HÍVOGATÓ. Tájékoztató a VIII. kerület általános iskoláiról a leendõ elsõ osztályos gyerekek szülei számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍVOGATÓ. Tájékoztató a VIII. kerület általános iskoláiról a leendõ elsõ osztályos gyerekek szülei számára"

Átírás

1

2

3 HÍVOGATÓ Tájékoztató a VIII. kerület általános iskoláiról a leendõ elsõ osztályos gyerekek szülei számára A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadványa

4 Az intézményeket bemutató írásokat fotókkal kiegészítve olvashatják a honlapon is.

5 TARTALOMJEGYZÉK 5 Köszöntõ 6 A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása 9 Az iskolakezdésrõl szakemberek szülõknek Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 16 Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola Józsefvárosi Zeneiskola 30 Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 32 Utcajegyzék az iskolai körzethatárokhoz

6 Készült a VIII. kerület iskolái által beküldött adatok és ismertetõk alapján, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási és Kulturális Iroda közremûködésével Szerkesztette: Novák Imre A kiadásban közremûködött a Kornétás Kiadó Kft. Felelõs vezetõ: Pusztay Sándor 1138 Budapest, Népfürdõ u. 15/D

7 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Szülők! Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük iskolás lesz. Biztos vagyok benne, hogy úgy érzik, szinte tegnap volt, hogy óvodát kellett választani, most pedig már az iskolák sorát böngészik. Az idei tanévtől megújult a közoktatásunk. A tanulásban is nagyobb szerepet kapnak a jogok és kötelességek. A teljesítmény újra elsőrendű szempont lesz a diák és a pedagógus számára, amelyhez reményeink szerint nagyobb biztonság - érzet is társul az erőszakot visszaszorító törvényi rendelkezéseknek köszönhetően. Nem kell bizonygatnom, milyen jelentős esemény egy gyerek, egy család éle - té ben az iskolakezdés. Ez pedig az iskolaválasztással kezdődik. A Józsefvárosi Önkormányzat az eddigieknél színesebb, gazdagabb tanulmányi kínálattal igyekszik kielégíteni a józsefvárosiak különféle igényeit. A művészetet, az idegennyelvet és sportolást előtérbe helyező iskoláink sorakoznak egymás mellett. Önkormányzatunk az elmúlt években jelentős összegeket költött iskoláink felújítására. Szeretnénk, ha minél kényelmesebb, modernebb, családiasabb körülmények között tanulhatna a felnövekvő nemzedék. Az új sportudvarok sokkal több és biztonságosabb sportolási lehetőséget biztosítanak a diákoknak. De elindítottuk az iskolai élet nyugalmát biztosító programokat is, hogy az diákok környezetéből is eltűnjön az erőszak. Kiadványunkkal szeretnénk segíteni az iskolaválasztást, amelyet most áttekintésre ajánlok szíves figyelmükbe. A rövid ismertetőket a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő iskolák maguk állítottak össze intézményükről. A kiadvány végén található utcajegyzék megmutatja, melyik az Ön körzetes iskolája, amelyik várja a gyermekét, hogy teljesíthesse tankötelezettségét. A szabad iskolaválasztás jogán azonban lehetőség nyílik a körzetes iskola helyett másik iskolába íratni a leendő első osztályosokat. Javaslom, ne hagyatkozzanak csupán az itt olvasott információkra, tájékozódjanak az iskolákban szervezett programokon is. Keressék fel a kiválasztott intézményt, esetleg több helyre is látogassanak el, hogy módjukban álljon összehasonlítani iskoláink kínálatát. Ismerkedjenek meg az iskola környezetével, nevelési programjával, házirendjével és pedagógusaival. Bízom benne, hogy kiadványunk és segítőkész pedagógusaink tájékoztatása megkönnyítik a gyermekük számára legmegfelelőbb iskola kiválasztását, hogy gyermekük megfelelő környezetben, színvonalasan tanulhasson. Dr. Kocsis Máté polgármester HÍVOGATÓ 5

8 A TANKÖTELESSÉ VÁLÓ GYERMEKEK ISKOLAI BEÍRATÁSA A Magyar Köztársaság az Alkotmány 70/F. -a alapján a művelődéshez való jog gyakorlásához köteles biztosítani az ingyenes és kötelező általános iskolát. Ezen alkotmányos kötelezettség teljesítését szolgálja a tankötelezettség. A tankötelezettség kezdetéhez két feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése, másrészt a meghatározott életkor betöltése. A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. Törvény (továbbiakban Kt.) a tankötelezettségről szóló a értelmében tankötelezettségének kezdetén minden gyermeket iskolába kell beíratni. A 2011/2012-es tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és május 31-ig a hatodik életévét betölti. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. (Kt. 6. (2) bekezdés.) A tankötelezettség kezdetéről, a tanuló felvételéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg ha a gyermek nem járt óvodába vagy az óvoda kezdeményezi a nevelési tanácsadó véleménye alapján, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató dönt. (Kt. 66. (1) bekezdés.) Mit kell tudni a beíratásról? 1. A tankötelezettség teljesítéséért a szülő felelős. (Kt. 14. (2) bekezdés b. pontja.) A felvételről az iskola igazgatója dönt. (Kt. 66. (1) bekezdés.) A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. (Kt. 66. (2) bekezdés.) A szülő vagy gondviselő köteles a meghirdetett időpontban Budapesten általában április harmadik hetében tanköteles gyermekét beíratni a lakóhelye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a szülő vagy gondviselő a gyermekét az általa választott, de nem körzeti iskolába kívánja beíratni, azt a körzeti iskolába be kell jelenteni és a befogadó iskolától kapott befogadó nyilatkozatot le kell adnia, továbbá a körzeti iskolába be kell jelentenie azt is, ha a tanuló tanulmányait külföldön folytatja. 2. A beíratáskor be kell mutatni a szülő, illetve a gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. (11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 17. (1).) 6 HÍVOGATÓ

9 Ha a tanulót a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába (amely a gyermek fejlettségi szintjének megfelelő neveléshez-oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik) kell beíratni, a beiratkozáskor a szakértői javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelő határozatot is be kell mutatni. A beíratás időpontja előreláthatólag április, melyről hirdetmény útján kaphatnak tájékoztatást. 3. Azon szülőknek, akik nem az önkormányzatok által fenntartott általános iskolába kívánják beíratni gyermeküket, ugyancsak a beiratkozás szabályai szerint kell eljárniuk. 4. Az iskolai felvétellel kapcsolatos határozatok ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az igazgatónál. Az igazgató az eljárást megindító kérelmet nyolc napon belül elbírálás céljából önkormányzati iskola esetén a fenntartóhoz küldi meg. Ezen eljárás pontos határidőit az adott fenntartók határozzák meg. Az iskolákban a szorgalmi idő, a tanítási év minden év szeptemberének első munkanapján kezdődik. (Kt. 52. (1) bekezdés.) A szülők joga és kötelessége A közoktatásról szóló törvény alapján a szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. E szerint gyermeke adottságainak, képességének, érdeklődésének, saját vallási, illetve világnézeti meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően választhat iskolát. A szülő jogosult dönteni arról, hogy gyermeke részt vesz-e hit- és vallásoktatásban. A szülő joga, hogy megismerje az iskola nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét, az abban foglaltakról tájékoztatást kapjon, gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület megvizsgálja, és arra a megkeresésétől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon, a nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, HÍVOGATÓ 7

10 a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen az iskolai foglalkozásokon, az intézményben folyó munka szervezésébe, a döntéshozatalba az iskolaszék, a szülői szervezet (közösség) útján bekapcsolódjon. A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, biztosítsa gyermeke iskolai nevelésben-képzésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, illetve gondoskodjon arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és ehhez megadjon minden tőle elvárható segítséget, rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, erősítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, meg kell tennie a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, tiszteletben tartsa az iskola vezetőinek, pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait. 8 HÍVOGATÓ

11 AZ ISKOLAKEZDÉSRŐL SZAKEMBEREK SZÜLŐKNEK Tavaszi Józsefné a kerületi óvodavezetők munkaközösségének vezetője Kedves Szülők! A nyár gyorsan elrepül. A legnagyobb óvodásokból szeptemberre a legkisebb iskolások lesznek. Mint minden évben a szülők és gyermekek egyaránt izgalommal és várakozással készülnek a tanévnyitóra Az iskolába lépő elsősnek minden új és izgalmas. A játékot felváltja a tanulás, a gondtalanságot a kötelesség. Új arcok veszik körül új környezetben, ahol barátokat kell találnia, egy sor feladatot kell elvégeznie, miközben sok új szabályhoz kell alkalmazkodnia. Hosszú időre meghatározza a gyermek iskolai közérzetét és ezen keresztül a teljesítményét, hogy jó kedvvel, lelkesedéssel, érdeklődéssel lépi át az iskolakaput, vagy félelemmel, bizonytalansággal telve kezdi meg az első osztályt. Tapasztalatunk szerint gyermekeink kíváncsiak az iskolára, az ott megszerezhető új tapasztalatokra és persze a tudásra is. A félős, nehezen barátkozó, a szüleitől nehezen elváló elsősnek több biztatásra, bátorításra és türelemre van szüksége. Mivel a gyermekek ebben a korban de később is, akarva-akaratlanul átveszik a szülői beállítódásokat, az aggódó, szorongó, vagy épp kritikus szülő gyermekének sokkal több nehézséggel kell megküzdenie, mint annak a gyermeknek, akinek a szülei érdeklődéssel, kíváncsisággal, a pedagógust támogató magatartással közelítenek az iskolához. Milyen iskolát válasszunk gyermekünknek? Mi minden évben azt javasoljuk a kedves szülőknek, hogy ne iskolát hanem, pedagógust válasszanak. Éljenek a VIII. kerületi iskolák nyújtotta lehetőségekkel az iskolák által felkínált családi napokkal, az iskolák programjait bemutató délutánokkal, a közös foglalkozásokkal. Ismerkedjenek meg a gyermekeikkel majdan foglalkozó pedagógusokkal, az iskola életével. Ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő helyet bármennyire is időigényes és fárasztó, több iskolát is meg kell látogatni. Kérem, hogy olvassák el figyelmesen az iskolák bemutatkozását tartalmazó Hívo - gató füzetet, melyben képet kaphatnak a józsefvárosi iskolákról és programjaikról. Szülőként és óvodavezetőként is jó szívvel ajánlom kerületünk iskoláit, és javaslom, hogy az óvodapedagógusok gyermekük fejlettségéről szóló véleményét is szem előtt tartva válasszák ki a számukra legmegfelelőbb iskolát. A beiskolázás időszaka nehéz, összetett folyamat, mint minden, ami gyermekeinkkel történik. Ugyanakkor szép és felemelő, mint minden szülői feladat. HÍVOGATÓ 9

12 Dr. Borsi Józsefné dr. Ács Katalin a Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó Vezetője Minden felelős szülőben, pedagógusban felmerülhet a kérdés, vajon iskolaérett-e a gyermeke, óvodása? Meg tud-e birkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek az iskolában várják? Tud-e majd élni azokkal a lehetőségekkel, amiket ajánlanak számára? Jól fogja-e érezni magát? Az első iskolai évek kudarcai és sikerei jelentősen meghatározzák a gyermekek iskolához, tanuláshoz való viszonyát, sőt még a pályaválasztásukra is hatással lehetnek. Ha a felmerült kérdésekre a válasz nem egyértelmű, a kerületi Nevelési Tanács - adó ban lehetőség van arra, hogy megvizsgáljuk a gyermeket, és tapasztalatainkat megbeszéljük a szülővel. Az iskolaérettségi vizsgálatot egyaránt kérheti az óvoda vagy iskolai pedagógus és a szülő. A vizsgálat során először az óvodai vélemény és a szülőkkel folytatott beszélgetés révén az eddigi fejlődésről kapunk képet. Megtudjuk, volt-e valami a gyermek életében, ami nagyobb mértékben befolyásolta fejlődését. A különleges tényezők nem önmagukban bírnak jelentőséggel, hanem azon keresztül, hogy a gyermek alkalmazkodását segítő mechanizmusok mennyire voltak elégségesek a kompenzációra. Ezt követően a gyerekek fejlesztőpedagógus vezetésével csoportos vizsgálaton vesznek részt. Ebből derül ki, hogy a társas helyzetben mennyire tudnak a közösségi normákhoz alkalmazkodni, hogyan teljesítenek. Ezután a pszichológus vezette egyéni feladathelyzetben fejeződik be a vizsgálati sor, mely tovább árnyalja a gyermek érzelmi és értelmi érettségéről alkotott képet. A fentiekből az is kiderülhet, hogy szükség van-e további szakvizsgálatokra (pl. szakorvosra, logopédusra, fülészre, szemészre). Ha több területen találunk elakadást, akkor a gyermeket a szülő hozzájárulásával továbbküldjük a 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz, ahol kiegészítő vizsgálatok elvégzésére is lehetőség nyílik, és a beiskolázási határozat ennek alapján fogalmazódik meg. A vizsgálat végén szakvéleményt adunk, melynek egyik célja az, hogy mind a szülőt, mind a választott iskola igazgatóját segítsük a beiskolázási döntés meghozatalában. Az iskolaérettségi vizsgálatra az alábbi címen jelentkezhetnek: Józsefváros Nevelési Tanácsadó 1081 Budapest, Köztársaság tér 4. Tel./fax: HÍVOGATÓ

13 Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Szontagh Pál a józsefvárosi iskolaigazgatói munkaközösség vezetője Kedves Szülők! Gyermekünk születésével mindannyian életre szóló felelősséget kaptunk, s ennek a felelősségnek része az iskolaválasztás is. Nagy a tét, hiszen annak a sorsáról kell döntést hozniuk, akit a világon a legjobban szeretnek, akinek a lehető legjobbat akarják. Ezt a döntést csak alapos mérlegelés után lehet meghozni, ezért arra kérem és biztatom Önöket: ne sajnálják az időt az intézmények megismerésére, a pedagógusokkal, iskolavezetőkkel való beszélgetésre, az alapos tájékozódásra! Hallgassák meg ismerőseik tanácsát, kérjék ki az óvodapedagógusok véleményét, bízzanak gyermekük megérzéseiben, amikor iskolát választanak! Ugyanakkor ne csak felületes benyomásokra hagyatkozzanak informálódjanak a választott iskola mérési és versenyeredményeiről, továbbtanulási mutatóiról is, hiszen nem egy, hanem remélhetőleg nyolc évre választanak iskolát gyermeküknek! Győződjenek meg róla, hogy a választott intézmény és családjuk értékrendje hasonló, hogy a gyermekkel szemben támasztott elvárásaik nem állnak távol az iskola követelményrendszerétől! Nagyon fontos, hogy a választott intézmény gyermekük számára olyan közösség legyen, ahol nyolc évig jól érzi magát, barátokat szerez, megtapasztalja a közösség élményét és biztonságban érzi magát. Nem minden tanuló számára ugyanolyan az ideális iskola: van, aki énekelni, sportolni szeret legjobban, van, aki a matematika vagy az idegen nyelvek iránt érdeklődik inkább. Meg győ ző dés - sel állítom, hogy Józsefváros sokszínű oktatási kínálatában mindenki megtalálja a gyermeke számára legmegfelelőbb intézményt. Soha ne feledjék: gyermeküknek tanítót, saját maguknak munkatársat választanak a beiratkozáskor. Olyan szövetségest, akivel éveken át együtt kell szolgálniuk közös kincsünk, gyermekük fejlődését. A nevelés-oktatás akkor lehet csak sikeres, ha az iskola és a család harmonikusan együtt tud működni, ha egymás értékeit tiszteletben tartva és elfogadva önös érdekeinket alá tudjuk rendelni a gyermek mindenekfelett álló érdekének. Hívogató kiadványunk csak a kezdeti lépés megtételében segít az iskolák felé, az utat Önöknek és gyermeküknek kell végigjárniuk. Amikor iskolát választunk jövőt választunk. Felelősségteljes döntésükhöz sok sikert, felnövekvő gyermekük neveléséhez sok boldogságot kívánok! HÍVOGATÓ 11

14 DEÁK DIÁK ÁLTALÁNOS ISKOLA 1081 Budapest, Köztársaság tér 4. Telefon: , Tel./fax: honlap: Igazgató: Dr. Várnai Andrásné Mottó: Emberré csak ember által lesz az ember (Grilparzer) Emelt szintű oktatás: angol vagy német nyelv, 3. osztálytól Művészeti képzés: Budapesti Énekes Iskola, Népitánc osztály. Szabadidőben: dráma-színjátszás, képzőművészet, kézművesség, tánc, fotó. Napközi: alsó tagozatban valamennyi osztály számára saját napközis csoport. Tanulószoba: négy tanulócsoport az 5 8. osztályok számára. Étkezési lehetőség: minden tanuló részére. Beiskolázási adatok: gimnázium: 37%, szakközépiskola: 56%, szakmunkásképző és szakiskola: 7%. Erdei iskola: minden évben minden osztály számára öt nap. Tata: iskolai tábor szeptemberben három nap. Nyári táborok: Káptalanfüreden és egyéb üdülőhelyeken. Iskolánk a Köztársaság tér 4-ben, egy 1912-ben épült, műemlék szépségű iskolaépületben él és működik. Nemcsak a modern, színvonalas sportudvar okoz nagy örömet, de inspiráló a lehetőség, hogy az elkövetkező tanévekben esetleg kiépíthetjük a középiskolai oktatást is. Minden osztálynak saját terme otthona van. Ezek néhány perc alatt interaktív tanulási térré alakíthatók. Ezen kívül a legkorszerűbb informatikai eszközökkel felszerelt fizika terem, kémia-biológia, számítógépterem és klubszoba (sok számítógéppel, szabad internethasználattal), könyvtár, tankonyha, rajzterem, két tornaterem, büfé és ebédlő áll a gyerekek rendelkezésére. A zeneterem nem csak az ének órák helye, itt tartjuk a kamarakon - certeket, a zeneszalont, és kiállításokat is rendezünk. A tornatermet rendszeresen Deák Színpaddá változtatjuk: koncerteket, színházi előadásokat tartunk itt. Úszni és korcsolyázni járunk, s valamennyi alsó tagozatos osztályunk tanul népi táncot. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy megalapozzuk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek kifejlődését. Így nagy hangsúlyt fektetünk az olvasás-szövegértés, matematikai gondolkodás, problémamegoldás és együttműködési képességek, valamint az önálló tanulási képesség kialakítására és fejlesztésére, az idegen nyelv tudására. Ha szükséges, pszichológus, logopédus és fejlesztőpedagógus is segíti a gyerekek tanulását. A számítógépet elsős koruktól kezdve, különböző tantárgyak keretén belül eszközjelleggel használják a gyerekek, a számítástechnika oktatása az ötödik osztályban kezdődik. Tanulás szer ve - zé si módjaink között kiemelt szerepet játszanak a projektek, a kooperatív tanulás 12 HÍVOGATÓ

15 és az egyéni tanulói szükségletek szerinti differenciálás. Részt veszünk az Európai Unió Socrates nevű oktatási programjának több ágában is, portugál, svéd, német, spanyol, angol partneriskolákkal működünk együtt. l Tanórán kívüli és szabadidős tevékenység: A változatosság szerves része oktatási-nevelési filozófiánknak: úgy gondoljuk, mindenkinek van tehetsége valamihez, és kötelességünk, hogy segítsünk a tehetség felismerésében. Klubok: dráma-színjátszás, képzőművészet, kézművesség, zenetörténet, sakk, népi tánc, fotó stb. Sport: Minden korosztálynak kínálunk sporttevékenységet: szivacskézilabda, futball, kosárlabda, asztalitenisz, aikido közül választhatnak a gyerekeink. Valamennyi osztályunk évente legalább egy hetet erdei iskolában tölt, ahol a helyi természeti és társadalmi adottságokra épülő környezetvédő és művelődéstörténeti programban vesznek részt a gyerekek. Zene: Hangszeres zenetanulásra a József városi Zeneiskola hozzánk kihelyezett tagozatai nyújtanak lehetőséget: zongora, furulya, fuvola, hegedű, gitár hangszereken. Legnagyobb büszkeségünk a Budapesti Énekes Iskola, amely nagy hagyományú európai elődeihez hasonló módszerekkel olyan gyerekénekeseket képez, akik szólistai feladatok ellátására is képesek, kamarazenei együttesekben, kórusokban énekelnek. Az oktatási forma lényege az, hogy zenei képességvizsgálat után a megfelelt és felvett gyerekek egy énekes osztályban zenei tagozatként saját tanterv, speciális tankönyv alapján, heti két órában tanulják az ének-zene tárgyat, másodiktól szolfézs-, harmadiktól hangszeres és egyéni hangképzésoktatásban részesülnek, a tanévben meghatározott számú egyházzenei szolgálatot teljesítenek, valamint iskolai kamarahangversenyeken vesznek részt. l A 2011/2012-es tanévben két első osztályt indítunk: az egyiket énekes iskolai programmal, a másikat emelt óraszámú néptánc tanítással. A két osztály általános programja nem különbözik. Írni-olvasni a Meixner-módszerrel tanítunk. l Felvétel az énekes osztályba: A 2011/2012-es tanévben az énekes iskolai osztályba kívánkozó gyerekek számára meghallgatást tartunk február 26-án (szombaton) 9 órakor, illetve március 26-án (szombaton) 9 órakor az iskola épületében. l Nyílt nap: Különösen ajánljuk február 9-ét (szerda), amikor alsó tagozatos és február 17-ét (csütörtök), amikor alsós-felsős nyílt napot tartunk, de minden tanítási napot nyílt napnak tekintünk, ezért az iskola délelőttönként megtekinthető, ekkor találkozni lehet a leendő elsős tanító nénikkel, és alsó tagozatos tanórák is látogathatók. l Iskolára hangoló foglalkozások: gyógypedagógus vezetésével keddi napokon (2011. február 1., február 15., március 1., március 22.) 17 órától. l Játszóház ovisoknak: február tól. Óvodai csoportokat szívesen látunk telefonon előre egyeztetett időpontban. l Szülői értekezlet a leendő első osztályos gyerekek szüleinek: június 1- jén, szerdán, 17 órakor. l További információ kérhető: Pétery Katalin alsó tagozatos igazgatóhelyettestől (tel.: ), Kérjük, ha tehetik, látogassák meg honlapunkat: HÍVOGATÓ 13

16 JÓZSEFVÁROSI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1084 Budapest, Tolnai Lajos u Tel.: ; Fax: Igazgató: Köröminé Tóth Mária Mottó: Nem az a fontos, hogy honnan indultál, hanem, hogy hová jutsz el! (Illyés Gyula) w Egész napos iskola: A tanulók táska nélkül járnak iskolába, itt készülnek fel a másnapi órákra. Nagy gondot fordítunk a szabadidő hasznos eltöltésére is. w Étkezési lehetőség: minden tanuló részére napi háromszori étkezést biztosítunk. Cukorbeteg, lisztérzékeny, fehérje-, illetve ételallergiás stb. beteg gyermekek étkezése is megoldható. w Iskolánkról röviden: Általános iskolaként a tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű gyermekek egyénre szabott fejlesztését, nevelését-oktatását végezzük. Tornatermünk közel 200 m 2 alapterületű, melyhez gyógytornaszoba is tartozik. Az Önkormányzat támogatásával 2009 nyarán az Európai Unió előírásainak megfelelő sportudvar épült nyarán a KEOP Ener giaracionalizálás Józsefváros önkormányzati fenntartású közintézmé - nyei ben projekt keretében intézményünk épületének energetikai felújítására került sor. Tanulóink a testnevelési órák keretében az 5. és 6. évfolyamon úszásoktatáson, a 2. évfolyamon pedig korcsolyaoktatáson vesznek részt. w Módszertani Központ: Az alapító okiratunkban foglaltak szerint Módszertani Központként ellátjuk és segítjük a VIII. kerület általános iskoláiba és óvodáiba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-oktatását. A kerület többségi óvodáiba és általános iskoláiba felvételt nyert integrált nevelésben-oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást, fejlesztő felkészítést, logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítését, szervezését, szakmai szolgáltatását látjuk el. Segítjük a kerület óvodáiban és iskoláiban integráltan nevelt és oktatott gyermekeket és tanulókat sérülésspecifikusságuknak megfelelően. Intézményünk háromszintes épületében az általános iskolai nevelést-oktatást szolgáló termeink, szaktantermeink mellett helyet kapnak a Módszertani Központ jól felszerelt fejlesztő termei, logopédiai szobái, Ayres-terápiás és TSMT-eszközökkel felszerelt mozgásfejlesztő terem is. 14 HÍVOGATÓ

17 w Pedagógiai programunkról: Iskolánk szellemisége, légköre biztonságot adó, meleg érzelmű, gyermekközpontú. A nevelés-oktatás differenciált formában valósul meg. A környezeti hatások ellensúlyozása érdekében iskolánk egész napos iskolaként működik. Fontos prevenciós feladatokat látunk el a nevelő-oktató munka során, illetve a szülői kapcsolattartás alkalmával. A korrekció és rehabilitáció változatos formában és keretekben tevékenykedtetéssel történik. Az olvasástanítási módszerek közül a dyslexia prevenciós módszert alkalmazzuk. Számítógépek és interaktív táblák segítik a tantárgyi oktató munkánkat. Tanulóink a délutáni napközis foglalkozások során készülnek fel a másnapi tanórákra. Tanórákon és tanórán kívül, a korrekciós és rehabilitációs foglalkozásokon fejlesztjük azon képességeket, készségeket, amelyek tanulóink sikeres életpályáját, társadalmi beilleszkedését segítik. E tevékenységet gyógypedagógusok, valamint logopédusok, gyógytestnevelők és fejlesztő pedagógusok végzik. w Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek: Tanulóink számára gyakran szervezünk múzeum-, színház-, bábszínház-látogatásokat, kirándulásokat, nyári táborozást, erdei iskolát. Hagyományos rendezvényeink: a tanévnyitó, tanévzáró, valamint a karácsonyi és húsvéti szentmise, bensőséges hangulatú iskolai karácsonyi ünnepség, koszorúzás a Költészet Napja alkalmából. w A 2011/2012-es tanévben egy első osztály indítását tervezzük. Tanítási programunk a NAT-ra épülő helyi tantervben fogalmazódik meg. Gyermekeink olvasástanítása a dyslexia prevenciós módszerrel történik. A beszédhibák kiszűrését, korrekcióját gyógypedagógus-logopédus végzi. Intézményünk akadálymentesítését követően mozgássérült (kerekes székes) tanulók nevelését-oktatását is ellátjuk. A szakértői vélemény alapján mozgásfejlesztésre javasolt gyerekek ellátását szakképzett konduktor és gyógytestnevelő végzi. Az óvodába nem járt gyermekek fejlesztését, felzárkóztatását tanórán kívüli foglalkozásokon is segítjük. w Mivel iskolánkba csak szakértői vélemény alapján vehetünk fel tanulót, ezért nyílt nap, nyílt óra tartását nem tervezzük. Előzetes megkeresés alapján azonban készséggel állunk az érdeklődők rendelkezésére. w További információ: A es telefonszámon az iskolánk igazgatójától kérhető. HÍVOGATÓ 15

18 LAKATOS MENYHÉRT JÓZSEFVÁROSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1086 Budapest, Erdélyi u OM: Tel.: , Fax: Honlap: Igazgató: Dani Csaba Iskolánk olyan többcélú oktatási intézmény, amelyben nyolcosztályos általános iskolai és négyosztályos gimnáziumi nappali tagozat, illetve felnőttek részére általános iskolai és gimnáziumi esti tagozat is működik. w Nyelvoktatás Általános iskolában negyedik osztálytól angol nyelv (heti 3 óra), érdeklődés szerint német nyelvi szakkör, gimnáziumi tagozaton angol, német, francia nyelv oktatása történik. w Napközi Minden általános iskolai tanuló igényelheti (6.30-tól 17 óráig). w Étkezési lehetőség Igény szerint minden tanuló részére biztosítható napi háromszori étkezés, ezen kívül iskolabüfé is működik. w Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek: délutáni foglalkozások (tömegsport, tánc, hangszeres zeneoktatás), könyvtári foglalkozások (mesedélután, filmklub, vetélkedők, kutató munka), tehetséggondozó szakkör (informatika, művészetek), kézműves szakkörök, játszóház, színház- és múzeumlátogatások, városismereti séták, tanulmányi kirándulások. 16 HÍVOGATÓ

19 w Pedagógia A tanítási órák mellett nagy hangsúlyt kapnak a játékosabb, egyéni képességekhez igazodó módszerek, tevékenységek, speciális fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások. Tanulóink sokoldalú fejlődését gyermekbarát tanítóinkon, tanárainkon kívül fejlesztőpedagógus, szociális munkás, szabadidő-szervezők, könyvtáros is segítik. Kiemelt szerepet kap a mozgás, az egészséges életmód kialakításának segítése, a tornaterem mellett konditerem és sportudvar szolgálja a rendszeres testedzést. Úszásoktatás is biztosított. w Nyitott kapu program március 28. (hétfő) 15 óra játékos, iskolakóstolgató foglalkozás leendő elsősöknek. A program részletes leírása a honlapon olvasható. w Szülői értekezlet a leendő első osztályos tanulók szüleinek: szeptember 1. (csütörtök) 16 óra. HÍVOGATÓ 17

20 LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1083 Budapest, Losonci tér 1. Tel.: , tel./fax: Igazgató: Stenczinger Csilla Ha nem vagy már ovis, legyél akkor Losis! Emelt óraszámú oktatás: angol, matematika, infotéka, testnevelés (vízilabda, ritmikus gimnasztika, asztalitenisz, szivacslabda), természetismeret, fizika. Oktatott idegen nyelvek: angol, orosz (szakkör keretében: német, francia) Napközi otthonos ellátás: 1 6. évfolyam napközi, 7 8. évfolyam tanulástechnikai csoportok. Étkezési lehetőség: van (étkezési problémával küzdők étkezése megoldható). w A pedagógiai programról: Iskolánk megújult külsővel, tisztán tartott, igényesen kialakított környezetben, tapasztalt, magasan képzett pedagógusokkal várja leendő tanítványait. Nevelési elvünk sajátosságai: műveltség, tolerancia, etikus magatartás, közösségi lét, konszolidált életvitel. A természettudományos gondolkozás megalapozása a magasabb óraszámban tanított matematika-, infotéka-, természetismeret- és fizikaórákon. Bontott csoportban folyik az idegen nyelv, informatika, technika oktatása. Az úszás, sakkozás és asztalitenisz, szivacslabda, ritmikus gimnasztika és vízilabda, sokirányúan fejlesztik tanulóinkat. Szaktantermeinkben (uszoda, könyvtár, tornacsarnok, nyelvi labor, számítógépes szaktantermek stb.) a gyerekek a legkorszerűbb ismereteket szerezhetik meg. A teljes körű nyolcadikos beiskolázás, valamint a kerületi, budapesti és országos szintű versenyeken előkelő helyezést elérő tanítványaink teljesítménye bizonyítja a Losiban zajló eredményes munkát. w Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek: Iskolánk hírnevét öregbítik hagyományaink: a karácsonyi hangverseny aranyokleveles énekkarunk előadásában, amelyet betlehemes játék színesít, Losonci-napi sportrendezvényünk iskolánk valamennyi tanulójának részvételével. Az ovisok körében nagy sikert aratott O(VI)LIMPIÁT idén ismét megrendezzük. Tanulóink különböző irányultsági szakkörök közül választhatnak, érdeklődési körüknek megfelelően sportfoglalkozásokon, a könyvtárban, internetes termeinkben tölthetik hasznosan szabadidejüket. Tanfolyamaink közül kiemelkedő a karate, és a ritmikus gimnasztika, úszás vízilabda-foglalkozás. Iskolán kívüli programjaink is népszerűek: rendszeresen járunk színházba, hangversenyre, múzeumokba. A tanulmányi kirándulások, az erdei iskola, a nyári kül- és belföldi táborok nagy élményt jelentenek tanítványainknak. A KSI SE kihelyezett asztalitenisz szakosztályának szolgáltatásait ingyen vehetik igénybe tanulóink. Felújított sportudvarunkon nemcsak az összes sportág gyakorlására van lehetőség, hanem a szabadidő kulturált eltöltésére is. 18 HÍVOGATÓ

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben XXI. évfolyam 4. szám 2013. március 5. Megjelenik: kéthetente Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben BERUHÁZÁS Megnyílt a H13 Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2010 Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet A kiadvány internetes változata www.pepint.hu címen olvasható Illusztráció: Ady Endre Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános

Részletesebben

Elsős lesz a gyermekem!

Elsős lesz a gyermekem! 2014 Elsős lesz a gyermekem! Kiadványunkkal azoknak a szülőknek szeretnénk segítséget nyújtani, akiknek gyermeke 2014 szeptemberében kezdi meg az első osztályt. Összegyűjtöttük a kerület általános iskoláinak

Részletesebben

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 201 /201 -es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

Elsős lesz a gyermekem!

Elsős lesz a gyermekem! 2013 Elsős lesz a gyermekem! Kiadványunkkal azoknak a szülőknek szeretnénk segítséget nyújtani, akiknek gyermeke 2013 szeptemberében kezdi meg az első osztályt. Összegyűjtöttük a kerület általános iskoláinak

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÁLTALÁNOS ISKOLÁIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÁLTALÁNOS ISKOLÁIRÓL ISKOLANYITOGATÓ 2014 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÁLTALÁNOS ISKOLÁIRÓL TARTALOMJEGYZÉK Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő... 3 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

BECSENGETÉS. Dunaharaszti Város Önkormányzatának óvoda- és iskolaválasztást segítő tájékoztató kiadványa. Dunaharaszti, 2011.

BECSENGETÉS. Dunaharaszti Város Önkormányzatának óvoda- és iskolaválasztást segítő tájékoztató kiadványa. Dunaharaszti, 2011. BECSENGETÉS Dunaharaszti Város Önkormányzatának óvoda- és iskolaválasztást segítő tájékoztató kiadványa 2011 Dunaharaszti, 2011. március 1 Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy 2011-ben is kézbe vehetik

Részletesebben

2014/2015 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

2014/2015 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL 2014/2015 Hívogató 2014/2015 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült Budapest

Részletesebben

Hívogató. Újbuda óvodáiról

Hívogató. Újbuda óvodáiról Hívogató Tájékoztató Újbuda óvodáiról 2015/2016 Hívogató 2015/2016 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata támogatásával

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: Az Arany János Altalános Iskola magasabb vezetőjének,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

GAZDAGRÉT-CSIKIHEGYEK ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GAZDAGRÉT-CSIKIHEGYEK ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GAZDAGRÉT-CSIKIHEGYEK ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 13-15. tel.: 246-8016; 246-3245 E-mail: csikisuli@freemail.hu Web: www.csikisuli.hu TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

2013. Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. Készítette: Az Ady Endre Általános Iskola nevelőtestülete

2013. Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. Készítette: Az Ady Endre Általános Iskola nevelőtestülete PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. Készült: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

Részletesebben

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. Az intézmény működésének törvényi alapja... 4 I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. Az intézmény működésének törvényi alapja... 4 I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2012/2013 Hívogató 2012/2013 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült Budapest Főváros

Részletesebben

BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS

BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ 2012 OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI OTTHON,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben