Református hit- és erkölcstan helyi tanterv a Ciszterci Szent István Gimnázium évfolyama számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Református hit- és erkölcstan helyi tanterv a Ciszterci Szent István Gimnázium 5 12. évfolyama számára"

Átírás

1 Református hit- és erkölcstan helyi tanterv a Ciszterci Szent István Gimnázium évfolyama számára A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. (2Timóteus 3,16) 1

2 Jellege: Nyolcévfolyamos / Négyévfolyamos gimnázium Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy órakerete: (36 oktatási hét) NYOLCÉVFOLYAMOS KÉPZÉS Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi órakeret (9-12. évfolyamokon alapmodulok) Helyi tervezésű órakeret (9-12. évfolyamokon kiegészítő modulokkal) NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi órakeret (alapmodulok) Helyi tervezésű órakeret (kiegészítő modulokkal)

3 1. A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések A Ciszterci Szent István Gimnáziumban (8000 Székesfehérvár, Jókai utca 20.) kötelező jelleggel folyik hit- és erkölcstanoktatás, a római katolikus mellett minden évfolyamon órarend szerint református szintén. Ez utóbbin vesznek részt a többi protestáns felekezetekhez (evangélikus, baptista) tartozó tanulók is, így a református hittanoktatás felekezetileg vegyes csoportokban történik. Jelen helyi tanterv a református hit- és erkölcstan tantárgy helyi tantervét tartalmazza. A hit- és erkölcstanórák része a gyülekezeti életbe való bekapcsolódás segítése, illetve a református gyülekezetek alapfogalmainak és világának megismertetése. Ennek érdekében * néhány tanévben az egyes tanegységek során bevonjuk a helyi református gyülekezet szolgálattevőit, a rétegalkalmak rendszeres látogatóit (pl. a különböző munkaközösségek szolgálói, lelkipásztor, presbiter, ifjúsági csoport vezetője, tagja); * az egyes tanéveknek része a tanulóknak a helyi gyülekezetben, vagy más környékbeli gyülekezetben történő látogatása, istentiszteleti részvétele. Ezek az ajánlott, tanórán kívüli tevékenységekhez tartoznak. * lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, illetve bíztatjuk őket a korosztályuknak megfelelő gyülekezeti alkalmakba való bekapcsolódásra (pl. vasárnapi gyermekistentisztelet, konfirmandus csoport, ifjúsági óra, ifjúsági hétvége, csendesnap, egyházmegyei ifjúsági teadélután, kirándulás); * minden egyházi nagy ünnep előtt hívogatjuk diákjainkat és családtagjaikat a kapcsolódó aktuális programokra, lehetőség szerint be is vonjuk őket ezekbe (pl. evangélizációs sorozatok, többgenerációs gyülekezeti tábor, hangverseny, filmvetítés, kézműves délután, sportnap). Lehetőség szerint részt veszünk a hit- és erkölcstanhoz kapcsolódó tanulmányi versenyeken. A gimnázium munkatervében meghatározott lelki alkalmakon a református tanulók is részt vesznek. Az erről való hiányzást az iskola a házirendjében foglaltak szerint kezeli. A MRE hit- és erkölcstan kerettanterve a középiskolai korosztály számára moduláris tervezéssel dolgozik. Ez a református egyházközség gyakorlatában azt jelenti, hogy az alapmodulok helye (melyik évfolyamon melyiket tanulják) a helyi pedagógiai programban rögzített a képzés során. A helyi tantervben szerepelnek a kiegészítő modulok választásának fő szempontjai is. Az egyházközség a kiegészítő modulokat az alábbi eljárásrend szerint választja ki: Az illetékes egyházközség katechetikai munkaközössége minden év január 31-ig összeállítja a következő tanévre az egyes évfolyamokra tervezett kiegészítő modulok megnevezését és óraszámát. Az áttekintő táblázatokhoz csatolhatók az egyes tematikai egységek témakörei. Az elkészült táblázatokat az egyházközség lelkipásztora minden év február 28-ig véleményezi. A 12. évfolyamon az érettségi időpontja miatt rövidebb a tanév, így ott 72 óra helyett 64 tanórára tervezünk. A nyolcévfolyamos képzés kilencedik évfolyamán kihagyjuk a Kohéziós modult, mivel * az ötödik évfolyam anyagába beépítettünk egy mini kohéziós modult, * a tanulók előző négy tanév során szerzett hit- és erkölcstan ismeretei nélkülözhetővé teszik. 3

4 Az így felszabadult órákat egy plusz kiegészítő modulra fordítjuk. A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 244/ határozata szerint elfogadott kerettanterv. Megjegyzés: A helyi tanterv a évi CXC tv. 32. (1) bekezdésének d) pontja és az MRE évi 2. tv. 2. (3) - (5) bekezdése alapján készült. 4

5 2. A helyi tantárgyi tanterv áttekintő oldala 1. táblázat Nyolcévfolyamos képzés 5. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Tematikai egység összes időkerete A református hit- és erkölcstan Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Őstörténetek Ószövetségi próféták Történetek Jézus Krisztusról Ünnepeljünk együtt! Évfolyam összesen évfolyam: Tematikai egység rövid címe Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Tematikai egység összes időkerete A Tízparancsolat Történetek Jézus Krisztusról Az egyház története Ünnepeljünk együtt! Évfolyam összesen évfolyam: Tematikai egység rövid címe Ismerkedés a Bibliával és a reformátusággal Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Tematikai egység összes időkerete Isten hívása az Ószövetségben Történetek Jézus Krisztusról

6 Élet az apostoli korban Ünnepeljünk együtt! Évfolyam összesen évfolyam: Tematikai egység rövid címe Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Tematikai egység összes időkerete Isten formáló kezében Történetek Jézus Krisztusról Ünnepeljünk együtt! Évfolyam összesen Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 6

7 Alapmodulok helye évfolyamon Alapmodulok rendezési elve: az 1998 óta használt középiskolai tematika alapján (Az óraszámok egész évre tervezett órákat jelentenek.) 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Bibliaismeret Ószövetség 18 2 Bibliaismeret Újszövetség Egyház- és vallásismeret Egyetemes egyháztörténet Magyar egyháztörténet Hittani alapkérdések (Dogmatika) Etikai alapkérdések Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 20 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 42 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 43 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 43 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 52 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 30 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 29 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 21 7

8 Négyévfolyamos képzés Alapmodulok helye évfolyamon Alapmodulok rendezési elve: az 1998 óta használt középiskolai tematika alapján (Az óraszámok egész évre tervezett órákat jelentenek.) 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Kohéziós 15 2 Bibliaismeret Újszövetség 20 2 Egyetemes egyháztörténet 16 5 Hittani alapkérdések (Dogmatika) 15 6 Bibliaismeret Ószövetség 18 2 Egyház- és vallásismeret 17 3 Magyar egyháztörténet 13 9 Etikai alapkérdések 15 7 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 37 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 42 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 43 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 43 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 35 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 30 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 29 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám 21 8

9 2. táblázat A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása Nyolcévfolyamos képzés 5. évfolyam: Szabad órakeret: 9 Tematikai egység Téma Óraszám A református hit- és erkölcstan Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ki vagyok én, kik vagyunk mi? Kicsoda Isten? A Biblia Isten szava Identitás: mit jelent Istenhez, Isten népéhez tartozni? A Jézus gyerekszemmel című film megtekintése Történetek Jézus Krisztusról Összefoglalás és számonkérés 1 Isten utat mutat a mindennapokban A helyi református gyülekezet Kék Kereszt csoportjának bemutatása 4 2 Nem önálló óra Ünnepeljünk együtt! Ünnepi készülődés karácsonyra 1 Ünnepeljünk együtt! Jézus mennybemenetele 1 Összesen: 9 6. évfolyam: Szabad órakeret: 8 Tematikai egység Téma Óraszám Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Összefoglalás és számonkérés 2 A Magyar Bibliatársulat megalakulásának és munkájának bemutatása Nem önálló óra Tízparancsolat Szabályaink 1 Az egyház története A Luther című film megtekintése 2 Az egyház története Dévai Bíró Mátyás, Szegedi Kis István Nem önálló óra Ünnepeljünk együtt! Karácsonytól vízkeresztig, a karácsonyi ünnepkör Ünnepeljünk együtt! Pünkösdi készülődés 1 2 Összesen: 8 9

10 7. évfolyam: Szabad órakeret: 7 Tematikai egység Téma Óraszám Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Isten hívása az Ószövetségben Isten hívása az Ószövetségben A Végtelen hit című film megtekintése 2 Gályarabok, hitvalló őseink kutatómunka 1 Ajánlott: A Szentírás Szövetség munkájának bemutatása Bódás János Identitás: mit jelent Istenhez tartozni? (Bizonyságtétel) Nem önálló óra Nem önálló óra Összefoglalás és számonkérés 1 Élet az apostoli korban Az apostolok korának fő jellegzetességei 1 Ünnepeljünk együtt! Jézus mennybemenetele 1 1 Összesen: 7 8. évfolyam: Szabad órakeret: 9 Tematikai egység Téma Óraszám Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Az anyagyülekezet ifjúsági élete 1 Az Isten kegyelméből című megtekintése 2 A Liebenzelli Misszió bemutatása Nem önálló óra Összefoglalás és számonkérés 1 Isten formáló kezében Keresztyén honlapok Nem önálló óra Isten formáló kezében A tanulók egyéni lelki fejlődésének felmérése, továbbsegítése a hit útján Történetek Jézus Krisztusról Egyházi hivatások Nem önálló óra Ünnepeljünk együtt! Ünnepi készülődés karácsonyra 1 Ünnepeljünk együtt! Az egyházi év ünnepei 2 Ünnepeljünk együtt! Összefoglalás és számonkérés 1 1 Összesen: 9 10

11 3. Tantárgyi bevezető A hit- és erkölcstan tantárgy célrendszere és feladatai A hit- és erkölcstan tantárgy alapvető feladata a hitéleti nevelés. A református hit- és erkölcstan komplex személyiségfejlesztésre törekszik, ahol a kognitív ismeretátadás mellett fontos szerepet kap az affektív és a pragmatikus nevelés is. A hitéleti nevelés szerves része a keresztyéni lét alapjaiba való bevezetés, mely fő területei a következők: a Biblia gyermekek számára érthető és értelmezhető történetei; a Biblia világába való bevezetés (keletkezése, felosztása, háttere, formái, stb.); a magyar református identitás fő jellegzetességei; a magyar református gyülekezetek világának és a református hitnek az alapelemei; a keresztyén egyháztörténet adott évfolyam történelméhez kapcsolódó fő eseményei, kiemelkedő személyei; a tanítványi lét és a kegyességi élet elemei (imádság, Szentírás használata, istentisztelet); élethelyzetekben, etikai kérdésekben való tájékozódás és keresztyén megoldások keresése; egyházi és nemzeti ünnepeink tartalma, üzenete és megélése. Fő célja: Isten szeretetének, Jézus Krisztus tanítványi hívogatásának közvetítése a gyermekek számára (tanítvánnyá tétel), és a tanítványi lét megélésének a segítése (Jézus Krisztus missziói parancsa, Mt 28,18-20 alapján). Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a hit a Szentháromság Isten ajándéka az ember számára. A hit- és erkölcstan órán hitet nem adhat sem az iskola, sem a hittanoktató, viszont támogathatja és segítheti annak kialakulását és fejlődését. Iskolánk célja, hogy a hit- és erkölcstanórák formálják a személyiséget, hitet ébresszenek és a hit megélésének pozitív és vonzó élményét adják a tanulók számára. A fő cél kibontása többrétű, a tanulói személyiség egészét figyelembe vevő célrendszer alapján történik, melynek a kognitív szint mellett része az affektív és a pragmatikus nevelés is. KOGNITÍV CÉLOK ÉRZELMI NEVELÉS CSELEKEDTETÉS Alapvető ismeretek átadása a Szentháromság Istenről, Isten és az ember szeretetkapcsolatáról Jézus váltságmunkájának megismertetése Krisztus A tanítványi lét és a kegyességi élet elemei (imádság, bibliaolvasás, istentisztelet) A bizalom és a szeretet tapasztalati élménye Az adás és az elfogadás érzelmi hátterének megtapasztalása Az elköteleződés és a felelősségvállalás élményvilága Az Istennel való kapcsolat gyakorlati elemei (imádság, bibliaolvasás, hétköznapi élet) Az adás és az elfogadás keresztyén gyakorlata és következményei Életkorhoz és élethelyzetekhez kapcsolódó döntések meghozatalának lehetőségei és korosztályhoz alkalmazkodó diakóniai tevékenység 11

12 KOGNITÍV CÉLOK ÉRZELMI NEVELÉS CSELEKEDTETÉS A Szentírás kortörténeti háttere A Szentíráshoz való pozitív érzelmi kötődés kialakítása A Szentírás mindennapi használatának módjai Az egyház története, jelene és szokásrendszerei A régi korok tiszteletének élményvilága; a személyes meggyőződés felvállalásának és bátorságának a megtapasztalása Hagyománytisztelet Hitvallási felismerése helyzetek Református alapfogalmak, alapelvek és a református egyházközségek alapvető sajátosságai Az élhető és egészséges család modelljei A közösségi lét érzelmi háttere A családhoz tartozás érzelmi háttere és tudatosítása Az Isten népéhez való tartozás vállalása és gyakorlása A családi szerepek és helyzetek tudatos megélése Keresztyén stratégiák megküzdési A konfliktusok indulati világa Konfliktuskezelési stratégiák Nemzeti értékeink Hazaszeretetre nevelés Nemzeti értékeink, ünnepeink tisztelete, az aktív állampolgárság korosztályi szintű megélése Alapelvek Célkitűzésében, gondolatrendszerében a helyi tanterv kiindulópontjának tekinti: Isten Igéjét, a Szentírást, mint a keresztyén ember életének vezérfonalát; Az MRE hitvallási iratait (Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás); Az MRE középtávú nevelési oktatási tervét; Az MRE hitéleti szokásrendszereinek gyakorlatait. A tantárgy sajátossága, hogy szellemiségét Isten Igéje, a Szentírás határozza meg. Éppen ezért a hit- és erkölcstannak egyszerre vannak tantárgypedagógiai (valláspedagógiai) alapelvei és a tartalmát meghatározó biblikus alapelvei. Valláspedagógiai alapelvek: A tanulói komplex személyiség fejlesztése, melynek része a kognitív, érzelmi formálás és a cselekvésre buzdítás. A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása által. A hit- és erkölcstanórák fontos feladata és lehetősége a tanulói személyiség formálása, hit ébresztése, valamint a hit megélésének vonzó és pozitív felmutatása. A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes korosztályok tipikus és vélhető életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Ennek megfelelően nem törekszik minden bibliai történet megtanítására. Valamint lehetőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. Módszertanában javasolt a korosztályszerű és változatos pedagógiai módszerek és igényes taneszközök használata. Az aktív, cselekvő hit megélésére való buzdítás a diákok különböző élethelyzeteiben. 12

13 Fontosnak tartjuk a keresztyén nevelés három alappillérét (keresztyén család, keresztyén gyülekezet, keresztyén iskola), de számolunk azzal a szociológiai sajátossággal, hogy a tanulók egy része nem hitben élő családban nő föl, illetve nincsenek rendszeres gyülekezeti kapcsolódásai. Ennek ellensúlyozására fontosnak tartjuk a gyülekezetről és a hitéleti szokásrendszerről alapvető ismeretek átadását, illetve azok beépülését. Biblikus alapelvek: A Szentháromság Isten Jézus Krisztusban kegyelméből magához hívja a Tőle eltávolodott bűnös embert. A bűnös ember Isten Szentlelkének megszólítása és hit által hallhatja meg, értheti meg Isten szavát, élheti meg Isten neki adott kegyelmét. A Szentírás Isten Igéje és a keresztyén ember életének vezérfonala. Jézus Krisztus tanítványságra hívja napjaink emberét is. A tanítványi lét megélése az egész életútra érvényes és igaz. A tanítvány szeretetkapcsolatban él Istennel, Aki személyesen elhívta őt. Életvitelében Krisztust követi és kijelölt feladatát teljesíti a világban. A tanítványok közössége a keresztyén egyház, hitük együttes megélésének legfontosabb területe a gyülekezet. Struktúra az 5-8. évfolyamokon A tanórák egymáshoz való kapcsolódása projekt jellegű, ahol a vezérfonalat a bibliai történetek adják. Ezek kibontásaként jelennek meg olyan kapcsolódó témák (etikai kérdések, élethelyzetek stb.), melyek a gyermekek életvalóságát figyelembe véve hidat jelentenek a gyermekek világa és Isten Igéje között. Bár minden évnek van fő vezérfonala, az évek belső egységei koncentrikusan épülnek fel. Az évek fő címei a következők: TANÉV CÍM SZIMBÓLUM 5. Istennel a döntéseinkben Útjelző tábla 6. Isten világosságában Nap 7. Isten vonzásában Nyitott ajtó 8. Isten Igéjének a tükrében Tükör Minden tanév anyagának része 6 koncentrikus kör, mely korosztályközpontúan segíti Isten Igéjének és a tanulók életvalóságának egymásra találását. TÉMAKÖR Bibliai történetek TARTALOM Ószövetségi és újszövetségi bibliai történetek 13

14 TÉMAKÖR Isten utat mutat a mindennapokban Isten szól hozzánk Isten közösséget formál Református keresztyénnek lenni Ünnepeljünk együtt! TARTALOM Olyan témák, melyek az önismeret, illetve etikai kérdések, élethelyzetek körébe tartoznak. Ezek a témák mindig a tanévben tanult bibliai történetekhez kapcsolódnak. Így adnak kiindulópontot a közös gondolkodáshoz és segítik a gyermekek gondolkodásmódját abban, hogy megértsék: Isten Igéjének üzenete van a mindennapokra is. A hívő ember életének szerves része az írott Ige, a Szentírás olvasása. Ez a témakör a Szentírás világába kívánja bevezetni a tanulókat és a naponkénti igeolvasásra, Isten életünkre szóló üzenetének keresésére és megértésére buzdít. A kör másik részterülete az imádságos lelkület segítése és az imádságos szemléletmód formálása. Jézus Krisztus tanítványai nem légüres térben élik a mindennapjaikat. Kisebb és nagyobb közösségekben élnek, ahol meg kell tanulniuk az egymással való élés alapszabályait is. Az ide tartozó témák a közösségépítés, közösségben való élés keresztyén modelljeit kívánják felmutatni. A témakör református gyökereinket, gyülekezeteink világát és a magyar református keresztyén identitás jellegzetességeit veszi sorra. Ennek érdekében évente találkozhatunk olyan, a tanult történetekhez kapcsolódó témákkal, melyek a református gyülekezetek világába vezetik be a gyermekeket, megismertetik a tanulókat a reformátori alapelvekkel. Az ötödik évfolyamtól, az adott év világtörténelem és magyar történelem tananyagához illeszkedve egyháztörténeti személyiségekkel is találkozhatnak a tanulók, akiktől megtanulhatják, hogy mit jelent egy-egy korban keresztyénnek lenni. Közös ünneplésre hív a témakör, melynek része az egyházi év ünnepeinek, a kapcsolódó bibliai történeteknek a bemutatása, valamint az ünnep szent időként való megélésére nevelés is. Mivel a koncentrikus körök nem önállóan, elkülönülve jelennek meg, hanem a bibliai történetek által nyújtott ív részeként tanítandóak, ezért a helyi tanterv készítése során a tematikai egységek is a bibliai történetek nagy egységeit foglalják magukban. Ezek részeiként jelennek meg az adott bibliai történethez kapcsolható (más koncentrikus körbe tartozó) témák a tantárgyi tartalom évfolyamonkénti elemzése során. A témák felsorolásánál az érthetőség kedvéért nemcsak a téma címe, hanem az adott koncentrikus kör is megjelenik. A tematikai egységek csoportosításai Minden évfolyam esetében az Ismerkedés a Bibliával és reformátussággal című tematikai egységhez tartoznak az évkezdő, évzáró órák, valamint azok a témák, melyek az egyházismeret alapjaiba, és a református egyházközségek világába, szokásrendszerébe vezetik be a tanulókat. Ezek a témák nem mindig egymás után következnek, hanem a hit- 14

15 és erkölcstankönyvek módszertani ajánlásai, valamint a hittanoktató tanévekre vonatkozó tervezése alapján illeszkednek az adott évfolyam éves tematikájába. Hasonló ehhez az Ünnepeljünk együtt! tematikai egység, melyet minden évben az ünnepekhez, ünnepkörökhöz kapcsolódóan illesztünk be a tanév tervezésébe. A többi tematikai egység komplex egészet alkot, melyekben a témák összetartoznak. A református hit- és erkölcstan kerettanterv módszertani ajánlásai tartalmazhatnak ettől eltérő sorrendet vagy címeket a témákra. A hit- és erkölcstan tantárgy sajátosságai miatt a kapcsolódási pontok között megjelennek nemcsak az iskolai tanórákhoz való kapcsolódási lehetőség, hanem a gyülekezeti élethez való kapcsolódás pontjai is. Struktúra a évfolyamokon A tanterv felépítése során a moduláris tananyag rendezési elvét követi, annak szabályai szerint épül fel. Ennek megfelelően a tanterv dinamikus és önfejlesztő programcsomag, ahol minden modul alapstruktúrája ugyanaz, bár felhasználási szintje szerint három típusba sorolható: alapmodul, kiegészítő modul, helyi modul. Az egyes modulok tematikus egységek, ahol a tananyagok a téma belső, logikai vonala alapján kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes modulok éves szintű tervezése, összeválogatása az adott csoport sajátosságait, lehetőségeit és igényeit figyelembe véve a hit- és erkölcstanoktató feladata és lehetősége, a már meglévő modulok alapján. 3 típusú modullal dolgozik a hit- és erkölcstan. Az alapmodul: a választott téma / érintett diszciplína pedagógiai szempontból felépített áttekintését is adja. Olyan alapegységeket tartalmaz, melyek segítségével garantálható, hogy a vizsgázó képes megfelelni a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. A cél tehát ezeknél az, hogy minden egyházi középfokú oktatási intézmény számára a hittan középfokú érettségi minimumát megadják. Az alapmodulok elvégzése az adott képzési ciklus során kötelező. Ezeknek az előzetes tervezése és helyének rögzítése található a helyi tantervben. A kiegészítő modul: önállóan létező tematikai egységeket tartalmaz. Ezeket a vallástanár a teljes képzés időszakára vonatkozóan a helyi tervezés során maga válogatja össze (az RPI által kidolgozott és a Magyarországi Református Egyház illetékes fórumai által jóváhagyott tanegységek közül) a helyi lehetőségeknek és igényeknek megfelelően, a tanulócsoportok sajátosságainak ismeretében. Ezeknél a moduloknál cél az, hogy egy-egy területen alaposabban elmélyülhessenek a diákok. A lehetőségekhez mérten, ezekhez tanórán kívüli programokat is kapcsolhat, ahol lehetőség nyílik együttműködésre a MRE egyházközségeivel, szervezeteivel és programjaival. A kiegészítő modulok választásának szempontjai a következők: A kiegészítő modulok témái, valamint a tanulásához szükséges készségek illeszkednek az adott korosztály tipikus és helyben megismert korosztályi sajátosságaihoz. 15

16 A kiegészítő modulok koherensek az adott évben tanult alapmodulokkal. Ezek kiegészítik és segítik a tanuló adott területen történő további elmélyülését. Olyan témákat tartalmaznak, melyek az adott évfolyam számára segítik a keresztyén értékrend elsajátítását. NAT kompetenciákhoz, fejlesztési területekhez való kapcsolódás A hit- és erkölcstan tantárgy törekszik arra, hogy a Nemzeti Alaptantervben kijelölt kulcskompetenciákhoz kapcsolódjon. Ezen belül különösen kiemelt szerepet kapnak a következő fejlesztési területekhez való kapcsolódások: 1. Erkölcsi nevelés. A hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Ez abban jelenik meg, hogy a fejlesztési célok között megjelenik a tanuló erkölcsi ítélőképességének fejlesztése, valamint az egyes bibliai történetekben található erkölcsi vonatkozásokra, kapcsolópontokra való rámutatás is. A hit- és erkölcstan tantárgy erkölcsi nevelésének célja keresztyén értékrend felmutatása és a tanuló bátorítása azok megismerésére és saját életébe való adaptálására. 2. Nemzeti öntudatra nevelés. Állampolgárságra, demokráciára nevelés. A hit- és erkölcstan fejlesztési céljai között jelen van az arra való rámutatás, hogy hitünket népünk keretei között is megélhetjük, felelősséget vállalhatunk nemzetünkért, melyet imádságban hordozhatunk. Szintén a fejlesztési célok része a szabályok és törvények tiszteletérére nevelés, valamint nemzeti értékeink és ünnepeink tisztelete és az aktív állampolgárság korosztályi szintű megélése. 3. Önismeret és társas kultúra fejlesztése. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség. Minden bibliai történetnek van vonatkozása a társas kapcsolatok és az önismeret vonatkozásában. Ezek megvilágításaként a történetekhez kapcsolódóan olyan témák jelennek meg, melyek segítik a reális önismeretet és bátorítanak az önmagunkért és másokért való felelősségvállalásra, valamint a társas kapcsolatok nyílt, őszinte, empatikus és egymást segítő megélésére. 4. Családi életre nevelés. A bibliai történetek egy része családi élethelyzeteket tartalmaz. Ezek segítségével, valamint a tanulók életvalóságának felidézése révén cél az élhető és egészséges család modelljeinek megismertetése; a családhoz tartozás érzelmi hátterének tudatosítása és a tanulók hozzásegítése ahhoz, hogy családi szerepeit és helyzeteit tudatosan élje meg. 5. Testi és lelki egészségre nevelés. A hit- és erkölcstan tantárgy folyamatos fejlesztési célja annak a látásmódnak a fejlesztése, hogy az egészséges ember nemcsak testben, hanem lélekben is egészséges. 6. Fenntarthatóság, környezettudatosság. Isten az ember feladatává tette azt, hogy a teremtett világot őrizze és gondozza. A fejlesztés célja ennek a felismertetése a tanulókkal és hozzásegítésük ahhoz, hogy ezt a feladatukat korosztályi szinten betöltsék. 7. Médiatudatosságra nevelés. Egyes témák kapcsán a megelőző ismeretek része a média által közvetített szemléletmód és ismeretek. Ezek felidézésével lehetőség adódik a tanulók médiatudatosságának segítésére és az egészségesen kritikus hozzáállás kialakítására. 16

17 4. Tantárgyi tartalom, az egyes tematikai egységek elemzése évfolyamonként 5. évfolyam Összefoglalások, ellenőrzések óraszáma: 12 óra ( óra a szabad órakeretből) Kerettanterv által betervezett óraszám: 52 óra Helyi sajátosságok óraszáma: 9 óra (ebből 1 óra összefoglalás, számonkérés) A minimum követelményeknek minden témánál része az az elvárás, hogy a tanuló vegyen részt a közös játékokban, feladatokban, beszélgetésekben és alkalmazkodjon azok szabályaihoz. Ezeket külön az egyes tematikai egységeknél nem tüntetjük fel. A tanév minimum követelménye a tanév során tanult énekek közül öt Református Énekeskönyvi és öt ifjúsági ének ismerete, melyet a gyülekezet lelkipásztora és hittanoktatói munkaközössége határoz meg minden tanév elején. 1. Tematikai egység A református hit- és erkölcstan Korábbi élmények a református gyülekezetről és szokásrendszeréről. Előzetes tudás Tapasztalati élmények, előzetes tudás a hitről, hitért való harcokról. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A hit- és erkölcstanra való ráhangolódás. A református egyházhoz és a református gyülekezetekhez való pozitív érzelmi kötődés kialakítása. Önismereti fejlesztés a csoporthoz illő önismereti játékok segítségével. Órakeret: 4 óra a szabad órakeretből Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Szabad órakeret Szabad órakeret Szabad órakeret Ki vagyok én, kik vagyunk mi? Kicsoda Isten? A Biblia Isten szava A tanuló részt vesz a közös játékokban, tapasztalatait, élményeit megosztja a többiekkel kiscsoportos vagy páros munka során. Gyülekezeti élet, kapcsolódás: Keresztelő Helyem a gyülekezetben ifjúsági és egyéb rétegalkalmak 17

18 Szabad órakeret Identitás: mit jelent Istenhez, Isten népéhez tartozni? felidézi a korábban tanult, ismert bibliai történeteket és azok alapján kreatívan (csoportban) megfogalmazza azt, hogy mit tud Istenről. Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A Biblia. Történetek az Ószövetségből. Kulcsfogalmak/ fogalmak A fejlesztés várt eredményei a tanév végén (minimum követelmény) identitás, hit, Biblia, Isten, bibliai történetek A tanuló saját szavaival meg tudja fogalmazni azt, hogy a Biblia Isten szava. Isten népe a gyülekezet. Isten hív minden embert. Erkölcstan: Közösségeim, közösséghez tartozás, társas kapcsolatok. Helyem a világban. Hit, világkép, világnézet. Vallási közösségek és vallási intézmények. 2. Tematikai egység Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Órakeret: 14 óra + 2 óra a szabad órakeretből A korábbi évfolyamon tanultak. + 2 óra összefoglalás és Előzetes tudás Korábbi élmények a református gyülekezetről. számonkérés Tapasztalati élmények a döntésről, Himnuszról. 18

19 A tematikai egység nevelési fejlesztési céljai A tanév fő hittan témájára való ráhangolás és a tanév összegző lezárása. A református egyházhoz és a református gyülekezetekhez való pozitív érzelmi kötődés kialakítása. Fogalmi tisztázások: messiás, misszió, missziói utak Bevezetés az első keresztyén gyülekezetek világába Az egyedül hit által reformátori alapelv jelentésének tisztázása. A következő személyek bemutatása: Pál apostol, Lídia, Luther Márton Arra való rámutatás, hogy Isten embereken keresztül is cselekszik. Az Isten akarata szerinti cselekvő életre nevelés. A református istentisztelet sajátosságainak bemutatása, motiválás az istentiszteletek látogatására. A Himnusznak, mint nemzeti imádságunknak az értelmezése, népünkért való imádságra, hazafiságra nevelés. Isten döntéshelyzetekben való útmutatásának keresésére buzdítás. Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Isten szól hozzánk1 Református keresztyénnek lenni Református keresztyénnek lenni Református keresztyénnek lenni Református keresztyénnek lenni Református keresztyénnek lenni Szabad órakeret (2 óra) Bibliai történetek Újszövetség Református keresztyénnek lenni Isten Igéje utat mutat a döntéseinkben (bevezető óra) Ki a Messiás? Zsidóság és keresztyénség Az egyház megalakulása, az első keresztyén gyülekezet Ki az Úr? A keresztyének és a Római Birodalom Pál apostol a pogányok apostola (keresztyénség és misszió) Pál apostol missziói útjai2 Jézus gyerekszemmel című film megtekintése Isten embereken keresztül cselekszik: Lídia (ApCsel 16,11-15) Egyedül hit által (Luther Márton) A tanuló ismeri a tematikai egységhez tartozó bibliai történeteket. segítséggel megkeresi a témakörhöz tartozó bibliai igehelyeket. képes értelmezni és a saját szavaival megfogalmazni a következőket: * Messiás, * első gyülekezet, * missziói utak, * pogányok apostola, * Luther Márton, * Lídia, * döntéshelyzet. röviden be tudja mutatni Pál apostol missziói útjait. az adott kort ábrázoló térkép segítségével felismeri Pál missziói útjainak egyes állomásait. ismeri a reformátori alapelv fogalmát és az egyedül a hit által alapelvet. példákat tud mondani a következőkre: 19 Gyülekezeti élet, kapcsolódás: A helyi gyülekezet missziói tevékenysége Különleges istentiszteletek a gyülekezetben Részvétel és szolgálat az istentiszteleten Irodalom: A tanuló beszédkészségének fejlődése, tanult memoriterek szöveghű és kifejező tolmácsolása. A szöveg és a kép összefüggéseinek feltárása, értelmezése (a témakörhöz kapcsolódó illusztrációk értelmezése). Az írott és nyomtatott Biblia formái, üzenete.

20 Református keresztyénnek lenni Isten szól hozzánk Isten utat mutat a mindennapokban Kulcsfogalmak/ fogalmak A református istentisztelet Imádkozzunk! Nemzeti imádságunk, a Himnusz Istennel a döntéseinkben (évzáró óra) A fejlesztés várt eredményei a tanév végén (minimum követelmény) * Hogyan cselekedhet Isten általunk? * Miért fontos részt venni az istentiszteleten? * Mit jelent Isten segítségét hívni egy döntéshelyzetben? a Himnuszt, mint a magyar népünk nemzeti imádságát is érti, imádkozik hazájáért. A Himnusz közös elemzése során megkeresi azokat a pontokat, melyek az imádságjelleget mutatják. döntéshelyzetekről szóló szituációs játékok segítségével keresi az Isten Igéje szerinti utakat a megoldásra. korábbi tapasztalatok segítségével összegyűjti a fontos ismereteket a református istentiszteletről. Történelem: Történetek az Ószövetségből. A világvallások alapvető tanításai. Népek és vallásaik. Honismeret: Nagyszüleink és dédszüleink keresztyén világa, erkölcsi normái. Harmonikusan működő családi minták. Ének zene: Nemzeti énekeink ismerete (Erkel Ferenc Kölcsey Ferenc: Himnusz) kapcsolat a zsidóság és a keresztyénség között, pogányok apostola, misszió, missziói út, istentisztelet, különleges istentiszteleti alkalmak, nemzet, nemzeti imádság A tanuló korosztályi szinten ismeri Pál apostol és Luther Márton személyét. meghatározza Messiás fogalmát. ismeri az első keresztyén gyülekezet fő jellemvonásait. ismeri a református istentisztelet fő részeit és megnevez néhány különleges istentiszteletet. 3. Tematikai egység Őstörténetek Órakeret: 4 óra Előzetes tudás Korábbi ismeretek élmények, tapasztalatok a kapcsolódó történetekről. Tapasztalati élmények a nagyravágyásról, idegen nyelvekről. A tematikai egység nevelési fejlesztési céljai A tematikai egységhez tartozó bibliai történetek és alapvető kortörténeti hátterük bemutatása. A döntéshelyzetek érzelmi, indulati és akarati hátterének bemutatása és azok tudatos megélésére nevelés. A bűn emberi életben való jelenlétének tudatosítása, rámutatás Isten bűnt megbocsátó szeretetére és kegyelmére. Erkölcsi ítélőképesség fejlesztése óra összefoglalás és számonkérés

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által HITTAN TANTERV Miskolci Görög Katolikus Iskola Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által 808 BEVEZETÉS I. A katekézis oktatási célja: Megismertetni Isten gondviselő

Részletesebben

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Miskolc, 204 Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Tartalom A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS

Részletesebben

Hittan 1-8. évfolyam

Hittan 1-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel

Részletesebben

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás.

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás. Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 5. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés Biblia 2 Az ószövetségi üdvtörténet, teremtéstörténet, bűnbeesés, témafeldolgozás 9 a bűn elterjedésének

Részletesebben

Szakmai vitaanyag TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport. Magyarországi Evangélikus Egyház

Szakmai vitaanyag TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport. Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Hit- és erkölcstan tantárgyi kerettanterve az 1-8. évfolyamok számára, valamint Hittan tanterve a 9-12. évfolyamok számára TERVEZET Készítették a Katechetikai Munkacsoport

Részletesebben

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

Hittan 7-12. évfolyam

Hittan 7-12. évfolyam Hittan Hittan 7-12. évfolyam 2 H I T T A N 7-8. é v f o l y a m C é l o k é s f e l a d a t o k A tanuló életkorának megfelelően bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság történelme az egyetemes emberi

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 200-984 2457 Adony, Rákóczi utca 39. Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség Presbitériuma 6087 Dunavecse, Zrínyi

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK. I. Az iskola nevelési programja... 4. I.1 Az iskola jogi státusza... 4. I.2 Helyzetelemzés...

PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK. I. Az iskola nevelési programja... 4. I.1 Az iskola jogi státusza... 4. I.2 Helyzetelemzés... PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola nevelési programja... 4 I.1 Az iskola jogi státusza... 4 I.2 Helyzetelemzés... 5 I.2.1 Az iskola felépítése:... 5 I.2.2 Az oktató-nevelőmunka tárgyi feltételei...

Részletesebben

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalom Intézményünk bemutatása... 7 Pedagógiai

Részletesebben

Tanterv a VALLÁS tantárgy részére REFORMÁTUS FELEKEZET III. és IV. osztály

Tanterv a VALLÁS tantárgy részére REFORMÁTUS FELEKEZET III. és IV. osztály 3 számú melléklet az oktatási miniszter 5001 / 02.12.2014 számú rendeletéhez OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Tanterv a VALLÁS tantárgy részére REFORMÁTUS FELEKEZET III. és 2014, Bukarest Bemutató érvelés A Vallás

Részletesebben

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont OM azonosító: 201670 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont OM azonosító: 201670 PEDAGÓGIAI PROGRAM  2013 Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 18. /Fax: 87/447-167 E-mail: iskola@refalsoors.hu OM azonosító: 201670 PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ- OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJA,

Részletesebben

PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1173 Budapest, Pesti út 84,) OM: 035115 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai

Részletesebben

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013.

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013. Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szent Margit Gimnáziumának Helyi tanterve 2013. 1 I. RÉSZ- ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Bevezetés 3 II. AZ ISKOLA TANTÁRGYI RENDSZERE, ÓRATERVE 1. Tantárgyi struktúra és

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM 2014. Tartalomjegyzék I. Iskolai pedagógiai program... 4 1. Bevezetés... 4 1.1.

Részletesebben

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

2.9.2 Idegen nyelvi kommunikáció... 28 2.9.3 Matematikai kompetencia... 28 2.9.4 Természettudományos kompetencia... 28 2.9.5 Digitális kompetencia...

2.9.2 Idegen nyelvi kommunikáció... 28 2.9.3 Matematikai kompetencia... 28 2.9.4 Természettudományos kompetencia... 28 2.9.5 Digitális kompetencia... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK 1. Iskolatörténet... 11 2. Az iskola vallási, társadalmi környezete... 12 3. Iskolánk arculata, képzési rendje... 13 4. Intézményünk elvárásai katolikus iskolaként...

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben