Református hit- és erkölcstan helyi tanterv a Ciszterci Szent István Gimnázium évfolyama számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Református hit- és erkölcstan helyi tanterv a Ciszterci Szent István Gimnázium 5 12. évfolyama számára"

Átírás

1 Református hit- és erkölcstan helyi tanterv a Ciszterci Szent István Gimnázium évfolyama számára A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. (2Timóteus 3,16) 1

2 Jellege: Nyolcévfolyamos / Négyévfolyamos gimnázium Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy órakerete: (36 oktatási hét) NYOLCÉVFOLYAMOS KÉPZÉS Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi órakeret (9-12. évfolyamokon alapmodulok) Helyi tervezésű órakeret (9-12. évfolyamokon kiegészítő modulokkal) NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi órakeret (alapmodulok) Helyi tervezésű órakeret (kiegészítő modulokkal)

3 1. A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések A Ciszterci Szent István Gimnáziumban (8000 Székesfehérvár, Jókai utca 20.) kötelező jelleggel folyik hit- és erkölcstanoktatás, a római katolikus mellett minden évfolyamon órarend szerint református szintén. Ez utóbbin vesznek részt a többi protestáns felekezetekhez (evangélikus, baptista) tartozó tanulók is, így a református hittanoktatás felekezetileg vegyes csoportokban történik. Jelen helyi tanterv a református hit- és erkölcstan tantárgy helyi tantervét tartalmazza. A hit- és erkölcstanórák része a gyülekezeti életbe való bekapcsolódás segítése, illetve a református gyülekezetek alapfogalmainak és világának megismertetése. Ennek érdekében * néhány tanévben az egyes tanegységek során bevonjuk a helyi református gyülekezet szolgálattevőit, a rétegalkalmak rendszeres látogatóit (pl. a különböző munkaközösségek szolgálói, lelkipásztor, presbiter, ifjúsági csoport vezetője, tagja); * az egyes tanéveknek része a tanulóknak a helyi gyülekezetben, vagy más környékbeli gyülekezetben történő látogatása, istentiszteleti részvétele. Ezek az ajánlott, tanórán kívüli tevékenységekhez tartoznak. * lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, illetve bíztatjuk őket a korosztályuknak megfelelő gyülekezeti alkalmakba való bekapcsolódásra (pl. vasárnapi gyermekistentisztelet, konfirmandus csoport, ifjúsági óra, ifjúsági hétvége, csendesnap, egyházmegyei ifjúsági teadélután, kirándulás); * minden egyházi nagy ünnep előtt hívogatjuk diákjainkat és családtagjaikat a kapcsolódó aktuális programokra, lehetőség szerint be is vonjuk őket ezekbe (pl. evangélizációs sorozatok, többgenerációs gyülekezeti tábor, hangverseny, filmvetítés, kézműves délután, sportnap). Lehetőség szerint részt veszünk a hit- és erkölcstanhoz kapcsolódó tanulmányi versenyeken. A gimnázium munkatervében meghatározott lelki alkalmakon a református tanulók is részt vesznek. Az erről való hiányzást az iskola a házirendjében foglaltak szerint kezeli. A MRE hit- és erkölcstan kerettanterve a középiskolai korosztály számára moduláris tervezéssel dolgozik. Ez a református egyházközség gyakorlatában azt jelenti, hogy az alapmodulok helye (melyik évfolyamon melyiket tanulják) a helyi pedagógiai programban rögzített a képzés során. A helyi tantervben szerepelnek a kiegészítő modulok választásának fő szempontjai is. Az egyházközség a kiegészítő modulokat az alábbi eljárásrend szerint választja ki: Az illetékes egyházközség katechetikai munkaközössége minden év január 31-ig összeállítja a következő tanévre az egyes évfolyamokra tervezett kiegészítő modulok megnevezését és óraszámát. Az áttekintő táblázatokhoz csatolhatók az egyes tematikai egységek témakörei. Az elkészült táblázatokat az egyházközség lelkipásztora minden év február 28-ig véleményezi. A 12. évfolyamon az érettségi időpontja miatt rövidebb a tanév, így ott 72 óra helyett 64 tanórára tervezünk. A nyolcévfolyamos képzés kilencedik évfolyamán kihagyjuk a Kohéziós modult, mivel * az ötödik évfolyam anyagába beépítettünk egy mini kohéziós modult, * a tanulók előző négy tanév során szerzett hit- és erkölcstan ismeretei nélkülözhetővé teszik. 3

4 Az így felszabadult órákat egy plusz kiegészítő modulra fordítjuk. A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 244/ határozata szerint elfogadott kerettanterv. Megjegyzés: A helyi tanterv a évi CXC tv. 32. (1) bekezdésének d) pontja és az MRE évi 2. tv. 2. (3) - (5) bekezdése alapján készült. 4

5 2. A helyi tantárgyi tanterv áttekintő oldala 1. táblázat Nyolcévfolyamos képzés 5. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Tematikai egység összes időkerete A református hit- és erkölcstan Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Őstörténetek Ószövetségi próféták Történetek Jézus Krisztusról Ünnepeljünk együtt! Évfolyam összesen évfolyam: Tematikai egység rövid címe Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Tematikai egység összes időkerete A Tízparancsolat Történetek Jézus Krisztusról Az egyház története Ünnepeljünk együtt! Évfolyam összesen évfolyam: Tematikai egység rövid címe Ismerkedés a Bibliával és a reformátusággal Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Tematikai egység összes időkerete Isten hívása az Ószövetségben Történetek Jézus Krisztusról

6 Élet az apostoli korban Ünnepeljünk együtt! Évfolyam összesen évfolyam: Tematikai egység rövid címe Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Tematikai egység összes időkerete Isten formáló kezében Történetek Jézus Krisztusról Ünnepeljünk együtt! Évfolyam összesen Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 6

7 Alapmodulok helye évfolyamon Alapmodulok rendezési elve: az 1998 óta használt középiskolai tematika alapján (Az óraszámok egész évre tervezett órákat jelentenek.) 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Bibliaismeret Ószövetség 18 2 Bibliaismeret Újszövetség Egyház- és vallásismeret Egyetemes egyháztörténet Magyar egyháztörténet Hittani alapkérdések (Dogmatika) Etikai alapkérdések Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 20 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 42 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 43 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 43 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 52 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 30 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 29 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 21 7

8 Négyévfolyamos képzés Alapmodulok helye évfolyamon Alapmodulok rendezési elve: az 1998 óta használt középiskolai tematika alapján (Az óraszámok egész évre tervezett órákat jelentenek.) 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Kohéziós 15 2 Bibliaismeret Újszövetség 20 2 Egyetemes egyháztörténet 16 5 Hittani alapkérdések (Dogmatika) 15 6 Bibliaismeret Ószövetség 18 2 Egyház- és vallásismeret 17 3 Magyar egyháztörténet 13 9 Etikai alapkérdések 15 7 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 37 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 42 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 43 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 43 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 35 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 30 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 29 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 21 8

9 2. táblázat A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása Nyolcévfolyamos képzés 5. évfolyam: Szabad órakeret: 9 Tematikai egység Téma Óraszám A református hit- és erkölcstan Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ki vagyok én, kik vagyunk mi? Kicsoda Isten? A Biblia Isten szava Identitás: mit jelent Istenhez, Isten népéhez tartozni? A Jézus gyerekszemmel című film megtekintése Történetek Jézus Krisztusról Összefoglalás és számonkérés 1 Isten utat mutat a mindennapokban A helyi református gyülekezet Kék Kereszt csoportjának bemutatása 4 2 Nem önálló óra Ünnepeljünk együtt! Ünnepi készülődés karácsonyra 1 Ünnepeljünk együtt! Jézus mennybemenetele 1 Összesen: 9 6. évfolyam: Szabad órakeret: 8 Tematikai egység Téma Óraszám Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Összefoglalás és számonkérés 2 A Magyar Bibliatársulat megalakulásának és munkájának bemutatása Nem önálló óra Tízparancsolat Szabályaink 1 Az egyház története A Luther című film megtekintése 2 Az egyház története Dévai Bíró Mátyás, Szegedi Kis István Nem önálló óra Ünnepeljünk együtt! Karácsonytól vízkeresztig, a karácsonyi ünnepkör Ünnepeljünk együtt! Pünkösdi készülődés 1 2 Összesen: 8 9

10 7. évfolyam: Szabad órakeret: 7 Tematikai egység Téma Óraszám Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Isten hívása az Ószövetségben Isten hívása az Ószövetségben A Végtelen hit című film megtekintése 2 Gályarabok, hitvalló őseink kutatómunka 1 Ajánlott: A Szentírás Szövetség munkájának bemutatása Bódás János Identitás: mit jelent Istenhez tartozni? (Bizonyságtétel) Nem önálló óra Nem önálló óra Összefoglalás és számonkérés 1 Élet az apostoli korban Az apostolok korának fő jellegzetességei 1 Ünnepeljünk együtt! Jézus mennybemenetele 1 1 Összesen: 7 8. évfolyam: Szabad órakeret: 9 Tematikai egység Téma Óraszám Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Az anyagyülekezet ifjúsági élete 1 Az Isten kegyelméből című megtekintése 2 A Liebenzelli Misszió bemutatása Nem önálló óra Összefoglalás és számonkérés 1 Isten formáló kezében Keresztyén honlapok Nem önálló óra Isten formáló kezében A tanulók egyéni lelki fejlődésének felmérése, továbbsegítése a hit útján Történetek Jézus Krisztusról Egyházi hivatások Nem önálló óra Ünnepeljünk együtt! Ünnepi készülődés karácsonyra 1 Ünnepeljünk együtt! Az egyházi év ünnepei 2 Ünnepeljünk együtt! Összefoglalás és számonkérés 1 1 Összesen: 9 10

11 3. Tantárgyi bevezető A hit- és erkölcstan tantárgy célrendszere és feladatai A hit- és erkölcstan tantárgy alapvető feladata a hitéleti nevelés. A református hit- és erkölcstan komplex személyiségfejlesztésre törekszik, ahol a kognitív ismeretátadás mellett fontos szerepet kap az affektív és a pragmatikus nevelés is. A hitéleti nevelés szerves része a keresztyéni lét alapjaiba való bevezetés, mely fő területei a következők: a Biblia gyermekek számára érthető és értelmezhető történetei; a Biblia világába való bevezetés (keletkezése, felosztása, háttere, formái, stb.); a magyar református identitás fő jellegzetességei; a magyar református gyülekezetek világának és a református hitnek az alapelemei; a keresztyén egyháztörténet adott évfolyam történelméhez kapcsolódó fő eseményei, kiemelkedő személyei; a tanítványi lét és a kegyességi élet elemei (imádság, Szentírás használata, istentisztelet); élethelyzetekben, etikai kérdésekben való tájékozódás és keresztyén megoldások keresése; egyházi és nemzeti ünnepeink tartalma, üzenete és megélése. Fő célja: Isten szeretetének, Jézus Krisztus tanítványi hívogatásának közvetítése a gyermekek számára (tanítvánnyá tétel), és a tanítványi lét megélésének a segítése (Jézus Krisztus missziói parancsa, Mt 28,18-20 alapján). Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a hit a Szentháromság Isten ajándéka az ember számára. A hit- és erkölcstan órán hitet nem adhat sem az iskola, sem a hittanoktató, viszont támogathatja és segítheti annak kialakulását és fejlődését. Iskolánk célja, hogy a hit- és erkölcstanórák formálják a személyiséget, hitet ébresszenek és a hit megélésének pozitív és vonzó élményét adják a tanulók számára. A fő cél kibontása többrétű, a tanulói személyiség egészét figyelembe vevő célrendszer alapján történik, melynek a kognitív szint mellett része az affektív és a pragmatikus nevelés is. KOGNITÍV CÉLOK ÉRZELMI NEVELÉS CSELEKEDTETÉS Alapvető ismeretek átadása a Szentháromság Istenről, Isten és az ember szeretetkapcsolatáról Jézus váltságmunkájának megismertetése Krisztus A tanítványi lét és a kegyességi élet elemei (imádság, bibliaolvasás, istentisztelet) A bizalom és a szeretet tapasztalati élménye Az adás és az elfogadás érzelmi hátterének megtapasztalása Az elköteleződés és a felelősségvállalás élményvilága Az Istennel való kapcsolat gyakorlati elemei (imádság, bibliaolvasás, hétköznapi élet) Az adás és az elfogadás keresztyén gyakorlata és következményei Életkorhoz és élethelyzetekhez kapcsolódó döntések meghozatalának lehetőségei és korosztályhoz alkalmazkodó diakóniai tevékenység 11

12 KOGNITÍV CÉLOK ÉRZELMI NEVELÉS CSELEKEDTETÉS A Szentírás kortörténeti háttere A Szentíráshoz való pozitív érzelmi kötődés kialakítása A Szentírás mindennapi használatának módjai Az egyház története, jelene és szokásrendszerei A régi korok tiszteletének élményvilága; a személyes meggyőződés felvállalásának és bátorságának a megtapasztalása Hagyománytisztelet Hitvallási felismerése helyzetek Református alapfogalmak, alapelvek és a református egyházközségek alapvető sajátosságai Az élhető és egészséges család modelljei A közösségi lét érzelmi háttere A családhoz tartozás érzelmi háttere és tudatosítása Az Isten népéhez való tartozás vállalása és gyakorlása A családi szerepek és helyzetek tudatos megélése Keresztyén stratégiák megküzdési A konfliktusok indulati világa Konfliktuskezelési stratégiák Nemzeti értékeink Hazaszeretetre nevelés Nemzeti értékeink, ünnepeink tisztelete, az aktív állampolgárság korosztályi szintű megélése Alapelvek Célkitűzésében, gondolatrendszerében a helyi tanterv kiindulópontjának tekinti: Isten Igéjét, a Szentírást, mint a keresztyén ember életének vezérfonalát; Az MRE hitvallási iratait (Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás); Az MRE középtávú nevelési oktatási tervét; Az MRE hitéleti szokásrendszereinek gyakorlatait. A tantárgy sajátossága, hogy szellemiségét Isten Igéje, a Szentírás határozza meg. Éppen ezért a hit- és erkölcstannak egyszerre vannak tantárgypedagógiai (valláspedagógiai) alapelvei és a tartalmát meghatározó biblikus alapelvei. Valláspedagógiai alapelvek: A tanulói komplex személyiség fejlesztése, melynek része a kognitív, érzelmi formálás és a cselekvésre buzdítás. A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása által. A hit- és erkölcstanórák fontos feladata és lehetősége a tanulói személyiség formálása, hit ébresztése, valamint a hit megélésének vonzó és pozitív felmutatása. A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes korosztályok tipikus és vélhető életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Ennek megfelelően nem törekszik minden bibliai történet megtanítására. Valamint lehetőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. Módszertanában javasolt a korosztályszerű és változatos pedagógiai módszerek és igényes taneszközök használata. Az aktív, cselekvő hit megélésére való buzdítás a diákok különböző élethelyzeteiben. 12

13 Fontosnak tartjuk a keresztyén nevelés három alappillérét (keresztyén család, keresztyén gyülekezet, keresztyén iskola), de számolunk azzal a szociológiai sajátossággal, hogy a tanulók egy része nem hitben élő családban nő föl, illetve nincsenek rendszeres gyülekezeti kapcsolódásai. Ennek ellensúlyozására fontosnak tartjuk a gyülekezetről és a hitéleti szokásrendszerről alapvető ismeretek átadását, illetve azok beépülését. Biblikus alapelvek: A Szentháromság Isten Jézus Krisztusban kegyelméből magához hívja a Tőle eltávolodott bűnös embert. A bűnös ember Isten Szentlelkének megszólítása és hit által hallhatja meg, értheti meg Isten szavát, élheti meg Isten neki adott kegyelmét. A Szentírás Isten Igéje és a keresztyén ember életének vezérfonala. Jézus Krisztus tanítványságra hívja napjaink emberét is. A tanítványi lét megélése az egész életútra érvényes és igaz. A tanítvány szeretetkapcsolatban él Istennel, Aki személyesen elhívta őt. Életvitelében Krisztust követi és kijelölt feladatát teljesíti a világban. A tanítványok közössége a keresztyén egyház, hitük együttes megélésének legfontosabb területe a gyülekezet. Struktúra az 5-8. évfolyamokon A tanórák egymáshoz való kapcsolódása projekt jellegű, ahol a vezérfonalat a bibliai történetek adják. Ezek kibontásaként jelennek meg olyan kapcsolódó témák (etikai kérdések, élethelyzetek stb.), melyek a gyermekek életvalóságát figyelembe véve hidat jelentenek a gyermekek világa és Isten Igéje között. Bár minden évnek van fő vezérfonala, az évek belső egységei koncentrikusan épülnek fel. Az évek fő címei a következők: TANÉV CÍM SZIMBÓLUM 5. Istennel a döntéseinkben Útjelző tábla 6. Isten világosságában Nap 7. Isten vonzásában Nyitott ajtó 8. Isten Igéjének a tükrében Tükör Minden tanév anyagának része 6 koncentrikus kör, mely korosztályközpontúan segíti Isten Igéjének és a tanulók életvalóságának egymásra találását. TÉMAKÖR Bibliai történetek TARTALOM Ószövetségi és újszövetségi bibliai történetek 13

14 TÉMAKÖR Isten utat mutat a mindennapokban Isten szól hozzánk Isten közösséget formál Református keresztyénnek lenni Ünnepeljünk együtt! TARTALOM Olyan témák, melyek az önismeret, illetve etikai kérdések, élethelyzetek körébe tartoznak. Ezek a témák mindig a tanévben tanult bibliai történetekhez kapcsolódnak. Így adnak kiindulópontot a közös gondolkodáshoz és segítik a gyermekek gondolkodásmódját abban, hogy megértsék: Isten Igéjének üzenete van a mindennapokra is. A hívő ember életének szerves része az írott Ige, a Szentírás olvasása. Ez a témakör a Szentírás világába kívánja bevezetni a tanulókat és a naponkénti igeolvasásra, Isten életünkre szóló üzenetének keresésére és megértésére buzdít. A kör másik részterülete az imádságos lelkület segítése és az imádságos szemléletmód formálása. Jézus Krisztus tanítványai nem légüres térben élik a mindennapjaikat. Kisebb és nagyobb közösségekben élnek, ahol meg kell tanulniuk az egymással való élés alapszabályait is. Az ide tartozó témák a közösségépítés, közösségben való élés keresztyén modelljeit kívánják felmutatni. A témakör református gyökereinket, gyülekezeteink világát és a magyar református keresztyén identitás jellegzetességeit veszi sorra. Ennek érdekében évente találkozhatunk olyan, a tanult történetekhez kapcsolódó témákkal, melyek a református gyülekezetek világába vezetik be a gyermekeket, megismertetik a tanulókat a reformátori alapelvekkel. Az ötödik évfolyamtól, az adott év világtörténelem és magyar történelem tananyagához illeszkedve egyháztörténeti személyiségekkel is találkozhatnak a tanulók, akiktől megtanulhatják, hogy mit jelent egy-egy korban keresztyénnek lenni. Közös ünneplésre hív a témakör, melynek része az egyházi év ünnepeinek, a kapcsolódó bibliai történeteknek a bemutatása, valamint az ünnep szent időként való megélésére nevelés is. Mivel a koncentrikus körök nem önállóan, elkülönülve jelennek meg, hanem a bibliai történetek által nyújtott ív részeként tanítandóak, ezért a helyi tanterv készítése során a tematikai egységek is a bibliai történetek nagy egységeit foglalják magukban. Ezek részeiként jelennek meg az adott bibliai történethez kapcsolható (más koncentrikus körbe tartozó) témák a tantárgyi tartalom évfolyamonkénti elemzése során. A témák felsorolásánál az érthetőség kedvéért nemcsak a téma címe, hanem az adott koncentrikus kör is megjelenik. A tematikai egységek csoportosításai Minden évfolyam esetében az Ismerkedés a Bibliával és reformátussággal című tematikai egységhez tartoznak az évkezdő, évzáró órák, valamint azok a témák, melyek az egyházismeret alapjaiba, és a református egyházközségek világába, szokásrendszerébe vezetik be a tanulókat. Ezek a témák nem mindig egymás után következnek, hanem a hit- 14

15 és erkölcstankönyvek módszertani ajánlásai, valamint a hittanoktató tanévekre vonatkozó tervezése alapján illeszkednek az adott évfolyam éves tematikájába. Hasonló ehhez az Ünnepeljünk együtt! tematikai egység, melyet minden évben az ünnepekhez, ünnepkörökhöz kapcsolódóan illesztünk be a tanév tervezésébe. A többi tematikai egység komplex egészet alkot, melyekben a témák összetartoznak. A református hit- és erkölcstan kerettanterv módszertani ajánlásai tartalmazhatnak ettől eltérő sorrendet vagy címeket a témákra. A hit- és erkölcstan tantárgy sajátosságai miatt a kapcsolódási pontok között megjelennek nemcsak az iskolai tanórákhoz való kapcsolódási lehetőség, hanem a gyülekezeti élethez való kapcsolódás pontjai is. Struktúra a évfolyamokon A tanterv felépítése során a moduláris tananyag rendezési elvét követi, annak szabályai szerint épül fel. Ennek megfelelően a tanterv dinamikus és önfejlesztő programcsomag, ahol minden modul alapstruktúrája ugyanaz, bár felhasználási szintje szerint három típusba sorolható: alapmodul, kiegészítő modul, helyi modul. Az egyes modulok tematikus egységek, ahol a tananyagok a téma belső, logikai vonala alapján kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes modulok éves szintű tervezése, összeválogatása az adott csoport sajátosságait, lehetőségeit és igényeit figyelembe véve a hit- és erkölcstanoktató feladata és lehetősége, a már meglévő modulok alapján. 3 típusú modullal dolgozik a hit- és erkölcstan. Az alapmodul: a választott téma / érintett diszciplína pedagógiai szempontból felépített áttekintését is adja. Olyan alapegységeket tartalmaz, melyek segítségével garantálható, hogy a vizsgázó képes megfelelni a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. A cél tehát ezeknél az, hogy minden egyházi középfokú oktatási intézmény számára a hittan középfokú érettségi minimumát megadják. Az alapmodulok elvégzése az adott képzési ciklus során kötelező. Ezeknek az előzetes tervezése és helyének rögzítése található a helyi tantervben. A kiegészítő modul: önállóan létező tematikai egységeket tartalmaz. Ezeket a vallástanár a teljes képzés időszakára vonatkozóan a helyi tervezés során maga válogatja össze (az RPI által kidolgozott és a Magyarországi Református Egyház illetékes fórumai által jóváhagyott tanegységek közül) a helyi lehetőségeknek és igényeknek megfelelően, a tanulócsoportok sajátosságainak ismeretében. Ezeknél a moduloknál cél az, hogy egy-egy területen alaposabban elmélyülhessenek a diákok. A lehetőségekhez mérten, ezekhez tanórán kívüli programokat is kapcsolhat, ahol lehetőség nyílik együttműködésre a MRE egyházközségeivel, szervezeteivel és programjaival. A kiegészítő modulok választásának szempontjai a következők: A kiegészítő modulok témái, valamint a tanulásához szükséges készségek illeszkednek az adott korosztály tipikus és helyben megismert korosztályi sajátosságaihoz. 15

16 A kiegészítő modulok koherensek az adott évben tanult alapmodulokkal. Ezek kiegészítik és segítik a tanuló adott területen történő további elmélyülését. Olyan témákat tartalmaznak, melyek az adott évfolyam számára segítik a keresztyén értékrend elsajátítását. NAT kompetenciákhoz, fejlesztési területekhez való kapcsolódás A hit- és erkölcstan tantárgy törekszik arra, hogy a Nemzeti Alaptantervben kijelölt kulcskompetenciákhoz kapcsolódjon. Ezen belül különösen kiemelt szerepet kapnak a következő fejlesztési területekhez való kapcsolódások: 1. Erkölcsi nevelés. A hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Ez abban jelenik meg, hogy a fejlesztési célok között megjelenik a tanuló erkölcsi ítélőképességének fejlesztése, valamint az egyes bibliai történetekben található erkölcsi vonatkozásokra, kapcsolópontokra való rámutatás is. A hit- és erkölcstan tantárgy erkölcsi nevelésének célja keresztyén értékrend felmutatása és a tanuló bátorítása azok megismerésére és saját életébe való adaptálására. 2. Nemzeti öntudatra nevelés. Állampolgárságra, demokráciára nevelés. A hit- és erkölcstan fejlesztési céljai között jelen van az arra való rámutatás, hogy hitünket népünk keretei között is megélhetjük, felelősséget vállalhatunk nemzetünkért, melyet imádságban hordozhatunk. Szintén a fejlesztési célok része a szabályok és törvények tiszteletérére nevelés, valamint nemzeti értékeink és ünnepeink tisztelete és az aktív állampolgárság korosztályi szintű megélése. 3. Önismeret és társas kultúra fejlesztése. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség. Minden bibliai történetnek van vonatkozása a társas kapcsolatok és az önismeret vonatkozásában. Ezek megvilágításaként a történetekhez kapcsolódóan olyan témák jelennek meg, melyek segítik a reális önismeretet és bátorítanak az önmagunkért és másokért való felelősségvállalásra, valamint a társas kapcsolatok nyílt, őszinte, empatikus és egymást segítő megélésére. 4. Családi életre nevelés. A bibliai történetek egy része családi élethelyzeteket tartalmaz. Ezek segítségével, valamint a tanulók életvalóságának felidézése révén cél az élhető és egészséges család modelljeinek megismertetése; a családhoz tartozás érzelmi hátterének tudatosítása és a tanulók hozzásegítése ahhoz, hogy családi szerepeit és helyzeteit tudatosan élje meg. 5. Testi és lelki egészségre nevelés. A hit- és erkölcstan tantárgy folyamatos fejlesztési célja annak a látásmódnak a fejlesztése, hogy az egészséges ember nemcsak testben, hanem lélekben is egészséges. 6. Fenntarthatóság, környezettudatosság. Isten az ember feladatává tette azt, hogy a teremtett világot őrizze és gondozza. A fejlesztés célja ennek a felismertetése a tanulókkal és hozzásegítésük ahhoz, hogy ezt a feladatukat korosztályi szinten betöltsék. 7. Médiatudatosságra nevelés. Egyes témák kapcsán a megelőző ismeretek része a média által közvetített szemléletmód és ismeretek. Ezek felidézésével lehetőség adódik a tanulók médiatudatosságának segítésére és az egészségesen kritikus hozzáállás kialakítására. 16

17 4. Tantárgyi tartalom, az egyes tematikai egységek elemzése évfolyamonként 5. évfolyam Összefoglalások, ellenőrzések óraszáma: 12 óra ( óra a szabad órakeretből) Kerettanterv által betervezett óraszám: 52 óra Helyi sajátosságok óraszáma: 9 óra (ebből 1 óra összefoglalás, számonkérés) A minimum követelményeknek minden témánál része az az elvárás, hogy a tanuló vegyen részt a közös játékokban, feladatokban, beszélgetésekben és alkalmazkodjon azok szabályaihoz. Ezeket külön az egyes tematikai egységeknél nem tüntetjük fel. A tanév minimum követelménye a tanév során tanult énekek közül öt Református Énekeskönyvi és öt ifjúsági ének ismerete, melyet a gyülekezet lelkipásztora és hittanoktatói munkaközössége határoz meg minden tanév elején. 1. Tematikai egység A református hit- és erkölcstan Korábbi élmények a református gyülekezetről és szokásrendszeréről. Előzetes tudás Tapasztalati élmények, előzetes tudás a hitről, hitért való harcokról. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A hit- és erkölcstanra való ráhangolódás. A református egyházhoz és a református gyülekezetekhez való pozitív érzelmi kötődés kialakítása. Önismereti fejlesztés a csoporthoz illő önismereti játékok segítségével. Órakeret: 4 óra a szabad órakeretből Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Szabad órakeret Szabad órakeret Szabad órakeret Ki vagyok én, kik vagyunk mi? Kicsoda Isten? A Biblia Isten szava A tanuló részt vesz a közös játékokban, tapasztalatait, élményeit megosztja a többiekkel kiscsoportos vagy páros munka során. Gyülekezeti élet, kapcsolódás: Keresztelő Helyem a gyülekezetben ifjúsági és egyéb rétegalkalmak 17

18 Szabad órakeret Identitás: mit jelent Istenhez, Isten népéhez tartozni? felidézi a korábban tanult, ismert bibliai történeteket és azok alapján kreatívan (csoportban) megfogalmazza azt, hogy mit tud Istenről. Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A Biblia. Történetek az Ószövetségből. Kulcsfogalmak/ fogalmak A fejlesztés várt eredményei a tanév végén (minimum követelmény) identitás, hit, Biblia, Isten, bibliai történetek A tanuló saját szavaival meg tudja fogalmazni azt, hogy a Biblia Isten szava. Isten népe a gyülekezet. Isten hív minden embert. Erkölcstan: Közösségeim, közösséghez tartozás, társas kapcsolatok. Helyem a világban. Hit, világkép, világnézet. Vallási közösségek és vallási intézmények. 2. Tematikai egység Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Órakeret: 14 óra + 2 óra a szabad órakeretből A korábbi évfolyamon tanultak. + 2 óra összefoglalás és Előzetes tudás Korábbi élmények a református gyülekezetről. számonkérés Tapasztalati élmények a döntésről, Himnuszról. 18

19 A tematikai egység nevelési fejlesztési céljai A tanév fő hittan témájára való ráhangolás és a tanév összegző lezárása. A református egyházhoz és a református gyülekezetekhez való pozitív érzelmi kötődés kialakítása. Fogalmi tisztázások: messiás, misszió, missziói utak Bevezetés az első keresztyén gyülekezetek világába Az egyedül hit által reformátori alapelv jelentésének tisztázása. A következő személyek bemutatása: Pál apostol, Lídia, Luther Márton Arra való rámutatás, hogy Isten embereken keresztül is cselekszik. Az Isten akarata szerinti cselekvő életre nevelés. A református istentisztelet sajátosságainak bemutatása, motiválás az istentiszteletek látogatására. A Himnusznak, mint nemzeti imádságunknak az értelmezése, népünkért való imádságra, hazafiságra nevelés. Isten döntéshelyzetekben való útmutatásának keresésére buzdítás. Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Isten szól hozzánk1 Református keresztyénnek lenni Református keresztyénnek lenni Református keresztyénnek lenni Református keresztyénnek lenni Református keresztyénnek lenni Szabad órakeret (2 óra) Bibliai történetek Újszövetség Református keresztyénnek lenni Isten Igéje utat mutat a döntéseinkben (bevezető óra) Ki a Messiás? Zsidóság és keresztyénség Az egyház megalakulása, az első keresztyén gyülekezet Ki az Úr? A keresztyének és a Római Birodalom Pál apostol a pogányok apostola (keresztyénség és misszió) Pál apostol missziói útjai2 Jézus gyerekszemmel című film megtekintése Isten embereken keresztül cselekszik: Lídia (ApCsel 16,11-15) Egyedül hit által (Luther Márton) A tanuló ismeri a tematikai egységhez tartozó bibliai történeteket. segítséggel megkeresi a témakörhöz tartozó bibliai igehelyeket. képes értelmezni és a saját szavaival megfogalmazni a következőket: * Messiás, * első gyülekezet, * missziói utak, * pogányok apostola, * Luther Márton, * Lídia, * döntéshelyzet. röviden be tudja mutatni Pál apostol missziói útjait. az adott kort ábrázoló térkép segítségével felismeri Pál missziói útjainak egyes állomásait. ismeri a reformátori alapelv fogalmát és az egyedül a hit által alapelvet. példákat tud mondani a következőkre: 19 Gyülekezeti élet, kapcsolódás: A helyi gyülekezet missziói tevékenysége Különleges istentiszteletek a gyülekezetben Részvétel és szolgálat az istentiszteleten Irodalom: A tanuló beszédkészségének fejlődése, tanult memoriterek szöveghű és kifejező tolmácsolása. A szöveg és a kép összefüggéseinek feltárása, értelmezése (a témakörhöz kapcsolódó illusztrációk értelmezése). Az írott és nyomtatott Biblia formái, üzenete.

20 Református keresztyénnek lenni Isten szól hozzánk Isten utat mutat a mindennapokban Kulcsfogalmak/ fogalmak A református istentisztelet Imádkozzunk! Nemzeti imádságunk, a Himnusz Istennel a döntéseinkben (évzáró óra) A fejlesztés várt eredményei a tanév végén (minimum követelmény) * Hogyan cselekedhet Isten általunk? * Miért fontos részt venni az istentiszteleten? * Mit jelent Isten segítségét hívni egy döntéshelyzetben? a Himnuszt, mint a magyar népünk nemzeti imádságát is érti, imádkozik hazájáért. A Himnusz közös elemzése során megkeresi azokat a pontokat, melyek az imádságjelleget mutatják. döntéshelyzetekről szóló szituációs játékok segítségével keresi az Isten Igéje szerinti utakat a megoldásra. korábbi tapasztalatok segítségével összegyűjti a fontos ismereteket a református istentiszteletről. Történelem: Történetek az Ószövetségből. A világvallások alapvető tanításai. Népek és vallásaik. Honismeret: Nagyszüleink és dédszüleink keresztyén világa, erkölcsi normái. Harmonikusan működő családi minták. Ének zene: Nemzeti énekeink ismerete (Erkel Ferenc Kölcsey Ferenc: Himnusz) kapcsolat a zsidóság és a keresztyénség között, pogányok apostola, misszió, missziói út, istentisztelet, különleges istentiszteleti alkalmak, nemzet, nemzeti imádság A tanuló korosztályi szinten ismeri Pál apostol és Luther Márton személyét. meghatározza Messiás fogalmát. ismeri az első keresztyén gyülekezet fő jellemvonásait. ismeri a református istentisztelet fő részeit és megnevez néhány különleges istentiszteletet. 3. Tematikai egység Őstörténetek Órakeret: 4 óra Előzetes tudás Korábbi ismeretek élmények, tapasztalatok a kapcsolódó történetekről. Tapasztalati élmények a nagyravágyásról, idegen nyelvekről. A tematikai egység nevelési fejlesztési céljai A tematikai egységhez tartozó bibliai történetek és alapvető kortörténeti hátterük bemutatása. A döntéshelyzetek érzelmi, indulati és akarati hátterének bemutatása és azok tudatos megélésére nevelés. A bűn emberi életben való jelenlétének tudatosítása, rámutatás Isten bűnt megbocsátó szeretetére és kegyelmére. Erkölcsi ítélőképesség fejlesztése óra összefoglalás és számonkérés

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium helyi tanterve Református hittan tárgyból felső tagozat

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium helyi tanterve Református hittan tárgyból felső tagozat A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium helyi tanterve Református hittan tárgyból felső tagozat A tantárgy órakerete: (36 oktatási hét) Évfolyam Heti Kerettantervi Helyi tervezésű Évi órakeret

Részletesebben

órakeret órakeret 1. 1 36 32 4 2. 1 36 34 2 3. 1 36 34 2 4. 1 36 34 2 5. 1 36 35 1 6. 1 36 35 1 7. 1 36 35 1 8. 1 36 36 0

órakeret órakeret 1. 1 36 32 4 2. 1 36 34 2 3. 1 36 34 2 4. 1 36 34 2 5. 1 36 35 1 6. 1 36 35 1 7. 1 36 35 1 8. 1 36 36 0 RPI kód: GYÜL01 A BUDAPEST-RÁKOSHEGYI Református Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható református hit- és erkölcstan órákra (1174 Budapest,

Részletesebben

POMÁZ-CSOBÁNKAI REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG (SZÉKHELY: 2013 POMÁZ, HŐSÖK TERE 1

POMÁZ-CSOBÁNKAI REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG (SZÉKHELY: 2013 POMÁZ, HŐSÖK TERE 1 POMÁZ-CSOBÁNKAI REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG (SZÉKHELY: 2013 POMÁZ, HŐSÖK TERE 1. HITOKTATÁSI TERÜLET: PILISSZENTKERESZT, CSOBÁNKA, POMÁZ TELEPÜLÉSEK KÖZIGAZGATÁSI HATÁRA) HITTANOKTATÁSI HELYI TANTERVE

Részletesebben

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

Református Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv értelmében erkölcstan helyett választható református hit- és erkölcstan órákra

Református Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv értelmében erkölcstan helyett választható református hit- és erkölcstan órákra RPI kód: GYÜL09 Szombathelyi Egyházközség 9700 Szombathely Károli Gáspár tér 7. Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható református hit- és erkölcstan

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1. A Református hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (1-4. évfolyam) KÓD: ÁLT01.

1. A Református hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (1-4. évfolyam) KÓD: ÁLT01. 1. A Református hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (1-4. évfolyam) KÓD: ÁLT01. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Református Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola A

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium helyi tanterve Református hittan tárgyból alsó tagozat

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium helyi tanterve Református hittan tárgyból alsó tagozat A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium helyi tanterve Református hittan tárgyból alsó tagozat A tantárgy órakerete: (36 oktatási hét) Évfolyam Heti Kerettantervi Helyi tervezésű Évi órakeret

Részletesebben

IGI - klub. A helyi tantervek

IGI - klub. A helyi tantervek Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. IGI - klub. A helyi tantervek RPI Budapest 2012. november 8. Márkus Gábor A határidő 2012. december 31. A köznevelési törvény legfontosabb

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály számára Bevezető a tantervhez Az általános iskolás korosztály számára készült hit- és erkölcstan tanterv

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve

A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve Könyvek a magyar református nevelésrôl 4. A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve I. kötet 1-8. évfolyam Református

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve

A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve Könyvek a magyar református nevelésrôl 5. A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve II. kötet 9-12/13. évfolyam

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 5. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2.

27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. 27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (javasolt irodalom: Leonhard Goppelt: Az Újszövetség theológiája,

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

MRE Hit- és erkölcstan oktatási kerettanterv a középiskolás korosztály számára

MRE Hit- és erkölcstan oktatási kerettanterv a középiskolás korosztály számára A MRE Hit- és erkölcstan oktatási kerettanterv és pedagógiai koncepció a középiskolás korosztály nevelése számára a MRE keretein belül történő iskolai- és gyülekezeti hit- és erkölcstanoktatás számára

Részletesebben

A Református hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (9-12. ÉVFOLYAM) KÓD: GYÜL05

A Református hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (9-12. ÉVFOLYAM) KÓD: GYÜL05 A Református hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (9-12. ÉVFOLYAM) KÓD: GYÜL05 Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium 5800, Mezőkovácsháza, Sármezey Endre utca 63. Állami gimnázium/szakközépiskola

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

t 0 F ra: 64 Á Borito MF.indd 1 Borito MF.indd 1 7/4/13 1:07:14 PM 7/4/13 1:07:14 PM

t 0 F ra: 64 Á Borito MF.indd 1 Borito MF.indd 1 7/4/13 1:07:14 PM 7/4/13 1:07:14 PM Ára: 640 Ft Borito MF.indd 1 7/4/13 1:07:14 PM TARTALOM Előszó........................................... 4 Történetek az Ószövetségből 1. Isten utat mutat a döntéseinkben............................ 5

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

REFORMÁTUS HITTAN. 1-8. évfolyam. 1. Isten tenyerén Kéz (fészket formáló) Isten szeretetének lényege: az elfogadottság élménye.

REFORMÁTUS HITTAN. 1-8. évfolyam. 1. Isten tenyerén Kéz (fészket formáló) Isten szeretetének lényege: az elfogadottság élménye. REFORÁTUS HITTAN -8. évfolyam É V CÍ SZIBÓLU VEZÉRFONAL. Isten tenyerén Kéz (fészket formáló) Isten szeretetének lényege: az elfogadottság élménye.. Istennel az úton Kis kéz a nagyban Isten vezetést kínál

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 10. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 14 Egyház témakör 7 Társadalom témakör 7 Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium helyi tanterve Református hittan tárgyból gimnáziumban

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium helyi tanterve Református hittan tárgyból gimnáziumban A tantárgy órakerete: A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium helyi tanterve Református hittan tárgyból gimnáziumban Évfolyam Heti Évi órakeret (alapmodulok) (kiegészítő modulokkal) Kerettantervi

Részletesebben

4. A PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR Gyülekezeti óraszám: 2. Egyházi iskolai óraszám 2.

4. A PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR Gyülekezeti óraszám: 2. Egyházi iskolai óraszám 2. 4. A PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR Gyülekezeti óraszám: 2. Egyházi iskolai óraszám 2. VALLÁSPEDAGÓGIAI SZEMPONTOK A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK: Minimum Vegyen részt aktívan a közös feladatokban, játékokban,

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV 7. osztály Órakeret: 72 óra Tankönyv: Tanuló közösségben, A konfirmációi oktatás kézikönyve, Luther Kiadó, Budapest, 2008; Biblia, Evangélikus Énekeskönyv, Zarándokének

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

1. Féltőn szerető Isten (Memoriter: Tízparancsolat) Ó ra sz á m. Az óra címe. A központi ige

1. Féltőn szerető Isten (Memoriter: Tízparancsolat) Ó ra sz á m. Az óra címe. A központi ige 1. Féltőn szerető Isten (Memoriter: Tíz) Ó ra sz á m Az óra címe A központi ige Igehely Az óra célja 1. Bevezetés Kognitív cél: egym mélyebb, Isten féltő szeretetének tudatosíta Emocionális cél: fontosság,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés I. Tanári szakpárok: 1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös képzés keretében hittanár-nevelő tanár közismereti tanár szakpáros

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében ISTEN A VILÁG TEREMTŐJE ÉS GONDVISELŐJE- APOSTOLI HITVALLÁS 1. (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom:

Részletesebben

Református hit-és erkölcstan 5. évfolyam Tanmenet (MINTA) Tankönyv: ISTENNEL A DÖNTÉSEINKBEN Óraszám: heti 1 (összesen évi 37 óra)

Református hit-és erkölcstan 5. évfolyam Tanmenet (MINTA) Tankönyv: ISTENNEL A DÖNTÉSEINKBEN Óraszám: heti 1 (összesen évi 37 óra) Református hit-és erkölcstan 5. évfolyam Tanmenet (MINTA) Tankönyv: ISTENNEL A DÖNTÉSEINKBEN Óraszám: heti 1 (összesen évi 37 óra) Óraszám, dátum 1. 2. 3. 4. 5. 1. ÓRA CÍME (TK/ MFEI /MFGY Leckeszámmal

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

AKI ISTEN NÉPÉT VÁLASZTJA (RUTH) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. egyházi iskolák óraszáma: 1

AKI ISTEN NÉPÉT VÁLASZTJA (RUTH) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. egyházi iskolák óraszáma: 1 AKI ISTEN NÉPÉT VÁLASZTJA (RUTH) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. egyházi iskolák óraszáma: 1 TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kustár Zoltán: Ruth könyve (Bibliaismerteti

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös A kerettantervek helyi tantervként történő adaptációja a református köznevelési intézményekben (Útmutató 2015.) 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek Tantárgy: Osztályfőnöki Készítette: Glatzné Gyömörei Irén Évfolyam: 13. Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Tankönyv: Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv vázlatok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés I. Tudnivalók a szakról: Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke:

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Hitoktató neve: Busa Zsuzsanna busa.zsuzsanna@gmail.com T.: 06 70 670 7337 A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Általános megközelítés 1. Didaktikai irány A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben