Az óvoda helye a közszolgáltatás /a köznevelés rendszerében A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az óvoda helye a közszolgáltatás /a köznevelés rendszerében A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Az óvoda helye a közszolgáltatás /a köznevelés rendszerében A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról Előadás időpontja: február 24. Előadás helyszíne: Budapest, VI. kerület Városligeti fasor /2015/KOPKA Előadó: Paszkosz Andrea vezető főtanácsos Jelen előadás a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó szerzői műnek minősül. Az engedély nélküli felhasználás polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeket von maga után. Az előadás állásfoglalásnak nem minősül

2 T E R Ü L E T I K Ö Z P O N T I ÓVODA a közszolgáltatásban Központi hivatalok területi (dekoncentrált) szervei: Kormányhivatalok Szakigazgatási szervek Államigazgatás Szervei: évi XLIII. tv. szerint (1) bek. szerinti központi államig. szervek /pl.: Kormány Minisztérium Autonóm államigazgatási szerv Kormányhivatal Központi hivatal Önálló szabályozó szerv Törzshivatala Itt található a: - Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály - Hatósági Főosztály - Oktatási Főosztály (az óvoda vonatkozásában ez utóbbi járhat el hatósági jogkörben a 229/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. szerinti tárgykörökben, a 26. (1) (3) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel. (lsd. a következő dián) Paszkosz Andrea Önkormányzati igazgatás 1. Települési önkormányzatok (községekben, városokban, járásszékhely városokban, megyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben ) 2. Fővárosi önkormányzat (települési és területi önkormányzat) 3. Nemzetiségi önkormányzatok (települési, országos)

3 Paszkosz Andrea AZ ÓVODA INTÉZMÉNYÉT ÉRINTŐ ELENŐRZÉS, HATÓSÁGI JOGKÖRBEN ELJÁRVA Kormányhivatalok Törzshivatala Törvényességi felügyelet, az önkormányzatok óvodai neveléssel összefüggő kötelező közszolgáltatási feladatainak ellátását befolyásoló döntésekre alapozottan, külön jogszabály alapján. A 229/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. (1) és (2) bekezdésben foglalt tárgykörökben, a 26. (1) (3) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel hatósági jogkörben vizsgálatot folytathat le köznevelési intézményben. Az illetékes korm. hiv. éves munkaterve szerint, amit az oktatásért felelős miniszter, február 20-ig hagy jóvá. Óvodában ilyen tárgykörök lehetnek:: a) az egyenlő bánásmód követelményére, b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, c) az óvodai csoportlétszámra, a gyermek balesetvédelemre, e) az alkalmazási feltételekre, d) a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára, f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, g) a köznevelési feladatok ingyenességére.

4 Paszkosz Andrea ÓVODA a közszolgáltatásban Hatalmi jogosítvánnyal rendelkező szervek 1. Törvényhozást ellátó szervek 2. Igazságszolgáltatást végző szervek 3. Végrehajtást végző szervek Közérdekű szolgáltatásokat végző intézmények (Közigazgatás paraadminisztratív szervei) 1. Közüzemek 2. Közintézetek Szociális közintézetek 3. Köztestület 4. Közalapítvány Kulturális közintézetek Összetétele színesebb a szociálisnál Azonos feltételekkel biztosított hozzáférhetőség!!! Állami és önkormányzati oktatási intézmények

5 Paszkosz Andrea ÓVODA a a közszolgáltatásban Államigazgatás Pl. - Minisztériumok (köznevelés vonatkozásában EMMI) - Központi hivatalok (Köznevelés vonatkozásában az EMMI irányítása alatt álló OH, OFI, Educatio, KLIK,.. (mindezek átszervezés alatt állnak) Végrehajtásban felhatalmazott szervek Közérdekű szolgáltatásokat végző intézmények (Közigazgatás paraadminisztratív szervei) 1. Közüzemek 2. Közintézetek Önkormányzati igazgatás 1. Települési 2. Fővárosi 3. Nemzetiségi Azonos feltételekkel biztosított hozzáférhetőség!!! alap-, középfokú, felsőoktatási intézmények, szakmai szolgáltató, szakszolgálati intézmények. Pl. Nemzeti Pedagógus Kar, különböző Kamara szervek, Pl. Tempus Közalapítvány Kulturális közintézetek 3. Köztestület 4. Közalapítvány ÓVODA!!!

6 Paszkosz Andrea PARAADMINISZTRATÍV SZERVEK SZEREPE

7 Paszkosz Andrea Közigazgatás Közintézetek szoros kapcsolat egymásra utaltság

8 Kizárólag törvény! Paszkosz Andrea

9 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pont) A köznevelési struktúraváltozást követően is a települési önkormányzatok!!! Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásában Paszkosz Andrea

10 Paszkosz Andrea Miként szervezheti meg a települési önkormányzat az óvodai nevelést? Eleget tehet: 1. Saját intézmény fenntartásával 2. Más önkormányzattal kötött megállapodás, társulás alapján 3. Nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartóval kötött köznevelési szerződés alapján 4. Ott ahol nyolc óvodáskorú gyermek lakóhellyel rendelk. + a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy a létszám három évig fennmarad + a szülő kéri = helyben köteles megszervezni. Nkt. 89. (1) bek szeptember 1. hatály

11 Kisgyermekkori nevelés a központi igazgatásban Szociálpolitikai Oktatáspolitikai EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Köznevelésért Felelős Államtitkárság A gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig terjedő szakágazati irányítás (bölcsőde, család napközi) Az óvodai neveléssel összefüggő szakágazati irányítás Paszkosz Andrea

12 Óvoda a köznevelés rendszerében (Nkt. 7. ) Szakiskola Óvoda Általános Iskola Középfokú iskola Gimnázium Pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény Pedagógiai szakszolgálati intézmény Gyógy- Pedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézmény Köznevelési intézmények Paszkosz Andrea Alapfokú művészeti iskola Szakközépiskola Kollégium

13 Paszkosz Andrea Óvodai nevelés a nevelési-oktatási intézmények rendszerében szakiskolában a tizenegyedik évfolyam végén fejeződik be középiskolában a tizenkettedik évfolyam végén fejeződik be A 6- hat és 8 évfolyammal működő gimnázium kivételével 9 évfolyamtól 3. Középfokú nevelés-oktatás 1-4 évfolyam végéig az alsó tagozat 5-8. évfolyam végéig a felső tagozat 2. Alapfokú nevelés-oktatás 1. Óvodai nevelés

14 ÓVODAI NEVELÉS AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS FOLYAMATÁBAN ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET? DOKTORI KÉPZÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMONKÖVETÉSE 3 ÉVES KORTÓL? FELSŐFOKÚ KÉPZÉS KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉS ALAPFOKÚ OKTATÁS ÓVODAI NEVELÉS Paszkosz Andrea

15 Paszkosz Andrea Óvodai nevelésre jogosultság /kötelezettség Hároméves kortól FELMENTÉS 2014/2015. nevelési év = jogosultság 5 éves korig 2015/2016. nevelési évtől kiterjesztő hatállyal kötelezettség A köznevelési törvényben meghatározott tankötelezettség kezdetéig

16 Paszkosz Andrea CSALÁDI NAPKÖZI JOGÁLLÁSA A 3-5 éves gyermek kötelezettségében 2. Az önkormányzatnak nem kötelező közszolgáltatási alapfeladat-ellátása. 1. Nem a köznevelés rendszerének része!!! 4. Funkciója A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái 5. Alapításához, működtetéséhez, az ellátásra nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy jogosult. 3. Nem az ingyenes köznevelés része= szolgáltatás, amiért fizet a szülő!!!!! Húszhetes kortól tizennégy éves korig Az óvoda működésével (az óvodafenntartókkal) szemben jogszabályokban támasztott számtalan előírt garanciális szakmai, személyi, tárgyi, minőségi feltételnek való megfelelés közül mindössze arra kötelezett a fenntartója, hogyha óvodás korú gyermeket felügyel, akkor óvodapedagógusi munkakörben foglalkoztatható szakembert is alkalmaznia kell, akinek figyelembe kell vennie az Alapprogram kereteit a feladatkörében. 5. Hatásköre A bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem köznevelés célú ellátása.

17 Paszkosz Andrea Az óvodai nevelést meghatározó jogszabályok Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi XXXI. Törvény évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi LXXX. törvény a menedékjogról évi II. törvény a szabálysértésekről A mindenkori költségvetési törvény (2013. évi CCXXX. Tv.) Korm. rendeletek: 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 229/2012. (VIII. 28) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról 218/2012. (VIII. 13) Korm. rendelet (járásokról) Miniszteri rendeletek 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 15/2013. (II.26) EMMI rendelet 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve Fenntartói - települési és intézményi szintű előírások (magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés elvén) A teljesség igénye nélkül

18 Óvoda intézményét érintő változások évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról alapján Megjelent: Magyar Közlöny 186. szám december Paszkosz Andrea

19 Paszkosz Andrea VÁLTOZÁS AZ ALAPFELADATOKBAN Nkt pont s) alpontja helyébe lép Alapfeladat : a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely) s) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak, (lehet,) Az Nkt. 15. (1) bekezdése helyébe lép: (1) A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézmény, amely a szakértői bizottság véleménye alapján vehető igénybe. A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működik, ha kizárólag súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket lát el.

20 VÁLTOZÁS AZ ALAPFELADATOKBAN Nkt pont p) alpontja helyébe lép alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely) p) fejlesztő nevelés-oktatás, (lehet,) Szakszolgálati Hatályos keretek között 0 éves 5 éves 6 éves Korai fejlesztő Fejlesztő felkészítés 23 éves Szakszolgálati keretek között 0 éves 5 éves 6 éves Korai fejlesztő Szeptember 1-jei hatállyal változás Fejlesztő nevelés-oktatás gyógypedagógiai intézményekben Nkt. 15.! 23 éves Fejlesztő nevelés Paszkosz Andrea

21 ALAPFELADATKÉNT IS NEVESÜL Nkt pont v) alponttal kiegészül Nkt. 4. szerinti alapfeladat sor kiegészül alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, ) v) utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése A többi gyermekkel együtt nevelhető óvodai nevelésben ellátás feladatfinanszírozás! (lsd. Köv. két dián) Paszkosz Andrea

22 Óvodai időkeret/ fejlesztő-, illetve gyógypedagógiai ellátás feladatfinanszírozás a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekeket ellátó óvodákban A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti 50 óra időkeret. HETI 61 óra finanszírozott Paszkosz Andrea Nkt. 8. (3) bekezdés; 74. (1) bekezdés 3. melléklet A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti 11 óra időkeretét

23 Óvodai időkeret/ fejlesztő-, illetve gyógypedagógiai ellátás feladatfinanszírozás A fenntartó által, adott nevelési év október 1-jéig rögzített köznevelési statisztikai adat Óvodapedagógus (a vezetői órakedvezmény miatt felmerülő többletlétszámmal) A heti 61 óra óvodai időkeretből heti 11 órában speciális szakember Pedagógiai asszisztens Óvodapszichológus Dajka Gondozónő vagy helyette gondozónő és takarító Úszómester Paszkosz Andrea Óvodapedagógusok, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása

24 Paszkosz Andrea VÁLTOZÁS AZ INTÉZMÉNYÁTSZEREZÉS FOGALMÁBAN Nkt pont helyébe lép minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból z olyan eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,

25 PEDAGÓGIAI -SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSBAN VALÓ INGYENES RÉSZVÉTEL A pedagógiai-szakmai szolgáltatások térítésmentes igénybevételének módja meghatározása (önkormányzati, egyházi és magánintézmények) Nkt. 19. (5) bekezdés Az önkormányzati fenntartású nevelési intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a hivataltól veheti igénybe a hivatal költségvetésében erre a célra szolgáló keret erejéig Paszkosz Andrea

26 TÖBBCÁLÚ INTÉZMÉNY A többcélú intézmény lehet) f) óvoda-bölcsőde. Nkt. 20. (1) bekezdés f) pont kiegészítésével Óvoda-bölcsőde szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében óvodai és bölcsődei feladatokat láthat el. (Nkt. 20. (12) bekezdés kiegészítésével) Paszkosz Andrea

27 Paszkosz Andrea Intézmény működésének visszavonása a hatóság súlyos vagy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során megállapított szakmai jogszabálysértés miatt - a nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény esetén a működési engedély visszavonásával egyidejűleg - a nyilvántartásból való törlését elrendeli. Nkt. 20. (8) bek. g. pont A módosítás utal a fenntartói törvényességi eljárás során észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárásra is (Korm.hiv.; OH hatáskörében) Nkt. 20. (9) bek.! Külön pontban jelenik meg: Nkt. 21. (10) bekezdés d) pont módosításával az alábbi rendelkezés: e) a köznevelési intézményben folyó nevelő és oktató munka a közbiztonságot, a közrendet, a közegészségügyet, a közerkölcsöt sérti, vagy mások jogai, szabadságjogai ellen irányul, f) a köznevelési intézmény a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

28 Paszkosz Andrea Óvodai jogviszony megszűnése Meghatározásra került az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek és szüleik külföldre távozása esetén alkalmazandó eljárás. Az Nkt. 53. (1) bekezdésének kiegészítése d) ponttal : (Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha) d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

29 Nkt. 76. (1a) bekezdés Paszkosz Andrea Vezetői megbízás eljárásában a szakmai gyakorlat mint egyik feltétel teljesülésében új lehetőség Az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni. Óvodában - óraadó esete nem, de a részmunkaidő esete felmerül (heti munkaidő 25 %-a kell, hogy teljesüljön). Megbízással egyidejűleg teljesülnie kell a határozatlan időre és teljes munkaidőre szóló kinevezés!

30 Paszkosz Andrea Vezetői megbízás ideje a Kjt-vel összhangban, rendeleti szintről törvényi szintre került Az Nkt a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: Ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.

31 Paszkosz Andrea Fenntartói jog átadása Ha köznevelési intézmény fenntartói jogának átadását, illetve átvételét jogszabály rendeli el, nem indokolt a fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezések alkalmazása. Nkt. 84. (4) bekezdés módosításával A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni : - a fenntartó személyében jogutódlással bekövetkező változás, - a fenntartói jog jogszabály alapján történő átadása esetén, - az önkormányzatok szétválásával összefüggő vagyonmegosztáskor, - az egyéni vállalkozó halálakor, ha van, aki a tevékenység folytatására jogosult.

32 Külföldi állampolgár a köznevelés ellátásban szövegpontosítás Az Nkt. 92. (3) bekezdés módosításával A Magyarországon tartózkodó A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést, és - ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri - az iskolai nevelés-oktatást, a kollégiumi nevelést ellátást, a pedagógiai szakszolgálatokat továbbá a tankötelezettség fennállása, továbbá a - ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri - az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe Paszkosz Andrea

33 Óvodai felvétel, óvodakötelezettség alól felmentés /részletszabályok kidolgozására felhatalmazó rendelkezés Nkt. 94. (1) bekezdés e) (Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy) az óvodai felvétel eljárási rendjét, az óvodai nevelésben való kötelező részvétel, a tankötelezettség, a fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás teljesítésével kapcsolatos feladatokat, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyes kérdéseket és - az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - a tanulókat megillető juttatásokat, kedvezményeket, (rendeletben állapítsa meg.) Paszkosz Andrea

34 Felmentés az óvodakötelezettség teljesítése alól további részletszabályok A 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 20. módosításával A rendeletmódosítás jelenleg közigazgatási egyeztetésen van. Jogszabálytervezetek az alábbi weblapon és lépésekkel érhetőek el: DOKUMENTUMOK Szűrés a dokumentum típusa szerint, a Tevékenységre vonatkozó adatok cím alatt a Jogszabálytervezetek Paszkosz Andrea

35 Óvoda-, illetve iskolapszichológusok továbbá óvodapedagógusok foglalkoztatási szabályaiban változás Az Nkt a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki: Ha a munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, óvodapszichológusként, iskolapszichológusként ötéves határozott időre alkalmazható az is, aki pszichológus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik a szükséges pedagógus vagy szakpszichológus szakképzettséggel vagy szakiránnyal, feltéve, hogy öt éven belül vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség, szakvizsga megszerzését. Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. Paszkosz Andrea

36 Kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvoda vezetőjét érintő változás A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában: - az intézményvezető-helyettes, - a tagintézmény-vezető, - az intézményegység-vezető, - a tagintézményvezető-helyettes, - az intézményegységvezető-helyettes heti óvodai foglalkozásainak száma csökkenése. (Nkt. 5. melléklet 6. sor módosításával) Paszkosz Andrea

37 Az egyes ellátást érintő változás Óvodáztatási támogatás: Ide vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik szeptember 1-től. Az utolsó folyósításra 2015 júniusában kerül sor. Részletszabályok az évi XXXI. törvényben Paszkosz Andrea

38 Paszkosz Andrea Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegésével összefüggő rendelkezés Családi pótlék folyósításának szüneteltetése eljárás: szeptember elsejétől lép hatályba, de csak január elsejétől alkalmazható 20 nap igazolatlan hiányzás esetén szeptember elsejétől, amennyiben a gyermek 5 nevelési napot igazolatlanul mulaszt, abban az esetben a gyámhatóság - az óvodavezetőjének tájékoztatása alapján - felhívja a családi pótlék jogosultját a január elsejétől alkalmazandó jogkövetkezményre január elsejétől 20 nevelési nap igazolatlan hiányzás esetén jogkövetkezmény a családi pótlék folyósításának szüneteltetése évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 15.

39 Paszkosz Andrea A gyermek távolmaradásával (mulasztással) összefüggő szabályok Továbbra is a házirendben szabályozandó. Felhatalmazó rendelkezés: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. (1) bekezdés a) pont felhatalmazásával) A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos előírások: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 52. Mit célszerű szabályozni a házirendben a mulasztás kérdéskörében: Kinek? Hány napon belül? Milyen formában? kell jelenteni a hiányzást.

40 Óvodai feladatellátás finanszírozás Paszkosz Andrea

41 Paszkosz Andrea AZ ÓVODAI NEVELÉS ALAPFELADATAI ÓVODAPEDAGÓGIAI A TÖBBI GYERMEKKEL EGYÜTT NEVELHETŐ SNI GYERMEK ELLÁTÁSA Nkt. 3. melléklet szerint fejlesztőpedagógus illetve a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus Óvodapedagógus Nkt. 98. (3) 99. (6) b) bekezdés 3. melléklet NEVELŐMUNKÁT (PEDAGÓGIAI MUNKÁT) SEGÍTŐ FELADATOK Dajka Pedagógiai asszisztens 500 főt elérő óvodai gyermeklétszámtól óvodapszichológusi Hatály : szeptember 1. Nkt. 61. (3) bekezedés

42 Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény Kltsgv. tv. 2. melléklet A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Kltsgv. tv. III. mellékélet A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, pedagógus munkakörben foglalkoztatott fejl.peag., gyógypeagógus és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (vezetői óraszámból eredő többletpedagógus létszám is) II.2. Óvodaműködtetési támogatás A nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, továbbá a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúra beszerzéséhez tartozó kiadások II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III. 3. b) Gyermekétkeztetéssel összefüggő támogatás. Az 1. és 2. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira használhatók fel. (beruházás felújítás (karbantartás) Paszkosz Andrea Számviteliről szóló évi C. törvény)

43 A konferencia résztvevői által előre írásban feltett kérdések Paszkosz Andrea

44 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdések azok pontos idézésével 1. Mikor lesz a tanfelügyeleti minősítés az óvónőknek? (idén tavasz, ősz?) Paszkosz Andrea

45 A konferencia résztvevői által előre írásban feltett kérdések azok pontos idézésével 2. A minősítéssel kapcsolatban nem lehetséges, hogy lesz változás a szakvizsgával rendelkezők esetében? Az rendben van, hogy fel kell tölteni a portfóliót, de a minősítő eljáráson ugyanúgy részt kell venni, mint akinek nincs semmilyen plusz végzettsége? Az pedig sokunk szerint szintén felháborító, hogy a jelentkezés után kell várni még egy évet, hogy előbbre lépjen valaki a Ped.II-be, persze, csak ha megfelelt a vizsgán. Ez a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, hosszú évtizedekkel a háta mögött dolgozó pedagógussal szemben diszkriminatív, még akkor is, ha nincs szakvizsgája. A most fiatal, év szakmai gyakorlattal rendelkező kollégáknak van előmeneteli lehetőségük (van idejük), az ő szemszögükből tényleg jó a rendszer, de mi van a mi koroszályunkkal? (52 éves vagyok.) Én ennyi idősen nekiálltam szakvizsgás képzésre járni (önerőből, nem kevés tandíjjal), mert amikor kitalálták, vagy legalábbis közkinccsé tették ezt a rendszert, akkor azt gondoltam, hogy megéri tanulni, mert még egy kicsit feljebb juthatok a nyugdíj eléréséig. Egyébként félreértés ne essék, így is megéri tanulni, egy percig nem bántam meg, mert a munkámhoz szükségem volt megújulásra, de az anyagi áldozatot a megtérülés reményében vállaltam be. Júniusban (nagyon remélem) megszerzem a szakvizsgás képesítésemet, ha áprilisban jelentkezem a minősítésre, mire fel kell tölteni a portfóliót, addigra meglesz, de várnom kell egy kerek évet, ami alatt "levizsgáztatnak", és csak a következő évben várhatom az előbbre lépést. Két éven keresztül vizsgázom, nem hiszem, hogy annak az oklevélnek nem lehet hinni, amit az ember munka mellett, nem kevés áldozattal megszerez, és a munkáját ezáltal színvonalasabban tudja végezni. Legalább annyit változtathatnának, hogy megelőlegeznék az előre lépést, mint az első körben jelentkezettek esetében Paszkosz Andrea

46 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdések azok pontos idézésével A nevelőmunkát közvetlenül segítők bérének emelésével kapcsolatosan feltett kérdések 3. A pedagógiai munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számíthatnak béremelése? Mert szégyenletesen alacsony a bérük, a garantált bérminimumból is nagyon nehéz megélni! Nagyon nagy lett a bérfeszültség! 4. Megalázóan alacsony a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bére. Az EMMI hogyan képviseli a miniszteren keresztül a kormányban az igencsak sürgető béremelést? 5. A pedagógiai munkát segítő általános vagy középiskolát végzett, esetleg dajkaképzőt, vagy pedagógusasszisztens-képzőt végzett kollégák, illetve az óvodatitkárok bérének rendezését mikorra tervezik? Minimálbéren dolgoznak nagy felelősséggel és elvárással. 6. Óvodapedagógusként meg vagyunk elégedve az "Életpálya" által bevezetett bérekkel, hiszen most érezzük azt, hogy munkánkat elismerik és talán értékelik is. Bízunk a további emelésekben. A portfólió írása az idősebb kollégákat kicsit furcsán érintette, éves óvónői pályafutás után még bizonyítani kell, de megtettük és sikeresen túl vagyunk rajta. Ami fájdalmas számunkra, hogy az óvodai technikai dolgozók bérét nem rendezték, nem vették figyelembe, hogy a dajkák nemcsak takarítónők, hanem a pedagógiai munkánkat segítő társaink. Ez bérfeszültséget jelent minden egyes óvodában! 7. Mikor várható a dajkák bérének rendezése? Nagyon fontos! Paszkosz Andrea

47 Paszkosz Andrea A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével Finanszírozással összefüggő kérdések 8. Az óvodai ágazatot érintő szakmai és finanszírozási változtatások várhatók-e a közeljövőben, és ha igen, melyek azok? 9. A szülők fizetnek csoportpénzt, abból futja eszközre, zsebkendőre, WC-papírra. Ez törvénytelen, ráadásul, aki nem fizet, azt más tartja el? Hogyan lehet rávenni az önkormányzatokat, hogy gyakorolják törvényes feladataikat? Mi, óvónők vesszük meg a foglalkozások nyersanyagát. Igaz, most már keresünk is, de hallgassunk? Miért nem vagyunk teljes értékű pedagógusok minden területen? 10. Az önkormányzatok finanszírozási gondokkal küzdenek, felújításokra nem futja, sőt szakmai eszközökre is alig.

48 Paszkosz Andrea A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével Finanszírozással összefüggő kérdések 11. Miért vették el a konyhás dajkát az óvodákból? Így két munkakört látunk el egy alacsony fizetésért! Ráadásul sokkal kevesebb idő jut a gyerekekre, mert konyhai feladatokat kell ellátnunk, ezer forintért! 12. Miért nincs 16 sáv a bértáblában azoknak, akiknek több diplomájuk és több kitüntetésük van? 13. Miért szűnt meg a munkaközösség-vezetői pótlék? (lsd. Nkt. 8. melléklet) 14. A jogszabályi változások miatt az óvodák konyhásainak visszaállítása lehetséges-e?

49 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 15. Az óvodatitkárok besorolása ugyanolyan, mint a dajkai munkakörben dolgozóké, azonban a felelősségük (pl. pénzügyi) jóval nagyobb. Tervezik-e ennek megváltoztatását? (326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet 2.meléklet) Paszkosz Andrea

50 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 16. A pedagógiai asszisztensek végzettségét és szabadságát kívánják-e módosítani? Paszkosz Andrea

51 Paszkosz Andrea A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseitől eltérő rendelkezések PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS alapszabadsága (Kjt.) 20 munkanap Középfokú végzettségű pedagógus esetében 21 munkanap Felsőfokú végzettségű pedagógus esetében pótszabadsága 25 nap (Kjt. 57. (3) bek. Kivételes szabályt a 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 30. (1) bekezés c) pont rögzít

52 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 17. A kötelező óvodáztatás bevezetése során a gyermekek igazoltigazolatlan hiányzásának mennyisége (és következménye) ügyében milyen rendelkezések születtek? Nagyon sok a mendemonda! Paszkosz Andrea

53 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 18. A mi intézményünk többcélú: nemzetiségi óvoda és bölcsőde, közös épületben. Az óvoda és bölcsőde irányítási, finanszírozási és adminisztrációs feladatai a két ágazatból adódóan fölöslegesen túl vannak bonyolítva. Van lehetőség ezen a jövőben változtatni? 19. Az egészségügyi ágazathoz tartozó, de köznevelési intézményben dolgozó kisgyermek-nevelők (nálunk PSZ-tagok) bérének rendezése várható-e? Paszkosz Andrea

54 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével A munkaruha/védőruha jutatás tárgyában feltett kérdések 20. Az önkormányzati óvodákban nincs köpeny, védőruha, magunkról kell gondoskodnunk. Mit lehet ez ellen tenni? 21. Kaphatunk-e munkaruha vásárlására támogatást? 22. A Kjt. a munkaruhát csak adhatóként jelöli meg, pedig egy óvodában egy nap sok minden történhet, és egy kis anyagi pótlás jól jönne (pl. a benti cipő, papucs, melegítő stb.) beszerzéséhez Paszkosz Andrea

55 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 23. Nyári ügyelet Miért köteles az ügyeletes óvoda fogadni azokat a gyerekeket, akiknek a szülője otthon van (gyes stb.) és nem hátrányos helyzetű? (A gyámügyi törvényre hivatkoznak.) A dolgozóknak ki kell adni a szabadságot, felújítások, nagytakarítások is akkor lehetségesek. A gyermeknek is szüksége van az családdal eltöltött időre Paszkosz Andrea

56 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 24. Pedagógusok terhelése Egyre több az adminisztrációs teher. Az elvárások és a körülmények nincsenek összhangban. Magas csoportlétszámok, egyre több problémás gyermek, a dajka egyben takarít, alig van a csoportban, a pedagógiai asszisztens több csoporthoz van rendelve, vagy épp egyhez, ahol több a problémás gyermek, tehát nem segíti mindenki munkáját. Minden belefér a 40 órába, értekezlet, helyettesítés, fogadóóra, kirándulás, felkészülés, munkaközösség stb.? Az állandó jogszabályváltozásokból adódó helyi dokumentumok átírása, az életpálya modell és a tanfelügyelet bevezetésével járó többletmunka is? Paszkosz Andrea

57 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 25. Nevelési tanácsadó- óvoda, de akár a szakértői bizottságot is írhatnám: A vizsgálatra küldött gyerekek várakozási ideje nagyon hosszú, sokáig ellátatlan marad a gyermek, esetenként egy évig is. Szakemberhiányra hivatkoznak. Túl hosszú ez az idő egy óvodás életében, amikor fejlesztésre lenne szüksége. Ugyanez a helyzet a logopédiával, ahol szintén túlterheltek a szakemberek és nem jut elegendő idő egy-egy gyermekre Paszkosz Andrea

58 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 26. Elfogadják-e továbbra is a helyi programokat, naplókat, ha azok az alapprogramnak megfelelnek? A fejlődési naplók tartalma nem eléggé egyértelmű. Kérheti-e a vezető olyan program használatát, amire nincs meg a megfelelő infrastruktúra? Nem minden pedagógus kapott a használatához megfelelő képzést, esetleg a helyi programban eddig mást használtak Paszkosz Andrea

59 Paszkosz Andrea KÖTELEZŐ ÓVODAI NYOMTATVÁNYOK (KORÁBBAN KÖTELEZŐ TANÜGYI DOKUMENTUMOK A 229/2012. (VIII. 28) KORM. RENDELETBEN EKKÉNT SZEREPEL A HIVATKOZÁS) FORMAI MEGFELELŐSÉG? Amire figyelemmel kell lenni! Előállítás lehetőségei és a hitelesítés módja óvodára vonatkozó: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 87. Az óvodában saját szerkesztésű nyomtatványok (tanügy igazgatási dokumentumok) gyakorlatához a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 87. (1) bekezdés d) pont felhatalmazása biztosít jogosultságot. (Csoportnapló tartalma: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91. ) A kötelezően alkalmazandó nyomtatványokról taxatív felsorolás a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 88. alatt található.

60 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 27. Gyakornoki idő alatt a munkaviszony lehet-e határozatlan vagy csak határozott, s egy helyen kell-e letölteni? Paszkosz Andrea

61 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 28. Hallottunk róla, hogy készül egy új országos alapprogram. Az óvodai nevelés területén kik tartják szükségesnek a változtatást és miért? Miben változtatnának, milyen gyakorlati tapasztalatokra alapozzák a változtatások szükségességét, mikor vezetnék be? Paszkosz Andrea

62 A konferencia résztvevői által előre feltett írásbeli kérdés azok pontos idézésével 29. A kötött munkaidő terhére elrendelt túlóra díjazás nélkül teljesül. Mivel 32 óra a kötött munkaidő, bőven van feladat a 8 óra terhére. Nem tervezik a teljes túlóra (helyettesítés) díjazásának visszaállítását? Paszkosz Andrea

63 Finanszírozott létszám 30. A pedagógiai asszisztens számát-gyermek létszámhoz megadvaés pontos feladatkörét szeretnénk részletesen megtudni. 31. Egyházi óvodák - EMMI szemmel? Paszkosz Andrea

64 Kötött munkaidő 32. Nem egyformán értelmezik óvodavezetőink a csoportban kötelezően eltöltendő 32 órán felül elrendelhető, heti 4, és további 4 óra (összesen 40 óra) munkaidő letöltésének módját. Tisztázható-e ez a helyzet? 33. Kötött óraszám,36 óra Paszkosz Andrea

65 Paszkosz Andrea Az óvodai időkeretben ki és hány órában felhatalmazott ellátni a gyermekekkel közvetlen foglalkozásokat, tevékenységeket? Óvodapedagógus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógus! PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS NEM!!! Heti 40 órás munkahét Fennmaradó 8 óra? Heti 32 óra kötött munkaidő 4 óra 4 óra Nkt. 62. (8) bekezdés / ELRENDELHETŐ nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, tovább eseti helyettesítés elvégzésére a munkáltató hatáskörében. Az óvodapedagógus szabadon rendelkezik ezen idő felhasználásával.

66 Paszkosz Andrea Portfólió feltöltése Az önértékelés (4. számú melléklet) tájékoztatja az ellenőrzést végzőt arról, hogy a pedagógus hogyan ítéli meg saját munkáját, mi a véleménye önmagáról, milyennek látja szakmai munkáját, saját fejlődését. Az ellenőrző személy képet kap a pedagógus szándékairól is. A pedagógus önértékelése összevetve a tapasztaltakkal arról is tanúskodik, mennyire reálisan látja a pedagógus saját munkáját. A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján./tanfelügyeleti kézikönyv/ A pedagógus portfóliót április 30-ig a netto 14 éves munkaviszonnyal és szakvizsgával rendelkező pedagógusoknak volt javasolt feltölteni. A többieknek mikor lesz hasonlóan javasolt a minősítésük érdekében?

67 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT/ÓVODAPEDAGÓGUSOKAT NEM ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

68 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT NEM ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 1. AZ ALAPFELADATOKBAN működtető Nkt pont lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló Nkt pont kiegészítéssel a ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELÉBEN Nkt. 6. (4) bekezdés módosításával 3. Nevelési-oktatási intézményben megszervezhető feladatok (pedagógiai szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatás, étkeztetési feladatok anélkül, hogy többcélú intézmény formát öltenének) Nkt. 7. (2) bekezdés módosításával 4. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónak minősülés részletes feltételei kidolgozása, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógus támogató rendszer működtetése, ennek felállítása részletszabályok rendeletben kidolgozásához felhatalmazó rendelkezés (Nkt. 19. (2) bekezdés h) ponttal, valamint a 94. (4) bekezdés x) ponttal kiegészülve) 5. Nkt. 19. módosításásval A pedagógiai -szakmai szolgáltatás keretébe tartozó intézkedések az iskola számára a lemorzsolódás megakadályozása és az eredményesség javítása célból. Állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében pedagógiai-szakmai szolgáltatások Oktatási Hivatalhoz történő telepítése.

69 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT NEM ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Egyértelműsítésre került a köznevelési törvény alapján az EGYMI által ellátható és kötelezően ellátandó feladatok köre (Nkt. 20. (9)-(10) bekezdés módosításával) 7. Válozás a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás teljesülését befolyásoló feltételekben, a hitoktatók, hittantanárok megbízás (Nkt. 32. (1) bekezdés h) pont) 8. Tankötelezettség magántanulói jogviszonyban teljesülése szabályban (Nkt. 45. (6) bekezdés módosításával) 9. Diákigazolvánnyal kapcsolatos szabályok deregulációja (Nkt. 46. (13) bekezdés módosításával) 10. A magasabb évfolyamba lépés eljárásában szülői kérelemre ismétlés igazgató felhatalmazó rendelkezése (Nkt. 57. (1) bekezdés) 11. A pedagógusigazolvánnyal kapcsolatos szabályok deregulációja (Nkt. 57. (1) bekezdés)

70 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT NEM ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK A Pedagógus Kar működésének feltételeivel, szervezetével, etikai kódexének meghatározásával, annak kötelező érvényre vonatkozó előírásaival, felhatalmazó rendelkezéssel kapcsolatos szabályok (Nkt. 63/A. (4) bekezdés módosításával, valamint Nkt. 63/A. (8) bekezdés, 83. (2a) bekezdés, 94. (1) bekezdés kiegészítésével) 13. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése és a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálása felelősségében / iskolában! (Nkt. 69. (2) bekezdés f) pont) 14. A működtetéssel kapcsolatos tartalomban, döntés határidejében, a működtetési kötelezettség alóli mentesülésben (Nkt. 74. (6) bekezdés, 76. (1) bekezdése, 76. (3); 76/B ) 15. A nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által alapított, fenntartott köznevelési intézmény működési engedélye kiadásának részletszabályai és az azzal kapcsolatos mellékletek deregulációja felhatalmazó rendelkezéssel (Nkt. 94. (1) bekezdés g) pont módosításával) 16. Az országos szaktanácsadói tevékenységgel, pedagógiai szakmai szolgáltatással összefüggő felhatalmazó rendelkezések (Nkt. 94. (1) bekezdés n) pont módosításával)

71 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT NEM ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 17. Felhatalmazó rendelkezés / a köznevelési szerződés tartalmának, érvényességi idejének és a megkötésére vonatkozó eljárásrendnek a tárgyában rendeletalkotásra(nkt. 94. (4) bekezdés y) pont kiegészítésével) 18. Felhatalmazó rendelkezés/ a vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett, továbbá nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás szervezésének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 28. (2) bekezdésében meghatározott feltételek érvényesülését szolgáló sajátos feltételeik, különös tekintettel a jogellenes elkülönítés tilalma tárgyában rendeletalkotásra (Nkt. 94. (4) bekezdése a következő z) pont kiegészítésével) 19. Átmeneti rendelkezések amelyek az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatások átadására vonatkoznak a KLIK-től az Oktatási Hivatal részére április 1-jétől -. (Nkt. 54. alcím alatt új szakasszal - 99/C. - kiegészülve) 20. A pedagógusok minősítési eljárása, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a szaktanácsadói névjegyzék vezetése hatáskörökben változás Egyes, törvényi szintet feltétlenül nem igénylő, illetve véglegesen elhagyható rendelkezések deregulációja. 22. A magasabb vezető kötelező tanórákkal lekötött idejével kapcsolatos szabályokban (iskola igazgatókra kiterjesztő)

72 A figyelmüket megköszönöm! Paszkosz Andrea Emberi Erőforrások Minisztériuma

Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA

Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Előadás időpontja: 2015. március 08. Előadás helyszíne: Győr Árpád út 32 Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@gmail.com Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet 2014. évi CV. törvény

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai A köznevelési törvény aktuális változásai A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. évet érintő módosításai Kozák András köznevelési szakértő Miről lesz szó az előadáson? A köznevelési

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl... 146 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról... 212 275/2011.

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 1. oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő

Részletesebben

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében Kozák András köznevelési szakértő Új nevelési év új ágazati statútum új szabályok Ágazati kerettörvény (statútum): A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám

39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám 39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre. Kedves Kollégák! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre Bevezető A köznevelés feladatainak eredményes ellátása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám:190-1/2013. 1101. Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29.

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. A létesítés feltételei, Nyugdíjas foglalkoztatása Határozott vagy határozatlan Az intézményvezetői megbízás, pályáztatás A próbaidő I. A munkaviszony létesítése

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Értelmezések a megállapodáshoz

Értelmezések a megállapodáshoz Értelmezések a megállapodáshoz TOVÁBBÁ KERETBE TETTÜK A TÁJÉKOZTATÁST A MEGÁLLAPODÁS PONTJAINAK MÁR TÖRVÉNYBE KERÜLT SZÖVEGÉRŐL ÉS HATÁLYBALÉPÉSÜK NAPJÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A KÖZNEVELÉS RENDSZERE ÁLLAMI FENNTARTÁSÁVAL

Részletesebben

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. RPI olvasókör. 2014. Január 28. Miskolc

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. RPI olvasókör. 2014. Január 28. Miskolc Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. RPI olvasókör 2014. Január 28. Miskolc Mai ige Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást

Részletesebben

TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKBÓL EREDŐ FELADATOK AZ ÓVODÁBAN

TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKBÓL EREDŐ FELADATOK AZ ÓVODÁBAN TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKBÓL EREDŐ FELADATOK AZ ÓVODÁBAN ASSISI SZENT FERENC ELŐBB CSINÁLD AZT, AMI SZÜKSÉGES, UTÁNA AZT, AMI LEHETSÉGES, ÉS MÁRIS AZT FOGOD CSINÁLNI, AMI LEHETETLEN. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A NEMZETI

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13.

BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13. BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. Bicske Városi Óvoda TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A szervezeti és működési szabályzat tartalmi elemei Az intézmény adatai,

Részletesebben