Joy of solution! A megoldás élménye2.indd 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Joy of solution! A megoldás élménye2.indd 1"

Átírás

1 Joy of solution! A megoldás élménye! A megoldás élménye2.indd 1

2 A megoldás élménye2.indd 2

3 Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség. (Einstein) A megoldás élménye2.indd 3

4 Kik vagyunk és hová tartunk? Az EXECO Partner Kft. az Executive Coach Szakmai Közösséget azzal a szándékkal hozta létre, hogy az executive coaching területén magas szakmai színvonalon álló, önmagával és társaival szemben igényes szakembereket tömörítsen. Célunk, egy olyan igényes, szakmai Fórum létrehozása volt, amely biztosítja ügyfeleink számára, hogy az ICF (International Coach Federation) etikai és szakmai normái szerint dolgozó, megfelelően képzett, több éves vezetői tapasztalattal rendelkező, minőségbiztosítási rendszerünk feltételeit teljesítő, gyakorló executive coachai egyenletesen magas szinten támogassák előrehaladásukat. Mindezt a kiválasztásnál alkalmazott szigorú kritérium rendszer, belső hatékonyságnövelő eljárásaink és a coaching folyamat eredményességének mérése és visszaellenőrzése által érjük el. Az EXECO Partner Kft. a óta az üzleti tanácsadás és kockázati tőke befektetések területén sikeresen és eredményesen működő BS Investment Csoport tagja. Megújulva, régi értékeinket megerősítve, új tudással kiegészítve folytatjuk tevékenységünket. Hiszünk abban, hogy amit teszünk, annak jövőformáló szerepe van. A megoldás élménye2.indd 4

5 Elsődleges célként tűztük ki, hogy vállalatok, vállalkozások, gazdasági társaságok felsővezetőit hozzásegítsük vágyott sikereik eléréséhez, partnerek legyünk megoldásaik megtalálásában. Az EXECO Partner tagjai valamennyien számos iparágat érintően több évtizedes sikeres vezetői tapasztalattal rendelkeznek. Kiemelkedő eredményeket értünk el a stratégiai tervezés, szervezetfejlesztés, változás- és projektmenedzsment területén. Mindannyian a KPMG BME Executive Coach és Mentor Akadémiáját végeztük. Miért executive coaching? Korunk világgazdasága, vezetőit rég nem látott mértékben állítja a komplex szervezeti változások kihívásai elé. Mérhetetlen nyomás alatt kell hangsúlyt fektetniük a vonal-alatti eredmények, költségcsökkentés, globalizáció, IT és szolgáltatásfejlesztés, valamint a fenntartható növekedés feladataira. A több teljesítményt kevesebbel elvárásoknak csökkenő munkaerő létszám, zsugorodó ösztönzési és motivációs rendszer, megkopott általános bizalom és fogyatkozó szervezeti intellektuális tőke jelenségei mellett kell, hogy megfeleljenek. Mindezeken túl épp úgy elvárásként fogalmazódik meg feléjük, hogy legyenek proaktívak, fejlesszék képességeiket, teljesítményeiket, mint, hogy felismerjék kollégáik folyamatos fejlődésének fontosságát. A személyre szabott executive coaching egy olyan vezetői eszköz, mely lehetővé teszi, hogy a hangsúlyok oda kerüljenek ahová valók, s az egyensúly újra megteremtődjék. Az executive coaching egy partneri támogató kapcsolat a szervezet, egy professzionális coach és egy felsővezető között, amely azzal a céllal jön létre, hogy egyidejűleg növelje az egyén hatékonyságát és a szervezet teljesítőképességét. Szakmai Közösségünk olyan executive coach szolgáltatást ajánl, melyben az előző feladatokat megoldásközpontú szemlélettel és a nemzetközi és hazai coach szakmában már évtizedek óta sikerrel használt eszközrendszerrel támogatja. Ez teszi lehetővé partnerei számára, hogy az együttműködési folyamat mind időben, mind mélységben a kliens célkitűzéseihez igazodjon. A megoldás élménye2.indd 5

6 Coaching filozófiánk: JOY of solution A megoldás élménye Meggyőződésünk, hogy a megoldás kulcsát mindenki magában hordozza, különös tekintettel arra, hogy ügyfeleink sok-sok éves felsővezetői tapasztalattal, komoly szakmai múlttal rendelkező, a gazdasági világban kellő rutinnal mozgó, naponta döntéshelyzetben lévő személyek, tehát nem sorvezetőre van szükségük a folyamatok során. Ugyanakkor mégis a felső vezetők helyzete a legnehezebb, felelősségük óriási, gyakran maradnak egyedül dilemmáikkal céljaik útvesztőjében. Kevés idővel rendelkeznek szabadon, ezért inkább a rugalmas megoldásokra nyitottak. Számukra nyújt igazi támogatást a megoldásközpontú executive coachig folyamat. A megoldás központú coaching szemlélet és filozófia abból az elképzelésből táplálkozik, hogy a potenciálok együttes felkutatása, a szokatlan sikerélmények megvilágítása és a közös célokra irányuló építő munka demokratikusabb és tartósabb változásokhoz vezet, mint a problémák és hibák deficitorientált vizsgálata. A problémák boncolgatása itt tehát alárendelt szerepet játszik, mert egy aktív, pozitív megoldás és erőforrás-orientált változásra vonatkozó elképzelésről van szó. (SolutionCircle) Az együttműködés során a támogatott vezetővel közösen, konkrét, mérhető eredményre törekszünk. Az aktuálisan megoldandó helyzeteken keresztül az egyént erősítjük annak érdekében, hogy merjen támaszkodni saját már a korábbiakban többször megtapasztalt erősségeire, cselekvését fókuszálva fedezze fel lehetőségeit újabb elérendő sikerei érdekében. Ügyfeleink azok, akik a megoldást és az oda vezető utat a legjobban ismerik. Nem a miért, hanem a hogyan kérdésre keressük elsődlegesen a választ. Rendszerszemlélettel dolgozunk, így hisszük, hogy már az apró változásoknak is erőteljes hatása lehet mind a felsővezető, mind a szervezet számára. Épp úgy, ahogyan a cseppé formálódott harmat tovagyűrűző hullámzásra készteti az álló vizet. A megoldás élménye2.indd 6

7 Hogyan dolgozunk? Alapelvek: Etikusság, megbízhatóság, szakmai igényesség. Az együttműködés alapja a kölcsönös bizalom. Nyílt kommunikációra törekszünk, ami őszinte helyzetfeltárást tesz lehetővé. Az ügyfél iránt felelősséget érezve, a róluk és vállalkozásukról szóló információkat bizalmasan kezeljük. Megbízóink valódi igényeit tartjuk szem előtt, hogy munkánk igazi hasznot jelentsen számukra. A konkrét feladat és személy aktuális céljaihoz illesztve keressük a megoldást hozó programot. A megvalósításban mindenkor az adott témában, módszerben jártas és gyakorlott munkatársunk vesz részt tudása legjavát nyújtva. Őt partnerünk választja ki személyes szimpátia, szakmai ismeretei és megfelelő együttműködési készsége alapján. Csak olyan megbízást vállalunk el, amit magas színvonalon, tisztességgel el tudunk végezni. Saját tudásunk folyamatos fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk, folyamatosan figyeljük a nemzetközi és hazai kutatások eredményeit, rendszeresen veszünk részt konferenciákon és szakmai coach képzési modulokon. Mindenkor betartjuk az ICF szakmai és etikai normáit, melyekre képesítésünk megszerzésekor esküt tettünk. Szolgáltatásaink hatékonysága, színvonala mérhető. A coaching folyamat lezárásakor személyesen és minőségbiztosítási rendszerünk visszajelző és ellenőrző programja segítségével győződünk meg a megfogalmazott célok teljesítéséről, az esetleges után követési feladatok szükségességéről, az elvégzett feladatok szakmai színvonaláról. Az EXECO Partner coaching folyamata: A megoldás Önben rejlik! Minden esetben, a közös munka idő intervallumai a szervezeti és vezetői igényekhez illeszkednek, azt egyénenként előre meghatározzuk. A coaching megkezdése előtt a felső vezető és a szervezet közötti egyetértő célok és bizalom tisztázása, kiépítése a legfontosabb. A megoldás élménye2.indd 7

8 EXECO Solution Model I. Küldetés: Alapelv az, hogy minden szervezet, egyén, jóval nagyobb potenciállal bír, mint amilyennek ismeretében van. Ez az erő a múltban már bizonyosan többször is megnyilvánult. Ez ad kiindulást a megoldás központú coaching folyamathoz, az aktuális kérdésfeltevés megoldásai erre épülnek. II. Stratégia: Olyan jövőkép kialakítása, amelyben már a jelen feladatai, dilemmái megoldódtak. III. Módszer: kérdés-válasz csoportok, skálák alkalmazása, kérdezéstechnika, eszközhasználat. Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést. (Einstein) IV. Megoldás: Konkrét műveletek megfogalmazása, akció és stratégia meghatározása. Cselekvésre irányuló feladatok kijelölése V. A megoldás élménye, a fenntartott változás: Első lépések megfigyelése. A koncentráció középpontjában az eredmények állnak. Megosztás, finomhangolás, újabb sikerek. Lezárás. A megoldás élménye2.indd 8

9 A sikeres executive coaching folyamat lehetséges eredményei. A felső vezető pozitív mentális töltést kap. Felismeri saját személyes értékeinek jelenlétét, és tudatos használatának jelentőségét. Új megoldások és választási lehetőségek kerülnek felszínre. Ezt konkrét cselekvési terv illetve stratégia egészíti ki, így tettre készen folytatódnak a folyamat utáni hétköznapok. Lehetővé válik, hogy a feladatok végzése közben célirányosan és következetesen a megoldások fejlesztésére használják az időt és energiát. A napi munka során ismét megjelennek a valódi hatékonyság elemei, azáltal, hogy a dilemmák eldőltek vagy azáltal, hogy a figyelem fókusza a megfelelő helyre került. A szervezet és a vezető összehangoltsága, közös cél rendszere erősödik, így az erőforrások nem csupán összeadódnak, hanem egymást kiegészítik, s kölcsönhatásaikon keresztül megsokszorozódnak. Markánsabbá válhat a szereplők közös értékrend alapján kialakult elköteleződése mind egymás, mind a szervezet irányába. Team coaching esetén megerősödik a csapat együttműködési készsége, az egymás iránti figyelem, tolerancia és segítőkészség. Tudatosabbá válik a közös cél felé munkálkodás, az energiák egyesülnek. A szervezet ill. a vezetés részéről megvalósul a betöltött pozíció mögötti executive személy ismételt felfedezése, partnerként való tisztelete. Így tovább erősödik a bizalom légköre. Megvalósul a hatékony és nyílt kommunikáció gyakorlata, s ennek következtében a résztvevők nyíltan és egyszerűen tudnak majd együttműködni a napi probléma megoldás során. A megoldás élménye2.indd 9

10 Mit nyújt Önnek az EXECO? 1. Executive coaching Az EXECO Partner a coaching folyamatok közül life, business, mentorálás stb. - alapvetően az executive coachingban tud többet, jobban nyújtani, és pedig azért, mert ezen a területen használhatóak ki leginkább tagjaink gyakorlati és vezetői tapasztalatai. Az executive coaching olyan együttműködés, melyben relevánsabban jelenik meg a szervezet szerepvállalása. Ebben a folyamatban a szervezet top menedzsmentjének egyik tagja a partnerünk, s a feladatok elsődlegesen a leadership szerep hatékonyságnövelése, stratégiai menedzsment, változás menedzsment, csúcs vezetői dilemmák köré csoportosíthatóak. Alkalmazott módszerei által - megoldás központú, személyre szabott - az executive coaching folyamat jelentősen felgyorsítja a felső vezetők belső döntés előkészítő folyamatait, hatékonyabbá téve ezzel mind a szervezet, mind a vezető tevékenységét 2. Személyes üzleti kísérés (business coaching): Ezen a területen több szolgáltatást is ajánlunk. A mi felfogásunkban a coaching a jövőben rejlő lehetőségekre figyel, nem a problémákra vagy a múlt hibáira. A coaching sikerélményeket ad a vezetőnek, feladatának és szerepkörének tudatosítása révén. A vezető szintjének ill. a dilemma jellegének, komplexitásának megfelelő döntési szabadságot és az ezzel járó felelősséget adja egy szervezeten belül, ezért a legfőbb értéke, hogy a coachingszemlélettel működtetett szervezetekben az egyéni és kollektív teljesítmények ugrásszerűen megnőnek. Célunk, hogy az üzleti élet irányítóiból kihozzuk a legjobbat. Tapasztalatunk, hogy az emberek megvalósítják mindazt, amiről elhiszik, hogy képesek arra. Csak néhány a prémium szolgáltatásainkból: shadow coaching, az első 90 nap- új vezető kinevezése, 360 -os értékelés, leadership készségek fejlesztése. A megoldás élménye2.indd 10

11 3. Személyes tanácsadás: A BS Investment Csoport tagjaként 19 szakértővel rendelkezünk a kockázati tőkebefektetések, vállalat átszervezés, vagyonérték megállapítás, értékbecslés, számviteli és üzletviteli tanácsadás területén. Szakembereink széleskörű referenciákkal és a legmagasabb szintű szakmai képzettséggel, valamennyien sok éves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. 4. Team coaching: Ebben a folyamatban olyan management hatékonyság növelő megoldások megtalálása a cél, amely túlmutat az egyes vezetők mozgásterén és kompetenciáján. Ilyenkor kiválasztott szakembereink közösen dolgoznak a felsővezetői team érintett tagjaival. A megválasztott cél függvényében ötvözhetőek az egyéni executive coaching folyamatok a team coaching eljárással, ahol a találkozások összehangoltan, egymásra épülő rendszerben zajlanak. A fókusz épp úgy lehet leader-i szerepen vagy karrierfejlesztésen, mint stressz menedzsmenten vagy épp csapatépítésen. A team coaching folyamat gyakorta csúcsosodik szervezetformáló, stratégiaalkotó folyamattá. 5. Stratégiai tervezés, tanácsadás Az executive coaching folyamat a top menedzsment vezetői hatékonyság növelő eszköze. Természeténél fogva kedvezően visszahat a szervezet működésének egészére. Szakembereink felkészültek rá, hogy a coaching folyamat lezárását követően a szervezeti szinergikus hatást egy stratégiaalkotó, módosító folyamatban való aktív részvétellel segítsék tovább. A megoldás élménye2.indd 11

12 EXECO Partner vezetői: Semmilyen problémát nem oldhat meg az a tudat, amelyik azt létrehozta! (Einstein) Dr. Diószegi Zsuzsanna Minőségmenedzsment szakokleveles gyógyszerész, executive coach, EXECO Partner Executive Coach Szakmai Közösség elnöke. Execo Partner Kft. társulajdonosa A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szereztem gyógyszerészi diplomámat, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszékén a közgazdasági irányú másoddiplomámat. Vezetői tapasztalatomat egy nemzetközi nagyvállalat ipari szervezetén belül elsősorban a stratégiai területeken szereztem, ahol többnyire nehéz vezetői helyzetekkel és kihívásokkal találkoztam. Coach típusú vezetőnek vallom magam, akit nem csak az eredmények, de az is érdekel, hogy mitől működik a coaching. Ezért kezdtem ebbe az irányba keresni megfelelő színvonalú képzést, ahol a szakma csínját-bínját megtanítják, így a KPMG-BME Executive Coach és Mentor Akadémiáján szereztem executive coach képesítésemet. Az alapvetően executive (azaz felsővezetői) coachingra szakosodott EXECO Partner Kft. alapítója, társtulajdonosa vagyok és az Executive Coach Szakmai Közösség vezetője. 18 éves vezetői tapasztalat és módszertani ismeretek birtokában elsősorban egyéni coachinggal foglalkozom, de emellett a stratégiai és szervezetfejlesztési tanácsadásban, és csoport-coachingban is kamatoztatom képességeimet. A vezetői hozzáállásom alapján a hatékonyságra való törekvés a coaching folyamatban is előtérbe kerül, ezért részesítem előnyben a megoldásközpontú coachingot, mely gyors, tartós és fenntartható eredményeket hoz. A problémamegoldó megközelítés helyett a kívánt jövőre és megoldásra koncentrálva kísérem ügyfeleimet. A megoldás élménye2.indd 12

13 Ahhoz, hogy felfedezzünk egy új kontinenst, késznek kell lennünk arra, hogy elveszítsük a part biztonságát! Dr. Mátyók Györgyi közgazdász, executive coach EXECO Partner Executive Coach Szakmai Közösség alelnöke, az EXECO Partner Kft. ügyvezető igazgatója. Pénz- és tőkepiaci területeken 15 éven át töltöttem be közép- és felsővezetői pozíciókat. Az Inter- Európa Bank Stratégiai,- a Budapesti Értéktőzsde Piacfejlesztési Főosztályvezetőjeként és a megújult Postabank és Takarékpénztár Termékfejlesztési és Marketing Igazgatójaként elsősorban a stratégiai management, kontroling, szolgáltatásfejlesztés, rendszer és folyamatszervezés tevékenységeiben szereztem gyakorlatot. Számomra energiát ad valami új kialakítása, felépítése, szeretek a fejlődés, előrelépés aktív részese lenni. Az utóbbi években az oktatás, gazdasági tanácsadás és az executive coaching területein hasznosítom tudásom. Ismereteimet a KPMG Executive Coach és Mentor Akadémiájának képesítése tette teljesebbé. Az executive coaching számomra a híd a múlt, a jelen-és a jövő között. Egy olyan varázslatos eszközrendszer, amely egyaránt sikert és lendületet hoz mindhárom szereplője a szervezet, a felsővezető és a coach számára. Hiszem, hogy az üzletirányítás szereplői már találkoztak a vezetői lét árny és fény oldalaival egyaránt, s rendelkeznek a szükséges képességekkel és eszközökkel. Pontosan és jól tudják, hogy mit, mikor és miért tesznek, mégis mai korunk olyan kihívások elé állítja őket, amikor errodálódó erőforrások mellett kellene nap, mint nap személyükben és szerepvállalásukban egyaránt megújulva többet, jobbat alkotniuk. A felső vezetők számára ilyen helyzetben adhat lendületet, kristályosabb meglátást egy olyan felkészült kísérő jelenléte akivel és akiben megbízva - gondolataikat pozitívan fókuszálhatják, belső erőforrásaikat felszínre hozhatják, saját megoldásaikat tovább finomíthatják. A megoldás élménye2.indd 13

14 Mindenki tudja, hogy a vízcsepp beleolvad az óceánba, de csak kevesen tudják, hogy az óceán is beleolvad a vízcseppbe. (Kabir) A megoldás élménye2.indd 14

15 A megoldás élménye2.indd 15

16 Executive Coach Szakmai Közösség Capital Square,1133 Budapest, Váci út 76. MOBIL: Fax:+36 (26) A megoldás élménye2.indd 16

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

SolutionCircle: Megoldásközpontú teamcoaching Használjuk fel a csoport-turbulenciát!

SolutionCircle: Megoldásközpontú teamcoaching Használjuk fel a csoport-turbulenciát! solutionsurfers magyarország info@solutionsurfers.hu www.solutionsurfers.hu Hankovszky Katalin & Tegyi Enikő 1222 Budapest Lőcsei utca 6/A 06 30 2035813 SolutionCircle: Megoldásközpontú teamcoaching Használjuk

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága?

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Kópházi Andrea Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Napjaink vezetői kihívásai közül kiemelendő az a képesség, hogy olyan szervezeteket alakítsunk ki, amelyek

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Egy programfejlesztési projekt története a felsőoktatásban Lukács István Pálvölgyi Krisztián Sintár Márton Szőllősi Tímea Az ELTE PPK neveléstudományi mesterképzésén

Részletesebben

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései V e z e t é s i B e n c h m a r k o k Member of Kommunalkredit Bank Impresszum Kiadja a TÖOSZ megbízásából az ÖNkorPRess Kiadó Felelős kiadó:

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján innovative vocational training approaches in small and micro enterprises A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján 1. A továbbképzési igények stratégia-orientált elemezésének

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Pénzügyi szervezetek kultúrája vállalati esetpéldák

Pénzügyi szervezetek kultúrája vállalati esetpéldák Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 399-418. o. Pénzügyi szervezetek kultúrája vállalati esetpéldák Málovics Éva 1 Kuba Péter 2 Nyíri Zoltán 3 Tanulmányunkban

Részletesebben

Módszertani útmutató a civil szervezetek teljesítményméréséhez

Módszertani útmutató a civil szervezetek teljesítményméréséhez Módszertani útmutató a civil szervezetek teljesítményméréséhez Az útmutató a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával a Hatékonyan működő és együttműködő egészségügyi civil szervezetek a Dél-Dunántúli

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése: Brusztné Kunvári Enikő A teljesítményértékelési rendszer A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

6. A tanár az iskolapadban (Pedagógusok szakmai fejlődése)

6. A tanár az iskolapadban (Pedagógusok szakmai fejlődése) Az intelligens iskola 2. kiadás Barbara MacGilchrist, Kate Myers, Jane Reed Sage Publications ISBN 987-0-7619-4774-5 ISBN 987-1-7619-4775-2 (pbk) Barbara MacGilchrist, Kate Myers és Jane Reed 1997, 2004

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat PR szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A VÁLTOZÁSMENEDZSMENTBEN Készítette:

Részletesebben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3. fejezet 3. SZERVEZETI MŰKÖDÉS, TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA... 67 3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető

Részletesebben