Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének június 29.-én (hétfő) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről."

Átírás

1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének június 29.-én (hétfő) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívott résztvevők: Hiányzik: Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi J.u. 16. Újházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea, Martinkó János, Turú Gyula és Brada István képviselők, Filus Jánosné jegyző, Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Kiss Istvánné, Szeg Regina Kukucska Sándor alpolgármester, Kelemen István képviselő. Újházi Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta. NAPIREND 1. Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester 2. Kaskantyú településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása Előterjesztő: polgármester 3. Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: jegyző 4. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 15/ (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: jegyző 5. Kaskantyú községben ellátási szerződés keretében biztosított házi segítségnyújtás évi szakmai beszámolója Előterjesztő: intézményvezető 1

2 6. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben Kaskantyú településen évben végzett munkájáról Előterjesztő: megyei könyvtárigazgató 7. Beszámoló a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2014/15-ös nevelési évről Előterjesztő: óvodavezető 8. Bérleti szerződés kötése Előterjesztő: polgármester 9. Kaskantyú Községi Művelődési Ház és Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása Előterjesztő: polgármester 10. Bejelentések egyéb ügyek Írásos előterjesztés kiküldve 1.) napirend Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Újházi Zsolt polgármester: Van e az anyaggal kapcsolatban kérdés? A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VII. 6.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról 2.) napirend Kaskantyú településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása Írásos előterjesztés kiküldve Turú Gyula képviselő: Ha jól értem a következő pályázatok miatt van rá szükség. Ujházi Zsolt polgármester: A külső források bevonása miatt is. Árokrendszer, buszforduló, közterület kialakítása. A napirendi ponthoz újabb kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 2

3 Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta: 31/2015.(VI. 29.) sz. határozat Településrendezési eszközök módosítása HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 39. (2) bekezdés szerint a településrendezési eszközök 44/2013.(V.27.) és 83/2013.(XII.16.) sz. határozatokkal indított módosítása véleményezésének ismeretében a következő döntést hozta: 1.) A beérkezett véleményeket és az azokra adott válaszokat az előterjesztéshez mellékelt ismertető szerint elfogadja. 2.) Felkéri polgármestert az Eljr. szerinti végső véleményezési szakaszt követően a településrendezési eszközök módosításának előterjesztésére. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 3.) napirend Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés kiküldve Filus Jánosné jegyző: A kormányzati funkciók változása miatt kell módosítani a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Ujházi Zsolt polgérmester: A működésben nem változik semmi csak az elnevezés. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 3

4 Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(VII. 6.) önkormányzati rendelete Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 4.) napirend A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 15/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés kiküldve Filus Jánosné jegyző: Az előző rendelet megalkotásakor a kerekítésre vonatkozó szabályokat nem vettem figyelembe. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(VII. 6.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 15/2014. (IX. 25.) önkormányzat rendelet módosításáról 5.) napirend Kaskantyú községben ellátási szerződés keretében biztosított házi segítségnyújtás évi szakmai beszámolója Írásos előterjesztés kiküldve Ujházi Zsolt polgármester: Negatív kritikával nem találkoztunk. A gondozók személyében nem történt változás. Filus Jánosné jegyző: A jövőben a Kormány tervei szerint csak térítési díj ellenében lehet majd igénybe venni a szolgáltatást, ha ez bekövetkezik sokan nem fogják kérni az ellátást. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az alábbi határozat-tervezete terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 4

5 /2015. ( ) sz. határozat Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról HATÁROZAT TERVEZET Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Filadelfia Segítő Szolgálat által előterjesztett, a Kaskantyú községben ellátott házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját elfogadja. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 32/2015.(VI. 29.) sz. határozat Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Filadelfia Segítő Szolgálat által előterjesztett, a Kaskantyú községben ellátott házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját elfogadja. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal 6.) napirend Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben Kaskantyú településen évben végzett munkájáról Írásos előterjesztés kiküldve Ujházi Zsolt polgármester: A könyvtár tartalmát tekintve jól funkcionál. Ha nincs meg egy könyv, azt gyorsan be is szerzik. Turú Gyula képviselő: Erre van igény? Hermanné Németh Andrea képviselő: Igen, és az egyéb szolgáltatásokra is: nyomtatás, fénymásolás stb. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az alábbi határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 5

6 /2015. ( ) sz. határozat Tájékoztató Kaskantyú községben működő könyvtárellátási szolgáltatásról HATÁROZAT TERVEZET Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyú községben működő könyvtárellátási szolgáltatásról szóló tájékoztatóját elfogadja. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 33/2015.(VI. 29.) sz. határozat Tájékoztató Kaskantyú községben működő könyvtárellátási szolgáltatásról HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyú községben működő könyvtárellátási szolgáltatásról szóló tájékoztatóját elfogadja. 7.) napirend Beszámoló a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2014/15-ös nevelési évről Írásos előterjesztés kiküldve Kiss Istvánné óvodavezető: Köszönet mindazért, amit a testület biztosít számunkra, hogy a munkát megfelelő színvonalon tudjuk ellátni. 26 fős létszámmal kezdtük az évet és 27 fővel zártunk. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2015. ( ) sz. határozat Beszámoló a napköziotthonos óvoda 2014/15-ös nevelési évéről HATÁROZAT TERVEZET Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2014/15-ös nevelési évéről szóló beszámolóját elfogadja. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 6

7 Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 34/2015.(VI. 29.) sz. határozat Beszámoló a napköziotthonos óvoda 2014/15-ös nevelési évéről HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2014/15-ös nevelési évéről szóló beszámolóját elfogadja. Írásos előterjesztés kiküldve 8.) napirend Bérleti szerződés kötése Újházi Zsolt polgármester: Április 1- szeptember 30 közötti időszakra kötnénk a szerződést. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 35/2015.(VI. 29.) sz. határozat Önkormányzati ingatlan bérbeadása HATÁROZAT 1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete június 1. napjától a mellékelt bérleti szerződés alapján az KASSZEG-REG Kft. (6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 62. sz.) részére lágy fagylalt árusításához bérbe adja az önkormányzati konyha épületében lévő használaton kívüli iroda helyiséget. 2. Felhatalmazza a polgármestert, a bérleti szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 35/2015.(VI. 29.) sz. határozat melléklete Bérleti szerződés Amely létrejött egyrészről Kaskantyú Község Önkormányzata 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. adószáma: , képviseli Újházi Zsolt polgármester mint bérbeadó, (továbbiakban bérbeadó) másrészről pedig 7

8 KASSZEG-REG Kft. (cégjegyzék szám: Cgj.sz: , adószám: , székhely: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 62. sz. képviseli: Szeg Regina üzletvezető) mint bérlő, (továbbiakban bérlő) között alulírott napon és helyen a továbbiak szerint: 1.) Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapítják, hogy bérbeadó kizárólagos tulajdonában áll a Kaskantyú 53 hrsz.-ú, 605 m 2 nagyságú, közigazgatásilag Kaskantyú, Petőfi u. 2. sz. alatti önkormányzati ebédlő és konyha. 2.) Szerződő felek kifejezetten abban állapodnak meg, hogy bérbeadó bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi a fenti 1.) pontban megjelölt önkormányzati ebédlő és konyha épületből az udvari bejárat felőli 8,4 m 2 nagyságú volt iroda helyiséget fagylalt árusítása céljából. 3.) Szerződő felek a bérleti szerződést július 1. napjától határozatlan időre kötik, azzal a kitétellel, hogy az árusítás évente április 1. napjától szeptember 30. napjáig történhet. 4.) A bérleti díj havi összege Ft, azaz Húszezer forint + Áfa/ hónap, melyet bérlő minden hónap 15. napjáig, a bérbeadó által kibocsátott számla ellenében, átutalás formájában a bérbeadó számú számlájára köteles megfizetni. 5.) A bérlemény kizárólagos használatára a bérlő jogosult. A bérbeadó kijelenti, hogy az ingatlant másnak bérbe illetve használatba nem adta, senkinek olyan jogot nem engedélyezett, amely bérlő használatát bármilyen formában korlátozná. 6.) Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy bérlő a fagylalt kiszolgálásához az udvari falrészen átadó ablakot helyezzen el. 7.) A bérlő a bérleményt köteles rendeltetésszerűen használni, azt rendszeresen karbantartani, a szokásos és rendeltetésszerű használattal felmerülő javítási, valamint kisebb felújítási munkálatokat pedig saját költségén elvégezni. A bérlő a bérleményen átalakítási munkálatokat csak bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet, azzal, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén köteles az eredeti állapotot helyreállítani, kivéve, ha bérbeadóval az írásban kötött megállapodása más kötelezettséget jelöl meg. 8.) Bérbeadó jogosult arra, hogy előzetes értesítés után a bérlemény rendeltetésszerű használatát ellenőrizze. 9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idővel írásban gyakorolhatja a másik fél felé. 10.) Azonnali hatályú felmondásnak van helye abban az esetben, hogyha bármelyik fél a szerződésben írt kötelezettségeket megszegi, illetve a bérlő a bérleti díjat egyszerű írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg. 11.) Szerződő felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat elsősorban peren kívül próbálják rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a Kiskőrösi Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 12.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. A fenti bérleti szerződést elolvasás után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt írtuk alá. Kaskantyú, hó..napján. bérbeadó ellenjegyző bérlő 8

9 9.) napirend Kaskantyú Községi Művelődési Ház és Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása Írásos előterjesztés kiküldve Filus Jánosné jegyző: Elírás történ. A helyes nyitva tartás pénteken délután: A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 36/2015.(VI. 29.) sz. határozat Művelődési ház és könyvtár nyitvatartási idejének módosítása HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 29/2015. (V. 27.) számú határozatával elfogadott Községi Művelődési Ház és Könyvtár nyitvatartási idejét az alábbiak szerint módosítja. Munkanap Kedd Szerda Csütörtök Péntek Minden hónap első péntekén Szombat Nyitvatartási idő Művelődési Ház és Könyvtár 7 12 óráig óráig 7 12 óráig óráig 7 12 óráig óráig 7 12 óráig óráig óráig óráig 8 10 óráig Határidő: azonnal Felelős: polgármester, művelődésszervező-könyvtáros 10.) napirend Bejelentések egyéb ügyek 9

10 Turú Gyula képviselő: Az asztalitenisz problémával kapcsolatban megkerestem az érintetteket. Szeptembertől szeretnének újra bejárni. Szükséges, hogy a megbízott személy teljes körűen felelős a rábízott vagyontárgyakért és a rend megtartásáért. Ujházi Zsolt polgármester: A településnek megújult a honlapja, melyet egy új szolgáltató rendszere üzemeltet. Az igényeknek jobban megfelelő, könnyebben kezelhető felületünk lett. A költségei: FT + ÁFA / hó. Javasolja a szolgáltatási szerződés megkötését. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2015.( ) sz. határozat Szolgáltatási szerződés kötése honlap készítésére, üzemeltetésére HATÁROZAT TERVEZET Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyú honlapjának készítésére és üzemeltetésére szolgáltatói szerződést köt a TREND-PRODUKT Kft-vel. (6000 Kecskemét, Úrrét 221/E. adószám: ). Megbízza a polgármester a szolgáltató szerződés aláírásával. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 37/2015.() sz. határozat Szolgáltatási szerződés kötése honlap készítésére, üzemeltetésére HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete Kaskantyú honlapjának készítésére és üzemeltetésére szolgáltatói szerződést köt a TREND-PRODUKT Kft-vel. (6000 Kecskemét, Úrrét 221/E. adószám: ). Megbízza a polgármester a szolgáltató szerződés aláírásával. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 10

11 Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft. Újházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző 11

12 Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Kaskantyú Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetését a) bevételi főösszegét ,- Ft-ban, b) kiadási főösszegét ,- Ft-ban, c) működési céltartalékát ,- Ft-ban, d) hiányát ,- Ft-ban állapítja meg. 2. A R melléklete helyébe e rendelet 1 3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Újházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: július 6. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 12

13 1. melléklet a 10/2015.(VII. 6.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS (Ft-ban) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ÖSSZESEN Feladat kiemelt megnevezése B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Közvilágítás feladatainak támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után : Ft A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai Gyermekétkeztetés támogatása (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása) Gyermekétkeztetés támogatása (Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Ágazati pótlék A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK évről áthúzódó bérkompenzáció Bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz.alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN: B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Előző évről áthúzódó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)

15 Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól (Közös önkormányzati hivatal évi túlfizetése) Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Ravatalozó építése MVH-s pályázat) B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK Vagyoni típusú adók Kommunális adó Értékesítési és forgalmi adók Helyi Iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Késedelmi pótlék, bírság Igazgatási szolgáltatási díj Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 15

16 Készlet értékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke : Üdülői szálláshely szolg. És étk : Óvodai intézményi étkeztetés : Iskolai intézményi étkeztetés : Önkormányzati jogalkotás Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel :Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése : Könyvtári szolg Köztemető fenntartása és működtetése Szolgáltatások ellenértéke összesen Közvetített szolgáltatás ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak : Óvodai intézményi étkeztetés : Iskolai intézményi étkeztetés Ellátási díjak összesen Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek : Üdülői szálláshely szolg. És étk : Önkormányzati jogalkotás : Óvodai intézményi étkeztetés : Iskolai intézményi étkeztetés Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel :Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése Köztemető fenntartása és működtetése : Könyvtári szolg Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

17 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Feladat kiemelt megnevezése Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ÖSSZESEN Módosít ott előirány zat Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda Intézményi támogatás önkormányzattól Maradvány igénybevétele Intézményi költségvetési bevétel összesen

19 KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI 2. melléklet a 10/2015.(VII. 6.) önkormányzati rendelethez A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. Adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési kiadások (K5) ( e Ft-ban) ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Víztermelés, kezelés ellátás Veszélyes hulladék begyűjtése, száll. Átrak Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt Óvodai-iskolati int. Étkeztetés Az önkorm.vagyonnal való gazdálkod.kapcs.fel Zöldterület kezelés Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tevékenysége Közvilágítás Város-, községgazd. Egyéb szolg Háziorvosi alapellátás : Háziorvosi ügyeleti ellát : Fogorvosi alap ellát : Család és nőv. Eü. Gond : Ifjúság eü. Gond : Gyermekjóléti szolg

20 Start-munka program, téli közfoglalkoztatás; Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás : Könyvtári szolg : Közműv.,közösségi és társi.részv.fejl Köztemető fenntartása és működtetése Központi költségvetési befizetések Egyéb szoc.pénbeli ellát, tám. (Rendkívüli települési támogatás) Egyéb szoc.pénbeli ellát, tám. (Nyári gyermekétkeztetés önerő) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellát. (Köztemetés) Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellát. (Születési segély) Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások ( önerő) Lakáshoz jutást segítő támogatások Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Üdülői szálláshely szolg. És étkeztetés Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen

21 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási kiadások (K8) ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Ravatalozó építése (MVH PÁLYÁZAT) Leader pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építéséhez kapcsolódó járulékos kiadások /21 hrsz-ú terület beszerzése, köztemető bővítése érdekében Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó) Vízmű építéséhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21/2015 (V.9.) sz. határozat alapján Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében Immateriális javak beszerzése ( Könyvelő program vásárlás) Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége

Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2012. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. szeptember 26. napján (szerda) 16 30

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben