Joy of solution! A megoldás élménye2.indd 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Joy of solution! A megoldás élménye2.indd 1"

Átírás

1 Joy of solution! A megoldás élménye! A megoldás élménye2.indd 1

2 A megoldás élménye2.indd 2

3 Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség. (Einstein) A megoldás élménye2.indd 3

4 Kik vagyunk és hová tartunk? Az EXECO Partner Kft. az Executive Coach Szakmai Közösséget azzal a szándékkal hozta létre, hogy az executive coaching területén magas szakmai színvonalon álló, önmagával és társaival szemben igényes szakembereket tömörítsen. Célunk, egy olyan igényes, szakmai Fórum létrehozása volt, amely biztosítja ügyfeleink számára, hogy az ICF (International Coach Federation) etikai és szakmai normái szerint dolgozó, megfelelően képzett, több éves vezetői tapasztalattal rendelkező, minőségbiztosítási rendszerünk feltételeit teljesítő, gyakorló executive coachai egyenletesen magas szinten támogassák előrehaladásukat. Mindezt a kiválasztásnál alkalmazott szigorú kritérium rendszer, belső hatékonyságnövelő eljárásaink és a coaching folyamat eredményességének mérése és visszaellenőrzése által érjük el. Az EXECO Partner Kft. a óta az üzleti tanácsadás és kockázati tőke befektetések területén sikeresen és eredményesen működő BS Investment Csoport tagja. Megújulva, régi értékeinket megerősítve, új tudással kiegészítve folytatjuk tevékenységünket. Hiszünk abban, hogy amit teszünk, annak jövőformáló szerepe van. A megoldás élménye2.indd 4

5 Elsődleges célként tűztük ki, hogy vállalatok, vállalkozások, gazdasági társaságok felsővezetőit hozzásegítsük vágyott sikereik eléréséhez, partnerek legyünk megoldásaik megtalálásában. Az EXECO Partner tagjai valamennyien számos iparágat érintően több évtizedes sikeres vezetői tapasztalattal rendelkeznek. Kiemelkedő eredményeket értünk el a stratégiai tervezés, szervezetfejlesztés, változás- és projektmenedzsment területén. Mindannyian a KPMG BME Executive Coach és Mentor Akadémiáját végeztük. Miért executive coaching? Korunk világgazdasága, vezetőit rég nem látott mértékben állítja a komplex szervezeti változások kihívásai elé. Mérhetetlen nyomás alatt kell hangsúlyt fektetniük a vonal-alatti eredmények, költségcsökkentés, globalizáció, IT és szolgáltatásfejlesztés, valamint a fenntartható növekedés feladataira. A több teljesítményt kevesebbel elvárásoknak csökkenő munkaerő létszám, zsugorodó ösztönzési és motivációs rendszer, megkopott általános bizalom és fogyatkozó szervezeti intellektuális tőke jelenségei mellett kell, hogy megfeleljenek. Mindezeken túl épp úgy elvárásként fogalmazódik meg feléjük, hogy legyenek proaktívak, fejlesszék képességeiket, teljesítményeiket, mint, hogy felismerjék kollégáik folyamatos fejlődésének fontosságát. A személyre szabott executive coaching egy olyan vezetői eszköz, mely lehetővé teszi, hogy a hangsúlyok oda kerüljenek ahová valók, s az egyensúly újra megteremtődjék. Az executive coaching egy partneri támogató kapcsolat a szervezet, egy professzionális coach és egy felsővezető között, amely azzal a céllal jön létre, hogy egyidejűleg növelje az egyén hatékonyságát és a szervezet teljesítőképességét. Szakmai Közösségünk olyan executive coach szolgáltatást ajánl, melyben az előző feladatokat megoldásközpontú szemlélettel és a nemzetközi és hazai coach szakmában már évtizedek óta sikerrel használt eszközrendszerrel támogatja. Ez teszi lehetővé partnerei számára, hogy az együttműködési folyamat mind időben, mind mélységben a kliens célkitűzéseihez igazodjon. A megoldás élménye2.indd 5

6 Coaching filozófiánk: JOY of solution A megoldás élménye Meggyőződésünk, hogy a megoldás kulcsát mindenki magában hordozza, különös tekintettel arra, hogy ügyfeleink sok-sok éves felsővezetői tapasztalattal, komoly szakmai múlttal rendelkező, a gazdasági világban kellő rutinnal mozgó, naponta döntéshelyzetben lévő személyek, tehát nem sorvezetőre van szükségük a folyamatok során. Ugyanakkor mégis a felső vezetők helyzete a legnehezebb, felelősségük óriási, gyakran maradnak egyedül dilemmáikkal céljaik útvesztőjében. Kevés idővel rendelkeznek szabadon, ezért inkább a rugalmas megoldásokra nyitottak. Számukra nyújt igazi támogatást a megoldásközpontú executive coachig folyamat. A megoldás központú coaching szemlélet és filozófia abból az elképzelésből táplálkozik, hogy a potenciálok együttes felkutatása, a szokatlan sikerélmények megvilágítása és a közös célokra irányuló építő munka demokratikusabb és tartósabb változásokhoz vezet, mint a problémák és hibák deficitorientált vizsgálata. A problémák boncolgatása itt tehát alárendelt szerepet játszik, mert egy aktív, pozitív megoldás és erőforrás-orientált változásra vonatkozó elképzelésről van szó. (SolutionCircle) Az együttműködés során a támogatott vezetővel közösen, konkrét, mérhető eredményre törekszünk. Az aktuálisan megoldandó helyzeteken keresztül az egyént erősítjük annak érdekében, hogy merjen támaszkodni saját már a korábbiakban többször megtapasztalt erősségeire, cselekvését fókuszálva fedezze fel lehetőségeit újabb elérendő sikerei érdekében. Ügyfeleink azok, akik a megoldást és az oda vezető utat a legjobban ismerik. Nem a miért, hanem a hogyan kérdésre keressük elsődlegesen a választ. Rendszerszemlélettel dolgozunk, így hisszük, hogy már az apró változásoknak is erőteljes hatása lehet mind a felsővezető, mind a szervezet számára. Épp úgy, ahogyan a cseppé formálódott harmat tovagyűrűző hullámzásra készteti az álló vizet. A megoldás élménye2.indd 6

7 Hogyan dolgozunk? Alapelvek: Etikusság, megbízhatóság, szakmai igényesség. Az együttműködés alapja a kölcsönös bizalom. Nyílt kommunikációra törekszünk, ami őszinte helyzetfeltárást tesz lehetővé. Az ügyfél iránt felelősséget érezve, a róluk és vállalkozásukról szóló információkat bizalmasan kezeljük. Megbízóink valódi igényeit tartjuk szem előtt, hogy munkánk igazi hasznot jelentsen számukra. A konkrét feladat és személy aktuális céljaihoz illesztve keressük a megoldást hozó programot. A megvalósításban mindenkor az adott témában, módszerben jártas és gyakorlott munkatársunk vesz részt tudása legjavát nyújtva. Őt partnerünk választja ki személyes szimpátia, szakmai ismeretei és megfelelő együttműködési készsége alapján. Csak olyan megbízást vállalunk el, amit magas színvonalon, tisztességgel el tudunk végezni. Saját tudásunk folyamatos fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk, folyamatosan figyeljük a nemzetközi és hazai kutatások eredményeit, rendszeresen veszünk részt konferenciákon és szakmai coach képzési modulokon. Mindenkor betartjuk az ICF szakmai és etikai normáit, melyekre képesítésünk megszerzésekor esküt tettünk. Szolgáltatásaink hatékonysága, színvonala mérhető. A coaching folyamat lezárásakor személyesen és minőségbiztosítási rendszerünk visszajelző és ellenőrző programja segítségével győződünk meg a megfogalmazott célok teljesítéséről, az esetleges után követési feladatok szükségességéről, az elvégzett feladatok szakmai színvonaláról. Az EXECO Partner coaching folyamata: A megoldás Önben rejlik! Minden esetben, a közös munka idő intervallumai a szervezeti és vezetői igényekhez illeszkednek, azt egyénenként előre meghatározzuk. A coaching megkezdése előtt a felső vezető és a szervezet közötti egyetértő célok és bizalom tisztázása, kiépítése a legfontosabb. A megoldás élménye2.indd 7

8 EXECO Solution Model I. Küldetés: Alapelv az, hogy minden szervezet, egyén, jóval nagyobb potenciállal bír, mint amilyennek ismeretében van. Ez az erő a múltban már bizonyosan többször is megnyilvánult. Ez ad kiindulást a megoldás központú coaching folyamathoz, az aktuális kérdésfeltevés megoldásai erre épülnek. II. Stratégia: Olyan jövőkép kialakítása, amelyben már a jelen feladatai, dilemmái megoldódtak. III. Módszer: kérdés-válasz csoportok, skálák alkalmazása, kérdezéstechnika, eszközhasználat. Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést. (Einstein) IV. Megoldás: Konkrét műveletek megfogalmazása, akció és stratégia meghatározása. Cselekvésre irányuló feladatok kijelölése V. A megoldás élménye, a fenntartott változás: Első lépések megfigyelése. A koncentráció középpontjában az eredmények állnak. Megosztás, finomhangolás, újabb sikerek. Lezárás. A megoldás élménye2.indd 8

9 A sikeres executive coaching folyamat lehetséges eredményei. A felső vezető pozitív mentális töltést kap. Felismeri saját személyes értékeinek jelenlétét, és tudatos használatának jelentőségét. Új megoldások és választási lehetőségek kerülnek felszínre. Ezt konkrét cselekvési terv illetve stratégia egészíti ki, így tettre készen folytatódnak a folyamat utáni hétköznapok. Lehetővé válik, hogy a feladatok végzése közben célirányosan és következetesen a megoldások fejlesztésére használják az időt és energiát. A napi munka során ismét megjelennek a valódi hatékonyság elemei, azáltal, hogy a dilemmák eldőltek vagy azáltal, hogy a figyelem fókusza a megfelelő helyre került. A szervezet és a vezető összehangoltsága, közös cél rendszere erősödik, így az erőforrások nem csupán összeadódnak, hanem egymást kiegészítik, s kölcsönhatásaikon keresztül megsokszorozódnak. Markánsabbá válhat a szereplők közös értékrend alapján kialakult elköteleződése mind egymás, mind a szervezet irányába. Team coaching esetén megerősödik a csapat együttműködési készsége, az egymás iránti figyelem, tolerancia és segítőkészség. Tudatosabbá válik a közös cél felé munkálkodás, az energiák egyesülnek. A szervezet ill. a vezetés részéről megvalósul a betöltött pozíció mögötti executive személy ismételt felfedezése, partnerként való tisztelete. Így tovább erősödik a bizalom légköre. Megvalósul a hatékony és nyílt kommunikáció gyakorlata, s ennek következtében a résztvevők nyíltan és egyszerűen tudnak majd együttműködni a napi probléma megoldás során. A megoldás élménye2.indd 9

10 Mit nyújt Önnek az EXECO? 1. Executive coaching Az EXECO Partner a coaching folyamatok közül life, business, mentorálás stb. - alapvetően az executive coachingban tud többet, jobban nyújtani, és pedig azért, mert ezen a területen használhatóak ki leginkább tagjaink gyakorlati és vezetői tapasztalatai. Az executive coaching olyan együttműködés, melyben relevánsabban jelenik meg a szervezet szerepvállalása. Ebben a folyamatban a szervezet top menedzsmentjének egyik tagja a partnerünk, s a feladatok elsődlegesen a leadership szerep hatékonyságnövelése, stratégiai menedzsment, változás menedzsment, csúcs vezetői dilemmák köré csoportosíthatóak. Alkalmazott módszerei által - megoldás központú, személyre szabott - az executive coaching folyamat jelentősen felgyorsítja a felső vezetők belső döntés előkészítő folyamatait, hatékonyabbá téve ezzel mind a szervezet, mind a vezető tevékenységét 2. Személyes üzleti kísérés (business coaching): Ezen a területen több szolgáltatást is ajánlunk. A mi felfogásunkban a coaching a jövőben rejlő lehetőségekre figyel, nem a problémákra vagy a múlt hibáira. A coaching sikerélményeket ad a vezetőnek, feladatának és szerepkörének tudatosítása révén. A vezető szintjének ill. a dilemma jellegének, komplexitásának megfelelő döntési szabadságot és az ezzel járó felelősséget adja egy szervezeten belül, ezért a legfőbb értéke, hogy a coachingszemlélettel működtetett szervezetekben az egyéni és kollektív teljesítmények ugrásszerűen megnőnek. Célunk, hogy az üzleti élet irányítóiból kihozzuk a legjobbat. Tapasztalatunk, hogy az emberek megvalósítják mindazt, amiről elhiszik, hogy képesek arra. Csak néhány a prémium szolgáltatásainkból: shadow coaching, az első 90 nap- új vezető kinevezése, 360 -os értékelés, leadership készségek fejlesztése. A megoldás élménye2.indd 10

11 3. Személyes tanácsadás: A BS Investment Csoport tagjaként 19 szakértővel rendelkezünk a kockázati tőkebefektetések, vállalat átszervezés, vagyonérték megállapítás, értékbecslés, számviteli és üzletviteli tanácsadás területén. Szakembereink széleskörű referenciákkal és a legmagasabb szintű szakmai képzettséggel, valamennyien sok éves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. 4. Team coaching: Ebben a folyamatban olyan management hatékonyság növelő megoldások megtalálása a cél, amely túlmutat az egyes vezetők mozgásterén és kompetenciáján. Ilyenkor kiválasztott szakembereink közösen dolgoznak a felsővezetői team érintett tagjaival. A megválasztott cél függvényében ötvözhetőek az egyéni executive coaching folyamatok a team coaching eljárással, ahol a találkozások összehangoltan, egymásra épülő rendszerben zajlanak. A fókusz épp úgy lehet leader-i szerepen vagy karrierfejlesztésen, mint stressz menedzsmenten vagy épp csapatépítésen. A team coaching folyamat gyakorta csúcsosodik szervezetformáló, stratégiaalkotó folyamattá. 5. Stratégiai tervezés, tanácsadás Az executive coaching folyamat a top menedzsment vezetői hatékonyság növelő eszköze. Természeténél fogva kedvezően visszahat a szervezet működésének egészére. Szakembereink felkészültek rá, hogy a coaching folyamat lezárását követően a szervezeti szinergikus hatást egy stratégiaalkotó, módosító folyamatban való aktív részvétellel segítsék tovább. A megoldás élménye2.indd 11

12 EXECO Partner vezetői: Semmilyen problémát nem oldhat meg az a tudat, amelyik azt létrehozta! (Einstein) Dr. Diószegi Zsuzsanna Minőségmenedzsment szakokleveles gyógyszerész, executive coach, EXECO Partner Executive Coach Szakmai Közösség elnöke. Execo Partner Kft. társulajdonosa A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szereztem gyógyszerészi diplomámat, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszékén a közgazdasági irányú másoddiplomámat. Vezetői tapasztalatomat egy nemzetközi nagyvállalat ipari szervezetén belül elsősorban a stratégiai területeken szereztem, ahol többnyire nehéz vezetői helyzetekkel és kihívásokkal találkoztam. Coach típusú vezetőnek vallom magam, akit nem csak az eredmények, de az is érdekel, hogy mitől működik a coaching. Ezért kezdtem ebbe az irányba keresni megfelelő színvonalú képzést, ahol a szakma csínját-bínját megtanítják, így a KPMG-BME Executive Coach és Mentor Akadémiáján szereztem executive coach képesítésemet. Az alapvetően executive (azaz felsővezetői) coachingra szakosodott EXECO Partner Kft. alapítója, társtulajdonosa vagyok és az Executive Coach Szakmai Közösség vezetője. 18 éves vezetői tapasztalat és módszertani ismeretek birtokában elsősorban egyéni coachinggal foglalkozom, de emellett a stratégiai és szervezetfejlesztési tanácsadásban, és csoport-coachingban is kamatoztatom képességeimet. A vezetői hozzáállásom alapján a hatékonyságra való törekvés a coaching folyamatban is előtérbe kerül, ezért részesítem előnyben a megoldásközpontú coachingot, mely gyors, tartós és fenntartható eredményeket hoz. A problémamegoldó megközelítés helyett a kívánt jövőre és megoldásra koncentrálva kísérem ügyfeleimet. A megoldás élménye2.indd 12

13 Ahhoz, hogy felfedezzünk egy új kontinenst, késznek kell lennünk arra, hogy elveszítsük a part biztonságát! Dr. Mátyók Györgyi közgazdász, executive coach EXECO Partner Executive Coach Szakmai Közösség alelnöke, az EXECO Partner Kft. ügyvezető igazgatója. Pénz- és tőkepiaci területeken 15 éven át töltöttem be közép- és felsővezetői pozíciókat. Az Inter- Európa Bank Stratégiai,- a Budapesti Értéktőzsde Piacfejlesztési Főosztályvezetőjeként és a megújult Postabank és Takarékpénztár Termékfejlesztési és Marketing Igazgatójaként elsősorban a stratégiai management, kontroling, szolgáltatásfejlesztés, rendszer és folyamatszervezés tevékenységeiben szereztem gyakorlatot. Számomra energiát ad valami új kialakítása, felépítése, szeretek a fejlődés, előrelépés aktív részese lenni. Az utóbbi években az oktatás, gazdasági tanácsadás és az executive coaching területein hasznosítom tudásom. Ismereteimet a KPMG Executive Coach és Mentor Akadémiájának képesítése tette teljesebbé. Az executive coaching számomra a híd a múlt, a jelen-és a jövő között. Egy olyan varázslatos eszközrendszer, amely egyaránt sikert és lendületet hoz mindhárom szereplője a szervezet, a felsővezető és a coach számára. Hiszem, hogy az üzletirányítás szereplői már találkoztak a vezetői lét árny és fény oldalaival egyaránt, s rendelkeznek a szükséges képességekkel és eszközökkel. Pontosan és jól tudják, hogy mit, mikor és miért tesznek, mégis mai korunk olyan kihívások elé állítja őket, amikor errodálódó erőforrások mellett kellene nap, mint nap személyükben és szerepvállalásukban egyaránt megújulva többet, jobbat alkotniuk. A felső vezetők számára ilyen helyzetben adhat lendületet, kristályosabb meglátást egy olyan felkészült kísérő jelenléte akivel és akiben megbízva - gondolataikat pozitívan fókuszálhatják, belső erőforrásaikat felszínre hozhatják, saját megoldásaikat tovább finomíthatják. A megoldás élménye2.indd 13

14 Mindenki tudja, hogy a vízcsepp beleolvad az óceánba, de csak kevesen tudják, hogy az óceán is beleolvad a vízcseppbe. (Kabir) A megoldás élménye2.indd 14

15 A megoldás élménye2.indd 15

16 Executive Coach Szakmai Közösség Capital Square,1133 Budapest, Váci út 76. MOBIL: Fax:+36 (26) A megoldás élménye2.indd 16

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Milyen mértékben jellemző, hogy a HR BP szerepkör, illetve az új HR szervezeti modell bevezetését Vezetőfejlesztési programok

Részletesebben

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching?

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. (ISBN:

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez

Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez Napi Gazdaság Hatékonyságfejlesztési Koferencia 2009.06.18 Budapest Gerbeaud-Ház

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető 9

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető 9 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 9 1. rész 13 Mielőtt belevágsz 13 Köztes megálló 1. 23 Coachingülés előtt 33 Köztes megálló 2. 47 Mitől lesz coaching a coaching? 51 Mi működik a coachingban? 65 A szavak valóságot

Részletesebben

A vágyott HR BP szerep megragadása

A vágyott HR BP szerep megragadása A vágyott HR BP szerep megragadása Miként értelmezhető a HR BP szerep? Hogyan definiálja a szakirodalom a szerepet? Milyen tevékenységek kapcsolódnak a nemzetközi gyakorlatban a HR BP szerephez? Miként

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Varga Éva NESsT 2011.április 9. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást

Részletesebben

EMMA, a magyar egészségügy új informatikai nagykövete

EMMA, a magyar egészségügy új informatikai nagykövete EMMA, a magyar egészségügy új informatikai nagykövete EMMA, a magyar egészségügy új informatikai nagykövete September 30, 2013 2 Kik vagyunk? Az Enterprise Group az innovatív informatikai és infokommunikációs

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt!

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Coaching Workshop és beszélgetés

Coaching Workshop és beszélgetés Coaching Workshop és beszélgetés CoachOK Szakmai Szövetség Wiesner Edit Coaching Szemlélet Módszertan Gyakorlat Kérdések és válaszok 2010-ben 34 alapító taggal megalakult az egyesület Nagyközönségnek szóló

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával ÁROP-1.A.2/B Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. júliusában már a legelső szakaszban benyújtotta projektjavaslatát az ÁROP-1.A.2/B kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című EU-s

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások Korszerű Elektronikus Minőségirányítás A minőségirányítás alapelvei Ahhoz, hogy egy szervezetet sikeresen vezessenek és működtessenek, szükséges, hogy a vezetés és a szabályozás

Részletesebben

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül Miben más a GDP? >> cégre, szakterületre, csapatra, egyénre szabott tréningek a valós fejlődésért Mit nyújt a GDP Önnek? >> komplex fejlesztési

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

NEOSYS COACHING ISKOLA

NEOSYS COACHING ISKOLA NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING SZEMÉLYES VEZETŐI COACH MESTERKÉPZÉS 2011 A NEOSYS COACHING ISKOLA A Neosys Magyarország piacvezető coaching cége, amely ma a legnagyobb coaching referenciával

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

UJ Anikó SZODORAI Andrea

UJ Anikó SZODORAI Andrea 52 UJ Anikó SZODORAI Andrea A kutatásról A hagyományokhoz híven 2014. év végén a Business Coach Kft. 15 együttműködő partnerével közösen ismét elindította az aktuális magyarországi coaching piac feltérképezését

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Főbb szolgáltatásaink

Főbb szolgáltatásaink Cégbemutató 2007. Főbb szolgáltatásaink Stratégiai tanácsadás Folyamatmenedzsment tanácsadás (BPM, BPR) Lean Menedzsment és KAIZEN tanácsadás TQM rendszerek kialakítása, EFQM modell Minőségmenedzsment

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Tanács Rt. ( A vállalat)

Tanács Rt. ( A vállalat) Tanács Rt. ( A vállalat) A cég bemutatása A cég (továbbiakban Tanács Rt. ) a világ egyik legnagyobb gazdasági tanácsadó szervezete. Legfőbb törekvése, hogy megoldásokat találjon azokra a bonyolult üzleti

Részletesebben

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1 Sikeres változásmenedzsment a közszférában 1 www.integratedconsulting.hu 1 Miért? Mit? Hogyan? www.integratedconsulting.hu 2 www.integratedconsulting.hu 3 ICG A megújulás irányai ügyfél-orientáltabb szolgáltatások

Részletesebben

SZOMOLYA AJÁNLAT. Dr. Jürgen Haas. CO4 GmbH

SZOMOLYA AJÁNLAT. Dr. Jürgen Haas. CO4 GmbH SZOMOLYA AJÁNLAT Dr. Jürgen Haas CO4 GmbH Hofheim, 02.11. 2010 Előzmények és célok A CO4 GmbH vezetése és a Szomolya polgármestere Guczi István Úr az előzetes megbeszélések alapján egy hosszú távú stratégiai

Részletesebben

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Minőségpolitika Hatályba lép: 2012. január 02. Jóváhagyó: Bokor József (ügyvezető) Ph. cégszerű aláírás Minőségpolitika Az School of Business

Részletesebben

Stratégiai projekt súlyponti kérdései a közigazgatásban

Stratégiai projekt súlyponti kérdései a közigazgatásban 1 Stratégiai projekt súlyponti kérdései a közigazgatásban Kovács Endre Projekt Koordinációs Főosztály főosztályvezető / projektvezető Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság PM Fórum Budapest, 2015. április

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Tóth Laura NESsT 2011.január 14. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Miért az Interim Menedzsment a leggyorsabban növekvő menedzsment eszköz?

Miért az Interim Menedzsment a leggyorsabban növekvő menedzsment eszköz? Miért az Interim Menedzsment a leggyorsabban növekvő menedzsment eszköz? III. HR a gyakorlatban konferencia Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége Budapest, 2010. november 16. Interim Vezető Szolgáltató

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés 2013 Előszó Az RSM DTM AUDIT Kft. 2009-ben jött létre az RSM DTM Hungary Zrt. tagvállalataként. AZ RSM DTM AUDIT Kft. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja. Az RSM DTM AUDIT Kft.

Részletesebben

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is múlik Peuker Gabriella szervezetfejlesztő, tréner, coach Thomas DISC szakértő Global Hr Partner Kft. 2015. Április 9. 18. Projektmenedzsment

Részletesebben

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Hatvan : 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. titkárság: 37/341-455, 37/540-103; TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE A képzés 2015. szeptember 11.-én indul és 2016. április 8.-án zárul. A képzési folyamat elemei: 4x2 nap (72 óra), elsősorban

Részletesebben

HR oktatás a Corvinuson

HR oktatás a Corvinuson HR oktatás a Corvinuson Primecz Henriett Szervezeti Magatartás Tanszék Vezetéstudományi Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263; fax: (1)4825118 Internet:

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

COACHING A GYAKORLATBAN TUDÁSBŐVÍTÉS, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ÉS SZUPERVÍZIÓ

COACHING A GYAKORLATBAN TUDÁSBŐVÍTÉS, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ÉS SZUPERVÍZIÓ Kedves Érdeklődő! Tájékoztatjuk Önt egy új tanulási lehetőségről! C O A C H K É P Z É S A coaching egy személyközpontú, cselekvésorientált egyedi tanácsadás, ami a coaching-ügyfél életének minden területét

Részletesebben

Legfontosabb adataink (2014)

Legfontosabb adataink (2014) 2015 A _ TÉNYEK ÉS A D AT O K AZ UNION BIZTOSÍTÓRÓL z UNION Biztosító a magyar biztosítási piac dinamikusan fejlődő cége, mely kompozit kínálata révén az ügyféligények széles palettáját képes kielégíteni.

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Cégátvilágítás. A sikeres pályázati felkészülés kulcsa

Cégátvilágítás. A sikeres pályázati felkészülés kulcsa A sikeres pályázati felkészülés kulcsa 1. Alapítás éve: 2000 2. Céljai: Elősegítse a Dél-Alföldi Régióban az információ technológia szolgáltatásainak elterjesztését, megismertetését, részt vegyen a fejlesztésekben

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple. Magyar Üzletviteli Mentor Központ

Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple. Magyar Üzletviteli Mentor Központ Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple Magyar Üzletviteli Mentor Központ Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

VEZETÉSI TANÁCSADÓ ÉS RENDSZERFEJLESZTŐ KFT. 285.000Ft+ÁFA Hotel Mediterrán 2015. Szeptember 07. 210.000Ft+ÁFA Hotel Mediterrán 2015.

VEZETÉSI TANÁCSADÓ ÉS RENDSZERFEJLESZTŐ KFT. 285.000Ft+ÁFA Hotel Mediterrán 2015. Szeptember 07. 210.000Ft+ÁFA Hotel Mediterrán 2015. = VEZETÉSI TANÁCSADÓ ÉS Kvalikon tréning kalendárium 2015. II. félévre Tisztelt Partnerünk! Szeretném tájékoztatni a Kvalikon Kft. 2015. II. félévére meghirdetett programjairól. A képzést sikeresen elvégző

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Az alábbi gondolatok egy része a www.premiercoaching.hu honlapon találhatók.

Az alábbi gondolatok egy része a www.premiercoaching.hu honlapon találhatók. Az alábbi gondolatok egy része a www.premiercoaching.hu honlapon találhatók. Ajánlom jó szívvel, olvassa nyitott szívvel! Az elindulásról Járt utat a járatlanra ne cserélj! szól a mondás de miért is? Mert

Részletesebben

MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS. szolgáltatás leírás. ahogy a Viapan Group csinálja!

MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS. szolgáltatás leírás. ahogy a Viapan Group csinálja! MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS szolgáltatás leírás ahogy a Viapan Group csinálja! A Viapan Groupról röviden A Viapan Group egy márkanév, garancia a minőségi szolgáltatásra. Cégcsoportunk több HR szolgáltató cégből

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Konferencia oldala: http://managerservice.szervezetepites.hu/coachkonferencia_mediatorkonferencia.html

Konferencia oldala: http://managerservice.szervezetepites.hu/coachkonferencia_mediatorkonferencia.html Szervezők: Dr. Tőzsér János, ELTE Dr. Kollár József, International Associationof Coachingand MediationEuropean Chapter Déri Kriszti, Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Cselekvésközpontú ontological-coaching

Részletesebben

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt Hiánypótló program a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációban 2012-ben megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

a Bonafarm Csoportot!

a Bonafarm Csoportot! Bonafarm Vezetőképző Program Ismerd meg a Bonafarm Csoportot! Bonafarm Zrt. felelős a csoportszintű stratégia megalkotásáért és a hatékony együttműködés kialakításáért menedzseli azokat a funkciókat, ahol

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Agilis vezető, eredményes csapat. 2015. április 16.

Agilis vezető, eredményes csapat. 2015. április 16. MEGHÍVÓ LEAN Office Konferencia Agilis vezető, eredményes csapat 2015. április 16. MEGHÍVÓ Vezetőként az a legfőbb dolgom, hogy a csapatban mindenkit jobbá tegyek. (Kemény Dénes) A vállalat, akár az emberi

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Tegyük mélyebbre a kérdőjeleket!

Tegyük mélyebbre a kérdőjeleket! Tegyük mélyebbre a kérdőjeleket! A coaching alkalmazása a BCE Szervezetfejlesztés mester képzésében "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április

Részletesebben

Eventus. Jelentése: Siker. Emberi erőforrás

Eventus. Jelentése: Siker. Emberi erőforrás Emberi erőforrás coaching képzés (diagnosztika, fejlesztési tanácsadás, utánkövetés) Eventus. Jelentése: Siker Ezt szeretnénk támogatni, közösen építeni. Ügyfeleinkre ebben aktív partnerként tekintünk.

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben