A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA"

Átírás

1

2 A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA Debreczeni Béláné 1, Kuti László 2, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Szabóné Kele Gabriella 3, Tóth Gergely 4 és Várallyay György 4 1 Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely 2 Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest 3 Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Velence 4 Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete, Budapest Földminőség és földhasználati információ konferencia Keszthely, december

3

4 Forrás: Xiang Zhuyang: Talajtan Mezőgazdasági Kiadó, Peking

5 FÖLDMINŐSÍTÉSI CÉLOK Egy új földminősítési pontrendszer kidolgozása, amely egy általános földminőségi mutatón kívül: - az intenzív és extenzív gazdálkodási viszonyok - a főbb növényenkénti földminőséget - az évjárati szélsőségek hatását is kifejezi.

6 A kutatás módszere Statisztikai vizsgálatok a klimatikus-, domborzati-, talaj-, hidrológiai-, és tápanyaghatások és összefüggéseik feltárására és a terméshozam képzésében betöltött szerepük számszerűsítésére

7 Adatbázis I. AIIR ~ tábla 5 éves ( ) adatai Valós gazdálkodási adatok: - terméshozamok - talajvizsgálatok - trágyázási adatok

8 Adatbázis II. OMTK 9 helyen azonos módszerrel folytatott tudományos trágyázási tartamkísérletek

9 Adatbázis III. A mintaterületek Ostffyasszonyfa Nemesvámos Debrecen Karcag Kisújszállás Kővágóörs Berzence Somogysárd Pázmánd Teljes térképi (térinformatikai) és idősoros gazdálkodási adatbázis Térkép forrás: Magyarország genetikus talajtérképe MTA-TAKI

10 Az adatok felhasználása ALKALMAZÁS Földminősítés Tápanyaggazdálkodás Víz-gazdálkodás (aszály, belvíz) Informatikai fejlesztés ADATBÁZIS AIIR OMTK Mintaterületek Kutatás első fázisa Részletes vizsgálatok Verifikáció Alkalmazás

11 A földminősítés tényezői Meteorológiai tényező Talajtényező Tápanyag tényező (agrotechnika színvonala) Domborzati tényező

12 METEOROLÓGIA

13 Meteorológiai nagytájak (Szász Gábor és mtsai alapján) búza Klímaértékszám < -3,0 (321;332) -2,9 < -1,0 (221;232;241;242;91;311;312;21;22;331;322;31;32;33;41;42;101;111;121;122) -0,9 < 1,0 (201;202;211;222;231;233;251;252;261;272;281;291;292;293;294; 51;61;62;71;9a2;172;131;132;181;182;92;93;81;82;11;12;301;302;102;103) 1,1 < (262;271;273;282;52;53;72;73;141;142;151;152;161;162;9a1;171;191;173)

14 Meteorológiai faktorozás kukorica 1985 alkörzet bruttó átlagterm. szász nettó átlagterm. aiir nettó átlagterm. aiir/szász szász/aiir 1,1 17,900 6,755 4,827 0,715 1,399 1,2 17,600 6,642 6,082 0,916 1,092 2,1 17,400 6,566 5,386 0,820 1,219 2,2 17,300 6,528 6,600 1,011 0,989 3,1 16,900 6,377 3,304 0,518 1,930 3,2 16,900 6,377 3,153 0,494 2,023 3,3 17,100 6,453 4,614 0,715 1,399 4,1 16,900 6,377 4,387 0,688 1,454 4,2 16,500 6,226 3,911 0,628 1,592 5,1 18,600 7,019 6,875 0,980 1,021 5,2 18,800 7,094 7,136 1,006 0,994 5,3 18,800 7,094 7,672 1,081 0,925 6,1 18,800 7,094 6,132 0,864 1,157 6,2 19,100 7,208 6,374 0,884 1,131 7,1 18,400 6,943 5,260 0,758 1,320 7,2 18,200 6,868 3,743 0,545 1,835

15 A meteorológiai tényező kiszűrése 1. lépés: A növény átlagos bruttó produkciójából meteorológiai körzetenként (a megfelelő viszonyszám, pl. 1:1,18 segítségével) kiszámoltuk a nettó produkciókat. 2. lépés: Meteorológiai körzetenként kiszámoltuk az adott év átlagos hozamait. 3. lépés: Elosztottuk a meteorológiai körzetek átlagos hozamait az arra a körzetre jellemző várható hozammal, majd 4. Az így kapott viszonyszámmal szoroztuk az adott körzet minden táblájának aktuális terméseredményét. 1. Ezt elvégezzük az vizsgálati időszak öt évére

16 Az évhatás figyelembe vétele Elméleti klímapotenciál alapján Talajok évenkénti terméseredményeinek összevetésével Országos és megyei statisztikai évkönyvi adatok Statisztikai vizsgálatok alapján, szükség szerint extrapolációval

17 TALAJBONITÁCIÓ

18 Talajbonitációs vizsgálatok az AIIR adatbázissal HÁROM KIVÁLASZTOTT TALAJON VÁRHATÓ BÚZA HOZAMOK Búza hozam (q/ha) N = TALTIPUS

19 Trágyahatás vizsgálatok

20 HÁROM KIVÁLASZTOTT TALAJON VÁRHATÓ BÚZA HOZAMOK N = összhatóanyag kg/ha TALTIPUS

21 A HÁROM KIVÁLASZTOTT TALAJON VÁRHATÓ BÚZA HOZAMOK N adagok (kg/ha) N = TALTIPUS

22 A talajtulajdonságok hatásainak vizsgálata

23 HÁROM KIVÁLASZTOTT TALAJON VÁRHATÓ BÚZA HOZAMOK Hummuszellátottsági szintenként 100 búza hozamok (q/ha) N = Humuszellátottság % TALTIPUS

24 HÁROM KIVÁLASZTOTT TALAJON VÁRHATÓ BÚZA HOZAMOK Kötöttség alapján N = Fizikai féleség durva homok homok (vályogos hom) homokos vályog vályog agyagos vályog agyag nehéz agyag TALTIPUS

25 Az intenzív / extenzív kérdés

26 Trágyadózis kategóriák AIIR adatok súlyozásához Trágyadózis súlyok, talajonként OTK alapján Agyagbemosódásos barna erdőtalaj (112) kategória (előfordulás %) Nitrogén minimum Nitrogén maximum Foszfor minimum Foszfor maximum 1 13, , , , , , , , , , , , trágyakategória súly súly reciprok

27 A 3 talaj várható hozamai különböző megközelítésű összehasonlításban intenzitás szerint /1 ÁTLAGOS ÉVTÍPUS INTENZÍV Nagytáj Intenzív 1 AIIR összes adat Intenzív 2 AIIR magas trágyadózisok (8,9,10,11,12) ABET csernozjom öntéstalaj ABET csernozjom öntéstalaj 1 43,4-49,9 45,9-51,4 2 50,0 64,3 49,4 51,4 65,6 56,2 3 53,9 62,1 58,3 55,3 62,9 59,0 4 50,8 63, ,5 63,4 61,0 Országos átlag 51,2 62,7 58,7 52,8 63,3 59,5

28 A 3 talaj várható hozamai különböző megközelítésű összehasonlításban intenzitás szerint /1 ÁTLAGOS ÉVTÍPUS EXTENZÍV Nagytáj Extenzív 1 AIIR alacsony trágyadózisok (N < 50 kg/ha) Extenzív 2 OTK faktorokkal súlyozott AIIR ABET csernozjom öntéstalaj ABET csernozjom öntéstalaj 1 31,2-40 (?) 26, , (?) , , (?) , Országos átlag 40,8 56,5 55,

29 A földminőség kifejezése faktorok segítségével

30 Köztes minőség (Az adott talajtípus/altípus átlagos termékenységű változatának minősége. Az adott talajtípus/altípus egyéb változatai faktorozásának kiinduló száma.) búza Agyagbemosódásos barna erdőtalaj (112) Intenzív 2 AIIR magas trágyadózisok (8,9,10,11,12) Átlagos évjárat (országos átlag köztes minőség: 51,2) Nagytáj Köztes minőség 1 45,9 2 51,4 3 55,3 4 52,5 Országos 52,8

31 Talajjellemzők hatásának értékelése alap- Fizikai altípus fizkod kozet humusz mész Talaj- talaj Humusz Mész átlag faktor faktor faktor faktor Fofaktor típus EXT/INT féleség ALAPKOZE tartalom tartalom Mean Mean Mean Mean Mean Mean 301 intenzív 3 (hv) 34,00 2 4,00 57,00,98,99,97,80,75 3 2,00 57,00,98,99 1,05,99 1,00 3,00 57,00,98,99 1,05 1,26 1,27 4,00 57,00,98,99 1,05 1,00 1,01 4 2,00 57,00,98,99,82 1,00,79 35,00 2 2,00 57,00,98 1,06,97 1,05 1,06 3,00 57,00,98 1,06,97,96,97 4,00 57,00,98 1,06,97 1,00 1,01 3 2,00 57,00,98 1,06 1,01,61,64 3,00 57,00,98 1,06 1,01 1,12 1,18 4,00 57,00,98 1,06 1,01,97 1,03 5,00 57,00,98 1,06 1,01,66,70 4 3,00 57,00,98 1,06 1,16 1,25 1,52 4,00 57,00,98 1,06 1,16,87 1,06 36,00 2 2,00 57,00,98,98 1,02 1,02 1,00

32 Várható hozamok kötöttség alapján (intenzív művelés) Fizikai féleség (kötöttség alapján) Talaj 112 Nagytáj n átlag Faktor ,26 0, ,72 1, ,80 1, ,87 1, ,49 0, ,33 0,96 Átlagos - 51,42

33 Őszi búza tápanyag faktorok (1984/1985 vizsgálatok alapján) TALAJVIZSGÁLAT! Foszfor Szántóföldi termőhely N ellátottság I. II. III. IV. V. VI. Igen gyenge 0,73 0,93 0,61 0,79 0,78 0,67 Gyenge 0,91 0,92 0,92 0,96 0,92 0,98 Közepes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Jó 1,07 1,04 1,07 1,19 0,96 1,08 Igen jó 1,08 1,08 1,15 1,23 1,01 1,11

34 Agyagbemosódásos barna erdőtalaj 112 Búza alapkőzet fizikai féleség Humusztartalom ph kategória agyagos lösz agyagos vályog közepesen humuszos faktor D-e-Meter pont 5,51 6,8 0,98 50,9 agyagos lösz vályog erősen humuszos 6,81 7,2 1,19 61,5 agyagos lösz nehéz agyag közepesen humuszos 4,5 5,5 0,51 26,4 karbonátmentes agyag agyagos vályog közepesen humuszos 5,51 6,8 0,95 48,7 karbonátmentes agyag agyagos vályog közepesen humuszos 4,5 5,5 0,83 42,5 karbonátmentes agyag nehéz agyag közepesen humuszos 5,51 6,8 0,51 26,7

35

36 A vízgazdálkodási kategóriák kialakítása és kódolása

37 A vízgazdálkodási kategóriákhoz tartozó átlagos pontok (Köztes minőség)

38 A talajbonitási faktorok érvényesítése

39 A tápanyaghatás-faktorok érvényesítése

40 Domborzati tényező érvényesítése

41 Elővetemény-hatás érvényesítése

42 Összefoglalás Kialakításra került a D-e-Meter földminősítő rendszer, amely: -Főbb gazdasági növényenkénti illetve növénycsoportonkénti -a művelési intenzitás (agrotechnika színvonala, trágyázás) szerinti -meteorológiai hatások (évhatás) szerinti földminősítést tesz lehetővé, az ország bármely olyan szántóföldi tábláján, ahol a megfelelő részletességű talajtérképek rendelkezésre állnak.

43

44

45 Talajbonitációs faktorok középső és szélső értékei (köztes minőség és szélső értékek) BÚZA (1 faktorsúly = 0.02q termés) Talajk ód Talajtípus/altípus Termésátlag q/ha Terméshozamok q/ha Termés tartomány q Faktorok szélső értékei Min. Max. 51 Karbonátos humuszos homoktalaj ,10 1,90 52 Nem-karbonátos humuszos homoktalaj ,22 1, Agyagbemosódásos barna erdőtalaj ,27 1, Ramann-féle barna erdőtalaj (típusos) ,29 1, Rozsdabarna erdőtalaj ,26 1, Típusos mészlepedékes csernozjom ,41 1, Alföldi mészlepedékes csernozjom ,35 1, Karbonátos réti csernozjom ,40 1, Nem-karbonátos réti csernozjom ,34 1, Karbonátos réti talaj ,23 1, Nem-karbonátos réti talaj ,22 1, Karbonátos öntés réti talaj ,30 1, Nem-karbonátos öntés réti talaj ,27 1, Karbonátos humuszos öntéstalaj ,32 1, Nem-karbonátos Humuszos öntéstalaj ,27 1,73

46 Őszi búza tápanyag faktorok (1984/1985 vizsgálatok alapján) Nitrogén Szántóföldi termőhely N ellátottság I. II. III. IV. V. VI. Igen gyenge 0,79 0,87 0,78 0,70 0,72 0,73 Gyenge 0,93 0,94 0,96 0,81 0,93 0,91 Közepes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Jó 1,01 0,98 0,96 1,24 0,98 1,08 Igen jó 0,96 0,95 0,82 1,31 0,91 1,11

47 Őszi búza tápanyag faktorok (1984/1985 vizsgálatok alapján) Kálium Szántóföldi termőhely N ellátottság I. II. III. IV. V. VI. Igen gyenge 0,76 0,79 1,00 0,74 0,90 0,93 Gyenge 0,93 0,90 0,99 0,74 0,92 0,93 Közepes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Jó 1,04 1,08 1,06 1,14 1,02 1,04 Igen jó 1,05 1,08 1,12 1,30 1,08

48 DOMBORZAT 1. Kitettségi és meredekségi faktortáblázatok 2. Digitális domborzati modell beépítése

49 ÉVHATÁS 1. kedvező év 2. átlagos év 3. aszályos év

50 A HÁROM KIVÁLASZTOTT TALAJON MÉRT BÚZA HOZAMOK, ÉVENKÉNT ÉV N = TALTIPUS

51 Növényhozamok évjárati ingadozása talajonként ( , 5 éves periódus) Szélső értékek különbsége az átlag %-ában kifejezve ABET csernozjom öntéstalaj Ország összes talaja Max % 115,5 108,1 109,6 búza 28,7 19,2 18,5 22,3 Min % 86,9 89,0 91,1 Max % 105,7 112,0 105,5 kukorica 12,5 29,6 15,3 13,6 Min % 93,2 82,4 90,3 Max % 110,0 109,7 106,7 napraforgó 17,6 15,8 13,9 11,8 Min % 92,4 93,9 92,8

52 Vizsgálatok az évhatás figyelembe vételéhez 1. Országos termésátlagok (t/ha) búza kukorica napraforgó

A D-e-Meter Földminősítés gyakorlati alkalmazhatósága

A D-e-Meter Földminősítés gyakorlati alkalmazhatósága A D-e-Meter Földminősítés gyakorlati alkalmazhatósága 1 Hermann Tamás, 1 Speiser Ferenc, 2 Tóth Gergely, 1 Makó András 1 Pannon Egyetem 2 Európai Bizottság Közös Kutatóközpont Termékenységbecslés alapja

Részletesebben

Földminőség, földértékelés és földhasználati információ Keszthely, 2007. november 22-23.

Földminőség, földértékelés és földhasználati információ Keszthely, 2007. november 22-23. D-e-Meter? Földminősítés a XXI. században! Gaál Zoltán 1, Tóth Gergely 2, Debreczeni Béláné 1, Hermann Tamás 1, Kuti László 3, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Németh Tamás 4, Nikl István 5, Speiser Ferenc

Részletesebben

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK A műtrágyázás üzemi számításának menete 1. A gazdaság (tábla) talajtípusának meghatározása és szántóföldi termőhelyi kategóriákba sorolása 2. A táblán termesztendő növény termés-mennyiségének mennyiségének

Részletesebben

A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre

A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja 2015. június 17. A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre Koltai Gábor 1 Rajkai Kálmán 2 Schmidt Rezső

Részletesebben

Magyar mezőgazdasági információk adatbázisának (AIIR) bemutatása és hasznosíthatósága

Magyar mezőgazdasági információk adatbázisának (AIIR) bemutatása és hasznosíthatósága Magyar mezőgazdasági információk adatbázisának (AIIR) bemutatása és hasznosíthatósága 1 Kocsis Mihály 2 Tóth Gergely 3 Makó András 3 Rajkai Kálmán 1 Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytermesztési és Talajtani

Részletesebben

Termőképességi térkép (KITErkep) alapján optimalizált termesztéstechnológia

Termőképességi térkép (KITErkep) alapján optimalizált termesztéstechnológia Termőképességi térkép (KITErkep) alapján optimalizált termesztéstechnológia 2019. 04. 21. Dr. Riczu Péter Precíziós gazdálkodási rendszerfejlesztő mérnök Termelés során elérhető adatok Növényzet produktivitása

Részletesebben

Növénytáplálási stratégiák a modern, költség- és környezetkímélő földhasználat szolgálatában

Növénytáplálási stratégiák a modern, költség- és környezetkímélő földhasználat szolgálatában Földminősítés és földhasználati információ a környezetkímélő gazdálkodás versenyképességének javításáért Növénytáplálási stratégiák a modern, költség- és környezetkímélő földhasználat szolgálatában Csathó

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés Csongrád megyei mintaterület termőhely minősítése a hazai földértékelési gyakorlat és az új D-e-Meter rendszer tükrében Kocsis Mihály 1 Farsang Andrea 1 Makó András 2 1 Szegedi Tudományegyetem, Természettudomány

Részletesebben

A magyarországi termőhely-osztályozásról

A magyarországi termőhely-osztályozásról A magyarországi termőhely-osztályozásról dr. Bidló András 1 dr. Heil Bálint 1 Illés Gábor 2 dr. Kovács Gábor 1 1. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék 2. Erdészeti Tudományos Intézet

Részletesebben

Hazai szántóink földminősítése a D-e-Meter rendszerrel

Hazai szántóink földminősítése a D-e-Meter rendszerrel AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 58 (2009) 2 227 242 Hazai szántóink földminősítése a D-e-Meter rendszerrel TÓTH GERGELY Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont, Környezet és Fenntarthatóság Intézet, Ispra (Olaszország)

Részletesebben

Tartamkísérletek, mint a tájgazdálkodás alapjai Keszthelyi tartamkísérletek. Kismányoky Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar

Tartamkísérletek, mint a tájgazdálkodás alapjai Keszthelyi tartamkísérletek. Kismányoky Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Tartamkísérletek, mint a tájgazdálkodás alapjai Keszthelyi tartamkísérletek Kismányoky Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar A szántóföldi tartamkísérletek olyan élő laboratóriumként

Részletesebben

TAKARMÁNYOZÁSI CÉLÚ GMO MENTES SZÓJABAB TERMESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI HELYES AGROTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA MELLETT A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

TAKARMÁNYOZÁSI CÉLÚ GMO MENTES SZÓJABAB TERMESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI HELYES AGROTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA MELLETT A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN TAKARMÁNYOZÁSI CÉLÚ GMO MENTES SZÓJABAB TERMESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI HELYES AGROTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA MELLETT A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A projekt címe: A GMO mentes minőségi takarmány szója termesztés

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

Trágyázási terv készítése

Trágyázási terv készítése 211 Szarvas Trágyázási terv készítése I. paradicsom 2 alap indító fej szervestrágya ammónium -nitrát IX/3 IV/3 513 175 N VI/2 sz.t. eke tárcsa kombi nátor 3 2 15 (2. o.) I. termőhely csernozjom talajok

Részletesebben

Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon

Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon Szabó József, Anton Attila Soilutil Konferencia; Talajromlás, fenntartható talajhasználat ; Budapest, 2013. november 14. 1 Talaj- Mezőgazdas{g

Részletesebben

HOMOKTALAJOK. Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése

HOMOKTALAJOK. Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése HOMOKTALAJOK Gödöllő, 2015.03.02. Szabóné Kele Gabriella Főtípusok és talajtípusok a hazai genetikai szemléletű

Részletesebben

A Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) jövője Skutai Julianna egyetemi docens SZIE - Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

A Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) jövője Skutai Julianna egyetemi docens SZIE - Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) jövője Skutai Julianna egyetemi docens SZIE - Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább agrár-környezetgazdálkodás? Székesfehérvár,

Részletesebben

Egyes talajtulajdonságok hatása a szikes és csernozjom főtípus talajain termelt őszi búza és kukorica termésére. TÓTH Tibor

Egyes talajtulajdonságok hatása a szikes és csernozjom főtípus talajain termelt őszi búza és kukorica termésére. TÓTH Tibor Egyes talajtulajdonságok hatása a szikes és csernozjom főtípus talajain termelt őszi búza és kukorica termésére TÓTH Tibor Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet tibor@rissac.hu

Részletesebben

Új földminősítési rendszer megalapozása Magyarországon

Új földminősítési rendszer megalapozása Magyarországon Új földminősítési rendszer megalapozása Magyarországon Tóth T., Németh T., Horváth E., László, P., Bidló A., Dér F., Fekete M., Fábián T., Gaál Z., Heil B., Hermann T., Kovács G., Makó A., Máté F., Mészáros

Részletesebben

Alkalmazott talajtan I.

Alkalmazott talajtan I. Alkalmazott talajtan I. Tematika, a teljesítés feltételei A kurzus teljesítése két részbıl tevıdik össze: Elmélet Febr-márc: elıadás + márc. végén zárthelyi dolgozat Projektmunka 4 fıs csoportokban: Adott

Részletesebben

Tápanyaggazdálkodásszámítás. mkk.szie.hu/dep/ntti

Tápanyaggazdálkodásszámítás. mkk.szie.hu/dep/ntti Tápanyaggazdálkodásszámítás mkk.szie.hu/dep/ntti Mi az a műtrágya? A műtrágyák a talajban keletkezett tápanyaghiányokat pótló anyagok, amelyek segítik a növényzet fejlődését. műtrágya növényvédőszer Műtrágya

Részletesebben

Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László

Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megújuló energiatermelés hazai lehetőségei Kiváló biomassza- és földhőtermelés

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú

Részletesebben

Változó kihívások és válaszok a gödöllői műtrágyázási tartamkísérletben

Változó kihívások és válaszok a gödöllői műtrágyázási tartamkísérletben Füleky György Változó kihívások és válaszok a gödöllői műtrágyázási tartamkísérletben Szent István Egyetem, Környezettudományi Intézet, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő Kulcsszavak: műtrágyázás,

Részletesebben

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN Tom. 50. (2001) No. 1 2. 103

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN Tom. 50. (2001) No. 1 2. 103 AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN Tom. 50. (2001) No. 1 2. 103 Összefüggés a talajsavanyúság mértéke és a mészhatások között a hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán, 1950 1998 I. A mészformák és a talajtulajdonságok

Részletesebben

Csathó Péter, Pirkó Béla. Mezőgazdasági nitrát szennyezés lerágott csont vagy megoldhatatlan probléma?

Csathó Péter, Pirkó Béla. Mezőgazdasági nitrát szennyezés lerágott csont vagy megoldhatatlan probléma? Csathó Péter, Pirkó Béla Mezőgazdasági nitrát szennyezés lerágott csont vagy megoldhatatlan probléma? A nitrogén sorsa a talajban Forrás: Németh (1995) A nitrát irányelv 25 éve Közvetett piacszabályozási

Részletesebben

Németh Tamás, Szabó József, Fodor Nándor, Koós Sándor, Magyar Marianna, Pásztor László, Radimszky László, Dombos Miklós, László Péter, Bakacsi Zsófia

Németh Tamás, Szabó József, Fodor Nándor, Koós Sándor, Magyar Marianna, Pásztor László, Radimszky László, Dombos Miklós, László Péter, Bakacsi Zsófia Németh Tamás, Szabó József, Fodor Nándor, Koós Sándor, Magyar Marianna, Pásztor László, Radimszky László, Dombos Miklós, László Péter, Bakacsi Zsófia Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai

Részletesebben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Kökény Mónika 1 Tóth Zoltán 2 Hotváth Zoltán 3 - Csitári Gábor 4 Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Development of microbial biomass and humus quality in a

Részletesebben

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1!

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1! 5-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 15/16 Fókuszban a Genezis Nicola! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. A 15-16-os szezonban hazánk repce termőhelyeit lefedve, 5 fajtasorral

Részletesebben

Kisparcellás KUKORICA kísérletek technológiai lapja 2008.

Kisparcellás KUKORICA kísérletek technológiai lapja 2008. MgSzH Központ NFÁ Tordas ÁE kukorica Vetés: (hh.nn.) 04.29-30. Tıszámbeállítás: (hh.nn.) Betakarítás: (hh.nn.) 10.6 és 10.15. Mészlepedékes csernózium Fizikai tul: homokos vályog Humusztartalom %: 2.8-3.2

Részletesebben

NAGYMÉRETARÁNYÚ TALAJTÉRKÉPEK DIGITÁLIS FELDOLGOZÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEIK A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELEMBEN

NAGYMÉRETARÁNYÚ TALAJTÉRKÉPEK DIGITÁLIS FELDOLGOZÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEIK A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELEMBEN SZABÓ LEVENTE ORSZÁGOS NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI SZOLGÁLAT TÉRINFORMATIKAI LABORHÁLÓZAT NAGYMÉRETARÁNYÚ TALAJTÉRKÉPEK DIGITÁLIS FELDOLGOZÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEIK A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELEMBEN FÖLDMINŐSÍTÉS

Részletesebben

Döntéstámogatási rendszerek a növénytermesztésben

Döntéstámogatási rendszerek a növénytermesztésben PANNEX workshop Budapest, 2016. november 17. Döntéstámogatási rendszerek a növénytermesztésben Jolánkai Márton - Tarnawa Ákos Szent István Egyetem, Növénytermesztési Intézet A kutatás tárgya az agrár ágazatok

Részletesebben

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 2. Hazai talajinformációs rendszerek

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 2. Hazai talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Környezetinformatikai Osztály, GIS Labor Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus 2. Hazai talajinformációs

Részletesebben

Berente község talajtani viszonyai. Dobos Endre Kovács Károly Miskolci Egyetem, Földrajz- Geoinformatika intézet

Berente község talajtani viszonyai. Dobos Endre Kovács Károly Miskolci Egyetem, Földrajz- Geoinformatika intézet Berente község talajtani viszonyai Dobos Endre Kovács Károly Miskolci Egyetem, Földrajz- Geoinformatika intézet VÁLTAKOZÓ AGYAG, MÁRGA ÉS HOMOK RÉTEGEK EREDETI HELYZETŰ MIOCÉN ÜLEDÉKSOR HOMOK VÁLTAKOZÓ

Részletesebben

A tápiószentmártoni B és L Bt. 500-ak klubja kísérletének bemutatása 2013 szeptember 13., péntek 07:27

A tápiószentmártoni B és L Bt. 500-ak klubja kísérletének bemutatása 2013 szeptember 13., péntek 07:27 B és L Bt. tulajdonosa Babicz Károly, aki a családjával és testvérével Babicz Lászlóval közösen végzi a gazdálkodást a Pest megyei Tápiószentmártonban. A Babicz testvérek már az 1990-es évek elejétől elkezdték

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK I.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK I. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK I. TALAJAINK ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Talajaink minısége, elsısorban termékenysége mindig fontos kérdés volt a talajmővelı gazdálkodók, a talajjal foglalkozó szakemberek számára. A huszadik

Részletesebben

A nitrogén- és káliumműtrágyázás hatása vetésforgóban Interaction between nitrogen and potassium fertilization in crop rotation

A nitrogén- és káliumműtrágyázás hatása vetésforgóban Interaction between nitrogen and potassium fertilization in crop rotation Kiss Zoltán Gábor 1 Gulyás Miklós 2 Füleky György 3 A nitrogén- és káliumműtrágyázás hatása vetésforgóban Interaction between nitrogen and potassium fertilization in crop rotation karrallion@gmail.com

Részletesebben

Technológiai terv. Kovács Gergő Péter

Technológiai terv. Kovács Gergő Péter Technológiai terv Kovács Gergő Péter Bejelentéshez szükséges elvégzendő feladatok és dokumentumok listája Termőhelyfeltárás gyakorlati fogásai Technológiai terv készítése Szünet (5-10 perc) Csoportos munkavégzés

Részletesebben

Fajtakísérleti Innovációs Tanács, 2009

Fajtakísérleti Innovációs Tanács, 2009 GOSZ-VSZT Őszi Búza Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2009 A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

500-ak Klubja eredmények őszi búzában

500-ak Klubja eredmények őszi búzában 00-ak Klubja eredmények őszi búzában 201-201 A Genezis Partnerhálózat őszi búzával 130, hibridbúzával 2 helyszínen állított be trágyázási kísérleteket. Az országosan 1 Üzemi-Genezis technológiákat összehasonlító

Részletesebben

Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése

Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése Hervai Anrdrás - PTE Kutatás háttere mezőgazdaság helyzete Magyarországon 8442 gazdasági szervezet 485 ezer egyéni gazdaság 9,3 millió

Részletesebben

IT megoldások a 4F rendszerben

IT megoldások a 4F rendszerben IT megoldások a 4F rendszerben Speiser Ferenc 1, Vass József 1, Gaál Zoltán 1, Nikl István 2 1 Pannon Egyetem, Automatizálás Tanszék 2 InterMap Kft. Bemutatkozás D-e-Meter labor fejlődése 2001-óta Hardver

Részletesebben

A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem alkalmazásának lehetőségei

A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem alkalmazásának lehetőségei Agrárinformatika 2009 Agrárinformatikai Nyári Egyetem A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem alkalmazásának lehetőségei Dr. Sulyok Dénes 2009.09.07. Debrecen, 2009. augusztus 26. PRECÍZIÓS

Részletesebben

2. Hazai talajinformációs rendszerek

2. Hazai talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Magyarország 1:100 000 méretarányú agrotopográfiai térképe

Magyarország 1:100 000 méretarányú agrotopográfiai térképe Magyarország :00 000 méretarányú agrotopográfiai térképe Magyarországon a gazdaság fejlődésének egyik meghatározó tényezője a mezőgazdaság. A mezőgazdaság fejlesztésének lehetőségeit és korlátait elsősorban

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR FESTETICS DOKTORI ISKOLA. Iskolavezető: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, az MTA doktora

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR FESTETICS DOKTORI ISKOLA. Iskolavezető: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, az MTA doktora PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR FESTETICS DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, az MTA doktora Humusz- és foszfortartalom szerepe a mezőségi talajok és barna erdőtalajok termőhelyeinek

Részletesebben

A tápanyagellátás szerepe búzatermesztésnél

A tápanyagellátás szerepe búzatermesztésnél Ugyanakkor fontos szerepet tölt be a vetésváltásban, termése hosszabb ideig tárolható, a szemtermése eltérő jövedelmezőségi szinten ugyan relatíve jól értékesíthető a hazai és külföldi piacokon, viszonylag

Részletesebben

Nagyméretarányú talajtérképek digitalizálása az MgSzH NTI-nél

Nagyméretarányú talajtérképek digitalizálása az MgSzH NTI-nél Nagyméretarányú talajtérképek digitalizálása az MgSzH NTI-nél Pallagné Ruszkabányai Ágnes Hajdú-Bihar Megyei MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 2010. szeptember 8. Agrárinformatikai Nyári Egyetem

Részletesebben

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga Kálium szerepe a gyümölcstermő növények fejlődésében A kálium meghatározó jelentőségű a gyümölcstermő

Részletesebben

A földünk. Az otthonunk. A jövőnk. ELSIVATAG OSODÁS ÉS ASZÁLY ELLENI KÜZDELEM VILÁG NAPJA

A földünk. Az otthonunk. A jövőnk. ELSIVATAG OSODÁS ÉS ASZÁLY ELLENI KÜZDELEM VILÁG NAPJA A földünk. Az otthonunk. A jövőnk. ELSIVATAG OSODÁS ÉS ASZÁLY ELLENI KÜZDELEM VILÁG NAPJA 20 17. 0 6. 17. A talajromlás hazai trendjei S Z A B Ó J Ó Z SEF MTA AT K TA L A J TA NI É S AG R O K É MIAI I

Részletesebben

Hazai gyepek szénmérlege eltérő időjárású években

Hazai gyepek szénmérlege eltérő időjárású években Hazai gyepek szénmérlege eltérő időjárású években 1 Nagy Z., 1 Pintér K., 2 Barcza Z., 3 Horváth L., 1 Balogh J., 1 Czóbel Sz., 2 Weidinger T., 1 Tuba, Z. 1 Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Szent

Részletesebben

Mai tanulságok a talajosztályozás 1961 és 1999 közötti változásaiból

Mai tanulságok a talajosztályozás 1961 és 1999 közötti változásaiból AGROKÉMIA ÉS TA LAJ TAN 65 (2016) 1 161 168 Mai tanulságok a talajosztályozás 1961 és 1999 közötti változásaiból SISÁK István Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék, Keszthely

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

Bevezetés a talajtanba X. Talajosztályozás: Váztalajok Kőzethatású talajok

Bevezetés a talajtanba X. Talajosztályozás: Váztalajok Kőzethatású talajok Bevezetés a talajtanba X. Talajosztályozás: Váztalajok Kőzethatású talajok www.geo.u-szeged.hu/~andi Magyarország talajainak főtípusai Váztalajok Kõzethatású talajok Barnaerdõtalajok Mezõségi talajok

Részletesebben

Precíziós gazdálkodás a gyakorlatban

Precíziós gazdálkodás a gyakorlatban Precíziós gazdálkodás a gyakorlatban doing the right thing at the right place at the right time Kauser Jakab K-Prec Kft. jakab.kauser@k-prec.hu Amiről beszélni fogok Bemutatkozás Precíziós gazdálkodás

Részletesebben

Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter. Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz Intézet

Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter. Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz Intézet Ideális interpolációs módszer keresése a talajvízszint ingadozás talajfejlődésre gyakorolt hatásának térinformatikai vizsgálatához Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar

Részletesebben

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról KUTATÁSI JELENTÉS Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról Készítette: Futó Zoltán főiskolai docens Mezőtúr, 2006. ANYAG ÉS MÓDSZER A kísérletet az EM Magyarország Kft együttműködésével

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében

Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében Bidló András, Heil Bálint, Kovács Gábor, Patocskai Zoltán Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék Földhasználati

Részletesebben

Az Országos Mûtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967 2001)

Az Országos Mûtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967 2001) Az Országos Mûtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967 2001) 2009. mærcius 10. 18:46:55 Az Országos Mûtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967 2001) Szerkesztõbizottság

Részletesebben

KATEGÓRIA TÍPUSÚ TALAJJELLEMZŐK DIGITÁLIS TÉRKÉPEZÉSE

KATEGÓRIA TÍPUSÚ TALAJJELLEMZŐK DIGITÁLIS TÉRKÉPEZÉSE KATEGÓRIA TÍPUSÚ TALAJJELLEMZŐK DIGITÁLIS TÉRKÉPEZÉSE Laborczi Annamária tudományos segédmunkatárs MTA ATK TAKI Környezetinformatikai Osztály SZIE Környezettudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Pásztor

Részletesebben

A KUKORICA CSEPEGTETŐ SZALAGOS ÖNTÖZÉSE

A KUKORICA CSEPEGTETŐ SZALAGOS ÖNTÖZÉSE A KUKORICA CSEPEGTETŐ SZALAGOS ÖNTÖZÉSE A KUKORICA VÍZIGÉNYE A kukorica a szántóföldi növények között a közepes űek csoportjába tartozik. A tenyészidő folyamán a termőhelytől, a hibrid tenyészidejének

Részletesebben

UMG MICRO. mikrogranulált starter műtrágya

UMG MICRO. mikrogranulált starter műtrágya UMG MICRO mikrogranulált starter műtrágya A mezőgazdasági termelők körében egyre jelentősebb az igény olyan korszerű, hatékony és környezetkímélő technológiák iránt, amelyek minél nagyobb biztonsággal

Részletesebben

A tápanyag-mérleg készítésének alapelvei. www.agr.unideb.hu/~ratonyi

A tápanyag-mérleg készítésének alapelvei. www.agr.unideb.hu/~ratonyi A tápanyag-mérleg készítésének alapelvei www.agr.unideb.hu/~ratonyi Tápanyagellátási elvek: Tapasztalatok és megfigyelések alapján Oldatkoncentráció beállításával Növényanalízis alapján N min módszer Termésszimulációs

Részletesebben

ALKALMAZOTT TALAJTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

ALKALMAZOTT TALAJTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A ALKALMAZOTT TALAJTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A talaj tápanyag-utánpótlásának aktuális kérdései. A precíziós mezőgazdaság Új növénytermesztési stratégia

Részletesebben

TALAJAINK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE. (Zárójelentés)

TALAJAINK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE. (Zárójelentés) TALAJAINK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE (Zárójelentés) Az EU talajvédelmi stratégiáját előkészítő szakértői tanulmányok a talaj víz általi erózióját a legjelentősebb talajdegradációs folyamatnak tekintik, ami a legnagyobb,

Részletesebben

Földhasználati kérdések a Velencei-tó vízgyűjtőjén

Földhasználati kérdések a Velencei-tó vízgyűjtőjén Földhasználati kérdések a Velencei-tó vízgyűjtőjén Dr. Pálmai Ottó Csákvár, 2007. május 29. Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Velence Új kihívások a

Részletesebben

Opponensi vélemény. Tóth Gergely: A földminősítés tudományos alapjai és szerepe a fenntartható talajvagyongazdálkodásban

Opponensi vélemény. Tóth Gergely: A földminősítés tudományos alapjai és szerepe a fenntartható talajvagyongazdálkodásban Opponensi vélemény Tóth Gergely: A földminősítés tudományos alapjai és szerepe a fenntartható talajvagyongazdálkodásban c. MTA Doktori értekezéséről Létezik olyan hipotézis, mely szerint a tudományos kutatásnak

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL. T 037 442 sz.

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL. T 037 442 sz. A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL T 37 442 sz. OTKA téma Zárójelentés A magyar növénytermesztésben jelentős szerepet játszanak

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

1 LATKOVICS GYÖRGYNÉ, 2 FÜLEKY GYÖRGY és 2 TOLNER LÁSZLÓ,

1 LATKOVICS GYÖRGYNÉ, 2 FÜLEKY GYÖRGY és 2 TOLNER LÁSZLÓ, 57 A monoammónium-foszfát és a diammónium-foszfát hatásának tanulmányozása mikrotenyészedény kísérletben 15N stabil izotópjelzéssel. 2. A MAP és DAP hatása a talajok N tartalmára, az N formák változásaira.

Részletesebben

Berente közigazgatási területének környezeti potenciál elemzésének elvégzése

Berente közigazgatási területének környezeti potenciál elemzésének elvégzése Berente közigazgatási területének környezeti potenciál elemzésének elvégzése Berente község területe igen változatos természetföldrajzi és gazdasági környezetben helyezkedik el. Talajtani és domborzati

Részletesebben

A TALAJ. Talajökológia, 1. előadás

A TALAJ. Talajökológia, 1. előadás A TALAJ Talaj fogalma, fontosabb tulajdonságai Talajökológia, 1. előadás A talaj jfogalma A talaj a szilárd földkéreg legfelső (pedoszféra, 5 m vastagság), laza, termékeny takarója. Háromfázisú, heterogén,

Részletesebben

A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN. Hoyk Edit 1. Bevezetés

A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN. Hoyk Edit 1. Bevezetés Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN Hoyk Edit 1 Bevezetés A Mecsek hegység nyugati részén, az Abaliget-Orfű-Mánfa-Tubes-Misina-Jakab-hegy

Részletesebben

TÉRINFORMATIKAI ADATRENDSZEREK

TÉRINFORMATIKAI ADATRENDSZEREK TÉRINFORMATIKAI ADATRENDSZEREK A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELEMBEN SZABÓ LEVENTE TÉRINFORMATIKAI VEZETŐ MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL, NÖVÉNY- TALAJ- ÉS AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (MGSZH NTAI)

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése. Kőzethatású talajok

Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése. Kőzethatású talajok Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése Kőzethatású Főtípusok és talajtípusok a hazai genetikai szemléletű talajosztályozásban (9 főtípus, 39 talajtípus)

Részletesebben

kukorica 500-ak Klubja kísérleti eredmények

kukorica 500-ak Klubja kísérleti eredmények 014-015 kukorica 500-ak Klubja kísérleti eredmények A kukorica számára a 015 a szélsőségek éve volt, nem csak az egyes régiókban, de még táblán belül is jelentős különbségeket láttak a gazdák. Különösen

Részletesebben

Főbb szántóföldi növényeink tápanyag- felvételi dinamikája a vegetáció során. Gödöllő, február 16. Tóth Milena

Főbb szántóföldi növényeink tápanyag- felvételi dinamikája a vegetáció során. Gödöllő, február 16. Tóth Milena Főbb szántóföldi növényeink tápanyag- felvételi dinamikája a vegetáció során Gödöllő, 2017. február 16. Tóth Milena Alapok: Növény Talaj Klíma Víz Tápanyag Mikor? Mit? Mennyit? Hogyan? Növények életciklusa

Részletesebben

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról KUTATÁSI JELENTÉS Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról Készítette: Futó Zoltán főiskolai docens Mezőtúr, 2006. ANYAG ÉS MÓDSZER A kísérletet az EM Magyarország Kft együttműködésével

Részletesebben

Ingatlan adatai (megbízó által megadottak) Művelési ága: Szántó Tulajdoni hányad: 1/1. megye Mérete: 33,8486 HA Kataszteri jövedelme: 624,5 AK

Ingatlan adatai (megbízó által megadottak) Művelési ága: Szántó Tulajdoni hányad: 1/1. megye Mérete: 33,8486 HA Kataszteri jövedelme: 624,5 AK MEGBÍZÁS TÁRGYA: Termőföld értékmeghatározás AZONOSÍTÓ ADATOK: Ingatlan adatai (megbízó által megadottak) Művelési ága: Szántó Tulajdoni hányad: 1/1 Elhelyezkedése: Győr-Moson-Sopron HRSZ: 0123 megye Mérete:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HERMANN TAMÁS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HERMANN TAMÁS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HERMANN TAMÁS KESZTHELY 2016 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR FESTETICS DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, az MTA doktora Témavezető: Dr. Tóth Gergely címzetes

Részletesebben

A kukorica öntözésének technológiai és gazdasági kérdései

A kukorica öntözésének technológiai és gazdasági kérdései A kukorica öntözésének technológiai és gazdasági kérdései Hazánk ökológiai körülményeinek figyelembe vételével megállapítható, hogy a tenyészidőszakok többségében a természetes csapadékellátás sem mennyiségben,

Részletesebben

Ingatlan adatai (megbízó által megadottak) Művelési ága: Szántó Tulajdoni hányad: 1/1. megye Mérete: 33,8486 HA Kataszteri jövedelme: 624,5 AK

Ingatlan adatai (megbízó által megadottak) Művelési ága: Szántó Tulajdoni hányad: 1/1. megye Mérete: 33,8486 HA Kataszteri jövedelme: 624,5 AK MEGBÍZÁS TÁRGYA: Termőföld értékmeghatározás AZONOSÍTÓ ADATOK: Ingatlan adatai (megbízó által megadottak) Művelési ága: Szántó Tulajdoni hányad: 1/1 Elhelyezkedése: Győr-Moson-Sopron HRSZ: 0123 megye Mérete:

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007 Közzététel: 2008. január 11. Sorszám: 7. Következik: 2008. január 14. Mezőgazdasági termelői árak A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007 2007-ben 2,8 millió hektáron (az előző évinél

Részletesebben

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei Harnos Zsolt Csete László "Precíziós növénytermesztés" NKFP projekt konferencia Bábolna 2004. június 7-8. 1 A precíziós mezőgazdaság egy olyan farm

Részletesebben

Az előadás felépítése

Az előadás felépítése Beszámoló előadás Az erdészeti és a mezőgazdasági földértékelés összehasonlítása, az egységesítés lehetséges módjai Patocskai Zoltán II. Phd. hallgató (NYME-EMK RGYEVTDI E2 program) Az előadás felépítése

Részletesebben

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN Tom. 50. (2001) No

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN Tom. 50. (2001) No AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN Tom. 50. (2001) No. 3 4. 509 Összefüggés a talajsavanyúság mértéke és a mészhatások között, a hazai meszezési tartamkísérletek adatbázisán, 1950 1998 II. A kísérleti növények, a mészforma

Részletesebben

STATISZTIKA I. Centrális mutatók. Helyzeti középértékek. Középértékek. Bimodális eloszlás, U. Módusz, Mo. 4. Előadás.

STATISZTIKA I. Centrális mutatók. Helyzeti középértékek. Középértékek. Bimodális eloszlás, U. Módusz, Mo. 4. Előadás. Centrális mutatók STATISZTIKA I. 4. Előadás Centrális mutatók 1/51 2/51 Középértékek Helyzeti középértékek A meghatározása gyakoriság vagy sorszám alapján Számítás nélkül Az elemek nagyság szerint rendezett

Részletesebben

A glejes talajrétegek megjelenésének becslése térinformatikai módszerekkel. Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter

A glejes talajrétegek megjelenésének becslése térinformatikai módszerekkel. Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter A glejes talajrétegek megjelenésének becslése térinformatikai módszerekkel Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz Intézet VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi

Részletesebben

III. NKFP 4/037/2001.

III. NKFP 4/037/2001. SZAKMAI RÉSZJELENTÉS III. NKFP 4/037/2001. Preciziós növénytermesztés Budapest 2003. január 31. 1 MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET RÉSZJELENTÉS Preciziós növénytermesztés c. kutatás-fejlesztési

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A főbb talajtípusok hatása a talajművelésre Előadás áttekintése Az egyes főtípusba tartózó mezőségi talajok erdőtalajok

Részletesebben

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS. Dr. Csathó Péter

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS. Dr. Csathó Péter KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS Dr. Csathó Péter KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS 1. A talajvizsgálatok alapelvei és módszere 2. A növényvizsgálatok alapelvei és módszere 3. A tápelem-mérleg alapelvei és

Részletesebben

GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben

GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben Németh Tamás, Szabó József, Pásztor P LászlL szló, Koós Sándor A precíziós növénytermesztés c. program célkitűzései! A termőhelyi viszonyok és s a termés

Részletesebben

Tájrendezés és tájvédelem 3.

Tájrendezés és tájvédelem 3. Tájrendezés és tájvédelem 3. A tájrendezést megelőző vizsgálatok, Dr. Dömsödi, János Tájrendezés és tájvédelem 3.: A tájrendezést megelőző vizsgálatok, Dr. Dömsödi, János Lektor: Dr. Szalai, Tamás Ez a

Részletesebben

Az országos lefedettségű 500-ak Klubja kísérletsorozat újabb állomásához érkezett júniusában.

Az országos lefedettségű 500-ak Klubja kísérletsorozat újabb állomásához érkezett júniusában. Az országos lefedettségű 500-ak Klubja kísérletsorozat újabb állomásához érkezett 2013. júniusában. Megrendezésre került az első 500-ak Klubja szántóföldi bemutató 2013. június 14-én 11 órától a Nógrád

Részletesebben

A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 60:40 (kredit%)

A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 60:40 (kredit%) Tantárgy neve: Alkalmazott talajtan Kreditértéke: 3 A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 60:40 (kredit%) A tanóra típusa és óraszáma:

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben