A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA"

Átírás

1

2 A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA Debreczeni Béláné 1, Kuti László 2, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Szabóné Kele Gabriella 3, Tóth Gergely 4 és Várallyay György 4 1 Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely 2 Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest 3 Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Velence 4 Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete, Budapest Földminőség és földhasználati információ konferencia Keszthely, december

3

4 Forrás: Xiang Zhuyang: Talajtan Mezőgazdasági Kiadó, Peking

5 FÖLDMINŐSÍTÉSI CÉLOK Egy új földminősítési pontrendszer kidolgozása, amely egy általános földminőségi mutatón kívül: - az intenzív és extenzív gazdálkodási viszonyok - a főbb növényenkénti földminőséget - az évjárati szélsőségek hatását is kifejezi.

6 A kutatás módszere Statisztikai vizsgálatok a klimatikus-, domborzati-, talaj-, hidrológiai-, és tápanyaghatások és összefüggéseik feltárására és a terméshozam képzésében betöltött szerepük számszerűsítésére

7 Adatbázis I. AIIR ~ tábla 5 éves ( ) adatai Valós gazdálkodási adatok: - terméshozamok - talajvizsgálatok - trágyázási adatok

8 Adatbázis II. OMTK 9 helyen azonos módszerrel folytatott tudományos trágyázási tartamkísérletek

9 Adatbázis III. A mintaterületek Ostffyasszonyfa Nemesvámos Debrecen Karcag Kisújszállás Kővágóörs Berzence Somogysárd Pázmánd Teljes térképi (térinformatikai) és idősoros gazdálkodási adatbázis Térkép forrás: Magyarország genetikus talajtérképe MTA-TAKI

10 Az adatok felhasználása ALKALMAZÁS Földminősítés Tápanyaggazdálkodás Víz-gazdálkodás (aszály, belvíz) Informatikai fejlesztés ADATBÁZIS AIIR OMTK Mintaterületek Kutatás első fázisa Részletes vizsgálatok Verifikáció Alkalmazás

11 A földminősítés tényezői Meteorológiai tényező Talajtényező Tápanyag tényező (agrotechnika színvonala) Domborzati tényező

12 METEOROLÓGIA

13 Meteorológiai nagytájak (Szász Gábor és mtsai alapján) búza Klímaértékszám < -3,0 (321;332) -2,9 < -1,0 (221;232;241;242;91;311;312;21;22;331;322;31;32;33;41;42;101;111;121;122) -0,9 < 1,0 (201;202;211;222;231;233;251;252;261;272;281;291;292;293;294; 51;61;62;71;9a2;172;131;132;181;182;92;93;81;82;11;12;301;302;102;103) 1,1 < (262;271;273;282;52;53;72;73;141;142;151;152;161;162;9a1;171;191;173)

14 Meteorológiai faktorozás kukorica 1985 alkörzet bruttó átlagterm. szász nettó átlagterm. aiir nettó átlagterm. aiir/szász szász/aiir 1,1 17,900 6,755 4,827 0,715 1,399 1,2 17,600 6,642 6,082 0,916 1,092 2,1 17,400 6,566 5,386 0,820 1,219 2,2 17,300 6,528 6,600 1,011 0,989 3,1 16,900 6,377 3,304 0,518 1,930 3,2 16,900 6,377 3,153 0,494 2,023 3,3 17,100 6,453 4,614 0,715 1,399 4,1 16,900 6,377 4,387 0,688 1,454 4,2 16,500 6,226 3,911 0,628 1,592 5,1 18,600 7,019 6,875 0,980 1,021 5,2 18,800 7,094 7,136 1,006 0,994 5,3 18,800 7,094 7,672 1,081 0,925 6,1 18,800 7,094 6,132 0,864 1,157 6,2 19,100 7,208 6,374 0,884 1,131 7,1 18,400 6,943 5,260 0,758 1,320 7,2 18,200 6,868 3,743 0,545 1,835

15 A meteorológiai tényező kiszűrése 1. lépés: A növény átlagos bruttó produkciójából meteorológiai körzetenként (a megfelelő viszonyszám, pl. 1:1,18 segítségével) kiszámoltuk a nettó produkciókat. 2. lépés: Meteorológiai körzetenként kiszámoltuk az adott év átlagos hozamait. 3. lépés: Elosztottuk a meteorológiai körzetek átlagos hozamait az arra a körzetre jellemző várható hozammal, majd 4. Az így kapott viszonyszámmal szoroztuk az adott körzet minden táblájának aktuális terméseredményét. 1. Ezt elvégezzük az vizsgálati időszak öt évére

16 Az évhatás figyelembe vétele Elméleti klímapotenciál alapján Talajok évenkénti terméseredményeinek összevetésével Országos és megyei statisztikai évkönyvi adatok Statisztikai vizsgálatok alapján, szükség szerint extrapolációval

17 TALAJBONITÁCIÓ

18 Talajbonitációs vizsgálatok az AIIR adatbázissal HÁROM KIVÁLASZTOTT TALAJON VÁRHATÓ BÚZA HOZAMOK Búza hozam (q/ha) N = TALTIPUS

19 Trágyahatás vizsgálatok

20 HÁROM KIVÁLASZTOTT TALAJON VÁRHATÓ BÚZA HOZAMOK N = összhatóanyag kg/ha TALTIPUS

21 A HÁROM KIVÁLASZTOTT TALAJON VÁRHATÓ BÚZA HOZAMOK N adagok (kg/ha) N = TALTIPUS

22 A talajtulajdonságok hatásainak vizsgálata

23 HÁROM KIVÁLASZTOTT TALAJON VÁRHATÓ BÚZA HOZAMOK Hummuszellátottsági szintenként 100 búza hozamok (q/ha) N = Humuszellátottság % TALTIPUS

24 HÁROM KIVÁLASZTOTT TALAJON VÁRHATÓ BÚZA HOZAMOK Kötöttség alapján N = Fizikai féleség durva homok homok (vályogos hom) homokos vályog vályog agyagos vályog agyag nehéz agyag TALTIPUS

25 Az intenzív / extenzív kérdés

26 Trágyadózis kategóriák AIIR adatok súlyozásához Trágyadózis súlyok, talajonként OTK alapján Agyagbemosódásos barna erdőtalaj (112) kategória (előfordulás %) Nitrogén minimum Nitrogén maximum Foszfor minimum Foszfor maximum 1 13, , , , , , , , , , , , trágyakategória súly súly reciprok

27 A 3 talaj várható hozamai különböző megközelítésű összehasonlításban intenzitás szerint /1 ÁTLAGOS ÉVTÍPUS INTENZÍV Nagytáj Intenzív 1 AIIR összes adat Intenzív 2 AIIR magas trágyadózisok (8,9,10,11,12) ABET csernozjom öntéstalaj ABET csernozjom öntéstalaj 1 43,4-49,9 45,9-51,4 2 50,0 64,3 49,4 51,4 65,6 56,2 3 53,9 62,1 58,3 55,3 62,9 59,0 4 50,8 63, ,5 63,4 61,0 Országos átlag 51,2 62,7 58,7 52,8 63,3 59,5

28 A 3 talaj várható hozamai különböző megközelítésű összehasonlításban intenzitás szerint /1 ÁTLAGOS ÉVTÍPUS EXTENZÍV Nagytáj Extenzív 1 AIIR alacsony trágyadózisok (N < 50 kg/ha) Extenzív 2 OTK faktorokkal súlyozott AIIR ABET csernozjom öntéstalaj ABET csernozjom öntéstalaj 1 31,2-40 (?) 26, , (?) , , (?) , Országos átlag 40,8 56,5 55,

29 A földminőség kifejezése faktorok segítségével

30 Köztes minőség (Az adott talajtípus/altípus átlagos termékenységű változatának minősége. Az adott talajtípus/altípus egyéb változatai faktorozásának kiinduló száma.) búza Agyagbemosódásos barna erdőtalaj (112) Intenzív 2 AIIR magas trágyadózisok (8,9,10,11,12) Átlagos évjárat (országos átlag köztes minőség: 51,2) Nagytáj Köztes minőség 1 45,9 2 51,4 3 55,3 4 52,5 Országos 52,8

31 Talajjellemzők hatásának értékelése alap- Fizikai altípus fizkod kozet humusz mész Talaj- talaj Humusz Mész átlag faktor faktor faktor faktor Fofaktor típus EXT/INT féleség ALAPKOZE tartalom tartalom Mean Mean Mean Mean Mean Mean 301 intenzív 3 (hv) 34,00 2 4,00 57,00,98,99,97,80,75 3 2,00 57,00,98,99 1,05,99 1,00 3,00 57,00,98,99 1,05 1,26 1,27 4,00 57,00,98,99 1,05 1,00 1,01 4 2,00 57,00,98,99,82 1,00,79 35,00 2 2,00 57,00,98 1,06,97 1,05 1,06 3,00 57,00,98 1,06,97,96,97 4,00 57,00,98 1,06,97 1,00 1,01 3 2,00 57,00,98 1,06 1,01,61,64 3,00 57,00,98 1,06 1,01 1,12 1,18 4,00 57,00,98 1,06 1,01,97 1,03 5,00 57,00,98 1,06 1,01,66,70 4 3,00 57,00,98 1,06 1,16 1,25 1,52 4,00 57,00,98 1,06 1,16,87 1,06 36,00 2 2,00 57,00,98,98 1,02 1,02 1,00

32 Várható hozamok kötöttség alapján (intenzív művelés) Fizikai féleség (kötöttség alapján) Talaj 112 Nagytáj n átlag Faktor ,26 0, ,72 1, ,80 1, ,87 1, ,49 0, ,33 0,96 Átlagos - 51,42

33 Őszi búza tápanyag faktorok (1984/1985 vizsgálatok alapján) TALAJVIZSGÁLAT! Foszfor Szántóföldi termőhely N ellátottság I. II. III. IV. V. VI. Igen gyenge 0,73 0,93 0,61 0,79 0,78 0,67 Gyenge 0,91 0,92 0,92 0,96 0,92 0,98 Közepes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Jó 1,07 1,04 1,07 1,19 0,96 1,08 Igen jó 1,08 1,08 1,15 1,23 1,01 1,11

34 Agyagbemosódásos barna erdőtalaj 112 Búza alapkőzet fizikai féleség Humusztartalom ph kategória agyagos lösz agyagos vályog közepesen humuszos faktor D-e-Meter pont 5,51 6,8 0,98 50,9 agyagos lösz vályog erősen humuszos 6,81 7,2 1,19 61,5 agyagos lösz nehéz agyag közepesen humuszos 4,5 5,5 0,51 26,4 karbonátmentes agyag agyagos vályog közepesen humuszos 5,51 6,8 0,95 48,7 karbonátmentes agyag agyagos vályog közepesen humuszos 4,5 5,5 0,83 42,5 karbonátmentes agyag nehéz agyag közepesen humuszos 5,51 6,8 0,51 26,7

35

36 A vízgazdálkodási kategóriák kialakítása és kódolása

37 A vízgazdálkodási kategóriákhoz tartozó átlagos pontok (Köztes minőség)

38 A talajbonitási faktorok érvényesítése

39 A tápanyaghatás-faktorok érvényesítése

40 Domborzati tényező érvényesítése

41 Elővetemény-hatás érvényesítése

42 Összefoglalás Kialakításra került a D-e-Meter földminősítő rendszer, amely: -Főbb gazdasági növényenkénti illetve növénycsoportonkénti -a művelési intenzitás (agrotechnika színvonala, trágyázás) szerinti -meteorológiai hatások (évhatás) szerinti földminősítést tesz lehetővé, az ország bármely olyan szántóföldi tábláján, ahol a megfelelő részletességű talajtérképek rendelkezésre állnak.

43

44

45 Talajbonitációs faktorok középső és szélső értékei (köztes minőség és szélső értékek) BÚZA (1 faktorsúly = 0.02q termés) Talajk ód Talajtípus/altípus Termésátlag q/ha Terméshozamok q/ha Termés tartomány q Faktorok szélső értékei Min. Max. 51 Karbonátos humuszos homoktalaj ,10 1,90 52 Nem-karbonátos humuszos homoktalaj ,22 1, Agyagbemosódásos barna erdőtalaj ,27 1, Ramann-féle barna erdőtalaj (típusos) ,29 1, Rozsdabarna erdőtalaj ,26 1, Típusos mészlepedékes csernozjom ,41 1, Alföldi mészlepedékes csernozjom ,35 1, Karbonátos réti csernozjom ,40 1, Nem-karbonátos réti csernozjom ,34 1, Karbonátos réti talaj ,23 1, Nem-karbonátos réti talaj ,22 1, Karbonátos öntés réti talaj ,30 1, Nem-karbonátos öntés réti talaj ,27 1, Karbonátos humuszos öntéstalaj ,32 1, Nem-karbonátos Humuszos öntéstalaj ,27 1,73

46 Őszi búza tápanyag faktorok (1984/1985 vizsgálatok alapján) Nitrogén Szántóföldi termőhely N ellátottság I. II. III. IV. V. VI. Igen gyenge 0,79 0,87 0,78 0,70 0,72 0,73 Gyenge 0,93 0,94 0,96 0,81 0,93 0,91 Közepes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Jó 1,01 0,98 0,96 1,24 0,98 1,08 Igen jó 0,96 0,95 0,82 1,31 0,91 1,11

47 Őszi búza tápanyag faktorok (1984/1985 vizsgálatok alapján) Kálium Szántóföldi termőhely N ellátottság I. II. III. IV. V. VI. Igen gyenge 0,76 0,79 1,00 0,74 0,90 0,93 Gyenge 0,93 0,90 0,99 0,74 0,92 0,93 Közepes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Jó 1,04 1,08 1,06 1,14 1,02 1,04 Igen jó 1,05 1,08 1,12 1,30 1,08

48 DOMBORZAT 1. Kitettségi és meredekségi faktortáblázatok 2. Digitális domborzati modell beépítése

49 ÉVHATÁS 1. kedvező év 2. átlagos év 3. aszályos év

50 A HÁROM KIVÁLASZTOTT TALAJON MÉRT BÚZA HOZAMOK, ÉVENKÉNT ÉV N = TALTIPUS

51 Növényhozamok évjárati ingadozása talajonként ( , 5 éves periódus) Szélső értékek különbsége az átlag %-ában kifejezve ABET csernozjom öntéstalaj Ország összes talaja Max % 115,5 108,1 109,6 búza 28,7 19,2 18,5 22,3 Min % 86,9 89,0 91,1 Max % 105,7 112,0 105,5 kukorica 12,5 29,6 15,3 13,6 Min % 93,2 82,4 90,3 Max % 110,0 109,7 106,7 napraforgó 17,6 15,8 13,9 11,8 Min % 92,4 93,9 92,8

52 Vizsgálatok az évhatás figyelembe vételéhez 1. Országos termésátlagok (t/ha) búza kukorica napraforgó

Földminőség, földértékelés és földhasználati információ Keszthely, 2007. november 22-23.

Földminőség, földértékelés és földhasználati információ Keszthely, 2007. november 22-23. D-e-Meter? Földminősítés a XXI. században! Gaál Zoltán 1, Tóth Gergely 2, Debreczeni Béláné 1, Hermann Tamás 1, Kuti László 3, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Németh Tamás 4, Nikl István 5, Speiser Ferenc

Részletesebben

A D-e-Meter Földminősítés gyakorlati alkalmazhatósága

A D-e-Meter Földminősítés gyakorlati alkalmazhatósága A D-e-Meter Földminősítés gyakorlati alkalmazhatósága 1 Hermann Tamás, 1 Speiser Ferenc, 2 Tóth Gergely, 1 Makó András 1 Pannon Egyetem 2 Európai Bizottság Közös Kutatóközpont Termékenységbecslés alapja

Részletesebben

Magyarország 1:100 000 méretarányú agrotopográfiai térképe

Magyarország 1:100 000 méretarányú agrotopográfiai térképe Magyarország :00 000 méretarányú agrotopográfiai térképe Magyarországon a gazdaság fejlődésének egyik meghatározó tényezője a mezőgazdaság. A mezőgazdaság fejlesztésének lehetőségeit és korlátait elsősorban

Részletesebben

II. NKFP 4/037/2001.

II. NKFP 4/037/2001. SZAKMAI RÉSZJELENTÉS II. NKFP 4/037/2001. Preciziós növénytermesztés Budapest 2002. szeptember 30. ÖSSZEFOGLALÁS Talajtani és agrokémiai alapadatok gyűjtése a 4 mintaterületről, térinformatikai rendszer

Részletesebben

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25.

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. 1 Talajvédelem különszám Talajtani Vándorgyűlés 2006 Talajvédelmi Alapítvány Budapest, 2007 2 Talajvédelem A Talajvédelmi Alapítvány kiadványa Különszám

Részletesebben

A talajvizsgálatok szerepe, jelentősége a tápanyag-gazdálkodásban és környezetvédelemben

A talajvizsgálatok szerepe, jelentősége a tápanyag-gazdálkodásban és környezetvédelemben A talajvizsgálatok szerepe, jelentősége a tápanyag-gazdálkodásban és környezetvédelemben Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdasági Kémiai Tanszék, Debrecen

Részletesebben

Doktori értekezés. Kondora Cosette. Gödöllő

Doktori értekezés. Kondora Cosette. Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG AGROÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A BÚZATERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL Doktori értekezés Kondora Cosette Gödöllő 2001 A doktori iskola neve: vezetője: Környezettudományi

Részletesebben

A NYÍRLUGOSI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET 50 ÉVE

A NYÍRLUGOSI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET 50 ÉVE A NYÍRLUGOSI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET 5 ÉVE Szerzők: Kádár Imre, Szemes Imre, Loch Jakab és Láng István Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete Budapest,. A NYÍRLUGOSI MŰTRÁGYÁZÁSI

Részletesebben

Bevezetés. Az árterek termőképességének minősítése

Bevezetés. Az árterek termőképességének minősítése Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 287 294. MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETMINŐSÍTÉS FOLYAMI ÁRTÉREN HELYREÁLLÍTÁSI CÉLLAL Lóczy Dénes AGRICULTURAL LAND EVALUATION IN A RIVER FLOODPLAIN FOR REHABILITATION

Részletesebben

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN 1 A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN Szilassi Péter 1 1. Bevezetés, kutatási előzmények A fenntartható

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 59. szám. Őszi búza sugárzáshasznosulása megyei átlagokkal 1951-től 1990-ig

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 59. szám. Őszi búza sugárzáshasznosulása megyei átlagokkal 1951-től 1990-ig "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK Őszi búza sugárzáshasznosulása megyei átlagokkal 1951-től 1990-ig A TARTALOMBÓL Talaj, mint víztározó Szárazodás és a növénytermelés Klímaváltozás és jövedeleminstabilitás

Részletesebben

A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem

A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem Szabó Lajos Tóthné Surányi Klára * Bevezetés Az agroökológiai

Részletesebben

A TALAJERÓZIÓ SZEREPE A TALAJ FOSZFORHÁZTARTÁSÁBAN 19

A TALAJERÓZIÓ SZEREPE A TALAJ FOSZFORHÁZTARTÁSÁBAN 19 A TALAJERÓZIÓ SZEREPE A TALAJ FOSZFORHÁZTARTÁSÁBAN 19 FARSANG ANDREA 20 KITKA GERGELY BARTA KÁROLY THE ROLE OF EROSION IN SOIL PHOSPHORUS CYCLE Abstract: On sloping arable lands, it is essential to be

Részletesebben

3. Tematikus csoport: Talajviszonyok jellemzése és változása

3. Tematikus csoport: Talajviszonyok jellemzése és változása 3. Tematikus csoport: Talajviszonyok jellemzése és változása Koordinátor: Bidló András Sorszám Cím Résztvevő intézmények Felelős személy C.1 1. Termőhelyi (klíma) változás hatása a NymE KFI Bidló fatermésre

Részletesebben

Hazai térképi és más talajadatok nemzetközi digitális térképekbe és adatbázisokba illesztésének megalapozása

Hazai térképi és más talajadatok nemzetközi digitális térképekbe és adatbázisokba illesztésének megalapozása Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Hazai térképi és más talajadatok nemzetközi digitális térképekbe és adatbázisokba illesztésének megalapozása Doktori (Ph. D.) értekezés Waltner István

Részletesebben

a magyarországi talajok állapota

a magyarországi talajok állapota a magyarországi talajok állapota Berényi Üveges Judit Marth Péter 36 a Talajvédelmi információs és monitoring rendszer bemutatása Tervezési, jogszabályi alapok A Talajvédelmi Információs és Monitoring

Részletesebben

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre 13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre Koordinátor: Neményi Miklós N.1 Szántóföldi növényfajok klímakockázata SZIE NTI, MÉK BRMI N.2 Módosított, ill. bővített cím:

Részletesebben

Berente közigazgatási területének környezeti potenciál elemzésének elvégzése

Berente közigazgatási területének környezeti potenciál elemzésének elvégzése Berente közigazgatási területének környezeti potenciál elemzésének elvégzése Berente község területe igen változatos természetföldrajzi és gazdasági környezetben helyezkedik el. Talajtani és domborzati

Részletesebben

Tájgazdálkodási körzetek kialakítása a Kreybig-féle Átnézetes Talajismereti Térképsorozat alapján

Tájgazdálkodási körzetek kialakítása a Kreybig-féle Átnézetes Talajismereti Térképsorozat alapján Tájgazdálkodási körzetek kialakítása a Kreybig-féle Átnézetes Talajismereti Térképsorozat alapján Nagy János 1 Németh Tamás 2 Szabó József 2 Pásztor László 2 Dobos Attila 3 1 Debreceni Egyetem Agrártudományi

Részletesebben

A talajvizsgálati eredmények értelmezése

A talajvizsgálati eredmények értelmezése A talajvizsgálati eredmények értelmezése A piaci verseny és a folyamatosan dráguló mezıgazdasági inputok következtében egyre több gazdálkodó látja be a tudatos, tudományos alapokon nyugvó gazdálkodásban

Részletesebben

A Géczy Gábor vezetésével készült talajismereti és talajhasználati térképek digitális adatbázisa a Balaton vízgyűjtőjén. Összefoglalás.

A Géczy Gábor vezetésével készült talajismereti és talajhasználati térképek digitális adatbázisa a Balaton vízgyűjtőjén. Összefoglalás. A Géczy Gábor vezetésével készült talajismereti és talajhasználati térképek digitális adatbázisa a Balaton vízgyűjtőjén Sisák István Bámer Balázs Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 8360

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 62. szám A TARTALOMBÓL. Környezeti állapot és a talajdegradáció, valamint a vízháztartás

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 62. szám A TARTALOMBÓL. Környezeti állapot és a talajdegradáció, valamint a vízháztartás "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK A TARTALOMBÓL Éghajlati kitettség, érzékenység, alkalmazkodóképesség és sérülékenység az aszály és szárazodás vonatkozásában Környezeti állapot és a talajdegradáció,

Részletesebben

Káliumtrágyázás szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Káliumtrágyázás szántóföldi és kertészeti kultúrákban Új kiadás IPI Research Topics No. 15 Káliumtrágyázás szántóföldi és kertészeti kultúrákban International Potash Institute Horgen Switzerland 2006 1 1. kiadás 2006. Minden jog kizárólagos tulajdonosa a

Részletesebben

TERMŐHELYI MINŐSÍTÉS A GYEPGAZDÁLKODÁSBAN

TERMŐHELYI MINŐSÍTÉS A GYEPGAZDÁLKODÁSBAN TERMŐHELYI MINŐSÍTÉS A GYEPGAZDÁLKODÁSBAN Dér F. 1 Marton I. 2 Németh T. 3 Pásztor L. 3 Szabó J. 3 1 Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 7400-Kaposvár, Guba S. u. 40. 2 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Talajok Talajképződés Magyarországon Magyarország talajai

Talajok Talajképződés Magyarországon Magyarország talajai Talajok Az emberi élet minőségének három legfontosabb tényezője: a megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges élelmiszer, a tiszta víz, és a kellemes környezet. Mindhárom szorosan kapcsolódik a talajhoz

Részletesebben

Területi Tervezési Koncepció

Területi Tervezési Koncepció Területi Tervezési Koncepció Egyeztetési dokumentáció Velencei-tó vízgyűjtő WAREMA projekt Dátum: 2008. február 26. Készítette: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fejér Megyei Agrárkamara

Részletesebben

A magyar talajosztályozás továbbfejlesztésének szükségszerűsége A balatoni táj talajai talajmonolit sorozat tapasztalatai. Összefoglalás.

A magyar talajosztályozás továbbfejlesztésének szükségszerűsége A balatoni táj talajai talajmonolit sorozat tapasztalatai. Összefoglalás. A magyar talajosztályozás továbbfejlesztésének szükségszerűsége A balatoni táj talajai talajmonolit sorozat tapasztalatai Sisák István Máté Ferenc Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 8360

Részletesebben

AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI. Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István

AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI. Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István Magyar Tudományos Akadémia ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest,

Részletesebben

A megyei szerepvállalás mintája a 2014-2020 közötti tervezési időszakra - A Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása 2013.

A megyei szerepvállalás mintája a 2014-2020 közötti tervezési időszakra - A Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása 2013. A megyei szerepvállalás mintája a 2014-2020 közötti tervezési időszakra - A Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása 2013. A MEGBÍZÁS TÁRGYA A 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési

Részletesebben

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK...

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK... JELENTÉS az Európai Bizottság részére a 91/676/EGK irányelv 10. cikke értelmében a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni vízvédelmi feladatok végrehajtásáról Időszak: 2004-2007. Jelentés

Részletesebben