előterjesztő: polgármester 3. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről. Előterjesztő: polgármester 4. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: polgármester 5. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Előterjesztő: polgármester 6. Beiskolázási körzethatár kialakításának véleményezése. Előterjesztő: polgármester 7. Megállapodás KLIK-kel karbantartási feladatok elvégzésére. Előterjesztő: polgármester 8. Bejelentések, egyéb ügyek 1.) napirend Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása. Írásos előterjesztés kiküldve. Fábián Sándor Tabdi polgármestere: A kiküldött napirendi ponttal kapcsolatban akinek van észrevétele, javaslata, kérdése azt kérem vitassuk meg. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület határozatot hozta: 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 74/2013.(X. 30.)sz. határozat Közös Önkormányzati hivatal évi költségvetésének módosítása H A T Á R O Z A T 1. Kaskantyú Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. -a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal október 30-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget Ft-ban, a bevételi főösszeget Ft-ban állapítja meg: 2

3 a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt ok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma: ezer forintban Kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás E. működési célú kiadás Beruházás Lap-top, operációs rendszer vásárlás Összesen Engedélyezett létszám (fő) 10 Közfoglalkoztatott (fő) 0 b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt ok összege: ezer Ft-ban Kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen megnevezése Közhatalmi bevétel Intézményi bevétel Összesen A Képviselőtestület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének finanszírozásához Ft támogatás pénzeszköz átadást kell tervezni. 3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésen jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítását október 31. napjáig terjessze elő. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Ujházi Zsolt polgármester az együttes ülést bezárja, Tabdi Község képviselői az ülésről eltávoznak, Kaskantyú Község képviselő-testülete az ülést az elfogadott napirend alapján tovább folytatja. 3

4 Írásos előterjesztés kiküldve. 2.) napirend Az önkormányzat- és intézményeinek vagyonbiztosítása. Ujházi Zsolt polgármester: Erről a napirendi pontról jelenleg nem tudunk dönteni. Felvettem a kapcsolatot az alkusszal, a megküldött ajánlat óta az önkormányzat vagyonában változás állt be, és a közmunkásokra is ki kell terjeszteni a felelősségbiztosítást. A következő ülésen fogjuk tárgyalni. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. A képviselő testület elfogadta a tájékoztatást. Írásos előterjesztés kiküldve. 3.) napirend Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről. Bané Kukucska Ágnes pénzügyi előadó: Részletes beszámoló ment ki, be lett téve a természetbeni juttatás és az Erzsébet utalvány is. Leigénylés alapján a pénzmozgás Ft- val módosítja a teljesítési adatokat. Filus Jánosné jegyző: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kiegészítő támogatást évente kétszer Erzsébet utalvány formájában kapják az érintettek. Kukucska Sándor alpolgármester: Miért épp utalványban? Ez kinek jó? Nem jó annak, aki kapja, de aki elfogadja annak sem, hiszen fizet utána. Üzlet, de nem itt. Bané Kukucska Ágnes pénzügyi előadó: Kötelező ebben a formában adni. Ujházi Zsolt polgármester: A pénz sem volt megoldás. Az önkormányzatunknál a november december hónapokban megy át majd a számla egyenlege minuszba. ÖNHIKI-hez a pályázatot benyújtottuk. Nem jeleztek még vissza. Minimális bevételeink vannak. Az elvégzett felújításokat nem a költségvetésből finanszírozzuk. Súlyos összegek mennek ki a fenntartásra. Ebben nincs semmi plusz. Tíz éve 32 m. Ft volt a hiány, most ez 4-5 m. Ft. Nincs bevételi oldalunk, ha másként lenne, a testületnek is több döntési lehetősége lenne. A pályázatok adnak lehetőséget a fejlesztésre. Külső segítségtől is függünk. Fontos, hogy ezekkel a testület tisztában legyen a hiteles tájékoztatáshoz. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 4

5 Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 75/2013.(X. 30.)sz. határozat Az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodása H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Írásos előterjesztés kiküldve. 4.) napirend Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. Bané Kukucska Ágnes pénzügyi előadó: Az előterjesztésben részletesen kiküldésre kerültek a módosítások. A főösszeg nem változott. Egy tételben van változás. az Erzsébet Utalványt más sorba kellett tenni. (nem működési célú pénzeszköz átadásba, hanem kiegészítő támogatásként). A segélyek, az óvodánál a kötelező bértámogatás és a diákmunka lett bemódosítva. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelt tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI 7.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról Írásos előterjesztés kiküldve. 5.) napirend Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. 5

6 Ujházi Zsolt polgármester: A fő cél a működőképesség megőrzése. Az MVH nál be van adva két pályázat, melynek az elbírálását várjuk. A sarki épület az anyag érkezése ütemében készül. A fűtéstechnológia és a beltéri nyílászárók beszerzése és beszerelése nem lesz kész az idén, a vízvezeték szerelés, hideg burkolás, villanyszerelés, festésre előkészítés igen. Átköltözne a Hegyközség, falugazdász, önkormányzat. Biztosítva lenne a tágas parkoló. Forrásokat keresünk. Ivóvízminőség javító programnál sok a kérdőjel. A Művelődési Háznál a tetőszerkezet felújítása nagyon fontos feladat, és a festés is. A járdák építése folytatódik. Átereszek lerakása. Tömegközlekedés fejlesztése. Minden épület felújítása megtörtént. Modernizálás. Lakosság nem érti, hogy nem azt csináljuk legelőször, ami a legfontosabb, hanem azt, amire támogatást adnak. Nem minden esetben megy a fontossági sorrend betartása. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 76/2013.(X. 30.)sz. határozat Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26. (3) bekezdése alapján Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetésének tervezéséhez az alábbi szempontokat határozza meg: 1.) A Képviselő-testület a évi költségvetési koncepcióban foglaltakat a rendelet tárgyalásánál a pénzügyi lehetőségek szerint érvényesíti. 2.) A évi bevételek tervezési szempontjait az alábbiak szerint határozza meg: a.) bevételek teljes körű felmérése, b.) pályázati lehetőségek teljes körű kihasználása, c.) helyi adóbevételek (időben történő) maximális realizálása, d.) bevételek előírásánál minimálisan az önköltség megtérítése, e.) kintlévőségek behajtása, 3.) A évi működési kiadások tervezésekor elsődleges szempont kell, hogy legyen: a.) a takarékos gazdálkodás, b.) jogszabályban rögzített kötelező feladatok ellátása. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítése során az 1-3. pontokban foglalt szempontok maradéktalan érvényesítését biztosítsák. 6

7 Határidő: évi költségvetés készítése Felelős: polgármester, jegyző 6.) napirend Beiskolázási körzethatár kialakításának véleményezése. Írásos előterjesztés kiküldve. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 77/2013.(X. 30.)sz. határozat Vélemény általános iskolai felvételi körzethatárok megállapításához H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal döntésével, mely szerint Kaskantyú település beiskolázási körzetét az alábbiak szerint határozza meg: A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kaskantyúi Általános Iskolája (6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6.) felvételi körzete megegyezik a település közigazgatási területével. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 7.) napirend Megállapodás KLIK-vel karbantartási feladatok elvégzésére. Ujházi Zsolt polgármester: Előzmények ismertetése. Két karbantartót visszavettünk a KLIK től, meg kell kötnünk a megállapodást, és ehhez meg kell állapítanunk az óradíjat. Nekünk kell kitalálni a számot, de természetesen nem a vállalkozók számítása szerint. Küldtek egy tervezetet. Nem szeretnénk ellehetetleníteni az iskola működését. A következő közmunka pályázatban közösen is szeretnénk majd indulni. Kukucska Sándor lapolgármester: Szakma szerinti óradíj alapján. Nem csak a közvetlen munkadíjat kell figyelembe venni.. Erre van útmutató. Havi bér + 15% alapján óradíj. 7

8 Filus Jánosné jegyző: Az 5. pontban konkrét számot kell megadni. Kelemen István képviselő: Jó a havi bér (bruttó bruttó) + 15 %. Támogatom ezt a megoldást. Ujházi Zsolt polgármester: A pénzügyes kolléganő kiszámolta a karbantartók 1 órára jutó bérköltségét, ezer pár forintra jött ki az összeg, az eddigi hozzászólás alapján nettó 1 200,. Ft-os óradíjat javasolok. Oda kell figyelni az iskolára, az iskoláért tennünk kell. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 78/2013.(X. 30.)sz. határozat Megállapodás karbantartási munka végzésére KLIK-kel H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaskantyúi Általános Iskola karbantartási feladatainak ellátására a határozat melléklete szerinti megállapodást köti. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: polgármester amely létrejött egyrészről a MEGÁLLAPODÁS Kaskantyú Község Önkormányzata székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. képviseli: Ujházi Zsolt polgármester törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számjele: mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.. képviseli: Pálinkó Gyula Józsefné tankerületi igazgató 8

9 adóigazgatási azonosító száma: Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ÁHT azonosítója: statisztikai számjele: mint átvevő (a továbbiakban: KLIK) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: A szerződés tárgya Az Önkormányzat által vagyonkezelésbe adott, a KLIK által vagyonkezelésbe vett, 6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6. szám, Kaskantyú 50 hrsz-ú iskolaépület 1. számú melléklet szerint megjelölt épület és udvar (a továbbiakban: iskola) részére vonatkozó karbantartási feladatok ellátása Átadó saját alkalmazotti létszámából 1 fő fűtő, karbantartó közreműködésével. A megállapodás tárgyát képező, nem szakembert igénylő karbantartási munkák elvégzése érdekében a következő eljárásrend alkalmazásában egyeznek meg a felek: 1. A karbantartás részét képezik a következő állandó feladatok ellátása: - fűnyírás - hó eltakarítás - a fűtésrendszer működésének rendszeres ellenőrzése 2. A nem állandó feladatok mellett a KLIK kérésére az egyéb, nem szakembert igénylő feladatok ellátása. 3. A feladatok ellátását a KLIK leigazolja. Költségek viselésének szabályai 4. A KLIK és az Átadó a fűtő, karbantartó elvégzett munkájáról, az intézményi ingatlanban töltött munkaidejéről nyilvántartást vezet, a KLIK az Átadóval negyedévente, a negyedévet követő hónap 5. napjáig elszámol. 5. Az Átadó az elszámolás után a szolgáltatás igénybevételéről számlát állít ki a KLIK részére, melyet a KLIK a számla kézhezvételét követő 8 napon belül az Átadó számlájára utal. 6. A karbantartási szolgáltatás óradíja nettó 1 200,- Ft. 7. Átadó fenntartja a jogát a nettó óradíj módosítására, amennyiben a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos költségei módosulnak. A megállapodás hatálya 8. A megállapodást Felek szeptember 15-től határozatlan időtartamra kötik. A megállapodás megszüntetését 15 napos határidővel bármelyik fél kezdeményezheti 9

10 Egyéb rendelkezések 9. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 10. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a Kiskőrösi Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 11. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 12. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. Mellékletek: 1. számú melléklet: Épület alaprajza Kelt: Kaskantyú, Önkormányzat... Pálinkó Gyula Józsefné KLIK Kiskőrösi tankerület ellenjegyzem:... Önkormányzat ellenjegyzem:... KLIK 8.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek Ujházi Zsolt polgármester: A közmunkásokkal a lehullott levelek összeszedése történtik most. Lesznek a takarítással kapcsolatban költségek, de nem jelentős mértékben. Kelemen István képviselő: A téli közmunkára pályázunk? Ha van lehetőség használjuk ki. Ujházi Zsolt polgármester: Igen. Elcsúsztatott rendszer indul a 6 hónap, lesznek akik csak 2 hónapot dolgoznak. 10

11 Filus Jánosné jegyző: Fokozatosan, több ütemben idnul, és oktatás is lesz benne. Ujházi Zsolt polgármester részletesen tájékoztatta a képviselőket a téli közfoglalkoztatás létszámáról, a képzésekről és a beütemezésről. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft. Ujházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző 11

12 Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. Kaskantyú Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetését a) bevételi főösszegét Ft-ban, b) kiadási főösszegét Ft-ban, c) működési céltartalékát Ft-ban, d) hiányát Ft-ban állapítja meg. 2. A R és a 6. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és a 6. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ujházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: november 7. A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 12

13 1. melléklet a14/2013.(xi. 7.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS (Ft-ban) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen Összesen Feladat kiemelt eredeti megnevezése módosított MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 0 0 A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Közvilágítás feladatainak támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítási összeg egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

14 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék a.) (Beszámítási összeg visszapótlása) Szerkezetátalakítási tartalék c.) (Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatásának előlege) Szerkezetátalakítási tartalék d.) (Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése) Egyéb működési célú központi támogatás (Természetbeni támogatás Erzsébet utalvány) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZERBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól

15 Működési célú, támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (munkaügyi központ támogatása) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN KÖZHATALMI BEVÉTELEK Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó Bírságok, díjak Egyéb sajátos bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés : Óvodai intézményi étkeztetés : Iskolai intézményi étkeztetés Áru- és készletértékesítés bevétele összesen Nyújtott szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bevételek : Köztemető fenntartása és működtetése Egyéb sajátos bevételek összesen Bérleti díj bevételek : Üdülői szálláshely szolgáltatás : Óvodai intézményi étkeztetés : Iskolai intézményi étkeztetés : Nem lakóingatlan bérbeadásaüzemeltetése

16 910502: Közművelődési intézmények, közösségi színterek üzemeltetése Bérleti díj bevételek összesen Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése : Könyvtári szolgáltatások Alkalmazottak térítése összesen Általános forgalmi adó bevételek : Üdülői szálláshely szolgáltatás : Óvodai intézményi étkeztetés : Iskolai intézményi étkeztetés : Könyvtári szolgáltatások Általános forgalmi adó bevételek összesen Hozam és kamatbevétel INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól

17 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Feladat kiemelt megnevezése Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen eredeti Összesen módosított Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda Intézményi támogatás önkormányzattól Intézményi költségvetési bevétel összesen

18 KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI 2. melléklet a 14/2013.(XI. 7.) önkormányzati rendelethez A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások ( e Ft-ban) ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok : Vízterm. Kez. Ellát : Eüi, és vesz. Hull.kez :Közutak fennt Óvodai-iskolati int. Étkeztetés :Lakóing.Üz : Építményüzemeltetés : Zöldterület kezelés : Önkormányzati jogalk : M.N.S. kieg.szolg :Közvilágítás : Város és község gazd : Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (hivatal működése) : Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (KTKT tagdíj) : Háziorvosi alap ellát : Háziorvosi ügyeleti ellát

19 862301: Fogorvosi alap ellát : Család és nőv. Eü. Gond : Ifjúság eü. Gond : Gyermekjóléti szolg ; Közfoglalkoztatás : Könyvtári szolg : Közműv.int.működtetése : Köztemető : Finanszírozási műveletek : Átmeneti segély : Egyéb önk.eseti p.ellát ;Köztemetés : Önk.ált.nyújtott lak.tám Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok : Üdülői szálláshely szolg Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen

20 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Munkagép (Gréder) beszerzés pályázati önerő Számítógép beszerzés (Felhalmozási célú pe.átadás közös hivatal részére) START-MUNKA PROGRAM keretében megvalósuló felújítások /21 hrsz-ú 9995m2 nagyságú terület beszerzése LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építésének önereje KEOP pályázat: Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda épület energetikai fejlesztése Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen

21 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Általános tartalék, céltartalék Intézményfinanszírozás Működési kiadás Felhalmozási kiadás Összesen ÖNKOMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM fő 32 fő 21

22 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Intézményi működési költségvetési kiadások összesen

23 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Intézményi felhalmozási kiadások összesen INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ,33 fő 3 fő 23

24 3.melléklet a14 /2013.(XI. 7.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Önkormányzati feladatok Megnevezés Működési Költségvetés (e Ft-ban) Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Önkormányzati költségvetés Működési céltartalék összesen összesen összesen 0 Költségvetési szervek költségvetése Önkormányzat, eredeti összesen Önkormányzat, módosított összesen Önkormányzat, teljesítés összesen 0 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Működési költségvetés hiánya (eredeti ) 909 Működési költségvetés hiánya (módosított ) 0 Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti ) 5794 Felhalmozási költségvetés hiánya (módosított ) 5794 Hiány belső finanszírozása Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (eredeti ) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (módosított ) Hiány külső finanszírozása Likvid hitel felvétele (eredeti ) Likvid hitel felvétele (módosított ) Likvid hitel felvétele (teljesítés) Önkormányzat mindösszesen Önkormányzat mindösszesen Önkormányzat mindösszesen 0 24

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint 2002. 2006. 2010. 2011. 2012. 2013. várható %-os változás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben