Az óvoda helye a közszolgáltatás /a köznevelés rendszerében A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az óvoda helye a közszolgáltatás /a köznevelés rendszerében A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Az óvoda helye a közszolgáltatás /a köznevelés rendszerében A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról Előadás időpontja: február 24. Előadás helyszíne: Budapest, VI. kerület Városligeti fasor /2015/KOPKA Előadó: Paszkosz Andrea vezető főtanácsos Jelen előadás a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó szerzői műnek minősül. Az engedély nélküli felhasználás polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeket von maga után. Az előadás állásfoglalásnak nem minősül

2 T E R Ü L E T I K Ö Z P O N T I ÓVODA a közszolgáltatásban Központi hivatalok területi (dekoncentrált) szervei: Kormányhivatalok Szakigazgatási szervek Államigazgatás Szervei: évi XLIII. tv. szerint (1) bek. szerinti központi államig. szervek /pl.: Kormány Minisztérium Autonóm államigazgatási szerv Kormányhivatal Központi hivatal Önálló szabályozó szerv Törzshivatala Itt található a: - Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály - Hatósági Főosztály - Oktatási Főosztály (az óvoda vonatkozásában ez utóbbi járhat el hatósági jogkörben a 229/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. szerinti tárgykörökben, a 26. (1) (3) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel. (lsd. a következő dián) Paszkosz Andrea Önkormányzati igazgatás 1. Települési önkormányzatok (községekben, városokban, járásszékhely városokban, megyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben ) 2. Fővárosi önkormányzat (települési és területi önkormányzat) 3. Nemzetiségi önkormányzatok (települési, országos)

3 Paszkosz Andrea AZ ÓVODA INTÉZMÉNYÉT ÉRINTŐ ELENŐRZÉS, HATÓSÁGI JOGKÖRBEN ELJÁRVA Kormányhivatalok Törzshivatala Törvényességi felügyelet, az önkormányzatok óvodai neveléssel összefüggő kötelező közszolgáltatási feladatainak ellátását befolyásoló döntésekre alapozottan, külön jogszabály alapján. A 229/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. (1) és (2) bekezdésben foglalt tárgykörökben, a 26. (1) (3) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel hatósági jogkörben vizsgálatot folytathat le köznevelési intézményben. Az illetékes korm. hiv. éves munkaterve szerint, amit az oktatásért felelős miniszter, február 20-ig hagy jóvá. Óvodában ilyen tárgykörök lehetnek:: a) az egyenlő bánásmód követelményére, b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, c) az óvodai csoportlétszámra, a gyermek balesetvédelemre, e) az alkalmazási feltételekre, d) a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára, f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, g) a köznevelési feladatok ingyenességére.

4 Paszkosz Andrea ÓVODA a közszolgáltatásban Hatalmi jogosítvánnyal rendelkező szervek 1. Törvényhozást ellátó szervek 2. Igazságszolgáltatást végző szervek 3. Végrehajtást végző szervek Közérdekű szolgáltatásokat végző intézmények (Közigazgatás paraadminisztratív szervei) 1. Közüzemek 2. Közintézetek Szociális közintézetek 3. Köztestület 4. Közalapítvány Kulturális közintézetek Összetétele színesebb a szociálisnál Azonos feltételekkel biztosított hozzáférhetőség!!! Állami és önkormányzati oktatási intézmények

5 Paszkosz Andrea ÓVODA a a közszolgáltatásban Államigazgatás Pl. - Minisztériumok (köznevelés vonatkozásában EMMI) - Központi hivatalok (Köznevelés vonatkozásában az EMMI irányítása alatt álló OH, OFI, Educatio, KLIK,.. (mindezek átszervezés alatt állnak) Végrehajtásban felhatalmazott szervek Közérdekű szolgáltatásokat végző intézmények (Közigazgatás paraadminisztratív szervei) 1. Közüzemek 2. Közintézetek Önkormányzati igazgatás 1. Települési 2. Fővárosi 3. Nemzetiségi Azonos feltételekkel biztosított hozzáférhetőség!!! alap-, középfokú, felsőoktatási intézmények, szakmai szolgáltató, szakszolgálati intézmények. Pl. Nemzeti Pedagógus Kar, különböző Kamara szervek, Pl. Tempus Közalapítvány Kulturális közintézetek 3. Köztestület 4. Közalapítvány ÓVODA!!!

6 Paszkosz Andrea PARAADMINISZTRATÍV SZERVEK SZEREPE

7 Paszkosz Andrea Közigazgatás Közintézetek szoros kapcsolat egymásra utaltság

8 Kizárólag törvény! Paszkosz Andrea

9 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pont) A köznevelési struktúraváltozást követően is a települési önkormányzatok!!! Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásában Paszkosz Andrea

10 Paszkosz Andrea Miként szervezheti meg a települési önkormányzat az óvodai nevelést? Eleget tehet: 1. Saját intézmény fenntartásával 2. Más önkormányzattal kötött megállapodás, társulás alapján 3. Nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartóval kötött köznevelési szerződés alapján 4. Ott ahol nyolc óvodáskorú gyermek lakóhellyel rendelk. + a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy a létszám három évig fennmarad + a szülő kéri = helyben köteles megszervezni. Nkt. 89. (1) bek szeptember 1. hatály

11 Kisgyermekkori nevelés a központi igazgatásban Szociálpolitikai Oktatáspolitikai EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Köznevelésért Felelős Államtitkárság A gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig terjedő szakágazati irányítás (bölcsőde, család napközi) Az óvodai neveléssel összefüggő szakágazati irányítás Paszkosz Andrea

12 Óvoda a köznevelés rendszerében (Nkt. 7. ) Szakiskola Óvoda Általános Iskola Középfokú iskola Gimnázium Pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény Pedagógiai szakszolgálati intézmény Gyógy- Pedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézmény Köznevelési intézmények Paszkosz Andrea Alapfokú művészeti iskola Szakközépiskola Kollégium

13 Paszkosz Andrea Óvodai nevelés a nevelési-oktatási intézmények rendszerében szakiskolában a tizenegyedik évfolyam végén fejeződik be középiskolában a tizenkettedik évfolyam végén fejeződik be A 6- hat és 8 évfolyammal működő gimnázium kivételével 9 évfolyamtól 3. Középfokú nevelés-oktatás 1-4 évfolyam végéig az alsó tagozat 5-8. évfolyam végéig a felső tagozat 2. Alapfokú nevelés-oktatás 1. Óvodai nevelés

14 ÓVODAI NEVELÉS AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS FOLYAMATÁBAN ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET? DOKTORI KÉPZÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMONKÖVETÉSE 3 ÉVES KORTÓL? FELSŐFOKÚ KÉPZÉS KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉS ALAPFOKÚ OKTATÁS ÓVODAI NEVELÉS Paszkosz Andrea

15 Paszkosz Andrea Óvodai nevelésre jogosultság /kötelezettség Hároméves kortól FELMENTÉS 2014/2015. nevelési év = jogosultság 5 éves korig 2015/2016. nevelési évtől kiterjesztő hatállyal kötelezettség A köznevelési törvényben meghatározott tankötelezettség kezdetéig

16 Paszkosz Andrea CSALÁDI NAPKÖZI JOGÁLLÁSA A 3-5 éves gyermek kötelezettségében 2. Az önkormányzatnak nem kötelező közszolgáltatási alapfeladat-ellátása. 1. Nem a köznevelés rendszerének része!!! 4. Funkciója A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái 5. Alapításához, működtetéséhez, az ellátásra nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy jogosult. 3. Nem az ingyenes köznevelés része= szolgáltatás, amiért fizet a szülő!!!!! Húszhetes kortól tizennégy éves korig Az óvoda működésével (az óvodafenntartókkal) szemben jogszabályokban támasztott számtalan előírt garanciális szakmai, személyi, tárgyi, minőségi feltételnek való megfelelés közül mindössze arra kötelezett a fenntartója, hogyha óvodás korú gyermeket felügyel, akkor óvodapedagógusi munkakörben foglalkoztatható szakembert is alkalmaznia kell, akinek figyelembe kell vennie az Alapprogram kereteit a feladatkörében. 5. Hatásköre A bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem köznevelés célú ellátása.

17 Paszkosz Andrea Az óvodai nevelést meghatározó jogszabályok Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi XXXI. Törvény évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi LXXX. törvény a menedékjogról évi II. törvény a szabálysértésekről A mindenkori költségvetési törvény (2013. évi CCXXX. Tv.) Korm. rendeletek: 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 229/2012. (VIII. 28) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról 218/2012. (VIII. 13) Korm. rendelet (járásokról) Miniszteri rendeletek 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 15/2013. (II.26) EMMI rendelet 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve Fenntartói - települési és intézményi szintű előírások (magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés elvén) A teljesség igénye nélkül

18 Óvoda intézményét érintő változások évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról alapján Megjelent: Magyar Közlöny 186. szám december Paszkosz Andrea

19 Paszkosz Andrea VÁLTOZÁS AZ ALAPFELADATOKBAN Nkt pont s) alpontja helyébe lép Alapfeladat : a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely) s) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak, (lehet,) Az Nkt. 15. (1) bekezdése helyébe lép: (1) A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézmény, amely a szakértői bizottság véleménye alapján vehető igénybe. A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működik, ha kizárólag súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket lát el.

20 VÁLTOZÁS AZ ALAPFELADATOKBAN Nkt pont p) alpontja helyébe lép alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely) p) fejlesztő nevelés-oktatás, (lehet,) Szakszolgálati Hatályos keretek között 0 éves 5 éves 6 éves Korai fejlesztő Fejlesztő felkészítés 23 éves Szakszolgálati keretek között 0 éves 5 éves 6 éves Korai fejlesztő Szeptember 1-jei hatállyal változás Fejlesztő nevelés-oktatás gyógypedagógiai intézményekben Nkt. 15.! 23 éves Fejlesztő nevelés Paszkosz Andrea

21 ALAPFELADATKÉNT IS NEVESÜL Nkt pont v) alponttal kiegészül Nkt. 4. szerinti alapfeladat sor kiegészül alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, ) v) utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése A többi gyermekkel együtt nevelhető óvodai nevelésben ellátás feladatfinanszírozás! (lsd. Köv. két dián) Paszkosz Andrea

22 Óvodai időkeret/ fejlesztő-, illetve gyógypedagógiai ellátás feladatfinanszírozás a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekeket ellátó óvodákban A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti 50 óra időkeret. HETI 61 óra finanszírozott Paszkosz Andrea Nkt. 8. (3) bekezdés; 74. (1) bekezdés 3. melléklet A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti 11 óra időkeretét

23 Óvodai időkeret/ fejlesztő-, illetve gyógypedagógiai ellátás feladatfinanszírozás A fenntartó által, adott nevelési év október 1-jéig rögzített köznevelési statisztikai adat Óvodapedagógus (a vezetői órakedvezmény miatt felmerülő többletlétszámmal) A heti 61 óra óvodai időkeretből heti 11 órában speciális szakember Pedagógiai asszisztens Óvodapszichológus Dajka Gondozónő vagy helyette gondozónő és takarító Úszómester Paszkosz Andrea Óvodapedagógusok, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása

24 Paszkosz Andrea VÁLTOZÁS AZ INTÉZMÉNYÁTSZEREZÉS FOGALMÁBAN Nkt pont helyébe lép minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból z olyan eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,

25 PEDAGÓGIAI -SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSBAN VALÓ INGYENES RÉSZVÉTEL A pedagógiai-szakmai szolgáltatások térítésmentes igénybevételének módja meghatározása (önkormányzati, egyházi és magánintézmények) Nkt. 19. (5) bekezdés Az önkormányzati fenntartású nevelési intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a hivataltól veheti igénybe a hivatal költségvetésében erre a célra szolgáló keret erejéig Paszkosz Andrea

26 TÖBBCÁLÚ INTÉZMÉNY A többcélú intézmény lehet) f) óvoda-bölcsőde. Nkt. 20. (1) bekezdés f) pont kiegészítésével Óvoda-bölcsőde szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében óvodai és bölcsődei feladatokat láthat el. (Nkt. 20. (12) bekezdés kiegészítésével) Paszkosz Andrea

27 Paszkosz Andrea Intézmény működésének visszavonása a hatóság súlyos vagy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során megállapított szakmai jogszabálysértés miatt - a nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény esetén a működési engedély visszavonásával egyidejűleg - a nyilvántartásból való törlését elrendeli. Nkt. 20. (8) bek. g. pont A módosítás utal a fenntartói törvényességi eljárás során észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárásra is (Korm.hiv.; OH hatáskörében) Nkt. 20. (9) bek.! Külön pontban jelenik meg: Nkt. 21. (10) bekezdés d) pont módosításával az alábbi rendelkezés: e) a köznevelési intézményben folyó nevelő és oktató munka a közbiztonságot, a közrendet, a közegészségügyet, a közerkölcsöt sérti, vagy mások jogai, szabadságjogai ellen irányul, f) a köznevelési intézmény a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

28 Paszkosz Andrea Óvodai jogviszony megszűnése Meghatározásra került az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek és szüleik külföldre távozása esetén alkalmazandó eljárás. Az Nkt. 53. (1) bekezdésének kiegészítése d) ponttal : (Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha) d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

29 Nkt. 76. (1a) bekezdés Paszkosz Andrea Vezetői megbízás eljárásában a szakmai gyakorlat mint egyik feltétel teljesülésében új lehetőség Az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni. Óvodában - óraadó esete nem, de a részmunkaidő esete felmerül (heti munkaidő 25 %-a kell, hogy teljesüljön). Megbízással egyidejűleg teljesülnie kell a határozatlan időre és teljes munkaidőre szóló kinevezés!

30 Paszkosz Andrea Vezetői megbízás ideje a Kjt-vel összhangban, rendeleti szintről törvényi szintre került Az Nkt a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: Ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.

31 Paszkosz Andrea Fenntartói jog átadása Ha köznevelési intézmény fenntartói jogának átadását, illetve átvételét jogszabály rendeli el, nem indokolt a fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezések alkalmazása. Nkt. 84. (4) bekezdés módosításával A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni : - a fenntartó személyében jogutódlással bekövetkező változás, - a fenntartói jog jogszabály alapján történő átadása esetén, - az önkormányzatok szétválásával összefüggő vagyonmegosztáskor, - az egyéni vállalkozó halálakor, ha van, aki a tevékenység folytatására jogosult.

32 Külföldi állampolgár a köznevelés ellátásban szövegpontosítás Az Nkt. 92. (3) bekezdés módosításával A Magyarországon tartózkodó A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést, és - ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri - az iskolai nevelés-oktatást, a kollégiumi nevelést ellátást, a pedagógiai szakszolgálatokat továbbá a tankötelezettség fennállása, továbbá a - ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri - az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe Paszkosz Andrea

33 Óvodai felvétel, óvodakötelezettség alól felmentés /részletszabályok kidolgozására felhatalmazó rendelkezés Nkt. 94. (1) bekezdés e) (Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy) az óvodai felvétel eljárási rendjét, az óvodai nevelésben való kötelező részvétel, a tankötelezettség, a fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás teljesítésével kapcsolatos feladatokat, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyes kérdéseket és - az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - a tanulókat megillető juttatásokat, kedvezményeket, (rendeletben állapítsa meg.) Paszkosz Andrea

34 Felmentés az óvodakötelezettség teljesítése alól további részletszabályok A 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 20. módosításával A rendeletmódosítás jelenleg közigazgatási egyeztetésen van. Jogszabálytervezetek az alábbi weblapon és lépésekkel érhetőek el: DOKUMENTUMOK Szűrés a dokumentum típusa szerint, a Tevékenységre vonatkozó adatok cím alatt a Jogszabálytervezetek Paszkosz Andrea

35 Óvoda-, illetve iskolapszichológusok továbbá óvodapedagógusok foglalkoztatási szabályaiban változás Az Nkt a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki: Ha a munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, óvodapszichológusként, iskolapszichológusként ötéves határozott időre alkalmazható az is, aki pszichológus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik a szükséges pedagógus vagy szakpszichológus szakképzettséggel vagy szakiránnyal, feltéve, hogy öt éven belül vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség, szakvizsga megszerzését. Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. Paszkosz Andrea

36 Kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvoda vezetőjét érintő változás A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában: - az intézményvezető-helyettes, - a tagintézmény-vezető, - az intézményegység-vezető, - a tagintézményvezető-helyettes, - az intézményegységvezető-helyettes heti óvodai foglalkozásainak száma csökkenése. (Nkt. 5. melléklet 6. sor módosításával) Paszkosz Andrea

37 Az egyes ellátást érintő változás Óvodáztatási támogatás: Ide vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik szeptember 1-től. Az utolsó folyósításra 2015 júniusában kerül sor. Részletszabályok az évi XXXI. törvényben Paszkosz Andrea

38 Paszkosz Andrea Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegésével összefüggő rendelkezés Családi pótlék folyósításának szüneteltetése eljárás: szeptember elsejétől lép hatályba, de csak január elsejétől alkalmazható 20 nap igazolatlan hiányzás esetén szeptember elsejétől, amennyiben a gyermek 5 nevelési napot igazolatlanul mulaszt, abban az esetben a gyámhatóság - az óvodavezetőjének tájékoztatása alapján - felhívja a családi pótlék jogosultját a január elsejétől alkalmazandó jogkövetkezményre január elsejétől 20 nevelési nap igazolatlan hiányzás esetén jogkövetkezmény a családi pótlék folyósításának szüneteltetése évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 15.

39 Paszkosz Andrea A gyermek távolmaradásával (mulasztással) összefüggő szabályok Továbbra is a házirendben szabályozandó. Felhatalmazó rendelkezés: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. (1) bekezdés a) pont felhatalmazásával) A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos előírások: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 52. Mit célszerű szabályozni a házirendben a mulasztás kérdéskörében: Kinek? Hány napon belül? Milyen formában? kell jelenteni a hiányzást.

40 Óvodai feladatellátás finanszírozás Paszkosz Andrea

41 Paszkosz Andrea AZ ÓVODAI NEVELÉS ALAPFELADATAI ÓVODAPEDAGÓGIAI A TÖBBI GYERMEKKEL EGYÜTT NEVELHETŐ SNI GYERMEK ELLÁTÁSA Nkt. 3. melléklet szerint fejlesztőpedagógus illetve a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus Óvodapedagógus Nkt. 98. (3) 99. (6) b) bekezdés 3. melléklet NEVELŐMUNKÁT (PEDAGÓGIAI MUNKÁT) SEGÍTŐ FELADATOK Dajka Pedagógiai asszisztens 500 főt elérő óvodai gyermeklétszámtól óvodapszichológusi Hatály : szeptember 1. Nkt. 61. (3) bekezedés

42 Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény Kltsgv. tv. 2. melléklet A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Kltsgv. tv. III. mellékélet A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, pedagógus munkakörben foglalkoztatott fejl.peag., gyógypeagógus és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (vezetői óraszámból eredő többletpedagógus létszám is) II.2. Óvodaműködtetési támogatás A nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, továbbá a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúra beszerzéséhez tartozó kiadások II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III. 3. b) Gyermekétkeztetéssel összefüggő támogatás. Az 1. és 2. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira használhatók fel. (beruházás felújítás (karbantartás) Paszkosz Andrea Számviteliről szóló évi C. törvény)

43 A konferencia résztvevői által előre írásban feltett kérdések Paszkosz Andrea

44 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdések azok pontos idézésével 1. Mikor lesz a tanfelügyeleti minősítés az óvónőknek? (idén tavasz, ősz?) Paszkosz Andrea

45 A konferencia résztvevői által előre írásban feltett kérdések azok pontos idézésével 2. A minősítéssel kapcsolatban nem lehetséges, hogy lesz változás a szakvizsgával rendelkezők esetében? Az rendben van, hogy fel kell tölteni a portfóliót, de a minősítő eljáráson ugyanúgy részt kell venni, mint akinek nincs semmilyen plusz végzettsége? Az pedig sokunk szerint szintén felháborító, hogy a jelentkezés után kell várni még egy évet, hogy előbbre lépjen valaki a Ped.II-be, persze, csak ha megfelelt a vizsgán. Ez a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, hosszú évtizedekkel a háta mögött dolgozó pedagógussal szemben diszkriminatív, még akkor is, ha nincs szakvizsgája. A most fiatal, év szakmai gyakorlattal rendelkező kollégáknak van előmeneteli lehetőségük (van idejük), az ő szemszögükből tényleg jó a rendszer, de mi van a mi koroszályunkkal? (52 éves vagyok.) Én ennyi idősen nekiálltam szakvizsgás képzésre járni (önerőből, nem kevés tandíjjal), mert amikor kitalálták, vagy legalábbis közkinccsé tették ezt a rendszert, akkor azt gondoltam, hogy megéri tanulni, mert még egy kicsit feljebb juthatok a nyugdíj eléréséig. Egyébként félreértés ne essék, így is megéri tanulni, egy percig nem bántam meg, mert a munkámhoz szükségem volt megújulásra, de az anyagi áldozatot a megtérülés reményében vállaltam be. Júniusban (nagyon remélem) megszerzem a szakvizsgás képesítésemet, ha áprilisban jelentkezem a minősítésre, mire fel kell tölteni a portfóliót, addigra meglesz, de várnom kell egy kerek évet, ami alatt "levizsgáztatnak", és csak a következő évben várhatom az előbbre lépést. Két éven keresztül vizsgázom, nem hiszem, hogy annak az oklevélnek nem lehet hinni, amit az ember munka mellett, nem kevés áldozattal megszerez, és a munkáját ezáltal színvonalasabban tudja végezni. Legalább annyit változtathatnának, hogy megelőlegeznék az előre lépést, mint az első körben jelentkezettek esetében Paszkosz Andrea

46 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdések azok pontos idézésével A nevelőmunkát közvetlenül segítők bérének emelésével kapcsolatosan feltett kérdések 3. A pedagógiai munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számíthatnak béremelése? Mert szégyenletesen alacsony a bérük, a garantált bérminimumból is nagyon nehéz megélni! Nagyon nagy lett a bérfeszültség! 4. Megalázóan alacsony a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bére. Az EMMI hogyan képviseli a miniszteren keresztül a kormányban az igencsak sürgető béremelést? 5. A pedagógiai munkát segítő általános vagy középiskolát végzett, esetleg dajkaképzőt, vagy pedagógusasszisztens-képzőt végzett kollégák, illetve az óvodatitkárok bérének rendezését mikorra tervezik? Minimálbéren dolgoznak nagy felelősséggel és elvárással. 6. Óvodapedagógusként meg vagyunk elégedve az "Életpálya" által bevezetett bérekkel, hiszen most érezzük azt, hogy munkánkat elismerik és talán értékelik is. Bízunk a további emelésekben. A portfólió írása az idősebb kollégákat kicsit furcsán érintette, éves óvónői pályafutás után még bizonyítani kell, de megtettük és sikeresen túl vagyunk rajta. Ami fájdalmas számunkra, hogy az óvodai technikai dolgozók bérét nem rendezték, nem vették figyelembe, hogy a dajkák nemcsak takarítónők, hanem a pedagógiai munkánkat segítő társaink. Ez bérfeszültséget jelent minden egyes óvodában! 7. Mikor várható a dajkák bérének rendezése? Nagyon fontos! Paszkosz Andrea

47 Paszkosz Andrea A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével Finanszírozással összefüggő kérdések 8. Az óvodai ágazatot érintő szakmai és finanszírozási változtatások várhatók-e a közeljövőben, és ha igen, melyek azok? 9. A szülők fizetnek csoportpénzt, abból futja eszközre, zsebkendőre, WC-papírra. Ez törvénytelen, ráadásul, aki nem fizet, azt más tartja el? Hogyan lehet rávenni az önkormányzatokat, hogy gyakorolják törvényes feladataikat? Mi, óvónők vesszük meg a foglalkozások nyersanyagát. Igaz, most már keresünk is, de hallgassunk? Miért nem vagyunk teljes értékű pedagógusok minden területen? 10. Az önkormányzatok finanszírozási gondokkal küzdenek, felújításokra nem futja, sőt szakmai eszközökre is alig.

48 Paszkosz Andrea A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével Finanszírozással összefüggő kérdések 11. Miért vették el a konyhás dajkát az óvodákból? Így két munkakört látunk el egy alacsony fizetésért! Ráadásul sokkal kevesebb idő jut a gyerekekre, mert konyhai feladatokat kell ellátnunk, ezer forintért! 12. Miért nincs 16 sáv a bértáblában azoknak, akiknek több diplomájuk és több kitüntetésük van? 13. Miért szűnt meg a munkaközösség-vezetői pótlék? (lsd. Nkt. 8. melléklet) 14. A jogszabályi változások miatt az óvodák konyhásainak visszaállítása lehetséges-e?

49 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 15. Az óvodatitkárok besorolása ugyanolyan, mint a dajkai munkakörben dolgozóké, azonban a felelősségük (pl. pénzügyi) jóval nagyobb. Tervezik-e ennek megváltoztatását? (326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet 2.meléklet) Paszkosz Andrea

50 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 16. A pedagógiai asszisztensek végzettségét és szabadságát kívánják-e módosítani? Paszkosz Andrea

51 Paszkosz Andrea A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseitől eltérő rendelkezések PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS alapszabadsága (Kjt.) 20 munkanap Középfokú végzettségű pedagógus esetében 21 munkanap Felsőfokú végzettségű pedagógus esetében pótszabadsága 25 nap (Kjt. 57. (3) bek. Kivételes szabályt a 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 30. (1) bekezés c) pont rögzít

52 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 17. A kötelező óvodáztatás bevezetése során a gyermekek igazoltigazolatlan hiányzásának mennyisége (és következménye) ügyében milyen rendelkezések születtek? Nagyon sok a mendemonda! Paszkosz Andrea

53 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 18. A mi intézményünk többcélú: nemzetiségi óvoda és bölcsőde, közös épületben. Az óvoda és bölcsőde irányítási, finanszírozási és adminisztrációs feladatai a két ágazatból adódóan fölöslegesen túl vannak bonyolítva. Van lehetőség ezen a jövőben változtatni? 19. Az egészségügyi ágazathoz tartozó, de köznevelési intézményben dolgozó kisgyermek-nevelők (nálunk PSZ-tagok) bérének rendezése várható-e? Paszkosz Andrea

54 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével A munkaruha/védőruha jutatás tárgyában feltett kérdések 20. Az önkormányzati óvodákban nincs köpeny, védőruha, magunkról kell gondoskodnunk. Mit lehet ez ellen tenni? 21. Kaphatunk-e munkaruha vásárlására támogatást? 22. A Kjt. a munkaruhát csak adhatóként jelöli meg, pedig egy óvodában egy nap sok minden történhet, és egy kis anyagi pótlás jól jönne (pl. a benti cipő, papucs, melegítő stb.) beszerzéséhez Paszkosz Andrea

55 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 23. Nyári ügyelet Miért köteles az ügyeletes óvoda fogadni azokat a gyerekeket, akiknek a szülője otthon van (gyes stb.) és nem hátrányos helyzetű? (A gyámügyi törvényre hivatkoznak.) A dolgozóknak ki kell adni a szabadságot, felújítások, nagytakarítások is akkor lehetségesek. A gyermeknek is szüksége van az családdal eltöltött időre Paszkosz Andrea

56 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 24. Pedagógusok terhelése Egyre több az adminisztrációs teher. Az elvárások és a körülmények nincsenek összhangban. Magas csoportlétszámok, egyre több problémás gyermek, a dajka egyben takarít, alig van a csoportban, a pedagógiai asszisztens több csoporthoz van rendelve, vagy épp egyhez, ahol több a problémás gyermek, tehát nem segíti mindenki munkáját. Minden belefér a 40 órába, értekezlet, helyettesítés, fogadóóra, kirándulás, felkészülés, munkaközösség stb.? Az állandó jogszabályváltozásokból adódó helyi dokumentumok átírása, az életpálya modell és a tanfelügyelet bevezetésével járó többletmunka is? Paszkosz Andrea

57 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 25. Nevelési tanácsadó- óvoda, de akár a szakértői bizottságot is írhatnám: A vizsgálatra küldött gyerekek várakozási ideje nagyon hosszú, sokáig ellátatlan marad a gyermek, esetenként egy évig is. Szakemberhiányra hivatkoznak. Túl hosszú ez az idő egy óvodás életében, amikor fejlesztésre lenne szüksége. Ugyanez a helyzet a logopédiával, ahol szintén túlterheltek a szakemberek és nem jut elegendő idő egy-egy gyermekre Paszkosz Andrea

58 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 26. Elfogadják-e továbbra is a helyi programokat, naplókat, ha azok az alapprogramnak megfelelnek? A fejlődési naplók tartalma nem eléggé egyértelmű. Kérheti-e a vezető olyan program használatát, amire nincs meg a megfelelő infrastruktúra? Nem minden pedagógus kapott a használatához megfelelő képzést, esetleg a helyi programban eddig mást használtak Paszkosz Andrea

59 Paszkosz Andrea KÖTELEZŐ ÓVODAI NYOMTATVÁNYOK (KORÁBBAN KÖTELEZŐ TANÜGYI DOKUMENTUMOK A 229/2012. (VIII. 28) KORM. RENDELETBEN EKKÉNT SZEREPEL A HIVATKOZÁS) FORMAI MEGFELELŐSÉG? Amire figyelemmel kell lenni! Előállítás lehetőségei és a hitelesítés módja óvodára vonatkozó: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 87. Az óvodában saját szerkesztésű nyomtatványok (tanügy igazgatási dokumentumok) gyakorlatához a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 87. (1) bekezdés d) pont felhatalmazása biztosít jogosultságot. (Csoportnapló tartalma: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91. ) A kötelezően alkalmazandó nyomtatványokról taxatív felsorolás a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 88. alatt található.

60 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 27. Gyakornoki idő alatt a munkaviszony lehet-e határozatlan vagy csak határozott, s egy helyen kell-e letölteni? Paszkosz Andrea

61 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 28. Hallottunk róla, hogy készül egy új országos alapprogram. Az óvodai nevelés területén kik tartják szükségesnek a változtatást és miért? Miben változtatnának, milyen gyakorlati tapasztalatokra alapozzák a változtatások szükségességét, mikor vezetnék be? Paszkosz Andrea

62 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 29. A kötött munkaidő terhére elrendelt túlóra díjazás nélkül teljesül. Mivel 32 óra a kötött munkaidő, bőven van feladat a 8 óra terhére. Nem tervezik a teljes túlóra (helyettesítés) díjazásának visszaállítását? Paszkosz Andrea

63 Finanszírozott létszám 30. A pedagógiai asszisztens számát-gyermek létszámhoz megadvaés pontos feladatkörét szeretnénk részletesen megtudni. 31. Egyházi óvodák - EMMI szemmel? Paszkosz Andrea

64 Kötött munkaidő 32. Nem egyformán értelmezik óvodavezetőink a csoportban kötelezően eltöltendő 32 órán felül elrendelhető, heti 4, és további 4 óra (összesen 40 óra) munkaidő letöltésének módját. Tisztázható-e ez a helyzet? 33. Kötött óraszám,36 óra Paszkosz Andrea

65 Paszkosz Andrea Az óvodai időkeretben ki és hány órában felhatalmazott ellátni a gyermekekkel közvetlen foglalkozásokat, tevékenységeket? Óvodapedagógus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógus! PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS NEM!!! Heti 40 órás munkahét Fennmaradó 8 óra? Heti 32 óra kötött munkaidő 4 óra 4 óra Nkt. 62. (8) bekezdés / ELRENDELHETŐ nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, tovább eseti helyettesítés elvégzésére a munkáltató hatáskörében. Az óvodapedagógus szabadon rendelkezik ezen idő felhasználásával.

66 Paszkosz Andrea Portfólió feltöltése Az önértékelés (4. számú melléklet) tájékoztatja az ellenőrzést végzőt arról, hogy a pedagógus hogyan ítéli meg saját munkáját, mi a véleménye önmagáról, milyennek látja szakmai munkáját, saját fejlődését. Az ellenőrző személy képet kap a pedagógus szándékairól is. A pedagógus önértékelése összevetve a tapasztaltakkal arról is tanúskodik, mennyire reálisan látja a pedagógus saját munkáját. A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján./tanfelügyeleti kézikönyv/ A pedagógus portfóliót április 30-ig a netto 14 éves munkaviszonnyal és szakvizsgával rendelkező pedagógusoknak volt javasolt feltölteni. A többieknek mikor lesz hasonlóan javasolt a minősítésük érdekében?

67 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT/ÓVODAPEDAGÓGUSOKAT NEM ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

68 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT NEM ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 1. AZ ALAPFELADATOKBAN működtető Nkt pont lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló Nkt pont kiegészítéssel a ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELÉBEN Nkt. 6. (4) bekezdés módosításával 3. Nevelési-oktatási intézményben megszervezhető feladatok (pedagógiai szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatás, étkeztetési feladatok anélkül, hogy többcélú intézmény formát öltenének) Nkt. 7. (2) bekezdés módosításával 4. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónak minősülés részletes feltételei kidolgozása, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógus támogató rendszer működtetése, ennek felállítása részletszabályok rendeletben kidolgozásához felhatalmazó rendelkezés (Nkt. 19. (2) bekezdés h) ponttal, valamint a 94. (4) bekezdés x) ponttal kiegészülve) 5. Nkt. 19. módosításásval A pedagógiai -szakmai szolgáltatás keretébe tartozó intézkedések az iskola számára a lemorzsolódás megakadályozása és az eredményesség javítása célból. Állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében pedagógiai-szakmai szolgáltatások Oktatási Hivatalhoz történő telepítése.

69 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT NEM ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Egyértelműsítésre került a köznevelési törvény alapján az EGYMI által ellátható és kötelezően ellátandó feladatok köre (Nkt. 20. (9)-(10) bekezdés módosításával) 7. Válozás a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás teljesülését befolyásoló feltételekben, a hitoktatók, hittantanárok megbízás (Nkt. 32. (1) bekezdés h) pont) 8. Tankötelezettség magántanulói jogviszonyban teljesülése szabályban (Nkt. 45. (6) bekezdés módosításával) 9. Diákigazolvánnyal kapcsolatos szabályok deregulációja (Nkt. 46. (13) bekezdés módosításával) 10. A magasabb évfolyamba lépés eljárásában szülői kérelemre ismétlés igazgató felhatalmazó rendelkezése (Nkt. 57. (1) bekezdés) 11. A pedagógusigazolvánnyal kapcsolatos szabályok deregulációja (Nkt. 57. (1) bekezdés)

70 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT NEM ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK A Pedagógus Kar működésének feltételeivel, szervezetével, etikai kódexének meghatározásával, annak kötelező érvényre vonatkozó előírásaival, felhatalmazó rendelkezéssel kapcsolatos szabályok (Nkt. 63/A. (4) bekezdés módosításával, valamint Nkt. 63/A. (8) bekezdés, 83. (2a) bekezdés, 94. (1) bekezdés kiegészítésével) 13. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése és a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálása felelősségében / iskolában! (Nkt. 69. (2) bekezdés f) pont) 14. A működtetéssel kapcsolatos tartalomban, döntés határidejében, a működtetési kötelezettség alóli mentesülésben (Nkt. 74. (6) bekezdés, 76. (1) bekezdése, 76. (3); 76/B ) 15. A nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által alapított, fenntartott köznevelési intézmény működési engedélye kiadásának részletszabályai és az azzal kapcsolatos mellékletek deregulációja felhatalmazó rendelkezéssel (Nkt. 94. (1) bekezdés g) pont módosításával) 16. Az országos szaktanácsadói tevékenységgel, pedagógiai szakmai szolgáltatással összefüggő felhatalmazó rendelkezések (Nkt. 94. (1) bekezdés n) pont módosításával)

71 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT NEM ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 17. Felhatalmazó rendelkezés / a köznevelési szerződés tartalmának, érvényességi idejének és a megkötésére vonatkozó eljárásrendnek a tárgyában rendeletalkotásra(nkt. 94. (4) bekezdés y) pont kiegészítésével) 18. Felhatalmazó rendelkezés/ a vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett, továbbá nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás szervezésének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 28. (2) bekezdésében meghatározott feltételek érvényesülését szolgáló sajátos feltételeik, különös tekintettel a jogellenes elkülönítés tilalma tárgyában rendeletalkotásra (Nkt. 94. (4) bekezdése a következő z) pont kiegészítésével) 19. Átmeneti rendelkezések amelyek az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatások átadására vonatkoznak a KLIK-től az Oktatási Hivatal részére április 1-jétől -. (Nkt. 54. alcím alatt új szakasszal - 99/C. - kiegészülve) 20. A pedagógusok minősítési eljárása, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a szaktanácsadói névjegyzék vezetése hatáskörökben változás Egyes, törvényi szintet feltétlenül nem igénylő, illetve véglegesen elhagyható rendelkezések deregulációja. 22. A magasabb vezető kötelező tanórákkal lekötött idejével kapcsolatos szabályokban (iskola igazgatókra kiterjesztő)

72 A figyelmüket megköszönöm! Paszkosz Andrea Emberi Erőforrások Minisztériuma

Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA

Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Előadás időpontja: 2015. március 08. Előadás helyszíne: Győr Árpád út 32 Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@gmail.com Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet 2014. évi CV. törvény

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja

Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja a. Közreműködés a i döntések előkészítésében, végrehajtásában (kiemelten) a következő esetekben: Feladat Jogszabály Címzett (1) A köznevelési intézmény e törvényben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3.

TÁJÉKOZTATÓ. Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3. TÁJÉKOZTATÓ Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3. Vonatkozó jogszabályok Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország 2016.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

Humánszolgáltatási Osztály Intézményirányítási Csoportja

Humánszolgáltatási Osztály Intézményirányítási Csoportja a. Humánszolgáltatási Osztály Intézményirányítási Csoportja Közreműködés a Képviselő-testületi döntések előkészítésében, végrehajtásában (kiemelten) a következő esetekben: 2011. évi CXC. (1) A köznevelési

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Jogszabályváltozások január

Jogszabályváltozások január Jogszabályváltozások 2017. január 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 193. (21) 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet - 2017. január 1 jétől: az intézményi önértékelés pedagógusra,.vonatkozó részeit legkésőbb

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

A Kormány..../2015. ( ) Korm. rendelete

A Kormány..../2015. ( ) Korm. rendelete A Kormány.../2015. ( ) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Békési Református Egyházközség kérelme Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Sorszám: IV/2 Egyéb

Részletesebben

2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról - Intézményvezetői segédanyag

2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról - Intézményvezetői segédanyag 2011. évi CXC. tv. 4. 1. pont p) alpont: fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, 1. (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. 1. pont p) alpontja helyébe

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

A Kormány 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 202. szám 5. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez 1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 31. pontjában a Gyermekgondozási

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász 2014. szeptember 8-tól alkalmaztak helyettesítő óvónőként teljes munkaidőben. Oklevelet nem kaptam nyelvvizsga hiányában, csak igazolást a főiskola elvégzéséről.

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204. május 28-i ülésére Tárgy: Az óvodai nevelés szakmai feladatellátásához köthető személyi változások, és az ehhez kapcsolódó kiadások

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a fl:i t149' 12 C 3 '. 2013. évi.... törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról* A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban : Nkt.) 31. (6 ) bekezdése

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS a köznevelési intézmények települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Pedagógusbér a 2016/2017.tanévben

Pedagógusbér a 2016/2017.tanévben Pedagógusbér a 2016/2017.tanévben a jelenlegi, (2016.05.06.) még hatályos jogszabályok alapján - VÁLTOZÁS VÁRHATÓ(differenciálás)!!! 326/2013.Korm.rendelet 38. (3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az előterjesztés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)

Részletesebben

Előadó: Paszkosz Andrea

Előadó: Paszkosz Andrea Köznevelésért Felelős Államtitkárság Előadó: Jelen oktatási előadás a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó szerzői műnek minősül. Az engedély nélküli felhasználás polgári jogi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Tárgy: A KLIK fenntartásában működő XVI. kerületi köznevelési intézmények évi átszervezésének véleményezése. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: A KLIK fenntartásában működő XVI. kerületi köznevelési intézmények évi átszervezésének véleményezése. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. április 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztály vezetője. Tisztelt

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nevelési Intézményi Társulás Záhony Zsurk Győröcske 4625 Záhony, Ady Endre út 35. Telefonszám: 45/525-508/512 mellék Fax: 45/525-505 E-mail: zahony@zahony.hu; polgarmester@zahony.hu Szám: 2/497/2016. Előkészítő:

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi 2016/2017. nevelési

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben