HÍVOGATÓ. Tájékoztató a VIII. kerület általános iskoláiról a leendõ elsõ osztályos gyerekek szülei számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍVOGATÓ. Tájékoztató a VIII. kerület általános iskoláiról a leendõ elsõ osztályos gyerekek szülei számára"

Átírás

1

2

3 HÍVOGATÓ Tájékoztató a VIII. kerület általános iskoláiról a leendõ elsõ osztályos gyerekek szülei számára A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadványa

4 Az intézményeket bemutató írásokat fotókkal kiegészítve olvashatják a honlapon is.

5 TARTALOMJEGYZÉK 5 Köszöntõ 6 A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása 9 Az iskolakezdésrõl szakemberek szülõknek Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 16 Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola Józsefvárosi Zeneiskola 30 Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 32 Utcajegyzék az iskolai körzethatárokhoz

6 Készült a VIII. kerület iskolái által beküldött adatok és ismertetõk alapján, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási és Kulturális Iroda közremûködésével Szerkesztette: Novák Imre A kiadásban közremûködött a Kornétás Kiadó Kft. Felelõs vezetõ: Pusztay Sándor 1138 Budapest, Népfürdõ u. 15/D

7 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Szülők! Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük iskolás lesz. Biztos vagyok benne, hogy úgy érzik, szinte tegnap volt, hogy óvodát kellett választani, most pedig már az iskolák sorát böngészik. Az idei tanévtől megújult a közoktatásunk. A tanulásban is nagyobb szerepet kapnak a jogok és kötelességek. A teljesítmény újra elsőrendű szempont lesz a diák és a pedagógus számára, amelyhez reményeink szerint nagyobb biztonság - érzet is társul az erőszakot visszaszorító törvényi rendelkezéseknek köszönhetően. Nem kell bizonygatnom, milyen jelentős esemény egy gyerek, egy család éle - té ben az iskolakezdés. Ez pedig az iskolaválasztással kezdődik. A Józsefvárosi Önkormányzat az eddigieknél színesebb, gazdagabb tanulmányi kínálattal igyekszik kielégíteni a józsefvárosiak különféle igényeit. A művészetet, az idegennyelvet és sportolást előtérbe helyező iskoláink sorakoznak egymás mellett. Önkormányzatunk az elmúlt években jelentős összegeket költött iskoláink felújítására. Szeretnénk, ha minél kényelmesebb, modernebb, családiasabb körülmények között tanulhatna a felnövekvő nemzedék. Az új sportudvarok sokkal több és biztonságosabb sportolási lehetőséget biztosítanak a diákoknak. De elindítottuk az iskolai élet nyugalmát biztosító programokat is, hogy az diákok környezetéből is eltűnjön az erőszak. Kiadványunkkal szeretnénk segíteni az iskolaválasztást, amelyet most áttekintésre ajánlok szíves figyelmükbe. A rövid ismertetőket a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő iskolák maguk állítottak össze intézményükről. A kiadvány végén található utcajegyzék megmutatja, melyik az Ön körzetes iskolája, amelyik várja a gyermekét, hogy teljesíthesse tankötelezettségét. A szabad iskolaválasztás jogán azonban lehetőség nyílik a körzetes iskola helyett másik iskolába íratni a leendő első osztályosokat. Javaslom, ne hagyatkozzanak csupán az itt olvasott információkra, tájékozódjanak az iskolákban szervezett programokon is. Keressék fel a kiválasztott intézményt, esetleg több helyre is látogassanak el, hogy módjukban álljon összehasonlítani iskoláink kínálatát. Ismerkedjenek meg az iskola környezetével, nevelési programjával, házirendjével és pedagógusaival. Bízom benne, hogy kiadványunk és segítőkész pedagógusaink tájékoztatása megkönnyítik a gyermekük számára legmegfelelőbb iskola kiválasztását, hogy gyermekük megfelelő környezetben, színvonalasan tanulhasson. Dr. Kocsis Máté polgármester HÍVOGATÓ 5

8 A TANKÖTELESSÉ VÁLÓ GYERMEKEK ISKOLAI BEÍRATÁSA A Magyar Köztársaság az Alkotmány 70/F. -a alapján a művelődéshez való jog gyakorlásához köteles biztosítani az ingyenes és kötelező általános iskolát. Ezen alkotmányos kötelezettség teljesítését szolgálja a tankötelezettség. A tankötelezettség kezdetéhez két feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése, másrészt a meghatározott életkor betöltése. A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. Törvény (továbbiakban Kt.) a tankötelezettségről szóló a értelmében tankötelezettségének kezdetén minden gyermeket iskolába kell beíratni. A 2011/2012-es tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és május 31-ig a hatodik életévét betölti. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. (Kt. 6. (2) bekezdés.) A tankötelezettség kezdetéről, a tanuló felvételéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg ha a gyermek nem járt óvodába vagy az óvoda kezdeményezi a nevelési tanácsadó véleménye alapján, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató dönt. (Kt. 66. (1) bekezdés.) Mit kell tudni a beíratásról? 1. A tankötelezettség teljesítéséért a szülő felelős. (Kt. 14. (2) bekezdés b. pontja.) A felvételről az iskola igazgatója dönt. (Kt. 66. (1) bekezdés.) A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. (Kt. 66. (2) bekezdés.) A szülő vagy gondviselő köteles a meghirdetett időpontban Budapesten általában április harmadik hetében tanköteles gyermekét beíratni a lakóhelye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a szülő vagy gondviselő a gyermekét az általa választott, de nem körzeti iskolába kívánja beíratni, azt a körzeti iskolába be kell jelenteni és a befogadó iskolától kapott befogadó nyilatkozatot le kell adnia, továbbá a körzeti iskolába be kell jelentenie azt is, ha a tanuló tanulmányait külföldön folytatja. 2. A beíratáskor be kell mutatni a szülő, illetve a gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. (11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 17. (1).) 6 HÍVOGATÓ

9 Ha a tanulót a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába (amely a gyermek fejlettségi szintjének megfelelő neveléshez-oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik) kell beíratni, a beiratkozáskor a szakértői javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelő határozatot is be kell mutatni. A beíratás időpontja előreláthatólag április, melyről hirdetmény útján kaphatnak tájékoztatást. 3. Azon szülőknek, akik nem az önkormányzatok által fenntartott általános iskolába kívánják beíratni gyermeküket, ugyancsak a beiratkozás szabályai szerint kell eljárniuk. 4. Az iskolai felvétellel kapcsolatos határozatok ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az igazgatónál. Az igazgató az eljárást megindító kérelmet nyolc napon belül elbírálás céljából önkormányzati iskola esetén a fenntartóhoz küldi meg. Ezen eljárás pontos határidőit az adott fenntartók határozzák meg. Az iskolákban a szorgalmi idő, a tanítási év minden év szeptemberének első munkanapján kezdődik. (Kt. 52. (1) bekezdés.) A szülők joga és kötelessége A közoktatásról szóló törvény alapján a szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. E szerint gyermeke adottságainak, képességének, érdeklődésének, saját vallási, illetve világnézeti meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően választhat iskolát. A szülő jogosult dönteni arról, hogy gyermeke részt vesz-e hit- és vallásoktatásban. A szülő joga, hogy megismerje az iskola nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét, az abban foglaltakról tájékoztatást kapjon, gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület megvizsgálja, és arra a megkeresésétől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon, a nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, HÍVOGATÓ 7

10 a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen az iskolai foglalkozásokon, az intézményben folyó munka szervezésébe, a döntéshozatalba az iskolaszék, a szülői szervezet (közösség) útján bekapcsolódjon. A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, biztosítsa gyermeke iskolai nevelésben-képzésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, illetve gondoskodjon arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és ehhez megadjon minden tőle elvárható segítséget, rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, erősítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, meg kell tennie a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, tiszteletben tartsa az iskola vezetőinek, pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait. 8 HÍVOGATÓ

11 AZ ISKOLAKEZDÉSRŐL SZAKEMBEREK SZÜLŐKNEK Tavaszi Józsefné a kerületi óvodavezetők munkaközösségének vezetője Kedves Szülők! A nyár gyorsan elrepül. A legnagyobb óvodásokból szeptemberre a legkisebb iskolások lesznek. Mint minden évben a szülők és gyermekek egyaránt izgalommal és várakozással készülnek a tanévnyitóra Az iskolába lépő elsősnek minden új és izgalmas. A játékot felváltja a tanulás, a gondtalanságot a kötelesség. Új arcok veszik körül új környezetben, ahol barátokat kell találnia, egy sor feladatot kell elvégeznie, miközben sok új szabályhoz kell alkalmazkodnia. Hosszú időre meghatározza a gyermek iskolai közérzetét és ezen keresztül a teljesítményét, hogy jó kedvvel, lelkesedéssel, érdeklődéssel lépi át az iskolakaput, vagy félelemmel, bizonytalansággal telve kezdi meg az első osztályt. Tapasztalatunk szerint gyermekeink kíváncsiak az iskolára, az ott megszerezhető új tapasztalatokra és persze a tudásra is. A félős, nehezen barátkozó, a szüleitől nehezen elváló elsősnek több biztatásra, bátorításra és türelemre van szüksége. Mivel a gyermekek ebben a korban de később is, akarva-akaratlanul átveszik a szülői beállítódásokat, az aggódó, szorongó, vagy épp kritikus szülő gyermekének sokkal több nehézséggel kell megküzdenie, mint annak a gyermeknek, akinek a szülei érdeklődéssel, kíváncsisággal, a pedagógust támogató magatartással közelítenek az iskolához. Milyen iskolát válasszunk gyermekünknek? Mi minden évben azt javasoljuk a kedves szülőknek, hogy ne iskolát hanem, pedagógust válasszanak. Éljenek a VIII. kerületi iskolák nyújtotta lehetőségekkel az iskolák által felkínált családi napokkal, az iskolák programjait bemutató délutánokkal, a közös foglalkozásokkal. Ismerkedjenek meg a gyermekeikkel majdan foglalkozó pedagógusokkal, az iskola életével. Ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő helyet bármennyire is időigényes és fárasztó, több iskolát is meg kell látogatni. Kérem, hogy olvassák el figyelmesen az iskolák bemutatkozását tartalmazó Hívo - gató füzetet, melyben képet kaphatnak a józsefvárosi iskolákról és programjaikról. Szülőként és óvodavezetőként is jó szívvel ajánlom kerületünk iskoláit, és javaslom, hogy az óvodapedagógusok gyermekük fejlettségéről szóló véleményét is szem előtt tartva válasszák ki a számukra legmegfelelőbb iskolát. A beiskolázás időszaka nehéz, összetett folyamat, mint minden, ami gyermekeinkkel történik. Ugyanakkor szép és felemelő, mint minden szülői feladat. HÍVOGATÓ 9

12 Dr. Borsi Józsefné dr. Ács Katalin a Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó Vezetője Minden felelős szülőben, pedagógusban felmerülhet a kérdés, vajon iskolaérett-e a gyermeke, óvodása? Meg tud-e birkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek az iskolában várják? Tud-e majd élni azokkal a lehetőségekkel, amiket ajánlanak számára? Jól fogja-e érezni magát? Az első iskolai évek kudarcai és sikerei jelentősen meghatározzák a gyermekek iskolához, tanuláshoz való viszonyát, sőt még a pályaválasztásukra is hatással lehetnek. Ha a felmerült kérdésekre a válasz nem egyértelmű, a kerületi Nevelési Tanács - adó ban lehetőség van arra, hogy megvizsgáljuk a gyermeket, és tapasztalatainkat megbeszéljük a szülővel. Az iskolaérettségi vizsgálatot egyaránt kérheti az óvoda vagy iskolai pedagógus és a szülő. A vizsgálat során először az óvodai vélemény és a szülőkkel folytatott beszélgetés révén az eddigi fejlődésről kapunk képet. Megtudjuk, volt-e valami a gyermek életében, ami nagyobb mértékben befolyásolta fejlődését. A különleges tényezők nem önmagukban bírnak jelentőséggel, hanem azon keresztül, hogy a gyermek alkalmazkodását segítő mechanizmusok mennyire voltak elégségesek a kompenzációra. Ezt követően a gyerekek fejlesztőpedagógus vezetésével csoportos vizsgálaton vesznek részt. Ebből derül ki, hogy a társas helyzetben mennyire tudnak a közösségi normákhoz alkalmazkodni, hogyan teljesítenek. Ezután a pszichológus vezette egyéni feladathelyzetben fejeződik be a vizsgálati sor, mely tovább árnyalja a gyermek érzelmi és értelmi érettségéről alkotott képet. A fentiekből az is kiderülhet, hogy szükség van-e további szakvizsgálatokra (pl. szakorvosra, logopédusra, fülészre, szemészre). Ha több területen találunk elakadást, akkor a gyermeket a szülő hozzájárulásával továbbküldjük a 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz, ahol kiegészítő vizsgálatok elvégzésére is lehetőség nyílik, és a beiskolázási határozat ennek alapján fogalmazódik meg. A vizsgálat végén szakvéleményt adunk, melynek egyik célja az, hogy mind a szülőt, mind a választott iskola igazgatóját segítsük a beiskolázási döntés meghozatalában. Az iskolaérettségi vizsgálatra az alábbi címen jelentkezhetnek: Józsefváros Nevelési Tanácsadó 1081 Budapest, Köztársaság tér 4. Tel./fax: HÍVOGATÓ

13 Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Szontagh Pál a józsefvárosi iskolaigazgatói munkaközösség vezetője Kedves Szülők! Gyermekünk születésével mindannyian életre szóló felelősséget kaptunk, s ennek a felelősségnek része az iskolaválasztás is. Nagy a tét, hiszen annak a sorsáról kell döntést hozniuk, akit a világon a legjobban szeretnek, akinek a lehető legjobbat akarják. Ezt a döntést csak alapos mérlegelés után lehet meghozni, ezért arra kérem és biztatom Önöket: ne sajnálják az időt az intézmények megismerésére, a pedagógusokkal, iskolavezetőkkel való beszélgetésre, az alapos tájékozódásra! Hallgassák meg ismerőseik tanácsát, kérjék ki az óvodapedagógusok véleményét, bízzanak gyermekük megérzéseiben, amikor iskolát választanak! Ugyanakkor ne csak felületes benyomásokra hagyatkozzanak informálódjanak a választott iskola mérési és versenyeredményeiről, továbbtanulási mutatóiról is, hiszen nem egy, hanem remélhetőleg nyolc évre választanak iskolát gyermeküknek! Győződjenek meg róla, hogy a választott intézmény és családjuk értékrendje hasonló, hogy a gyermekkel szemben támasztott elvárásaik nem állnak távol az iskola követelményrendszerétől! Nagyon fontos, hogy a választott intézmény gyermekük számára olyan közösség legyen, ahol nyolc évig jól érzi magát, barátokat szerez, megtapasztalja a közösség élményét és biztonságban érzi magát. Nem minden tanuló számára ugyanolyan az ideális iskola: van, aki énekelni, sportolni szeret legjobban, van, aki a matematika vagy az idegen nyelvek iránt érdeklődik inkább. Meg győ ző dés - sel állítom, hogy Józsefváros sokszínű oktatási kínálatában mindenki megtalálja a gyermeke számára legmegfelelőbb intézményt. Soha ne feledjék: gyermeküknek tanítót, saját maguknak munkatársat választanak a beiratkozáskor. Olyan szövetségest, akivel éveken át együtt kell szolgálniuk közös kincsünk, gyermekük fejlődését. A nevelés-oktatás akkor lehet csak sikeres, ha az iskola és a család harmonikusan együtt tud működni, ha egymás értékeit tiszteletben tartva és elfogadva önös érdekeinket alá tudjuk rendelni a gyermek mindenekfelett álló érdekének. Hívogató kiadványunk csak a kezdeti lépés megtételében segít az iskolák felé, az utat Önöknek és gyermeküknek kell végigjárniuk. Amikor iskolát választunk jövőt választunk. Felelősségteljes döntésükhöz sok sikert, felnövekvő gyermekük neveléséhez sok boldogságot kívánok! HÍVOGATÓ 11

14 DEÁK DIÁK ÁLTALÁNOS ISKOLA 1081 Budapest, Köztársaság tér 4. Telefon: , Tel./fax: honlap: Igazgató: Dr. Várnai Andrásné Mottó: Emberré csak ember által lesz az ember (Grilparzer) Emelt szintű oktatás: angol vagy német nyelv, 3. osztálytól Művészeti képzés: Budapesti Énekes Iskola, Népitánc osztály. Szabadidőben: dráma-színjátszás, képzőművészet, kézművesség, tánc, fotó. Napközi: alsó tagozatban valamennyi osztály számára saját napközis csoport. Tanulószoba: négy tanulócsoport az 5 8. osztályok számára. Étkezési lehetőség: minden tanuló részére. Beiskolázási adatok: gimnázium: 37%, szakközépiskola: 56%, szakmunkásképző és szakiskola: 7%. Erdei iskola: minden évben minden osztály számára öt nap. Tata: iskolai tábor szeptemberben három nap. Nyári táborok: Káptalanfüreden és egyéb üdülőhelyeken. Iskolánk a Köztársaság tér 4-ben, egy 1912-ben épült, műemlék szépségű iskolaépületben él és működik. Nemcsak a modern, színvonalas sportudvar okoz nagy örömet, de inspiráló a lehetőség, hogy az elkövetkező tanévekben esetleg kiépíthetjük a középiskolai oktatást is. Minden osztálynak saját terme otthona van. Ezek néhány perc alatt interaktív tanulási térré alakíthatók. Ezen kívül a legkorszerűbb informatikai eszközökkel felszerelt fizika terem, kémia-biológia, számítógépterem és klubszoba (sok számítógéppel, szabad internethasználattal), könyvtár, tankonyha, rajzterem, két tornaterem, büfé és ebédlő áll a gyerekek rendelkezésére. A zeneterem nem csak az ének órák helye, itt tartjuk a kamarakon - certeket, a zeneszalont, és kiállításokat is rendezünk. A tornatermet rendszeresen Deák Színpaddá változtatjuk: koncerteket, színházi előadásokat tartunk itt. Úszni és korcsolyázni járunk, s valamennyi alsó tagozatos osztályunk tanul népi táncot. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy megalapozzuk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek kifejlődését. Így nagy hangsúlyt fektetünk az olvasás-szövegértés, matematikai gondolkodás, problémamegoldás és együttműködési képességek, valamint az önálló tanulási képesség kialakítására és fejlesztésére, az idegen nyelv tudására. Ha szükséges, pszichológus, logopédus és fejlesztőpedagógus is segíti a gyerekek tanulását. A számítógépet elsős koruktól kezdve, különböző tantárgyak keretén belül eszközjelleggel használják a gyerekek, a számítástechnika oktatása az ötödik osztályban kezdődik. Tanulás szer ve - zé si módjaink között kiemelt szerepet játszanak a projektek, a kooperatív tanulás 12 HÍVOGATÓ

15 és az egyéni tanulói szükségletek szerinti differenciálás. Részt veszünk az Európai Unió Socrates nevű oktatási programjának több ágában is, portugál, svéd, német, spanyol, angol partneriskolákkal működünk együtt. l Tanórán kívüli és szabadidős tevékenység: A változatosság szerves része oktatási-nevelési filozófiánknak: úgy gondoljuk, mindenkinek van tehetsége valamihez, és kötelességünk, hogy segítsünk a tehetség felismerésében. Klubok: dráma-színjátszás, képzőművészet, kézművesség, zenetörténet, sakk, népi tánc, fotó stb. Sport: Minden korosztálynak kínálunk sporttevékenységet: szivacskézilabda, futball, kosárlabda, asztalitenisz, aikido közül választhatnak a gyerekeink. Valamennyi osztályunk évente legalább egy hetet erdei iskolában tölt, ahol a helyi természeti és társadalmi adottságokra épülő környezetvédő és művelődéstörténeti programban vesznek részt a gyerekek. Zene: Hangszeres zenetanulásra a József városi Zeneiskola hozzánk kihelyezett tagozatai nyújtanak lehetőséget: zongora, furulya, fuvola, hegedű, gitár hangszereken. Legnagyobb büszkeségünk a Budapesti Énekes Iskola, amely nagy hagyományú európai elődeihez hasonló módszerekkel olyan gyerekénekeseket képez, akik szólistai feladatok ellátására is képesek, kamarazenei együttesekben, kórusokban énekelnek. Az oktatási forma lényege az, hogy zenei képességvizsgálat után a megfelelt és felvett gyerekek egy énekes osztályban zenei tagozatként saját tanterv, speciális tankönyv alapján, heti két órában tanulják az ének-zene tárgyat, másodiktól szolfézs-, harmadiktól hangszeres és egyéni hangképzésoktatásban részesülnek, a tanévben meghatározott számú egyházzenei szolgálatot teljesítenek, valamint iskolai kamarahangversenyeken vesznek részt. l A 2011/2012-es tanévben két első osztályt indítunk: az egyiket énekes iskolai programmal, a másikat emelt óraszámú néptánc tanítással. A két osztály általános programja nem különbözik. Írni-olvasni a Meixner-módszerrel tanítunk. l Felvétel az énekes osztályba: A 2011/2012-es tanévben az énekes iskolai osztályba kívánkozó gyerekek számára meghallgatást tartunk február 26-án (szombaton) 9 órakor, illetve március 26-án (szombaton) 9 órakor az iskola épületében. l Nyílt nap: Különösen ajánljuk február 9-ét (szerda), amikor alsó tagozatos és február 17-ét (csütörtök), amikor alsós-felsős nyílt napot tartunk, de minden tanítási napot nyílt napnak tekintünk, ezért az iskola délelőttönként megtekinthető, ekkor találkozni lehet a leendő elsős tanító nénikkel, és alsó tagozatos tanórák is látogathatók. l Iskolára hangoló foglalkozások: gyógypedagógus vezetésével keddi napokon (2011. február 1., február 15., március 1., március 22.) 17 órától. l Játszóház ovisoknak: február tól. Óvodai csoportokat szívesen látunk telefonon előre egyeztetett időpontban. l Szülői értekezlet a leendő első osztályos gyerekek szüleinek: június 1- jén, szerdán, 17 órakor. l További információ kérhető: Pétery Katalin alsó tagozatos igazgatóhelyettestől (tel.: ), Kérjük, ha tehetik, látogassák meg honlapunkat: HÍVOGATÓ 13

16 JÓZSEFVÁROSI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1084 Budapest, Tolnai Lajos u Tel.: ; Fax: Igazgató: Köröminé Tóth Mária Mottó: Nem az a fontos, hogy honnan indultál, hanem, hogy hová jutsz el! (Illyés Gyula) w Egész napos iskola: A tanulók táska nélkül járnak iskolába, itt készülnek fel a másnapi órákra. Nagy gondot fordítunk a szabadidő hasznos eltöltésére is. w Étkezési lehetőség: minden tanuló részére napi háromszori étkezést biztosítunk. Cukorbeteg, lisztérzékeny, fehérje-, illetve ételallergiás stb. beteg gyermekek étkezése is megoldható. w Iskolánkról röviden: Általános iskolaként a tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű gyermekek egyénre szabott fejlesztését, nevelését-oktatását végezzük. Tornatermünk közel 200 m 2 alapterületű, melyhez gyógytornaszoba is tartozik. Az Önkormányzat támogatásával 2009 nyarán az Európai Unió előírásainak megfelelő sportudvar épült nyarán a KEOP Ener giaracionalizálás Józsefváros önkormányzati fenntartású közintézmé - nyei ben projekt keretében intézményünk épületének energetikai felújítására került sor. Tanulóink a testnevelési órák keretében az 5. és 6. évfolyamon úszásoktatáson, a 2. évfolyamon pedig korcsolyaoktatáson vesznek részt. w Módszertani Központ: Az alapító okiratunkban foglaltak szerint Módszertani Központként ellátjuk és segítjük a VIII. kerület általános iskoláiba és óvodáiba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-oktatását. A kerület többségi óvodáiba és általános iskoláiba felvételt nyert integrált nevelésben-oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást, fejlesztő felkészítést, logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítését, szervezését, szakmai szolgáltatását látjuk el. Segítjük a kerület óvodáiban és iskoláiban integráltan nevelt és oktatott gyermekeket és tanulókat sérülésspecifikusságuknak megfelelően. Intézményünk háromszintes épületében az általános iskolai nevelést-oktatást szolgáló termeink, szaktantermeink mellett helyet kapnak a Módszertani Központ jól felszerelt fejlesztő termei, logopédiai szobái, Ayres-terápiás és TSMT-eszközökkel felszerelt mozgásfejlesztő terem is. 14 HÍVOGATÓ

17 w Pedagógiai programunkról: Iskolánk szellemisége, légköre biztonságot adó, meleg érzelmű, gyermekközpontú. A nevelés-oktatás differenciált formában valósul meg. A környezeti hatások ellensúlyozása érdekében iskolánk egész napos iskolaként működik. Fontos prevenciós feladatokat látunk el a nevelő-oktató munka során, illetve a szülői kapcsolattartás alkalmával. A korrekció és rehabilitáció változatos formában és keretekben tevékenykedtetéssel történik. Az olvasástanítási módszerek közül a dyslexia prevenciós módszert alkalmazzuk. Számítógépek és interaktív táblák segítik a tantárgyi oktató munkánkat. Tanulóink a délutáni napközis foglalkozások során készülnek fel a másnapi tanórákra. Tanórákon és tanórán kívül, a korrekciós és rehabilitációs foglalkozásokon fejlesztjük azon képességeket, készségeket, amelyek tanulóink sikeres életpályáját, társadalmi beilleszkedését segítik. E tevékenységet gyógypedagógusok, valamint logopédusok, gyógytestnevelők és fejlesztő pedagógusok végzik. w Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek: Tanulóink számára gyakran szervezünk múzeum-, színház-, bábszínház-látogatásokat, kirándulásokat, nyári táborozást, erdei iskolát. Hagyományos rendezvényeink: a tanévnyitó, tanévzáró, valamint a karácsonyi és húsvéti szentmise, bensőséges hangulatú iskolai karácsonyi ünnepség, koszorúzás a Költészet Napja alkalmából. w A 2011/2012-es tanévben egy első osztály indítását tervezzük. Tanítási programunk a NAT-ra épülő helyi tantervben fogalmazódik meg. Gyermekeink olvasástanítása a dyslexia prevenciós módszerrel történik. A beszédhibák kiszűrését, korrekcióját gyógypedagógus-logopédus végzi. Intézményünk akadálymentesítését követően mozgássérült (kerekes székes) tanulók nevelését-oktatását is ellátjuk. A szakértői vélemény alapján mozgásfejlesztésre javasolt gyerekek ellátását szakképzett konduktor és gyógytestnevelő végzi. Az óvodába nem járt gyermekek fejlesztését, felzárkóztatását tanórán kívüli foglalkozásokon is segítjük. w Mivel iskolánkba csak szakértői vélemény alapján vehetünk fel tanulót, ezért nyílt nap, nyílt óra tartását nem tervezzük. Előzetes megkeresés alapján azonban készséggel állunk az érdeklődők rendelkezésére. w További információ: A es telefonszámon az iskolánk igazgatójától kérhető. HÍVOGATÓ 15

18 LAKATOS MENYHÉRT JÓZSEFVÁROSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1086 Budapest, Erdélyi u OM: Tel.: , Fax: Honlap: Igazgató: Dani Csaba Iskolánk olyan többcélú oktatási intézmény, amelyben nyolcosztályos általános iskolai és négyosztályos gimnáziumi nappali tagozat, illetve felnőttek részére általános iskolai és gimnáziumi esti tagozat is működik. w Nyelvoktatás Általános iskolában negyedik osztálytól angol nyelv (heti 3 óra), érdeklődés szerint német nyelvi szakkör, gimnáziumi tagozaton angol, német, francia nyelv oktatása történik. w Napközi Minden általános iskolai tanuló igényelheti (6.30-tól 17 óráig). w Étkezési lehetőség Igény szerint minden tanuló részére biztosítható napi háromszori étkezés, ezen kívül iskolabüfé is működik. w Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek: délutáni foglalkozások (tömegsport, tánc, hangszeres zeneoktatás), könyvtári foglalkozások (mesedélután, filmklub, vetélkedők, kutató munka), tehetséggondozó szakkör (informatika, művészetek), kézműves szakkörök, játszóház, színház- és múzeumlátogatások, városismereti séták, tanulmányi kirándulások. 16 HÍVOGATÓ

19 w Pedagógia A tanítási órák mellett nagy hangsúlyt kapnak a játékosabb, egyéni képességekhez igazodó módszerek, tevékenységek, speciális fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások. Tanulóink sokoldalú fejlődését gyermekbarát tanítóinkon, tanárainkon kívül fejlesztőpedagógus, szociális munkás, szabadidő-szervezők, könyvtáros is segítik. Kiemelt szerepet kap a mozgás, az egészséges életmód kialakításának segítése, a tornaterem mellett konditerem és sportudvar szolgálja a rendszeres testedzést. Úszásoktatás is biztosított. w Nyitott kapu program március 28. (hétfő) 15 óra játékos, iskolakóstolgató foglalkozás leendő elsősöknek. A program részletes leírása a honlapon olvasható. w Szülői értekezlet a leendő első osztályos tanulók szüleinek: szeptember 1. (csütörtök) 16 óra. HÍVOGATÓ 17

20 LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1083 Budapest, Losonci tér 1. Tel.: , tel./fax: Igazgató: Stenczinger Csilla Ha nem vagy már ovis, legyél akkor Losis! Emelt óraszámú oktatás: angol, matematika, infotéka, testnevelés (vízilabda, ritmikus gimnasztika, asztalitenisz, szivacslabda), természetismeret, fizika. Oktatott idegen nyelvek: angol, orosz (szakkör keretében: német, francia) Napközi otthonos ellátás: 1 6. évfolyam napközi, 7 8. évfolyam tanulástechnikai csoportok. Étkezési lehetőség: van (étkezési problémával küzdők étkezése megoldható). w A pedagógiai programról: Iskolánk megújult külsővel, tisztán tartott, igényesen kialakított környezetben, tapasztalt, magasan képzett pedagógusokkal várja leendő tanítványait. Nevelési elvünk sajátosságai: műveltség, tolerancia, etikus magatartás, közösségi lét, konszolidált életvitel. A természettudományos gondolkozás megalapozása a magasabb óraszámban tanított matematika-, infotéka-, természetismeret- és fizikaórákon. Bontott csoportban folyik az idegen nyelv, informatika, technika oktatása. Az úszás, sakkozás és asztalitenisz, szivacslabda, ritmikus gimnasztika és vízilabda, sokirányúan fejlesztik tanulóinkat. Szaktantermeinkben (uszoda, könyvtár, tornacsarnok, nyelvi labor, számítógépes szaktantermek stb.) a gyerekek a legkorszerűbb ismereteket szerezhetik meg. A teljes körű nyolcadikos beiskolázás, valamint a kerületi, budapesti és országos szintű versenyeken előkelő helyezést elérő tanítványaink teljesítménye bizonyítja a Losiban zajló eredményes munkát. w Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek: Iskolánk hírnevét öregbítik hagyományaink: a karácsonyi hangverseny aranyokleveles énekkarunk előadásában, amelyet betlehemes játék színesít, Losonci-napi sportrendezvényünk iskolánk valamennyi tanulójának részvételével. Az ovisok körében nagy sikert aratott O(VI)LIMPIÁT idén ismét megrendezzük. Tanulóink különböző irányultsági szakkörök közül választhatnak, érdeklődési körüknek megfelelően sportfoglalkozásokon, a könyvtárban, internetes termeinkben tölthetik hasznosan szabadidejüket. Tanfolyamaink közül kiemelkedő a karate, és a ritmikus gimnasztika, úszás vízilabda-foglalkozás. Iskolán kívüli programjaink is népszerűek: rendszeresen járunk színházba, hangversenyre, múzeumokba. A tanulmányi kirándulások, az erdei iskola, a nyári kül- és belföldi táborok nagy élményt jelentenek tanítványainknak. A KSI SE kihelyezett asztalitenisz szakosztályának szolgáltatásait ingyen vehetik igénybe tanulóink. Felújított sportudvarunkon nemcsak az összes sportág gyakorlására van lehetőség, hanem a szabadidő kulturált eltöltésére is. 18 HÍVOGATÓ

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadványa

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadványa HÍVOGATÓ 2010 2011 Tájékoztató a VIII. kerület általános iskoláiról a leendõ elsõ osztályos gyerekek szülei számára A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadványa Az intézményeket

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

az általános iskolákba történő beíratásra

az általános iskolákba történő beíratásra F E L H Í V Á S az általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. április

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése Mottó: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. /Berzsenyi Dániel/ Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely meghatározza a gyermek további fejlődését. E fontos

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben