ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról"

Átírás

1 OKTATÁSI MINISZTER /2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, március

2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi összefoglaló A Kormány a felsőoktatásról szóló évi CXXIX. törvény ában kapott felhatalmazást arra, hogy rendeletben szabályozza a felsőoktatási ösztöndíjak alapítását, odaítélésének rendjét, mértékét, az ösztöndíjra jogosultak körét, pályázati feltételeit és pályázati rendjét. A magyar felsőoktatás egyik fontos feladata, hogy hozzájáruljon Magyarország versenyképességének növeléséhez. Ez a versenyképes gazdaság igényeinek megfelelő innovatív munkaerő kialakításával, elismerésével és motivációjával érhető el. A fenti célok fontos eszköze a létrehozandó Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Program, amely a tehetséges magyar és külföldi hallgatók, a kiváló oktatók-kutatók teljesítményének elismerésére (tehetséges és kiváló hallgató, oktató, kutató az, aki megfelel az ösztöndíj program keretében kiírt pályázatban meghatározott kiválósági követelményeknek). Az oktatói-kutatói utánpótlással és az életpálya vonzóbbá tételével elősegíti arányuk növelését, valamint hatékonyabb mobilitásukat és magyarországi munkahelyekre történő be-, és visszailleszkedésüket. Az ösztöndíjrendszer a hazai és az európai gazdasági térség szempontjából jelentős teljesítmények elérését ösztönzi minden tudományterületen, különösen a műszaki és természettudományok területén. Megfelelő lehetőséget biztosít az e területeken elért eredmények széleskörű elterjesztéséhez és hasznosításához; lehetővé teszi a legkiválóbbak esélyegyenlőségét és a tehetséggondozást. A Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Program jellegzetessége és újdonsága, hogy egy jól áttekinthető rendszer alakul ki, amely elősegíti a hallgatói, oktatói-kutatói karrierutak megtervezhetőségét és a különböző ösztöndíjak összehangolását. Újdonsága továbbá az a motiváló tényező is, hogy a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Program mellett más ösztöndíjak és támogatások is igénybe vehetők. 2

3 1. számú melléklet a /2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány.../2006. (......) Korm. rendelete a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról A Kormány a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény a (1) bekezdésének 21. pontja alapján a következőket rendeli el: 1. A Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Program célja, hogy vonzóvá tegye az oktatói és kutatói életpályát, biztosítsa a felsőoktatásban az oktatói-kutatói utánpótlást, az egyén számára pedig tegye lehetővé az oktatói-kutatói életpálya tervezhetőségét, az életpálya valamennyi szakaszához biztosított támogatási rendszer segítségével, amelyben a karrier minden fázisához hozzárendelhető egy támogatási elem 2. (1) A Kormány által alapított ösztöndíj a kedvezményezettek szerint lehet: a) a hallgatók részére alapított ösztöndíj, b) a doktorjelöltek részére alapított ösztöndíj, c) a felsőoktatási intézményekben oktatók és kutatók részére alapított ösztöndíj, d) a pályakezdő diplomások szakirányú továbbképzéssel egybekötött munkaerő-piaci gyakorlatszerzését támogató ösztöndíj. (2) A hallgatók részére alapított ösztöndíj a tehetséggondozás céljait szolgálja. A tehetséggondozás céljait szolgáló ösztöndíj a kiváló teljesítmény elismerését, továbbá a kiváló teljesítményt nyújtó halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének előmozdítását szolgálja. (3) A doktorjelöltek, oktatók-kutatók részére alapított ösztöndíj a kiváló teljesítmények elismerését, tudományos eredmények elérését és elismerését szolgálja. (4) A fiatal, kiváló teljesítményt nyújtó diplomások részére alapított ösztöndíj segíti a pályakezdő diplomásoknak, a szakképzettségüknek megfelelő magyarországi munkába állását, valamint a munka mellett történő szakirányú továbbképzésben való részvételét. (5) A (2)-(4) bekezdésben felsorolt ösztöndíjak együtt alkotják a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Program rendszerét. 3

4 3. A Kormány által alapított felsőoktatási ösztöndíj tevékenység szerint lehet: a) tanulmányi és tudományos eredményekhez együttesen kötődő ösztöndíj, b) tudományos eredményekhez kötődő ösztöndíj, c) munkaerő-piaci szakirányú továbbképzéssel egybekötött gyakorlatszerzést támogató ösztöndíj. 4. A Kormány által alapított ösztöndíj támogathatja: a) a hallgató hazai felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányait, tudományos kutatási tevékenységét, b) a hallgató külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányait, tudományos kutatási tevékenységét, c) a doktorjelölt tudományos kutatási tevékenységét, d) a felsőoktatási intézményekben oktatók és kutatók hazai vagy külföldi oktatási, kutatási tevékenységét, e) a pályakezdő diplomás munkaerő-piaci szakirányú továbbképzéssel egybekötött gyakorlatszerzését. 5. (1) A Kormány által alapított ösztöndíj finanszírozási szempontból lehet: a) a központi költségvetésből finanszírozott ösztöndíj, b) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból finanszírozott ösztöndíj, c) a Munkaerő-piaci Alapból finanszírozott ösztöndíj, d) az európai pénzügyi alapokból megvalósuló programokhoz allokált forrásokból finanszírozott ösztöndíj, amelynek egy része szintén hazai társfinanszírozás. (2) A Kormány által alapított ösztöndíj finanszírozásához közérdekű meghagyásként hozzájárulhatnak természetes és jogi személyek, a pályázati kiírásban meghatározott módon. 6. (1) A Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programban az ösztöndíjak nyilvános pályázat útján nyerhetők el. (2) A Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programban a központi költségvetés terhére felosztható összeget az éves költségvetésről szóló törvény határozza meg. 4

5 (3) Az éves költségvetés tartalmazza, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, valamint a Munkaerő-piaci Alap bevételének milyen hányada fordítható a Nemzeti Pályatárs ösztöndíjrendszer céljaira. (4) A Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Program pályázatait a Kormány által meghatározott keretszámok alapján az oktatási miniszter évente hirdeti meg az Oktatási Minisztérium és az OM Alapkezelő Igazgatósága honlapján. 7. (1) A Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Program pályázatairól pályázat útján kialakított szakértői adatbázisból az Oktatási Minisztérium és az érintett szaktárcák, valamint a szakmai szervezetek javaslata alapján kiválasztott Bíráló Bizottság dönt. (2) A pályázati kiírásban meg kell határozni az ösztöndíj célját, a résztvevők körét, az elnyerhető ösztöndíj mértékét és időtartamát, a pályázat elbírálásának szempontjait. (3) A Bíráló Bizottság tagjait, az (1) bekezdés szerinti javaslat alapján, az oktatási miniszter kéri fel és bízza meg. A Bíráló Bizottságban nem működhet közre az, akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el. (4) A pályázatok pontozásos és szöveges értékelésére az OM Alapkezelő Igazgatósága az (1) bekezdés szerinti szakértői adatbázisból választja ki és kéri fel az értékelőket. Az OM Alapkezelő Igazgatósága összegzi, és a pontozás alapján sorrendbe állítja az értékelt pályázatokat. A Bíráló Bizottság rangsorolja a pályázatokat és dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. (5) A Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Program pályázati dokumentációját az Oktatási Minisztérium, az érintett szaktárcák, valamint a szakmai szervezetek bevonásával szükség szerint továbbfejleszti. (6) A Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Program pályázatainak technikai-pénzügyi lebonyolítását, a monitoring tevékenységet az OM Alapkezelő Igazgatósága látja el. (7) A díjazottak névsorát az Oktatási Minisztérium és az OM Alapkezelő Igazgatósága a honlapján teszi közzé. Az ösztöndíjakat az oktatási miniszter adományozza. 8. (1) Ez a rendelet a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. (2) E rendelet alapján első alkalommal 2007-ben lehet ösztöndíjat meghirdetni. (3) december 31-én hatályát veszti a) a Széchenyi István Ösztöndíjról szóló 6/2001. (II. 23.) OM rendelet, b) a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjról szóló 7/2001. (II. 23.) OM rendelet, c) a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjról szóló 10/2002. (IV. 12) OM rendelet, d) a Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 57/2004. (III. 31.) Korm. rendelet. (4) A (3) bekezdésben felsorolt rendeletek hatályon kívül helyezése nem érinti a rendeletek alapján megállapított ösztöndíjakat, azokat a megkötött szerződések alapján változatlan feltételek szerint folyósítani kell. 5

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium ELŐTERJESZTÉS A Kormány /2008.( ) Korm. rendelete a..közoktatás - kutatásért Ösztöndíjról Budapest, 2008. augusztus 2 Vezetői összefoglaló 1. Bevezetés Az Oktatási Kerekasztal

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról*

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény.

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény. Dokumentum 1 / 71 2009.10.01. 12:47 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés annak

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER TERVEZET Szám: 2598-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékosok Esélye

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról PREAMBULUM A magyar felsőoktatás első önálló törvényi szabályozásának alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás

8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás 8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás A Biztos Jövő Ösztöndíjprogram forrásainak biztosítására irányuló szerződéskötések rendjéről, valamint a hallgatói pályázatok kiírásáról és értékeléséről Budapest 2012.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Kutatási-fejlesztési Innovációs Stratégia végrehajtásának elvei (KFIS)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Kutatási-fejlesztési Innovációs Stratégia végrehajtásának elvei (KFIS) Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Kutatási-fejlesztési Innovációs Stratégia végrehajtásának elvei (KFIS) Helyzetismertetés A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban NKE, Egyetem) kutatásfejlesztési és

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben