MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG KORMÁNYA"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/ számú JELENTÉS a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának évi cselekvési programjáról szóló 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat végrehajtásáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, július

2 1 A jelentés célja A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat 4. pontja a Kormányt kötelezi, hogy kétévente készítsen jelentést az Országgyűlés részére a Nemzeti Tehetség Program helyzetéről és fejlesztési feladatairól. A tehetségsegítés komplex formái szervesen illeszkednek a köz- és felsőoktatás megújítását célzó törekvésekhez, az egyének személyiségét, tanulási sajátosságait is figyelembe vevő oktatás elterjesztéséhez. A tehetségek segítése és fejlesztése az életpálya helyes irányba terelését, az életpálya sikerességének segítését, az innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését, a gazdasági növekedést, a magasabb versenyképességet, az esélyegyenlőtlenségek csökkentését, a magasabb társadalmi mobilitást, a hátrányos helyzet leküzdését és a társadalom kohézióját egyaránt szolgálja. A Nemzeti Tehetség Programnak a foglalkoztatási stratégiában példa- és értékteremtő szerepe van, a magyar gazdaság fejlődésében pedig kitörési pont lehet. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat 2. számú mellékletének 6. pontja szerint az Oktatásért Közalapítvány a Nemzeti Tehetség Program kétéves cselekvési programjának megfelelően, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum (a továbbiakban: Fórum) szakmai irányítása mellett végzi a Nemzeti Tehetség Alap felhasználását, amely a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendeletben is megerősítésre került. Az Oktatásért Közalapítványnak a Fórum megalakulását követő november 11-i határozata után nyílt lehetősége a Nemzeti Tehetség Program keretében megjelenő pályázat kiírására. A Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett harmincegy pályázat lebonyolításában meghatározó szerepe volt az Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozó Alkuratóriumának és azoknak a szakértőknek, akik egyrészt a pályázati kiírás követelményeinek megfelelően egyenként értékelték a pályamunkákat, másrészt összegző jelentéseket készítettek az általuk véleményezett dokumentumokról. A Nemzeti Tehetség Program pályázatai nagymértékben segítették az óvodától a felsőoktatásig terjedően a gazdag tartalmi kínálattal működő tehetségsegítő műhelyek, szaktáborok, tanulmányi versenyek megszervezését, tehetségsegítő hálózatok és szolgáltató központok kialakulását. A pályázati rendszer soha nem látott mértékben élénkítette a tehetségsegítés iránti érdeklődést és fokozta az aktivitást a tehetségsegítéssel foglalkozó intézmények, szervezetek, hálózatok és szakmai szolgálatok életében. A Nemzeti Tehetség Program évi cselekvési programjának 2010 végéig lezárult pályázatairól készített beszámolót a szakmai lebonyolító Oktatásért Közalapítvány készítette el. Azt a Fórum decemberi, illetve februári ülésén megtárgyalta és átdolgozást, kiegészítést kért az előkészítőktől. A kiegészítés elkészítését befolyásolta az Oktatásért Közalapítvány megszüntetése, valamint a még folyamatban lévő pályázatok jelentős száma. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat értelmében az Oktatásért Közalapítvány megszűnt. Az 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozatnak megfelelően elkészült az Oktatásért Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1152/2011. (V. 18.) Korm. határozat, melynek értelmében a 126/2008. (XII. 4.) OGY

3 2 határozat alapján létrehozott Nemzeti Tehetség Programmal összefüggő, az Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratóriuma által végzett feladatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI), illetve a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) látja el a jövőben. Huszonöt pályázat nyerteseinek a pályázati kiírásokban foglaltak szerint a szakmai beszámolójukat és a pénzügyi elszámolásukat június 15., illetve január 31. között kellett benyújtaniuk. A fentiekből következően meg kellett oldani az Oktatásért Közalapítvány megszűnése után a Nemzeti Tehetség Program cselekvési programja alapján kiírt pályázatok nyertes pályázói által beküldött, feldolgozásra nem került 2037 db szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ellenőrzését. Ezeknek a beszámolóknak ellenőrzésére a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet novemberi módosítását [233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet] követően kötött együttműködési megállapodást az OFIval, valamint az Alapkezelővel. A feladat végrehajtásáról a két szervezet az egyes pályázatok esetében szükséges helyszíni ellenőrzést követően október 31-én nyújtotta be a beszámolóját. A Fórum december 6-i ülésén hagyta jóvá a beszámolót. A tehetségsegítés értékeinek, problémáinak, veszélyeinek, lehetőségeinek és erőforrásainak áttekintése után a Nemzeti Tehetség Programban az Országgyűlés hosszú távon is kiemelt lehetőséget adott a tehetségsegítés fejlesztésére, amely a tehetséggel rendelkező fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítését teszi lehetővé. Az Országgyűlés a Nemzeti Tehetség Program hosszú távú (20 éves időtávon érvényes) célrendszerét az alábbiakban állapította meg: A tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása: - a tehetséges fiatalok megtalálása, - a tehetség jellegének és szintjének megfelelő folyamatos segítség a tehetség kibontakoztatásában, - a tehetség hasznosulásának elősegítése. A Nemzeti Tehetség Program évekre meghatározott rövid távú prioritásai az alábbi területeket érintették [A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának évi cselekvési programjáról szóló 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat]: a) a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, b) a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása, c) egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, d) a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése, e) a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése, f) a tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítása. 1. Bevezetés A Nemzeti Tehetség Program célrendszere A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat elfogadásával az Országgyűlés 2008-tól kezdődően 20 évre határozott meg kiemelt feladatokat a tehetségsegítésben és a tehetséggondozásban. Határozatával elkötelezettségét fejezte ki a tehetséges gyermekek, fiatalok hosszú távú segítésére, folyamatos fejlesztésére, valamint kiszámítható támogatására.

4 A Tehetség Program átfogó célkitűzései A tehetséges fiatalok segítésének formái a teljes társadalmat áthatják, ezért a tehetség érvényesülését szolgáló stratégiai célok csak átfogó célkitűzések megjelölésével bonthatók le megvalósítható és ellenőrizhető egységekre. A tehetségsegítés átfogó célkitűzéseit, a tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatását, a tehetség társadalmi hasznosulását a Nemzeti Tehetség Program részletes célrendszerének alább bemutatott ábrája összefoglalóan szemlélteti: A célkitűzések és a hozzájuk rendelt konkrét tevékenységek - horizontális és vertikális összefüggéseiket is figyelembe véve - biztosítják, hogy a tehetségsegítés közvetlen alanyai, a tehetségek és a segítőik, az állampolgárok és szerveződéseik, a tehetségek segítésében érdekelt helyi, térségi, megyei és regionális szereplők, szervezetek, valamint a program megvalósításában résztvevő állami szervek számára egyértelműek és megvalósíthatóak legyenek a célok. A tehetségek segítése stratégiai és átfogó célkitűzéseinek állandósága mellett a tehetségsegítésnek egyes célterületei és az azokhoz kapcsolódó feladatok időnként módosulhatnak. A módosításokat a tehetségsegítés kiemelt helyzetének és alapvető célrendszerének változatlanul hagyása mellett az Országgyűlés a Nemzeti Tehetség Program kétévenként sorra kerülő időszakos áttekintése során végzi el. 2. A célok elérését szolgáló fejlesztési területek A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit a 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) tartalmazza az alábbiak szerint:

5 A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása Várható eredmények: A tehetségsegítés iskolán kívüli rendszerének számottevő gazdagodása. A tehetségsegítés szakmai színvonalának növekedése. A tehetségsegítés szervezett formáinak kiterjesztése a korai gyermekkorra. Az egyéni képzési programok terjedése, a tehetségsegítő munka megerősödése az oktatási rendszeren belül. Növekvő számú tehetségsegítésben részt vevő tehetséges fiatal A hosszú idő óta kiválóan működő tehetségsegítő műhelyek segítése Az óvodai tehetségsegítés legkiválóbb műhelyeinek elismerése és támogatása. Az általános- és középiskolai, szakiskolai tehetségsegítő műhelyek támogatása. A felsőoktatás, a posztgraduális képzés, a pályakezdés tehetségsegítő műhelyeinek támogatása. Az iskolarendszeren kívüli sikeres önkormányzati-, egyházi- és civil tehetségsegítő kezdeményezések támogatása a tudományos, a mesterségbeli, a művészeti és a sport tehetségsegítés területén. Sikeresen működő térségi tehetségsegítő hálózatok támogatása. A legkiválóbb tehetségsegítő műhelyek bemutatása a médiában Új tehetségsegítő kezdeményezések megalakulásának támogatása A tehetségsegítés létező rendszerének, hiányosságainak és átfedéseinek felmérése után a jelenleg hiányzó, vagy nem kellően ellátott területeken új tehetségsegítő kezdeményezések megalakulásának támogatása A tehetségsegítés szakmai színvonalának növelése A tehetségsegítést szakmailag megalapozó graduális- és posztgraduális felsőfokú képzések és továbbképzések rendszerének gazdagítása, a képzők képzésének átgondolt kialakítása. A tehetségsegítés formáiban megkövetelhető szakmai minimum átgondolása, megalkotása, indokolt türelmi idővel történő bevezetése, működtetése és számon kérése. A tehetségsegítés területén található modellértékű példák, gyakorlatok adaptálásra való előkészítése és terjesztése, amelyekben: o A kiválasztás a tehetség önfejlesztésén alapuló kiválasztódásával párosul. o A tehetségek különböző szintű megjelenési formáinak megfelelő, különböző erősségű programok kínálata jelenik meg, valamint a fokozatok között az átmenet nyilvánosan vállalt és ellenőrzött kritériumok alapján megoldott (tehetségpiramis). o A tehetséggondozás a folyamatosság és a személyesség elveinek betartásával folyik, biztosítva a lehetőséget a tehetségsegítők személyes példamutatására. o Magas szakmai színvonal és hatékonyság jelenik meg jellemzőként. o Hatékony integrált térségi együttműködési formák alakulnak ki. Az Európai Unió és más tehetségsegítésben kiemelkedő, Európán kívüli országok tehetségsegítő tapasztalatainak szervezett és rendezett formában történő feltárása és feldolgozása, a legjobb és legalkalmasabb módszerek differenciált hazai adaptálása Együttműködés a határon túli magyar tehetségsegítő programokkal

6 5 Kölcsönös tapasztalatcsere elősegítése együttes programok támogatásával A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása Várható eredmények: A tehetségsegítésben résztvevő fiatalok megoszlásában tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkenése. A tehetségsegítésből indokolatlanul kiesők számának csökkenése. A tehetségsegítő programok hatékonyságának számottevő növekedése. Több a tehetségsegítésben részt vevő tehetséges fiatal Magyarország és a környező országok magyarlakta területei tehetségsegítési lehetőségeit összefoglaló Tehetségtérkép létrehozása, folyamatos aktualizálása, elérhetőségének sokrétű és célzott biztosítása. A Tehetségtérkép kezdeti összeállítása a rendelkezésre álló kapcsolódási pontok és adatok ellenőrzésével. Adatbázis felállítása a tehetségsegítés iránt érdeklődőkről, a tehetségsegítésben mentori, segítői szerepet vállaló személyekről, szervezetekről, illetve a tehetségsegítést egyéb módon (is) támogatni kívánó partnerekről. A Tehetségtérkép folyamatos bővítése a tehetségsegítő szerveződésektől, a megalakuló Tehetségpontoktól, a tehetségsegítés adatbázisába jelentkezőktől kapott információkkal, valamint célzott PR akciókkal. A Tehetségtérkép információinak elérhetővé tétele az Interneten keresztül, kiadványokban, valamint célzott információ-szórás, telefonos és személyes tanácsadás segítségével. Nemzetközi tehetségsegítő gyakorlat részletes felmérése, a Magyarországon adaptálható vagy rész elemeiben hasznosítható példák kiemelése Szervezeti és programbeli együttműködés A tehetségsegítő programok egymásról való kölcsönös informáltságának biztosítása. A tehetségsegítő programok hálózatképző együttműködése. A fentiekben leírtakra figyelemmel, kiemelt hangsúllyal: egyeztetés és szakmai fórumok sorozata a tudományos-innovatív, a mesterségbeli, a művészeti és a sport tehetségsegítés közös pontjainak, együttműködési lehetőségeinek, szinergizmusainak feltárására. A helyi, térségi, megyei, regionális és országos tehetségsegítést összefogó és irányító Tehetségsegítő Tanácsok egymással és a Fórummal történő együttműködésének kialakítása. Az együttműködések tapasztalatai alapján a felesleges átfedések kiküszöbölése, az értékeket megőrző, az érintettek megegyezésén alapuló, hosszú idő alatt történő átalakítása A folyamatosság, az életpálya nyomon követésének biztosítása A tehetséget segítő lehetőségeknek a rátermettség, a rászorultság és a változó igények szerinti folyamatos biztosítása a segített életpálya teljességében. A tehetséges fiatalok és a közöttük kiemelkedően tehetségesnek ítélt fiatalok folyamatos nyomon követése.

7 6 A tehetségsegítés folyamatából az életszakasz-határokon (iskolatípus váltás, lakóhelyváltás stb.) kiesők számának csökkentése, a tehetségsegítés folyamat hatékonyságának növelése érdekében. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó intézményrendszer bekapcsolása a tehetségsegítésbe. Létező programok adaptálása, illetve speciális programok kidolgozása az átmenetek megkönnyítése érdekében az életszakasz-határokon (így például: az óvoda-iskola, általános iskola-középfokú intézmény, középfokú intézmény-felsőoktatási intézmény, BSc-MSc-PhD, iskola-munkahely között, illetve lakóhely változás esetén). Átjárási pontok megteremtése a különböző tehetségtípusokat segítő programok és a tehetség adott formájának különböző szintjeit segítő programok, illetve programelemek között. Tanulmányi versenyeken, egyetemi és főiskolai tudományos diákkörökben, Országos Tudományos Diákköri Konferencián, illetve egyéb megmérettetéseken kitűntek számára folyamatos tehetségsegítő programok célzott felajánlása. Életpálya vizsgálatok a tehetségsegítő programok hosszú távú és összesített (optimálisan: egymást erősítő) hatásának felmérésére Az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén Várható eredmények: A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, roma, jelenleg vagy korábban állami gondoskodásban lévő, illetve fogyatékossággal élő tehetséges fiatalok bemutatása révén a társadalomban élő előítéletek csökkentése. A tehetségsegítő programok megvalósítása során a nemi esélyegyenlőség fokozott biztosítása. Több hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, roma, jelenleg vagy korábban állami gondoskodásban lévő, illetve fogyatékossággal élő fiatal részvétele a tehetségsegítő programokban A tehetségsegítésről szóló információk egyenlő elérhetőségének biztosítása Az erőforrás térkép célzott tartalmi elérhetőségének biztosítása a különböző társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező csoportok, a különböző generációk (így például a kisgyermekek) számára, illetve az információk biztosítása a fogyatékossággal élők számára. Az információkhoz való egyenlő hozzáférés kívánalmainak fokozott érvényesítése a program rendezvényein és kommunikációjában. A Tehetségpontok fokozott és célzott fejlesztése a hátrányos helyzetű térségekben Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok számára indított adaptáló, segítő programok A tehetségsegítésben részt vevő szervezetek folyamatos együttműködésének kialakítása a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokkal kapcsolatot tartó önkormányzati, állami és civil fenntartású intézményekkel, illetve szervezetekkel. Tehetségsegítő, a tehetség kibontakoztatását az integráció elveinek érvényesítésével támogató programok szervezése hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű köztük a jelenleg, vagy korábban állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok számára.

8 Roma fiatalok számára indított adaptáló, segítő programok A tehetségsegítésben részt vevő szervezetek folyamatos együttműködésének kialakítása az országos és területi roma szerveződésekkel. A helyi romaügyi referensek, a kisebbségi önkormányzatok, roma szervezetek, roma fiatalokat segítő civil szervezetek, valamint a Tehetségpontok közötti együttműködés kialakítása. A tehetségsegítés formáihoz adaptálható, a tehetség kibontakoztatását az integráció elveinek érvényesítésével támogató programok szervezése roma gyermekek és fiatalok számára. A roma személyek tehetségsegítővé válását támogató programok kidolgozása Fogyatékossággal élők számára indított adaptáló, segítő programok A tehetségsegítésben részt vevő szervezetek folyamatos együttműködésének kialakítása a fogyatékossággal élőket segítő szerveződésekkel, illetve a fogyatékossággal élők szervezeteivel. A fogyatékossággal élők tehetségsegítő formáinak áttekintése és adaptáló, áthidaló megoldások keresése többfajta tehetségsegítő formába való bekapcsolódási lehetőségek biztosítására A nemi egyenlőség érvényesítésének figyelembevétele Annak felmérése, hogy a tehetségsegítés mely formáira jellemző a résztvevők kívánatos nemi arányának jelentős eltolódása és speciális programok kidolgozása ezeknek az arányoknak a megváltoztatására. Azokon a tehetség-területeken, ahol a tehetségsegítő programokban résztvevők kívánatos nemi arányának jelentős eltolódása tapasztalható, a kisebbségben lévő nem sikertörténeteinek fokozott bemutatása a program rendezvényein és kommunikációjában A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése Várható eredmények: A kiemelkedően tehetséges fiatalok speciális és nagy értékű igényei megoldásának szervezett, szakmailag és társadalmilag ellenőrzött segítése. A tehetség és a tudás értékének jobb tudatosítása. A tehetség hasznosulásának növekedése. A tehetségeket segítők munkájának jobb elismerése. A tehetséges fiatalok elkallódásának, pályája megtörésének, kiégésének csökkenése. A tehetséges fiatalok megtartása. A tehetséges fiatalok kapcsolatrendszerének gazdagodása. A tehetséges fiatalok társadalmi beilleszkedésének javulása. Tehetségbarát társadalom kialakulása A tehetséges fiatalok önszerveződésének elősegítése A tehetséges fiatalok együttműködését, közös tanulását, alkotómunkáját elősegítő megoldások terjesztése. A tehetséges fiatalok már megalakult szervezetei fejlődésének segítése.

9 8 Folyamatos áttekintése annak, hogy hol van lehetőség a tehetséges fiatalok további önszerveződő szervezeteinek megalakulására, esetükben a jó példák bemutatásával, közös fórumok szervezésével történő bátorítás és támogatás. A tehetséges fiatalok szervezetei közötti együttműködés segítése. A tehetséges fiatalok szervezetei kapcsolatrendszerének bővítése a tehetségsegítő szervezetekkel, a Tehetségsegítő Tanácsokkal, a Nemzeti Tehetségsegítő Körrel és a tehetséges fiatalok életét segítő más szerveződésekkel A tehetséges fiatalok ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeit fejlesztő programok kialakítása, bevezetése, terjesztése Áttekintése és felmérése annak, hogy a jelenleg futó változatos ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő programok mennyiben alkalmasak a tehetséges fiatalok előbb meghatározott programokban érintett készségeinek fejlesztésére, hányféle programra van szükség a különböző tehetségfajták speciális igényei és életpálya-típusai szerint, illetve annak feltárása, hogy a tehetséges fiatalok speciális igényeit az egyes területeken új programok, vagy a létező programok speciális kiegészítései szolgálják-e a legjobban. Az ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő programoknak és program-kiegészítéseknek a tehetségfajtákhoz és az igényekhez igazodó kialakítása és fokozatos bevezetése. Az ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő programok elterjesztése, valamint a programok keretében, illetve azt kiegészítő módon a tehetséges fiataloknak a tehetséget hasznosító támogatása, illetve a tehetséghasznosulást segítő cégek, szervezetek és szervezeti keretek képviselőivel való szervezett keretek között történő kapcsolatfelvétel segítése, az együttműködés kialakításának támogatása A tehetséges fiatalok életvitelének segítése A működő életviteli tanácsadó szolgálatok bekapcsolása a tehetségsegítés folyamatába, e szolgálatoknak a tehetségsegítő programokkal és a tehetségpontokkal alkotott kapcsolatrendszerének kialakítása, illetve azokon a pontokon, ahol szükséges speciális további életviteli tanácsadó szolgáltatások nyújtása. Az életviteli tanácsadáson belül különös hangsúlyú elemként a tehetséges fiatalok kudarcainak, frusztrációinak és konfliktusainak kezelésére szolgáló, speciális segítő mechanizmusok kidolgozása Tehetségbónusz program A korábbi nemzetközi és hazai példák tapasztalataiból kiindulva egy olyan virtuális pénzzel (Tehetségbatka, Talentum) működő folyószámla-rendszer kidolgozása, amely számon tartja azt, hogy a rendszerbe belépett tehetséges fiatal mekkora értéket kapott a tehetsége fejlesztéséért, továbbá nyilvántartja azt is, hogy akár ő, akár a vele egy csoportban lévő családtagjai, barátai, ismerősei milyen értékben adtak vissza a közösségnek tehetségfejlesztő munkát (Tehetségbónusz program) A tehetségsegítő emberek és szervezetek megbecsülése Várható eredmények: A tehetség és a tudás értékének jobb tudatosítása.

10 9 A tehetségeket segítők kiégésének elkerülése. A tehetségeket segítők számának növekedése. A tehetségsegítés magasabb szakmai színvonala. Tehetségbarát társadalom kialakulása A tehetségeket segítők fokozott anyagi megbecsülése Tehetségsegítő óvodai, általános iskolai, középiskolai, illetve szakiskolai pedagógusok fokozott anyagi megbecsülése. A tehetségeket segítő felsőoktatási és tudományos szakemberek fokozott anyagi megbecsülése. A szakképzésben, a mesterségbeli tehetség segítésében résztvevők fokozott anyagi megbecsülése. A művészeti tehetségeket segítő szakemberek fokozott anyagi megbecsülése. A sport tehetségeket segítők fokozott anyagi megbecsülése A tehetségeket segítők tehermentesítése, kiégésének elkerülése A tehetségeket segítő általános és középiskolai, szakiskolai tanárok tehermentesítésére szolgáló program kidolgozása (pályázati úton elnyerhető alkotóév, segítő pedagógiai asszisztens és órakedvezmény). A pontban részletezett segítő szakemberek kudarcainak, frusztrációinak és konfliktusainak kezelésére szolgáló, szupervíziós, segítő mechanizmusok kidolgozása. A pontban részletezett segítő szakemberek pihenését, feltöltődését szolgáló program kidolgozása A tehetségeket segítők erkölcsi elismerése A tehetségeket segítő, a pontban részletezett pedagógusok és szakemberek számára díjak és kitüntetések alapítása és adományozása. A tehetségeket segítők részvétele és partnerként kezelése a tehetségfajtához kapcsolható szakmai közélet legmagasabb szintű fórumain. A kiemelkedő tehetségsegítők bemutatása a tevékenységgel kapcsolatos, illetve más irányú rendezvényeken, a médiában és más kommunikációs csatornák segítségével A tehetségsegítőket támogató környezet megbecsülése A tehetségsegítőket támogató munkahelyi vezetők erkölcsi és anyagi megbecsülése (Kiváló Tehetséggondozó Vezető Díj alapítása). A tehetségeket közvetlenül, a tehetségsegítők támogatásával együtt segítők (így például a tehetségsegítés feltételeit javító közéleti emberek, a tehetségsegítőket partnerként befogadó szakmai szervezetek meghatározó emberei, a médiában dolgozók stb.) megbecsülése A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítása Várható eredmények: A tehetség és a tudás értékének jobb tudatosítása. A tehetség hasznosulásának növekedése. A tehetségeket segítők munkájának jobb elismerése. A tehetséges fiatalok elkallódásának, pályája megtörésének, kiégésének csökkenése. A tehetséges fiatalok itthon maradása és hazatérése esélyeinek javulása.

11 10 A tehetséges fiatalok társadalmi beilleszkedésének javulása. A tehetségsegítő programok hatékonyságának számottevő növekedése. Magyarország tehetségbarát arculatának növekedése az EU-ban és más országokban. Tehetségbarát társadalom kialakulása Tehetséges fiatalok környezetéért indított programok A tehetséges fiatalok szüleinek, családjának, baráti körének, a tehetséges fiatal speciális helyzetét, tudásának speciális értékét tudatosító programok indítása. A tehetséges fiatal környezetével kialakuló konfliktusainak kezelésére szolgáló segítő mechanizmusok kialakítása Tehetségnapok Az országos és főként a helyi tehetségsegítő lehetőségek bemutatására, a helyi környezet mozgósítására, a helyi Tehetségpontok tartalmi munkájának és működésének segítésére, valamint a tehetség helyi hasznosításának elősegítésére Tehetségnapok szervezése. A Tehetségnapok résztvevőinek, érintettjeinek igény szerinti folyamatos bekapcsolása a tehetségsegítés programrendszerébe Tehetség a médiában Állandóan frissített kommunikációs választék kidolgozása a sikeres tehetségek, a tehetségsegítő szakemberek, a programok, valamint a tehetségfejlesztő közösségek bemutatására, a megbecsültségük növelésére (pl. a múltban és a jelenben élő tehetségek életútjának, sikereinek élményszerű bemutatása, vallomások arról, hogy mi a tehetség, hogyan, milyen módon és formában lehet segíteni kibontakozásukat, érvényesülésüket, hasznosulásukat). A tehetségekkel, a sikereikkel kapcsolatos állandó hírszolgáltatás biztosítása A sikeres kezdeményezések, uniós és más külföldi jó gyakorlatok adaptálása A Nemzeti Tehetség Programmal, a sikeres tehetségekkel, tehetségsegítő szakemberekkel és programokkal, valamint tehetségfejlesztő közösségekkel kapcsolatos információk angolul, és ha szükséges más idegen nyelven való folyamatos megjelenítése és a 2011-es magyar EU-s elnökségből adódó lehetőségeket is felhasználva megismertetése mind az Európai Unióban, mind más országokban. Modellértékű tehetségsegítő kezdeményezések külföldi adaptációra történő előkészítése. Magyar kezdeményezésű Európai Uniós Tehetségnapok megrendezése. 3. A megvalósítást szolgáló szakmai és szervezeti keretek A Nemzeti Tehetség Program megvalósítása két szervezeti keretben valósul meg: hazai forrásból (Nemzeti Tehetség Alap) az OGY határozat végrehajtását szolgáló, a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának évi cselekvési programjáról szóló 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat) és az Európai Uniós támogatással megvalósuló Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program (továbbiakban: Géniusz Program) - Országos Tehetségsegítő Hálózat

12 11 kialakítása TÁMOP A/08/, mint kiemelt program és a hozzá kapcsolódó társpályázatok, a TÁMOP B/08 és TÁMOP keretében. Az OGY határozatban megfogalmazott Nemzeti Tehetség Programhoz rendelt 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat tartalmazza a Nemzeti Tehetség Program 2 éves ( évi) cselekvési tervét. A Géniusz Program és a Nemzeti Tehetség Program kétéves cselekvési program kapcsolata: A Nemzeti Tehetség Program első két évre vonatkozó feladatainak magvalósítása a két szervezeti keret összehangolt munkájával történt. A programok indításakor megtörtént a kétéves cselekvési program teljes körű áttekintése. A párhuzamosságok elkerülése, a szinergikus hatások lehető legoptimálisabb érvényesülése érdekében egyértelmű feladatmegosztás készült. Ebben meghatározásra kerültek azok a programelemek, szakmai és anyagi támogatási formák, szervezési, koordinációs feladatok, amelyek az adott szervezeti keretben legoptimálisabban valósíthatók meg. A Géniusz Program elsődleges célcsoportját a tehetségsegítő szakemberek, az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek alkotják. A Géniusz Program feladata a tehetségsegítés nemzeti hálózatának kialakítása, szakmai megalapozása, a megvalósításban részvevő szakemberek és partnerek felkutatása, felkészítése, a tehetségbarát társadalom kialakítása. E mellett feladata a jó gyakorlatok felkutatása és bemutatása, valamint a létrejött Tehetségpontok 1, tehetségsegítő tanácsok 2 módszertani segítése, egységes szakmai szempontok szerinti minősítése. Támogatási lehetőségei csak a határon belülre terjednek ki. A 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozatba foglalt kétéves cselekvési program célcsoportját a tehetséges fiatalok és az őket segítő szakemberek alkotják. A hazai forrásokból finanszírozott két éves cselekvési program feladata a tehetségsegítés már meglévő értékeinek, tevékenységi formáinak megerősítése és az újonnan létrejött tehetségsegítő műhelyek beindulásának segítése a működésüket közvetlenül segítő pályázatokkal. A Nemzeti Tehetség Program lebonyolítója az Oktatásért Közalapítvány. A Géniusz Program keretében kezelt európai uniós források nem teszik lehetővé a működési jellegű kiadások finanszírozását, ezért a már meglévő, illetve újonnan létrejövő tehetségsegítő tevékenységek (ún. tehetségsegítő műhelyek) működését kiszámíthatóan és hosszútávon hazai forrásból szükséges biztosítani. Ezen támogatásokat alapvetően két típusú kiadásra fordíthatták a támogatottak: egyrészt a tehetséggondozó munka eszköz-szükségleteire, másrészt a pedagógusi, szakemberi többletmunka díjazására. Az Oktatásért Közalapítvány további fontos feladata volt a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyeinek javítása, a térségi hálózati működés gyakorlatának támogatása, valamint a hátrányos helyzetűek, a romák, a fogyatékkal élők, a speciális élethelyzetben lévők (pl. állami gondoskodásban részesülők) nagyobb mértékű bevonása. Támogatási lehetőségei a Nemzeti Tehetség Alap forrásaiból a határon túlra is kiterjedtek. A fentieket összegezve a Géniusz Program szervezési, hálózat fejlesztési, erőforrás bővítő feladatokat végez, az Oktatásért Közalapítvány pedig a cselekvési program keretében részben ezekhez, részben a saját feladataihoz kapcsolódva működési jellegű támogatásokat nyújtott. 1 Tehetségpont a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által regisztrált, intézményi, helyi vagy térségi, regionális tehetséggondozó kezdeményezés, amely bizonyos feltételrendszernek megfelel. 2 A Tehetségsegítő Tanács olyan szerveződés, amely intézményi, helyi, térségi, megyei vagy regionális szinten összefogja az adott terület tehetségsegítő kezdeményezéseit, és egyeztető, döntéshozó, véleményformáló fórumként kialakítja az adott területen folyó tehetségsegítő tevékenységek optimális együttműködését.

13 12 A 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat az alábbi kiemelt területeken határozta meg a Nemzeti Tehetség Program megvalósításának főbb célkitűzéseit: I. Általános rendelkezések (különböző társadalmi szereplőknek a tehetséggondozás területén végzett tevékenységének koordinálása). II. Előkészítés, helyzetfelmérés (pl. EU-s és más országok tehetségsegítő módszereinek feltárása, szakmai követelményrendszer kidolgozása). III. Tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása (pl. modellprojektek indítása, jogszabályi összehangolás, közoktatási (óvoda, alap- és középfok), valamint felsőoktatási tehetségműhelyek támogatása, beleértve a civil szervezetek és az egyházak műhelyeit is). IV. Tehetségsegítő programok integrált rendszerének kidolgozása (pl. térségi hálózatok kialakítása, határon túli szervezetekkel történő együttműködések kidolgozása). V. Egyenlő hozzáférés biztosítása (pl. nemi arányok kiegyensúlyozása, kiemelt projektek az otthont nyújtó ellátásban részesülő fiatalok, a roma fiatalok, a fogyatékkal élő fiatalok, valamint szervezeteik számára). VI. Tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése (pl. tehetséges fiatalok önmenedzselésének fejlesztése, életvitelének segítése). VII. Tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése (pl. tehetségsegítők tehermentesítése, díjazása). VIII. Tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítása (pl. tehetséges fiatal értékét tudatosító programok). IX. Kommunikáció és disszemináció (pl. médiában való megjelenítés, kiadványok megjelenítése). A Kormány a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet) révén hozta létre a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának szabályait, valamint határozta meg a garanciákat a finanszírozás fenntarthatóságára. A Nemzeti Tehetség Alap felhasználása az Oktatásért Közalapítványon keresztül történt. A 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése értelmében a Nemzeti Tehetség Program feladatainak segítésére az Oktatásért Közalapítványnak juttatott eszközök felhasználása fölött az Oktatásért Közalapítvány kuratóriuma a Fórum javaslatának mérlegelésével döntött. A Fórum elnöke az oktatásért felelős miniszter, társelnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága elnöke, mint az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága által delegált országgyűlési képviselő és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke. További tagjai valamennyi minisztérium által delegált egyegy fő, valamint négy tehetséggondozással foglalkozó civil szervezet egy-egy delegáltja. A Fórum szeptember 30-án tartotta alakuló ülését november 11-én hozta meg határozatát az Alap terhére kiírandó, az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozatnak megfelelő pályázatok kereteiről. Az Oktatásért Közalapítvány a Fórum szeptember 30-i döntése alapján készült fel a Nemzeti Tehetség Programban való részvételre. A Kormány az alapító okirat módosítása révén és az Oktatásért Közalapítvány keretén belül négy fővel létrehozta a Tehetségsegítő Alkuratóriumot (a továbbiakban: Alkuratórium), melynek tagjai: Dr. Herskovits Mária, Nagy Jenőné, Dr. Pénzes Béla és Sarka Ferenc elnök. Az Alkuratórium a hosszadalmas bírósági bejegyzést követően március 25-étől kezdte meg működését, emiatt szűk egy év állt rendelkezésére a két éves program megvalósítására.

14 13 Az Oktatásért Közalapítványnak a Fórum november 11-i határozata után nyílt lehetősége az Nemzeti Tehetség Program keretében megjelenő első pályázat kiírására. A Nemzeti Tehetség Program rendszerszerű megvalósítása érdekében a cselekvési program megvalósításának megkezdése előtt egyeztetés történt a Géniusz Programmal. Az egyes pályázati kiírások tartalmának meghatározásánál ez a fajta munkamegosztás és koordináció a kapcsolatokban, illetve a munkafolyamatokban mindvégig érvényesült. Az Oktatásért Közalapítvány saját, a pályázatok értékelését végző szakértők nevét tartalmazó listával rendelkezik, amelyre a legkiválóbb pedagógusok pályázat útján kerültek fel. Jelenleg a listán 197 fő szerepel, közülük 62 fő tehetségfejlesztő képesítéssel és/vagy akkreditált tehetséggondozó tanfolyammal rendelkezik, míg mások pályázatírói és értékelői gyakorlatok és tapasztalatok birtokában vannak. A szakértők csaknem a fele a felsőoktatásban dolgozik, míg a közoktatásban dolgozók között elsősorban középiskolai tanárok vannak többségben. Sajnos kevés azoknak a szakembereknek a száma, akik a korai tehetségsegítés terén dolgoznak, ezért ezen a területen fellelhető hiányosságokat a jövőben kezelni szükséges. A szakértők a pályázatok kiírását megelőzően, valamint az értékelés folyamatában rendszeresen vesznek részt tájékoztatókon, konzultációkon, felkészítéseken az Alkuratórium szervezésében. Igény szerint napirenden van a tehetséggondozással és a Nemzeti Tehetség Program folyamatos fejlődésével kapcsolatos továbbképzésük, felkészítésük. A pályázatok értékelői számára szükséges adminisztrációs és szakmai dokumentumokat, segédanyagokat, útmutatókat az Alkuratórium minden esetben biztosítja.

15 14 A Nemzeti Tehetség Program számára a évi feladatok megvalósítására rendelkezésre álló hazai forrás: Év Forrás eredete Szerződés száma Felhasználás Támogatás összege határideje XX. fejezet, 11/4/34 Nemzeti Tehetség Program, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzaton OKM 20219/ június Ft Összesen Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész XX. fejezet, 20/4/34 Nemzeti Tehetség Program, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzaton MPA-KA-SZMM- OKM-2/2010. OK / október Ft június Ft Ft 4. A cselekvési program tartalmai megvalósítása A cselekvési program tartalmi megvalósítását szolgáló pályázatokat a évi cselekvési terv célkitűzéseit követve tekintjük át: 4.1. Általános rendelkezések (különböző társadalmi szereplők tehetséggondozás terén végzett tevékenységének koordinálása) Az Oktatásért Közalapítvány titkársága látta el a Fórum titkársági feladatait is: az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, a Fórum elnökével és társelnökeivel folyamatosan egyeztetve végezte az ülések szakmai anyagainak előkészítését, folyamatos kapcsolatot tartott fenn a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Géniusz Projektirodával, 3 A évi költségvetésben a XX. fejezet 11/4/34 Nemzeti Tehetség Program, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzaton a 1033/2009. (III. 17.) Korm. hat. értelmében 500 E Ft zárolás történt, valamint ebből került finanszírozásra Ft a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának részbeni támogatása. Az összeg 7%-a Ft használható fel lebonyolítási költségként. 4 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény 16. (1) bekezdése alapján az alaprész központi kerete terhére nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek a támogatási program végrehajtásával összefüggésben felmerülő működtetési költségei finanszírozására a támogatási összeg legfeljebb 5%-a Ft használható fel. Az Oktatásért Közalapítvány (OKA) megszüntetésével a forrásból 624 M Ft nem került felhasználásra, mivel a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet az OKA-val szemben fennálló követelésének rendezetlensége miatt nem engedélyezte a forrás más lebonyolítóval történő felhasználását. 5 Az összeg 7%-a Ft használható fel lebonyolítási költségként.

16 15 a potenciális célcsoportok számára tájékoztatókat szervezett annak érdekében, hogy minél szélesebb körben váljanak ismertté a program célkitűzései és a pályázati források felhasználásának lehetőségei Előkészítés, helyzetfelmérés A Nemzeti Tehetség Program keretében meghatározott célkitűzések megvalósításának előkészítése nagy részben a Géniusz Program keretében történt, ezek: A tehetségsegítés hálózatának kiépítése (tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok, partneri- és mentori hálózatok). Magyarország és a határon túli magyar lakta területek internetes tehetségtérképének elkészítése ( ahol a tehetségpontok (2011. május 1-én 472 tehetségpont) megyénkénti, korosztály szerinti bemutatása mellett a legjobb tehetséggondozó gyakorlatok (2011. május 1-jén 72 jó gyakorlatot tartunk nyilván) megismertetése is megtörtént (A közzétett jó gyakorlatok között nagy számban szerepelnek az Nemzeti Tehetség Program Oktatásért Közalapítvány [a továbbiakban: NTP-OKA] pályázatokban támogatott tehetségsegítő műhelyek.). Egységes szakmai szempontok alapján valósult meg a tehetségpontok akkreditációja. Az így szerzett információkat az Oktatásért Közalapítvány a pályázatok tartalmi követelményeinek kialakításánál, meghatározásánál is felhasználta. Az Oktatásért Közalapítvány által szervezett, november 14-én Budapesten, a Kongresszusi Központban megtartott nagysikerű Oktatásért Konferencia keretében a közel 1200 résztvevő több, világviszonylatban kiemelkedő tehetségsegítő programmal rendelkező ország gyakorlatát ismerhette meg A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása A tehetséggondozás már meglévő hagyományainak megőrzése mellett szükség van arra, hogy a különböző területeken dolgozó szakemberek megismerkedjenek a tehetségek felismerését és fejlesztését szolgáló korszerű pedagógiai módszerekkel és gyakorlatokkal. Ezt a célt a Géniusz Program keretében szervezett akkreditált képzések segítették (Pedagógustovábbképzési Akkreditációs Testület, Felnőttképzési Akkreditációs Testület) képzések, melyek 5, 10, 15, 20 óra időtartamúak és időtartamtól függően egy, illetve két nap alatt is megszervezhetőek. A PAT képzések 30 órát ölelnek fel. A 30 óra beosztása általában a következőképpen alakul: 2 képzési alkalom, mely egyenként egy péntek délutánból és egy szombat teljes napból áll.) április végéig országosan több mint fő vett részt képzésben. A portálon minderről részletes ismertetés található. A képzések a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján beszámíthatóak a kötelező pedagógus-továbbképzésbe. Az Oktatásért Közalapítvány által támogatott felmérés keretében áttekintésre került az ország pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményekben meglévő, tehetségsegítést szolgáló képzési tartalmak rendszere. 5. A Nemzeti Tehetség Program céljaihoz kapcsolódó, az Oktatásért Közalapítvány által évben kiírt pályázatok 5.1. A közoktatásban már működő tehetséggondozó programok szakmai fejlesztését és új műhelyek indítását támogató pályázatok

17 16 NTP-OKA II. Tehetséggondozó műhelyek támogatása a közoktatás területén. NTP-OKA II./1. A 2010/2011. tanévi tehetséggondozó műhelyek és nyári tehetséggondozó táborok támogatása a közoktatás területén. NTP-OKA III. A közoktatásban tanuló tanulók természettudományos és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó projektek támogatása. NTP-OKA X. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek támogatása a 2010/2011. tanévben. NTP-OKA XIV. Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek lebonyolítása - meghívásos pályázat az Oktatási Hivatallal együttműködve. NTP-OKA IX. Kiemelkedő tehetséget mutató középiskolások nemzetközi versenyen való részvételének támogatása. NTP-OKA XXI. A közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása (már működő programra épülő pályázat) A felsőoktatásban folyó már hagyományos szakkollégiumi, TDK programok támogatásán túl új tehetséggondozó műhelyek komplex programjait ösztönző pályázatok NTP-OKA I. Pályázat a felsőoktatási intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása. NTP-OKA. VI. A felsőoktatásban folyó XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületi rendezvényeinek lebonyolítására és központi szervezési feladatainak ellátása. NTP-OKA VII. A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása. NTP-OKAVIII. A kiemelkedő tehetséget mutató felsőoktatási hallgatók nemzetközi versenyen, konferencián való részvételének támogatása. NTP-OKA XII. Felsőoktatási intézmények Talentum körei középiskolásoknak. NTP-OKA XIII. Felsőoktatási intézmények Talentum táborai középiskolásoknak. NTP-OKA XXII. A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutató műhelyek támogatása A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása A Géniusz Programmal együttműködve szerveződtek a tehetségsegítő tanácsok, amelyek keretet biztosítanak a tehetségpontok, valamint főként civil szervezetek, társadalmi, gazdasági szereplők együttműködésére egy település, térség, vagy egy adott szakterület támogatásával, közös tehetségsegítő tevékenységek végzésével, s nem utolsó sorban az erőforrások bővítésével (pl.: óvoda, természettudományok, kollégiumok, sajátos nevelési igényű tanulók) ben 25 tehetségsegítő tanács működött az országban, számuk 2011-ben 60-ra bővült. Örvendetes, hogy három határon túli területen is szerveződött tehetségsegítő tanács (Erdélyi TT., Felvidéki TT., Vajdasági TT). A határon túli tanácsok működését az Oktatásért Közalapítvány pályázat útján támogatta (NTP-OKA XXIV.). Fontos feladata volt a Kuratóriumnak a tehetségsegítés térségi együttműködési formáinak, hálózatainak megerősítése. Ezen a területen kiemelt szerepet kapott a határon túli tehetségsegítő szervezetekkel való együttműködések erősítése, az e célt szolgáló programok támogatása. Konkrét pályázatok a fenti célok elérése érdekében:

18 17 NTP-OKA XVIII. Térségi hálózatok kialakítása, a már eredményesen működő térségi együttműködési formák megerősítése. Határon túli támogatások: NTP-OKA V. Határon túli tehetségsegítő műhelyek támogatása. NTP-OKA XXIV. Határon túli tehetségsegítő szervezetek támogatása. NTP-OKA XV. Ady Endre Ösztöndíj a határon túli magyar középiskolás diákok részére Egyenlő hozzáférés esélyeinek biztosítása a tehetségsegítés területén Az Oktatásért Közalapítvány a Nemzeti Tehetség Program megvalósítása során kiemelt feladatkén kezelte az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés lehetőségeinek biztosítását. Különös figyelmet fordított a tehetségek speciális csoportjaira, akik alulreprezentáltak a már működő tehetségsegítő programokban. Ezek között konkrét célcsoportként jelentek meg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban és az utógondozói ellátásban részesülő, valamint a fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok. Jelentős eltérés mutatkozik az ország egyes térségeiben az új típusú tehetségsegítő programok számát illetően is. Ezt szemlélteti évi adatokat mutató alábbi két diagram.

19 18 Az Alkuratórium kiemelt figyelmet fordított a leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatására is. A Géniusz Program keretében kidolgozott tehetségtérkép és a pályázati aktivitás folyamatos követése olyan adatokkal szolgált, amelyre alapozva a két programelemen keresztül (Géniusz Program és Nemzeti Tehetség Program) ezek a térségek összehangolt segítséget kaphattak tehetségsegítő tevékenységükhöz (célirányos pályázatok kiírása, pályázáshoz szükséges ismeretek átadása, mentorálás, helyi szakmai fórumok szervezése, képzések szervezése, megvalósítása). Konkrét pályázati programok a cél elérése érdekében NTP-OKA XI. 1. Roma tehetségsegítő műhelyek és roma tehetségsegítők támogatása. NTP-OKA XI. 2. Képzési program a roma fiatalok tehetségsegítővé válása érdekében. NTP-OKA XVI. Fogyatékkal élő gyermekeket oktatók és tehetséggondozó szervezetek együttműködését támogató programok. NTP-OKA XVII. Tehetségsegítés és tehetséggondozás a gyermekvédelmi ellátásban. NTP-OKA XVII. 2. Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és tehetséggondozó szervezetek együttműködése. NTP-OKA XIX. Hátrányos helyzetű településeken és kistérségekben a tehetségsegítő programokhoz való hozzáférést javító kezdeményezések támogatása A tehetséges fiatalok társadalmi felelősség vállalásának növelése Ez a cél a Géniusz Program keretében valósul meg. A Géniusz Program folytatásaként induló Tehetséghidak program részletes terveket tartalmaz ezen a területen. Több, ma már működő elsősorban felsőoktatási intézmények jellemzője tehetségsegítő tanácsban jelen vannak a tehetséges fiatalok képviselői.

20 19 Fontos tartalmi követelményként jelenik meg a térségi tehetségsegítő hálózatok támogatását célzó pályázatokban a tehetséges fiatalok életvitelét segítő tanácsadó szolgáltatások biztosítása A tehetségsegítő személyek szervezetek munkájának megbecsülése A tehetségeket segítő szakemberek, pedagógusok elismerésére, valamint tehermentesítésére vonatkozóan (ösztöndíj, elismerő cím, tehetségsegítés iskolai koordinátora cím) az Alkuratórium javaslatokat tett az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak. Konkrét formáira a közoktatási törvény módosításával összhangban a későbbiekben kerülhet sor A tehetség fejlesztését és hasznosulását szolgáló környezet kialakítása Az Oktatásért Közalapítvány Alkuratóriumának szakemberei és szakértői tehetségnapokon, szakmai konferenciákon mutatták be a Nemzeti Tehetség Programot, kiemelt figyelemmel a szakmai, társadalmi, és gazdasági partnerek együttműködésének jelentőségére, a tehetségbarát társadalom kialakításának fontosságára. Az ország különböző pontjain, valamint a határon túl megalakult tehetségsegítő tanácsok kiváló példái ennek az együttműködésnek. Az Oktatásért Közalapítvány a Nemzeti Tehetség Program céljait támogató személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására, a közös felelősségvállalás erősítése érdekében népszerűsítő média kampányt szervezett. A tehetség fejlesztését és hasznosulását támogató környezet kialakítását segíti, illetve ezt a célt szolgálja a Géniusz Program keretében szerveződő Tehetségbarátok Körének programja (tárgyi, pénzbeli adomány, önkéntes tevékenység, szakmai gyakorlat biztosítása). A tehetségeket, a tehetségsegítőket támogató személyek és szervezetek elismerése szintén e célhoz kapcsolódik. A már meglévő szakmai szervezetek elismerési formáihoz a későbbiekben illeszkedő állami elismerés alapítása is fontos szerepet töltene be a társadalmi felelősségvállalás erősítésében Kommunikáció és disszemináció A Nemzeti Tehetség Program szakmai és társadalmi elfogadtatása, a sikeres tehetségek és tehetségsegítők jó példaként, nemzeti értékként történő bemutatása fontos feladat. A Nemzeti Tehetség Program megvalósítását és ismertté tételét szolgáló célkitűzésben komplex kommunikációs stratégiára van szükség. Az Oktatásért Közalapítvány és a Géniusz Projektiroda között létrejött egyeztetés során kijelölésre kerültek azok a keretek, amelyek megalapozzák ezt a munkát. Az Alkuratórium aktív szereplője volt az első Európai Tehetségnap szakmai előkészítésének. A rendezvény keretében az uniós elnökséghez kapcsolódóan célja a Nemzeti Tehetség Program megismertetése volt a tagállamok képviselőivel. Kapcsolódó konkrét pályázatok: NTP-OKA XXVI. Pályázat a tehetségről, a tehetségsegítésről, a Nemzeti Tehetség Programról szóló kiadvány elkészítésére. NTP-OKA XXVII. Pályázat országos terjesztésű tehetséggondozó szaklap megjelentetésére.

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

Nálunk a labda! A Géniusz Program irányai. Bajor Péter projektmenedzser

Nálunk a labda! A Géniusz Program irányai. Bajor Péter projektmenedzser Nálunk a labda! A Géniusz Program irányai Bajor Péter projektmenedzser Hálózatépítés az ÚMFT támogatásával Fő célkitűzéseink: hálózatosodás segítése A nemzeti tehetségsegítési formák rendszerének megismerése

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei

A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei Hajdúszoboszló, 2013. október 9. Jogszabályi háttér 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról 126/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programja

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programja A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programja Budapest, 2013. augusztus 22. Jogszabályi háttér 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról 126/2008.

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről. Nemzeti Tehetség Program

Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről. Nemzeti Tehetség Program ÚT A FORRÁSHOZ Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről 1. A pályázat bemutatása 2. A pályázat benyújtása 3. Ellenőrzött adatrögzítési

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

EU-s és hazai forrású pályázatok

EU-s és hazai forrású pályázatok EU-s és hazai forrású pályázatok Kiemelt projekt (TÁMOP 344/A) 700 MFt TÁMOP 343 és TÁMOP 344 pályázatok 2010 tavaszán 210 nyertes pályázó 2.500 MFt 2010 őszén tervezett pályázati kiírás 3.000 MFt NTA-OKA

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

N EMZ ETI T EHETS ÉG P RO GRAM V AS M EGY E

N EMZ ETI T EHETS ÉG P RO GRAM V AS M EGY E 0 NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM VAS MEGYE NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM A múlt A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI.13. OGY határozat) elfogadásával az Országgyűlés 2008-tól kezdődően 20 évre határozott

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól

Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól TT azonosító: (projektiroda tölti ki) Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól Az adatlap a Tanácsokkal történő kapcsolattartás és együttműködés elősegítése, valamint a rájuk vonatkozó adatoknak a Tehetségtérképen

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

BEST PRACTICE. Budapest, 2013. november 7. dr. Pintérné Grundmann Frida. Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány

BEST PRACTICE. Budapest, 2013. november 7. dr. Pintérné Grundmann Frida. Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány BEST PRACTICE Budapest, 2013. november 7. dr. Pintérné Grundmann Frida Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács Nagykanizsa Letenye 2011.december 7. Keszthely Csurgó Zalakaros 2 STRATÉGIAI CÉL felkarolni

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Legjobb Vagyok Tehetségmentoráló Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft

Legjobb Vagyok Tehetségmentoráló Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Legjobb Vagyok Tehetségmentoráló Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Kelt: Budapest, 2012. április 16. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

Dr. Halász Zsolt Főosztályvezető-helyettes. NEFMI Oktatáspolitikai Jogi Osztály. Budapest Szalay u. 10. 1051. Budapest, 2011. június 4.

Dr. Halász Zsolt Főosztályvezető-helyettes. NEFMI Oktatáspolitikai Jogi Osztály. Budapest Szalay u. 10. 1051. Budapest, 2011. június 4. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Prof. Csermely Péter, elnök 1507 Budapest, pf. 1. Semmelweis Egyetem 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em./1. Orvosi Vegytani

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő Tanács térségi tevékenysége A Tehetségsegítő Tanács tagjai Kiemelt feladatok 1. A térségben a tehetséggondozás hálózatának további szélesítése a hátrányos helyzetű településeken

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2)

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2) ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP 3.4.3-11/1-2) Peerfomance Kft. www.peerformance.hu Iskolai tehetséggondozás A pályázat kiírásra került. Célok (nem teljes felsorolás): esélynövelést szolgáló tehetséggondozás

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

126/2008. (XII. 4.) OGY határozat

126/2008. (XII. 4.) OGY határozat 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

EFOP Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt

EFOP Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt EFOP 3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt Alapadatok Keretösszeg: 6,5 Mrd Ft A pályázat benyújtása: 2016. február 8. Megvalósítás: 2016. január 4. 2020. december 31. Célcsoport I.: gyermek,

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

A versenyeket támogató pályázatok tapasztalatai és a versenyszervezés jogi háttere

A versenyeket támogató pályázatok tapasztalatai és a versenyszervezés jogi háttere A versenyeket támogató pályázatok tapasztalatai és a versenyszervezés jogi háttere Budapest, 2012. június 25. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 78. (1) Az oktatásért felelős miniszter köznevelés-fejlesztéssel

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Célok és megvalósításuk: 1. A kistérség tehetséges fiataljainak vagy tehetségígéreteinek felkutatása, adatbázis létrehozása,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

TÁMOP B.2-13/

TÁMOP B.2-13/ A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése A projekt tervezett szakmai tevékenységei 1 Fejlesztési igények felmérése Országos módszertani és képzésfejlesztési

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/764/2012 TÁRGY: TÁJÉKOZTATÓ A PÉCSI TEHETSÉGPONTOK MUNKÁJÁRÓL MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/764/2012 TÁRGY: TÁJÉKOZTATÓ A PÉCSI TEHETSÉGPONTOK MUNKÁJÁRÓL MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/764/2012 TÁRGY: TÁJÉKOZTATÓ A PÉCSI TEHETSÉGPONTOK MUNKÁJÁRÓL MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG-ÁNAK 2012.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/6416. számú. országgyűlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/6416. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/6416. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi

Részletesebben