Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 16-án (hétfő) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről."

Átírás

1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 16-án (hétfő) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Művelődési Ház Kaskantyú, Hunyadi János utca 34 Újházi Zsolt polgármester, Brada István, Kelemen István, Hermanné Németh Andrea, Martinkó János, Turú Gyula képviselők, Filus Jánosné jegyző, Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Kukucska Sándor alpolgármester (bejelentetten). Tabdi képviselő-testület részéről az 1. napirend tárgyalásánál: Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc, Hetényi Vivien, Krauczi József képviselők Hiányzik: Szkenderovits Lajosné, Kiss Sándor képviselők Újházi Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta. NAPIREND 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése Előterjesztő: polgármester (A napirend tárgyalása Tabdi Község Képviselőtestületével együttes ülésen) 2. Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előterjesztő: polgármester 3. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve Előterjesztő: polgármester 4. Rendelet Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről Előterjesztő: polgármester 1

2 5. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő: polgármester 6. Étkeztetés vállalkozói szerződésének módosítása Előterjesztő: polgármester 7. Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása Előterjesztő: polgármester 8. Többlet önerő biztosítása ivóvízminőség-javító program megvalósításához Előterjesztő: polgármester 9. Kaskantyúi Napköziotthonos óvoda nyári szünetének engedélyezése Előterjesztő polgármester 10. Kukucska Károly termőföld adásvételi kérelme Előterjesztő: polgármester 11. Bejelentések, egyéb ügyek Írásos előterjesztés csatolva 1.) napirend Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése Újházi Zsolt polgármester: Az előterjesztést valamennyi képviselő megkapta, biztosítva, hogy megismerjék a Közös Hivatal költségvetését. Kérdés, hozzászólás van-e az írásos anyaghoz? Turú Gyula képviselő: Mivel új képviselő vagyok, még nem nagyon látom át a költségvetést, ezért több kérdésem is lenne. Először azt szeretném megkérdezni, hogy mit takar az anyagban az adóügyi ügyintéző átvétele? Fábián Sándor Tabdi polgármestere: A jelenlegi dolgozónk Gyed-re megy, helyette kell felvenni egy új kollegát. A betanítási idő alatt, terveink szerint 3 hónap, átfedéssel alkalmazzuk mindkettőjüket, ezt tartalmazza Tabdi költségvetése. Turú Gyula képviselő: Tehát akkor ez nem pénzeszköz átadást jelent. Fábián Sándor Tabdi polgármestere: Nem, ez a három hónap plusz bérköltség kizárólag Tabdit terheli. Turú Gyula képviselő: Ki a székhelytelepülés? Fábián Sándor Tabdi polgármestere: Tabdi Turú Gyula képviselő: A személyi juttatásoknál szerepel a teljesítményértékelés miatti bér eltérítés, ez minden évben megtörténik, és ez hány %-os mértéket jelent? 2

3 Fábián Sándor Tabdi polgármestere: Igen minden évben van teljesítményértékelés, és a köztisztviselők egyéni teljesítményétől függ az eltérítés százalékos mértéke. Turú Gyula képviselő: A cafetériánál a dolgozóknál a köztisztviselői illetményalap ötszöröse a tervezett összeg, ez már tartalmazza a járulékokat is? Filus Jánosné jegyző: Igen ez az összeg a munkaadói és a munkavállalói járulékokat is tartalmazza. Turú Gyula képviselő: Kaskantyúnál ez négy főt jelent? Filus Jánosné jegyző: Velem együtt 4,5 fő. Turú Gyula képviselő: Mit jelent az, hogy választható, cafetéria milyen jogcímen adható. Ez lehet pénzbeli és természetbeni juttatás is? Filus Jánosné jegyző: Amit a cafetéria szabályai megengednek, pl. SZÉP kártya, étkezési utalvány, stb. azt lehet választani, pénzben nem lehet. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot alkotta: 1/2015.(II. 16.) sz. határozat Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése HATÁROZAT 1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. -a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadási főösszegét Ft-ban, bevételi főösszegét Ft-ban állapítja meg: a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt ok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma: 3

4 ezer Ft-ban Kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási Összesen megnevezése költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú kiadás Összesen Engedélyezett létszám (fő) 10 Közfoglalkoztatott (fő) 0 b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt ok összege: ezer Ft-ban Kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási Összesen megnevezése költségvetés Intézményi bevétel Összesen A Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához figyelembe véve a évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalt bérkompenzáció támogatás várható Ft-os összegét, Ft működési célú pénzeszköz átadást kell tervezni. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésen jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő. Felelős: Polgármester Határidő: február 16. Az együttes ülésen több napirend nem volt, Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere az együttes ülést bezárta. Az előzetes egyeztetés szerint Tabdi képviselő-testülete folytatja tovább a testületi ülését és erre az időre szünetet rendel el. 4

5 2.) napirend Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Írásos előterjesztés csatolva Újházi Zsolt polgármester: Az írásos előterjesztéshez kapcsolódva van e valakinek kérdése, észrevétele? Turú Gyula képviselő: A évi költségvetés a múlt évben meg lett tervezve, miért kell most módosítani rajta? Az akkori tervezéshez képset most mennyit változott? Újházi Zsolt polgármester: A költségvetési rendelet év elején megalkotásra kerül, amit az év folyamán több alkalommal módosítani kell, mindezt nem azért mert rosszul lett megtervezve, hanem év közben változások történnek. Ez egy bonyolult folyamat. A költségvetési törvény meghatározza a fő mutatószámokat, hogy egy ekkor (1000 fős) településnek milyen feladatai vannak, és erre mekkora normatívát ad. Pl. óvoda üzemeltetésénél létszám alapján finanszíroz, ehhez dologi tételt rendel hozzá. Nem lehet hiánnyal tervezni. A feladat finanszírozás nem átjárható (nem lehet más oldalra átcsoportosítani). Kaskantyú községnek sosem volt adóssága, nem kellett konszolidálni. A költségvetés tervezése nagyon komoly munka, a kötlségvetési törvény által elfogadott kiadási és bevételi tételek összefésülése. A nettó finanszírozás havi bontásban jön, soha nincs ekkora összeg a számlánkon. Filus Jánosné jegyző: Feladat alapú finanszírozási rendszer van most. A mutatószámok is változhatnak, valamint sok változáshoz is (pl. gyereklétszám változás, HH, HHH helyzet, stb.) hozzá kell igazítani. Ahhoz tervezünk, amihez lehet, csak arra tervezhetünk kiadást, amire bevételt is kapunk. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról 3.) napirend Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve 5

6 Írásos előterjesztés csatolva Filus Jánosné jegyző: Nem terveztünk adósságot. Turú Gyula képviselő: Vagyon vagyoni értékű jog mit jelent? Filus Jánosné jegyző: Bérleti díjak (víztoronynál lévő mobil szolgáltatók által fizetett bérleti díj). Turú Gyula képviselő: A glóbuszt mikortól telepítik át? Újházi Zsolt polgármester: Az ivóvízminőség-javító program keretében valósul meg. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot alkotta: 2/2015.(II. 16.) sz. határozat Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve HATÁROZAT Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. -a alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg: Ft-ban Megnevezés év BEVÉTELEK év év Helyi adó Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 6

7 Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen: ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdés a-g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet értéke Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület 4.) napirend Kaskantyú Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása Írásos előterjesztés csatolva Újházi Zsolt polgármester: Ez a váz, amit év közben többször módosítunk a kiadások és a bevételek módosulása alapján. Turú Gyula képviselő: Gyepmesteri telep? Újházi Zsolt polgármester: Tizenöt település összefogásával, kötelező feladatként látjuk el. A kóbor kutyákat oda szedik össze. Turú Gyula képviselő: Szociális ellátás? Gyermekétkeztetés? Filus Jánosné jegyző: Ft lett önerőre betervezre, így lehetőségünk lesz a nyári gyermekétkeztetésre pályázatot benyújtani. Turú Gyula képviselő: Van értékpapír az önkormányzat tulajdonában? Újházi Zsolt polgármester: Igen kb Ft, napi áron jegyzik, kamatozik. 7

8 A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről 5.) napirend A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Írásos előterjesztés csatolva Kelemen István képviselő: A tájékoztatásban teljeskörűen, érthetően leírásra került minden. Új helyzet alakult ki. Filus Jánosné jegyző: Lakásfenntartási támogatást eddig sokan kaptak. Ezen változtatni kellett, az önkormányzat 100%-nem tudja finanszírozni. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 6.) napirend Étkeztetés vállalkozói szerződésének módosítása Írásos előterjesztés csatolva 8

9 Újházi Zsolt polgármester: Ez az egy szolgáltató, aki ennyi adagot kiszállít. Önállóan nem tudnánk gazdaságosan ezt biztosítani. Ennyibe kerül. A térítési díjat már elfogadta a testület. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot alkotta: 3/2015.(II. 16.) sz. határozat Étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítása HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete az étkeztetés ellátására a Kredit Kft-vel (6200 Kiskőrös, Vörösmarty u. 12.) kötött vállalkozói szerződését a határozat melléklete szerint módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása 3/2015. (II.16.) sz. határozat melléklete mely létrejött egyrészről Kaskantyú Község Önkormányzata, székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. (a továbbiakban: önkormányzat), mint megrendelő, másrészről a Kredit Kft. székhelye: 6200 Kiskőrös, Vörösmarty utca 12. (a továbbiakban: vállalkozó) mint szolgáltatást nyújtó együttesen, mint szerződő felek, a köztük március 1. napjától létrejött, a Kft Tabdi, Vasút utca 1. szám alatt üzemeltetett, Gondűző Vendéglő elnevezésű melegkonyhás vendéglátó egységéből biztosított, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben élőírt gyermekétkeztetés és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben előírt étkeztetés alapszolgáltatás ellátására kötött vállalkozási szerződés módosítására az alábbiak szerint: 1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a március 1. napjától az étkeztetés ellátására kötött vállalkozási szerződésnek a szolgáltatás díját meghatározó mellékletét január 1. napjától közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 9

10 Vállalkozói díj január 1. napjától Melléklet Gyermekétkeztetés Élelmezés megnevezése Nyersanyag költség Ft/adag ált. forgalmi adó nélkül Rezsiköltség Ft/adag ált. forgalmi adó nélkül Szolgáltatás díja összesen Ft/adag ált. forgalmi adó nélkül Általános iskola Tízórai Ebéd (menza) Tízórai + ebéd Uzsonna Napközis ellátás Óvoda Tízórai Tízórai + ebéd Uzsonna Egész napos ellátás Szociális étkeztetés Étkeztetés formája Normál étkeztetés Diétás étkeztetés 1 ebéd ára általános forgalmi adóval együtt 850 Ft nincs megállapítva. 2. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek. 3. Ez a szerződés a március 1. napján megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítása, amely a szerződéssel együtt érvényes. Kaskantyú, Önkormányzat képviseletében Kredit Kft. képviseletében 7.) napirend Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása 10

11 Írásos előterjesztés csatolva Újházi Zsolt polgármester: A beruházás összege nem változott. Kelemen István képviselő: Futó program, kell, hogy tovább tudjon haladni a megvalósítás. Turú Gyula képviselő: Tagdíj? Újházi Zsolt polgármester: A beruházás költsége alapján, nagyobb műszaki tartalom, amit lehetett beépítettek. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot alkotta: 4/2015.(II. 16.) sz. határozat Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása HATÁROZAT 1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítását a határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak szerinti módosított-az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: polgármester azonnal 1. számú melléklet a 4/2015. (II. 16.) sz. határozathoz KEOP Ivóvízminőség javítása /a továbbiakban KEOP program/ megvalósítására létrehozott Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása (módosítás) 11

12 I. ELŐZMÉNYEK A jelen megállapodás I.1. pontjában felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének k) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. -a alapján megállapodnak abban, hogy az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvízellátás (mint önkormányzati feladat-és hatáskör) biztosítása, célszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében jogi személyiséggel rendelkező társulást, a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre. A Tagok rögzítik, hogy társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján, a közös cél és feladat megvalósítása érdekében hozták létre, s hogy az ebben vállalt kötelezettségeiket együttesen és egyenként is tiszteletben tartják, az ivóvízminőség javítása céljából vállalt feladataikat végrehajtják, és a beruházással megvalósult objektumokat, berendezéseket a támogatási szerződésükben előírt időtartamig fenntartják, a vállalt szolgáltatások ellátásáról költségvetésük és társulási szerződésük keretében gondoskodnak. II. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA 1. A megállapodás 1. sz., 2. sz. és 3. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz., 2. sz. és 3. sz. melléklete lép. Kiskőrös, 2015 hó..nap. 12

13 1. számú melléklet Szavazatok száma a Tanácsban Sorszám Település Beruházás nettó összege ezer forintban Szavazatok száma Szavazatok aránya % 1 Akasztó ,4 2 Császártöltés ,4 3 Csengőd ,7 4 Fülöpszállás ,9 5 Imrehegy ,6 6 Jakabszállás Kaskantyú Kecel ,4 9 Kiskőrös ,2 10 Kunszállás ,5 11 Páhi ,6 12 Soltszentimre ,6 13 Soltvadkert ,6 14 Tabdi ,6 15 Tázlár ,5 Összesen:

14 A társulási tagok befizetési kötelezettsége évtől 2. számú melléklet Sorszám Település Éves befizetési kötelezettség (Ft) 1. Akasztó Császártöltés Csengőd Fülöpszállás Imrehegy Jakabszállás Kaskantyú Kecel Kiskőrös Kunszállás Páhi Soltszentimre Soltvadkert Tabdi Tázlár Összesen:

15 8.) sz. melléklet A Társulási Megállapodás 6. sz. módosításáról szóló képviselő-testületi határozatok száma Sorszám Település 1. Akasztó Önkormányzati határozat száma 2. Császártöltés 3. Csengőd 4. Fülöpszállás 5. Imrehegy 6. Jakabszállás 7. Kaskantyú 8. Kecel 9. Kiskőrös 10. Kunszállás 11. Páhi 12. Soltszentimre 13. Soltvadkert 14. Tabdi 15. Tázlár 8.) napirend Többlet önerő biztosítása ivóvízminőség-javító program megvalósításához Írásos előterjesztés csatolva Filus Jánosné jegyző: A költségvetési rendeletünkben ez az összeg tervezésre került. Újházi Zsolt polgármester: Az összeg nagyságrendjeiben igaz, de a végéig még változni fog. A tartalékalapból x keret lehívható az előre nem látható költségek finanszírozására. A próba üzemig nem is fogjuk ezeket a költségeket látni. 15

16 Turú Gyula képviselő: Felújítás lesz? Újházi Zsolt polgármester: Csak részben, ott ahol eternit cső van lerakva. Legvégén. Építkeznek: tisztítómű, medencék, épület, technológia szeptemberre várható. Turú Gyula képviselő: A konyhánál lévő betongyűrűk is ehhez vannak? Ujházi Zsolt polgármester: Nem, azt mi biztosítjuk a lakosoknak. A vasúti ároknál lesz még letéve. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot alkotta: 5/2015.(II. 16.) sz. határozat a KEOP-1.3.0/ számú projekthez önerő biztosítása HATÁROZAT 1. A Képviselő-testület hozzájárul a KEOP-1.3.0/ számú projekt megvalósítása során Kaskantyú Község Önkormányzatát terhelő ,- Ft többlet-önerő biztosításához. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a többlet-önerő biztosításáról szóló nyilatkozat, valamint a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és Kaskantyú Község Önkormányzata között a támogatási megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 9.) napirend Kaskantyúi Napköziotthonos óvoda nyári szünetének engedélyezése Írásos előterjesztés csatolva 16

17 Újházi Zsolt polgármester: Szabadságok kiadása, nyári nagytakarítás, felújítás, egyéb munkák elvégzésének biztosítása. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot alkotta: 6/2015.(II. 16.) sz. határozat Óvoda nyári szünet engedélyezése HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda augusztus 3-tól augusztus 19-ig, három hét időtartamra a nagytakarítás és a szabadságok kiadása végett zárva tartson. Felhívja az intézményvezetőt, hogy a döntésről az érintett szülőket tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, óvodavezető Írásos előterjesztés csatolva 10.) napirend Kukucska Károly termőföld adásvételi kérelme Újházi Zsolt polgármester: Projektre való földterülettel nem rendelkezik az önkormányzat. Az értékbecslés alapján készült az előterjesztés. Nem szoktuk megtagadni az eladást (kis méretű tulajdonhányadokról van szó) Kelemen István képviselő: Korrekt, ha helyi lakosoknak értékesítünk. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot alkotta: 17

18 7/2015.(II. 16.) sz. határozat Kukucska Károly kaskantyúi lakos önkormányzati tulajdonban lévő terület vásárlásának engedélyezése. HATÁROZAT 1.) Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kukucska Károly Kaskantyú, Kossuth u. 95. szám alatti lakos részére értékesítésre kijelöli a Kaskantyú Község Önkormányzata az 1/1 tulajdonában lévő Kaskantyú 095/20 hrsz-ú 2162 m 2 nagyságú, legelő művelési ágú; a 4108/10559 tulajdonában lévő Kaskantyú 0100/2 hrsz-ú, m 2 nagyságú, szőlő művelési ágú ingatlan 4108/10559 részének megfelelő 4579 m 2 nagyságú; a 1856/4759 tulajdonában lévő Kaskantyú 0100/3 hrszú, 4998 m 2 nagyságú szőlő művelési ágú ingatlan 1856/4759 részének megfelelő 1949 m 2 nagyságú ingatlanokat. 2.) A Képviselő-testület az ingatlanok értékbecslő által megállapított bruttó Ft, becsült forgalmi értéket jóváhagyólag tudomásul veszi és a vételárat ennek megfelelően Ft-ban állapítja meg. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 11.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek Újházi Zsolt polgármester: Szeptemberre várható az ivóvízminőség-javító program befejezése. A határidő betartása nem a mi doglounk (társulás). Plusz költséggel járó munka nem lenne jó tartalék keretből (x %-át biztosítani kell). Turú Gyula képviselő: Az utcákat mennyire fogja érinteni a program megvalósítása? Újházi Zsolt polgármester: A Hunyadi utcát fogja érinteni. Tájékoztatás: A ravatalozó használatbevételi engedélye folyamatban van, a pályázathoz az elszámolás be lett nyújtva. A rendezvényterülettel kapcsolatban: egy elszámolás megtörtént, a végelszámoláshoz hitel felvételére van szükség. Az önkormányzat tudná felvenni, majd átadni a Közalapítványnak. Erről majd beszélnünk kell, és felhatalmazást fogok kérni ennek lebonyolítására. Március 16 férfinap ott tartanánk meg az átadást is. 18

19 Kelemen István képviselő: Kértek, hogy szóljak, a tanyasori csatorna el van dugítva szeméttel és nem tud a víz lefolyni. Újházi Zsolt polgármester: Kimegyünk és megnézzük. Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Újházi Zsolt polgármester Kmft. Filus Jánosné jegyző 19

20 Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Kaskantyú Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetését a) bevételi főösszegét ,- Ft-ban, b) kiadási főösszegét ,- Ft-ban, c) működési céltartalékát 0,- Ft-ban, d) hiányát ,- Ft-ban állapítja meg. 2. A R melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Újházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: február 17. A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 20

21 1. melléklet az 1/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS (Ft-ban) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ÖSSZESEN Feladat kiemelt megnevezése B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Közvilágítás feladatainak támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Ágazati pótlék Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Beszámítási összeg

22 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés támogatása (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása; üzemeltetési támogatás) A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK évről áthúzódó bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI Tám. Költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege évi bérkompenzáció ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN: B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Előző évről áthúzódó start-munka) Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Előző évről áthúzódó téli közfoglalkoztatás) Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Téli közfoglalkoztatás márciustól 2 hónapon keresztül)

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben